TDS - Polisan

Transkript

TDS - Polisan
CELLULOSIC PRIMER
SELÜLOZİK ASTAR
Revizyon Tarihi : 17.04.2012
Product Description :
Ürün Tanımı :
Nitrocellulose and alkyd based on one component, air- Nitroselüloz ve alkid esaslı, hava kurumalı, tek
dried primer.
bileşenli astar boyadır.
Properties :
It has been developed for furniture and metal
industries. It fills the meshes on solid, wood surfaces
and all kinds of wood coating; flattens and prepare the
surfaces for topcoat painting. It has good adherence
properties with high hiding power. It dries rapidly and
can be easily sanded.
Özellikler :
Mobilya ve metal sanayileri için geliştirilmiştir. Masif,
ağaç yüzeyler ve her türlü ahşap kaplamaların
gözeneklerini doldurmak ,yüzeyleri tesviye etmek ve
son kat boyaların uygulanmasına , hazırlamak için
kullanılır. Yapışma ve Dolgu gücü yüksektir. Hızlı,
kurur,kolay zımparalanır.
Specifications :
Solid ,% (weight) : 58-63
Density( g/cm3,20ºC) : 1.40-1.44
Viscosity (KU,25ºC) : 110+ 5
Spesifikasyonlar :
Katı Madde,% (ağırlıkça): 58-63
Yoğunluk ( g/cm3,20ºC) :1.4-1.44
Viskozite ( KU,25ºC) : 110+ 5
Coverage : Approximately 8-11 m²/kg with one coat.
Drying Time ( 20 C) : It completes touch drying in
5-15 minutes and hard drying in 2 hours at 20°C. It
can be sanded after 3 hour of application.
Boyanabilen Alan : Tek katta 8-11 m2/kg
Kuruma Süresi (20ºC) : Dokunma kurumasını 10
dakikada, sert kurumasını 2 saatte yapar.
Uygulamadan 3 saat sonra zımparalanabilir.
Recommended Application :
Surface Preparation: All kinds of oil, dust, dirt, rust
and loose paints should be scraped and surfaces should
be sanded by using the proper material; sandpaper dust
should be cleaned. The surface should not be wet or
moist. Metal surfaces should be wiped off with
PRIMERA CELLULOSIC THINNER or POLİSEL
CELLULOSIC THINNER after sanded with 180-200
grit sand.
Yüzey Hazırlama ve Uygulama:
Yüzey Hazırlama: Astarın yüzeye yapışmasını
engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas, gevşek
tabakalar ve benzer maddeler, yüzeye uygun
temizleme ekipmanı ile tümüyle boyanacak yüzeyden
temizlenmeli ve astarın tutunacağı uygun profile sahip
yüzey hazırlanmalıdır. Yüzey nemli ya da ıslak
olmamalıdır. Bozuk yüzeyler ve varsa eski boya - astar
tabakası kazınmalı, zımparalanmalı ve zımpara tozları
Application: Primer should be well mixed. The mix temizlenmelidir. Metal yüzeyler 180 – 200 grit
prepared to the stated ratio should be applied as 2-3 zımpara ile zımparalandıktan sonra PRİMERA
coats crosswise with pistol. 10-15 minutes should be SELÜLOZİK TİNER veya POLİSEL SELÜLOZİK
TİNER ile silinmelidir
allowed between the coats.
Tools: Air pistol.
Pistol Nozzle Diameter Pressure
Depot on bottom 1.6 mm 3.5-4 atm.
Depot on top 1.3-1.5 mm 3.5-4 atm
Uygulama Şekli: Ambalajdaki astar uygulanmadan
önce iyice karıştırılmalıdır. Belirtilen oranlarda
inceltilerek hazırlanan karışım, pistole ile 2–3 çapraz
kat olarak uygulanır. Katlar arasında 10 – 15 dakika
beklenmelidir.
Kullanılan Aletler: Havalı tipte tabanca
Tabanca Meme Çapı Çalışma basıncı
Alttan depolu 1.6 mm 3.5-4 atm
Üstten depolu 1.3-1.5 mm 3.5-4 atm
Thinning Ratio: It can be thinned 35-40% with İnceltme / Karışım Oranı: SELÜLOZİK TİNER ile
CELLULOSIC THINNER
%35 – 40 oranında inceltilir.
Depolama Koşulları :
Ağzı kapalı ambalajlarda ve serin yerde depolayınız.
Ambalaj Bilgisi :
0.75 L, 2L, 12 kg
Standard Package :
0.75 L, 2L, 12 kg
Uyarılar :
Remarks :
R11 : Kolay alevlenebilir.
R11 :Highly Flammable
R20/21/22 : Solunduğunda , deri ile temasta /
R20/21/22 : Harmful by inhalation, in contact with yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
skin and if swallowed .
S2 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S2 : Keep out of reach of children .
S16 : Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz.
S16 : Keep away from sources of ignition.- No SİGARA İÇİLMEZ.
smoking.
S24/25 : Göz ve deri ile temasında sakının.
S24/25 : Avoid contact with skin and eyes.
S29 : Atıklarını kanalizasyona dökmeyiniz.
S29 : Do not empty into drains.
S46 : Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı
S46 : If swallowed , seek medical advice immediately veya etiketi gösteriniz.
and show this container or label.
S51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S51 : Use only in well -ventilated areas.
Parlama Noktası: < 21°C
Flash Point: < 21°C
Storage Conditions :
Store it in a closed packages at cool place.

Benzer belgeler

TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME Doğanın Sadeliği renk kartelalarının kullanılması kullanılması tavsiye edilmektedir. Rutubet ölçümü yapan uygun ölçüm cihazları bulunabiliyorsa rutubetin %75’in altında olmasına dikkat edilmelidir.

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü Fenomastic Güzel Evim Saf İpek

Teknik Bilgi Föyü Fenomastic Güzel Evim Saf İpek 2. Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir. 3. Uygulama önerilen yeni boyama zamanında yapıldıysa,maksimum adezyona ulaşmak için yüzey zımpar...

Detaylı

ürün teknik bülteni

ürün teknik bülteni arasında R50/53: Very Toxic to aquatic organisms depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının may cause long-term adverse effects in the ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz. aquatic environment. ...

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan Density (g/cm ,20ºC) : 1.20 +002 Viskosite (KU, 25ºC) : 80-90 Yoğunluk (g/cm3 ,20ºC) : 1.20 +002 Application: Coverage: Approximately 8-10 m2/L. (for one Uygulama

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan POZ NO: 04.506

Detaylı

Field of application

Field of application Field of application:

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan d) Thinning Ratio: It is ready for use. Do not thin. Storage Conditions: Should be stored in closed packs without being exposed to direct sunlight. The ambient temperature while storage should be b...

Detaylı

ÜRÜN TEKNiK ÜRÜN TEKNiK BÜLTENi

ÜRÜN TEKNiK ÜRÜN TEKNiK BÜLTENi R20/21/22 : Harmful by inhalation, in contact with yutulduğunda sağlığa zararlıdır. skin and if swallowed . S2 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S2 : Keep out of reach of children ....

Detaylı

hı-pro spray paınt florescent hı-pro sprey boya floresan

hı-pro spray paınt florescent hı-pro sprey boya floresan R20/21/22 : Harmful by inhalation, in contact with yutulduğunda sağlığa zararlıdır. skin and if swallowed . S2 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S2 : Keep out of reach of children ....

Detaylı