Ek-3

Transkript

Ek-3
Ek-3.25: Staj IV-V Kapsamında Staj Yapan Öğrenci ve Eczane Oranı Belirlenmesi için Sunulan Belge
2013Ͳ2014Ö)RET7MYILIGÜZDÖNEM7STAJIVͲVDERS7Ö)RENC7YERLEbT7RMEL7STES7
GÜNCELLEMETAR7H7:14.11.201318:30
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
ECZANEADI
AHSEN
AKARBAbI
AKSOY
AKTUNA
ALANÖNÜ
ALPER
ARZU
ATASOY
ECZACI
RüveydeMERT
HüsamettinANGÜN
HayriyeBAbKAN
ZuhalYALÇIN
EsinÇAMLIO)LU
AlperDA)DEV7REN
S.AhterKILICAL
Sevda
SARIKARDAbO)LU
AyçaDEM7RYÜREK
ADRES
birintepeMh.7smet7nönüCd.No54A
AkarbaƔŦMh.behitYzbTuncerGüngörCd25B
7stiklalMh.bairFuzuliCdNo2
AkçaŒlanMh,YunusemreCd.No12A
AkçaŒlanMh.CumhuriyetBulvarŦNo30B
ÇamlŦcaMh.bendereSk.No27A
HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCd.No44
GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦNo125B
TEL
3357004
2314126
2312840
2320246
2317540
3405411
2310473
2402905
9
AYÇA(2)
10
11
12
AYNUR
AynurERAT
BA)LAR
GülsümÜNAY
BARANSEL(2) CeyhunBARANSEL
KŦrmŦzŦtoprakMh.ErcanSk.
YeniBaŒlarMh.2.AnadoluÜni.Cd.55B
BatŦkentMh.DiziliSk.No25B
2259101
3356080
3354414
13
BATIKENT(3) ÖmerIbIKYILDIZ
BatŦkentMh.KardakSk.No3A
3202035
14
BATMAZ(3)
AhmetBATMAZ
UluönderMh.SalihBozokCd.No2
3205720
15
CEM(2)
CemERGÖLEN
AlanönüMh.MaideBolelHuzureviCd.No5A 2300278
16
17
18
19
CEMRE
ÇEV7K
ÇOBANO)LU
DEFNE
Ecz.SemaGÖKÇE
SaimeAysenÇEV7K
RuƔenÇOBANO)LU
PŦnar7RTEN
KARAHÜSEY7NO)LU
barhöyükMh.DonmazSk.No10A
3238812
GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦNo122C 2405158
ViƔnelikMh.ÖŒretmenlerCd.(SavaƔCd)No61A
2263900
AlanönüMh.GaziCd.No12A
2214795
EskiBaŒlarMh.ÜniversiteCd.21EsparkAVM 3330255
STAJ
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Ö)RENC7
MED7HA7LKBAHAR
UFUKARISOY
CANBERKCEYLAN
NER7MANKIZILASLAN
CANSUGÜNAL
BERNACObAN
GHUFRANHAJMOHAMAD
HÜSEY7NKAVAKLILAR
IV
V
IV
V
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
EM7NESELV7
NURPEL7NSA)LIK
GÜLbAHbAHAN
ONURHANÖKSÜZ
ADAGÖZETEN
MEHMETB7RER
GAMZEKURT
FURKANDEM7RCAN
ERKANÖZDEM7R
EMREFAT7HBÜLBÜL
YASEM7N7SFEND7YARO)LU
MESUTGÜLDEN
G7ZEMMEM7L7
ÖMERFARUKSAMUR
BAHARMANSAF
D7DEMOKURO)ULLARI
SELENBOZBEY
AYbEECEYÖNTEM
bER7F7NANIR
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
20
21
22
23
DERMAN
DO)RU
DUYGU
E)7T7M(2)
NilgünTANK
SeldaYILDIZHAN
DuyguAYGÜN
YaseminGÖÇMENO)LU
7stiklalMh.bairFuzuliCd.No33C
ArifiyeMh.7kieylülCd.No126B
AkçaŒlanMh.YunusemreCD.No12B
AlanönüMh.GaziCd.No8A
2309293
2311620
2210100
2302894
24
25
26
