ürün teknik bülteni

Transkript

ürün teknik bülteni
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
EPOKSİ KAPLAMA ASTARI
EPOXY COATING PRIMER
Revizyon Tarihi: 02/02/2009
Revizyon No:
Ürün Tanımı :
Product Description:
Epoxy resin based, primer is cured with Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi
hardener.
reçine esaslı, solventsiz çok amaçlı şeffaf
astar malzemesidir.
Özellikleri :
Properties:
It adheres perfectly to metal, aluminium and
galvanized surfaces. It provides high
resistance against chemicals. It is specially
used for general and machine manufacturing
industries.
Specifications:
Normal ve emiciliği yüksek beton yüzeylerin
astarlanmasında, epoksi esaslı tesviye
harçlarının
hazırlanmasında,
marin
uygulamalarında elyaf sarma işlerinde,
epoksi vernikleme işlerinde kullanılabilen iyi
penetrasyon özelliğine ve yüksek yapışma
dayanımına sahiptir.
Spesifikasyonlar :
Colour : colourless
3
Renk : şeffaf
Density (g / cm , 20ºC):
Yoğunluk(g/cm 3 ,20ºC) :
Impact resistance : 20-25 kg.cm
Darbe dayanımı : 20-25 kg.cm
Application:
Uygulama :
Coverage :
Boyanabilen ( Kaplanabilen) Alan :
7-8m²/1 kg ( paint+hardener)
7-8m²/1 kg ( boya+sertleştirici)
Dry film thickness: 40-50 micron
Kuru film kalınlığı: 40-50 mikron
Application Temperature : 5 °C - 40 °C
Uygulama sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
6 Drying Time ( 20 °C):
8 Kuruma Zamanı ( 20 °C):
7 (23 °C’de ve % 50 humidity)
9 (23 °C’de ve % 50 bağıl nemde)
Touch dry : 5 hours
The time needed between coats
minumum18 hours and max. 7 days.
Dokunma kurumasını: 5 saatte
is Üzerine kat uygulamak için gerekli zaman:
En az 18 saat, en çok 7 gün
Recommended Application:
Kimyasal dayanıklılığını kazanma süresi : 7
gündür.
a) Surface Preparation:
Tatbikat :
Chemical resistance is reached in 7 days.
If to be applied on unprimed surfaces:
Surface must be free of oil and dirt and
should be sanded before application.
If to be applied on painted surfaces:
a) Yüzey Hazırlama :
Yeni boyanacak yüzeyler: Yüzeyden yağ
ve kirler temizlenmeli, uygulanacak yüzey
zımparalanarak boyamaya uygun hale
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
Loose and swelled parts on previously
painted surfaces should be removed. In
order to create a uniform and leveled
surface, it should be filled and sanded with
an epoxy putty. All surfaces should be
cleaned of dusts.
b) Application
After mixing the two components at given
ratio wait for 30 minutes before application.
Surface temperature should be at least 10
°C. Application should not be done around
dew point
(between 2-5 °C).
c) Tools: Applied with conventional air
pistol. The air pressure should be 3-4 bar
and, the calibre should be 1,4-1,6 mm or for
small area can be applied with brush or
roller.
d) Thinning Ratio:
3 part epoxy paint
1 part epoxy hardener
%10-15 epoxy thinner
getirilmelidir.
Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyde bulunan
gevşek kabarmış boyalar temizlenmeli
yüzeydeki seviye bozuklukları epoksi macun
ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır.
Yüzeydeki
tüm
serbest
tozlar
temizlenmelidir.
b) Tatbikat Şekli :
Belirtilen oranlarda karıştırıldıktan sonra ön
reaksiyon için uygulama öncesi 30 dakika
beklenmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 10 °C
olmalıdır. Suyun çiğlenme noktası civarında
(2-5 °C aralığında) kesinlikle uygulama
yapılmamalıdır.
c) Kullanılan Aletler : Konvansiyel tipte
boya tabancası ile hava basıncı 3-4
bar,meme çapı 1,4-1,6 mm , havasız
tabanca, rulo ve küçük alanlarda fırça
kullanılabilir.
d) İnceltme / Karışım Oranı :
3 kısım epoksi sonkat
1 kısım epoksi sertleştirici
%10-15 epoksi tiner
Storage Conditions:
Should be stored in closed packs without
being exposed to direct sunlight. The
ambient temperature while storage should
be between 5–35 °C. Keep packs closed
when not in use. Preserve against freezing.
Depolama Koşulları :
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı
ambalajlarda, 5-35 C arasında depolayınız.
Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı
tutunuz. Dondan koruyunuz.
Storage stability : 1year
Raf ömrü : 1yıl
Packaging:
Ambalaj Bilgisi :
1 lt, 2.5 lt
1 lt, 2.5 lt
Flash point : > 38 C
Parlama Noktası : > 38 C
Remarks:
Uyarılar :
Safety Warnings :
Güvenlik Uyarıları:
S2. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak
S16. Keep away from sources of ignition-No tutun.
smoking
S16. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunS23. Do not breathe gas /fumes /vapour / sigara içmeyin.
S2. Keep out of reach of children.
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
spray.
S23.
Gaz/Duman/Buhar/Aerosolleri
S26. In case of contact with eyes, rinse solumayın.
immediately with plenty of water and seek
S26. Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve
medical advice.
doktora başvurun.
S28. After contact with skin, wash
S28. Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice
immediately with plenty water.
yıkayın.
S29. Do not empty into drains.
S29. Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39. Wear suitable protective clothing
S36/37/39. Çalışırken uygun koruyucu giysi,
and eye/face protection.
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske
S38 . In case of insufficient ventilation wear kullanın
suitable respiratory equipment
S38 . Yetersiz havalandırma şartlarına
S46. If swallowed, seek medical advice uygun solunum cihazı takın.
immediately and show this container or
S46 . Yutulması halinde hemen doktora
label.
başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
Hazard Warnings:
Tehlike Uyarıları:
R10. Flammable
R10. Alevlenebilir.
R20/21/22. Harmfull by inhalation, in contact
R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve
with skin and if swallowed.
deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R36/37/38. Irrıtating to eyes, respiratory
R36/37/38. Gözleri, solunum sistemini ve
system and skin.
cildi tahriş edicidir.
FPB.001-15.1

