Rubik Küp - Okyanus Koleji

Transkript

Rubik Küp - Okyanus Koleji
Rubik Küp
İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için onların beynini geliştiren, beyin
jimnastiği yaptıran, boyutu küçük faydası çok olan bir oyuncağı onlara sevdirerek
düşüncelerini geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bazen bir kısmını çözdük
sevindik bazen de yapamayıp hırslandık, sabrımızı ölçtük.
Kare Karalamaca
İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için hazırlanmış basit kuralları ve ilginç
çözümleri olan bir zekâ oyunudur. Bu etkinlikte amacımız tabloyu siyah kareler kullanarak
doldurmaktır. Sıraların yanında orada olması gereken siyah karelerin uzunluğunun sayısı
verilmiştir. Kolonları üstünde de orada olması gereken siyah karelerin uzunluğunun sayısı
verilmiştir. Bütün siyah karelerin doğru yerini en hızlı bulan öğrencimiz oyunu kazanmış
olacaktır. Bu sayede öğrencilerimizin daha hızlı düşünme becerileri kazanmalarına yardımcı
olduk.
Plotonik Cisimler
Bu etkinlikte öğrencilerimize düzgün çok yüzlülerin açık hallerini verilerek onları
kesip, katlama ve yapıştırma işlemleri yaptırıldı. Amacımız; düzgün çok yüzlülerin neler
olduğunu, bu çok yüzlülerin yüzeylerinin hangi çokgenlerden oluştuğu yaparak yaşayarak
öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hayal ederek düşünmeyi ve el becerilerini
geliştirerek hem el hâkimiyeti hem beyin hâkimiyeti sağlamış kişiler yetiştirerek kendilerine
faydalı bireyler yetiştirmek doğrultusunda kendilerine yardımcı olmaya çalıştık.
Süslemeler
İlköğretim 6. ve 8. sınıflar için hazırladığımız bu etkinlikte kenar uzunlukları
birbirlerinin aynısı olan çok sayıda düzgün çokgenler ile süslemeler oluşturuldu. 6. sınıflar
için bu süslemeleri kâğıtlara çizdirilerek boyattırıldı. 8. sınıflar ise oluşturdukları süslemelerin
süsleme açılarını ve süsleme kodlarını bularak ilköğretim müfredatında işlenen bu soyut
konuyu somutlaştırdılar ve günlük hayatla ilişkilendirerek kullanım alanlarıyla ilgili
yorumlarda bulundular.
Çokgen Battı
Etkinliğimizin amacı düzgün çokgenlerin özelliklerinden yararlanarak akıl yürütme,
analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimini öğrencilerde
geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize karşısındaki kişiyi gözlemleyip ondan
aldığı sözlü ifadeleri bir araya getirerek aklından düzgün çokgeni tahmin etmesi, düzgün
çokgenin köşe, kenar sayısı gibi bilgileri mantıksal bir sıra ile bulmaya çalışması,
öğrencilerimizde yargılama yetisinin güçlenmesi kazanması sağlanacaktır.
Türk Bayrağı
7. sınıflar için düzenlediğimiz bu etkinlikte öğrencilerimize Türk Bayrağı gerçek
ölçütlerinde çizdirildi. Bayrağımızın eni, boyu, hilali, yıldızı hakkında bilgi edindiler. Ayrıca
bayrağımızı çizerlerken aradaki zamanlarda bayrağımızın nasıl oluştuğu ay ve yıldızın nerden
geldiği ve al renginin anlamı söylenerek milli duyguları uyandırıldı.
Çarkıfelek
7. ve 8. sınıflar için düzenlediğimiz bu etkinlikte amacımız; öğrenilmesinde zorlanılan
olasılık konusunu daha keyifli hale getirerek öğrencilerimize oyun eşliğinde konuyu
kavratmaktır. Öğrencilerimiz hazırlanmış zarflardan birini rastgele seçtiler ve çarkıfeleği
sırası çevirerek gelen sayının hangi soruya ait olduğunu bulmaya çalıştılar. En son boşta kalan
soruyu doğru bulan yarışmayı kazanmış oldu.
Bir Kelime Bir İşlem
6 sınıflar için basit düzeyde, 7. ve 8. sınıflar için orta düzeyde hazırlanmış bir işlem
oyununu bilgisayar ortamında akıllı tahtaya yansıtarak öğrencilerimizin doğru cevabı
bulmalarını bir yarışma ortamındaymış gibi sınıflarda yaşattık. Bu sayede dört işlem
yeteneklerini arttırdık ve daha hızlı işlem çözme yeteneği öğrencilerimizde kazandırdık.
Origami
Bu etkinlikte amacımız dikkatin belirli bir yöne yoğunlaşmasını sağlamak, el göz
koordinasyonu sağlamak ve yaratıcılığı geliştirmektir. Böylelikle uzun süreli işlerde özellikle
deneme sınavlarında dikkatini kontrol ederek sürenin onlar için sıkıcı olmadan geçmesi
sağlamalarına yardımcı olacağız.
Prizma ve Piramit Maketleri
Öğrencilerimize üç boyutlu prizma ve piramitler yaptırılarak köşe, yüzey ve ayrıt
sayılarını somut olarak görmelerini sağladık. Bu sayede 8. sınıfta görecekleri çok küplülerin
çeşitli yönden görünüşlerini çiziminde fikir sahibi yapmayı amaçladık.
Sudoku
8. Sınıflar için düzenlediğimiz etkinliğimizde öğrencilerimizi düşünmeye sevk etmek,
karşılaştıkları problemlere karşı hızlı düşünüp çabuk karar amacıyla 4 kişinin aynı sudokuyu
ilk çözen olmak için yarıştığı oyunumuzdur.