ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Yorumlar

Transkript

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
A. Γενικά στοιχεία/Εισαγωγές-Εξαγωγές
Η τουρκική βιομηχανία δερματίνων ειδών είναι μια από τις πιο σημαντικές στην
Τουρκία. Με παράδοση στην επεξεργασία δερμάτων, τις απαρχές της οποίας βρίσκει κανείς
στο 12ο αιώνα, η τουρκική αγορά δερματίνων γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση τις τελευταίες
τέσσερις δεκαετίες. Τη δεκαετία του ‘70 άρχισαν να δημιουργούνται στην Τουρκία οι πρώτες
- μικρές αρχικά- μονάδες παρασκευής δερματίνων ειδών και τη δεκαετία του ’80, οι οποίες
γρήγορα απέκτησαν εξαγωγικό προσανατολισμό, ειδικά με τις μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τουρκικών
επιχειρήσεων κατά τη δεκαετία του ’80. Κυριότεροι εισαγωγείς τουρκικών δερματίνων ειδών
ήταν η Ουγγαρία και η Πολωνία (οι εξαγωγές προς τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν
ήταν επισήμως καταγεγραμμένες), ενώ με την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ μπήκε και
επισήμως στη σχετική αγορά η Ρωσία, προς την οποία άρχισαν να εξάγονται μεγάλες
ποσότητες δερμάτινων. Κάμψη γνώρισε το εν λόγω εμπόριο με την οικονομική κρίση της
περιόδου 1997-1998 που έπληξε τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό, καθώς επίσης επανέκαμψε την
τελευταία 15ετία, χαρίς και στην αυξημένη ζήτηση από τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και στην
άνοδο της ζήτησης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).
Η βιομηχανία δερματίνων ειδών αντιπροσωπεύει το 2,6% της συνολικής βιομηχανικής
παραγωγής, με μερίδιο 1% επί του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί το 1,5% των
καταγεγραμμένων στη βιομηχανία εργαζομένων.
Το μερίδιο των εξαγωγών δερμάτων και δερμάτινων ειδών είναι λιγότερο από 1%,
χαμηλότερο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1990 το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5,7% και το 1995 3,5%). Δεν πρόκειται ωστόσο για πτώση των
επιδόσεων, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια οι επίσημα καταγεγραμμένες εξαγωγές
δερματινων παρουσιάζουν αύξηση, όσο σε αύξηση του συνόλου των τουρκικών εξαγωγών.
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι τα τουρκικά δερμάτινα είδη αντιμετωπίζουν σφοδρό
ανταγωνισμό από την είσοδο της Κίνας στην παγκόσμια αγορά δερματινων, η οποία
κατέκτησε το ρωσικό κοινό, αφ’ενός λόγω του χαμηλού κόστους των προϊόντων της και
αφ’ετέρου λόγω της εγκατάστασης στις ρωσικές πόλεις κινέζικων καταστημάτων, πράγμα
που διευκόλυνε την επί τόπου προσέλκυση πελατείας.
Χαρακτηριστικό του τουρκικού εμπορίου δερμάτων και δερμάτινων ειδών είναι ότι η
Τουρκία πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές ακατέργαστων δερμάτων, περίπου τετραπλάσιες
των αντίστοιχων εξαγωγών της και την προστιθέμενη αξία την κερδίζει από την επεξεργασία
αυτών και την κατασκευή προϊόντων από δέρμα, όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα.
Έτος
Δασμολογική
κλάση
Προϊόν
Εξαγωγές (σε
δολάρια)
Εισαγωγές (σε
δολάρια)
2012
41
Ακατέργαστα δέρματα (πλην γουνοδερμάτων)
161.320.874
684.593.970
42
Προϊόντα από δέρμα (ρούχα, αξεσουάρ, τσάντες, γάντια, θήκες
μουσικών οργάνων κλπ)
410.491.009
484.428.649
43
Γουνοδέρματα
273.948.335
108.814.777
845.760.218
1.277.837.396
Σύνολο
(Πηγή:
Turkstat)
Ειδικότερα, το εμπορικό ισοζύγιο δερματίνων ειδών είναι ελλειμματικό για την Τουρκία.
Οι τόσο μεγάλες ανάγκες της για εισαγωγές ακατέργαστων δερμάτων εξηγούνται από
το γεγονός ότι υπάρχει και μεγάλη εγχώρια κατανάλωση. Το συγκριτικό της
πλεονέκτημα είναι το χαμηλά αμοιβόμενο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στη
βιομηχανία δερμάτινων και κάνει ανταγωνιστικές τις τιμές, αλλά και η ολοένα
αυξανόμενη στροφή προς το σχέδιο μόδας (design), το οποίο δίνει τη δυνατότητα για
καλοσχεδιασμένα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, χωρίς όμως, λόγω περιορισμένης
αναγνωρισιμότητας των τουρκικών brands να είναι ιδιαίτερα ακριβό, αν και τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται σχετική αύξηση των τιμών. Επιπλέον, η γεωγραφική της
θέση (κοντά στη Ρωσία και στις χώρες ΚΑΚ που λόγω καιρικών συνθηκών έχουν ανάγκη
από δερμάτινα, αλλά και κοντά σε ευρωπαϊκές χώρες που δείχνουν μία καταναλωτική
προτίμηση, τόσο πρακτικής, όσο και αισθητικής φύσης στα δερμάτινα) και οι
τουριστικές ροές έχουν συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών της τα τελευταία τρία
χρόνια. Στον πίνακα που ακολουθεί είναι εμφανής η αύξηση από το 2010 και μετά.
Έτη
Δερμάτινα είδη
Εισαγωγές (σε δολ.)
Εξαγωγές (σε δολ)
484.428.649
410.491.009
2012
2011
479.333.728
419.895.416
2010
2009
408.835.983
370.851.730
200.545
3.524.132
600
500
400
Εισαγωγές σε εκατ.δολάρια
300
Εξαγωγές σε εκατ.δολάρια
200
100
0
2009
2010
2011
2012
Οι εισαγωγές προς την Τουρκία προέρχονται από την Κίνα, τον πιο δυνατό ίσως παίκτη
στην αγορά, την Ιταλία, από την οποία εισάγονται σε μεγάλο βαθμό επώνυμα είδη
ρουχισμού, η Ινδία και χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι της Τουρκίας στο
εμπόριο δερμάτων, γουνοδερμάτων και δερματινων ειδών, σύμφωνα με τα στοιχεία
του
Συνδέσμου
Τουρκικών
Εταιριών
Επωνύμων
1
Ενδυμάτων (http://www.turkishleatherbrands.com/abouttlc.php)
XΩΡΕΣ
2011
Ιαν.-Δεκ.
(1000 $)
Μερίδιο
εξαγωγών
δερματίνω
ν%
2012
Ιαν.-Δεκ.
(1000 $)
Μερίδιο
εξαγωγών Μεταβολή
δερματίνω
%
ν%
1
ΡΩΣΙΑ
331.797
22,4
435.298
27,1
31,2
2
ΙΤΑΛΙΑ
139.791
9,5
127.471
7,9
-8,8
3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
127.117
8,6
105.698
6,6
-16,8
4
IΡΑΚ
63.004
4,3
85.784
5,3
36,2
5
ΓΑΛΛΙΑ
93.811
6,3
71.535
4,5
-23,7
6
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ
66.189
4,5
63.085
3,9
-4,7
7
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
50.375
3,4
57.255
3,6
13,7
8
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
45.508
3,1
49.419
3,1
8,6
1
Σημειώνεται πως υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δεδομένων της Turkstat και του ανωτέρω Συνδέσμου
Εταιριών, ο οποίος τα στοιχεία του τα αντλεί από τις εταιρίες-μέλη του ως προς την εξαγωγική τους
δραστηριότητα
9
ΚΙΝΑ
43.300
2,9
47.738
3,0
10,2
10
ΣΑΟΥΔ.ΑΡΑΒΙΑ
31.305
2,1
43.380
2,7
38,6
11
ΗΠΑ
25.845
1,7
30.407
1,9
17,6
12
KAZAKΣTAN
42.429
2,9
25.908
1,6
-38,9
Μερίδιο στις εξαγωγές ανά χώρα
Ρωσία
Ιταλία
Γερμανία
Ιρακ
Γαλλία
ΗΒ
Ουκρανία
Χονγκ Κονγκ
Κίνα
Σ.Αραβία
Λοιπές χώρες
Γ. Κυριότερες πόλεις -Δίκτυα διανομής
Οι σημαντικότερες αγορές για την προώθηση των ελληνικών δερματίνων είναι τα μεγάλα
αστικά κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Αττάλεια, η Σμύρνη και η Άγκυρα, πόλεις με
υψηλό διαθέσιμο εισόδημα που επιτρέπει την αγορά ενδυμάτων και αξεσουάρ υψηλής
ποιότητας, καθώς επίσης με σημαντικό αριθμό τουριστών και αλλοδαπών στελεχών ξένων
επιχειρήσεων. Ως προς την παραγωγή δερμάτινων ρούχων και αξεσουάρ, την πρωτοκαθεδρία
έχει η Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα στην περιοχή ZeytimBurnu της Πόλης είναι εγκατεστημένες
οι περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατασκευής ενδυμάτων, ενώ στην περιοχή
Laleli, κοντά στην κλειστή αγορά υπάρχουν καταστήματα λιανικής.
Δ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Οι ελληνικές εξαγωγές δερμάτων προς την Τουρκία βρίσκονται στην πέμπτη θέση με τις
σημαντικότερες εξαγωγικές μας επιδόσεις στη συγκεκριμένη χώρα για το 2012,
παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 16% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ
η αξία τους σε απόλυτους αριθμούς έφτασε τα 30.738.235 ευρώ. Οι εξαγωγές του
συγκεκριμένου προϊόντος περιορίζονται ωστόσο στο 1,1% της συνολικής σύνθεσης των
εξαγωγών μας.
2011
Αξία εξαγωγών (σε
ευρώ)
CN-2 Προϊόν
27 Ορυκτά λάδια-καύσιμα
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα
2012
Αξία εξαγωγών(σε
ευρώ)
1.186.631.175
1.968.774.221
2011-12
Μεταβολή (%)
66%
2012
Σύνθεση (%)
71,5%
158.710.490
152.143.673
- 4%
5%
52 Βαμβάκι
89.187.336
202.060.680
126%
7,3%
76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο
48.049.315
67.378.392
40%
2,4%
41 Δέρματα
26.528.811
30.738.235
16%
1,1%
74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό
25.580.229
44.284.674
73%
1,6%
Ενώ οι ελληνικές εξαγωγές ακατέργαστων δερμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλές, διαμορφώνοντας
το εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της χώρας μας στην κατηγορία αυτή (αφού οι αντίστοιχες τουρκικές
εξαγωγές είναι σε αξία μόλις 68.630 ευρώ), στην κατηγορία των προϊόντων από δέρμα, η
Τουρκία έχει σαφές προβάδισμα, καθώς εξάγει προς τη χώρα μας δερμάτινα αξίας 1.004.211
ευρώ και εισάγει από την Ελλάδα προϊόντα αξίας μόλις 70.993 ευρώ, όπως φαίνεται και από
τους παρακάτω πίνακες.
Έτος
2012
Δασμολογική κλάση 41: Ακατέργαστα Δέρματα
Ελληνικές εξαγωγές προς Τουρκία
39.775.967 δολάρια (30.738.235
ευρώ)
Έτος
2012
Ελληνικές Εισαγωγές από Τουρκία
89.018 δολάρια (68.630 ευρώ)
Δασμολογική κλάση 42: Προϊόντα από δέρμα
Ελληνικές εξαγωγές προς Τουρκία
Ελληνικές Εισαγωγές από Τουρκία
92.143 δολάρια (70.993 ευρώ)
1.303.698 δολάρια (1.004.211
ευρώ)
Η περυσινές επιδόσεις της χώρας μας στις εξαγωγές ακατέργαστων δερμάτων στην Τουρκία
επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία των εξαγωγών μας, καθώς το 2010 οι αντίστοιχες
εξαγωγές ήταν σχεδόν το ήμισυ της επόμενης χρονιάς (13.736.863 ευρώ) και το 2009 ήταν μόλις
9.263.000 ευρώ
Πρόοδος αξίας ελληνικών εξαγωγών ακατέργαστων
γουνοδερμάτων σε Τουρκία τα τελευταία 4 χρόνια (σε εκατ.ευρώ)
35
30
25
20
ελληνικές εξαγωγές
15
10
5
0
2009
2010
2011