ERCAN
EminePEKCAN
EREN
ErolGÜVEN
ERYILMAZ(2) ErenERYILMAZ
HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCdNo70C
2213868
GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦNo131A 2406803
AkarbaƔŦMh.AtatürkBulvarŦNo123A
2331233
27
ESK7bEH7R(2) YusufSEZG7N
7stiklalMh.bairFuzuliCD.No35B
2338554
28
29
H.AyferMUTLU
KadriyeASLAN
KABASAKAL
SemaBA)ATIR
DilekMO)OL
OytunYASAK
GülsevSIZAKKOCA
LaleVURAL
7lknurYÜCEYILDIZ
YŦldŦrŦmKILIÇCIO)LU
FatmaGÜZELO)LU
HakanDEL7ORMANLI
HandanUSLU
MukaddesHARMANCI
HoƔnudiyeMh.KŦzŦlcŦklŦMahmutPehlivanCd.No26B
GökmeydanMh.FarukbükrüCd.No2C
2321162
2372450
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
GEREK
GÖKMEYDAN
(2)
GÖNEN
GÖNENÇ
GÖRKEM
GÜLSEV
GÜNAYDIN
GÜRSU
GÜVEN
GÜZELO)LU
HAKAN
HANDAN
HARMANCI
birintepeMh.KayacŦSk.No17
ViƔnelikMh.AliFuatGüvenCd.No44
YeƔiltepeMh.BeykozSk.No58A
TunalŦMh.GaffarOKKANCd.No2C
BatŦkentMh.KaracanSk.No30A
71EvlerMh.KafkasCd.No26A
HacŦAlibeyMh.SivrihisarCd.No5
7smet7nönüCd.1C68A
HacŦSeyitMh.GaziYakupSatarCd.No75A
ViƔnelikMh.ErdinçlerSk.No8A
BatŦkentMh.Diz7liSk.No25A
3359268
2263293
3303049
3212611
3201817
2370600
2314349
2336780
2331147
2242670
3351100
41
H7KMET(2)
7hsanARSLAN
HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCdNo48B
2347111
42
IRMAK(2)
GülendamUÇAK
DeliklitaƔMh.YunusemreCd.No9B
2343084
43
IbIKLAR(2)
AliATEb
IƔŦklarMh.Sivrihisar1.Cd.No109A
2321151
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
V
V
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
V
IV
IV
ALPERFEVZ7AKSU
D7LARANEMUTLU
MEHMETYAS7NKURT
ALPERENSER7N
NUMANANNAKKAYA
UTKUAYDO)AN
HANDEYILDIZ
PINARYILDIRIM
MERVEA)ILLAR
EL7FNURÖZEL
BURAKOLGUN
ÖZLEMHINIS
FIRATHERDEM
ÖZGEÖZCAN
VOLKANMEL7KALTUNBAb
AYbEÇObKUN
Ç7)DEMSEFERTAb
BETÜLKÖb
EL7FTOPAL
ESRAGÜNDO)AN
GÖKHANbEKER
BETÜLKAYA
OYTUNEMREBOZKURT
MEHMETK7MYONSAN
CAFERDÖNMEZ
YAPRAKAYAZ
EMREALTAY
AL7ERGÜÇ
RAMAZANA)ARO)LU
MERVE7bCAN
HAVVANURU)URER
FUATS7DAR
44
45
46
7K7ZLER
7LHAN
7REM(2)
YücelYEN7LMEZ
GünayÇEL7K
F.ZehraKIRAÇ
barhöyükMh.DonmazSkNo12
BatŦkentMh.KaracanSk.No24
7stiklalMhbairFuzuliCd.No72C
3224939
3202252
2349249
47
48
KADI
KAYHAN(2)
HeysemKADI
KayhanTUNÇEL
HuzurMh.YalŦSkNo4A
HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCd.No22B
2171131
2323530
49
KAYMAZ(2)
EsraKOCAMAN
GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦNo129B 2405309
50
51
KEVSER
KIRIM(2)
KevserDA)
HaliseIbIKYILDIZ
birintepeMh.KayacŦSk.No13A
IƔŦklarMh.KŦrŦmCd.No113A
3308252
2315959
52
KÖKDEN
YenibaŒlarMh.ÜniversiteCd.No.59/C
3209693
53
54
55
FatihMh.Prof.Dr.OrhanO)UZCd.No46A
MamureMh.KŦrŦmCd.No78A
AkcamiiMh.KurƔunluCamiiSk.No19A
3229886
2218294
2308994
56
KUMLUBEL
KURAL
KURbUNLU
(2)
MER7Ç(2)
TülayKÖKDEN
DÜZGÜNER
H.BetülYÜCEL
FilizKURAL
RanaGÜLER
AyƔegülKARATAb
AkçaŒlanMh.YunusemreCd.No8D
2320152
57
58
59
60
MEbEL7K(2)
M7LLET
MUTLU
NURSEL7N
FatmaSEVENCAN
SerpilSEÇG7N
MutluAY
BirsenKUbKU
BüyükdereMh.MilletCd.No31E
YenidoŒanMh.HavacŦlarSk.No26
YenidoŒanMh.SevinçCd.No7B
AkarbaƔŦMh.AtatürkBulvarŦNo159A
61
62
63
64
65
66
67
ONAT
OKKA
ÖZABAKLI
PINAR
SA)LIK
SEL7N
SEVAL
GülayT7FT7K
ÖzgeOKKA
KerimanODABAbI
NesrinYILMAZ
FatmaSOYDAN
LeventÇERENÇE
SevalAKIN
EmekMh.ErtaƔCd.No201A
GültepeMh.HalkCd.No107C
7brahimKaraoŒlanCd.No15
UluönderMh.SalihBozokCd.No18
2390524
2276161
2173484
2211955
2348388
2379545
2291609
2319480
3206111
2292259
3305676
3308565
BüyükdereMh.GençlikBulvarŦOranSitesiNo33B
UluönderMh.SalihBozokCd.No13A
UluönderMh.SalihBozokCd.No23Ͳ1
IV
IV
V
IV
IV
IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
TACETT7NCANSEVD7
MEFTUNKAYA
SÜHEYLFURKANKONCA
FIRATELUZ
ENESBAL
MELTEMbEVKAL
H.7BRAH7MYILDIRIM
NAZ7FEYILMAZ
MERVEYOZGAT
AYbEYERL7KAYA
BÜbRASALDIRAN
MERVEÖZDEM7R
SEDAUZ
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
V
IV
BÜbRAÜNAL
7REMTEKKEb
AYL7NHALAVURT
H7CRANNURHAK
G7ZEMDEM7R
GÖKAYALBAYRAK
SERHATDEM7R
D7LbATBAYRAM
FIRATÇOBANO)LU
SEDEFDEM7RYÜREK
V
IV
IV
IV
IV
IV
V
MUHAMMEDSAYSAL
EM7NEACAT
HAT7CESARAÇ
FEYZANUR7NC7
N7LÜFERKAYA
bER7FECANANSEV7NÇ
ZÜLF7YEÇEL7K
68
69
70
71
72
SILA
SU
SUNAY
SUZAN
bAFAK(2)
ÖzlemAYRANCI
SakineÖZCAN
ZehraGÜLTAb
BülentAYDIN
MehmetbAFAK
EmekMh.FazŦlaSk.No53A
Emekmh.FazŦlaSk.No51A
YeniMh.SivrihisarCd.No124
7hsaniyeMh.GaziYakupSATARCdNo39B
YenibaŒlarMh.ÜniversiteCd.No74C
2375077
2270707
2208965
2318730
3225259
73
74
75
76
77
78
79
TAbBAbI
TORUN
TU)ÇE
TURUNCU
UFUK
U)UR
ÜNLER(2)
ZuhalDEM7R
RamazanTORUN
MetinTOKSÖZ
KamilYÜKSEL
MuhittinKAVLAK
GüngörKAVLAK
MerihÜNLER
ArifiyeMh.BelediyeSk.No11
ArifiyeMah.AtillaSok.No:29/B
2347932
2342820
2270059
2241949
2345323
2337575
2320104
80
81
82
83
84
85
V7bNEL7K
YAFAYLAR
YEN7
YEN7LMEZ
YILMAZ
Y7)7T(2)
GülçinÜNAL
NeƔeYAFAY
F.TürkanAKIN
NuranYEN7LMEZ
FundaYILMAZ
AliKARATAb
ViƔnelikMh.TaƔköprüCd.No30
AlanönüMh.GaziCd.No6
7stiklalMh.bairFuzuliCd.24A
BatŦkentMh.DiziliSk.No27B
ErtuŒrulgaziMh.AhmetMithatSk.No5A
2252986
2303826
2311653
2394300
