news • haber - Değirmenci Dergisi

Transkript

news • haber - Değirmenci Dergisi
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
1
NEWS • HABER
2
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
EdItOr
EDİTÖR
Is it necessary to merge
for the mills?
Dear readers,
In U.S. that is one of the world’s leading wheat exporters, milling industry is discussing a merger which has
been on the agenda approximately for the last 2 years.
The decision of merging milling businesses belonging to
ConAgra and Horizon Milling that is the joint venture of
Cargill and CHS was announced in 2013. The merger
was hindered by the antitrust law at the beginning but
eventually it was completed in May 2014 after some arrangements. The new name of the milling business of the
companies as one of the major representatives of world
grain industry is Ardent Mills.
Well, why this merger is important? It is important as
Ardent Mills, which was established as a result of this
merger, is now the largest company of U.S. flour market. In addition, it gathers the entire knowledge, experience and power of the three important companies in
the industry together under one roof. This is the key of a
greater success. Ardent Mills’ CEO Day DYE emphasizes
this with the following sentence: “We strongly believe that
operating together as Ardent Mills; we can proactively address these changes and serve the future needs of our
customers better together than we could alone.”
We made an interview with Black Sea Flour Industrialists' Association Chairman Gunhan Ulusoy a while ago.
He mentioned on the big number of companies in Turkey
and the increasing idle capacity day by day and said that
mergers would contribute to the industry significantly.
Yes, we witness company mergers in Turkey from time to
time but it is not possible to maintain a successful partnership in our country.
Each of these 3 countries in U.S. has a strong infrastructure and a high market share. We can say that it is
not necessary to merge for them when we evaluate the
situation from the general point of view in Turkey. However; if these already successful companies benefit from
being merged, I guess it would not be wrong to say that
the companies in Turkey should act more professional
and willing on partnership.
Best regards…
14
July • Temmuz 2014
Değirmenlerin birleşmesi
şart mı?
Değerli okurlar,
Dünyanın önde gelen buğday ihracatçılarından ABD’de,
değirmencilik endüstrisi yaklaşık son 2 yıldır gündemde
olan bir birleşmeyi konuşuyor. Cargill ve CHS ortaklığı
olan Horizon Milling ve ConAgra Mills firmalarına ait değirmencilik işletmelerinin birleştirilme kararı, 2013 yılında
duyurulmuştu. Birleşme başlangıçta ülkedeki antitröst
yasalarına takıldı, ancak yapılan düzenlemelerden sonra
nihayet Mayıs 2014’te tamamlandı. Dünya tahıl sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan bu firmaların değirmencilik işletmelerinin yeni adı artık Ardent Mills.
Peki bu birleşme neden önemli? Çünkü bu birleşme sonucunda kurulan Ardent Mills, artık ABD un pazarının
en büyük firması. Üstelik sektördeki üç önemli firmanın
bütün birikimlerini, tecrübelerini ve güçlerini tek bir çatı
altında topluyor. Bu da daha büyük başarıların anahtarı.
Ardent Mills’in CEO’su Dan DYE de aynen buna vurguda
bulunan şu cümleyi kuruyor: “Güçlü bir şekilde inanıyoruz
ki Ardent Mills olarak birlikte hareket ettiğimizde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek başımıza yapabileceğimizden
daha iyi şekilde karşılayabiliriz.”
Bir süre önce Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı
Günhan Ulusoy’la bir röportaj yapmıştık. Kendisi Türkiye’deki firma sayısının çokluğundan ve gittikçe artan atıl
kapasiteden dem vurmuş ve birleşmelerin sektöre önemli
katkılar sağlayacağını söylemişti. Evet, Türkiye’de de zaman zaman firmaların birleşmelerine tanık oluyoruz ancak
nedense ülkemizde başarılı bir ortaklık sürdürmek pek
mümkün olmuyor.
ABD’deki bu 3 firmanın her biri aslında oldukça güçlü bir
alt yapıya ve geniş bir pazar payına sahip. Türkiye’deki
genel anlayışla baktığımızda birleşmelerine gerek olmadığını dahi söyleyebiliriz. Ancak bu kadar başarılı firmalar
dahi birleşmede bir yarar görüyorsa, Türkiye’deki firmaların da artık ortaklık konusunda daha profesyonel ve istekli
davranması gerektiğini söylemek yanlış olmaz sanırım.
Saygılarımla….
Derya GÜLSOY
MILLER MAGAZINE
Leading Article
Başyazı
Zübeyde KAVRAZ
New season in grains
Tahılda yeni sezon
Dear milling industry representatives,
Firstly, I wish that holy month Ramadan would bring
goodness to the entire Islam world; the conflicts especially
in our neighboring countries would end immediately and
all people would have comfort and peace.
As you know, new season in grain production has begun
since June and world-renowned organizations have started to release their projection reports on the new season.
The most noticeable point on these reports is the drought
issue in various regions of the world. It seems possible
that our country will also experience the adverse effects
of the drought due to the insufficient winter precipitation
and unstable spring precipitation. Yes, maybe we cannot
resist the nature or prevent the disasters such as drought
or flood but we certainly can realize some activities for decreasing the adverse effects of these disasters.
At this point, agriculture and agricultural products industry should benefit from the technology more and try
to tip the scales in its own favor by using the state of art
products. If the production amount decreases due to the
various natural events, the obtained product should be
used by minimizing the loss rate. Especially the facilities
processing agricultural products have big responsibilities
on this issue. As the world being globalized day by day
and the distance and borders between the countries lose
importance with the developing technology and transportation vehicles, the responsibilities of the institutions and
companies in these industries increase. Not only should
the demand from the domestic market, but also the ones
from abroad be taken into consideration. Working for the
future of both our country and our world is the key point of
leaving a better future for the next generation.
I wish plenty of gain to all producer and processing
companies, institutions and especially our farmers in the
new season.
I am celebrating the Feast of Ramadan of the Islam
world and wish you a happy and peaceful festival with your
loved ones.
Değerli değirmencilik sektörü temsilcileri,
Öncelikle, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan
ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini; özellikle de
komşu ülkelerimizde yaşanan çatışma ortamının bir an
önce son bulmasını, insanların huzur ve barış ortamına
kavuşmasını diliyorum.
Sizlerin de bildiği üzere hububat üretiminde yeni sezon
Haziran ayı itibariyle açıldı ve dünyaca ünlü kuruluşlar da
bu sezona ilişkin tahmin raporlarını yayınlamaya başladı.
Bu raporlarda en fazla göze çarpan nokta, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan kuraklık sorunu. Yetersiz gelen
kış yağışları ve dengesiz bahar yağışları nedeniyle ülkemizin de kuraklığın olumsuz etkilerini yaşaması muhtemel
görünüyor. Evet, belki doğaya karşı çıkamayız; kuraklık
ya da sel gibi felaketleri engelleyemeyiz fakat bunların
olumsuz sonuçlarını azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirebiliriz.
Tarım ve tarım ürünleri sektörü bu noktada teknolojinin
faydalarına daha fazla sığınmalı ve aleyhine olan durumları, son teknoloji ürünleri kullanarak lehine çevirmek için
çalışmalıdır. Çeşitli doğa olaylarından dolayı üretim oranı
düşüyorsa; elde edilen ürün, kayıp oranı minimize edilerek kullanılmalı. Özellikle tarım ürünü işleyen tesislere
bu konuda büyük görevler düşüyor. Dünya giderek küreselleştiği, ülkeler arasındaki uzaklığın ve sınırların önemi gelişen teknoloji ve ulaşım araçlarıyla birlikte önemini
yitirdiği için bu sektörlerde uğraşan kurum ve firmaların
sorumlulukları da artıyor. Artık sadece ülke içi talebi değil,
dışarıdan gelen talepleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hem kendi ülkemizin hem de dünyanın geleceği
için çalışmalar yapmak, sonraki nesillere iyi bir gelecek
bırakmanın püf noktası aslında.
Yeni sezonda, tüm üretici ve işleyici firmalara, kurumlara ve de özellikle çiftçilerimize bol kazanç diliyorum.
Şimdiden İslam aleminin Ramazan Bayramınızı kutluyor, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.
Gelecek sayıda görüşmek üzere…
See you on the next issue…
16
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
17
Contents
İçindekiler
38
80
88
Humidity and
Temperature
Control Methods
World Barley
Market and
Turkey
Grain and
Flour Market in
Russia
Nem, Isı Kontrol ve
Fumİgasyon Yöntemlerİ
Dünya Arpa Pazarı
ve Türkİye
Rusya’da Tahıl ve
Un Pazarı
visit from Panamanian millers
22 U.S.
Panamalı değirmencilerden ABD ziyareti
lifted taxes on wheat imports,
30 Brazil
Brezilya buğday ithalatındaki vergileri kaldırdı
flour milling line from Alapala for Grand Mills
Exhibitor number has reached to 185 at IDMA
26 New
Alapala’dan Grand Mills için yeni un öğütme hattı 35 İDMA’da katılımcı marka sayısı 185’e ulaştı
Advertisements Index
Reklam İndeksi
ALAPALA MAKİNA........................................................................ Ö.K.
ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI ...................................................Ö.K.İ.
SELİS MAKİNA................................................................................... 1
YENAR DÖKÜM SANAYİ.................................................................... 2
PETKUS............................................................................................. 3
ALTUNTAŞ HAVALANDIRMA VE HAYVANCILIK.................................. 4
MEKO MİKRO BİLGİSAYAR ELEKTRONİK KONTROL........................ 5
ALTINBİLEK MAKİNE....................................................................... 6-7
BBCA DEPOLAMA SİSTEMLERİ TARIM İNŞ................................... 8-9
GRAIN AFRİCA................................................................................. 10
SAĞBİLİ MAKİNA............................................................................. 11
TAPCO............................................................................................. 13
MOLİNO........................................................................................... 15
CONSEGRA..................................................................................... 19
ABP MC........................................................................................... 21
PERTEN........................................................................................... 23
ABP TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ............................................... 25
AYBAKAR DIŞ TİCARET ................................................................. 25
BAKER MAGNETİK.......................................................................... 27
PİNGLE............................................................................................ 29
HYDRONİX ...................................................................................... 31
5S MAKİNA ................................................................................ 32-33
İDMA................................................................................................ 36
MOLİNO........................................................................................... 37
GENÇ DEĞİRMEN............................................................................ 43
AYBAKAR......................................................................................... 45
SİLOS CORDOBA............................................................................ 47
BÜHLER..............................................................................48-49/arası
5S MAKİNA ................................................................................ 50-51
AS-EL MÜHENDİSLİK...................................................................... 50
AGROMATIC.................................................................................... 55
ALPSAN........................................................................................... 59
PAKETSAN....................................................................................... 61
MY SİLO INSERT........................................................................ 64-65
ÜÇEL SİLO....................................................................................... 67
ACITER............................................................................................ 75
WAM EURASIA MAKİNE SANAYİ..................................................... 77
DEĞİRMENCİNİN EL KİTABI............................................................. 79
DEĞİRMAN MAKİNE SANAYİ......................................................... 101
AS-COM INTERNATIONAL MAKİNA SANAYİ.................................. 103
TEKNİK DEĞİRMEN MAKİNALARI..........................................104/A.K.İ
UĞUR MAKİNA .............................................................................A.K.
40
Controlled Atmosphere Systems for
Fumigation of Products and Buildings
Ürün ve Binaların Fümigasyonunda
Kontrollü Hava Sistemleri
48
Lower Costs, Better Results
Daha Düşük Maliyet, Daha İyi Çözüm
62
Grain Storage Practices to Maintain
Grain Quality
Tahıl Kalitesini Korumada Tahıl Depolama
Uygulamaları
72
Sales Pressure on the Wheat Market
Buğday Piyasasında Satış Baskısı
NEWS • HABER
Cargill expands its plant in
Russia
.....................................................................
Cargill, Rusya’daki tesisini
genişletiyor
Cargill has made 100 million-dollar modernization, state of the art equipment and technology
investment on its plant in Efremov, Russia.
Cargill, Rusya’nın Efremov bölgesinde bulunan
tesisine, 100 milyon dolarlık modernizasyon, ton
teknoloji ürün ve ekipman yatırımı yaptı.
Cargill has invested $100 million dollars in its Starches and
Sweeteners facility in Efremov, Russia. The investment includes modernization of its wheat processing plant and adding state of the art equipment and technology into the plant.
Reaching an amount almost doubling its original capacity, the
plant will process 500 thousand tons of wheat a year by creating additional market opportunities for farmers in the Tula
region of Russia. Forming Cargill’s multi-functional production site in Efremov, this production line will create additional
market opportunities in this wheat growing region, where local
farmers will benefit from having a reliable and sustainable outlet for their wheat.
Natalia Orlova, head of Cargill’s food business in Russia
remarked: “This project is a reflection of our commitment to
the Tula region and to Russia. Effective use of technology
allows us to use the natural potential of our local wheat to
its maximum effect. We can be useful to our customers and
communities and help them to thrive.” The technology and
equipment of the new line are in full compliance with international safety standards and quality that allow Cargill to have zero
waste. The food ingredients produced at this plant are used in
different food and feed industries. A wide range of starch-based
glucose, maltose and glucose-fructose syrups are delivered to
Russian companies producing soft drinks, beer, confectionery,
while starch is shipped to paper and corrugated cardboard industries, and also to the mixed fodder plants.
Cargill, Rusya Efremov’daki Nişasta ve Tatlandırıcı tesisine 100 milyon Dolarlık yatırım yaptı. Yatırım, buğday işleme
tesisinin modernizasyonunu ve tesise eklenen son teknoloji ürün ve ekipmanları kapsıyor. Yapılan yatırımla birlikte
başlangıçtaki kapasitesi neredeyse iki katına ulaşan tesis,
Rusya’nın Tula bölgesindeki çiftçilere ek pazar fırsatları yaratarak yılda 500 bin ton buğday işleyecek. Cargill’in Efremov’daki çok fonksiyonlu üretim alanını oluşturan bu üretim
hattı, yerel çiftçilere de buğday yetiştirilen bu bölgede, buğdayları için güvenilir ve sürdürülebilir pazar alanı bulabilecekleri ek pazar fırsatları yaratacak.
Cargill’in Rusya’daki gıda işletmesinin Başkanı Natalia Orlova, konuyla ilgili şunları söylüyor; “Bu proje, firmamızın Tula bölgesi ve Rusya’ya olan bağlılığının bir yansımasıdır. Teknolojinin
etkin kullanımı, yerel buğdayımızın doğal potansiyelini maksimum etkiye çıkarmamızı sağlıyor. Müşterilerimize ve toplumumuza kendilerini geliştirme konusunda yardımcı olabiliyoruz.”
Yeni hattın teknoloji ve ekipmanları, Cargill’e sıfır atık elde
etme olanağını sunarak uluslararası güvenlik standartlarına
ve kaliteye tam uyumluluk sağlıyor. Bu tesiste üretilen gıda
malzemeleri, farklı gıda ve yem endüstrilerinde kullanılıyor.
Nişasta kağıt ve oluklu mukavva sanayilerine ve ayrıca karma yem tesislerine gönderilirken; geniş ürün yelpazesine
sahip nişasta bazlı glikoz, maltoz ve glikoz-fruktoz şurubu
da alkolsüz içecek/meşrubat, bira, şekerleme üreten Rus
firmalarına gönderiliyor.
ADM acquired entire shares of Toepfer International
................................................................................................................................................
ADM, Toepfer International’ın tüm hisselerini aldı
Archer Daniels Midland Company purchased entire shares of Alfred C. Toepfer International making agricultural commodities and processed product trade with 37-office network around the world.
Archer Daniels Midland Company, dünya çapında 37 ofis ağıyla tarımsal emtia ve işlenmiş
ürün ticareti yapan Alfred C. Toepfer International firmasının tüm hisselerini satın aldı.
Archer Daniels Midland Company (ADM) declared that
it purchased the remaining shares of Alfred C. Toepfer
Archer Daniels Midland Company (ADM), 2002 yılından
beri yüzde 80 hissesini elinde bulundurduğu Alfred C. To-
20
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
International whose 80% shares were obtained by ADM
in 2002. The company announced that it has completed
the acquisition of the remaining minority stake of Alfred
C. Toepfer International that is a global company making agricultural commodity and processed product trade
and is working on integrating Toepfer’s operations into
ADM’s. ADM paid €83 million to Union InVivo for remaining 20% of the shares.
Making a statement on the subject, Agricultural Services Senior Vice President and President Joe Taets said
the following: “The completion of the Toepfer acquisition
is an important step for ADM’s Agricultural Services division to become a full value chain from origination to
destination. We can now fully combine ADM’s integrated
supply chain, global origination network and risk-management expertise with Toepfer’s strong global marketing
and distribution capabilities.”
Toepfer is a global merchandiser of agricultural commodities and processed products through its network of
37 offices worldwide. Toepfer also operates inland, river,
and export facilities in Argentina, Bulgaria, Canada, Hungary, Romania, Ukraine, and the United States.
epfer International firmasının kalan hisselerini de satın aldığını açıkladı. Firma, tarımsal emtia ve işlenmiş ürün ticareti
yapan küresel bir firma olan Toepfer’ın satın alma işleminin
tamamlandığını ve Toepfer’in operasyonlarının ADM’ye entegresi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. ADM, yüzde 20’lik
hisse için Union InVivo’ya 83 milyon Euro ödedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ADM Tarımsal Hizmetler Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Joe Taets, şunları söyledi: “Toepfer firmasının alım işlemlerinin
tamamlanması, ADM’nin Tarımsal Hizmetler bölümünün
kaynaktan hedefe tam bir değer zinciri oluşturması için
oldukça önemli bir adım. ADM’nin entegre tedarik zincirini, küresel kaynak ağını ve risk yönetim uzmanlığını;
Toepfer’in güçlü küresel pazarı ve dağıtım özellikleriyle
tamamen birleştirebileceğiz.”
Dünya çapında 37 ofis ağıyla tarımsal emtia ve işlenmiş
ürün ticareti yapan küresel bir firma olan Toepfer, ayrıca
Arjantin, Bulgaristan, Kanada, Macaristan, Romanya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ihracat tesisleri ve
denizden uzak iç kesimlerinde de nehir üzerinden faaliyet
gösteriyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
21
NEWS • HABER
Modern rice mill need in
Myanmar
.....................................................................
Myanmar’da modern pirinç
değirmeni ihtiyacı
The Myanmar Rice Millers Association (MRMA)
has announced that rice milling units in the country should be modernized in order to be able to
increase exports of high quality 5% broken.
Myanmar
Pirinç
Değirmencileri
Derneği
(MRMA), yüksek kaliteye sahip yüzde 5 oranında kırık pirinç ihracatını arttırabilmek için ülkedeki pirinç değirmenlerinin modernleştirilmesi
gerektiğini açıkladı.
The Myanmar Rice Millers Association (MRMA) noted that Myanmar’s high quality 5% broken rice (locally
known as Tann Myint) has huge demand from Europe
and Japan but local millers lack facilities to meet the demands.
According to the news from Oryza; the association
stated that sophisticated milling units with rice polishers and color sorter machines, which can produce highgrade 5% broken rice, are needed to abreast with the
market needs. According to the MRMA; currently, there
are less than ten high-tech and modernized rice mills that
can produce 100 to 400 tons in the country. Owing to
the high cost of producing 5% broken rice, most of the
millers have stopped their production.
The MRMA has been demanding government assistance in setting up hi-tech milling units but the government has been indifferent to the rice millers' demands.
The association emphasizes that even the 25% broken
rice (locally known as Ae Ma Hta), which is largely exported to Africa, and many other varieties of rice produced in Myanmar do not get higher prices in foreign
markets as they are not polished during the milling process.
A former MRMA Chairman said that falling rice prices
and surging electricity charges have forced many smalland medium-sized millers to shut down their operations.
MRMA data shows that there are about 2,000 regular
mills with an average milling capacity between 15 and
100 tons.
22
July • Temmuz 2014
Myanmar Pirinç Değirmencileri Derneği (MRMA),
Myanmar’ın yüksek kaliteye sahip yüzde 5 oranında kırık
pirincine (ülkede Tann Myint olarak bilinen), Avrupa’dan
ve Japonya’dan çok büyük talep olduğunu fakat yerel
değirmencilerin bu talebi karşılayacak tesislere sahip olmadığını bildirdi. Oryza’nın haberine göre; dernek, yüksek
kaliteye sahip yüzde 5 oranında kırık pirinç üretebilecek
yapıya ve pirinç parlatıcısıyla renk sınıflandırıcı makinelere
sahip gelişmiş değirmencilik birimlerinin, piyasa ihtiyaçlarına ayak uydurması gerektiğini belirtti. MRMA’ya göre
ülkede 100 ile 400 ton arasında üretim yapabilen yüksek
teknolojiye sahip mevcut modern pirinç fabrikalarının sayısı 10’dan az. Yüzde 5 oranında kırık pirinç üretiminin
yüksek maliyeti yüzünden değirmencilerin çoğu üretimini
durdurdu.
MRMA, ileri teknoloji değirmencilik birimlerinin kurulmasında hükümetten yardım bekliyor fakat hükümet pirinç değirmencilerinin taleplerine kayıtsız kalıyor. Dernek,
çoğunlukla Afrika’ya ihraç edilen yüzde 25 oranında kırık
pirincin (ülkede Ae Ma Hta olarak bilinen) ve Myanmar’da
üretilen diğer pirinç çeşitlerinin bile, değirmencilik işlemleri sırasında parlatılmadığı için yabancı pazarlarda yüksek
fiyatlar alamadığını vurguluyor.
Eski MRMA Başkanlarından biri, düşen pirinç fiyatlarının ve yükselen elektrik ücretlerinin birçok küçük ve orta
ölçekteki değirmencileri operasyonlarını durdurmaya zorladığını söyledi. MRMA datası, ortalama 15 ile 100 ton
arasında değirmencilik kapasitesine sahip 2000 civarında
değirmen olduğunu gösteriyor.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
23
NEWS • HABER
U.S. visit from Panamanian
millers
.....................................................................
Panamalı değirmencilerden
ABD ziyareti
Representatives from three of four flour mills in
Panama that has a daily 720-ton milling capacity
visited Oregon, Washington and North Dakota in
order for examining U.S. wheat closely.
Günlük 720 tonluk değirmencilik kapasitesine
sahip Panama’daki dört un değirmeninden üçünün temsilcisi, ABD buğdayını yakından incelemek üzere Oregon, Washington ve North Dakota
eyaletlerini ziyaret etti.
Representatives from three of Panama’s four flour mills
have visited Oregon, Washington and North Dakota June
15 to 21, 2014, as part of the U.S. Wheat Associates (USW)
mission to help world buyers understand the quality, value
and reliability of U.S. wheat.
Meeting with wheat farmers, grain industry representatives and university researchers will help the team gain a
better understanding of the U.S. wheat marketing system
as well as help them examine logistical and transportation
alternatives from a variety of locations in the United States.
Panama has just four milling companies that have a total
milling capacity of 720 tons per day.
These groups are represented by the Panamanian Millers
Association, called also as MOLTRIGO, which is responsible for wheat purchasing decisions. Overall, Panama imports more than 90 percent of its wheat from the United
States and buys four of the six U.S. wheat classes. These
classes are hard red winter (HRW), hard red spring (HRS),
soft red winter (SRW) and durum.
Panama’nın dört un değirmeninden üçünün temsilcileri,
ABD Buğday Birliği’nin (USW) dünya çapındaki alıcıların;
ABD buğdayının kalite, değer ve güvenirliğini anlamalarına
yardımcı olma misyonu kapsamında, 15-21 Haziran 2014
tarihleri arasında Oregon, Washington ve North Dakota eyaletlerini ziyaret etti.
Buğday üreticileri, tahıl sektörü temsilcileri ve üniversite
araştırmacıları ile buluşmak, ekibe ABD’deki çeşitli lokasyonların lojistik ve ulaşım alternatiflerini inceleme olanağı sunmasının yanı sıra ABD buğday pazarı sistemini de daha iyi anlama
imkanı sağlıyor. Panama, toplamda günlük 720 tonluk değirmencilik kapasitesine sahip dört adet un değirmenine sahip.
Bu gruplar, MOLTRIGO adı verilen ve buğday satın alma konusunda karar verme yetkisine sahip Panamalı Değirmencileri
Derneği tarafından temsil ediliyor. Panama, ithal ettiği buğdayın
yüzde 90’ını Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal ediyor ve altı
buğday sınıfının dört türünü satın alıyor. Bunlar sert kırmızı kış
buğdayı (HRW), sert kırmızı ilkbahar buğdayı (HRS), yumuşak
kırmızı kış buğdayı (SRW) ve durum buğdayıdır.
New rice mill from Southwind Milling
......................................................................................................
Southwind Milling’ten yeni pirinç değirmeni
Arkansas, U.S.-based Southwind Milling Co.
L.L.C. prepares to establish a new rice mill with a
capacity of 12 tons per hour.
ABD Arkansas merkezli Southwind Milling Co.
L.L.C. firması, saatte 12 tonluk kapasiteye sahip
yeni bir pirinç değirmeni kurmaya hazırlanıyor.
Optimum Group, through an Arkansas corporation
named Southwind Milling Co. L.L.C., is building a rice mill
at the Port of Pine Bluff. The mill is expected to be operating by February 2015. The mill to be newly established will
Optimum Group, Arkansas merkezli Southwind Milling
Co. L.L.C. firması aracılığıyla Pine Bluff Limanı’nda yeni bir
pirinç değirmeni kuruyor. Değirmenin Şubat 2015’te faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni kurulacak değirmen, saatte 12
24
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
25
NEWS • HABER
have a capacity of 12 tons
per hour. It will create total
of 25 jobs initially.
Southwind Milling also
plans to expand again at
the port in the near future,
doubling the capacity of the
mill and building a rice flour
mill. Part of the expansion
will include a port dock. The
company said that it will use
to take advantage of direct
barge loading capabilities and inland waterways
transportation.
President of the Economic Development Alliance for
Jefferson County, Lou Ann Nisbett said the following on
the subject: “This has been an impressive project from the
very beginning, and we’ve certainly enjoyed watching it
grow in scope. I’m looking forward to seeing Southwind’s
new mill take shape and to all the activity it will generate
at the port.”
Based in Pine Bluff, Southwind Milling is a member company of the Optimum Group. Optimum started its farming
operations in the Delta States (Arkansas, Mississippi and
Louisiana) in 2009. Southwind primarily is focused on the
industrialization and marketing of rice.
tonluk kapasiteye sahip olacak. Başlangıç olarak da 25
kişiye iş imkanı sağlayacak.
Southwind Milling ayrıca
hem yakın zaman içerisinde
limandaki kapasitesini ikiye
katlamayı hem de yeni bir
pirinç unu değirmeni kurarak genişlemeyi planlıyor. Bu
projeler kapsamında limanda yükleme-boşaltma alanı da inşa edilecek. Firma,
bu alanın doğrudan mavna
yükleme kapasitesinde ve iç
nakliye suyollarında avantaj
sağlayacağını belirtiyor.
Jefferson County Bölgesi
Ekonomik Kalkınma İttifakı Başkanı Lou Ann Nisbett, konu
ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Bu proje başından
beri etkileyici bir projeydi. Kapsam olarak büyümesini izlemek bizleri memnun etti. Southwind’in yeni değirmeninin
alacağı şekli ve limanda gerçekleştireceği tüm aktiviteleri
görmek için sabırsızlanıyorum.”
Pine Bluff’ta yer alan Southwind Milling, Optimum Group üyesi bir firma. Optimum, tarım aktivitesine 2009 yılında Delta Eyaletlerde (Arkansas, Mississippi ve Louisiana)
başladı. Southwind daha çok pirincin sanayileştirilmesine
ve pazarlanmasına yönelik faaliyet gösteriyor.
Canadian Wheat Board acquired Great Sandhills Terminal
.............................................................................................................................................................
Kanada Buğday Birliği, Great Sandhills Terminalini satın aldı
Canadian Wheat Board purchased the shares of
Great Sandhills Terminal Ltd. for 17 million dollars equity.
Kanada Buğday Birliği, 17 milyon Dolar öz sermaye değeri karşılığında Great Sandhills Terminal Ltd.’nin hisselerini satın aldı.
Kanada Buğday Birliği (CWB), Great Sandhills Terminal
Ltd. (GST) ile Great Sandhills terminalinin satışı konusunda
anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında CWB
bir iştiraki aracılığıyla hisse başına 581,98 Dolar nakit bedel vererek, 17.426.227 Dolar toplam öz sermaye değeri
karşılığında terminalin ihraç edilmiş ve tedavüldeki tüm hisselerini elde edecek. Bu satın alma işlemi ile GST hissedarlarına
cazip bir bedel karşılığında likidite fırsatı sunuluyor.
Bu anlaşma CWB’nin, GST’nin Saskatchewan Leader yakınlarındaki yüksek verimli hububat işleme tesisini
bünyesine katmak ve Great Sandhills Railway’deki hisselerin çoğunluğuna sahip olmak için batı Saskatchewan’daki
varlıklarını genişleterek en son aldığı Prairie West Terminal
yatırımını da tamamlıyor. Anlaşmanın 1 Eylül 2014 tarihinde
tamamlanması bekleniyor.
Kanada Buğday Birliği (CWB), Great Sandhills Terminal
Ltd. (GST) ile Great Sandhills terminalinin satışı konusunda
anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında CWB
bir iştiraki aracılığıyla hisse başına 581,98 Dolar nakit bedel
vererek, 17.426.227 Dolar toplam öz sermaye değeri karşılığında terminalin ihraç edilmiş ve tedavüldeki tüm hisselerini
elde edecek. Bu satın alma işlemi ile GST hissedarlarına cazip bir bedel karşılığında likidite fırsatı sunuluyor.
Bu anlaşma CWB’nin, GST’nin Saskatchewan Leader yakınlarındaki yüksek verimli hububat işleme tesisini bünyesine
katmak ve Great Sandhills Railway’deki hisselerin çoğunluğuna sahip olmak için batı Saskatchewan’daki varlıklarını
genişleterek en son aldığı Prairie West Terminal yatırımını da
tamamlıyor. Anlaşmanın 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
26
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
27
NEWS • HABER
New flour milling line from
Alapala for Grand Mills
.....................................................................
Alapala’dan Grand Mills için yeni
un öğütme hattı
As one of the pioneer brands of milling machinery industry, Alapala Makina has completed the
installation of a new flour milling line with 400
ton/24 hour capacity for the plant of Grand Mills
in Mina Port Zayed Abu Dhabi.
Değirmen makineleri sektörünün öncü markalarından Alapala Makina, Grand Mills’in Mina Port
Zayed Abu Dabi’deki tesisi için 400 ton/24 saat
kapasiteli yeni un öğütme hattının kurulumunu
tamamladı.
As one of the major brands of world milling technologies
industry, Alapala Makina has completed and activated the
installation of new flour milling line with 400 ton/24 hour
capacity for Grand Mills in Mina Port Zayed Abu Dhabi.
As a part of Agthia Group PJSC’s agricultural business
department, Grand Mills proved its trust on Alapala by giving the tender of its new flour milling line. The agreement
made with Alapala includes the supply of the new state of
art automatic milling line, installation with minimum construction works and loss and activation of the facility besides disassembly of the old flour milling line.
The new milling line was delivered to Grand Mills within
the duration determined by Grand Mills after it was made
ready for being operational by the experienced controller
and assembly team of Alapala. The installation of the new
line provides significant saving advantages both on energy
consumption and employee need. Besides, meeting company’s qualified product standards demand; this line will
strengthen the position of Grand Mills for being one of the
major milling companies in the region.
Agthia Group PJSC appears on the list of Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) with “Agthia” symbol meaning food in
Arabic. Most of its shares belong to Senaat General Holding
Corporation as Abu Dhabi State enterprise and the owners of
the rest are institutional and individual investors. Having four
divisions that make the production of food, beverage and dairy
products, Group is not only the largest company in the industry but also the leader in the region. The Group has entities in
Egypt and Turkey and hires 2000 employees in total.
28
July • Temmuz 2014
Dünya değirmen teknolojileri sektörünün önemli markalarından Alapala Makina, Mina Port Zayed Abu Dabi’de,
Grand Mills için 400 ton/24 saat kapasiteli yeni un öğütme
hattının kurulumunu tamamlayarak devreye aldı.
Agthia Group PJSC’nin tarım işletme bölümünün bir
parçası olan Grand Mills, yeni un öğütme hattı ihalesini Alapala’ya vererek firmaya duyduğu güveni gösterdi.
Alapala ile yapılan sözleşme, eski un öğütme hattının demontesinin yanı sıra son teknoloji ürünü olan yeni otomatik
öğütme hattının tedarikini, minimum inşaat işi ve zararla
kurulumunu ve devreye alınmasını kapsıyor.
Yeni öğütme hattı, Grand Mills tarafından belirlenen süre
içerisinde, Alapala’nın deneyimli kontrolör ve montaj ekibi
tarafından çalışır durumda firmaya teslim edildi. Yeni hattın
kurulumu Grand Mills’e hem enerji tüketimi hem de personel ihtiyacı konusunda önemli tasarruf avantajları sağlıyor.
Ayrıca firmanın kaliteli ürün standartları talebine de cevap
veren bu hat, Grand Mills’in bölgedeki başlıca öğütme şirketlerinden biri olma pozisyonunu güçlendirecek.
Agthia Group PJSC, Abu Dhabi Menkul Kıymetler Borsası (ADX) listesinde, Arapçada “gıda” anlamına gelen
“Agthia” sembolüyle yer alıyor. Hisse senetlerinin çoğu,
Abu Dhabi devlet kuruluşu olan Senaat General Holding
Corporation’a ait olup, geri kalanı kurumsal ve bireysel
yatırımcıların mülkiyetinde. Yiyecek, içecek ve süt ürünleri
üretimi yapan dört bölüme sahip Grup, Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde, sektörde en büyük şirket olmakla birlikte,
bölgede lider konumunda. Grubun Mısır ve Türkiye’de mal
varlığı bulunuyor ve toplam 2000 çalışan istihdam ediyor.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
Trimex purchases wheat
milling business of Gruma
............................................................................
Trimex, Gruma’nın değirmencilik
işletmesini satın alıyor
Grupo Trimex, S.A. de C.V. has announced that it signed
the agreement on acquiring the wheat flour milling operations of Gruma S.A.B. de C.V. in Mexico. As part of the
$200 million transaction; Mexico City-based Grupo Trimex
will acquire all the shares representing Molinera de México, S.A. de C.V.’s capital stock, owned by Gruma, and the
assets owned by a subsidiary of Grupo Industrial Maseca,
S.A.B. de C.V. (called also GIMSA as another brand of
Gruma), related to wheat flour production.
Gruma stated that the proceeds from the sale will be
used primarily to pay down Gruma and Gimsa’s corresponding debt, thus strengthening the financial structure
of both companies and added, “This transaction is in line
with the company’s strategy of focusing on its core businesses, always aiming to enhance value creation”.
Grupo Trimex is a Mexican milling company with almost a 30-year history in the industry. Both companies
have many mills in Mexico. Thus, the transaction is subject to the approval of the Mexican Federal Trade Commission and to certain closing conditions agreed upon
by the parties. The closing is expected to take place by
October 2014.
Grupo Trimex, S.A. de C.V., Meksika’da bulunan Gruma
S.A.B. de C.V.'nin buğday unu değirmencilik işletmesinin
alımı ile ilgili sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. 200 milyon
dolarlık işlemin bir parçası olarak; Meksiko merkezli Grupo Trimex, Gruma’nın sahip olduğu Molinera de México,
S.A. de C.V.’nin tüm hisselerini ve Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.’nin, diğer adıyla Gimsa (Gruma’nın
markalarından biri) iştirakinin buğday unu üretimi ile ilgili
sahip olduğu varlıkları da elde edecek.
Gruma, satıştan elde edilecek gelirin öncelikle Gruma
ve Gimsa’nın borçlarını ödemek için kullanılacağını ve
böylece her iki firmayı da finansal açıdan güçlendireceklerini belirti ve şunları ekledi: “Bu işlem, firmanın daima
değer yaratma özelliğini geliştirmeyi amaçlayan ana faaliyetine odaklanma stratejisi ile uyumludur.”
Grupo Trimex, endüstride 30 yıllık geçmişe sahip
Meksikalı bir değirmencilik firması. Her iki firmanın da
Meksika’da birçok değirmeni bulunuyor. Bu sebeple de
bu alım işlemi, Meksika Federal Ticaret Komisyonu’nun
onayına ve taraflar tarafından anlaşmaya varılan kapanış
koşullarına tabi tutulacak. Kapanışın Ekim 2014’te gerçekleşmesi bekleniyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
29
NEWS • HABER
The drought has been for
the benefit of paddy rice
producers in Turkey
.....................................................................
Kuraklık Türkiye’deki
çeltik üreticisine yarıyor
Thrace Agricultural Research Institute Head of
Paddy Rice Department Dr. Halil Surek said that
the contraction in rice production has increased
the prices and this situation pleased the paddy
rice producers in Turkey.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölümü Başkanı Dr. Halil Sürek, dünyada pirinç üretiminde yaşanan daralmanın fiyatları arttırdığını,
bunun Türkiye’deki çeltik üreticilerini memnun
ettiğini söyledi.
Çeltikteki başarılı çalışmalarıyla tanınan Trakya Tarımsal
Known for his successful studies on paddy rice, Thrace
Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölümü Başkanı Dr. Halil Sürek,
Agricultural Research Institute Head of Paddy Rice Departbasına verdiği bir demeçte, pirinç üretiminde dünyada bir
ment Dr. Halil Surek said at a press meeting that when there
daralma söz konusu olduğunda, Türkiye’de fiyatların yükis a contraction in the world rice production, the prices inseldiğini; bu durumun da çiftçileri memnun ettiğini söyledi.
crease in Turkey and this situation pleased the farmers. StatBu yıl da özellikle Japonika tipi çeltik üreten ülkelerin kuing that especially the countries producing Japonica type
raklıkla karşı karşıya olduğunu belirten Dr. Sürek, şunları
rice are facing with drought; Dr. Surek said the following:
dile getirdi: “Bu sene özellikle Amerika kıtasında kuraklık
“Drought has been affective especially on the American conetkili oldu. Türkiye; Kaliforniya, Arjantin ve Uruguay’dan pitinent this year. Turkey imports rice from California, Argentina
rinç ithal ediliyor. Buralarda ekimin geçen yıla göre yüzde
and Uruguay. It is said that the cultivation has decreased 2525-30 azaldığı söyleniyor. Bu durum Türkiye’deki çiftçiyi
30% in those countries. This situation would the farmers in
olumlu etkiler. Çeltik üreticisinin bu sene tatmin edici bir
Turkey in a positive way. I think that paddy rice producers will
piyasayla karşılaşacağını düşünüyorum. Çünkü geçen yıl
experience a satisfying market this year as we experienced
da bu durumu yaşamıştık.”
this situation last year.”
Son yağmurların Türkiye’deExpressing that the latest rainki çeltik ekimini geciktirdiğini de
fall has delayed paddy rice cultiifade eden Dr. Halil Sürek, ekim
vation in Turkey; Dr. Halil Surek
işleminin 20 Mayıs’a kadar bistated that the cultivation protirilmesi gerektiğini ancak bu yıl
cess should have ended until
20 Haziran’a kadar kaydığını,
20th May but it delayed until 20th
ekim sonrasında yaşanan yaJune this year and the rainfall afğışların ise çeltiğin gelişmesinde
ter the cultivation was effective in
etkili olduğunu ifade etti. Bundan
the development of paddy rice.
sonraki süreçte çeltiğin verimini
Telling that the temperatures in
Temmuz ve Ağustos sıcaklarının
July and August will determine
belirleyeceğini söyleyen Sürek,
the yield of paddy rice in the next
“Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi
process; Surek said, “We project
Türkiye genelinde 900 bin ton
that 900 thousand tons of paddy
Dr. Halil SÜREK
çeltik üretileceğini tahmin ediyorice will be produced this year just
Thrace Agricultural Research Institute
ruz” dedi.
like in the last year.”
Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü
30
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
31
NEWS • HABER
Brazil lifted taxes on wheat
imports
........................................................................
Brezilya buğday ithalatındaki
vergileri kaldırdı
Brazil has lifted the taxes on wheat imports temporarily due to the drought and decreasing stocks.
Brezilya, kuraklık ve azalan stoklar nedeniyle
buğday ithalatındaki vergileri geçici süreyle
kaldırdı.
Drought has also hit Brazil. The country decided to
lift the taxes on wheat imports temporarily due to the
drought and decreasing stocks. Realizing an important
part of the wheat imports from Argentina, Brazil is stated
to turn to new suppliers by obligation as Argentina has
experienced a dry year.
The tax allowance for wheat will continue till 15 August
but 1 million-ton quota has been brought in order that
imports would not reach very high amounts.
According to the news from Cihan Haber Ajansi; Turkish wheat producers and flour suppliers made some negotiations by coming to the country and agreed with the
authorized institutions on the prices for the entry of Turkish wheat into Brazil. With this decision by the Brazilian government, more producers are expected to enter
Brazil.
Kuraklık Brezilya’yı da vurdu. Ülke, kuraklık ve bununla birlikte azalan stoklar nedeniyle buğday ithalatındaki
vergileri geçici bir süre için kaldırma yoluna gitti. Buğday
ithalatının önemli bir bölümünü Arjantin’den gerçekleştiren Brezilya’nın, Arjantin’in de kurak bir yıl geçirmesi
nedeniyle yeni tedarikçilere yönelmek zorunda kalacağı
belirtiliyor.
Buğday için vergi muafiyeti 15 Ağustos’a kadar devam
edecek ancak ithalatın çok yüksek miktarlara ulaşmaması
için 1 milyon tonluk kota sınırlaması getirildi.
Cihan Haber Ajansı kaynaklı habere göre; Türk buğday
üreticileri ve un tedarikçileri, daha önce ülkeye gelerek
çeşitli görüşmeler yapmış ve Türk buğdayının Brezilya’ya
girişi konusunda yetkili kurumlarla fiyat konusunda anlaşma sağlamıştı. Brezilya hükümetinin aldığı bu kararla
birlikte daha çok üreticinin Brezilya’ya gitmesi bekleniyor.
MBTG’s new chairman is
Surur Aydin
..........................................................
MBTG’nin yeni Başkanı
Surur Aydın
Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable Oils Promotion Group (MBTG) elected Surur Aydin to the
new chairmanship.
Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG), yeni dönem başkanlığına
Surur Aydın’ı seçti.
32
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
Established on 4th April 2012 in order for promoting
Turkish branded pasta, bulgur, pulses and vegetable oil
products to the four corners of the earth; Pasta, Wheat,
Pulses and Vegetable Oils Promotion Group (MBTG) has
determined the board of directors for the new period. In
the election, which was realized in the service building of
Southeastern Anatolia Exporters Union (GAIB) under the
chairmanship of Sahin Batalli as the Chairman of Industry
Board, Surur Aydin was elected as the chairman and Selami Memis as vice chairman.
In his speech after the election; Aydin said that MBTG
has played an important role on the promotion of both
Turkey and Turkish-branded products in many countries
around the world so far and has brought a new movement to the industry. Stating that they are ready to carry
the flag taken over by them a step forward with the new
board of directors; Aydin added that they are developing important projects for promotion of bulghur that is
among the most important products of Anatolia and telling its benefits for human health to the entire world.
Besides Aydin and Batalli, these are other members of
the board of directors in the new period: Abdurrahman
Avci (accounting member), Sahin Batalli, Murat Unat,
Celal Kadooglu (GAIB), Serafettin Memis (AKIB), Yasar
Serpi (KIB), Aydin Soyyigit (IIB), Mehmet Karakus (OIB),
and Turgay Bahcivanlioglu (EIB).
Türk markalı makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağ
ürünlerini dünyanın dört bir yanına tanıtmak amacıyla 4
Nisan 2012’de kurulan Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG), yeni dönem yönetim
kurulunu belirledi. Sektör Kurulu Başkanı Şahin Batallı başkanlığında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
(GAİB) hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, Surur
Aydın başkanlık, Selami Memiş ise başkan yardımcılığı
görevine seçildi.
Aydın, seçimin ardından yaptığı konuşmada, MBTG’nin
bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde gerek Türkiye’nin
gerekse Türk markalı ürünlerin tanıtımında önemli rol oynadığını, sektöre yeni bir hareketlilik getirdiğini söyledi. Yeni
yönetim kuruluyla, devraldıkları bayrağı daha da ileriye
taşımak için hazırlandıklarını belirten Aydın, Anadolu'nun
en önemli ürünleri arasında yer alan bulgurun tanıtımı ve
insan sağlığına faydalarının bütün dünyaya anlatılması için
önemli projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.
MBTG’nin Aydın ve Batallı dışındaki diğer yeni dönemde yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Abdurrahman Avcı (muhasip üye), Şahin Batallı, Murat Unat,
Celal Kadooğlu (GAİB), Şerafettin Memiş (AKİB), Yaşar
Serpi (KİB), Aydın Soyyiğit (İİB), Mehmet Karakuş (OAİB),
Turgay Bahçıvanlıoğlu (EİB).
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
33
NEWS • HABER
34
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
35
NEWS • HABER
Registration is now open
for Grain Africa
........................................................................
Grain Africa için kayıtlar başladı
Registration for “Africa Grain, Pulses and Technologies Congress and Expo” that will bring cereals and grains industry together on 29-31 October
2014 has begun.
Tahıl ve hububat endüstrisini 29-31 Ekim 2014
tarihleri arasında Etiyopya’da buluşturacak olan
“Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi” için kayıtlar başladı.
Registration process has begun for GRAIN AFRICA - Africa
Grain, Pulses and Technologies Congress and Expo that will
be held at African Union Conference Hall in Ethiopia on 29-31
October 2014 by Parantez Group in cooperation with Ethiopia
Ministry of Agriculture and Addis Ababa University. Congress
registration can be made online via www.grainafrica.org.
The aim of the congress in which grain and pulses-based
agricultural production will be discussed is to share knowledge and experience on all the stages of the “From field to
fork” food production chain with the continental countries.
The presentation topics in the congress program were determined as to include this production chain with a basic outline. The presentations will be made by the representatives
of world’s leading organizations and companies that are experts on their fields.
The congress that
will pave the way for
the world grain and
pulses industry to
share its knowledge
with the African continent; targets the
companies making
business in the fields
of agriculture, grain,
pulses and process
of these products,
non-governmental
organizations, representatives of government agencies and
universities.
36
July • Temmuz 2014
Parantez Group’un Etiyopya Tarım Bakanlığı ve Addis Ababa Ünversitesi’nin işbirliğiyle 29-31 Ekim 2014
tarihleri arasında Etiyopya’daki Afrika Birliği Konferans
Salonları’nda düzenleyeceği GRAIN AFRICA - Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi ve Sergisi için
kayıtlar başladı. Kongre kayıtları www.grainafrica.org adresinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.
Hububat ve bakliyat bazlı tarımsal üretimin ele alınacağı
kongrede hedef, “Tarladan sofraya” gıda üretim zincirinin
tüm aşamaları hakkında kıta ülkeleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak. Kongre programındaki sunum başlıkları da, bu üretim zincirini temel hatlarıyla işleyecek şekilde
belirlendi. Sunumlar ise alanlarında uzman, dünyanın önde
gelen kuruluşlarının ve firmalarının temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek.
Dünya hububat
ve bakliyat endüstrisinin birikimlerini Afrika kıtasıyla
paylaşmasının yolunu açacak olan
Kongre, Afrika’daki 54 ülkenin tarım,
hububat, bakliyat
ve bunların işlenmesine yönelik çalışan firmaların, sivil
toplum kuruluşlarının, resmi kurumların ve üniversitelerin temsilcilerini
hedefliyor.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
Exhibitor number has reached
to 185 at IDMA
...................................................................................
İDMA’da katılımcı marka
sayısı 185’e ulaştı
As the meeting platform of millers around the world, IDMA Exhibition prepares to surpass its previous
exhibition success in the exhibitor brand numbers even though there are still 10 months for the opening. Participation of 185 brands to the exhibition, which will be held at Istanbul Expo Center’s 3 halls on
33 thousand-square meter area, have been already confirmed.
Dünya değirmencilerinin buluşma noktası İDMA Fuarı, açılışa 10 ay olduğu halde katılımcı marka
sayısında bir önceki fuarın başarısını geride bırakmaya hazırlanıyor. 23-26 Nisan 2015 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin (CNR Expo) 33 bin metrekarelik 3 salonunda gerçekleştirilecek
fuar için 185 markanın katılımı kesinleşti.
Being the sole broad participation technology fair in the world that brings the
grain and pulses processing industries
together, IDMA prepares to double its
previous exhibition success. In 2013, 236
brands participated to International Flour,
Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit
Technologies Exhibition IDMA that was realized on 18 thousand-square meter area.
In 2015, participation of 185 brands to the
exhibition that will be realized at 3 halls
with 33 thousand-square meter area have
been already confirmed. Obtained while
there are still 10 months for the exhibition,
this success points that the exhibition will
grow over 80% in terms of both exhibition
area and exhibitor brand number.
World grain and pulses processing industry’s largest technology and equipment brands aim to
exhibit more technologies and products by participating to
the exhibition to be held in 2015 with larger booth spaces.
As the halls are almost full, the number of the countries to
which visitor operations are made for IDMA 2015 increased
to 129. As the organizer of the exhibition, Parantez International Fair Organization aims to reach the same growth rates
for 2015 exhibition in terms of visitor number as well.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Dünyada, hububat ve bakliyat işleme
sektörlerini bir araya getiren uluslararası
nitelikli tek teknoloji fuarı olan İDMA, bir
önceki fuarın başarısını ikiye katlamaya
hazırlanıyor. 2013’te 18 bin metrekarelik
alanda gerçekleştirilen Uluslararası Un,
İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna,
Bisküvi Teknolojileri Fuarı’na, 236 marka
katılım göstermişti. 2015’te ise 33 bin
metrekarelik alandan oluşan 3 salonda
gerçekleştirecek fuara, 185 firmanın katılım göstermesi kesinleşti. Fuara 10 ay
kala yakalanan bu başarı, fuarın 2015
yılında hem sergileme alanı hem de katılımcı marka sayısı açısından yüzde 80’in
üzerinde büyüme göstereceğine işaret
ediyor.
Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün en büyük teknoloji ve ekipman markaları, 2015’te gerçekleştirilecek fuara çok daha büyük stant
alanlarıyla katılarak daha fazla teknoloji ve ürün sergilemeyi
hedefliyor.
Salonların büyük oranda dolduğu İDMA 2015 için ziyaretçi
çalışmasının yapıldığı ülke sayısı da 129’a ulaştı. Fuarın organizatörü Parantez Uluslararası Fuarcılık, 2015 fuarının ziyaretçi sayısında da aynı büyüme oranlarına ulaşmayı hedefliyor.
July • Temmuz 2014
37
NEWS • HABER
38
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
39
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
40
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Humidity, Temperature
Control and Fumigation
Methods
Nem, Isı Kontrol ve
Fumigasyon Yöntemleri
The quality of the final product, flour in other words, is primarily about the
wheat raw material that is used. The more qualified wheat is stored and
processed appropriately, the more productive results can be obtained.
Storage is the most important stage that may affect the wheat quality.
Keeping moisture, temperature and insects in the grain storage areas under control is the beginning of a qualified production.
Değirmencilikte son ürün yani un kalitesi öncelikle kullanılan buğday
hammaddesinin kalitesiyle ilgilidir. Kaliteli bir buğday ne kadar doğru bir
şekilde depolanıp işlenirse sonuç da aynı oranda verimli olacaktır. Depolama, buğday kalitesini etkileyebilecek en önemli aşamadır. Tahıl depolama alanlarındaki nemi, ısıyı ve zararlıları kontrol altına almak, kaliteli bir
üretimin başlangıcıdır.
The cultivation and harvest of the grains
that have an important place in human
nutrition can be realized only in certain
periods of the year. However, the process and consumption of these grains
continue all the year round. Thus, storage of these products after harvest in a
certain period is an obligation.
Storage includes various risks that spoil the
quality of the grain and thus the final product.
Minimizing the risks that may spoil the grain
can be achieved through proper storage.
Moisture, temperature and pests such as
insects are the elements that create risk
in terms of both human health and quality
of the grain. In order to eliminate those
risks, the grain and moisture and temperature values of the storage area should
be kept under control and the growth of
the pest activities should be prevented.
Moisture, temperature and pests also
create risks during the process of the
grain. There are many methods that eliminate or keep under control these risks at
the storing and processing stage of the
grain. You can find some these methods
in the cover story of this issue.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip
olan tahılların ekimi ve hasadı yılın ancak
belli dönemlerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu tahıl işlenmesi ve tüketimi,
bütün yıl boyunca devam etmektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin hasattan sonra belli
bir süre depolanması bir zorunluktur.
Depolama ise tahılın ve dolayısıyla son
ürünün kalitesini bozan çeşitli riskleri
bünyesinde barındırmaktadır. Tahılı bozabilecek riskleri minimize etmek ise depolamanın doğru şekilde yapılabilmesiyle
mümkündür.
Nem, ısı ve böcekler gibi zararlı canlılar,
hem insan sağlığı açısından hem de tahılların kalitesi açısından risk oluşturan
öğelerdir. Bu risklerin ortadan kaldırılması
için tahılın ve depolama alanın nem ve ısı
değerleri kontrol altında tutulmalı ve zararlı aktivitelerinin gelişmesi önlenmelidir.
Nem, ısı ve zararlılar aynı zamanda tahıl
işlenmesi sırasında da risk oluşturmaktadır. Tahılın depolanması ve işlenmesi
aşamasında, bu riskleri ortadan kaldıran
ya da kontrol altında tutan birçok yöntem
vardır. Bu dosyada, bu yöntemlerin bir
kısmını bulabilirsiniz.
July • Temmuz 2014
41
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Controlled Atmosphere
Systems for Fumigation of
products and buildings
...................................................................
Ürün ve Binaların
Fümigasyonunda Kontrollü
Hava Sistemleri
Vasilis SOTIROUDAS
Agriculturist – Food Scientist
Tarım Uzmanı – Gıda Bilimci
AgroSpeCom Ltd
[email protected]
Stored product insects are developing in warehouses,
silos and factories and they are infesting and damaging
grain and food. We humans are trying to lower their activity and save our harvest since the older days. Our weapons during the last decade include 3 main chemicals:
Depolanan ürün haşereleri depolarda, silolarda ve
fabrikalarda ortaya çıkmaktadır ve bu haşereler tahıl ve
gıdayı istila edip ürünlere zarar vermektedir. Eski zamanlardan beri insanlar bu haşerelerin aktivitelerini azaltmaya
ve hasatlarını korumaya çalışıyor. Bu konuda son 10 yıl
boyunca kullanılan araçlar, 3 ana kimyasalı içermektedir:
1. Methyl Bromide was an excellent fumigant. With
rapid action, good penetration and no significant resistance recorded. However Methyl Bromide depletes the
ozone layer and since 1989 through the Montreal Protocol, it is being phased out and alternative methods are
introduced.
2. Phosphine in tablets, blankets or cylinderized gas
is another popular fumigant. Registered in most countries it is mostly used to protect stored products. When