2012
Η χώρα μας βρίσκεται στην 26η θέση στην κατάταξη των χωρών εισαγωγέων τουρκικών
δερματίνων ειδών.
Ειδικότερα, ανά προϊόν, για το 2012 οι τουρκικές εξαγωγές προς τη χώρα μας διαρθρώθηκαν
ως εξής:
Τουρκικές εξαγωγές στη χώρα μας ανά
ειδικότερη κατηγορία προϊόντος για το 2012
τσάντες, βαλίτσες, θήκες
ένδυση, υπόδηση, εξαρτήματα
ένδυσης (ζώνες)
εξαρτήματα μηχανολογικού
εξοπλισμούς (ιμάντες)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ενδεικτικά, με δεδομένο το εύρος του κατακερματισμού των σχετικών εισαγωγών από
πλήθος χωρών, επισημαίνουμε ως κυριότερους ανταγωνιστές της Ελλάδας των
εισαγόμενων ακατέργαστων δερμάτων στην τουρκική αγορά την Ινδία (εξαγωγές ύψους
34,5 δισ.δολαρίων), την Αυστραλία (26 εκατ.δολ)και τη Βουλγαρία (19,3 εκατ.δολάρια).
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης των σχετικών
εξαγωγών μας, καθώς το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με τις αγορές της Ινδίας
και της Αυστραλίας είναι η γεωγραφική εγγύτητα, η οποία μειώνει το κόστος
μεταφορών. Πρόταση του Γραφείου ΟΕΥ Αγκύρας είναι η κατάλληλη και συστηματική
προβολή των δραστηριοποιούμενων στον τομέα αυτό εταιριών στο πλαίσιο
επιχειρηματικών αποστολών και παρουσιάσεων των ελληνικών προϊόντων, η οποία
ενδεχομένως να μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών μας στην Τουρκία.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
İstanbul Textile and Apparel Exporters Associations (ITKIB)
Tel: 0090-212-454 02 00 pbx
Fax: 0090-212-454 02 01 / 454 04 10
E-mail: [email protected] Web-site:http://www.itkib.org.tr
Export Promotion Center (İGEME)
Tel: 0 – 312 – 417 22 23 (8hat)
Fax: 0 – 312 – 417 22 33
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.igeme.org.tr
Turkish Leather Industrialists Association (TDSD)
Tel: 0090 – 216- 394 07 40-41 Fax: 0090- 216- 3940742
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.tdsd.org.tr
Footwear Industrialist' Association of Turkey (ASD)
Tel:0 – 0212 – 551 09 50
Fax:0090-212-551 09 77
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.turkishoes.org
Turkish Leather Garment Manufacturers' Association
Tel: 0 – 0212 – 665 27 47
Fax: 0090-212-546 77 53
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.leathermode.org
Saddlery Goods Manufacturers’ Association
Tel: 0090 – 0212 –543 39 07 Fax: 0090-212-543 30 08
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.leathermode.org
Turkish Leather Foundation
Tel: 0090 – 0212 –558 23 02 Fax: 0090-212-558 22 96
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.derivakfi.org
Laleli Manufacturers and Businessmen Association (LASIAD)
Tel: 0090-212-458 12 49 Fax: 0090-212-458 12 50
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.lasiad.net
İstanbul Leather Industrial Organized Zone
Tel: 0090-212-394 14 80 (3 hat) Fax: 0090-212-394 14 79
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.ideriosb.org.tr
İzmir Menemen Leather Industrial Organized Zone
Tel: 0090-232- 842 63 11 pbx Fax: 0090-212-842 63 49
E-mail: [email protected] Web-site: http://www.idesbas.com
Κατάλογος εταιριών παραγωγής και εμπορίας (Σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
AYDINLI Deri Konfeksiyon AŞ
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
1987
Number of Employees
:
460
Production Capacity
:
100 sqm/year
Exports in 2010
:
27.000.000,- USD
Countries of Export
:
EC Countries, USA, Japan, China, Russia....
Price Range
:
Luxury
Brands
:
ZAFFERS, VITTORIO&VITTORIO, ELEMENTS
Sub Sectors
:
Double-Face,
2
Contacts
Head Office
Güneşli, Gülbahar Cad. 19 BagcılarISTANBUL
Contact Details : Selçuk Avcı
ALTINOK
2
Tel : +90.212.630 79 35
Fax : +90.212.550 3144
E-Mail: [email protected]
Web: www.orjin.com
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of
Foundation
:
1984
Production
Capacity
:
10 sqm/year
Countries of
Export
:
Germany, France, Canada, Belgium, Russia, Spain
Price Range
:
Mid-Range
About Company
:
Leather jackets and overcoats and all types of leather garments made from Lamb Nappa;
Lamb Nappa from Turkish Domestic, New Zealand and African origin in different finishes
such as Plogne, Naturel Finish, Burnished, Semi Aniline, Economic.....
Sub Sectors
:
Men, Women, Double-Face, Nappa,
Contacts
Head Office
Murselpasa Bulv. no: 163 Kahramanlar / IZMIR - TURKIYE
Contact Details : Mehmet BUNCU
- Yasemin BUNCU - Selcuk BUNCU
Tel : +90 (232) 441 25 74 ( pbx )
Fax : +90 (232) 425 89 09
E-Mail: [email protected]
Web: www.altinok.com.tr
Arpel Deri Giyim San. ve Tic. Ltd Sti
Year of
Foundation
:
1987
Countries of
Export
:
China, United States, Hong Kong, South Korea, Italy, United Kingdom, Japan, France
Price Range
:
Economic
About
Company
:
We are one of the most well-known and innovative doubleface tannerries in Turkey. We are very
much proud of our good standard quality. Our tannery has a production capacity of more than 1
million skins per year. We are presenting a product range of Baby Calf Skins, Slink Skins (Astragan
and Curly), Lamb / Sheep Skins (Spanish Toscana, Merino, Curly, Rasado and Tigrado) and
Kangaroo Skins.
Contacts
Head Office
Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad.
No:102 Zeytinburnu - İSTANBUL
Tel : +90 (212) 510-8534
Fax : +90 (212) 510-7689
Contact Details : Hüseyin FAZLIOĞLU E-Mail: [email protected]
Web: www.arpelderi.com
As Erdogan Deri San. Tic. Ltd. Sti.
Year of Foundation
:
2007
Countries of Export
:
Germany, Russia, Canada, Ukrainia, Japan, Belgium,
Italy
Price Range
:
Economic
About Company
:
Our company carries out its activities in various fields
related to fur such as original products for leather
clothing sector, fashion conscious innovative
manufacturing for shoe industry, polished skins for
automotive industry, rolled skin manufacturing for paint
industry, medical lambskin for babies, elderly people
and bedridden patients, fur boot known as UGG - shoe baby shoe manufacturing, decoration products.
Contacts
Head Office
Tel : +90 (212) 546-9490
Fax : +90 (212) 546-9480
Nuripaşa Mah. 13.Sok. No:65-67
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Muharrem
ERDOĞAN, Ömer YETİŞGİN,
Pervin PAKSOY
E-Mail: [email protected]
Web: www.erdoganderi.com.tr
Aslan Deri Ith. Ihr. San. ve Tic. Ltd. Sti.
Year of
Foundation
:
1996
Countries of
Export
:
Russia, Ukrainia, Canada, China, Portugal
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Doubleface Tannery presenting range of Sheepskins&Lambskins for Garments, Shoes&Handbags
and other types of doubleface products for different markets. We have over 40 years experience in
this sector. Tannery is landed in Corlu, head office is in İSTANBUL. Our tannery can produce daily
3.000 pcs of skins. Our Co focused on customer satisfaction and quality. We export our products to
Canada, USA, Italy, Spain, Portugal, Russia, China, HK, Ukraina.
Contacts
Head Office
Tel : +90 (282) 686-2317
Fax : +90 (282) 686-1145
Hıdırağa Mah. Kuzey Cad. 1 Sok.
No:6 Çorlu - TEKİRDAĞ
Contact Details : Hasan Hüseyin
ASLAN, Yılmaz ASLAN, Ziya
ASLAN, Ayvaz ASLAN
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.aslanderi.com
Albes Leather
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of
Foundation
:
1980
Number of
Employees
:
40
Price Range
:
Mid-Range
About
Company
:
Deri sektöründeki faliyetleri 1980 yılı başından itibaren deri konfeksiyon üretimi ile başlayan ve
bu tarihten itibaren hem yurt içi ve hem de yurt dışına bu ürünlerini pazarlayarak deri sektöründe
kaliteli üretimi ile kendine bir yer edinen Deristil Limited, 1990 yılinda Albes Deri firmasını
kurarak, ham sığır deri işletme tesisini işletmeye alır. Deri ve Salpa üretimi konusunda
yoğunlaşan Albes Deri, kemerlik deri üretiminde Türkiye iç piyasasında özellikle kalın
yarmaderide ilk sıradadır.Albes Deri sadece üretime odaklanmamıştır.Aynı zamanda kaliteli
dolgu, binder, boya ve pigmentleri ile deri sektörüne hizmet vermektedir.
Sub Sectors
:
Upholstery, Double-Face, Nappa, Leather Merchant, Double Face, Upperleather, Raw Materials,
Contacts
Factory
Kazlıçeşme caddesi No: 43 P/7 B Özel
Parsel, 34957 Tuzla Deri Sanayi Bölgesi
Contact Details : Kemal Bozdağ
Tel : 0216 394 24 25
Fax : 0216 394 24 17
E-Mail: [email protected]
Web: www.albesleather.com
AKAR DERİ AYAKKABI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boots, Classical Moccasins, Classical Shoes
Brands
:
CORRENTE
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men,
Contacts
Factory
Sanayi Mah. Özcan Sk. No: 1/1
Güngören 34165 İstanul / TURKEY
Contact Details : Mr. Doğan
ÖZÜNAL
Tel : 90 212 637 82 70
Fax : 90 212 637 82 71
E-Mail: [email protected]
Web: www.akarayakkabi.com
AS ERDOGAN DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Price Range
:
Economic
About Company
:
Ankle Boots, Booties, Boots, Snow Boots, Fur Boots
Brands
:
PEGIA
Sub Sectors
:
Men, Women,
Burc Deri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Year of
Foundation
:
1994
Countries of
Export
:
Europe and Russia
Price Range
:
Economic
About
Company
:
HIDE, SKIN AND FUR TANNED, WET BLUE, FINISHED. FROM BABY CALF, CATTLE,
SHEEP AND LAMB . FOR FOOTWEAR, GARMENT, UPHOLSTERY.
Brands
:
BURC DERİ / BUSEM DERI
Contacts
Head Office
Merkez Egemenlik Mah. 6116 Sok.
No:17 Ayakkabicilar Sitesi Isikkent IZMIR
Contact Details : Ahmet Bican
BEŞİRİK
Tel : +90 (236) 2113440
Fax : +90 (236) 2113442
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.burcderi.com.tr
Baykallar Tekstil ve Deri
Countries of
Export
:
United Kingdom, Russia, France
Price Range
