Broşür - Gismak

Transkript

Broşür - Gismak
İyiler farklıdır...
Ürün
Tanıtım
Kataloğu
2
Gismak
Hakkında
Genel
Bilgiler
F
irmamız 2013 yılında Güven
Yıldırım tarafından
kurulmuştur. 17 yıl Koç
Grubu’nun firmalarından
birisi olan Türk Demirdöküm
Fabrikaları A.Ş.’de çalışmış olan Güven
Yıldırım, bu firmada Ürün Geliştirme ve
Ar-Ge Bölümünü kurmuş olup Ürün
Geliştirme Müdürü iken firmadan
ayrılarak, daha sonra Otomotiv Yan Sanayi
firmalarından birisi olan Arıkan Kriko ve
Mak. San. Tic. A.Ş.’de 7 yıl Genel Müdür
Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2012
yılının sonunda buradan da ayrılarak
GİSMAK firmasını kurmuştur.
2013 yılında firmanın altyapısı
oluşturulmuştur. 2014 yılı itibariyle
firmamız , adını pek çok ülkede yüksek performansıyla duyurmuş olan Taiwan firması
Ching Chan Optical Technologies Co. ‘nın
Türkiye Yetkili Acentası ve Servisi olarak
hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır.
Firmamızın kuruluş amacı , gerek
Metal İmalat Sektöründe (Havacılık,
Otomotiv,İnşaat ve Beyaz Eşya) ve gerekse
Madencilik ve Geri Dönüşüm sektöründe
ihtiyaç duyulan “Ayıklama” (veya bir başka
deyişle Kalitesiz veya İstenmeyen ürünleri
Kaliteli veya Uygun ürünlerden ayırmak)
sorununa çözüm üretmektir.
3
Optik Ayıklama
Makineleri
İle İlgili
Genel Bilgiler
Ş
üphesiz , üreticiler için sadece
ayıklama işlemi yetersiz
kaldığından uygun ve uygun
olmayan ürünleri,gereksiz iş gücünü
de ortadan kaldırarak, üretim
temposuna uygun bir şekilde farklı yerlerde
istifleyerek, proseslerdeki kaliteyi sürekli
kontrol altında tutarak çözüme ulaşılabilme
hedeflenmiştir.
Hatta, özellikle Civata/Somun gibi bağlantı
elemanları için üretilmekte olan kameralı
Optik Ayıklayıcıların bazıları bunun da
ötesine geçerek , uygun olan ürünleri de
istenen miktarda otomatik olarak kutulama
ve ambalajlama yapabilmektedir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, en çok
Almanya, Japonya, ABD, Kore, Brezilya ve
Hindistan’da ağırlıklı olarak otomotiv ve
Beyaz Eşya sektörüne bağlantı elemanları
üreten büyük ve güçlü firmalar, temsilcisi
olduğumuz CCM (Ching Chan Optical
Technologies Co.) firmasının en büyük
müşterileridir.
1) Kalite
4
Ü
retim temposu çok
yüksek olan (100 – 900
adet/dakika) civata,
somun,vida,pim,O-Ring,vb.
bağlantı elemanlarının %100
Kalite Kontrolü çoğunlukla imkansız ya da
çok zordur veya çok maliyetlidir, bu nedenle genellikle örnekleme yapılarak Kalite
Kontrolleri yapılır.
Ancak, rekabetin artması ve maliyetlerin
düşürülmesine rağmen Kalite kavramının
ön plana çıkması nedeniyle , örnekleme
yoluyla Kalite Kontrolü yapmak çok risk
taşımaktadır.
Kameralı
Optik Ayıklama
Makinelerinin
En Önemli
Avantajları
2) Maliyet
Müşterilerin artık hiçbir hataya toleransı
kalmamıştır, her hata üreticiye müşteri
kaybettirmektedir, çünkü müşteri gözünde
üreticilerin alternatifleri vardır. Bu nedenle,
herhangi bir iş gücü ilave edilmeden %100
kontrolün gerçekleştirilebilmesi amacıyla
yeni ve modern teknolojiler kullanılarak
Kameralı Optik Ayıklayıcılar geliştirilmiştir.
