En Route Plus - Univera Bilgisayar Sistemleri

Transkript

En Route Plus - Univera Bilgisayar Sistemleri
Bilgisayar Sistemleri San. Ve Tic. AŞ
İzmir : Şair Eşref Bulv. No: 3-2 Kat : 3-6-7 35210 Çankaya İzmir Tel : 0 232 445 94 70 (pbx) Fax : 0 232 441 89 09
İstanbul : Atatürk Cad. SıtkıBey Plaza No:82 D:17 Kat:5 34736 Kozyatağı İstanbul Tel : 0 232 368 46 60 (pbx) Fax: 0 216 368 46 64
www.univera.com.tr
------------------------------------------------------
EnRoutePlus 5.0
MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI
1992 yılından bu yana satış-dağıtım sektörüne hizmet veren Univera 35 yerli ve çok uluslu
büyük marka ve 2,300’den fazla bayi ve distribütörde geliştirdiği ve olgunlaştırdığı yeni
çözümü EnRoutePlus’ı satış dağıtım sektöründeki siz müşterilerine sunuyor.
EnRoutePlus, Univera'ın öncelikle Hızlı Tüketim
Malları (FMCG) sektörü dağıtım teşkilatları ve
distribütörlerinin
ihtiyaçlarını
düşünerek
geliştirdiği Satış-Dağıtım ağırlıklı bir ön-ofis
uygulaması. EnRoutePlus, Univera’ın merkezi
karar destek çözümü EnRoutePanorama ve El
Bilgisayarları çözümü EnRouteMobile’dan oluşan
“EnRoute” ailesinin bir üyesi.
EnRoutePlus, özellikle distribütörlerinde tek bir
ticari program standartı yaratmakta zorlanan,
üretim ve dağıtım firmaları için tasarlanmıştır.
Buna göre EnRoutePlus çalışan distribütörlerde
dağıtım planlaması, yönetimi, faturalama, stok, cari işlemlerin tamamı bu yazılım
tarafından gerçekleştirilmekte, sadece muhasebe bilgileri herhangi bir ticari yazılımına
aktarılmaktadır.
Microsoft .NET mimarisi ve MS SQL alt yapısı ile komple yenilenen EnRoutePlus, Müşteri
Grupları, Satış Temsilcileri, Bölgeler, Rutlar, Satış Kanalları, Depolar, Distribütör Kartı,
Fiyat Listeleri, İskonto Tipleri, Kotalar, Hedefler, Promosyonlar, Rut Planları, Satamama
Nedenleri, Satış Malzemeleri (POP) gibi birçok ön tanımlamayı içerir.
Tüm bu tanımlamalar ışığı altında programın yardımı ile distribütör el bilgisayarı ile araçta
satış, ve/veya sipariş toplama işlemlerini yapar, tahsilatlarını yapar, rutla ilgili bilgilerini
(penatrasyon bilgileri, ziyaret istatistikleri, vs) toplar. Tüm bu bilgileri gün sonunda
merkeze gelerek ana bilgisayar üzerindeki EnRoutePlus'ın içine aktarır. Buna göre de
distribütör günlük; Rut, Satış Temsilcisi, Bölge, Ürün, Ürün Grubu, Müşteri Grubu ve
Toplam bazında çeşitli satış, sipariş, tahsilat, penatrasyon, ziyaret, stok raporları alabilir.
Bu işlemlerin sonunda istenirse fatura, stok ve tahsilat bilgileri işlemlerin
muhasebeleşebilmesi için ticari yazılıma aktarılır. EnRoutePlus; Logo, Netsis, Mikro ve bir
çok benzeri ticari yazılıma veri aktarabilir.
EnRoute Plus 5.06
1
©Univera 2008, ER+ brosur VII
Bilgisayar Sistemleri San. Ve Tic. AŞ
İzmir : Şair Eşref Bulv. No: 3-2 Kat : 3-6-7 35210 Çankaya İzmir Tel : 0 232 445 94 70 (pbx) Fax : 0 232 441 89 09
İstanbul : Atatürk Cad. SıtkıBey Plaza No:82 D:17 Kat:5 34736 Kozyatağı İstanbul Tel : 0 232 368 46 60 (pbx) Fax: 0 216 368 46 64
www.univera.com.tr
------------------------------------------------------
EnRoutePlus 5.0’ın Özellikleri :
EnRoutePlus Univera’nın 15 yıllık sektör deneyimi, FMCG sektöründe 35 yerli ve çok uluslu
büyük müşteri projesi ve 2,300’den fazla distribütör ve toptancı kuruluşu tecrübeleri
sonrasında yaratılmış, “tamamen dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına göre” tasarlanmış bir
arka-ofis uygulamasıdır.
Programı rakiplerinden ayıran, öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır :

Farklı satış sistemlerini destekleme
- Hotsell (Sıcak Satış)
- Presell (Sipariş Toplama)
- Karma (Hotsell-Presell)
- Tüccar Plasiyer
- Nam’a- Satış

Farklı satış temsilcilerinde, bu farklı
çalışma modellerini kullanabilme
Birçok farklı marka-model el terminali
ve/veya yazıcı ile aynı anda çalışabilme
Birçok farklı ticari yazılıma ve farklı
versiyonlarına hazır entegrasyon


Fiyat / Vade / Promosyon / İskonto
uygulamaları :

Tamamen esnek Fiyat / Vade
uygulamaları
- İstenen sayıda fiyat listesi tanımlama
- Müşteri grubu bazında fiyat listeleri
oluşturma
- Ürün bazında farklı vade uygulamaları
- Vadeye göre fiyat-iskonto belirleme

Tamamen parametrik ve alt
kombinasyonları ile 700 den fazla farklı
tip iskonto/ promosyon
tanımlayabileceğiniz promosyon modülü.
EnRoute Plus 5.06
2
©Univera 2008, ER+ brosur VII
Bilgisayar Sistemleri San. Ve Tic. AŞ
İzmir : Şair Eşref Bulv. No: 3-2 Kat : 3-6-7 35210 Çankaya İzmir Tel : 0 232 445 94 70 (pbx) Fax : 0 232 441 89 09
İstanbul : Atatürk Cad. SıtkıBey Plaza No:82 D:17 Kat:5 34736 Kozyatağı İstanbul Tel : 0 232 368 46 60 (pbx) Fax: 0 216 368 46 64
www.univera.com.tr
------------------------------------------------------
Yapılabilecek bazı promosyonlar:
-
Birebir-Çapraz mal fazlası promosyonları,
Kombine promosyonlar,
Hediye promosyonları,
Miktar, Tutar, Hacim, Ağırlık, SKU çeşidi bazında kümüle promosyon ve iskontolar
Zaman dilimli promosyonlar
Baremli / Kademeli promosyonlar
Ve/veya’lı (alternatifli ve bağlantılı) promosyonlar
e-Puan, Kapak, Kulakçık gibi süreli promosyonlar
Hediye grupları promosyonları
Koşul Uygulaması
Müşteri bazında promosyonlarda üst limit kontrolleri
Çakışma kontrolleri (Aynı anda birden fazla promosyon denk
gelmesi halinde)
E-puanların, faturalarda bakiyeden düşmesi
Geniş tabanlı master bilgi tanımlama :






Geniş kapsamlı ( farklı kategorizasyon tanımları içeren) bir ürün veri tabanı
Geniş kapsamlı / kategorizasyonlu bir müşteri veri tabanı
Satış Temsilcisi, Araç, Bölge, Rut, Müşteri-Ürün Grubu tanımları
“Dinamik Gruplama” özelliği ile sınırsız sayıda grup yaratabilme
“Ürün Miktarlı Dinamik Grup” uygulaması
Sınırsız sayıda depo, fiktif depo, araç deposu tanımlama
Ticari İşlemler :









Satış-Alış Faturası, Satış-Alış İrsaliyesi, iade faturaları
Sipariş Modülü, bakiye sipariş takibi
Tahsilat Modülü (Nakit, Çek, Senet, Kredi Kartı)
Cari hesap takibi, kredi-risk kontrolleri
Kamyon Boşaltma-Kamyon Yükleme
Dağıtıcılarla günsonu hızlı hesap kapatma
Çek–Senet –Banka ve Kasa modülleri (opsiyonel)
Borç Vade/gün analizi
Fatura karlılık analizi
EnRoute Plus 5.06
3
©Univera 2008, ER+ brosur VII
Bilgisayar Sistemleri San. Ve Tic. AŞ
İzmir : Şair Eşref Bulv. No: 3-2 Kat : 3-6-7 35210 Çankaya İzmir Tel : 0 232 445 94 70 (pbx) Fax : 0 232 441 89 09
İstanbul : Atatürk Cad. SıtkıBey Plaza No:82 D:17 Kat:5 34736 Kozyatağı İstanbul Tel : 0 232 368 46 60 (pbx) Fax: 0 216 368 46 64
www.univera.com.tr
------------------------------------------------------
Dağıtıma özgü modüller :