it comes to fumigating building phosphine shall not be
an option as it corrodes copper and therefor damages
electrics and electronics.
3. Sulfuryl fluoride is a fumigant registered in many countries and its label includes buildings and grains. It has
a few limitations like cost and the need of high temperatures but it is a drastic alternative providing successful
results.
1. Metil Bromür hızlı etki, iyi nüfuz özelliği ve önemli
bir dirençle karşılaşılmaması yönüyle mükemmel bir fümiganttı. Fakat Metil Bromit ozon tabakasına zarar verdiği
için kullanımı 1989 yılından itibaren Montreal Protokolü
ile aşamalı olarak durduruldu ve yeni metotlar geliştirildi.
2. Tabletler, örtüler ya da silindir tüplerdeki gazlar halindeki fosfin de bir diğer popüler fümigant. Bu fümigant
birçok ülkede tescilli olarak depolanan ürünleri korumada
sıklıkla kullanılıyor. Söz konusu bina dezenfeksiyonu olduğunda, bakırı aşındırdığı ve bu yüzden de elektrikli ve
elektronik cihazlara zarar verdiği için fosfin bir opsiyon
olarak kullanılamıyor.
3. Sülfüril florit birçok ülkede tescilli olarak bina ve tahılda kullanılan bir fümiganttır. Maliyet ve yüksek sıcaklık
gibi birkaç dezavantajı olmasına rağmen, başarılı sonuçlar sağlayan önemli bir alternatiftir.
Except of the chemical options, Controlled Atmospheres are used to protect food and buildings. These methods are classified as new but they are actually used since the 90s in commercial applications in several parts of
the world.
Kimyasal opsiyonların dışında, Kontrollü Hava Sistemleri gıda ve binaları korumak için kullanılmaktadır. Bu
metotlar yeni olarak sınıflandırılmaktadır fakat dünyanın
çeşitli yerlerinde ticari uygulamalarında 90’lı yıllardan beri
kullanılmaktadır.
42
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
CONTROLLED ATMOSPHERE FOR
TREATING BUILDINGS
Hundreds of flour mills and food factories in many countries of the world are treated today against insects with
Heat. Countries familiar with this method are: USA, Germany, Greece, Italy, Austria, Switzerland, Indonesia, Mexico, Philippines, Canada, Japan and others. No chemicals,
no fumigants, just Heat at temperatures around 50C.
Insects die at these temperatures because their cell
membranes melt, their body enzymes get damaged, the
salt equilibrium in their bodies changes and their proteins coagulate. Trained fumigators use special equipment
to raise the
temperature inside
the
buildings between 50C
and 60C.
The most
effective
heaters use
electricity,
propane or
natural gas.
The temperature must
reach the
desired levels within
24
hours
or less and it shall be maintained above 50C for 15-20
hours. Insects must die faster (for example at 60C in 60
minutes or at 50C in 180 minutes) but you need to maintain the temperatures in order to heat every single corner,
every single crack and the inside of thick walls. Temperatures must be monitored with special sensors and
software.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
BİNA UYGULAMALARI İÇİN
KONTROLLÜ HAVA SİSTEMLERİ
Dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce un değirmeni ve
gıda tesisi böceklere karşı ısı yöntemlerini kullanıyor. Bu
metodu kullanan ülkelerden bazıları ABD, Almanya, Yunanistan, İtalya, Avusturya, İsviçre, Endonezya, Meksika,
Filipinler, Kanada, Japonya ve diğerleridir. Bu sistemde
herhangi bir kimyasal ya da fümigant kullanılmıyor; sadece 50 °C sıcaklık kullanılıyor.
Böcekler; hücre zarları eridiği, vücut enzimleri zarar
gördüğü, vücutlarında tuz dengesi değiştiği ve proteinleri pıhtılaştığı için bu sıcaklıklarda ölüyor. Bina içerisindeki
sıcaklığı 5060°C’ye çıkarmak için
eğitimli fümigatörler,
özel ekipmanlar kullanmaktadır. En etkin
ısıtıcı kaynakları olarak elektrik,
propan ve
doğal gaz
kullanmaktadır.
Isı,
istenen sıcaklığa 24
saat veya
daha kısa süre içerisinde ulaşıp 15-20 saat boyunca 50
°C’nin üzerinde tutulmalıdır. Böcekler hızlı bir şekilde ölecektir (örneğin 60°C’de 60 dakika içinde ya da 50°C’de
180 dakika içinde). Fakat her bir köşeyi, tüm çatlakları ve
kalın duvarların içini ısıtabilmek için sıcaklıkları sürdürmeniz gerekiyor. Sıcaklıklar özel sensor ve yazılımlarla görüntülenmelidir.
July • Temmuz 2014
43
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
The most difficult points to heat in a flourmill are the
inside of concrete silos and the basement. The silos and
lines must be empty of product and the building must be
relatively clean before the treatment. All insect stages die
above 50C and the most tolerant
insect is the Tribolium castaneum
at the stage of young larvae. This
insect has been used in research
around heat treatment.
A combination of electrical and
gas heaters can be used to treat any
flourmill. For example, in order to treat a mill in Greece with a volume of
20,000m3 we have used 25 electrical
heaters for the top flours and 3 gas
heaters for the lower floors as shown
in the following picture (Photo 4).
A challenge with heat treatment is
to treat empty concrete silos. The
answer is to use a gas heater with
ductwork entering the silo from the
bottom manhole or from the top
manhole.
44
July • Temmuz 2014
Bir un değirmeninde ısıtılması en zor noktalar beton
siloların içi ve bodrum katlardır. Ürün, silo ve hatlardan
çekilmeli ve bina, uygulamadan önce detaylı bir şekilde temizlenmelidir. Tüm böcekler 50°C’nin üzerinde
ölür. En dayanıklı böcek ise genç larva aşamasındaki
Tribolium castaneum’dur.
Bu böcek de araştırmada
ısı uygulamasında kullanılmıştır.
Elektrikli ve gazlı ısıtıcılardan oluşan bir kombinasyon, tüm un değirmenlerinde kullanılabilir. Örneğin,
Yunanistan’daki
20,000
m3’lük bir değirmene bu
sistemleri uygulamak için
resimde de gösterildiği
üzere üst katlara 25 tane
elektrikli ısıtıcı, alt katlara da
3 tane gazlı ısıtıcı yerleştirilmiştir (Resim 4).
Isı uygulamalarında karşılaşılan zorluk ise boş beton
silolarda yaşanıyor. Bunun
çözümü de alt veya üst
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
45
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Heat treatment is a
precise method because
the fumigator is entering
the heated area to inspect for cold spots. This
way he is able to correct
all weaknesses and additionally to observe the
insects as they exit their
hiding places in order to
escape heat. During a
heat treatment the fumigator and the mill officers
have the luxury of locating where the insects
are hiding and thus improve cleaning and spot
treatments for the future.
After all it is a privilege to
enter a building during
treatment in a total safe
way, in order to evaluate how the treatment is progressing
and to correct any deficiencies. Hot air is distributed in the
buildings with flexible ductwork made of special fabric that
stands high temperatures as shown on photo 9. Fumigators
use infra-red thermometer-guns to check for cold spots (also
shown on photo 9).
CONTROLLED ATMOSPHERE FOR
TREATING PRODUCTS
Controlled Atmosphere (CA) for treating products may
use low oxygen, nitrogen, CO2, low or high temperatures,
vacuum and other options. In the next paragraphs we concentrate mainly on the method of increased temperature at
low oxygen (method of EcO2) as the writer has significant
experience with this system which proved to be effective
and commercially competitive in treating wheat flour, grains,
nuts, sesame and pasta. The method is accepted for organic products but is mostly used for conventional products.
The principles: CA (as supported by EcO2) reduces
oxygen to 1% and increases the product temperature
between 28 and 40C. This way all insect stages die within a few days (between 3 and 6).
The system: Special gas-tight chambers are constructed, carrying sensors and remote controls. In order to
treat grain in silos no work is necessary to make the silo
air-tight. It helps to have air-tight silos but normal silos
can be treated too.
There are two significant advantages with CA:
The first is that there is no insect resistance like with phosphine. The second is that the method is totally precise as every
46
July • Temmuz 2014
kontrol deliğinden siloya giren hava kanallarına sahip
gazlı ısıtıcı kullanımıdır. Fümigatör, soğuk noktaların tespiti için ısıtılmış bölgeye girdiği
için ısı uygulaması hassas bir
yöntemdir. Bu yöntemle, tüm
zayıf noktalar düzeltilebiliyor
ve sıcaklıktan dolayı saklandıkları yerlerden kaçmaya çalışan böcekler de gözlemlenmiş
oluyor. Isı uygulaması sırasında, fümigatörler ve değirmen
çalışanları, sistemi böceklerin
saklandıkları yerlere kurma ve
böylece ilerideki temizleme ve
ilaçlama işlemlerini geliştirme
lüksüne sahip oluyor. Ayrıca,
uygulamanın nasıl gittiğini
değerlendirmek ve herhangi
bir eksikliği gidermek için uygulama sırasında binaya girebilmek de bu sistemlerin sunduğu bir ayrıcalık. Resim 9’da da gösterildiği üzere yüksek sıcaklıklara dayanan özel kumaştan yapılmış esnek
hava kanalları ile bina içinde sıcak hava dağıtılıyor. Soğuk
noktaların kontrolünde fümigatörler, kızılötesi termometre
cihazlarını kullanıyor (Resim 9’da gösterilmiştir).
ÜRÜNE UYGULANAN KONTROLLÜ
HAVA SİSTEMLERİ
Ürünlere uygulanan Kontrollü Hava Sistemleri (CA) düşük miktarda oksijen, nitrojen, CO2, düşük ya da yüksek
sıcaklıklar, vakum ya da diğer opsiyonları kullanabiliyor.
Bu bölümde düşük oksijen seviyesinde yüksek sıcaklık
metoduna (EcO2 metodu) değineceğiz. Bu metot, organik ürünler için kabul edilse de geleneksel ürünler için de
sıklıkla kullanılmaktadır.
Esasları: CA (EcO2 tarafından desteklenen) oksijeni
%1 oranında azaltmak ve ürün sıcaklığını 28-40°C arasındaki bir değere yükseltmektedir. Bu yöntemle tüm böcekler birkaç gün içinde (3-6 gün arasında) ölmektedir.
Sistem: Sensörleri ve uzaktan kumandaları taşıyan özel gaz
geçirmez bölümler inşa edilir. Burada, silolardaki tahılı kimyasal
işleme tabi tutma amacıyla, siloyu hava geçirmez hale getirmek
için hiçbir çalışma gerekmez. Hava geçirmez siloların varlığı
sisteme yardımcı olur ancak normal silolar da işlem görmelidir.
CA’nın iki önemli avantajı bulunuyor: İlk olarak, fosfinde
olduğu gibi böcekler direnç gösteremiyor. İkinci olarak da, özel
olarak tasarlanmış bölmelerde ya da herhangi bir normal siloda
yapılan tüm uygulamalar, 7/24 uzaktan kumanda merkezi tarafından görüntülenebiliyor. Tüm sistemin çalıştığını doğrulayan
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
47
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
treatment in a specially designed
chamber or in any usual silo, it is
monitored 24/7 by a remote control center. By people who assure
that all systems are working, all
sensors give correct readings and
thus each treatment receives a certificate.
Insects die by the lack of air
in the treated area while humans are safe outside because
even if nitrogen is leaking there
is no danger at all. We already live in 80% nitrogen in our
ambient air.
In order for Heat and Low Oxygen to work efficiently, we
need to know the insect that we have to kill. We need to
respect the time needed and the other parameters like temperature and oxygen concentration. This way without using
any chemicals we get
even better results.
Controlled atmospheres are a precision
tool given at commercially competitive
costs. Technology is
improving our monitoring methods and
precision is the target.
These methods are
no longer a choice
of the universities for
experiments and conferences. If we take
Greece as an example, we see that 90% of
the large mills are treated with heat, 20 low
oxygen
chambers
have been constructed and several tons
of grains are treated
with nitrogen every
year. And these numbers increased in less
than 5 years and on
the time of a severe
financial crisis.
kişiler tarafından onay verildiğinde,
tüm sensörler doğru ölçüm vermekte ve böylece her bir uygulama, sertifikalandırılmaktadır.
İşleme tabi tutulmuş alan insanlar için güvenliyken, böcekler havasızlıktan ölüyor. Nitrojen
sızıntısı olsa bile bunun hiçbir
tehlikesi bulunmuyor. İçinde
yaşadığımız ortamın havasında
zaten yüzde 80 oranında nitrojen bulunuyor.
Isı ve düşük oksijenin etkin bir şekilde çalışması için öldürülecek olan böcekleri öğrenmemiz gerekiyor. Gereken
zaman ile sıcaklık ve oksijen yoğunluğu gibi diğer parametrelere saygı duymalıyız. Hiçbir kimyasal kullanılmadan
uygulanan bu yöntemle daha iyi sonuçlar elde ediyoruz.
Kontrollü hava sistemleri, ticari olarak rekabet edebilecek maliyetlere sahip olan, doğruluğu
yüksek
araçlardır.
Teknoloji, görüntüleme metotlarımızı geliştiriyor. Bu gelişme
yolunda yüksek doğruluk hedef noktadır.
Bu yöntemler artık
üniversitelerin
deney ve konferanslarda kullandığı bir
opsiyon
olmaktan
çıktı.
Yunanistan’ı
örnek olarak göstereceksek; büyük
değirmenlerin yüzde
90’ında ısı uygulamaları kullanıldığını,
20 düşük oksijen
bölümünün kurulduğunu ve her yıl birkaç
ton tahılın nitrojen
uygulamasına maruz
kaldığını söyleyebiliriz. Bu sayılar çok
ciddi finansal krizlere
rağmen son 5 yıldır
artış göstermektedir.
References - Kaynaklar:
• AgroSpeCom photos and experience on CA and Heat treatments, 2008-2014 • Hofmeir P., ThermoNox Heat Treatments, Germany, 2009
• Hulassare R., Temp-Air Heat Treatments, USA, 2012 • Mueller D., Stored Product Protection, USA 1998.
• Subramanyam B., Department of Grain Science and Industry Kansas State University • Vroom N., EcO2 Controlled Atmosphere systems, Holland 2014
48
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
49
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Lower costs, better results
.......................................................................
Daha düşük maliyet,
daha iyi çözüm
Thomas ZIOLKO
Product Manager - Grain Milling
Ürün Müdürü - Tahıl Öğütme
Bühler AG
[email protected]
In the grain processing industry, fluctuations in the quality of the raw materials are a given. The earlier the fluctuations are determined, the better the chances are that
adjustments, and the associated costs, can be kept low. It
also guarantees production of end products with consistent quality. To assure this, real-time measuring at different
points along the entire process is needed. Groupe Minoteries SA is counting on the timely process control based on
Multi-NIR by Bühler AG.
Tahıl işleme endüstrisinde hammadde kalitesinde dalgalanmalarla karşılaşmak olağandır. Bu dalgalanmalar ne
kadar erken tespit edilirse, müdahale şansı o kadar artar
ve böylece ilgili maliyetler de o kadar düşürülür. Ayrıca bu
sayede nihai ürün kalitesinde süreklilik de sağlanır. Tüm
bunları sağlamak için, tüm süreç boyunca farklı noktalarda gerçek zamanlı ölçüme ihtiyaç vardır. Groupe Minoteries, Bühler AG’nin sunduğu Multi-NIR teknolojisine
dayalı zamanında süreç kontrolüne güvenmekte.
NIR spectrometry has been in use in the grain processing industry to monitor quality for many years. More and
more companies are using the advantages of this technology, in the lab as well as online, for controlling their
ongoing production.
NIR spektrometrisi, kalite görüntüleme amacıyla tahıl
işleme endüstrisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Her
geçen gün daha fazla firma, süregelen üretimlerini kontrol
etmede hem laboratuvarlarında hem de online olarak bu
teknolojinin avantajlarından faydalanıyor.
CONTINUOUS MEASUREMENT
The true strengths of NIR really become evident when
used in its online version: The grain processing industry
primarily takes advantage of the real-time process optimizations it can make using it. NIR continuously monitors the
product quality, allowing to immediately make an adjustment if necessary, which directly contributes to the mill's
profitability.
To ensure that the quality requirements for the end product are met, e.g. safety margins for protein, moisture or
ash are calculated in. The NIR Multi Online Analyzer from
Bühler also provides the possibility to constantly optimize
50
July • Temmuz 2014
SÜREKLİ ÖLÇÜM
NIR sisteminin gerçek gücü online versiyonu kullanıldığında ortaya çıkıyor: Tahıl işleme endüstrisi, gerçek zamanlı işleme optimizasyonları kullanarak elde ettiği avantajlardan faydalanıyor. NIR, sürekli olarak ürün kalitesini
görüntülemektedir; bu durum da gerektiğinde hızlı müdahaleye olanak sağlayıp değirmenin kar oranına doğrudan
katkı sağlamaktadır. Nihai ürünün kalite gereksinimlerinin
karşılandığından emin olmak için protein, nem ya da külün güvenlik payı hesaba katılır. Bühler’in NIR Multi Online
Analizörü ayrıca kontrol fonksiyonlarının da yardımı ile bu
güvenlik paylarını sürekli olarak optimize etme imkanını
sunmaktadır. Bunun sonucunda da üretimdeki dalgalan-
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
51
NEWS • HABER
52
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
these safety margins with support from the control functions, and thus respond more quickly to fluctuations in
production. With the simultaneous reduction of random
sampling and laboratory analysis, costs can be additionally lowered.
DILEMMA SOLVED
In addition to classic referencing methods, also NIR lab
equipment is used for quality control in the laboratory at
the Bruggmühle Goldach AG, which belongs to Groupe
Minoteries SA. Daniel Götz, production manager at Bruggmühle Goldach AG, was searching for technical solutions
for making process adjustments that would allow him
to intervene in the event of a deviation at the moment it
occurred – without any delay due to time-consuming lab
analyses. "A visual control of the Pekar slab sample has
been insufficient for meeting Q-requirements for a long
time, but it was the only means to determine deviations at
the moment of occurrence and to correct them."
Bruggmühle Goldach AG found a way out of their dilemma with the NIR Multi Online Analyzer MYRG for online
analysis of grain, flour and semolina. The newest generation of Bühler NIR uses a spectrometer that rates up to six
different measuring points at the same time. The advantage is obvious: the central spectrometer makes it possible
to perform real-time analyses of the raw material and end
product at up to six different measuring points, supplying
the basis for smart regulation of the ongoing production.
DREAM FULFILLED
For Daniel Götz, the possibility of directly analyzing the
mineral content with high accuracy while in production has
become more and more a sort of 'dream fulfilled' in view
of the increasingly restrictive specification requirements.
After a six-month trial period, his original skepticism towards applying NIR online has completely disappeared:
"Over just a short period, we collected enough data and
experience to eliminate all doubt that this is an NIR which
surpasses all other known devices up to now in terms of
accuracy of the measurement data. Since then, we have
been able to undertake adjustments multiple times while grinding – adjustments which have been proven to be
correct in the lab two days later. With this NIR it is actually
possible to produce flour from the mill that is completely
accurate in terms of the specifications for mineral content.
It represents an enormous simplification further on down
the line."
The NIR Multi Online Analyzer at the Bruggmühle Goldach
AG works with three measuring points; two sensors on the
flour and one on the whole grain. "When we determined the
measuring positions, we purposely looked to place them as
much at the beginning of the process as possible," expla-
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
malara daha hızlı cevap verilmektedir. Rastgele numune
alma ve laboratuvar analizlerinin eşzamanlı azaltılması ile
maliyetler de düşüş gösterecektir.
İKİLEME SON
Klasik sınıflandırma yöntemlerine ek olarak, NIR laboratuvar ekipmanları da Groupe Minoteries SA’ya ait olan
Bruggmühle Goldach AG laboratuvarında kalite kontrol
amacıyla kullanılmaktadır. Bruggmühle Goldach AG Üretim Müdürü Daniel Götz, zaman alan laboratuvar analizlerinin neden olduğu herhangi bir gecikme olmaksızın,
sapma meydana geldiği anda müdahale etmesine olanak
sağlayan süreç müdahaleleri için teknik çözüm araştırması yapıyordu. Götz, “Pekar levha numunesinin görsel
kontrolü, uzun zamandır Q-gereksinimleri karşılamada
yetersizdi fakat oluşma anında sapmaları belirleyip düzeltmede tek yoldu.” diyor.
Bruggmühle Goldach AG; online tahıl, un ve irmik analizinde karşılaştıkları ikilemden NIR Multi Online Analizör
MYRG ile çıkmayı başardı. Son nesil Bühler NIR, aynı
anda altı farklı ölçüm noktasına çıkan bir spektrometre
kullanmaktadır. Bu sistemin en belirgin avantajı ise; süregelen üretimin akıllı düzenlemesi için temeli sağlamlaştırarak hammadde ve nihai ürünün gerçek zamanlı analizinin altı farklı noktada gerçekleştirilebilmesini sağlayan bir
merkezi spektrometreye sahip olmasıdır.
RÜYA GERÇEK OLDU
Daniel Götz’e göre; üretim esnasında doğrudan mineral içeriğinin yüksek oranda doğru analizinin yapılabilmesi, artan kısıtlayıcı özelliklerin gereksinimleri hesaba katıldığında her geçen gün bir tür ‘gerçekleşen bir
rüya’ haline gelmiştir. Altı aylık deneme süresi sonunda,
Götz’ün NIR online kullanımı konusunda ilk baştaki kuşkuları tamamen ortadan kalktı. Götz konu ile düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “NIR’ın ölçüm datasının doğruluğu açısından bilinen diğer tüm cihazların önüne geçtiğini
ispatlayan yeterli data ve tecrübeyi kısa bir süre içerisinde edindik. Bu süre içerisinde öğütme sırasında birden
fazla müdahalede bulunma imkanımız oldu. Yapılan bu
müdahalelerin iki gün sonrasında laboratuvarda doğruluğu da kanıtlandı. NIR sayesinde, değirmenden mineral
içeriği özellikleri açısından tamamen daha iyi kalitede un
elde etmek mümkün. Bu sistem muazzam bir iş kolaylığını temsil ediyor.”
Bruggmühle Goldach AG’de kullanılan NIR Multi Online
Analizörü üç ölçüm noktasında çalışmaktadır; iki sensör
un üzerinde ve bir tane de bütün tanenin üzerinde. Daniel
Götz konuyu şöyle sonlandırıyor; “Ölçüm pozisyonlarına
karar verdiğimizde, bilerek bu pozisyonları mümkün olduğunca sürecin başlangıcında yerleştirmeye çalışıyorduk.
NIR sistemini nihai kalitenin ölçümünde kullanmak istemi-
July • Temmuz 2014
53
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
yoruz. İçeriği ne
kadar erken analiz edersek, ürün
kalitemizi etkileyen bir o kadar
çeşitli olasılıklara
sahip oluruz. Sonuç olarak; sadece kaliteyi arttırmak istemiyoruz,
bununla paralel
olarak kar oranımızı da arttırmak
istiyoruz.”
ins Daniel Götz.
"We don't want
to use the NIR to
measure the final
quality. The earlier
in the process we
analyze the contents, the more varied possibilities we
have to influence
our product quality.
In the end, we want
to not only increase
the quality, but also
in conjunction with
that, profitability.
AN EXAMPLE
The
following
example
shows
how other sources
of error in the area
of mineral content,
and possibilities
for improving them, can be uncovered with the help of
NIR analysis.
At the beginning of grinding, the flour shows 0.06% higher ash content over a period of more than one hour (see
table). Since this NIR measures not only random samples
but also ongoing values and at regular intervals, the miller
could also be made aware of the effects of his semi-conditioned material on the cleaning. Now, there's the possibility to optimize the grinding process early on which, without reliable online measurements, would have only been
possible much later. Using the current random sampling
analyses in the lab, which were done at 8:19 a.m. in this
example, a lot of time elapsed without any correction.
54
July • Temmuz 2014
BİR ÖRNEK
Aşağıdaki örnek, mineral içeriği alanındaki diğer
hata kaynaklarının
ve bunları geliştirmenin NIR analizi
sayesinde
nasıl
üstesinden gelindiğini göstermektedir.
Öğütme işleminin başlangıcında un, bir saatten uzun
bir süre içerisinde %0.06’dan yüksek bir kül oranına sahip (tabloyu inceleyiniz). NIR sadece rastgele numuneleri
değil, aynı zamanda süregelen değerleri de ölçmektedir.
Böylece, değirmenci temizliğini yaptığı yarı koşullandırılmış malzemelerin düzenli aralıklarla etkisinin bilincinde
olabilecek. Artık, çok sonra yapılması mümkün olan güvenilir online ölçümlere gerek kalmadan, öğütme sürecini
düzeltme imkanı doğuyor. Bu örnekte laboratuvar ortamında sabah 8:19’da mevcut rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak yapılan analizlerde, düzeltme yapılmadan
uzun bir süre geçiyor.
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
55
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Grain Storage Practices to
Maintain Grain Quality
.........................................................................
Tahıl kalitesini korumada tahıl
depolama uygulamaları
Kenneth HELLEVANG, Ph.D., P.E.
Agricultural Engineer - North Dakota State University
Ziraat Mühendisi - North Dakota Eyalet Üniversitesi
Grain storage includes preparing the structure and the
grain for storage, monitoring the stored grain and operating the aeration system to control grain temperature.
The first step is cleaning the structure, especially if
there was an insect infestation in the storage previously.
Insects are frequently in aeration ducts, under perforated
floors and in grain or debris in the structure. It may be
necessary to fumigate the structure to assure that insect
infestations do not remain. The structure should be treated with a residual bin treatment to discourage insects
from entering the structure. Do not forget to clean the
exterior perimeter of the structure.
Preparing the grain for storage includes bringing the
grain to the proper moisture content, temperature and
grain condition. The storage life of the grain due to microbial growth is dependent on both the grain temperature
and moisture content. If the grain can be kept cool, it
can be stored at higher moisture contents. For example,
cereal grains at 18 percent moisture have an estimated
Allowable Storage Time (AST) of 200 days at 40 degrees
Fahrenheit but only 30 days at 70 degrees. The grain will
show a measurable quality loss at the end of the AST so
the grain should be used before the end of the AST. The
estimated allowable storage time (AST) of grain is available in tables or charts. Allowable storage time charts
56
July • Temmuz 2014
Tahıl depolama, depolama için yapı ve tahılı hazırlanmasını, depolanmış tahılın izlenmesini ve tahıl sıcaklığını
kontrol etmede için havalandırma işletim sistemini içermektedir.
İlk adım, özellikle de depoda daha öncesinde bir böcek
istilası gerçekleşmişse yapının temizlenmesidir. Bina içerisinde böcekler sıklıkla havalandırma kanallarında, delikli
zemin altında ve tahılın ya da atıkların içinde bulunmaktadır. Böcek istilasının ortadan kalktığından emin olmak için
yapıyı buharla dezenfekte etmek (fümigasyon uygulamak)
gerekebilir. Böceklerin binaya girmelerini engellemek için
atık kutusu uygulamasına yer verilmelidir. Yapının dış çevresinin temizliği de unutulmamalıdır.
Tahılın depolanmaya hazırlanması da tahılda uygun
nem oranının, ısının ve tahılın şartlandırılmasının sağlanması süreçlerini içermektedir. Mikrobik üremelerden
dolayı tahılın depolanma süresi hem tahıl ısısına hem de
nem içeriğine bağlıdır. Eğer tahıl soğuk tutulabilirse, daha
yüksek nem içeriği ile depolanabilir. Örneğin, %18 nem
oranına sahip tahıl taneleri, tahmini olarak 40 Fahrenhaytta 200 gün, 70 derecede 30 günlük Kabul Edilebilir
Depolama Süresine (AST) sahiptir. AST’nin sonunda tahıl, ölçülebilir kalite kaybına uğrayacaktır, bu yüzden de
AST bitmeden önce tüketilmelidir. Tahmini kabul edilebilir tahıl depolama süresi (AST) tablo ve grafikleri mevMILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
for cereal grains, soybeans and malting barley are at
http://www.ag.ndsu.edu/graindrying/publications-graindrying-and-storage. These tables estimate the length of
time the grain can be stored, but should only be used
as a guideline and the grain must be monitored. AST is
cumulative. If half the storage life is used at a warm grain
temperature and then cooled, the AST at the cooler temperature is only one-half of the value in the table.
The optimum temperature for both microbial growth
(spoilage) and insect infestations is about 80 degrees
Fahrenheit, so if possible limit the time that grain is at that
temperature. If the grain will be stored at a warm temperature, it needs to be dry enough to limit mold growth.
Generally the air relative humidity level between the grain
kernels must be under about 70 percent to limit mold
growth. The grain equilibrium moisture content (EMC)
associated with a warm air temperature and relative humidity of 60 to 65 percent provides the recommended
maximum grain moisture content required for storage at
warm temperatures. Equilibrium moisture content tables
and equations are available from a variety of sources.
EMC charts are available at http://www.ag.ndsu.edu/
graindrying/publications-grain-drying-and-storage.
The EMC of hard red spring wheat at 70 degrees Fahrenheit and 60 percent relative humidity is about 13.3
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
cuttur. Tahıl taneleri, soya fasulyesi ve biralık arpa için
tablo ve grafiklere http://www.ag.ndsu.edu/graindrying/
publications-grain-drying-and-storage adresinden ulaşılabilir. Bu tablolar, tahılın depolanabilme uzunluğunu
tahmin etmektedir fakat sadece rehber olarak kullanılmalı
