standardın belirlenmesi

Transkript

standardın belirlenmesi
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
STANDARDIN
BELİRLENMESİ
MESLEKİ AHLAK
ve İŞ AHLAKI
Güncellenme Şubat 2016
Standardın Belirlenmesi
Güncellenme Şubat 2016
Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817
©1995-2016. Lockheed Martin Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Bu kitapçık, Türkçenin yanı sıra aşağıdaki dillerde de basılmıştır:
Arapça, Felemenkçe, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Fransızca, Almanca, İbranice,
Endonezyaca, Japonca, Korece, Malayca, Portekizce, Romence, İspanyolca ve İngilizce
Not: Bu belgenin en güncel versiyonunu, Lockheed Martin Corporation şirket içi ağında veya şirket
dışında http://www.lockheedmartin.com/us/who-we- are/ethics.html adresinde bulabilirsiniz. Çevrim
içi versiyon, Kurumsal Faaliyet Raporları ve İşlevler Arası Prosedürler de dahil olmak üzere en güncel
referans güncellemelerini sağlar.
i
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Standardın Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Başkanımız, Genel Müdürümüz ve CEO’muzun Mesajı
Sayın İş Arkadaşım:
Lockheed Martin’de temel değerlerimize bağlıyız. Doğru Olanı Yaparız, Başkalarına Saygı Gösteririz ve
Mükemmel Performans Sergileriz. İşletme koşullarına bakmaksızın, başarma isteğimiz nedeniyle etik veya
dürüstlüğümüzden taviz vermeye kesinlikle izin vermeyiz.
Küresel pazardaki erişimimizi genişletirken, önde gelen teknoloji mucidi konumumuzu güçlendirirken ve
müşterilerimizin karmaşık sorunlarına yeni çözümler üretirken yüksek etik davranış standartlarımıza sıkı sıkıya
bağlı kalmalıyız. Değerlerimiz ve etik, kim olduğumuzun ve ne yaptığımızın temelini oluşturur. Bunlar sadece bizi
tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda diğerlerinden de ayırır.
Faaliyetlerimizin tamamında dürüstlüğümüzü gösterdiğimizde, güven bağları inşa ediyoruz, bu da daha güçlü
ve daha dayanıklı ilişkiler kurmamızı sağlıyor. Yeni ve devamlı faaliyetlerde bulunmamızı sağlayacak ve
geleceğimizi garanti altına alacak olan bu güven ilişkileridir..
Her bir Lockheed Martin çalışanını etik standartlarımızı sürdürmekten sorumlu tutuyoruz. Bu standartlar,
faaliyetlerimizi düzenleyen yasaları, kuralları ve düzenlemelerle uyumun çok ötesine geçer. Bunlar, aldığımız her
kararda ve attığımız her adımda değerlerimizi benimsememizi gerektirir.
Standardın Belirlenmesi, bizim Mesleki Ahlak ve İş Ahlakımızdır. Bu kurallarda, şirketimizi temsil ederken veya
şirketimiz adına hareket ederken nasıl davranmamız gerektiği açıklanır. Bu kurallar, iyi bir vatandaş olmaktan,
yolsuzlukla ilgili sıfır tolerans politikamıza kadar çalışan davranışı için belirlediğimiz yüksek beklentileri
detaylandırır. Ayrıca gelecekteki başarımız için en temel yapı taşını teşkil eder.
Kurallarımıza uymanın yanı sıra, etik ile ilgili bir sorun ortaya çıkması halinde ya da bu doğrultuda bir sorunuz
olması halinde müdürünüz, Etik Görevlisi ve İnsan Kaynakları iş ortağı da dahil olmak üzere diğer kaynaklara da
danışmanınızı öneririm. İhtiyacınız olduğunda daha fazla yönlendirme ve bilgi sağlarlar.
Lockheed Martin’de bizi biz yapan temel değerlerimizi benimseyip uyguladığınız ve yüksek iş ahlakı ve
dürüstlük standartlarına bağlı kaldığınız için teşekkür ederim.
Marillyn A. Hewson
ii
MarillynA. Hewson
İçindekiler
Şirketimiz
Vizyon ve Değerler .......................................................... 1
Davranış Kurallarının Korunması ..................................... 2
İyi Vatandaşlık ................................................................. 4
Sürdürülebilirlik ................................................................ 5
İhlallerin Bildirilmesi ......................................................... 6
Misilleme.......................................................................... 7
Davranışlarımız
İşgücü ve Diğer Maliyetler ............................................... 9
Varlıkların Kullanımı....................................................... 10
Kritik Bilgiler ................................................................... 11
İş Nezaketleri ................................................................. 13
Çıkar Çatışmaları ........................................................... 15
Doğru İş Kayıtları ........................................................... 18
Eğitim............................................................................. 19
iii
Çalışma Ortamımız
Güvenlik ........................................................................... 20
Ayrımcılık ve Taciz ........................................................... 21
Sağlık ve Güvenlik ........................................................... 22
Uyuşturucudan Arındırılmış İşyeri .................................... 23
Faaliyetlerimiz
Adil Rekabet..................................................................... 24
Uluslararası İşletme ......................................................... 25
Bilgi Sızdırma ................................................................... 27
Kartelleşmeyi Engelleme.................................................. 28
Üçüncü Tarafların Dahil Edilmesi ..................................... 29
Politik Süreç ..................................................................... 30
Uyarı İşaretleri/Düşüncelerin İfadesi ................................ 32
Alındı ve Kabul ................................................................. 33
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Vizyon ve Değerlerimiz
Lockheed Martin yaptığımız her şeyde dürüstlük standardını belirler.
Bunu, hissedarlarımız ve müşterilerimiz gibi başkalarının bizden
beklediği kadar biz de kendimizden bekleriz.
Vizyonumuz:
Küresel güvenliği güçlendirmek, vatandaş hizmetleri vermek ve bilimsel
keşifleri geliştirmek için müşterilerimizi destekleme konusunda dünya
lideri olmak.
Değerlerimiz:
Doğru Olanı Yap
Başkalarına Saygı Göster
Mükemmel Performans Sergile
Politikalar
CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
1
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Davranış Kurallarını Uygularız
Standardı Belirleriz
Davranış Kurallarımız tüm Lockheed Martin
çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri, danışmanlar,
sözleşmeli işçiler ve Şirket’i temsil eden ve Şirket
adına hareket eden diğer temsilciler için geçerlidir.*
Sizlerden görevlerinizi Davranış Kurallarımız ve
Politikalarımızın yanı sıra geçerli yasalar ve
yönetmelikler ile de tam uyum içinde yerine
getirmenizi talep ediyoruz.
Bunu Niye Yapıyoruz
Faaliyetlerimizin tabi olduğu yasalar ve
yönetmeliklerin hem lafzı hem de ruhuna uyarız.
* Yöneticiler veya Yönetim Kurulu üyeleri sadece
Yönetim Kurulu veya bir Yönetim Kurulu komitesi
tarafından bu Kurallardan muaf tutulabilir ve böyle bir
muafiyet durumunun gecikmeksizin hissedarlara
açıklanması gerekir. Bu, Davranış Kurallarından
muafiyet durumlarının halktan gizlenmesini önler ve
New York Borsası (NYSE) şartları ile Menkul Kıymetler
ve Borsalar Komisyonu ve 2002 tarihli Sarbanes-Oxley
Yasası kapsamındaki benzer kurallar ile uyumludur.
2
Soruşturmalar ve yasal işlemlere yanıt:
Dahili soruşturmalarda işbirliği sunmanız
gerekmektedir.
Asla hiçbir dokümanı ya da elektronik kaydı
tahrip ya da tadil etmemeli, herhangi bir müfettişe
yalan söylememeli ya da müfettişi yanlış
yönledirmemeli ya da Şirket adına veya aleyhine
başlatılan herhangi bir yasal işleme veya herhangi
bir soruşturmaya ilişkin bilgi toplanmasına engel
olmamalısınız. Şüphelenilen yasa ihlallerinin
soruşturulmasında resmi daireler ile mümkün
olduğunca işbirliği içinde olacağız.
Lockheed Martin tarafından talep edilmesi halinde,
devlet tarafından yürütülen soruşturmalara da
işbirliği sunmanız gerekmektedir.
Herhangi bir resmi dairenin ya da üçüncü şahsın
bir soruşturma yürüttüğünü ya da şüphelenilen bir
yasa ihlaline ilişkin bilgi istediğini öğrenir öğrenmez
Etik Ofisini, Hukuk Departmanını veya Endüstri
Güvenliğini derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir.