Böylece hem hatalı ürünün sevkedilmesi
önlenmekte ve hem de işçilikten tasarruf
edilmektedir. CCM, bu konudaki lider
firmalardan biridir.
Ö
ncelikle Havacılık ve
Otomotiv sektörlerinin talebi nedeniyle ön
plana çıkmış olan Kalite
kavramının yanısıra,
her geçen gün rekabetin de artmasıyla
maliyetler de vazgeçilmez bir önem
kazanmıştır. Kaliteyi, maliyet artırmadan
yükseltmek kaçınılmaz olmuştur.
Nihai müşterilerin bilinçlenmesi ve daha
seçici olmasıda bunu hızlandırmıştır.
Otomotivdeki hata oranları artık milyonda
3-10(ppm) değerlerine ulaşmıştır, hedef
tabii ki hala “0”’dır. Küçük bir bağlantı
elemanındaki hatanın, üretim
bandından çıkmak üzere
olan bir ürünün hurda
olmasına yol açmasının bedeli de hem
prestij ve hem de maliyet açısından çok
ağırdır.
İşte bu nedenlerle rekabetçi olmak isteyen
üreticilere CCM Kameralı Optik Ayıklama
Makinesini öneriyoruz.
5
Gismak Üretim ve Pazarlama
İletişim
Bilgileri
Akarbaşı Mahallesi
Bener Sokak
OranBir Sitesi A Blok
No:4/1
26020 , ESKİŞEHİR
GSM : 0090.532.738 12 22
Tel : 0090.222.226 02 07
Faks : 0090.222.226 02 08
E-mail : [email protected]
Web : www.gismak.com.tr
Ching Chan
Optical Technology Co.,Ltd
(CCM)
No. 16, Lane 110
Zhongxiao St., Hu - Nei Dist.,
Kaohsiung City 829, TAIWAN
Tel: 886-7-693 7937-8
Fax: 886 -7-693 3643
Web: http://www.ccm3s.com
6
Ayıklanabilecek
Özelliklerin
Görsel
Anlatımı
Reference
Illustrations
for Available
Sorting İtems
Dişlerin Yan
Görünüşü ile
Kontrol Özellikleri
Side View (Thread)
Inspection Items
Diş Dibi Çapı
Diş Üstü Çapı
Diş Hatvesi
Diş Açısı
Thread I.D, E.D
Pitch Distance
Thread Angle
Diş Ekseni
Yamukluğu
Thread Bevel
Uç şekli / Mil
Çapı /Kafa Altı
Boyu
Bottom Shape
Shank Dia.
Lenght Under
Head
Konik Uç/
Bükülme/Kesici
Cone Point
Bend
Cutter
Yüksek/ Düşük
dişler
High / Low
Thread
Kafanın Yan
Görünümü ile
Kontrol Özellikleri
Side View (Head)
Inspection Items
Vida Baş
Yüksekliği &
Genişliği
Screw-Head
Height &
width
Kırık Pim &
Girinti (Dönen)
Broken Pin &
Recess Depth
(Rotating)
Dönen Vida
Kafası
Head Socket
Rotating
Etkin Olmayan
Diş Boyu
Innefective
Thread Lenght
2
Ayıklanabilecek
Özelliklerin
Görsel
Anlatımı
Reference
Illustrations
for Available
Sorting İtems
Kafanın Üst
Görünüşü ile
Kontrol Özellikleri
Top View
Inspection Items
7
Yan Görünüş CCD
Kontrol Özellikleri
Side View CCD
Inspection Items
Pim Deliği
Kaçıklığı
Dairesellik
Pinhole
Alignment
Roundness
Çoklu YükseklikGenişlikler
Multi Height
Width
Marka İşareti
Head Mark
Pah
Chamfer
Kafa Çatlağı
Head Crack
3 ya da 4 Kaynak
Memesi
3 or 4 Welding
Points
Malzeme
Kalıntısı
Excess Material
Kaynak
Memeleri
Genişlik / Hatve
Welding Point
Width Pitch
Açı
Angle
8
Ayıklanabilecek
Özelliklerin
Görsel
Anlatımı
Reference
Illustrations
for Available
