BİRİNCİ BÖLÜM

Transkript

BİRİNCİ BÖLÜM
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 1
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kısaca Bank Asya
Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış, 20 Eylül 1996
tarihinde tescil edilmiş ve “Ana Sözleşme” 25 Eylül 1996 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayınlanmıştır. Ünvan değişikliği 22 Aralık 2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında
karara bağlanmış ve Asya Finans Kurumu A.Ş. ünvanı Asya Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilerek 26
Aralık 2005 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.Türkiye'nin 6. katılım bankası olarak
faaliyete başlayan Bank Asya, güçlü sermayesi, artan kârlılığı, istikrarlı fonlama yapısı ve kaliteli hizmet
anlayışıyla kısa sürede bankacılık/finans sektöründe saygın bir yer edinmeyi başarmıştır. Kuruluşundan bu
yana yerli sermayeye dayanan çok ortaklı bir yapıya sahip olan Bank Asya, Mayıs 2006'da rekor taleple
sermayesinin %23'ünü halka arz ederek İ.M.K.B de işlem görmeye başlamış ve ödenmiş sermayesini 300
milyon TL'ye çıkarmıştır. 2009 Mart dönemi itibariyle 149 şubesi bulunmaktadır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Sunuş
1.
Özet Finansal Bilgiler
Başlıca Finansal
Büyüklükler
Değişim
Değişim
2008/03
(2009/03-2008/03) (2009/03-2008/12)
Bin TL
7.003.186
30,22%
12,47%
Toplam Aktifler
2009/03
Bin TL
9.119.818
2008/12
Bin TL
8.108.829
Nakdi Krediler
6.672.025
6.381.322
5.366.644
24,32%
4,56%
Toplanan Fonlar
6.787.194
5.842.821
5.203.202
30,44%
16,16%
Özkaynaklar
1.456.785
1.403.692
891.195
63,46%
3,78%
900.000
900.000
300.000
200,00%
0,00%
52.655
246.529
37.339
41,02%
-
9.614.713 10.215.415
9.138.325
5,21%
-5,88%
Ödenmiş Sermaye
Dönem Net Karı
Gayrinakdi Krediler
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 2
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1.
Özet Finansal Bilgiler (devamı)
Şube ve Personel
Sayısına İlişkin Bilgiler
2009/03
Şube Sayısı
Personel Sayısı
2008/12
Değişim
Değişim
(2009/03-2008/03) (2009/03-2008/12)
2008/03
149
149
124
% 20,16
% 0,00
3.812
3.806
3.415
% 11,63
% 11,44
Başlıca Finansal Oranlar
2009/03
2008/12
2008/03
Krediler / Toplam Aktifler
% 73,16
% 78,70
% 76,63
Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler
% 74,42
% 72,06
% 75,04
% 101,73
% 91,56
% 96,95
Özkaynak Karlılığı
% 3,61
% 17,56
% 4,19
Aktif Karlılığı
% 0,58
% 3,04
% 0,53
% 13,36
% 13,40
% 9,89
Toplanan Fonların Krediye Dönüşme Oranı
Sermaye Yeterlilik Oranı
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 3
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
2.
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Dönem içinde Meydana Gelen Değişiklikler
Banka’nın sermayesinin 10% ve daha fazlasına sahip olan, yönetim ve denetimini doğrudan veya
dolaylı olarak tek başına elinde bulunduran ortağı bulunmamaktadır.
Bankamızın Mart 2009 ile Mart 2008 dönemi itibarıyla pay dağılımına aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir.
A Grubu (*)
Mart.2009
360.000.000
%
40,00
Mart.2008
120.000.000
%
40,00
B Grubu
540.000.000
60,00
180.000.000
60,00
TOPLAM
900.000.000
100
300.000.00
100
(*) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (A Grubu) sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini aday
gösterme hakkı tanınmıştır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Sahip Oldukları Paylar
Bankada Sahip Oldukları Pay
Oranları
Unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Adı ve Soyadı
Tahsin TEKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyeleri
Cemil ÖZDEMİR
0,0026
Tacettin NEGIŞ
1,2888
Salih SARIGÜL
0,7311
Ahmet ÇELİK
0,4467
Murat SUNGURLU
0,1788
Ünal KABACA
0,0407
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları Ünsal SÖZBİR
Ayhan KESER
0,0178
0,0180
Mustafa BÜYÜKATEŞ
0,0072
Yusuf İzzettin İMRE
0,0056
Buket GERECCİ
0,0011
Dr.Mahmut DEMİRKAN
-
Ali TUĞLU
0,0017
Grup Müdürü
Salim KÖSE
Yasal Denetçiler
Ali AKBULUT
0,0002
Atıf BİLGİN
0,2667
İrfan HACIOSMANOĞLU
2,0783
-
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 4
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar:
Ad Soyad / Ticaret Unvanı
ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş.
BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
OSMAN CAN PEHLİVAN
BİRİM BİRLEŞİK İNŞAATÇILIK MÜMESSİLLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