ve tahılın görüntülenmesi de unutulmamalıdır. AST kümülatiftir. Eğer depolama süresinin yarısında, ılık bir tahıl
sıcaklığı kullanılıp daha sonradan soğutulma yapıldıysa,
soğutucu bir sıcaklıkta AST, tabloda görülen değerin yarısı kadar olmalıdır.
Hem mikrobik üreme (bozulma) hem de böcek istilası
için optimum sıcaklık 80 Fahrenhayttır. Mümkünse, bu
sıcaklıkta tutulan tahılın süresini sınırlandırın. Eğer tahıl
sıcak bir ısıda muhafaza edilecekse, küf oluşumunu engellemek için yeterince kuru olmak zorundadır. Tahıl taneleri arasındaki hava bağıl nem seviyesi, küf oluşumunu
engellemek için genel olarak yüzde 70’in altında tutulmalıdır. Sıcak hava ısısına ve yüzde 60-65 oranında bağıl
neme sahip tahıl denge nem içeriği (EMC), sıcak ısıda
depolama için gerekli tavsiye edilen maksimum tane nem
içeriğini sağlamaktadır. Denge nem içeriği tablo ve denklemleri çok çeşitli kaynaklarda mevcuttur. EMC grafikleri
http://www.ag.ndsu.edu/graindrying/publications-graindrying-and-storage adresinden temin edilebilir.
70 Fahrenhaytta bulunan ve %60 bağıl nem oranına
July • Temmuz 2014
57
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
sahip sert kırmızı
ilkbahar buğdayının
EMC’si %13.3 civarındadır ve tavsiye
edilen depo nem
içeriği de %13.013.5
oranındadır.
Mısırın EMC’si yaklaşık %12.8 oranındadır ve normal
yaz depolama nem
içeriği de %13-14
civarındadır.
percent and the recommended storage moisture content
is 13.0 to 13.5 percent. The EMC for corn is about 12.8
percent and the normal summer storage moisture content is 13 to 14 percent.
The recommended moisture content to maintain germination of seed or grain such as malting barley may require a moisture content that is lower than needed based
on the EMC. The EMC of barley at 70 degrees Fahrenheit
and 60 percent relative humidity is 11.8 percent. The recommended warm storage is 12 percent moisture content. The estimated allowable storage time of 12 percent
moisture malting barley based on maintaining germination is about 60 weeks at 70 degrees Fahrenheit and 25
weeks at 80 degrees Fahrenheit. The allowable storage
time of 13 percent moisture barley at 80 degrees Fahrenheit is only about 16 weeks. Grain must be at or drier
than the maximum recommended moisture content to
58
July • Temmuz 2014
Biralık arpa gibi
tahıl veya tohum
çimlenmesini
sürdürmek için tavsiye
edilen nem içeriği,
EMC’ye göre ihtiyaç
duyulandan
daha düşük olabilir. 70 Fahrenhaytta
%60 bağıl neme
sahip arpa EMC’si
%11.8’dir. Tavsiye
edilen sıcak depolama için %12 nem
içeriği
gerekmektedir.
Çimlenmenin sürdürülmesine
bağlı olarak %12
nem içeriğinde sahip biralık arpa için tahmini kabul edilebilir depolama süresi, 70 Fahrenhaytta 60 hafta ve 80
Fahrenhaytta 25 haftadır. 80 Fahrenhaytta %13 nem
içeriğine sahip arpa için kabul edilebilir depolama süresi
ise sadece 16 haftadır. Çimlenmeyi sıcak ısıda da devam
ettirebilmek için tahıl, tavsiye edilen maksimum nem içeriğinde ya da bu değerden yüksek olmalıdır.
Tahıl nem içeriği tahılın depolanmasında oldukça
önemli olduğu için, nem içeriğinin doğru ölçülmesi oldukça önemlidir. Ölçülen tahıl numunesinin, tahılın geri kalan
kısmı için doğru bir ölçümü temsil etmesini sağlamak da
büyük önem teşkil etmektedir. Tahıl nem içeriği, tarladaki
ya da kamyonun içindeki değer değildir. Tahıllar, herhangi
bir konteyner içine dökülürken boyutuna ve yoğunluğuna ayrılmaktadır; bu sebeple de numune yöntemi, temsili
bir numune olarak alınmalıdır. Nemölçerin çalışma aralığını bilmek ve tavsiye edilen prosedüre uymak da kritik
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
maintain the germination at warm temperatures.
Because grain moisture content is so important to safely store grain, it is important to assure that the moisture
measurement is accurate. It is important to assure that
the sample of grain being measured provides an accurate representation of the larger quantity of grain. Grain
moisture content is not even across a field or within a
truck. Grain segregates based on size and density as it
flows into any container, so the method of sampling must
collect a representative sample. It is also critical to know
the operating range of the moisture meter and to follow
the recommended procedure.
Some meters are not accurate on cold or hot grain,
some do not adjust for grain temperature, and a moisture
gradient within the kernel may cause an error. If the sample is not at the meter standard temperature or if the grain
has a moisture gradient due to drying or rewetting, the
sample should be placed in a sealed container for several
hours to permit the grain to warm to the standard tempe-
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
öneme sahiptir. Bazı ölçü cihazları sıcak ya da soğuk tahılda doğru sonuç vermezken, bazıları tahıl ısısını ayarlayamamakta ve çekirdek içindeki nem oranında hataya
sebep olabilmektedir. Numune, ölçüm cihazının standart
ısısında değilse ya da kurulama veya tekrar ıslatmadan
kaynaklanan bir nem oranına sahipse; standart sıcaklığa ulaştırılması ve ölçümden önce nem oranının çekirdek
içerisinde eşitlenmesi için numunenin birkaç saat boyunca kapalı bir konteynırda tutulmalıdır.
Amacımız, kabul edilebilir depolama süresini uzatmak
için tahılı soğuk ısıda muhafaza etmektir. Tahıl, mükemmel bir yalıtkandır, bu yüzden de tahılın bulunduğu alandaki hava taşınmadığı sürece tahılın büyük çoğunluğu
sıcak ya da soğuk olarak kalacaktır. Depolanmış tahıl,
dışarıdaki hava ısısı soğuk olduğu için sonbahar mevsimi
boyunca soğuk olacaktır. Dışarısının ortalama sıcaklığı,
tahılın sıcaklığından 10-15 Fahrenhayt düşük olduğunda,
havalandırma fanlarını çalıştırınız (günlük maksimum +
minimum / 2). Kış mevsiminde depolama için tahılı donma seviyesine ya da ortalama minimum kış sıcaklığına
July • Temmuz 2014
59
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
rature and for any moisture gradient to equalize within the
kernel before the moisture content is measured.
The goal is to store grain at cool temperatures to extend
the allowable storage time. Grain is an excellent insulator,
so the majority of the grain will stay warm or cool unless air
is moved through the grain. Stored grain should be cooled
during the fall as outdoor air temperature cools. Run aeration fans when the average (daily maximum + minimum /
2) outdoor air temperature is 10 to 15 degrees Fahrenheit
cooler than the grain temperature. Cool the grain to about
freezing or near the average minimum winter temperature
for winter storage. In the spring, warm the grain to about
40 degrees Fahrenheit. The goal during spring and summer is to keep the grain cool to enhance the AST and limit
insect activity. Cover the fans and ducts when the fans are
not operating. A natural chimney effect will draw in outside
air that will warm the grain with warm outside air unless
the fan is covered. Also wind blowing into uncovered fans
and ducts will ventilate stored grain. If the air is warm and
humid, the air will warm and add moisture to the grain.
At temperatures below about 50 degrees Fahrenheit
insects are dormant and at temperatures near or below
freezing insects can be killed if grain is stored for an extended period. Insect death occurs more rapidly at colder temperatures, so insects can be controlled by regulating grain temperature if the climate permits.
Solar heat gain on the sunny side of the bin and on the
bin roof can warm the stored grain. The space above the
grain should be ventilated similar to the attic of a building
with air entering near the eave and exiting near the peak.
Alternately, an exhaust fan mounted on the roof with adequate air intake vents can cool the space under the roof.
Grain warming is limited to within a couple feet of the bin
wall but may extend several feet into the grain at the top
due to air currents. This makes keeping the top of the bin
as cool as possible important. Stored grain should have
a level top surface to minimize the amount of grain warmed at the top of the bin. Peaked grain has more exposed
surface area than a level surface. The number of hours
required to cool a bin of grain can be estimated by dividing
the number 15 by the airflow rate in cubic feet per minute
per bushel. The number of hours needs to be adjusted
by the ratio of the test weights of the grain being cooled
and that of wheat or soybeans. The cooling time to cool
48 pounds per bushel barley using an airflow rate of 0.2
cubic feet per minute per bushel would be about 60 hours
(15/0.2 X 48/60).
60
July • Temmuz 2014
gelene kadar soğutunuz. İlkbaharda ise tahılın yaklaşık
40 Fahrenhayta kadar ısıtılması gerekmektedir. İlkbahar
ve yaz aylarında amaç, AST’yi geliştirmek ve böcek aktivitesini sınırlandırmak için tahılı soğuk tutmaktır. Fanlar
çalışmadığında, fanları ve hava kanallarını kapatınız. Doğal bir baca etkisi, fan kapatılmadığı sürece dışarıdaki sıcak hava ile tahılı ısıtacak havayı düzenleyecektir. Ayrıca
kapatılmamış fan ve hava kanallarından geçen rüzgar da
depolanmış tahılı havalandıracaktır. Eğer hava sıcak ve
nemli ise bu durum tahıla ısı ve nem katacaktır.
50 Fahrenhaytın altındaki sıcaklıklarda böcek faaliyetleri etkisizdir ve tahılın depolanma süresi uzatıldıysa sıfıra
yakın veya sıfırın altındaki sıcaklıklarda böcekler öldürülebilmektedir. Soğuk sıcaklıklarda böcek ölümleri daha hızlı
gerçekleşir, böylece iklim izin verdiği sürece tahıl ısısını
düzenleyerek böcekler kontrol altına alınabilmektedir.
Deponun güneşli tarafından ve çatısından elde edilen
güneş ısısı, depolanan tahılı tekrar ısıtabilir. Tahılın üzerindeki boş alan, saçağın yakınından giren ve tavandan
çıkan havayla bina çatısına benzer şekilde havalandırılmalıdır. Alternatif olarak, yeterli hava giriş deliklerine sahip
ve çatıya monte edilmiş egzoz fanıyla da çatının altındaki boş alan soğutulabilir. Tahıl ısıtma uygulaması, depo
duvarının birkaç fit içerisine kadar sınırlıdır fakat hava
akımları sayesinde en üstteki tahılın birkaç fit içerisine
de uzatılabilir. Bu da, deponun en üst kısmının mümkün
olduğunca soğuk tutulmasının önemini arttırıyor. Depolanan tahıl, deponun en üst kısmındaki ısınmış tahıl miktarını minimize etmek için bir üst yüzey seviyesine sahip
olmalıdır. Tepedeki tahıl, düz yüzeyden daha fazla yüzey
alanına temas etmektedir.
Bir depo dolusu tahılı soğutmak için gereken süre, her
kile için dakika başına kübik fit ile gösterilen hava akışı oranının 15’e bölünmesi ile tahmin edilebilmektedir. Sürenin
uzunluğu, soğutulacak olan buğday veya soya fasulyesi
gibi tahılların test ağırlıklarının oranına göre düzenlenmelidir. Örneğin, yaklaşık 21 kiloluk (48 pound) arpa kilelerini
soğutmak için kile başına dakikada 0.2 kübik fit hava akış
oranı kullanıldığında elde edilen süre 60 saat olur (15/0.2
X 48/60). Havalandırma döngüsü sırasında dışarıdaki sıcaklıklar değişiklik gösterecektir fakat fanların çalıştırılacağı
zamana karar verirken dışarıdaki sıcaklık birincil faktördür.
Genellikle, soğutma işlemi sırasında tahıl biraz nem kaybeder; böylece tahılı soğutmak için fanlar yeterince uzun çalıştığı sürece havalandırma sırasındaki bağıl nem bir sorun
teşkil etmeyecektir. Hava sisli, yağmurlu ya da karlı olduğu
zamanlarda mümkün olduğunca fanlar çalıştırılmamalıdır.
MILLER MAGAZINE
COVER STORY • KAPAK DOSYASI
Outdoor temperatures will vary during the aeration
cycle, but outdoor temperature is the primary factor when
determining when to operate the fan. Typically the grain
loses a little moisture during cooling, so generally the air
relative humidity during aeration is not a concern as long
as the fan is only operated long enough to cool the grain.
Do not operate the fan when it is foggy, raining or snowing if possible. It is critical to monitor the stored grain.
Measure the grain temperature and moisture content and
check for insect infestations. Temperature sensors in the
grain are recommended to assist with monitoring the grain
temperature. However because grain is an excellent insulator, only the grain temperature next to the sensor is being
measured. Place the temperature sensor cables in grain
storage where problems are expected such as the sunny
side of the bin, in the middle of the bin and near the top of
the grain. The monitors do not replace checking the grain
to look for indicators of problems. Check the stored grain
at least every two weeks until the grain has been cooled
for winter storage, every 2 to 3 weeks during winter when
temperatures are below freezing, and at least every two
weeks during spring and summer.
There are safety hazards when working around or with grain. Assure that all personnel are aware of the hazards such as
grain entrapment and respiratory hazards of exposure to mold
or fungi in grain and grain dust and proper safety practices.
Depolanan tahılı görüntülemek de büyük öneme sahiptir. Tahıl ısısını ve nem içeriğini ölçülüp böcek istilalarının
kontrol edilmesi gerekmektedir. Tahıl içerisindeki ısı sensörleri, tahıl ısısının görüntülenmesine yardımcı oldukları
için sıklıkla tavsiye edilmektedir. Tahıl mükemmel bir yalıtkan olsa da, sadece sensörlerin yanındaki tahılın ısısı
ölçülebilmektedir. Isı sensör kablolarını, deponun güneş
alan tarafları, ortası ve üst kısma yakın yerler gibi sorun
oluşturan yerlere yerleştiriniz. Monitörler, sorun göstergelerini kontrol etme uygulamalarının yerini alamazlar. Depolanan tahıl, kış depolamasına uygun olarak soğutulana
kadar her iki haftada bir, kışın sıcaklıklar sıfırın altına düştüğünde her 2-3 haftada bir, ilkbahar ve yaz aylarında da
en az her iki haftada bir kontrol edilmelidir.
Tahıl etrafında ya da tahılla çalışılırken ortaya çıkan güvenlik tehlikeleri de mevcuttur. Tahıl tuzakları, küf veya
mantara maruz kalma ile ortaya çıkan solunum rahatsızlıkları ve tahıl tozu gibi tehlikelerle ve uygun güvenlik
uygulamalarıyla ilgili tüm personelin bilinçli olması gerekmektedir.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
61
NEWS • HABER
Programmable Motion Control from Conveyor Components
............................................................................................................................................................
Conveyor Components’ten Programlanabilir Hareket Kontrolü
Developed by Conveyor Components Company,
the new Model MSD-800 series motion sensing
controls offer affordable and reliable protection
for costly damage.
Conveyor Components Company’in geliştirdiği yeni model MSD-800 serisi hareket algılama kontrolleri, yüksek maliyetli hasarlara karşı
ekonomik ve güvenilir koruma sunuyor.
Conveyor
Components
Company put the new Model
MSD-800 series motion sensing controls on the market.
MSD-800 offers affordable and
reliable protection of indoor
and outdoor rotating equipment such as screw conveyors, belt conveyor pulleys,
rotary feeders and bucket elevators from costly damage by
continuously monitoring rotary
speed. The Model MSD alerts the operator of a change in
speed by sending a signal to the control unit which can be
used to sound an alarm and/or shutdown the equipment
completely. By monitoring speed; users can greatly reduce system and equipment downtime by fixing malfunctions such as broken drive gears or belts, over-worked
motors, belt overload and other problems before serious
damage occurs.
The Model MSD is comprised of two different components, a control unit and a speed sensor. The Model MSD800 control unit has a simple set up menu that can be
programmed to indicate two under-speed points or two
over-speed points, or one of each. The control unit acts
as a digital tachometer that constantly displays the actual
rotary speed of the equipment being monitored. The control unit is installed remotely in a control panel where it is
free from dust, dirt and vibration and allows the operator
to monitor equipment from one central location.
The Model MSD-1 speed sensor, which installs directly
to the shaft of the rotating equipment to be monitored,
is enclosed in a rugged cast aluminum housing that is
designed to withstand harsh environments. The sensor
detects motion by means of a precision metal disc with
slots on its periphery generating electronic pulses as the
disc rotates past an infra-red light source. These pulses
are transmitted to the MSD-800 control unit where the
signal is analyzed and the relays are activated or deactivated at preset signal speeds. The sensor enclosure
is weatherproof, dust-tight and meets NEMA Type 3S, 4,
4X classifications. For hazardous environments, explosion
proof sensors are available that meet NEMA Type 7, Class
I Groups C and D and NEMA Type 9, Class II, Groups F
and G classifications.
Conveyor
Components
Company, yeni model MSD800 serisi hareket algılama
kontrollerini piyasaya sundu.
MSD-800; devir hızını sürekli
olarak görüntüleyerek vidalı konveyörler, bant konveyör
kasnakları, döner besleyiciler ve
kovalı elevatörler gibi iç ve dış
mekanlardaki döner ekipmanlara, yüksek maliyetli hasarlara karşı ekonomik ve güvenilir
koruma sunuyor. Model MSD, kontrol ünitesine sinyal göndererek hızda meydana gelen değişiklikler konusunda operatörü uyarır. Bu uyarı sırasında alarm sesi kullanılabileceği
gibi ekipmanı tamamen kapatabilir de. Kullanıcılar MSD-800
sayesinde hızı görüntüleme sağlayarak, çok ciddi hasarlar
oluşmadan önce kırık hareket dişlileri veya kayışları, aşırı
çalışan motorlar, aşırı kemer yükü ve diğer sorunlar gibi arızaları onararak sistem ve ekipman onarım sürelerini önemli
ölçüde azaltabiliyor.
Model MSD, bir kontrol ünitesi ve bir hız sensörü olmak
üzere iki farklı bileşenden oluşuyor. Model MSD-800 kontrol
ünitesi; iki düşük hız, iki yüksek hız veya bir düşük bir yüksek hız noktalarını göstermek için programlanabilen basit bir
ayarlama menüsüne sahip. Kontrol ünitesi, görüntülenen
ekipmanın gerçek dönme hızını kesintisiz gösteren dijital bir
devir ölçer görevi görüyor. Kontrol ünitesi tozdan, kirden ve
titreşimden uzak bir kontrol paneline uzaktan kurulabiliyor
ve operatöre bir merkezi lokasyondan ekipmanları görüntüleme imkanı veriyor.
Doğrudan görüntülenecek olan döner ekipmanın şaftına
monte edilen Model MSD-1 hız sensörü, zorlu ortamlara
karşı dayanıklı olması için tasarlanmış olan sağlam alüminyum döküm bir gövde ile kaplanmış. Disk, kızıl ötesi ışık
kaynağını geçecek şekilde döndüğü için sensör, dış yüzeyinde elektronik darbe üreten oluklara sahip hassas metal
disk aracılığıyla hareketi algılıyor. Bu darbeler, sinyalin analiz
edildiği ve rölelerin önceden ayarlanmış sinyal hızında etkin
veya devre dışı bırakıldığı MSD-800 kontrol ünitesine iletiliyor. Sensör kaplaması su ve toz geçirmez olarak tasarlamış
ve NEMA Tip 3S, 4, 4X sınıflandırmalarını karşılıyor. Tehlikeli
ortamlar için NEMA Tip 7, Sınıf I Grup C ve D ve NEMA Tip
9, Sınıf II, Grup F ve G sınıflandırmalarını karşılayan patlamaya dayanıklı sensörler var.
62
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
63
NEWS • HABER
New installation for the
production of carob seed
flour by Golfetto Sangati
........................................................................
Golfetto Sangati’den
keçiboynuzu unu için yeni kurulum
The turnkey installation supplied by Golfetto Sangati and developed specifically for the production of carob seed flour is in operation from midMarch at the Italian plant of a major international
client.
Golfetto Sangati tarafından temin edilen ve keçiboynuzu tohumu unu üretimine özel olarak
geliştirilen anahtar teslimi tesisat, büyük bir
uluslararası müşterinin İtalyan tesisinde Mart
ayı ortasından beri faaliyette.
Golfetto Sangati, Pavan Group, has been selected for
the mutual development, supply and installation of a plant
for the production of carob seed flour (LBG: locust bean
gum). This plant will see the installation of the new series
of Rollermills Synthesis specially developed for grinding
of products different from cereals and hard to mill.
This process produces flour that is today widely used
in food industry as a natural thickener in the preparation of creams, cakes, jams, sauces for toppings, fresh
cheeses and ice cream. The carob seeds that contain
galactomannans produce flour that is used as a natural
additive, thickener, emulsifier, stabilizer and gelling agent.
The entire plant of the mill (fall piping, pneumatic manifold, filter, cyclones decanters, star valves with rotor and
casing) was made of stainless steel for alimentary use.
Just as all parts of the machines in contact with the product are made of stainless steel for alimentary use meeting
therefore the strictest health requirements.
A specific bell has been developed to facilitate the entry of the product inside the mill and it has been equipped
with capacitive probes that measure the level of the product with eight distinct points of reading.
The electronics on board the machine adjusts the
speed of the feed rolls according to the level found.
The competence of the Golfetto Sangati staff, in addition to the robustness and quality of construction of the
machines used and the swift and simple maintenance of
the Synthesis Rollermills accounted for the multinational
a key element in the choice of the supplier of the plant, to
ensure continuity of production and efficiency.
64
July • Temmuz 2014
Keçiboynuzu tohumu unu (LBG: keçiboynuzu zamkı)
üretiminde karşılıklı tesis geliştirme, tedarik ve kurulumu
için Golfetto Sangati, Pavan Group, tercih edildi. Bu tesis,
tahıldan farklı olan ve öğütmesi zor olan ürünlerin öğütülmesi için özel olarak tasarlanmış yeni Rollermills Synthesis serisinin kurulumuna şahit olacak.
Bu süreçte krem, kek, reçel, sos, taze peynir ve dondurma hazırlanışında doğal kıvam arttırıcı olarak günümüz
gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan unun üretimi
gerçekleştirilecek. Galaktomannan içeren keçiboynuzu
tohumundan; doğal katkı maddesi, koyulaştırıcı, emülgatör, stabilizatör ve jelleştirici madde olarak kullanılan un
elde edilecek.
Değirmenin tüm tesisi (döşeme borular, pnömatik manifold, filtre, siklon dekantörler, rotorlu yıldız valfler ve kasa),
gıda kullanımı için paslanmaz çelikten yapıldı. Ürünle temasta olan makinelerin tüm parçaları, gıda kullanımı için
paslanmaz çelikten yapılan malzemeler gibi en katı sağlık
kurallarına bile uygunluk gösteriyor.
Ürünün tesise girişini kolaylaştırmak için özel bir zil geliştirildi. Bu zil, sekiz ayrı değer noktası ile ürün seviyesini
ölçen kapasitif ölçüm uçlarına sahip. Makine üzerinde yer
alan elektronikler, bulunan seviyeye göre besleme silindirlerinin hızını ayarlayabiliyor.
Kullanılan makinelerin sağlamlığı ve kalitesi ile Synthesis Rollermills’in hızlı ve basit bakımına ek olarak Golfetto
Sangati ekibinin yetkinliği, üretim ve verimliliği sağlamak
için tesisin tedarikçi seçiminde çok uluslu bir kilit unsur
oluşturuyor.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
65
ıntervıew • röportaj
Ardent Mills CEO
Dan DYE;
“Size is no guarantee
of success”
...............................................................................
Ardent Mills CEO’su
Dan DYE;
“Büyüklük başarının
garantİsİ değİldİr”
66
July • Temmuz 2014
Stating that Ardent Mills is a company dedicated itself to help customers succeed;
company CEO Dan Dye emphasizes the following: “We clearly recognize that size is no
guarantee of success. Our focus is not on
size but on working every day to earn our
customers’ trust and business.”
Ardent Mills’in kendisini müşterilerinin başarısına yardımcı olmaya adamış bir firma olduğunu belirten firmanın CEO’su Dan Dye,
şunu vurguluyor: “Bize göre, büyüklük başarının garantisi değildir. Bizim odak noktamız
büyüklük yerine müşterilerimizin güvenini ve
işlerini kazanmak için her gün çalışmak.”
MILLER MAGAZINE
ıntervıew • röportaj
Established with the merger of milling businesses belonging to ConAgra Mills and Horizon Milling as a joint
venture between Cargill and CHS, Ardent Mills have become the largest mill of U.S. today with this merger. Currently, Ardent organization includes 40 mills, three bakery-mix facilities and a specialty bakery. Company CEO
Dan Dye said the following while answering our questions
on the merger: “We strongly believe that operating together as Ardent Mills; we can proactively address these
changes and serve the future needs of our customers
better together than we could alone.” This sentence explains the reasons of the merger by itself as the focal
point of all the partners and of course Ardent Mills is to
provide the best solutions for their customers and make
them succeed in their businesses. However, Dye emphasizes that the growth obtained from the merger is not the
guarantee of success and adds: “Our focus is not on size
but on working every day to earn our customers’ trust
and business.” Company CEO Dan Dye tells everything
about Ardent Mills.
Established with the merger of Cargill, ConAgra
and CHS Inc., Ardent Mills now is the largest milling
business of U.S. Announced in 2013, the realization
of this merger was extended over a long period of
time. Firstly, could you please tell us the reason behind this decision of merger by the three companies
and the establishment process of Ardent Mills?
Just to clarify, Ardent Mills is an independent joint venture of three parent companies – Cargill, ConAgra Foods
and CHS. Ardent Mills combines the assets of the former ConAgra Mills and Horizon Milling – a joint venture of
Cargill and CHS.
Cargill ve CHS ortaklığı olan Horizon Milling ve ConAgra Mills firmalarına ait değirmencilik işletmelerinin birleştirilmesiyle kurulan Ardent Mills, bu birleşmeyle birlikte
bugün ABD’nin en büyük değirmeni haline geldi. Şuanda
Ardent organizasyonu 40 değirmenden, üç karışım tesisinden ve bir özel fırından oluşuyor.
Firmanın CEO’su Dan DYE, birleşmeyle ilgili sorularımızı
yanıtlarken şunu söylüyor: “Güçlü bir şekilde inanıyoruz ki
Ardent Mills olarak birlikte hareket ettiğimizde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek başımıza yapabileceğimizden daha
iyi şekilde karşılayabiliriz.” Bu cümle tek başına bu birleşmenin nedenlerini açıklıyor. Çünkü tüm ortakların odak
noktası ve elbette Ardent Mills’in odak noktası, müşterine
en iyi çözümü sunabilmek ve müşterilerinin işlerinde başarıya ulaşmasını sağlamak. Ancak Dye, birleşmeyle sağlanan büyümenin başarının garantisi olmadığını da vurguluyor ve ekliyor: “Bizim odak noktamız büyüklük yerine
müşterilerimizin güvenini ve işlerini kazanmak için her gün
çalışmak.” Ardent Mills’le ilgili merak edilenleri firmanın
CEO’su DYE anlatıyor.
Cargill, ConAgra ve CHS Inc. firmalarının değirmencilik işletmelerini birleştirmesiyle kurulan Ardent
Mills, artık ABD’nin en büyük değirmencilik işletmesi
konumunda. 2013’te açıklanan bu birleşme kararının
aktif olarak gerçekleşebilmesi bir hayli süreç aldı.
Öncelikle bize bu üç firmanın değirmencilik işletmelerini birleştirme kararının nedenini ve Ardent Mills’in
bu kuruluş sürecini anlatır mısınız?
Öncelikle şunu netleştirmek isterim ki Ardent Mills; Cargill, ConAgra Foods ve CHS ana firmalarından bağımsız
The formation of Ardent Mills was a strategic choice
made in direct response to the trends, opportunities and
customer demands shaping this industry. We strongly believe that operating together as Ardent Mills; we can proactively address these changes and serve the future needs
of our customers better together than we could alone.
The formation of Ardent Mills takes advantage of the
combined complementary strengths to offer customers
even better products and services. As the premier supplier in the industry – we can provide efficiencies and
increase our investment in innovation. The formation of
Ardent Mills reflects a commitment to growth and to the
future of flour milling.
The partners had to sell 4 flour mills for this merger.
Which mills were sold and which criteria was taken
into consideration in choosing the mills that would
be put on sale?
The four plants included in the transaction are located
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
67
ıntervıew • röportaj
in Los Angeles and Oakland, California; Saginaw, Texas, and; New Prague, Minnesota. Three were previously
owned by ConAgra Foods and one by Horizon Milling
LLC. The divestiture of these mills occurred in advance
of Ardent Mill’s first day of business and was part of the
U.S. Department of Justice review process.
As the merger has been completed, how the next
process will be handled? What kind of a business
model will be used both in the management and
production processes? What can you say about the
shares and representative power of the partners?
Ardent Mills’ first day of operation was May 29, 2014.
The joint venture is in full swing in integrating all business functions and has a laser-like focus on quality grainbased solutions and outstanding customer service.
Ardent Mills will capitalize on the best people and capabilities from both organizations operating with a customer focused business model that assures Ardent Mills
is a trusted partner delivering nutritious and innovative
grain based solutions.
The company has clearly established values of Trust
– operating with the highest standards of ethics and integrity, Serving – reaching out to serve customers, communities and fellow team members, Simplicity – freeing
up team members to do what they do best and being an
easy company to do business with, Safety – assuring
the very best in personal safety and food safety. Ardent
Mills will operate every day to fulfill our brand promise of
“Nourishing What's Next”. Ownership of Ardent Mills is
68
July • Temmuz 2014
bir ortaklıktır. Ardent Mills; Cargill ve CHS ortaklığı olan
Horizon Milling ve ConAgra Mills firmalarının varlıklarını bir
araya getirmektedir.
Ardent Mills oluşumu endüstriyi şekillendiren trendler, fırsatlar ve müşteri taleplerine doğrudan yanıt verebilme adına
stratejik bir seçimdi. Güçlü bir şekilde inanıyoruz ki Ardent
Mills olarak birlikte hareket ettiğimizde, bu değişiklikleri gerekli
önlemleri alarak çözebilir ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek
başımıza yapabileceğimizden daha iyi şekilde karşılayabiliriz.
Ardent Mills oluşumu, müşterilerine daha da iyi ürün ve
hizmet sunmak için birleştirmiş tamamlayıcı gücün avantajlarından yararlanmaktadır. Endüstrideki önde gelen tedarikçi
olarak, verimlilik sağlayabilir ve yeniliklere yaptığımız yatırımları artırabiliriz. Ardent Mills oluşumu, büyümeye ve un değirmenciliğinin geleceğine olan bağlılığı yansıtmaktadır.
Bu birleşme için ortaklar 4 fabrikayı satmak durumunda kaldı. Bu fabrikalar hangileri ve satışa çıkarılan fabrikaların seçimi hangi kriterlere yapıldı?
Satış işlemine dahil olan dört tesis; Kaliforniya Los Angeles ve Oakland, Teksas Saginaw ve Minnesota New
Prague’da bulunmaktadır. Bu değirmenlerden üç tanesi
ConAgra Foods’a ve bir tanesi de Horizon Milling LLC’ye
aitti. Bu değirmenlerin elde çıkarılması Ardent Mills’in
faaliyete geçmesinden önce gerçekleşti ve ABD Adalet
Bakanlığı’nın gözden geçirme sürecinin bir parçasıydı.
Birleşme tamamlandığına göre bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Gerek yönetimde, gerekse üretim
süreçlerinde nasıl bir işletme modeli söz konusu? Or-
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
69
NEWS • HABER
70
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
ıntervıew • röportaj
as follows: 44 percent by ConAgra Foods, 44 percent by
Cargill and 12 percent by CHS.
Could you please give information also on the current facility number of Ardent Mills, the locations of
these facilities and current production capacity?
Ardent Mills’ operations and services are supported by
40 flour mills, three bakery-mix facilities and a specialty
bakery, all located in the U.S., Canada and Puerto Rico.
What products or products groups will be produced by Ardent Mills? After all, each partner produces their own product groups. Will Ardent Mills
make production of all these products?
Ardent Mills is powered by an industry-leading portfolio of premium multiuse flours, whole grains, specialty
products and custom blends. Such products include Ultragrain®, Wheat Select, GrainWise® Wheat Aleurone,
Sustagrain®, Ancient Grains and Sprouted White Whole
Wheat Flour. These and other products and ingredients
are used in creative, unique and everyday applications
that help our customers meet their business goals. We
are committed to work closely with our customers to find
innovative new products that meet consumer needs and
desires for healthy, nutritious, affordable, good tasting
grain-based foods.
Now, you are the largest company in U.S. Well,
what is your position in the world market? Is there
any other milling formation in the world like your
company?
We do not have information on milling companies
around the world. We clearly recognize that size is no
guarantee of success. Our focus is not on size but on
working every day to earn our customers’ trust and business.
Will you have production centers, facilities or offices outside United States? How much of your production will be used for the domestic market, how
much will be exported?
As noted earlier, Ardent Mills is supported by a network
of mill, specialty mix facilities and a bakery in the U.S.,
Canada and Puerto Rico. Today, the primary use of our
products is in the domestic markets in the countries our
mills are located in but we are always looking to expand
where there is opportunity to help our customers
As Ardent Mills, will you make new investments for
the revision of the current mills?
We have a strong history of investing in our facilities to
assure they are efficient, safe and positioned to serve our
customers well. These investments will continue as we
see opportunities to expand or gain effectiveness.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
takların Ardent Mills’teki payları ve temsil gücü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ardent Mills, 29 Mayıs 2014 tarihinde faaliyete geçti.
Ortaklık, tüm işletme fonksiyonlarının entegre edilmesinde tüm hızıyla çalışmakta ve tahıl bazlı kaliteli çözümlere ve üstün müşteri hizmeti konusunda bir lazer benzeri
odağa sahiptir.
Ardent Mills; firmamızın besleyici ve yenilikçi tahıl bazlı
çözümler sunan güvenilir bir ortak olduğunu garanti eden
müşteri odaklı bir işletme modeliyle çalışarak, her iki kurumdan da en iyi kişilerden ve yeteneklerden yararlanacaktır.
Firmamız; Güven (etik ve dürüstlüğün en yüksek standartlarında faaliyette bulunma), Hizmet (müşterilere, toplumlara ve diğer ekip üyelerine hizmet etmek), Sadelik
(çalışanları en iyi oldukları noktalarda çalışmaları için serbest bırakmak ve iş yapması kolay bir firma olmak) ve
Güvenlik (kişisel güvenlikte ve gıda güvenliğinde en iyiyi
sunmak) değerlerini net bir şekilde oluşturmuştur. Ardent
Mills, markamızın “Geleceği Beslemek” vaadini yerine getirmek için her gün çalışacaktır.
Ardent Mills’in hisse dağılımı; yüzde 44’ü ConAgra’nın,
yüzde 44’ü Cargill’in ve yüzde 12’si de CHS’nin olacak
şekildedir.
Ardent Mills’in şuandaki mevcut fabrika sayısı, bu
fabrikaların bulunduğu yerler hakkında da bilgi verir
misiniz?
Ardent Mills’in operasyon ve hizmetleri; tamamı ABD,
Kanada ve Porto Riko’da bulunan 40 un değirmeni, üç fırıncılık karışımı tesisi ve bir özel fırın ile desteklenmektedir.
Ardent Mills, hangi ürün veya ürün gruplarının üretimini gerçekleştirecek? Sonuçta ortakların her birinin
üretimini gerçekleştirdiği kendine özgü ürün grupları
vardı. Ardent Mills, bunların hepsinin üretimini gerçekleştirecek?
Ardent Mills; yüksek kalite çok amaçlı unların, tam tahılların, özel ürünlerin ve özel karışımların oluşturduğu ve
endüstriyi yönlendiren bir portföy tarafından desteklenmektedir. Bu tür ürünler; Ultragrain®, Wheat Select, GrainWise® Wheat Aleurone, Sustagrain®, Ancient Tahılları
ve Filizlenmiş Beyaz Tam Buğday Ununu (Sprouted White
Whole Wheat Flour) kapsıyor. Bunlar ve de diğer ürünler
ve malzemeler; müşterilerimizin iş hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olacak yaratıcı, benzersiz ve gündelik uygulamalarda kullanılmaktadır. Müşterilerimizin sağlıklı, besleyici,
ekonomik, iyi tadı olan tahıl bazlı gıda ihtiyaç ve isteklerini
karşılayacak yenilikçi ve yeni ürünler ortaya koymada, onlarla yakın çalışmakta kararlıyız.
Artık Amerika’da en büyük firmasınız. Peki, dünya
piyasasındaki konumunuz nedir? Dünyada bu büyük-
July • Temmuz 2014
71
ıntervıew • röportaj
Will there be a different approach and change on
the service understanding or operating style of your
mills? What will the customers and industry gain from
this merger?
As a new independent joint venture, we have the opportunity to simplify and to become even more nimble
in meeting ever-changing food trends and customer
needs. Ardent Mills is working with the industry for the
good of grain. Both organizations were very customer
focused and that will be even further heightened. Customers will gain from supply chain opportunities, risk
management expertise and innovative solutions. This
is an investment in the industry and an investment in
the future.
I am sure that there are lots of issues that the industry wants to know about this new formation but
what would you like to say to your customers and the
representatives of the grain industry as Ardent Mills?
We’re a company dedicated to helping customers
succeed. We offer the broadest range of flours, mixes,
blends and specialty products, customized to meet customer needs. We’re backed by unrivaled technical support, exceptional customer service and the supply assurance of a coast-to-coast network of 40 community
mills, three mix facilities and a specialty bakery. We are
working to bring nutritious grain-based solutions to the
marketplace and we are committed to always be ahead
of the curve. We will operate by our values and work hard
every day to nourish what’s next.
lükte başka bir değirmencilik oluşumu var mı?
Dünyadaki diğer değirmencilik firmaları ile ilgili bilgimiz
yok. Bize göre, büyüklük başarının garantisi değildir. Bizim odak noktamız büyüklük yerine müşterilerimizin güvenini ve işlerini kazanmak için her gün çalışmak.
Amerika dışında da üretim merkezleriniz, fabrikalarınız ya da ofisleriniz bulunacak mı? Üretiminizin ne
kadarını iç piyasa değerlendireceksiniz, ne kadarını
ihraç edeceksiniz?
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ardent Mills; ABD,
Kanada ve Porto Riko’da bulunan değirmen ağı, fırıncılık karışımı tesisi ve bir özel fırın ile desteklenmektedir.
Şu anda ürünlerimizin ana kullanım alanı tesislerimizin
bulunduğu yerlerdeki marketlerle sınırlı fakat müşterilerimize yardım edebilme fırsatının olduğu bölgelerde de
yer almayı istiyoruz.
Ardent Mills olarak mevcut fabrikaların revizyonu
için yeni yatırımlar yapacak mısınız?
Müşterilerimize iyi hizmet sunmak için tesislerimizin verimli, güvenli ve iyi konumlandırılmış olduğunu gösteren
büyük yatırımlarımla dolu bir geçmişimiz var. Genişleme
ya da verim arttırma için fırsat gördüğümüz yerlerde bu
yatırımlara devam edeceğiz.
Hizmet anlayışında veya çalışma tarzında öncekilerden farklı bir yaklaşım, bir yenilik olacak mı? Bu birleşme müşterilerinize ve sektöre neler kazandıracak?
Yeni ve bağımsız bir ortaklık olarak, sürekli değişen
gıda trendleri ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamada daha
da basit yollar bulma ve hızlı davranma fırsatını yakaladık. Ardent Mills, tahılın iyiliği için endüstri ile birlikte
çalışıyor. Kurulum aşamasında her iki firma da müşteri
odaklıydı ve bu duruma daha da fazla önem verilecektir.
Müşteriler; tedarik zinciri fırsatları, risk yönetimi uzmanlığı ve yenilikçi çözümlerden faydalanacaklar. Bu, hem
endüstri için hem de gelecek için bir yatırım olma özelliğine sahip.
Eminiz ki sektörün bu yeni oluşumla ilgili bilmek isteyecekleri daha pek çok konu vardır ancak Ardent
olarak siz müşterilerinize, tahıl sektörünün temsilcilerine neler söylemek istersiniz?
Kendisini müşterilerinin başarısına yardımcı olmaya
adamış bir firmayız. Çok geniş ürün yelpazesine sahip
un, karışım, paçal ve özel ürünler sunuyoruz. Firmamız;
rakibi olmayan bir teknik destek, olağanüstü müşteri servisi ve 40 toplum değirmeni, üç karışım tesisi ve bir özel
fırından oluşmakta ve kıyıdan kıyıya ağ tedarik garantisi ile
desteklenmektedir. Pazara besleyici tahıl bazlı çözümler
getirmek için çalışıyoruz ve kendimizi daima önde olmaya adadık. Geleceği beslemek için her gün değerlerimizle
harekete geçip çok çalışacağız.
72
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
73
ıntervıew • röportaj
Miller Milling President
Kazuyoshi WATANABE:
“The selected mills are
worth considering”
...............................................................................
Miller Milling Başkanı
Kazuyoshi WATANABE:
“Seçİlmİş değİrmenler
dİkkate değerdİ”
74
July • Temmuz 2014
“As we have been actively expanding our
business by taking advantage of Nisshin’s
key strength of R&D technology, Miller Milling was operating at full capacity before
adding 4 mills. In January 2014, it was announced that selected mills will be divested
from consolidation of North America flour
milling businesses of Cargill, ConAgra and
CHS due to antitrust issues. We made the
decision to participate in the process based
on the judgment that the Transaction is
worth considering.”
“Nisshin’in güçlü Ar-Ge teknolojisinden yararlanarak işletmemizi büyüttüğümüz için Miller Milling bu 4 değirmeni bünyesine katmadan önce tam kapasitede çalışıyordu. Ocak
2014’te de, Cargill, ConAgra ve CHS’nin birleşmesi için bazı değirmenlerin satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Seçilmiş değirmenlerin
satın alma işleminin dikkate değer olduğu kanısına varıp süreçte yer alma kararını verdik.”
MILLER MAGAZINE
ıntervıew • röportaj
As the U.S.-based subsidiary of Nisshin that is one of
the world’s leading milling groups, Miller Milling incorporated 4 large flour mills in U.S. a while ago. Reaching 6
flour mills in U.S. with the newly purchased mills, Miller
Milling now is the fourth largest milling operation of the
country market. Interviewing on the new purchases and
Miller Milling’s new position in U.S. milling industry, Miller
Milling President Kazuyoshi WATANABE draws attention
to the potential of the purchased mills in their locations: “In
terms of location, each mill is located in the close vicinity
to the destination areas. Given that population in California
and Texas has been growing more than that of the U.S.
average, we see both markets as promising”.
Stating that as Miller Milling they apply some precautions
in order to maintain the existing customer base; WATANABE says the following: “We will promote of our tailor
made proposal services by taking advantage of development and technological edges to differentiate ourselves in
winning customer satisfaction”.
President Kazuyoshi WATANABE tells the details about
Miller Milling himself.
Miller Milling Company was one of the leading mills
of U.S. and as we know, it was acquired by Nisshin
Seifun Group in 2012. Firstly, could you please give us
information on the position and activities of Miller Milling before it was acquired by Nisshin Seifun?
Miller Milling was founded in Minneapolis in 1985. We
got our start providing durum semolina to large customers through regional destination mills. In 1988, we added
bread and tortilla flours to our product line and we provide
flour regional and national brands across the country.
With the incorporation of our company by Nisshin; we
started to operate two more mills. One of these mills is
the mill in Fresno, California with a daily 9,500 cwts milling capacity. Tortilla and all-purpose flour, whole-wheat
tortilla and all-purpose flour, semolina and durum flours,
whole wheat durum products are produced in this mill.
Another one is the mill in Winchester, Virginia with a daily
26,500 cwts milling capacity. Semolina and durum flour,
hard red winter wheat flour, hard red spring wheat flour
(high and medium gluten), hard wheat blended flour,
whole wheat flour, whole wheat durum products are produced in this mill.
Well, how was the purchase process of Miller Milling
by Nisshin Seifun developed? Was there any change
at Miller Milling after this purchase and how it was
experienced? What were the advantages of this purchase for Miller Milling?
Since Nisshin’s acquisition of Miller Milling in 2012, Nis-
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Dünyanın önde gelen değirmencilik gruplarından
Nisshin’in ABD’deki iştiraki olan Miller Milling, bir süre
önce ABD’deki 4 büyük un değirmenini daha bünyesine kattı. Satın alınan yeni değirmenlerle birlikte ABD’de
6 un değirmeni sayısına ulaşan Miller Milling, artık ülke
pazarının en büyük dördüncü değirmencilik işletmesi
konumunda. Yeni satın almalar ve Miller Milling’in ABD
değirmencilik sektöründeki yeni konumuyla ilgili görüştüğümüz Miller Milling Başkanı Kazuyoshi WATANABE, satın alınan fabrikaların bulunduğu bölgelerdeki potansiyele
dikkat çekiyor: “Lokasyon açısından her bir değirmen,
hedef bölgelerin yakın çevresinde kurulmuştur. Kaliforniya ve Texas nüfusu, ABD ortalamasının üzerinde artış
gösterdiği için her iki eyaleti de umut vadeden bölgeler
olarak görüyoruz.”
Miller Milling olarak, mevcut müşteri tabanını korumak
için bazı önlemler uyguladıklarını da belirten WATANABE,
şunları dile getiriyor: “Müşteri memnuniyetini kazanmada
kendimizi farklılaştırmak için gelişen teknolojinin avantajlarından yararlanarak müşterilerimize özel teklif hizmetlerimizi sunacağız.”
Miller Milling’le ilgili ayrıntıları Başkan Kazuyoshi WATANABE anlatıyor.
Miller Milling Company, ABD’nin önde gelen değirmenlerinden biriydi ve bildiğimiz kadarıyla 2012 yılında
Nisshin Seifun Group tarafından satın alındı. Öncelikle
bize Miller Milling’in Nisshin Seifun Group tarafından
alınmadan önceki konumu ve şuan ki çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Miller Milling, 1985 yılında Minneapolis’te kuruldu. Çalışmalarımıza, bölgesel değirmenlerimiz aracılığıyla büyük
müşterilere durum buğdayı irmiği satışıyla başladık. 1988
yılında, ürün hattımıza ekmek ve tortilla ununu ekledik ve
ülke genelindeki bölgesel ve ulusal markalara un tedarik
ediyoruz.
Şirketimizin, Nisshin firması bünyesine girmesi ile iki adet
değirmen işletmeye başladık. Bu değirmenlerden biri, günlük öğütme kapasitesi 9,500 cwts olan Kaliforniya Fresno’daki değirmen. Bu değirmende tortilla, kepekli tortilla
ve çok amaçlı un, irmik ve durum buğdayı unu ile kepekli
durum ürünleri üretiliyor. Diğer değirmenimiz, günlük öğütme kapasitesi 26,500 cwts olan Winchester Virginia’daki
değirmen. Burada da irmik ve durum buğdayı unu, sert
kırmızı kışlık buğday unu, sert kırmızı ilkbahar buğdayı unu
(yüksek ve orta glüten içeriği), sert buğday paçal unu, tam
buğday unu ve kepekli durum ürünleri üretiliyor.
Peki, Nisshin Seifun Group’un Miller Milling’i satın
alma süreci nasıl gelişti? Bu satın almadan sonra Miller Milling’de nasıl bir değişim ve gelişim yaşandı? Bu
July • Temmuz 2014
75
ıntervıew • röportaj
shin has been working on smooth transition and value
creation. As part of these efforts, the capacity expansion
work was completed in February last year and the daily
milling capacity was increased by 30%. As we have been
actively expanding our business by taking advantage of
Nisshin’s key strength of R&D technology, Miller Milling
was operating at full capacity before adding 4 mills.
satın almanın Miller Milling’e ne gibi katkıları oldu?
Nisshin firmasının Miller Milling’i satın aldığı 2012 yılından
bu yana, Nisshin sorunsuz geçiş ve değer yaratma konuları üzerinde çok çalışıyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak,
kapasite genişletme projesi geçtiğimiz yıl Şubat ayında tamamlandı ve böylece günlük öğütme kapasitesi yüzde 30
oranında arttırılmış oldu.
You have become the fourth largest milling business
of U.S. by incorporating 4 mills that were put on sale
in U.S. a while ago. Could you share the development
and finalization process of this significantly important
success with us?
As we have been actively expanding our business by
taking advantage of Nisshin’s key strength of R&D technology, Miller Milling was operating at full capacity before
adding 4 mills.
Kısa bir süre önce ABD’de satışa çıkarılan 4 değirmeni daha bünyenize katarak ABD’nin en büyük dördüncü değirmencilik işletmesi haline geldiniz. Bu son
derece önemli başarının gelişme ve sonuçlanma sürecini bizimle paylaşır mısınız?
Nisshin’in güçlü Ar-Ge teknolojisinden yararlanarak işletmemizi büyüttüğümüz için Miller Milling bu 4 değirmeni
bünyesine katmadan önce tam kapasitede çalışıyordu.
In January 2014, it was announced that selected mills
will be divested from consolidation of North America flour
milling businesses of Cargill, ConAgra and CHS due to
antitrust issues. We made the decision to participate in
the process based on the judgment that the Transaction is
worth considering.
Could you give information on the facilities you acquired? What can you say about the locations, process capacity of the facilities and their roles on the
market?
One of the newly purchased mills is Los Angeles plant
of Horizon Milling in California. Daily milling capacity of
the plant is 12,600 cwts. Hard and soft flour is produced
in here by processing hard red winter wheat, soft white
wheat and dark northern spring wheat. Other three mills
are the plants of ConAgra Mills in Oakland, California; New
Prague, Minnesota and Saginaw, Texas. Daily milling capacity of the mill in Oakland is 14,000 cwts, daily capacity
of the one in New Prague is 18,000 cwts and the daily milling capacity of the mill in Saginaw is 14,000 cwts. Bakery
flour, whole wheat flour and wheat germ are produced in
all of these three mills.
Ocak 2014’te de, antitröst sorunlarından dolayı Kuzey
Amerika un değirmenciliği işletmeleri olan Cargill, ConAgra
ve CHS’nin birleşmesi için bazı değirmenlerin satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Seçilmiş değirmenlerin satın alma
işleminin dikkate değer olduğu kanısına varıp süreçte yer
alma kararını verdik.
Biraz da bize satın aldığınız fabrikalar hakkında bilgi
verir misiniz? Fabrikaların bulunduğu bölgeler, fabrikaların işleme kapasitesi ve piyasadaki rolleri hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Satın aldığımız fabrikalardan biri Horizon Milling’in Kaliforniya Los Angeles fabrikası. Fabrikanın günlük öğütme kapasitesi 12,600 cwts. Bu fabrikada sert kırmızı kış
buğdayı, yumuşak beyaz buğday ve koyu kuzey ilkbahar
In terms of location, each mill is located in the close
vicinity to the destination areas. Given that population in
California and Texas has been growing more than that of
the U.S. average, we see both markets as promising. In
light of product, the 4 mills have a wide variety of product
lineup of whole wheat flour as represented by malt barley
which is dealt only by a handful of millers even in the entire
U.S. market.
As Miller Milling, will you make any investment on
the revisions of the newly acquired facilities?
Yes, we are planning now but we do not prefer giving details.
76
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
ıntervıew • röportaj
As the purchase has been completed, how the next
process will be handled? What kind of a business
model will be used both in the management and production processes of these facilities? What products
or products groups will be produced by these facilities?
Miller Milling is implementing measures to maintain
the existing customer base. We will promote of our tailor
made proposal services by taking advantage of development and technological edges to differentiate ourselves in
winning customer satisfaction. We had additional technical sales personnel from Japan and hired additional local
sales personnel.
Now, you are the fourth largest company in U.S.
Well, what is your position in the world market? Do
you have any production centers, facilities or offices
outside United States?
Nisshin Flour Milling Inc. is the milling business of Nisshin Seifun Group working in a wide range of services and
having offices and plants in many regions of the world.
Based on our own research, Nisshin will be the sixth largest miller in the world by milling capacity. Regarding other
facilities overseas besides U.S.; Nisshin currently has milling businesses in Canada, New Zealand and Thailand.
What would you like to say about next goals of your
company?
I can say that while priority should be to focus on the
integration of Miller Milling and the four mills in the short
term, we do continue to pursue M&A opportunities in the
U.S.
buğdayı işlenerek sert ve yumuşak un üretiliyor. Diğer üç
değirmen ConAgra Mills’in Kaliforniya Oakland, Minnesota
New Prague ve Teksas Saginaw fabrikaları. Oakland’daki
değirmenin günlük öğütme kapasitesi 14,000 cwts, New
Prague değirmenin günlük kapasitesi 18,000 cwts, Saginaw’daki değirmenin günlük öğütme kapasitesi ise yine
14,000 cwts. Bu fabrikaların her üçünde de fırıncılık unu,
tam buğday unu ve buğday ruşeymi üretiliyor.
Lokasyon açısından her bir değirmen, hedef bölgelerin
yakın çevresinde kurulmuştur. Kaliforniya ve Texas nüfusu,
ABD ortalamasının üzerinde artış gösterdiği için her iki eyaleti de umut vadeden bölgeler olarak görüyoruz. Ürün açısından konuşmak gerekirse, 4 fabrika tam buğday ununda, hatta tüm ABD pazarında sadece bir avuç değirmenci
tarafından temsil edilen biralık arpayı da kapsayan tarzda
geniş yelpazede bir ürün serisine sahiptir.
Miller Milling olarak satın aldığınız yeni fabrikaların
revizyonuyla ilgili herhangi bir yatırım yapacak mısınız?
Evet, planlıyoruz ancak şuan için ayrıntılara girmeyi tercih etmiyoruz.
Satın alma tamamlandığına göre bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Gerek bu fabrikaların yönetiminde, gerekse üretim süreçlerinde nasıl bir işletme modeli söz konusu? Bu farikalar, hangi ürün ya da ürün
gruplarının üretimini gerçekleştirecek?
Miller Milling olarak, mevcut müşteri tabanını korumak
için bazı önlemler uyguluyoruz. Müşteri memnuniyetini kazanmada kendimizi farklılaştırmak için gelişen teknolojinin
avantajlarından yararlanarak müşterilerimize özel teklif hizmetlerimizi sunacağız. Japonya’dan ek teknik satış personeli getirttik ve ayrıca yerel satış ekibi de işe aldık.
Artık Amerika’da en büyük dördüncü değirmencilik
grubusunuz. Peki, dünya piyasasındaki konumunuz nedir? Miller Milling adı altında Amerika dışında da üretim
merkezleriniz, fabrikalarınız ya da ofisleriniz var mı?
Nisshin Flour Milling Inc., çok geniş bir hizmet alanında
çalışan ve dünyanın birçok bölgesinde ofisleri ve fabrikaları
olan Nisshin Seifun Group’un değirmencilik şirketi. Araştırmalarımıza göre, öğütme kapasitesi açısından Nisshin
Flour Milling Inc. dünyanın altıncı en büyük değirmeni konumunda. Nisshin şuanda ABD’nin dışında Kanada, Yeni
Zellanda ve Tayland’da da değirmencilik işletmeleri bulunuyor.
Bundan sonraki hedeflerinizle ilgili neler söylemek
istersiniz?
Şunu söyleyebilirim ki kısa vadede öncelik Miller Milling
ve satın alınan dört değirmenin entegrasyonu olsa da,
ABD’deki M&A (birleşme ve satın alma) fırsatlarını izlemeye
devam edeceğiz.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
77
author • yazar
Sales Pressure on the
Wheat Market
.............................................................
Buğday Piyasasında
Satış Baskısı
“In Chicago Mercantile Exchange, December futures wheat price is dealt under selling pressure.
Newly announced projection reports have not pointed a change. 610 cent/bushel level becomes
prominent. Efforts of creating support for this level
were experienced in June. However; if there is not
any change on the projection reports and harvest
expectations, it is possible that upward trends will
only remain as response movement.”
Zafer ERGEZEN
Futures and Commodity Market Specialist
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı
[email protected]
The sales that began together with the announcement of
first projection data on 2014/15 season still continue. The
effect of the new projection report is mostly felt especially
in the wheat transactions. Besides, the effect of the tension
between Ukraine and Russia on the wheat transactions is
now limited. When the high production and stock expectations in the new season are taken as basis, it is seen that
the upward movements in the prices remained as response
movement. Especially consecutive declines in the futures
transactions changed the expectations. The fact that how
longer the sales pressure felt during June will continue depends on the data in the projection reports. It is obvious
now that production will decrease in Turkey. The drought
concerns especially at the beginning of this year were dominant in the wheat market. We have already seen that the
prices are higher in Turkey while the wheat prices lose in
value in the international market. Besides, the tension in the
neighboring countries may contribute to the flour and wheat
export of Turkey. Shortly as the demand is limited in Turkey,
it is projected that wheat price will be stronger compared to
the international markets. Nevertheless, import is also expected to increase. There may be increase in the import of
especially high protein wheat. It would be good to evaluate
the imports in advance for limiting the upward trend in the
78
July • Temmuz 2014
“Şikago Ticaret Borsası'nda Aralık vadeli buğday
fiyatı, satış baskısı altında hareket ediyor. Yeni
açıklanan tahmin raporları da farklı bir değişime
işaret etmedi. 610 cent/bushel seviyesi buğday işlemlerinde öne çıkıyor. Haziran ayında bu seviyede
destek oluşturma çabaları görüldü. Fakat tahmin
raporlarında ve hasat beklentilerinde bir değişiklik
olmazsa, yukarı yükselişlerin sadece tepki hareketi
olarak kalması muhtemeldir.”
2014/15 sezonuna yönelik ilk tahmin verilerinin açıklanmasıyla beraber buğday işlemlerinde başlayan satışlar halen
devam ediyor. Özellikle buğday işlemlerinde yeni tahmin raporunun etkisi çok daha fazla hissedilmektedir. Bunun yanı
sıra Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin, buğday işlemleri
üzerindeki etkisi artık sınırlı kalıyor. Yeni sezondaki yüksek
üretim ve stok beklentileri baz alındığında, fiyatlardaki yukarı
hareketlerin sadece tepki hareketi olarak kaldığı görülmektedir. Özellikle vadeli işlemlerde arka arkaya gelen düşüşler, beklentileri de bozmuş durumda. Haziran ayı boyunca
hissedilen satış baskısının daha ne kadar devam edeceği,
yine tahmin raporlarındaki verilere bağlı olacaktır. Türkiye'de
