17-Yürüyüş Bozuklukları

Transkript

17-Yürüyüş Bozuklukları
KİNEZYOLOJİ
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
1
YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI
2
YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI
Incoordine Yürüyüş
Bacaklar abduksiyonda, dizler ve kalçalar
fleksiyonda, omuzlar düşüktür.
Uzun süre hasta yatmış kişilerin iyileşme
devresindeki yürüyüş gibidir.
3
YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI
Fatigue Yürüyüşü ( Bitkinlik – Yorgunluk):
Ekstremitelere fleksiyon yerleşir.
Kalça ve dizler fleksiyonda, gövde öne doğru
eğiktir.
4
YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI
Malpostür Yürüyüşü (Slouch Gait)
Incoordine yürüyüş gibidir.
Deformite kaynaklıdır.
5
KISA BACAK YÜRÜYÜŞÜ
Kısa Bacak Yürüyüşü
3 gruba ayrılır:
- 0-4 cm arası kısalık
- 5-9 cm arası kısalık
- 10 cm ve üzeri kısalık
6
KISA BACAK YÜRÜYÜŞÜ
- Bir alt ekstremitenin 0-4 cm arası kısalığında kısa
taraf pelvis düşürülür ve kısalık kompanse edilir.
- 5-9 cm kısalıkta kısa taraf pelvis düşürülür ve kısa
taraf ayak ekin pozisyonuna getirilerek kısalık
kompanse edilir.
7
KISA BACAK YÜRÜYÜŞÜ
- 10 cm ve üzeri kısalıklarda kompansasyon zordur
ve 3 şartı vardır:
• Kısa taraf pelvis düşürülür.
• Kısa taraf ayak ekine getirilir.
• Sağlam taraf ekstremite kısaltılır.
8
ALT EKSTREMİTE KONTRAKTÜR VE
ANKİLOZUNDA GÖRÜLEN
YÜRÜYÜŞLER
- Kalça ekleminde 15-30º fleksiyon kontraktürü
varsa sorun yok. 30º ve üzeri kontraktürde
ekstremitede rölatif kısalık meydana gelir.
- Ekstansör tipi kontraktürde sallanma fazı zorlaşır.
Ekstremiteyi kısaltmak için diz fleksiyonu, pelvik
elevasyon, abduksiyon ve sirkümdiksiyon
yapılabilir.
9
ALT EKSTREMİTE KONTRAKTÜR VE
ANKİLOZUNDA GÖRÜLEN
YÜRÜYÜŞLER
- Diz eklemi 30º ve üzeri fleksiyon kontraktüründe
ayağın dorsifleksiyonu ve topuk vuruşu zorlaşır.
- Diz ekleminin ekstansör tip kontraktüründe
ekstremitenin boyu rölatif olarak uzamıştır.
Sallanma fazında ekstremitenin boyu kısaltılamaz
ve bu nedenle pelvik elevasyon veya
sirkümdiksiyon yapar.
10
ALT EKSTREMİTE KONTRAKTÜR VE
ANKİLOZUNDA GÖRÜLEN
YÜRÜYÜŞLER
- Ayak bileğinde ekin deformitesi varsa kişi ayakta
duramaz ve yürüyüşte topuk yerine önce
parmaklar yere temas eder.
- Parmakları yerden kesebilmek için fazlaca diz ve
kalça fleksiyonu yaparak yürür. Bu yürüyüş stepaj
gait olarak adlandırılır.
11
EKLEM İNTOLERANSINA
BAĞLI YÜRÜYÜŞLER
Nedenleri:
- Coxa vara,
- Coxa valga,
- Kalça çıkığı
12
EKLEM İNTOLERANSINA
BAĞLI YÜRÜYÜŞLER
- Duruş fazında gluteus medius ve TFL fonksiyon
göremediği için kalça stabilizasyonu
sağlanamaz.
- Gluteus medius kuvvet açığa çıkarmak için aşırı
çalışır ama zamanla yetersiz duruma gelerek
gevşer.
- TFL kısalır ve pelvik inklinasyon ve lumbal lordoz
artar.
13
EKLEM İNTOLERANSINA
BAĞLI YÜRÜYÜŞLER
- Gluteus medius ve TFL görevi ağırlık ekstremite
üzerine bindiğinde kasılarak pelvisi o tarafta
laterale ve aşağıya çekere stabilize etmek, karşı
tarafta ise yukarı kaldırmaktır.
- Coxa vara, coxa valga ve kalça çıkığında bu
durum tersine döner ve buna Trendelenburg
Belirtisi denir.
- Olay iki taraflı ise Waddling Gait (Ördekvari
Yürüyüş) ortaya çıkar.
