Dr. Kerem Bayar Makine Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tez

Transkript

Dr. Kerem Bayar Makine Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tez
Dr. Kerem Bayar
Makine Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans Tez Konuları
Döngüde donanımsal benzetim yöntemi kullanarak hibrit ve elektrikli
araçlardaki elektrik motor torkunun aktif güvenlik için kontrolü
Bu proje döngüde donanımsal benzetim (hardware-in-the-loop) tekniği kullanarak
bir aracın tüm fren sisteminin (fren pedalından teker silindirine kadar),
laboratuvarda, çeşitli frenleme manevraları ile test edilmesini sağlayacak bir
düzenek kurmayı hedeflemektedir. Aracın fren sistemi haricindeki diğer tüm
komponentlerinin matematiksel modelleri, benzetimciye yüklenecek, böylelikle
laboratuvarda gerçek fren sistemini içeren araç dinamiği simülasyonu
yapılabilecektir.
Laboratuvar ortamında kurulu olan bu düzenek sayesinde normal sürüş
esnasında çok az sıklıkla aktive olan ABS, çekiş kontrol, ESC, vs. gibi birçok fren
kontrol sistemi sıklıkla test ve analiz edilebilecektir. Bunun yanında düzenek,
hibrit araçlardaki motor freni-hidrolik fren entegrasyonu alanında yeni algoritmalar
geliştirmek için de kullanılacaktır.
Önkoşul: ME 513 Vehicle Dynamics, ME 511 Modern Control
Finansman: Tübitak 2232
Başlangıç tarihi: 2017 Bahar Dönemi
Araçlarda Farklı Hız Kestirme Algoritmalarının Karşılaştırılması
Bu proje sadece teker hızı kullanan araç hızı kestirme algoritmalarının, teker
hızı ve ivme ölçer sinyallerini kullanan hız kestirme algoritmaları ile
karşılaştırılmasını hedeflemektedir. Analiz edilecek ve geliştirilecek kestirme
algoritmaları, gerçek zamanda, bir araç üzerinde test edilebilecektir.
Önkoşul: EE 557 Estimation Theory, ME 511 Modern Control
Finansman alternatifleri: Tübitak, TEV, SanTEZ, DPT
Başlangıç tarihi: 2017 Bahar Dönemi
Matematiksel lastik modelinin lastik deney düzeneğinden toplanacak
veriyle doğrulanması
Matematiksel lastik modelinden alınan sonuçların sınanması için kurulmuş olan
tamburlu lastik deney düzeneği çalıştırılacaktır. Matematiksel modelden alınan
sonuçlar düzenekten toplanacak deneysel sonuçlarla karşılaştırılacaktır.
Böylelikle matematiksel lastik modeli farklı lastikler için parametrize
edilebilecektir.
Önkoşul: ME 513 Vehicle Dynamics ya da ME 465 Automotive Engineering,
ME 413 Introduction to Finite Element Analysis
Finansman alternatifleri: Tübitak, TEV, SanTEZ, DPT
Başlangıç tarihi: 2017 Bahar Dönemi
İçten yanmalı motor elektronik kontrol ünitesinin (ECU) motor
simülatöründen alınan sinyaller ile gerçek zamanda test edilmesi
Motor kontrol ve yönetim sistemleri motor gücü, yakıt tüketimi ve emisyon
seviyelerini, sensör girişlerini kullanarak denetler ve olası sensör hatalarını,
diğer hataları da kontrol ederek gerekli diyagnostik sinyallerini yaratırlar. Bu
sistemler bir elektronik kontrol ünitesinde (ECU) yazılım ve donanım olarak yer
alırlar. Test odasında ya da yolda yapılan testlerde tüm sensör hatalarının test
edilmesine olanak yoktur. Donanım içeren testlerde ECU bir motor simülatörüne
bağlanarak test odasında ya da yol testlerinde mümkün olmayan birçok değişik
hata senaryosuna maruz bırakılır. ECU’nun donanım içeren simülasyonlarla test
edilebilmesi için gerekli sensör sinyallerini oluşturan bir motor simülatörü
geliştirilmesi gereklidir.
Bu tez çalışmasında, motor simülatörü oluşturulacak ve ECU, Formula Student
projesinde kullanılacak olan motorsiklet motorunun kontrol fonksiyonları için
kalibre edilecektir.
Önkoşul: ME 401 Internal Combustion Engines
Finansman alternatifleri: Tübitak, TEV, SanTEZ, DPT
Başlangıç tarihi: 2017 Bahar Dönemi
İletişim:Dr. Kerem Bayar
Makine Mühendisliği Bölümü, G210
Tel: 210 2585
e-posta: [email protected]
Kerem Bayar kısa özgeçmiş
Verdiği ders
ME 466 Performance of Motor Vehicles. Ders websitesi: http://www.me.metu.edu.tr/courses/me466/
Sanayi deneyimi
2011-2015: Algoritma tasarım, ölçümleme ve test mühendisi. Ford Motor Company, Dearborn,
Michigan, Amerika Birleşik Devletleri. Çalıştığı gruplar:
 Elektrik motor freni grubu, Şasi Departmanı.
 Araç kontrol grubu, ARGE Departmanı.
 Elektrik motor kontrol grubu, Hibrit Araçlar Departmanı.
 Yalpa kontrol grubu, Şasi Departmanı.
Akademik unvan
2007-2011 : Doktora, Makine Mühendisliği Bölümü, Ohio State Üniversitesi.
Tezi: Aks Motorlu Hibrid Elektrikli Bir Araç İçin Elektronik Stabilite Kontrol Programı
Geliştirilmesi.
2004-2006 : Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ.
Tezi: Çok Akstan Yönlendirilen Araçların Dinamik Modellenmesi ve Analizi.
2000-2004 : Lisans, Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ.