Akin Altunbas

Transkript

Akin Altunbas
Sağlıkta RFID
Akın Altunbaş
CEO
İçerik
01 Giriş
02 Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi
03 Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri
04 RFID’nin Faydaları
05 Uygulamanın Sorunları ve Engelleri
06 Önerilen Devreye Alma Fazları
07 Dünyadan Uygulama Örnekleri
08 Sonuç ve Değerlendirmeler
Giriş
>
>
>
>
>
>
>
>
Sağlık sektörü diğer sektörlerden farklı olarak değişken dinamiklere ve şartlara sahiptir.
Hizmet verilen hastalar daha önce karşılaşılmamış bir süreç yaşayabilir ve yaşatabilirler.
Her zaman kontrolünüz dahilinde gelişmeyen süreçlerde geriye dönük takip yapmış
olmak, süreçleri kontrolünüz altında tutabilmek dolayısıyla hastanenizin etkin ve verimli
bir şekilde kullanımı için çok önemlidir.
Bu değişken dinamiklere sahip ortamda süreçlerin takibini otomatik olarak yapmanıza
olanak sağlayan teknoloji, RFID teknolojisidir.
RFID (Radyo Frekanslı Kimlikleme) nesneleri ve kişileri kimliklemek ve bu kimliği uzaktan
çağırabilmek için kullanılır.
RFID Teknolojisi hemen hemen bütün sektörlere uygulanabilen ve faydalar sağlayan bir
teknolojidir. En olgun uygulama alanlarından biri sağlık sektörüdür.
Bu teknoloji yardımıyla belli süreçleri ölçme kabiliyeti kazanılır. Ve ölçmek bilmek, bilmek
de yönetebilmek demektir.
Süreçleri otomatize ederek ve insan katkılarını minimuma indirerek hata yapma riskini
ortadan kaldırmaya yarar.
Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi
Genel Sistem Bileşenleri
Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi
Sistem Bileşenleri: Donanım
Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi
Sistem Bileşenleri: Yazılım
Lighthouse 3
Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi
Teknoloji
Çalışma Frekansı
ve Standartlar
Çalışma Prensibi ve
Okuma Mesafesi
Pasif RFID
13.56 MHZ
(ISO 14443A)
868 MHz
(ISO 18000-6C)
- Etiketler enerjilerini
okuyucudan alırlar.
- Okuma mesafeleri
NFC: 5cm (KGS)
UHF Pasif 5-8 m (HGS)
Aktif RFID
433 MHZ
(ISO 18000-7)
868 MHZ
(IEEE 802.15.4)
2400 MHZ
(IEEE 802.15.4)
2.4/5 GHZ
(IEEE 802.11)
WiFi
Kullanım Alanları
- Hasta, Personel Tanımlama
- El terminali ile demirbaş
sayımı
- Bölgesel takip
Avantajları
Dezavantajları
- Düşük maliyet
- Kolay kurulum
- Sadece
bölgesel takip
- Etiketlerde dahili enerji - Hasta, Personel, Demirbaş
kaynağı vardır. (OGS)
oda bazlı takip
- Okuma mesafeleri
- Sensör uygulamaları
Kapalı alanda 30-50m
Açık alanda 100m-1km
- Yüksek
çözünürlükte
konum tespiti
- Düşük
operasyonel
maliyet
- Yüksek altyapı
maliyeti
- Kablosuz haberleşme
cihazları ile kapalı
alanlarda 30-50m
- Kolay kurulum
- Yüksek
operasyonel
maliyet
- Hasta, Personel, Demirbaş
oda bazlı takip
- Sensör uygulamaları
Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri
RFID’nin Faydaları
Demirbaş Yönetimi
Demirbaşlar üst düzey verimlilikte kullanılır
Hızlı sayım kabiliyetiyle güncel ve doğru envanter bilgisine sahip olunur
Personel verimliliği arttırılır
Demirbaş güvenliği arttırılır
Kalibrasyon ve bakım işlemleri iyileştirilir
Yanlış konumda tutulan ve kaybolan demirbaşlar azaltılır
RFID’nin Faydaları
Gerçek Zamanlı Takip Sistemleri Konum Takibi
Aranan bir demirbaşın veya kişinin çok hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar
Kaybolan veya yanlış konumlandırılan demirbaşların sayısını azaltır
İhtiyaç fazlası demirbaş alımının önüne geçer
Demirbaşların izinsiz giriş ve çıkışlarını engeller
Personelin hasta ile ilgilendiği süre arttırılarak hasta memnuniyeti iyileştirilir
Hastaların izlenmesi, kontrolü ve güvenliği artırılır
RFID’nin Faydaları
Gerçek Zamanlı Takip Sistemleri Konum Takibi
Hastaların bekleme süreleri azaltılır
Ameliyathane süreçlerinin planlamasının daha iyi yapılabilmesiyle
operasyon masrafları azaltılır, verimlilik artırılır
Telefonla diger çalışanları veya ekipmanları aramakla geçen vakit
azaltılarak personelin kabiliyetleri artırılır
Yüksek verimli iş akışı ve optimize edilmiş iş dağılımı saglanır
RFID’nin Faydaları
Gerçek Zamanlı Takip Sistemleri Güvenlik
Bebek karıştırılmalarının önüne geçilir
