Adalar Bizim Adalarımıza Dokunmayın!

Transkript

Adalar Bizim Adalarımıza Dokunmayın!
ADALAR
Yıl: 4 Sayı: 18
HAZİRAN–TEMMUZ 2013
Adalar Belediyesi Bülteni
Adalar Bizim
Adalarımıza Dokunmayın!
Çelik Gülersoy ve Mehmet Bölük Adalarda Ölümsüzleşti
Lozan’ın 90. Yaşını Adalarda Kutladık
Adalara Yazılan Kitaplar
DAHA İYİ HİZMET İÇİN
DAHA FAZLA NÜFUS!
ADALARIMIZI BİRLİKTE YÖNETMEK ve SORUNLARIMIZA
ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN,
IN
IR
T
P
A
Y
A
R
A
L
A
D
A
İ
İZ
ADRES NAKLİN
Değerli Hemşehrilerimiz,
Bildiğinizüzere,
üzere,
Belediyelerin
genel
bütçeden
aldığı
ödenek,
Bildiğiniz
Belediyelerin
genel
bütçeden
aldığı
ödenek
ile
memur ve işçi kadroları Aralık ayı sonundaki adrese dayalı nümemur ve işçi kadroları her yıl Aralık ayı sonundaki adrese dafuslarına oranla belirlenmektedir. 80.000 yazlık nüfusu olan
yalı nüfuslarına oranla belirlenmektedir. 80.000 yazlık nüfusu
Adalarımızda, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, kayıtlı
olan Adalarımızda, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, kanüfus sayısı 2012 Ocak ayı itibariyle 13.889 olarak görünmekteyıtlı
dir.nüfus sayısı Aralık 2012 itibariyle 14.552 olarak görünmektedir.
Bu nüfusa göre gönderilen az bir gelirin yanısıra, 59 memur ve
Bu53nüfusa
göre gönderilen
az bir gelirin
yanı sıra,
mevcut
63 meişçi kadrosuyla
tüm Adalara
ve Adalılara
belediye
hizmetlerimur
ve 52 işçi
kadrosuylatakdir
tüm Adalarda
ziyaretçilerle
birlikte yaz
ni eksiksiz
sunabilmek
edilir ki son
derece güçtür.
mevsiminde
200
bini
aşan
nüfusa
belediye
hizmetlerini
eksiksiz
Bu olumsuzlukları gidermenin ilk yolu, öncelikle Adalarımızın
sunabilmek
takdir edilir
ki son dereceBunu
güçtür.
kayıtlı nüfusunun
arttırılmasıdır.
başarabilirsek, siz sayBugıdeğer
olumsuzlukları
gidermenin
ilk
yolu,
öncelikle
Adalarımızın
hemşehrilerimize çok daha kaliteli, verimli
ve hızlı hizkayıtlı
nüfusunun arttırılmasıdır. Bunu başarabilirsek, siz saymet sunabileceğiz.
gıdeğer hemşehrilerimize çok daha kaliteli, verimli ve hızlı hizmet sunabileceğiz.
Özellikle
sağlık,
eğitim,ulaşım,
ulaşım,temizlik
temizlikgibi
gibisorunlara
sorunlara kaÖzellikle
sağlık,
eğitim,
kalıcı çözümler üretmek ve Adalarımızı birlikte yönetmek,
lıcı çözümler üretmek ve Adalarımızı birlikte yönetmek,
Adalar’da başlattığımız dönüşüm hamlesinde daha güçAdalar’da başlattığımız dönüşüm hamlesinde daha güçlü adımlü adımlar atabilmek için bize destek olmanızı ve sürekli
lar atabilmek için bize destek olmanızı ve sürekli ikametgahınız
ikametgâhınız olarak Adalar’ı seçmenizi arzu ediyoruz.
olarak Adalar’ı seçmenizi arzu ediyoruz.
Lütfen,
Adalarİlçe
İlçeNüfus
NüfusMüdürlüğü’ne
Müdürlüğü’ne başvurarak,
başvurarak, tüm
Lütfen,
Adalar
ailenizin
ikâmetkaydını
kaydınıyaptırınız.
yaptırınız. Ayrıca
Ayrıca komşularınızı
komşularınızı ve
ailenizin
ikamet
dostlarınızı
da
bu
konuda
bilgilendiriniz
ve
yönlendiriniz.
dostlarınızı da bu konuda bilgilendiriniz ve yönlendiriniz.
Bu işlem için ayıracağınız birkaç dakika, hepimizin özlemi olan
Bu işlem için ayıracağınız birkaç dakika, hepimizin özlemi olan
çağdaş
Adalara
kavuşmamızı
sağlayacaktır.
çağdaş
Adalara
kavuşmamızı
sağlayacaktır.
Bu konuda duyarlılık göstereceğinize ve Adalarımızı örnek bir
Bu konuda duyarlılık göstereceğinize ve Adalarımızı cennet
yer yapmak için çabalarımıza omuz vereceğinize inanıyor, katkıyapmak için çabalarımıza omuz vereceğinize inanıyor, katkılalarınız
rınızve
vedestekleriniz
destekleriniziçin
içinteşekkür
teşekkürediyor,
ediyor,sevgiler
sevgilersunuyoruz.
sunuyoruz.
İÇİNDEKİLER
05
15
Akillas Millas: “Benim iki Ada’m var”
29
Yassıada ve Sivriada Yalnız Değil
36
Lozan’ın 90. Yaşı Adalar’da Kutlandı
Adalar’a Yazılan Kitaplar
Adalar Belediyesi Bülteni / Yıl: 4 Sayı: 18 / Haziran-Temmuz 2013 / Yerel Süreli Yayın
İMTİYAZ SAHİBİ (Adalar Belediyesi adına)
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
HUKUK İŞLERİ
YAYIN KOORDİNATÖRÜ
KÜLTÜR-SANAT KOORDİNATÖRÜ
FOTOĞRAFLAR
GRAFİK TASARIM KATKIDA BULUNANLAR
: Dr. Mustafa Farsakoğlu, Belediye Başkanı
: Mürsel Ayrancı, Başkan Yardımcısı
: Av. Seray Erdek
: Yasemin Arpa
: Raffi Hermon Araks, Belediye Meclis Üyesi
: Adalar Belediyesi Arşivi - Kapak: Kamil Yılmaz
: İlknur Açıkdilli
: Aysel Bölücek ve Deniz Akkuş
ADRES: Altınordu Caddesi No: 21 Büyükada – İstanbul, TELEFON: 0 216 382 3 382 FAX: 0 216 382 78 33
E-POSTA: [email protected]
WEB: www.adalar.bel.tr
BASKI: 5.000
BASIM YERİ: Üniform basım - Matsis Yüzyıl Matbacılık Sitesi No:114 Bağcılar/İstanbul - 0212 429 10 00
ADALAR 1
>>> nostalji
1920
Büyükada
Fotoğraf: Akillas Millas, Adalar Müzesi Arşivi, Fotoğrafçı Berker Ersoy.
2 ADALAR
Değerli Hemşehrilerim,
Sevgili Dostlar,
Y
oğun bir yaz sezonu yaşadığımız bu günlerde Adalarımız, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %20 daha
fazla turiste ev sahipliği yapmanın avantajını ve sorunlarını da birlikte yaşamaktadır. Kış mevsiminde 15 bin
civarında olan nüfusumuz, yaz mevsiminde 80 bine kadar
çıkmakta (Mayıs-Ekim arasında), günübirlik ziyaretçilerle,
iş günlerinde 40-50 bin, hafta sonları ise 150 bini aşkın ziyaretçinin gelmesiyle 200 bini aşmaktadır.
Diğer tatil yörelerinden çok farklı yönleri olan, tatil veya
işgünlerinin yanı sıra hava koşullarına göre günlük değişkenlik gösteren bu nüfus hareketi, bazı kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli sorunlar oluşturmaktadır.
Gerek yerel yönetim olarak Adalar Belediyesi’nin, gerekse merkezi yönetime bağlı birimlerin özverili çalışmaları
ve çabaları ile, bu yoğun nüfusun sorun yaşamadan Adalarda zamanlarını güzel geçirmelerine ve Adalarımızdan
mutlu ayrılmalarına çalışmaktayız.
Bu yıl, yaz sezonunda (önceden başlatılan bazı çalışmalar
ve alınan önlemler sonucu) daha az sorun yaşandığını ve
yakınmaların %75 oranında azaldığını memnuniyetle belirtmeliyim. Ziyaretçi sayısının artışına rağmen sorunların
azalmasında, tüm kamu görevlilerinin özverili çalışmalarının önemini belirtirken, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum.
Yaz mevsimi, adalara yoğun ziyaretçi akınının ötesinde,
kültür-sanat ve sosyal etkinliklerin de yoğun olduğu bir
dönemi ifade eder. Yaz süresince, çoğu adalı olan değerli
sanatçılarımız, eserlerini başta Belediye’nin koridorlarında olmak üzere tüm adalardaki sergi alanlarında izleyiciye
sunuyorlar.
24 Temmuz’da Heybeliada’da İnönü Müze Evi’nde düzenlenen ‘Lozan’ın 90. Yılı kutlama Töreni’, Adalarımıza
yaraşır bir etkinlik oldu. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu, İnönü Vakfı Başkanı Sayın Özden Toker, CHP
Milletvekili ve İnönü’nün torunu Ankara Milletvekili sayın Gülsün Bilgehan, CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul
Milletvekili sayın Akif Hamzaçebi ile bazı milletvekilleri,
belediye başkanları ve bilim insanları ile adalıların yoğun
olarak katıldığı tören, Adaların tarihi bir gün yaşamasına
tanıklık etti.
Adalarımız açısından Haziran ve Temmuz aylarının en
önemli konusu, dokuz adadan oluşan adalarımızdan ikisiyle (Yassıada ve Sivriada) ilgili gelişmelerdi.
Haziran ayı ortalarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
birkaç gün ara ile gelen iki yazı ve ekleri, sıradan bir çalışma gibi görünüyordu. Adalar Belediyesi’ne bilgi için
gönderilen yazı, İBB, İller Bankası ve duyuru için İstanbul
Valiliği’ne (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) de gönderilmişti. Yazıyı ve ekindeki planları inceledikten sonra, tam
anlamıyla “ŞOK” olduk. Bu konuyu kamuoyu ile paylaşmadan önce, üniversitelerden uzmanlar, meslek örgütleri ve
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile paylaşarak konuyu
iyi anlamayı ve yapılacak çalışmaları belirlemeyi kararlaştırdık. 50 civarında bilim insanı, uzman ve sivil örgüt temsilcisinin katıldığı toplantıda, konu kendilerine anlatıldı.
Sonunda, Yassıada ve Sivridada’da yerinde inceleme yapılarak konunun kamuoyuna doğru yansıtılması ve izlenecek yöntemin belirlenmesi kararlaştırıldı.
Bu karar sonrası, kısa süre içerisinde Belediyemizin organizasyonu ile Yassıada ve Sivriada’ya bir araştırma ve inceleme gezisi düzenlendi. 100’e yakın ziyaretçinin yüzde
doksanını aşan kesiminin hiç görmediği bu iki ada yakından incelendiğinde, doğal ve tarihi değerlere sahip olan
bu adalarla ilgili olarak Bakanlığın yaptığı planların kabul
edilemez olduğu sonucuna varıldı.
Bundan sonra konu, medya aracılığıyla kamuoyuna yansıtıldı. Kamuoyunun tepkisi sonucu, her iki adaya bir gezi
düzenlendi. Ayrıntılarını derginin içinde bulacağınız gibi,
bini aşkın kişi -ki gezi ruhu ile donanımlı- her iki adada
incelemelerde bulunarak forumlar yaptı. Esas forum ise
Yassıada’da spor salonunda (Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı yer) yapıldı.
Bu forumdan çıkan ortak karar; “Yassıada ve Sivriada’nın
ve diğer Adaların doğasına, tarihi eserlerine ve kimliğine
dokunulmamalı” oldu.
Adalar Belediyesi olarak, tüm adalarımızın olduğu gibi bu
iki adanın da doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunarak,
bu eşsiz mirası ödünç aldığımız gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması ve yağmalanmaması için Adalı
hemşehrilerimizin, doğa, tarih ve kültüre saygılı insanlarının ve sayın Başbakan’ın ifadesiyle “çapulcu” gençliğimizin her zaman yanlarındayız.
Son söz olarak, “ADALAR BİZİM, ADALAR TÜM İNSANLIĞIN, ADALARIMIZA DOKUNMAYIN!” diyor ve merkezi yönetimin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz .
Güzel başlayan yaz mevsiminin sevgi ve dostlukla geçmesi dileğiyle saygılar sunuyorum.
Dr. Mustafa FARSAKOĞLU
Belediye Başkanı
ADALAR 3
>>> panaroma
Yassıada ve Sivriada
Yalnız Değil
Yapılaşmaya açılmak istenen Yassıada ve Sivriada için Adalar Forumları harekete geçti.
21 Temmuz Pazar günü çevre duyarlılığına sahip olan yurttaşlarla birlikte Abbasağa, Maçka,
Yoğurtçu Parkı, Deniz Gezmiş Parkı, Kartal Uğur Mumcu, Merter Tozkoparan forumlarının
katılımcıları, takalı, filikalı, motorlu, yelkenli, fenerli, uçurtmalı kervanlarıyla, ‘’Artık Yeter’’, ‘’Diren
Adalar’’ demek için, Sivriada ve Yassıada’ya çıktı.
Bini aşkın katılımcı arasında İstanbul Milletvekili ve
CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,
Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu da
vardı. Hamzaçebi ve Farsakoğlu, Sivriada’ya sanatçı
Tilbe Saran’ın verdiği meyve çekirdeklerini diktiler.
Her iki adayı ilk kez görenlerin çoğunlukta olduğu
topluluk, adaların doğal güzelliğinden ve tarihi değerlerinden etkilendiklerini sık sık dile getirdi. ‘Kollektif
