2. Ön Kayıt Dönemi - Tarsus Amerikan Koleji

Yorumlar

Transkript

2. Ön Kayıt Dönemi - Tarsus Amerikan Koleji
2016- 2017
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İRTİBAT ADRESİ
:
Cengiz Topel Cad.
Caminur Mah. No:44
33444
Tarsus / Mersin
TELEFONLAR
:
324 – 241 8181
FAX
:
324 – 241 8104
http
:
www.tac.k12.tr
e-mail
:
[email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
KAYIT TAKVİMİ
TABAN PUAN İLANI
17 HAZİRAN 2016 CUMA
27 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ
1. ÖN KAYIT DÖNEMİ
28 HAZİRAN 2016 SALI
29 HAZİRAN 2016 ÇARŞAMBA
30 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE
1. KESİN KAYIT DÖNEMİ
1 TEMMUZ 2016CUMA
2. ÖN KAYIT DÖNEMİ
11 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ
2. KESİN KAYIT DÖNEMİ
12 TEMMUZ 2016 SALI
SERBEST KAYIT DÖNEMİ
13 TEMMUZ 2016 ÇARŞAMBA
SERBEST KAYIT DÖNEMİ
14 TEMMUZ 2016 PERŞEMBE
1. TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI
Bakanlığımızca 8.Sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavı 25-26 Kasım 2015 tarihinde, İkinci
Dönem Ortak Sınavları ise 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Okulumuza
öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır.
2. OKULUMUZA BAŞVURU ŞARTLARI
Adayın, yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak
Sınavlarına katılmış ve sınavlarının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.
Özel Tarsus Amerikan Koleji’ne, 8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş
ve Özel Tarsus Amerikan Koleji yönetmeliği esas alınarak ilan edilmiş olan taban puanı ve
üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.
3. OKULUMUZA YERLEŞTİRME PUANI (OYP)
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ yerleştirme puanı merkezi sınavlardan T1, M1, F1, İnk 1,
T2, M2, F2, İnk 2 puanlarından oluşmaktadır.








