CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

Transkript

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi
MUSTAFA ORHAN ARAL
ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YARDIMCI DOÇENT
Adres
: S.Ü.Su Ürünleri Fakültesi
Telefon
: 3682876265-3218
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 07.10.1958
Faks
: 3682876255
Kadro Yeri
: SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
15.01.2015
Öğrenim Bilgisi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Doktora
1987-1990
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez adı: Bafra Balık Göllerindeki Sudak Balığının (Stizostedion lucioperca L.,1758) Bazı Populasyon ve
Üreme Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (1990)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli
1985-1986
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez adı: Bafra Balık Göllerindeki Sudakların (Stizostedion lucioperca L.,1758) Bazı Özellikleri Üzerine
Bir Araştırma (1986)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal
1980-1984
ZİRAAT FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ
Akademik Ünvanlar
YARDIMCI DOÇENT
1990
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1985-1990
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
BÖLÜMÜ/YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı : Su Ürünleri
Anahtar Kelime 1 : Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Yönetilen Tezler
Doktora
1.KARSLI ZAFER, (2013). Farklı oranlarda yeme katılan 17ß-estradiol ve 17A-metiltestosteron hormonlarının
ahli çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) türü üzerine etkilerinin incelenmesi, Sinop Üniversitesi
2.ERİK HATİCE, (2012). Diskus balıkları (Symphysodon spp.) yetiştiriciliği, Sinop Üniversitesi
ŞAHİN DİLEK, (2011). Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860) ve ahli çiklit (Sciaenochromis ahli
3.
Trewavas, 1935) balıklarında vitamin katkısının üreme ve büyüme üzerine etkisi, Sinop Üniversitesi
ÖZ MERYEM, (2010). Zeolitin koi balıklarının (Cyprinus carpio L.,1758) yetiştiriciliğinde kullanımı, Sinop
4.
Üniversitesi
KARAÇUHA ALİ, (2006). Lepistes balıklarının (Poecilia reticulata Peters, 1859) akvaryum balık yemi ve
5.bazı canlı yemlerle beslenmesinin balığın büyüme ve üreme parametreleri üzerine etkileri, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Yüksek Lisans
KARSLI ZAFER, (2007). Sırakaraağaçlar deresi (Sinop-Akliman) sivrisinek balığı, Aphanius chantrei,
6.
populasyonunun bazı biyolojik özellikleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÜNAL HATİCE, (2005). Çöpçü balıklarından komando çöpçü (Corydoras paleatus Jenys, 1842) türünün
7.
üreme ve larval gelişiminin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ŞAHİN DİLEK, (2005). Guromi balıklarının üremesi ve bazı biyolojik özelliklerinin tespiti, Ondokuz Mayıs
8.
Üniversitesi
DALGIÇ SELDA, (2002). Melek balıkları (Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823)'nda yumurta ve larval
9.
gelişimin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
BİLGİN SABRİ, (2000). Orta Karadeniz'de karides (Palaemon elegans rathke, 1837)'in larval gelişimi ve
10.
büyüme özellikleri üzerine bir araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ASLAN SÜREYYA, (1999). Denizde yetiştirilen alabalıkların (oncorhynchus mykiss w. 1792) beslenmesinde
11.
balık silajının kullanımı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZ MERYEM, (1998). Karadeniz de ağ kafeslerde Mugil auratus risso, 1810 (Altınbaş kefal) yavrularının