İstanbul’ grubunun ezgileriyle coşan kalabalık, ‘Bırak
ıssız kalsın’, ‘Ada’nın tepesini attırma’, ‘Beton lobisi
defol’, pankartlarını taşıdı. Sık sık, ‘Her yer Taksim, her
yer direniş’ sloganı atan ziyaretçilerin eylemine, balıkçı tekneleri ve yelkenliler de destek verdi.
‘BU PLANLARA HAYIR DİYORUZ’
Sivirada’da Adalar Forumları adına okunan basın
açıklamasında, kentsel kırım politikalarına Sivriada ve
Yassıada’nın da katıldığı vurgulandı.
4 ADALAR
Uzun yıllardır Hazine’nin mülkiyetinde olan, 2011 ve 2012
yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘müze olarak kullanılmak üzere’ tahsis edilen Sivriada ve Yassıada’nın
tüm doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanı statülerinin ortadan kaldırılarak imara açılmak istendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Bizler Adalılar ve İstanbullular olarak kamusal alanlarımızı rant alanlarına dönüştüren anlayışa, tüm insani
değerlerimizle karşı duruyoruz. Sivriada ve Yassıada’da
söz konusu keyfi bir yapılaşmaya izin veriliyor; yüzde
65’lere varan inşaat izinleri planlanıyor; belirli bir kat sınırlaması konulmuyor; kongre merkezi, kültür ve turizm
yatırımları, marina ve yat limanları, ticari bina ve tesisler, restoranlar, oteller yapmayı planlayan Hükümet, bu
kararlarıyla diğer adaların da arkeolojik, doğal ve tarihi
sit alanı statülerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Yassıada ve Sivriada’nın imara açılması, hatalı kentleşme
ve rant yaratmaya yönelik politikalar nedeniyle büyük
ölçüde tahrip olan Marmara Denizi’nde ekosistemin
devamlılığı açısından geri dönülmez bir tahribata sebep olacaktır. Bizler Büyükada, Heybeliada, Burgaza-
dası ve Kınalıada’da ve Türkiye’nin birçok yerinde, Gezi
ruhunun rüzgarlarıyla doğrudan demokrasi deneyimini
yaşamlarının bir parçası haline getiren; adalet, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve dayanışma talepleriyle ada
forumlarında yanyana gelen adalılar olarak hükümetin
Sivriada ve Yassıda üzerine geliştirdiği planlara ‘hayır’
diyoruz.”
Tekneler daha sonra Yassıada’ya hareket etti. Adalar Forumu, Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılamalarının yapıldığı spor salonunda bir forum düzenledi. Adalar
Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu da forumda söz
alarak, ‘’Adalardaki tarihi ve doğal miras tüm insanlığındır. Sahip çıkma konusunda gösterdiğiniz duyarlılık için
hepinize teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yassıada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları:
1. Yassıada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Paftaları, Plan
Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri ile bir bütündür.
2. Turizm + Kültürel Tesis Alanında; otel, bungalov, kafe, restorant, heliport alanı,
park, açık hava müzesi, medyan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu,
sergi salonu, seyir terası yapılabilir.
Turizm + kültürel tesis alanında E=0,65’dir. Bu alanda uygulama, İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca onaylanacak avan projeye göre yapılacak
olup; TAKS; yapı yüksekliği, kat yüksekliği vb. değerleri avan projede belirlenecektir.
Yassıada’da, Sir Henry Bulwer Lyton tarafından
yaptırılan şato yapısı - 1864
ADALAR 5
Sivriada’da Bizans Döneminden kalma
sarnıç manastır
Sivriada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları:
1. Sivriada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Paftaları, Plan
Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri ile bir bütündür.
2. Turizm + Kültürel Tesis Alanında; fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültür
merkezi, dini tesis, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, karşılama yapıları, spor alanı, seyir terası, parklar, iskele, marina, kulüp ile dernek yapıları ve bu
fonksiyonlara hizmet edecek kafe, restoran, satış birimleri yapılabilir.
3. Plan onama sınırı içerisinde kalan alanda E=0,40’tır. Bu alanda uygulama İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca onaylanacak avan projeye
göre yapılacak olup; taks, yapı yüksekliği, kat yüksekliği vb. değreler avan projede belirlenecektir.
6 ADALAR
Sivriada’da 1850’den 1978’e kadar taş ocağı olarak
kullanılan alan
DAHA ÖNCE ADALARDA ÇALIŞTAY DA
DÜZENLENMİŞTİ
İstanbul Adalar İlçesi sınırları içinde yer
alan Yassıada ve Sivriada ile ilgili Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı son yasal
düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde bu
iki ada (Yassıada’nın yüzde 65’i, Sivriada’nın
ise yüzde 40’ı) yapılaşmaya açılacak.
Bu tehlikeye dikkat çekmek, Adaların doğal
ve tarihi SİT özelliklerinin korunmasını
isteyen Adalar Belediyesi, STK’lar, Meslek
Örgütleri temsilcileri, 7 Temmuz Pazar günü
Yassıada
ve
Sivriada’da
incelemelerde
bulunduktan sonra, adaların yapılaşmaya
açılmasını engellemek ve alternatif model
arayışı için bir çalıştay gerçekleştirmişti.
18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 27. Maddesi ile “3996 sayılı Bazı
Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki
Kanun”a “Ek-2 Maddesi” eklenmiş, buna göre; “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yap-işletdevret modeli ile Yassıada ve Sivriada’da kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler, 3621 sayılı
Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi olmaksızın
planlama, imar ve inşaat uygulamaları bu kanun kapsamında yaptırılabilir” hükmü getirilmiştir.
Yassıada ve Sivriada ile ilgili forum, Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı spor salonunda gerçekleştirildi.
CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve
Belediye Başkanı Farsakoğlu, Adalı Sanatçı Tilbe
Saran’ın verdiği meyve çekirleklerini Sivriada’ya diktiler.
Çevre duyarlılığına sahip yüzlerce kişi, 21 Temmuz’da
Yassıada ve Sivriada için harekete geçti.
ADALAR 7
>>> haber
Mimar Mehmet Bölük
Kültür-Sanat Parkı
Büyükada’ya Çok Yakıştı
Mimar-Gazeteci-Yazar Mehmet Bölük anısına Adalar Belediyesi tarafından yaptırılan
Mimar Mehmet Bölük Kültür-Sanat Parkı açıldı.
‘’Fazilet’in İstanbul Asalakları BİT’ler’’ ve ‘’El Tayyip’’
adıyla iki kitabı bulunan, CHP İstanbul İl Başkanlığı
ve Adalar İlçe Başkanlığı da yapmış olan Mehmet
Bölük, 2007’de trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Temiz Toplum ve Temiz Siyaset ilkesiyle yolsuzluklarla mücadele eden Bölük, ayrıca 1999 yılında
8 ADALAR
kurduğu www.yolsuzluk.org sitesinde yolsuzluklarla
ilgili haberleri kamuoyu ile paylaşmıştı.
Ölümünden altı yıl sonra Büyükada’da anısına yaptırılan Mimar Mehmet Bölük Kültür-Sanat Parkı’nın
açılışına İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş,
Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu,
Mimar Mehmet Bölük Kültür-Sanat Parkı’nın 13 Haziran günü yapılan açılışına çok sayıda Adalı katıldı.
Mehmet Bölük’ün kardeşi Ahmet Bölük, CHP Parti Meclisi üyeleri İbrahim Yener, Abdurrahman Balcı, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Oltacı,
Yüksek Mimar Erhan İşözen ve Yüksek Mimar Ahmet Yoldar, CHP Eski Milletvekili Cemal Seymen,
CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Ertuğrul
Gülsever, CHP Kartal İlçe Başkanı Kamer Gök, CHP
Şişli Meclis Üyesi Arif Ergüleç, CHP İl YK Üyesi Çiğdem Ünal Keşkekçi, İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi CHP Grubu Genel Sekreteri Tuğrul Erkin,
Gazeteci Miyase İlknur, Ataşehir Belediyesi Basın
Danışmanı Şule Çizmeci ve çok sayıda adalı katıldı.
Ceviz, çınar ve begonvil ağaçları altında yer alan
Bölük’ün büstünün yapımını Mimar Erhan İşözen,
Ahmet Yoldar, Uluç Yurtduru üstlendi. Büstün yapımı
Tankut Öktem’in atölyesinde gerçekleştirildi.
Mimar Mehmet Bölük Kültür-Sanat Parkı’nın açılışında yapılan konuşmalarda Mehmet Bölük’ün yolsuzluklarla mücadelesi ve çevre duyarlılığına vurgu
yapıldı.
Bu mütevazi park ve büst, dürüstlüğün
bir simgesi…
soğukkanlı olmalarını tavsiye ettik. Çünkü Adalar,
sevgi adalarıdır, barış adalarıdır. Bizler burada ilkel
bir yöntem kullanarak, birbirimizle çatışarak sorunları çözemeyiz, dedik. Bu ülkede sorunları olsa da
hukuk işliyor, diyerek yargı yoluna başvurduk. İdari
Yargı, 20 ay sonra bu alan ile ilgili tüm yetki ve sorumluluğun Adalar Belediyesi’ne ait olduğu konusunda ‘’yürütmeyi durdurma’’ kararı verdi. Büyükşehir Belediyesi bu karara itiraz etti, ancak bu itiraz
da reddedildi. Şu anda gördüğünüz bu alan Adalar
Belediyesi’ne ait bir bölgedir. Bu arada ilginç bir
şey oldu. İBB’nin şikayeti üzerine iki Mülkiye Başmüfettişi İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildi.
Gelip hakkımızda inceleme yaptılar, ‘’organize suç
örgütü’’ kurmaktan dolayı. Ve zamanın İçişleri Bakanı hakkımızda soruşturma izni verdi. Danıştay’a
yaptığımız itiraz sonucu oybirliği ile bu soruşturma
izni kaldırıldı. Daha sonra Belediye Meclisi’nden oybirliği ile alınan kararı hayata geçirmek için çalışmalara başlanıldı. Bu mütevazi park ve büst, dürüstlüğün bir simgesi olarak; yağmacılara, yolsuzluğa inat,
herkese örnek olacak şekilde yerleştirildi.
Mehmet Bölük’ün sahip olduğu değerler, günümüzde yaşanan olaylar çerçevesinde baktığımızda çok
Adalar Belediye Başkanı
Dr. Mustafa Farsakoğlu:
Bugün çok anlamlı ve çok önemli bir gün. Bu parka,
2 yıl önce Mehmet Bölük adı verildikten sonra düzenleme ve genişletme çalışmaları yapılmıştı. Kültür
ve sanat etkinliklerinin yapılabileceği önemli merkezlerden biri olacaktı. Ancak ne üzüntü vericidir ki,
Büyükşehir Belediyesi buradaki çalışmaları tamamlama aşamasında iken bir sabah yüzlerce işçisi,
zabıtası, 70 çevik kuvvet polisi ve iş makineleriyle
birlikte yapılan düzenlemeleri tamamıyla bozdu.
Bizler hem halkımıza hem de belediye çalışanlarına
ADALAR 9
daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün Gezi Parkı’nda başlayıp bütün Türkiye’ye yayılmış olan olaylar, Mehmet Bölük’ün ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.
Eğer Mehmet Bölük’ün savunmuş olduğu ilkeler
doğrultusunda halk yararına bir yönetim modeli
İstanbul’da uygulanabilmiş olsaydı, Gezi Parkı eylemleri olmayacaktı.
Ada’ya karşı başka bir sevdası vardı
Mimar Erhan İşözen: Şair, ‘’İki şey ölmekle unutulur’’ diyor. ‘’Anamızın yüzü ve şehrimizin yüzü’’. Artık
yüzleri unutmaya başladık.
Mehmet Bölük, sınıf arkadaşımdı. Mehmet yurtseverdi. Ada’ya karşı başka bir sevdası vardı. Onun
yüzünü burada yeniden görmekten mutluluk duyuyorum.
Sağlığında da ondan korkarlardı
Gazeteci Miyase İlknur: Mehmet Bölük deyince