3350300
3100046
86
87
88
YURT
Z7YAPAbA
ZEYNEP(2)
NigarODLUYURT
EmineYILMAZ
ZeynepKARAGELD7
ViƔnelikMh.YazganSk.No1Ͳ1
GökmeydanMh.DuyguSkNo5B
H.PolatkanCd.13/A
2253016
2402797
2213505
YenidoŒanMh.behitSerkanÖzaydŦnCd.No10C
ViƔnelikMh.ÖŒretmenlerCd.No78A
7stiklalMh.SairFuzuliCd.27A
ArifiyeMh.7kieylülCd.No114C
ArifiyeMh.HamamyoluCd.No52
BüyükdereMh.GençlikBulvarŦOranSitesiNo35A
IV
IV
IV
IV
V
V
V
IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
ONURAYRANCI
TAbKINbAH7N
HAT7CEDEN7Z
CEYDAEKER
GÜLFEMKARA
SELVANURSEV7NÇ
BERRUMANÇUHAN
MURATKURT
ALAATT7NEMREGÖL
D7LARAD7KER
CERENAY
CENNETYUR7K
EM7NEÇEL7KTAb
MAH7NURABDUHAL7LOVA
SERCANYILDIRIM
MÜNTEHAKOÇAR
AYbEYILMAZ
ES7NNURAKBULUT
MÜGEBAHT7YAR
SEVG7UYSAL
KAM7LEMREYILMAZ
HAL7MEAYTEK7N
ZEYNEPÜSTÜN
CERENERCAN
LEYLABURAK
HASTANESTAJYERLER7
1
2
3
4
5
6
7
8
HASTANE,BAbECZACI
YunusemreDevletHastanesi,Ecz.EVRENOKUR
YunusemreDevletHastanesi,Ecz.EVRENOKUR
YunusemreDevletHastanesi,Ecz.EVRENOKUR
YunusemreDevletHastanesi,Ecz.EVRENOKUR
YunusemreDevletHastanesi,Ecz.EVRENOKUR
EskiƔehirDevletHastanesi,Ecz.ÖZLEMKUTSAL
EskiƔehirDevletHastanesi,Ecz.ÖZLEMKUTSAL
AŒŦzveDiƔSaŒlŦŒŦHastanesiEcz.GÖZDEGÜNGÖR
TELEFON
2119595Ͳ6052
2119595Ͳ6052
2119595Ͳ6052
2119595Ͳ6052
2119595Ͳ6052
2374800Ͳ3340
2374800Ͳ3340
2290919Ͳ3049
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Ö)RENC7ADI,SOYADI
MELTEMSARCAN
bÜKR7YEYA)MURAbIKO)LU
FATMANURDAbÇI
ANILALTIPARMAK
ÖZNURÖZKAN
GÖZDEÖZTÜRK
MERVESAYLAM
7LKAYGÜVEN
SEVG7L7Ö)RENC7LER7M7Z,
STAJ IV VE STAJ V DERS7N7 ALAN Ö)RENC7LER7M7Z 7Ç7N STAJ
YAPACAKLARI ECZANELER 7LE 7LG7L7 L7STELER OLUbTURULMUbTUR.
LÜTFEN 30 EYLÜL 2013 SAAT 17:00’YE KADAR STAJ YAPACA)INIZ
ECZANEYEG7D7PSORUMLUECZACINIZ7LETANIbINIZ.
STAJ IV VE STAJ V UYGULAMALARI 3 EK7M 2013 PERbEMBE
TAR7H7NDEBAbLAYACAK,DERSPROGRAMINDAYERALDI)IbEK7LDE
12 HAFTA (36 7b GÜNÜ) YAPILACAK VE 4 OCAK 2014 CUMARTES7
GÜNÜSONAERECEKT7R.
STAJDEFTERLER7VE7LG7L7BELGELER2EK7M2013ÇARbAMBAGÜNÜ
SAAT 15:00 DE PROF. DR. 7HSAN SARIKARDAbO)LU TOPLANTI
SALONUNDAYAPILACAKTOPLANTISIRASINDATESL7MED7LECEKT7R.
BUTOPLANTIYADERS7ALANBÜTÜNÖ)RENC7LER7M7Z7NKATILMASI
SONDERECEÖNEML7D7R.
STAJ YAPILACAK ECZANE 7LE 7LG7L7 SORUNU OLAN
Ö)RENC7LER7M7Z7N30EYLÜL2013SAAT17:00’YEKADAR7S7MLER7N7
Ö)RENC7 7bLER7 BÜROSUNDA MELEK AKYAZI’YA B7LD7RMELER7
GEREKMEKTED7R. BEL7RT7LEN TAR7HTEN SONRA YAPILACAK
BAbVURULAR D7KKATE ALINMAYACAK VE Ö)RENC7LER7M7Z KEND7
BULDUKLARIECZANEDESTAJYAPACAKLARDIR.
