Hipo yönetim kılavuzunuz `Hipo` nedir? Bende hipo olduğunu nasıl

Transkript

Hipo yönetim kılavuzunuz `Hipo` nedir? Bende hipo olduğunu nasıl
Hipo yönetim kılavuzunuz
‘Hipo’ nedir?
Kandaki glikozun 4.0 mmol / L altına dü mesi
Hipoglisemiye a a ıdaki durumlar yol açabilir:
1 “Çok fazla” egzersiz veya insülin
2 “Çok az” gıda alımı
Bende hipo oldu unu nasıl ö renebilirim?
Belirtiler ki iden ki iye de i ir. Kendi belirtilerinizi kısa süre sonra tanımayı
ö reneceksiniz ve böylece hiponuzu hızla tedavi edebileceksiniz.
Yaygın belirtiler unlardır:
• Ba dönmesi
• Huy de i ikli i
• Titreme
• Açlık
• Terleme
• Konsantrasyon güçlü ü
Belirtilerinizin ne oldu undan emin de ilseniz ve sizde hipo olabilece ini
dü ünüyorsanız kan ekerinizi ölçünüz. Kan testi sonucunda ekeriniz dü ük çıkarsa
hiponuz var demektir.
Ne yapmalı
A a ıdakilerden birini vererek derhal harekete geçiniz:
•
•
•
•
•
3 glikoz tableti
3 çay ka ı ı eker
3 küp eker.
1 tüp / 1/3 i e Glucogel
lucozade köpüklü glikoz 50ml için
(lucozade spor içece i de il)
• 100ml normal gazoz veya meyve suyu.
• Ribena original 15ml (suyla sulandırılacak) (4
ya ından küçükler için 10ml veriniz)
1
Glikoz emilimini geciktirdi inden ba ka bir gıda, özellikle ya lı gıdalar
almadan önce almadan önce 15 dakika beklemek en iyisidir. Belirtiler devam
ederse hipo tedavisi tekrarlanabilir.
Sonra kan glikoz düzeyini korumak için a a ıdaki atı tırmalıklardan alınız:
• Sade bisküvi
• Küçük bir bardak meyve
suyu
• Sade kek
• Bir bardak süt
• Meyve
• Galeta
• Diet/light yo urt
Glucogel
Diyabet hem ireniz Glugogel kullanımını de erlendirecektir. Bu, bir hipoyu
tedavi etmenin ba ka bir yoludur. Glikoz tabletleri veya lucozade güvenle
verilemedi i zamanlarda kullanılabilir.
Glucogel nasıl kullanılır?
A zın her bir tara ına konularak yanaklarla ovalanır.
Nereden edinebilirim?
GP Surgery’den reçete ile glucogel alabilirsiniz.
Glucogel ve glucagon’un tarihinin geçmemi oldu unu düzenli kontrol etmeyi ve
en kısa zamanda yenisini almayı unutmayın.
2
Glucagon Enjeksiyonu (GlucaGen
hipokit enjeksiyon)
Bayılma ve kriz gibi ciddi hipo belirtileri görüldü ünde bu ilaç kullanılır. Kas
içine veya deri altına zerk edilebilir ve her iki yöntemde etkilidir.
Çocuk uurunu kaybetmi se veya kriz geçiriyorsa
a ızdan hiçbir ey verilmemelidir
• Çocu u istirahat konumuna getirin (sarsıntılı
bir kriz esnasında zor olabilir)
• 999’u arayın ve durumu açıklayın
• Diyabet ekibinin önerisine göre Glucagon verin
Glucagon, kan ekerinin enjeksiyondan 10 - 60 dakika sonra yükselmesini sa lar.
Glucagon verildikten sonra, ba ka hipoları ba ka hipo durumunu önlemek için
güvenli oldu u taktirde a a ıdakilerden birinin verilmesi çok önemlidir.
• 3 glikoz tableti
• 50ml lucozade
• 100ml normal gazoz veya meyve suyu.
Glucagon enjekte edildikten sonraki ilk saat içerisinde kusma görülebilir. Bu
nedenle bu süre içerisinde fazla miktarda gıda almamaya dikkat ediniz.
3
Glucagon nasıl kullanılır
Ne kadar vermeliyim?
8 ya ından küçükler için yarım flakon (0.5 mg). 8 ya ve
üzeri için tam flakon (1mg).
1 Plastik kapa ı çıkarın.
Önceden (enjeksiyon için
su ile doldurulmu )
ırınganın içindekileri
glucagon flakonuna
enjekte edin. ırıngayı
geri çekmeyin.
2
çindekiler tamamen
çözünene kadar flakonu
çalkalayın.
3 Solüsyonu ırıngaya çekin
ve içinde hiç hava
kalmadı ından emin olun.
Yakla ık ¼ inç kısmını 90
derece açıyla dı kaba ete
ırınga edin. Bu teknik
insülin verirken kullanılan
teknikle aynıdır.
Çocuklar ve gençler için diyabet e itim paketini finanse eden Birle ik Krallık
Crewe & South Cheshire Diyabet ubesine te ekkür ederiz.
Çocuklar ve gençler için Diyabet Ekibi tarafından hazırlanmı tır, Leighton
Hastanesi, Mart 2007, Revizyon Mart 2010
4