BEŞGEN Mobilya

Yorumlar

Transkript

BEŞGEN Mobilya
röportaj
BEŞGEN Mobilya
çalışanları için yılda
en az 10 eğitim
düzenliyor
Yurt dışında düzenlenen fuarlara düzenli katılan, eğitim
mobilyaları alanında marka olma yolunda ilerleyen
BEŞGEN Mobilya, firmanın ve sektörün gelişimi için
eğitime önem veriyor. Çalışanları için yılda en az 10
eğitim düzenlediklerini ifade eden BEŞGEN Mobilya
CFO’su (Mali ve İdari İşler Müdürü) Salih Geyik,
mobilya alanındaki eğitimlerde öğrencilerin sektöre
hazır hale gelmeleri gerektiğini söylüyor.
Salih Geyik
B
EŞGEN Mobilya ürünlerinizi
tasarlarken nasıl bir ekiple
çalışıyorsunuz? Tasarım ve
üretim kaç aşamadan oluşuyor?
Öncelikle kendi iç kaynaklarımızı
kullanmaya özen gösteriyoruz.
Sektörü ve pazarın ihtiyaçlarını
yakından tanımak büyük avantaj.
Endüstriyel tasarımcılar ve iç
mimarlardan oluşan tasarım
ekibimiz ile satış ekibinden gelen
talepler ve sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda çalışmalar
yürütüyoruz. Ayrıca Türkiye’nin
önde gelen tasarımcılarından
tasarım desteği alıyoruz. Bu
kapsamda 2010 yılından bu yana
birlikte çalıştığımız Murat Erciyas
ile birçok yeni tasarımı sektöre
kazandırdık.
Tasarım süreci genel itibarı ile şu
aşamalardan oluşuyor; İhtiyacın
Belirlenmesi -> Analiz-> Tasarım->
40 www.artiegitim.com.tr
Geliştirme-> Test-> Devreye alma->
Üretim…
Çalışanlarınızda aradığınız,
bulunmasını istediğiniz kriterler
nelerdir? İşe alımlarınızı hangi
yöntemlerle gerçekleştiriyorsunuz?
Şirkete yön veren, onu başarıya ya
da başarısızlığa götüren en önemli
öğe insandır. İşe alım sürecinde
temel amacımız; potansiyelini tam
olarak kullanmaya istekli, kendi
amaçları ile firmamızın hedefleri
arasındaki ilişkiyi kurabilen,
gelişmeye ve geliştirmeye açık,
yetkin insan kaynağını bünyemize
kazandırmaktır. Aynı zamanda
firma değerlerine ve firma kültürüne
uygun, pozisyonun gerektirdiği
niteliklere sahip adayların işe
alımını sağlayarak, küresel gelişme
süreciyle bütünleşebilen en iyi insan
kaynağına sahip olmayı hedefleriz.
Firmamızda işe alım
sürecinde, hedef ve yetkinlik
bazlı performans değerlendirme
sistemi uygulanır. Performans
sistemine endeksli, iş tatmini ve
memnuniyeti hedeflenmektedir.
Firmamız geleceğin yöneticilerini
kendi kadrolarından yetiştirme
prensibini benimsemektedir.
Tüm çalışanlarımızın bireysel
performansları birebir takip
edilmekte, hem şirket içinde hem de
şirketler arasında kariyer planlaması
yapılmaktadır.
Çalışanlarınıza yönelik eğitimler
düzenliyor musunuz? Bu eğitimleri
hangi alanda ve ne sıklıkla
yapıyorsunuz? Bu eğitimlerin
amacı nedir?
Firmamız, her düzeydeki
çalışanlarına yönelik olarak
düzenlenen eğitimler ile
çalışanlarının mesleki ve kişisel
gelişimlerini desteklemekte ve bu
suretle firmamızın bilgi sermayesi
güçlendirilmektedir. Eğitimlerimizi,
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
ve Bireysel Gelişim Eğitimleri
olmak üzere 2 ana başlık altında
konumlandırdık. Eğitimlerimizin
röportaj
Tasarım sürecinin ilk aşaması olan
“ihtiyacın belirlenmesi” sürecinde
birebir kullanıcı yorumları ve
taleplerinden yola çıkıyoruz. Daha
sonra bu bilgileri sektör ve üretim
tecrübelerimiz ile harmanlayıp
taslak tasarım çıktılarını
oluşturuyoruz. Bu taslakları
üniversitelerin ilgili bölümleri ile
paylaşarak akademisyenlerin görüş
ve değerlendirmelerini alıyor,
tasarım sürecini bu değerli bilgiler
doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.
bir kısmını in-door eğitimler, bir
kısmını da out-door eğitimler
olarak gerçekleştirmekteyiz.