:
Economic
About
Company
:
As Baykallar group we are producing double face nappa for around 40 years. Baykallar has 2
tanneries in Çorlu and skins for garments only produced in nappa and fur.
Contacts
Head Office
Yenidogan Mah. Zübeyde Hanim
Cad. No:100 Z. Burnu - İSTANBUL
Contact Details : Mehmet Zeki
BAYKAL, Celal BAYKAL
Tel : +90 (212) 510-8873
Fax : +90 (212) 510-8875
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.baykallargroup.com
Birdallar Deri San. Tic. Ltd. Sti.
Year of
Foundation
:
1989
Countries of
Export
:
Belarus, Georgia, Russia, Ukrainia, Lebanon
Price Range
:
Economic
About
Company
:
In the year 1983, our Company was founded in Çorlu, where in they are still continuing their
industrial activities by producing calfskins( vidala ) and from time to time. Birdallar Leather for
varied leather wears. Birdallar Leather, conceived in the increasing and perfection of its quality, has
adopted itself the principle of earning a most reputable corporate indentity with in the Turkish
Leather Industry.
Brands
:
BİRDALLAR DERİ
Contacts
Head Office
Yeşiltepe OSB Mah. Kuzey Cad. 5.Sok.
No:9 Çorlu - TEKİRDAĞ
Contact Details : Serdal BİRDAL,
Erdal BİRDAL, Murat BİRDAL
Tel : +90 (282) 686-2075
Fax : +90 (282) 686- 1903
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.birdallar.com
BOZYAKA AYAKKABI VE DERİ ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boots, Other Sport Shoes, Sandals,
Brands
:
FRESCO GOSSI
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Men, Women,
Contacts
Factory
Tel : 90 236 231 62 32
Fax : 90 236 234 26 28
2. Anafartalar Mah. 1531 Sk. No:2/A
45020 Manisa / TURKEY
Contact Details : Mr. Rüstü
BOZYAKA
E-Mail: [email protected]
Web: www.bozyaka.com.tr
DERIFORM DERI SAN.TIC.LTD. STI.
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
1989
Number of Employees
:
85
Production Capacity
:
60000 sqm/year
Exports in 2010
:
4789035
Countries of Export
:
Germany, Austria
Price Range
:
Mid-Range- Expensive
Brands
:
DERIFORM
Producer of Foreign Brands
:
Hugo Boss, Marc Cain, Schneiders, Habsburg, Dolce & Gabbana, Prada, Gössl, Hauber,
Luisa Cerano
Quality Certificates
:
ISO9001
Sub Sectors
:
Double-Face, Nappa, Garment,
Contacts
Factory
1145/6 SK.NO:2 AYDINLAR
İŞMERKEZİ A BLOK YENİŞEHİR İZMİR
Contact Details : ÜMİT ÖZKAN
Tel : 232.4697383-4697384
Fax : 0.232.4490256
E-Mail: [email protected]
Web: www.deriform.com.tr
Factory
1145/6 SK.NO:2/202-203-301-401
YENİŞEHİR-İZMİR
Contact Details : ÜMİT ÖZKAN
Tel : 02324697383
Fax : 02324490256
E-Mail: [email protected]
Web: www.deriform.com.tr
DURU DERİ
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
109
Number of Employees
:
16
Production Capacity
:
1800 sqm/year
Price Range
:
Economic
About Company
:
In 2009 - Started to work in Çorlu Organized Industry Zone In 2011 - Started to Shanghai
export Now - Manufacturing fur, zig and suede in 3200 m2 closed area
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men, Women, Double-Face, Nappa, Upperleather,
Contacts
Factory
Organize Deri San Bölgesi Kuzey
Cad 2.Sok No:1 Çorlu/TEKİRDAĞ
Tel : 0.282.6865554
Fax : 0.282.6865563
Contact Details : Yücel Çete
E-Mail: [email protected]
Web: www.duruleather.com
DERI'X ACCESSORIES
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
2007
Number of Employees
:
10
Production Capacity
:
100000 sqm/year
Countries of Export
:
UK , Canada, Greece, Australia, Germany
Price Range
:
Mid-Range
About Company
:
Manufacturing Leather Bags and Leather Hats
Sub Sectors
:
Luggage, Gloves, Belts, Handbags,
Contacts
Factory
GAZİLER CAD 117 KAT:1 DAİRE
113 KAPILAR / İZMİR / TÜRKİYE
Contact Details : Ekrem DAĞ
Tel : 02324463023
Fax : 02324413664
E-Mail: [email protected], [email protected]
Web: www.derixbag.net, www.leathercaps.net
DOĞU DERİ TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
1999
Number of Employees
:
100
Countries of Export
:
Rusya,İtalya,Danimarka
Price Range
:
Luxury
Brands
:
Perre
Sub Sectors
:
Double-Face, Nappa,
Contacts
Factory
Yenidoğan Mh.Zübeyde Hanım Cd.
No:120 Zeytinburnu/İstanbul/Turkey
Tel : +90 212 415 57 17
Fax : +90 212 510 27 36
Contact Details : Mehmet Ali Dinç
E-Mail: [email protected]
Web: www.perre.com.tr
Desa Deri San ve Tic. A.S.
Year of Foundation
:
1972
Countries of Export
:
USA, England, Italy, Germany, France, China, Hong Kong, South Korea
Price Range
:
Economic
Contacts
Head Office
Halkalı Cad. No:208 34295 Sefaköy
- İSTANBUL
Contact Details : Melih ÇELET,
Burak ÇELET
Tel : +90 (212) 473 18 00
Fax : +90 (212) 6989812
E-Mail: [email protected]
Web: www.desa.com.tr
Denizler Deri Giyim San ve Tic. Ltd. Sti.
Year of
Foundation
:
2003
Countries of
Export
:
Russia, Ukrainia
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Our mission in leather industries has started in 1951, our latest established factory in BalikesirGonen has 15.000 m2 of closed area. We import our selected fur and leather from Spain, Italy,
France, Great Britain and Ireland. Fur leathers processed by latest techonology and specialist stuff
and reach 700.000- pieces per year. We are presenting these products to our customers in our
showroom in Zeytinburnu/İSTANBUL.
Contacts
Head Office
Nuripaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad.
No:194/2 Kat:2 Zeytinburnu İSTANBUL
Contact Details : Adem DENİZ,
Erdem DENİZ, Ayhan DENİZ
Tel : +90 (212) 546-2323
Fax : +90 (212) 582-0421
E-Mail: [email protected]
Web: www.denizlerderi.com
DEVRAN AYAKKABI SANAYİ A.Ş.
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Ankle Boots, Booties, Boat Moccasins, Boots, Classical Moccasins, Classical Shoes, Dancing
Shoes, Evening Shoes, Other Non-Classical Closed Shoes
Brands
:
PEDRO CAMINO
Sub Sectors
:
Men,
Contacts
Factory
Firuzköy Bulvarı No: 206 Avcılar
34325 Istanbul / TURKEY
Contact Details : Mr. Umut
DEVECİ
Tel : 90 212 423 20 50
Fax : 90 212 690 46 36
E-Mail: [email protected]
Web: www.devranayakkabi.com
ERSİN ÖZBOYACI DERİ KONFEKSİYON
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
2008
Number of
Employees
:
25
Production
Capacity
:
18 sqm/year
Price Range
:
Mid-Range
About Company
:
ÖZBOYACI GRUBU deri üretimine 1970 yılında İZMİR'de başlamıştır. Zamanla giysilik deri
üretimi için profesyonel bir takım oluşturmuştur. 30 yılı aşkın tecrübesini günümüz teknolojileriyle birleştirerek; dünya kalite standartlarına uygun deri mamülleri üreterek global deri
pazarında rekabet etmektedir. Deri işlentisi kendi kontrolümüzde yapılmaktadır. Çeşitli ülkelerden
gelen hamderiler deri türlerine göre işletilmektedir. Konfeksiyon üretimi İzmir-Basmane'de
yapılmaktadır. Bu tesisin kapasitesi ayda 5000 cekettir. Amacımız dünyadaki en iyi
hammaddelerden en kaliteli ve en doğal ürünleri üretmek, yine dünyadaki insanları bu ürünlerle
giydirmektir. Yeni sezon çalısmalarında klasik ve exlusive olmak üzere iki tarzda yön veren
ÖZBOYACI kolleksiyonlarında tamamen dünya trendlerine uygun kendi çizgisini oluşturmuştur.
Eskitmenin piyasadan farklı versiyonlarında kullanıldığı kolleksiyonda değişik görünümde
işlemeler ön planda tutulmuştur. Ağırlıklı genç bayan modellerinden oluşan kreasyonunda kalite,
uyum ve tarz bütünleşmiştir. Evrenin sonu olmadığı gibi tasarımın da sonu olmadığı fikrinden yola
çıkarak hazırladığımız kolleksiyonumuzu biraz daha yeniliğe açık, biraz uçuk kaçık, biraz detaycı
bir çizgide hazırladık. Deri sektörü hem değişime açık, hem sabit fikirli bir piyasa olduğu için
gerek materyallerde gerekse renk seçiminde doğallıktan yola çıkarak renkli ve sıradışı bir kreasyon
hazırlamıştır. Avrupa'nın klasik çizgisi ile Rusya'nın renkli ve detaylı stili ön planda tutulup; dünya
üzerin- deki her kitleye hitap etmeyi hedeflemektedir. Yeni bir yapılanmaya geçen ÖZBOYACI
DERİ kolleksiyonunda denge unsurunu gözönünde bulundurarak dünya üzerindeki her insanın
kendinden birşeyler bulabileceği zarif bir kreasyon hazırlamıştır. Avrupa ve Rus pazarındaki yerini
sağlamlaştırarak; VAZGEÇİLMEZ'i hedeflemektedir.
Brands
:
BELLUCCI
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men, Women, Garment,
Contacts
Head Office
Tel : (232)425 42 13 - 425 42 93
Fax : (232)425 42 05
Etiler mh. 1268 sk. no.2 Basmane İZMİR
Contact Details : ERSİN ÖZBOYACI
E-Mail: [email protected]
Web: www.ozboyacileather.com
ENSARI DERI KURK SAN. VE TIC. A.S.
Year of Foundation
:
1993
Countries of Export
:
China, India, Italy, Russia, Spain, Canada, France,
Polland
Price Range
:
Economic
About Company
:
Ensari Deri has been established in Corlu Organised
Leather Industrial Zone in 1978, our factory has a
capacity of processing different origins of high quality
lambskin of approximately 10,000,000 sft/year with its
high technology machinery and provides high quality
fur-suede lamb skins for domestic & foreign customers.
Our garment brand “MEDUSA” has an annual
production of 80,000 pieces jacket and exports to Russia,
EU countries, USA and Japan.
Contacts
Head Office
Yeni Doğan Mah. Zübeyde Hanım
Cad. 41/1 Sok. No:3 Zeytinburnu İSTANBUL
Tel : +90 (212) 679-0205
Fax : +90 (212) 582-2482
Contact Details : Muhammed Nuri
ENSARİ, Okan KOVANCI
E-Mail: [email protected];[email protected]
Web: www.ensarideri.com
Ekol Deri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Sti.
Countries
of Export
:
Italy, Russia
Price Range
:
Economic
About
Company
:
EKOL LEATHER is a Turkish corporation and a vital producer in “Double Face Lambskin for
Garments” business with 36 years of in depth experience. The company presents a deep “Tanner
