800 sınıfı

Transkript

800 sınıfı
P R OF ES Y ON EL A L ET LE R
800JE Dökme Demir Meyve Sıkacağı
Model 800JE
Yayın 2/07
PROFESYONEL SINIFI ALETLER
800 SINIFI
İÇİNDEKİLER
4
Giriş
5
Breville önce güvenlik tavsiye eder
6
Breville 800 Sınıfı™ Meyve Sıkacağınızı tanıyın
8
Breville 800 Sınıfı™ Meyve Sıkacağınızın Birleştirilmesi
11
Breville 800 Sınıfı™ Meyve Sıkacağınızın Kullanımı
14
Breville 800 Sınıfı™ Meyve Sıkacağınızın Sökülmesi
17
Temizlik
20
Sorun giderme rehberi
21
Meyve sıkma hakkında ipuçları
23
Tarifler
BREVILLE ÖNCELİKLE GÜVENLİK TAVSİYE EDER
Bizler, Breville’de güvenlik konusunda yüksek bir bilince sahibiz. öncelikle değerli müşterilerimizin güvenliği düşünülerek tasarlanır ve üretilir. Bunun
yanı sıra, herhangi bir elektrikli aleti kullanırken aşağıdaki güvenlik tedbirlerine bağlı kalınması müşterilerimizden rica olunur:
800 Sınıfı ® MEYVE SIKACAĞINIZ VE BÜTÜN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Muhteşem ve son derece sessiz motorundan, piyasada
mevcut kasasına kadar 800 sınıfı dökme demir meyve
sıkacağınız işlevselliği, güvenilirliği ve sade tasarımıyla
mükemmel bir denge sunar.
Bu kitapçığı geliştirirken hedefimiz yeni meyve sıkacağınızın
inanılmaz çok yönlülüğünü keşfedebilmeniz için size bir
başlangıç noktası sunmaktı. Taze ve sağlıklı meyve ve sebze
tariflerinden temizlik ve bakım rehberine kadar her sayfanın,
uzun yıllar boyu sürecek sağlık ve afiyet kazanmanıza
yardımcı olacağını umuyoruz.
Teşekkür ve tebrik eder…
Satın aldığınız ürünün keyfine varmanızı dileriz.
• Meyveleri besleme kanalına parmaklarınızla
itmeyiniz. Daima aletle birlikte verilen meyve
itme aparatını kullanınız.
• Küçük keskin diş ve Paslanmaz Çelik Filtre
Sepetinin ortasındaki bıçağa dokunmayınız.
• Besleme Kanalındaki keskin bıçağa
dokunmayınız.
• Güç prizine bağlayarak çalıştırmadan önce her
zaman 800 Sınıfı ® Meyve Sıkacağınızın doğru
ve tamamen monte edilmiş olduğundan emin
olunuz. The unit will not turn ‘ON’ unless properly
assembled.
• 800 Sınıfı ® Meyve Suyu Sıkacağını daima
kuru, düz bir yüzey üzerinde kullanınız.
• 800 Sınıfı ® Meyve Suyu sıkacağını – cihaz
gözetimsiz bırakılacak olursa – kullanımsa
değilse – temizlemeden önce – cihazı
kaldırmadan önce, sökme, toplama ve saklama
işlemlerinde her zaman güç prizinden kapalı
konuma getiriniz ve cihazın fişini çekiniz.
• Çekirdekli meyveleri çekirdeklerini çıkarmadan
sıkmayınız.
herhangi bir hasara karşı düzenli olarak
inceleyiniz. Herhangi bir hasar görülmesi halinde
aletin kullanımını derhal durdurunuz ve muayene,
değişim veya tamir için aleti bir bütün halinde
en yakın yetkili Breville servis merkezine
götürünüz.
• Çalıştırmadan önce tüm talimatları dikkatlice
okuyunuz ve ileride kullanmak üzere bir başvuru
kaynağı olarak saklayınız.
• Güç kablosunu veya motor bloğunu suya veya
herhangi bir sıvıya sokmayınız. Güç kablosu ve
motor bloğunu temizlemek için su püskürtücüsü
kullanmayınız.
• Bu alet, gözetim olmaksızın küçük çocukların
veya güçten düşmüş yaşlı kişilerin kullanımına
uygun değildir.
• Aleti kullanırken asla başından ayrılmayınız.
• Küçük çocuklar aletle oynamamaları için gözetim
altında tutulmalıdır.
• Sert meyve ve sebzeleri hızlı devirde ve yüksek
basınç altında sıkarken, 800 sınıfı ® Meyve
Sıkacağını bir seferde bir dakikadan uzun
çalıştırmayınız.
• Kabloyu, fişi ve aletin kendisini, oluşabilecek
• Kablonun masa veya tezgâhtan aşağı
sarkmasını, sıcak yüzeylere değmesini veya
düğümlenmesini önleyiniz.
• Aleti sıcak gaz veya elektrikle çalışan ocakların
yakınına veya sıcak bir fırınla temas edebileceği
yerlere yerleştirmeyiniz.
• Temizleme dışında herhangi bir bakım, yetkili
bir Breville Servis Merkezi’nde
gerçekleştirilmelidir.
• Bu cihazı kullanım amacı dışında kullanmayınız.
Hareket halindeki araç veya gemilerde
kullanmayınız. Ev dışındaki ortamlarda
kullanmayınız.
• Elektrikli cihazları kullanırken ek güvenlik
sağlamak için artık akım cihazı (güvenlik kilidi)
kurmanız tavsiye edilir. Cihazın çalışmasını
sağlayan elektrik devresine, 30mA'yı geçmeyen
bir anlık artık akımla çalışan güvenlik kilidi
yerleştirmeniz tavsiye edilir. Profesyonel yardım
için elektrik teknisyeninizle görüşünüz.
• Temizlik ve bakım talimatlarına kesinlikle uyunuz.
UYARI: SÜPER GENİŞ BESLEME KANALI BESLEME KANALINA ELLERİNİZİ VEYA YABANCI
CİSİMLERİ SOKMAYINIZ DAİMA ALETLE BİRLİKTE VERİLEN MEYVE İTME APARATINI KULLANINIZ.
BREVILLE ÖNCELİKLE GÜVENLİK TAVSİYE EDER
BREVILLE ÖNCELİKLE GÜVENLİK TAVSİYE EDER
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZI TANIYIN
Süper geniş besleme kanalı bütün
halinde bulunan elmalar, havuçlar,
domatesler ve soyulmuş portakallar
için uygundur. Meyve ve sebze sıkma
işlemini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Emniyet kilidi kolu
–
Meyve suyu sıkacağı,
sıkacak kapağı yerinde değilken ve
emniyet kilidi kolu dikey çalışma
konumunda değilken çalışmaz.
Entegre kollu (bulaşık makinelerine
uygun) geniş posa toplayıcı kabı
Meyve itici aparat
süper geniş besleme kanalına bütün
halindeki meyve ve sebzeleri itmek için
Dahili köpük ayırıcısı
Bu eklenti, meyve suyu bardağa
koyulurken oluşan köpüğün sudan
ayrılmasını sağlar (tercihe bağlı).
Sıkacak kapağı
(bulaşık makinelerine uygun)
Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre
sepeti
(bulaşık makinelerine uygun)
Meyve suyu sürahisi kapağı
kapak kapalıyken sıkıcının çalışmasına
imkân vererek sıkma işlemi sırasındaki
sıçramaları engeller. Meyve suyunu
buzdolabında saklarken sürahi kapağını
takınız.
1 litrelik meyve suyu sürahisi
Bulaşık makinelerine uygun sağ veya sol
elle kullanıma yönelik entegre kollu
1 litrelik meyve suyu sürahisi
İki devirli elektronik kumanda
Karpuz gibi yüksek miktarda su içeren
yumuşak meyveler için düşük hız
Sert meyve ve sebzeler için yüksek hız
Yüksek performanslı motor
“OFF” (kapama) tuşu
Aşırı ısınmaya karşı korumak için
aşırı yüke karşı koruma tuşu
(resimde gösterilmemiştir)
Kablo
aletin çevresinde, bloğun alt kısmına
takılıdır (resimde gösterilmemektedir).
NOT:
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZI TANIYIN
Meyve sürahisinde köpük olması
