İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II (ELIT 108) Ders Detayları

Transkript

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II (ELIT 108) Ders Detayları
İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II (ELIT
108) Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
İleri
İngilizce
Dilbilgisi
ve Yazma
II
ELIT
108
Bahar
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
0
3
4
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere İngilizce dilbilgisi
kurallarını yazarken ve konuşuken etkin bir
biçimde kullanmayı öğretmektir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Cümle Yapısı, Zarf Cümlecikleri, İsim Cümlecikleri,
Sıfat Cümlecikleri, Cümle Çeşitleri, Cümleleri
ögelerine ayırma / Makale Türleri
• dil öğreniminin temel bir parçası olan dilbilgisinin
önemini anlayabilir.
• dilgibilgisel yapılarının kullanımlarını, anlamlarını
ve işlevlerini kavrayabilir
• Doğru dilbilgisi kullanımının etkin ifade için
önemini kavrayabilir
• Dilbilgisel yapıları yazıda doğru ve etkin bir
biçimde kullanabilir
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Cümle Yapısı
2
Cümle Yapısı
3
Zarf Cümlecikleri/ Örnekleyici
Makale
4
Zarf Cümlecikleri/ Örnekleyici
Makale
Ön Hazırlık
5
İsim cümlecikleri/ Yazıda
karşılaştırma-kıyaslama
6
İsim Cümlecikleri/ Yazıda
Kıyaslama-Karşılaştırma
7
Sıfat Cümlecikleri/ Yazıda
sınıflandırma
8
Sıfat Cümlecikleri/ Yazıda
sınıflandırma
9
Ara sınav
10
Cümle Çeşitleri: basit, bileşik,
türemiş cümleler
11
Cümle Çeşitleri: Basit, bileşik,
türemiş cümleler
12
Cümleyi ögelerine ayırma
13
Cümleyi ögelerine ayırma
14
Yazıda sebep sonuç ilişkisi kurma
15
Genel Değerlendirme
16
Yarıyıl sonu sınavı
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Alexander, L.G. Longman Advanced Grammar. Essex:
Longman, 1993.
2. Rosa Alfred, Paul Eschholz. Models for Writers: Short Essays
for Comparison, Boston: Bedford/st. Martins, 2001
3. Boardman, Cynthia A., Jia Frydenberg. Writing to
Communicate 2: Paragraphs and Essay, Pearson ESL, 2008.
4. Azar, Betty Schrampfer. Understanding and Using Grammar,
New Jersey: Prentice Hall Regents, 1989.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
3
30
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
30
Toplam
6
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve
yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye X
sahip olmak
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu
kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli
eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ
kurabilmek
X
X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ
kurabilmek
X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve
yönetmek
X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini
edinmek
X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek
ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı
doğrultusunda kullanmak
X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri
araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den
Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla
sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına
hazırlanmak
X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel,
eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek
ve çözümleyebilmek
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek
X
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
2
28
5
3
15
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
121