Gıda Dergisi Dizini

Yorumlar

Transkript

Gıda Dergisi Dizini
Önsöz
Gıda Teknolojisi Derneği yayın organı olan GIDA, 1976 yılında yayımlanmaya başlamış ve
hiç kesintisiz olarak bugüne geldi. 2004 Temmuz ayında derneğin web sayfasının açılması
ile birlikte ilk sayıdan başlanarak tüm makaleler pdf formatında web sayfamızın arşiv
adresine yerleştirildi. 1976-2007 yılları arasındaki dergilerde yayımlanmış makaleler fotokopi
ile elektronik ortama taşınırken bu makalelerin künye ve özetleri yeniden yazılarak bilgisayar
ortamına geçirildi. Bu konuda, Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Sn. Yrd. Doç. Dr. Ayşe AVCI'nın katkısını Gıda Teknolojisi Derneği hiç unutmayacaktır.
Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
GIDA Dergisi ile ilgili ilk indeks tarafımca "GIDA Dergisi 15 Yılın İndeksi 1976-1990" adı ile
1991 yılında 646 adet makale künyesi ile yayımlandı. Ve o yılda GIDA Dergisi henüz tipo
matbaada dizilip basılıyordu.
GIDA Dergisi Dizini adlı bu çalışma Sn. Bülent AĞAOĞLU tarafından hazırlanmıştır. Kendisi
Türkiye'nin ilk bilgi bankacılarındandır. 1981-2013 arasında 240'tan fazla kaynakça çalışması
yapmıştır. Son olarak Yoğurt Kaynakçası adlı derlemesi, ASÜD tarafından desteklenmiş ve
GIDA Teknolojisi Derneği yayını olarak basılmış, ayıca derneğimiz web sayfası arşiv
adresinde ve www.asüder.org.tr adresinde elektronik olarak yayımlanmıştır.
Sn. Bülent AĞAOĞLU'na bu çalışması için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bu dizin GIDA
Derneği tarafından sürekli olarak güncellenecektir. 2013 yılı 38. cilt 3. sayı dâhil olmak üzere
1911 makale künyesi olan bu çalışmanın, araştırıcılar için iyi bir kaynak olacağına
inanıyoruz.
Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. A. Kadir Halkman
Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı
1
1976 Yılı 1. Cilt
Pamir MH. 1976. Tarımsal Sellülozlu Atık Maddeler ve Biyolojik Parçalanma Yoluyla
Bunlardan Faydalanma. GIDA 1 (1): 1-6.
Turgut H. 1976. Tavşan Etinin Et Ürünlerinde Kullanılma Olanağı. GIDA 1 (1): 7-14.
Gürses ÖL. 1976. Gıda Sanayiinde Kalite Unsurları ve Tesbiti. GIDA 1 (1): 15-18.
Tönük A. 1976. Gıda Standartlarımızı. GIDA 1 (1): 18-21.
Fidan I, Cenik Y. 1976. Melas Teknolojisinde Bazı Enfeksiyon Etkenleri. GIDA 1 (1): 23-24.
Güven S. 1976. Mayşe Fermentlenmesi (Anzimasyonu) ile Elma Suyu Elde Edilişi. GIDA 1
(1): 25-28.
Yiğit V. 1976. Gıda ve Zehir. GIDA 1 (1): 29-31.
Durgun T. 1976. Gıda Fakültesi. GIDA 1 (2): 35-36.
Göğüş AK. 1976. Konserve Balık Teknolojisinde Son Gelişmeler. GIDA 1 (2): 37-40.
Baysal A. 1976. Beslenmenin Beyin Gelişimi ve Davranış Üzerine Etkisi. GIDA 1 (2): 41-44.
Fidan I, Cenik Y. 1976. Şaraplarda Kateşin Miktarı Üzerinde Araştırmalar. GIDA 1 (2): 45-49.
Metin M, Sezgin E. 1976. Ankara Piyasasındaki Tereyağların Saflık Kontrolu Üzerinde Gaz
Kromatografisi ile İncelemeler. GIDA 1 (2): 51-65.
Özdemir H. 1976. Açlığın Düşündürdükleri. GIDA 1 (3): 71-73.
Karlı E. 1976. Süt Teknolojisinde Aseptik Paketleme Sistemleri. GIDA 1 (3): 74-75.
Ünver E. 1976. Ekmeklik Buğday Islahı ve Kalite. GIDA 1 (3): 76-87.
Şahin İ. 1976. Meyve ve Domates Sularında Rastlanan Laktik Asit Bakterileri ve Mayalar
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 1 (3): 88-100.
Durgun T. 1976. Enzimatik-Optik Yöntemlerle Glikoz, Maltoz ve Dekstrin Tayinleri. GIDA 1
(3): 101-104.
Akman A. 1976. Tarım İstatistiklerimiz. GIDA 1 (4-5): 111-113.
Pamir MH. 1976. Fermantasyon Teknolojisinin ve Biyoteknolojinin Gelişmesi ve Ekonomideki
Yeri. GIDA 1 (4-5): 114-120.
Kılıç O. 1976. Piyasada Satılan Sirkelerin Bileşimleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 1 (4-5):
121-125.
Yiğit V. 1976. Yeni Bir Kurutma Teknolojisi. GIDA 1 (4-5): 126-127.
Tönük A. 1976. Gıda Maddeleri Ambalajlarında Kullanılan Plastiklerin Toksisite Faktörleri.
GIDA 1 (4-5): 128-130.
Metin M, Saldamlı İ. 1976. Gıdalarda Bulunan Yabancı Maddeler. GIDA 1 (4-5): 131-145.
Kepoğlu G, Özçelik E, Akyurt M. 1976. Antepfıstığı Kabuğunun Çeşitli Yükler Altında
İncelenmesi. GIDA 1 (4-5): 147-154.
1977 Yılı 2. Cilt
Cemeroğlu B. 1977. Meyve Pulpları ve Sularının Tanklarda Aseptik Doldurma ile
Depolanmaları. GIDA 2 (1): 3-16.
2
Uraz T. 1977. Ülkemizde Süt Sanayii ve Önemi. GIDA 2 (1): 17-19.
Pamir MH. 1977. Fermantasyon Teknolojisinin ve Biyoteknolojinin Gelişmesi ve Ekonomideki
Yeri. GIDA 2 (1): 20-24.
Metin M, Saldamlı İ. 1977. Gıdalarda Bulunan Yabancı Maddeler. GIDA 2 (1): 25-43.
Cabı O. 1977. Soğukta ve Dondurulmuş Halde Muhafazaları Esnasında Meyve ve
Sebzelerin Kalite ve Besleyici Değerlerinde Meydana Gelen Değişiklikler. GIDA 2 (1): 51-62.
Cemeroğlu B. 1977. Meyve Pulpları ve Sularının Tanklarda Aseptik Doldurma ile
Depolanmaları. GIDA 2 (2): 63-73.
Ekşi A. 1977. Meyve Sularının İşlenmesinde Patulin’in Anlamı. GIDA 2 (2): 74-75.
Turgut H. 1977. Et Termometresi ve Et Ürünlerinde pH’nın Önemi. GIDA 2 (2): 76-77.
Pamir H, Aytekin N. 1977. Sitrik Asit Üretiminde Katkı Maddelerinin Verim Üzerine Etkisi.
GIDA 2 (2): 78-81.
Yiğit V. 1977. Proje Çalışmaları. GIDA 2 (2): 82-83.
Akman A. 1977. Modern Şarap Teknolojisine Kısa Bir Bakış. GIDA 2 (3): 87-93.
Şahin İ, Yavaş İ, Kılıç O. 1977. Kuru Üzüm Sirkesi Üretiminde Öğütme ve Çeşitli Katkı
Maddelerinin Fermantasyon Süresi ve Verime Etkileri. GIDA 2 (3): 95-105.
Cemeroğlu B. 1977. Amasya Elmalarının Meyve Suyuna İşlenmesinde “Enzimatik
Esmerleşme” Olayının Bazı İnhibitörlerle Kontrolu. GIDA 2 (3): 106-113.
Gürses ÖL. 1977. Gıda ve Enzim. GIDA 2 (3): 116-117.
Konar A. 1977. UHT Süt İşleme Tekniğinde Yeni Gelişmeler. GIDA 2 (3): 118-121.
Balkan M. 1977. Gıda Analizlerinde Sıvı Kromatografi. GIDA 2 (3): 124-127.
Ediz SH, Zanden RJV. 1977. Bazı Fiziksel Değişkenlerin ve Kimyasal Maddelerin Hamurun
ve Ekmeğin Bazı Özelliklerine Etkileri. GIDA 2 (4-5): 137-149.
Metin M. 1977. Gıdalarda Kalite ve Kalite Kontrol. GIDA 2 (4-5): 151-160.
Akman A. 1977. Yurdumuzda Şarap Ekonomisi. GIDA 2 (4-5): 161-162.
Gürses ÖL. 1977. Baklagillerde Bulunabilen Toksik Maddeler. GIDA 2 (4-5): 163-164.
Sezgin E. 1977. UHT Yöntemiyle İşlenmiş Sterilize Sütün Besin Değeri. GIDA 2 (4-5): 165170.
Özyurt M. 1977. Mikrobiyal Protein’in Hayvan Yemi Olarak Kullanılması. GIDA 2 (4-5): 171173.
Topal Ş, Gürarda T. 1977. Toplu Beslenme Yerlerinde Gıda Tedariki ve Sorunları. GIDA 2
(4-5): 175-182.
Başol K. 1977. Türkiye Ekonomisinde Çay. GIDA 2 (4-5): 183-185.
Aydın M. 1977. Gıda Kontrolu ve Standardizasyonu. GIDA 2 (6): 193-195.
Alım H. 1977. Derin Yağda Kızartmada Meydana Gelen Oksidasyon Miktarı Tayini İçin
Kombine Kromatografik Yöntem. GIDA 2 (6): 197-201.
Ergüllü E. 1977. Çevre Kirlenmesi Bakımından Süt İşletmelerinde Alınması Gereken
Tedbirler. GIDA 2 (6): 203-215.
Akbulut N. 1977. Zeytin Mikroflorası. GIDA 2 (6): 217-223.
Acar J. 1977. Sucuk Yapımında Kullanılan Starter Kültürler. GIDA 2 (6): 225-229.
Ediz SH, Çakmak AR. 1977. Gıda Maddelerini Paketlemede Kullanılan Plastikler. GIDA 2 (6):
231-234.
3
Balkan M. 1977. Gıda Maddelerinde Aflotoksin Analizi. GIDA 2 (6): 235-236.
1978 Yılı 3. Cilt
Cabı O. 1978. Dondurarak Kurutmanın Tanımı, Tekniği ve Kullanma Alanları. GIDA 3 (1): 38.
Yasa M. 1978. Tabii Renklendirici Antosianların Eldesi. GIDA 3 (1): 9-14.
Gürses ÖL. 1978. Çay Degüstasyon Yöntemi. GIDA 3 (1): 15.
Uraz T. 1978. Peynir Suyu ve Değeri. GIDA 3 (1): 17-21.
Acar J. 1978. Meyve Konservelerinde ve Sularında Bozulmalara Neden Olan Küf Mantarları.
GIDA 3 (1): 23-26.
Suntur SR, Erol T, Özen Y. 1978. Koku ile Soğutma Odaları ve Gemi Soğutma Odaları
Arasındaki İlgiler. GIDA 3 (1): 27-33.
Konar A. 1978. Yeni Gelişmelerin Işığında Sütçülük Artıklarının Değerlendirilmesi ve
Ekonomik Önemi. GIDA 3 (1): 35-46.
Aktan A. 1978. Buğday-Un-Ekmek. GIDA 3 (2): 55-56.
Yurdagel Ü. 1978. İzmir’de Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Bezelye Çeşitlerinin Kutu
Konserveciliğine Yarayışlılığı Üzerinde Araştırma. GIDA 3 (2): 57-65.
Şahin İ. 1978. Birada Diasetil, Asetoin 2,3-Bütandiol ve 2,3-Pentandiol. GIDA 3 (2): 67-80.
Topal Ş. 1978. Süt Fabrikası Artıkları ve Mikroflorası. GIDA 3 (2): 81-85.
Balkan M. 1978. Ham Maddelerde Hızlı Protein Tayini. GIDA 3 (2): 87-88.
Turgut H. 1978. Et Ürünleri Sanayiinde Ürün Kalitesini Yükseltmek İçin Kullanılan Çeşitli
Katkı Maddelerinin Genel Reaksiyonları, Etkileri ve Durumları. GIDA 3 (2): 89-93.
Kılıç O. 1978. Ülkemizde Üretilen Şerbetçiotları’ndan Ekstrakt Elde Olunması Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 3 (3): 99-103.
Şahin ME, Ertaş AH. 1978. Et Renginde Stabilizör Olarak Askorbik Asit. GIDA 3 (3): 105111.
Gönül M. 1978. Nişastanın Gıda Endüstrisinde Kullanımı. GIDA 3 (3): 113-119.
Bakel JT, Bozoğlu F. 1978. Peynir Suyu Proteinlerinden Faydalanma Yöntemleri. GIDA 3 (3):
121-126.
Gürses ÖL. 1978. Çayda Fermantasyon Tekniği Üzerine Son Uygulamalar ve Depolamada
Kuru Çay Kimyasal Bileşimindeki Değişmeler. GIDA 3 (3): 127-130.
Durgun T, Kılıç O. 1978. Malt, Maltözü ve Bira Üretiminde Teknoloji ve Bileşim İlişkileri. GIDA
3 (4-5): 139-148.
Kayahan M. 1978. Selektif Hidrojenasyonun Beslenme Fizyolojisi Bakımından Önemi. GIDA
3 (4-5): 149-154.
Aran N. 1978. Endüstriyel Artıkların Mikrobiyolojik Yolla Değerlendirilmesi. GIDA 3 (4-5):
155-160.
Pala M. 1978. Besin İşlemede Uygun Sterilizasyon Koşullarının Saptanması. GIDA 3 (4-5):
161-170.
Aktoluğ A, Bekbölet M. 1978. Durum Buğdayı Ürünlerinin (İrmik ve Makarna) Üretim
Sırasında Uğradığı Kalite Değişiklikleri. GIDA 3 (4-5): 171-175.
Çiçekçi E. 1978. Plastiğin Ambalajlarda Kullanılması. GIDA 3 (4-5): 177-185.
4
Kipmen T. 1978. Plastik Ambalaj Malzemesinin Gıdalara Etkisi. GIDA 3 (4-5): 187-195.
Yiğit V, Evranoz Ö. 1978. Plastik Malzemelerin Gıda Ambalajlanmasına Yarayışlılığı. GIDA 3
(4-5): 197-201.
Kibar R. 1978. UHT Sterilizasyon Yöntemlerinde Isının Sütün Bünyesine Etkisi. GIDA 3 (4-5):
203-208.
Gahun Y. 1978. Peynire Tuz Geçişini Etkileyen Faktörler. GIDA 3 (4-5): 209-214.
Ural A. 1978. 2. Gıda Teknolojisi Semineri’nin Genel Değerlendirmesi. GIDA 3 (4-5): 215221.
Yurdagel Ü. 1978. Domatesin Konserve ve Şıraya İşlenmesi Sırasında Askorbik Asitte
Meydana Gelen Değişmeler. GIDA 3 (6): 227-232.
Alım H. 1978. Derin Yağ’da Kızartma İşlemi ve Kızartma Yağında Oksidatif Değişmeler.
GIDA 3 (6): 233-236.
Ertaş H. 1978. Balıkların Soğutma-Dondurma ve Salamura Metodları ile Muhafazası. GIDA 3
(6): 237-246.
Uraz T, Alpar O. 1978. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Fabrikalarının Kuruluş Yerleri
Üzerinde Bir İnceleme. GIDA 3 (6): 247-256.
Akbulut N, Gürarda T. 1978. Gıda Zehirlenmeleri. GIDA 3 (6): 257-265.
1979 Yılı 4. Cilt
Kayahan M. 1979. Yağ Çıkmazı ve “Türkiye Yağ Kurumu”. GIDA 4 (1): 5-10.
Pamir H, Ercan R. 1979. Ekmeklerin Biracılık Artığı Maya ile Protein Bakımından
Zenginleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 4 (1): 11-16.
Kundakçı A. 1979. Et Teknolojisinde Tütsüleme. GIDA 4 (1): 17-24.
Eriş A, Yanmaz R. 1979. Sağlık ve Beslenme Açısından Sebzelerin Önemi. GIDA 4 (1): 2540.
Saldamlı İ. 1979. Süt Tozundan Yararlanılarak Hazırlanan İçme Sütleri. GIDA 4 (1): 41-44.
Yaygın H. 1979. Pestisidlerin Süte Geçişi. GIDA 4 (1): 45-53.
Akbulut N, Gürarda T. 1979. Gıda Zehirlenmeleri. GIDA 4 (1): 55-61.
Seçkin R. 1979. Ekmeklik Una Patates Unu Katılması. GIDA 4 (2): 69-70.
Ünal S. 1979. Buğdaylarda Kaliteyi Etkileyen Faktörler ve Birbirleri Arasındaki İlişkiler. GIDA
4 (2): 71-79.
Gönç S, Renner E. 1979. Sterilize Sütün Önemi ve Teknolojisi ile Muhafazası Sırasında
Meydana Gelen Değişiklikler. GIDA 4 (2): 81-96.
Alım H. 1979. Bazı Yönleri ile Beslenme-Yağ İlişkileri. GIDA 4 (2): 97-99.
Uraz T. 1979. Peynir Mayalarında Pıhtılaşma Gücü’nün (Kuvvet) Saptanması Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 4 (3): 103-109.
Üçüncü M. 1979. Quark ve Bazı Nitelikleri. GIDA 4 (3): 111-119.
Işık N. 1979. Gıdaların Duyusal Analizlerinde Temel İlkeler. GIDA 4 (3): 119-124.
Ertaş H, Şahin E. 1979. Et Kalitesine Etki Eden Bazı Faktörler. GIDA 4 (3): 125-129.
Aşan T. 1979. Cottage Peyniri Suyundan (CPS) Sodyumhekzametafosfatla (SHMF)
Çöktürme Yöntemiyle Protein Konsantresi (PK) Elde Edilmesi. GIDA 4 (3): 131-137.
5
Esener AA. 1979. Bakterisel Alfa-Amilaz Önemi, Özellikleri ve Üretim Teknolojisi. GIDA 4 (45): 145-152.
Ekşi A. 1979. Meyve Sularında Olası Tağşişler ve Kanıtlama Olanakları. GIDA 4 (4-5): 153161.