için yalnızca meyveleri sıkmadan
önce kapağını çıkartınız.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZI TANIYIN
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN BİRLEŞTİRİLMESİ
ADIM 1.
Çevre filtre kâsesini motor bloğunun
üstüne yerleştiriniz.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN BİRLEŞTİRİLMESİ
2. Adım:
Paslanmaz çelik filtre sepetindeki okları motor
sürücüsü bağlantısı üzerindeki oklar ile aynı
hizaya getirerek tık sesi ile yerine oturana kadar
aşağı bastırınız. Paslanmaz çelik filtre sepetinin
emniyetli bir şekilde çevre filtre kâsesi içerisine
ve motor bloğu üzerine takıldığından emin olunuz.
3. Adım:
Meyve suyu sıkacağı kapağını çevre filtre kâsesi
üzerine, meyve sıkacağı kapağını paslanmaz
çelik filtre sepeti üzerine getirip aşağı indirerek
yerleştiriniz.
4. Adım:
5. Adım:
5,1. Adım:
Emniyet kilidi kolunu yukarı kaldırarak kapağın
her iki yanındaki oluklara tespit ediniz. Bu
aşamada emniyet kilidi kolunun dikey konumda,
meyve suyu sıkacağı kapağının üstündeki yere
kilitli olması gerekir.
Meyve itme aparatını aparattaki olukları besleme
kanalının üst tarafının iç kısmında bulunan küçük
çıkıntıya hizalayarak besleme kanalından aşağı
kaydırınız.
Meyve itme aparatını besleme kanalından aşağı
kaydırmaya devam ediniz.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN BİRLEŞTİRİLMESİ
6. Adım:
Posa toplama kabını hafifçe yatırarak yerine
oturtunuz.
İpucu:
Yıkama işlemini en aza indirmek için posa toplama
kabı içerisine, posayı toplamak için plastik bir buzdolabı
poşeti (veya plastik alışveriş poşeti) yerleştiriniz.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN BİRLEŞTİRİLMESİ
7. Adım:
Meyve suyu sürahisini 800 Sınıfı ® meyve suyu
sıkacağınızın sağ tarafındaki meyve suyu dışarı
boşaltma ağzı altına yerleştiriniz. Sıçramaları
önlemek için üzerine kapak yerleştirilebilir.
Not:
Meyve suyunu koymak için bir
bardak da kullanılabilir.
Çalıştırma
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN KULLANIMI
HIZ SEÇME TABLOSU
ELMALAR
1. Adım:
Sıkmak için seçtiğiniz meyve ve sebzeleri
yıkayınız.
NOT: Besleme kanalına bütün
halinde sığacaklarından, elma,
havuç ve salatalık gibi meyve
ve sebzelerin kesilmesine
gerek yoktur. Havuç sıkarken,
havucu besleme kanalına en
son baş kısmı girecek şekilde
yerleştiriniz.
3. Adım:
Güç kablosunun fişini 230/240 Vlık bir prize
yerleştiriniz ve aleti açma/kapama düğmesinden
açınız . İki kademeli devir anahtarını sıkılacak
olan meyve veya sebze tipine bağlı olarak, düşük
hız için aşağı veya yüksek hız için yukarı getiriniz,
cihaz otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
Farklı meyve ve sebzelerin sıkılması için hız seçim
tablosunu kılavuz olarak kullanınız.
4. Adım:
Motor çalışır durumdayken meyveyi besleme
kanalına yerleştiriniz. Meyve itme aparatını
kullanarak meyveyi yavaşça besleme
kanalından aşağı itiniz. Maksimum miktarda
su elde etmek için itme aparatını daima yavaşça
itiniz.
5. Adım:
2. Adım:
800 Sınıfı ® Meyve suyu sıkacağının doğru şekilde
kurulduğundan emin olunuz. Her kullanımdan
Meyve suyu sürahiye dolar ve ayrılan posa,
önce paslanmaz çelik filtrenin iyice
posa toplama kabında birikir.
temizlendiğinden emin olunuz (sf: 19 -20 ‘deki
temizlik bölümüne bakınız). Sıkma işlemine
başlamadan önce meyve suyu sürahisini (veya
bardağı) meyve suyu boşaltma ağzının altına
yerleştirdiğinizden emin olunuz.
HaB
YÜKSEK
AŞIRI YÜKE KARŞI KORUMA TUŞU
KAYISILAR(ÇEKİRDEKLERİ ÇIKARILMIŞ) DÜŞÜK
PANCAR
YÜKSEK
YABANMERSİNİ
DÜŞÜK
NOT:
® meyve suyu sıkacağı kapatılıp
BROKOLİ
DÜŞÜK
posa toplama kabı, dikkatlice
BRÜKSEL LAHANASI
YÜKSEK
çıkarıldıktan sonra boşaltılabilir.
LAHANA
DÜŞÜK
(Sıkma işlemine devam etmeden
HAVUÇ
YÜKSEK
önce boşalttığınız posa toplama
KARNABAHAR
DÜŞÜK
kabını yerine takınız).
KEREVİZ
YÜKSEK
Düzgün çalışmayı
SALATALIK
DÜŞÜK
REZENE
YÜKSEK
hasar verebileceğinden, posa
ÜZÜMLER (ÇEKİRDEKSİZ)
DÜŞÜK
DÜŞÜK
toplama kabını taşırmayınız.
KİVİ
MANGO
Breville 800 Sınıfı ® Meyve suyu sıkacağına aşırı
yüklerle aşırı ısınmaya karşı koruyucu işlev gören
bir güvenlik cihazı takılıdır. Böyle bir durum meydana
gelirse 800 Sınıfı ® Meyve Suyu Sıkacağı otomatik
olarak aşırı yüke karşı koruma tuşunu çalıştıracak
ve cihaz kendini kapalı konuma getirecektir.
Sıkma işlemi sırasında 800 Sınıfı
Bu durumda gücü güç çıkışından kapalı konuma
getiriniz (OFF) ve cihazı soğumaya bırakınız.
Ardından Motor bloğunun altında bulunan Aşırı
Yüke Karşı Koruma Tuşuna basınız. Güvenlik cihazı
sıfırlanacak ve 800 Sınıfı® meyve suyu sıkacağı
yeniden kullanıma hazır olacaktır.
engelleyeceğinden veya alete
DÜŞÜK
KAVUNLAR
DÜŞÜK
TÜYSÜZŞEFTALİLER(ÇEKİRDEĞİÇIKARILMIŞ) DÜŞÜK
PORTAKALLAR (SOYULMUŞ)
YÜKSEKVEYADÜŞÜK
ŞEFTALİLER(ÇEKİRDEKLERİÇIKARILMIŞ) DÜŞÜK
ARMUTLAR
SERTİÇİNYÜKSEKYADA
YUMUŞAKİÇİNDÜŞÜK
ANANAS
YÜKSEK
İpucu:
Yıkama işlemini en aza indirmek için posa toplama
kabı içerisine, posayı toplamak için bir buzdolabı
poşeti (veya plastik alışveriş poşeti) yerleştiriniz.
ERİKLER (ÇEKİRDEKLERİ ÇIKARILMIŞ) DÜŞÜK
UYARI: MEYVEYİ BESLEME KANALINDAN AŞAĞI İTMEK İÇİN VEYA
BESLEME KANALINI TEMİZLEMEK İÇİN ASLA PARMAKLARINIZI
KULLANMAYINIZ.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN KULLANIMI
AHUDUDULAR
DÜŞÜK
DOMATES
DÜŞÜK
DÜŞÜK
KARPUZ
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN KULLANIMI
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN SÖKÜLMESİ
ADIM 1.
800 Sınıfı ® Profesyonel Meyve Suyu Sıkacağı
üzerindeki “OFF" tuşuna basınız ve daha sonra
güç çıkışından kapayarak fişini çekiniz.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN SÖKÜLMESİ
2. Adım:
3. Adım:
Posa toplama kabını, kolu tutarak ve kabı alt
kısmı üzerinde döndürerek meyve suyu
sıkacağından çıkarınız.
Her iki elinizi kilit kolunun yanlarına yerleştiriniz
ve kolu geri çekerek sıkacak kapağının her iki
tarafında bulunan olukların üzerine kaldırınız.
4. Adım:
Kilit kolunu aşağı indiriniz.
5. Adım:
800 Sınıfı ® meyve suyu sıkacağının kapağını
kaldırınız.
6. Adım:
Paslanmaz çelik filtre sepetini çıkarmak için,
sıkacağı alt kısmından tutup meyve suyu
boşaltma ağzını kullanarak çevre filtre kâsesini