14
ANTALJİK YÜRÜYÜŞ
1) Columna vertebralisten kaynaklanan ağrılı
yürüyüş
2) Sakrolumbal problemlerden kaynaklanan ağrılı
yürüyüş
3) Alt ekstremite eklemlerinin ağrılı patolojilerine
bağlı olarak gelişen ağrılı yürüyüş
4) Dolaşım bozukluklarında görülen ağrılı yürüyüş
15
NÖROLOJİK PROBLEMLERDE
GÖRÜLEN YÜRÜYÜŞ
- Paralitik, spastik, ataksik ve rijidite yürüyüşü
olarak 4 grup altında incelenebilir.
• Alt motor nöron tipi paralitik yürüyüş
• Üst motor nöron lezyonlarında görülen yürüyüş
16
ALT MOTOR NÖRON TİPİ
PARALİTİK YÜRÜYÜŞ
Gluteus Maksimus Paralitik Yürüyüşü:
Gluteus maksimus paralitik olduğunda gövde
hiperekstansiyona getirilerek eksternal kuvvet kalça
ekleminin merkezinin arkasına düşürülür.
17
ALT MOTOR NÖRON TİPİ
PARALİTİK YÜRÜYÜŞ
Gluteus Medius Paralitik Yürüyüşü
Ağırlık ekstremite üzerine bindiğinde pelvis karşı
tarafta yukarı kalkacağına aşağı düşer ve kalça
stabilizasyonu yapılamaz. (Trendelenburg Belirtisi)
Bilateral paralizilerde her iki tarafa lateral fleksiyon
yapılır. (Ördekvari Yürüyüş)
18
ALT MOTOR NÖRON TİPİ
PARALİTİK YÜRÜYÜŞ
Quadriceps Femoris Paralitik Yürüyüşü
Polio sekeli hastalarda sıklıkla görülür. Topuk
vuruşundan orta duruş fazına geçerken kişi
gövdesini öne eğer ve eksternal kuvveti diz eklemi
önüne düşürerek dizini kilitlemeye çalışır.
Yetmiyorsa hem gövdeyi öne eğer, hem elini
patellaya koyarak önden arkaya doğru kuvvet
uygular.
19
ALT MOTOR NÖRON TİPİ
PARALİTİK YÜRÜYÜŞ
Hamstring Paralitik Yürüyüşü
Hamstring paralizisi yürüyüş sırasında instabilite
oluşturmaz ancak genu recurvatuma neden olur.
Kısa bacak yürüyüşü görülebilir.
20
ALT MOTOR NÖRON TİPİ
PARALİTİK YÜRÜYÜŞ
Dorsifleksör Kasların Paralizisi
Dorsifleksörler topuk vuruşundan orta duruş fazına
geçişte eksentrik kontraksiyon yaparak ayağın yere
yavaşça temasını sağlar, sallanma fazında
ekstremitenin boyunu kısaltırlar.
Ayak dorsifleksörleri çalışmıyorsa diz ve kalça
ekleminde aşırı fleksiyon yapılarak ayak yerden
kaldırılmaya çalışılır (Stepaj Gait)
21
ÜST MOTOR NÖRON
LEZYONLARINDA GÖRÜLEN
YÜRÜYÜŞ
Spastik Yürüyüş
Genellikle kol adduksiyonda, önkol ve el bileği
fleksiyonda, başparmak avuç içinde ve el
pronasyondadır. Alt ekstremitede ise ekstansiyon
hakimdir.
Hasta sallanma fazına geçebilmek için pelvik
elevasyon, abduksiyon ve sirkümdiksiyon yapar.
Spastik düşük ayak genellikle hemiplejide görülür.
22
ÜST MOTOR NÖRON
LEZYONLARINDA GÖRÜLEN
YÜRÜYÜŞ
Ataksik Yürüyüş
Spinal kord veya beyinde proprioseptif yolların
lezyonu sonucu oluşur. Çocuklarda daha çok
periferal nevritis ve beyin sapı lezyonlarında,
yetişkinlerde spinoserebellar lezyonlar tabes
dorsalis ve multiple sklerozda ataksik yürüyüş
görülebilir.
Ataksik yürüyüşte ayak öne doğru fırlatılarak gürültü
ile yere çarpar.
23
ÜST MOTOR NÖRON
LEZYONLARINDA GÖRÜLEN
YÜRÜYÜŞ
Parkinson Yürüyüşü (Rijidite Yürüyüşü)
Hasta graviteye karşı pozisyonunu değiştirmekte
güçlük çeker. Tipik olarak yürüyüşe küçük küçük
adımlarla başlayıp yürüyüşün hızını giderek artırırlar
ve durmak güçtür (Fastinating Gait).
24
ÜST MOTOR NÖRON
LEZYONLARINDA GÖRÜLEN
YÜRÜYÜŞ
Distrofik Yürüyüş
Tipik olarak lumbal lordozda artma, kalça ve dizin
fleksiyonu, TFL kısalması ve ayak bileği ekleminde
ekin deformitesi görülür.
Gövde pelvis etrafında aşırı salınım ve rotasyon
yapar. (Waddling Gait)
25
TEŞEKKÜRLER
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
26