12.
büyümesi üzerine iki farklı yemin etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
UYAN ORHAN, (1997). Karadenizde ağ kafeslerde protein ve yağ oranları farklı üç yemin gökkuşağı
13.alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss wolbaum 1792) büyümesi üzerine etkileri, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
YİĞİT MURAT, (1996). Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss w.1792) denizsuyu ve tatlısudaki
14.
büyüme farklılıklarının karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yurt Dışı veya Diğer Kurumlarda Yönetilen Tezler
Murat YİĞİT, (1995). ,Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Tatlısu ve Denizsuyundaki
1.
Büyüme Farklılıklarının Karşılaştırılması.
Orhan UYAN, (1996). ,Karadeniz' de Ağ Kafeslerde Protein ve Yağ Oranları Farklı Üç Yemin Gökkuşağı
2.
Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss W.,1792) Üzerine Etkileri,Su Ürünleri Fakültesi
Orhan UYAN, (1996). ,Karadeniz' de Ağ Kafeslerde Protein ve Yağ Oranları Farklı Üç Yemin Gökkuşağı
3.
Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792)Üzerine Etkileri.
Meryem İNAL, (1998). ,Karadeniz'de Ağ Kafeslerde Altınbaş Kefal (Mugil auratus Risso, 1810) Yavrularının
4.
Büyümesi Üzerine İki Farklı Yemin Etkileri
Süreyya ASLAN, (1999). ,Denizde
5.
Beslenmesinde Balık Silajının Kullanımı
Yetiştirilen
Alabalıkların
(Oncorhynchus
mykiss
W.,1792)
Sabri BİLGİN, (2000). ,Orta Karadeniz'de Karidesin (Palaemon elegans Rathke, 1837) Larval Gelişimi ve
6.
Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.
7.Dilek ŞAHİN, (2005). ,Gurami Balıklarının...............
Hatice ÜNAL, (2005). ,Çöpçü Balıklarından Komando Çöpçü (Corydoras paleatus Jeny, 1842) Türünün
8.
Üreme ve Larval Gelişiminin İncelenmesi.
2
9.Hatice ÜNAL, (2011). ,Diskus Balıkları ve Üretimi
Selda DALGIÇ, (2002). ,Melek Balıklarınında (Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823) Yumurta Larval
10.
Gelişimin İncelenmesi
Hatice ÜNAL, (2006). ,Komando Çöpçü Balığının (Corydoras paleatus Jenys, 1842) Üreme ve Larval
11.
Gelişiminin İncelenmesi
Zafer KARSLI, (2007). ,Sırakaraağaçlar Deresi ( Sinop-Akliman) Sivrisinek Balığı (Aphanius chantrei
12.
Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCIEXPANDED,AHCI)
1.TIRIL USTAOGLU S, ALAGİL F, YAĞCI BERKAY F, ARAL O (2008). Effect of Betaine Supplemantation in Plant
Protein Based Diets on Feed Intake and Growth Performance in Rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ).
The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh, 60(1), 57-64.
2.ARAL MUSTAFA ORHAN (2008). Effect of Betaine Supplemantation in Plant Protein Based Diets on Feed
Intake and Growth Performance in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The Israeli Journal of Aquaculture
Bamidgeh, 60(1), 57-64., Atıf Sayısı: 9
3.YİĞİT M, ERDEM M, ARAL O, KARAALİ B (2005). Nitrogen excretion patterns and postprandial ammonia
profiles in Black Sea turbot ( Scophthalmus maeoticus ) under controlled conditions.. The İsraeli Journal of
Aquaculture Bamidgeh., 57(4), 231-240.
4.UYAN Orhan, ARAL Orhan (2003).
The larval development stages of the Japanese Snail, Rapana
thomasiana, Gross 1861, in the egg capsule. TUBİTAK Türk Zooloji Dergisi, 27(4), 331-337.
5.YİĞİT M, KOSHİO S, ARAL O, KARAALİ B, KARAYÜCEL S (2003). Ammonia nitrogen excretion rate-an index
for evoluating protein quality of three feed fishes for the Black Sea Turbot.. The Israeli Journal of