Devamı sonraki sayfada
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Davranış Kurallarını Uygularız
Bir yönetici olarak sorumluluklarım nelerdir?
Bir yönetici olarak, sözleriniz ve tutumunuzla çalışanlarınızın
davranışları üzerinde etkili olabilirsiniz. Eylemlerinizin, maksadınız bu
olmasa dahi çalışanların etik standartlarımıza aykırı bir şekilde
hareket etmesine sebep olabileceğini unutmayın. Aşağıdaki
tavsiyeler etik liderlik sergilemenizde size yol gösterecektir.
Biri size bir soru ya da sorun ile geldiğinde:
Çalışana bu adımı attığı için teşekkür edin
Dikkatle dinleyin
Soru ya da sorunu tam olarak anladığınızdan emin olmak üzere
açıklama ya da ek bilgi isteyin
Yanıtlayabildiğiniz tüm soruları yanıtlayın ancak gerekiyorsa
yanıtlamadan önce yardım alın
Derhal bir yanıt vermeniz gerekmemektedir, ancak mümkün olan
en kısa süre içerisinde konuyu araştırmanız gerekir
Söz konusu sorun bir soruşturmayı gerektiriyorsa, sorunu uygun
kişiye sevk edin
Bir soruşturma gerekip gerekmediğinden emin değilseniz, bu
konuyu danışmak en iyisidir
3
Politikalar
CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
CPS-718 Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine Yapılan Açıklamalar
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CRX-021 Dahili Soruşturmalar
Değerlerimizin ve işbu Kuralların korunması yasalar ve
yönetmeliklere uyulmasından daha fazlasını
gerektirebilir.
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
İyi Vatandaşlık İlkesine Bağlıyız
Standardı Belirleriz
İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesini içeren
iyi vatandaşlık ilkesine bağlıyız.
Başkalarına karşı saygılı ve onurlu davranır,
farklılıkları ve farklı görüşleri teşvik eder, herkes için
fırsat eşitliğini destekler ve kapsayıcı ve etik bir kültür
yaratılmasına yardımcı oluruz.
Herhangi bir amaç için taciz, zorbalık ve ayrımcılık,
çocukların çalıştırılması, cebri ve zorunlu çalışma ve
insan kaçakçılığı yasaktır.
Faaliyetlerimizdeki enerji, su kullanımı ve atığımızı
azaltıyoruz, söz konusu malzemelerin kullanımını
azaltıyoruz ve ürünlerimizi en yüksek verimliliğe
ulaştırmaya çalışıyoruz.
Yolsuzluk faaliyetlerine karışmayız.
Ücret ve çalışma sürelerine ilişkin tüm geçerli yasa ve
yönetmeliklere uyar ve yasal olarak zorunlu hakları
sağlarız. Bu, azami çalışma süreleri, asgari ücretler,
fazla mesai süreleri, parça başına ücretler, vergiye tabi
veya muafiyet sınıflandırmalarına ve diğer ücret
öğelerine ilişkin şartları içerir.
Çalışanların özgürce örgütlenme ve sunulan toplu
sözleşmeyi kabul etme ya da etmeme hakkına saygı
gösteririz.
4
Bunu Niye Yapıyoruz
İyi vatandaşlık, kurumsal sürdürülebilirlik ve insan
haklarının korunması ve geliştirilmesi:
Dürüstlük taahhüdümüzü korur
Çalışan memnuniyeti ve üretkenliğini sağlar
İşimizin yetenek rekabeti gücünü artırır
Politikalar
CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
CPS-003 Ayrımcılık Yapmama – Eşit İstihdam
Fırsatı
CPS-021 İyi Kurumsal Vatandaşlık ve İnsan
Haklarına Saygı
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına
Uyum
CPS-734 İnsan Ticareti
CPS-803 Sürdürülebilirlik
CRX-515 Çalışan Kaynağı Grupları ve Çalışan
Ağları
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Sürdürülebilirlik İlkesine Bağlıyız
Standardı Belirleriz
Çevreyi korur, toplumları güçlendirir ve sorumlu
büyümeyi sağlarız.
Güvenli bir çalışma ortamını kalıcılaştırır,
çalışanlara saygılı davranır ve bağlılık, sağlık, etik
ve kaynaşma programları sunarız.
İstikrarlı devletler ve müreffeh vatandaşları
destekleyen teknolojileri uygularız.
Mesuliyeti tanımlar ve eksiksiz risk ve fırsat
yelpazesini yönetiriz.
Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizde doğal kaynak
kullanımını azaltırız.
Bunu Niye Yapıyoruz
Taahhüdümüz uzun vadeli iş performansı ve
büyümeyi garantilemekte olup kuruluşumuzun
rekabet gücünü artırmaktadır.
Sürdürülebilirlik performansımız müşteri ilişkilerini
ve kaliteyi iyileştirirken maliyet ve riskleri azaltıp
yeniliği teşvik eder.
5
Paydaşlarımız bizden dürüstlük içinde faaliyet
göstermemizin yanı sıra iyi vatandaşlık ilkesine bağlılık
ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesini de
beklemektedir.
Politikalar
CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
CPS-003 Ayrımcılık Yapmama – Eşit İstihdam
Fırsatı
CPS-015 Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG)
CPS-020 Önemli Bilgilerin ve Mali Bilgilerin Yatırım
Topluluğuna ve Halka Dürüst Bir Şekilde Açıklanması
CPS-021 İyi Kurumsal Vatandaşlık ve İnsan
Haklarına Saygı
CPS-803 Sürdürülebilirlik
CRX-015 Kritik Bilgilerin Korunması
CRX-515 Çalışan Kaynağı Grupları ve Çalışan
Ağları
Daha fazla bilgi için http://www.lockheedmartin.com/us/
who-we-are/sustainability.html adresindeki
Sürdürülebilirlik sayfasını ziyaret edin.
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
İhlalleri Bildiririz
Standardı Belirleriz
Davranış Kuralları veya herhangi bir sözleşme
hükmündeki ihlalleri ya da ihlal şüphelerini bildirmek
ile sorumlusunuz.
Şirketin lehine gibi görünse ya da kuruluş
dahilindeki daha yüksek bir mercinin talimatıyla olsa
dahi hiçbir yasadışı ya da ahlak dışı adım
atmamanız gerekmektedir.
Bunu Niye Yapıyoruz
Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde en yüksek etik
davranış standartlarına bağlıyız.
Davranış Kuralları ihlalleri iş sözleşmesinin
feshine varan disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.
İhlallerin bildirilmemesi de işbu Kuralların ihlalini
teşkil edebilir.
Şüphelendiğiniz ihlalleri bildirebileceğiniz
merciler:
Yönetim
İnsan Kaynakları
Hukuk Departmanı
Güvenlik
İç Denetim
Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EÇSG)
Etik Ofisi
6
1-800-LM ETİK (1-800-563-8442) —
Arayan Kimliği kullanılmıyor
İşitme ve konuşma engelliler için:
1-800-441-7457
Faks: 1-301-897-6442
Tüm ülkelerden: ABD dışındaki ülkelerden
ararken veya faks gönderirken öncelikle kaynak
ülkenin çıkış kodunu çevirin
E-posta: [email protected]
Posta:
Etik ve İş Ahlakı Ofisi
Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817
Denetleme Komitesi:
Çalışanlar; muhasebe, şirket içi kontroller veya denetleme
konularına ilişkin endişelerini ve şüpheli muhasebe veya
denetleme konularını Lockheed Martin Yönetim Kurulu
Denetleme Komitesine gizli veya isimsiz olarak ibraz
edebilir. Bir endişenizi Denetleme Komitesine bildirmek
istiyorsanız, bunun için Kurumsal Etik ve İş Ahlakı Ofisi ile
iletişime geçebilirsiniz, endişeniz Yönetim Kurulu
Denetleme Komitesi Başkanına bildirilecektir.
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Misillemeye Müsamaha Göstermeyiz
Standardı Belirleriz
Misillemeye müsamaha göstermeyiz.
Bu Kuralın ihlaline karşılık olarak, her zaman sizin görebileceğiniz şekilde olmasa da
gerekli düzeltici eylemi uygularız.
Eğer biri bir sorunu bildirmenize engel olmaya çalışırsa, bu kişi için sözleşmenin feshine
kadar varan disiplin cezaları uygulanabilir.
İyi niyet çerçevesinde Etik Ofisi veya herhangi bir kaynak ile irtibata geçmenin herhangi bir
cezası yoktur. “İyi niyet”, haklı olmanız gerektiği anlamına gelmez fakat verdiğiniz bilgilerin
doğruluğuna inandığınızı ifade eder.
