Hipotez Testi Yol Haritası

Transkript

Hipotez Testi Yol Haritası
Hipotez Testi Yol Haritası
Başlangıç
Açıklamalar:
1. Bölge: Kesikli Veri
1 Proportion Test
H0: P1 = PHedef
Ha: P1 <,≠,> PHedef
Phedef = hedef oran
1. Kutu içerikleri şöyledir:
Kalın siyah yazılar: Testin istatistiksel ismi
Kırmızı normal yazılar: Hipotezlerin matematiksel ifadeleri
Kalın mavi yazılar: Test için Minitab rutini
2. Ha: <, ≠, veya > olabilir
3. Eğer P-değeri (P-value) ≥ a ise H0 kabul
Eğer P-değeri (P-value) < a ise H0 ret
4. Yapılan testin etkili olabilmesi için uygun örnek miktarı esastır;
Stat\Power and Sample Size\...
Çıktı
değişkenin
(Y) veri tipi?
Stat\Nonparametrics\Kruskal-Wallis…
veya
Hayır
s’lar
eşit mi?
Binomial
x için ilgi
alanındaki
seviye sayısı?
2
2 Proportions Test
H0: P1 = P2
Ha: P1 <,≠,> P2
Stat\BS\2 Proportions…
>2
ANOM / P-Chart
x için ilgi
alanındaki
seviye sayısı?
H0: P1 = P2 = P3 = …
Ha: En az bir P farklı
Stat\ANOVA\Analysis of Means…
veya
Stat\Control Charts\Attributes
Charts\P…
1
≥2
Contingency Tables
x’in her bir
seviyesi için
Y normal mi?
Stat\Nonparametrics\Mood’s Median
Test…
1
Multinomial
1
Hayır
Stat\BS\1 Proportion…
>1
Girdi
değişken
(x) sayısı?
Dikkatli
Yorumlamak
koşuluyla
Evet
Çıktı
değişken (Y)
Binomial mi?
Multinomial
mi?
1
DOE veya
Logistic
Regression
3. Bölge: Sürekli Veri – Dağılım Normal Değil
H0: M1 = M2 = M3 = …
Ha: En az bir M farklı
Girdi
değişken
(x) sayısı?
Sürekli veri
DOE
(Deney
Tasarımı)
>1
Kruskal Wallis veya Mood’s Median Test
Kesikli
veri
H0: Faktör 1 (x) ve Faktör 2 (Y)
birbirinden bağımsızdır
Ha: Faktör 1 (x) ve Faktör 2 (Y)
birbirine bağımlıdır
H0: Gözlemlenen = Beklenen (Hedef)
Ha: Gözlemlenen ≠ Beklenen (Hedef)
Stat\Tables\Chi-Square Test
for Association…
Stat\Tables\Chi-Square
Goodness-of-Fit Test (One Variable)…
Goodness of Fit Test
Evet
Levene’s test
H0: s1 = s2 = s3= …
Ha: En az bir s farklı
Mann Whitney Test
H0: M1 = M2
Ha: M1 <,≠,> M2
Stat\ANOVA\Test for
Equal Variances…
Stat\Nonparametrics\
Mann-Whitney…
(“Use test based on normal
distribution” seçeneğini
işaretlemeyin)
2. Bölge: Sürekli Veri – Dağılım Normal
Bartlett’s test
H0: s1 = s2 = s3= …
Ha: En az bir s farklı
Hayır
Stat\BS\2 Variances…
Veya
Stat\ANOVA\Test for
Equal Variances…
>2
2
1 Sample Wicoxon veya 1 Sample Sign
H0: M1 = MHedef
Ha: M1 <,≠,> MHedef
MHedef = hedef medyan
Stat\Nonparametrics\1-Sample Wicoxon…
veya
Stat\Nonparametrics\1-Sample Sign…
x için ilgi
alanındaki
seviye sayısı?
Hayır
(“Use test based on
normal distribution”
seçeneğini işaretlemeyin)
Dikkatli
Yorumlamak
koşuluyla
(“Use test based on normal
distribution” seçeneğini işaretleyin)
1
M
Medyan (M) mı?
Standart sapma
(s) mı?
s
Bonett Test
H0: s1 = sHedef
Ha: s1 <,≠,> sHedef
shedef = hedef standart
sapma
Stat\BS\1 Variance…
Dikkatli yorumlamak koşuluyla
s’lar
eşit mi?
H0: s1 = s2
Ha: s1 <,≠,> s2
1
F test
Evet
Hayır
H0: m1 = mHedef
Ha: m1 <,≠,> mHedef
mhedef = hedef ortalama
Stat\BS\1-Sample t…
(“Use test based on normal
distribution” seçeneğini
işaretleyin)
1 Sample Z test
Hayır
Stat\ANOVA\One-Way…
Ana kütlenin
s’sı biliniyor
mu?
Stat\BS\2 Variances…
veya
Stat\ANOVA\Test for
Equal Variances…
H0: m1 = mHedef
Ha: m1 <,≠,> mHedef
mhedef = hedef ortalama
Evet
H0: m1 = m2 = m3= …
Ha: En az bir m farklı
m
1 Sample t test
H0: s1 = s2
Ha: s1 <,≠,> s2
s’lar eşit mi?
One Way ANOVA
Ortalama (m) mı?
Standart sapma
(s) mı?
s
2
Stat\ANOVA\Test for
Equal Variances…
Levene’s test
Evet
x için ilgi
alanındaki
seviye sayısı?
>2
s’lar eşit mi?
Evet
2-Sample t test
2-Sample t test
Stat\BS\2-Sample t…
Stat\BS\2-Sample t…
(“Assume equal variances”
seçeneğini işaretlemeyin )
(“Assume equal variances”
seçeneğini işaretleyin )
H0: m1 = m2
Ha: m1 <,≠,> m2f
© Tüm hakları Orhan Çevik'e aittir. Akademik amaçlar dışında izinsiz alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
H0: m1 = m2
Ha: m1 <,≠,> m2f
Stat\BS\1-Sample Z…
Chi Square test
H0: s1 = sHedef
Ha: s1 <,≠,> sHedef
shedef = hedef standart
sapma
Stat\BS\1 Variance…

Benzer belgeler