Mart

Transkript

Mart
BU AY NELER ÖĞRENDİK ?
MART
ANA SINIFLARI 5 YAŞ
Bu ay “TOUCH THE BUBBLES (SENSES)” teması işlenmiştir.
Bu tema kapsamında ; see(görmek), smell(koklamak), taste (tatmak), touch (dokunmak), hear (duymak), frog
(kurbağa), bird (kuş), rose (gül), candy (şeker), ice (buz), rainbow (gökkuşağı), hair (saç), long (uzun), short(kısa),
bald (kel), comb (taramak), messy (dağınık), neat (derli toplu), drum(davul), tamboruine (tef), guitar (gitar),
piano (piyano), clarinet (klarnet), violin (keman), butterfly (kelebek), bee (arı), ant (karınca), flower (çiçek), hot
(sıcak), cold (soğuk), sour (ekşi), sweet (tatlı), salty (tuzlu), bitter (acı), soft (yumuşak), hard (sert) ,feel
(hissetmek) kelimeleri ve “I can/can’t...” kalıbı öğretilmiştir.
* Games saatlerinde bu kelimeler ve kalıplar tanıtılmış, bu kalıpları içeren oyunlar oynanmıştır.( Hot and cold,
dance of the ostriches, flashcard walk, how many little indians sitting behind me, tag team jigsaw, feely bag ve
chinese whispers gibi) Öğrencilerimiz tatlı/acı/ekşi/tuzlu yiyeceklerin tadına bakmış ve bunları sınıflandırmıştır.
* Story saatlerinde temamızla ilgili hikayeler anlatılmış, izletilmiş ve sonrasında hikayeyle ilgili aktiviteler
yapılmıştır.(mini kitap hazırlama, hikayeyi sıraya dizme ve çalışma kağıtları vb.) hikayeyle ilgili sorular sorulmuş
ve cevaplar verilmesi beklenmiştir. Bu hikayelerden bazıları “My Five Senses”, “Goldilocks” ve “I see” dir.
Hikayeler video, şarkı, powerpoint sunumları ve resimli kartlarla desteklenmiştir.
* Drama saatlerinde öğrencilerimiz story saatlerinde öğrenilen hikaye karakterlerinden birisi olup basit ifadelerle
hikayeyi canlandırmışlardır. Şarkılarla ve yapılan aktivitelerle öğrenilenler pekiştirilmiştir.
* Digital derslerinde, temamıza uygun online oyunlar oynanmış, power point slaytlarla hidden pictures (saklı
resimler) oyunları oynanmış, ilgili videolar izlenmiş ve kısa soru ve cevaplarla pekiştirilmiştir.
* Station saatlerinde konuyla ilgili grup çalışmaları yapılmış, istasyon çalışması yapmak üzere farklı aktiviteler
verilmiştir. Öğrencilerimizin motor becerilerini geliştirici çeşitli etkinlikler yapılmıştır.( Komik insan ve hayvan
bedeni yapma, tatlı/tuzlu/acı/ekşi yiyeceklerle alakalı kolaj yapma,..)
* Pen and Paper saatlerinde temaya uygun çalışma kağıtları yapılarak konu tekrar edilmiştir.
* Clil saatlerimizde müzik enstrümanları işlenmiş, creme ole yapılmış ve göz,kulak, el, ayak testi yapılmış tek ve
çift olan organlarımız hakkında konuşulmuştur.
* Arts and Crafts saatlerinde temaya ilişkin, öğrencinin motor becerilerini geliştirecek kesme, yapıştırma
etkinlikleri yapılmıştır. (Duyu organlarımızla alakalı kitapçık, Dil modeli ve duyu organlarına göre kategorize
etme,..)
*Library saatlerinde ise çeşitli hikayeler okunmuş, izletilmiştir.Bunlardan bazıları; “The Haircut” , What can I feel”
gibi. Öğrencilerimiz aile bireylerinin saç tiplerini çizip tanıtmışlardır.
Her dersimizin başında günlük rutinlerimize devam edilmiştir. Bu rutinlerimiz:
 How do you feel? (Nasıl hissediyorsun?)
 How is the weather?what’s the weather like today? (Bugün hava nasıl?)
 What’s the day today?What day is it today? (Bugün günlerden ne?)
Useful Websites (Faydalanabileceğiniz websiteler)
http://tinyurl.com/3xy7b4w
http://tinyurl.com/zt3sv4s
http://tinyurl.com/hngp6g6
http://tinyurl.com/grwzyye
1.SINIFLAR
Bu ay “HOUSE” teması işlenmiştir.
Bu tema kapsamında ev ile ilgili (house) kelimeler ve kavramlar öğretilmiştir. House(ev),living room(oturma
odası),bedroom(yatak
odası),kitchen(mutfak),bathroom(banyo),garden(bahçe),roof(tavan),chimney
(baca),window(pencere),wall(duvar) öğretilen kelimelerimiz arasındadır. Öğrencilerimiz konu içerisinde
izledikleri hikaye,video ve şarkılarla konuyu pekiştirmişlerdir. Bu ünite içerisinde değişik sesleri de öğrenip, ses
aktiviteleri yaparak kelimeler türetmişlerdir. Ünite kelimeleri Where is ....? It is.... yapılarıyla öğretilmiştir. Ayrıca
“in”, “on”, “under” yapıları art ve craft activiteleri ile pekiştirilmiştir. Chores ( ev işleri) kavramı ile ilgili tidy up
room(oda toplamak ), put my books/toys away(kitaplarımı ve oyuncaklarımı yerine kaldırmak), make my bed