Family” knowledge of 4 generations in lambskin production. Application of the world wide accepted
processes of tanning, dyeing, printing and machining, introduces our high quality and innovative
structure to the industry.
Contacts
Head Office
Zübeyde Hanım Cad. No:54
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Ersin ÖZEL,
Refiye Didem ÖZEL, Mehmet Uğur
ÖZEL
Tel : +90 (212) 679-1031
Fax : +90 (212) 510-6018
E-Mail: [email protected]
Web: www.ekolderi.net
Ensar Deri Imalat San. Tic. Ltd. Sti.
Year of
Foundation
:
1997
Countries of
Export
:
Russia, China, Ukrainia, Kazakhstan
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Ensar has been established in 1993 with brand of DER-AY to produce best quality leather for
garment, handbags and shoes. Our factory is located in Gonen/Balikesir leather industrial zone. Our
production capacity is 6.000 tons per year with the high quality. We service to our costumer in our
China office as well.
Brands
:
DER-AY
Contacts
Head Office
Tel : +90 (212) 679-1733
Fax : +90 (212) 664-9038
Gökalp Mah. 34.Sok. No:58
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Nusret
AYTEKİN, Naci AYTEKİN, Kadir
AYTEKİN
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.derayderi.com
ELİBOL DERİ KONF.TRZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of
Foundation
:
1989
Number of
Employees
:
59
Production
Capacity
:
30000 sqm/year
Countries of
Export
:
RUSYA,LITVANIA,POLONYA,ÇİN,KANADA,YUNANİSTAN,FRANSA
Price Range
:
Mid-Range
Brands
:
ELİBOL,VICENTINI,TILDA
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men, Women, Raw Materials,
Contacts
Head Office
mithatpaşa cd.büyükhaydarefendi
sk.no:14 beyazıt/ist
Tel : 212 518 34 78
Fax :
Contact Details : NEHİR GÜRBAKAR
E-Mail: [email protected]
Web: www.elibol.com
yenidoğan mah.Şehitkomiser Günaydın
cd.41/4 sk.no5-7 z.burnu/ist
Tel : 212 664 41 76
Fax : 212 664 73 82
Factory
Contact Details : YÜCEL ELİBOL
E-Mail: [email protected]
Web: www.elibol.com
Erluks Deri
Year of Foundation
:
1987
Countries of Export
:
Hong Kong, China, Russia, Ukrainia
Price Range
:
Economic
About Company
:
As a leading factory in leather sector in Turkey, we
fulfill production in years 8 million sqft of cattle hide
leathers products through Italian tecnology in Çorlu
Organised Leather Industry Region. The capacity is
always supplied by a proportional amount of raw and
auxiliary materials which are kept in stock. Variety of
clothing and shoe leather producing with Itallian
technology and auxiliary materials.
Contacts
Head Office
Organize Deri San. Böl. Hazan Sok.
No:1 Çorlu - İSTANBUL
Contact Details : Fatih EROĞLU,
Zülfiye SÜZEN
Tel : +90 (212) 510-9591
Fax : +90 (212) 558-7214
E-Mail: [email protected]
Web: www.erluks.com.tr
gedamla Leather
Year of
Foundation
:
1994
Countries of
Export
:
China, Hong Kong, Russia, Kazakhstan, Ukraine
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Our company is located in Usak Mixed Leather Industrial Zone which is sensitive to environment
with its infrastructure, superstructure and treatment facilities established. Ozkuplemez has been
serving its customers from both local and internatinal markets (Turkey, Russia, Ukraine, China,
Hong Kong). We are markets for garments full vegetable tanned, semi-vagetable tanned, nappa,
double side, relief& printed leather, suede, leather for bags and shoes.
Brands
:
Almina - EGEDAMLA leather
Contacts
Head Office
Karma Org. San. Bölg. 9.Cad. No:36
UŞAK
Contact Details : Akif KÜPLEMEZ,
Yaşar KÜPLEMEZ
Tel : +90 (276) 234-0196
Fax : +90 (276) 234-0396
E-Mail: [email protected]
Web: www.egedamladeri.com
EMIN AYAKKABI SAN.TIC.LTD.STI.
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boat Moccasins, Boots, Classical Moccasins, Classical
Shoes, Evening Shoes, Sandals, Slippers, House Shoes
Brands
:
TRUST @ CALLIGNARI
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men,
Contacts
Factory
Gençosman Mah. Org. Eşref Bitlis
Cad. Bahtiyar İşhanı No:37/5
Güngören 34165 Istanbul / TURKEY
Contact Details : Mr. Mahmut
BÜLBÜL
Tel : 90 212 677 72 11
Fax : 90 212 553 69 47
E-Mail: [email protected]
Web: www.trustshoes.com
OSTER
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
1996
Number of Employees
:
110
Production Capacity
:
12 sqm/year
Countries of Export
:
CIS, Midde East
Price Range
:
Mid-Range
About Company
:
Brands
:
Foster, Beha, Yepaz, Blackfoot, FosGard
Quality Certificates
:
ISO9001
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men,
Contacts
Factory
Tuzla Deri Yan Sanayi Bölgesi YC21
parsel Aydınlı/Tuzla/İstanbul
Contact Details : Batyr Mamenov
Tel : 02165910186
Fax : 02165910688
E-Mail: [email protected]
Web: www.foster-shoes.com
Filizler Dericilik San Tic. Ltd. Sti.
Year of
Foundation
:
1991
Countries of
Export
:
Russia, Germany, France, Canada
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Filizler’ Tannery & Leatherwear is a leading company in the leather industry. The main products of
the company are shearling(double face) lambskins also double face & suede kid-goat skins. The
company also runs it's own confectionary. 'Filizler' has showrooms in Moscow, Yekaterinburg,
Perm and İSTANBUL.
Contacts
Head Office
Gökalp Mah. 73/7 Sok. No:1/A
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Ulas FİLİZ,
Kadriye Filiz VURAL
Tel : +90 (212) 679-6326
Fax : +90 (212) 665-8146
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.filizler.com.tr
GÜNDÜZ KÜRK A.Ş.
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of
Foundation
:
1997
Number of
Employees
:
200
Production
Capacity
:
800 sqm/year
Countries of
Export
:
USA, Europe, Russia, China, Japan, Korea, Hong Kong, Taiwan
Price Range
:
Economic
About
Company
:
The foundation of Gündüz Group dates back to 1971, with the establishment of leather chemicals
commercial company. This first step is followed by others and paved the way to today's two
group companies, which have a remarkable role in the leather sector. Gündüz Kürk was founded
in 1997 and still operates in Çorlu Organized Industrial Zone. Having increased its sales volume
and product range in a short period, our tannery manufactures double face lambskins by
processing high quality raw skins imported, by its trained and qualified personnel. Gündüz Kürk
is one of the largest double face lambskin-producing tannery of Turkey with capacity of
8.000.000 sft./year in 20.000m2 of covered area, and with customer satisfaction and confidence
as main supporters for its growth.
Brands
:
GÜNDÜZ KÜRK
Sub Sectors
:
Double Face,
Contacts
Head Office
SRG PLAZA, GÖKALP MH. 39. SK.
NO:17 ZEYTİNBURNU, İSTANBUL,
TÜRKİYE
Contact Details : MEHMET kÖKEN
Tel : +90 212 664 21 00
Fax : +90 212 546 09 70
E-Mail: [email protected]
Web: www.gunduzgroup.com.tr
Gudersan Deri
Countries of Export
:
China, Russia, Belarus, Poland, Ukrainia
Price Range
:
Economic
About Company
:
Güdersan Group, with its vast experience and reputation,
is a leading producer and supplier of high-quality leather
to markets worldwide.
Contacts
Head Office
Gökalp Mah. 34.Sok. No:27
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Tayfur ALİSOY
Gündüz Kurk Sanayi ve Ticaret A.S.
Tel : +90 (212) 546-4600
Fax : +90 (216) 582-2527
E-Mail: [email protected]
Web: www.gudersan.com.tr
Year of
Foundation
:
1997
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Company Information: Established in 1997, making Double Face production with an annual capacity
of 8.000.000 sqft. A wide variety of product proposals is launched for choice of the customers. Our
mission is the reliability of the services based on a functional and modern managerial structure.
Product Information: Presenting fine quality goods specialised in Spanish origin Lechal
Toscana/Rassado, Merino, Tigrado, Merinillo, Lacon Lambskins for garment, Baby Calf and UK
Domestic both for garment and shoes.
Contacts
Head Office
SRG Plaza, Gökalp Mah. 39. Sok. No:17
34020 Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Ruken MIZRAKLI,
Nacho FERRIZ, Murat KARDAŞ
Tel : +90 (212) 664-2100
Fax : +90 (212) 546-0970
E-Mail: [email protected]
Web: www.gunduzgroup.com.tr
Güçlü Deri
Countries of Export
:
China, India, Indonesia, Italy, Korea, Pakistan, Taiwan,
Vietnam, Russia
Price Range
:
Economic
About Company
:
GUCLU GROUP is a well-known manufacturer and
exporter company of TURKEY which has more then 45
years of experience in Hide & Leather industry. With
having export capacity of more then 600 metric tones
Wet-Blue Hide & Split every month; we live the proud
of being professionals’ choice all over the world.
PRODUCTS : Wet Salted Hides - Wet Blue Hides - Wet
Blue Splits - Finished Leather
Brands
:
G-MOD
Contacts
Head Office
İstanbul Deri Organize Sanayi
Bölgesi 11.Yol B-13 Parsel 34956
Tuzla - İSTANBUL
Contact Details : İbrahim
KURŞUNOĞLU, Hakan TAŞKAN
Tel : +90 (216) 394-2481
Fax : +90 (216) 394-0890
E-Mail: [email protected]:group.com;[email protected]
www.guclu-group.com
GÜDERSAN DERİ
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
1984
Number of Employees
:
250
Production Capacity
:
550000 sqm/year
Exports in 2010
:
2000000
Countries of Export
:
rusya,çin, polonya
Price Range
:
Mid-Range
About Company
:
GİYSİLİK İŞLENMİŞ KUZU DERİSİ VE KÜRKÜ
Brands
:
GÜDERSAN
Sub Sectors
:
Garment, Upperleather, Raw Materials,
Contacts
Head Office
GÖKALP MAH. 34. SOK. NO: 27
ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
Contact Details : TAYFUR
ALİSOY
Tel : +90 212 546 46 00