1
2013Ͳ2014Ö)RET7MYILIGÜZDÖNEM7STAJIVÖ)RENC7L7STES7
GüncellemeTarihi:14.11.2013
Ö)RENC7NO ADSOYAD
11 13388491018 ADAE.GÖZETEN
ECZANE
ECZACI,ECZANEADRES
BARANSEL Ecz.CEYHUNBARANSEL,BatŦkentMh.DiziliSk.No25B
79 47290267478 AL7ERGÜÇ
H7KMET Ecz.7HSANARSLAN,YeƔiltepeMh.BeykozSk.No58A
39 23014276926 ALPERFEVZ7AKSU
DERMAN Ecz.N7LGÜNTANK,7stiklalMh.bairFuzuliCd.No33C
74 43937018588 ALPERENSER7N
E)7T7M
20 16967964200 ANILALTIPARMAK
Ecz.YASEM7NGÖÇMENO)LU,AlanönüMh.GaziCd.No8A
YUNUSEMREDEVLETHASTANES7
69 39883663668 AYbEECEYÖNTEM
DEFNE
Ecz.PINAR7RTENKARAHÜSEY7NO)LU,AlanönüMh.GaziCd.No12A
81 50674398316 AYbEYERL7KAYA
KEVSER
Ecz.KEVSERDA),birintepeMh.KayacŦSk.No13A
60 31301355506 AYbEYILMAZ
YEN7
Ecz.F.TÜRKANAKIN,7stiklalMh.bairFuzuliCdNo24A
10 13129673956 BAHARMANSAF
CEMRE
Ecz.SemaGÖKÇE,HoƔnudiyeMh.CengizTopelCd.No42D
5
ALPER
Ecz.ALPERDA)DEV7REN,ÇamlŦcaMh.bendereSk.No27A
11684743510 BERNACObAN
50 27394232800 BERRUMANÇUHAN
34 21157570840 BETÜLKAYA
62 33332085490 BETÜLKÖb
57 29447352534 BÜbRASALDIRAN
67 36922381026 BÜbRAÜNAL
49 26849537262 CANBERKCEYLAN
35 21556398908 CANSUGÜNAL
TAbBAbI Ecz.ZUHALDEM7R,ArifiyeMh.BelediyeSk.No11
GÜZELO)LU Ecz.FatmaGÜZELO)LU,7smet7nönüCd.1C68A
GÜLSEV Ecz.GÜLSEVSIZAKKOCA,TunalŦMh.GaffarOKKANCd.No2C
KIRIM
Ecz.HAL7SEIbIKYILDIZ,IƔŦklarMh.KŦrŦmCd.No113A
KUMLUBEL Ecz.BETÜLYÜCEL,FatihMh.Prof.Dr.OrhanO)UZCd.No46A
AKSOY
Ecz.HAYR7YEBAbKAN,7stiklalMh.bairFuzuliCdNo2
ALANÖNÜ Ecz.ES7NÇAMLIO)LU,AkçaŒlanMh.CumhuriyetBulvarŦNo30B
100 99526262832 CENNETYURIK
U)UR
Ecz.GÜNGÖRKAVLAK,ArifiyeMh.7kieylülCd.No114C
66 36895232592 CERENAY
UFUK
Ecz.MUH7TT7NKAVLAK,7stiklalMh.SairFuzuliCd.27A
47 26435641236 CEYDAEKER
SUZAN
Ecz.BÜLENTAYDIN,7hsaniyeMh.GaziYakupSATARCdNo39B
78 47131936532 Ç7)DEMSEFERTAb
GÖRKEM Ecz.OYTUNYASAK,YeƔiltepeMh.BeykozSk.No58A
89 60901469498 DILbATBAYRAM
M7LLET
Ecz.SERP7LSEÇG7N,YenidoŒanMh.HavacŦlarSk.No26
44 24706675300 D7DEM
OKURO)ULLARI
ÇEV7K
Ecz.SA7MEAYSENÇEV7K,GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦNo122C
2
Ö)RENC7NO ADSOYAD
64 34114466100 D7LARAD7KER
76 44395370904 D7LARANEMUTLU
ECZANE
ECZACI,ECZANEADRES
TURUNCU Ecz.KAM7LYÜKSEL,ViƔnelikMh.ÖŒretmenlerCd.No78A
DO)RU
Ecz.SELDAYILDIZHAN,ArifiyeMh.7kieylülCd.No126B
51 27400131974 E.MÜNTEHAKOÇAR
YAFAYLAR Ecz.NEbEYAFAY,AlanönüMh.GaziCd.No6
93 64978300456 EL7FTOPAL
GÜNAYDIN Ecz.LALEVURAL,BatŦkentMh.KaracanSk.No30A
28 19091581688 EM7NEACAT
OKKA
Ecz.ÖZGEOKKA,GültepeMh.HalkCd.No107C
29 19295737430 EM7NEÇEL7KTAb
ÜNLER
Ecz.MER7HÜNLER,ArifiyeMh.HamamyoluCd.No52
2
AYÇA
Ecz.AYÇADEM7RYÜREK,EskiBaŒlarMh.ÜniversiteCd.21EsparkAVM
10283508322 EM7NESELV7
82 53113343632 EMREALTAY
