yazarların dikkatine - Eczacılık Fakültesi Dergisi

Transkript

yazarların dikkatine - Eczacılık Fakültesi Dergisi
YAZARLARIN DİKKATİNE
1. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Ocak ve
Temmuz sayısı olarak yılda iki kere, her sayıda 4 araştırma ve
2 derleme makalesi yayınlayan, ticari bir amaç taşımayan,
basılı ve online yayın yapan hakemli bir bilimsel dergidir.
2. Dergide, başka bir yerde yayınlanmamış İngilizce araştırma
makaleleri ve Türkçe veya İngilizce derleme makaleleri
yayınlanır. Makaleler, yayına kabul ediliş sırasına göre basılır.
3. Türkçe veya yabancı dilden yazılmış makalenin dil
kurallarına uygun olmasının sağlanması yazara aittir.
4. Düzeltmeler yazar tarafından yapılır.
5. Yazara 1 dergi ücretsiz olarak verilir. İlgili makalenin
elektronik formatı (PDF) www.eczfakder.hacettepe.edu.tr
adresinde yayınlanacaktır.
6. Yazarların, makale yazımı için yayın şablonunu kullanmaları
tavsiye edilmektedir. Makale metni MS Word formatında,
yayın şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Tablo, şema,
grafik veya şekil yayın kurallarına uygun şekilde hazırlanmış
metnin içine yerleştirilmelidir. Tablolar, grafikler ve şekiller
ayrı bir dosya halinde gönderilmemelidir. Makalede yer alan
her tablo/ grafik/ şekil, anlaşılabilir ve yüksek çözünürlükte
olmalıdır.
7. Yayınlanması
adresine
istenilen
email
makale,
aracılığıyla,
[email protected]
yazışma
tarafından bir ön yazı ile gönderilmelidir.
yapılacak
yazar
YAZIM KURALLARI
1. Makalenin başlığı metine uygun, kısa ve açık ifadeli
olmalıdır.
2. Metnin üzerinde ön sayfa/ kapak olarak makalenin başlığını,
yazarların açık isimlerini ve adreslerini taşıyan ayrı bir sayfa
verilmesi
gerekmektedir.
Yazışma
yapılacak
yazar
(corresponding author) ve email adresi de bu sayfada
belirtilmelidir.
3. Araştırma makaleleri sırasıyla Introduction, Material and
Methods, Results and Discussion, Conclusion, Summary,
Türkçe Özet, Acknowledgement ve References kısımlarından
oluşmalıdır. Türkçe Özet kısmının altına Türkçe başlık ve altı
kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe anahtar kelimeler
eklenmelidir.
4. Derleme makaleleri ise Giriş kısmı ile başlamalı ve Türkçe
Özet, Summary ve Kaynaklar kısımları ile bitirilmelidir.
Summary kısmının altına İngilizce başlık ve altı kelimeyi
geçmeyecek şekilde İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.
5. Metinler A4 sayfa boyutuna 12 punto ile 1.5 satır aralıklı
olarak yazılmalı; sayfanın sağ, sol kısımlarında 2.5 cm boşluk,
üst ve alt ksıımlarında ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
6. Makalenin tamamı formül, denklem, şekil, tablo dahil 15
sayfayı geçmemelidir.Yapılacak kısaltmalar, ilgili kelimelerin
ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
7. Tablo, şema, grafik veya şekillere metin içinde atıfta
bulunulmalıdır. Atıfta bulunulduktan hemen sonra ilgili tablo,
şema, grafik veya şekil metin içine yerleştirilmelidir.
8. Kaynaklar, metinde geçiş sıralamasına göre numaralanmalı ve
bu
numaralar
metindeki
yerinde
üst
simge
olarak
belirtilmelidir. Kaynaklar yazılırken aşağıdaki kurallara göre
yazılmalıdır.
Dergi:
Yazarların soyadı, adının baş harfi, makalenin başlığı, derginin
adı (varsa uluslar arası kısaltılmış şekli), cilt numarası, sayfa
numarası, yayınlandığı yıl.
Örnek: Hansen, J.M., Kristen, M., Skovsted, L., Christensen,
L.K. : Dicoumarol Induced Diphanylhydantoin Intoxiation,
Lancet, 2, 265 (1966)
Kitap:
Yazarların soyadı, adının baş harfi., bölümün başlığı (tırnak
içinde), varsa editörlerin soyadı, adlarının baş harfleri., kitabın
adı, kitabın basıldığı yer, yayınevinin adı, basıldığı yıl, varsa cilt
numarası ve sayfa numarası.
Örnek: Schachman, H.K., “Ultracentrifugation, Difusion and
Viscometry”, Calowick, S.P., Kaplan, N.O. (Eds.), Methods in
Enzymology, New York, Academic Press Inc., (1957), Volume
IV, 32.
Sözlü ve yazılı bildiri:
Yazarların soyadı, adının baş harfi., sunumun başlığı (tırnak
içinde) ve kongrenin adı (tırnak dışında), kongrenin tarihi (Ay
isimleri ingilizce verilmelidir), kongenin yapıldığı şehir-ülke
adı.
Örnek: Uyar, B., Celebier, M., Altinoz, S., “Determination of
Rosuvastatin Calcium in Pharmaceutical Preparations by UVVisible
Spectrophotometric
Method”
8th
International
Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS–8, 13-16 June
2006, Ankara - Turkey
Web Sayfası:
Web sayfasına ait URL (Son ulaşıldığı tarih)
Örnek: http://www.rxlist.com/crestor-drug.htm (03.12.2011)
Endnote kullanmak isteyen yazarlar için Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dergisi yazım kurallarıyla uyumlu Endnote
style buradan indirilebilir.
Araştırmacılara önemle duyurulur.

Benzer belgeler

türk doğa ve fen dergisi yazım kuralları

türk doğa ve fen dergisi yazım kuralları YAZARLARIN DİKKATİNE 1. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz sayısı olarak yılda iki kere, her sayıda 4 araştırma ve 2 derleme makalesi yayınlayan, ticari bir amaç taş...

Detaylı

YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş

YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş geçmeyecek şekilde İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir. 5. Metinler A4 sayfa boyutuna 12 punto ile 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalı; sayfanın sağ, sol kısımlarında 2.5 cm boşluk, üst ve alt...

Detaylı