Sorting Items
3
Üst Görünüş
Alt Görünüş CCD
Kontrol Özellikleri
Top /Bottom ViewCCD Inspection Items
Hizalılık
Eşmerkezlilik
Alignment
Concentricity
Çoklu YükseklikGenişlikler
Multi Height
Width
Anahtar
Ağzı (AA)
Köşegen(AC)
AF/AC
Marka İşareti
Mark
Hatve Sayısı
Hatve
Pitch Number
Pitch Distance
Kenarların
Düzgünlüğü
Side Feature
Ölçüler /Delikler
Arası Mesafe
Dimension
Hole Distance
Çapak
Burr
Yüzey Kusurları
Surface Flaw
Merkez Kaçıklığı
Off Center
Kafa Çatlağı
Head Crack
4
Ayıklanabilecek
Özelliklerin
Görsel
Anlatımı
Reference
Illustrations
for Available
Sorting Items
Üst Görünüş
Alt Görünüş CCD
Kontrol Özellikleri
Top/ Bottom View
CCD Inspection
Items
İşaret / Malzeme
Karışıklığı
Mark-Material
Mix
Kaplama
Zinc
9
45 ⁰ CCD Kontrol
Özellikleri
45 ⁰ CCD
Inspection Item
Diş: Var /Yok
Thread: Yes / No
Flanşlı
Somunlardaki
Flanş Çatlağı
Wheel Crack of
Flange Nut
360 ⁰ Kontrol
Özellikleri
360 ⁰ Inspection
Items
Tırtıklı Şekiller
360 ⁰ Dış
Kontrol
Knurl Shape
360 ⁰ External
Inspection
Kırık Pin
Broken Pin
Dış Diş (360 ⁰)
Wire
Thread (360 ⁰)
Uygun
OK
Uygun Değil
NG
5
10
Ayıklanabilecek
Özelliklerin
Görsel
Anlatımı
Reference
Illustrations
for Available
Sorting İtems
İsteğe Bağlı
Kontrol Özellikleri
Optional
Inspection Items
Siyah Vidalarda
Şapka / Flanş
Çatlağı
Black Screw of
Wheel Crack
360 ⁰ Dış Çatlak
Kontrolü
360 ⁰ External
Crack Inspection
Uygun
OK
Uygun Değil
NG
Çinko Kaplı
Vidalarda Şapka
Flanş Çatlağı
Zinc Screw of
Wheel Crack
Kesici: Var / Yok
Cutter: Yes/ No
Bükülme
Bending
Hatve Açısı
Pitch Angle
Uygun Değil
NG
360⁰ Kontrol
Özellikleri
360⁰ Inspection
Items
360 ⁰ Diş Hasarı
Kontrolü (Ürüne
Özel)
360 ⁰ Degree
Thread Damage
Inspection
(Customized)
360 ⁰ iç Diş
Hasarı Kontrolü
360 ⁰ Internal
Thread Damage
11
Ayıklanabilecek
Parçalardan
Örnekler
Illustration
of Sorting
Objects
(for Reference
only)
12
Ayıklanabilecek
Parçalardan
Örnekler
Illustration of
Sorting
Objects
(for Reference
only)
13
PS-1500 Serisi
Döner Diskli
Ayıklama
Makinesi
PS-1500 Series
Rotary Disc
Sorting
Machine
Pim İzi Kontrolü
Pinhole Inspection
Pim İzi Kontrolü
Pinhole Inspection
Patentli
makinedir, taklit edilmesi
halinde hukuki süreç söz
konusudur.
Patented machine.
Counterfeit will be sued.
Özellikler:
-2-4 Kamera ilave edilebilir.
-Özellikle standart civata / somunlar için
tasarlanmıştır.
-Kırık pim veya girinti derinliği için döner
mekanizma kullanımı mümkündür.
-Kesici kontrolü için alt ayıklama sistemi
(LS-1503) eklenebilir.
Features:
- Can add up to 2~4 cameras.
- Specially designed for the Standard
Screw / bolts.
- The Rotating Mechanism for inspecting
the Recess Depth or Broken Pin is available.
- Can superadd the Bottom Sorting System
(LS-1503) for inspecting the cutter.
