Yatay Taş Makinesi sortisiz

Transkript

Yatay Taş Makinesi sortisiz
SEED CONDITIONING and PROCESSING GLOBAL SOLUTION
Tohum İşleme ve İyileştirmede Teknolojik Çözüm Ortağınız
YATAY TAŞ MAKİNESİ
PULS HULL & SPLIT
PHS - 50
BAKLİYAT KABUĞUNU SOYMADA DEVRİM
Yeni YATAY TAŞ Makinesi’ni Tanıtıyoruz
The new art of hulling pulses.
Introducing the new PULS HULL & SPLIT machine.
Akyürek YATAY TAŞ MAKİNESİ ile bakliyat işleme
operasyonunda yeni standartlar kuruyor. PHS-50
bakliyatın kabuğunu soymak için ideal makinedir.
GÜVERCİN BEZELYE, BEZELYE, BLACK GRAM, GREEN
GRAM, YELLOW PEA, SARI MERCİMEK, KIRMIZI MERCİMEK
With Puls Hull & Split Akyurek is setting new standards in pulses processing. PHS-50 is an ideal
machine for hulling (removing the seed coat) from
pulses.
PIGEON PEA • CHICK PEA • BLACK GRAM • GREEN
GRAM • YELLOW PEA • YELLOW LENTILS
• RED LENTILS
BAKLİYAT İŞLEMEDE
YENİ STANDARTLAR KURULUYOR
NEW STANDARDS IN PULSES PROCESSING
Bakliyat kabuğunu çıkarma işlemi yeniden tanımlandı. Maksimum verimlilik sunuyor..
Pulses hulling redefined. Delivering maximum
efficiency.
DÜNYA ÇAPINDA MAKİNE
UNIVERSAL MACHINE
Sıralanan seçenekler makinenin farklı çeşit ve
sınıflardaki bakliyat ürünlerinin işlenmesini
mümkün kılmaktadır.
The following options make the machine versatile enough to be used for different varieties and
grades of pulses.
Zımpara Taşları
Elekler
Boşluk Ayarlayıcı (Taşlar ve Elekler
Emery Stones
Screens
Gap Adjuster
Arasındaki Boşluklar için)
(for gaps between stones and screens)
Brakes
Frenler
HIGHEST POWER SAVING
EN YÜKSEK GÜÇ TASARRUFU
Akyürek dinamik dengeleme, verim aygıtları,
ayarlanabilir karşı ağırlık çıkışı kontrolü ile sert/sıkı
dizayn parametrelerine sahiptir. Bu ise süreç için
daha az güç gerekliliği anlamına gelmektedir.
Yüksek ürün çıktısı büyük oranda azaltılan enerji
gerekliliği ile birleştirildiğinde karlılık ciddi oranda
arttırılmıştır.
Makine Kodu
Machine Code
PYT-2500
Teknik Özellikleri
Technical Specifications
Kapasite
Capacity
Motor
Motor
2500 Kg
47,2 Kw
Ağırlık (Kg)
Hacim(m )
Volume(m ) Weight (kg)
2,95
1460
Akyurek has stringent design parameters of
dynamical balancing, efficient drives & bearing
and adjustable counter weight outlet controller.
This leads to reduced power requirement for the
process. Profitability is greatly improved due to
lower power requirement combined with high
throughput.
Teknik detaylar / Technical details
Tip
Type
PHS-50
3
Motor Kw
Aspirasyon m
Aspiration m3
Motor Kw
11
20
3
Yaklaşık ağırlık Kg bazında
Approx. weight in Kg
Paketlenmemiş net
unpacked net
Denize dayanıklı paketleme
seaworthy packing
630
m cinsinden Hacim
Denize dayanıklı paketleme
Volume in m
seaworthy packing
960
3. 3
Kapasiteler * (ton/saat) / Capacities*(tonnes/hour)
Tip
Type
PHS-50
Pigeon Pea
Pigeon Pea
4.0-5.0
Nohut
Chick Pea
Siyah Börülce Yeşil Börülce Sarı Bezelye Sarı Mercimek Kırmızı Mercimek
Black Gram
4.0-5.0
4.0-5.0
Green Gram
4.0-5.0
Yellow Pea
4.0-5.0
Yellow Lentils
4.0-5.0
Red Lentils
4.0-5.0
*Kapasiteler ürün tipine, çeşidine, sınıfına ve nem içeriğine göre değişmektedir. Kapasiteler indikatif olup bağlayıcı değildir.