Bunu Niye Yapıyoruz
Misilleme, güveni yok eder ve etik kültürümüze zarar verir.
Açıkça konuşmanız, bize, genel kültürümüzü ve performansımızı geliştirme fırsatı verir.
Misilleme Nedir?
Misilleme, bir suistimali bildirmesi, şikayette bulunması, başka birinin şikayette bulunmasına
yardımcı olması, şirket içindeki bir araştırmaya veya etikle ilgili bir soruşturmaya katılması
nedeniyle bir çalışana karşı haksız veya uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır.
Devamı sonraki sayfada
7
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Standardın Belirlenmesi
Misillemeye Müsamaha Göstermeyiz
Diğer haklar:
Çalışanın, akla uygun olarak büyük bir israf, kötü yönetim, yetkinin kötüye kullanılması veya ABD devlet anlaşmaları, hakları veya fonlarına ilişkin
yasaların ihlali ya da halk sağlığı ve güvenliği için temel ve önemli bir tehlike teşkil ettiğine inandığı olaylara ilişkin bilgileri bazı devlet görevlilerine
veya Hukuk Departmanı ya da Etik Ofisine bildirmeleri durumunda ABD yasaları, her bir Lockheed Martin çalışanına misillemeye karşı bazı haklar ve
korumalar verir.
Politikalar
CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
CPS-003 Ayrımcılık Yapmama – Eşit İstihdam Fırsatı
CPS-564 Tacizsiz İş Yeri
CPS-575 İş Yerinde ve Adaylar için Makul Yerleri Sağlamak
CPS-718 Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine Yapılan Açıklamalar
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CRX-053 İş Yeri Güvenliği – Tehdit ve Şiddetten Uzak Güvenli ve Saygı Dolu Bir İş Ortamı Sağlamak
8
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
İşgücü ve Diğer Maliyetleri Doğru Bir Şekilde Ücretlendiririz.
Standardı Belirleriz
İş yerinizdeki işgücü kaydı Politikalarını ve
prosedürlerini kavrayın ve uygulayın.
İşgücü, seyahat, malzeme ve diğer masraflar dahil
olmak üzere tüm maliyetlerin hesabını düzgün bir
şekilde tutun. Bu masraflar, bunlarla sınırlı kalmaksızın
şunları içerir: normal sözleşmeli çalışma, bağımsız
araştırma ve geliştirme ile ilgili çalışma ve ihale ve teklif
faaliyetleri.
Gerçekleri asla yanlış bir şekilde aktarmayın ya da
kayıtlar üzerinde tahrifat yapmayın
Bunu Niye Yapıyoruz
Bilerek yapıldığında, politikanın ve bazı durumlarda
yasaların ihlalini teşkil eden durumlar:
Mesai kayıtlarının yanlış ücretlendirilmesi ya da
tahrif edilmesi
Hatalı bir hesabın veya maliyet hedefinin yüklenmesi
Yanlış ücretlendirmenin kabul edilmesi
Farklı hesaplara para aktarılması
İşle ilgili tüm işlemler zamanında ve doğru olarak
defterlerimize ve iş kayıtlarımıza girilmelidir.
9
Bu, Şirket ile diğer bireyler ve kurumlar arasındaki
işlemlerin Amerika Birleşik Devletleri ve faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerde genel olarak kabul görmüş
muhasebe uygulamaları ve ilkelerine uygun olarak
açıklandığı ve yapıldığı anlamına gelir.
Politikalar
CPS-011 İç Kontrol
CPS-441 Maliyet Tahmini/Fiyatlandırma
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına
Uyum
CRX-325 İş Seyahati
CRX-327 Ticari Kartlar
Müşterilerimiz bizden, şirket
kayıtlarımızın bütünlüğünü
sağlamamızı bekliyor.
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Varlıkları Sorumlu Bir Şekilde Kullanıyoruz
Standardı Belirleriz
Şirketimizin ve müşteri mülklerini uygun şekilde
kullanmak ve korumak konusunda sorumlu davranın.
Buna elektronik haberleşme sistemleri, bilgi kaynakları,
materyaller, tesisler ve ekipman dahildir.
Bu varlıkların israfını ve kötüye kullanılmasını
engelleyin. Bu, varlıkları dikkatli bir şekilde muhafaza
etmeniz, israfa ve kötüye kullanmaya karşı korumanız
gerektiği ve bunları yönetimin izni olmaksızın şirket
veya müşteri mülkünden ödünç almamanız veya
çıkarmamanız gerektiği anlamına gelir. Müşteri
varlıklarını kişisel bir amaç için kullanmadan önce fikir
ve izin alın.
Şirket varlıklarını kişisel bir amaç için sadece şirket
politikası kapsamında belli durumlarda kullanmanıza
izin verilir. Faaliyet, herhangi bir ticari girişimi, başka
bir kurum veya firmanın işini, danışmanlık çalışmasını
veya benzer bir kâr elde etme girişimini, siyasi çıkarları
(CPS-004’te belirtilenler hariç), politik faaliyeti veya
yasa dışı bir amacı ya da Lockheed Martin’in itibarını
zedeleyecek veya çıkarlarını olumsuz etkileyecek
herhangi bir amacı desteklememelidir.
Kurumsal kredi kartını kişisel işleriniz için
kullanmayın.
10
Bunu Niye Yapıyoruz
Lockheed Martin’in kaynakları ve varlıkları,
hissedarlarımızın menfaati doğrultusunda
kullanılmalıdır.
Şirketimize emanet edilen müşteri
kaynaklarını ve varlıklarını korumakla
sorumluyuz.
Politikalar
CPS-007 Lockheed Martin Varlıklarının
Kişisel Amaçlar için Kullanılması
CPS-037 Hesaplama ve Bilgi
Kaynaklarının Uygun Şekilde Kullanılması
CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışması
CRX-156 Satın Alma Kartları (P-Kartları)
CRX-253 Sosyal Medya
CRX-303 Elektronik Mesajlaşma
CRX-325 İş Seyahati
CRX-327 Ticari Kartlar
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Kritik Bilgileri Koruyoruz
Kritik Bilgiler arasında Lockheed Martin Gizli Bilgileri,
Üçüncü Taraf Gizli Bilgileri, İhraç Kontrol Bilgileri,
Kişisel Bilgiler/Kişisel Veriler ve Gizli Bilgiler vardır.
Standardı Belirleriz
Yapmanız gerekenler:
Kritik Bilgileri, ilgili gereklilikler uyarınca kullanmak,
saklamak ve korumak
Bu bilgileri şirket içinde veya üçüncü bir taraf
(tedarikçi, müşteri veya rakip gibi) aracılığıyla
açıklamadan veya almadan önce gereken izni almak
Sadece geçerli iş amaçları için ve ön izniniz olması
durumunda kişisel bilgilere veya kişisel verilere
erişmek
Çalışanlarımızın mahremiyet ve onuruna saygı
göstermek ve çalışan kayıtlarının ve bilgilerinin
gizliliğini korumak
Kritik bilgileri başkalarıyla paylaşmadan önce
alıcıların uygun güvenlik iznine sahip olduğundan ve
bu bilgileri “bilmeleri gerektiğinden” emin olmak
Artık Şirkette çalışmıyor olsanız bile bilgileri
korumak
Şirket, iş arkadaşlarınız, müşteriler ve kendiniz
ile ilgili bilgileri korumak için özellikle sosyal
medya ortamlarında ekstra özen göstermek
Şirket dışı araştırmalarda İletişim bölümüne
danışmak
Lockheed Martin veya müşterileri ya da
ortaklarına ilişkin herhangi bir yayın veya
açıklama yapmadan önce uygun izni almak
Kişisel ve özel bilgilere yetkisiz erişimi bildirmek
Bunu Niye Yapıyoruz
Şirket, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer
kişiler Kritik Bilgilerini bize emanet ediyor.
Bilgilerin kötü kullanılması itibarımıza,
müşterilerimize, ortaklarımıza ve ülkemize zarar
verebilir. Ayrıca Şirket ve ayrı ayrı çalışanlara
karşı cezalar ve para cezaları ile sonuçlanabilir.
Devamı sonraki sayfada
11
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Kritik Bilgileri Koruyoruz
Uluslararası iş yaparken ithalat/ihracat, gizlilik ve özel bilgileri
kullanma ve koruma gereklilikleri gibi konularda göz önünde
bulundurmanız gereken ülkeye özgü yasalar vardır.
