CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi

Transkript

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi
ZEKİYE BİRİNCİ ÖZDEMİR
ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YARDIMCI DOÇENT
16.12.2014
Adres
: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Telefon
: 3682876254-3210
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 01.03.1977
Faks
: 3682876269
Kadro Yeri
: SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM
DALI
Doktora
2005-2011
Tez adı: Sinop kıyılarında jelimsi organizmaların mide içeriği ve bazı populasyon parametrelerinin
mevsimsel değişimi (2011)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans-Tezli
2002-2005
Tez adı: Karadenizin Sinop Burnu bölgesinin jelimsi organizma kompozisyonu ve mevsimsel dağılımı
(2005)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Lisans-Anadal
1995-2000
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2006-2007
YARDIMCI DOÇENT
2011
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2007-2011
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2004 (Bahar), Puan: 53
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı : Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCIEXPANDED,AHCI)
1.S. Özdemir, Y. Erdem, E. Erdem, Z. Birinci Özdemir (2014). Effects of square mesh panels position of
bottom trawls on by-catch bluefish Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1776) selectivity in the Southern Coast
of the black sea, Turkey. Cah.Biol.Mar
2.Özdemir S, Erdem E, Özdemir Birinci Z (2013). Preliminary Study of A Bycatch of Pelagic Trawl Fishery in
the Southern Black Sea Coast of Turkey: Moon Jellyfish Aurelia aurita. Indian Journal of Geo-Marine
Sciences, 42(5)
3.Vladymyrov V, Kideys EA, Myroshnychenko V, Myroshnychenko V, Slipetsky D, Shiganova T, Abolmasova G,
Bingel F, Tezcan D, Ak Y, Anninsky B, Bat L, Finenko G, Gorbunov V, Isinibilir M, Kamburska, L, Mihneva, V,
Birinci Ozdemir, Z, Romanova, Z, Sergeyeva, O, Stefanova K, Xalvashi M, (2011). A basin-wide Black Sea
Mnemiopsis leidyi database. Aquatic Invasions
4.Bat L, Satilmis HH, Sahin F, Ustun F, Birinci Ozdemir Z, Gökkurt Baki O, (2011). Biological Diversity of the
Turkish Black Sea Coast. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
5.Bat L, Satilmis HH, BirinciOzdemir Z, Sahin, F., Ustun, F. (2009). Distribution and population dynamics of
Aurelia aurita (Cnidaria; Scyphozoa) in the southern Black Sea. North-Western Journal of Zoology(5-2), 225
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
su ürünleri, Marine biology
1.Levent Bat, Murat Sezgin, Fatih Şahin, Zekiye Birinci Özdemir, Derya Ürkmez (2013). Sinop City Fishery of
the Black Sea. Marine Science
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Özdemir S, Erdem E, Aksu H, Özdemir Birinci Z (2010). Çift Tekneyle Çekilen Ortasu Trolü ile Avlanan Bazı
Pelajik Türlerin Av Kompozisyonu ve Boy-Ağırlık İlişkilerinin Belirlenmesi. J.FisheriesSciences.com, 4(4),
427-436.
2.Bat L, Şahin F, Satılmış H H, Üstün F, Birinci Özdemir Z, Kıdeyş E A, Shulman G E (2007). Karadeniz'in
değişen ekosistemi ve hamsi balıkçılığına etkisi. Journal of FisheriesSciences.com(1-4), 191
3.Satılmış HH, Bat L, Birinci Özdemir Z, Üstün F, Şahin F, Kıdeyş AE, Erdem Y, (2006). Orta Karadeniz?in
Sinop bölgesinde jelimsi organizmalar ile balık yumurta ve larvalarının 2002 yılı kompozisyonu. Journal of
Fisheries and Aquatic Sciences(23), 135
4.Bat L, Kıdeyş AE, Finenko G, Arashkevich E, Satılmış H H, Birinci Özdemir Z, Ustun F, Sahin F (2005). The
investigation on egg production and larvae growth in of Beroe ovata. Turkish Journal of Aquatic Life(3-4),
481
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Poster
1.Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR, Yakup ERDEM, Levent BAT (2014). DISTRIBUTION AND STOMACH CONTENT OF
GELATINOUS ORGANISMS IN SİNOP COASTS OF THE BLACK SEA. FABA 2014: International Symposium on
Fisheries and Aquatic Sciences
2.Birinci Özdemir Z., Bat L., Sezgin M., Satilmis H.H, Sahin F., Ustun F. (2010). Gelatinous Macrozooplankton
Composition and Seasonal Distribution in Sinop Peninsula of the Central Black Sea of Turkey Between 2002
and 2006. Workshop on Algal and Jellyfish Blooms
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster,
sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
2
Davetli konuşmacı
1.Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR (2014). Karadeniz’in Sinop Bölgesi’nde Jelimsi Organizma Dağılımı. Sualtı Bilim
ve Teknolojileri Toplantısı-STB2014‘Ya Yakarsa’
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Turkish Fisheries in the Black Sea. Bölüm adı:(İmpacts of Gelatinous Zooplankton on Fisheries of
the Black Sea) (2014)., BİRİNCİ ÖZDEMİR ZEKİYE, TUDAVTUDAV, Editör:E. Düzgüneş, B.
Ders Kitabı
2.
Plankton Bilgisi ve Kültürü Bölüm adı:(Zooplankton) (2008)., Levent Bat, Hasan Hüseyin Satılmış,
Fatih Şahin, Funda Üstün, Zekiye Birinci Özdemir, Elif Ersanlı, Nobel Yayın DağıtımNobel Yayın
Yayın Hakemliği
Dergi Endekste taranmıyor,
Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Hakemlik Sayısı:1
Proje
Görevleri
Araştırmacı
2006-2008
DİĞER:Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Çevresel Etüt Çalışması
AB PROJESİ:ASCABOS/A Supporting Programme for Capacity Building in the Black Sea
2005-2008 Region towards Operational Status of Oceanographic Services
TÜBİTAK PROJESİ:Quantification of the Recent Ctenophore Invader Beroe ovata Impact in
2004-2006 the Black Sea
AB PROJESİ:A Regional Capacity Building and Networking Programme to Upgrade
2003-2006 Monitoring and Forecasting Activity in the Black Sea
2002-2005
DİĞER:Orta Karadeniz’de Temel Pelajik Ekosistem Parametrelerinin İzlenmesi
TÜBİTAK PROJESİ:Karadeniz’in Sinop Bölgesinin Alt Besin Tabakalarının Dinamik ve Zaman
2002-2005 Serileri
3
BAP:Sinop Kıyılarında Fitoplankton, Zooplankton, İhtiyoplankton ve Makrozooplankton
2002-2004 Kompozisyonunun Karadeniz Ekosistemine ve Balıkçılığına Etkileri
Üyelikler
Üye
Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği , 2010
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
Jelimsi Makrozooplankton Dinamiği ve Davranışı
Türkçe
4
Karadeniz'in Değişen Ekosistemi ve Balıkçılık
Türkçe
3
Karadeniz'in Değişen Ekosistemi ve Balıkçılık
Türkçe
3
Jelimsi Makrozooplankton Beslenme Ekolojisi ve Mide İçeriği
Türkçe
4
Jelimsi Makrozooplankton Dinamiği ve Davranışı
Türkçe
4
2013-2014
Yüksek Lisans
2012-2013
Yüksek Lisans
4