döndürünüz.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN SÖKÜLMESİ
DİKKAT: SON DERECE KESKİN
TİTANYUM TAKVİYELİ
KESİCİ DİSK VE DİŞLER
7. Adım:
Paslanmaz çelik filtre sepetini yerinde bırakarak
çevre filtre kâsesini kaldırınız.
BREVİLLE 800 SINIFI™ MEYVE SIKACAĞINIZIN SÖKÜLMESİ
8. Adım:
Paslanmaz çelik filtre sepetini çıkarmak için çevre
filtre kâsesini ters çevirerek filtre sepetini dikkatlice
yerinden çıkarınız. (Filtre sepetinin lavabo başında
çıkarılması tavsiye edilir).
UYARI:
PASLANMAZ ÇELİK FİLTRE
SEPETİ SÜPER KESKİN
BIÇAKLARI VE DİŞLERİ
OLAN TİTANYUM TAKVİYELİ
KESİCİ DİSK İÇERİR.
FİLTRE SEPETİNİ
TUTARKEN DİŞLERE VE
BIÇAĞA DOKUNMAYINIZ.
Temizlik
BAKIM VE TEMİZLİK
•
800 Sınıfı ® meyve suyu sıkacağının kapalı ve
gücün güç çıkışından kapatılmış olduğundan
mutlaka emin olunuz. Cihazı temizlemeden,
sökmeden veya birleştirmeden ve depolamadan
önce fişi prizden çekiniz.
•
Bu talimatlara, normal kullanım esnasında
meyve ile temas eden parça ve yüzeylerin
temizliğinde uyunuz.
•
Kolay bir temizlik için – her kullanımdan sonra,
ıslak posayı çıkarmak için, sökülebilen parçaları
derhal akan suda çalkalayınız. Parçaların
kurumasını bekleyiniz.
•
Alet söküldükten sonra (bkz. Sayfa 15-17) tüm
çıkarılabilir parçalar sıcak, sabunlu suda
yıkanabilir.
•
800 Sınıfı ® meyve sıkacağı kapağı, çevre filtre
kâsesi, posa toplama kabı, paslanmaz çelik
filtre sepeti ve 1 litrelik meyve suyu sürahisi
bulaşık makinesine uygundur (yalnızca üst raf).
•
Motor bloğunu nemli bir bezle siliniz.
UYARI:
FİLTRE SEPETİNİN MERKEZİNDE VE BESLEME KANALINDA MEYVE
SUYU SIKMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYVE VE SEBZELERİ İŞLEYEN
KÜÇÜK KESKİN DİŞLERİ VE BIÇAKLARI BULUNAN TİTANTUM
TAKVİYELİ KESİCİ BİR DİSK VARDIR. FİLTRE SEPETİ VEYA
BESLEME
KANALINI TUTARKEN DİŞLERE VE BIÇAĞA DOKUNMAYINIZ.
BAKIM VE TEMİZLİK
•
Meyve suyu sıkarken istikrarlı sonuçlar elde
etmek için aletle birlikte verilen naylon fırçayı
kullanarak paslanmaz çelik filtre sepetini iyice
temizlediğinizden emin olunuz. Naylon bulaşık
fırçasını kullanarak paslanmaz çelik filtre
sepetini, çeşme suyunun altında tutunuz ve
sepetin içini fırçalayınız, küçük gözeneklerin
bloke olmadığından emin olmak için ışığa doğru
tutunuz. Deliklerin tıkalı olması durumunda
paslanmaz çelik filtre sepetini deliklerdeki
artıkları yumuşatmak için %10 oranında limon
suyu içeren sıcak suya batırınız. Alternatif olarak
paslanmaz çelik filtre sepetini bulaşık
makinesinde yıkayınız.
• Paslanmaz çelik filtre sepetini çamaşır suyuna
batırmayınız.
• Paslanmaz çelik filtre sepeti kolaylıkla hasar
görebileceğinden, sepeti daima özenle
kullanınız.
• Kuvvetli renklere sahip meyve ve sebzeler
plastiğin renginin atmasına neden olabilir. Bu
durumu önlemek için, parçaları kullanımdan
sonra derhal yıkayınız.
• Renk atması durumunda plastik parçalar %10
oranında limon suyu içeren suya batırılabilir
veya aşındırıcı özelliği olmayan bir temizlik
maddesiyle temizlenebilir.
NOT:
Temizliğin etkisini artırmak için,
sıkma işlemi tamamlandıktan
hemen sonra, paslanmaz çelik filtre
sepetini 10 dakika kadar sabunlu
sıcak suda bekletiniz. Posanın filtre
üzerinde kuruması halinde filtre
üzerindeki ince gözenekler
kapanarak sıkacağın etkinliğini
azaltabilir.
Sizin için, 800 Sınıfı ® meyve suyu
sıkacağı ile birlikte naylon bir
temizleme fırçası verilmektedir.
İpucu:
Yıkama işlemini en aza indirmek için posa toplama
kabı içerisine, posayı toplamak için bir buzdolabı
poşeti (veya plastik alışveriş poşeti) yerleştiriniz.
Sıkma işlemi tamamlandığında posa ile dolan
poşeti çıkarınız ve çöp kutusuna atınız (Posa
kullanımı ile ilgili fikirler için bkz. Sayfa 38).
BAKIM VE TEMİZLİK
MEYVE SUYU SIKMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI
SORUN GİDERME REHBERİ
MUHTEMEL SORUN
KOLAY ÇÖZÜM
Makine Açma düğmesinden
açıldığında çalışmıyor
Emniyet kilidi kolu doğru şekilde sıkacak kapağının yan taraflarındaki oluklara oturtularak dikey çalışma
konumuna getirilmemiş olabilir (bkz. Sayfa 10'daki 4. adım).
Motor, sıkma işlemi sırasında
duruyor
Sıkma işlemi çok hızlı yapılıyorsa kapağın altında ıslak posa birikimine neden olabilir. Meyve itme aparatını
daha yavaş iterek sıkma işlemini yavaşlatmayı deneyiniz (bkz. Sayfa 13’daki 4. adım) Çevre filtre kâsesini,
paslanmaz çelik filtreyi ve sıkacak kapağını temizleyiniz. LOW (düşük) hız ayarı yerine HIGH (yüksek) hız
ayarını seçiniz, sıkma işlemimi durdurunuz.
Paslanmaz çelik filtre
sepetinde çok fazla posa
birikiyor
Meyve suyu sıkacağının kapağını çıkarınız (bkz. sf: 15 1- 8. maddeler), posayı kazıyarak çıkarınız, yeniden
takınız (bkz. Sf: 9 1- 7. maddeler) ve sıkma işlemini yeniden başlatınız. (Yumuşak ve sert) sebze ve meyve
çeşitlerini dönüşümlü sıkmayı deneyiniz.
Posa çok ıslak ve sıkılan
meyve suyu az
Sıkma işlemini daha yavaş yapınız. Paslanmaz Çelik Filtre Sepetini çıkarınız (bkz: sf: 15, 1- 8. maddeler)
ince bir fırçayla gözenekli duvarlarını iyice temizleyiniz. Paslanmaz çelik filtre sepetini sıcak suda çalkalayınız.
Gözenek deliklerinin tıkanmış olması halinde, delikleri açmak için, paslanmaz çelik filtre sepetini %10 oranında
limon suyu içeren sıcak suya sokunuz veya bulaşık makinesinde yıkayınız. Bu işlem, meyve suyu akışını
engelleyebilecek birikmiş meyve ve sebze liflerini ortadan kaldıracaktır.
Meyve suyu, sıkacak
kapağının kenarı ile
paslanmaz çelik filtre
sepetinin arasından sızıyor
Meyve itme aparatını daha yavaş iterek sıkma işlemini yavaşlatmayı deneyiniz (bkz. Sayfa 13’deki 4. adım)
Çevre filtre kâsesi boşaltma ağzından dışarı meyve suyu püskürtüyor
Sulu meyve ve sebzeler (domates ve karpuz) düşük hızda sıkılmalıdır.
Cihaz kapanmayacaktır.
Meyve itme aparatını daha yavaş iterek sıkma işlemini yavaşlatmayı deneyiniz (bkz. Sayfa 13’deki 4. adım)
SORUN GİDERME REHBERİ
MEYVE SULARI İLE İLGİLİ BİLGİ
Meyve suları öncelikle tat, yumuşaklık ve aromaları
bakımından ele alınıyor olsa da, sağlığa olan
yararları kesin bir şekilde içim tecrübesinin keyfini
artırır.
SEBZE VE MEYVE SATIN ALIRKEN VE
SAKLARKEN
• Sıkmadan önce meyve ve sebzeleri daima
yıkayınız.
• Sıkmak için daima taze meyve ve sebzeleri
kullanınız.
Meyve ve sebzelerin besleyici kısımlarının %95' • Paradan tasarruf etmek ve daha da taze bir ürün
için, mevsim meyve veya sebzelerini alınız.
i sularında bulunur. Taze meyve ve sebzelerden
• Saklamadan önce sıkma işlemine hazır olmaları
elde edilen sular, dengeli bir beslenmenin önemli
için meyve ve sebzeleri yıkayınız.
bir parçasıdır. Taze meyve ve sebze suları kolay • Meyve ve sert sebzelerin çoğu oda sıcaklığında
ulaşılabilen bir vitamin ve mineral kaynağıdır.
saklanabilir. Domates, taneli meyveler, yapraklı
yeşillikler, kereviz, salatalık ve ot türü daha nazik
Meyve suları kanda hızlı bir şekilde emildiğinden,
ve bozulabilir meyve ve sebzeler ihtiyaç duyulana
vücudun besinleri sindirmesi için en hızlı yoldur.
kadar buzdolabında saklanmalıdır.
Kendi meyve suyunuzu hazırlarken içeriğin kontrolü
tamamen sizdedir. Malzemeleri seçerek, şeker,
tuz veya diğer tatlandırıcılardan kullanıp
kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz.
MEYVE VE SEBZELERİN HAZIRLANMASI
• Mango, guava, kavun veya ananas gibi sert
veya yenmeyen kabuğa sahip meyvelerin
kabukları sıkılmadan önce daima soyulmalıdır.
• Narenciye meyvelerinin kabukları soyulursa
800 Sınıfı (R) meyve suyu sıkacağında
sıkılabilir.
• Nektarin, şeftali, mango, kayısı, erik ve kiraz
gibi sert çekirdekli tüm meyvelerin çekirdekleri
sıkma işleminden önce çıkarılmalıdır.
• Elma suyundaki kararmayı önlemek için elma
suyuna az miktarda limon suyu eklenebilir.
İPUCU:
800 Sınıfı ® Profesyonel Meyve Suyu
Sıkacağınızda zindeleştirici etkisi olan köpüklü
portakal suyu hazırlayabilirsiniz. Portakalları
soyduktan sonra sıkınız. (En iyi sonuç için
sıkmadan önce portakalları soğutunuz).
Vitamin kaybını önlemek için, taze sıkılmış meyve
suları sıkıldıktan hemen sonra tüketilmelidir.
MEYVE SUYU SIKMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI
DOĞRU TEKNİK
Farklı türdeki malzemeleri bir arada sıkarken yavaş
hızda daha yumuşak olan malzemeden başlayarak
daha sert olan malzemeler için hızı artırınız.
POSANIN KULLANIMI
Meyve ve sebzeler sıkıldıktan sonra geriye kalan
posa çoğunlukla lif ve selülozdan oluşur ve meyve
suyundaki gibi günlük dengeli beslenme için gerekli
yaşamsal besinleri içerdiğinden birçok şekilde
Ot, filiz veya yapraklı yeşil sebzeleri sıkarken en iyi
kullanılabilir.
sonucu elde etmek için, sebzeleri birbirine sarıp
demet haline getirerek ya da yavaş hızda sıkılan DOĞRU KARIŞIMIN ELDE EDİLMESİ
Bunlardan başka posa, köfte, güveç ve çorba harcı
malzeme kombinasyonlarının orta aşamasında Lezzetli meyve suları hazırlamak zor değildir. Daha olarak veya meyve posası halinde bir kâseye
önceden kendi sebze ve meyve suyunuzu yerleştirilip üstü kapatıldıktan sonra fırınlanarak basit
sıkınız.
hazırladıysanız, yeni kombinasyonlar
bulmanın ne kadar kolay olduğunu bilirsiniz. tatlıların yapımında kullanılabilir.
Tat, renk, sertlik ve malzeme tercihi kişinin Tüketilerek kullanımı dışında posa, bahçelerde
NOT: Eğer yalnızca bitkilerin veya
kendisine bağlıdır. Sadece en sevdiğiniz tatları gübre olarak kullanılır.
yeşil yapraklı sebzelerin
ve meyveleri gözünüzün önüne getirip,
suyunu sıkacaksanız, santrifüj
bunların birlikte iyi gidip gitmeyeceğini
sıkacağının yapısı nedeniyle
meyve suyu verimi düşük
düşününüz. Bazı güçlü tatlar diğer
NOT: Posanın içerisinde artık meyve
olacaktır. Diğer meyve ve
malzemelerin tadını bastırabilir. Bununla
ve sebze parçaları bulunabilir.
sebzelerle birlikte sıkmanız
birlikte, nişastalı, posalı malzemeleri su oranı
Bu parçalar, posa herhangi bir
tavsiye edilir.
yüksek malzemelerle bir araya getirmek iyi
tarifte kullanılmadan önce
bir püf noktasıdır.
ayıklanmalıdır.
Her meyve ve sebzenin suyu farklı
miktarlardadır. Bu durum, aynı türdeki meyve
ve sebzeler için de aynıdır. Ör. Bir kiloluk
domatesten diğer bir kiloluk domatesten
çıkan sudan fazla su çıkabilir. Meyve suyu
tarifleri kesin olmadığından, herhangi bir
meyve suyunda belirtilen kesin miktar,
karışımın başarısı bakımından çok önemli
değildir.
MEYVE SUYU SIKMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI
NOT: Maksimum miktarda su elde
etmek için itme aparatını
daima yavaşça itiniz.
Tarifler
TARİFLER – TAZE BAŞLANGIÇLAR
ELMA, HAVUÇ VE KEREVİZ SUYU
Yaklaşık olarak 2 fincan
Havuç veya elma miktarını meyve suyunu daha
tatlı veya daha lezzetli hale getirmek için damak
zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
4 adet ufak Granny Smith elma
3 adet orta boy temizlenmiş havuç
4 adet kereviz sapı
1. Elmaları, havuçları ve kerevizi Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
İyice karıştırınız ve derhal servis ediniz.
TARİFLER – TAZE BAŞLANGIÇLAR
DOMATES, HAVUÇ, KEREİZ VE MİSKET
LİMONU SUYU
HAVUÇ, PANCAR VE PORTAKAL SUYU
ELMA, ŞEFTALİ VE GREYFURT SUYU
ANANAS, ŞEFTALİ VE ARMUT SUYU
ELMA, ARMUT VE ÇİLEK SUYU
Yaklaşık olarak 2 fincan
Yaklaşık olarak 2 fincan
Yaklaşık olarak 3 fincan
Yaklaşık olarak 3 fincan
Yaklaşık olarak 3 fincan
2 adet orta boy temizlenmiş havuç
3 adet orta boy temizlenmiş pancar
4 adet soyulmuş portakal
1. Havuçları, pancarı ve portakalları Meyve
Suyu Sıkacağında işleyiniz.
1 adet küçük Delicious elma
2 büyük şeftali, ikiye ayrılmış ve çekirdekleri
çıkartılmış
2 adet soyulmuş greyfurt
1. Elmayı, şeftalileri ve greyfurdu Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
½ küçük ananas, 2 adet ikiye bölünmüş ve
çekirdekleri çıkarılmış şeftali, 2 adet küçük
ve olgun armut
1. Ananas, şeftalileri ve armutları Meyve Suyu
Sıkacağında işlemden geçiriniz.
1 adet ufak Granny Smith elma
3 adet küçük ve olgun armut
1 fincan ayıklanmış çilek
1. Elmayı, armutları ve çilekleri Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
Hemen servis ediniz.
2 adet orta boy domates
1 adet büyük boy temizlenmiş havuç
2 adet kereviz sapı, 1 adet ayıklanmış ve
soyulmuş misket limonu
1. Domatesleri, havucu, kerevizi ve misket
limonunu Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
Hemen servis ediniz.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER – TAZE BAŞLANGIÇLAR
KAVUN, NANE VE MANGO SUYU
Yaklaşık 2 fincan
DOMATES, SALATALIK, MAYDANOZ VE
HAVUÇ SUYU
KUMERA, KEREVİZ, ZENCEFİL VE
PORTAKAL SUYU
YABAN HAVUCU, KEREVİZ VE ARMUT SUYU
Yaklaşık olarak 3 fincan
Yaklaşık olarak 3 fincan
Yaklaşık olarak 3 fincan
2 adet ayıklanmış yaban havucu
3 adet orta boy domates
1 büyük salatalık
1 büyük demet taze maydanoz
4 sap ayıklanmış kereviz
1 küçük kumera (tatlı patates), soyulmuş,
ikiye bölünmüş
2,5 cm'lik taze zencefil
1. Kavunu, naneyi ve mangoyu Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
3 adet orta boy temizlenmiş havuç
1. Domatesleri, salatalığı, maydanozu ve
havuçları Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
4 sap ayıklanmış kereviz
4 adet orta boy sapı çıkarılmış armut
1. Yaban havuçlarını, kerevizi ve armutları
Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
4 adet soyulmuş portakal
Hemen servis ediniz.
Hemen servis ediniz.
Hemen servis ediniz.
½ küçük kavun, soyulmuş, çekirdekleri
çıkarılmış ve ikiye bölünmüş
3 dal taze nane yaprağı
1 adet ikiye bölünmüş, soyulmuş ve
çekirdekli mango
TARİFLER – TAZE BAŞLANGIÇLAR
1. Kerevizi, kumerayı, zencefili ve portakalları
Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER – TAZE BAŞLANGIÇLAR
REÇETELER – VİTAMİN TAKVİYELERİ
DOMATES, HAVUÇ VE KIRMIZI DOLMALIK
BİBER (CAPSİCUM) SUYU
Yaklaşık olarak 3 fincan
2 adet küçük boy kırmızı dolmalık biber
3 adet orta boy domates
3 adet ayıklanmış havuç
4 dal maydanoz
1. Biberlerin alt kısmını ayıklayarak
çekirdeklerini çıkarınız.
2. Domatesleri, havuçları, maydanozu ve
biberleri Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
REÇETELER – VİTAMİN TAKVİYELERİ
BÖĞÜRTLEN, ARMUT VE GREYFURT SUYU
PANCAR, ELMA VE KEREVİZ SUYU
Yaklaşık olarak 3 fincan
Yaklaşık olarak 2 fincan
250g böğürtlen
4 adet orta boy ayıklanmış pancar,
3 adet olgun armut
2 adet soyulmuş greyfurt
1. Böğürtlenleri, armutları ve greyfurdu Meyve
Suyu Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
2 adet orta boy Granny Smith elma,
4 sap kereviz
1. Pancarı, elmaları ve kerevizi Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
YABANMERSİNİ, BÖĞÜRTLEN, ÇİLEK VE
MİSKET LİMONU SUYU
SALATALIK, KEREVİZ, REZENE VE
FASULYE FİLİZİ SUYU
KÖPÜKLÜ PORTAKAL SUYU
Yaklaşık olarak 3 fincan
Yaklaşık olarak 3 fincan
1 kg portakal, soyulmuş
500g böğürtlen 500g yabanmersini
1 büyük salatalık
1. Portakalları meyve suyu sıkacağında işleyiniz.
500g çilek, ayıklanmış
1 limon, soyulmuş
3 sap kereviz
Hemen servis ediniz.
1. Böğürtlenleri, yabanmersinlerini, çilekleri ve
misket limonunu Meyve Suyu Sıkacağında
işleyiniz.
2 fincan fasulye filizi
1. Salatalığı, kerevizi, rezeneyi ve fasulye
filizlerini Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
1 baş ayıklanmış rezene
4 kişilik/8-10 fincan
(En iyi sonuç için sıkmadan önce portakalları
soğutunuz).
Hemen servis ediniz.
REÇETELER – VİTAMİN TAKVİYELERİ
TARİFLER – SULU ÖĞLE YEMEKLERİ
ERİŞTELİ TAZE SEBZE ÇORBASI
4 kişilik
1 küçük domates
1 küçük soyulmuş ve ayıklanmış soğan
2 adet havuç
1 adet yeşil dolmalık biber (capsicum), alt
kısmı ve çekirdekleri çıkarılmış
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı kepek unu
375 ml sebze suyu
425g konserve pişmiş fasulye
1 paket 2 Dakikada Hazır Erişte
Taze öğütülmüş biber
1. Domatesi, soğanı, havuçları ve yeşilbiberi
Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
2. Bir tencerede orta ateşte tereyağını eritiniz.
3. Unu karıştırıp, bir dakika boyunca
karıştırmaya devam ederek pişiriniz.
4. Karışımın içine işlenmiş olan suyu, sebze
suyunu ve pişmiş fasulyeleri karıştırınız.
5. Kaynatınız, sonra altını kısarak orta ateşte
10 dakika pişmeye bırakınız.
6. Erişteleri ekleyip 2 dakika boyunca erişteler
yumuşayıncaya kadar pişiriniz.
4 çorba kâsesine paylaştırarak üzerine
karabiber dökünüz ve hemen servis ediniz.
GAZPACHO
SOSLU MAKARNA
4 kişilik
4 kişilik
4 adet orta boy domates
4 dal taze maydanoz
4 adet domates
2 dal taze maydanoz
1 sap kereviz
2 büyük diş sarımsak
1 küçük soyulmuş ve ayıklanmış soğan
1 adet kırmızı dolmalık biber (capsicum), alt
kısmı alınmış, çekirdekli
1 yemek kaşığı domates püresi, 1/2 fincan
kırmızı şarap
2 yemek kaşığı kurutulmuş keklik otu, 500g
pişmiş makarna
1 3 yemek kaşığı rendelenmiş Parmesan
peyniri
1 büyük diş sarımsak, soyulmuş
1 küçük soyulmuş ve ayıklanmış soğan
2 adet havuç
2 sap kereviz
1 adet kırmızı dolmalık biber (capsicum), alt kısmı
alınmış, çekirdekli
1 adet Lübnan salatalığı
2 yemek kaşığı kırmızı şarap, sirke, taze çekilmiş
karabiber
1 fincan dövülmüş buz
3 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen
1. Domatesleri, maydanozu, sarımsağı, soğanı,
havuçları, kerevizi, kırmızı dolmalık biberi ve
salatalığı Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
2. Sirkeyi ve karabiberi ekleyiniz.
3. Dört çorba kâsesine buzları paylaştırınız.
İşlenmiş olan suyu kâselere koyup üzerine
fesleğen serperek hemen servis ediniz.
MANGO, KAVUN VE PORTAKALLI
YOĞURT İÇECEĞİ
1 adet ikiye bölünmüş, soyulmuş ve
çekirdekli mango
½ küçük kavun, soyulmuş, çekirdekleri
çıkarılmış ve iki eşit parçaya ayrılmış
5 adet soyulmuş portakal
3 yemek kaşığı natürel yoğurt
1. Kavunu, portakalları ve mangoyu Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
2. Büyük bir kaseye koyarak yoğurtla beraber
çırpınız.
Hemen servis ediniz.
1. Domatesleri, maydanozu, kerevizi,
sarımsağı, soğanı ve kırmızı dolmalık biberi
Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
2. Domates püresini kırmızı şarapla karıştırarak
işlenen suya ekleyiniz.
3. Karışımı bir tencereye alarak 3-4 dakika
boyunca orta ateşte pişiriniz.
4. Makarnayı ekleyiniz ve karışımın makarnayı
örtmesi için tencereyi sallayınız. Karışımı 4
servis kâsesine paylaştırınız.
5. Üzerine keklik otu ve Parmesan peynirini
ekleyiniz.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER– SULU ÖĞLE YEMEKLERİ
TARİFLER– SULUÖĞLE YEMEKLERİ
TARİFLER – BUZLU SERİNLETİCİLER
KÖPÜKLÜ ARMUT VE KAYISI İÇECEĞİ
4 kişilik
4 adet ikiye bölünmüş ve çekirdekli büyük
kayısı
3 büyük armut
250ml soda
1 fincan ezilmiş buz
1. Kayısıları ve armutları Meyve Suyu
Sıkacağında işlemden geçiriniz.
2. Buzu 4 uzun bardağa paylaştırınız.
3. İşlenmiş olan suyu bardaklara paylaştırınız.
4 Üzerine maden suyu ekleyerek iyice
karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER – BUZLU SERİNLETİCİLER
CANTALOUPE KAVUNU, ÇİLEK VE
ÇARKIFELEK MEYVESİ
TROPİK KARIŞIM
4 kişilik
2 adet ikiye bölünmüş, soyulmuş ve çekirdekli
mango
1/2 kavun, soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve
2 eşit parçaya bölünmüş. 250g ayıklanmış çilek
2 çarkıfelek meyvesi pestili
1 fincan dövülmüş buz
1. Kavun ve çilekleri Meyve Suyu Sıkacağında
işleyiniz.
2. Karışıma çarkıfelek meyvesi posasını
ekleyiniz.
3. Buzları 4 bardağa paylaştırarak meyve
suyunu üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
4 kişilik
3 adet soyulmuş kivi
Soyulmuş ve ikiye bölünmüş 1/2 ananas, ½
fincan taze nane yaprağı, 1 fincan dövülmüş buz
1. Mangoları, kivileri, ananası ve naneyi Meyve
Suyu Sıkacağında işleyiniz.
2. Buzları 4 bardağa paylaştırarak meyve
suyunu üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
BUZLU DOMATES, NEKTARİN, ÇARKIFELEK
MEYVESİ VE NANE
4 kişilik
6 adet domates
2 adet nektarin
1/2 fincan taze nane yaprağı
4 çarkıfelek meyvesi pestili
1 fincan dövülmüş buz
1. Domatesleri, nektarinleri ve nane yapraklarını
Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
2. Karışıma çarkıfelek meyvesi posasını
ekleyiniz.
3. Buzları 4 bardağa paylaştırarak meyve
suyunu üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
BUZLU ANANAS VE KİŞNİŞ OTU
ARMUT, TURP VE KEREVİZ SUYU
4 kişilik
4 kişilik
1/2 ananas, soyulmuş ve ikiye bölünmüş
3 adet orta boy armut
2 adet salatalık
4 adet ayıklanmış turp, 3 sap kereviz
1/2 fincan taze kişniş yaprağı
1 fincan dövülmüş buz
1. Ananas, salatalık ve kişnişi Meyve Suyu
Sıkacağında işlemden geçiriniz.
2. Buzları 4 bardağa paylaştırarak meyve
suyunu üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
1 fincan dövülmüş buz
1. Armutları, turpları ve kerevizleri Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
2. Buzları 4 bardağa paylaştırarak meyve
suyunu üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
Hemen servis ediniz.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER – BUZLU SERİNLETİCİLER
TARİFLER – ALKOLLÜ MEYVE SULARI
HİNDİSTAN CEVİZİ ANANASLI COLADA
TATLI TÜTÜN RÜYASI
BLOODY MARY
ŞEFTALİ VE NANELİ KOKTEYL
ÜZÜM, KİVİ VE ÇİLEK DESTEĞİ
4 kişilik
4 kişilik
4 kişilik
4 kişilik
6 kişilik
1/2 büyük ananas, soyulmuş ve dörde bölünmüş
1 adet soyulmuş, çekirdekli ve dörde bölünmüş
tatlı kavun
3 yemek kaşığı Midori likörü
500ml maden sodası
1 fincan dövülmüş buz
1. Kavunu Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
2. Likörü ve maden sodasını ekleyiniz.
3. Buzları 4 uzun bardağa paylaştırarak kavunlu
karışımın üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
4 adet orta boy domates
2 sap kereviz
1 adet büyük, kırmızı dolmalık biber (capsicum),
alt kısmı alınmış, çekirdekleri çıkarılmış
6 adet ikiye bölünmüş, çekirdekleri çıkarılmış
şeftali
1/3 fincan Votka
2 çay kaşığı şeker
1 fincan dövülmüş buz
1. Domatesleri, kerevizi ve biberi Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
2. Votkayı ekleyiniz. Buzları 4 bardağa
paylaştırarak domatesli karışımı üzerine
ekleyip, iyice karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
1/2 fincan dövülmüş buz
Üzüm, yorucu geçen bir günden sonra sizi
canlandıracak potasyum ve demir içerir.
500g yeşil çekirdeksiz üzüm, saplarından
ayrılmış
3 adet soyulmuş kivi
250g ayıklanmış çilek
500ml süt
2 yemek kaşığı toz protein içeceği karışımı
1/4 fincan dövülmüş buz
1. Üzümleri, kivileri ve çilekleri Meyve Suyu
Sıkacağında işleyiniz.
2. Sütü, protein içeceği karışımını ve dövülmüş
buzu ekleyiniz.
Hemen servis ediniz.
2 yemek kaşığı hindistancevizi kreması
3 yemek kaşığı Malibu likörü 500ml maden
sodası
1 fincan dövülmüş buz
1. Ananası meyve suyu sıkacağında işleyiniz.
2. Likörü, hindistancevizi kremasını ve maden
sodasını ekleyiniz.
3. Buzları 4 uzun bardağa paylaştırarak
karışımın üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER – ALKOLLÜ MEYVE SULARI
1/2 fincan taze nane yaprağı
2 yemek kaşığı Creme de Menthe
500ml maden sodası
1. Şeftalileri ve nane yapraklarını meyve suyu
sıkacağında işlemden geçiriniz.
2. Creme de Menthe ve şekeri ekleyiniz.
3. Buzları 4 bardağa paylaştırarak şeftalili
karışımı üzerine ekleyip, iyice karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER – ALKOLLÜ MEYVE SULARI
TARİFLER – LİFLİ FAVORİLER
KAYISI, ELMA VE ARMUT PARILTISI
4 adet ikiye bölünmüş ve çekirdekli büyük
kayısı
HAVUÇ, PANCAR VE PORTAKAL SUYU
İÇECEĞİ
4 adet küçük kırmızı elma
3 adet orta boy armut
250ml köpüklü maden sodası
8 adet havuç
½ fincan dövülmüş buz
1. Kayısıları, elmaları ve armutları Meyve Suyu
Sıkacağında işlemden geçiriniz.
2. Maden suyunu ve buzu ekleyip karıştırınız.
Hemen servis ediniz.
4 kişilik
2 adet küçük, ayıklanmış pancar 1/2 fincan
taze nane yaprağı, 4 adet soyulmuş portakal
1. Havuçları, pancarı, nane yaprakları ve
portakalları Meyve Suyu Sıkacağında işleyiniz.
Hemen servis ediniz.
Suyu sıkılmış olan meyve ve sebzelerden arta
kalan lifli posayı atmak yerine değerlendirmek
için aşağıdaki tarifler geliştirilmiştir.
SEBZE VE JAMBON ÇORBASI
HAVUÇ, ELMA VE KEREVİZLİ TURTA
4 kişilik
8 kişilik
1 adet etli domuz budu kemiği
30g tereyağı
1 adet küçük ince doğranmış soğan
4 1/2 fincan havuç, elma ve kereviz pestili,
süzülmüş (bkz. Sf: 25 Tarif – Taze Başlangıçlar)
350g pancar posası, süzülmüş ve suyu ayrılmış
250g süzme peynir
50g patates posası, süzülmüş ve suyu ayrılmış
2 yemek kaşığı doğranmış taze nane
1 adet çırpılmış yumurta
3 yemek kaşığı tereyağı
1 adet ince doğranmış soğan
HAVUÇ, BALKABAĞI VE FETA FLAN
6 kişilik
30g tereyağı, eritilmiş
8 yaprak ince yufka
1 adet ince dilimlenmiş pırasa
1 fincan balkabağı posası
1 fincan havuç posası
250g ufalanmış feta peyniri
3 yumurta
1 yumurta akı ½ fincan süt
2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
3 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz
1. Yufka yapraklarını ayırıp her yaprağı tereyağı
ile yağlayınız. Yufkayı 25cm.lik turta kabına
alarak yandan ve alttan bastırınız. Kaptan