Bebek kaçırılmalarını engeller
Personel güvenliği için etkin beyaz kod uygulaması yapılır.
RFID’nin Faydaları
Gerçek Zamanlı Takip Sistemleri Çağrı Sistemleri
Hastalar daha az bekler
Hastanenin herhangi bir yerinde bekleyebilir
Hasta yakınlarının ameliyattan çıkan hastaları hakkında bilgi alması sağlanır
Araç çağrı sistemi ile hastane kapısı önünde araçlarını beklemek
zorunda kalmazlar
RFID’nin Faydaları
Gerçek Zamanlı Takip Sistemleri Çevresel Takip
Buzdolaplarının içindeki ürünlerin sıcaklık değişiminden dolayı bozulmaları
engellenir
Demirbaşların ortam sıcaklık ve neminden dolayı arızalanmaları engellenir
RFID’nin Faydaları
Stok Takibi
Etkin ve hızlı stok ve envanter yönetimi sağlanır
Yüksek doğrulukta stok bilgisine sahip olunur
Kayıp ve kaçakların önüne geçilir
RFID’nin Faydaları
İş Analizi
Toplanan verilerin işlenerek karar alınabilir veri ve raporlar haline
dönüştürülmesi sağlanır
Uygulamanın Sorunları ve Engelleri
> Hastanenin şartlarını hazır hale getirebilmesi
> Doğru tedarikçinin seçimi
> Tedarikçinin hastane yönetimi ile sistemleri devreye alma fazlarını hastanenin
şartlarına göre belirleyememesi
> Hastanenin sistemlerden yararlanacak tüm paydaşlarının el ele çalışmalarının
sağlanamaması
> Doğru teknoloji seçimi
> Barkod ve QR kod teknolojileri ile karşılaştırıldığında daha yüksek yatırım
maliyetleri
Önerilen Devreye Alma Fazları
Değerlendirme
Pilot
Çalışma
Kurulum
Özelleştirm
e
Devreye
Alma
Dünyadan Uygulama Örnekleri
US
Veteran Affairs (VA)
Projesi, Amerika Birleşik
Devletleri
Uygulama alanları
> Kalp Kateterizasyonu malzeme
tedarik süreci
> Sterilizasyon süreç takibi
> Demirbaş yönetim süreçleri
> Çevresel takip
> Acil departmanı süreç takibi
> Ameliyathane süreç takibi
> Personel takibi
> Hasta Takibi (ileri aşama)
> El hijyeni takibi (ileri aşama)
- 152 hastanesinde demirbaş yönetimi ve
demirbaşların konum takibi projesi
- 543 milyon USD ile HP ana yükleniciliği
- Yol gösterici proje niteliği
Dünyadan Uygulama Örnekleri – Türkiye
Medical Park Hastaneleri – Uygulama Alanları
Göztepe Hastanesi
Demirbaş
Yönetimi
Gerçek Zamanlı
Takip Sistemleri
İş
Analizi
Tüm Hastaneler
Demirbaş
Yönetimi
Dünyadan Uygulama Örnekleri – Türkiye
Liv Hastanesi Ulus Uygulama Alanları
-
Demirbaş
Yönetimi
Gerçek Zamanlı
Takip Sistemleri
İş
Analizi
Dünyadan Uygulama Örnekleri – Türkiye
Kuzey Anadolu Kamu Hastaneler Birliği
Siyami Ersek Hastanesi pilot proje
kurulumu
GATA Haydarpaşa Hastanesi
- Acil departmanı pilot proje kurulumu
- Stok Envanter takibi pilot proje kurulumu
Sonuç ve Değerlendirmeler
>
>
>
>
>
Hastanelerde kullanılan yazılımlar süreçlerin planlanan rotada gitmesini sağlamak amaçlıdır.
Bu yazılımlar size, yazılımlara girilen veri kalitesi doğrultusunda kaliteli ve etkin süreç bilgileri
sağlar.
RFID teknolojisi sayesinde yazılımların size ileteceği sürece dair bilgilerin otomatik olarak
derlenmesi ve kullanıcı katkısı olmadan arka planda toplanarak veri üretmesi size süreçlerinizi
iyileştirmeye dair karar alabileceğiniz raporların sunulmasını sağlayacaktır.
RFID teknolojisinin tak çalıştır bir teknoloji olmamasından dolayı teknolojiye her yönüyle hakim
tedarikçilerin seçilmesi proje başarısnda çok büyük önem arzetmektedir.
Hastanelerin RFID uygulamalarını edindikten sonra iş akışlarını bune göre düzenlemeleri, tüm
paydaşları bilinçlendirmeleri elde edecekleri faydaları en üst seviyeye çıkarmalarının anahtarı
olacaktır.
> Ölçmeden bilemezsiniz, bilmeden yönetemezsiniz...

Benzer belgeler

içindekiler

içindekiler Süreçleri otomatize ederek ve insan katkılarını minimuma indirerek hata yapma riskini ortadan kaldırmaya yarar.

Detaylı

içindekiler - Yazılım Dilleri

içindekiler - Yazılım Dilleri Süreçleri otomatize ederek ve insan katkılarını minimuma indirerek hata yapma riskini ortadan kaldırmaya yarar.

Detaylı

RFID Etkisi - İstanbul Teknik Üniversitesi

RFID Etkisi - İstanbul Teknik Üniversitesi Dünyadan Uygulama Örnekleri – Türkiye Kuzey Anadolu Kamu Hastaneler Birliği Siyami Ersek Hastanesi pilot proje kurulumu

Detaylı