Benzer belgeler

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ EPOXY TOP COAT PAINT EPOKSİ SON

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ EPOXY TOP COAT PAINT EPOKSİ SON 8 Kuruma Zamanı ( 20 °C): 9 (23 °C’de ve % 50 bağıl nemde) 6 Drying Time ( 20 °C): Dokunma kurumasını: 5 saatte 7 (23 °C’de ve % 50 humidity) Üzerine kat uygulamak için gerekli zaman: En az 24 Touc...

Detaylı

ürün teknik bülteni

ürün teknik bülteni Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyde bulunan gevşek kabarmış boyalar temizlenmeli yüzeydeki seviye bozuklukları epoksi macun ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır. Yüzeydeki tüm serbest tozlar temizlenmel...

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan 9 (23 °C’de ve % 50 bağıl nemde) 7 (23 °C’de ve % 50 humidity) Dokunma kurumasını: 1-2 saatte Touch dry: 1-2 hours Üzerine kat uygulamak için gerekli zaman: The time needed between coats is minimum...

Detaylı

PU Transparent Impregnated Primer-49 PU Şeffaf

PU Transparent Impregnated Primer-49 PU Şeffaf HRM thinner at ratio of 30-40 %. If absorption Emprenye astar-49 %30 – 40 oranında HRM tiner ile capacity of surface is low, do not leave film on inceltilerek uygulanır. Yüzey emiciliği az ise

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan tabanca, rulo ve küçük alanlarda fırça kullanılabilir. d) İnceltme / Karışım Oranı : 3 kısım epoksi sonkat 1 kısım epoksi sertleştirici %10-15 epoksi tiner

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan S29. Do not empty into drains. S29. Kanalizasyona boşaltmayın. S36/37/39. Wear suitable protective clothing S36/37/39. Çalışırken uygun koruyucu giysi, and eye/face protection. koruyucu eldiven, ko...

Detaylı

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ PUR- ACRYL TOP COAT PAINT

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ PUR- ACRYL TOP COAT PAINT Should be stored in closed packs without being exposed to direct sunlight. The ambient temperature while storage should be between 5–35 °C. Keep packs closed when not in use. Preserve against freez...

Detaylı