Alım H. 1979. Bitkisel Yağların Elde Edilmelerindeki Kayıplarda Oksidasyonun Rolü. GIDA 4
(4-5): 163-165.
Yaygın H. 1979. Türkiye Sütçülüğünün Bugünkü Durumu ve Geleceği. GIDA 4 (4-5): 166172.
Demirci M. 1979. Yaşlı İnsanların Beslenmesi. GIDA 4 (4-5): 173-176.
Ertaş AH. 1979. Ette Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmalar. GIDA 4 (6): 187-191.
Yurdagel Ü. 1979. Provitamin A Aktiviteli Karotenoidler. GIDA 4 (6): 193-197.
Uraz T. 1979. Buzdolabı ve Açıkta (Cam Önünde) Saklanan Bazı Ticari Sıvı Şirden
Mayalarımızın Gösterdiği Pıhtılaşma Gücü Yitim Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 4 (6): 199204.
Gönç S, Gahun Y. 1979. Soğutularak Saklanması Sırasında Sütte Oluşan Değişmeler. GIDA
4 (6): 205-212.
Yücecan S. 1979. Hazır Meyve Sularının Kaliteleri ve Besin Değerleri. GIDA 4 (6): 213-221.
1980 Yılı 5. Cilt
Yaygın H. 1980. Sterilize Sütte Süttozu Aranması. GIDA 5 (1-2): 3-5.
Gönç S, Sarp H. 1980. Sütçülükte Hidrojen Peroksitten Yararlanma Olanakları. GIDA 5 (1-2):
7-16.
Ekşi A. 1980. Mantarın Gıda Teknolojisinde Başlıca Değerlendirme Alanları ve Konserveye
İşlenmesi. GIDA 5 (1-2): 17-23.
Ergüllü E. 1980. Enterokok Grubu Bakteriler ve Önemi. GIDA 5 (1-2): 24-28.
Cenik Y. 1980. Şarap Üretiminde Kontinü Sistem. GIDA 5 (1-2): 29-32.
Pamir MH. 1980. Enzimlerin ve Mikroorganizmaların Tutuklanmaları ve Bunların Gıda
Sanayiinde Kullanılmaları. GIDA 5 (3): 35-42.
Gürses ÖL. 1980. Selüloz İçeren Gıdaların Sağlık Açısından Önemi. GIDA 5 (3): 43-45.
Tortopoğlu Mİ. 1980. Akdeniz Bölgesinde Turunçgil Konsantresi Üretimi ve Sorunları. GIDA 5
(3): 47-49.
Özyurt M. 1980. Mikrobiyal Proteinlerin Yüksek Düzeydeki Nükleik Asitlerini Azaltma
Yöntemleri. GIDA 5 (3): 51-53.
Yurdagel Ü. 1980. Süt ve Dondurmalara Katılmış Jelatinin Tayinine Yarayışlı Kolorimetrik Bir
Yöntem. GIDA 5 (3): 55-56.
Çetin HH. 1980. Türkiye’de Araştırma Olgusu ve Tarımsal Araştırmalar. GIDA 5 (3): 57-60.
Varnacı Z. 1980. Kaybolmuş Bir İçecek Kefir. GIDA 5 (3): 61.
Yiğit V. 1980. Türkiye’de Gıda Politikası Nasıl Olmalıdır? GIDA 5 (4): 67-68.
Gürses ÖL. 1980. Gıda Endüstrisi Yönünden Fermantasyon Teknolojinin Gelecekteki Önemi.
GIDA 5 (4): 69-71.
Şahin G, Duru S. 1980. Unlarda Aflatoksin B1 Sorunu. GIDA 5 (4): 73-75.
6
Ünal SS. 1980. Türkiye Ekmek Sanayiinde Katkı Maddelerinin Önemi. GIDA 5 (4): 77-78.
Üçüncü M. 1980. Peynircilikte Sorbik Asit ve Sorbatların Kullanım Olanakları. GIDA 5 (4): 7987.
Köksal O. 1980. Tek Hücre Proteininin (THP) İnsan Beslenmesinde Kullanılması. GIDA 5 (4):
89-94.
Yurdagel Ü. 1980. Folin-Ciocalteu Çözeltisi ile Biberdeki Acılığın (Capsaisin) Kolorimetrik
Tayini. GIDA 5 (4): 95-96.
Gündüz N, Duru S. 1980. Ankara Akar ve İçme Sularında İyot Aranması. GIDA 5 (5): 99-101.
Yıldız F. 1980. Sterilizasyon İndikatörü Olarak Bacillus stearothermophilus Sporları. GIDA 5
(5): 103-110.
Kayahan M. 1980. Yağlarda (Trigliseridlerde) Asit Köklerinin Yer Değişimi. GIDA 5 (5): 111122.
Konar A. 1980. Dünya’da Yoğurt ve Üretimi. GIDA 5 (5): 123-135.
Ekşi A. 1980. Elma Suyunun Sıcak Teknikle Durultulması İçin Yeni Bir Yöntem. GIDA 5 (6):
139-142.
Kayahan M. 1980. Yağlarda (Trigliseridlerde) Asit Köklerinin Yer Değişimi. GIDA 5 (6): 143152.
Konar A. 1980. Dünya’da Yoğurt ve Üretimi. GIDA 5 (6): 153-161.
1979 Yılı 4. Cilt
Terzioğlu RG. 1981. Alışverişte Tüketiciye Etki Eden Bazı Faktörler. GIDA 6 (1-2): 3-5.
Ünlütürk A, Ünlütürk Y. 1981. Gıdalarda Histamin Oluşumu ve Histamin Zehirlenmesi. GIDA
6 (1-2): 7-9.
Severge A. 1981. Kızartma Yağlarının Bozunma Aşamasını Saptamak Üzere Yeni Analiz
Yöntemleri. GIDA 6 (1-2): 11-19.
Çakmak D. 1981. Gıdalarda Clostridium botilinum’un Gelişmesine pH’nın Etkisi. GIDA 6 (12): 21-25.
Uyanık A. 1981. Fermantasyonda pH ve Oksijen Ölçümü. GIDA 6 (1-2): 26-32.
Gürses ÖL. 1981. Bazı Sebze Konservelerinin Demir, Kalay ve Kurşun Miktarı ile Kutu Kalay
Kaplama Ağırlığı Arasındaki İlişki Üzerine Araştırma. GIDA 6 (3): 3-7.
Severge A. 1981. Zeytinyağında Triterpenoik Bileşikler ve Fiziksel Rafinaj Yönteminde
Getirdiği Problemler. GIDA 6 (3): 9-11.
Kılıç O. 1981. Ülkemizde Yetişen Şerbetçiotlarının Aroma Maddeleri Üzerinde Araştırma.
GIDA 6 (3): 13-18.
Acar J. 1981. Bitkisel Besinlerin Dondurularak Saklanması. GIDA 6 (3): 19-21.
Keleş F. 1981. Suda Haşlanan ve Fırında Pişirilen Patateslerde Askorbik Yitimi Üzerinde
Araştırma. GIDA 6 (3): 23-28.
Güven S. 1981. Bazı Meyvelerden Şarap Üretimi Üzerinde Araştırmalar. GIDA 6 (4): 3-5.
Ertaş AH. 1981. Balık Mikroflorası ve Kutu Konserve Balıklarda Bozulmaya Neden Olan
Bakteriler. GIDA 6 (4): 7-9.
Koçak C, Gürsel A. 1981. Kefir. GIDA 6 (4): 11-14.
7
Turmuçin F, Ungan S, Yıldız F. 1981. Ayçiçeği Tablalarından Pektin Eldesi: 1. Sıcaklığın
Ekstraksiyona Etkisi. GIDA 6 (4): 15-18.
Duru S, Özgüneş H. 1981 Ankara Piyasasında Satılan Ayran ve Yoğurt Örneklerinin Hijyenik
Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 6 (4): 19-23.
Gönç S, Gahun V. 1981. Sütçülük Artıklarının Elektrodializle Minerallerinden Arındırılarak
Değerlendirilmesi. GIDA 6 (4): 25-35.
Baysal A. 1981. Beslenme Sorunları. GIDA 6 (5): 3-10.
Yıldız F. 1981. Gıda İşlemlerinin Besin Kalitesine Etkisi. GIDA 6 (5): 11-15.
Yaygın H. 1981. Yoğurdun Besleme Değeri ve Sağlıkla İlgili Özellikleri. GIDA 6 (5): 17-21.
Kayahan M. 1981. Beslenme ve İnsan Sağlığı Açısından Bitkisel Yağların Önemi. GIDA 6
(5): 23-30.
Öder E. 1981. Bal İçerisindeki Maddeler ve Bunların Balın Özelliklerine Etkileri. GIDA 6 (5):
31-38.
Yazıcıoğlu T. 1981. Dünya’da ve Türkiye’de Gıda, Beslenme ve Açlık Sorunları. GIDA 6 (6):
3-4.
Şahin İ, Kılıç O. 1981. Kuru Üzüm ve Şarap Sirkelerinin Bileşimleri ve Kontrol Yöntemleri
Üzerinde Araştırma. GIDA 6 (6): 5-13.
Kurt A, Demirci M, Kurdal E. 1981. Erzurum Piyasasında Satılan Sütlerin, Özellikleri ve Bu
Sütlerin Çeşitli Hileler Yönünden İncelenmesi. GIDA 6 (6): 15-19.
Kundakçı A. 1981. Kanatlı Etlerinin Teknolojisi: 1. Kesim ve Temizleme. GIDA 6 (6): 21-24.
Pamir MH. 1981. Endüstriyel Mikrobiyolojinin Çevre Kirlenmesinin Kontrolüne Katkısı. GIDA
6 (6): 25-34.
1982 Yılı 7. Cilt
Sürmeli G, Tunail N, Köşker Ö. 1982. Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonunda Kullanılan
Besiyerlerinin Karşılaştırılması Üzerinde Araştırmalar. GIDA 7 (1): 3-9.
Köksal İ, Türk R. 1982. Yaş Meyve Üretim ve Pazarlanmasında Soğuk Muhafazanın Önemi.
GIDA 7 (1): 11-18.
Başoğlu F. 1982. Gıdalarda Kullanılan Bazı Baharatların Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri
ve Kontaminasyondaki Rolleri. GIDA 7 (1): 19-24.
Yurdagel Ü. 1982. Plastik Ambalaj Malzemelerinin Gıda Sanayiinde Kullanımı ve Etkileri.
GIDA 7 (1): 25-32.
Özçelik S. 1982. Patulin Üretimine Etki Eden Bazı Faktörler. GIDA 7 (2): 49-54.
Konar A. 1982. İnek, Koyun ve Keçi Sütlerinin, Donma Noktası Depresyonu “Süte Su
Katılarak Yapılan Hilenin Saptanması”. GIDA 7 (2): 55-62.
Ergüllü E. 1982. Peynir Suyu ve Lorun Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalaron. GIDA 7 (2):
63-66.
Kundakçı A. 1982. Kanatlı Etlerinin Teknolojisi: 2. Kanatlı Etlerinin Soğutulması. GIDA 7 (2):
67-72.
Karapınar M, Ünlütürk A. 1982. Peynir Yapımında Mikrobiyal Renet Kullanımı. GIDA 7 (2):
73-76.
8
Canbaş A. 1982. Güney Fransa’daki Bazı Kooperatif Şarap İşletmelerinde Teknik Bir
İnceleme. GIDA 7 (2): 77-81.
Ülgiray D, Ertaş H, Tavmen A. 1982. Gıda Sanayii Sorunlarında Bazı Önlemler. GIDA 7 (3):
91-92.
Ergüllü E, Üçüncü M. 1982. Farklı Sıcaklıklarda Bırakılan Çiğ Sütlerde Mikroorganizma
Sayısı Bakımından Ortaya Çıkan Değişimler Üzerinde Araştırmalar. GIDA 7 (3): 93-97.
Ekşi A, Artık N. 1982. Kayısı ve Şeftali Palper Posası ile Atılan Besin Ögesi Miktarı. GIDA 7
(3): 99-102.
Bilişli A, Erhan M, Yelken M. 1982. Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Bezelye ve Yeşil
Fasülyenin Konserve ve Dondurarak Muhafaza Şekillerinin Karşılaştırılması. GIDA 7 (3):
103-108.
Ertaş AH. 1982. Bazı Sucuk, Salam ve Sosislerin Malonaldehit Miktarı Üzerinde Bir
Araştırma. GIDA 7 (3): 109-113.
Kurt A, Yamankaradeniz R. 1982. Erzurum İli Merkezinde Tüketilen Süzme Ballar Üzerinde
Bir Araştırma. GIDA 7 (3): 115-120.
Şahin İ, Özçelik F. 1982. Damıtık Alkollü İçkilerimizin Bileşimi, Özellikle Metanol Miktarı
Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 7 (3): 121-129.
Ergin G. 1982. Laktoz ve Süt Proteinleri ile İlgili Malabsorpsiyon, İntolerans ve Allerji
Durumları. GIDA 7 (3): 131-137.
Acar J. 1982. Kutu Konservelerinde Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu. GIDA 7 (3): 139-144.
Borancılı S. 1982. Gıda Sanayiinde Temel Sorunlar ve Çözüm Yolları. GIDA 7 (3): 145-149.
Pala M. 1982. Ters Ozmos ile Ultrafiltrasyonun Temel İlkeleri ve Gıda Sanayiinde Kullanım
Alanları. GIDA 7 (4): 155-164.
Yiğit V. 1982. Dondurulmuş Gıdaların Taşınmasında Soğutma Sistemleri. GIDA 7 (4): 165166.
Başoğlu F. 1982. Domates Salçalarının Mikroflorası ve Depolama Sürecinde Miktarlarındaki
Değişiklikler. GIDA 7 (4): 167-172.
Karacabey A. 1982. Çeşitli Kaplarda Isıtılan Sütlerde Adsorbsiyon Sonucu Meydana Gelen
Kayıplar. GIDA 7 (4): 173-175.
Yurdagel Ü. 1982. Meyve Orijinli Flavan Benzerlerinin Biyokimyasal, Fizyolojik ve Besleyici
Önemleri. GIDA 7 (4): 177-181.
Özçelik S. 1982. Bazı Gıdalarda Nitrit ve Nitrozaminlerin Oluşumu ve Sağlığa Zararlı Etkileri.
GIDA 7 (4): 183-188.
Atamer M, Kaptan N. 1982. Ankara’da Tüketime Sunulan Kahvaltılık Tereyağların Nitelikleri
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 7 (4): 189-198.
Pamir MH. 1982. 1. Dünya Gıda Günü Münasebetiyle Ülkemizin Gıda ve Beslenme
Sorunlarına Bir Bakış. GIDA 7 (4): 199-203.
Gürses ÖL, Artık N. 1982. Çaylarımızda ve Demlerinde Demir, Bakır, Kurşun, Civa Miktarları
ve Deme Geçme Oranları Üzerinde Araştırmalar. GIDA 7 (5): 215-222.
Pasin G. 1982. Sindirilmeyen Polisakkaritlerin Analiz Yöntemleri. GIDA 7 (5): 223-226.
Gündüz HH. 1982. Tomas Peyniri: 1. Tomas Peyniri Doğal Mikroflorası. GIDA 7 (5): 227-230.
Hışıl Y. 1982. Pestisid Kalıntılarının Analizleri-1. GIDA 7 (5): 231-234.
Çakmakçı L, Tunail N, Ekşi A, Yıldız F. 1982. Bazı Aspergillus Suşlarının Poligalakturonaz
Aktivite Düzeyi Üzerine Araştırma. GIDA 7 (5): 235-238.
9
Ergüllü E. 1982. Bakteriyofaj ve Süt Teknolojisinde Yarattığı Sorunlar. GIDA 7 (5): 239-245.
Dönmez S, Şahin İ. 1982. İzmir ve Nevşehir Yöresi Şaraplarından İzole Edilen Laktik Asit
Bakterileri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 7 (5): 247-254.
Ergüllü E. 1982. Çiğ Sütte Koliform Grubu Bakteri Florası Üzerinde Araştırmalar. GIDA 7 (6):
263-266.
Güven S. 1982. Ayva Suyu ve Konsantratı Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 7 (6): 267-270.
Gürses ÖL. 1982. Mamül Çaylarımızda Ham Selüloz Miktarları ve Kalite Açısından
İrdelenmesi. GIDA 7 (6): 271-274.
Gündüz HH. 1982. Tomas Peyniri: 2. Peynir Örneklerine Katılan P. roqueforti Starter
Kültürleri ve Doğal Mikrobiyal Floranın Olgunlaşma Süresince Değişimi. GIDA 7 (6): 275-280.
Sezgin E, Koçak C. 1982. Ankara’da Satılan Sokak Sütlerinin Bazı Nitelikleri Üzerinde
Araştırmalar. GIDA 7 (6): 281-287.
Hışıl Y. 1982. Pestisid Kalıntılarının Analizleri-2. GIDA 7 (6): 289-295.
Yıldız F. 1982. Biyosistemlerde Dondurma ve Bazı Yeni Teknolojik Gelişmeler. GIDA 7 (6):
297-303.
1983 Yılı 8. Cilt
Ergüllü E, Üçüncü M. 1983. Kefir Mikroflorası Üzerinde Araştırma. GIDA 8 (1): 3-10.
Acar J. 1983. Bamya Konserveleri Dolgu Suyunda Viskozite ve Bunu Etkileyen Faktörler.
GIDA 8 (1): 11-14.
Yurdagel Ü. 1983. Xanthan Gum (Xanthan Sakızı). GIDA 8 (1): 15-19.
Ural A. 1983. Gıdalarda Renk ve Kalite İlişkisi. GIDA 8 (1): 21-27.
Altan A. 1983. Turunçgil Sularında Acılık Öğesi Olarak Naringin. GIDA 8 (1): 29-32.
Pala M, Saygı YB. 1983. Su Aktivitesi ve Gıda İşletmedeki Önemi. GIDA 8 (1): 33-39.
Hışıl Y. 1983. Pestisid Kalıntılarının Analizleri-3. GIDA 8 (1): 41-45.
Can AG, Ekşi A. 1983. Meyve Suyunda Hidroksimetilfurfural (HMF) Oranı. GIDA 8 (2): 51-54.
Gürses ÖL, Artık N. 1983. Türk Çayında ve Deminde Sodyum, Potasyum, Kalsiyum Miktarı
ve Deme Geçme Oranı Üzerinde Araştırma. GIDA 8 (2): 55-60.
Keskin N, Matur A. 1983. Melas’dan Sürekli Yöntemle Mikrobiyel Yağı Üretimi. GIDA 8 (2):
61-66.
