teknik veriler - Doğuş Prefabrik

Transkript

teknik veriler - Doğuş Prefabrik
DOĞUġ PREFABRĠK KONTEYNER TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
TEKNĠK VERĠLER
Kar yükü
80 kg/m2
Ġç duvar ısı iletim katsayısı
K: 0,61 Kcal
Çatı ısı iletim katsayısı
K: 0,68 Kcal
DIġ DUVARLAR (SANDVĠCH PANEL)
DıĢ panel yüksekliği
2330 mm ( Toplam konteynır yüksekliği;2600mm)
DıĢ duvar kalınlığı
40 mm
Yüzeyler
0.40 mm iç ,0.50 mm dıĢ rall 9002 boyalı galvanizli sac
Yalıtım
40 mm poliüretan dolgu ( 38kg/m3)
ĠÇ DUVARLAR
Ġç panel yüksekliği
2300 mm
Ġç duvar kalınlığı
40 mm
Yüzeyler
0.40 mm iç ,0.50 mm dıĢ rall 9002 boyalı galvanizli sac
Yalıtım
40 mm poliüretan dolgu ( 38kg/m3)
TABAN
Konstrüksiyon
Yatay profillerden oluĢmaktadır.
Kaplama
16 mm kalınlığında Betopan üzerine PVC esaslı kaplama (serfloor)
TAVAN
Kaplama
8 mm MDF LAM (Beyaz renk)
ÇATI
Konstrüksiyon
U Ģeklindeki dıĢ çerçeve ,taĢıyıcı kutu profiller (yağmur suları köşe kolonları
vasıtasıyla tahliye edilmektedir.)
Kaplama
27 mm Hadve derinlikli ,0.50 mm kalınlıklı galvaniz trapez (boyasız) sac
(TSE belgeli)
Yalıtım
80 mm kalınlığında cam yünü (izocam)
KAPI DOĞRAMALARI
DıĢ kapı
100x210 PVC Kapı (Fırat Pen)
Ġç kapı
90x210 ve 80x210 Amerikan panel kapı
Islak Hacim Kapıları
70x210 Amerikan panel kapı
Kapı kilit ve kolu
DıĢ kapı kilitleri silindirik iç kapı kilitleri gömme olacak (ito veya benzeri
Marka)
PENCERE DOĞRAMALARI
Pencere
100/110 PVC doğrama (gedizpen marka)
Menfez
30/50 Aliminyum doğrama
Korkuluk
YOK ( Ġsteğe bağlı yapılacaktır)
Sineklik
YOK ( Ġsteğe bağlı yapılacaktır)
CAM
4 mm cam
BOYA
Konteynerler epoksi astar boya üzerine sentetik boya son kat olarak atılacaktır.
ELEKTRĠK TESĠSAT I(sıva üstü)
Kablo
Pvc kablo kanalı içine antigron kablo 16mmx25mm (pirelli marka)
priz kabloları 3x2,5 mm NYM aydınlatma kabloları 2x1,5 mm NYM
Aydınlatma armatürleri
Beyaz renk 1/40 simit floresan armatür
Islak mekan dıĢ kapı üstü (glop ıp 44)
Prizler anahtarlar
VĠKO nemliyer marka veya dengi
Sigorta kutuları
Sigortalar siemens marka, sigorta kutuları viko, balkaya marka
SIHHĠ TESĠSAT (sıva üstü)
Vitrifiye / Armatürler
Lavabolar; Duvar tipi lavabo
Lavabo muslukları; TSE ‘li soğuk ve sıcak su tesisatı lavaboya
montajlı (bms marka)
Klozet ; takım (çanakçılar marka)
Borular
Temiz su; (pvc- Fırat marka)
Pis su
DuĢ Teknesi ve Kabini
; (pvc- Fırat marka)
YOK ( Ġsteğe bağlı yapılacaktır)
TEKNĠK DETAYLARDA HER TÜRLÜ DEĞĠġĠKLĠK YAPMA DOĞUġ PREFABRĠK TĠC.LTD. ġTĠ.’ ye aittir.
doğuş prefabrik
Ltd. Şti
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE CONTAINER
TECHNICAL DATA
Loading capacity in snowy conditions
: 130 kg/m2
Internal wall heat conductive coefficient
: K: 0, 61 Kcal
Roof heat conductive coefficient
: K: 0, 68 Kcal
EXTERNAL WALLS (SANDWICH PANEL)
Height of external panel
: 2300 mm (Total height of the container: 2600mm)
Thickness of external wall
: 50 mm
Surfaces
: Internal wall 0.40 mm x external wall 0.50 mm
9002 painted, galvanized steel sheet
http://www.teknopanel.com.tr/
Insulation
: 50 mm polyurethane filler 38kg/m3)
INTERNAL WALLS
Height of internal panel
: 2300 mm
Thickness of internal wall
: 50 mm
Surfaces
: Internal wall 0.40 mm x external wall 0.50 mm