*Capacity depends on commodity type, variety, grade and input moisture content. Capacities are indicative and not binding.
ÜRÜNLERINIZE DEĞER KATIYORUZ
Yeni Standartlar Getiriyoruz
Bakliyat gerekli amino asitleri barındıran zengin bir
protein kaynağıdır. Bakliyattan alınan karbonhidrat
genel olarak nişasta ve lif olmakla birlikte tahıldan daha
düşük glisemik indeks barındırır. Genel olarak bakliyat
daha sağlıklı ve besleyicidir. Ayrıca, bakliyat gerekli mineralleri içermektedir. Atmosferden toprağa nitrojen
taşıyarak toprağın kalitesini arttırır. Besleyici ve çevreci
özelliğindendir ki gıda üreticileri bakliyatı yenilik için
önemli bir içerik olarak görmektedir.
Bakliyat yıllık baklagillerden olup ve tohum zarfında 1 –
12 arası çekirdek/iç içermektedir. Nohut, kuru fasulye
bakliyat ürünü olarak alınırken bezelye, yeşil fasulye
bakliyat olarak görülmemektedir – aslında sebzedirler.
Mercimek de bir bakliyat çeşididir. Zamanla teşhis
edilmemiş taneler rengine, kullanımına göre belirlenmiş
ve pek çok tane bakliyat olarak tanımlanmıştır.
Temizleme, öğütme, sınıflandırma ve optik sıralama
sağlamanın yanında taşıma, ağırlık ölçme, paketleme,
vs., için kontrol ekipmanlarını sağlar. Hepsi bu kadar da
değil. Buhler aynı zamanda dünya standartlarında teçhizat ve otomasyon mühendisliği çözümleri sağlar.
Daha iyi kalite
Daha yüksek verim
Tozsuz teçhizat
Daha düşük bakım masrafları
Geliştirilmiş çalışabilirlik süresi
Introduction to pulses, lentils and grams Pulses
are a rich source of protein which is composed of
essential amino acids. In addition, the carbohydrates from pulses are mostly starch and fibre
which means they have a lower glycemic index
than cereals. Effectively pulses deliver better
health and nutritional value. Further, pulses also
contain essential minerals and can fix nitrogen
from atmosphere to soil thereby improving the
quality of soil. Because of this nutritional and
environmental sustainability, food manufacturers
and processors have identified pulses as important
ingredients for innovations.Pulses are defined as
an annual leguminous crops yielding from 1 to 12
seeds within the pod, harvested for dry seeds.
While pulses include dry peas and dry beans,
green peas and green beans are not considered as
pulses - they are, in fact, vegetables. Lentils or dal
or dhal or daal are also type of pulses. Over time
unidentified legumes have been identified as
Akyurek not only provides machines for cleaning,
grinding, grading and optical sorting but also process control equipments for conveying, weighing,
packing etc. But that's not all. Buhler also provides
world class plant & automation engineering soluBetter quality
Higher yield
A dust free plant
Reduced maintenance costs
Improved uptime
PHS - 50
Akyürek Kardeşler San.Tic.Ltd. Şti. katalogda yer alan tüm resim ve bilgilerin hakları saklıdır. Katalog ve broşürde yer alan makine üzerinde her türlü değişiklik
yapma hakkı saklıdır.
Akyurek Kardesler San.Tic.Ltd.Sti. Have all the copyrights of the information and pictures provied in this catalogue. We have all rights to do necessary
adjustments on the product & these changes may not reflect on the catalogue at the moment of production. We will do our upmost to inform you all the
changes if and when.
Akyürek Kardeşler San.Tic.Ltd. Şti. katalogda yer alan tüm resim ve bilgilerin hakları saklıdır. Katalog ve broşürde yer alan makine üzerinde her türlü
değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Akyurek Kardesler San.Tic.Ltd.Sti. Have all the copyrights of the information and pictures provied in this catalogue. We have all rights to do necessary
adjustments on the product & these changes may not reflect on the catalogue at the moment of production. We will do our upmost to inform you all the
changes if and when.