Toplamda yılda en az 10 adet eğitim
planlıyoruz. Bu sayı bütçe hedefleri
doğrultusunda planlanmaktadır.
Genelde Yönetim, Satış ve Müşteri
İlişkileri, Finans, Bilgi Teknolojileri,
Kişisel Gelişim eğitimleri
düzenliyoruz.
Bu eğitimlerimizin temel
amacını; maliyetlerin azaltılması,
satışların arttırılması, pazar payının
genişlemesi ve teknolojiyi yaygın ve
verimli kullanma olarak belirledik.
Ayrıca, göreve yeni başlayan
her çalışanımız için oryantasyon
eğitimleri düzenlenmektedir.
Oryantasyon eğitiminin amacı,
şirketimizin değerlerini, firma
kültürünü ve temel çalışma
politikalarını, aramıza yeni katılan
çalışanlarımıza aktarmaktır.
ÖĞRENCİLER UYGULAMA
AĞIRLIKLI EĞİTİM ALMALI
Ülkemizde Mobilya Tasarımı
bölümü için daha çok 2 yıllık
eğitimler var. Bu 2 yıllık eğitim
sizce yeterli midir? Bu alana yönelik
eğitimlerin artması yönünde ne gibi
önerileriniz olabilir?
Eğitimin 4 yıl olanları da var
ancak kaç yıl sürdüğü yerine asıl
düşünmemiz gereken husus,
yeteri kadar uygulama eğitimi
verilip verilmediği ve uygulama
eğitimleri için okullarda şartların
yeterli düzeyde oluşturulup
oluşturulmadığıdır. Öğrenciler
sektöre, eğitilmiş ve hazır olarak
başlamalıdır diye düşünüyoruz.
Bu sebeple okullarda, teoriden
çok uygulama ağırlıklı eğitimler
almalarını önemli buluyoruz.
Ofis ve Eğitim olmak üzere iki farklı
alanda üretim yapıyorsunuz. Eğitim
ile ilgili ürünlerinizi yaparken, bir
eğitim kurumuyla birlikte çalışma
yapıyor musunuz?
Eğitim ürünlerimizi tasarlarken
birçok kurumla eş zamanlı
çalışmaları birlikte yürütüyoruz.
Özellikle okullar, öğrenciler,
öğretmenler ve akademisyenler
ile sıkı bir temas içindeyiz.
Günümüzde hemen her sektöre
ilişkin fuarlar yapılıyor. BEŞGEN
Mobilya olarak bu fuarlara
katılımınızın size geri dönüşümü
nasıl oluyor?
BEŞGEN Mobilya olarak yurt içi
ve yurt dışında düzenlenen fuarları
son derece önemsiyoruz. Eğitim
alanında Almanya’da düzenlenen
DİDACTA Eğitim Teknolojileri
ve Dubai’de düzenlenen GESS
Eğitim Ürünleri Fuarları’nın
düzenli katılımcıları arasındayız.
Bu fuarlar aracılığı ile birçok yeni
ülke ile iş ilişkileri geliştirme fırsatı
yakalıyoruz. İç pazar haricinde
geniş bir coğrafyaya firmamızı
ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı
buluyoruz.
EĞİTİM MOBİLYALARINDA ERGONOMİK, SAĞLIKLI KOŞULLAR ARANMALI
Beşerler Group bünyesinde
BEŞGEN markası mobilya alanında
faaliyet gösteriyor. Mobilya sektörü
hakkında bir değerlendirme
alabilir miyiz?
Mobilya sektörü dönüşüm geçiriyor. Son
teknoloji makinelerin sözünün geçtiği
dönemlerdeyiz. Ürün karakterleri
teknolojik makinelerin yapabildiği
ölçüde hayat buluyor. Oymalı ürünlerin
yerine, daha düz daha sade mobilyaların
daha fazla tercih edildiğini görüyoruz.
Seri üretimden ötürü mobilyalar artık
daha ucuz.
Mobilya sektöründe tasarım, dizayn
çok önemli. Mobilya sektörü için artık
bir moda sektörüne dönüştü de diyebiliriz.
Tarza, yaşa göre eğilimler değişiyor. Küçük
yaşlarda zevkler farklıyken, orta yaşlara
geldiğinizde bambaşka bir zevk anlayışınız
olabiliyor. Aynı zamanda binaların ölçüleri
değişiyor. Küçülen daireler için daha küçük
mobilyaların tercih edildiğini görüyoruz.
Eğitim mobilyalarında ergonomik, sağlıklı
koşullar aranmalı diye düşünüyoruz. Aynı
şekilde ofis mobilyaları için de geçerli bu
durum. Çünkü yeni çağ hastalıkları arttı.
Sürekli bilgisayar başında çalışanların
boyun, sırt, el ağrıları çekmeleri gibi...
Bu sebeple tasarımın önemsendiği
kadar ergonomi de önemsenmeli diye
düşünmekteyiz.
www.artiegitim.com.tr 41

Benzer belgeler