14
PSL-1500 Serisi
Döner Diskli
Ayıklama
Makinesi
PSL -1500
Series Rotary
Disc Sorting
Machine
Siyah Vida Şapka / Flanş Çatlak Kontrolü
Black Screw of Wheel Crack
LS-1501 Flanş Çatlak
Kontrol Sistemi
LS-1501 Whell Crack
Sorting System
DS - 510
Patentli
makinedir, taklit edilmesi
halinde hukuki süreç söz
konusudur.
Patented machine.
Counterfeit will be sued.
Özellikler:
-6 CCD’ye kadar ilave yapılabilir.
-Civata/Somun Flanş Çatlakları kontrolü için
LS-1501 Kontrol Sistemi ilave edilebilir.
-Somun diş kontrolü (var/yok) için Laser
Fiber eklenebilir.
-Özellikle , dişleri değişik açılardan 3 kamera
ile kontrol etmek için tasarlanmıştır.
-İsteğe bağlı olarak Civata / Vida bükülme
kontrolü mümkündür.
-Aynı anda hem büküm ve hem de kabul
edilen ürünleri ayıklayabilir.
-Vidanın Üst / Alt Dişleri aynı anda 4 kamera
ile kontrol edilebilir.
Features:
-Can add up to 6 CCDs.
-Can assemble the Wheel Crack Sorting System
(LS-1501) for inspecting the Wheel -Cracks of
the Screws/Nuts.
-Can superadd the Laser Fiber for inspecting
the Thread (Yes or No) of the Nuts or Rivet.
-Specially designed for inspecting the threads
by 3 cameras from different angles.
-Screw Bending Inspection is available.
(Optional function)
-Can sort the bending or accepted products at
the same time.
-The Upper / Lower Thread of Screw can be
inspected by 4 cameras at the same time.
15
PSD-1500 Serisi
Döner Diskli
Ayıklama Makinesi
(Uzun Vida/Civatalar için)
PSD-1500
Series Rotary
Disc Sorting
Machine for
Long Screws
Patentli
makinedir, taklit edilmesi
halinde hukuki süreç söz
konusudur.
Patented machine.
Counterfeit will be sued.
Özellikler:
-6 Kameraya kadar ilave edilebilir.
-Civata/Somun Flanş Çatlakları kontrolü
için LS-1501 Kontrol Sistemi ilave edilebilir.
-Civata/Vida bükülme kontrolü yapılabilir.
-150-250 mm boyunda Civata/Vida kontrol
edebilir.
Features:
-Can add up to 6 cameras.
-Can assemble the Wheel Crack Sorting
system. (LS-1501)
-Can inspect Screw Bending.
-Can inspect Screw Length 150-250mm.
16
PSE-1500 Serisi
Döner Diskli
Eddy Current
Ayıklama Makinesi
PSE-1500
Eddy Current
Sorting
Machine
Özellikler:
-Bağlantı elemanları olarak vida, civata,
somun ya da silindirik parçaları kontrol
edebilir.
-Optik Ayıklama Makinesi ile birlikte kullanıldığında “0” ppm ‘e ulaşılabilir.
-Özel Çatlak kontrolü.
Features:
-It can inspect screws, nuts, or cylinder as
fastener.
-0 PMM can be achieved if it linked with the
optical sorting machine.
-Special cracks inspection.
17
PSC -2500
Serisi
Konveyörlü
Ayıklama Makinesi
PSC - 2500
Series
Conveyor
Sorting
Machine
Özellikler:
-Somunlar için düz-konveyör tasarımı.
-Kontrol kriterlerine göre 2 ile 6 kamera
arasında kullanılabilir.
-Somunların iç ve dış kısımlarının 360
derece kontrolü mümkündür.(isteğe bağlı)
-Eksiz konveyör uygulaması.
-Kullanıcı dostu arayüz, en ileri
fonksiyonlar.
Features:
-Flat-conveynor design for nuts.
-According to inspection criteria, it can add
2 to 6 camera
-360 degree inspection internal & external
parts of nuts. (optional devices)
-Application of seamless conveyor.
-User-friendly operation interface, the
most advanced functions.
18
PSC -3500
Serisi
Konveyörlü
Ayıklama Makinesi
PSC - 3500
Series
Conveyor
Sorting
Machine
Özellikler:
-Silindirik ve düz parçalar (çubuk, saplama, başsız civata gibi) için Eğimli konveyör
tasarımı.
