Tığ İşi - Paşabahçe Mağazaları

Transkript

Tığ İşi - Paşabahçe Mağazaları
Paşabahçe Mağazaları’nın “Tarih.Kültür.Cam
Koleksiyonları”, yaşadığımız topraklardaki zengin
kültür mirasımızın gizemli bilgeliğini ve ilginç öykülerini
günümüze taşıyor.
Bir imparatorluk dönemi kültürünün izlerini süren
“Osmanlı”; iyi dileklerin hat sanatı ile görselleştiği
“Camda Sanatlı Yazı”; antik uygarlıkların arkeolojik
eserlerinin yorumlandığı “Anadolu Medeniyetleri”;
Anadolu’nun geçmişinde yaşanmış sahneleri zamanın
sonsuzluğuna taşıyan “Mozaik”; İznik seramiklerinin mavi
beyaz izlerini cama işleyen “Camda Mavi Beyaz”;
12. ve 15. yüzyıl İslam cam süslemelerinin günümüz
replikaları olan “Mineli Camlar”; sayıların gizemli
anlamlarına ışık tutan “7”; tüm dinlerde ve kültürlerde
dostluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan
“Aşure”; ikibin yıllık geçmişinde gizlenen ortakyaşam
kültürü ile simge şehir “İstanbul”; Anadolu’da kurulmuş
medeniyetlerin, bu topraklara hükmeden hükümdarların,
izini bırakanların uzun ve büyülü hikayelerini anlatan
“Konuşan Paralar”; el emeği göz nurumuz, Cam’a
nakşettiğimiz el sanatlarımızdan kesitler “Zevk-i Selim”.
Her ürünü sertifikalı olarak sunulan “Sınırlı Üretim”
koleksiyonlar, tema zenginliği ve dekoratif özellikleriyle
günümüzün en değerli kültür hediyeleri, korunmaya değer
ve gelecek nesillere aktarılacak koleksiyon parçaları.
Kendimizi tanımak ve kültürümüzü gururla tanıtmak için
Paşabahçe Mağazaları’nda sunulan Tarih.Kültür.Cam Sınırlı
Üretim Koleksiyonları geleceğin kültür mirası.
Paşabahçe’s “History.Culture.Glass Collections” carry to the
present day the mysterious wisdom and interesting stories of the rich
cultural heritage of the land we live in.
“Ottoman” which follows the traces of the culture of an empire;
“Words of Art on Glass” which uses calligraphy to visualize
good wishes; “Anatolian Civilizations” which interpret the
archeological artifacts of ancient civilizations; “Mosaics” which
make immortal scenes from Anatolia’s past; “Blue and White
on Glass” which put the blue and white marks of Iznik ceramics
on glass; “Enameled Glass” which are replicas of 12th and 15th
century Islamic glass ornaments; “7” which sheds light on the
mysterious meanings of numbers; “Ashura” which is the symbol
of friendship, abundance and sharing in all religions and cultures;
“Istanbul” which is a symbolic city with a culture of cohabitation
hidden in its past of two millennia; “Talking Coins” which tell
long and fantastic tales of the Anatolian civilizations and their rulers
who once reigned in this territory; “Zevk-i Selim” which features
the best of our handicrafts applied on our premium hand-made glass.
The “Limited Edition” collections -where each product is certifiedare the most precious cultural gifts of our time due to the rich variety
of their themes and their decorative qualities. They are collector’s
pieces worth preserving and passing onto future generations.
The History.Culture.Glass Limited Edition Collections available at
Paşabahçe Stores are the cultural heritages of the future and aim to
help us understand who we are and to proudly promote our culture.
ZEVK-İ SELİM
KOLEKSİYONU
Düşüncede, duyguda, davranışta, muhabbette, tasavvurda, tasarımda,
zanaatta, sanatta, ustalıkta; Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinin,
kültürümüzün, akl-ı selim/kalb-i selim/zevk-i selim seslenişinin bize
söylediği, günümüze gösterdiği, sunduğu zarif el sanatlarımız.
El emeği göz nurumuz, Cam’a nakşettiğimiz el sanatlarımız, Cam’da
sunduğumuz kültürel zarafetimiz.
Bugün; kültürel mirasımızın güzellerini, zevk-i selim olanı hayatımıza
yeniden egemen kılma gayretine Paşabahçe’den taze bir nefes.
Paşabahçe ZEVK-İ SELİM koleksiyonu, Anadolu insanının eşsiz
gözlemleme gücü, kadınların ve ustaların sembolize etme becerisi ve
simgelerle iletişimlerinden; tasavvurdan ustalığa, tasarımdan zarafete
yolculuklarında yeni bir durak oldu.
Paşabahçe, ZEVK-İ SELİM koleksiyonuyla,
el emeği göz nuru değerlerimizi,
el sanatlarımızdan kesitleri, zarafeti, has işi, ustalığı, işçiliği, tasarımı, somut
olmayan kültürel mirasımızın envanterine armağan etmektedir.
Calling out from over thousands of years of Anatolian history, from the depths
of our cultural heritage; the reverberations of good sense/a good heart/good taste
in thought, emotion, behavior, imagination, design, craft appear before us today
in the form of our elegant handicrafts.
Labors of love produced by hand, our elegant culture embroidered on glass.
Today, Paşabahçe brings a new breath of life to efforts of preserving the beauty
of our cultural legacy, and of bringing back into our lives what is elegant, what
is the epitome of good taste.
Paşabahçe, with its ZEVK-İ SELİM collection, has become a new destination
for journeys into exploring the matchless observational competence of the people
of Anatolia, the skills of women and master artists in using symbolism and
communicating with symbols; journeys that span from the imagination into
masterpieces, journeys from design into elegance.