Politikalar
CPS-310 Uluslararası Ticaret Kontrolleri ve Uyumluluk
CRX-015 Kritik Bilgilerin Korunması
CRX-015A Kişisel Bilgiler
CRX-015B İhraç Kontrol Bilgileri
CRX-015C Lockheed Martin Özel Bilgileri
CRX-015C Üçüncü Taraf Özel Bilgileri
CRX-015E Kritik Bilgilerin Aktarılması
CRX-015F Kritik Bilgilerin Saklanması
CRX-015G Kritik Bilgilerin İmha Edilmesi
CRX-015H Açık Bilgiler
CRX-016 Özel – Amerika Birleşik Devletleri
CRX-017 Kişisel Verilerin Korunması – ABD dışı
CRX-253 Sosyal Medya
12
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Uygun İş Nezaketlerini Sağlıyor ve Kabul Ediyoruz
Standardı Belirleriz
İş nezaketleri karşılığında hoş bir muamelenin
beklendiği, görüldüğü veya gösterildiği algısından
kaçının.
Teklif edilen veya alınan hediye veya iş
nezaketlerinin yasalara ve makul piyasa adetlerine
uygun olmasına dikkat edin.
Bunu Niye Yapıyoruz
Biz, ürün ve hizmetlerimizin nitelikleri ile rekabet
ediyoruz ve haksız bir rekabet avantajı elde etmek için
iş ikramlarını kullanmıyoruz.
Hediye nedeniyle alıcının çalıştığı organizasyonun
kurallarının ihlal edilmeyeceğinden emin olun.
İş nezaketi ifadesi, oldukça geniş bir anlama sahiptir ve
alıcı tarafından ödemesi yapılmamış adil piyasa
değerinde para karşılığı olan her şeyi kapsar.
Herhangi bir biçimde rüşvet veya komisyon teklif
etmeyin, vermeyin, ısrarla talep etmeyin veya almayın.
Pay vermek; ABD ile yapılan bir ana sözleşme veya
ABD ile yapılan bir alt sözleşme ile bağlantılı olarak
haksız kazanç elde etmek veya olumlu bir davranışı
ödüllendirmek için ana yükleniciye, ana yüklenici
çalışanına, taşerona veya taşeron çalışanına doğrudan
veya dolaylı olarak verilen tüm para, ücret, komisyon,
kredi, hediye, bağış, değerli eşya, borç, eğlence amaçlı
davet, hizmet veya tazminattır. Bunlar, ABD de dahil
olmak üzere çok sayıda ülkenin yasalarınca cezai
suçtur.
İnsanlar hediye ve iş nezaketleri verdiğinde veya
aldığında, iş kararlarını etkilemek için iyilik yapıldığı
algısı oluşabilir.
Ordu üyeleri de dahil, ABD ve diğer devlet personeli
ile iş yaparken karmaşık kuralların ve sınırların geçerli
olduğunu unutmayın.
Bunlar, faaliyet gösterdiğimiz her bir ülkede geçerli
olan spesifik yönergelerdir.
Tedarik Zinciri Yönetiminde çalışanlar ve işi ya da
fonları iş ilişkilerine yönlendirme sürecine katılan
çalışanlar için farklı kurallar vardır.
Devamı sonraki sayfada
13
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Uygun İş Nezaketlerini Sağlıyor ve Kabul Ediyoruz
Adil piyasa değeri sınırları, birey veya çalışan görevine
göre farklılık gösterir.
Bazı hediye sınırı kuralları, bir takvim yılı içinde hesaplanır
bazıları ise teklif edilen veya alınan ikramın adil piyasa
değerine göre hesaplanır.
Bir eylemin uygun veya izin verilen sınırlar içinde olup
olmadığından emin değilseniz şirket politikalarına bakın ve fikir
alın.
14
Politikalar
CPS-008 Hediyeler, İkramiyeler ve Diğer İş İkramları
CPS-716 Rüşvet Karşıtı 1986 Yasasına Uyum
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CRX-011 Uluslararası Danışmanlar
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Çıkar Çatışmalarından Uzak Duruyoruz
BİREYSEL ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Standardı Belirleriz
Tüm iş ilişkilerinde adil ve tarafsız olmalısınız.
Politikalarımız, gerçek çıkar çatışmasını ve çıkar
çatışması izlenimi veren eylemleri yasaklar. Kişisel
çıkarlarınızın Lockheed Martin’in çıkarları ile çatıştığı
veya çatışıyor izlenimi verdiği durumlardan kaçının.
Şirket dışındaki veya kişisel çıkarlarınızı ilerletmek
için bağlantılarınızı veya Şirketteki konumunuzu
kesinlikle kullanmayın.
Şirket mülkünü, bilgilerini veya olanaklarını kişisel
kazanç elde etmek için kullanmayın.
Gerçek veya olası çıkar çatışmalarını yazılı olarak
bildirmelisiniz.
Bunu Niye Yapıyoruz
En yüksek etik iş kuralları standartlarına bağlıyız.
Çalışanlarımızdan, temsilcilerimizden ve Yönetim
Kurulumuzdan da bunu bekliyoruz. Temsilciler;
danışmanlar, sözleşmeli işçiler ve Şirketi temsil eden
veya Şirket adına hareket eden tüm kişileri kapsar.
Hissedarlarımıza karşı, Şirket çıkarlarını en üst
düzeyde tutacak şekilde davranma sorumluluğunu
taşıyoruz.
Şirket içinde açıklama süreci, iş faaliyetlerini
bütünlük çerçevesinde yapma amacımızı destekler.
Kişisel Çıkar çatışması nedir?
Kişisel çıkar çatışması, bağlılığınız bölündüğünde, yani
Lockheed Martin adına uygulayacağınız bir kararı veya
eylemlerinizi etkileyebilecek ya da Lockheed Martin’in
ticari çıkarlarını göz ardı etmenize neden olabilecek
şekilde bir işlem veya konuda doğrudan veya dolaylı
bir kişisel çıkarınız olduğunda ortaya çıkar.
Çıkar Çatışması politikamız, bu örneklerin de
aralarında olduğu çok sayıda durumu
kapsamaktadır:
Şirketimizin işlemlerinde kişisel çıkar –
Şirket işlemlerimizden herhangi birinde kişisel bir
çıkar veya kazanç elde etme potansiyeline sahip
olmak.
Devamı sonraki sayfada
15
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Standardın Belirlenmesi
Çıkar Çatışmalarından Uzak Duruyoruz
Müşteri, rakip veya tedarikçi bir şirkette önemli bir çıkara sahip
olmak.
Aile Bireyleri –
Lockheed Martin çalışanının veya ailesinin sahip olduğu ya da
kontrol ettiği bir şirket ile iş yapmak.
Tedarikçi veya rakip için çalışan kişiler ile aile ilişkileri.
Hediyeler – Lockheed Martin ile iş yapabilecek olanlardan hediye,
ödeme veya hizmet kabul etmek. Hediyelerin kabul edilmesine ilişkin
daha ayrıntılı bilgi için CPS-008’e bakın.
Şirket dışı iş çıkarları – Çalışmanız süresince kullanılan veya
benzer mesleki becerileri ya da eğitimi kullanarak Lockheed
Martin’de çalışırken kendi işinize sahip olmak veya başka bir işte
çalışmak.
Birden fazla görev – Lockheed Martin çalışanıyken bir Lockheed
Martin müşterisine veya tedarikçisine bağımsız danışmanlık yapmak.
Varlıkları kişisel kazanç için kullanmak – Varlıklarımızı, fikri
mülkiyetlerimizi veya özel bilgilerimizi kişisel kazanç için kullanmak.
Alt çalışanlar – Alt çalışanlarla yakın, kişisel ilişkiler kurmak.
Hayır amaçlı çalışmalar – Hayır kurumlarına kâr sağlayacak
ürünler satmak veya bu tip kurumlar için bağış talep etmek adına iş
zamanını kullanmak.
Devlet memurları – Devlet memurları ile iş konusunu görüşmek, onlara
geçerli yasaları veya yönergeleri ihlal eden hediyeler vermek veya daha önce
devlet memurluğu yapmış Lockheed Martin çalışanlarına sınırları aşan görevler
vermek.
Politikalar
CPS-008 Hediyeler, İkramiyeler ve Diğer İş İkramları
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CRX-011 Uluslararası Danışmanlar
CRX-014 Bireysel Çıkar Çatışması
CRX-251 Hayır Amaçlı Yardımlar
ÇIKAR ÇATIŞMASI - MEMURLUK YAPMAK
Standardı Belirleriz
Devlet memurlarını işe almak ve onlardan hizmet almaya ilişkin yasalar ve
yönergelere uyuyoruz.