-Parçanın boyu ve kontrol kriterlerine göre
1’den 4’e kadar kamera kullanılabilir.
-Hassasiyet beklentisine bağlı olarak , 1.3
mega piksel kamera kullanılabilir. (isteğe
bağlı)
-Parçanın kafasının ve ucunun otomatik
olarak tanınması besleme hızını
artırmaktadır, besleme sisteminde ayara
gerek yoktur.
-Kullanıcı dostu arayüz, en ileri
fonksiyonlar.
Features:
-Inclined-conveyor design for columnar
parts, such as rod and screw without head.
-In accordance with parts’ length and
inspection criteria, it can add 1 to 4
cameras.
-Depending upon precision expectation,
1.3 megapixel camera is available as
option.
-Automatic identification of parts head
and end, no need to adjust feed-in
system, which enhances the feed-in speed.
-User-friendly operation interface, the
most advanced functions.
19
PSG-1500
Serisi
Cam Diskli
Ayıklama Makinesi
PSG-1500
Series
Glass Dial
Sorting
Machine
Özellikler:
-Çok şeffaf cam tabla. Cam tabla üzerine
düzgünce yüklenebilen yağlı olmayan
parçalara uygundur.
-İsteğe bağlı alt kamera ile taban yüzeyi
kontrolü.
-Duruma göre 400 ile 1500 parça / dakika
hıza ulaşılabilir.
-Civata ve vidaların dişlerine zarar vermez.
Features:
-Highly-transparent glass plate. Fit for
grease-free parts which can be placed on
the glass plate steadily.
-Bottom surface inspection by optional
under camera.
-Speed: 400-1,500 pcs / min., depend on
individual case.
-It will not damage threads of screws.
20
PSG-2500
Serisi
Cam Diskli
Ayıklama Makinesi
PSG-2500
Series
Glass Dial
Sorting
Machine
Özellikler:
-2 ile 4 kameraya kadar eklenebilir.
-İsteğe bağlı alt kamera ile taban yüzeyi
kontrolü.
-Uygun ayıklama aralığı Φ10 - Φ35 mm.
-Parçaların ve operasyonların
değiştirilmesi kolaydır.
Features:
-Can superadd 2 to 4 cameras.
-Available sorting range from
Φ10 – Φ35mm.
-Easy for changing parts & operation.
-Can inspect the positive & negative side at
same time.
21
PQC – 1500
Serisi
İlk Parça Kalite
Kontrol Makinesi
PQC – 1500
Series
First Article
Inspection
Machine
Tip / Type
Özellik / Item
Patentli
makinedir, taklit edilmesi
halinde hukuki süreç söz
konusudur.
Patented machine.
Counterfeit will be sued.
Özellikler:
-Tüm genel ve özel şekilli bağlantı elemanları için uygundur.
-360 derece döndürerek hızlı kontrol
yapar.
-Merkezleme pozisyonlaması hata önleyicilidir.
-Gelişmiş Telecentric lens ve paralel arka
ışıklandırma görsel açı hatalarını önlemektedir.
-Kontrol otomatiktir, ayarlama adımlarına
ihtiyaç yoktur.
-Yüksek hassasiyetli pozisyonlama için
Z- Ekseninde optik manyetik cetvel kullanılmıştır.
-İmalat prosesi kalite analizleri için SPC
raporlaması entegre edilmiştir.
-Kontrol Parametreleri : Anahtar
Ağzı(AA),Köşe Ağzı(AC),Kafa Genişliği,Kafa
Yüksekliği, Kanal Kafa Açısı, Kanal Kafası G
değeri, Pul Kalınlığı, Pul Yüksekliği,
Radyus, Büyük Diş Çapı, Küçük Diş Çapı,
Diş Hat-vesi, Üçgen Diş (C Değeri), Diş
Vadisi Me-safesi,Diş Açısı, Etkin Çap
(mekanik dişler, diş açısı 60 degree),Mil
Çapı, Mil Uzunluğu, Toplam Uzunluk, Etkin
Diş Boyu, Çoklu Diş Uzunluğu, Sivri Kuyruk
Açısı, Sivri Kuyruk Çapı, Sivri Kuyruk Boyu,
Sivri Kuyruk-Genişliği, Üst ve Alt Diş Çapı.