Paşabahçe offers its ZEVK-İ SELİM collection as a gift to our intangible
cultural legacy inventory, highlighting cross-sections of our handicrafts, elegance,
purity, mastership, workmanship and design.
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Ses
Söz
Vazo / Vase
Vazo / Vase
1008224 • R: 22 cm • h: 50 cm
Muhabbet
Mumluk / Candleholder
1000225 • R: 22 cm • h: 50 cm
1001241 • R: 23,5 cm • h: 12,3 cm
6
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Sedefkari
Sedefkari
Kutu / Box
Vazo / Vase
1001273 • R: 28 cm • h: 25 cm
Sedefkari
Kase / Bowl
1001275 • R: 30,5 cm • h: 23 cm
1001274 • R: 20,4 cm • h: 43,2 cm
7
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Hasankeyf
Vazo / Vase
1001265 • R: 22 cm • h: 32 cm
8
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Taç Kapı
Kase / Bowl
1001243 • R: 25 cm • h: 18 cm
Hasankeyf
Taç Kapı
Kase / Bowl
Vazo / Vase
1001266 • R: 25 cm • h: 18 cm
1001242 • R: 15 cm • h: 32 cm
9
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Aşk
Vazo / Vase
1001262 • R: 25 cm • h: 30 cm
10
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Aşk
Bereketli
Vazo / Vase
Kavanoz / Jar
1001261 • R: 24 cm • h: 25 cm
1001276 • R: 34,2 cm • h: 40 cm
Penç
Vazo / Vase
1001246 • R: 32 cm • h: 25,6 cm
11
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Telkari
Telkari
Vazo / Vase
Vazo / Vase
1001264 • R: 16 cm • h: 30 cm
Nakkaş
Kase / Bowl
1001263 • R: 20,5 cm • h: 41,5 cm
1001257 • R: 35 cm • h: 32 cm
12
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Tasavvur
Kase / Bowl
1001256 • R: 23 cm • h: 6 cm
Tasavvur
Kase / Bowl
1009777 • R: 23 cm • h: 6 cm
13
Çintemani
Mumluk / Candleholder
1001250 • R: 31,5 cm • h: 35,5 cm
14
Saz Yolu
Mistik
Mumluk / Candleholder
Vazo / Vase
1001248 • R: 31,5 cm • h: 35,5 cm
Bahardalı
Mumluk / Candleholder
1001249 • R: 31,5 cm • h: 35,5 cm
1001254 • R: 13 cm • h: 35 cm
15
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Baston
Şifalı
Baston / Cane
Vazo / Vase
1001259 • R: 20,5 cm • h: 35 cm
Şifalı
Vazo / Vase
1006323 • R:18 cm • h: 97 cm
1001260 • R: 22 cm • h: 45 cm
16
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Şal
Baston
Vazo / Vase
Baston / Cane
1006401 • R: 28 cm • h: 25 cm
Şal
Vazo / Vase
1006400 • R: 19,5 cm • h: 44,4 cm
1007747 • R: 18 cm • h: 97 cm
17
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Yıldız
Vazo / Vase
1001252 • R: 18 cm • h: 27 cm
18
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Yıldız
Kilim
Vazo / Vase
Vazo / Vase
1001253 • R: 18 cm • h: 27 cm
Kilim
Vazo / Vase
1006204 • R: 11 cm • h: 40 cm
1006205 • R: 11 cm • h: 40 cm
19
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Hatai
Vazo / Vase
1001247 • R: 32 cm • h: 25,6 cm
Sazende
Halkar
Vazo / Vase
Vazo / Vase
1001244 • R: 22,7 cm • h: 35 cm
1001245 • R: 28 cm • h: 25 cm
20
ZEVK-İ SELİM KOLEKSİYONU
Sabır
Kutu / Box
1001270 • R: 22 cm • h: 8 cm
Sabır
Sabır
Vazo / Vase
Kase / Bowl
1001271 • R: 16,9 cm • h: 30 cm
1001272 • R: 27 cm • h: 15 cm
21
KONUŞAN PARALAR
KOLEKSİYONU
Tarih: Bir farkındalık, yaşamın hafızası
Anadolu: Farklı soylardan insanların, farklı dillerde ve inançlarda var olduğu
ortak bir yurdun adı
Anadolu Sikkeleri: Geçmişe ayna tutan tarihi vesikalar
Binlerce yıllık tarihinde Anadolu toprağına bereketini katan
insanoğlunun yaşam şeklinin, inançlarının, uzlaşma niyetinin,
zaferlerinin, değişimlerinin habercisi olan ve bir alışveriş aracı olmanın
ötesinde anlamlar taşıyan Anadolu sikkeleri yeni Tarih.Kültür.Cam
Koleksiyonu’na ilham verdiler.
Konuşan Paralar - Sikkeler Koleksiyonu, Anadolu’da kurulmuş
medeniyetlerin, bu topraklara hükmeden hükümdarların; izini
bırakanların uzun ve büyülü hikayelerini “konuşan paraların” dilinden
anlatmak niyetiyle tasarlandı.
Tarihimizi ve kültürümüzü tanımak ve gurur duymak için.
History: An awareness, the memory of life
Anatolia: The name of a land where people
of different origins, different tongues, and different beliefs all live together
Anatolian Coins: Historical documents holding up a mirror to the past
The new History.Culture.Glass Collection is inspired by the coins of
Anatolia, coins which are far more than simply a means of payment:
they are records of thousands of years of history of human beings
blessing the soil of Anatolia with their own life, records of people’s
ways of life, beliefs, reconciliations, victories, and changes.
This collection has been designed to tell, in the very language of these
“talking coins”, the long and magical tales of the civilizations that have
arisen in Anatolia, of the rulers who have governed on Anatolian soil,
and of all those who have left their traces in this land.
So that we may better know and take pride in our
history and culture…
KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU
Antakya
Kadeh / Goblet
80613 • R: 20,3 cm • h:30 cm
24
KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU
Nar
Kase / Bowl
80619 • R: 32 cm • h: 21 cm
Melissa
Soloi
Vazo / Vase
Amphora / Amphora
80622 • R: 20 cm • h: 30 cm
80623 • R: 16,2 cm • h:24 cm
25
KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU
Aspendos
Asklepios
Kase / Bowl
Vazo / Vase
80617 • R: 26cm • h: 11 cm
80625 • R: 12cm • h: 30 cm
Karya
Lidya
Kase / Bowl
Kase / Bowl
80624 • R: 18 cm • h: 21 cm
80640 • R: 30 cm • h: 9,5 cm
26
KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU
Erciyes
Tenedos
Kandil / Oil Lamp
Vazo / Vase
80642 • R: 15 cm • h: 32 cm
Selçuklu
Cam Havan / Glass Mortar
80641 • R: 20 cm • h: 12 cm
80620 • R: 15 cm • h: 40 cm
27
KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU
Sultani
Ankyra
Vazo / Vase
Kase / Bowl
80643 • R: 18 cm • h: 22 cm
Artuklu
Vazo / Vase
80618 • R: 11 cm • h: 40 cm
80615 • R: 19,8 cm • h: 40 cm
28
KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU
Çelebi
Kanuni
Mumluk / Candlestick
Askı Topu / Pendant Ball
80616 • R: 22 cm • h: 18,3 cm
Duribe Bursa
Mumluk / Candlestick
80628 • R: 20 cm • h: 30 cm
80627 • R: 16cm • h: 100 cm
29
OSMANLI
KOLEKSİYONU
Osmanlılar’ın 700 yıllık kültür
ve sanat birikimlerinin günümüz
yorumları.
Osmanlılar’ın 700 yıl önce başlayan ve dev bir
imparatorluk oluşturan uzun yürüyüşünden günümüze eşsiz
sanat eserleri kaldı.
Osmanlı Koleksiyonu ürünleri, Paşabahçe Mağazaları
tarafından bu uzun yürüyüşün anısına, Osmanlı sanatının
görkemli geçmişini çağrıştıran örneklerini tanıtmak ve
yeniden yorumlayarak günümüze yansıtmak amacı ile
oluşturulmuştur.
Contemporary interpretations of
Ottoman Art over 700 years.
The long walk of the Ottomans which started 700 years ago and
created a great empire, left behind unique works of art for today.
The Osmanlı Collection Series have been designed by Paşabahçe
Mağazaları as a tribute for this long walk to currently reflect the
samples of the splendid past of the Ottoman Art by introducing and
reinterpretating them.
OSMANLI KOLEKSİYONU
Mavera
Vazo / Vase
1001277 • R: 25 cm • h: 35.5 cm
32
OSMANLI KOLEKSİYONU
Mavera
Azra
Kase / Bowl
Şekerlik / Sugar Bowl
1007728 • R: 27 cm • h: 20 cm
80745 • R: 15 cm • h: 10 cm
Hünkar
Hünkar
Vazo / Vase
Şekerlik / Sugar Bowl
80746 • R: 16,5 cm • h: 33 cm
80747 • R: 13,5 cm • h: 18 cm
33
OSMANLI KOLEKSİYONU
Osmanlı
El Aynası / Hand Mirror
80686 • R: 16,5 cm • h: 27,5 cm
Devr-i Lale
Devr-i Lale
Vazo / Vase
Şekerlik / Sugar Bowl
80808 • R: 31 cm • h: 20 cm
80809 • R: 16 cm • h: 18 cm
34
OSMANLI KOLEKSİYONU
Ezhar
Zerver
Şişe / Bottle
Vazo / Vase
80697 • R: 13 cm • h: 32 cm
Esabi
Kase / Bowl
80698 • R: 21 cm • h: 18 cm
80730 • R: 11 cm • h: 36 cm
35
OSMANLI KOLEKSİYONU
Seyyah
Matara / Flask
80700 • R: 21 cm • h: 31 cm
36
OSMANLI KOLEKSİYONU
Reyya
Serpuş
Buhurdan / Buhurdan
Kavuk / Headgear
80699 • R: 20 cm • h: 29 cm
80739 • R: 25 cm • h: 23 cm
Gülçehre
Alemli
İbrik / Ewer
Vazo / Vase
85125 • R: 20 cm • h: 40 cm
82113 • R: 22 cm • h: 30 cm
37
OSMANLI KOLEKSİYONU
Tığ İşi
Gondol / Gondola
82095 • R: 28 cm • h: 11 cm
Tığ İşi
Tığ İşi
Küp Vazo / Vase
Boyunlu Vazo / Boyunlu Vase
82094 • R: 26 cm • h: 25 cm
82110 • R: 15 cm • h: 30 cm
38
OSMANLI KOLEKSİYONU
Rumili
Hanedan
Kase / Bowl
İbrik / Ewer
82114 • R: 25 cm • h: 28 cm
Berber Önlüğü
Vazo / Vase
82097 • R: 16 cm • h: 30 cm
82111 • R: 20 cm • h: 50 cm
39
OSMANLI KOLEKSİYONU
Minber
Ab-ı Hayat
Vazo / Vase
Vazo / Vase
80398 • R: 22 cm • h: 50 cm
Divan
Mumluk / Candlestick
45179 • R: 12 cm • h: 34.5 cm
82116 • R: 31 cm • h: 15 cm
40
OSMANLI KOLEKSİYONU
Savatlı
Taberi
İbrik / Ewer
Vazo / Vase
80397 • R: 20 cm • h: 35 cm
47314 • R: 17 cm • h: 30 cm
Divan
Divan
Gondol / Gondola
Vazo / Vase
80396 • R: 30.8 cm • h: 16 cm
80395 • R: 25 cm • h: 21 cm
41
OSMANLI KOLEKSİYONU
Narlı
Sahan / Sahan
80441 • R: 25 cm • h: 18.5 cm
Hayat Ağacı
Ceylanlı
Gondol / Gondola
Matara / Flask
45180 • R: 24 cm • h: 22,5 cm
45190 • R: 20 cm • h: 32 cm
42
OSMANLI KOLEKSİYONU
Maşallah
Kase / Bowl
49713 • R: 34 cm • h: 12 cm
Çiçekli
Kozmik Yıldız
Gülabdan / Rosewater Sprinkler
Vazo / Vase
45214 • R: 10 cm • h: 29 cm
80285 • R: 22 cm • h: 28 cm
43
OSMANLI KOLEKSİYONU
Zerdüz
Tabak / Plate
82149 • R: 34 cm
Fûruğ
Hendesi
Tabak / Plate
Tabak / Plate
80238 • R: 34 cm
82148 • R: 34 cm
44
OSMANLI KOLEKSİYONU
Kasr-ı Mina
Tabak / Plate
82100 • R: 24,5 cm
Ahver
Hendesi
Tabak / Plate
Tabak / Plate
82101 • R: 24,5 cm
82147 • R: 24,5 cm
45
OSMANLI KOLEKSİYONU
Kufi Besmele
Tablo / Tableau
82103 • R: 40 cm
Nur-i Nazar
Hüsn-i Nazar
Tablo / Tableau
Tablo / Tableau
1008198 • R: 40 cm
1008200 • R: 35 cm
46
OSMANLI KOLEKSİYONU
Otuzbeş
Besmele
Turkuaz
Tablo / Tableau
80810 • R: 45 cm
Maşallah
Bu Da Geçer Ya Hu
Tablo / Tableau
Tablo / Tableau
82108 • R: 30 cm
1007620 • R: 35 cm
47
İSTANBUL
KOLEKSİYONU
Ortak yaşam için kültür
Kültür, hayata bir şeyler eklemek amacı ile kazanılmış bilgiler bütünü.
Herşeyi okuyup, herşeyi unuttuktan sonra kalan. Daha çok bir özlem; keşfedilmesi ve
yaratılması gereken dünyanın özlemi...
İnsanı “insan” yapan özelliklerin toplamı.
Bir tutku.
İnsana inanış.
Kendini insanlığın kaderinden sorumlu tutuş.
Bir sevgi.
Dünya çapında bir hümanizmanın inşa edilmesi. Bugünü, geçmişle ve gelecek ile
zenginleştirmek. Kendini tanımak, önyargıların ve yalanların kölesi olmaktan kurtulmak...
Kültür, bir niyet.