Aquaculture Bamidgeh., 55(1), Atıf Sayısı: 14
6.UYAN Orhan, ARAL Orhan (2000). A study of the possibilities of obtaining larva from native flat oysters
(Ostrea edulis L.) living in the Black Sea and larval metamorphosis stage. TUBİTAK Türk Zooloji Dergisi,
24(3), 343-350.
7.ARAL Orhan, AĞIRAĞAÇ Cumali, YİĞİT Murat (1999). Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W,
1792) Beslenmesinde Midye Etinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.
TUBİTAK Türk Veterinerlik ve
Hayvancılık Dergisi, 23(1), 17-23.
8.ARAL MUSTAFA ORHAN (1999). Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W, 1792) Tatlısu ve Deniz
Suyundaki Büyüme Farklılıklarının Karşılaştırılması. TUBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23(1), 5359.
9.ARAL MUSTAFA ORHAN (1998). Growth of the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis Lam. 1819)
on ropes in the Black Sea, Turkey. TUBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23(2), 183-189., Atıf
Sayısı: 12
10.ARAL Orhan, BİRCAN Recep (1997). Sinop Körfezi?ndeki İzmarit (Spicara smaris L., 1758) Balıklarının Bazı
Populasyon ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. TUBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 21(3),
277-282.
11.TANABE Shınsuke, MADHUSREE Bathini, AMAHA Öztürk, TATSUKAWA Ryo,MIYAZAKİ Nobuyuki,ÖZDAMAR
Emin,ARAL Orhan,SAMSUN Osman,ÖZTÜRK Bayram (1997). Isomer Spescific analysis of polychlorinated
biphenyls in Harbour porpoise (Phocoena phocoena) from the Black Sea. Marine Pollution Bulletin, 34(5),
712-720., Atıf Sayısı: 42
12.TANABE Shınsuke, MADHUSREE Bathini, AMAHA Öztürk, TATSUKAWA Ryo,MIYAZAKİ Nobuyuki,ÖZDAMAR
Emin,ARAL Orhan,SAMSUN Osman,ÖZTÜRK Bayram (1997). Persistent organochlorine residues in Harbour
porpoise (Phocoena phocoena ) from the Black Sea. Marine Pollution Bulletin, 34(5), 338-347., Atıf Sayısı:
109
13.MADHUSREE Bathini, TANABE Shinsuke, AMAHA Ayaka Öztürk, TATSUKAWA Ryo,MIYAZAKI
Nobuyuki,ÖZDAMAR Emin,ARAL Orhan,SAMSUN Osman,ÖZTÜRK Bayram (1997). Contamination by Butyltin
Compounds in Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) from the Black Sea. Fresenius J. Anal Chem., 359,
244-248., Atıf Sayısı: 34
14.BÜYÜKHATİPOĞLU Şevket, ERDEM Muammer, ARAL Orhan, TARAKÇI Yaşar,AĞIRAĞAÇ Cumali (1996).
Karadeniz?de Ağ Kafeslerde Farklı Stoklama Yoğunluklarının Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss
W, 1792 ) Büyümesi Üzerine Etkisi. TUBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 20(2), 137-143.
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
3
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
Su Ürünleri
1.ARAL MUSTAFA ORHAN (2010).
Japon Balığında (Carassius auratus) Ichthyophonus hoferi Enfeksiyonu.
Journal of Fisheries Sciences(4), 6
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.KARSLI Z, ARAL O, YEŞİLAYER N (2014). Farklı Oranlarda Yeme İlave Edilen İki Farklı Hormonun ( 17 B-
estradiol, 17 ametiltestosteron ) Ahli Çiklit ( Sciaenochromis ahli, trewavas, 1935 ) Balığında Üremeye Olan
Etkisi.. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Dergisi(9), 81-88.
2.KARAÇUHA A, ARAL O (2011). Akvaryum Balık Yemi ile Bazı Canlı Yemlerin Yavru Lepistes ( Poecilia
reticulata Peters, 1859 ) Balıklarının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. Fisheries Sciences.com, 5(1),
26-34.
3.ARAL MUSTAFA ORHAN (2010). Su Mercimeğinin (Lemna minor) Komet Balığı (Carassius auratus L., 1758)
Yavrularının Beslenmesinde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanımı.