Features:
- Suitable for general fasteners as well as
fasteners with special shape.
- Speedy inspection with 360 degree rotation.
- Error proofing centric positioning.
- Advanced telecentric lens and parallel
backlight avoid visual angle errors.
- Automatic inspection, no setting steps
required.
- Z axle applies optical magnetic scale for
high-precision positioning.
- SPC report integrated for manufacturing
process quality analysis.
-Inspection Items: Across Flat, Across
Corner, Head Width, Head Height, Pan
Head angle, Pan Head G Value, Washer
(width, height), Radius, Thread Diameter(Major, Minor), Thread Pitch Distance,
Triangle Thread (C value), Thread Valley
Distance, Thread Angle, Effective Diameter(mechanical thread, thread angle 60
degree), Shank (diameter, length), Total
Length, Effective Thread Length, MultiLength of Thread, Sharp Tail (angle, diameter, length, width), Up and Down Thread
Diameter.
22
DS – 510
Otomatik
Paketleme
Sistemi
DS - 510
Automatic
Packing
System
DS – 610
Otomatik
Paketleme
Sistemi
DS - 610
Automatic
Packing
System
HS- 1000
Dik Otomatik
Hazne
HS - 1000
Upright
Automatic
Hopper
* Özellikler duruma göre değişiklik gösterebilir.
Ambalajlı Ölçüler
Dimension After
Creating
Motor
Titreşim/ Vibrating
Makine Ölçüleri
Machine Size
HS - 300
Hazne
HS - 300
Hopper
Net/Bürüt NW /GW
HS - 800
Otomatik
Hazne
HS - 800
Automatic
Hopper
23
Ayıklama
Özellikleri
Sorting
Items
0 : Standart Özellik / Standard Function
✓: İsteğe Bağlı Özellik / Optional Function
Tip
Özellik
Type
İtem
İç Dairesellik
Inner Roundness
İç Eşmerkezlilik
Inner Concentricity
İç Malzeme Kalıntısı
Inner Excess Material
Küçük Anahtar Ağzı
Shorten AF
Pim Deliğinde Kalıntı
Pinhole Excess Mat.
Özellik Sayısı
Feature No.
Özellik Açısı
Feature Angle
Özellik Benzerliği
Feature Similarity
Özellik Boyutu
Feature Length
Özellik - Merkez Mes.
Feature-Center Dist.
Çentik Mesafesi
Knurl Distance
Çentik Yüksekliği
Knurl Height
İşaret
Mark
Kenar Düzlüğü
Side Feature
Karışmış Mazleme
Material Mix.
Kırık Pim
Broken Pin
Deforme Olmuş Diş
Deformed Threat
360 °Dön. - Diş Hasarı
360 ° Rot.-Thread Dmg
24
Ayıklama
Özellikleri
Sorting
Items
0 : Standart Özellik / Standard Function
✓: İsteğe Bağlı Özellik / Optional Function
Özellik
İtem
Tip
Type
Kafa Yüksekliği & Genişliği
Head Height & Width
Girinti Derinliği
Recess Depth
Etkin Olmayan Dişler
Ineffective Thread
Dişlerin İç Çapı
Thread Internal Dia.
Dişlerin Dış Çapı
Thread External Dia.
Hatve Ölçüsü
Pitch Distance
Diş Ekseni Yamukluğu
Bevel Thread
Vida / Civata Boyu
Screw Length
Konik Uç
Cone Point
Vida / Civata Boyu
Screw Length
Özellik
İtem
Çoklu Yükseklik
Multi - Height
Çoklu Genişlik
Multi - Width
AA (Anahtar Ağzı)
AF
Köşeden Köşeye (AC)
AC
İç Çap
Internal Dia.
Dış Çap
External Dia.
Diş: Var / Yok
Thread: Yes / No
Yüzey Kusurları
Surface Flaw
Delikte Çapak
Chips in the Hole
Eşmerkezlilik
Concentricty
Kaynak Memeleri
Welding Point
Bükülme (Çoklu görünüş)
Screw Bending (Multi-Images)
Kafa Çatlağı
Head Crack
Kaplama (Kafa Üstü Görünüş)
Zinc (Head Top View)
Pah Çapı
Chamfer Dia.