Bizden olmayana nasıl baktığımız ve “öteki” ile birlikte yaşama (ya da yaşamama) niyetimiz...
Kültür bir farkındalık.
İnsanlığın ortak yaşama bilinci.
İkibin yıllık geçmişinde gizlenen ortakyaşam kültürü ile İstanbul, bir simge şehir.
Zıtlıkları birlikte var eden bir enerji ve büyülü bir çekim gücü.
İstanbul’un kentsel uygarlık eserleri bir ortakyaşam çağrısının simgesel tanıkları...
“İstanbul Koleksiyonu”
İstanbul’u “tüm zamanlarda kültür başkenti” olarak konumlandıran ortak yaşama kültürünü
hatırlamak
niyetiyle tasarlandı.
Culture of peaceful coexistence
Culture, the sum of knowledge acquired to contribute to life.
What is leftover when everything to read is read, everything to forget is forgotten.
More like a yearning; a yearning for a world that needs to be explored and created...
The sum of all qualities that makes the “human”
A passion.
Trust in the “human”.
A feeling of responsibility for the destiny of mankind.
A feeling of love.
Creation of a worldwide humanism.
Making an enriched today, using the past and the future.
Self recognition, liberation from the bondage of prejudice and lies...
Culture, an intent.
Defining the way we look to the “other” and our willingness (or unwillingness) for living in harmony with
the “other”…
Culture, a feeling of awareness.
Mankind’s will of coexistence.
Istanbul is a symbolic city with its culture of coexistence hidden in its two thousand years of history.
A form of energy allowing contradictions to exist, a magical power of attraction.
Edifices of Istanbul’s urban civilization, the witnesses of a message for coexistence...
“Istanbul Collection”
has been created in an effort to remember Istanbul’s culture of peaceful coexistence which makes this city
“the capital of culture of all times”
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Ayasofya Kubbe
Sahan / Sahan
1008208 • R: 27 cm • h: 27 cm
50
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Hamam
Paşaçeşmesi
Mumluk / Candle Holder
Vazo / Vase
82023 • R: 20 cm • h: 19 cm
82024 • R: 11 cm • h: 26 cm
Balatevleri
Vitraylı
Vazo / Vase
Abajur / Lampshade
82025 • R: 21.5 cm • h: 30 cm
82026 • R: 18.5 cm • h: 30 cm
51
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Topkapı
Hasbahçe
Ayna / Mirror
Ayna / Mirror
82027 • R: 60 cm • h: 80 cm
82016 • R: 37 cm • h: 70 cm
Harem
Sırçalı
Saray Aynası / Palace Mirror
Saray Aynası / Palace Mirror
82011 • R: 18 cm • h: 32 cm
82010 • R: 22 cm • h: 48 cm
52
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Temenni
Kandil / Oil Lamp
82013 • R: 22 cm • h: 4 cm
Kubbe
Dikilitaş
Mumluk / Candle Holder
Vazo / Vase
82019 • R: 15 cm • h: 21 cm
82037 • R: 10 cm • h: 32 cm
53
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Çintemani
Kaftan
Vazo / Vase
82040 • R: 18 cm • h: 31 cm
54
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Lale
Martı
Lokumluk / Turkish Delight Bowl
Vazo / Vase
82015 • R: 25 cm • h: 19 cm
82017 • R: 28 cm • h: 23 cm
Sikkeli
Boğaziçi
Kase / Bowl
Vazo / Vase
82018 • R: 13 cm • h: 10 cm
82029 • R: 15 cm • h: 41 cm
55
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Zeyrek
Dilek
Kase / Bowl
Kandil / Oil Lamp
82022 • R: 19 cm • h: 15 cm
82030 • R: 12 cm • h: 14 cm
Akide
Sorguçlu
Şekerlik / Candy Jar
Ayna / Mirror
82039 • R: 12 cm • h: 34 cm
82041 • R: 35 cm • h: 29 cm
56
İSTANBUL KOLEKSİYONU
Güzelkapı
Vazo / Vase
82020 • R: 18 cm • h: 21 cm
57
AŞURE
KOLEKSİYONU
“.. Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç üzüm, diğeri bir avuç
nohut getirdi. Yedi çeşit hububat ile Nuh onlara yemek pişirdi.
Nebilerinin bereketiyle doydular. Tufandan sonra yeryüzünde
pişen ilk yemekti bu ..
.. ve insanlar bu şükran yemeğini Aşure Günü pişirmeyi adet
edindiler ..”
Aşure, hayatın yaratılmış tüm canlılar tarafından
paylaşılması gereken bir “ortakyaşam” olduğu mesajını
verir. Sürdürülebilir ve bereketli bir ortakyaşam için
hoşgörü, paylaşabilme, şükretme, birlikte yaşama
kavramlarının gerektiğini hatırlatır.
“One brought a handful of wheat, another a handful of dried grapes,
another a handful of chickpeas. With these Noah cooked a dish
containing seven different grains. They satisfied their hunger with the
abundance of the Prophets. After the flood this was the first meal cooked
on the face of the earth, and thereafter it became customary to eat this
thanksgiving dish on the Day of Aşure.”
Aşure, a dish made with whole wheat grains, pulses and dried
fruits, embodies a message of sharing life with all living creatures.
It reminds us that tolerance, unselfishness, gratitude and
coexistence are essential for a sustainable and abundant future.
AŞURE KOLEKSİYONU
Uzlaşan
Aşure Sürahisi / Jug
80121 • R: 23 cm • h: 37 cm
60
AŞURE KOLEKSİYONU
Teslim
Aşure Kasesi / Bowl
80134 • R: 27 cm • h: 28 cm
Anaeli
Erenler
Şekerlik / Candy Bowl
Aşure Kasesi / Bowl
80123 • R: 19 cm • h: 6 cm
80132 • R: 28 cm • h: 20 cm
61
AŞURE KOLEKSİYONU
Şükran Gondolu
Aşure Kasesi / Bowl
80136 • R: 26 cm • h: 15 cm
Şükreden el
Ebruli
Kase / Bowl
Aşure Sürahisi / Jug
80139 • R: 16 cm • h: 7 cm
80130 • R: 23 cm • h: 35 cm
62
AŞURE KOLEKSİYONU