ise üretimin düşeceği artık iyice belirginleşti. Özellikle bu
yılın başında, kuraklık endişeleri buğday piyasasına hakim
olmuştu. Zaten uluslararası piyasada buğday fiyatı hızla değer kaybederken, Türkiye'deki fiyatların halen yüksek kaldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra çevre ülkelerdeki gerilim,
Türkiye'nin un ve buğday ihracatına olumlu katkıda bulunabilir. Kısaca Türkiye'de arzın kısıtlı olmasından dolayı buğday
fiyatının uluslararası piyasalara göre daha güçlü kalacağı
tahmin edilmektedir. Bununla beraber ithalatın da artması
beklenmektedir. Özellikle proteini yüksek buğday ithalatında artış yaşanabilir. Fiyatlardaki yukarı eğilimin sınırlı kalması
için ithalatın şimdiden değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Aksi
MILLER MAGAZINE
author • yazar
prices. Otherwise, it may be seen that the upward trend will
continue in the local prices: especially when the overseas
markets recover…
EXPECTATION OF INCREASE IN
WHEAT PRODUCTION
When the projection report of U.S. Department of Agriculture on 2014/15 season is reviewed, it is seen that the
increase trend in the production still continues. 4.58 million-ton increase is expected compared to the previous
month. This amount is more than half of China’s import.
In other words, there is a significant increase trend in the
production. Even the drought concerns cannot prevent this.
Whereas, the production expectations were much lower at
the beginning of the year. Due to this high expectation in
the production, there is no increase in the prices in Turkey.
An increase is also expected in the stocks together with
the increase in the production. However, the increase in the
stocks is limited with the increase on the demand side. The
increase in the stocks is expected to be 1,19 million tons.
Stock amount has increased significantly compared to period two years ago. It is inevitable that a stock figure with
such amount creates sales pressure on the wheat prices; it
has been already seen that sales have increased. Shortly;
while world wheat production reaches to 701,62 million
tons in the projection report of this month, stock amount
will be 188,61 million tons. As in every June, the expectations for the new season announced by U.S. Department of
Agriculture determine the trend in the wheat prices.
Due to the high production, a downward trend is estimated this year. If there is no increase on the demand side, this
sales pressure can be estimated to continue. It is seen that
there is increase in the production of China, India and Russia compared to the previous month. Increase in the production especially from China may point weakening on the
demand side as China was expected to have an important
role on China’s wheat import. However, these expectations
have declined to 3 million tons. Despite the increase in the
production in India, any change is expected at the export
and stock level. To sum up, a balanced market is maintained
in India. An increase in the export and stock level of Russia is
seen together with the increased production. While some of
the increase in the production is exported, some of it will be
put on the stocks. Thus, it is estimated that prices will remain
stable in Russia. In Ukraine, prices are expected to be balanced throughout the year. Of course, there can be delays in
the deliveries due to the political tension in those countries.
Shortly, the political risk still continues in this region. This is
expected to affect the demand side as well.
NORTHERN AFRICA MAY IMPORT
23,5 MILLION TONS OF WHEAT
Northern Africa continues to direct the wheat demand.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
taktirde yerel fiyatlardaki yukarı eğilimin devam ettiği görülebilir: özellikle de yurtdışı piyasalarda toparlanma yaşanması
halinde...
BUĞDAY ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ
ABD Tarım Bakanlığı'nın 2014/15 sezonuna yönelik tahmin raporu incelendiğinde üretimdeki artış eğiliminin devam
ettiği görülüyor. Önceki aya göre 4,58 milyon ton artış olması bekleniyor. Bu rakam Çin'in ithalatının yarısından fazla.
Yani ciddi anlamda üretimde artış eğilimi var. Kuraklık endişeleri de bunu engelleyemiyor. Oysa sene başında üretim
beklentileri çok daha düşük düzeydi. Üretimdeki bu yüksek
beklenti nedeniyle Türkiye'deki fiyatlarda da artış yaşanmıyor. Üretimdeki artış ile beraber stoklarda da bir artış bekleniyor. Fakat stoklardaki artış, talep tarafında görülen artış
ile sınırlı kalıyor. Stoklardaki artışın 1,19 milyon ton olması
bekleniyor. Stok miktarı iki sene önceye göre hayli yükselmiş
durumda. Bu miktardaki bir stok rakamının buğday fiyatları
üzerinde satış baskısı kurması kaçınılmazdı, zaten satışların
da arttığı görüldü. Kısaca bu ayki tahmin raporunda dünya
buğday üretimi 701,62 milyon tona ulaşırken, stok miktarı
ise 188,61 milyon ton olacak. Her Haziran ayında olduğu
gibi ABD Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı yeni sezona yönelik
beklentiler, buğday fiyatlarındaki trendi belirlemektedir.
Bu sene yüksek üretim nedeniyle aşağı yönlü bir trend
izleneceği tahmin ediliyor. Talep tarafında bir artış yaşanmaması durumda bu satış baskısının devam edeceği tahmin
edilebilir. Önceki aya göre Çin, Hindistan ve Rusya'nın üretiminde artış olduğu görülmektedir. Özellikle Çin kaynaklı üretimde artış olması, talep tarafında zayıflamaya işaret edebilir.
Çünkü Çin'in buğday ithalatında yine önemli bir rol oynaması
bekleniyordu. Fakat bu beklentiler 3 milyon tona kadar gerilemiş durumda. Hindistan'da ise üretimdeki artışa rağmen
ihracat ve stok seviyesinde bir değişim beklenmiyor. Kısaca
Hindistan'da dengeli piyasa devam etmektedir. Rusya'da
ise artan üretim ile beraber ihracat ve stok seviyesinde artış
görülüyor. Üretimden gelen artışın bir kısmı ihraç edilirken bir
kısmı ise stoklara girecek. Böylece Rusya'da fiyatların daha
stabil kalacağı tahmin edilmektedir. Ukrayna'da ise fiyatların
yıl boyunca dengeli seyretmesi bekleniyor. Tabi bu ülkelerdeki siyasi gerilim nedeniyle teslimatlarda gecikme yaşanabilir. Kısaca bu bölgede siyasi risk halen devam ediyor.
Bunun talep tarafını da etkilemesi beklenmektedir.
KUZEY AFRİKA 23,5 MİLYON TON
BUĞDAY İTHAL EDEBİLİR
Kuzey Afrika, buğday talebini yönlendirmeye devam ediyor. Bu bölgeden yapılacak olan buğday ithalatının 23,5
milyon ton olması beklenmektedir. Bu, en yakın rakibinin
yaklaşık dört katı daha yüksek bir rakama işaret ediyor. Bu
nedenle herkesin gözü Mısır gibi ülkelere dönmüş durumda.
Özellikle askeri darbe sonrası Mısır'ın buğday ithalatındaki
artış, buğday piyasasının bu bölgeye yönelmesine neden
July • Temmuz 2014
79
author • yazar
The wheat import to be made from this
region is expected to be 23,5 million tons.
This points such a figure that is four times
higher than the closest competitor. Therefore, all eyes have turned to the countries
like Egypt. The increase in the wheat import
of Egypt especially after the military coup
caused wheat market turning to this region.
Consequently; despite the increase expectations in the world wheat production, it is
seen that export and demand sides have
not changed much. Thus, it is still expected
that sales pressure will continue although it
has decreased in the futures transactions.
In other words, data of U.S. Department of Agriculture does
not support the increase in the wheat prices yet.
DROUGHT HAS HIT CANADA,
U.S. AND TURKEY
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
increased its world wheat projection to 702,7 million tons
by increasing 1 million compared to the previous month.
However, it is still 12,6 million tons lower than the previous
year. The highest decrease is expected in Canada. As it is
known, a decrease is expected this year after the record
production in Canada in the last year. It is seen that this
fact is included in the projection reports. In U.S., it is seen
that the production is below the expectations due to the
drought. Likewise, Turkey is another country affected from
the drought. It is seen that production has significantly declined in Turkey due to the drought. China and India are
seen as the main reason of increase in the production. It
is stated that especially the rainfall in those countries enhances wheat production. Besides, the production increase
in Russia and European Region draws attention. However;
despite the increase on the demand side, there is not much
change observed at the stock level.
WHEAT PROUCTION PROJECTS
INCREASED 2,79 MILLION TONS
Consequently; when the projection average of the two
institution making global projections on the grain markets
is taken into consideration, it is expected that world wheat
production will be 702,16 million tons averagely. This figure
points 2,79 million-ton increase compared to the previous
month. It is especially important that both institutions point
China and India. This may mean that the demand in those
countries will be weak throughout the year. The decline of
the imports from China compared to the previous year and
the fact that the record production gave its place to normal
production in countries like Canada point sales pressure. We
see that weather conditions have played an important role on
the projections this year. It is seen that the drought concerns
especially in U.S. and Turkey point low production. There can
80
July • Temmuz 2014
oldu. Sonuç olarak dünya buğday üretimindeki artış beklentilerine rağmen, ihracat ve stok tarafının çok fazla değişmediği görülüyor. Böylece vadeli işlemlerdeki satış baskısının
azalsa da halen devam etmesi beklenmektedir. Yani ABD
Tarım Bakanlığı'nın verileri, buğday fiyatındaki yükselişi henüz desteklemiyor.
KURAKLIK KANADA, ABD VE
TÜRKİYE’Yİ VURDU
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya
buğday üretimine yönelik tahminini önceki aya göre 1 milyon artırarak 702,7 milyon tona çıkardı. Fakat halen geçen
seneye göre 12,6 milyon daha düşük seyrediyor. En büyük
düşüş Kanada'da bekleniyor. Bilindiği Kanada'da geçen
sene yaşanan rekor üretim sonrasında bu sene düşüş yaşanması bekleniyordu. Bunun tahmin raporları içerisinde yer
aldığı görülmektedir. ABD'de ise kuraklık nedeniyle üretimin
beklentilerin altında kaldığı görülmektedir. Aynı şekilde dikkat çekilen bir diğer ülke ise Türkiye’dir. Türkiye'de de kuraklık nedeniyle üretimin ciddi anlamda gerilediği görülüyor. Çin
ve Hindistan’daki durum ise üretimdeki artışın temel nedeni
olarak görülüyor. Bu ülkelerde, özellikle yağışların, buğday
üretimini desteklediği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Rusya ve
Avrupa Bölgesi'nde de üretim artışı dikkat çekiyor. Buna
rağmen talep tarafındaki artış nedeniyle stok seviyesinde
çok fazla bir değişim gözlemlenmiyor.
BUĞDAY ÜRETİM TAHMİNLERİ
2,79 MİLYON TON YÜKSELDİ
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin gerçekleştiren iki kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 702,16 milyon
ton olması bekleniyor. Bu rakam önceki aya göre 2,79 milyon
ton artışa işaret ediyor. Özellikle her iki kurumun da Çin ve
Hindistan’a işaret etmesi önemli. Bu, bu ülkelerdeki talebin
sene boyunca zayıf kalacağı anlamına gelebilir. Çin kaynaklı
ithalatın önceki seneye göre azalması ve Kanada gibi ülkelerdeki rekor üretimin yerini normal üretim seviyelerine bırakması, satış baskısına işaret etmektedir. Bu sene hava durumunun da tahminlerde önemli rol oynadığını görüyoruz. Özellikle
ABD ve Türkiye'de kuraklık endişelerinin, düşük üretime işaret
MILLER MAGAZINE
author • yazar
be fluctuations in the prices and the projections due to the
drought and change in the weather temperatures. However,
it is expected that high yield will create pressure on the prices
and will limit the excessive upward trends.
SALES PRESSURE ON THE WHEAT MARKET
In Chicago Mercantile Exchange, December futures wheat
price is dealt under selling pressure. Newly announced projection reports have not pointed a change. 610 cent/bushel
level becomes prominent. Efforts of creating support for
this level were experienced in June. However; if there is not
any change on the projection reports and harvest expectations, it is possible that upward trends will only remain as
response movement. A horizontal market is expected to be
experienced in the countries that are affected from drought.
June period is generally seen as the month in which trend
direction for wheat prices is determined. If 610 cent/bushel
level is passed downwardly, re-acceleration of the sales can
be seen. Besides, it is possible that unexpected conditions
in weather are used as a reason for response purchases.
However, the general trend and forecast reports point a market with sales pressure. Thus, the reports to be announced
newly will be followed closely.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
ettiği görülmektedir. Kuraklık ve hava sıcaklıklarında değişim
nedeniyle fiyat ve tahminlerde dalgalanmalar görülebilir. Fakat
yüksek rekoltenin fiyatlar üzerinde baskı yaratacağı ve aşırı
yukarı yükselişleri sınırlandırması bekleniyor.
BUĞDAY PİYASASINDA SATIŞ BASKISI
Şikago Ticaret Borsası'nda Aralık vadeli buğday fiyatı,
satış baskısı altında hareket ediyor. Yeni açıklanan tahmin
raporları da farklı bir değişime işaret etmedi. 610 cent/bushel seviyesi buğday işlemlerinde öne çıkıyor. Haziran ayında bu seviyede destek oluşturma çabaları görüldü. Fakat
tahmin raporlarında ve hasat beklentilerinde bir değişiklik
olmazsa, yukarı yükselişlerin sadece tepki hareketi olarak
kalması muhtemeldir. Kuraklık görülen ülkelerde ise yatay
bir piyasa yaşanması bekleniyor. Haziran dönemi, buğday
fiyatında genellikle trend yönünün belirlendiği ay olarak görülüyor. 610 cent/bushel seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi
durumunda satışların yeniden hızlandığı görülebilir. Aynı zamanda hava durumundaki beklenmedik gelişmelerin tepki
alımlarına sebep olarak kullanılması muhtemeldir. Fakat genel eğilim ve tahmin raporları, satış baskılı bir piyasaya işaret
ediyor. Yeni açıklanacak olan raporlar, bu nedenle yakından
takip edilecektir.
July • Temmuz 2014
81
NEWS • HABER
Carrollton Farmers Elevator merges with CHS Inc.
.................................................................................................................................
Carrollton Farmers Elevator ve CHS Inc. birleşiyor
Operating in the state of Illinois in U.S., farm cooperative Carrollton Farmers Elevator’s members
approved the merger with CHS Inc.
ABD’nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren tahıl kooperatifi Carrollton Farmers Elevator’ün
üyeleri, CHS Inc.’le birleşmeye onay verdi.
ABD’nin Illinois eyaleti dışında yerleştirilmiş bir tahıl kooperatifi olan Carrollton Farmers Elevator’ün oy kullanma hakkına
sahip üyeleri, ülkenin önde gelen çiftçi kooperatifi olan CHS
Inc. ile birleşmeyi onayladı. CHS Inc. birleşmesi için sunulan
teklif, üyelerin yüzde 75’inin onayını aldı. Birleşme, Eylül 2014
tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili CHS Yönetim
Kurulu’nun da tedbir amaçlı oy kullanması gerekiyor. Birleşmenin
tamamlanması ile Carrollton kooperatifi, Lowder Illinois’de bulunan CHS Ülke Operasyonları işletmesine katılacak.
Carrollton Elevator Yönetim Kurulu Başkanı Rick Steinacher, konu ile ilgili şunları söylüyor: “Carrollton Yönetimi,
güçlü bilanço tablosunu sürdürmek için her zaman çok
çalıştı, bunun için bu tarz fırsatlardan yararlanmaya çalıştık.
CHS ile ortaklıkta gördüğümüz değeri hissedarlarımızın da
görmüş olması bizleri mutlu etti. CHS Lowder yönetimi ve
John Bender ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”
ABD’nin Illinois eyaleti dışında yerleştirilmiş bir tahıl kooperatifi olan Carrollton Farmers Elevator’ün oy kullanma hakkına sahip üyeleri, ülkenin önde gelen çiftçi kooperatifi olan CHS Inc.
ile birleşmeyi onayladı. CHS Inc. birleşmesi için sunulan teklif,
üyelerin yüzde 75’inin onayını aldı. Birleşme, Eylül 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili CHS Yönetim
Kurulu’nun da tedbir amaçlı oy kullanması gerekiyor. Birleşmenin tamamlanması ile Carrollton kooperatifi, Lowder Illinois’de
bulunan CHS Ülke Operasyonları işletmesine katılacak.
Carrollton Elevator Yönetim Kurulu Başkanı Rick Steinacher, konu ile ilgili şunları söylüyor: “Carrollton Yönetimi, güçlü bilanço tablosunu sürdürmek için her zaman çok çalıştı,
bunun için bu tarz fırsatlardan yararlanmaya çalıştık. CHS ile
ortaklıkta gördüğümüz değeri hissedarlarımızın da görmüş olması bizleri mutlu etti. CHS Lowder yönetimi ve John Bender
ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”
The activities in Iraq hits Turkish exporters
......................................................................................................................
Irak’taki gelişmeler Türk ihracatçıları vuruyor
Turkish Exporters Assembly Chairman of Iraq Bureau Surur Aydin said that the activities in Iraq affected the flour and pulses export of Turkey adversely.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Irak Masası Başkanı Surur Aydın, Irak’ta yaşanan gelişmelerin
Türkiye’nin un ve bakliyat ihracatçını olumsuz
etkilediğini söyledi.
Turkish Exporters Assembly Chairman of Iraq Bureau
Surur Aydin announced that the latest activities in Syria and
Iraq have affected the exporters especially in Gaziantep and
all regional cities adversely. Stating in his speech that there
is not any problem in Northern Iraq; Aydin said that drivers
cannot realize the shipment of goods due to life safety issues and they are having problems in the payments of the
previously sold products by pointing that all the problems
are happening in Southern Iraq. Being also the Chairman of
Pasta, Wheat, Pulses and Vegetable Oils Promotion Group;
Aydin pointed that crisis on grain and pulses is at the door
especially in the problematic areas of Iraq by telling that flour
prices increased 100% in Southern Iraq with the decrease
of exports. Drawing attention that Turkey is a very important
country as it is second the country from which imports are
made mostly by Iraq; Aydin states that there has been more
than 50% decrease in the shipments from Khabur.
900 thousand tons of Turkey’s flour export, which is 2
million tons 63 thousand tons in total, is exported to Iraq.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Irak Masası Başkanı Surur
Aydın, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin başta Gaziantep olmak üzere tüm bölge kentlerindeki ihracatçıları
olumsuz etkilediğini açıkladı. Açıklamasında Kuzey Irak’ta
herhangi bir sorunun bulunmadığını belirten Aydın, bütün
sorunun Güney Irak’ta olduğuna dikkat çekerek, mal sevkiyatını şoförlerin can güvenlikleri nedeniyle yapamadıklarını, daha önce satılan ürünlerin ödemelerinde de olumsuzlukların yaşadıklarını söyledi. Aynı zamanda Makarna,
Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu Aydın,
ihracatın azalmasıyla Günay Irak'ta un fiyatlarının yüzde
100 arttığını kaydederek, Irak’ta özellikle olaylı bölgelerde
hububat ve bakliyat krizinin de kapıda olduğuna dikkat
çekti. Irak’ın, en çok ihracat yapılan ikinci ülke özelliği
nedeniyle Türkiye için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Aydın, Habur'dan yapılan sevkiyatlarda yüzde
50'den fazla düşüş olduğunu belirtiyor.
Türkiye'nin 2 milyon 63 bin ton olan toplam un ihracatının 900 bin tonu Irak'a ihraç ediliyor.
82
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
83
NEWS • HABER
Turkey ranks 39th on the
Global Food Security Index
........................................................................
Türkiye, Küresel Gıda Güvenliği
İndeksi’nde 39. sırada
Developed by Economist Intelligence Unit (EIU),
Global Food Security Index was announced on
28th May. Turkey ranked 39th by increasing its
point 1.5% on Global Food Security Index compared to 2013.
Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından
geliştirilen Küresel Gıda Güvenliği İndeksi, 28
Mayıs’ta açıklandı. Türkiye, Küresel Gıda Güvenliği İndeksi’nde puanını 2013 yılına göre
yüzde 1.5 puan artırarak 39. sırada yer aldı.
Developed by Economist Intelligence Unit (EIU) and supported by DuPont, Global Food Security Index was announced at
DuPont Turkey Sustainable Agriculture and Food Summit held
with the participation of the leading authorities from food and
agriculture industries on 28th May Wednesday.
Evaluating 109 countries, 2014 index measured investments in agricultural areas all over the world, cooperation and
ongoing effects of the policies according to 28 food safety indicators. Two metrics (food waste and obesity) and two new
countries (Kuwait and United Arab Emirates) were included in
Global Food Security Index that makes measurement on 3 criteria as affordability, accessibility, quality and safety.
Being among the top 20 countries in Agricultural R&D, Turkey ranked 39th by increasing its point 1.5% on Global Food
Security Index compared to 2013. According to the index; Turkey’s highest score was experienced on quality and safety but
the highest increase was experienced in accessibility. Placed
at the 3rd top segment on Global Food Security Index, Turkey
ranked 5th among all
countries on supply
competence. Import
tariffs, food waste,
and protein quality are
the fields in which Turkey with a high score
in grain storage industry has to improve
itself according to the
results of Global Food
Security Index.
84
July • Temmuz 2014
Halide AydIlIk
DuPont general manager turkey
DuPont Türkiye Genel Müdürü
Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından geliştirilen ve
DuPont tarafından desteklenen Küresel Gıda Güvenliği İndeksi, 28 Mayıs Çarşamba günü gıda ve tarım sektörünün
önde gelen yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen DuPont
Türkiye Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde açıklandı.
109 ülkenin değerlendirildiği 2014 indeksinde, tüm dünyada tarım alanındaki yatırımların, işbirliklerinin ve politikaların
süregelen etkisi, 28 gıda güvenliği göstergesine göre ölçüldü. Satın alınabilirlik, erişilebilirlik, kalite ve güvenlik olarak 3
kriterde ölçümleme yapan Küresel Gıda Güvenliği İndeksi’ne
bu sene iki yeni metrik (gıda israfı ve obezite) ile iki yeni ülke
(Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri) de eklendi.
Tarımsal Ar-Ge’de ilk 20 arasında yer alan Türkiye, Küresel
Gıda Güvenliği İndeksi’nde puanını 2013 yılına göre yüzde 1.5
puan artırarak 39. sırada yer aldı. İndekse göre Türkiye’nin en
yüksek skoru kalite ve güvenilirlikte, ancak en hızlı büyüme
ulaşılabilirlikte yaşandı. Küresel Gıda Güvenliği İndeksi’nde 3.
üst segmentte bulunan Türkiye, tedarik yeterliliği konusunda
tüm ülkeler içinde 5.
sırada yer aldı. Tahıl
depolanması sektöründe yüksek puan
alan Türkiye’nin Küresel Gıda Güvenliği
İndeksi sonuçlarına
göre kendisini geliştirmesi gereken alanlar;
ithalat gümrük tarifesi,
gıda israfı ve protein
kalitesi.
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
85
RESEARCH • ARAŞTIRMA
86
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
World Barley Market
and Turkey
.........................................................................
Dünya Arpa Pazarı ve Türkiye
As the main raw material of feed and beer industries, barley is grain
product that can be grown easily in every climate conditions. Being
the most produced grain product after wheat and rice, 65 % of barley is used as animal feed, 33 % of it as malt for beer, whiskey and
biodiesel production and 2 % of it as human food in food industry.
Yem ve bira sanayinin ana hammaddesi olan arpa, her türlü iklim
koşulları altında rahatlıkla yetiştirilebilen bir tahıl ürünüdür. Dünyada
üretim miktarı açısından mısır, buğday ve pirinçten sonra en çok üretilen tahıl ürünü olan arpanın yüzde 65’i hayvan yemi olarak, yüzde
33’ü maltlık olarak bira ve viski yapımı ile biyodizel üretiminde, yüzde
2’si de insan besini olarak gıda endüstrisinde kullanılmaktadır.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Barley is an important grain crop
from graminae whose grains can be
used as malt and feed. Besides being
one of the most important crop plants
in the prehistoric times, it is one of the
economically important plants. It is
known that it was cultured in the region
called as Fertile Crescent covering today's Israel, Jordan, Lebanon, western
Syria, western Iran, Iraq and southeastern Turkey approximately 10.500
years ago. The barley that was being
planted in those times is a subspecies
known as wild barley today and discovered in Turkey. Humans have been
using this subspecies as an important
nutritional source at least for 18.00019.000 years. Humans bred barley in
different regions of the world starting
from Middle East 10.000 years ago to
China 2.000 years ago and they got
the barley we use today.
Arpa, buğdaygillerden taneleri malt
ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. Tarih öncesi devirlerdeki
en önemli kültür bitkilerinden biri olmakla birlikte, ekonomik önemi olan
bitkilerin başında gelmektedir. Yaklaşık
10.500 yıl önce, bugünkü İsrail, Ürdün,
Lübnan, batı Suriye, batı İran, Irak ile
güneydoğu Türkiye’yi kapsayan ve Bereketli Hilal olarak isimlendirilen bölgede kültüre alındığı bilinmektedir. O zamanlarda ekimi yapılmakta olan arpa,
bugün yabani arpa olarak da bilinen ve
ilk defa Türkiye’de keşfedilmiş olan bir
alt türdür. Bu alt türü, insanlar en az
18.000–19.000 yıldan beri, önemli bir
besin kaynağı olarak kullanmaktadırlar.
İnsanlar arpayı 10.000 yıl öncesinde
Orta Doğu’dan başlayarak, 2.000 yıl
öncesinde Çin’e kadar, dünyanın farklı
yerlerinde ıslah etmişler böylece bugün
kullandığımız arpayı elde etmişlerdir.
Being grown in any soil that is not
Çok kuru ya da çok sulak olmayan
July • Temmuz 2014
87
RESEARCH • ARAŞTIRMA
too dry or too wet, barley is a crop that is quite resistant
to cold and hot. Ranking 4th after corn, wheat and rice
among the grains in terms of the production amounts,
barley is the second mostly grown grain after wheat in
Turkey.
her toprakta yetişebilen arpa, soğuğa ve sıcağa karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Dünya genelinde üretim miktarı bakımından tahıllar arasında mısır, buğday ve pirinçten
sonra 4. sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğdaydan
sonra en çok üretilen tahıldır.
Even though barley has been consumed as an important nutritional source by billions of people since the Neolithic period, it is mostly used in animal feed or beer production today. After its nutritional value was understood
in Europe and America in 1980s, it entered to the food
industry again. However, the place of barley in the food
industry in some cultures such as Asia and Africa has not
been changed since the ancient times. Besides, barley
is cultivated in the Polar Regions and high mountainous
regions on which wheat cannot be cultivated and used as
a nutrient. Cultivated in the world today; 65 % of barley is
used as animal feed, 33 % of it as malt for beer, whiskey
and biodiesel production and 2 % of it as human food
in food industry. In Turkey; 90% of the consumption is
used as animal feed and the rest is used as malting in the
beer industry and food industry. The rate used in the food
industry is significantly low and the rate used in the beer
industry is growing each passing year.
Arpa neolitik dönemden itibaren milyonlarca insan tarafından önemli bir besin kaynağı olarak tüketilmiş olsa
da, bugün daha çok hayvan yemi ve bira yapımında kullanılmaktadır. 1980’lerde Avrupa ve Amerika’da besin
değerinin anlaşılmasıyla gıda sektörüne yeniden girmiştir.
Ancak, Asya ve kuzey Afrika’daki bazı kültürlerde arpanın
gıda sektöründeki yeri eski çağlardan beri değişmemiştir.
Bunun yanı sıra, buğdayın ekilemediği kutup bölgelerinde
ve yüksek dağlık bölgelerde arpa ekilerek besin maddesi
olarak kullanılmaktadır. Bugün dünyada ekimi yapılan arpanın yüzde 65’i hayvan yemi olarak, yüzde 33’ü maltlık
olarak bira ve viski yapımı ile biyodizel üretiminde, yüzde
2’si de insan besini olarak gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Türkiye’de ise tüketimin yüzde 90’ı hayvan yemi
olarak, kalan kısmı maltlık olarak bira sanayinde ve gıda
endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde kullanılan oran çok düşük olup, bira sanayinde kullanılan oran
her geçen yıl artmaktadır.
The barley used as animal feed should contain high
protein rate. High rate of husk decreases the nutritional
value. Thus, six-row barley with high protein rate and low
husk rate is used as feed barley. The protein rate is desired to be low in the malt barley (9-10,5%). For this reason, malt for beer production is obtained from two-row
white barley.
Hayvan yemi olarak kullanılan arpalarda protein oranının fazla olması gerekmektedir. Kavuzun fazla olması
besleyicilik değerini düşürür. Bu nedenle, protein değeri yüksek ve kavuzca yoksul olan altı sıralı arpa, yemlik
arpa olarak kullanmaktadırlar. Biralık arpalarda ise protein oranının düşük olması istenmektedir (% 9 – 10,5). Bu
amaçla, bira üretimi için gerekli olan malt iki sıralı beyaz
arpalardan elde edilir.
WORLD BARLEY PRODUCTION AND
MAJOR PRODUCER COUNTRIES
Today, barley is planted widely under any climate conditions from the North Pole to the tropical regions and