Şu anda veya geçmişte devlet memuru olan kişileri işe almak veya onlardan
hizmet almaya ilişkin çıkar çatışmalarından kaçınıyoruz. Buna, şu anda veya
geçmişte askeri personel olanlar ve diğer devlet memurları da dahildir.
Bunu Niye Yapıyoruz
Piyasadaki sürekli rekabet başarısı ve becerimiz, şu anda veya geçmişte
devlet memuru olan kişileri gerçek veya algılanan bir çıkar çatışması
oluşturacak şekilde işe almamamız veya onlarla çalışmamamıza dayanır.
16
Devamı sonraki sayfada
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Çıkar Çatışmalarından Uzak Duruyoruz
Bu kurallar:
Şu anda devlet memuru olan kişilerle Şirket tarafından işe
alınmaları veya danışman ya da taşeron olarak görevlendirilmelerini
tartışmak adına irtibata geçmek ya da görüşmek için geçerlidir,
Eski devlet memurlarının Şirkete katıldıktan sonra üstlendiği
görevleri ve sorumlulukları bizim adımıza gerçekleştirmesini
sınırlayabilir
Ve karmaşık olabilir. Daima Lockheed Martin politikasına bakın ve
İnsan Kaynakları ya da Hukuk Departmanlarından tavsiye alın
Politikalar
CPS-008 Hediyeler, İkramiyeler ve Diğer İş İkramları
CRX-014A Çıkar Çatışması – Memurluk Yapmak
Bunu Niye Yapıyoruz
Bu tip olası çakışmaların erken tespiti ve zamanında bildirilmesi:
Lockheed Martin’in yeni iş fırsatlarına dahil olmaya devam etmesini
sağlar
İş alamama ve iş kaybını engeller
Müşterinin güvenini güçlendirir
KÇÇ (Kurumsal Çıkar Çatışması) nedir?
KÇÇ, Lockheed Martin’in bir müşteriye tarafsız yardım, hizmet veya
tavsiye verememesi veya verememe olasılığında ortaya çıkabilir.
Kuralların, hem haksız rekabet avantajını hem de bir şirketin kararını
etkileyebilecek çakışan görevleri engellemesi amaçlanmıştır.
Bir KÇÇ’yi ne zaman bildirmeniz gerekir?
KURUMSAL ÇIKAR ÇATIŞMASI
Standardı Belirleriz
Lockheed Martin’de kurumsal çıkar çatışmalarını (KÇÇ) tanımlıyor,
bunlardan uzak duruyor veya bunları azaltıyoruz.
KÇÇ sınırlamalarına uyuyoruz.
Federal olarak finanse edilen Araştırma ve Geliştirme Merkezleri
(örneğin Sandia Corporation gibi) şeklinde çalışan bağlı kuruluşların
nesnellik ve bağımsızlığa sahip ve kurumsal çıkar çatışmalarından
uzak bir şekilde kamu çıkarına uygun olarak faaliyet göstermesi
gerektiğini kabul ediyoruz.
17
Bildirmeniz gereken durumlar CRX-014’te genel olarak belirtilmiştir.
Politikalar
CRX-014E Kurumsal Çıkar Çatışması Kısıtlamaları Olan Kişiler
CRX-600 Kurumsal Çıkar Çatışması
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Doğru İş Kayıtları Tutuyoruz
Standardı Belirleriz
İş veya mali kayıtlar hazırladığınızda veya
gönderdiğinizde bunlar doğru olmalıdır. Buna sadece
mali hesaplar değil aynı zamanda Şirkete, müşteriye
veya ABD Sermaye Piyasası Kurumu gibi düzenleyici
kurumlara iletilen kalite raporları, zaman raporları,
harcama raporları, özgeçmişler ve belgeler de dahildir.
Gereken ön onayı almadan herhangi bir kamuoyu
bilgilendirmesine özel veya gizli bilgileri dahil
etmemeniz gerekir. Kamuoyu bilgilendirmeleri
arasında, ABD Sermaye Piyasası Kurumu, diğer
düzenleyici kurumlar ve Şirket tarafından yapılan diğer
kamu açıklamalarında ibraz edilen raporlar ve belgeler
de vardır.
Bunu Niye Yapıyoruz
Kamu ve hissedarlarımıza karşı doğru açık bir
bilgilendirme yapmakla yükümlüyüz.
Tescilli veya özel bilgileri tehlikeye atmadan açık
iletişimin hakim olduğu bir ortamda faaliyet göstermeye
çalışıyoruz.
18
Şirket adına ticari veya mali kayıtlar ya da kamuoyu
bildirileri hazırlıyorsanız bunların içerdiği tüm bilgilerin
kapsamlı, adil, zamanında, doğru ve anlaşılır olmasını
sağlayın. Kamuoyu bilgilendirmelerine şirket dışı
sunumlar da dahildir. Daha fazla bilgi için CPS-201’e
bakın.
Ticari veya mali kayıtlarımız ya da denetleme
işlerimizle ilgili herhangi bir endişeniz varsa veya
başkalarının böyle endişeleri olduğunu öğrenirseniz
yöneticiniz, Finans organizasyonu, Şirket İçi Denetim,
Hukuk Departmanı veya Etik Ofisi ile konuşmalısınız.
Politikalar
CPS-011 İç Kontrol
CPS-020 Önemli Bilgilerin ve Mali Bilgilerin Yatırım
Topluluğuna ve Halka Dürüst Bir Şekilde Açıklanması
CPS-201 Bilgilerin Açıklanması
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CRX-011 Uluslararası Danışmanlar
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Eğitimlere Katılıyoruz
Standardı Belirleriz
Eğitimimiz, iş ortamımızdaki gerçek durumlara
dayanan örneklerle çalışanların değerlerimizi
uygulamayı öğrenmesine yardımcı olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Etik Farkındalık Eğitimi, tüm çalışanlar,
danışmanlar ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl
alınmalıdır.
İş Ahlakı Uyumluluk Eğitimi, belirli uyumluluk
gereklilikleri konusunda çalışanları eğitmektedir ve
her dersin hedef kitlesi genellikle göreve özgüdür.
Etkin uygulama için denetimler yapılır ve
belirlenen tarihler arasında eğitiminizi almanız
gerekir.
Bunu Niye Yapıyoruz
Eğitim bizi etik karar almayı gerektiren durumları
tanımamız ve bu durumlarda yapmamız gerekenleri
uygulamamız için hazırlar.
Etik Farkındalık Eğitimi, etiğin yaptığımız işin nasıl
bir parçası olduğu hakkında konuşmamıza olanak
tanır.
Dersler, bu Kuraldaki konulara ilişkin kavrayışımızı
geliştirir ve bize, eğitimi nasıl uygulamaya
dökeceğimizi öğretir.
Eğitim, hem Lockheed Martin hem de her bir
çalışan için uyumluluk ihlallerinin sonuçlarını ele alır.
Derslerimiz, etiğin yaptığımız işin ayrılmaz bir
parçası olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Politikalar
CPS-001 Etik ve İş Ahlakı
19
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Güvenlik İlkesine Bağlıyız
Standardı Belirleriz
Dünyanın her yerinde personelimizi,
faaliyetlerimizi ve varlıklarımızı koruyoruz.
İş yerimizdeki çalışan güvenliğine yönelik tehditleri
azaltmak için önlem alıyoruz.
Bize emanet edilen tüm gizli materyalleri ve diğer
bilgileri gereken şekilde koruyoruz.
Müşteri ve ulusal güvenlik politikası gerekliliklerine
uyuyor ve bunları geliştirmeye çalışıyoruz.
Özel karşı istihbarat ve iç tehdit tespit
programlarını uyguluyoruz.
Kapsamlı ve tarafsız bir güvenlik incelemesi süreci
kullanıyoruz.
Bunu Niye Yapıyoruz
Bağlılığımız çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş
ortaklarımızın güvenliğini destekler.
Güvenlik ilkesine uymak Şirketimiz, müşterilerimiz,
ulusal güvenlik ve küresel denge için faydalıdır.
20
Güvenlik gerekliliklerine bağlı kalmak taahhütlerimizi
gerçekleştirmemize destek olur.
Müşterilerimizi, ürün ve hizmetlerimizi güvenlikten
taviz vermeden sağlayacağımıza güvenir.