Kaptan N, Büyükkılıç N. 1983. Ankara’da Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Kalitesi. GIDA
8 (2): 67-72.
Sağlam F, Kutluay T. 1983. Kurum Beslenme Servislerinde Uygulanan Değişik Kızartma
Yöntemlerinin Kızartılan Yiyeceğin Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 8 (2): 73-80.
Ungan S, Çakaloz T. 1983. Hamsi Yağının Rafinasyonu. GIDA 8 (2): 81-82.
Kılıç O. 1983. Saf Humulon ve Trans-İzo-Humulon Üretimi. GIDA 8 (2): 83-86.
Hasipek S. 1983. Ekonomik Beslenme İlkeleri. GIDA 8 (2): 87-90.
Pirkul T. 1983. Tek Hücre Proteinlerinin Geleceği. GIDA 8 (2): 91-94.
Kayahan M, Saygın A. 1983. Optimum FF Ağartma Toprağının Etkinlik Değeri ve Bu Değere
Renk Açma Koşullarının Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 8 (3): 101-112.
10
Konar A. 1983. Tarımsal Mücadele İlaç Kullanımının Sütlerde Pestisit Kalıntılarına Etkisi.
GIDA 8 (3): 113-120.
Ekşi A, Başer D, Eligür D. 1983. Meyve Nektarında Bulanıklığın Korunması Üzerine
Karboksimetilselüloz (CMC) Katkısının Etkisi. GIDA 8 (3): 121-124.
Altan A. 1983. Turunçgil Sularında Acılık Ögesi Olarak Limonin. GIDA 8 (3): 125-129.
Pala M. 1983. Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Saklanmaları. GIDA 8 (3): 131-137.
Yurdagel Ü. 1983. Gıda İşleme Tekniğinin Vitamin Kaybı Üzerine Etkisi. GIDA 8 (3): 139143.
Yamankaradeniz R. 1983. Farklı Olum Aşamalarındaki Kuşburnu (Rosa sp.)’nun Fiziksel ve
Kimyasal Nitelikleri. GIDA 8 (4): 151-156.
Yamankaradeniz R. 1983. Kuşburnu (Rosa sp.) Değerlendirme Olanakları. GIDA 8 (4): 157162.
Güleryüz M, Yamankaradeniz R. 1983. Kütahya Vişne Çeşidinde Alar Uygulamasının
Meyvenin Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi. GIDA 8 (4): 163-167.
Aydoğ T. 1983. Neden Gıda Sanayii Envanteri. GIDA 8 (4): 169-172.
Canbaş A. 1983. Portakal Şarabı Üzerinde Deneme. GIDA 8 (4): 173-176.
Yetişmeyen A, Bektaş V, Demir S. 1983. İnstant Süttozunun Elde Edilme Tekniği ve
Özellikleri. GIDA 8 (4): 177-180.
Ünal SS, Boyacıoğlu MH. 1983. Ekmek Niteliklerine Reolojik Faktörlerin Etkileri. GIDA 8 (4):
181-183.
Üçüncü M. 1983. Süt ve Mamullerinin Soğukta Depolanması. GIDA 8 (4): 185-192.
Altıniğne N, Saygın E. 1983. Pelemir (C. syriaca schrad) Tohumu Protein Fraksiyonları.
GIDA 8 (4): 193-196.
Ergüllü E, Demiryol İ. 1983. Yoğurda Değişik Oranlarda Su Katılarak Yapılan Ayranların Bazı
Özellikleri Üzerinde Araştırma. GIDA 8 (5): 203-208.
Ertaş AH, Kolsarıcı N. 1983. Salam, Sosis ve Sucuklarda Hidroksiprolin Miktarı Üzerinde
Araştırma. GIDA 8 (5): 209-215.
Güven S, Başaran M, Erüstün G. 1983. Endüstri Tipi Lahana Turşusu (Sauerkraut) Üretimi
Üzerinde Araştırma. GIDA 8 (5): 217-224.
Çetin H. 1983. Yerli ve Yabancı Kiraz Çeşitlerinin Bazı Kalite Özellikleri. GIDA 8 (5): 225227.
Pala M, Üstünes H. 1983. Değişik Soğuk Zincir Sistemlerinde Kalite Kayıplarının
Karşılaştırılması. GIDA 8 (5): 229-237.
Gökalp HY. 1983. Et Ürünlerinde Nitrat, Nitrit Kullanımı ve Nitrit Zehirlenmesi. GIDA 8 (5):
239-243.
Tamerler T. 1983. Ekmek Yapımında Bazı Besin Liflerinin Kullanılması ve Ekmek Niteliğine
Etkisi. GIDA 8 (5): 245-247.
Ayfer M, Köksal İ, Kaynak L, Türk R. 1983. Alanya Muzlarının (Dwart cavandish) Ethrel (2Chloroethyl phosphonic acid) ile Sarartılması. GIDA 8 (5): 249-254.
Üçüncü M. 1983. Yoğurda İşlenecek Süte Eklenecek Süttozu Miktarının Hesaplanması.
GIDA 8 (5): 255-256.
Selemoğlu A, Yıldız F. 1983. Kırmızı Pancardan Pigmentlerin İzolasyonu. GIDA 8 (6): 261263.
11
Ertaş AH. 1983. Pigmentler ve Et Rengi. GIDA 8 (6): 265-273.
Gürses ÖL. 1983. Çayda Nitrat Miktarları ve Sağlık Açısından İrdelenmesi. GIDA 8 (6): 275279.
Demirci M, Gündüz H. 1983. Farklı Oranlarda Süt Tozu Katılmış İnek Sütlerinden Değişik
Maya (Starter Kültür) Kullanılarak Elde Edilen Yoğurtların Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.
GIDA 8 (6): 281-286.
Gönül M. 1983. Duyusal Değerlendirmede Sonuca Güveni Etkileyen. GIDA 8 (6): 287-295.
Renner E, Saldamlı İ. 1983. Beslenme Açısından Fermente Süt Ürünleri. GIDA 8 (6): 297311.
Oysun G. 1983. Peynir Altı Suyunu Değerlendirme Olanakları. GIDA 8 (6): 313-316.
1984 Yılı 9. Cilt
Yurdagel Ü, Müftügil N. 1984. Dondurma İşleminin Bazı Gıdalarda Yapı Üzerine Etkileri ve
Donma Süresinin Tayini. GIDA 9 (1): 3-8.
Hassan Aİ, Sezgin E. 1984.Süt Proteinlerinin Sedimentasyonu Üzerine Isı İşleminin ve
Sonraki Depolamanın Etkileri (İngilizce). GIDA 9 (1): 9-12.
Ünal SS, Boyacıoğlu MH. 1984. Hamurun Reolojik Özellikleri. GIDA 9 (1): 13-20.
Özkaya H. 1984. Ekmek Aroması ve Buna Etkili Faktörler. GIDA 9 (1): 21-27.
Temiz A, Acar J. 1984. Bitkisel Gıdalardaki Doğal Toksik Bileşikler. GIDA 9 (1): 29-39.
Renner E, Oysun G. 1984. Polien Yağ Asitleri Kolesterin Metabolizması ve Damar Sertliği.
GIDA 9 (1): 41-46.
Pamir MH. 1984. Öldürücü Maya (Killer Yeast)’nın Tanımı. GIDA 9 (1): 47-52.
Halkman AK, Çavuş A, Bektaş V. 1984. Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus
thermophilus’un Farklı Besiyerlerinde Gelişme Durumlarının İrdelenmesi. GIDA 9 (1): 53-58.
Gökalp HY. 1984. Vakum Uygulanarak Paketlenmiş ve Paketlenmemiş Sığır Kıymalarının
Dondurularak Soğuk Depoda Muhafazası Sırasında Yağda Çözünebilir Karbonil ve TBA
Değerlerinde Oluşan Değişimler. GIDA 9 (2): 63-70.
Yurdagel Ü. 1984. Paket Çayların Analitik Nitelikleri Üzerinde Araştırma. GIDA 9 (2): 71-76.
Bozoğlu TF. 1984. Sterilize Sütün Dayanıklılığı. GIDA 9 (2): 77-81.
Gürses ÖL, Artık N. 1984. Pazı, Ebegümeci, Semizotu ve Ispanak Sebzelerinin Bileşimi
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 9 (2): 83-93.
Özçelik S. 1984. İçme Sularının Dezenfeksiyonunda Kullanılan Metodlar ve Uygun Metodun
Seçimi. GIDA 9 (2): 95-105.
Ergüllü E. 1984. Süt ve Mamüllerinden İzole Edilen Koliform Grubu Bakterilerin Tanımı
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 9 (2): 107-115.
Hassan Aİ, Koçak C. 1984. Influence of Different Time/ Temperature Combinations of Milk
Pasteurization on its Bacterial Content (İngilizce). GIDA 9 (2): 117-123.
Özkaya H, Seçkin R, Ercan R. 1984. Bazı Ekmeklik Buğdayların Un, Bonkalite, Razmol ve
Kepeklerinin Kimyasal Bileşimleri ile Mineral Elementleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 9 (2):
125-131.
Çetin H, Fidan F. 1984. Çileklerin Bazı Kalite Özellikleri ile Derin Dondurulmaya Uygunluk
Durumları Üzerinde Araştırma. GIDA 9 (3): 135-139.
12
Kurt A, Akyüz N. 1984. Van Otlu Peynirinin Yapılışı ve Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal
Nitelikleri. GIDA 9 (3): 141-146.
Atamer M, Kaptan N. 1984. Krema Dayanıklılığı Üzerine Yağ Oranı ve Depolama
Sıcaklığının Etkisi. GIDA 9 (3): 147-151.
Özkaya H, Seçkin R, Ercan R. 1984. Bazı Makarna Çeşitlerinin Kimyasal Bileşimi ve Pişme
Kalitesi Üzerinde Araştırma. GIDA 9 (3): 153-161.
Kılıç O. 1984. Çabuk Yöntemle Sofralık Siyah Zeytin Üretimi. GIDA 9 (3): 163-165.
Başoğlu F, Cemeroğlu B. 1984. Sumak’ın Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırma. GIDA 9 (3):
167-172.
Doğan A, Bayrak A. 1984. Çanakkale Yöresinde Yetişen Bazı Kokulu Bitkilerin Uçucu Yağ
Miktarı. GIDA 9 (3): 173-177.
Saygın A, Kayahan M. 1984. Yerli Ağartma Topraklarının Asitle Aktifleştirilmesi ve Bu
Topraklarda Renk Açma Etkinliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırma. GIDA 9 (3): 179185.
Karapınar M. 1984. Narenciye Artıklarının Maya Proteini Üretiminde Substrat Olarak
Kullanımı. GIDA 9 (4): 193-196.
Çolakoğlu M, Gönül M, Kıncal S, Boyacıoğlu D, Demir Ş, Yaman Ü. 1984. Çift Tabanlı Çelik
Tencerelerde Susuz Pişirmenin Geleneksel Pişirme Yöntemleriyle Kıyaslanması. GIDA 9 (4):
197-205.
Ilıcalı C, Noka Ü. 1984. Bazı Akışkan Gıda Maddelerinde Viskozite Ölçümü ve Akışkan
Tipinin Belirlenmesi. GIDA 9 (4): 207-209.
Doğan A, Bayrak A. 1984. Kıbrıs’ta Yetiştirilen Bazı Turunçgil Meyvelerinin Kabuk Yağları
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 9 (4): 211-221.
Müftügil N. 1984. Bazı Sebzelerin Peroksidaz Enzim İçerikleri ve Bu enzimin Isıya Karşı
Direnci. GIDA 9 (4): 223-229.
Akyüz N, Gülümser S. 1984. Yozgat Çanak Peynirinin Yapılışı Bileşimi ve Olgunlaştırılması.
GIDA 9 (4): 231-238.
Özkaya H, Seçkin R, Ercan R. 1984. Bazı Bisküvi Çeşitlerinin Kimyasal Özellikleri ile Mineral
ve Vitamin İçerikleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 9 (5): 245-251.
Topal Ş. 1984. Gıda Maddelerinden Ayrılan (İzole Edilen) ve Tanınan (İdentifiye Edilen)
Küfler Üzerinde Araştırmalar. GIDA 9 (5): 253-261.
Ekşi A, Artık N. 1984. Pestil İşleme Tekniği ve Kimyasal Bileşimi. GIDA 9 (5): 263-266.
Bayındırlı AL, Ungan S. 1984. Soya İşleme Metodlarının Değerlendirilmesi. GIDA 9 (5): 267269.
Temiz A. 1984. Gıdalardaki Doğal Toksik Bileşikler. GIDA 9 (5): 271-277.
Canbaş A, Fenercioğlu H. 1984. Şalgam Suyu Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 9 (5): 279-286.
Hassan Aİ, Kaptan N. 1984. A Study on the Factors Influencing the Salting of Kaschkaval
Cheese (İngilizce). GIDA 9 (5): 287-294.
Oysun G. 1984. Kızartma İşleminin Yağın Asit ve Peroksit Sayısına Etkisi. GIDA 9 (5): 295300.
Ünlütürk A, Akbulut N. 1984. Ekmek Mayası Üretiminde Temel İlkeler. GIDA 9 (6): 311-315.
Gökalp HY. 1984. N-Nitroso Bileşikleri, Kanserojenik Etkileri, Çeşitli Gıdaların N-Nitrosamin
İçerikleri ve Çeşitli Kaynaklardan Bünyeye Alınan N-Nitrosamin Miktarları. GIDA 9 (6): 317324.
13
Başoğlu F, Bayrak A. 1984. Çörekotu (Çörek Otu)’nun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 9 (6): 325-327.
Atamer M, Sezgin E. 1984. Tereyağlarında Lipolitik ve Oksidatif Bozulmaların
Saptanmasında Yararlanılan Asit ve Peroksid Değerleri ile Aroma Arasındaki İlişki. GIDA 9
(6): 329-334.
Altıniğne N. 1984. Ham ve Rafine Pelemir (C. syriaca schrad.) Yağında Toplam Fosfolipid ve
α-Tokoferol Niceliği. GIDA 9 (6): 335-339.
Duru S, Özgüneş H. 1984. Mikotoksinlerin İnsan ve Hayvan Sağlığı Açısından Önemi. GIDA
9 (6): 341-349.
Ertugay Z. 1984. Yüzey Aktif Maddeler ve Gıda Teknolojisinde Kullanılmaları. GIDA 9 (6):
351-356.
Müftügil N, Yiğit V. 1984. Haşlanarak ve Haşlanmadan Dondurulan Bazı Sebzelerdeki Kalite
Değişimleri. GIDA 9 (6): 357-362.
1985 Yılı 10. Cilt
Canbaş A. 1985. Piyasadan Sağlanan Bazı Kırmızı Şarapların Fenol Bileşikleri Miktarları.
GIDA 10 (1): 3-10.
Alpar O, Atamer M, Yetişmeyen A, Görgülü B, Karahan A, Korukluoğlu M. 1985. Beyaz
Peynir Yapımında Pastörizasyonun ve Kültür Kullanımının Peyniraltı Suyu Bileşimine Etkisi.
GIDA 10 (1): 11-18.
Gürses ÖL, Artık N. 1985. Türk Çaylarında Kafein ve Tanen Miktarı Üzerinde Araştırmalar.
GIDA 10 (1): 19-24.
Topal Ş. 1985. Enzimler, Mikrobiyolojik Yolla Enzim Üretimi ve Bu Teknolojide Rennin’nin
Yeri. GIDA 10 (1): 25-27.
Yurdagel Ü, Teke İ. 1985. Keçiboynuzu Meyvesinin Kavrulması İle Oluşan Renk
Değişimlerinin Araştırılması. GIDA 10 (1): 39-42.
Gökalp HY. 1985. Organoleptic Evaluation of Vacuum and Non-Packaged Frozen, Stored
Beef Patties and Relationship of These With the Fat Oxidation and Lipid Soluble Carbonyls
(İngilizce). GIDA 10 (1): 43-52.
Yiğit V, Müftügil N. 1985. Bazı Balık Türlerinde Saptanan Civa Miktarları. GIDA 10 (1): 53-56.
Bayrak A. 1985. Turunçgil Uçucu Yağları ve Aromalarına Etkili Bazı Bileşenler. GIDA 10 (1):
57-62.
Pasin G, Yeşilören R, Alpsoy O. 1985. Mantar Konservesinde (Agaricus bisporus) Hasat
Sonrası Depolamanın ve Suda Tutma İşlemlerinin Konserve Verimine Etkisi. GIDA 10 (1):
63-70.
Ayhan K, Gürgün V. 1985. Soysos. GIDA 10 (2): 75-80.
Arslan A, Sekin Y. 1985. Besin Endüstrisinde Kullanılan Mikrobiyal Kaynaklı Enzimler. GIDA
10 (2): 81-87.
Özkaya H, Ercan R. 1985. Gluten Unu İlavesinin Hamurun Reolojik Özellikleri ve Ekmeğin
Kalitesine Etkisi. GIDA 10 (2): 89-97.
İlikcik O, Yurdagel Ü. 1985. İzmir Piyasalarında Satılan Paket Kuru İncirlerin Teknolojik
Özelliklerinin Araştırılması. GIDA 10 (2): 99-103.
Hışıl Y. 1985. Kromatografide İç Standart Tekniği. GIDA 10 (2): 105-110.
14
Müftügil N. 1985. Haşlama İşleminin Sebzelerin Donma Noktaları ve Donma Süreleri
Üzerindeki Etkisi. GIDA 10 (2): 111-114.
Müftügil N. 1985. Karnabaharın Farklı Koşullarda Haşlanması ve Dondurulmasının Fiziksel
ve Kimyasal Yapısı Üzerindeki Etkisi. GIDA 10 (3): 123-127.
Ekşi A, Artık N. 1985. Domates Pulpu ve Salçasında Viskozite (Konsistens) ve Renk Üzerine
Proses Koşullarının Etkisi. GIDA 10 (3): 129-132.
Birer S. 1985. Tahin Helvasının Yapılışı ve Beslememizdeki Yeri. GIDA 10 (3): 133-135.
Yıldız F. 1985. Extrusion Cooking Systems and Textured Vegetable Proteins (İngilizce).
GIDA 10 (3): 137-142.
Atlı A, Seçkin R, Koçak N. 1985. Ekmeğin Kalitesine Fermantasyon Süresi ve Havalandırma
Sayısının Etkisi. GIDA 10 (3): 149-159.
Gökalp HY. 1985. Et ürünlerine Katılan Nitrat, Nitrit Miktarının Azaltılması, N-Nitrosamin
Oluşum Reaksiyonlarının Engellenmesi ve Gıdalarda N-Nitrosaminlerin Saptanması
(İngilizce). GIDA 10 (3): 161-167.