plays a key role in the agricultural economies of especially
temperate zones.
The barley production in the world changes between
120 and 130 million tons. According to the data of U.S.
Department of Agriculture Foreign Agricultural Service
(USDA); world barley production, which was around 151
million tons in 2009/10 season, has shown some decrease
in the last years. Declining to 123,1 million tons in 2010/11
season, world barley production reached 133,5 million
tons with a small increase in 2011/12 season. However,
the production declined again in 2012/13 season and remained at 130 million tons level. In 2013/14 season, there
was a significant increase in barley production like many
other grain products and the production reached to 145,1
million tons. USDA projects that world barley production
88
July • Temmuz 2014
DÜNYA ARPA ÜRETİMİ VE
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Günümüzde arpa, kuzey kutbundan tropik bölgelere,
her türlü iklim koşulları altında yaygın bir şekilde ekili olmakla birlikte, özellikle ılıman bölge tarım ekonomilerinde
kilit rol oynamaktadır.
Dünya genelinde ortalama arpa üretimi, 120 ile 130 milyon ton arasında değişmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Dış
Tarım Servisi (USDA FAS) verilerine göre; 2009/10 sezonunda 151 milyon ton civarında olan dünya arpa üretimi,
son yıllarda bir miktar düşüş göstermiştir. 2010/11 sezonunda 123,1 milyon tona gerileyen dünya arpa üretimi,
2011/12 sezonunda bir miktar artış kaydederek 133,5
milyon tona ulaşmıştır. Ancak 2012/13 sezonunda üretim
yeniden düşmüş ve 130 milyon ton seviyesinde kalmıştır.
2013/14 sezonunda ise birçok tahıl ürününde olduğu gibi
arpa üretiminde de önemli bir artış yaşanmış ve üretim
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
will decline to 131 million tons by decreasing approximately 14 million tons in 2014/15 season.
When the production data of 2013/14 is taken into
consideration, European Union countries take the first
place in world barley production with 59,6 million tons.
On single country basis, Russia is the largest producer.
It is estimated that Russia has realized 15,3 million-ton
barley production in 2013/14 season. Canada with 10,2
million tons, Australia with 9,6 million tons, Ukraine with
7,5 million tons and Turkey with 7,3 million tons follow
Russia. Argentina rank 7th in the world production with
4,7 million-ton production. However, USDA data about
145,1 milyon tona kadar ulaşmıştır. USDA, dünya arpa üretiminin 2014/15 sezonunda yaklaşık 14 milyon ton düşüş
göstererek 131 milyon tona gerileyeceğini öngörmektedir.
2013/14 üretim verileri dikkate alındığında, dünya arpa
üretiminde ilk sırayı 59,6 milyon tonla Avrupa Birliği ülkeleri almaktadır. Tek ülke bazında en büyük üretici ise
Rusya’dır. Rusya’nın 2013/14 sezonunda 15,3 milyon
tonluk arpa üretimi gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Rusya’yı 10,2 milyon tonla Kanada, 9,6 milyon tonla
Avustralya, 7,5 milyon tonla Ukrayna ve 7,3 milyon tonla
Türkiye takip etmektedir. Arjantin ise 4,7 milyon tonluk
üretimleriyle dünya üretiminde 7. sırada yer almaktadırlar.
Ancak Türkiye’deki arpa üretimine ilişkin USDA verileri,
barley production in Turkey doesn’t correspond to the
data of Turkish Statistical Institute (TUIK). There is 600
thousand-ton difference between TUIK and USDA data.
Türkiye İstatistik Kurumu veriyle tamamen örtüşmemektedir. TÜİK verileri ile USDA verileri arasında 600 bin tonluk farklılık söz konusudur.
WORLD BARLEY CONSUMPTION
MAJOR CONSUMER COUNTRIES
When the barley consumption in the worldwide is taken into
consideration, it is seen that the world consumption in total
has been a little over the production in the recent years. While
150,8 million tons production was realized and the consumption was 144,9 million tons in 2009/10 season, there was a
13,1 million-ton difference between production and consumption in 2010/11 season. In that season 123,1 million tons of
production was realized against 136,2 million tons of con-
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
DÜNYA ARPA TÜKETİMİ VE BAŞLICA
TÜKETİCİ ÜLKELER
Dünya genelinde arpa tüketimine bakıldığında son yıllarda toplam dünya tüketiminin, üretimin bir miktar üstünde seyrettiği gözlenmektedir. 2009/10 sezonunda 150,8
milyon tonluk üretime karşılık 144,9 milyon tonluk tüketim
gerçekleştirilirken, 2010/11 sezonunda üretimle tüketim
arasında 13,1 milyon tonluk bir fark oluşmuştur. Bu sezonda 123,1 milyon tonluk üretime karşılık 136,2 milyon
tonluk tüketim gerçekleştirilmiştir. 2011/12 ve 2012/13
July • Temmuz 2014
89
RESEARCH • ARAŞTIRMA
sumption. The difference was lower in 2011/12 and 2012/13
seasons but there was a similar amount. While the world consumed 135,2 million tons of barley against 133,5 million tons of
production in 20122/12 season, this amount was 130 million
tons against 131,7 million tons in 2012/13 season.
According to USDA data; world barley production
reached to the level that could meet the consumption
only in 2013/14 season and the consumption remained
at 141,7 million tons against 145,1 million tons of production. USDA’s world barley projection for 2014/15 season is 136,5 million tons. If this projection comes true,
world barley production will be behind the consumption
again in 2014/15 season.
sezonlarında da, fark daha düşük olmakla birlikte benzer bir durum söz konusudur. Dünya, 2011/12 sezonunda 133,5 milyon tonluk üretime karşılık 135,2 milyon ton
arpa tüketirken, 2012/13 sezonunda bu oran 130 milyon
tona karşılık 131,7 milyon ton olmuştur.
USDA verilerine göre; dünya arpa üretimi, ancak
2013/14 sezonunda tüketimi karşılayacak seviyeye ulaşmış ve 145,1 milyon tonluk üretime karşılık tüketim 141,7
milyon tonda kalmıştır. USDA’nın 2014/15 sezonuna yönelik dünya arpa tüketim öngörüsü ise 136,5 milyon tondur. Eğer bu öngörüler gerçekleştirse, 2014/15 sezonunda bir kez daha dünya arpa üretimi, tüketimin gerisinde
kalacaktır.
The largest share of world barley consumption belongs
to European Union countries just like for the production (53,7 million-ton consumption in 2013/14 season).
On single country basis, Russia continues to rank first
Dünya arpa tüketiminde, en büyük pay üretimde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerine aittir (2013/14 sezonunda 53,7 milyon tonluk tüketim). Ancak tek ülke bazında,
Rusya dünya arpa tüketiminde ilk sırada yer almaya de-
in world barley consumption. The barley consumption of
Russia is 12,8 million tons in 2013/14 season. Saudi Arabia with 8,5 million tons, Canada with 7,9 million tons,
Turkey with 6,9 million tons and Ukraine with 5,1 million
tons follow Russia.
vam etmektedir. Rusya’nın 2013/14 sezonundaki arpa
tüketim oranı 12,8 milyon tondur. Aynı sezonda Rusya’yı
8,5 milyon tonla Suudi Arabistan, 7,9 milyon tonla Kanada, 6,9 milyon tonla Türkiye ve 5,1 milyon tonla Ukrayna
takip ediyor.
WORLD BARLEY TRADE
The barley amount which is subject to world trade in the
last four seasons has fluctuated between 15 and 22 mil-
90
July • Temmuz 2014
DÜNYA ARPA TİCARETİ
Son dört sezonda dünya ticaretine konu olan arpa miktarı, 15 ile 22 milyon ton arasında seyretmiştir. USDA ve-
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
lion tons. According to USDA data; the world barley trade
,which was 17,2 million tons in 2009/10 season, declined
2,1 million tons to 15,1 million tons in 2010/11 season.
Rising again in the next two seasons, world barley trade
rilerine göre; 2009/10 sezonunda 17,2 milyon ton olan
dünya arpa ticareti, 2010/11 sezonunda 2,1 milyon ton
gerilemiş ve 15,1 milyon ton düzeyinde kalmıştır. Sonraki
2 sezonda yeniden yükselişe geçen arpa ticareti, 2011/12
reached 21,3 million tons in 2011/12 seasons and 22,1
million tons that was the highest level in the last 4 years in
2012/13 season. Estimating that barley amount subjected to world trade in 2013/14 season is 20,2 million tons,
USDA foresees that this amount will be almost at the same
level (20,4 million tons) in 2014/15 season.
sezonunda 21,3 milyon tona; 2012/13 sezonunda ise son
4 yılın en yüksek seviyesi olan 22,1 milyon tona ulaşmıştır.
2013/14 sezonunda da dünya ticaretine konu olan arpa
miktarının 20,2 milyon ton olduğunu tahmin eden USDA,
bu miktarın 2014/15 sezonunda da hemen hemen aynı
seviyede (20,4 milyon ton) olacağını öngörmektedir.
In 2013/14 season, Australia realized alone 5,7 million tons
(28,2%) of the world barley export that was 20,2 million tons.
European Union countries follow Australia with 5,5 million
tons. Ranking first in the world barley export in the previous
season, European Union Countries showed a decline of 2,3
million tons in barley export compared to the previous season and ranked second (4,1 million tons). In the same season; Argentina with 3 million tons, Russia and Ukraine with
2,3 million tons per each, Canada with 1,2 million tons and
2013/14 sezonunda 20,2 milyon ton olan dünya arpa
ihracatının 5,7 milyon tonunu, yani yüzde 28,2’lik kısmını
Avustralya tek başına gerçekleştirmiştir. Avustralya’yı 5,5
milyon tonla Avrupa Birliği ülkeleri takip etmektedir. Bir
önceki sezon dünya arpa ihracatında ilk sırada yer alan
Avrupa Birliği ülkeleri, 2013/14 sezonunda, arpa ihracatında bir önceki sezona kıyasla 2,3 milyon tonluk gerileme göstermiş ve ikinci sıraya yerleşmiştir (4,1 milyon
ton). Aynı sezon Avrupa Birliği’ni 3 milyon tonla Arjantin;
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
91
RESEARCH • ARAŞTIRMA
Kazakhstan with 400 thousand tons follow European Union
countries. According to the projections of USDA; EU will be
on the top again in 2014/15 season with 5,8 million-ton export and Australia, Russia and Argentina will follow EU.
Saudi Arabia ranks first in the world barley import as
usual. Realizing 40 % of world barley import all by itself,
Saudi Arabia realized 10,2 million-ton import in 2012/13
season and 8 million-ton import in 2013/14 season.
China with 3,3 million tons, Japan with 1,3 million tons,
Jordan with 750 thousand tons and United Arab Emirates
with 550 thousand tons follow Saudi Arabia in world barley import. While the import amounts realized by Saudi
Arabia, Japan and Jordan in 2013/14 season decreased,
China’s import increased almost 1,2 million tons.
BARLEY PRODUCTION AND
CONSUMPTION IN TURKEY
Being able to be planted in almost every region of Turkey, barley ranks second in agricultural products after
wheat in terms of cultivation area and production. Barley
is cultivated in almost every region of Turkey but especially Central Anatolia (Konya, Ankara, Eskişehir and Kırşehir)
and Southeastern Anatolia Region(Şanlıurfa, Diyarbakır,
Mardin)are two important regions for barley cultivation.
Barley cultivation area, production and yield show fluctuations by years. In the 10-year period between 1995
and 2005, the highest cultivation area was in 1998, the
highest yield and production were in 2005. Between
2002 and 2013, the highest cultivation area was in 2005,
92
July • Temmuz 2014
2,3’er milyon tonla Rusya ve Ukrayna, 1,2 milyon tonla Kanada ve 400 bin tonla Kazakistan takip etmektedir.
USDA’nın öngörülerine göre; 2014/15 sezonunda AB,
5,8 milyon tonluk ihracatla yeniden ilk sıraya yükselecek,
AB’yi Avustralya, Rusya ve Arjantin takip edecek.
Dünya arpa ithalatında ise her zamanki gibi Suudi Arabistan ilk sırada yer almaktadır. Tek başına dünya arpa
ithalatının yüzde 40’ını gerçekleştiren Suudi Arabistan,
2012/13 sezonunda 10,2 milyon tonluk; 2013/14 sezonunda da 8 milyon tonluk ithalat gerçekleştirmiştir.
Dünya arpa ithalatında Suudi Arabistan’ı 3,3 milyon tonluk ithalatla Çin, 1,3 milyon tonluk ithalatla Japonya, 750
bin tonluk ithalatla Ürdün ve 550 bin tonluk ithalatla Birleşik
Arap Emirlikleri takip etmektedir. Suudi Arabistan, Japonya
ve Ürdün’ün 2013/14 sezonunda gerçekleştirdikleri ithalat miktarları bir önceki sezona kıyasla düşüş gösterirken,
Çin’in ithalatında 1,2 milyon tona yakın artış yaşanmıştır.
TÜRKİYE’DE ARPAÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Türkiye’de hemen her bölgede üretimi yapılabilen arpa,
tarla ürünleri içinde ekiliş alanı ve üretim açısından buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Arpa, Türkiye’nin
tüm bölgelerinde yetiştirilmekle birlikte, özellikle Orta
Anadolu (Konya, Ankara, Eskişehir ve Kırşehir) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin) arpa
yetiştiriciliği konusunda önemli iki bölgedir.
Arpa ekim alanı, üretim ve verimi yıllar itibariyle dalgalanma göstermektedir. 1995-2005 yılları arasındaki 10
yıllık dönemde en yüksek ekim alanı 1998’de, en yüksek
MILLER MAGAZINE
RESEARCH • ARAŞTIRMA
the highest yield was in 2013 and the highest production
was in 2006.
According to Turkish Statistical Institute (TUIK) data;
cultivating barley in 36 million-decare area in 2002, Turkey
realized 8,3 million-ton production. In 2005 the cultivation
area reached 36,5 million decare that was the highest
level of the last 10 years and the production reached 9,5
million tons in the same period.
In 2006, the production reached the highest level of the
last 10 years by increasing 51 million tons. However the
cultivation area and production amount declined in the recent years. Turkey cultivated barley in 27,2 million-hectare
area and realized 7,9 million tons of production in 2013.
The yield is very low as the barley cultivation is done
mostly in dry conditions in Turkey. The barley yield of Turkey is below the world barley yield. While the world barley
yield in 2006/07 season was 2,43 ton/ha, the barley yield
of Turkey in the same period was 2,06 ton/ha. Significant
increases and decreases are experienced in the yield by
years. Although there is an increase in the yield and the
yield amount has reached 2,58 level, narrowing of cultivation area causes the production to be at low levels
compared to previous years.
Turkey uses almost all of the barley production for the
domestic consumption. 90 % of barley production is
used as animal feed and the rest is used in malt production for beer and food industry in Turkey. The amount
used in food industry is very low, while the rate used in
beer industry increases each passing year.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
verim ve üretim ise 2005’te gerçekleşmiştir. 2002 – 2013
yılları arasında ise en yüksek ekim alanı 2005’te, en yüksek verim 2013’te, en yüksek üretim miktarı ise 2006 yılında gerçekleşmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) verilerine göre; 2002
yılında 36 milyon dekarlık alanda arpa ekimi yapan Türkiye, 8,3 milyon tonluk üretim gerçekleştirmiştir. Ekim
alanı 2005 yılında son 10 yılın en yüksek seviyesi olan
36,5 milyon dekara ulaşmış, üretim ise aynı dönemde 9,5
milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 2006 yılında üretim 51
milyon ton artarak son 10 yılın en yüksek noktasına ulaşmıştır. Ancak sonraki yıllarda ekim alanı da, üretim miktarı
da düşüş göstermiştir. Türkiye, 2013 yılında 27,2 milyon
hektarlık alanda arpa ekimi yapmış ve 7,9 milyon tonluk
üretim miktarında kalmıştır.
Arpa tarımı Türkiye’de büyük ölçüde kuru koşullarda yapıldığı için verim düşüktür. Türkiye’nin arpa verimi dünya
arpa veriminin altındadır. 2006/07 sezonunda dünya arpa
verimi 2,43 ton/ha iken, aynı dönem itibariyle Türkiye arpa
verimi 2,06 ton/ha olmuştur. Verimde iklime bağlı olarak
bazı yıllar belirgin artışlar, bazı yıllarda belirgin azalışlar meydana gelmektedir. Ancak genel gidiş itibariyle son yıllarda
verimde artış yaşanmasına ve verim miktarı 2,58 seviyesine ulaşmasına rağmen, ekim alanın daralması, üretimin
önceki yıllara kıyasla düşük kalmasına neden olmaktadır.
Türkiye, arpa üretiminin hemen hemen tamamını kendi
iç tüketimi için değerlendirmektedir. Türkiye’de arpa üretiminin yüzde 90’ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık
olarak bira sanayinde ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde kullanılan oran çok düşük olup,
bira sanayinde kullanılan oran her geçen yıl artmaktadır.
July • Temmuz 2014
93
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
94
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
Grain and Flour
Market in Russia
Rusya’da Tahıl ve Un Pazarı
As one of the most important grain producers and exporters, Russia realizes approximately 50 million tons of wheat, 15 million tons of barley
and 30 million tons of coarse grain every year. According to the data of
U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS);
the country ranks 4th in the world wheat production with 52 million-ton
production realized in 2013/14 season. In other words, 7,2% of the world
wheat production was realized by Russia in 2013/14 season.
Dünyanın önemli tahıl üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olan Rusya,
her yıl yaklaşık 50 milyon ton buğday, 15 milyon ton arpa ve 30 milyon
ton iri tahıl üretimi gerçekleştirmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım
Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre; ülke, 2013/14 sezonunda gerçekleştirdiği 52 milyon tonluk üretimle dünya buğday üretiminde 4. sıra yer
almaktadır. Yani 2013/14 sezonunda dünya buğday üretiminin yüzde 7,2’lik
Rusya tarafından gerçekleştirilmiştir.
According to the estimations, there are
around 7 thousand mills in Russia that is
one of the major wheat producers of the
world. The milling industry in the country is
intensified on the wheat and rye flour production but mainly wheat flour is produced
that is in parallel with the production amounts. According to the data of Russian Federal State Statistics Service Rosstat until
2012; the country realizes flour production
between 9 and 10 million tons every year.
Russia’s flour production amount realized in
2013 is announced as 9.8 million tons.
Russia is one of the world’s major wheat and barley exporters. Ranking 2nd in
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden olan Rusya’da, tahminlere göre 7 bin
civarında değirmen bulunmaktadır. Ülkedeki değirmencilik endüstrisi, buğday unu
ve çavdar unu üretiminde yoğunlaşmakta,
ağırlığı ise üretim miktarıyla paralel olarak
buğday unu oluşturmaktadır. Rusya’nın Federal İstatistik Kurumu Rosstat’ın 2012’ye
kadarki verilerine göre; ülkedeki değirmenler her yıl 9 ile 10 milyon ton arasında un
üretimi gerçekleştirmektedir. Rusya’nın
2013 yılında gerçekleştirdiği un üretim miktarı ise 9.8 milyon ton olarak açıklanmaktadır.
Rusya, aynı zamanda dünyanın önde
July • Temmuz 2014
95
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
the world wheat export with its export amount realized in
2013/14 season, Russia realized alone 11,6% of the world
wheat export that was 158,9 million tons. In barley, the
country ranked third after Australia and Argentina in the
world barley export with its 2,3 million-ton export realized
in 2013/14 season.
Although Russia is one of the leading wheat producers
and exporters in the world, the country falls a long way
behind in agricultural production compared to its current
area as very small part of the country land can be used for
agricultural production.
gelen buğday ve arpa ihracatçılarından birisidir. 2013/14
sezonunda gerçekleştirdiği ihracat miktarıyla dünya buğday ihracatında 2. sırada yer alan Rusya, 158,9 milyon
ton olan dünya buğday ihracatının yüzde 11,6’sını tek
başına gerçekleştirmiştir. Arpada ise 2013/14 sezonunda
gerçekleştirdiği 2,3 milyon tonluk ihracatla, Avustralya ve
Arjantin’in ardından üçüncü sırada yer almaktadır.
Rusya, dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden ve
ihracatçılarından bir olsa da, mevcut yüzölçümüyle karşılaştırıldığında tarımsal üretimde bir hayli geride kalmaktadır. Çünkü ülke topraklarının çok az bir kısmı tarımsal
üretim için kullanılabilmektedir.
GENERAL ECONOMIC OUTLOOK IN RUSSIA
Russian Federation is one of the major countries in the
world that has manpower natural resources as the basis
of a strong economy. Russia’s rich reserves of natural resources are a great chance for the country but they also
bring some inconveniences in terms of the country economy. Petroleum prices that have been in rise for the last
ten-year period and favorable terms of trade have been
the driving force behind the strong growth of the country.
However, overvalued exchange rate affects the growth adversely in the industries besides natural resources.
Wide area of the country creates an economic disadvantage as it causes large distances between labor, natural
resources and business centers. Most of the rivers in the
country flow north-south direction, not the east-west direction. Therefore, access to the sea is very difficult and this
causes transportation costs in the country to be approximately 3 times higher than the average international costs.
Consumer goods and services industries could grow significantly after 1990s. According to the official data; while
the share of service industry in GDP was below 36% until
1990s, it has been between 55% and 60% since 1995.
RUSYA’DA GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli
olan doğal kaynaklara ve insan gücüne sahip dünyadaki
belli başlı ülkelerden biridir. Rusya’nın sahip olduğu zengin
doğal kaynak rezervleri, ülke için büyük bir şans olmakla beraber ülke ekonomisi açısından bazı sakıncaları da
beraberinde getirmektedir. Son on yıllık süreçte yüksek
düzeyde seyreden petrol fiyatları ve elverişli ticaret hadleri,
ülkenin sağladığı güçlü büyümenin itici gücü olmuştur. Ancak aşırı değerlenmiş döviz kuru, doğal kaynak dışı sektörlerde büyümeyi olumsuz etkilemektedir.
Ülkenin geniş yüzölçümü emek, doğal kaynaklar ve iş
merkezleri arasında büyük mesafelere neden olduğu için
Due to the central planning and rich sources Russia has,
industrial sector in the country has evolved in the direction of heavy industry. Production of fuel, energy and metallurgy constitutes more than 35% of the total industrial
production. When it is taken into consideration that the
share of electricity and food production in the industrial
production is approximately 25%, it is understood that the
production of advanced technology and consumer goods
has a little share in the Russian economy. The share of
light industry including textile industry in the industrial production is at very low level.
The economy is dominated by the large-scale industrial
96
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
businesses. The share of SMEs in GDP is only about 1015%. The industry is intensified in Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg and Nizhny Novgorod. These big cities managed the transition process better than other cities
and provided diversity in the production. Smaller cities like
Tomsk and Novosibirsk are the industry centers formed by
the Soviet regime. Siberia and the eastern-most regions of
the country are not industrialized yet.
Expectations about the economic growth in the country
are dependent on the course of international commodity
prices. International commodity prices are expected to be
high in 2014-2018 period. Due to the weak consumption
and investment demand and also the average increase in
the exports, economic growth slowed down in 2013. Real
GDP growth rate was 1,3% in 2013. Real GDP growth
rate is expected to be 2,1% in 2014 by even more slowing down. The issues with Ukraine are expected to affect more adversely the Russian economy which is already
weak. There is the risk of withdrawal postponement of the
investment decisions due to the uncertainty in the region
and the financial problems.
AGRICULTURE IN RUSSIA
As the soil structure in the northern regions of Russia is
not suitable for the production of grain and other similar
products, agricultural production is realized mostly in southern regions and western Siberia. Livestock breeding is
ekonomik olarak bir dezavantaj oluşturmaktadır. Ülkedeki
nehirlerin çoğunluğu doğu-batı yönünde değil, kuzey-güney yönünde akmaktadır. Bu nedenle denize ulaşım çok
zordur ve bu da ülkedeki taşımacılık maliyetlerinin, ortalama uluslararası maliyetlerin yaklaşık 3 katı yüksek olmasına neden olmaktadır. Tüketim malları ve hizmet sektörleri, ancak 1990’lı yıllardan sonra önemli bir büyüme
gösterebilmiştir. Resmi verilere göre hizmet sektörünün
GSYİH’daki payı 1990’larda yüzde 36’nın altında iken,
1995’ten bu yana yüzde 55-60 arasında olmuştur.
Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kaynaklar
nedeni ile Rusya’da sanayi sektörü ağır sanayi yönünde
gelişmiştir. Yakıt, enerji ve metalürji üretimi toplam sınai
üretimin yüzde 35’ten fazlasını oluşturmaktadır. Elektrik ve
gıda üretiminin sınai üretimdeki payının yaklaşık yüzde 25
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ileri teknoloji ve
tüketim malları üretiminin Rus ekonomisinde çok küçük
bir payı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tekstil sektörünü de
kapsayan hafif sanayinin de sınai üretimdeki payı çok cüzi
düzeydedir.
Ekonomi büyük ölçekli sınai işletmelerin hakimiyetindedir. KOBİ’lerin GSYİH’dan aldıkları pay, yalnızca yüzde 1015 civarındadır. Sanayi Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Nizhny Novgorod kentlerinde yoğunlaşmıştır.
Bu büyük kentler geçiş sürecini diğer kentlere göre daha
iyi yönetmiş, üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Tomsk ve Novosibirsk gibi daha küçük kentler, Sovyet rejimi tarafından
yaratılan sanayi merkezleridir. Sibirya ve ülkenin en doğusundaki bölgeler hala sanayileşmemiş durumdadır.
Ülkede ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler, uluslararası emtia fiyatlarının seyrine bağlıdır. Uluslararası emtia
fiyatlarının 2014-2018 döneminde yüksek seyretmesi beklenmektedir. 2013 yılında zayıf tüketim ve yatırım talebi ve
ihracattaki vasat artış nedeni ile ekonomik büyüme yavaşlamıştır. Reel GSYİH artış hızı 2013’te yüzde 1,3 olmuştur. Reel GSYİH artış hızının 2014’te daha da yavaşlayarak
yüzde 1,2 olması beklenmektedir. Ukrayna ile yaşanan sorunun, zaten zayıf durumda olan Rus ekonomisini daha da
olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Bölgedeki belirsizlik ve yaşanan finansal sorunlar nedeni ile yatırım kararlarının geri çekilmesi ya da ertelenmesi riski bulunmaktadır.
RUSYA’DA TARIM
Rusya’nın kuzey bölgelerindeki toprak yapısı, tahıl ve
benzeri diğer ürünlerin üretimi için elverişli olmadığından tarımsal üretim, yoğun olarak güney bölgeleri ile batı
Sibirya’da gerçekleştirilmektedir. Ülkenin kuzeyinde ise
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
97
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
more prominent in the north of the country.
Although Russia is one of the leading wheat producers
and exporters in the world, the country falls a long way
behind in agricultural production compared to its current
area as very small part of the country land can be used
for agricultural production. Country’s geographical conditions which are not suitable for agriculture and the drought
realizing every three years make only 32% of the country
land useable for agriculture. 45% of the country land consists of timberland. Excessive usage of chemical materials,
industrial pollution, excessive cultivation of the land and
choosing the wrong product in some regions decreased
the soil fertility.
The collectivization of agriculture that was forced during
the Soviet period brought infertility in most of the agricultural businesses. Chronic lack of capital and dependence
on the state aids are the problems encountered by today’s
businesses. Although the right to private ownership of land
is confirmed in the constitution, this right has not been
granted by the existing regulations. Besides, the fact that
land cannot be shown as collateral for loans eliminates the
loan possibilities of the farmers. This situation constitutes
the source of inefficiency in the businesses.
The cost of supporting the problematic farms in the country is very high. Even though most of the state aids are
lifted by the Putin government, the farms in the country still
benefit from many direct subsidies and tax reliefs. Those
farms also benefit from favorable credits with low interest
rates financed by the budget and do not pay them back.
Putting to become self-sufficient in food and to break
the dependence on imports among the priority targets within the new national safety strategies, Russia firstly needs
to decrease the external dependence in the products such
as meat, milk and vegetables in order to be self-sufficient
in food completely. According to the data of Ministry of
Agriculture and independent institutions; the only agricultural production for which Russia is self-sufficient is grain.
The country realizes 100% of its grain need.
GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
As one of the most important grain producers and exporters, Russia realizes approximately 50 million tons of
wheat, 15 million tons of barley and 30 million tons of coarse grain every year. However, the country cannot assure
stability in grain production due to both the drought emerging every few years and other problems experienced in
98
July • Temmuz 2014
daha çok hayvancılık ön plandadır.
Rusya, dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden ve