Fax : +90 212 582 25 27
E-Mail: [email protected]
Web: www.gudersan.com.tr
GÜÇLÜ DERİ TEKSTİL
Status
:
Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
:
2002
Countries of Export
:
CHINA, HONG KONG, INDONESIA, ITALY, TAIWAN, KOREA
Price Range
:
Economic
Sub Sectors
:
Upperleather, Raw Materials,
Contacts
Factory
İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 11.YOL B-13 PARSEL 34956
TUZLA - İSTANBUL
Tel : +90 216 394 24 81
Fax : +90 216 394 08 90
Contact Details : Ayhan KIRHAN
E-Mail: [email protected]
Web: www.guclu-group.com
GÜLTAŞ DERİ
Price Range
:
Economic
Brands
:
Gültaş Deri
Contacts
Head Office
Ziya gökalp mah.31.sok.nu:6
zeytinburnu/istanbul
Tel : 0212 416 06 72
Fax :
HASEL AYAKKABI VE GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Boots, Classical Moccasins, Classical Shoes, Evening Shoes, Other Non-Classical Closed Shoes,
Other Sports Shoes
Brands
:
JAG CLUB
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Men,
Contacts
Factory
M. Nesih Özmen Mah. Merter Tekstil
Merkezi Kasım Sk. No:11/4 Merter
34010 Istanbul / TURKEY
Contact Details : Mr. Ahmet
POLAT
APPA DERİ
Status
:
Manufacturer
Tel : 90 212 505 35 71
Fax : 90 212 505 35 73
E-Mail: jagu[email protected]
Web: www.jaguar.com.tr
Exporter
Year of Foundation
:
2005
Countries of Export
:
Germany, Belgium, USA, Holland, Russia
Price Range
:
Economic
Sub Sectors
:
Double-Face, Nappa, Garment,
Contacts
Head Office
GÖKALP MAH. 39/4 SOK. NO:1719 ZEYTİNBURNU, İSTANBUL
Contact Details : ERHAN
ERÇETİN
Tel : 0212-679-9050
Fax : 0212-679-9044
E-Mail: [email protected]
Web: www.jappaleather.com
Kardeşler Deri
Year of Foundation
:
2002
Price Range
:
Economic
Brands
:
Kardeşler
Deri
Contacts
Head Office
Sancaktepe Mah. Sancak Sk. No: 20
Güngören / İSTANBUL
Tel : +90 (212) 637-3435
Fax : +90 (212) 637-7600
Contact Details : Sinan KARATLI Halit E-Mail: [email protected]
Web:[email protected]
YÜKSEL
Kardersan Deri San Tic. Ltd. Sti.
Countries of Export
:
China, HongKong, Korea, Denmark, Russia, Ukrainia,
Italy, Germany, Indonesia, Poland
Price Range
:
Economic
About Company
:
Producing cow hide leather for garments, shoes and had
bags.
Contacts
Head Office
Bursa Deri O.S.B. Aziz Demirkakan Cad.
6.Sok. No:9 Nilüfer - BURSA
Contact Details : Korkut ÇAÇAR,
Sezgin KARTAL, Uğur ÇAÇAR
Tel : +90 (224) 487-0050
Fax : +90 (224) 487-0059
E-Mail: [email protected]
Web: www.kardersan.com
Kızılkaya Deri
Year of Foundation
:
2006
Countries of Export
:
Russia, China
Price Range
:
Economic
About Company
:
Kizilkaya leather start to leather business around 1970,
Our new factory was built in Usak industrial zone at
2006, we start to manufacture ship leather. Our product
expert many country as Russia , Europe.
Contacts
Head Office
Ziya Gökalp Mah. 42/1 Sok. No:8
Zeytinburnu / ISTANBUL
Contact Details : Yunus KIZILKAYA
Tel : +90 (212) 416-6852
Fax : +90 (212) 416-6852
E-Mail: [email protected]
Web: www.kizilkayaderi.com
Kopuzlar Deri
Year of Foundation
:
1978
Countries of Export
:
HongKong, South Korea, Ukrainia, Greece, Egypt
Price Range
:
Economic
About Company
:
Bonded leather for shoes and leather goods. Fiberboard
(shankboard) for shoes.
Contacts
Head Office
İstanbul Org. Deri Sanayi Bölg.
Tabak Sok. No:2 N7-1 Parsel
Aydınlıkoy/Tuzla - İSTANBUL
Contact Details : Ziya KOPUZ
Tel : +90 (216) 394-1224
Fax : +90 (216) 394-1229
E-Mail: [email protected]
Web: www.kopuzlar.com
KOZA AYAKKABI DERİ DIŞ TİCARET - MUHAMMED YAHŞİ
Status
:
Exporter
Foreign Trade Company
Year of Foundation
:
2011
Number of Employees
:
1
Countries of Export
:
USA, İngiltere, Rusya, İtalya, Almanya, Japonya, İsviçre, Pakistan, Dubai
Price Range
:
Mid-Range
Brands
:
Koza Ayakkabı
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men, Women,
Contacts
Head Office
Evren Mah. Selen Sok. Koza Konakları
N:9 D:12 Güneşli / Bağcılar / İstanbul /
TURKIYE
Contact Details : Muhamed YAHŞİ
Tel : 0090 212 549 71 71
Fax : 0090 212 549 71 17
E-Mail: [email protected]
Web: www.derisan.com
KARYOKA AYAKKABI SAN VE TIC.LTD.ŞTI
Price Range
:
Economic
About Company
:
Ladies Shoes, Comfort Shoes
Brands
:
KARYOKA
Sub Sectors
:
Women,
Contacts
Factory
Maltepe Mah. Davutpaşa Çiftehavuzlar
Sk. No:6 K:1 Topkapı 34010 Istanbul /
TURKEY
Contact Details : Mr. Oğuz INNER
Tel : 90 212 612 64 80
Fax : 90 212 612 64 90
E-Mail: [email protected]
Web: www.karyoka.com.tr
Lider Deri Urun. San. ve Tic. A.S.
Year of Foundation
:
1985
Price Range
:
Economic
About Company
:
LIDER Tannery produce lamb and sheep nappa and
suede. Production is due with high quality of finishing
articles for garments and bags answering the
international markets.
Brands
:
Lİder Deri
Contacts
Head Office
10006 Sok.No:3 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Contact Details : Marc GALİKO
Tel : +90 (232) 376-8197
Fax : +90 (232) 376-8073
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.liderderi.com
LCM Deri
Year of Foundation
:
2002
Countries of Export
:
France, Germany, Sweden, Netherlands, Italy, America,
China, Colombia, Belgium, Austria, Greece, England,
Denmark
Price Range
:
Economic
About Company
:
LCM began by saying ''This is a story of changes '' This
Slogan is the indicator of LCM vision. Dynamic,
innovative, visioner... LCM gives 3 services ın the 3
strategic fields. Special leather ''Garment Leather ''
Special Chemistry Special Machinery (Drying
Machinery,Washing Machinery and Dyeing Machinery
for the Tannery and for the Garment Confection for
remain very good trend effect) LCM Predicts to target
the needs of the sector and aims to create fashion and
vision.
Contacts
Head Office
Çınar San. Sitesi 10007 Sok.
No:18/B5 Ulukent İZMİR
Contact Details : Mustafa
MUMCUOĞLU, Semra ŞAHİN
Tel : +90 (232) 833-4248
Fax : +90 (232) 833-4248
E-Mail: [email protected]
Web: www.lcmleather.com
LOTA AYAKKBI VE DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ
Price Range
:
Economic
About Company
:
Ankle Boots, Booties, Boots, Classical Moccasins
Brands
:
INUOVO
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Women,
Contacts
Factory
Ikıtelli Organize Sanayi Bölgesi
Bedrettin Dalan Bulvarı Aykosan
Sanayi Sitesi 2.Kısım No:1 K:2
Başakşehir 34126 Istanbul /
TURKEY
Contact Details : Mr. İsmet Mert
DOĞANER
MUR-DER DERİ SAN. A.Ş.
Status
:
Manufacturer
Year of Foundation
:
1978
Number of Employees
:
60
Production Capacity
:
500 sqm/year
Exports in 2010
:
1.500.000 USD
Tel : 90 212 458 22 28
Fax : 90 212 458 22 26
E-Mail: [email protected]
Web: www.inuovo.com
Countries of Export
:
Russia, Ukraine
Price Range
:
Mid-Range- Expensive
About Company
:
Calf Leather Manufacturer (Shoes & Bags) Dana Derisi İmalatı (Ayakkabı & Çanta)
Sub Sectors
:
Upperleather,
Contacts
Factory
Tel : 0224 4870070
Fax : 0224 4870077
Bursa Deri OSB, Aziz Demirkakan
Cd. 6. Sk. No:18 Nilüfer Bursa
Contact Details : Murat Çağlar
E-Mail: [email protected]
Web: www.murderderi.com
Mader Deri San. ve Tic. A.S.
Year of
Foundation
:
1983
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Mader Deri produces high quality leather for handbag, belt and shoe upper. Major products are
vegetable tanned and wet-white tanned leathers. Mader provides different types of cutting, like
culltta, double-butt, shoulder, belly and etc. Products vary from 0.8mm up to 4mm. thickness.
Contacts
Head Office
Org. Deri San. Bölgesi Parsel F2 Tuzla İSTANBUL
Contact Details : Erdal MATRAŞ,
Tuğrul MATRAŞ
Tel : +90 (216) 394-1418
Fax : +90 (216) 394-1420
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.mader-tanning.com
Marmara Deri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Year of Foundation
:
1992
Countries of Export
:
China, HongKong, India, Korea, Italy, France, Spain,
Germany, UK, USA
Price Range
:
Economic
About Company
:
Marmara Deri leading the sector with its strong,
aesthetical and modern presentations prepared every
year has demonstrated its entrepreneurial spirit once
more by moving to its new production facilities with
European Standards located in Corlu Organized
Industrial Leather zone in 2004. Nappa leather is
produced by continuously developing the articulates for
fashion by its strong R&D department, innovative
structure and by the machine park of the latest
technology.
Brands
:
MARMARA DERİ
Contacts
Head Office
Gökalp Mah. Zübeyde Hanım Cad.
No:64 34020 Zeytinburnu - İSTANBUL
Tel : +90 (212) 679-7462
Fax : +90 (212) 679-7464
Contact Details : Halil AĞCA, Ahmet
KUYULU, Hakan BİLGEN
E-Mail: [email protected]
Web: www.marmaraderi.com
MEHMET GÜLER AYAKKABI VE DERİ MAM. TİC. LTD. ŞTİ
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boat Moccasins, Boots, Classical Moccaisins, Classical
Shoes, Evening Shoes
Brands
:
PANUCCI - GÜLER
Sub Sectors
:
Men, Women,
Contacts
Factory
Egemenlik Mah. 130. Sk. No:11 Işıkkent
35070 Izmır / TURKEY
Contact Details : Mr. Fırat GÜLER
MİNİMEN ORTOPEDİK AYAKKABI. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Tel : 90 232 436 10 00
Fax : 90 232 436 10 05
E-Mail: [email protected]
Web: www.panucci.com.tr
Price Range
:
Economic
About Company
:
Anatomical Footwear, Boots, Others, Children Shoes
Brands
:
MINIMEN
Sub Sectors
:
Kids, Men, Women,
Contacts
Factory
50. Yıl Mah. B. Cd. 2002 Sk. No:4/2
Sultangazi 34265 Istanbul / TURKEY
Tel : 90 212 668 55 89
Fax : 90 212 667 20 41
Contact Details : Mr. İsmail BÜLBÜL
E-Mail: [email protected]
Web: www.minimen.com.tr
ΜOLYER AYAKKABICILIK VE DERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boat Moccasins, Boots, Classical Moccasins, Classical