Politikalar
CPS-569 Güvenlik
CRX-052 Kriz Yönetimi
CRX-053 İş Yeri Güvenliği - Tehdit ve Şiddetten
Uzak Güvenli ve Saygı Dolu Bir İş Ortamı Sağlamak
CRX-055 Yüksek Risk Konumlarına Seyahat veya
Atanma
CRX-056 Uluslararası Güvenlik İşlemleri
CRX-057 LM Güvenlik Prosedürleri
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Ayrımcılık ve Tacize Hiç Tolerans Göstermiyoruz
Standardı Belirleriz
Sıfır Tolerans
Özellikle ırk, etnik köken, din, renk, cinsiyet, ulusal
köken, yaş, orduda gazilik durumu, soy, cinsel
yönelim, cinsel kimlik veya ifade, medeni durum, aile
yapısı, genetik özellikler veya zihinsel ya da fiziksel
engel olmak üzere herhangi bir biçimdeki ayrımcılık
veya tacize tolerans göstermiyoruz.
Küresel bir şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz çeşitli
ülkelerin iş yerlerinde farklı standartlara sahip
olduklarının farkındayız. Sıfır tolerans politikamız,
nerede çalıştıklarına bakılmaksızın tüm çalışanlarımız
için geçerlidir.
Bunu Niye Yapıyoruz
Lockheed Martin’in amacı, aşağıdakilerin olmadığı
profesyonel bir iş ortamı sağlamaktır:
Tehdit
Şiddet
Zorbalık
Kötüleyici veya caydırıcı davranış
Benzer başka bir davranış
21
Politikalar
CPS-003 Ayrımcılık Yapmama – Eşit İstihdam
Fırsatı
CPS-564 Tacizsiz İş Yeri
CPS-734 İnsan Ticareti
CRX-053 İş Yeri Güvenliği – Tehdit ve Şiddetten
Uzak Güvenli ve Saygı Dolu Bir İş Ortamı Sağlamak
CRX-515 Çalışan Kaynağı Grupları ve Çalışan
Ağları
CRX-537 Askerlik İzni
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamını Sürdürüyoruz
Standardı Belirleriz
Yapmanız gerekenler:
Geçerli çevre, güvenlik ve sağlık yasalarına,
yönetmeliklerine, politikalarına ve prosedürlerine
uymak
Bildirilen tüm uyarılara ve yönetmeliklere uymak
İşle ilgili tüm kaza veya yaralanmaları ya da çevre,
güvenlik veya sağlıkla ilgili endişelerinizi derhal ilgili
yönetim birimine bildirmek
Bunu Niye Yapıyoruz
Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak ve insan
sağlığı ve çevreyi korumak için çok çalışıyoruz.
Yapılması gereken bir davranış ve işletmemiz için
de iyi olduğu için dünyanın her yerinde çevresel
yönetim uygulamalarını gözetiyoruz.
Sürdürülebilir iş uygulamaları insanlara ve
dünyaya yararlıdır ve ekonomik fayda sağlar.
22
Politikalar
CPS-015 Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG)
CRX-053 – İş Yeri Güvenliği – Tehdit ve
Şiddetten Uzak Güvenli ve Saygı Dolu Bir İş Ortamı
Sağlamak
CRX-525 Tütünsüz ve Dumansız Ortam
CRX-545 Uyuşturucudan Arındırılmış İş Yeri
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Uyuşturucudan Arındırılmış İşyeri Sağlıyoruz
Standardı Belirleriz
İş yerinde veya Şirket adına iş yaparken yasa dışı
uyuşturucu bulundurmak, kullanmak, satmak,
üretmek, aktarmak, kaçakçılığını yapmak, bu
uyuşturucuların etkisinde olmak veya yasal ilaçların
kötüye kullanılması yasaktır.
İş yerinde veya Şirket adına iş yaparken alkollü
olmak yasaktır.
Federal bir yüklenici olarak Lockheed Martin,
uyuşturucudan arındırılmış bir iş yeri sağlamalıdır.
Esrarın medikal veya eğlence amacıyla kullanımını
yasallaştıran eyalet ve yerel girişimleri bu kuralı
değiştirmez.
Tesislerimiz tütünsüz ve dumansız ortamlardır.
23
Bunu Niye Yapıyoruz
Sağlık ve zindelik girişimleri, üretken bir iş ortamı
ile doğrudan bağlantılıdır. 1988 Uyuşturucudan
Arındırılmış İşyeri Kanunu ve faaliyet gösterdiğimiz
diğer ülkelerdeki eşdeğer kanunlara uyuyoruz.
Yasa dışı madde kullanımı, güvenli ve üretken bir
şekilde hareket etme ve güvenlik kurallarına uyma
veya devamlı çalışma ve bunu sürdürme becerinizi
olumsuz etkiler.
Politikalar
CRX-525 Tütünsüz ve Dumansız Ortam
CRX-545 Uyuşturucudan Arındırılmış İş Yeri
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Adil Rekabete Değer Veriyoruz
Standardı Belirleriz
Müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve çalışanlarla olan
ilişkilerimizde adil davranın.
Olası müşteriler ve tedarikçilere yönelik tüm
açıklamalar, haberleşmeler ve sunumların doğru
olduğundan ve gerçeği yansıttığından emin olun.
Tüm taahhütleri gerçekleştirirken spesifikasyonlara,
gerekliliklere ve anlaşma şart ve koşullarına uyun.
İzinsiz yüklenici ihalesi, teklifi veya kaynak seçme
bilgisi önerilerini reddedin.
Lockeheed Martin’in açık ve yasal bir şekilde
hakkının olmadığı hiçbir bilgiyi kullanmayın, elde
etmeyin, kabul etmeyin veya almayın.
Federal olarak finanse edilen Araştırma ve
Geliştirme Merkezleri (örneğin Sandia Corporation
gibi) şeklinde çalışan bağlı kuruluşlarımızın, özel
sektörle rekabet etmek için imtiyazlı bilgilerini
kullanmamalarını veya Devlet kaynaklarına erişim
yapmamalarını sağlayın.
İzinsiz bilgileri edinir veya açıklarsanız veya Şirketin bu
bilgileri kullanma hakkı olup olmadığına dair
şüpheleriniz varsa, bu bilgileri çoğaltmayın, dağıtmayın
veya kullanmayın. Hukuk Departmanı ve Etik
Ofisinden yardım alın.
24
Bunu Niye Yapıyoruz
İhale, pazarlık ve anlaşma yaparken tedarik
sürecinin doğruluğuna değer veriyoruz.
Politikalar
CPS-009 Yeni İş Fırsatı Yönetimi
CPS-441 Maliyet Tahmini/Fiyatlandırma
CPS-729 Amerika Birleşik Devletleri Anti Boykot
Yasalarına Uyum
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına
Uyum
CRX-011 Uluslararası Danışmanlar
CRX-013 Devlet ve Rakip Bilgileri
CRX-015 Kritik Bilgilerin Korunması
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Uluslararası İş Faaliyetlerini Dürüst Bir Şekilde Yürütüyoruz
Standardı Belirleriz
Yolsuzluğa hiç tolerans göstermiyoruz.
Uluslararası çalışma yürütüyorsanız, faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uymanız
gerekir. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ve ABD’nin
yasaları veya Şirket politikalarımız arasında çakışmalar
görebilirsiniz.
ABD yasaları tarafından yasaklanmadığı veya
cezalandırılmadığı takdirde, faaliyet gösterdiğimiz ülkenin
ulusal ve yerel yasalarına uymaktan sorumlu olursunuz.
Bunu Niye Yapıyoruz
Yüksek etik iş ahlakı standartlarımız, müşteri ilişkileri
kurmak ve dünya çapında programların başarılı olmasını
sağlayan iş stratejimizin önemli bir parçasıdır.
Rüşvetler, ihracat ve ithalat ihlalleri ve yasa dışı
boykotlar, faaliyetlerimizi yürütürken ihtiyacımız olan
güven ve şeffaflığa zarar verir.
Yolsuzluk haksız rekabet ortamı oluşturur, maliyeti
artırır ve ürün ve hizmetlerimizin kalite ve yeterliliğini
tehlikeye atar.
Yasalara uymamak, olası mahrumiyetler, hapis ve para
cezaları ile sonuçlanabilir.
Yolsuzluk; ekonomilerin dengesini bozar ve toplum
yapısına zarar verir.
Yolsuzlukla Mücadele
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki çalışmalarımızı
düzenleyen yolsuzlukla mücadele yasalarına harfiyen
uymanız gerekir. Bu yasalara ABD Yurtdışı Yolsuzluk
Faaliyetleri Kanunu (FCPA), İngiltere Rüşvet Kanunu ve
diğer ülkelerdeki benzer yasalar dahildir.
Bu yasalar ne işe yarar?