H7KMET Ecz.7HSANARSLAN,HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCdNo48B
80 48949205124 EMREFAT7HBÜLBÜL
BATMAZ Ecz.AHMETBATMAZ,UluönderMh.SalihBozkCd.No2
19 16966950518 ENESBAL
70 41434053026 ES7NNURAKBULUT
46 26092731202 ESRAGÜNDO)AN
KADI
YEN7LMEZ Ecz.NURANYEN7LMEZ,BüyükdereMh.GençlikBulvarŦOranSitesiNo
35A
GÜRSU Ecz.7LKNURYÜCEYILDIZ,71EvlerMh.KafkasCd.No26A
61 31327706436 FATMANURDAbCI
33 20711085554 FEYZANUR7NC7
96 71101054896 FIRATHERDEM
Ecz.HEYSEMKADI,HuzurMh.YalŦSkNo4A
YUNUSEMREDEVLETHASTANES7
PINAR
Ecz.NESR7NYILMAZ,UluönderMh.SalihBozokCd.No18
GÖKMEYDANEcz.KADR7YEASLANKABASAKAL,GökmeydanMh.FarukbükrüCd.No2C
83 53131728404 FUATS7DAR
IbIKLAR
Ecz.AL7ATEb,IƔŦklarMh.SivrihisarCd.No109A
92 64945356158 G.YASEM7N
7SFEND7YARO)LU
22 17279268642 GAMZEKURT
BATMAZ Ecz.AHMETBATMAZ,UluönderMh.SalihBozokCd.No2
BATIKENT Ecz.ÖMERIbIKYILDIZ,BatŦkentMh.KardakSk.No3A
98 99253218492 GHUFRAN
HAJMOHAMAD
6 11899786302 G7ZEMDEM7R
ARZU
Ecz.AHTERKILICAL,HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCd.No44
MER7Ç
Ecz.AYbEGÜLMER7Ç,AkçaŒlanMh.YunusemreCd.No8D
95 70228189276 G7ZEMMEM7L7
CEM
27 18941184444 GÖKAYALBAYRAK
MER7Ç
77 45625080044 GÖZDEÖZTÜRK
Ecz.CEMERGÖLEN,AlanönüMh.MaideBolelHuzureviCd.No5A
Ecz.AYbEGÜLMER7Ç,AkçaŒlanMh.YunusemreCd.No8D
ESK7bEH7RDEVLETHASTANES7
54 28441486894 GÜLbAHbAHAN
AYNUR
Ecz.AYNURERAT,KŦrmŦzŦtoprakMh.ErcanSk.
65 35500904534 H.HÜSEY7N
KAVAKLILAR
12 14405114842 HAL7MEAYTEK7N
ATASOY Ecz.SEVDASARIKARDEbO)LU,GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦ
No25B
YURT
Ecz.N7GARODLUYURT,ViƔnelikMh.YazganSk.No1Ͳ1
3
Ö)RENC7NO ADSOYAD
ECZANE
40 23642308198 HANDEYILDIZ
EREN
41 23710245486 HAT7CEDEN7Z
SUNAY
63 33847975590 HAT7CESARAÇ
55 28901139698 HAVVANURU)UREL
ECZACI,ECZANEADRES
Ecz.EROLGÜVEN,GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦNo131A
Ecz.ZEHRAGÜLTAb,YeniMh.SivrihisarCd.No124
ÖZABAKLI Ecz.KER7MANODABAbI,7brahimKararoŒlanCd.No15
IbIKLAR
Ecz.AL7ATEb,IƔŦklarMh.Sivrihisar1.Cd.No109A
73 42337337978 H7CRANNURHAK
KURbUNLU Ecz.F.RANAGÜLER,AkcamiiMh.KurƔunluCamiiSk.No19A
38 22907065012 7.FURKANDEM7RCAN
BATIKENT Ecz.ÖMERIbIKYILDIZ,BatŦkentMh.KardakSk.No3A
16 16477213102 7LKAYGÜVEN
7
12715847252 7REMTEKKEb
42 23944237554 KAM7LEMREYILMAZ
A)IZVED7bSA)LI)IHASTANES7
KURAL
Ecz.F7L7ZKURAL,MamuremH.KŦrŦmCd.No78A
Y7)7T
Ecz.AL7KARATAb,ErtuŒrulgaziMh.AhmetMithatSk.No5A
88 59890140860 M.CERENERCAN
ZEYNEP
Ecz.ZEYNEPKARAGELD7,H.PolatkanCd.13/A
53 28202499590 MEFTUNKAYA
7LHAN
Ecz.GÜNAYÇEL7K,BatŦkentMh.KaracanSk.No24
26 18688161470 MEHMETB7RER
BARANSEL Ecz.CEYHUNBARANSEL,BatŦkentMh.DiziliSk.No25B
8
13055283366 MEHMETK7MYONbAN