aklıma, adamlık, dürüstlük, yiğitlik ve adalar geliyor.
2 yıllık mücadelenin sonunda büstünü dikebildik.
Sağlığında da ondan korkarlardı. Kurduğu yolsuzluk.org sitesi sürekli hack’lenirdi. Mehmet boşuna
ADALAR 10
uğraşmamış. Nerede yeşile, doğaya, anıtlara bir
saygısızlık yapılırsa gider, fotoğraflarını çekerdi.
Mehmet yaşamış olsaydı Gezi Parkı’ndaki dozerlerin altına önce o yatardı.
Anıtını yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Dostluk budur, yoldaşlık budur, vefa
budur…
İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş: İstanbul ve Büyükada’nın yetiştirdiği bir büyük siyaset
adamının sevgisini, anısını sonsuzlaştırmak için buradayız. Dostluk budur, yoldaşlık budur, vefa budur.
Bu devam etmelidir.
Mehmet Bölük, küçük hesapların karşısında dimdik
duran biriydi. AKBİL yolsuzluğunu hırsızların yüzüne
mahkeme kararıyla o vurmuştur.
Ekmek parası için el kapılarına gitmeseydi, partisi
ona sahip çıksaydı belki şimdi aramızda olacaktı.
O, sıradan bir CHP’li değildi. CHP onun kimliği, kişiliği ve en büyük değeriydi. O yüzden onun boşluğu
doldurulamadı.
Ada’da bir yer seç deselerdi, Mehmet burayı seçerdi. Bu begonvilin ve çınar ağacının altını.
Senin gibi düşünenler Gezi Parkı’nda, Türkiye’nin
pek çok parkında ayaklandılar. Seni seviyoruz. Seni
unutmayacağız, sevgili Mehmet...
Çelik Gülersoy, Büstüyle
Adalar’da Ölümsüzleşti
Kültür insanı, İstanbul ve Adalar sevdalısı turizmci ve yazar Çelik Gülersoy’un büstü,
Büyükada’da Çelik Gülersoy Kültür-Sanat Merkezi’nde yerini aldı.
Adalar Belediyesi tarafından yaptırılan büst, Çelik
Gülersoy’un ölümünün 10. yılında yapılan bir törenle
açıldı. Heykeltraş Ziyatin Nuriev’in yaptığı büstün açılış
törenine, Çelik Gülersoy Vakfı Başkan vekili Uğur İbrahimhakkıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Şair-Yazar Ataol Behramoğlu, Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu, Adalar Turizmi Geliştirme Merkezi
Başkanı Teoman Göral, Adalılar ve yüzlerce Gülersoy
dostu katıldı.
ÇELİK GÜLERSOY’UN HAYALLERİ
GERÇEK OLDU
Belediye Başkanı Dr. Farsakoğlu, büstün açılış töreninde
yaptığı konuşmada, Çelik Gülersoy’un iki hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi:
‘’Çelik Gülersoy, ülkemizin yetiştirdiği ve Adalarımızın
da sahip olduğu çok önemli değerlerden biri. Adalar’da
kaymakamlık görevine başladığım 1996’da ziyarete geldiğinde çok mutlu olmuştum. Yapmış olduğu çalışmaları biliyordum, onunla tanışmak benim için bir zenginlik
oldu. Kültür sevdalısı bir dosttu. Kendisi Adalar’la ilgili çok
eserler verdi. Destekleriyle Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın
harabe durumundaki evini müze haline getirmeyi başardık. Kendisinin Adalarla ilgili tutkularından birisi, fay-
tonlar konusunda düzenlemeler yapılmasıydı. Bir diğer
tutkusu da Adalar’da kent müzesinin yapılmasıydı. Bizler
eğer geleceği güvenle oluşturmak istiyorsak, geçmişimize, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün, Çelik Gülersoy’un gerçekleşmesini çok
istediği ama bunun çok zor olacağını bildiği iki şeyi gerçekleştirdik. Şu an bulunduğumuz yer önceden harabe
halindeydi. İl Özel İdaresi’nden destek alarak rölöve
ve restitüsyon çalışmaları yapıldı. İmkanımız olduğunda
bina tamamlanarak, Çelik Gülersoy Kültür-Sanat Merkezi olarak hizmet verecek. Hepinizin bildiği gibi Adalarımız benzersiz bir insan zenginliğine sahip. Bu, geçmişte
de böyleydi, şimdi de böyle. Bizler bu değerlere sahip
ADALAR 11
çıkma kararlılığımızı arttırarak sürdürmekteyiz.
Adalar Müzesi, bu bakımdan çok önemli. Bugün
bir kez daha aramızdan ayrılışının 10’uncu yıl dönümünde sevgili dostumuzu, o İstanbul beyefendisini saygıyla, rahmetle ve sevgiyle anıyoruz.
Adalar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
etkinlikte ayrıca, Çelik Gülersoy anısına düzenlenen fayton sürücüleri giyim tasarım yarışması
finalistlerinin sergisi de yer aldı.
Gün boyu devam eden etkinlikler, Ayser Vançin
ve Mathieu Chardet ikilisinin Mevlana, Nazım
Hikmet, Aragon ve Ataol Behramoğlu’nun şiirlerinden oluşan ‘’Gün Doğumu- Gün Batımı’’ konseriyle son buldu. Şair-yazar ve bilim insanı Ataol
Behramoğlu da konserde şiirlerini seslendirdi.
Çelik Gülersoy anısına düzenlenen fayton sürücüleri giyim tasarım yarışması finalistlerinin çalışmaları Adalıların
oyuna sunuldu.
ADALAR 12
>>> sergi
“Hâlâ Hatırlıyorum”
Ada aşığı Akillas Millas’ın fotoğraflardan ve çizimlerinden oluşan, ‘’Hâlâ Hatırlıyorum’’
sergisi 29 Haziran Cuma günü açıldı. Akillas Millas’ın aynı zamanda küratörlüğünü de
yaptığı sergi, Büyükada Çınar Müze Alanı’nda yıl boyunca açık kalacak.
‘’Ada’yı sevin. Ada her zaman
güzeldir’’
Serginin açılışında konuşan Millas, ‘’Hep soruyorlar, ısrarla: Ada çok mu değişti? Hatıralarımdaki ada nasıl idi?
Günlük hayatı, eski insanları, ilişkileri. “Rumlar’ın zamanındaki” ada. Onlar sordukça gözlerinde müruru zamana uğramış bir devrin kalıntısı olarak görüyorum kendimi,
türlü nedenlerle nesli tükenmek üzere olan bir toplumun
son bakiyelerinden. Evet, bugünkü ada muhakkak ki o
çocukluğumdaki ada değil. O ada yok artık. Değişen
çok şey var, seneler geçti. Geçmişi geri getiremeyiz.
Ancak hatırlıyorum anneannemi: ikide birde eskilere
dalıp giderken adanın çehresinin değiştiğinden sitem
ederdi hep. “Biz adanın en canlı, en mutlu yıllarını yaşadık” derdi, “o gençliğimdeki günler bir daha gelemez”.
Yacht Kulüb’ün çocuk balolarını, Regates’lerini, Imperial
Oteli’nin danslı suarelerini anlatırdı. Anneannem şöyle
söylerdi:
“Benim küçüklüğümde ada şöyle idi, böyle idi, sakin idi,
bir köy havasında. Herkes herkesi tanırdı, sayardı, nerede kaldı o günler?”.
Evet ada muhakkak o eski ada değil. Ancak sanırım, yok
olan, kayıplara karışan bir şey varsa aslında bizleriz. Gerilere baktıkça, ada hatıralarımızın peşinden koşarken,
hep kendi çocukluk, gençlik, yok olan yıllarımızı arıyoruz. Hakikatte özlediğimiz ve bulamadığımız o geçmiş
yıllardaki bizleriz. Biz yokuz aslında.
Ancak adayı daima sevdim, seveceğim. O anılardaki, hatıralarımdaki ada başka, bu hala sevdiğim, hep seveceğim ada başka. Bütün güzellikleri ile karşımdadır.
Eskimiş kartpostallarda, solmuş fotoğraflarda kalan hala
hatıralarımda yaşattığım adayı resimlerimle, çizimlerimle, kitaplarımın sayfalarında canlandırabilirsem ne mutlu
bana. Ada’yı sevin. Ada her zaman güzeldir’’.
ADALAR 13
>>> sergi
‘’Adalarda korunması gereken en
önemli miras…’’
Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu da, serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: Böyle bir sergi fikri,
Akillas Millas’ın Yunanca hazırlanmış kitabının Türkçe’ye
çevrilmesi sırasında aklımıza düştü. Millas, başta Ada olmak üzere kendini İstanbul ve Türkiye’ye adamış biri. Bir
koleksiyoner. Bulamadığı şeyleri, yok olanları çizen biri.
Adalarımızda korunması gereken, en önemli miras ne?
derseniz, Akillas Millas ve onun arşividir’’.
‘’Yalnızca bize değil, tüm insanlığa
hizmette bulunuyor’’
Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, konuşmasına Akillas Millas’a teşekkürle başladı:’’ Adalarımıza
açık hava müzesi diyoruz ama zenginliklerimizin farkında değiliz. Yassıada ve Sivriada üzerinde oynanacağını
düşündüğümüz oyunla ilgili sivil toplum kuruluşları ile
yaptığımız toplantıda, Akillas Millas konuştuğunda herkes şaşırdı. Adalar tarihi ve kültürel değerleri bakımından
benzersiz düzeyde zengin, ama bizler farkında değiliz
diye hayıflandı. Adalar olarak çok şanslıyız; çok zengin
doğal, tarihi ve kültürel miras sahibiyiz. Ancak bu, hoyratça kullanacağımız ve görmezden gelebileceğimiz bir miras olmamalı. Akillas, çok iyi bir ada sevdalısı. Çok yakın
bir dostumuz. Yalnızca bize değil, tüm insanlığa hizmette
bulunuyor’’.
ADALAR 14
Akillas Millas: “Gerilere baktıkça ada hatıralarımızın
peşinden koşarken, hep kendi çocukluk, gençlik, yok
olan yıllarımızı arıyoruz. Hakikatte özlediğimiz ve
bulamadığımız o geçmiş yıllardaki bizleriz...”
>>> söyleşi
Akillas Millas:
“Benim iki Ada’m var”
Adalar hakında çok değerli araştırma ve
çalışmalar yapmış, bir çok kitapla bunları kamuoyuna sunmuş biri olarak, okurlarımız sizi
tanıyorlar ama biz yine de önce soralım. Akillas
Millas kimdir?
Ben İstanbul-Beyoğlu’nda doğdum ama daha bir yaşıma
girmeden Adalı oldum. Hayata burada başladım diyebilirim. İlk sene Maden Mahallesi’nde geçti. Maden’deki
yeni yol yeni açılmıştı. Yaver Sokak’taydık biz, bütün sokak boydan boya yeşildi.
Tatlı günlerdi onlar…
O zamanki Yaver Sokak-şimdi Yaver Bey oldu-benim
zamanımda Yeniyol’du. Tamamı bahçeydi oraların.
Şimdi, bütün bahçeleri yarıdan kesmişler. Bir gün bir
bahçedeyiz, bahçenin bir ucu Kadıyoran’da, diğer ucu
Lalahatun’da. Bizim ev-bizim değil aslında ailenin evi
1940’larda yolun tek evi, o ahşap evdi. Başka bir ev
yoktu orada. Öyle bir an geldi ki villalar türedi, bizim ev
en eski ev oldu. Ben hatırlıyorum, küçüklüğümde orada
elektrik yoktu, bir jeneratör vardı yalnızca. O da ancak
Çankaya’ya kadar gidiyordu, daha ileride ışık yoktu. Tatlı
günlerdi onlar. Zaten çocuklukta her şey daha hoş oluyor. Çocukken dişçiye gittiğimi hatırlamak bile şimdi hoş
geliyor bana.
Gittikçe daha çok seviyorum o eski
günleri
“İstanbul’a geldiğimde hemen uçaktan inerim
adaya gelirim” diyorsunuz...
Uçaktan iner inmez ilk vapura yetişiyorum; doğru Ada.
10-15 gün kaldıktan sonra, yine vapur, araba ve uçak…
Çocukluğumdan beri Ada’ya geliyor olmak beni çok
mutlu ediyor.
Yaz ayları, tabii okula giden bir çocuk için şahanedir.
Açık hava, ders yok, deniz, tatil. Ada’yı ben çok sevdim,
ADALAR 15
lenme teklif etmiş. O günlere ait mektuplar var bende.
Dedem kendi annesine yazıp anlatmış bunları. Babam
ve ben de burada evlendik ve yine yağmur yağıyordu
evlendiğim gece…
Dedeniz doktormuş, babanız ne iş yapardı?
Babam ticaret erbabıydı. Daha eskiye de gidiyoruz. Anneannemin babası burada eczacıbaşılık yapmış, iki tane
nişanı var. Bizde tıbbiye aile mesleği sayılır.
gittikçe de daha çok seviyorum o eski günleri ve kitaplar
ondan çıkıyor.
Peki, o dönemden aklınızda neler kaldı?
Eskilerden kime sorsanız hep aynı şeyi söyler; başka
bir Ada’ydı. Yani bugünkü Ada’yla alakası yok. Benim iki
Ada’m var: bir o eski Ada bir de Yeni Ada. İkisini de seviyorum ama birbirlerinden tamamen farklılar.
Neler değişmiş?
İnsanlar… Çok kalabalık…
Yazları Ada’da değil misiniz?
Yazın burası çok kalabalık oluyor, çekilmez. …
Gidenleri saymaktan bıktım
Ne zaman Atina’ya gitmeye başladınız?
Bir kere 80’lere denk geldi. Dostlarla gitmeye başlayınca, birbirlerine örnek oluyor. Böyle bir hava vardır.