Ünal SS, Boyacıoğlu MH. 1985. Ekmeğin Reolojik Özellikleri. GIDA 10 (3): 169-176.
Atamer M, Çavuş A, Şen H. 1985. Süt ve Ürünlerinde Lipoliz. GIDA 10 (3): 177-183.
Akman A. 1985. Kükürt Dioksitin (SO2) Şaraptaki Rolü ve Önemi. GIDA 10 (3): 185-189.
Telatar KY. 1985. Elma Suyu ve Konsantrelerinde Hidroksimetilfurfural (HMF): 1. Farklı Elma
Çeşitlerinin Elma Suyu ve Konsantresine İşlenmesi Süresinde HMF Oluşumu. GIDA 10 (4):
195-201.
Baykal ÖB. 1985. Bazı Yerli ve Yabancı Armut Çeşitlerinin Şıraya Elverişlilik Durumlarının
Araştırılması. GIDA 10 (4): 203-212.
Doğan A, Bayrak A, Akgül A. 1985. Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimi Üzerinde
Araştırma. GIDA 10 (4): 213-217.
Pamir MH. 1985. Şarap Fabrikasının ve Şarabın Hijyeni ve Hijyenik Kontrolu. GIDA 10 (4):
219-224.
Altıniğne N. 1985. Pelemir Tohum (C. syriaca schrad.) Yağında Bulunan Epoksi Yağ
Asitlerinin İnce Tabaka (TLC) ve Gaz Kromatografisi (GLC) Metodları İle Belirlenmesi. GIDA
10 (4): 225-229.
Özkaya H. 1985. Buğday Lipidleri ve Önemi. GIDA 10 (4): 231-245.
Tschager E, Öztek L. 1985. Organik Asitlerin Önemi ve Peynirin Kalitesi Üzerine Etkileri.
GIDA 10 (4): 247-254.
Yetişmeyen A. 1985. Süt Fabrikalarında Enerji Gereksinimi ve Verimli Kullanımı. GIDA 10
(4): 255-265.
Telatar KY. 1985. Elma Suyu ve Konsantrelerinde Hidroksimetilfurfural (HMF): 2. Farklı Elma
Suyu Konsantrelerinin Depolanması Sürecinde Hidroksimetilfurfural Oluşumu ve Buna Bağlı
Olarak Bazı Bileşim Ögelerinde Meydana Gelen Değişmeler. GIDA 10 (5): 271-280.
Özçelik S. 1985. Bacillus megaterium Kullanılarak Patulin’in Biyolojik Yolla Ölçümü. GIDA 10
(5): 281-285.
Sert S, Kıvanç M. 1985. Taze Civil ve Lor Peynirleri Üzerinde Mikrobiyolojik Çalışmalar.
GIDA 10 (5): 287-292.
Artık N. 1985. Soya Fasulyesinden Konsantre Protein Üretimi ve Soya Ürünlerinin Bileşim
Unsurları. GIDA 10 (5): 293-310.
15
Müftügil N. 1985. Farklı Dondurulma Koşullarında Sebzelerin Donma Süre ve Hızları. GIDA
10 (5): 311-315.
Yüksel A, Arslan P. 1985. Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Ekmek Tüketimi, Atımı ve
İsrafın Önlenmesi Konusunda Alınacak Önlemlerle İlgili Bir Araştırma. GIDA 10 (5): 317-321.
Altıniğne N, Saygın E. 1985. Pelemir Katımlı Undan Yapılan Ekmeklerde Bayatlama Süresi.
GIDA 10 (5): 323-332.
Ercan R, Özkaya H. 1985. Ekmeğin Bayatlaması. GIDA 10 (5): 335-340.
Başoğlu F, Halkman K, Ertaş H, Çakmakçı L. 1985. Toz Maya Ekstraktı Üretimi. GIDA 10 (6):
341-345.
Özçelik F. 1985. Bakteriyel Etanol Üretimi. GIDA 10 (6): 347-353.
Akgül A. 1985. Tad, Koku ve Renk Katkısı Olarak Kırmızı Biber. GIDA 10 (6): 355-360.
Bozoğlu TF, Caner T. 1985. Gıda Endüstrisi ve Radyasyon. GIDA 10 (6): 361-363.
Bayrak A, Arslan N, Hatipoğlu F, Aktaş M. 1985. Farklı Dozlardaki Fosforlu Gübrenin
Kimyonun (Cuminum cyminum L.) Uçucu Yağ Verimine ve Bileşenlerine Etkisi. GIDA 10 (6):
365-369.
Yentür G, Karakaya AE. 1985. Kullanımı Yasaklanan Aromatik Azo Yapısındaki Gıda
Boyalarının Bazı Gıda Maddelerinde Araştırılması. GIDA 10 (6): 371-376.
Temiz A. 1985. Bazı Antibiyotiklerin Yoğurt Bakterilerinin Asit Geliştirme Özellikleri Üzerine
Etkileri. GIDA 10 (6): 377-388.
1986 Yılı 11. Cilt
Ercan R, Özkaya H. 1986. Ekmeğin Bayatlaması Üzerine Surfaktantların ve Bazı Katkı
Maddelerinin Etkisi. GIDA 11 (1): 3-10.
Başoğlu F. 1986. Bitkisel Yağlarda Bulunan Sabunlaşmayan Maddelerden Yararlanarak
Tağşişin Saptanması. GIDA 11 (1): 11-21.
Atamer M, Yetişmeyen A, Alpar O. 1986.Farklı Isı Uygulamalarının İnek Sütlerinden Üretilen
Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi. GIDA 11 (1): 22-28.
Hoşrik E. 1986. Birada Diasetil ve İlişkili Diğer Bileşiklerin Oluşumu ve Bu Oluşumu Etkileyen
Etmenler. GIDA 11 (1): 29-33.
Kolsarıcı N, Ertaş H, Şahin ME. 1986. Afyon, Ankara ve Aydın Yöresi Sucuklarının Bileşimi
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 11 (1): 34-39.
Demirci M. 1986. Aşırı Beslenme Sorunları. GIDA 11 (1): 40-41.
Özçelik S. 1986. Farklı Yörelerden Alınan Soğan (Allium cepa L.) Örneklerindeki
Antimikrobiyal Maddelerin (Fitonsid) Bakterisit Etkilerinin Araştırılması. GIDA 11 (1): 42-46.
Birer S. 1986. Yiyeceklerimizin İçinde Kullandığımız Baharatlar ve Özellikleri. GIDA 11 (1):
47-54.
Pamir MH. 1986. Biyoteknoloji Eğitimi. GIDA 11 (1): 55-59.
Dönmez S, Özçelik F. 1986. Mucor miehei’den Rennet Üretiminde Bazı Azotlu Katkı
Maddelerinin Enzim Üretimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 11 (2): 67-73.
Aran N. 1986. Konserve Gıdaların Mikrobiyolojik Kontrolleri Üzerinde Bir Derleme. GIDA 11
(2): 75-77.
Hışıl Y, Börekçioğlu N. 1986. Balın Bileşimi ve Bala Yapılan Hileler. GIDA 11 (2): 79-82.
16
Atılgan C. 1986. Farklı Nitelikteki Unlara Uygulanan Değişik Yoğurma Yöntemlerinin Ekmek
Kalitesine Etkisi. GIDA 11 (2): 83-87.
Tanju Ş, Sümbül Y. 1986. Gıda Sanayiinde Ekstruzyonla İşleme Teknolojisi. GIDA 11 (2): 8994.
Halkman K, Akyol E, Çavuş A. 1986. Liyofilizasyon Süresinin Yoğurt Bakterilerinin Canlılığı
Üzerine Etkisi. GIDA 11 (2): 95-99.
Ertaş NA. 1986. Gelişmekte Olan Ülkelerde Beslenme Probleminin Çözümünde Gelişmeler.
GIDA 11 (2): 101-105.
Gönç S. 1986. Yoğurda İşlenecek Süte Katılan Süt Tozunun Kurumadde ve Yoğunluğa Etkisi
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 11 (2): 107-113.
Bozoğlu TF. 1986. Acidophilus Ürünlerinin Geliştirilmesi. GIDA 11 (2): 115-116.
Keleş F. 1986. Gıda İşlemede Peroksidazlar. GIDA 11 (2): 117-123.
Kolsarıcı N, Ertaş AH. 1986. Bazı Et ürünlerinde Kollagen Bağ Doku ve Hazmolabilir Protein
Miktarı Üzerinde Araştırma. GIDA 11 (3): 127-134.
Akman A. 1986. Şaraplarda Malolaktik Fermantasyon. GIDA 11 (3): 135-138.
Ekşi A, Artık N. 1986. Meyve Suyunda Hidroksimetilfurfural Miktarı Üzerine Pastörizasyon
Sonrası Soğutma İşleminin Etkisi. GIDA 11 (3): 139-143.
Elgün A. 1986. Fırın Ürünlerinin Zenginleştirilmesi Açısından Peynir Altı Suyuna Bakış. GIDA
11 (3): 145-152.
Kılıç O, Başoğlu F, Başer D. 1986. Sofralık Siyah Zeytinlerin Tüketim Aşamasında
Küflenmelerinin Önlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 11 (3): 153-159.
Yetişmeyen A. 1986. Yağsız Süttozlarında Atomizör Devir Sayısının Partikül Çapına ve
Erime İndeksine Etkisi. GIDA 11 (3): 161-164.
Özkaya H. 1986. Buğday, Un ve Ekmeğin Besin Değeri ve Ekmeğin Zenginleştirilmesi. GIDA
11 (3): 165-173.
Gökalp HY, Yanar M. 1986. Kan ve Ürünlerinin İnsan Gıdası Olarak İşlenmesi. GIDA 11 (3):
175-184.
Aşkın O, Acar J. 1986. Campylobacter jejuni’nin Özellikleri, Gıdalarla Taşınması ve İzolasyon
Yöntemleri. GIDA 11 (4): 187-193.
Baş F, Ömeroğlu S, Türdü S, Aktaş S. 1986. Önemli Türk Fındık Çeşitlerinin Bileşim
Özelliklerinin Saptanması. GIDA 11 (4): 195-203.
Akyüz N, Şimşek O. 1986. İthal ve Yerli Beyaz Peynirlerin Duyusal, Fiziksel, Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 11 (4): 205-210.
Atılgan C. 1986. Fırın Tiplerinin Ekmek Kalitesine Etkisi. GIDA 11 (4): 211-214.
Dönmez S. 1986. Gıda Sanayiinde Kullanılan Enzimler ve Ülkemizdeki Durumu. GIDA 11
(4): 215-220.
Özgüneş H, Duru S. 1986. İnsan Gıdasında Kurşun. GIDA 11 (4): 221-223.
Ercan R. 1986. Bazı Ekmeklik Buğdaylar ile Un ve Kepeklerinin Mineral Elementleri Üzerinde
Araştırma. GIDA 11 (4): 225-230.
Atamer M, Alpar N, Karahan AG. 1986. Süt ve Ürünlerinde Oksidasyon. GIDA 11 (4): 231233.
Pala M, Devres YO. 1986. Gıda Sanayiinde Isı Pompaları ve Uygulamaları. GIDA 11 (5):
239-245.
17
Müftügil N. 1986. Depolama Sıcaklığının Dondurulmuş Bakla ve Karnabaharın Askorbik Asit
ve Renk Özellikleri Üzerindeki Etkisi ve Depolamadaki Enerji Tüketimi. GIDA 11 (5): 247252.
Gökçen J, Okan B. 1986. Yemeklik Kültür Mantarlarının Bileşimleri. GIDA 11 (5): 253-257.
Ertugay Z, Elgün A, Certel M. 1986. Ekmek İçi Sertliğinin Ölçülmesinde Ekstensogram
Özelliklerinin Parametre Olarak Kullanılması. GIDA 11 (5): 259-266.
Ünal SS, Kartelli S 1986. İzmir’de Farklı Yöntemlerle Üretilen Ekmeklerin Nitelikleri. GIDA 11
(5): 267-271.
Akgül A, Bayrak A, Doğan A. 1986. Baharat Olarak Kekik Yerine Kullanılan Satureja
(Baklakekik) Türleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 11 (5): 273-277.
Yiğit V. 1986. Gıdaların Mikrodalgalarla Isıtılması. GIDA 11 (5): 279-287.
Canbaş A. 1986. Bira, Şarap ve Yüksek Alkollü İçkilerin Üretiminde Mikroorganizmalar. GIDA
11 (5): 283-288.
Kaptan N, Gürsel A, Koçhisarlı İ. 1986. Süt ve Süt Ürünlerinde İyot. GIDA 11 (5): 289-294.
Yurdagel Ü. 1986. Özüt Kahve Kalitesine Sürekli Özütlemenin Etkisi. GIDA 11 (5): 295-297.
Ekşi A. 1986. Çernobil Olayından Sonra Gıdalarda Radyasyon Yükü. GIDA 11 (6): 305-309.
Ertaş AH, Kolsarıcı N. 1986. Pişirme Yöntemlerinin Sığır Hazır Kıyma Etlerin Bazı Besin
Ögeleri Üzerine Etkisi. GIDA 11 (6): 311-318.
Ercan R. 1986. Bulgur İşleme Tekniği ve Kimyasal Bileşimi. GIDA 11 (6): 319-321.
Tanju Ş, Sümbül Y. 1986. Ülkemiz Ekmeklik Buğday Unlarının Demirce Zenginleştirilmesi.
GIDA 11 (6): 323-326.
Atamer M, Sezgin E. 1986. Yoğurtlarda, Kurumadde Artırımının Pıhtının Fiziksel Özellikleri
Üzerine Etkisi. GIDA 11 (6): 327-331.
Oysun G. 1986. Sütün Kolesterin Miktarı. GIDA 11 (6): 333-334.
Türk R, Çopur ÖU, Kılıç O. 1986. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Dondurularak Muhafazası Üzerinde
Bir Araştırma. GIDA 11 (6): 335-343.
Topal Ş. 1986. Gıdalarda Bulunan
Değerlendirilmesi. GIDA 11 (6): 345-349.
Önemli
Toksik
Küfler
ve
Sağlık
Açısından
Özçelik F. 1986. Zymomonas mobilis Bakterisiyle Melastan Etilalkol Üretimi. GIDA 11 (6):
351-357.
Arslan P, Yüksel A. 1986. Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Ekmek Tüketimi, Atımı ve
İsrafın Önlenmesi Konusunda Alınacak Önlemlerle İlgili Bir Araştırma. GIDA 11 (6): 359-362.
1987 Yılı 12. Cilt
Pala M, Saygı YB. 1987. Catering Uygulamaları; Kalite, Risk ve Gelecek Perspektifi. GIDA
12 (1): 3-11.
Yetişmeyen A. 1987. Ultrafiltre Sütten Beyaz Peynir Üretiminin Araştırılması. GIDA 12 (1):
13-17.
Koçhisarlı İ, Ergül E. 1987. Rekombine Yoğurt Yapımı Üzerine Bir Araştırma. GIDA 12 (1):
19-22.
Koçak C. 1987. Kazein Misellerinin Yapısı, Kompozisyonu ve Stabilitesi. GIDA 12 (1): 23-29.
18
Aran N, Topal Ş, Eke D. 1987. Kuru Baklagillerde Tüketim Aşamasında Küf Kontaminasyon
Düzeyi ve Mikroflora. GIDA 12 (1): 31-39.
ApaydınZ. 1987. Et Ürünlerinde Mikotoksin Oluşumu. GIDA 12 (1): 41-46.
Kocabıyık S, Yurdagel Ü. 1987. Kırmızı Üzüm Cibresinden Boyar Bileşiklerin Eldesi ve Gıda
Sanayiinde Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırma. GIDA 12 (1): 47-53.
Mangır M. 1987. Yiyecek Alışkanlıkları. GIDA 12 (1): 55-59.
Akgül A. 1987. Soğansı Gıda Aromaları ve Ürünleri. GIDA 12 (1): 61-67.
Başer D, Kılıç O. 1987. Gemlik Çeşidi Zeytinlerden Kaliteli ve Az Tuzlu Siyah Sofralık Zeytin
Üretimi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 12 (2): 73-80.
Özçelik F. 1987. Biyokatalistlerin İmmobilizasyonu. GIDA 12 (2): 81-87.
Oysun G. 1987. Radyoaktif Kontaminasyon ve Dekontaminasyon. GIDA 12 (2): 89-96.
Uraz T. 1987. Peynire İşlenecek Sütün Homojenize Edilmesi. GIDA 12 (2): 97-101.
Ercan R. 1987. Bazı Oksidan Maddeler ve Emülgatör ile Birlikte Katılan Soya Ununun
Hamurun Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. GIDA 12 (2): 103-109.
Kahveci B, Özkaya H. 1987. Buğday Renk Maddeleri ve Bunların Tahribatına Etkili Faktörler.
GIDA 12 (2): 111-119.
Erbil HY, Müftügil N. 1987. Şeftali Yüzeyinin Hidrofob Emülsiyonla Kaplanması Suretiyle
Bozulma Süresinin Geciktirilmesi. GIDA 12 (2): 121-127.
Artık N. 1987. Extruder ile Pişirme Yönteminin Gıda Bileşim Öğeleri. GIDA 12 (2): 129-135.
Halkman AK, Demirkol N. 1987. Dünyada ve Türkiye’de Gıda Üretimi. GIDA 12 (2): 137-141.
Yiğit V. 1987. Çevre Kirlenmesi ve Ambalaj. GIDA 12 (2): 143.
Akman A. 1987. Türkiye’de Fermantasyon Teknolojisinin Gelişim Öyküsü. GIDA 12 (3): 145150.
Başoğlu F. 1987. Bazı Soya Çeşitlerinden Elde Edilen Ham Yağların Fiziksel ve Kimyasal
Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. GIDA 12 (3): 151-156.
Nas S, Öksüz M. 1987. Siyah Çayda Kalite. GIDA 12 (3): 157-162.
Boyacıoğlu D, Gönül M. 1987. Arı Sütünün Bileşimi ve Tağşişin Saptanması. GIDA 12 (3):
163-166.
Ertugay Z, Elgün A, Koca AF. 1987. Peyniraltı Suyu ve Tozunun Hamur ve Ekmek
Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 12 (3): 167-173.
Koçhisarlı İ, Ergül E. 1987. Ankara Piyasasında Satılan Yoğurt Örneklerinin Bazı Kalite
Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 12 (3): 175-177.
Koçak C, Gürsel A, Ergül E, Gürsoy A. 1987. Farklı Tuzlama Yöntemlerinin Beyaz Peynirde
Uçucu Yağ Asitleri Oluşumuna Etkisi. GIDA 12 (3): 179-184.
Akyüz N, Gülümser S. 1987. Kurutun Yapılışı ve Bileşimi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 12 (3):
185-191.
Mangır M. 1987. Türkiye’de Yiyecek Alışkanlıkları. GIDA 12 (3): 193-197.
Topal Ş. 1987. Kaşar Peyniri Olgunlaşma Evresinde Gelişen Yüzey Küfleri ve Mikotoksin
Riskleri. GIDA 12 (3): 199-207.
Atamer M, Sezgin E. 1987. İnkübasyon Sonu Asitliğinin Yoğurt Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA
12 (4): 213-220.
Yetişmeyen A, Jancso J. 1987. Ultrafiltrasyon Tekniğiyle Üretilen Feta Peynirinde Salamura
ve Olgunlaşma Sırasındaki Madde Geçişleri. GIDA 12 (4): 221-224.
19
Nuran Yavuz: Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Kalitesinin UHT Sütünün Dayanıklılığına Etkisi. GIDA
12 (4): 225-227.
Akgün B, Yücecan S, Kayakırılmaz K. 1987. Çeşitli Islatma ve Haşlama İşlemlerinin Kuru
Baklagillerin Çinko, Demir ve Kalsiyum Değerlerine Etkisi: 1. Islatma İşlemleri Sırasında
Oluşan Mineral Kayıpları. GIDA 12 (4): 229-233.
Ercan R. 1987. Emülsifierler, Özellikleri ve Un Komponentleri ile İlişkileri. GIDA 12 (4): 235241.
Işıksoluğu MK. 1987. Üniversitede Verilen Öğle Yemeğinin Kız Öğrencilerin Beslenme
Durumuna Etkisi. GIDA 12 (4): 243-242.
Ağaoğlu YS, Tuncel N. 1987. Bahçe Ürünlerinin Soğukta Muhafazasında Enerji Sorunları ve
Enerjinin Optimal Kullanımı İçin Alınması Gerekli Tedbirler. GIDA 12 (4): 253-257.
Pamir HH. 1987. Gelişmekte Olan Ülkelerde Biyoteknoloji ve Çevre İlişkisi. GIDA 12 (4): 259263.
Akgül A. 1987. Gıda Aroması: Doğal Ne Kadar Doğaldır? GIDA 12 (4): 265-268.
Yiğit V. 1987. Gıda Servis (Ketering) Sistemleri. GIDA 12 (4): 269-271.
Aran N. 1987. Yer Fıstıklarında Küf Kontaminasyon Riskleri. GIDA 12 (5): 277-282.
Topal Ş. 1987. Bazı Önemli Mikotoksinler ve Özellikleri. GIDA 12 (5): 283-291.
Gürsel A, Ergül E, Gürsoy A, Erdoğdu NG. 1987. Kalsiyum Klorürün Taze Beyaz Peynirin
Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. GIDA 12 (5): 293-298.
Kurdal E, Koca AF. 1987. Erzurum İl Merkezinde Tüketime Sunulan Kahvaltılık
Tereyağlarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 12 (5):
299-303.
Tabur D, Bakkal G, Yurdagel Ü. 1987. Nar Suyunun Durultma İşlemi ve Depolama Süresince
Meydana Gelen Değişmeler Üzerinde Araştırmalar. GIDA 12 (5): 305-311.
Artık N. 1987. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Soya Varyetelerinden Soya Peyniri (tofu) Üretimi
Üzerinde Araştırma. GIDA 12 (5): 313-322.
Keleş F. 1987. HPLC ve Gıdalardaki Uygulama Alanları. GIDA 12 (5): 323-327.
Şahin İ. 1987. Biyoteknoloji ve Tarım. GIDA 12 (5): 329-332.
Özçelik F. 1987. İspirto Mayaları. GIDA 12 (5): 333-339.
Birer S. 1987. Boza Yapımı ve Özellikleri. GIDA 12 (5): 341-344.
Nas S, Nas M. 1987. Pekmez ve Pestilin Yapılışı, Bileşimi ve Önemi. GIDA 12 (6): 347-352.
Oysun G. 1987. Ultrafiltrasyon Yöntemi ile Peynir Suyundan Elde Edilen Konsantre Proteinin
Besinlerin Zenginleştirilmesinde Kullanılması. GIDA 12 (6): 353-357.
Doğan A, Bayrak A, Akgül A. 1987. Thymol/ Carvacrol Containing Labiatae Species and
Volatile Composition of Essential Oil of Thymbra Spicata (İngilizce). GIDA 12 (6): 359-362.
Apaydın Z. 1987. Fermente Sucuklarda Starter Kültürlerin Kullanımı. GIDA 12 (6): 363-367.
Elgün A, Ertugay Z, Koca AF. 1987. Tam Süt ve Yağsız Süttozunun Hamur ve Ekmek
Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 12 (6): 369-376.
Pala M, Saygı YB. 1987. Değişik Patates Çeşitlerinin Parmak Patates İşlemeye Uygunlukları.
GIDA 12 (6): 377-386.
Seçkin R. 1987. Dünyada ve Türkiye’de Gıda Durumu. GIDA 12 (6): 387-391.
Wetherilt H, Açkurt F, Güneyli U. 1987. Van, Muş, Elazığ İllerinde Okul Çağı Çocuklarının
Beslenme Düzeylerinin Başarıları Üzerine Etkileri. GIDA 12 (6): 393-399.
20
Dönmez S. 1987. Ekstrem Termofilik Mikroorganizmalar ve Biyoteknolojide Uygulama
Olanakları. GIDA 12 (6): 401-407.
Velioğlu S. 1987. Gıdalarda Renk Ölçme İlke ve Sistemleri. GIDA 12 (6): 409-416.
1988 Yılı 13. Cilt
Sezgin E, Atamer M, Gürsel A. 1988. Yerli ve Yabancı Starter Kullanılarak Yapılan
Yoğurtların Kaliteleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 13 (1): 5-11.
Koçak C. 1988. Peynirde Tekstür Oluşumu. GIDA 13 (1): 13-16.
Demirci M. 1988. Ülkemizin Önemli Peynir Çeşitlerinin Mineral Madde Düzeyi ve Kalori
Değerleri. GIDA 13 (1): 17-21.
Özbilgin S, Acar J. 1988. Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun
Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri. GIDA 13 (1): 23-27.
Ünver B. 1988. Sebzelerin Hazırlanması ve Pişirilmesi Sırasında Oluşan Vitamin Kayıpları.
GIDA 13 (1): 29-33.
Müftügil N. 1988. Patatesin Kurutulduktan Sonra Dondurulması (Dehydrofreezing). GIDA 13
(1): 35-42.
Akgün B, Yücecan S, Kayakırılmaz K. 1988. Çeşitli Islatma ve Haşlama İşlemlerinin Kuru
Baklagillerin Çinko, Demir ve Kalsiyum Değerlerine Etkisi: 2. Haşlama İşlemleri Sırasında
Oluşan Mineral Kayıpları. GIDA 13 (1): 43-49.
Evranuz Ö. 1988. Gıda Maddelerinin Kurutulması Sırasında Kuruma Kinetiğini Kontrol Eden
Faktör ve Kalite Üzerine Etkileri. GIDA 13 (1): 51-58.
Sekin Y, Akbulut N. 1988. Fermentasyon Teknolojisinde Katkı Maddeleri Kullanımının
Saptanmasında İmmunolojik Yöntemlerden Yararlanma. GIDA 13 (1): 59-64.
Artık N. 1988. Buğday Protein Fraksiyonlarının Jel Elektroforez (SDS-PAGE) ile Analizi,
Amino Asit Bileşim ve Elektron Mikroskobik Görünüşlerinin Belirlenmesi. GIDA 13 (1): 65-75.
Oysun G. 1988. Beyaz Peynir Üretiminde Maya Miktarının Azaltılması. GIDA 13 (2): 85-91.
Yaygın H. 1988. Süt Endüstrisinde Konsantre Dondurulmuş Starter Kültür Kullanımı. GIDA
13 (2): 93-98.
Hasipek S, Aktaş N, Sürücüoğlu MS, Akın N. 1988. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Sıklığı ve Bunu Etkileyen Faktörler.
GIDA 13 (2): 99-106.
Ercan R, Seçkin R, Velioğlu S. 1988. Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin
Ekmeklik Kalitesi. GIDA 13 (2): 107-114.
Ertugay Z, Kotancılar G. 1988. Nişastanın Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile Ekmek İçi
Sertliği Arasındaki İlişkiler. GIDA 13 (2): 115-121.
Nas S, Öksüz M, Ulutaş F. 1988. Farklı Ortamlarda Depolanan Paketli Çayların Bazı
Özelliklerdeki Değişimler Üzerine Bir Araştırma. GIDA 13 (2): 123-128.
Kaya M, Yetim H, Kotancılar G, Gökalp HY. 1988. Değişik Seviyelerde Yağsız Soya Unu
Katılan Taze ve Depolanmış Hamburgerlerin C. perfringens ve Diğer Bazı Mikroorganizma
Düzeyleri. GIDA 13 (2): 129-135.
Özay G. 1988. Gıdalarda Mikotoksinlerin Detoksifikasyonu. GIDA 13 (2): 137-141.
Öner Z. 1988. Süt ve Mamüllerinde Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Standartların Uygulanabilirliği.
GIDA 13 (2): 143-144.
21
Kıvanç M, Akgül A. 1988. Mayaların Gelişmesi Üzerine Baharatların Etkisi. GIDA 13 (2): 145152.
Cansunar E. 1988. Endüstriyel Mikroorganizmaların Genetik Programlanması. GIDA 13 (2):
153-156.
Ertaş AH. 1988. Sosis Tipi Et Ürünlerinde Emülsifikasyon. GIDA 13 (3): 161-165.
Özçelik F, Dönmez S. 1988. İmmobilize Hücrelerle Sürekli Etanol Fermentasyonu. GIDA 13
(3): 167-173.
Dalgıç T, Akbulut N. 1988. Salamura Yapraklar Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 13 (3): 175182.
Topal Ş. 1988. Mikrobiyal Enzimler ve Biyoteknolojik Yolla Rennin Üretimindeki Gelişmeler.
GIDA 13 (3): 183-190.
Uslu Ş, Başoğlu F. 1988. Bursa ve İstanbul İllerinde Derin Dondurma Yöntemi ile Sebze ve
Meyve Muhafaza Edene Tesislerin Uyguladığı Yöntemler ve Sorunları. GIDA 13 (3): 191197.
Erbaş S. 1988. Reçel ve Marmelatlarda Glikoz Şurubu Miktarının Saptanması. GIDA 13 (3):
199-204.
Kurt A, Özdemir S. 1988. Erzurum’da Yapılıp Satılan Kaymakların Bileşimi ve Mikrobiyolojik
Kalitesi. GIDA 13 (3): 205-208.
Gürsel A, Koçhisarlı İ. 1988. Sütlü Buz Yapım Tekniği Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 13 (3):
209-216.
Var I, Evliya B. 1988. Çerezlik Yer Fıstıklarında Aflatoksin Saptanması Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 13 (3): 217-222.
Serim F. 1988. Yüksek Öğretim Sistemi İçinde Gıda Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri.
GIDA 13 (3): 223-225.
Yurdagel Ü, Baysal T, Aktaş A, Kalkan S, Adalı S. 1988. Taze Bezelyenin Cam Kavanozda
Konservesinin Yapılabilmesi İçin Güvenilir Fo Değerinin Saptanması ve Depolama Süresince
Kalitesindeki Değişmeler Üzerinde Araştırmalar. GIDA 13 (4): 237-243.
Artık N. 1988. Isıl İşlemin Meyvelerde Neden Olduğu Değişiklikler. GIDA 13 (4): 245-252.
Çopur ÖU. 1988. Bir Jelleşme Maddesi Olarak Pektin. GIDA 13 (4): 253-257.
Ercan R, Seçkin R, Velioğlu S. 1988. Ülkemizde Yetiştirilen Başlıca Buğday Çeşitlerinin ve
Değirmencilik Yan Ürünlerinin Mineral Madde Miktarları. GIDA 13 (4): 259-267.
Elgün A, Certel M. 1988. Besinsel Amaçla Ekmeğe Katılan İnaktif-Yağsız Soya Ununu Tolere
Edici Ajan Olarak Sodium Stearoyl 2-Lactilate (SSL) Yerine Aktif Soya Ununun Kullanım
İmkanları: 1. Hamurun Reolojik Özellikleri. GIDA 13 (4): 269-275.
Köksal H, Özkaya H, Atlı A. 1988. Biyokimyasal Tekniklerin Hububat Islahı ve Teknolojisinde
Kullanımı. GIDA 13 (4): 277-281.
Atamer M, Sezgin E, Yetişmeyen A. 1988. Torba Yoğurtlarının Bazı Niteliklerinin
Araştırılması. GIDA 13 (4): 283-288.
Temiz A, Öner Z. 1988. Ankara’da İki Ayrı Süt İşletmesine Gelen Çiğ Sütlerde Antibiyotik
Varlığının Belirlenmesi. GIDA 13 (4): 289-295.
Akgül A. 1988. Çeşni, Acılık ve Kaynakları. GIDA 13 (4): 297-302.
Çelik S. 1988. Geleneksel Fermente Ürünler. GIDA 13 (4): 303-310.
Evliya B. 1988. Haşlamanın Patatesteki Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum ve Potasyum
Miktarı Üzerine Etkisi. GIDA 13 (5): 317-322.
22
Ertugay Z, Elgün A, Koca AF. 1988. Bitkisel Kaynaklı Katı ve Sıvı Shorteningler ile Yüzeyaktif
Madde Kombinasyonlarının Ekmek İçi Özellikleri ve Bayatlaması Üzerine Etkileri. GIDA 13
(5): 323-330.
Yiğit V. 1988. Ekmeğin Su Aktivitesi ve Ambalajlamadaki Rolü. GIDA 13 (5): 331-335.
Koçak C, Gürsel A, Ergül E, Gürsoy A. 1988. Beyaz Peynirde Titrasyon Asitliğinin
Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 13 (5): 337-339.
Kurt A, Çağlar A. 1988. Peskütenin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 13 (5): 341-347.
Akçelik N, Akçelik M. 1988. Sürekli Kültür Sistemlerinin Teorik Analizi. GIDA 13 (5): 349-353.
Altıniğne N, Gönül M. 1988. Beslenme ve Halk Sağlığı Yönünden Önemli Bazı Sebzeler 1:
Sarımsak (Allium sativum L.), Enginar (Cynara scolymus L.), Kereviz (Apium graveolens L.)
ve Lahana (Brassica oleraceae). GIDA 13 (5): 355-359.
Nas S, Öksüz M, Ulutaş F. 1988. Farklı Paketleme Materyalleri ile Paketlenen ve Farklı
Sıcaklık ve Nispi Rutubette 12 Ay Depolanan Siyah Çayların Su Miktarı ve Duyusal
Özelliklerindeki Değişmeler. GIDA 13 (5): 361-370.
Heperkan D, Sözen M. 1988. Fermente Et Ürünleri Üretimi ve Mikrobiyal Proseslerin Kaliteye
Etkisi. GIDA 13 (5): 371-378.
Kayakırılmaz K, Oral S, Özgüneş H, Köksal O. 1988. Okul Öncesi Çocuklarda Diyet ve Saç
Manganez Düzeyleri. GIDA 13 (5): 379-384.
Yentür G, Bayhan A. 1988. Ankara Piyasasında Açıkta Satılan ve Pastörize Tereyağlarında
Aromatik Azo Yapısındaki Gıda Boyalarının Araştırılması. GIDA 13 (6): 389-392.
Uraz T. 1988. Çiğ Sütlerin Bakteriyolojik Niteliklerine Göre Sınıflandırılması. GIDA 13 (6):
393-397.
Sezgin E, Bektaş S. 1988. Trabzon’da Satılan Sokak Sütlerinin Bazı Nitelikleri Üzerinde
Araştırmalar. GIDA 13 (6): 399-408.
Çobanoğlu S, Toros S. 1988. Kaşar Peynirlerinde Zararlı Akarlar. GIDA 13 (6): 409-415.
Topal Ş. 1988. Işınlama Tekniği ve Gıda Sanayiinde Kullanım Olanakları. GIDA 13 (6): 417423.
Erbaş S. 1988. Şekerleme Sanayiinde Kullanılan Glikoz, Şuruplarının DE-Değerleri Üzerinde
Araştırma. GIDA 13 (6): 425-430.
Yetim H, Gökalp HY. 1988. Teknolojisinde Tumbling ve Massaging: 1. Genel Prensipleri,
Teknikleri ve Ön İşlemleri. GIDA 13 (6): 431-437.
Elgün A, Certel M. 1988. Besinsel Amaçla Ekmeğe Katılan İnaktif-Yağsız Soya Ununu Tolere
Edici Ajan Olarak Sodium Stearoyl 2-Lactilate (SSL) Yerine Aktif Soya Ununun Kullanım
İmkanları: 2. Ekmeğin Kalitatif Özellikleri. GIDA 13 (6): 439-446.
ÜnsalA, Terzioğlu RG. 1988. Ailelerin Beslenme İdaresine İlişkin Davranışları. GIDA 13 (6):
447-453.
Artık N, Aykasım Y. 1988. Türkiye ve AET Ülkelerinde Gıda Sanayiinin Bugünkü Durumu.
GIDA 13 (6): 455-464.
1989 Yılı 14. Cilt
Koçak C, Devrim H. 1989. Isıl İşlemin İnek ve Koyun Sütlerinin Peynir Mayası ile Pıhtılaşma
Yeteneği Üzerine Etkisi. GIDA 14 (1): 3-8.
23
Gürsel A. 1989. Aromalı Buz Yapım Tekniği Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 14 (1): 9-15.
Yetişmeyen A. 1989. Yağlı İnek Sütlerinin Ultrafiltrasyonunda Kurumadde, Yağ ve
Kurumaddede Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi. GIDA 14 (1): 17-22.
Kıvanç M. 1989. Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyal
Florası. GIDA 14 (1): 23-30.
Oysun G. 1989. Samsun İlinde Üretilen Sütlerin Tiyosiyanat (SCN-) Miktarları. GIDA 14 (1):
31-33.
Erbaş S. 1989. Kuru Yemişlerin Bazı Mineral İçerikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 14 (1):
35-37.
Yentür G, Bayhan A. 1989. Gıdalarda Monosodyum Glutamatın Katkı Maddesi Olarak
Kullanılması. GIDA 14 (1): 39-42.
Köksel H, Dönmez S, Özkaya H. 1989. Rekombinant DNA Teknolojisinin Gıda Enzimlerinin
Üretiminde Kullanılma Olanakları. GIDA 14 (1): 43-49.
Temiz A. 1989. Aspergillus Cinsi Küflerin Tanımlanması. GIDA 14 (1): 51-56.
Kaytanlı M, Esen Kaytanlı F. 1989. Listeria monocytogenes’in Gıdalarla Olan Kişisel
Özellikler, İzolasyonu ve Patojenitesi. GIDA 14 (1): 57-62.
Kolsarıcı N, Ertaş AH. 1989. Karadeniz’de Avlanan Deniz Salyangozu (Rapana thomasiana
crosse)’nun Kimyasal Bileşimi Üzerinde Araştırma. GIDA 14 (2): 67-69.
Yücel A, Karaca Z. 1989. Bursa’da Süpermarketlerde Tüketime Sunulan Hazır Kıymaların
İçerdiği Yağ Oranı, Kokuşma ve Yabancı Doku İçeriği Üzerinde Rutin Çalışma. GIDA 14 (2):
71-76.
Yetim H, Gökalp HY. 1989. Et Teknolojisinde Tumbling ve Massaging: 2. Uygulanmasında
Dikkat Edilecek Hususlar, Avantaj ve Dezavantajları ve Yurdumuz Açısından Önemi. GIDA
14 (2): 77-83.
Özen H, Seçkin R, Ercan R. 1989. Ekmeklik Unlara Katılan İrmikaltı Ununun Ekmeğin
Kalitesine Etkisi. GIDA 14 (2): 85-90.
Artık N, Velioğlu S, Demirdöğen HF. 1989. Meyve Konservelerinin Son Briks Oluşum
Sürelerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. GIDA 14 (2): 91-98.
Atamer M, Öner Z, Çavuş A. 1989. Chr. Hansen Yoğurt Kültürlerinden Yararlanılarak Üretilen
Set-Tipi Yoğurtların Bazı Kalite Ölçütlerinin Karşılaştırılması. GIDA 14 (2): 99-103.
Akgül A. 1989. Türkiye’nin Baharatları: 1. Genel Özellikler. GIDA 14 (2): 105-109.
Beyatlı Y. 1989. Koliform Mikroorganizmalarda Fosfataz Enzimi Aktivitesi. GIDA 14 (2): 111114.
Fenercioğlu H, Özcan D. 1989. Soya Küspesinden Protein Konsantresi ve İzolatı Elde etme
Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 14 (2): 115-120.
Gülpek N, Başoğlu F. 1989. Taze ve Dondurularak Muhafaza Edilmiş Çilek Kullanılarak
Yapılan Reçellerin Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 14 (2): 121-128.
Ayrancı G. 1989. Türkiye’de Gıda Ürünlerinde “Açık Tarihleme” Uygulaması. GIDA 14 (3):
131-135.
Ünver B. 1989. Buğdayın Islahının Protein Değerine ve Vücutta Kullanımına Etkisi. GIDA 14
(3): 137-140.
Ercan B, Acar J, Aşkın O. 1989. Mikrodalgalar, Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları ve
Mikroorganizmaların Üzerine Etkileri. GIDA 14 (3): 141-148.
24
Öztek L. 1989. Kaşar Peynirinde Uçucu Serbest Yağ Asitlerinin Tayini Üzerinde Araştırmalar.
GIDA 14 (3): 149-154.
Akyüz N, Çağlar A. 1989. HTST (Yüksek Sıcaklık, Kısa Zaman) Metodunda Sıcaklık
Derecesi ve Depolama Zamanının Pastörize Süt Kalitesine Etkisi. GIDA 14 (3): 155-157.
Keleş F. 1989. Kükürt Dioksit ve Gıdalarda Kullanılması. GIDA 14 (3): 159-164.
Kıvanç M. 1989. Doğal Aroma Maddeleri Üretimine Biyoteknolojik Yaklaşım. GIDA 14 (3):
165-170.
Erginkaya Z, Var I. 1989. Et ve Et Ürünlerinde Biyojenik Aminler. GIDA 14 (3): 171-174.
Bayhan A, Yentür G, Kır S. 1989. Ankara’da İçilen Çeşme ve Kaynak Sularında Kurşun ve
Kadmiyum Miktarının Saptanması. GIDA 14 (3): 175-177.
Tuncel G, Göktan D. 1989. Tempe Üretiminde Asetik ve Laktik Asit Ölçümleri İçin Kullanılan
İki Metodun Karşılaştırılması. GIDA 14 (3): 179-182.
Maksan M, Ayrancı E. 1989. Palamut Balığından Balık Protein Konsantresi Elde Edilmesi.
GIDA 14 (4): 187-191.
Halkman AK, Öner Z. 1989. Damlatma ve Yayma Kültürel Sayım Yöntemlerinin
Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma. GIDA 14 (4): 193-197.
Beyatlı Y. 1989. Retentate Süt, Permeate ve UF Retentate Peyniraltı Suyunda Bakteriyofaj
Aranması Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 14 (4): 199-202.
Yetişmeyen A. 1989. Süttozlarında Kalite Kontrolu. GIDA 14 (4): 203-204.
Artık N. 1989. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Soya Varyetelerinin Globulin Fraksiyonlarının Jel
Elektroforez (SDS-PAGE) ile Analizi. GIDA 14 (4): 205-212.
Erbaş S. 1989. Yumuşak Karamela, Toffe ve Fudge Üretim Teknolojisi. GIDA 14 (4): 213217.
Ercan R. 1989. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalitesi. GIDA 14 (4): 219-228.
Akgül A. 1989. Türkiye’nin Baharatları: 2. Labiatae Familyası. GIDA 14 (4): 229-133.
Gökalp HY, Öksüz M, Nas S. 1989. Farklı Klon Çaylardan Değişik İşleme Yöntemi ve
Oksidasyon Süresi Uygulanarak İşlenen Siyah Çayların Theaflavin, Thearubigin ve Duyusal
Özellikleri. GIDA 14 (4): 235-241.
Kayakırılmaz K. 1989. Okul Öncesi Çocuklarda Diyet, Saç ve Serum Magnezyum Düzeyleri.
GIDA 14 (4): 243-248.
Yıldız F, Ögel ZB. 1989. Soya Fasulyesinden Salamura Beyaz Peynir Benzeri Bir Ürünün
Geliştirilmesi. GIDA 14 (4): 249-256.
Tekin İF, Çakmaklı Ü. 1989. Bazı Türk Durum İrmiklerinde Renk ve Bunu etkileyen
Lipoksidaz, Peroksidaz Aktiviteleri. GIDA 14 (5): 259-265.
Özay G, Alperden İ. 1989. Türkiye’de Yetiştirilen Yerfıstıklarında (Arachis hypogaea L.)
Mikotoksinler. GIDA 14 (5): 267-273.
Özkaya H, Kahveci B.1989. Önemli Depo Fungusları ve Depolanmış Hububatın
Biyokimyasal, Fonksiyonel ve Kalite Özellikleri Üzerindeki Önemleri. GIDA 14 (5): 275-279.
Alan R, Padem H. 1989. Erzurum ve Yöresinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Otlardan
Işgın, Uzun Yemlik, Madımak, Tel Pancarı ile Ebegümeci Üzerinde Araştırmalar. GIDA 14
(5): 281-287.
Konar A, Şahan N. 1989. UHT Süt Üretim Tekniği ve Araştırılan Bazı Sorunlar. GIDA 14 (5):
289-293.
25
Karacabey A, Gürsel A, Ergül E, Gürsoy A, Erdoğdu NG. 1989. Dondurma Miksini Farklı
Sıcaklıklarda Pastörize Etmenin Miksin Viskozitesi, Mikrobiyolojik Kalitesi ve Protein
Stabilitesi Üzerine Etkileri. GIDA 14 (5): 295-300.
Kurt A, Gülümser S, Kotancılar G. 1989.Süttozu ve Lesitin Kullanımının Yoğurt Kalitesine
Etkisi. GIDA 14 (5): 301-307.
Velioğlu S, Cemeroğlu B. 1989. Taze ve Dondurulmuş Hammadde Kullanımının Vişne
Konservelerinde Kalite Üzerine Etkileri. GIDA 14 (5): 309-313.
Kıvanç M. 1989. Gıda Koruyucusu Olarak Sorbik Asit ve Tuzları: I Genel Özellikleri. GIDA 14
(5): 315-320.
Altan A, Fenercioğlu H. 1989. Limon Suyunun Ev Koşullarında Pastörize Edilerek
Dayandırılması Olanağı Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 14 (5): 321-328.
Uraz T, Ergül E. 1989. Süt Asitliğinin, Peynir Pıhtısının Süzülmesi ve Ayrılan Peyniraltı
Suyunun Bileşimine Etkisi. GIDA 14 (6): 331-335.
Yaygın H. 1989. Peynirlerde Görülen Geç Şişmeye Karşı Lysosym Kullanılması. GIDA 14
(6): 337-341.
Ayrancı G, Akalar B. 1989. Elma Suyu Konsantresinin Enzimsiz Kararma Kinetiği (İngilizce).
GIDA 14 (6): 343-349.
Ertugay Z, Elgün A, Koca AF, Çelik İ. 1989. Değişik Şekillerde Katılan Mono Gliserol
Stearatın Farklı Şorteningler ile Birlikte Ekmek Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 14 (6): 347-352.
Ercan R, Seçkin R. 1989. Ülkemizde Yetiştirilen Yabancı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin
Kalitesi. GIDA 14 (6): 353-361.
Hışıl Y. 1989. Metalik Kontaminasyon ve Mineral Madde Korunumun Yönünden Çift Tabanlı
Çelik Tencerelerin Diğer Tencerelerle Karşılaştırılması. GIDA 14 (6): 363-369.
Topal Ş. 1989. Küf Koleksiyonlarının Oluşturulması ve Korunumu. GIDA 14 (6): 371-380.
Artık N. 1989. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Soya Varyetelerinden Elde Edilen Soya Sütlerinin
Amino Asit Profilinin Belirlenmesi. GIDA 14 (6): 381-384.
Temiz A. 1989. Et ve Et Ürünlerindeki Laktobasillerin Hızlı ve Basit Olarak Tanımlanmaları
için Geliştirilen Tanımlama Tabloları. GIDA 14 (6): 385-391.
Ertaş AH, Kolsarıcı N, Halkman K, Soyer A. 1989. Sucukların Bazı Kalite Kriterlerine Sodyum
Nitrit ve Sodyum Tripolifosfatın Etkisi Üzerine Araştırma. GIDA 14 (6): 393-400.
1990 Yılı 15. Cilt
Akman A. 1990. Yüksek Ziraat Enstitüsünün Öyküsü. GIDA 15 (1): 3-12.
Cemeroğlu B, Artık N. 1990. Isıl İşlem ve Depolama Koşullarının Nar Antosiyaninleri Ürerine
Etkisi. GIDA 15 (1): 13-19.
Gökalp HY. 1990. Et Emülsiyonları ve Bu Emülsiyonların Model Sistemlerde Çalışılması.
GIDA 15 (1): 21-27.
Ercan R. 1990. Karbonhidratların Ekmekçilikteki Önemi. GIDA 15 (1): 29-34.
Atamer M, Yetişmeyen A, Ergül E, Dağlıoğlu O, Yıldırım M. 1990. Torba Yoğurdu
Üretiminde, Kurumadde ve Bileşenlerinin Torba’da Tutulma ve Serum’daki Kayıpları
Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 15 (1): 35-39.
26
Beyatlı Y. 1990. Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus’un Tek ve Karışık
Kültürlerinin Proteolitik ve Laktik Asit Üretimleri: 1. β-Disodyum Gliserofosfat’ın S.
thermophilus Üzerindeki Etkisi. GIDA 15 (1): 41-44.
Bekbölek M. 1990. Pestisit Kalıntı Analiz Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. GIDA 15 (1): 4550.
Doğan A, Serinç M. 1990. Seçilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Döllerinin Yağ
Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 15 (1): 51-56.
Kayakırılmaz K. 1990. Okul Öncesi Çocuklarda Diyet, Saç ve Serum Kalsiyum Düzeyleri.
GIDA 15 (1): 57-61.
Biricik G, Başoğlu F. 1990. Şekerlemelerde Kullanılan Boyalar ile Mikroorganizma Yüklerinin
Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 15 (2): 67-72.
Baysal T, Güreş H, Yurdagel Ü. 1990. Biber Salçası Yapımında Palper Öncesi Farklı
Haşlama Yöntem ve Sürelerinin Palper Verimi ve Şıra Kalitesine Etkileri. GIDA 15 (2): 73-78.
Yentür G, Bayhan A. 1990. Bazı Gıda Maddelerinde Sorbik Asit ve Benzoik Asit Miktarlarının
Araştırılması. GIDA 15 (2): 79-82.
Demirci M, Dıraman H. 1990. Trakya Bölgesinde Üretilen Vakum Paketlenmiş Taze Kaşar
Peynirlerinin Yapım Tekniği Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Nitelikleri ve Enerji Değerleri
Üzerinde Bir Çalışma. GIDA 15 (2): 83-88.
Yaygın H, Uysal HR. 1990. Ultrafiltrasyonla Koyulaştırılmış Sütlerde Yapılan Beyaz
Peynirlerin Özellikleri. GIDA 15 (2): 89-92.
Kıvanç M. 1990. Peynirlerden İzole Edilen Koliform Grubu Bakterilerinin Tanımlanması.
GIDA 15 (2): 93-99.
Akgül A. 1990. Türkiye’nin Baharatları. 3. Umbelliferae Familyası. GIDA 15 (2): 101-104.
Alan R, Padem H. 1990. Çaşır Mantarının (Pleurotus eryngii) Besin Değeri Üzerinde Bir
Araştırma. GIDA 15 (2): 105-109.
Kundakçı A. 1990. Kanatlı Eti Teknoloji: 3. Dondurma ve Dondurarak Depolama. GIDA 15
(2): 111-117.
Temiz A, Pirkul T. 1990. Tarhana Fermentasyonunda Kimyasal ve Mikrobiyolojik Değişimler.
GIDA 15 (2): 119-126.
Ayrancı G, Dalgıç AC. 1990. Kinetics of the Maillard Reaction Between Lysine and Some
Reducing Sugars (İngilizce). GIDA 15 (3): 131-135.
Uraz T, Yetişmeyen A, Atamer M. 1990. Kurutulmuş Peyniraltı Suyunun Beyaz Peynir
Yapımında Kullanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 15 (3): 137-143.
Sert S, Özdemir GS. 1990. Tereyağlarından İzole Edilen Koliform Grubu Bakterilerin
Tanımlanması. GIDA 15 (3): 145-149.
Karakaya M, Artık N. 1990. Zile Pekmezi Üretim Tekniği ve Bileşim Unsurlarının
Belirlenmesi. GIDA 15 (3): 151-154.
Nas S, Gökalp HY. 1990. Yusufeli Yöresinde Üretilen Sofralık Siyah Zeytinlerin Bazı Fiziksel,
Kimyasal ve Duyusal Özellikleri. GIDA 15 (3): 155-160.
Çolakoğlu M, Ötleş S. 1990. Çift Tabanlı Çelik ile Konvensiyonel Tencerelerde Yapılan
Pişirmelerde Vitaminlerin Durumu. GIDA 15 (3): 161-166.
Güven S. 1990. Vişneden Çeşitli Tipte Şarap Üretimi Üzerine Araştırmalar. GIDA 15 (3): 167172.
Karaili A. 1990. Bazı Gıda Katkı Maddelerinin Mikrobiyal Sentezle Üretimi Olanakları
Üzerinde Çalışmalar. GIDA 15 (3): 173-176.
27
Ersoy G. 1990. Ankara’nın Farklı Sosyo-Ekonomik Semtlerindeki Ailelerin Ev Teknolojisi ile
Besin İşleme Durumu. GIDA 15 (3): 177-181.
Sümbül Y. 1990. Kontrollü Atmosferde Depolamanın Tahıl Tanelerin Kalitesine Etkisi. GIDA
15 (3): 183-189.
Akman A. 1990. Türkiye’de İlk Üzüm, Portakal ve Domates Suyu Denemeleri. GIDA 15 (4):
195-198.
Tuncer T, Ercan R. 1990. Makarna Kalitesi ve Etkili Faktörler. GIDA 15 (4): 199-204.
Temiz A, Çelik S. 1990. Ankara’da Pazarlanmakta Olan Pastörize ve UHT Sütlerde
Antibiyotik Varlığının Belirlenmesi. GIDA 15 (4): 205-210.
Koçak C, Gürsel A, Ergül E, Gürsoy A. 1990. Farklı Asitlikteki Salamurada Bekletmenin
Peynire Tuz Geçişi Üzerine Etkisi. GIDA 15 (4): 211-215.
Kılıç S. 1990. Yoğurt Yapımında Saf Kültürün Kullanımı. GIDA 15 (4): 217-221.
Serim F. 1990. Bitkisel Yağların Farklı Sıcaklık ve Sürelerdeki Oksidasyon Düzeyinin
Kimyasal Yöntemlerle İzlenmesi. GIDA 15 (4): 223-228.
Erkut A. 1990. Margarin, Tereyağı ve Zeytinyağının Hamur İşlerinde Kaliteye Etkisi. GIDA 15
(4): 229-233.
Bayhan A, Abbasoğlu U, Yentür G. 1990. Ankara’da Tüketilen Izgara Köftelerin Bakteriyolojik
Kalitesinin Halk Sağlığı Yönünden Araştırılması. GIDA 15 (4): 235-243.
Kıvanç M. 1990. Gıda Koruyucusu Olarak Sorbik Asit ve Tuzları: 2. Küf ve Mayalara Etkisi.
GIDA 15 (4): 245-250.
Pamir MH. 1990. Gıda Sanayiinde Biyoteknoloji. GIDA 15 (5): 255-262.
Kolukısa G, Artık N, Yıldız O. 1990. Aktif Kömürün Renk Kontrolü Amacıyla Elma Suyu
Konsantresi (ESK) Üretiminde Kullanılması. GIDA 15 (5): 263-269.
Yurdagel Ü, Ural A, Baysal T. 1990. Kırmızı Biber Salçasının Dondurularak Saklanması
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 15 (5): 271-276.
Sümbül Y. 1990. Mercimek Ununun Reolojik Özelliklerine Ekstrüzyonun Etkisi. GIDA 15 (5):
277-283.
Demirci M. 1990. Peynirin Beslenmedeki Yeri ve Önemi. GIDA 15 (5): 285-289.
Kaptan N, Gürsel A, Gürsoy A. 1990. İnkübasyon Sıcaklığının Kefirin Bazı Nitelikleri Üzerine
Etkisi. GIDA 15 (5): 291-298.