HANDAN Ecz.HANDANUSLU,ViƔnelikMh.ErdinçlerSk.No8A
1
10142766030 MEHMETYAS7NKURT
DUYGU
56 29416623474 MELTEMSARCAN
Ecz.DUYGUAYGÜN,AkçaŒlanMh.YunusemreCD.No12B
YUNUSEMREDEVLETHASTANES7
58 30467047102 MELTEMbEVKAL
KAYHAN Ecz.KAYHANTUNÇEL,HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCd.No22B
71 41653456554 MERVEA)ILLAR
ERYILMAZ Ecz.Ecz.ERENERYILMAZ,AkarbaƔŦMh.AtatürkBulvarŦNo123A
85 55603473362 MERVE7bCAN
IRMAK
Ecz.GÜLENDAMUÇAK,DeliklitaƔMh.YunusemreCd.No9B
59 30973634162 MERVEÖZDEM7R
KIRIM
Ecz.HAL7SEIbIKYILDIZ,IƔŦklarMh.KŦrŦmCd.No113A
14 14447314200 MERVESAYLAM
ESK7bEH7RDEVLETHASTANES7
30 19381339760 MERVEYOZGAT
KAYMAZ Ecz.EsraKOCAMAN,birintepeMh.7smet7nönüCd.No54A
45 25228524336 MESUTGÜLDEN
BATMAZ Ecz.AHMETBATMAZ,UluönderMh.SalihBozokSk.23/2
99 99268258582 MOHINUR
ABDUHALILOVA
90 61282159442 MURATKURT
ÜNLER
Ecz.MER7HÜNLER,ArifiyeMh.HamamyoluCd.No52
TORUN
Ecz.RamazanTORUN,ArifiyeMah.AtillaSok.No:29/B
94 65926085708 MÜGEBAHT7YAR
YILMAZ
Ecz.FUNDAYILMAZ,BatŦkentMh.DiziliSk.No27B
21 17272102608 NAZ7FEYILMAZ
KAYMAZ Ecz.ESRAKOCAMAN,GökmeydanMh.CumhuriyetBulvarŦNo129B
4
ECZANE
Ö)RENC7NO ADSOYAD
36 22456115084 NER7MANKIZILASLAN
ECZACI,ECZANEADRES
AKTUNA Ecz.ZUHALYALÇIN,AkçaŒlanMh,YunusemreCd.No12A
25 18344664444 N7LÜFERKAYA
SA)LIK
Ecz.FATMASOYDAN,BüyükdereMh.GençlikBulvarŦOranSitesiNo33B
72 42325244882 NUMANANNAKKAYA
E)7T7M
Ecz.YASEM7NGÖÇMENO)LU,AlanönüMh.GaziCd.No8A
4
BA)LAR Ecz.GÜLSÜMÜNAY,YeniBaŒlarMh.2.AnadoluÜni.Cd.55B
11492914966 ONURHANÖKSÜZ
17 16486117958 OYTUNEMRE
BOZKURT
97 74254011396 ÖMERFARUKSAMUR
68 37417357502 ÖZGEÖZCAN
HAKAN
CEM
Ecz.HAKANDEL7ORMANLI,HacŦSeyitMh.GaziYakupSatarCd.No75A
Ecz.CEMERGÖLEN,AlanönüMh.MaideBolelHuzureviCd.No5A
GÖKMEYDANEcz.KADR7YEASLANKABASAKAL,GökmeydanMh.FarukbükrüCd.No2C
18 16507209044 ÖZLEMHIN7S
GEREK
48 26444169332 ÖZNURÖZKAN
Ecz.AYFERMUTLU,HoƔnudiyeMh.KŦzŦlcŦklŦMahmutPehlivanCd.No26B
YUNUSEMREDEVLETHASTANES7
87 56059551376 PINARYILDIRIM
ERYILMAZ Ecz.ERENERYILMAZ,AkarbaƔŦMh.AtatürkBulvarŦNo123A
37 22628484994 S.YAPRAKAYAZ
HARMANCI Ecz.MUKADDESHARMANCI,BatŦkentMh.DizliSk.No25A
32 20197928772 SADIKONURAYRANCI
24 18314006496 SEDAUZ
9
SILA
Ecz.ÖZLEMAYRANCI,EmekMh.FazŦlaSk.No53A
KÖKDEN Ecz.TÜLAYKÖKDENDÜZGÜNER,YenibaŒlarMh.ÜniversiteCd.No.59/C 13115264632 SEDEFDEM7RYÜREK
23 17683711116 SELENBOZBEY
86 55780345254 SELVANURSEV7NÇ
43 24562253032 SERCANYILDIRIM
NURSEL7N Ecz.B7RSENKUbKU,AkarbaƔŦMh.AtatürkBulvarŦNo159A
ÇOBANO)LU Ecz.RUbENÇOBANO)LU,ViƔnelikMh.ÖŒretmenlerCd.(SavaƔCd)No
61A
bAFAK Ecz.MEHMETbAFAK,YenibaŒlarMh.ÜniversiteCd.No74C
V7bNEL7K Ecz.GÜLÇ7NÜNAL,ViƔnelikMh.TaƔköprüCd.No30
91 61819261532 SEVG7UYSAL
Y7)7T