Milliyet’te sormuşlardı, ‘’neden gittiniz?’’ diye. ‘’Gidenleri
saymaktan bıktım, hiç olmazsa gelenleri saymaya başlayayım’’ diye yanıtlamıştım. Bu arada bütün aile gitmişti.
Annem, babam, kayınpederim, bütün akrabalar. Fakat
beni ikna eden eşim oldu. Kızım büyümüştü, burada yaşamak istemiyordu.
Ağaçlarını bile tanıyorum
Ada sevginiz en çok hangi Ada’da yoğunlaşıyor?
Aslında Büyükada sevgisi var, Büyükada’yı seviyorum.
Ağaçlarını bile tanıyorum. Küçükken ağaçlar yeni dikilmişti ben onlara asılıp, sallanıyordum. Annem uyarıyordu
hep, ‘’yapma etme, kırarsın’’ diye. Şimdi o ağaçlar kocaman oldu.
Sonra başka bir şey daha var. Dedem anneannemi
Büyükada’da tanımış ve nişanlanmışlar. Bir yağmurlu
günde tanışmışlar. Yine berbat yağmurlu bir günde vapur yokmuş, dönememiş eve. Babaanneme o gece evADALAR 16
Kaç kuşaktır Büyükadalısınız?
Tam tarihleri bilmiyorum ama anneannemin anlattıklarından hatırlıyorum biraz. 1850’lere kadar biliyorum. Benim
bir teyzem vardı, o bütün evrakları saklamıştı. Büyük
bir ihtimalle Fındıkzade’den Büyükada’ya gelip gidiyor. Net olan, 1800’lerin ikinci yarısından sonra her yaz
Büyükada’da olduğumuz.
Atina’yı bir türlü sevemedim
“Çok kişi gitti ben de gidenleri saymaktan
bıktım” dediniz. Gidenler niçin gittiler?
Ben zorla gittim. Ailevi sebepler beni mecbur etti.
Atina’ya gittik. Herkes Atina’ya gitti. Keşke Selanik’e gitseydim. Yunanistan’ı severim, fakat Atina’yı bir türlü sevemedim, adapte olamadım ve bu kitaplar çıktı. Bilhassa
resimler çizerek anlattım Büyükada’yı. Bu çizimler ahşap
evlerin ayrıntılı resimleri.
Gidip ziyaret ediyor musunuz, görüyor musunuz
o eski yerleri?
Bir şey kalmadı ki…
Sizde ressamlık da var…
Varmış. Yaklaşık bin evin çizimlerini yaptım. Bunlar ileride sergilenecek. Adalar Kent Müzesi’nin de zaten içindeyim. Müze’de bir pano var. Büyük pano, dışarıdaki.
Yeni inşa edilen Lido’nun olduğu yeri çizmiştim. Kitaptan
alıp Müze’nin duvarına koymuşlar o çizimimi. Tüm duvarı kaplamış. Kim almış, nasıl almış bilmiyorum. Benim
hoşuma gitti.
Biraz da hasretten…
Peki neden evleri çizdiniz?
Bir tarih yok olmasın diye. Heybeli’de burada yaşadı-
ğımız son 3-4 sene içinde, evler teker teker gidiyordu.
Bazılarının kapıları pencereleri açılmış, yağmurdan çürüyordu, çürütülüyordu daha doğrusu. Bazıları bakımsızlıktan dökülmüş durumda.
Biraz da hasretten. Atina’ya gittikten sonra bu yaptığım
seyahatlerde, Ada’ya her gelişimde bu evleri çizmeye
başladım.
Adaları anlatan tüm kitaplarım
Türkçe’ye çevrilecek
Sizde fotoğrafçılık var, ressamlık var, yazarlık
var, ayrıca başarılı bir hekimsiniz. Tüm bu özellikler Adalı olmanızdan mı?
Bilmiyorum… Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Adaları sevdiğim için bu kitapları yazıyorum.
Kitaplarımda adaların tarihi de var, bütün dokusu da var.
Yani buna bakıp insanlar, ‘’gerçekten de bu böyleydi’’
diyebiliyorlar. Adalar bu kitaplarda yaşayacak. Adaları
anlatan tüm kitaplarım Türkçe’ye çevrilecek.
Ada’ya yeniden dönecek misiniz?
Ben her yıl ilk ve sonbaharı burada geçiriyorum. Her yıl
ilkbahar ve sonbaharda gelip aynı otelin aynı odasında
kalırım. O odada evlendiğim gece kalmıştık ilk. Şimdi 49
yıldır hep orada kalırım.
Benim binlerce kitabım var orada. Bunları taşımak bile
başlı başına bir iş. Büyük bir arşivim var. Çekmiş olduğum
fotoğraflar, çizimlerim var. Bunlar Yunanistan’ın önemli
bir üniversitesi tarafından taranıp, arşivleniyor. Bunların
burada değerlendirilmesini istedim ama olmadı. Atina
Üniversitesi üstlendi bu işi. Bunların değerini bilecek bir
kuruma bağışlayacağım ama hepsinin bir kopyası kalacak bende. O kopyalar mutlaka buraya gelecek. Çünkü
tüm bu tarih Adalar’a aittir.
Burada çeşitli sergiler açabilirim. Adalarla ilgili burada
hiç yayınlanmayan, çevirisi yapılmamış eserlerim var.
Denizin adamlarını yazmıştım mesela. Burgazadası’nda
eski bir balıkçı bana buradaki tüm balık çeşitlerini ve
bunların yaşadığı yerleri anlatmıştı. Hepsini yazdım, çizdim. Bunlar bir gün Adalar’da değerini bulacak mutlaka.
ADALAR 17
>>> meclis toplantısı
Haziran Ayı Meclis Toplantısı
Burgazadası’nda Yapıldı
Belediye Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısı, 3 Haziran
Pazartesi günü Burgazadası’nda halka açık alanda yaklaşık 150 hemşehrimizin katılımıyla yapıldı. Adalar Belediye
Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu başkanlığında yapılan toplantıda Başkanlık tekliflerinin gündeme ilavesinin ardından;
•Hukuk Komisyonu’nun hazırladığı Konaklama Yerleri Yönetmeliği değişikliği hakkındaki raporu görüşülerek, oy
birliği ile kabulüne karar verildi.
•Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Adalar Belediyesi’nin
2014 yılı yatırım Programı hakkındaki teklifi görüşülerek,
Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu’na havalesine oy birliği
ile karar verildi.
•Diğer gündem maddeleri görüşüldükten sonra halka
söz verildi. Bazı adalılar söz alarak öneri, istek, şikayet
ve dileklerini belirttiler.
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
Kınalıada’da Yapıldı
Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı 1 Temmuz Pazartesi günü Kınalıada’da yapıldı. Toplantıya, Meclis üyelerinin dışında halktan da geniş katılım vardı.
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu başkanlığında
yapılan toplantıda Başkanlık tekliflerinin gündeme ilavesi
ve gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Toplantıda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Şartlı Bağış hakkındaki teklifi görüşülerek teklif -karar olarak kabulüne
karar verildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Adalar İlçesi’nde
Tüm Spor Dallarında Başarılı Olan Sporcuların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Teklifi görüşülerek, ödeme miktarlarının Belediye Encümeni tarafından belirlenmesine karar
ADALAR 18
verildi. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Kamerun Akoeman
Belediyesi ile Kardeş Kent İlişkisi kurulması hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif -karar olarak kabulüne karar
verildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Borçlanma Yetkisi
hakkındaki teklifi görüşülerek kabulüne karar verildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2014 yılı Yatırım programı hakkındaki teklifi görüşülerek Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havalesine karar verildi. İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü’nün Sözleşmeli Personel hakkındaki teklifi görüşülerek Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu’na
havalesine karar verildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek, Plan Bütçe ve Hukuk
Komisyonu’na havalesine karar verildi.
Toplantının ardından bu kez söz Kınalıada halkına verildi.
Söz alan Kınalıadalılar çocuk parkı alanına yakın yerdeki
çöp konteynırlarının düzenli bir şekilde kontrol edilmesi,
marketlerin cadde üzerinde yaratmış olduğu olumsuz görüntü ve ziyaretçilerin ormanlık alanlara bıraktıkları çöpler
konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin öneri ve
şikayetlerini dile getirdiler.
Büyükada’da
Yaz Konseri
Adalar Belediyesi’nin klasikleştirdiği Yaza Merhaba Konseri, 9 Haziran
Pazar günü Büyükada San Pacifico
Latin-Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirildi.
Nazım Hikmet Akademisi Korosu
ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu’nun seslendirdiği, Rönesans’tan Günümüze
Klasik Müzik Eserleri, Çok Sesli Türküler, Halk Şarkıları, Çok Sesli Çocuk
Şarkıları ile coşkulu bir “Yaza Merhaba” seslenişi yapıldı.
Şef Erdem Nusret Karakaş çalıştırıcılığındaki konsere adalıların ilgisi çok
yoğun oldu.
ADALAR 19
>>> haber
Burgazadası’nda
Yaza Merhaba
Burgazadalı’lar bu yıl da yaza Burgazadası Kültür
ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Türk
Sanat Müziği Konseri’yle merhaba dediler.
8 Haziran 2013 günü Burgazadası Deniz Kulübü’nde
yapılan konsere yaklaşık 200 davetli katıldı. Şef İbrahim Kaya yönetimindeki konserin sunuculuğunu
tiyatro sanatçısı Nazlı Tosunoğlu yaptı.
Konser, Burgazadası Kültür ve Dayanışma Derneği
adına Adalar Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye
ADALAR 20
Başkan Vekili Hıdır Uvaçin’in yaptığı konuşmanın
ardından başladı.
Birbiri ardına söylenen güzel koro ve solo eserlerin
ardından, gecenin organizasyonda verdikleri destek nedeniyle Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Farsakoğlu’na çiçek sunuldu.
Başkan Farsakoğlu da koro Şefi İbrahim Kaya’ya çiçek sunarak, tebriklerini iletti.
>>> haber
Çocuklar Geleceğimizdir
Yaz aylarında yılardır çocuklara hizmet veren Burgazadası Çocuk Tatilevi, 7 Temmuz’da kamp binasında verilen kokteylle açıldı. Kampın açılış kokteyline Musevi Cemaati Başkanı Sami Herman, Adalar Belediye Başkanı
Dr. Mustafa Farsakoğlu, Başkan Yardımcısı Mürsel Ayrancı ile çeşitli dernek ve kuruluşların yöneticileri katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Farsakoğlu şunları söyledi: ‘’Adalarımızda yaz mevsimi gelince
çocuklara yönelik böyle güzel çalışmalar yapıyorsunuz.
Bunlara destek olabilmek en büyük arzumuz. Adalar bir
çok değere, güzelliğe sahip. Bunlardan en anlamlısı da
farklı inanç ve kültürlere sahip insanların bir arada sevgi,
dostluk, arkadaşlık içinde insanca, kardeşçe yaşamasıdır. Dünyada insanlar, ülkeler ciddi çatışmalar yaşarken
biz çocuklarımıza insan olmayı, sevgiyi, insanca, dostlukla yaşamayı öğretebilmek için böyle yerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımız paylaşmayı, dayanışmayı, kardeş olmayı öğreniyor. Çocuklarımıza sahip
çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır’’.
Kamptaki çocukların çeşitli kültür-sanat etkinlikleri ve
atölye çalışmaları yaptıkları kamp, altı hafta sürüyor.
‘’Burgazadası Tatilevi’nde kalan çocuklar, Başkan Farsakoğlu’nu ziyaret etti.
ADALAR 21
>>> haber
Karagözyan Kampı 48. Kez
Kapılarını Çocuklara Açtı
Karagözyan Yetimhanesi Gazturman Gayan Yaz Kampı,
14 Temmuz Pazar günü Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç
Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram
Ateşyan’ın yönettiği ayinle açıldı.
“Sevgi Yemeği”
Ermeni Karagözyan Yetimhanesi Vakfı, Kınalıada’da başlatılan “Yaz Kampı” öncesi yetimhanelerde kalan çocuklar için
“Sevgi Yemeği” verdi. Krikor Cambazyan Oyun Sahası’ndaki sevgi yemeğinde çocuklar şarkılar söyledi ve dans gösterileri sundu.
Yemeğe Başepiskopos Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Ateşyan, Başrahip Tatul Anuşyan, Patrikhane’den Peder
