Kronik Migrende Botoks Deneyimi

Transkript

Kronik Migrende Botoks Deneyimi
Kronik Migrende Botulinum
Toksin (BOTOX)® Deneyimi
Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji AD Maslak Hastanesi
Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.
Epub 2010 Mar 17.
OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results
from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of
the PREEMPT 1 trial.
Aurora SK, Dodick DW, Turkel CC, DeGryse RE, Silberstein SD, Lipton
RB, Diener HC, Brin MF; PREEMPT 1 Chronic Migraine Study Group.
Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):804-14. doi: 10.1177/0333102410364677.
Epub 2010 Mar 17.
OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results
from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of
the PREEMPT 2 trial.
Diener HC, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, DeGryse RE, Lipton RB,
Silberstein SD, Brin MF; PREEMPT 2 Chronic Migraine Study Group.
Kronik Migren Tedavisi için
OnabotulinumtoksinA :
PREEMPT Klinik Programının Çift-Kör,
Randomize,
Plasebo Kontrollü Fazlarının Birleştirilmiş
Sonuçları
David W. Dodick et al.
PREEMPT çalışma düzeni
• PREEMPT: 2 Faz III çalışmadan oluşmaktadır
–
–
–
–
1384 hasta*
122 merkez (106 Kuzey Amerika) (16 Avrupa)
24 hafta randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma
32 hafta açık etiketli faz
*1384 hasta-n= 688 BOTOX; n=696 plasebo
PREEMPT: Çalışmaya Alınma Kriterleri
• E K 18 - 65 yaş1
• ICHD-II (2004) Bölüm 1, Migren
• BA 15 gün/4 hafta, BA 4 saat ve Migren tipi BA gün
sayısı  50%
• Başlangıç dönemi de dahil olmak üzere proflaktik ilaç
kullanımı olmaması
– Akut tedavi ilaçlarının aşırı alımı gösteren hastalar çalışmaya
dahil edilmişlerdir
• Beck Depression Inventory skoru >24
• Daha önce herhangi bir nedenle Botulinum Toksin
kullanmamış olması
PREEMPT: Çalışma Protokolü
• Randomizasyon (1:1) BTX / Plasebo
– İlaç aşırı kullanımı (evet/hayır)
• Aşırı ilaç kullanımı hastaları her merkezde eşit sayıda
olmak üzere randomize edilmişlerdir.
• Sabit Bölge, Sabit Doz IM Enjeksiyonlar /12 haftada bir
56 hafta (5 döngü; 155 U)
– 7 Baş – Boyun bölgesinde toplam 31 enjeksiyon noktası
• Ek Bölge BTX(40 U’ye kadar) veya Plasebo
– (Oksipital, Temporal, Trapezius) Toplam 8 enjeksiyon noktası
• Maksimum Doz: 195 U BTX veya 39 bölgeye Plasebo
PREEMPT: 24. hafta sonuçları
(Primer Sonlanım Noktası)
BOTOX®
(n=688)
Plasebo
(n=696)
p Value
BA sıklık /gün
-8.4
-6.6
<0.001
Migren sıklık /gün
-8.2
-6.2
<0.001
Orta/şiddetli BA sıklık /gün
-7.7
-5.8
<0.001
-119.7
-80.5
<0.001
Şiddetli (≥60) HIT-6 skoruna sahip hasta %
67.6
78.2
<0.001
Total HIT-6 skoru
-4.8
-2.4
<0.001
BA Epizod Sıklık
-5.2
-4.9
0.009
Migren Epizod Sıklık
-4.9
-4.5
0.004
Akut ilaç alımı (tüm ilaç grubu)
-10.1
-9.4
0.247
Triptan kullanımı
-3.2
-2.1
<0.001
Sonlanım, Ort. Change From Başlangıç
Toplam BA saat
Başağrılı Gün Sayısı
Çift Kör Faz:
BOTOX® / Plasebo
Açık Etiketli Faz:
BOTOX®
hafta
Ort. BA gün değişimi (gün/28-gün)
0
4
8
0
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
BOTOX® (n=688)
Plasebo (n=696)
-2
-4
-6
-8
-10
-12
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p=0.008
p=0.01
p=0.047
p=0.007
p=0.011
p=0.019
p=0.019
-14
Ort. ± standard error.
The Çift Kör Faz included 688 subjects in the BOTOX® group and 696 in the Plasebo group.
BA gün at Başlangıç: 19.9 BOTOX® group vs 19.8 Plasebo group, p=0.498.
1. Dodick DW et al. BA 2010;50:921–936.
2. Aurora SK et al. Presented at IHC 2009.
BTX ile tedavi
olan hastalarda
BA gün sayısı ort.
8.4 gün azalmıştır.
Plasebo : 6.6 gün
p<0.0011,2
Migrenli Gün Sayısı
Çift Kör Faz:
BOTOX® / Plasebo
Açık Etiketli Faz:
BOTOX®
Ort. change in Sıklık Migren gün from
Başlangıç (gün/28-day period)
Ort. Migren gün değişimi (gün/28-gün)
Hafta
0
4
8
0
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
BOTOX® (n=688)
Plasebo (n=696)
-2
-4
-6
-8
-10
-12
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p<0.001
p=0.006
p=0.024
p=0.003
p=0.003
p=0.018
p=0.013
p=0.01
-14
Ort. ± standard error.
The Çift Kör Faz included 688 subjects in the BOTOX® group and 696 in the Plasebo group.
Migren gün at Başlangıç: 19.1 BOTOX® group vs 18.9 Plasebo group, p=0.328.
Hastaların ~ %
70’nin migrenli gün
sayısı tedavi
sonunda en az %50
oranında azalmıştır.
p=0.0183
PREEMPT-yan etki (%)
(24. hafta)
BOTOX®
(n=687)
Plasebo
(n=692)
Tüm advers olaylar(YE)*
62.4
51.7
Tedavi ile ilişkili yan etkiler†
29.4
12.7
Ciddi YE
4.8
2.3
Tedavi ile ilişkili, Ciddi YE†
0.1‡
0.0
YE’ye bağlı tedavi sonlanımı§
3.8
1.2
Mortalite
0.0
0.0
AEs include all reported events, regardless of relationship to treatment.1
†Treatment-related AEs are those that in the investigator’s opinion may have been caused by the study
medication with reasonable possibility.
‡Migren requiring hospitalisation.1
§The most frequently reported AEs leading to discontinuation in the BOTOX® group were neck pain
(0.6%), muscular weakness (0.4%), BA (0.4%) and Migren (0.4%).1
Common adverse events (≥1/100 to ≤1/10) for BOTOX® in chronic Migren are BA, Migren, facial paresis,
eyelid ptosis, pruritis, rash, neck pain, myalgia, musculoskeletal pain, musculoskeletal stiffness, muscle
spasms, muscle tightness, muscular weakness, injection site pain.
*All
PREEMPT tedavi ile ilişkili YE (≥2% üzeri)
Bilinenler dışında yeni YE gözlenmemiştir
BOTOX®
(n=687)
Plasebo
(n=692)
Tedavi ile ilişkili YE (Toplam)
29.4
12.7
Boyun Ağrısı
6.7
2.2
Kas Güçsüzlüğü
5.5
0.3
Ptozis
3.2
0.3
Kas – İskelet Ağrısı
2.2
0.7
Enjeksiyon Bölgesinde Ağrı
3.2
2.0
BA
2.9
1.6
Miyalji
2.6
0.3
Kas – İskelet Sertliği
2.3
0.7
Acıbadem Maslak Hastanesi
Kronik Migren Hastalarında Botox Deneyimi
Mayıs 2012 - Kasım 2013
• Migren tanısıyla görülen hasta sayısı: 563
• Kronik migren tanısı alan hasta sayısı: 71 (% 12,6)
• Botulinum toksin uygulanan hasta sayısı: 63 (%11,2)
– 12 hasta yurtdışı bireysel olması nedeniyle çalışma dışı
bırakıldı.
– 51 hasta değerlendirmeye alındı.
18 ayda migren tanılı hasta sayısı: 563
500
450
449
400
350
300
250
% 80
200
150
114
100
% 20
50
0
Kadın
Erkek
Tüm Migren Grubu
114
erkek;
(%20)
Botoks uygulanan Kronik
Migren Grubu
449
kadın,
(%80)
6 erkek;
%12
Yaş ort. 36,35
45
kadın;
% 88
Yaş ort. 38,60
Botox Öncesi ve Sonrası
MİDAS Skorları
60
56.82
50
n: 51
40
30
20
14.3
n: 26
10
17.63
n: 19
7.5
n: 8
0
1. vizit
2. vizit
3. vizit
4. vizit
Botox Öncesi ve Sonrası
Başağrısı Sıklığı
Ağrılı gün sayısı/ay
25
20
19,17
15
10
5,725
5
5,33
3,05
0
1 hf
13 hf
25 hf
37 hf
Botox Öncesi ve Sonrası
Başağrısı Şiddeti
1-10 Ağrı Şiddet Değerlendirme Ölçeği
9
8,55
8
7
6,33
6
5,17
5
4,86
4
3
2
1
0
1 hf
13 hf
25 hf
37 hf
Örnek Rapor;
Sayın İlgili;
Sayın ................ hastanemiz nöroloji polikliniğinde
Migren tanısıyla izlenmektedir. Son 3 aydır ayda ortalama 15 gün
başağrısı olup, 8’i şiddetli migren atağı şeklindedir. Proflaktik
tedaviye rağmen başağrısı atakları kontrol altına alınamamaktadır.
Bu nedenle hastaya “Kronik Migren” tanısıyla baş boyun
bölgesinde 32 noktaya toplam 155 Ü Botulinum Toksi (Botox)
yapılması planlanmıştır.
Saygılarımızlala,

Benzer belgeler

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım gerilim tipi’; %47.1’inde ‘migren’; %26.8’inde ‘episodik gerilim tipi’ baş ağrısı tanıları konulmuştur. Baş ağrısı şikayeti ile doktora başvurma eğiliminin 30 yaş üstü, eğitim düzeyi düşük ve gelir...

Detaylı