dışarıya taşan yaklaşık 1,5 cm.lik yufka
kenarlarını kesiniz.
2. Pırasayı, balkabağı posasını, havucu, feta
peynirini, yumurtaları, yumurta akını, sütü,
portakal kabuğunu ve maydanozu ekleyiniz.
Turta kabına dökerek 180°C’de altın rengini
alana kadar 25-30 dakika boyunca fırında
pişiriniz.
50g havuç posası, süzülmüş ve suyu ayrılmış
100g domates posası, süzülmüş ve suyu ayrılmış
50g lahana posası, süzülmüş ve suyu ayrılmış
Ayırmış olduğunuz sularla birlikte 2 litreyi
tamamlayacak kadar su ekleyiniz
4 doğranmış jambon dilimi
1 yemek kaşığı limon suyu
1/2 fincan ekşi krema
1. Tereyağını büyük bir tencerede eriterek, soğanı
orta ateşte 2-3 dakika boyunca altın rengi alana
kadar pişiriniz Kemiği tencereye koyunuz, pancar,
patates, havuç, domates ve lahana posalarını,
ayırmış olduğunuz suları ve suyu, jambonu ve
limon suyunu ekleyiniz. Kaynadıktan sonra ateşi
kısınız ve 30-40 dakika boyunca kısık ateşte
pişiriniz.
2. Kemiği çıkarınız, kemikteki etleri sıyırarak ince
ince doğradıktan sonra tencereye atınız.
Üzerinde ekşi krema ile servis ediniz.
TARİFLER – ALKOLLÜ MEYVE SULARI
12 yaprak ince yufka
60g tereyağı, ekstra yumuşak
1 fincan rendelenmiş taze Parmesan peyniri
1. Tereyağını bir tencerede erittikten sonra soğanı
ekleyerek 2-3 dakika yumuşayıncaya kadar
pişiriniz ve damak zevkinize göre baharat
ekleyiniz. Soğan, havuç, elma ve kereviz
posasını, köy peynirini, naneyi ve yumurtayı
bir kâseye koyunuz. İyice karıştırınız.
2. Yufka yapraklarını ikiye bölerek, 3 yaprağı
tezgâha koyunuz. Geri kalan yufkaların üzerini
kurumalarını önlemek için önce yağlı kağıt ile
sonra da nemli bir bez ile örtünüz. Yufka
yapraklarından birini ekstra tereyağı ile yağlayıp
üzerine Parmesan peyniri serpiniz ve diğer bir
yaprağı üstüne örtüp tereyağı ile yağlayarak
üzerine peynir serpiniz. Son yaprağa kadar
işlemi tekrar ediniz.
3. Yufkanın bir ucuna bir yemek kaşığı dolusu
havuç karışımını yerleştirdikten sonra kenarları
içe kıvırıp yufkayı rulo yapınız. Geri kalan yufka
ve posa karışımı ile işlemi tekrar ediniz.
Yağlanmış fırın tepsisinde altın rengi alana
dek 200°C’de 20-25 dakika fırında pişiriniz.
TARİFLER – LİFLİ FAVORİLER
YABAN HAVUÇLU, OTLU VE POLENTALI KEK ÇİLEKLİ AHUDUDULU VE BEYAZ ÇİKOLATALI
MUS
6 kişilik
6 kişilik
2 fincan süzülmüş yaban havucu
200g beyaz çikolata
1/4
fincan süt
200g çilek posası
HAVUÇLU KEK
EV KÖFTESİ
16 kişilik
6-8 kişilik
2 adet sarısı beyazından ayrılmış yumurta
¼ fincan polenta (mısır yemeği)
¼ fincan kendi kabaran un
1 çay kaşığı dövülmüş taze kekik
1/2 çay kaşığı hint cevizi
200g ahududu posası
3 çay kaşığı jelâtin,
3 yemek kaşığı sıcak suda çözülmüş
3 yumurta sarısı
300ml kartonla kıvamlandırılmış krema
1 çay kaşığı dövülmüş taze biberiye
1/4 cup pudra şekeri
1 çay kaşığı kajun baharatı
2 yemek kaşığı Grand Marnier
1 adet küçük, ince doğranmış, kırmızı dolmalık biber 1. Çikolatayı sıcak suda eriterek sertleşmemesine dikkat
ederek soğutunuz. Çilek posasını ve ahududu
1 yemek kaşığı yağ
posasını ayrı bir yerde karıştırınız. Çikolatayı, jelatin
1. Yaban havucu posasını, sütü, yumurta sarılarını,
kendi kabaran unu, polentayı, kekiği, biberiyeyi,
karışımını ve yumurta sarılarını rengi açılıp
kajun çeşnisini ve kırmızı dolmalık biberi büyük bir
parlaklaşana kadar çırpınız. Krema ve pudra şekerini
karıştırma kabında karıştırınız. Yumurta aklarını
hafifçe köpürene kadar çırptıktan sonra posa
hafifçe köpürene kadar çırptıktan sonra yaban havucu
karışımları ve Grand Marnier ile çikolata karışımına
karışımına ekleyiniz.
ekleyiniz. 5 fincan kapasiteli ıslatılmış bir kalıba
2. Yağı büyük ve kızgın bir tavada kızdırınız,
dökünüz. Birkaç saat veya gece boyunca
karışımı tavaya kaşıkla ekleyiniz. Her bir taraf
buzdolabında bekletiniz.
için yaklaşık 1 dakika veya altın rengi alana
kadar pişiriniz.
Hemen servis ediniz.
TARİFLER – LİFLİ FAVORİLER
1 3/4 fincan sade un
2 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı kakule
1/2 fincan dövülmüş yerfıstığı
1/2
fincan sultan üzümleri
1/2 fincan esmer şeker, sıkıca bir araya getirilmiş
1 1/2 fincan havuç posası
2 adet yumurta, hafifçe çırpılmış
½ fincan yağ
1/4 fincan ekşi krema
1. 25x15 cm.lik bir ekmek tavasının tabanını
yağlayınız. Büyük bir karıştırma kabında unu ve
kabartma tozunu elekten geçiriniz ve tarçını,
kakuleyi, yerfıstıklarını, sultana üzümlerini, esmer
şekeri ve havuç posasını ekleyerek karıştırınız.
Yumurtaları, yağı ve ekşi kremayı ekleyiniz.
Elektrikli mikser ile tüm malzemeler iyice karışana
kadar orta hızda çırpınız. Karışımı ekmek
tavasına boşaltınız.
2. Keki 180°C’lik fırında 1 saat veya bir şişle test
ettiğinizde pişmiş olduğuna karar verene kadar
pişiriniz. Fırından alınız ve keki ters çevirip
çıkarmadan önce 5 dakika tavada bekletiniz.
500g kıyılmış biftek
500g kıyılmış sosis
2 adet ince doğranmış soğan
1/2 fincan havuç posası, süzülmüş
1/2 fincan patates posası, süzülmüş
2 çay kaşığı köri tozu
1 çay kaşığı çekilmiş kimyon
1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz
1 adet yumurta, hafifçe çırpılmış
1/2
fincan koyulaştırılmış süt
1/2 fincan biftek suyu
Taze çekilmiş karabiber
2 yemek kaşığı dövülmüş badem
1. Bifteği, kıyılmış sosisi, soğanları, havuç posasını,
patates posasını, köri tozunu, kimyonu,
maydanozu, yumurtayı, koyulaştırılmış sütü, et
suyunu ve karabiberi bir kâsede karıştırınız.
Karışımı hafifçe yağlanmış 11cm x 21cm’lik
ekmek tavasına basınız. Üzerine glazeyi
dökünüz, bademleri serpiniz ve glazeyi sık sık
üzerinde gezdirerek 40 dakika boyunca fırında
pişiriniz.
Glazeyi hazırlamak için et suyunu, domates
sosunu, kahve tozunu, Worcestershire sosunu,
sirkeyi, limon suyunu, şekeri ve tereyağını saplı
bir tavada kaynayana kadar orta ateşte pişiriniz.
Ateşi kısınız ve kısık ateşte 8-10 dakika boyunca
veya glaze azalana ve hafifçe koyulaşana dek
sık sık karıştırarak pişiriniz.
DOMATES GLAZE
1/2 fincan biftek suyu
4 yemek kaşığı domates sosu
1 çay kaşığı hazır kahve tozu
3 yemek kaşığı Worcestershire sosu
1 1/2 yemek kaşığı sarımsak
1 ½ yemek kaşığı limon suyu 3 yemek kaşığı
esmer şeker ¼ fincan tereyağı
TARİFLER – LİFLİ FAVORİLER