Shoes, Evening Shoes, Sandals, Sport
Brands
:
SERGIO PAGANELLI
Sub Sectors
:
Sport Shoes, Men,
Contacts
Factory
Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi
Aymakop Sanayi Sitesi A5 Blok A
Kapısı Kat:3 Ikitelli 34303 Istanbul /
TURKEY
Contact Details : Mr. Süleyman
GÜRSOY
Tel : 90 212 671 56 90
Fax : 90 212 671 41 38
E-Mail: [email protected]
Web: www.molyer.com
Odabaşı Deri
Year of Foundation
:
1998
Countries of Export
:
Germany, Italy, France, China,
HongKong, Japan, Korea
Price Range
:
Economic
About Company
:
Odabasi Deri is one of the best and
well known producer and supplier of
Finished Lambskin Leather( nappa)
and Finished Lambfur Leather( double
face) articles in Turkey. It has a
production capacity of 6.000.000 sqft
nappa and 8.000.000 sqft double face
yearly in 20.000 m2 closed area in
Usak/Turkey. It manufactures finished
lambskin and lambfur leather for
apparel industry by processing
imported high quality raw skins by its
200 qualified staff by latest technology.
Brands
:
ODABASI GROUP
Contacts
Head Office
Tel : +90 (212) 679-0101
Fax : +90 (212) 679-1930
Gökalp Mah. 39.Sok. No:8
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Hayrettin
ODABAŞI, Deniz ELMAS
E-Mail: [email protected]
Web: www.odabasigroup.com
ΟRJİN Deri Konfeksiyon AŞ
Status
: Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
: 1978
Number of Employees
: 460
Production Capacity
: 120 sqm/year
Exports in 2010
: 25.000.000,- USD
Countries of Export
: EC Countries, USA, Japan, China...
Price Range
: Luxury
Brands
: ZAFFERS, VITTORIO&VITTORIO, ELEMENTS
Producer of Foreign Brands
: All international brands
Sub Sectors
: Double-Face, Nappa,
Contacts
Head Office
Güneşli, Gülbahar Cad. 19 BagcılarISTANBUL
Tel : +90.212.550 40 50
Fax : +90.212.550 20 50
Contact Details : Mr. Burkan AKBAS E-Mail: [email protected]
Web: www.orjin.com
OSM Leather
Year of Foundation
:
1990
Countries of Export
:
Russia, Ukrainia, Iraq, China
Price Range
:
Economic
About Company
:
We are leather tanning company
producing high grade finished leather
for garment, handbags and shoes. We
have been in the leather business for
almost 50 years. Annual capacity is
750.000 ovine skins, lamb and goat
skins.
Contacts
Head Office
Yenidoğan Mah. 41/1 Sok. No:7 34760
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Refik YILMAZ,
Adnan YILMAZ, Aysun UNSAL
Tel : +90 (232) 842-6215 +90 (232) 842-6216
Fax : +90 (232) 842-6217
E-Mail: [email protected]
Web: www.osmleather.com
latin Deri
Year of Foundation
:
1992
Countries of Export
:
UK, China, Italy, Spain, Korea,
Germany, France, England
Price Range
:
Economic
About Company
:
PLATIN DERI has a wide-range
collection of double-face. It offers to
the customers a lot of articles like
TOSCANA, RASATO, BABY LAMB
ASTRAKAN, CORTOS, MERINO,
MERINILLO, LACON, TIGRADOS
etc. It is pretty possible to find any
kind of finishing. There is no need for
many words. ''Touch and feel the
difference''
Contacts
Head Office
Sümer Mah. Zübeyde Hanım Cad.
No:380 34760 Zeytinburnu İSTANBUL
Tel : +90 (212) 679-6692
Fax : +90 (212) 679-8837
Contact Details : Turgut KÜTÜK,
Faik KÜTÜK
E-Mail: [email protected]
Web: www.platinderi.com.tr
PLASTAB PLASTIK TABAN SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI
Price Range
:
Economic
About Company
:
Beach Shoes, Flip Flops, Boots, Espadrilles, Evening Shoes, Sandals, Slippers, House Shoes
Brands
:
PIXY
Sub Sectors
:
Women,
Contacts
Factory
San. Bir. Bulvarı 4. Bölge 9. Cadde
No:117 34010 Istanbul / TURKEY
Contact Details : Mr. Burak
TÜRKKAN
Tel : 90 212 886 58 10
Fax : 90 212 886 56 98
E-Mail: [email protected]
Web: www.plastab.com.tr
POLETTO AYAKKABICILIK SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Price Range
:
Economic
About Company
:
Ankle Boots, Booties, Boots, Classical
Shoes, Evening Shoes
Brands
:
POLETTO
Sub Sectors
:
Women,
Contacts
Factory
Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi
Kızılağaç Sokak No:3 Merter 34010
Istanul / TURKEY
Contact Details : Mr. Hacı Bayram
POLAT
Tel : 90 212 637 79 61
Fax : 90 212 637 79 62
E-Mail: [email protected]
Web: www.polettoshoes.com
Renk Deri
Year of Foundation
:
1991
Countries of Export
:
EU Countries, China, HongKong,
Russia, USA, Korea, Ukraine, Pakistan
Price Range
:
Economic
About Company
:
Renk Deri, a leading Turkish tannery,
manufactures 4,200,000 sqft finished
and semi-finished double-face
lambskins and 4,000,000 sqft cow
garment leather annually. World-class
fashion clothing leather plus fur-suede
material of Spanish, Italian and English
origins are processed in the state-ofthe-art tannery. These garment leathers
in creative and trendy finishes and in
endless variety of colors are exported
to EU countries, USA, Russia,
Ukraine, Korea and China.
Brands
:
RENK, NUPA
Contacts
Head Office
Gökalp Mah. Şehit Komiser Günaydın
Cad. No:13 Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Nuri YERLİKAYA,
Anıl CAN, Serdar YERLİKAYA
Tel : +90 (212) 679-3235
Fax : +90 (212) 546-8060
E-Mail: [email protected]
Web: www.renkderi.com.tr
RG Deri
Year of Foundation
:
2005
Countries of Export
:
Far Est, America, Europe
Price Range
:
Economic
About Company
:
High and middle end lamb and sheep
leather tanned and finished for
garment, shoes and handbags
industries. Built on the basis of knowhow accumulated over the years, RG
deri is continously in touch with
fashion people, in search of new ways
of processing leather in order to create
fashion forwarded articles.
Brands
:
ARG DERI
Contacts
Head Office
Gökalp Mah. 39.Sok. SRG Plaza
No:19 Kat: 4 Zeytinburnu İSTANBUL
Contact Details : Ruken GÜNDÜZ
Tel : +90 (212) 582-1004
Fax : +90 (212) 582-1013
E-Mail: [email protected]
Web:
SÜED MOD DERİCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Status
: Manufacturer
Exporter
Year of
Foundation
: 1992
Number of
Employees
: 260
Production
Capacity
: 60000 sqm/year
Exports in 2010
: 13.000.000-USD
Countries of
Export
:
Price Range
: Mid-Range- Expensive
About Company
: İstanbul Güneşli'de kendi binasında deri ve kürkten bay bayan dış giyim
imalat ve ihracatı yapan SÜED MOD 260 çalışanı ile yılın 12 ayı tam
kapasite çalışan nadir deri firmalarından dır.
Sub Sectors
: Kids, Men, Women, Double-Face, Nappa, Raw Materials,
Contacts
Factory
ABD, FRANSA, İNGİLTERE, POLONYA, İTALYA, ALMANYA,
HOLLANDA, YUNANİSTAN, RUSYA, İSVİÇRE
BAĞLAR MH.MEHMET AKİF
CD.NO:14 BAĞCILAR ISTANBUL
Contact Details : TANJU
GECGOREN
Tel : 0 212 410 28 28
Fax : 0 212 410 28 68
E-Mail: [email protected]
Web: www.suedmod.com
SİMGE DERİ TEKSTİL
Status
: Manufacturer
Exporter
Price Range
: Economic
About
Company
: ABOUT US Since 1989, SIMGE Leather is one of the leading companies in the
Turkish leather textile industry. As a result of the top quality production and with
our brands SMY and Armonia, SIMGE is well known in the leather industry.
We're keeping our operations in a 1500 m2 factory area - located in Zeytinburnu which includes all production departments and the showrooms as well. The
annual production capacity of SIMGE Leather is around 25.000-30.000 pieces
with exports to Russia, USA, Canada and the European Community as well. We
are preparing two different product catalogues - spring and winter collections annualy which are designed up to latest fashion trends all over the world. Fur,
suede And zig leather - which are main elements of our collections - let us widen
our vision in design for men and women leather products ranging from all kinds
of style such as winterwear. Aware of the power of a good design team which
could morph a company to be an international brand, we may be proud of our
investments in arge and style departments which will be our guides to be a futureinternational-brand.
Brands
: SMY, ENZIOGIZZI
Contacts
Factory
YENİDOĞAN MH.ZÜBEYDE HANIM
CAD.41.SK. NO:8 ZEYTİNBURNUİSTANBUL
Tel : 0212 679 1188-0212 555 9080
Fax : 0212 679 2425
Seyhan Deri
Year of
Foundation
:
1997
Countries of
Export
:
China, HongKong, India, Korea, Italy, France, Spain, Germany, UK, USA
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Seyhan Deri leading the sector with its strong, aesthetical and modern presentations prepared every
year has demonstrated its entrepreneurial spirit once more by moving to its new production facilities
with European Standards located in Corlu Organized Industrial Leather zone in 2004. Double Face
leather is produced by continuously developing the articulates for fashion by its strong R&D
department, innovative structure and by the machine park of the latest technology.
Brands
:
Seyhan Deri
Contacts
Head Office
Gökalp Mah. 42/2 Sok. No:8
Zeytinburnu - İSTANBUL
Contact Details : Cemal AĞCA,
Ahmet KUYULU, Hakan BİLGEN
Tel : +90 (212) 679-7462
Fax : +90 (212) 679-7464
E-Mail: [email protected]
Web: www.marmaraderi.com
SEBATA ALYASAN AYAKKABI İMALATI VE YAN SAN. LTD. ŞTİ.
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boots, Classical Moccasins, Classical
Shoes, Other, Non-Classical Closed
Shoes
Brands
:
DE MARCHI CALZATURA
Sub Sectors
:
Men,
Contacts
Factory
Keresteciler Sitesi Mehmet Akif
Caddesi Kiraz Sokak No:8 Merter
34010 Istanbul / TURKEY
Contact Details : Mr. Ercan
DEMİRKAN
TESS DIS TIC. LTD. STI.
Status
: Exporter
Year of Foundation
: 1986
Number of Employees
: 48
Production Capacity
: 30 sqm/year
Tel : 90 212 637 08 88
Fax : 90 212 637 06 76
E-Mail: [email protected]
Web: www.sebata.com
Exports in 2010
: 3.500.000 USD