Dimitrios, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu,
Adalar Belediye Başkan Vekili Raffi Hermon Araks, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Vazken Barın, fotoğraf sanatçısı
Ara Güler ile çok sayıda vakıf yöneticisi ve Adalı katıldı.
Kamp Müdürü Tamar Nergis’in konuşmasıyla başlayan
tören, Gasturman Gayan Yönetim Kurulu Başkanı Nuran
Pekküçükyan’ın konuşmasıyla sürdü. Nergis ve Pekküçükyan, kampın çevresinin beyaz güvercinlerle donatılmasına
atıfta bulunarak, bu yıl kampın çocuklarını ‘beyaz güver-
cinler’ olarak adlandırdıklarını söylediler. Pekküçükyan’ın
konuşmasının ardından, kamptaki çocuklar üç şarkı seslendirdi. Daha sonra, dört öğrenci ‘Mayrigıs koh çe’ (Annem
memnun değil) adlı şiiri okudu.
Gazturman Gayan, bu yıl kapılarını Ermenistanlı çocuklara
da açtı. Yaza 130 çocukla başlayan kampın mevcudu, 350’yi
buldu.
“Çocuklar beyaz güvercinler gibidir”
Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, kampın beyaz güvercinlerle donatılmasıyla ilgili olarak “Çocuklar gerçekten de beyaz güvercinlere benzer; içleri barış ve
sevgi doludur, tertemizlerdir ama gelecek onlar için çok da
temiz bir sayfa açamayabiliyor’’ dedi. Ateşyan konuşmasına
şöyle devam etti: “Keşke ben de Başbakan gibi, ‘Üç çocuk
yapın’ diyebilsem. Türkiye’de çok küçük bir topluluk kaldık.
70 milyon nüfusa sahip bir ülkede, yaklaşık 70 bin Ermeni
var. Bir diğer acı verici durum ise, 70 bin nüfuslu toplumda
sadece üç bin öğrencinin Ermeni okullarına kayıt yaptırması. Diğerleri ya devlet okullarına ya da özel okullara gidiyor
ve anadillerinden, kültürlerinden kopuk bir şekilde büyüyorlar. Birçok vakfımız hâlâ maddi sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılar gençlerimizin üniversite yaşamını da olumsuz etkiliyor;
gençlerimiz üniversiteye kayıt olamıyor ve eğitim öğretimini daha ileri seviyeye taşıyamıyor. Eğer biri yardım edecek
durumda olmasına rağmen yardım etmiyorsa, o kişi günah
işlemiş sayılır. Cemaatimizin başarısı için birlik ve dayanışma
içerisinde olmalıyız.”
ADALAR 22
>>> etkinlik
Lozan’ın 90. Yaşı
Adalar’da Kutlandı
Lozan Barış Antlaşması’nın 90. Yılı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
katılımıyla Heybeliada İnönü Müzesi’nde Kutlandı.
Lozan Barış Antlaşması’nın 90. yıl kutlamaları, 24 Temmuz Çarşamba günü Heybeliada’daki İnönü Müzesi’nde
gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi,
CHP Sözcüsü Prof. Dr. Haluk Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekilleri Kadir
Gökmen Öğüt ile Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, ‘’CHP Ankara
Milletvekili Gülsün Bilgehan, Adalar Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Farsakoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk, İnönü Vakfı üyeleri ve çok sayıda adalı katıldı.
İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, katılımcıları, “Evi-
nize hoş geldiniz” diyerek selamladı. 24 Temmuz’un
Türkiye’nin doğum günü olduğunu belirten Toker, “Beraber daha nice doğum günleri kutlayacağız” diye konuştu.
«Geri dönüş yok!»
Adalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşma yapan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine “Lozan
Türkiye’nin tapu senedidir. Biz bu senede sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek başladı. Bugünkü şartlarla
o günleri değerlendirmenin yanlış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sevr ve Lozan’ı iki ayrı tarafa koymak gerekir.
ADALAR 23
ADALAR 24
>>> etkinlik
Birinde teslimiyet varken, diğerinde özgürlük ve bağımsızlık vardı. Bunun ayrımına varamayanlar bugün Lozan’ın
getirilerinden rahatsızlık duyuyor” dedi.
Gezi Parkı olaylarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Bu gençler
Toma’ya, copa, kurşuna, sopaya karşı direniyorlar. Özgürlük ve bağımsızlık için sokaktalar. Bu işin artık geri dönüşü
yok” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bilimi, özgürlüğü ve
bağımsızlığı savunacaklarını vurgulayarak, “Hapse düşen
gencecik çocuklar var. Elinde pala olana dokunmuyorsun,
ama TOMA’nın karşısına çıkıp göğsünü geren kişiyi hapse
atmaya kalkıyorsun. Bu korkudan kaynaklanıyor. Neymiş,
elinde karanfille Gezi Parkı’na gidecekmiş. Beyefendinin
izni ile Gezi Parkı açılacakmış. Sen kimsin ki, izin veriyorsun bu gençlere” diye konuştu. Katılımcıların alkışları ve
sloganlarıyla konuşmasını sık sık kesmek zorunda kalan
Kılıçdaroğlu, hükümetin tutumuna değinerek, “Bu durum
onların korktuğunu gösteriyor” dedi.
Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Lozan
Barış Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti için anlamının
çok büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi. “Bizler,
Kurtuluş Savaşı’nın mimarlarından büyük Atatürk’ün silah
ve dava arkadaşı ve Lozan Barış Antlaşması’nın mimarı
olan İnönü’nün yaşamış olduğu bu mekanda, onun mücadelesini hissederek, o anları paylaşır gibiyiz” dedi. Son
yıllarda çağdaş Cumhuriyet devrimlerinin ciddi bir kuşatma altında olduğunu belirten Farsakoğlu, Lozan Barış
Antlaşması’nın çağdaş Türkiye’nin kurulmasındaki önemine vurgu yaptı.
Adalar Vakfı adına konuşan Yard. Doç. Dr. Ali Fethi Okyar,
‘’90 yıl önce imzalanan Lozan Barış Antlaşması, ülkemizin
kuruluşuna önderlik etmiş iradenin, zamanın süper güçlerine kendini kabul ettirmesidir. Böylece 20. yüzyıla başı
dik şekilde adım atmamızın belgesidir’’ dedi. Okyar, her
yapılan anlaşmanın zamanın şartlarına göre değerlendirilmesi, her rejimin de içinde bulunan zamana göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi: “Cumhuriyetimizin
üzerinde kurulu olduğu değerler ve kazanımlar, din ve
devlet işlerinin ayrı tutulması anlamında laiklik, hukukun
üstünlüğü, çağdaş bilimin yol göstericiliği, kadınların toplumda edindikleri konum, kültür ve sanata verilen önem
gibi konularda yapılan karalamaları ve değersizleştirilmeleri hepimiz görüyoruz. Ama onun da ötesinde bu değerlerin kazanılmasında büyük bir mücadele veren Türk
Milletinin bağrından çıkardığı, belki de dünyanın en vizyoner lideri ve onun dava arkadaşlarının da dahil olduğu
kadronun da, bu kampanyadan haksızca nasibini almakta
olduğunu görüyoruz”.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel de yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın önemine
değinerek, bu konuda zaman zaman ortaya atılan eleştirilerin haksızlığına değindi.
Etkinlik, ‘’Lozan’ın 90. Yılı’’ panelinde, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özmen ve ÇYDD Gençlik Birimi’nden Hava Özmen’in
konuşmalarıyla son buldu.
ADALAR 25
>>> sergi
Geleceğin
Ressamları
ADALAR 26
Heybeliada İlköğretim Okulu öğrencilerinin resimleri, Adalar Belediyesi’nin sergi alanı koridorlarında 15 Haziran’da
sergilenmeye başlandı. TEGEV gönüllüsü ve Heybeliada’lı
İdil Özsöyler’in koordinatörlüğünde ve resim öğretmenleri
Sema Özen’in öncülüğünde çalışan çocuklarımızın resimlerinin yer aldığı serginin açılışını, Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Farsakoğlu yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Karabulut’un da bulunduğu açılışta, başta öğretmenleri olmak üzere minik sanatçıları ve emeği geçen herkesi tebrik eden Başkan Farsakoğlu, günümüzde yaşanan çalkantılar ve gericiliğe karşı
sanatla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
>>> sergi
Ressam Koray Gelişen
Resimleri ile Büyükada’daydı
Ressam Koray Gelişen’in resimleri, Adalar Belediyesi koridorlarında sergilendi.
4 Temmuz tarihine kadar açık kalan serginin
açılışı, 24 Haziran’da Belediye’de gerçekleştirildi. Kınalıada’da yaşayan sanatçı, daha çok
soyut çalışmalarıyla tanınıyor.
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu tarafından açılışı yapılan sergiye, Adnan Keskiner
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de katıldı.
Koray Gelişen
1967 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 -1990 M.S.Ü. D.G.S.A. Resim Bölümü Özdemir Altan atölyesinden mezun oldu. 1990-1994
M.S.Ü. D.G.S.A. Resim Bölümü Özer Kabaş atölyesinde yüksek
lisans yaptı.
32 kişisel sergi açtı. 40 karma sergiye katıldı. Sanatçı ayrıca
1985-2002 yılları arasında 7 dizi film ve 4 filmde başrol ve jön
olarak oynadı.
KİŞİSEL SERGİLERDEN SEÇMELER
1995 – Akbank –Beylerbeyi- İstanbul
1998- Galeri Nelli –Teşvikiye- İstanbul
2002- A.K.M. Taksim İstanbul
2004- Chellsea Gallery Kings road Chellsea- Londra
2005- The Air Gallery Dover street Londra
2006- Chellsea Gallery-Kingsroad Chellsea -Londra
2007 -Galeri Böhner Salzburg Artfair Salzburg
2007- A.K.M. Taksim İstanbul
2007- D.G.S. Galerisi Beyoğlu İstanbul
2008- Galeri Beck Homburg- Almanya
2009- Galeri Beck Harthweg Saabrücken -Almanya
KARMA SERGİLERDEN SEÇMELER
1990- Kassel Bienali Almanya
1990-Töbank Sanat Galerisi Beyoğlu
1999-Nelli Sanat Galerisi
ADALAR 27
>>> haber
Büyükada’da TSM Konseri Keyfi
Adalar Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Yaz Konseri, Yaman Kahraman şefliğinde 29 Haziran Cumartesi akşamı
Adalar Müzesi Çınar Sergi Alanı’ nda gerçekleştirildi.
Adalar Belediyesi Eğitim, Kültür-Sanat ve Gönüllüler
Merkezi’nde iki yıldır çalışmalarını sürdüren Topluluk, ilk
konserinde büyük beğeni topladı. Yasemin Arpa’nın su-
ADALAR 28
nuculuğunu yaptığı konserde, Hicaz ve Hüzzam eserlerden oluşan şarkılar seslendirildi.
Konsere katılan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, konser sonunda Yaman Kahraman ve Adalar Belediyesi Türk Müziği Topluluğu’nu kutlayarak, teşekkürlerini
bir buket çiçekle sundu.
>>> haber
Öğretmenlerden
“Emek ve Hasat Günü”
Adalar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri ve kursiyerleri kış boyunca yapmış
oldukları çalışmaları, « Emek ve Hasat Günü» adı altında sergilediler.
5 Haziran Perşembe günü Büyükada Anadolu
Kulübü’nde yapılan açılışa; Adalar Kaymakamı Ahmet
Arabacı, Deniz Lisesi Komutanı Kurmay Albay Tezcan Kızılelma, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu,
Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Karabulut ve
çok sayıda Adalı katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Adalar Kaymakamı Ahmet Arabacı, yetişkinlere yönelik yapılan kursların çok önemli
olduğunu belirterek, edinilen becerilerini ileride kazanca
da dönüştürebileceklerini söyledi. Sergilenen çalışmaları
çok beğendiğini ifade eden Arabacı, emeği geçen tüm
öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.
Adalar İlçe Milli Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Altınöz
de Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan çalışmalara değindi