T1: Türkçe dersinden yapılan birinci merkezi sınav
M1: Matematik dersinden yapılan birinci merkezi sınav
F1: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan birinci merkezi sınav
İnk 1: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden yapılan birinci
merkezi sınav
T2: Türkçe dersinden yapılan ikinci merkezi sınav
M2: Matematik dersinden yapılan ikinci merkezi sınav
F2: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan ikinci merkezi sınav
İnk 2: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden yapılan ikinci
merkezi sınav
Not: Herhangi bir dönemde Bakanlıkça puanların değiştirilmesi durumunda, e-okul
sisteminde yer alan en son puan kullanılacaktır.
Özel Tarsus Amerikan Koleji yerleştirme puanı= (T1 + M1 + F1 + İnk.1 + T2 + M2 + F2 +
İnk.2) / 2
Özel Tarsus Amerikan Koleji Yerleştirme Puanı 400 üzerinden hesaplanmaktadır.
Özel Tarsus Amerikan Koleji 2016-2017 öğretim yılı Hazırlık sınıfı öğrenci kontenjanı:
108 ( 54 Kız - 54 Erkek )
Tarsus Amerikan Koleji,
Hazırlık Sınıfına, belirlenmiş kontenjan dahilinde, öğrencinin, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan
merkezi ortaöğretim geçiş sınavlarından; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük sınav sonuçlarının aritmetik toplamının yarısı alınarak elde edilecek
puanı kullanılarak, puan sıralamasına göre öğrenci kaydeder.
Okul Yerleştirme hesaplama formülü
(T1 + M1 + F1 + İnk.1 + T2 + M2 + F2 + İnk.2) / 2
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ Yerleştirme Puanı 400 üzerinden hesaplanmaktadır.
4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
4.1. Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek okulda sağlanacak elektronik
ortamda yapılabilecektir (www.tac.k12.tr).
4.2. Kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
sınav sonuç belgesi, 4 adet fotoğraf gereklidir. Kesin kayıt işlemlerinin, veli olarak anne, baba
veya kendileri adına kayıt işlemini yapmak üzere noterden tasdikli vekaletname verdikleri kişi
tarafından yapılması gerekmektedir.
4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:
* Türkçe sınavları toplam puanına,
* Matematik sınavları toplam puanına,
* Fen ve Teknoloji sınavları toplam puanına,
* T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavları toplam puanına,
Bunların eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir.
4.4. KAYIT ÇEKME
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt çekme işlemleri:
Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan
adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili
56.maddesi hükümlerine göre yapılır. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56.3-a
maddesinde belirtilen iade koşulları gözetilerek okul ücretinin 1/10’ine denk gelen tutar
dışındaki kısım iade edilir.
Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk
gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.
Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği
ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.
1. Kayıt Dönemi:
a. 1. Ön kayıt, 27-28-29-30 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacaktır.
b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 27-28-29-30 Haziran 2016 tarihlerinde
başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların,
okulumuzun yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri,
ön kayıdın son günü saat 17:00'de tamamlanacaktır.
c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 1 Temmuz 2016 en geç saat
8:00 de okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan
edeceklerdir.
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 01 Temmuz 2016 tarihinde saat 9:00
itibarıyla başlayacaktır.
e. 01 Temmuz 2016 tarihi saat 14.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması veya ilan edilen açık
kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp
yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının 2. ön kayıt dönemine bırakılmasına
okul yönetimince karar verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek,
saat 14:00’te okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan öğrencileri
en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralayarak kayıt listesi yapar ve kayıt işlemine
devam edebilir.
f. Okul, 01 Temmuz 2016 tarihi saat 24.00’de kayıt durumlarını inceleyerek 2. kayıt dönemi
için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan edeceklerdir.
2. Ön Kayıt Dönemi:
a. 2. ön kayıt, 11 Temmuz Pazartesi 2016 tarihinde yapılacaktır.
b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 11 Temmuz 2016 tarihinde başvuruda
bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun
yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kayıdın
son günü saat 17.00'de tamamlanacaktır.
c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 12 Temmuz 2016 en geç saat
8.00 de okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan
edeceklerdir.
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 12 Temmuz Salı 2016 saat 9:00 itibarıyla
başlayacaktır.
e. 12 Temmuz Salı 2016 tarihi saat 14.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması veya ilan edilen
açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı
yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının serbest kayıt dönemine
bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek,
saat 14:00’te okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan öğrencileri
en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralayarak kayıt listesi yapar ve kayıt işlemine
devam edebilir.
f. Okul, 12 Temmuz Salı 2016 tarihi saat 24.00’da kayıt durumlarını inceleyerek, serbest
kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan
edeceklerdir.
Serbest Kayıt Dönemi:
Okulumuz, 13 Temmuz 2016 Çarşamba ve 14 Temmuz 2016 Perşembe tarihlerinde
yapılacak kayıtlarla ilgili esasları web sitesinde duyuracaktır.
Nakiller :
Nakil döneminde okullar onaylı kurum yönetmeliklerinde belirttikleri ve web sayfalarında ilan
ettikleri kurallar çerçevesinde kayıt yaparlar.
Açıklamalar:
a. Herhangi bir dönemde okulumuzun taban puanı kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan
olunacaktır.
b. Okulumuz kontenjanlarını doldurmak zorunda değildir.
c. Özel Tarsus Amerikan Koleji’ne kayıt yaptıran öğrenciler için yatılılık imkanı vardır.
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Lise Hazırlık Okul Ücret ve Ödeme Bilgileri
ÖDEME
ŞEKLİ
VADESİ
ÖDEME
TUTARI
(KDV DAHİL)
PEŞİN
Kayıt Anında
40.484 TL
Kayıt anında peşin ücretin tamamının nakit olarak ya
da kredi kartı ile ödenmesi gerekmektedir.
7 TAKSİT
Kayıt Anında
5.910 TL
01.08.2016
5.900 TL
01.09.2016
5.900 TL
03.10.2016
5.900 TL
01.11.2016
5.900 TL
01.12.2016
5.900 TL
02.01.2017
5.900 TL
TOPLAM (KDV DAHİL)
10 TAKSİT
41.310 TL
Kayıt Anında
4.247 TL
01.08.2016
4.210 TL
01.09.2016
4.210 TL
03.10.2016
4.210 TL
01.11.2016
4.210 TL
01.12.2016
4.210 TL
02.01.2017
4.210 TL
01.02.2017
4.210 TL
01.03.2017
4.210 TL
03.04.2017
4.210 TL
TOPLAM (KDV DAHİL)
42.137 TL

Benzer belgeler

2004 YILI - İzmir Amerikan Koleji

2004 YILI - İzmir Amerikan Koleji * Türkçe sınavları toplam puanına, * Matematik sınavları toplam puanına, * Fen ve Teknoloji sınavları toplam puanına, * T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavları toplam puanına, Bunların eşit o...

Detaylı

2015- 2016 tarsus amerikan koleji kayıt takvimi ve kılavuzu

2015- 2016 tarsus amerikan koleji kayıt takvimi ve kılavuzu Tarsus Amerikan Koleji Hazırlık Sınıfına, belirlenmiş kontenjan dahilinde, öğrencinin, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi ortaöğretim geçiş sınavlarından; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloj...

Detaylı

2004 YILI - Notre Dame de Sion

2004 YILI - Notre Dame de Sion öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmadığı ve kalan kontenjanın aynı puanda olan öğrenci sayısından düşük olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir. 4.4. Ön kayıt sonucunda okula ke...

Detaylı

2016- 2017 öğretim yılı izmir özel saınt

2016- 2017 öğretim yılı izmir özel saınt öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmadığı ve kalan kontenjanın aynı puanda olan öğrenci sayısından düşük olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir. 4.4. Ön kayıt sonucunda okula ke...

Detaylı

2016- 2017 özel amerikan robert lisesisi kayıt kılavuzu

2016- 2017 özel amerikan robert lisesisi kayıt kılavuzu amacı ile yapılan ortak sınavların birinci bölümü 25-26 Kasım 2015 tarihinde, ikinci bölümü ise 27-28 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Özel Amerikan Robert Lisesi, Millî Eğitim Bakanlığın...

Detaylı