Su Ürünleri Mühendisleri
Dergisi(35), 13
4.ARAL MUSTAFA ORHAN (2009). Damızlık Balıkların Performans ve Yumurta Kaliteleri Üzerine Karatenoid
İçeren Yemlerin Etkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 86-93.
5.HARMANTEPE FB, DOĞAN G, KARSLI Z, ARAL O, KAYA D (2008). Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren
Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine
Etkileri. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 22-28.
6.ŞAHİN D, ARAL O, ÖZ M (2008). Su Mercimeğinin ( Lemna minör ) Komet Japon Balığı ( Carassius auratus
L, 1758 ) Yavrularının Beslenmesinde Soya Küspesinin Yerine Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanımı.
Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi(32), 70-73.
7.KARAÇUHA Ali, ARAL Orhan (2008). Canlı Yem Katkılı Besinlerin Anaç Lepistes (Poecilia reticulata Peters,
1859) Balıklarının Büyüme ve Üreme Verimliliği Üzerine Etkileri. Journal of Fisheries , 25(2), 123-129.
8.YEŞİLAYER Nihat, ERDEM Muammer, ARAL Orhan, KARSLI Zafer (2008). Karotenoid içeren yemlerle
beslenen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Renk Geri Dönüşümünün Enstrümental (Fiziksel)
ve Renk Kartı Yöntemi İle incelenmesi. Su Ürünleri Bilimleri.com, 2(3), 560-569.
9.YESİLAYER N, ERDEM M, ARAL O, KARSLI Z (2008). Karotenoid İçeren Yemlerle Beslenen Gökkuşağı
Alabalıklarında ( Oncorhynchus mykiss ) Renk Geri Dönüşümünün Enstrümental ( Fiziksel ) ve Renk Kartı
Yöntemi İle İncelenmesi. Journal of Fisheries Sciences, 2, 560-569.
10.ÜNAL H, ARAL O (2007). Komando Çöpcü Balığı ( Corydoras paleatus jenys, 1842 ) nın Üreme ve Larval
Gelişiminin İncelenmesi. Journal of Fisheries Sciences.com
11.UYAN O, ARAL O, HARMANTEPE F B, UYAN S ,ERDEM M (2007). Effect of raw anchovy as wet feed on
growth performances and production cost of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during winter season in
the Black Sea. Journal of Fisheries Sciences.com, 1(3), 104-110., Atıf Sayısı: 2
12.ŞAHİN Dilek, ARAL Orhan (2007). Tuzluluk değişimlerinin Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860)
Yavruları Üzerinde Büyüme ve Yaşama Oranına Etkisinin Araştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi(5-8), 108115.
13.KARSLI Z, ARAL O, ŞAHİN D, DOĞAN G (2007). Kırmızıbaş Oranda Japon ( Carassius auratus L., 1758 )
Balığının Üremesi, Embriyo ve Larval Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5, 643-650.
14.ŞAHİN D, ARAL O (2007). Tuzluluk Değişimlerinin Lepistes ( Poecilia reticulata Peters,1860 ) Yavruları
Üzerinde Büyüme ve Yaşama Oranına Etkisinin Araştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5, 108-115.
15.ŞAHİN Dilek, ARAL Orhan, ÖZ Meryem (2007). Su Mercimeğinin (Lemna minor) Komet Japon Balığı
(Carassius auratus L., 1758) Yavrularının Beslenmesinde Soya Küspesinin Yerine Alternatif Protein Kaynağı
Olarak Kullanımı. Üniversite Dergisi(32), 4
16.KARSLI Z, ARAL O (2006). Denizlerin Gizemli Canlısı " Denizatları ". Aqua Llfe of Turkey (8), 52-54.
17.KARSLI Z, ARAL O (2006). Denizlerin Gizemli Canlısı Denizatları. Aqualife of Turkey, 23(1-2), 311-318.
18.ÜNAL H, ARAL O (2006). Çöpçü Balıkları (Corydoras spp.) ve Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su ürünleri
Fakültesi Dergisi, 23(1-2), 311-318.
19.UYAN Orhan, ARAL Orhan, GENÇBAY İshak (2003).
Farklı oranlarda yağ içeren ekstrüde ve pres pelet
yemlerin Karadeniz? de ağ kafeslerde yetiştirilen Atlantik salmonunun (Salmo salar) gelişimi ve yem