ABDULKADİR KONUKOĞLU
FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN.
VE TİC. A.Ş.
HASAN SAYIN
NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT A.Ş.
MUAMMER İHSAN KALKAVAN
İBRAHİM SAYIN
İRFAN HACIOSMANOĞLU
FEHİM ARICI
DİĞER
TOPLAM
48.765
30.382
29.115
5,42
3,38
3,24
Ödenmiş
Paylar
Bin TL
48.765
30.382
29.115
23.030
20.088
2,56
2,23
23.030
20.088
17.656
16.884
15.642
15.825
14.402
13.179
9.315
645.717
900.000
1,96
1,88
1.74
1,76
1,60
1,46
1,04
71,73
100,00
17.656
16.884
15.642
15.825
14.402
13.179
9.315
645.717
900.000
Pay Tutarları Pay Oranları
Bin TL
(%)
Ödenmemiş Paylar
Bin TL
-
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 5
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Bank Asya Yönetim Kurulu
Tahsin TEKOĞLU
Cemil ÖZDEMİR
Ünal KABACA
Tacettin NEGİŞ
Salih SARIGÜL
Murat SUNGURLU
Ahmet ÇELİK
Görevi
Yön. Kurulu Başkanı
Yön. Kurulu Başkan Yard.
Yön. Kurulu Üyesi-Gn.Md.
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Göreve Başlangıç Tarihi
1996
2009
1997
2004
2006
2009
2009
Bank Asya Denetim Kurulu
Ali AKBULUT
Atıf BİLGİN
İrfan HACIOSMANOĞLU
Görevi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Göreve Başlangıç Tarihi
2000
2006
2009
Bank Asya Üst Yönetimi
Ünal KABACA
Ünsal SÖZBİR
Ayhan KESER
Mustafa BÜYÜKATEŞ
Yusuf İzzettin İMRE
Buket GEREÇCİ
Dr. Mahmut DEMİRKAN
Ali TUĞLU
Salim KÖSE
Görevi
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Müdürü
Göreve Başlangıç Tarihi
2000
1996
1997
2004
2004
2008
2008
2008
2008
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 6
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Değişiklikler
Bankamızın 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2009 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul
toplantısında, Olağan genel kurul gündem maddelerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme
Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmış olup, 2008 yılı karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması
gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tahsin Tekoğlu, Salih Sarıgül, Tacettin Negiş, Cemil Özdemir, Murat
Sungurlu, Ahmet Çelik ve Ünal Kabaca üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Denetleme
Kurulu’na ise Ali Akbulut, Atıf Bilgin ve İrfan Hacıosmanoğlu üç yıl süre ile görev yapmak üzere
seçilmiştir.
Bankamızın, 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan, Yönetim Kurulu toplantısında ;
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Tahsin Tekoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Cemil Özdemir,
Denetim Komitesi üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, Denetim Komitesine; Tahsin Tekoğlu ile Cemil
Özdemir, Kredi Komitesi üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, Kredi Komitesine; Salih Sarıgül ve
Ahmet Çelik’in seçilmelerine karar verilmiştir.
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 7
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
Sayfa No: 8
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK - 31 MART 2009 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Bilgiler
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne ilişkin Değerlendirme
2009 Mart dönemi itibarıyla Asya Katılım Bankası, yılsonuna göre aktif toplamı % 12,47'lık artış ile 9
milyar 120 milyon TL'ye, cari ve katılma hesapları yoluyla toplanan fonlar % 16,16'lık artışla 6 milyar 787
milyon TL'ye yükselmiştir. Asya Katılım Bankası'nın 2008'de 6 milyar 381 milyon TL olan kredilerinin
toplamı ise, 2009 Mart döneminde % 4,56 oranında artarak 6 milyar 672 milyon TL'ye ulaşmıştır. (Leasing
rakamı dahildir.)
Asya Katılım Bankası 2009 Mart döneminde 52 milyon 655 bin TL net kâr elde ederken, özkaynakları 1
milyar 456 milyon 785 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Asya Katılım Bankası gayrinakdi kredileri toplamı 2009 Mart ayında yıl sonuna göre % 6,25 oranında
azalmıştır.

Benzer belgeler

1. Dönem Solo Faaliyet Raporu

1. Dönem Solo Faaliyet Raporu (*)  Sadece  imtiyazlı  hisse  senedi  (A  Grubu)  sahiplerine  yönetim  kurulu  ve  denetim  kurulu  üyelerini aday gösterme hakkı tanınmıştır. 

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. yana yerli sermayeye dayanan çok ortaklı bir yapıya sahip olan Bank Asya, Mayıs 2006'da rekor taleple sermayesinin %23'ünü halka arz ederek İ.M.K.B de işlem görmeye başlamış ve ödenmiş sermayesini ...

Detaylı