9002 painted, galvanized steel sheet
http://www.teknopanel.com.tr/
Insulation
: 50 mm polyurethane filler 38kg/m3)
FLOOR
Construction
: Consists of horizontal profiles 40x60x2 mm
Coating
: PVC coating(serfloor) http://www.serfloor.com/
on 16 mm flake board with cement (Betopan)
CEILING
Coating
: 8 mm PVC paneled(Lam)
doğuş prefabrik
Ltd. Şti
ROOF
Construction
: U-shape external frame (in the form of construction), bearing box profiles, box
profiles; (storm water is discharged through the corner columns).
Coating
: Trapezoid (unpainted) galvanized sheet of 27mm in corrugation depth and 0.50
mm in thickness (as certificated by TSE).
Insulation
: 80 mm thick glass wool (Izocam) http://www.izocam.com.tr/
DOOR CARPENTRY
Outer Door
: 100x210 mm Sandwich panel sheet door (external measurements)
Inner Door
: 90x210 mm and 80x210 mm American panel door
Doors of Wet Volume
: 70x210 mm American panel door
Door lock and handle
: Outer door locks will be of symmetrical type, and inner door locks be of built-in type
(ITO or equivalent brand names)
WINDOW CARPENTRY:
Window
: 100/110 PVC of sliding type (Gedizpen brand) http://www.gedizpen.com.tr/
Orifice
: 30/50 Aluminum carpentry
GLASS
Single glass
Doube glazing glass
: 4 mm thick ġiĢecam http://www.sisecam.com.tr
: 4+9+4 mm thick ġiĢecam (optional) http://www.sisecam.com.tr
PAINT
The containers will be painted with epoxy paint as primer coat, and then synthetic paint will carried out over
primer coat as lost coat.
ELECTRICAL INSTALLIATION (over plastering)
Cables
: Antgron cable of 16 mm x 25mm (Pirelli brand), and 3 x 2,5 mm NYM lighting
Into the channel into PVC cable channel (Pirelli brand)
http://www.pirelli.com.tr
Lighting Fixtures
: White color Circular type 1/40 florescent circular fixtures
Wet space, top outer door (Glop IP 44)
Plug & switches
: VIKO Nemliyer brand or equivalent http://www.viko.com.tr/
Plug boxes
: Plugs are of Siemens brand, plug boxes be of Viko and Balkaya.
www.balkayaelektrik.com
doğuş prefabrik
Ltd. Şti
SANITARY INSTALLIATION (over plastering)
Vitrified Materials / Fixtures: Washbasins, Wall type washbasins
Washbasin taps: They are mounted to any washbasins approved by TSE (Turkish
Standards Institution) (BMS brand) http://www.bmsarmatur.com/
http://www.siemens.com.tr
Closet; as a set (Çanakçılar brand) http://www.creavit.com.tr/tr/
Pipes
Fresh water: (PVC – Firat brand) http://www.firatboru.com/
Waste water: (PVC – Firat brand) http://www.firatboru.com/
M/s DOĞUġ PREFABRIK TIC. LTD. STI. RESERVES TO MAKE ANY MODIFICATONS AT ANY TECHNICAL DETAILS AND
SPECIFICATIONS AS MENTIONED HERE ABOVE. .

Benzer belgeler

Whopper`la El Clasico`ya…

Whopper`la El Clasico`ya… restoranlarından* alınan her Whopper menüye 1, Doube veya Tripple Whopper’a da 2 adet kazı kazan kartı verilecek. Çekilişe katılmak için şifreli kart üzerindeki şifreyi, ad, soyad ve adres bilgiler...

Detaylı

Untitled - B2Baram

Untitled - B2Baram Back To Wall Closet Kardelen Duvara Sıfır Klozet + Rezervuar

Detaylı

Kanek Katalog - Kanek Ekşioğlu

Kanek Katalog - Kanek Ekşioğlu : Trapezoid (unpainted) galvanized sheet of 27mm in corrugation depth and 0.50 mm in thickness (as certificated by TSE).

Detaylı