Countries of Export
: Italy, China, France, Belgium
Price Range
: Mid-Range- Expensive
About Company
: Leather-Fur & Exotic Leather Jacket Exotic Leather and Fur Trade
Artificial Leather & Faux Fur, Jacket Trade
Brands
: TESS, PONTESSA, BIENTO
Producer of Foreign
Brands
: Benetton, George Rech, Essentiel
Sub Sectors
: Luggage, Gloves, Belts, Handbags, Double-Face, Nappa,
Contacts
Head Office
Tel : 902126645807
Fax : 902125460670
ZEYTINBURNU, SUMER MAH.
PROF. TURAN GUNES CAD. NO.
20-2 34025 ISTANBUL
Contact Details : M.OSMAN
BATURAY
E-Mail: [email protected]
Web: www.tess.com.tr
Turteks Tekstil Etiket San. ve Tic. A.S.
Status
: Manufacturer
Year of Foundation
: 2000
Number of Employees
: 60
Production Capacity
: 24000000 sqm/year
Price Range
: Mid-Range- Expensive
Sub Sectors
:
Contacts
Factory
Huzur Mahallesi, Suvari Sokak No.5,
Seyrantepe, Istanbul
Contact Details : Vidal CIPRUT
Toprak Kürk ve Deri
Tel : +90 212 284 53 45
Fax : +90 212 324 28 65
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.turteksetiket.com
Year of Foundation
:
2002
Countries of Export
:
China, Japan, Italy, France, Russia,
Spain, HongKong, Korea
Price Range
:
Economic
About Company
:
Toprakkurk produces 1.000.000 pieces
of fur per year. It has cold storage area
for 300.000 pieces. Double face fur a
garment. It has 320m2 lab for footwear
industry.
Contacts
Head Office
Yeşiltepe OSB Mahallesi Seçkin
Sok. No:8 Çorlu - İSTANBUL
Contact Details : Özdemir
TOPRAK, Kadir YÜKSEL,
Gülibahaer HUSEYİN
Tel : +90 (282) 686-7373
Fax : +90 (282) 686-7377
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.toprakkurk.com
TURGUT KARDESLER LEATHER
Status
: Manufacturer
Exporter
Year of
Foundation
: 1994
Production
Capacity
: 1500000 sqm/year
Countries of
Export
: HONG KONG,CHINA,TAIWAN,KOREA,RUSSIA,UKRANIA,BULGARIA,SIRBIJA,ROMANIA,POLLAND,GEOR
Price Range
: Mid-Range
About
Company
: OUR SALES OFFICES AND WAREHOUSES LOCATED IN ISTANBUL ( BEYAZIT, GÜNGÖREN, İKİTELLİ ). TA
BURSA. IN PRODUCTION, WE USE QUALITY RAW MATERIAL OF OUR DOMESTIC MARKETS FOR PRODU
AND HIGH QUALITY FINISHED CALF LEATHERS FOR OUR CUSTOMERS IN TURKEY AND ALL AROUND
PRODUCE CALF AND SMALL BOVINE LEATHERS FOR SHOES, BAGS, BELTS, LEATHER GOODS, SADDLE
DECORATION. CHROM AND MIX TANNAGE AVAILABLE. MANY FINISHES POSSIBLE; NATURAL, SMOOT
STIFF, ANILINE, SEMI-ANILINE, PIGMENTED, BOX, CRACLED, METALLIC, CLASSIC, FASHION, PRINTED
WATERPROOF AND LINING.
Sub Sectors
: Leather Merchant, Upperleather, Raw Materials,
Contacts
Head Office
SANCAKTEPE SANAYI MAHALLESI
SANCAK SOKAK NO:17 GUNGOREN
ISTANBUL TURKEY
Contact Details : MR.ISMAIL
TURGUT
Tel : 0090 212 6370561
Fax : 0090 212 6373470
E-Mail: [email protected]
Web: www.turgutkardesler.com.tr
TOPBAS SHOES UNITED CLUB SPORT
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boots, Espadrilles, Other Non-Classical
Closed Shoes, Other Sports Shoes,
Sandals, Slippers, House Shoes
Brands
:
TOPBAŞ AYAKKABI
Sub Sectors
:
Men, Women,
Contacts
Factory
İzmir-Bursa Sürat Yolu PK 77
Selimşahlar 45040 Manisa / TURKEY
Tel : 90 236 266 43 88
Fax : 90 236 266 40 24
Contact Details : Mr. Arif TOPBAŞ
E-Mail: [email protected]
Web: www.topbas.com.tr
Uyguner Deri
Year of Foundation
:
1977
Countries of Export
:
Germany, Austria, China, HongKong,
USA, UAE, Korea, Russia, Vietnam
Price Range
:
Economic
About Company
:
Semi-Finished Cow Leather, Finished
Cow Leather, Man-Made Leather, Split
Leather, Finished and Printed Leather
For Shoes, Bags, Upholstery and
Garments / Nappa, Nubuck, Suede
Leather.
Contacts
Head Office
UYGUNER Oganize Deri San. Bölg.
Nokra Cad. No:3 G-4 Özel Parsel Tuzla
- İSTANBUL
Contact Details : Cengiz Giray /
Berivan Şahin
Tel : +90 (216) 394-1547
Fax : +90 (216) 394-1551
E-Mail: [email protected];
Web:[email protected]
www.uyguner.com
Vieri Gianluca
Year of Foundation
:
1986
Countries of Export
:
China, Russia, USA, Italy, France,
Hong Kong, UAE
Price Range
:
Economic
Brands
:
VİERİ GİANLUCA
Contacts
Head Office
Nuri Paşa Mah. 13.Sok No:59
Zeytinburnu - İSTANBUL
Tel : +90 (212) 546-7542
Fax : +90 (212) 582 36 90
Contact Details : Aydın ÖZER,
Burak ERÇAKIR
E-Mail: [email protected]
Web:
VENÜS AYAKKABICILIK VE DERİ ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Price Range
:
Economic
About
Company
:
Boots, Classical Moccasins, Classical
Shoes, Ladies Shoes
Brands
:
VENUS
Sub Sectors
:
Women,
Contacts
Factory
OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım
15. Ada C Blok İkitelli - Başakşehir
34306 Istanbul / TURKEY
Contact Details : Mr. Mustafa
Tel : 90 212 549 18 62
Fax : 90 212 549 84 45
E-Mail: [email protected]
Web: www.venusayakkabi.com.tr
AKBULUT
VODER AYAKKABI VE DERİ TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD STİ
Price Range
:
Economic
About Company
:
Boat Moccasins, Boots, Classical
Moccasins, Classical Shoes, Evening
Shoes, Other Non-Classical Closed
Shoes, Others, Sandals
Brands
:
VODER
Sub Sectors
:
Men,
Contacts
Factory
Egemenlik Mahallesi 6088 Sokak
No:5/201 Işıkkent - Bornova 35070
Izmir / TURKEY
Contact Details : Mr. Akın
VOLAKA
Tel : 90 232 436 22 55
Fax : 90 232 436 61 82
E-Mail: [email protected]
Web: www.voderayakkabi.com
YENER KUNDURA SAN.TIC.LDT.STI
Status
: Manufacturer
Year of Foundation
: 1992
Number of Employees
: 22
Production Capacity
: 120000 sqm/year
Price Range
: Economic
Quality Certificates
: ISO9001
Sub Sectors
: Sport Shoes, Safety Shoes, Kids, Men, Women,
Contacts
Factory
6083 SOK.NO:29 ISIKKENT/İZMİR
Contact Details : YENER
DEMIRCI
Tel : 232 436 27 52
Fax : 232 436 52 86
E-Mail: [email protected]
Web: yenershoes.com.tr
Head Office
6083 Sokak No: 29 Işıkkent /İZMİR
Contact Details : Yener DEMİRCİ
Tel : 0 (232) 436 27 52
Fax : 0 (232) 436 52 86
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.yenershoes.com.tr
YUSUFOĞULLARI TEKSTİL VE DERİ
Status
: Manufacturer
Exporter
Year of Foundation
: 1997
Number of Employees
: 61
Countries of Export
:
Price Range
: Economic
Brands
: SHAKY
Sub Sectors
: Double-Face, Nappa,
RUSYA, POLONYA, İTALYA, NORVEÇ, ABD. AVUSTURYA,
DUBAİ, ALMANYA , BAE.
Contacts
Factory
BEŞKARDEŞLER 4.SK N.12 34020
KAZLIÇEŞME ZEYTİNBURNU
İSTANBUL
Contact Details : ŞEVKET
YUSUFOĞULLARI
AKO A.S.
Status
: Manufacturer
Exporter
Year of
Foundation
: 1974
Number of
Employees
: 60
Production
Capacity
: 19200 sqm/year
Countries of
Export
: USA, EUROPA,RUSYA
Price Range
: Luxury
Tel : 0212 665 11 22
Fax : 0212 665 42 46
E-Mail: [email protected]
Web: www.shakyleather.com
About
Company
: YAKO 1974 DEN BU YANA DERİ VE SHEARLING URETIMI
YAPMAKTADIR.YURT ICI VE YURT DISINDAKI UNLU MARKALARA
URETIM YAPAN FIRMAMIZ YURT ICINI PARAKENDE VE TOPTAN
SATISDA YAPMAKTADIR.AYRICA YURT DISINA YONELIK
YAKO.COM UZERINDEN E TICARET DE YAPMAKTADIR.
Brands
: YAKO
Sub Sectors
: Nappa,
Contacts
Factory
KENNEDY CAD.BESKARDESLER 3.
SO. NO.16 ZEYTINBURNU 34020
ISTANBUL
Contact Details : MUSTAFA
BOZKUS
Tel : 0090 212 5474466
Fax : 0090 212 5474465
E-Mail: [email protected]
Web: www.yako.com - www.yako.cc
Factory
KENNEDY CAD.BESKARDESLER 3.
SO. NO.16 ZEYTINBURNU 34020
ISTANBUL
Contact Details : MUSTAFA
BOZKUS
Tel : 0090 212 5474466
Fax : 0090 212 5474465
E-Mail: [email protected]
Web: www.yako.com - www.yako.cc
Yateks
Year of Foundation
:
1984
Countries of Export
:
China, Germany, Belgium, France
Price Range
:
Economic
About Company
:
YATEKS only works with the highest
quality lamb skins. According to our
customer requirements we produce
every variety of garment leather.
Furthermore, Yateks can produce on
customer demand lamb leather for shoe
uppers and handbags as well as high
performance, water repellent leather.
Contacts
Head Office
Sanat Cad. No:35 Çamdibi - İZMİR
Tel : +90 (232) 433-6485
Fax : +90 (232) 433-9445
Contact Details : Altemur BAYHAN
E-Mail: [email protected]
Web: www.yateks.com.tr
Yesiller Deri
Year of Foundation
:
1983
Countries of Export
:
China, Hong Kong, Korea, USA,
Canada, Russia, Italy, Spain, Germany,
France
Price Range
:
Economic
About Company
:
It was a large vision that Yesiller Deri
started its activities in a small
workshop in 1983 and through the
consecutive years it has managed to
become one of the most successful
companies of its sector in terms of both
production capacity and product
quality. Today with a Professional
management and export to most
Europe, Far East countries, Russia and
USA, we are experiencing the
happiness of meeting expectations and
needs of our customers.
Contacts
Head Office
Gökalp Mah. Zübeyde Hanım
Cad. No:6 34020 Zeytinburnu İSTANBUL
Contact Details : Mustafa
YEŞIL
Tel : +90 (212) 547-9090
Fax : +90 (212) 547-9089
E-Mail: [email protected]
Web: www.yesillerderi.com.tr
Zirve Dericilik
Countries of
Export
:
China, Israel, Italy, Mexico, Russia, USA
Price Range
:
Economic
About
Company
:
ZIRVE DERI is a manufacturer and exporter company of
TURKEY which has more then 45 years of experience in
Hide & Leather industry. With having production capacity
of more then 7.500.000 Sqft Finished Leather per year, we
are in proud of being the choice of well-known brand
owners in the market. PRODUCTS: Patent Leather,
Finished Grain Leather and Dyed Suede Split for shoes,
bag and belt.
Brands
:
Zirve Deri
Contacts
Head Office
İstanbul Deri Organize Sanayi
Bölgesi 11.Yol B-13 Parsel, 34956
Tuzla - İSTANBUL
Contact Details : İbrahim
KURŞUNOĞLU, Hakan TAŞKAN
Tel : +90 (216) 394-2481
Fax : +90 (216) 394-0890
E-Mail: [email protected]:group.com;[email protected]
www.guclu-group.com