ve 2012-2013 yılında toplam 44 branşta 80 kursun açıldığını söyledi. Altınöz, farklı alanlarda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirterek, gelen talepler doğrultusunda yaz kursları açabileceklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Sergi sırasında öğretmenlerle sohbet eden ve yapılan çalışmalar
hakkında bilgi alan yetkililer, Belediye olarak bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini belirterek, “Eğitimin
yaşı olmaz. Bizler için en önemli konu eğitim. Belediye
olarak açmış olduğumuz Gönüllüler Merkezi’nde eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yaz dönemi
olmasına rağmen tüm Adalı dostlarımızı ve çocuklarımızı
bu kurslara bekliyoruz” dedi.
ADALAR 29
ŞİNANAY
Ada vapuru yandan çarklı
Bayraklar donanmış cafcaflı
Simitçi, kahveci, gazozcu
Şinanay da şinanay.
Müslümanı, yahudisi, urumu
İsporcusu, ihtiyarı, veremi
Kiminin saçı uçar, kiminin eteği
Şinanay da şinanay.
Estirir de ada yeli estirir
Seni sevindirir beni küstürür
Lüküs kamarada kimler oturur
Şinanay da şinanay.
Melih Cevdet Anday
>>> söyleşi
Bir Ada Sevdalısı Metin Tüzün:
“Ben bu Ada’dan niçin
ayrılamıyorum?”
Söyleşi: Yasemin Arpa
Siyasette hiç aralıksız yarım yüzyıl… 40
yıllık Burgazadalılık… Metin Tüzün’ü
tanıyıp, onunla konuşunca ben de Adalar’ı
daha çok sevmeye başladığımı hissettim.
Onun insan ve Ada sevgisini sizlerle
paylaşarak çoğaltmayı istedim.
ADALAR 32
“Burgazada’ya 40 sene önce geldim.
Ve buradan da ayrılamadım. Doğası
fevkalade güzel, bana huzur veriyor.
Burada yaşayanlarla öyle kaynaştık ki,
et-tırnak gibi olduk. Bana büyük saygı ve
sevgi gösteriyorlar. Evden oturacağım
yere gelene kadar en az elli selam
veriyorum. Adalıları çok seviyorum.”
>>> söyleşi
Metin bey, yaşam öykünüze kısa bir yolculuk
yapabilir miyiz?
1936’da Erzincan’da doğdum. Erzincan’ın yerlisi olan
bir ailenin çocuğuyum. Babamın memuriyeti nedeniyle
dolaşmadığımız yer kalmadı. İlk tahsilimi Ağrı, Ordu ve
Diyarbakır’da bitirdim. Orta ve liseyi Adana, Samsun’da
bitirdim. Yüksek tahsilimi İ.Ü. İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nde yaptım. Hayatım bu. Evli ve iki çocuk sahibiyim. İki de torun sahibiyim; dünya güzeli. Eşimle biz
siyasette, partide tanıştık. O heyecanımız hep devam
etti.
12 Eylül sonrasında badireli bir hayat
yaşadım
Siyasete atılmanız nasıl oldu?
1957 yılında siyasi hayata başladım. Hiç aralıksız, 57 yıldır da devam ediyor. Gençlik kollarında başladım, 25
yaşımı doldurunca ana kademeye geçtim. İlçe yönetiminde, İstanbul il yönetiminde görev aldım. İstanbul
Belediyesi’nde Encümen üyeliği yaptım. Sonra, 1973
seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildim. 77 yılında
tekrar milletvekili seçildim. 12 Eylül 1980 darbesine kadar
sürdü. Ecevit, beni sürekli Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görevlendirdi. Oranın hiç değişmeyen iki üyesinden biri
bendim. Son iki yıl CHP Grup Başkan Vekili idim. Son-
ra da Parti Meclisi üyeliği yaptım. 12 Eylül sonrasında
biraz badireli bir hayat yaşadım. 12-13 kez soruşturma,
sorgulama-tutuklama-kısıtlama-yasaklama gibi olaylarla,
dört ayı da Zincirbozan’da geçirdim. Barış Davası’nda da
yargılandım, beraat ettim. Ağır Ceza ve Askeri Ceza’da
yargılandım; bunların hiç birinden bir şey çıkmadı. Çıksa
da önemli değil. Bu işe girenler, onurunu yaşıyorlarsa
sıkıntılarını da çekeceklerdir. Gencecik çocuklar hayatlarını verdiler. Bunları çekmiş olmakla biz bir şey yapmış
olmuyoruz. Siyasi hayatın bazı riskleri var.
Olay üç tane ağaç değil…
Siz siyasete gençlik kollarından gelen 57
yıllık bir siyasetçi olarak Gezi direnişini nasıl
yorumluyorsunuz?
Gençlerin kendilerine bakış açılarına itirazları var. Gençlere ’haksızsın’ diyen kimseye rastlamadım. Ama bir kısmı, ‘’niye yapıyor?’’ diyorlar. Bu sorunun yanıtını siyasette aramak lazım. Siyasi kadro ve programlar gençlerin
bu umutlarını gerçekleştirmek için bir ufuk gösteriyor
olsa, bunlar olmaz.
Benim çocuklarım da torunlarım da bu hareketin içindeler.
Çocuklarınıza siyasete girip
konusunda etkiniz oldu mu?
girmemeleri
Katiyen kısıtlamadım. Oğlum şu anda Taksim Dayanışma Grubu’nun sözcüsü. Taksim Gezi’ye defalarca gittim.
Kar kış kıyamette nöbet tutuyorlardı. O çocuklarla beraber nöbet tuttum. Katiyen bir gün, ‘’yapmayın, etmeyin’’
demedim. Niye diyeyim ki? Gücüm yetse, ben de onun
yaptığını yapacağım. Yaptığı şeye saygı duyuyorum.
Kimsenin başına kötü bir şey gelsin istemem; benimkilerin başına da. Ama gelirse bunu da bir onur kabul
ederim. Çocuklarımla da torunlarımla da, yaşıtlarıyla da,
hepsiyle gurur duyuyorum.
İsmet Paşa’nın yanında olmak,
üniversite eğitimi almak gibiydi
Sizce, siyaset ve siyaset yapma biçiminde acilen
değişmesi gerekenler neler?
Fikirlere saygı; buna karşıt fikirler de dahil. Ben
İstanbul’un CHP İl Yönetimi’ndeyken, İsmet İnönü o
zaman Genel Başkan’dı. Paşa’ya her gün basın özetini
götürüyordum. O günlerde en sağda, en tutucu gazete,
Bugün gazetesiydi. Paşa, benim yazdığım basın özetini
dinledi, ‘’Bana Bugün gazetesinden bir şey aktarmadın’’
dedi. Ben de gencim, gerine gerine, ‘’Paşam, ben BuADALAR 33
>>> söyleşi
gün gazetesi okumuyorum’’ dedim. ‘’Şuna bak, siyasetçi
olacak, esas onları okuyacaksın. Diğerleri zaten senin
bildiklerini yazıyorlar’’ dedi. O büyük İsmet Paşa’nın yanında olmak, üniversite eğitimi almak gibiydi. Onların
kumaşları başkaydı.
Aktif siyaset yaptığım dönemlerde bunu sayın Ecevit’te
de görmüşümdür. Çok ağır bir eleştiri yapacağı kişi için
bile, ‘’sayın’’ kelimesini kullanırdı.
Kıbrıs Barış Harekatı’na karar veren kadronun içindeydim. ‘’Kıbrıs’ın yarısını aldık’’ falan demedi, ‘’Kıbrıs Barış
Harekatı’’, dedi.
Değer mi?
me gitmeden Kars’a giderim. Benim particilik anlayışım
budur. Prensibim budur. Gün gelince eleştiririm ama görev zamanı katiyyen kaçmam. Bu benim temel felsefemdir.
Siyasette 57 yılı geride bıraktınız. Burgazada’lı
oluşunuz da bir hayli eski.
Burgazada’ya 40 sene önce geldim. Ve buradan da
ayrılamadım. Doğası fevkalade güzel, bana huzur veriyor. Burada yaşayanlarla öyle kaynaştık ki, et-tırnak gibi
olduk. Bana büyük saygı ve sevgi gösteriyorlar. Evden
oturacağım yere gelene kadar en az elli selam veriyorum. Adalıları çok seviyorum.
Siyasette pişmanlıklarınız oldu mu?
Birincisi; siyasete iyi ki girmişim. Hiç pişman olduğumu
düşünmedim, hissetmedim. Büyük bir gurur duydum.
İkincisi; anlatacağım şu olayı da dinleyerek siz karar verin. 12 Eylül’den evvel daktilonun başına geçtim, yazıyorum. Sonra durdum, yazdıklarımı okudum; beğenmedim.
Her şeyi yazmamışım. Yazamamışım. Değer verdiğim bir
sürü insanın hatalarını gördüm. Bir yığın, değmeyen insanların nerelere geldiğini gördüm. Onun için yazamadım. Fakat bundan daha ilginci, sizin sorunuzun cevabı
olacak. Bu yazıya bir başlık koymak lazım, diyorum. Aklıma ilk gelen başlık hangisiydi biliyor musunuz? Değer
miydi? Buradan siz ne çıkarırsanız çıkarın.
Evime gitmeden Kars’a giderim
Aktif siyaseti tümden bıraktınız mı?
Yok, hiç bırakmadım; ölene kadar da bırakmam. Niye
bırakayım? Ama bir sorumluluk ve görev almak için yaşımın geçtiğini düşünüyorum. Gençlere, yeni kadrolara
imkan tanınması gerektiğine inanıyorum.
Benim bir görev anlayışım vardır. Bugün Genel Başkan
bir mesaj gönderse, ‘’Metin Tüzün Kars’a git’’ dese, eviADALAR 34
Yağmur da olsa çamur da olsa benim için Burgazada,
Burgazada’dır. Burgazada dışına çıktığımda kendimi
Aksaray’da hissediyorum.
Kışın bu Ada’da 400 kişi yaşıyor; bunların yarısı yaşlıdır,
çocuktur. Bunların içinden 50-60 kişi sirtaki kursuna gidiyor. 20-25 kişi her pazar Türk Sanat Musikisi’ne gidiyor. Ne kadar güzel değil mi?
Ben bu Ada’dan niçin ayrılamıyorum? Burada yaşayan
insanların genelinin bohemini seviyorum.
Adalar için ayrı bir statü kaçınılmaz
Türkiye’deki her yerin yönetildiği yasayla Adalar yönetilemez. Adalar için ayrı bir statü kaçınılmaz. Belediye
gelirleri Ada’da yaşayan kışlık nüfusa göre hesaplanıyor.
Kışın burada 700 kişi yaşıyor ama yaz olunca 7 bin 500
kişi yaşıyor. Bu kişilere hizmet vermeniz lazım. Bu tür
yerler için özel statü, yasal düzenleme şart. Bu adalara kıymamak lazım. Yazıktır. Önerim; nüfus başına değil,
hane başına katkı olmalı.
>>> haber
Konaklama Sektörü Çalışanlarına
Sertifikalı Eğitim Programı
Adalar Belediyesi’nin proje iştirakçisi olduğu ve Adalar Vakfı’nın yürüttüğü ve İstanbul Kalkınma
Ajansı (ISTKA) tarafından desteklenen, ‘’Adalarda Doğal ve Kültürel Miras ve Turizmi Geliştirme
Merkezi Projesi’’ çalışmaları, genişleyerek sürüyor.
Haziran ayında, Okan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
Bölümü işbirliğiyle Adalarda Konaklama Sektörü çalışanlarına yönelik özel bir eğitim programı hazırlandı.
Bundan önceki eğitimler, Okan Üniversitesi’nin Tuzla
Kampüsündeki binalarında yapılmıştı. Bu kez sezonun
başlamış olması da göz önüne alınarak, eğitimlerin Adalarda yapılmasına karar verildi.
ma, etkin takım çalışması, zaman yönetimi,
ön büro hizmetleri, kişisel bakım, gün içi hizmetler, kat
hizmetleri, genel alan temizliği üzerinde duruldu.
Büyükada’da Anadolu Kulübü ve Splendid Oteli, eğitim
çalışmaları için toplantı salonlarını tahsis etti. Ayrıca pratik uygulamalar için de otel odalarını açtılar.
5,6 ve 7 Haziran günlerinde yapılan eğitimlere Adalarımızın konaklama tesislerinde çalışan 17 personel katıldı.
14 kişi eğitim programını tamamlayarak sertifika almaya
hak kazandı.
Otelcilik Bölümü öğretim üyelerinin verdikleri derslerde;
konuk ilişkileri, görgü kuralları, zor durumlarla başa çık-
ADALAR 35
>>> sergi
Adalar’a Yazılan Kitaplar
‘Adalar’a Yazılanlar’ Kitap Sergisi, Büyükada’da
Çelik Gülersoy Kültür-Sanat Merkezi’nde açıldı.
Estetik cerrah Baki Çokneşeli’nin, Prens Adaları hakkındaki kitaplardan oluşan özel koleksiyonu, 6 Temmuz Cumartesi günü Adalar Belediyesi Çelik Gülersoy Kültür-Sanat Merkezi’nde sergilenmeye başladı.
Adalar Vakfı tarafından düzenlenen sergi, Temmuz
ayı boyunca Adalılar tarafından ziyaret edildi.
hasbelkader bir mülk sahibi olunca, Adalar’ın özelliklerini, tarihini, doğasını öğrenmek istedim. Bu merakımı Ahmet Tanrıverdi’nin yazdığı kitaplarla gidermeye
çalıştım. Fakat başka isimlerin de neler yazdığını, neler düşündüğünü öğrenmek istedim. Derken, sahip
olduğum kitapların sayısı giderek artmaya başladı.“
Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu,
Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu ve GazeteciYazar Ataol Behramoğlu ile birlikte sergideki kitapları
inceledi.
Çokneşeli, serginin önemini şu sözlerle açıklıyor:
“Adalar Vakfı ve Müzesi Başkanı Halim Bulutoğlu ile
kitabın Türkçe basımı hakkında konuşurken, koleksiyondaki diğer kitaplarla birlikte bir Adalar kitapları
sergisi oluşturma fikri ortaya çıktı. Serginin önemi,
Prens Adaları konusunda, farklı dillerde yazılmış,
bilinen tüm eserleri içermesi ve araştırmacılara,
edebiyatseverlere ve Adalar’a ilgi duyan herkese
bu konuda kaynak oluşturmasıdır. Adalar Müzesi
bünyesinde kurulacak olan Adalar kütüphanesinde
de koleksiyonun tamamı, araştırmacıların kullanımına
açık olacaktır.“
Adalar’a Yazılanlar başlıklı sergide, 1857 yılından günümüze, Adalar hakkında tarihten coğrafyaya, mimariden edebiyata kadar pek çok alanda çeşitli dillerde
yazılmış 245 kitap yer aldı. Baki Çokneşeli’nin kişisel
koleksiyonunda, Adalar’a ait çok sayıda tarihi harita ve tapunun yanı sıra, farklı ülkelerde ve dillerde
yayımlanmış birçok kitabın orijinali de bulunuyor.
Büyükada’da yaşayan Çokneşeli, koleksiyonu nasıl
oluşturduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Büyükada’da
ADALAR 36
>>> sergi
Yaz Rapsodisi
Yaz aylarında her köşesi bir kültür-sanat etkinliğine ev
sahipliği yapan Adalarımızda bu yaz da çok sayıda resim sergisi düzenlendi. Bu sergilerden biri de Adalar
Belediyesi’nin emektarlarından Nafi Haleva’nın eşi Julia
Haleva’nın kişisel sergisiydi.
Serginin 1 Temmuz’da Büyükada Anadolu Kulübü’nde yapılan açılışında, kurdeleyi Türkiye Musevileri Hahambaşısı
Rav İsak Haleva ve Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Farsakoğlu birlikte kesti.
ADALAR 37
>>> haber
Șerafettin Sönmez
Madalya’ya Doymuyor
Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen
Master’lar Yüzme Yarışları’na katılan Adalar Belediyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Şerafettin Sönmez, madalyaları toplayıp döndü.
Sönmez, 50 metre sırtüstünde 46.10 sn. ile Birinci, 100 metre sırtüstünde 01.50 dk. ile Birinci, 50
metre serbestte 37.70 sn. ile İkinci, 100 metre serbestte 01.37dk. ile Üçüncü ve 2.500 metre açık
denizde 1 saat 03 dk. ile İkinci oldu.
ADALAR 38
>>> haber
Adalar Spor U-19/2 Takımına
Șampiyonluk Kutlaması
Adalar Spor’un Genç Takımı da sezonu şampiyon
olarak tamamladı. 2012-2013 sezonunda A takımından sonra, aynı sezonda 2. Kupanın müzeye
gelmesini sağladı. Adalı gençlerden oluşan U-19/2
takımına, 30 Haziran 2013 tarihinde, Adalar Belediyesi tarafından bir kutlama yemeği verildi.
Şampiyon gençlerimiz 2 Temmuz 2013 tarihinde,
Kulüp yöneticileriyle birlikte Belediye’yi ziyaret ettiler. Ziyarette genç futbol takımına başarılar dileyen
Başkan Farsakoğlu, şampiyonluklarını primle ödüllendirerek, takımı bir kez daha kutladı.
Adalar Spor U-19/2 Takımının oynadığı maçlar ve aldıkları skorlar:
Adalar Spor: 4 – Harb –İş:4
Harb – İş: 1 – Adalar Spor:3
Şile Yıldız: 0 – Adalar Spor:3
Adalar Spor: 3- Şile Yıldız:1
Adalar Spor: 2 – Altınordu:0
Altınordu: 2 – Adalar Spor:1
Esenkent: 0 – Adalar Spor:3
Adalar Spor: 7 – Esenkent:0
Özataşehir: 0 – Adalar Spor:7
Adalar Spor: 9 – Özataşehir:0
Adalar Spor: 2 – Mesudiye Spor:0
Mesudiye Spor: 1 – Adalar Spor:3
Hasanpaşa: 0 – Adalar Spor:3
Adalar Spor: 3 – Hasanpaşa:0 Bu sonuçlarla, Adalar Spor, 37 puanla ligi lider olarak bitirmeyi başardı.
Böylelikle takım, seneye U-19/1’ de mücadele etme hakkını kazanmış
oldu.
Adalar Belediyesi tarafından Aya Nikola Plajı’nda verilen yemekte, genç futbolcular, şampiyonluk kupasını alarak hatıra fotoğrafları çektirdiler.
ADALAR 39
>>> haber
Kolombiyalı Gençlerin
Adalar Keyfi
Kolombiya Büyükelçiliği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğü
ortak çalışma sonucu, Kolombiya’nın Samaniego
kentinde top koşturan 20 sporcu ülkemizi ziyaret etti. Sporcular, 3 Temmuz Çarşamba günü de
Büyükada’ya geldi.
Kolombiya’da futbol oynayan gençlerin ülkemizi yakından tanıması amacıyla başlatılan çalışma kapsa-
ADALAR 40
mında ülkemize gelen kafile, ilk olarak Gaziantep’e,
ardından İstanbul’a gelerek tarihi ve turistik mekanları gezdi.
Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un
alt yapı takımlarıyla birer hazırlık maçı da yapan Kolombiya’lı gençler, son olarak
Adalar
Belediyesi’nin Büyükada Aya Nikola Halk Plajı’nda
güneşin ve denizin keyfini çıkardılar.
>>> sergi
Heybeliada’da Yaşayan
Ukraynalı Sanatçı Vlad Gurye’den
Resim Sergisi
Ukraynalı Ressam Vlad
Gurye’nin resimleri Adalar
Belediyesi koridorlarında sergileniyor.
Resimlerde sıkça kullanılan at
ve kadın figürleri, masalsı bir
ışık ve renk geçişleri ile mitolojik bir haz veriyor.
Heybeliada’da yaşayan Vlad
Gurye’nin 26 Temmuz’da açılan sergisi 4 Ağustos’a kadar
ziyaret edilebilecek.
ADALAR 41
>>> ziyaret
Altan
Öymen’den
Ziyaret
Gazeteci-yazar ve siyasetçi (CHP Eski Genel Başkanı) Altan Öymen, 21 Haziran Cuma
günü Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Farsakoğlu’nu ziyaret etti.
Kendisi de Büyükadalı olan Öymen, Mustafa
Farsakoğlu ile Adalar hakkında sohbet etti.
Musevi Cemaati’nin
Büyükada Ziyareti
Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh,
Başkan Vekili Jojo Nassi, Büyükada Hesed le Avraam Sinagogu Vakfı Başkanı Kurtuluş Morhayim, Yıldırımspor Büyükada Tesisleri Sorumlusu Jak Kumru,
Hahambaşı Müşaviri Yaşar Bildirici ve geçmiş dönem
Başkanları’ndan Silvyo Ovadya’dan oluşan heyet, 14
Temmuz Pazar günü Adalar Belediye Başkanı Mustafa
Farsakoğlu’nu ziyaret etti.
ADALAR 42
Ziyarette Belediye Başkan Vekili Raffi Hermon Araks ve
İdari Başkan Yardımcısı Cevahir Karabulut da yer aldı.
Adaların sorunları ve Belediye’nin yapmış olduğu faaliyetlerin konuşulduğu sohbet, samimi bir ortamda gerçekleşti. Başkan Farsakoğlu, Yassıada ve Sivriada’nın
imara açılmasıyla ilgili olumsuz görüşlerini de heyetle
paylaştı. Heyet, Başkan’a ‘Osmanlı’da Yahudi Kıyafetleri’
adlı serginin kitabını armağan etti.
>>> ziyaret
Osmaniyeli Öğrencilerin
Ada Ziyareti
Osmaniye’nin Düziçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Adalar’ı ziyaret etti. 24 Haziran Pazartesi günü
Büyükada’ya gelen 20 öğrenci, Belediye binasında
Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu’yla
buluştu. Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu’nun
Adalar hakkında verdiği bilgileri ilgiyle dinleyen öğrenciler, Adalar Müzesi’ni gezdikten sonra Adalardan
ayrıldılar.
Berlin Mitte Belediye Başkanı’nın
Adalar Ziyareti
3 Temmuz’da Berlin Mitte Belediye Başkanı
Dr. Christian Hanke ve beraberindeki heyet, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Farsakoğlu’nu ziyaret etti. Mitte Belediyesi
Başkanı Hanke, Beyoğlu Belediyesi ile Kardeş Belediye olduklarını, Adalar Belediyesi
ile de sanat, çevre, kültür gibi bazı konuda
işbirliği yapmak istediklerini söyledi.
Konuklara Adalar’ın tarihi, doğal ve kültürel
yapısı hakkında bilgi veren Başkan Farsakoğlu da, ‘’Altı Kardeş Kentimiz var. Kardeş
Belediye sayısını arttırmaya istekliyiz’’dedi.
ADALAR 43
>>> etkinlik
Gerçek Temizlik ve
Kompost Yapım Atölyesi
Adalar Belediyesi Eğitim, Kültür-Sanat ve Gönüllüler
Merkezi bir ilke daha imza atarak, Adalılara kompost
ve temizlik ürünleri yapımını öğretti.
Buğday Derneği ile işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmalar öncesinde Buğday Derneği Eş Genel Müdürü
Gizem Altın Nance, doğa dostu temizlik ürünleri ve
kompost yapımı hakkında bilgiler verdi. ‘’Dünyamızı ve
geleceğimizi korumanın çevreci çalışmaları yaygınlaş-
44 ADALAR
tırmaktan geçtiğini’’ vurgulayan Nance, çalışma için
Adalar Belediyesi’ne teşekkür etti.
14 Temmuz 2013 tarihinde yapılan atölye çalışmasına
yaklaşık yüz Adalı katıldı. Katılımcılara sirke, karbonat
gibi malzemelerle doğa dostu temizlik maddeleri üretimi öğretildi. Üç saat süren atölye çalışmasında ayrıca
sebze ve meyve gibi organik atıklarla kompost gübre
yapımı hakkında bilgi verildi.
>>> barınak
Sahipsiz
Dostlarımız
Ziyaret Edildi
Adalı hayvanseverler ve Uluslar arası Lions Dernekleri İstanbul Anadolu Yakası, 14 Temmuz 2013 tarihinde
Büyükada Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.
Uluslararası Lions Dernekleri İstanbul Anadolu Yakası
yönetimi, bu yıl 2013-2014 çalışma dönemi genel yönetmeni Lion Selva Ülgen’in kabinesinde, ilk kez Hayvan Haklarını Koruma Komitesi oluşturmuştu. Komite
Başkanı Gönül Çaylı, Başkan Yardımcısı Sevil Koparan
ve Fenerbahçe Lions Kulübü yöneticilerinden Levent
Gülbahar, önce Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Farsakoğlu’nu ziyaret ettiler.
Başkan Farsakoğlu ile sohbet eden heyet, daha sonra Adalar Belediyesi barınak gönüllülerinden Pınar
Satıoğlu’nun organizasyonuyla barınağa gitti. Ziyarete,
Heybeliada Gönüllüleri Derneği Başkanı Ömer Faruk
Berksan, Prof. Dr. Meryem Koray ve Adalı hayvanse-
verler de katıldı. Ziyaret sonucunda barınaktaki köpeklerin sahiplendirilmesi için daha etkin çalışılmasına
karar verildi.
ADALAR 45
>>> sonsuzluğa uğurladıklarımız...
BÜYÜKADA
ALİ BAŞAR 08.06.2013
HAKKI ÖZKORKMAZ 09.06.2013
İRMA MAKSUT 15.06.2013
NAHİT GALİP NOYA 17.06.2013
HASAN HÜSEYİN ALBAYRAK 30.06.2013
NEBAHAT KOÇ 07.07.2013
SİMONTOV GORMEZ 23.07.2013
LOYA DİZEN 23.07.2013
BURGAZADASI
NERİMAN SEZGÜN 10.07.2013
REFİK SEZGÜN 17.07.2013
HAZİRAN-TEMMUZ 2013
MÜNEVVER GÜNENÇ
ABDİ GÜMÜŞÇÜ
MUSA KAZIM KAZAK
RIFKI KARADENİZ
HÜSEYİN EŞKİN
MEHMET ALEV SATAK
MEHMET SAYIN
İSMET KOÇ
MÜŞTAK VAKAN
AHMET NECAT KÖSEOĞLU
HASAN SAMİ OLCAYSOY
GÜLİZAR NİGAR TANIR
YAŞAR DOĞAN
05.06.2013
13.06.2013
14.06.2013
21.06.2013
27.06.2013
07.07.2013
12.07.2013
05.07.2013
16.07.2013
22.07.2013
24.07.2013
11.07.2013
24.07.2013
KINALIADA
MUAZZEZ ŞEKER 07.06.2013
VARTANUŞ BEDİKOĞLU 24.07.2013
HEYBELİADA
Ada’nın
Esnaflarından
Hasan Albayrak
Vefat Etti
Hasan Albayrak, geçirdiği kalp krizi sonucu
hayata veda etti. Belediye çalışanları Mustafa
ve Ali Albayrak’ın babaları olan Hasan
Albayrak’ın naaşı, 30 Haziran Pazar günü
Hamidiye Camii’nden kaldırılarak Büyükada
Mezarlığı’na defnedildi.
Ressam Galip Nahit
Noyan Aramızdan
Ayrıldı
17 Haziran Pazartesi günü aramızdan ayrılan
Büyükada sakinlerinden ressam Galip Nahit
Noyan, Büyükada Hamidiye Camii’nde kılınan
öğlen namazının ardından son yolculuğuna
uğurlandı.
1958 yılında Ankara’da doğan Noyan, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Kütüphanecilik bölümünü bitirmişti. Nahit
Noyan ilk kişisel sergisini 1992 yılında Paris’te
Galerie Mouvances da açtı. Türkiye’de ilk
sergisini 1993 yılında Ankara Türk-Amerikan
Derneği’nde açan Noyan, çok sayıda kişisel
sergi açmıştı.
ADALAR 47
>>> basından
ADALAR 48
>>> basından
ADALAR 49

Benzer belgeler

Sayı 15, Aralık 2013

Sayı 15, Aralık 2013 iyi anlamayı ve yapılacak çalışmaları belirlemeyi kararlaştırdık. 50 civarında bilim insanı, uzman ve sivil örgüt temsilcisinin katıldığı toplantıda, konu kendilerine anlatıldı. Sonunda, Yassıada v...

Detaylı

Sayı 17, Temmuz 2013

Sayı 17, Temmuz 2013 Adalar Belediyesi Bülteni / Yıl: 4 Sayı: 17 / Nisan-Mayıs 2013 / Yerel Süreli Yayın İMTİYAZ SAHİBİ (Adalar Belediyesi adına) SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HUKUK İŞLERİ YAYIN KOORDİNATÖRÜ KÜL...

Detaylı

Gırgır yasağı Adalar için çok önemlidir

Gırgır yasağı Adalar için çok önemlidir iyi anlamayı ve yapılacak çalışmaları belirlemeyi kararlaştırdık. 50 civarında bilim insanı, uzman ve sivil örgüt temsilcisinin katıldığı toplantıda, konu kendilerine anlatıldı. Sonunda, Yassıada v...

Detaylı

Heybeliada Sanatoryumu`nun Geleceği Ne

Heybeliada Sanatoryumu`nun Geleceği Ne iyi anlamayı ve yapılacak çalışmaları belirlemeyi kararlaştırdık. 50 civarında bilim insanı, uzman ve sivil örgüt temsilcisinin katıldığı toplantıda, konu kendilerine anlatıldı. Sonunda, Yassıada v...

Detaylı

Sayı 12, Mayıs 2012

Sayı 12, Mayıs 2012 iyi anlamayı ve yapılacak çalışmaları belirlemeyi kararlaştırdık. 50 civarında bilim insanı, uzman ve sivil örgüt temsilcisinin katıldığı toplantıda, konu kendilerine anlatıldı. Sonunda, Yassıada v...

Detaylı