elektronik2_odevi

Transkript

elektronik2_odevi
Ad Soyad
Şube No
Öğrenci No
Bölüm
: Fahri Dönmez
: TBIL-306-01
: 12213251
: Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik II
DOÇ. DR. ŞEBNEM KANDİL İNGEÇ
Mayıs 2014
1. Aşağıda doğruluk tablosu verilen fonksiyonlar için lojik devre tasarlayınız.
R1=A’.B’
R2=A.B
R=A’.B’ + A.B
Bu devre ÖZEL VEYA DEĞİL (EX-NOR) Kapısıdır
R=A’.B’ + A.B fonksiyonunun ve veya ve değil kapıları kullanılarak çizilmiş lojik devresi.
R1=A’.B
R2=A.B
R= A’.B + A.B
Sadeleştirdiğimizde R= B.(A’+A) = B
B
R=B
Lojik devresini çizmek için tampon (Buffer) kullanılabilir veya tek girişli VE veya VEYA kapısı da
kullanılabilir.
U1=R’.W’.C’
U
U
U2=R’.W.C’
U3=R.W’.C’
U4=R.W.C’
= R’.W’.C’ + R’.W.C’ + R.W’.C’ + R.W.C’ = C’.(R’.W’ + R’.W + R.W’ + R.W)
= C’.(R’.(W’+W) + R.(W’+W)) = C’.(R’+R)
= C’
Lojik devre için tek bir değil (INVERTOR) yeterlidir veya tek girişli VE veya VEYA kapısı ÇIKIŞINA
DEĞİL konulabilir.
C
U = C’
f1=x’.y’.z’
f2=x’.y’.z
f3=x’.y.z’
f4=x’.y.z
f5=x.y.z
f
= x’.y’.z’ + x’.y’.z + x’.y.z’ + x’.y.z + x.y.z = x’.y’.(z’+z) + x’.y.z’ + y.z.(x’+x)
f
= x’.y’ + x’.y.z’ + y.z = x’.(y’+y.z’) + y.z
f
= x’ + y.z
2. Aşağıda verilen fonksiyonları De Morgen’a göre sadeleştiriniz.
x.y + y’.z +x.z + x.y.z
= x.y.(z+z’) + y’.z.(x+x’)+x.y.z
= x.y.z + x.y.z’ + y’.z.x + y’.z.x’ +x.y.z
= x.y.z +x.y’.z + x.y.z’ + x’.y’.z
=x.y.(z+z’) + y’.z(x+x’)
=x.y + y’.z
(a.b.(c+(b.d)’)+(a.b)’).c.d
= (a.b.(c+b’+d’)+a’+b’).c.d =(a.b.c +a.b.d’ + a’+b’).c.d
= a.b.c.d +a’.c.d +b’.c.d =c.d.(a.b + a’+b’)
= c.d(a.b+(a.b)’)
= c.d
3. Aşağıdaki fonksiyonlar için lojik devre tasarlayınız.
Sadeleştirilmiş fonksiyon f
= x.y + y’.z
Sadeleştirilmiş fonksiyon g = c.d