Benzer belgeler

800JEB KK

800JEB KK 800JEB MEYVE SIKACAĞI SIKACAĞI İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Detaylı

Breville Meyve Suyu Sıkacağının Çalıştırılması

Breville Meyve Suyu Sıkacağının Çalıştırılması sepetini çıkararak delikli yüzeyleri ince bir fırça ile iyice temizleyiniz. Filtre sepetini sıcak suda çalkalayınız. İnce deliklerin tıkanmış olması halinde, delikleri açmak için, sepeti %10 oranın...

Detaylı

ÇAY ÇEŞİTLERİ/ TEA VARIETIES Sizler için özel olarak

ÇAY ÇEŞİTLERİ/ TEA VARIETIES Sizler için özel olarak Please enjoy ordering your preferred tea by smelling and seeing from our specially designed presentation box. Our dedicated service team will be glad to recommend you teas for different times of th...

Detaylı

ÇAY ÇEŞİTLERİ / TEA VARIETIES Sizler için özel olarak

ÇAY ÇEŞİTLERİ / TEA VARIETIES Sizler için özel olarak specially designed presentation box. Our dedicated service team will be glad to recommend you teas for different times of the day. Taze demlenmiş Türk çayı Freshly brewed Turkish tea

Detaylı

PROFESYONEL ALETLER

PROFESYONEL ALETLER veya güçten düşmüş yaşlı kişilerin kullanımına uygun değildir. Küçük çocuklar aletle oynamamalarının sağlanması için gözetim altında tutulmalıdır.

Detaylı

Enerjuicer 2704

Enerjuicer 2704 ömrünü uzatır hem de performansı artırır. Lütfen temizliğe başlamadan önce, katı meyve / sebze sıkacağınızın fişini prizden çıkarmayı unutmayın.

Detaylı

800GR KK.indd

800GR KK.indd herhangi bir hasara karşı düzenli olarak inceleyiniz. Herhangi bir hasar görülmesi halinde aletin kullanımını derhal durdurunuz ve muayene, değişim veya tamir için aleti bir bütün halinde en yakın ...

Detaylı

bbl 800-turkce.fh11

bbl 800-turkce.fh11 Bizler, Breville’de güvenlik konusunda yüksek bir bilince sahibiz. öncelikle değerli müşterilerimizin güvenliği düşünülerek tasarlanır ve üretilir. Bunun yanı sıra, herhangi bir elektrikli aleti ku...

Detaylı

Breville ikon™ Froojie™ Katı Meyve Sıkacağı cihazınızın

Breville ikon™ Froojie™ Katı Meyve Sıkacağı cihazınızın sürücüsü bağlantısı üzerindeki oklar ile aynı hizaya getirerek tık sesi ile yerine oturana kadar aşağı bastırınız. Paslanmaz çelik filtre sepetinin emniyetli bir şekilde çevre filtre kâsesi içerisi...

Detaylı

the Juice Fountain

the Juice Fountain • Aleti sıcak gaz veya elektrikle çalışan ocakların yakınına veya sıcak bir fırınla temas edebileceği yerlere yerleştirmeyiniz. • Temizleme dışında herhangi bir bakım, yetkili bir Breville Servis M...

Detaylı