değerlendirmesine etkisi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 1-6.
20.UYAN Orhan, ARAL Orhan (2002). Karadeniz?de Ağ Kafeslerde Protein ve Yağ Oranları Farklı Üç Yemin
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W, 1792) Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Dergisi, 16(13), 23-34.
21.İNAL M, ARAL O (1998). Uzakdoğunun Büyüleyici Güzelliklerinden Süs Sazanı (Nishikigoi). TUBİTAK, Bilim
ve Teknik Aylık Popüler Bilim Dergisi , 100-101.
22.BİRCAN Recep, ARAL Orhan (1997). Bafra Altınkaya Baraj Gölü?ndeki Capoeta tinca (Heckel, 1843)?nın
Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 65-80.
23.ARAL MUSTAFA ORHAN (1995). Sinop Körfezindeki İsparoz (Diplodus annularis L. 1758) Balıklarının Bazı
Populasyon ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. O.M.Ü. Fen Dergisi, 6(1), 192-201.
4
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
24.ARAL MUSTAFA ORHAN (1995). Sinop Körfezindeki Kaya Balıklarının (Gobiidae) Bazı Populasyon ve Üreme
Özelliklerinin İncelenmesi. O.M.Ü. Fen Dergisi, 6(1), 161-170.
25.ARAL MUSTAFA ORHAN (1994). Sinop Çevresindeki Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lamarck,
1819) Bazı Biyometrik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. O.M.Ü.Fen Dergisi, 5(1), 18-26.
Karadeniz Balıkçılığının Problemleri ve Çözüm Yolları. Doğu
Anadolu Bölgesi 1. Su Ürünleri Sempozyumu, 84-97.
27.SAMSUN O, ÖZDAMAR E, ARAL O (1993).
Su Ürünleri Avlama Sirkülerlerinin Hazırlanması ve
Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları. Doğu Anadolu Bölgesi 1.Su Ürünleri Sempozyumu
, 41-51.
28.ARAL MUSTAFA ORHAN (1992). Bafra Balık Göllerindeki Sudakların (Stizostedion lucioperca L, 1758 ) Bazı
Populasyon ve Üreme Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. A.Ü. Su Ürünleri Mühendisliği
Dergisi, 3(1), 89-110.
29.ARAL MUSTAFA ORHAN (1989). Midye ve Midye Yetiştiriciliği. O.M.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 233242.
30.ARAL Orhan, BÜYÜKHATİPOĞLU Şevket (1987). Bafra Balık Göllerindeki Sudakların (Stizostedion lucioperca
L, 1758 ) Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İ.Ü.Su Ürünleri Dergisi , 1(1), 56-168.
26.ÖZDAMAR E, SAMSUN O, ARAL O (1993).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.ŞAHİN Dilek, ÖZ Meryem, ARAL Orhan Dikence Balığının (Gasterosteus aculeatus L,1758) Biyolojisi ve
Üreme Özellikleri. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 6-8 Eylül 2006 SİNOP
2.ARAL MUSTAFA ORHAN Farklı Stoklama Yoğunluklarının Gökkuşağı Alabalıklarının ( Oncorhynchus mykiss
W,1792 ) Denizdeki Gelişmeleri Üzerine Bir Araştırma.. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu.
3.ARAL MUSTAFA ORHAN Orta Karadeniz Bölgesindeki Balık Unu Fabrikalarında 1994-1995 Av Sezonunda
İşlenen Balıkların Kompozisyonunun İncelenmesi.. Doğu Anadolu Bölgesi II.Su Ürünleri Sempozyumu.
4.SAMSUN Osman, ÖZDAMAR Emin, ARAL Orhan Orta Karadeniz Trol Av Sahalarında Dip Trolü İle Avlanan
Mezgit (Gadus merlangus euxinus, Nordmann, 1840) Balığının Balıkçulık Biyolojisi Açısından Araştırılması.
I.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-7 Ekim 1993, İzmir
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster,
sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Poster
1.Şahin Dilek, Öz Meryem Effect of Frozen White Worm ( Enchytraeus sp ) on Growth of Platy ( Xiphophorus
maculatus Günther, 1866 ).. FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
Proje