Camkarakazan
Semah
Aşure Kasesi / Bowl
Mumluk / Candle Holder
80126 • R: 36 cm • h: 22 cm
80134 • R: 27 cm • h: 28 cm
Pertevniyal
Narlı
Aşure Kasesi / Bowl
Aşure Sürahisi / Jug
80127 • R: 34 cm • h: 12 cm
80794 • R: 23 cm • h: 37 cm
63
‘7’
KOLEKSİYONU
“Varoluşun Simgesi: 7”
Varoluşun sırları ve bu sırlara vakıf olanlar.
Yaşamı, sayıların simgesel diliyle açıklayan düşünceler,
sözler ve eserler.
Bilgelerden miras kalan farkındalık: 7’deki gizem.
“The Symbol of Existence: 7”
The mysteries of existence and those who have
mastered them.
Ideas, words and works of art that reveal the secrets of life
through the symbolism of numbers - a legacy of the wisdom
of ageless sages: The mystery of the number 7.
‘7’ KOLEKSİYONU
Derviş
Şekerlik / Sugar Bowl
1008852 • R: 13 cm • h: 37 cm
66
‘7’ KOLEKSİYONU
Yeditepe
Kamil
Vazo / Vase
Vazo / Vase
45933 • R: 30 cm • h: 15 cm
Lotus
Kandil / Oil Lamp
1001519 • R: 16,5 cm • h: 22 cm
45935 • R: 13 cm • h: 37 cm
67
‘7’ KOLEKSİYONU
Gece
Yediyıldız
Vazo / Vase
Şekerlik / Candy Bowl
45915 • R: 20 cm • h: 25 cm
Yediuyurlar
Nazarlık / Evil Eye
45137 • R: 15 cm • h: 50 cm
45924 • R: 14 cm • h: 20 cm
68
‘7’ KOLEKSİYONU
Sakin
Yediuyurlar
Kase / Bowl
Vazo / Vase
45925 • R: 32 cm • h: 25.6 cm
45998 • R: 24 cm • h: 7 cm
Cömert
Lotus
Vazo / Vase
Kase / Bowl
45989 • R: 20 cm • h: 39 cm
45944 • R: 21 cm • h: 13.5 cm
69
CAMDA SANATLI YAZI
KOLEKSİYONU
“Sözün resmi”
“Önce söz vardı,duyguları,
düşünceleri dile getiren…
Sonra, uçuşup giden sözler,
yazının kalıcı çizgileri ile ölümsüzleştiler.
Selçuklu’dan Osmanlı’ya tüm zamanları aşıp,
“Camda Sanatlı Yazı” ile bugün
İyi dilekler sunan birer armağana dönüştüler.”
Yazı...
Uygarlık serüveninin belkide en önemli buluşu. Binlerce yılın bilgi, deneyim ve birikimi yazı ile kalıcılaştı,
kuşaktan kuşağa aktarıldı. Yazı, sözün resmi oldu, mimari yapıtlar ve taşınabilir eserlerin süslemelerinde kullanıldı.
Kalıcı olması istenen dilek ve dualar taş, metal, cam gibi kalıcı yüzeyler üzerine yazıldı.
Cam...
Uygarlığın can damarı. Binlerce yıldır yaşamla bütünleşti. Tarımdan endüstriye, ulaşımdan teknolojiye, sağlıktan
çevreye dünyamıza can verdi. Konutları, yapıları, araçları giydirdi. Anıtları, evleri, sofraları süsledi. Yaratıcı
duygular ve usta ellerde ince bir sanata dönüştü, işlevselliği estetikle yansıtan bir zarafet oluşturdu.
Ve Paşabahçe Mağazaları yazıyı cam ile buluşturdu.
6 bin yıllık tarihe sahip yazı, 5 bin yıllık malzeme cam üzerinde yorumlandı. Binlerce yıl sağlık, talih, bereket,
huzur ve şifa getirdiğine inanılan, birer tılsım gibi kullanılan, saklanan ve armağan edilen eserlerden yola çıkarak, o
eserlerdeki sanatlı yazı örneklerinden esinle
bir koleksiyon oluşturdu: “Camda Sanatlı Yazı Koleksiyonu”
“The image of the word”
“In the beginning was the word.
Giving voice to feelings, to thoughts…
Words that flit away as soon as they are spoken.
Words that have been immortalized on gift items made of glass.
Words that have survived eras, from the Seljuks to the Ottomans,
down to our present day.”
Writing…
Probably the most important discovery in history.The knowledge and experience of millennia became lasting legacies passed on
from generation to generation. Writing became the image of the word and a means of ornamentation in both architectural works
and objects. Wishes and prayers that were meant to endure were inscribed on permanent surfaces such as stone, metal and glass.
Glass…
The inner soul of civilization, united with the essence of life for thousands of years. Breathing life into the world, from
agriculture to industry, transportation, technology, health and the environment.
Dressing up our homes, our buildings, our vehicles… Decorating monuments, houses, dinner tables…
With the innovative touch of skilled hands, it turned into a delicate art, an elegance combining function and beauty.
And Paşabahçe Mağazaları have united glass with the written word.
The lasting language of man’s six-thousand-year history has been etched on glass, the product of a five-thousand-year
civilization. Starting from works of art that have been used, treasured and offered
as gifts for thousands of years as talismans of health, luck, abundance, healing and peace, inspired by the words of art they
reveal, a new collection has been born: “Words of Art on Glass”.
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Sağ, Salim”
Selametle
Vazo / Vase
1006206 • R: 18 cm • h: 20 cm
72
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Allah Razı Olsun”
“Allah Her Şeye Kadirdir.”
Vazo / Vase
Vazo / Vase
Derviş
Kudretli
1006916 • R: 18 cm • h: 25 cm
“Yemin Olsun”
Şems
Vazo / Vase
80786 •R: 25 cm • h: 45 cm
1001474 • R: 12 cm • h: 35,5 cm
73
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Allah Bilir.”
Anaeli
Kase / Bowl
80811 • R: 26,5 cm • h: 3 cm
“Nazar Değmesin.”
Eller
Kase / Bowl
80509 • R: 23 cm • h: 17 cm
74
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Allaha Emanet.”
“Aşk ile aşık candan birdir”
Tılsımlı
Divan-ı Kebir
Mumluk Seti / Candlestick Set
Mumluk / Candle Holder
80508 • R: 13 cm • h: 24 cm • R: 13 cm • h: 18 cm
“Nazar Değmesin.”
Nazar
Ayna / Mirror
80556 • R: 35 cm • h: 46 cm
80802 • R: 12 cm • h: 20 cm
75
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Nazar Olmasın.”
Mühr-i Süleyman
Vazo / Vase
80507 • R: 26 cm • h: 25 cm
76
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Nimetleriniz daim olsun”
Keşkül
Kase / Bowl
80486 • R: 20 cm • h: 10 cm
“41 kere Maşallah”
“Afiyet olsun”
41 Maşallah
Afiyetli
Kase / Bowl
Sürahi / Pitcher
80485 • R: 18 cm • h: 11 cm
45723 • R: 15 cm • h: 21 cm
77
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Allah Korusun.”
Pençe-i Al-i Aba
Kase / Bowl
80554 • R: 16 cm • h: 24 cm
78
CAMDA SANATLI YAZI KOLEKSİYONU
“Bereketli olsun”
“Şifalar dileriz”
Kase / Bowl
Kase / Bowl
45724 • R: 16 cm • h: 7 cm
45726 • R: 16.8 cm • h: 7.4 cm
Bereketli
Şifalı
“Hayırlı olsun”
“Tebriklerimizi
takdim eyleriz efendim”
Hayırlı
Konuşan
Kase / Bowl
Kase / Bowl
45387 • R: 14 cm • h: 9 cm
45727 • R: 14.5 cm • h: 6.5 cm
79
ANADOLU MEDENİYETLERİ
KOLEKSİYONU
Anadolu, farklı soylardan
insanların, farklı zamanlarda,
farklı dillerde ve farklı inançlarda
varolduğu ortak bir yurdun adıdır.
Helenler,
Hititler,
Karyalılar,
ve Likyalılar,
Trakya’dan gelip Anadolu içlerini yurtlanmış Frigler,
ve doğuda Urartular,
Ve daha birçokları.
Zamanın sonsuzluğunda bu topraklarda izlerini bırakanlar,
ve sırların evrensel dilini, Anadolu’nun gizeminde saklayanlar,
artık Paşabahçe’nin Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu için
sınırlı sayıda ürettiği ürünlerinde camın büyülü dünyasında gizleniyorlar.
Anatolia is the name of a land
populated throughout ages
by different races, at different times
of history, speaking different tongues and of
different creeds.
Helens,
Hittites,
Carianns,
Liceans
Frigians who have come from Thrace to settle in
the heart of Anatolia
And Urartians from the East
And infinite number of peoples.
Those who have left their traces in time.
Those who conceal in these lands the universal language of secrets have now taken refuge in
the magic world of glass that Paşabahçe has produced in a collection limited in number of the
Anatolian Civilizations.
ANADOLU MEDENİYETLERİ KOLEKSİYONU
Çatalhöyük
Vazo / Vase
80798 • R: 16 cm • h: 24 cm
82
ANADOLU MEDENİYETLERİ KOLEKSİYONU
Ovolo
Kase / Bowl
80284 • R: 30 cm • h: 13 cm
İdol
Nezir
Vazo / Vase
Vazo / Vase
80125 • R: 20 cm • h: 24 cm
80277 • R: 14 cm • h: 21 cm
83
ANADOLU MEDENİYETLERİ KOLEKSİYONU
Mukarnas
Mukarnas
Vazo / Vase
Mumluk / Candleholder
80249 • R: 19 cm • h: 12 cm
Kargamış Kraliçesi
Vazo / Vase
80248 • R: 13 cm • h: 28 cm
80283 • R: 20 cm • h: 25 cm
84
ANADOLU MEDENİYETLERİ KOLEKSİYONU
Koruyan
Taş Bezeme
Vazo / Vase
Vazo / Vase
80270 • R: 17,8 cm • h: 35,6 cm
80266 • R: 13 cm • h: 28 cm
Bergamalı
Bergamalı
Kase / Bowl
Vazo / Vase
80261 • R: 17,5 cm • h: 9,5 cm
80262 • R: 13,5 cm • h: 28 cm
85
MOZAİK
KOLEKSİYONU
Sabır ve ustalıkla...
Geçmişi M.Ö.2600 yıllarına Mezopotamya’ya uzanan
“Mozaik Tekniği” küçük boyutlu renkli parçacıkların bir
düzlem üzerinde birbirlerine bitişik olarak yerleştirilmeleri ile
oluşur.
Paşabahçe Mağazaları Mozaik Koleksiyonu, Anadolu’nun
gizemli geçmişinde yaşanmış sahneleri, zamanın
sonsuzluğuna taşıyan eşsiz sanat eserlerinden esinlenerek,
mozaik tekniğinin gerektirdiği sabır ve ustalıkla cam objeler
üzerinde aktarmış ve ürünler üzerindeki mozaik desenler tek
tek elde boyanarak üretilmiştir.
With patience and skill...
The mosaic technique dating from 2600 B.C. from Mesopotamia,
consists of the juxtaposition of tiny colored material on an even
surface.
The Mosaic collection of Paşabahçe shops, inspired by the unique
works of art that carry to eternity the mysterious scenes of the
Anatolian’s mystical experience, is the result of minute applications
by hand of the mosaic patterns on glass, each piece being dyed in
hand, patiently and skillfully.
MOZAİK KOLEKSİYONU
Ayasofya Deesis Mozaik Vazo
Vazo / Vase
45256 • R: 31 cm • h: 29 cm
88
MOZAİK KOLEKSİYONU
Ayasofya Meryem Ana Mozaik Vazo
Vazo / Vase
45257 • R: 30 cm • h: 23 cm
Rozet
Gaia’nın
Kutusu
Kutu / Box
Kutu / Box
80246 • R: 14.5 cm • h: 10 cm
80281 • R: 18 cm • h: 8 cm
89
MOZAİK KOLEKSİYONU
Naxos
Vazo / Vase
80257 • R: 18 cm • h: 25 cm
90
MOZAİK KOLEKSİYONU
Kutsal
Kase / Bowl
80247 • R: 21 cm • h: 13.5 cm
Soteria
Labirent
Vazo / Vase
Vazo / Vase
80254 • R: 25 cm • h: 23.6 cm
80259 • R: 17 cm • h: 17 cm
91
CAMDA MAVİ BEYAZ
KOLEKSİYONU
“Evrensel Mirasın İzinde”
Mavi… Göklerce, denizlerce mavi.
Beyaz… Saf, soylu ve ezeli.
Paşabahçe Mağazaları İznik Seramiği’nin mavi beyaz izlerini, camın tüm zamanları aşan
güzelliğine işledi. Dalga dalga bir özenle, salkım salkım bir sabırla, uzak geçmişin anılarına yeniden
hayat veren bir yorumla…
Çin Porselenleri’nin Osmanlı saraylarında kullanımı 14. yüzyılda başlar. İmparatorluklar arasındaki
ilişkilerde, elçilik heyetlerince armağan olarak getirilen porselenler, İznikli çini ustalarına esin
kaynağı olur ve 15. yüzyıla doğru özgün mavi beyaz seramikler yaratmaya koyulurlar. Alıntılar
yaptıkları Çin porselen örneklerinin desenlerine ve o desenlerin anlamına aşina değildir İznikli