52 27673493618 b.YA)MURAbIKO)LU
Ecz.AL7KARATAb,ErtuŒrulgaziMh.AhmetMithatSk.No5A
YUNUSEMREDEVLETHASTANES7
31 19514775212 bER7F7NANIR
DEFNE
Ecz. PŦnar7RTENKARAHÜSEY7NO)LU,AlanönüMh.GaziCd.12A
13 14429938998 bER7FECANANSEV7NÇ
SEL7N
Ecz.LEVENTÇERENÇE,UluönderMh.SalihBozokCd.No13A
3
11408223472 TACEDD7NCANSEVD7
7K7ZLER
75 44243011706 TAbKINbAH7N
SU
15 14539306618 VOLKANMEL7K
ALTUNBAb
84 54559482428 ZEYNEPÜSTÜN
GÖNEN
Ecz.YÜCELYEN7LMEZ,barhöyükMh.DonmazSkNo12
Ecz.SAK7NEÖZCAN,Emekmh.FazŦlaSk.No51A
Ecz.SEMABA)ATIR,birintepeMh.KayacŦSk.No17
Z7YAPAbA Ecz.EM7NEYILMAZ,GökmeydanMh.DuyguSkNo5B
5
2013Ͳ2014Ö)RET7MYILIGÜZDÖNEM7STAJVÖ)RENC7L7STES7
Ö)RENC7NO ADSOYAD
ECZANE
1
12610784942 SERHATDEM7R
MEbEL7K
Ecz.FATMASEVENCAN,BüyükdereMh.MilletCd.No31E
2
13847163036 GÖKHANbEKER
GÜVEN
Ecz.YŦldŦrŦmKILIÇCIO)LU,HacŦAlibeyMh.SivrihisarCd.No5
3
16001070218 LEYLABURAK
ZEYNEP
Ecz.ZEYNEPKARAGELD7,H.PolatkanCd.13/A
4
17156178736 A.EMREGÖL
TU)ÇE
Ecz.MET7NTOKSÖZ,YenidoŒanMh.behitSerkanÖzaydŦnCd.No10C
5
19912420424 FIRATÇOBANO)LU
MUTLU
Ecz.MUTLUAY,YenidoŒanMh.SevinçCd.No7B
6
20435872584 AYbECObKUN
GÖNENÇ
Ecz.D7LEKMO)OL,ViƔnelikMh.AliFuatGüvenCd.No44
7
21688306352 RAMAZAN
A)ARO)LU
IRMAK
8
24230559404 FIRATELUZ
7REM
9
25309434684 ERKANÖZDEM7R
10 26707163978 ZÜLF7YEÇEL7K
ECZANEADRES
Ecz.GÜLENDAMUÇAK,DeliklitaƔMh.YunusemreCd.No9B
Ecz.F.ZEHRAKIRAÇ,7stiklalMhbairFuzuliCd.No72C
BATIKENT Ecz.ÖMERIbIKYILDIZ,BatŦkentMh.KardakSk.No3A
SEVAL
Ecz.SEVALAKIN,UluönderMh.SalihBozokCd.No23Ͳ1
11 27727676622 AYL7NHALAVURT
KURbUNLU Ecz.RANAGÜLER,AkcamiiMh.KurƔunluCamiiSk.No19A
12 28388541144 BURAKOLGUN
ESK7bEH7R Ecz.YUSUFSEZG7N,7stiklalMh.bairFuzuliCD.No35B
13 29840266940 UFUKARISOY
AKARBAbI Ecz.HÜSAMETT7NANGÜN,AkarbaƔŦMh.behitYzbTuncerGüngörCd25B
14 30947400434 CAFERDÖNMEZ
HARMANCI Ecz.MUKADDESHARMANCI,BatŦkentMh.DizliSk.No25A
15 31556270098 B.NURPEL7N
SA)LIK
16 32638281384 EL7FNURÖZEL
AYÇA
Ecz.AYÇADEM7RYÜREK,EskiBaŒlarMh.ÜniversiteCd.21EsparkAVM
ESK7bEH7R Ecz.YUSUFSEZG7N,7stiklalMh.bairFuzuliCD.No35B
17 39814433780 GÜLFEMKARA
bAFAK
Ecz.MEHMETbAFAK,YenibaŒlarMh.ÜniversiteCd.No74C
18 43567568712 S.FURKANKONCA
7REM
Ecz.F.ZEHRAKIRAÇ,7stiklalMhbairFuzuliCd.No72C
19 47455371972 GAMZEULU)BAY ERASMUSSTAJIYAPTI,KABUL;DERS7SEÇT7GÜZDÖNEM7SONUNDASINAVAG7RECEK
20 49408781012 H.7BRAH7M
YILDIRIM
21 49657268906 MED7HA7LKBAHAR
KAYHAN
Ecz.KAYHANTUNÇEL,HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCd.No22B
AHSEN
Ecz.RÜVEYDEMERT,birintepeMh.7smet7nönüCd.No54A
22 51685765890 UTKUAYDO)AN
ERCAN
Ecz.EM7NEPEKCAN,HoƔnudiyeMh.7smet7nönüCdNo70C
23 61411197178 MUHAMMED
SAYSAL
ONAT
Ecz.GülayT7FT7K,EmekMh.ErtaƔCd.No201A
6

Benzer belgeler