Görevleri
Araştırmacı
2013
BAP:Zeolitin Tatlı Su Akvaryumunda Filtreiçi ve Dışında Kullanımı
Yürütücü
2013
BAP:Deniz Anemonlarının Kültüre Alınması
Deniz Anemonları
2009-2010
TÜBİTAK PROJESİ:Zeolitin Koi Balıklarının (Cyprinus carpio) Yetiştiriciliğinde Kullanımı
Zeolitin Koi Balıklarının (Cyprinus carpio) Yetiştiriciliğinde Kullanımı
5
BAP:S.084. Dişi Lepistes (Poecilia reticulata) Balıklarında sperm Depolama ve Depolanan
2003-2004 Yedek Spermlerin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.
BAP:S.061. Bazı Akvaryum Balıklarının Oluşturulacak Akvaryum Ünitesinde Üretilme ve
1999-2000 Yetiştirilme Olanakları
BAP:S.062. Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinde Farklı Büyüklükteki Balıkların Yemden
1999-2000 Yararlanma Olanaklarına İlişkin Bir Araştırma.
BAP:S.059.Bazı Tatlısu ve Deniz Balıklarının Oluşturulacak Kapalı Sistemde Kültüre Alınma
1998-2000 Olanakları.
BAP:S.051. Kimyasal Bileşimleri Farklı Yemlerin, Denizde Yetiştirilen Gökkuşağı
1997-1998 Alabalıklarının Büyümesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.
BAP:S.45.Karadeniz'de Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalıklarının Beslenmesinde Yaş Yem
1996-1997 Olarak Hamsi Balığının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.
BAP:S.046. Gökkuşağı Alabalıklarının Denizsuyu ve Tatlısudaki Büyüme Farklılıklarının
1996-1997 Karşılaştırılması Üzerine bir Araştırma.
BAP:S.039.Karadeniz' de Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Beslenmesinde Midye Etinin
1995-1996 KullanımıÜzerine Bir Araştırma
1993-1994
BAP:S.026.Denizde Sallarda Midye Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırmaş
BAP:S.003. Bafra Balık Göllerindeki Sudak ( Stizostedion lucioperca L.1758 ) Balıklarının
1988-1989 Bazı Populasyon ve Üreme Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma.
BAP:S.002. Sinop Hamsaroz Koyunda Ağ Kafeslerde Kefal Yetiştiriciliği Üzerine Bir
1988-1989 Araştırma
BAP:S.001.Sinop Hamsaroz Koyunda Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Üzerine Bir
1988-1989 Araştırma.
6
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
AKVARYUM BALIKLARI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Türkçe
4
İletişim
Türkçe
2
Meslek Etiği
Türkçe
3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Türkçe
2
AKVARYUM BALIKLARI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Türkçe
4
Meslek Etiği
Türkçe
3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Türkçe
2
AKVARYUM BALIKLARI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Türkçe
4
Balık Biyolojisi
Türkçe
2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Türkçe
2
2014-2015
Lisans
2013-2014
Lisans
2012-2013
Lisans
7

Benzer belgeler

fuzzy sets and fuzzy logıc theory and applıcatıon

fuzzy sets and fuzzy logıc theory and applıcatıon of Florida Gainesville, U.S.A.. CRC. Press. 410 . İncekulak, R. and O. Evevit 2002. Amasya elma bahçelerinde bulunan zararlı ve yararlı akar türleri ile poulasyon yoğunluklarının saptanması üzerind...

Detaylı

Different Parasitic Phyla of Fish from Turkey excluding Helminths

Different Parasitic Phyla of Fish from Turkey excluding Helminths Trichodina mutabilis Kaz.&Mig.,1868 Cyprinus carpio Cyprinus carpio

Detaylı

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi 4.ARAL MUSTAFA ORHAN (2009). Damızlık Balıkların Performans ve Yumurta Kaliteleri Üzerine Karatenoid İçeren Yemlerin Etkisi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 86-93. 5.HARMANTEPE FB, D...

Detaylı