GRAFİK TASARIMI KAYNAKÇALARI 1. GENEL SANAT TARİHİ (10

Transkript

GRAFİK TASARIMI KAYNAKÇALARI 1. GENEL SANAT TARİHİ (10
GRAFİK TASARIMI KAYNAKÇALARI
1. GENEL SANAT TARİHİ (10 Soru)
A. TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, İş Bank. Yay.- 2007
E. H. GOMRICH, Sanatın Öyküsü, , Remzi Kitabevi – İst.
N. LYNTON, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi – İst.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 1, 2, 3. Cilt. İst.- 1987
M. SÖZEN – U. TANYELİ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İst.- 1986
A. ŞİŞMAN, Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş, İst.- 2006
O. ASLANAPA, Türk Sanatı, İst.- 1984
S. BASKAN, Sanat ve Tarih, Ank.- 2000
M. CEZAR, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İst.- 1971
G. PETROV, Olaylar İçinde Büyük Sanatçılar ve Üstün Yapıtları, İst.- 1979
K. KESKİNOK, Sanat Tarihi, Ank. - 2012
2. TEMEL TASARIM (20 Soru)
M. IŞINGÖR, Resim - 1, Temel Sanat Eğitimi, MEB Yay.
F. ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi, Anadolu Üniv. Yay.- 1994
N. GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı, Sedir Yay., 1990
N. GÖKAYDIN, Temel Sanat Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2002
G. SÜDOR, Aynanın Gerçeği, Cumhuriyet Kitap Yay.
M. IŞINGÖR, E. ETİ, M. ASLIER, Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim,
Türk Tarih Kurumu Yay.- 1986
M. SÖZEN – U. TANYELİ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İst. 1986
E. KALMIK, Renklerin Armoni Sistemi
E. FISCHER, Sanatın Gerekliliği
J. BERGER, Görme Biçimleri, Metis Yay.
H. READ, Sanatın Anlamı, T. İş Bankası Yay.
J. M. PORROMON, Resimde Renk ve Uygulanışı, Remzi Kitabevi
A. ÖZOL, Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler, 2011
3. GRAFİK TASARIM (20 Soru)
İletişim ve Grafik Tasarım, E. BECER, Ank. 1997
Grafik Tasarımın Temelleri, Gavin Ambrose/Paul Harris, Akademik Temeller Dizisi,
2012
Yaratıcı Tasarımın Temelleri, Gavin Ambrose/Paul Harris, Akademik Temeller Dizisi,
2012
Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret Uçar, İnkilap Y. 2004
İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Dost K.
Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, Gavin Ambrose, Literatür Y., 2004
Grafik Tasarım, Alain Weill, YKY
4. GRAFİK SANATI TARİHİ (10 Soru)
Grafik Tasarım, Allain Weil, Yapı Kredi Yay. Genel Kültür Dizisi, 2007
İletişim ve Grafik Tasarım, Emre Becer, Dost Yay., 2008
Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, M.SÖZEN, U. Tanyeli, Remzi Kitabevi, 1992
Sanat Terimleri Sözlüğü, TURANİ Adnan Toplum Yayınevi, 1980
5. İLLÜSTRASYON (20 Soru)
T. ROSS, İllüstrasyon
A.TWEMİOV, Grafik Tasarım Ne İçindir?
Görsel İllüstrasyon Sözlüğü, Mark Wigan, Çev. Mehmet Emin Uslu, Literatür Yay.,
2012
Sanat Sözlüğü, Nimet Ertaş Keser, Ütopta Yay. Sanat Dizisi, 2009
İmgeden Baskıya, Dr. A. Gani Arıkan, Eğitim Akademi Yay., 2009
6. TİPOGRAFİ (20 Soru)
İletişim ve Grafik Tasarım, E. BECER, Ank. 1997
Çağdaş Tipografinin Temelleri, N. K. SARIKAVAK, Ank. - 1997
Görsel Tipografi Sözlüğü, Gavin Ambrose/Paul Harris, Literatür Y.
Pioneers of Moder Typography, Herbert Spencer, Lund Humphries
Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Emre Becer, Dost K.
Tipografinin Temelleri, Gavin Ambrose, Paul Harris, Literatür
Yaratıcı Tasarımın Temel Prensipleri, Gavin Ambrose-Paul Harris, AVA, 2011

Benzer belgeler

Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri M. IŞINGÖR, Resim - 1, Temel Sanat Eğitimi, MEB Yay. F. ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi, Anadolu Üniv. Yay.- 1994 N. GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı, Sedir Yay., 1990 N. GÖKAYDIN, Temel San...

Detaylı