ustalar. Böylece kendi özgün desenlerini ve renklerini yaratır, İslam dünyasında o güne dek eşi
benzeri görülmemiş mavi beyaz seramiklerin üretimine başlarlar.
16. yüzyılın başlarında göz okşayan bir ustalık ve zarafet örneği, başlı başına bir ekoldür İznik
mavi beyaz seramikleri. ‘Üçlü Salkım’dır, ‘Dalga’dır, ‘Balık’, ‘Bulut’, ‘Lotus’, ‘Şakayık’ ve ‘Çiçek
Dalları’dır en yetkin örnekleri. Ne var ki zamana direnemez, değişimlere ayak uyduramaz mavi
beyaz güzellikler.
18. yüzyıla doğru önce zayıflar, sonra yok olur seramik üretimi ve o seramikleri yaratan usta eller.
Paşabahçe Mağazaları, yüzyılların ötesinde kalan o seçkin güzelliğe yeniden hayat veriyor. İznik’in
mavi beyaz mirasını özel bir ustalıkla günümüze uyarlıyor ve özenli yorumuyla ‘Camda Mavi
Beyaz Koleksiyonu’nda yaşatıyor.
“In The Footsteps of a Universal Legacy”
Blue… The blue of the skies, the blue of the seas.
White… Pure, aristocratic and eternal.
Paşabahçe Mağazaları has captured the blue and white traces of Iznik ceramics and applied them onto the
timeless beauty of glass. The embodiment of years of painstaking labor and heaps of patience and care, an
interpretation that breathes life into the memories of a time long past…
The use of Chinese Porcelain in the Ottoman palace goes back to the 14th century.
The porcelains brought in as presents by delegations ambassadors eager to establish good relationships between
the empires became an inspiration for the ceramic masters of Iznik and toward the 15th century, unique blue
and white ceramics began to appear. The masters of Iznik were not familiar with the designs and with the
meanings hidden in the Chinese Porcelain patterns. Inspired by these, the masters created their own designs
and colors, initiating a blue and white ceramic art that had never before been seen in the Islamic world.
By the 16th century, the Iznik blue and white ceramics had become an alluring and exquisite craft, a unique
art in its own right. The most extraordinary examples of this art were the designs of ‘Üçlü Salkım’ (Three
Clusters), ‘Dalga’ (Waves), ‘Balık’ (Fish), ‘Bulut’ (Clouds), ‘Lotus’ (Lotus), ‘Şakayık’ (Peonies), and
‘Çiçek Dalları’ (Flower Springs). The beauty of blue and white, however, could not endure the test of time
and failed to adapt to change and flux.
By the 18th century, the art had begun to wither away and soon, ceramic production disappeared altogether
and along with it, the master hands that had created it. Paşabahçe Mağazaları is now breathing new life into
the elegant beauty that lies behind the flow of the centuries.
The Iznik blue and white legacy now comes alive with a delicate interpretation, embodied in the
‘Blue and White on Glass Collection.’
CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU
Yıldız
Madalyon
Vazo / Vase
80274 • R:15.2 cm • h:25 cm
94
CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU
Haliç İşi
Kase / Bowl
80273 • R: 24 cm • h: 7 cm
Haliç İşi
Haliç İşi
Tabak / Plate
Maşrapa / Dipper
80271 • R: 21 cm
80275 • R: 12 cm • h: 14 cm
95
CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU
Katmerli
Vazo / Vase
45753 • R: 21 cm • h:24 cm
96
CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU
Kaleydoskop
Tabak / Plate
80272 • R: 16.5 cm
Yapraklı
Suzeni
Vazo / Vase
Vazo / Vase
45389 • R: 28 cm • h: 25 cm
49709 • R: 25 cm • h: 36 cm
97
MİNELİ CAMLAR
KOLEKSİYONU
“Altınlı Camın
750 Yıllık Yolculuğu”
Renklerle minelenmiş tüm şakayıklar,
cama can katmış balıklar, turnalar, ceylanlar,
Geçmiş 750 yılı bugüne taşıyorlar.
12. ve 15. yüzyıllar arasındaki İslam cam süslemeciliğinin
günümüz replikaları.
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, Suriye ve Mısır’da üretilmiş
İslam Camları’nın günümüzdeki yansımaları.
Paşabahçe Mağazaları’nın, 13. yüzyılın ortalarında altın çağını
yaşamış mineli ve yaldızlı bu camlardan esinle yarattığı “Mineli
Camlar Koleksiyonu”.
“The 750-Year Journey Of
Gilded Glass”
Peonies enameled in colors,
fish and cranes and gazelles breathing life into glass,Carrying the past 750 years
into today.
Contemporary replicas of Islamic decorative glass workmanship of the 12th and
15th centuries. Reflections of the ‘Islamic Glass’ produced in Syria and Egypt
during the Seljuk and Ottoman eras.
Created by Paşabahçe and inspired by the enameled and gilded pieces of the
golden age of glassworks of the mid-13th century: the “Enameled Glass
Collection”.
MİNELİ CAMLAR KOLEKSİYONU
Şakayık
Vazo / Vase
49708 • R: 18.5 cm • h: 30 cm
100
MİNELİ CAMLAR KOLEKSİYONU
Madalyon
Ceylan
Vazo / Vase
Sürahi / Pitcher
45529 • R: 18.5 cm • h: 30 cm
Koruyan
Kase / Bowl
45532 • R: 25cm • h: 33 cm
49707 • R: 20 cm • h: 40 cm
101
MİNELİ CAMLAR KOLEKSİYONU
Övgülü
Mumluk / Candlestick
45528 • R: 18 cm • h: 20 cm
102
MİNELİ CAMLAR KOLEKSİYONU
Tılsımlı
Turna
Bardak / Beaker
Bardak / Beaker
45531 • R: 11 cm • h: 16 cm
49704 • R: 8 cm • h:12 cm
Balıklı
Yassı Tılsım
Parfüm Şişesi / Perfume Bottle
Parfüm Şişesi / Perfume Bottle
49705 • R: 7 cm • h: 8 cm
49706 • R: 8 cm • h: 12 cm
103