Oysun G. 1990. Süt ve Ürünlerinin Diyetik ve Terapatik Özellikleri. GIDA 15 (5): 299-304.
Akgül A. 1990. Türkiye’nin Baharatları: 4. Çeşitli Familyalar. GIDA 15 (5): 305-310.
Akbulut N, Kınık Ö. 1990. Yersinia ve Süt Teknolojisindeki Önemi. GIDA 15 (5): 311-318.
Kahraman H, Bayındırlı L. 1990. Yağ Kaplamanın ve Değişik Depo Sıcaklıklarının
Yumurtanın Raf Ömrü ve Kalitesi Üzerindeki Etkileri. GIDA 15 (6): 323-327.
Hayoğlu İA, Fenercioğlu H. 1990. Karpuzun Meyve Suyu Sanayiinde Kullanım Olanakları
Üzerinde Bir Araştırma (İngilizce). GIDA 15 (6): 329-332.
Kılıç S. 1990. Yoğurt Kültürünü Oluşturan L. bulgaricus ve S. thermophilus Bakterilerinin
Antibakteriyel Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 15 (6): 333-338.
Küçüköner E, Küçüköner Z. 1990. Balık Mikroflorası ve Balıklarda Meydana Gelen Mikrobiyal
Değişmeler. GIDA 15 (6): 339-341.
Höcük N, Kayakırılmaz K, Bağcı T, Çermik D. 1990. Anne Sütünün Enerji değeri. GIDA 15
(6): 343-347.
28
Ersoy G. 1990. Anaokuluna Giden 3-6 Yaş Grubu Çocukların Süt ve Türevlerini Tüketim
Durumu. GIDA 15 (6): 349-354.
Gökalp HY, Çeper Ş. 1990. Yeşil Çay Üretim Teknolojisi ve Ülkemizde Yeşil Çay Üretimi.
GIDA 15 (6): 355-358.
Ercan R, Bildik E. 1990. Ekmeklik Buğdayların Kalitesi Üzerine Çeşit ve Çevrenin Etkisi.
GIDA 15 (6): 359-366.
Kahveci B, Özkaya H. 1990. Soya ve Buğday Rüşeymi Katkılı Unların Kalitesini Düzeltme
İmkanları Üzerinde Araştırmalar. GIDA 15 (6): 367-377.
1991 Yılı 16. Cilt
Ekşi A, Karadeniz F. 1991. Gıda Kalite Kontrolu ve Kontrol Kartları. GIDA 16 (1): 3-6.
Temiz A, Pirkul T. 1991. Farklı Bileşimlerde Üretilen Tarhanaların Kimyasal ve Duyusal
Özellikleri. GIDA 16 (1): 7-13.
Yurdagel Ü, Baysal T, Tutkun B, Kalaycıoğlu G. 1991. Cam Kavanoz Taze Fasulye
Konservesi Yapımında Kalite Değişimleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 16 (1): 15-20.
Minare H, Görtay Ş, Kılıç O. 1991. Çeşitli Ön İşlemlerin Mantar Konservesinin Kalitesine
Etkisi. GIDA 16 (1): 21-27.
Nas S, Öksüz M. 1991. Farklı Paketleme Materyalleri ile Paketlenen ve Farklı Sıcaklık ve
Nisbi Rutubette 12 Ay Depolanan Siyah Çayların Depolama Süresince Theaflavin, Polifenol
ve Suda Çözünür Kurumadde Miktarlarındaki Değişmeler. GIDA 16 (1): 29-37.
Kıvanç M. 1991. Gıda Koruyucu Olarak Sorbik Asit ve Tuzları: 3. Bakterilere Etkisi. GIDA 16
(1): 39-45.
Yentür G, Bayhan A. 1991. Gıdalarda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Yapay Tatlandırıcılar.
GIDA 16 (1): 47-51.
Arıcı M, Şimşek O. 1991. Kültür Kullanımının Tulum Peynirinin Duyusal, Fiziksel-Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi. GIDA 16 (1): 53-62.
Beyatlı Y, Tulumoğlu Ş. 1991. Peyniraltı Suyu Tozundan Hazırlanan Sentetik Besi Ortamında
Lactobacillus bulgaricus Suşlarının Oluşturduğu Laktik Asit Miktarı Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 16 (1): 63-66.
Kahveci B, Özkaya H. 1991. Soya ve Buğday Rüşeymi Katkılı Unların Kalitesini Düzeltme
İmkanları Üzerinde Araştırmalar. GIDA 16 (1): 67-77.
Tuncer T, Ercan R, Aktan B. 1991. Alfa Amilaz Aktivitesinin Makarna Kalitesine Etkisi. GIDA
16 (2): 83-87.
Ertuğay Z, Elgün A, Kotancılar G, Aydın F. 1991. Farklı Normlarla Uygulanan Kısa Süreli
Hamur İşleme Metotlarının Beyaz Tava Ekmeği Üretiminde Kullanım İmkanları Üzerine
Araştırma. GIDA 16 (2): 89-97.
Halkman AK, Halkman Z. 1991. Kaşar Peyniri Starter Kültür Kombinasyonları Üzerinde Bir
Araştırma. GIDA 16 (2): 99-105.
Yalçın H, Özdemir S, Gökalp HY, Kurt A. 1991. Çiğ İnek Sütlerinden İzole Edilen Koliform
Grubu ve Staphylococcus aureus Bakterilerinin Tanımlanması. GIDA 16 (2): 107-110.
Yaygın H. 1991. Kımızın Nitelikleri ve Sağlıkla İlgili Özellikleri. GIDA 16 (2): 111-115.
Öztan A, Vural H, Helvacı R. 1991. Sosis Üretiminde Nitrosomyoglobin ve Kalıntı Nitrit
Miktarını Etkileyen Faktörler. GIDA 16 (2): 117-121.
29
Serim F. 1991. Bitkisel Yağların Farklı Sıcaklık ve Sürelerdeki Oksidasyon Düzeyinin
Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. GIDA 16 (2): 123-129.
Tuncel N, Yanmaz R, Ağaoğlu YS. 1991. Domatesin Derim Sonrası Fizyolojisi ve Soğukta
Muhafazası Üzerinde Araştırmalar: 1. Farklı Olgunluk Devrelerinde Yapılan Derimin
Olgunlaşma Sırasındaki Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. GIDA 16 (2): 131-137.
Sert S. 1991. Karma Yemlerde Aflatoksin Oluşum Potansiyeli. GIDA 16 (2): 139-144.
Çelik Ş, Ünver B. 1991. Tüketicilerin Gıda Reklamlarıyla İlgili Tutum ve Davranışları. GIDA
16 (2): 145-150.
Özkaya H, Özkaya B. 1991. Tahıl ve Ürünlerinin Zenginleştirilmesinde Dar Boğazlar ve
Çözüm Yolları. GIDA 16 (3): 155-161.
Köksal H, Atlı A, Koçak N. 1991. Hububat Islahında Yeni Yaklaşımlar. GIDA 16 (3): 163-168.
Şahin S, Bayındırlı L. 1991. Vişne Suyu Üretiminde Ön İşlemlerin Filtrasyona Etkisi
(İngilizce). GIDA 16 (3): 169-172.
Topal Ş. 1991. Yoğurdun Mikrobiyolojik Kontrollerinde Karşılaşılan Yanılgılar ve Sorunlar.
GIDA 16 (3): 173-182.
Çelik S, Temiz A. 1991. Listeria monocytogenes’in İzolasyon Yöntemleri. GIDA 16 (3): 183188.
Gürsel A, Gürsoy A. 1991. Protein-Su İnteraksiyonları. GIDA 16 (3): 189-194.
Dığrak M, Özçelik S. 1991. Elazığ’da Tüketime Sunulan Dondurmaların Mikrobiyolojik
Kalitesi. GIDA 16 (3): 195-200.
Poyrazoğlu ES, Gürses ÖL. 1991. İşlenmiş Türk Çaylarının Kaliteleri Üzerinde Araştırma.
GIDA 16 (3): 201-208.
Wetherilt H, Gürcan T, Löker M, Özay G. 1991. Türk Çaylarının Nesnel Kalite
Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi. GIDA 16 (3): 209-216.
Ertaş AH, Kolsarıcı N, Soyer A. 1991. Hamburgerlerin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Özelliklerine Donmuş Depolama Sıcaklığı ve Depolama Süresinin Etkisi
Üzerinde Araştırma. GIDA 16 (3): 217-223.
Elgün A, Ertugay Z, Aydın F, Kotancılar G. 1991. Sıvı Ferment Yöntemiyle Ekmek
Üretiminde Laktik Kültür Katkısının Etkisi. GIDA 16 (4): 227-232.
Srıwatanapongse A, Şümnü G, Bayındırlı A. 1991. Mikrodalga ile Haşlama Sırasında Çeşitli
Sebzelerdeki Peroksidaz Enziminin ve Askorbik Asitin Bozunması (İngilizce). GIDA 16 (4):
233-236.
Vural H, Öztan A. 1991. Et Ürünlerinde Nitrosamin Oluşumunun Laktik Asit Bakterileri
Kullanımıyla Önlenmesi. GIDA 16 (4): 237-240.
Nas S, Gökalp HY, Öksüz M. 1991. Değişik Yörelerde Üretilen Farklı Sürgün Dönemi Yaş
Çay ve Bu Çayların Farklı Fabrikasyonu Sonucu Elde Edilen Siyah Çayın Total Kül, Suda
Çözünen ve Çözünmeyen Kül İçerikleri. GIDA 16 (4): 241-247.
Kılıç S. 1991. Yoğurt Yapımında Yararlanılan L. bulgaricus ve S. thermophilus’un Proteolitik
Aktivitelerinin Belirlenmesi. GIDA 16 (4): 249-253.
Oysun G. 1991. İçme Sütünde Bir Parametre: Lipopolisakkarit. GIDA 16 (4): 255-257.
Erdem YK. 1991. Sütün Rennet ile Pıhtılaşma Süreci. GIDA 16 (4): 259-263.
Tamerler T, Oakenfull D. 1991. Yulaf Kepeği Kanın Kolesterolunu Nasıl Azaltır. GIDA 16 (4):
265-268.
Yücecan S. 1991. Besinlerin Zenginleştirilmesi. GIDA 16 (4): 269-275.
30
Ercan R, Erbaş S. 1991. Ülkemizde Yetiştirilen Başlıca Buğday Çeşitlerinin ve Unlarının
Tiamin ve Riboflavin Miktarları. GIDA 16 (4): 277-282.
Işıklar M, Kurdal E. 1991. Bursa İl Merkezinde Tüketime Sunulan Mandıra Sütlerinin
Özellikleri ve Bu Sütlerde Hile Amacı ile Katılabilecek Koruyucu Maddelerin Aranması
Üzerinde Araştırmalar. GIDA 16 (5): 287-290.
Demirci M, Şimşek O, Arıcı M. 1991. Tekirdağ Piyasasında Satılan Lorların Bileşimi ve Bazı
Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 16 (5): 291-294.
Kurt A, Çakmakçı S, Çağlar A, Akyüz N. 1991. Erzincan Tulum (Şavak) Peynirinin Yapılışı,
Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 16 (5): 295-302.
Hışıl Y, Ötleş S. 1991. Vitamin and Mineral Contents of Wheat Germ (İngilizce). GIDA 16 (5):
303-306.
Tekin A, Doğan A. 1991. Bazı Kolza Tohumu Yağlarının Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine
Araştırma. GIDA 16 (5): 307-310.
Yücel U, Topaloğlu F. 1991. Çalkarası ve Cinsaut Siyah Üzüm Çeşitlerinden Macération
Carbonique Yöntemi ile Şarap Üretimi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 16 (5): 311-317.
Temiz A. 1991. Peptonlaştırılmış Peynir Altı Suyu Proteinin Mikrobiyolojik Besiyerlerinde
Kullanılabilirliği. GIDA 16 (5): 319-324.
Dığrak M, Özçelik S. 1991. Elazığ ve Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Morfolojik
Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri. GIDA 16 (5): 325-331.
Çelik Ş, Ünver B. 1991. Tüketicilerin Cinsiyet, Eğitim ve Çalışma Durumlarına Göre Gıda
Kontrolu Hakkındaki Bilgileri. GIDA 16 (5): 333-340.
Bekbölet M, Delen N, Özbek T. 1991. Sera Domateslerinde Bazı Fungisidlerin Kalıntı
Düzeyleri Üzerinde Çalışmalar. GIDA 16 (5): 341-344.
Yaygın H, Kılıç S. 1991. Kefir Kültürünün Beyaz Peynir Yapımında Kullanılması Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 16 (6): 351-358.
Kınık Ö, Akbulut N. 1991. Listeria monocytogenes ve Süt Teknolojisindeki Önemi. GIDA 16
(6): 359-363.
Ercan R, Erbaş S, Bildik E. 1991. Buğdayın Tiamin ve Riboflavin Miktarı Üzerine Çeşit ve
Çevrenin Etkisi. GIDA 16 (6): 365-371.
Certel M, Ertugay Z. 1991. Mikrokalorimetrinin Hububat Teknolojisinde Kullanım İmkanları: 1.
Differential Scanning Calorimetry (DSC) ve Yöntemin Genel Karakteristikleri. GIDA 16 (6):
373-376.
Topal Ş. 1991. Düşük Nemli Gıdalarda Mikrobiyolojik Riskler ve Azaltılma Olanakları. GIDA
16 (6): 377-386.
Kaytanlı FE, Acar J. 1991. Düşük Dozda Elektron Demeti Bombardımanının Penicillium
expansum ve Aspergillus clavatus’un Bazı Özellikleri ile Patulin Oluşmasına Etkileri. GIDA 16
(6): 387-390.
Baran A, Fenercioğlu H. 1991. Meyankökünden Elde Edilen Ekstraktın Özelliklerinin
Belirlenmesi ve Dayandırılması Üzerine Bir Araştırma. GIDA 16 (6): 391-396.
Ayhan K, Artık N, Gürgün V. 1991. Fermente Bir Soya Ürünü “Miso”. GIDA 16 (6): 397-400.
Bayındırlı L. 1991. Soya Fasulyesi Ürünleri ile Beslenme Hedeflerine Ulaşılması (İngilizce).
GIDA 16 (6): 401-405.
Pekyardımcı Ş. 1991. Süperkritik Akışkanlar Teknolojisi. GIDA 16 (6): 407-411.
31
1992 Yılı 17. Cilt
Ekşi A. 1992. Türkiye’de Gıda Sanayiinin Durumu ve Geleceği. GIDA 17 (1): 3-6.
Sivri D, Köksal H, Özkaya H. 1992. Buğday Rüşeymi Katkılı Unların Ekmeklik Kalitesini
Düzeltme İmkanları. GIDA 17 (1): 7-20.
Ercan R, Erbaş S, Bildik E. 1992. Bazı Buğdayların Mineral Madde Miktarları Üzerine Çeşit
ve Çevrenin Etkisi. GIDA 17 (1): 21-28.
Tekin A, Doğan A. 1992. Düşük Erüsik Asitli Kolza Tohumu ve Yağlarının Bazı Özellikleri
Üzerine Araştırmalar. GIDA 17 (1): 29-34.
Şahin S, Bayındırlı L. 1992. Vişne Suyu Üretiminde Depektinizasyon ve Durultma İşleminin
Kalitesine Etkisi (İngilizce). GIDA 17 (1): 35-42.
Uraz T, Yetişmeyen A, Atamer M. 1992. Süttozlarında Titrasyon Asitliği Belirleme
Yöntemlerinin Karşılaştırılması. GIDA 17 (1): 43-45.
Aytaç SA, Özbaş ZY. 1992. Beyaz Peynirlerden ve Pastörize Sütlerden Yersinia
enterocolitica İzolasyonu ve Tanımlanması Üzerine Araştırmalar. GIDA 17 (1): 47-52.
Vural H, Öztan A. 1992. Türk Sucuklarında Ticari Starter Kültür Kullanımı Üzerine
Araştırmalar: 1. pH, Titrasyon asitliği, Nem, Su Aktivitesi, Nitrosomyoglobin Dönüşüm Oranı.
GIDA 17 (1): 53-60.
Gökoğlu N, Varlık C. 1992. Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığının (Salmo gairdneri R. 1836)
Raf Ömrü Üzerine Araştırma. GIDA 17 (1): 61-65.
Kocabaş G, Fenercioğlu H. 1992. Adana’da İşlenen Kara Salyangozlarının Özelliklerinde
Bekletme ve İşletme Sırasında Görülen Değişmeler ile Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 17 (1): 67-71.
Özdemir F. 1992. Siyah Çay İmalatında Kıvırma Teknolojisi ve Dikkat Edilecek Hususlar.
GIDA 17 (1): 73-79.
Ertaş AH, Soyer A. 1992. Hamburgerlerin Mikrobiyolojik Özelliklerine Sodyum Tripolifosfatın,
Depolama Sıcaklığının ve Depolama Süresinin Etkisi Üzerinde Araştırmalar. GIDA 17 (2):
83-92.
Certel M, Ertugay Z. 1992. Mikrokalorimetrinin Hububat Teknolojisinde Kullanım İmkanları: 2.
Differential Scanning Calorimetry (DSC)’nin Hububat Teknolojisinde Kullanımı. GIDA 17 (2):
93-100.
Kundakçı A, Göçmen D. 1992. Marmara Bölgesinde Üretilen Bazı Buğday Çeşitlerinin
Ekmeklik Kalitesi. GIDA 17 (2): 101-107.
Canbaş A, Cabaroğlu T. 1992. Nevşehir-Ürgüp Yöresi Şarapçılık Beyaz Emir Üzümü
Üzerinde Teknolojik Araştırma. GIDA 17 (2): 109-116.
Çoksöyler FN. 1992. Saf Aflatoksin Elde Edilmesi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 17 (2): 117124.
Kurt A, Özdemir S. 1992. Hidrojen Peroksit (H2O2) ve Potasyum Sorbatla Muhafaza Edilmiş
Koyun Sütünden Beyaz Peynir Yapılması Sırasında Elde Edilen Peyniraltı Sularının Bileşimi
ve Mineral Madde Düzeyi. GIDA 17 (2): 125-131.
Oysun G. 1992. Samsun İlinde Üretilen Sütlerin Demir Miktarı. GIDA 17 (2): 133-136.
Uraz G, Yücel N. 1992. Pastörize Sütlerde Çevre Koşulları ve Saklama Zamanına Bağlı
Değişen Bakteriyel Flora. GIDA 17 (2): 137-142.
Batu A, Aktan N. 1992. Kuru Üzümlerden Pekmez Yapılmasında Şıraya Uygulanan Asit
Gidericilerin Miktarları Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 17 (2): 143-150.