ABD veya uluslararası devlet memurları, siyasi partiler,
parti yetkilileri, devlet memuru adayları veya ticari kurum
çalışanlarının iş almak veya işi sürdürmek ya da haksız
ticari avantaj elde etmek için doğrudan veya dolaylı olarak
rüşvet almasını yasaklar.
Rüşveti destekleyecek veya gizleyecek şekilde şirket
defterlerini ve kayıtlarını bilerek tahrif etmeyi veya gereken
muhasebe kontrollerini yapmayı bilerek geçiştirmeyi veya
yapmamayı yasaklar.
Devamı sonraki sayfada
25
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Uluslararası İş Faaliyetlerini Dürüst Bir Şekilde Yürütüyoruz
Politikamız, uygunsuz para veya değerli şeylerin teklif edilmesini veya
verilmesini yasaklar. Politika, Lockheed Martin adına iş yapan herkes için
geçerlidir. Buna Lockheed Martin yöneticileri, yetkilileri, çalışanları,
danışmanları, temsilcileri, dağıtımcıları, ofset brokerleri, tedarikçiler, tek
mülkiyetli iştirakler ve diğer iş ortakları dahildir.
Politikamız, teşvik ödemelerini özellikle yasaklar. Vize almak veya gümrük
işlemleri gibi rutin devlet işlemlerinin yapılmasını hızlandırmak veya
güvenceye almak için yapılan ödemeler de teşvik ödemelerine dahildir.
İhracat/İthalat ve Diğer Ticaret Kısıtlamaları
Belirli teknik veriler, ekipman ve teknolojinin ülkeler arasında taşınmasını
kapsayan ihracat ve ithalat yasaları ve düzenlemelerine harfiyen uymamız
gerekir.
Lockheed Martin’i, ABD hükümeti tarafından ticari kısıtlamaların
uygulandığı ülkelerle ticaret yapmaya zorlayamazsınız.
Uluslararası işlemleri görüşmeden veya bunlara başlamadan önce
Uluslararası Ticari Uyum Ofisi, Hukuk Departmanı veya Etik Ofisi’ne
danışın.
Bu kısıtlamalar arasında, Lockheed Martin’in belirli ülkelerde ve belirli kişiler
ve kurumlarla iş faaliyetlerinde bulunmasını engelleyen müeyyideler veya
ambargolar olabilir. Örneğin ABD yasalarına göre, terörizmi destekleyen
belirli ülkeler ve kurumlarla etkileşim kurmak yasaktır.
Uluslararası ticaret yasaları ve yönetmelikleri karmaşıktır. Kasıtsız
ihlallerden dahi kaçınmaya dikkat edin.
26
Anti Boykot
ABD hükümeti tarafından yaptırımı olmayan kısıtlayıcı uluslararası
ticaret faaliyetleri veya boykotlarda bulunmayın veya bunları
desteklemeyin.
Lockheed Martin’in olası veya mevcut müşteriler, tedarikçiler veya yasa
dışı boykotu destekleyen diğer kişilerle ilgilenmeyi reddetmesine neden
olarak herhangi bir anlaşma yapmayın, bilgi sağlamayın veya eylemde
bulunmayın.
Yazılı veya sözlü tüm talepler derhal Hukuk Departmanı veya Etik Ofisine
bildirilmelidir.
Politikalar
CPS-008 Hediyeler, İkramiyeler ve Diğer İş İkramları
CPS-021 İyi Kurumsal Yurttaşlık ve İnsan Haklarına Saygı
CPS-310 Uluslararası Ticaret Kontrolleri ve Uyumluluk
CPS-729 Amerika Birleşik Devletleri Anti Boykot Yasalarına Uyum
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CRX-011 Uluslararası Danışmanlar
CRX-015 Kritik Bilgilerin Korunması
ABD yasaları veya işiniz için geçerli belirli yasalar ve
düzenlemeler arasındaki çakışmalar için Hukuk
Departmanınız veya Etik Ofisiniz ile iletişime geçin.
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Bilgi Sızdırma İle İlgilenmiyoruz
Standardı Belirleriz
Şunları yapmıyoruz:
Önemli gizli bilgileri kişisel çıkar için kullanmak veya
paylaşmak
Bu tip bilgileri gizli bilgilere erişme hakkı olmayan kişilere
iletmek
Önemli gizli bilgilere sahipken Lockheed Martin’in veya
diğer şirketlerin menkul kıymetlerinin ticaretini yapmak
Bunu Niye Yapıyoruz
Adil ve serbest piyasaya inanıyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin menkul
kıymetler yasaları ve yönetmeliklerine uymak zorundayız.
Önemli gizli bilgiler nedir?
Çalışmanız süresince Lockheed Martin veya diğer şirketler,
takım arkadaşları, tedarikçiler, satıcılar, yükleniciler veya diğer
kişiler ile ilgili henüz kamuya mal olmamış gizli bilgileri
öğrenebilirsiniz. Makul bir yatırımcının, bir menkul kıymet alıp
satma konusunda karar vermek için önemli olduğunu
düşünme olasılığı varsa hem olumlu hem de olumsuz bilgiler
“önemli” kabul edilir. Bilgiler resmi olana, geniş çapta yayılana
ve kamuoyu tarafından özümsenene kadar “gizli” olarak kabul
edilir.
27
Menkul kıymetler nedir?
Menkul kıymetler arasında hisse senetleri, hisse senedi
opsiyonları, senetler, nakit paralar, borç senetleri ve satma
veya alma opsiyonları vardır. Emeklilik planındaki alım-satımlar
da hisse senedi işlemleri gibi düzenlenir.
Alım-satım nedir?
Alım-satım, Lockheed Martin’in özkaynak tazmin ve emeklilik
sosyal yardım planları da dahil olmak üzere tüm menkul kıymet
alma veya satma kararlarını kapsar.
Politikalar
CPS-016 Birleşmeler, İktisaplar, Elden Çıkarmalar, Ticari
Girişimler ve Yatırımlar
CPS-020 Önemli Bilgilerin ve Mali Bilgilerin Yatırım
Topluluğuna ve Halka Dürüst Bir Şekilde Açıklanması
CPS-722 Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler
Kanununa Uyum
Bir şeyin “önemli gizli bilgi” olup olmadığına ilişkin
olarak kafanızda bir soru işareti varsa Hukuk
Departmanı veya Etik Ofisi ile iletişime geçin.
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Tüm Antitröst Kanunlarına Harfiyen Uyuyoruz
Standardı Belirleriz
Antitröst yasalarını ihlal edebilecek eylemleri veya
antitröst izlenimi veren eylemleri rakipler, tedarikçiler
ve müşterilerle hayata geçirmeyin veya tartışmayın.
Antitröst yasaları, para cezası ve zaman zaman
cezai suç ile sonuçlanabilecek iş faaliyetleri ve ihlalleri
için geçerlidir.
Bu tip faaliyetlerin önerilmesi, tartışılması veya
uygulanması halinde Hukuk Departmanı veya Etik
Ofisi ile iletişime geçin.
Bunu Niye Yapıyoruz
Açık ve adil rekabete değer veriyoruz.
Rekabeti ortadan kaldıracak veya caydıracak ya da
bize haksız rekabet avantajı sağlayacak iş
uygulamalarına bilerek dahil olmayız.
Antitröst yasalarını ihlal edebilecek eylemlerden
bazıları:
Fiyat sabitleme
Tedarikçileri veya müşterileri boykot etme
Bir rakibin iş alamamasına yönelik fiyatlandırma
28
Rakibi kötülemek, yanlış tanıtmak veya taciz
etmek
Rakiplerin önünü kesmek ve pazara girişini
engellemek de dahil olmak üzere müşteriler için daha
az rekabetçi sonuçlar oluşturacak şekilde diğer
şirketlerle birlikte hareket etme
Rüşvet, pay veya ticari sırları çalmak
İhaleleri, anlaşmaları, bölgeleri veya pazarları
tahsis ederek ve/veya ürün veya ürün gruplarının
üretimini veya satışını sınırlayarak rekabet ettikleri
pazarı bölmek için rakiplerle anlaşma yapmak veya
karşılıklı müsamaha göstermek
Bir ürün/hizmet satışını, başka bir istenmeyen
ürün/hizmet satışı ile koşullandırmak
Ürünler/hizmetlerin alım veya satışını, alıcı veya
satıcının Şirketin rakipleri ile iş yapmama şartına
koşullandırmak
Politikalar
CPS-720 Antitröst Yasalarına Uyum
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Üçüncü Tarafları Uygun Şekilde İşimize Dahil Ediyoruz
Standardı Belirleriz
İşleri yürütecek danışmanları, temsilcileri veya
üçüncü tarafları Politikalarımıza ters düşecek veya
değerlerimizi ve ilkelerimizi göz ardı edecek şekilde
seçmiyoruz veya muhafaza etmiyoruz.