(yatağımı toplamak), set the table,(sofra kurmak) help my family (aileme yardım etmek) öğretilen kelimeler
arasındadır.
Bu ay “Shark in the park” kitabımızı öğrenclilerimiz ile birlikte okuyup çeşitli oyun ve aktivitelerle okuma
alışkanlığını kazandırmışızdır. “ 3 little pigs” ve “ Look at me” diğer işlenilen hikayelerdir. Derslerimiz video,
şarkı, powerpoint sunumları ve resimli kartlarla desteklenmiştir. Konuyla ilgili okuma ve yazma çalışmaları
yapılmıştır.
The house song- https://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY
House song—https://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY
This is my house- https://www.youtube.com/watch?v=sE2GEaQJrwc
2. SINIFLAR
Kitabımızın beşinci ünitesi olan ‘”Clothes” bölümü okutulmuştur. “Clothes” ünitesi içinde “ I'm wearing/He
is wearing/ She is wearing/They are wearing” kalıbı çalışılmış, oyunlar, şarkılar, ve görsel materyaller
kullanılmıştır. Sınıflarda fashion show yapılmış ve konumuz eve verilen ödevler ile pekiştirilmiştir.
‘Spelling Check’ çalışması belirli aralıklarla uygulanmıştır.
Mart ayında , sınıflarımız Bilgisayar Destekli İngilizce ve Reading hour (Okuma Saati) programlarına ayda
1 devam etmişlerdir. Hikaye saati programı içinde ise “What a bad Dog” hikaye kitabımız okutulmuştur.
Bunların yanısıra 'Four Seasons-Dört Mevsim, Months-Aylar ile birlikte tekrar edilmiş ve bu mevsimlerde
yapılan aktivitelerden I do /I don't kalıbı kullanılarak bahsedilmiştir: I make a snowman in Winter. I don't
eat icecream gibi. Ayrıca bu kalıp kullanılarak evde yapılan aktivitelerde öğretilmiştir: I make my bed/ I lay
the table gibi. Daha sonra jobs konusu ‘He/She is ... He /She works at a ...’ kalıbı kullanılarak verilmiştir
(He is a policeman. He works at a police station). Bu konuları öğretirken kullandığımız bazı web siteleri
aşağıda verilmiştir. Sizler de aşağıdaki web sitelerini kullanarak öğrencilerimizle pekiştirme yapabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=r7VL5MRD3I0
https://www.youtube.com/watch?v=wRxFY4wZvBE
3. SINIFLAR
Kitabımızın 4.ünitesi olan “My Week” temasını işliyoruz. Ünite süresince günlük rutinler ve sosyal aktiviteleri ile
ilişkilendirilmiştir. Konuyu pekiştirmek için çeşitli videolar, şarkılar, görsel materyaller kullanıldı. İkili ve grup
çalışmaları ile konuşma becerisi desteklendi. Kendi günlük rutinleri ile ilgili yazma becerisi pekiştirilmiştir.
Bilgisayar destekli İngilizce dersimizde de ‘My Sports Timetable’konulu sunum öğrencilerimiz tarafından
hazırlandı. Ayrıca ‘Monster Competition’ adlı yaratıcı-yazma çalışmasında öğrencilerimiz yaratıcılıklarını
sergilemişlerdir.
Ayrıca ay sonuna doğru What Do I Know ve konuşma-yazma becerilerine yönelik What Can I Do
değerlendirmeleri yapılmıştır.
Aşağıdaki web sitelerini kullanarak öğrencilerimizle pekiştirme yapabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=eyPfpSt-SXc
4. SINIFLAR
New Challenges 1 kitabının 3.ve 4. ünitesin (Module 3-4)
tamamlanmıştır. Öğrencilerimiz "Present Simple" yapısını
kullanarak, kendileri ve başkaları ile ilgili sorular sorup,
olumlu-olumsuz cümleler kullanarak sözlü ve yazılı
ifadelerde bulunmuşlardır. Etkinliklerimiz bireysel, ikili ve
grup çalışmalarını kullanarak çeşitlenddirilmiş, sınıf
içinde, okuma-dinleme-yazma ve konuşma etkinliklerimiz
farklı materyaller kullanarak devam etmiştir. Secret of
the Stones kitabımızı okuyup, paralel aktiviteleriyle yeni
kelimer ve kalıpları pekiştirmiş ,ayrıca kitabımızla paralel
yazılı ve sözlü projeler hazırlanmıtır. Öğrencilerimizin
eksik oldukları noktaklarda, konu ile paralel ek çalışma
kağıtları verilmiştir..

Benzer belgeler

iNGİLİZCE +NİSAN AYI BÜLTENİ

iNGİLİZCE +NİSAN AYI BÜLTENİ yapılmıştır.(mini kitap hazırlama, hikayeyi sıraya dizme ve çalışma kağıtları vb.) hikayeyle ilgili sorular sorulmuş ve cevaplar verilmesi beklenmiştir. Bu hikayelerden bazıları “My Five Senses”, “...

Detaylı

Kasım /

Kasım / kitabı çeşitli aktiviteleriyle birlikte işlenmiştir. Ayrıca “The Town Musicians of Bremen” adlı hikaye işlenmiştir.El becerilerini geliştirmek amacıyla "Create your Own Bookmark" aktivitesi yapılmı...

Detaylı