Esnek Rut tanımlama ve planlama modülü
Optimum kamyon yükleme planı (Dispatching)
Kendi ürününüz için pazarda Penetrasyon analizleri (bulunabilirlik ve stok takibi)
Rakip ürününüz için pazarda Penetrasyon analizleri (bulunabilirlik ve stok takibi)
Demirbaş, dolap (seri no) , POP takibi
Zincir mağazalar için özel uygulamalar
Satış Anketi Modülü
Tercihli (Öncelikli) Ürün Uygulamaları
Miyadlı mallar için raf ömrü takibi
Meşrubat sektörüne özgü : Depozito, gün sonu hesap kapatma, stok seviye kontrolü,
vs..
Ana firmanın merkezi bilgi yönetim sistemleri (EnRoutePanorama) ile veri iletişimi
Ana firma katılım paylarının kontrolü
Tahsilata prim verebilme
Satış uyarı (müşteriye ve ürüne yönelik) mesajları
RF-Check Modülü ile komple barkodlu RF depo giriş-çıkış + sayım işlemleri (opsiyonel)
Raporlama :











Yönetici Konsolu (DashBoard) ile anında
işlere müdahale
Yüzlerce farklı kritere göre sorgulama
yapabildiğiniz listeler ve analizleri içeren
standart raporlar...
Ürün bazında (Ürün, Ürün Grubu, Ürün Ek
Grubu) ve Müşteri bazında (Müşteri,
Müşteri Grubu, Müşteri Ek Grubu, Bölge,
Satış Temsilcisi, Şef) üç
birim+ağırlık+hacim+litre’ye göre, birçok
farklı Satış Dağılım Analizleri üretebilme
Raporların MS Excel, PDF ve HTML yapılarda veri aktarımı
Satış-Dağıtıma yönelik özel faaliyet raporları
Satamama nedenleri analizleri
Müşteriye giden ve müşteriden gelen notlar
Rut performans analizleri
Satış temsilcisi ziyaret izleme raporları
Satış temsilcisi / bayi hedef takipleri
ERA Raporlama aracı ile kullanıcıların kendi raporlarını yaratabilmeleri imkanı
(opsiyonel)
EnRoute Plus 5.06
4
©Univera 2008, ER+ brosur VII
Bilgisayar Sistemleri San. Ve Tic. AŞ
İzmir : Şair Eşref Bulv. No: 3-2 Kat : 3-6-7 35210 Çankaya İzmir Tel : 0 232 445 94 70 (pbx) Fax : 0 232 441 89 09
İstanbul : Atatürk Cad. SıtkıBey Plaza No:82 D:17 Kat:5 34736 Kozyatağı İstanbul Tel : 0 232 368 46 60 (pbx) Fax: 0 216 368 46 64
www.univera.com.tr
------------------------------------------------------
Parametrik Yapı :
















GPS verişleri ile satıcıların uydu üzerinden izlenebilmesi (opsiyonel)
GPRS ile on-line sipariş-fatura-tahsilat-irsaliye (opsiyonel)
Yüzlerce “detay” parametreden oluşan esnek çalışma yapısı
Satış temsilcisi bazında yetkilendirme
Birden fazla ticari firma desteği
El terminali ve PC için belge (fatura, irsaliye, vs..) dizayn aracı
Satış temsilcilerini merkezi satış koşullarına bağlı veya serbest çalıştırabilme olanakları
Uzakta çalışan satış temsilcilerinin (mevzi elemanlar) el terminalleri ile modem veri
alış-verişi
Merkez PC ile kablosuz WiFİ (80211.b/g) üzerinden veri transferi
Plasiyerlerin rut ziyaretlerinin el terminalleri ile izlenmesi
Ağırlıkla satılan ürünlerde (et, tavuk gibi) ürün barkodları desteği
CRM’e yönelik ilave “Kullanıcı Sahaları” ekleyebilme ve esnek “uyarlanabilirlik”
özellikleri
Çok kullanıcı / tek kullanıcı çalışabilme
Çoklu kur sistemi desteği
Merkezi projelerde bir web server üzerinden kendini “0n-line” güncelleme yeteneği
Çok dilli çalışabilme (Türkçe, İngilizce, vs…)
EnRoute Plus 5.06
5
©Univera 2008, ER+ brosur VII