Yasakladığımız eylemlerden bazıları:
Rüşvet ve pay vermek
Sanayi casusluğu yapmak
İzin almadan üçüncü tarafların özel verilerini almak
Haksız şekilde içeriden bilgi almak veya etkilemek
Danışmanlar, temsilciler ve üçüncü taraflar, Şirket
adına faaliyet gösterirken şirket gerekliliklerine
uyacaklarını onaylamalıdır
Bunu Niye Yapıyoruz
Bizim adımıza faaliyet gösteren diğer kişilerin
kararları ve eylemleri, Şirket itibarımızı etkiler.
Bazı durumlarda müşteri sözleşmemiz nedeniyle,
üçüncü tarafların bizim adımıza yaptığı eylemlerden
yine biz sorumlu oluruz.
Politikalar
CPS-113 Malların ve Hizmetlerin Alınması
CPS-716 Rüşvet Karşıtı 1986 Yasasına Uyum
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CPS-734 İnsan Ticareti
CRX-010 Ülke İçinde İş Geliştirme Danışmanları
CRX-011 Uluslararası Danışmanlar
CRX-025 Takım Olma Sözleşmeleri
CRX-106 Önemli Yüklenicilerin Yönetimi
CRX-126 Sahte Elektronik Parçalar ve Materyaller
Uluslararası veya ülke içinde danışmanlık
faaliyetlerinden önce Danışmanlık
Hizmetlerinden yardım alın.
29
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Siyasi Sürece Saygı Duyuyoruz
Standardı Belirleriz
Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde kurumsal
politikamıza ve siyasi sürece ilişkin yasalara
uyuyoruz.
Bunu Niye Yapıyoruz
Biz, siyasi sürece katılımımızla ilgili tüm yasaların
lafzı ve ruhuna uymaktadır.
Siyasi bağışlar, hediyeler ve lobiciliği düzenleyen
yasalar karmaşıktır. Kasıtsız ihlaller bile iş
fırsatlarının kaybedilmesine neden olabilir.
Yasak Olanlar
Washington Operations veya Lockheed Martin
International’ın önceden yazılı izni olmaksızın
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki siyasi
faaliyetler için Lockheed Martin fonlarını, varlıklarını
veya tesislerini kullanmak.
Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere çok
sayıda ülke, kurumsal siyasi yardımları yasaklar. Buna,
çalışanların iş zamanları da dahil olmak üzere kurumsal
fonların, malların veya hizmetlerin doğrudan veya dolaylı
olarak siyasi adaylara bağışlanması da dahildir.
Yerel yasalar ve ülke yasaları, kurumsal siyasi
yardımlar ve faaliyetleri sınırlayabilir.
Dikkatli Olun
Aşağıdakilerden herhangi biri söz konusu olduğunda
Washington Operations veya Lockheed Martin
International (Amerika Birleşik Devletleri dışındaki siyasi
faaliyetler için)’a danışın:
Devlet Memuriyeti – Komisyonlar veya danışma
gruplarında devlet memuriyeti yapmak isterseniz veya
yapıyorsanız çıkar çatışmaları meydana gelebilir.
Lobicilik – Lobicilik, doğrudan veya dolaylı olabilir fakat
her iki şekilde de dikkatlice incelenir. Özellikle kasıtsız
olsa bile ihlallerden uzak durarak hediyeler ve lobiciliğe
ilişkin kurumsal politikanın tüm geçerli kurallarına ve
düzenlemelerine ve federal kurallara uymanız gerekir.
Devamı sonraki sayfada
30
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Standardın Belirlenmesi
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Siyasi Sürece Saygı Duyuyoruz
ABD Kongre ve Yürütme Organı – Lockheed Martin’in Washington, D.C.
temelli müşteri topluluğuna tek ve tutarlı bir iş mesajı vermesi önemlidir.
Washington Operations, Washington, DC’deki ABD Washington, D.C.’deki
kongre üyeleri veya Yürütme Organı yetkilileri veya bunların çalışanları ve
personeli.
Devlet ve Yerel Yönetimler – Washington Operations, Lockheed Martin
adına devlet ve yerel yönetimlerle etkileşimlere izin vermelidir.
ABD Dışındaki Yönetimler – ABD dışındaki bir kurumun üyesi ya da
çalışanları ile iletişime geçmeden önce kurumsal Politikaları ve prosedürleri
bilmeniz gerekir.
Bireysel Siyasi Yardımlar – Bazı devlet yasaları ve yerel yasalar, birey
olarak çalışanlar veya onların birinci dereceden aile bireyleri tarafından
yapılan kişisel siyasi yardımları sınırlayabilir veya bunların açıklanmasını
gerektirebilir.
İzin Verilenler
Şunları yapmanız teşvik edilir:
Mümkünse, Lockheed Martin Çalışanlarının Siyasi Eylem
Komitesi’ne katılmak
Boş zamanlarınızda ve masrafları size ait olmak üzere kentsel
çalışmalar ve siyasi süreçlere bireysel olarak katılmak
Tercih ettiğiniz siyasi partileri ve adayları desteklemek
Politikalar
CPS-004 Siyasi Faaliyet
CPS-008 Hediyeler, İkramiyeler ve Diğer İş İkramları
CPS-045 Washington Operations
CPS-730 Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Uyum
CRX-251 Hayır Amaçlı Yardımlar
CRX-453 Ülke Dışında Faaliyet Gösterme
31
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
Uyarı işaretleri
Kendinize Sorun...
32
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Standardın Belirlenmesi
DAVRANIŞ KURALLARI
DOĞRU OLANI YAPARIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ
MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ
Alındı ve Kabul
Standardın Belirlenmesi, Lockheed Martin Etik ve İş Ahlakı (Kurallar)’nı okuduğunuzu ve bunlara uyacağınızı kabul
etmeniz gerekir. Her Lockheed Martin çalışanının, Yönetim Kurulu üyesinin, danışmanın, sözleşmeli çalışanın veya
Şirketi temsil eden veya Şirket adına hareket eden diğer temsilcilerin, Kuralların ilkeleri ve standartlarını bilmek ve
bunlara uymaktan sorumlu olduğunu bildiğinizi de kabul ediyor olacaksınız.
Şirket içi internet sitemizde gereken işlemleri tamamladığınızı onaylıyorsanız,
https://mylearning.external.lmco.com/irj/portal/z_nglms/learner/pages/lrnDeepLink?action=2&p1=076169SSM14
adresindeki çevrim içi MyLearning kısmından kabul edin. İşlemleri tamamladığınız tarihi girin ve “Take Credit” (Kredi Al)
kutusuna tıklayın.
Şirket dışından giriyorsanız, yukarıdaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz fakat MyLearning’e erişmek için kişisel
bilgileriniz ile “LockheedMartin Şirket İçi” seçeneğini kullanarak giriş yapmanız gerekecektir. “Courses Due” (Alınacak
Dersler) bölümünüzü inceleyin.
Sadece MyLearning’e erişiminiz olmaması durumunda aşağıdaki formu doldurun.
Kişisel Standardın Belirlenmesi, Lockheed Martin Etik ve İş Ahlakı Kuralları kopyalarımı aldığımı onaylıyorum.
Onayımın, Kuralları okuduğum ve bunlara uyacağım anlamına geldiğini kabul ediyorum. Her Lockheed Martin
çalışanının, Yönetim Kurulu üyesinin, danışmanın, sözleşmeli çalışanın veya Şirketi temsil eden veya Şirket adına
hareket eden diğer temsilcilerin, Kuralların ilkeleri ve standartlarını bilmek ve bunlara uymaktan sorumlu olduğunu
biliyorum. Ayrıca Kural ihlallerinin, işten çıkarmaya varan disiplin cezaları ile sonuçlanabileceğini de biliyorum.
İmza: _________________________________________
Yazıyla Adı: ___________________________________
Çalışan Numarası: _______________________________
Şirket: _______________________________________
Tarih: _________________________________________
Yer: _________________________________________
Bu formun ibraz edilmesine ilişkin talimatlar için İnsan Kaynakları veya Etik Ofisi ile iletişime geçin.
33
Standardın Belirlenmesi

Benzer belgeler

Davranış Kuralları

Davranış Kuralları Çıkar çatışmasından kaçınma Bir “çıkar çatışması”, bir kişi kendi kişisel çıkarlarını Univar’ın çıkarlarının önüne koyduğu ve daha sonra Univar için olan sorumluluklarını etkin şekilde yerine geti...

Detaylı