ihracatçılarından bir olsa da, mevcut yüzölçümüyle karşılaştırıldığında tarımsal üretimde bir hayli geride kalmaktadır.
Çünkü ülke topraklarının çok az bir kısmı tarımsal üretim
için kullanılabilmektedir. Ülkenin tarım için elverişli olmayan
coğrafi koşulları ve üç yılda bir hüküm süren kuraklık, ülke
topraklarının yalnızca yüzde 32’sini tarım için kullanılabilir
kılmaktadır. Ülke topraklarının yüzde 45’i ise ormanlık araziden oluşmaktadır. Kimyevi maddelerin aşırı kullanımı, endüstriyel kirlilik, toprağın yoğun işlenmesi ve bazı bölgelerdeki yanlış ürün seçimi, toprağın verimliliğini düşürmüştür.
Sovyet döneminde zorla gerçekleştirilen tarımın kollektivizasyonu, çoğu tarımsal işletmede verimsizliği beraberinde getirmiştir. Kronik sermaye yetersizliği ve devlet yardımlarına bağımlı olmak, bugünkü işletmelerin karşılaştığı
sorunlardır. Anayasada toprakta özel mülkiyet hakkı teyit
edilmekle birlikte, mevcut yasal düzenlemede bu hak henüz tanınmamıştır. Ayrıca, arazinin alınacak kredilerde te-
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
minat olarak gösterilememesi, çiftçilerin kredi imkanlarını
ortadan kaldırmaktadır. Bu husus, işletmelerdeki verimsizliğin de kaynağını teşkil etmektedir.
Ülkedeki sorunlu çiftliklerin desteklenmesinin devlete
maliyeti ise üst düzeydedir. Putin hükümeti tarafından çok
sayıda devlet yardımı kaldırılsa da ülkedeki çiftlikler, hala
çok sayıda doğrudan sübvansiyon ve vergi indiriminden
yararlanmaktadır. Söz konusu çiftlikler aynı zamanda bütçe tarafından finanse edilen düşük faizli, elverişli kredilerden de yararlanmakta ve bunları geri ödememektedir.
Yeni ulusal güvenlik stratejileri çerçevesinde, gıdada
kendi kendine yetmeyi ve ithalata bağımlılığı kırmayı öncelikli hedefler arasına koyan Rusya'nın, gıdada tam anlamıyla kendine yeterli duruma gelebilmesi için öncelikle
et, süt ve sebze gibi ürünlerde dışa bağımlığı azaltması
gerekmektedir. Tarım Bakanlığı ve bağımsız kuruluşların
verilerine göre Rusya'nın bugün kendi kendine yetebildiği
yegane tarımsal üretim tahıldır. Ülke, tahıl ihtiyacının yüzde
100’ünü gerçekleştirebilmektedir.
HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
the agricultural production. Besides, agricultural production amount is very low compared to the area of the country. The biggest reason of this is that very little of the
country land can be used in agricultural production.
Dünyanın önemli tahıl üreticilerinden ve ihracatçılarından
biri olan Rusya, her yıl yaklaşık 50 milyon ton buğday, 15
milyon ton arpa ve 30 milyon ton iri tahıl üretimi gerçekleştirmektedir. Ancak ülkenin, tahıl üretiminde bir istikrar sağlaması, gerek birkaç yılda bir gerçekleşen kuraklık gerekse
tarımsal üretimle ilgili yaşanan diğer sorunlar nedeniyle
mümkün olamamaktadır. Ayrıca, tarımsal üretim miktarı,
ülkenin sahip olduğu yüzölçümle kıyaslandığında oldukça
düşüktür. Bunun en büyük nedeni de ülke topraklarının
çok az bir kısmının tarımsal üretimde kullanılabilmesidir.
When the production data is reviewed by years; it is
seen that Russia’s wheat production increased to 47,6
million tons in 2005/06 season and in 2008/09 season to
63,7 million tons which was the highest level of the last
10 years. Having an increase trend between 2003 and
2008, wheat production declined to 61,7 million tons in
2009/10 season, to 41,5 million tons in 2010/11 season
and in 2012/13 season to 37,7 million tons which was the
lowest level of the last 10 years. Increasing in 2013/14 season again and reaching to 52 million tons, Russia’s wheat
production is projected to reach 53 million tons with 1 million tons of increase in 2014/15 season. According to the
data of U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural
Service (USDA FAS); the country ranks 4th in the world
wheat production with 52 million-ton production realized in
2013/14 season. In other words, 7,2% of the world wheat
Yıllar itibariyle üretim verileri incelendiğinde, 2003/04
sezonunda 34 milyon ton olan Rusya’nın buğday üretimi
2005/06 sezonunda 47,6 milyon tona, 2008/09 sezonunda ise son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 63,7 milyon
tona yükselmiştir. 2003-2008 arasında genel itibariyle artış eğiliminde olan buğday üretimi, 2009/10 sezonunda
61,7 milyon tona, 2010/11 sezonunda 41,5 milyon tona,
2012/13 sezonunda ise son 10 yılın en düşük seviyesi olan
37,7 milyon tona gerilemiştir. 2013/14 sezonunda yeniden
yükselişe geçerek 52 milyon tona ulaşan Rusya’nın buğday üretiminin 2014/15 sezonunda 1 milyon tonluk artışla 53 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. ABD Tarım
Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre;
ülke, 2013/14 sezonunda gerçekleştirdiği 52 milyon tonluk
üretimle dünya buğday üretiminde 4. sıra yer almaktadır.
Yani 2013/14 sezonunda dünya buğday üretiminin yüzde
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
99
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
production was realized by Russia in 2013/14 season. The
country uses nearly 65% of its production for the domestic
consumption. When Russia’s wheat consumption is reviewed by years; the consumption, which was 35,5 million
tons in 2003/04 season, reached to 39,6 million tons as
the highest level of the last 10 years in 2009/10 season.
The lowest consumption amount of the last 10 years was
realized in 2012/13 season. The consumption is projected to remain at 33,5 million tons level again in 2014/15
season.
Another grain product for which Russia is prominent in
the production is barley. According to the data of USDA;
as the largest barley producer of the world, Russia realizes
barley production between 13 and 16 million tons in the
last 3 seasons. When the barley production is reviewed by
years; it is seen that the production, which was 18 million
tons in 2003/04 season, reached to the highest level of
100
July • Temmuz 2014
7,2’lik Rusya tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülke, üretiminin
yüzde 65’e yakınını kendi iç tüketimi için değerlendirmektedir. Yıllar itibariyle Rusya’nın buğday tüketimine bakıldığında, 2003/04 sezonunda 35,5 milyon ton olan tüketim,
2009/10 sezonunda son 10 yılın en yüksek seviyesi olan
39,6 milyon tona ulaşmıştır. Son 10 yılın en düşük tüketim
miktarı ise 33,5 milyon tonla 2012/13 sezonunda gerçekleşmiştir. Tüketiminin 2014/15 sezonunda yine 33,5 milyon
ton seviyesinde kalacağı öngörülmektedir.
Rusya’nın üretimde öne çıktığı bir diğer tahıl ürünü arpadır. USDA’nın verilerine göre dünyanın en büyük arpa
üreticisi olan Rusya, son 3 sezondur 13 ile 16 milyon ton
arasında arpa üretimi gerçekleştirmektedir. Yıllar itibariyle
ülkenin arpa üretimine bakıldığında, 2003/04 sezonunda
18 milyon ton olan üretimin, son 10 yılın en yüksek seviyesine, 23,1 milyon tonla 2008/09 sezonunda ulaştığı görülmektedir. Genel itibariyle istikrarsız bir tablo sergileyen
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
the last 10 years in 2008/09 season with 23,1 million tons.
Showing an unstable picture in general, country’s barley
production declined to the lowest level of the last 10 years
in 2010/11 season with 8,3 million tons. Realized as 15,3
million tons in 2013/14 season, Russia’s barley production
is forecast to reach to 16 million tons in 2014/15 season.
Consumption is almost in parallel with the production. Being 18,6 million tons in 2003/04 season, Russia’s barley
consumption declined to 9,5 million tons in parallel with
the production in 2010/11 season. However in the following seasons, country’s barley consumption was 1-2 million tons lower than the production. Announcing the barley
consumption of Russia as 12,8 million tons in 2013/14 season, USDA projects that consumption will reach to 13,2
million tons level in 2014/15 season.
Two other products for which Russia is leader in the world
production are oat and rye. On the data about the world rye
and oat production, it is seen that European Union ranks
first generally. However, this production amount which is
on top reflects total production of all EU member countries. Thus when the production is reviewed on country basis,
Russia is the world’s largest oat and rye producer.
When 2013/14 season data is reviewed; Russia realized
alone 22,7% of the world oat production that was 23,5
million tons and 19,8% of the world rye production that
was 16,6 million tons. Even though Russia’s oat and rye
production shows some changes by years, it is generally
at the same levels all the time. While oat production is between 4 and 5 million tons, rye production is between 2
and 4 million tons. The lowest production amount in the
last 10 years in oat and rye was realized in 2010/11 season due to the drought. Similar declines were also experienced in wheat and barley production in 2010/11 season.
The country uses almost its entire oat and rye production
for its domestic consumption.
Russia has a significantly low share in rice and corn production compared to the world production in total. While
the rice amount realized by the country is between 500
and 600 thousand, corn amount is much more higher
compared to the rice. Being 2 million tons in 2003/04 season, Russia’s corn production reached to 6,6 million tons
in 2008/09 season. Declining again in the next 2 seasons,
production started to increase as of season 2011/12.
Increasing significantly especially in the last 2 seasons,
Russian corn production reached to 11,6 million tons in
2013/14.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
ülkenin arpa üretimi, 2010/11 sezonunda 8,3 milyon tonla son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. 2013/14
sezonunda 15,3 milyon ton olarak gerçekleşen Rusya’nın
arpa üretiminin 2014/15 sezonunda da 16 milyon tona
ulaşacağı öngörülmektedir. Tüketim ise hemen hemen
üretimle paralellik göstermektedir. 2003/04 sezonunda
18,6 milyon ton olan Rusya’nın arpa tüketimi, 2010/11 sezonunda üretimdeki düşüşe paralel olarak 9,5 milyon tona
kadar gerilemiştir. Ancak sonraki sezonlarda, ülkenin arpa
tüketimi, üretimin sadece 1-2 milyon ton gerisinde kalmıştır. Rusya’nın 2013/14 sezonu arpa tüketimini 12,8 milyon
ton olarak açıklayan USDA, 2014/15 sezonunda tüketimin
13,2 milyon ton seviyesine ulaşacağını öngörmektedir.
Rusya’nın dünya üretiminde lider olduğu diğer iki ürün
yulaf ve çavdardır. Dünya çavdar ve yulaf üretimiyle ilgili
verilerde, Avrupa Birliği genel itibariyle birinci sırada görünmektedir. Ancak verilerde birinci sırada yer alan bu üretim
miktarı, tüm AB üyesi ülkelerin toplam üretimini ifade etmektedir. Dolayısıyla sadece ülke bazında bakıldığında, Rusya
dünyanın en büyük yulaf ve çavdar üreticisi konumundadır.
2013/14 sezonu verilerine bakıldığında, Rusya; 23,5 milyon ton olan dünya yulaf üretiminin yüzde 22,7’sini; 16,6
milyon ton olan dünya çavdar üretiminin ise yüzde 19,8’ini
tek başına gerçekleştirmiştir. Rusya’nın yulaf ve çavdar
üretimi yıllar itibariyle bazı değişimler göstermekle birlikte, genel itibariyle hep aynı seviyelerdedir. Yulaf üretimi 4
ile 5 milyon ton arasında seyrederken, çavdar üretimi 2
ile 4 milyon ton arasında seyretmektedir. Yulaf ve çavdarda, son 10 yılın en düşük üretim miktarı, yaşanan kuraklık
nedeniyle 2010/11 sezonunda gerçekleşmiştir. 2010/11
sezonunda benzer düşüşler buğday ve arpa üretiminde
yaşanmıştır. Ülke, yulaf ve çavdar üretiminin hemen hemen tamamını kendi iç tüketiminde değerlendirmektedir.
Rusya, pirinç ve mısır üretiminde, dünyadaki toplam
üretimle kıyaslandığında son derece düşük bir paya sahiptir. Ülkenin üretimini gerçekleştirdiği pirinç miktarı 500 ile
600 bin ton seviyesinde kalırken, üretilen mısır miktarı, pirince göre çok daha yüksektir. 2003/04 sezonunda 2 milyon ton olan Rusya’nın mısır üretimi, 2008/09 sezonunda
6,6 milyon tona kadar ulaşmıştır. Sonraki 2 sezon yeniden
düşüş gösteren üretim, 2011/12 sezonundan itibaren artış
göstermeye başlamıştır. Özellikle son 2 sezonda önemli
oranda artış gösteren Rusya mısır üretimi, 2013/14 sezonunda 11,6 milyon tona kadar ulaşmıştır. Mısır üretiminin
2014/15 sezonunda da 12,5 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Tüm tahıl ürünlerindeki 10 yıllık artış miktarına bakıldığında, en yüksek artış oranın mısırda yaşandığı
July • Temmuz 2014
101
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
Corn production is projected to reach 12,5 million tons
in 2014/15 season. When the 10-year increase amount in
all grain products is reviewed, it is seen that the highest
increase rate was experienced in corn. However; when it
is considered that world corn production exceeds 900 million tons, this amount seems very low.
FOREIGN TRADE IN RUSSIA
Russian economy has a structure that exports raw material and semi-finished products due to the rich natural
resources and imports consumption goods. On the other
hand, investments on the consumption good production
increased due to the high customs duties but the investments have not reached to the desired level yet. Thus the
foreign trade of the country has not got rid of the structure
mainly dependent on the raw material export and consumption good import. Therefore, one third of the budget
income consists of the customs duties obtained from export and imports.
As of 1990; while approximately 70% of the country export was made to other Soviet Republics, nearly 50% of
the import was made from these countries. This situation
strongly changed right after the dissolution of the Soviet
Union.
Together with the crisis in 1998, Ruble depreciated significantly; while import declined, there was a serious increase in the export. The reason behind the increase in the
export was that the competitiveness of the Russian goods
in the world markets depending on the devaluation and
the world prices of Russia’s major export items (petroleum,
gas and metals) increased. The increase in the exports in
1999-2000 was 40%. Import had a decrease over 20% in
1999-2000. The major reason of the decrease in the import was that the real prices dropped after the Ruble crisis
and local producers increased their market shares as a
result of their increasing competition power.
Before the global crisis, increase trend was observed in
the imports due to the domestic demand that started to
increase thanks to the increase
in the value of Ruble again and
the petroleum export incomes
as of 2000. Import volume increased 31% in 2008. Due to the
global financial crisis, domestic
demand declined and thus the
import volume of the country
shrank significantly in 2009. To-
102
July • Temmuz 2014
görülmektedir. Ancak dünya mısır üretiminin 900 milyon
tonu aştığı düşünüldüğünde, bu miktar çok düşük bir oran
olarak kalmaktadır.
RUSYA’DA DIŞ TİCARET
Rus ekonomisi, zengin doğal kaynakları bulunması nedeniyle hammadde ve yarı mamul ihraç eden ve tüketim
malı ithal eden bir yapıdadır. Diğer taraftan yüksek gümrük
vergileri sebebiyle ile tüketim malı üretimine yönelik yatırımların artmıştır ancak yatırımlar henüz istenen seviyeye
gelmemiştir. Dolayısıyla ülkenin dış ticareti, halen hammadde ihracatı ve tüketim malı ithalatı ağırlıklı yapıdan kurtulamamıştır. Bu nedenle bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte
birlik kısmını ihracat ve ithalatta alınan gümrük vergileri
oluşturmaktadır.
1990 yılı itibarı ile ülkenin ihracatının yaklaşık yüzde 70’i
diğer Sovyet Cumhuriyetlerine gerçekleştirilirken, ithalatın
yaklaşık yüzde 50’si de yine bu ülkelerden yapılmaktaydı. Bu durum, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından
güçlü bir biçimde değişmiştir. 1998 yılında yaşanan krizle birlikte Ruble önemli ölçüde değer kaybetmiş; ithalat
azalırken, ihracatta çok ciddi artış olmuştur. İhracattaki bu
artışın nedeni; devalüasyona bağlı olarak Rus mallarının
dünya pazarlarındaki rekabet edebilirliklerinin ve Rusya’nın
başlıca ihraç kalemlerinin (petrol, gaz ve metaller) dünya
fiyatlarının artmasıdır. 1999-2000 yıllarında ihracattaki artış yüzde 40 olmuştur. İthalatta ise 1999-2000 yıllarında
yüzde 20’nin üzerinde düşüş gerçekleşmiştir. İthalattaki
düşüşün başlıca nedeni ise Ruble krizinin ardından reel
ücretlerin düşmesi ve yerli üreticilerin artan rekabet güçleri
neticesinde yerel pazar paylarını artırmasıdır.
2000 yılından itibaren Ruble’nin yeniden değerlenmeye
başlaması ve petrol ihracat gelirlerindeki artış sayesinde
yeniden artmaya başlayan iç talep nedeniyle küresel kriz
öncesinde ithalatta artış eğilimi gözlenmiştir. İthalat hacmi
2008 yılında yüzde 31 artış göstermiştir. Küresel mali kriz
nedeni ile iç talepte düşüş yaşanmış ve buna bağlı olarak
ülkenin ithalat hacmi 2009 yılında ciddi ölçüde daralmıştır.
2010 yılında krizden çıkış sürecinin başlaması ile birlikte
MILLER MAGAZINE
COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ
gether with the start the process of overcoming the crisis
in 2010, Russia’s exports increased 31% and imports increased 37%. In 2013, country’s export to the world increased only 0,3%. In the same period, imports from the world
increased 0,5%.
The products that get the highest share from Russia’s export are the raw materials such as majorly petroleum and
gas. The product groups that have the most important share in the country’s imports are machinery and equipment,
consumer goods, medicines, meat, sugar and semi-finished metal products. Machinery and equipment industry
constitutes approximately 40% of the country import and
agricultural and food industry products constitute 20% of
the imports. Other product groups holding an important
place in the imports are chemicals and pharmaceuticals.
According to 2013 data; top five countries in the export of
the Russian Federation are Netherlands (13.3 percent), Italy
(7.5 percent), Germany (7 percent), China (6.8 percent) and
Turkey (4.8 percent). Top five countries in the import of the
country are China (16.7 per cent), Germany (11.9 per cent),
U.S. (5.3 percent), Ukraine (5 percent) and Italy (4.6 percent).
PLACE OF GRAIN IN FOREIGN TRADE
Russia is one of the world’s major wheat and barley exporters. Ranking 2nd in the world wheat export with its export
amount realized in 2013/14 season, Russia realized alone
11,6% of the world wheat export that was 158,9 million tons.
According to USDA data; Russia’s wheat export, which
was 3,1 million tons in 2003/04 season, increased to 10,7
million tons in 2006/07 season. Continuing to increase in
the next 3 seasons, export amount increased to 18,5 million tons in 2009/10 season.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
Rusya’nın ihracatında yüzde 31, ithalatında ise yüzde 37
artış olmuştur. 2013 yılında ülkenin dünyaya ihracatı yalnızca yüzde 0,3 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde dünyadan ithalat ise yüzde 0,5 oranında artmıştır.
Rusya’nın ihracatından en fazla pay alan ürünler başta
petrol ve gaz olmak üzere hammaddelerdir. Ülkenin ithalatında en önemli paya sahip olan ürün grupları ise makine ve
ekipman, tüketim malları, ilaçlar, et, şeker ve yarı işlenmiş
metal ürünlerdir. Ülke ithalatının yaklaşık yüzde 40’ını makine
ve ekipman sektörü, yaklaşık yüzde 20’sini tarım ve gıda sanayi ürünleri oluşturmaktadır. İthalatta önemli yer tutan diğer
ürün grupları ise kimyasallar ve eczacılık ürünleridir.
2013 verilerine göre Rusya Federasyonu’nun ihracatındaki ilk beş ülke Hollanda (yüzde 13,3), İtalya (yüzde 7,5),
Almanya (yüzde 7), Çin (yüzde 6,8) ve Türkiye’dir (yüzde
4,8). Ülkenin ithalatındaki ilk beş ülke ise Çin (yüzde 16,7),
Almanya (yüzde 11,9), ABD (yüzde 5,3), Ukrayna (yüzde
5) ve İtalya’dır (yüzde 4,6).
DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Rusya, dünyanın önde gelen buğday ve arpa ihracatçılarından birisidir. 2013/14 sezonunda gerçekleştirdiği ihracat miktarıyla dünya buğday ihracatında 2. sırada yer alan
Rusya, 158,9 milyon ton olan dünya buğday ihracatının
yüzde 11,6’sını tek başına gerçekleştirmiştir.
USDA verilerine göre; 2003/04 sezonunda 3,1 milyon ton
olan Rusya’nın buğday ihracatı, 2006/07 sezonunda 10,7
milyon tona yükselmiştir. Sonraki 3 sezon artış göstermeye
devam eden ihracat miktarı, 2009/10 sezonunda 18,5 milyon
tona kadar yükselmiştir. Ancak 2010/11 sezonunda, yaşanan kuraklığa bağlı olarak üretim miktarının düşmesi ve ihracat yasağının getirilmesi nedeniyle ülkenin buğday ihracatı
July • Temmuz 2014
103
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
However, country’s wheat export remained at 3,9 million
tons in 2010/11 season due to the decline in the production amount because of the drought and the introduction of
the export ban. In 2011/12 season as the next one, export
reached to 21,6 million tons as the highest level of the last
10 years. Declining to 11,2 million tons in 2012/13 season,
country’s wheat export reached to 18,5 million tons again
in 2013/14 season. USDA projects that the increase will
continue in 2014/15 season and Russia’s wheat export will
reach to 19,5 million tons level.
Russia is also an important barley exporter besides
wheat. Ranking third after Australia and Argentina in the
world barley export with its 2,3 million-ton export realized in 2013/14 season, Russia exports barley between
104
July • Temmuz 2014
3,9 milyon tonda kalmıştır. Bir sonraki sezon olan 2011/12’de
ise ihracat, son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 21,6 milyon
tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda 11,2 milyon tona gerileyen ülkenin buğday ihracatı, 2013/14 sezonunda yeniden
18,5 milyon tona ulaşmıştır. USDA, 2014/15 sezonunda da
artışın devam edeceğini ve Rusya’nın buğday ihracatının 19,5
milyon ton seviyelerine ulaşacağını öngörmektedir.
Rusya, buğdayın yanı sıra önemli bir arpa ihracatçısıdır. 2013/14 sezonunda gerçekleştirdiği 2,3 milyon tonluk arpa ihracatıyla, dünya arpa ihracatında Avustralya ve
Arjantin’in ardından üçüncü sırada yer alan Rusya, her yıl
2 ile 4 milyon ton arasında arpa ihraç etmektedir.
USDA verilerine göre; 2003/04 sezonunda 2,3 milyon
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
105
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
2 and 4 million tons every year. mAccording to the USDA
data; Russia’s barley export, which was 2,3 million tons in
2003/04 season, reached to the highest level of the last 10
years with 3,6 million tons in 2011/12 season. The lowest
barley export of the last 10 years is 267 thousand tons.
This export amount was realized in 2010/11 season due
to the drought and export ban just like in wheat. As it is
understood from the USDA data, unstability in the wheat and barley production reflects directly on the exports.
The country is stated exporting 2,3 million tons of barley in 2012/13 and 2013/14 seasons. The projection for
2014/15 season is 3,5 million tons.
Export is very limited in the products except for wheat and barley. Export has increased only in corn due to
the increase in the production for the last two seasons.
Remaining below 1 million tons generally before 2011/12
season, corn export reached to 3,8 million tons in 2013/14
season. Corn export is expected to be at 3,5 million tons
level in 2014/15 season. Imports are at very low levels for
all the grain products.
ton olan Rusya’nın arpa ihracatı, 2011/12 sezonunda son
10 yılın en yüksek seviyesi olan 3,6 milyon tona ulaşmıştır. Son 10 yılın en düşük arpa ihracat miktarı ise 267 bin
tondur.
Bu ihracat miktarı, buğdayda olduğu gibi kuraklık ve
ihracat yasağı nedeniyle 2010/11 sezonunda gerçekleştirilmiştir. USDA verilerinden de anlaşılacağı üzere, buğday ve arpa üretimindeki istikrarsızlık, doğrudan ihracata
yansımaktadır. Ülkenin 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında
2,3 milyon ton arpa ihraç ettiği belirtilmektedir. 2014/15
sezonuna ilişkin öngörü ise 3,5 milyon tondur.
Buğday ve arpa dışındaki ürünlerde ihracat son derece
sınırlıdır. Sadece mısırda, son iki sezondur üretimin artmasına bağlı olarak ihracat da artmıştır. 2011/12 sezonu
öncesinde genel itibariyle 1 milyon tonu bulmayan mısır
ihracatı, 2013/14 sezonunda 3,8 milyon tona ulaşmıştır.
2014/15 sezonunda da mısır ihracatının 3,5 milyon ton
seviyesinde seyretmesi beklenmektedir. İthalat ise tüm
tahıl ürünleri için oldukça düşük miktarlarda kalmaktadır.
DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
MILLING AND GRAIN
PROCESSING INDUSTRY
According to the estimations, there are around 7 thousand mills in Russia that is one of the major wheat producers of the world. According to the data of Russian Federal
State Statistics Service Rosstat until 2012; the country realizes flour production between 9 and 10 million tons every
year. As one of the leading mills of the country, Altai Flour
106
July • Temmuz 2014
Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden olan
Rusya’da, tahminlere göre değirmen sayısı 7 bin civarında.
Rusya’nın Federal İstatistik Kurumu Rosstat’ın 2012’ye kadarki verilerine göre; ülke her yıl 9 ile 10 milyon ton arasında
un üretimi gerçekleştiriyor. Ülkenin önde gelen değirmenleri arasında yer alan Altai Flour Mills’in Genel Müdürü Vitali
Kopytov, Rusya’nın 2013 yılında gerçekleştirdiği un üretim miktarını 9.854,8 milyon ton olarak açıklıyor. Kopytov,
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
107
COUNTRY PROFILE • ülke profİLİ
Mills’ General Manager Vitali Kopytov announces the flour
production amount realized by Russia in 2013 as 9.854,8
million tons. In the interview we made, Kopytov explains
the Russian market and its future potential as following:
“Russian output of wheat flour was 9854,8 MT and Altai
output of flour was 1474 MT in 2013. Consumption of bread is rather stable since 2003 – about 120 kg per capita in
Russia and 170 kg per capita in the Altai region.
kendisiyle gerçekleştirdiğimiz bir söyleşide Rusya pazarını
ve gelecekle ilgili potansiyelini şu sözlerle açıklıyor: “2013
yılında Rusya’nın buğday unu üretimi 9.854,8 milyon ton,
Altay bölgesinin buğday üretimi ise 1.474 milyon ton olarak
gerçekleştirildi. 2003 yılından beri ekmek tüketimi oldukça
stabil olarak devam ediyor. Rusya’da kişi başına ekmek tüketimi 120 kilogram iken, Altay bölgesinde ise kişi başına
ekmek tüketimi 170 kilogramı buluyor.
Russia has huge food resources, which allow satisfying domestic demand in flour, and exporting the finished
products to foreign countries. It strengthens Russia's
position as the guarantor of food security in the world.
New technologies in milling industry, laboratory researches, packaging, storage and transportation actively
come into our lives. This will contribute to progressive
development of the milling industry, improve quality of
the final product, and increase customers’ satisfaction.
As elsewhere in the world, flour-milling industry in Russia will focus
on the overall
market, go on
a way of improving quality
of
products,
diversification
of production
taking into account the needs and health
of final consumers,
adopt
the best practices of foreign
countries.
Rusya; iç talebin un ihtiyacını karşılayıp, yabancı ülkelere nihai ürün ihracatının gerçekleştirilmesine olanak sağlayan geniş gıda kaynaklarına sahiptir. Bu durum, Rusya’nın
dünyanın gıda güvenliği teminatçısı olma pozisyonunu da
güçlendirmektedir. Değirmencilik endüstrisindeki yeni teknolojiler, laboratuvar araştırmaları, paketleme, depolama ve
ulaşım aktif bir şekilde hayatımıza girmektedir. Bütün bunlar
değirmencilik endüstrisinin ilerici gelişmesine katkıda bulunacak, nihai ürünün kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Rusya’daki
un değirmenciliği
endüstrisi de; pazarın tamamına
odaklanacak,
ürünlerin kalitesini
ve üretimin çeşitliliğini nihai müşterinin
ihtiyaç
ve sağlığını göz
önünde bulundurarak
arttıracak
yöntemlere başvuracak ve yabancı ülkelerin en
iyi uygulamalarını
benimseyecektir.”
References - Kaynaklar:
1. USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network, Russian Federation, Grain and Feed Annual 2014, 4/1/2014
2. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Rusya Federasyonu Ülke Raporu, Hazırlayan: Ayşe Oya BENLİ ÖZBAŞ,
Ankara - 30.06.2014
3. ИНСТИТУТ КОНЪЮНКТУРЫ АГРАРНОГО РЫНКА, ИССЛЕДОВАНИЕ, "Аналитический обзор рынков муки и хлеба в Российской Федерации и
Приволжском Федеральном округе", Москва – февраль 2013 г.
108
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
109
NEWS • HABER
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
July • Temmuz 2014
111
NEWS • HABER
112
July • Temmuz 2014
MILLER MAGAZINE

Benzer belgeler

news • haber - Değirmenci Dergisi

news • haber - Değirmenci Dergisi flour milling line from Alapala for Grand Mills Exhibitor number has reached to 185 at IDMA 26 New Alapala’dan Grand Mills için yeni un öğütme hattı 35 İDMA’da katılımcı marka sayısı 185’e ulaştı

Detaylı

news • haber - Değirmenci Dergisi

news • haber - Değirmenci Dergisi Alapala’dan Grand Mills için yeni un öğütme hattı 35 İDMA’da katılımcı marka sayısı 185’e ulaştı

Detaylı

NEWS • HABER

NEWS • HABER Şirket, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddeleri üretimi, ticareti, yurtiçi ve yurtdışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurtiçi ve yurtdışı ticaretini

Detaylı

Untitled - Değirmenci Dergisi

Untitled - Değirmenci Dergisi Peki bu birleşme neden önemli? Çünkü bu birleşme sonucunda kurulan Ardent Mills, artık ABD un pazarının

Detaylı