Mapa Petrol ürünleri`nde işine büyük bir bağlılıkla

Transkript

Mapa Petrol ürünleri`nde işine büyük bir bağlılıkla
Mapa Petrol Ürünleri’nde işine büyük bir bağlılıkla çalışan 64 kişiden oluşan
ekip ExxonMobil’in ödüllendirdiği alanlarda gösterdikleri sürekli başarıları
sayesinde 2005 yılında Elite Club Gümüş Ödülüne ve 2009, 2010 ve 2011
yıllarında da Altın Ödüle hak kazanmışlardır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uzandaç, Elite Club ödülünü ve
Elite Club kriterlerini sağlamanın distribütörün karlılığına ve başarısına olan
katkılarını anlatıyor.
2009, 2010 ve 2011 Altın Elit
Distribütör Ödülünü Kazananlar
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Uzandaç
Ortaklık ruhu
Mehmet Bey gerçek ortaklık ruhunu çok iyi
bilmektedir. ExxonMobil için çalışan bir
stratejik distribütör olarak, iş ve satış
stratejileri hem bugün hem de uzun vadede
ExxonMobil stratejilerine tamamen
paraleldir. Mehmet Bey, bu uzun vadeli ve
şeffaf yaklaşımın esasen başarılı ve karşılıklı
kazanç getiren bir ortaklığın imzası
olduğunu belirtmektedir.
Bu uzun vadeli yaklaşımın bir bölümü
teknolojiye, ekipmana ve süreçlere yapılan
yatırımdır. Örneğin, Mapa Petrol’ün dört
şube ve deposu vardır ve 2011 yılında aktif
olduğu bölgedeki en geniş ağırlıklı dağıtım
ağına sahiptir.
Pazarlamanın en iyi yolları:
• Üzerinde müşterinin adı ve Mobil 1
markası bulunan plaka, gömlek gibi
müşteriye özel üretilmiş kaliteli promosyon
malzemeleriyle müşterilerinizi ödüllendirin
ve müşteri adaylarınızın sizi fark etmesini
sağlayın.
• Araç filosunun tamamında, tüm tesis ve
binalarda, DSR ekibinizin giysi ve
üniformalarında Mobil 1 logosu kullanarak
markanızı sergileyin.
• Bir CRM sistemine yatırım yapın ve
müşteri yönetimine stratejik yaklaşın, işi sadece DSR’lara bırakmayın, onları
müşterilerinize şirket çapında bir
perspektiften bakarak destekleyin.
• Kaliteli sentetik yağlara yapılan yatırımın
kazanç sağladığını gösterin: profesyonel
bir Fayda Raporu mevcut müşterilere ve
müşteri adaylarına flagship ürünlerden
sağlanacak potansiyel tasarrufu
gösterecektir.
Ama bu yatırım fiziksel altyapıyla bitmez.
Kadrosunda dört MBA (iş idaresi yüksek
lisansı) sahibi çalışanı olan Mehmet Bey
kadroya ve onların eğitimine yatırım
yapmanın önemini bilmektedir. Mobil’in
eğitiminin “birinci sınıf” olduğunu, tüm ürün,
satış ve pazarlama alanında, DSR saha
taktiklerinde ve yönetim süreçlerinde
öğrenme deneyimlerini sağladığını
söylemektedir. Bu işe daha fazla zaman
ayırmak istediğini ve çıkacak yeni
materyalleri merakla beklediğini de
belirtmektedir.
Mapa Petrol ayrıca çevre eğitimi (ISO 14001
belgeli), yazılım ve donanım konusunda
teknoloji eğitimi, finans ve yönetim eğitimi
ve elbette güvenlik prosedürleri hakkında
sürekli eğitim gibi kapsamlı dahili eğitimlere
de yatırım yapmaktadır.
Mehmet Bey, farklı bölgelerde ve ofis
dışında çalışanların da bulunduğu bir
organizasyonda eğitim programının verimli
olabilmesi için, Mobil teknolojisini ve yerel
kaynaklarca geliştirilmiş genel eğitim
yazılımlarını kullanarak internet tabanlı
eğitim olanaklarından yararlanmaktadır.
Takdir ve ödüllendirme
Personel eğitiminin yanı sıra karlılığı arttıran
diğer bir motivasyon aracı da Mapa Petrol’ün
kapsamlı takdir ve ödüllendirme programıdır.
DNet’e giriş yaparak en son Distribütör haberlerini http://portal.exxonmobil.com sayfasından öğrenin.
©2012 Exxon Mobil Corporation
Mobil 1, Mobil ve ExxonMobil logoları Exxon Mobil Corporation’ın veya bağlı kuruluşlarından birinin tescilli ticari markalarıdır. “ExxonMobil” terimi yalnızca
okuma kolaylığı sağlamak için kullanılmıştır ve duruma göre Exxon Mobil Corporation’ı veya onun bağlı şirketlerinden birini ifade edebilir. Diğer logolar ve
ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Mehmet Bey motivasyonu yüksek
personelin müşterilere daha iyi hizmet
sunduğunun, satışları arttırdığının ve karlılığı
doğrudan etkilendiğinin farkındadır.
Bu yıla kadar başarıyı tüm ekiple birlikte
kutlamakta ve flagship ürün satışları için bir
teşvik planı uygulamaktaydı. Elite Club
kriterlerinin karlılığa olan etkisini fark eden
Mehmet Bey, yakın zamanda şirket içinde
Elit DSR ödülü uygulaması başlattı.
Global kaynaklardan sağlanmış bir yazılım
yardımıyla satışları, CRM kullanımını,
pazarlama faaliyetini, müşteri bilgilerini ve
diğer önemli başarı ölçülerini takip etmeye
başladı. Bu iç yarışmaya ait kriterlerin
yarıdan fazlasının ExxonMobil Elite Club
kriterleriyle tamamen aynı olması, aslında
Elite Club ile distribütörün iş hedeflerinin
birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu bize
göstermektedir.
Önce çevre
Mapa Petrol ISO 14001 belgesine sahip ve
Mehmet Bey çevreyle ilgili konuların kendi
işindeki başarı için çok önemli olduğunu
biliyor. Bu konuda sadece doğrudan etkiler
üzerine odaklanmak yerine, en büyük farkı
flagship ürünlerin satışlarını arttırarak
yaratacağına inanıyor.
Bu ürünler emisyon sisteminin ve çevrenin
korunması konusunda kanıtlanmış yararları
ve yakıt tasarrufu potansiyeliyle müşterilere
de kendi çevrelerini korumalarında yardımcı
oluyorlar.
Herkesin menfaatine olacak müşterek
kararlar almak
Kısa vadeli yatırımla uzun vadede karlılık
arasındaki doğru dengeyi sağlamak için çok
çaba verildi. Mehmet Bey bu dengeyi
kurduğuna inanıyor ve geleceğe güvenle
bakıyor.
“Benim için, Elite Club ödülü bir varış
noktası değil, yolculuğun bir bölümüdür.”

Benzer belgeler