Arif Arslan – Namaz Kilmak

Transkript

Arif Arslan – Namaz Kilmak
Yazar: Arif Arslan – ‫نالسر أفيرع‬
8 Ağustos 2011
www.huzuryolu.tk
Namaz Kılmak
Bu makale namaz kılmanın önemini açıklamak amacıyla yazılmıştır. Bu makale de bir
konuyu açıklamaya yönelik tanım yapılmamıştır. Sadece mantığa ve akla hitaben, kişinin
kendi algısı nasıl algılıyorsa ona hitaben yazılmıştır. Dolayısı ile her anlattığımız ve üzerinde
durduğumuz konulardan tanımları siz çıkarın. Değindiğimiz tek şey çok düşünmek.
Namaz her Müslüman insan için farz kılınmıştır. Yüce rabbimiz bir Kuran ayetinde
bize şöyle sesleniyor. “Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan
yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz,
müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.” (Nisa Süresi 103)
Allah niçin insanlıktan namaz kılmalarını istemiştir. Allah’ın elbette ki namaza
ihtiyacı yoktur. Allah bir Kuran ayetinde “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.” (Zâriyât Sûresi 56) Ayetinden de anlaşılacağı gibi Allah sadece insanları biz
ona kulluk görevimizi yerine getirelim diye yaratmıştır. Allah namazı bize farz kıldığı gibi
bizden önceki ümmetlere de farz kılmıştır. Miraç olayını her Müslüman bilir. Miraç olayında
Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (s.a.v) Allah’ın huzurundan döndükten sonra Hz. Musa
ile görüşmüştür.
Hz. Musa “Ne ile vahyolundun”
Hz. Muhammet “50 rekat namaz ile”
Hz. Musa “Rabbine dön ve azaltmasını söyle. Ben 3 rekat ile vahyolundum ama benim
ümmetim kılmadılar” dedi.
Peygamber efendimiz (s.a.v) Allah’ın huzuruna birkaç kez gidip gelmiştir. En sonunda yüce
rabbimiz.
Allah “Öyleyse siz beş vakit kılın.”
Hz. Muhammet “Böylelikle andım ki bu rabbimin kesin hükmüdür.”
Peygamber efendimiz (s.a.v) miraçtan dönerken bize beş vakit namazı kılmamızı söylemiştir.
Müminler peygamber efendimizi örnek alarak namaz kılmıştır. Peygamber efendimiz sadece
farz namazlarını kılmamıştır. Kendisi farz namazı dışında Allah’a ibadet etmek amacıyla da
sünnet dediğimiz namazları da kılmıştır. Peygamber efendimiz bu namazları her vakitte kendi
isteği ile kılmıştır.
Namaz insanı Allah’a yönelten, kalbini huzurla dolduran, nefsinin her türlü istek ve
arzularından uzaklaştıran, derin düşündüren, insanlara saygılı ve sevgili olmayı sağlayan bir
uygulama olmuştur. Allah’ın namaza ihtiyacı yok dediğimiz kavramdan çıkaracağımız sonuç,
rabbimizin bize karşı şefkatini ortaya çıkarıyor. Çünkü Allah namazı var etmiş ki insan
yapılması yanlış olan işlerden uzak dursun diye. Namaz insanı bedenen de rahatlatan bir
uygulama olmuştur. Namaz ile insan günün beş vakti her an temiz olmuş oluyor. Çünkü
namaz için temiz olmak gerekiyor. Buda namazın insan üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor.
Namaz fiziken insana egzersiz yapmasına da vesile oluyor. Namazın bu yararları bilimsel
olarak ta bilim insanları tarafından kabul görmüştür…

Benzer belgeler