Kafa Çatlağı
Head Crack
Pim Deliği Eşmerkezliliği
Pinhole Alignment
Dairesellik
Roundness
Kafa İşareti
Head Mark
Alt Görünüşle Ayıklama
Bottom Sorting
Basınç Noktası: Var / Yok
Pressure Point: Yes or No
Kaynak Memesi Yüksekliği
Welding Point Height
360 ° İç Diş Hataları
360 ° Internal Thread
Damage
360 ° İç Diş Formasyonu
360 ° Internal Thread
Information
Alt Görünüşle Ayıklama
Bottom Sorting
Kafa / Flanş Çatlakları
Head Wheel Crack
Flanşlı Somun Dişi: Var/Yok
Flange Nut Thread: Yes or No
Tip
Type
Özellik
İtem
Sertlik
Hardness
Malzeme
Material
Tip
Type
25
Teknik
Özellikler
Specifications
Tip
Özellik
Type
Item
Tel Çapı
Wire Diameter (mm)
Kafa Çapı
Head Width
(mm)
Kafa Yüksekliği
Head Height
(mm)
Kafa Altı Mil Boyu
Length Under Head (mm)
Ayıklama Hassasiyeti
Sorting Precision (px)
Ayıklama Hızı
Sorting Speed (PPM MAX)
Hava Basıncı
Air Pressure (kg-cm3)
Bilgisayar
Computer
Endüstriyel Bilgisayar
Industrial Computer
Analog Kamera
Analog Camera
Dijital Kamera
Digital Camera
Net - Brüt Ağırlık
Net - Gross Weight (kg)
Makine
Ölçüleri
Machine
Dimension
Ambalajlı
Ölçüler
Dimenson After
Creating
L:
W:
H:
L:
W:
H:
-CCM, belirtilen özellik ve bilgilerde önceden bildirmeksizin -CCM reserves the right for specification amandment without prior notice.
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- (*) No feeder.
- (*) İşaretli Yerlerde Besleyici Dahil Değildir.
- Açıklamalar: PSG Ayıklama Makinesi kullanırken
aşağıdaki şartlara dikkat ediniz;
1- Ayıklanacak parçalar Cam Tabla üzerinde dik
durabilmelidir.
2- Ayıklanacak parçaların “kafa genişliği : kafa altı
boyu” oranı olarak 2 : 1 oranı en iyi orandır.
3- En iyi Ayıklama Hassasiyeti ± 0,01 mm’dir , ayıklanan parçanın gerçek ölçülerine bağlıdır.
-Remarks: When use PSG sorting machine, please
notice conditions below;
1- The sorting parts must be able to stand on glass
plate.
2- The sorting parts head width : length under head
2:1 is the best proportion.
3-The best sorting precision can be up to ± 0,01 mm,
it depands on the real dimension of the sorting part.
26
27
Montaj ve Test
Hizmetleri
İşletmesi
Sorting
Service Plant
CCD İmaj – Görüntülü Ayıklama Makinelerinin her yeni
jenerasyonu için , Kontrol Hizmet Departmanımızın
sabit ve sürekli testleriyle istenen kaliteye
ulaşılmaktadır. Ve bizim nihai hedefimiz,
makinelerimiz için Sağlamlık ,Dayanıklılık ve
Fonksiyonlarında en iyi şartları sağlamaktır.
For every generation of the CCD Image-Display
Sorting Machines The quality is reached through
constant testing by our Inspection Service Department.
And our final goal is to meet the best condition for the
machines in Stability, Durability and Function.
28
Patentler & Sertifikalar
Patents & Certificates
29
Global Satış Noktaları & Acenteler
Global Sales Spots & Agents
Güçlü Ar-Ge Takımı Top R&D Team
Güvenilir Kalite Kontrol
Reliable Quality Control
Kalıcı Satış Sonrası Hizm. Sustainable After-Service
Mükemmel İş Ortağınız - CCM
Your Superb Business Partner - CCM
İyiler farklıdır...

Benzer belgeler