Benzer belgeler

ελλαδας - Türk-Yunan Medya Buluşması

ελλαδας - Türk-Yunan Medya Buluşması μας έπεσαν στα 1,5 δισ. δολ. ενώ οι δικές τους ανέβηκαν στα 3 δισ. Οι ελληνικές εισαγωγές εστιάστηκαν σε αγαθά πρώτης προτεραιότητας ενώ οι ελληνικές εξαγωγές υπερέβησαν τις δικές μας. Μετά την κρί...

Detaylı

Εταιρίες Κων/πολη - gmt Ομογένεια Τουρκία

Εταιρίες Κων/πολη - gmt Ομογένεια Τουρκία CENGİZ İNŞAAT SAN.TİC. http://www.cengiz.com.tr/ FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ. http://www.fernas.com.tr/ UYUM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET LTD. ŞTİ. STAR ALÜMİNYUM PAZ. LTD. ŞTİ. http://www.utkanstar.com/ GA...

Detaylı

Jan-Febr 2010

Jan-Febr 2010 ξενοδοχείο τους ακτές ή το λιμάνι στο οποίο βρίσκονται με το σκάφος τους.

Detaylı

konuk defteri̇ - Açık Toplum Vakfı

konuk defteri̇ - Açık Toplum Vakfı απέλασης. Αλλά δεν ήταν μόνο η απέλαση. Αναγκάστηκαν να υπογράψουν ένα ντροπιαστικό κείμενο στο οποίο παραδέχονταν την «ενοχή» τους και αφού το κράτος έβαλε χέρι στην περιουσία τους, διώχτηκαν από ...

Detaylı