Benzer belgeler

Kargamış Kraliçesi

Kargamış Kraliçesi ve sırların evrensel dilini, Anadolu’nun gizeminde saklayanlar, artık Paşabahçe’nin Anadolu Medeniyetleri Koleksiyonu için sınırlı sayıda ürettiği ürünlerinde camın büyülü dünyasında gizleniyorlar.

Detaylı

Tılsımlı - Paşabahçe Mağazaları

Tılsımlı - Paşabahçe Mağazaları Dressing up our homes, our buildings, our vehicles… Decorating monuments, houses, dinner tables… With the innovative touch of skilled hands, it turned into a delicate art, an elegance combining fun...

Detaylı

Evrensel Mirasın İzinde

Evrensel Mirasın İzinde The use of Chinese Porcelain in the Ottoman palace goes back to the 14th century. The porcelains brought in as presents by delegations ambassadors eager to establish good relationships between the ...

Detaylı

İznik Çinileri

İznik Çinileri Original İznik patterns on VitrA tiles... In recent years, VitrA spearheaded a resurge of interest in İznik tiles with a modernized interpretation of classical motifs created by a diverse range o...

Detaylı

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları

Balıklı - Paşabahçe Mağazaları The Ceylan Pitcher was inspired by a glass pitcher that dates back to the mid-14th century. The medallions on the hand-made glass pitcher depict stylized gazelles that have been attacked by a lion,...

Detaylı