32
Ayhan H. 1992. Işınlanmış Gıdaların Teşhisi. GIDA 17 (2): 151-160.
Bildik E, Ercan R. 1992. Buğdayın Tiamin ve Riboflavin Miktarı Üzerine Azotlu Gübre
Uygulamasının Etkisi. GIDA 17 (3): 163-168.
Denli Y, Fidan I. 1992. Patatesin Ülkemizde İspirto Hammaddesi Olarak Kullanılabilme
Olanakları Üzerine Bir Araştırma. GIDA 17 (3): 169-174.
Balk M, Dönmez S. 1992. Ekstraselüler Bacillus Proteazlarının Bazı Özellikleri ve Enzim
Üretiminin Optimizasyonu. GIDA 17 (3): 175-180.
Pekyardımcı Ş. 1992. Polifenol Oksidaz Enzimi ve Esmerleşme Reaksiyonlarının Gıda
Endüstrisi Uygulamaları. GIDA 17 (3): 181-186.
Alpaslan M, Demirci M. 1992. Tekirdağ Limanından Dış Alımla Sağlanan Ham Ayçiçeği ve
Soya Yağlarının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. GIDA
17 (3): 187-190.
Vural H, Öztan A. 1992. Fermente Et Ürünlerinde Nitrosomyoglobin Oluşumu ve Etkileyen
Faktörler. GIDA 17 (3): 191-196.
Özbaş Y, Aytaç SA. 1992. Beyaz Peynir ve Pastörize Sütlerden İzole Edilen Virulant ve
Virulant Olmayan Yersinia enterocolitica İzolatlarının Ayrımı. GIDA 17 (3): 197-202.
Ergün Ö, Horoz H. 1992. Sütte Antibiyotik Kalıntıları ve Bunların Teşhis Metotları. GIDA 17
(3): 203-206.
Kılıç S. 1992. Peynir Olgunlaştırmada Propiyonik Asit Bakterilerinin Kullanımı. GIDA 17 (3):
207-211.
Erdem YK. 1992. Kazein: Kolloidal Yapıya Giriş. GIDA 17 (3): 213-216.
Sivri D, Köksel H, Özkaya H. 1992. Buğday Rüşeymi Katkılı Unların Ekmeklik Kalitesini
Düzeltme İmkanları: 2. Buğday Rüşeymi Katkılı Unların Ekmeklik Kalitesi Üzerine Isıl
İşlemlerin ve Potasyum Bromat’ın (KBrO3) Etkileri. GIDA 17 (4): 219-226.
Certel M, Ertugay Z. 1992. Buğdayın Bulgura İşlenmesi Sırasında Nişastada Meydana Gelen
Fizikokimyasal Değişmeler. GIDA 17 (4): 227-234.
Uygun Ü, Acar J. 1992. Kızılcık Nektarlarında Renk Değişimleri Üzerine Işık, Depolama
Sıcaklığı ve Süresinin Etkileri. GIDA 17 (4): 235-238.
Varlık C, Gün H, Gökoğlu N. 1992. Ton Konservelerinde Histamin Düzeylerinin Belirlenmesi.
GIDA 17 (4): 239-245.
Çetin K, Yücel A. 1992. Bursa’da Kasap Dükkanlarında Üretilen Kasap Köftesinin Üretimi,
Mikrobiyolojik ve Kimyasal Nitelikleri Üzerine Araştırma. GIDA 17 (4): 247-253.
Atamer M, Yıldırım Z, Yıldırım M. 1992. Farklı Basınçlarda Uygulanan Homojenizasyon
İşleminin Set Yoğurtların Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. GIDA 17 (4): 255-258.
Oktar E, Karagözoğlu C. 1992. Farklı Isıl İşlem Görmüş İnek Sütlerinden Kefir Kültürü ve
Tanesi ile Üretilen Kefirlerin Nitelikleri ve Dayanıklılığı Üzerine Araştırmalar. GIDA 17 (4):
259-265.
Akbulut N, Kınık Ö. 1992. Stabilitede Maya-Laktobasil Etkileşiminin Rolü. GIDA 17 (4): 267270.
Peker İ. 1992. Şarap Fabrikası Atıklarının Bitkisel Yağ Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi.
GIDA 17 (4): 271-273.
Hasipek S, Aktaş N, Özçelik AÖ, Çakıroğlu FP. 1992. Özellikle Kırsal Alan Ailesinin
Beslenmesini Etkileyen Yararlı ve Zararlı Alışkanlıklar. GIDA 17 (4): 275-280.
Ercan R, Ekşi A. 1992. Değişik Randımanlı Unlarda Tiyamin, Riboflavin ve Demir Miktarı.
GIDA 17 (5): 283-289.
33
Abaylu N, Başoğlu F. 1992. Dondurarak Muhafaza Edilen Bazı Meyve ve Sebzelerin
Mikrobiyolojisi ve Depolama Sürecindeki Değişmeleri Üzerine Araştırmalar. GIDA 17 (5):
291-301.
Asefi N, Artık N. 1992. Limon Suyu ve Limon Konsantresi Üretimi ve Bileşim Unsurları
Üzerine Araştırma. GIDA 17 (5): 303-310.
Erginkaya Z, Hammes WP. 1992. Şalgam Suyu Fermentasyonu Sırasında
Mikroorganizmaların Gelişimi ve İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanmaları
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 17 (5): 311-314.
Atamer M, Yıldırım M, Yıldırım Z. 1992. Farklı Basınçlarda Uygulanan Homojenizasyon
İşleminin Set Yoğurtların Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi: 2. Serbest Yağ Asitleri İçeriğine
Etkisi. GIDA 17 (5): 315-318.
Çağlar A. 1992. Peynirde Hızlı Olgunlaştırma Metotları-1. GIDA 17 (5): 319-325.
Merih Kıvanç, Buket Kunduhoğlu, Berrin Ayaz: Eskişehir’de Tüketilen Çiğ Sütlerin
Bakteriyolojik Kalitesinin Halk Sağlığı Yönünden İncelenmesi. GIDA 17 (5): 327-333.
Vural H, Öztan A. 1992. Türk Sucuklarında Ticari Starter Kültür Kullanımı Üzerine
Araştırmalar: 2. Duyusal ve Mikrobiyolojik Analizler. GIDA 17 (5): 335-340.
Ertaş AH. 1992. Tuz Oranı Düşük Et Ürünlerinde Fosfatların Kullanımı. GIDA 17 (5): 341351.
Mangır M, Aral N, Baran G. 1992. Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanımlarının
İncelenmesi. GIDA 17 (5): 353-359.
Karakuş M, Borcaklı M, Alperden İ. 1992. Beyaz Peynirin Olgunlaşma Sürecinde Laktik Asit
Bakterileri. GIDA 17 (6): 363-369.
Çağlar A. 1992. Peynirde Hızlı Olgunlaştırma Metotları-2. GIDA 17 (6): 371-374.
Ertugay Z, Elgün A, Kotancılar G, Aydın F. 1992. Farklı Normlarla Uygulanan Kısa Süreli
Hamur İşleme Metotlarının Francala Ekmeği Üretiminde Kullanım İmkanları Üzerinde
Araştırma. GIDA 17 (6): 375-385.
Atlı A, Köksel H, Demir Z. 1992. Ekmeklik Buğdayların Kalitelerinin Belirlenmesinde
Miksograf Kullanımı Üzerine Araştırmalar. GIDA 17 (6): 387-394.
Gökmen V, Acar J. 1992. Laktoferment Yöntemi ile Havuç Suyu Üretimi. GIDA 17 (6): 395398.
Çalış S, Akbulut N. 1992. Tatlı ve Ekşi-Tatlı Turşuların Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.
GIDA 17 (6): 399-403.
Bayındırlı L, Özsan O. 1992. Vişne Suyunun Termofiziksel Özelliklerinin Modellenmesi
(İngilizce). GIDA 17 (6): 405-407.
Ergün Ö. 1992. Ülkemizde Tüketilen Biraların Enzim İmmunolojik Test Çubukları Metodu ile
Zearelanon ve Aflatoksin B1 Kalıntıları Yönünden İncelenmesi. GIDA 17 (6): 409-412.
Ertaş AH. 1992. Tuz Oranı Düşük Et Ürünlerinde Fosfatların Kullanımı. GIDA 17 (6): 413418.
Özkaya B, Özkaya H. 1992. Mısır Katkılı Unların Teknolojik Özelliklerine Vital Gluten ve
SSL’nin (Na-Stearoyl-2-Lactilate) Etkileri. GIDA 17 (6): 419-426.
Velioğlu S, Cemeroğlu B. 1992. HPLC ve Kağıt Kromatografisi Tekniklerinin Kombinasyonu
ile Flavonoidlerin Saflaştırılması. GIDA 17 (6): 427-430.
Topal Ş. 1992. Gelişen Gıda Sanayiimizde “Gıda Yasasının” Gerekliliği. GIDA 17 (6): 431436.
34
1993 Yılı 18. Cilt
Ercan R, Bildik E. 1993. Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Makarnalık Buğday Çeşitlerinin
Kalitesi. GIDA 18 (1): 3-11.
Koçak N, Seçin R, Atlı A. 1993. Ekmeklik Buğday Paçalı Araştırmaları: 1. Paçal Uygulama ile
Un Verimi ve Kül Miktarının Düzeltilmesi. GIDA 18 (1): 13-19.
Çakmakçı S, Kurt A. 1993. Salamura Tuz Oranı ve Olgunlaşma Süresinin CaCl2 ve Lesitin
İlavesiyle Üretilen Beyaz Salamura Peynir Kalitesine Etkisi. GIDA 18 (1): 21-28.
Öztan A, Vural H. 1993. Sığır Etinde Su Tutma Kapasitesi ve Serbest Su Oranı Değişimi
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 18 (1): 29-33.
Soyer A, Kolsarıcı N. 1993. Mikrodalga Fırında Pişirmenin Etlerin Kalite Özelliklerine Etkisi.
GIDA 18 (1): 35-43.
Dumanoğlu H, Tuncel N, Çelik M, Ayfer M. 1993. Farklı S.Ö. Ayva Klon Anaçları Üzerine
Aşılı Ankara Armudu Meyvelerinde Soğukta Muhafaza Sırasındaki Kalite Değişimleri. GIDA
18 (1): 45-49.
Aytaç SA, Acar J. 1993. Radyasyon ve Difenilli Ambalaj Kağıtlarının Penicillium italicum ile
Aşılanan Limonlar Üzerine Etkisi. GIDA 18 (1): 51-54.
Yurdagel Ü, Helvacı Ş, Esenlik S. 1993. Konserve Puding Üretimi ve (F) Değerinin
Hesaplanması Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 18 (1): 55-59.
Cabaroğlu T, Canbaş A. 1993. Şarapçılıkta Kükürt Dioksit Kullanımı ve Önemi. GIDA 18 (1):
61-66.
Özüdoğru Özbek N, Yentür G. 1993. Gıdalarda Aspartamın Katkı Maddesi Olarak
Kullanılması. GIDA 18 (1): 67-71.
Köksel H, Özboy Ö. 1993. Besinsel Lif Analiz Yöntemleri. GIDA 18 (1): 73-79.
Atamer M, Aydın G, Sezgin E. 1993. Hidrolize Peyniraltı Suyu Konsantresinin Yoğurt
Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması. GIDA 18 (2): 83-88.
Çoksöyler N, Özkaya Ş, Boncuk H. 1993. Bulgurda Aflatoksin Oluşma İmkanının
İncelenmesi: 1. GIDA 18 (2): 89-95.
Tuncel G. 1993. Dondurmanın İşkembenin Mikroflorası Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 18
(2): 97-100.
Artık N, Velioğlu S, Kavalcı B. 1993. Şeker Alkollerden Ksilitol; Özellikleri Üretimi ve
Gıdalarda Kullanımı. GIDA 18 (2): 101-109.
Bağdatlıoğlu N, Hışıl Y. 1993. Enzimatik Olmayan Esmerleşme Reaksiyonları Sırasında
Oluşan Lezzet Bileşikleri. GIDA 18 (2): 111-116.
Arslan N, Aşan T. 1993. Şeker Pancarı Küspesinden Pektin İzolasyonu. GIDA 18 (2): 117120.
Peker İ. 1993. Soya Fasulyesi ve Ayçiçeği Ham Yağında Eser Element Tayini. GIDA 18 (2):
121-124.
Yağmur C. 1993. Beslenme Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi, Davranış ve Yiyecek Hazırlama,
Pişirme Yöntemlerine Etkisi. GIDA 18 (2): 125-128.
Ateş s. 1993. İmmobilize Enzimler ve Besin Endüstrisinde Kullanılması. GIDA 18 (2): 129130.
Çağlarırmak N, Çakmaklı Ü. 1993. Değişik Modifiye Nişastaların Üretiminde Kimyasal
Prensipler. GIDA 18 (2): 131-137.
35
Cabaroğlu T, Canbaş A. 1993. Şarapçılıkta Kükürt Dioksit Kullanımı ve Önemi. GIDA 18 (2):
139-144.
Molavi SS, Özçelik F. 1993. Peynir Altı Suyundaki Etil Alkol Üretiminde pH ve Sıcaklığın
Fermentasyon Üzerine Etkisi. GIDA 18 (3): 151-155.
Batu A, Yurdagel Ü. 1993. Değişik Katkıların Kullanımı ile Beyaz Katı Kuru Üzüm Pekmezi
Eldesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 18 (3): 157-163.
Ercan R, Bildik E. 1993. Azotlu Gübre Uygulamasının Ekmeklik Buğday Kalitesine Etkisi.
GIDA 18 (3): 165-171.
Devres YO, Pala M. 1993. Gıda Sanayiinde Matematiksel Modellemenin Önemi ve
Uygulama Alanları. GIDA 18 (3): 173-181.
Yazıcı N, Aktaş N. 1993. Ankara Merkez İlçeleri ve Köylerinde Ev Konserveciliği Teknikleri ve
Konservelerin Bazı Organoleptik ve Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 18 (3): 183-188.
Özkaya B, Özkaya H, Köksel H. 1993. Farklı Durum Çeşitlerinden Mahalli ve Laboratuvar
Koşullarında Yapılmış Bulguların Bazı Vitamin ve Mineral İçerikleri. GIDA 18 (3): 189-195.
Ulutaş Z, Çağlar A, Kurt A. 1993. Kars Gravyer Peynirinin Yapılışı, Duyusal, Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 18 (3): 197-202.
Tayar M, Anar Ş, Şen C. 1993. Bursa’da Tüketilen Yoğurtların Kalitesi. GIDA 18 (3): 203205.
Çalış S, Akbulut N. 1993. Hıyar, Lahana, Biber, Havuç ve Domates Turşularının Özellikleri
Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 18 (3): 207-213.
Çelik Ş, Ünver B. 1993. Tüketicilerin Eğitim, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Çalışma
Durumlarına Göre Gıda Kontrolu Konusundaki Bilgileri. GIDA 18 (3): 215-220.
Varlık C, Gökoğlu N, Gün H. 1993. Marinat Üretiminde Sıcaklığın Sirke/ Tuz Geçişi Üzerine
Etkisi. GIDA 18 (4): 223-228.
Kunduroğlu B, Kıvanç M. 1993. L. monocytogenes’in Hastalık Karakteristikleri. GIDA 18 (4):
229-235.
Velioğlu S. 1993. Gıda Teknolojisinde Öncelikler ve Araştırma Gereksinimleri. GIDA 18 (4):
237-242.
Şahbaz F, Acar J. 1993. Dioksin ve Dioksinin Gıdalara Bulaşma Olasılıkları. GIDA 18 (4):
243-245.
Özbaş ZY. 1993. Bifidobacter’ler ve Lactobacillus acidophilus: Özellikleri, Diyetetik Amaçlar
İçin Kullanımları, Yararlı Etkileri ve Ürün Uygulamaları. GIDA 18 (4): 247-251.
Akyüz N, Coşkun H, Bakırcı İ, Çon AH. 1993. Van ve Yöresinde İmal Edilen Kurutlar
Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 18 (4): 253-257.
Vural H, Öztan A. 1993. Fermente Et Ürünlerinde Staphylococcus aureus Gelişimi Üzerine
Starter Kültürlerin Etkileri. GIDA 18 (4): 259-262.
Ayhan H. 1993. İyonize Işınların Gıda Bileşenleri Üzerine Etkileri. GIDA 18 (4): 265-268.
Peker İ. 1993. Kırmızı Üzüm Cibresinden Boyar Bileşiklerin Elde Edilmesi. GIDA 18 (4): 269272.
Ünal P, Bayhan A. 1993. Gıdalarda Bulunan Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar. GIDA 18 (4):
273-277.
İç E, Yavaş İ. 1993. Şaraplarda Aflatoksin Miktarı Üzerine Bir Araştırma. GIDA 18 (5): 283287.
36
Yaman ÜR. 1993. Gıdalarda Radyasyon Yükü ve İşleme Sırasındaki Değişimi. GIDA 18 (5):
289-291.
Dıraman H. 1993. Trakya Bölgesinde Üretilen Çeşitli Tip Peynirlerde Nitrit Aranması Üzerine
Bir Araştırma. GIDA 18 (5): 293-295.
Boyacıoğlu D. 1993. Gıda Kalite Kontrolünde Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi
Sitemi ve Uygulamaları. GIDA 18 (5): 297-301.
Batu A. 1993. Kuru Üzüm ve Pekmezin İnsan Sağlığı ve Beslenmesi Açısından Önemi. GIDA
18 (5): 303-307.
Köksel H, Özboy Ö. 1993. Besinsel Liflerin İnsan Sağlığındaki Rolü. GIDA 18 (5): 309-314.
Erol İ, Mutluer B, Vatansever L. 1993. A Tipi Enterotoksin Oluşturan Staphylococcus
aureus’un Çiğ Köftede Üreme ve Toksin Oluşturma Yeteneğinin Belirlenmesi. GIDA 18 (5):
315-318.
Karakaya M, Göğüş AK. 1993. Sucuk Üretiminde Farklı Karbonhidrat Kaynaklarının
Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. GIDA 18 (5): 319-323.
Göçmen D. 1993. Un ve Katkı Maddelerinin Ekmek Kalite ve Bayatlamasına Etkileri. GIDA
18 (5): 325-331.
Oysun G, Gönç S. 1993. Tereyağına İşlenecek Kremaya Uygulanacak İşlemler. GIDA 18 (5):
333-338.
Noveir MR, Halkman AK, Doğan HB. 1993. Gıda Maddelerinde E. coli Sayımında MUG’lu
Besiyeri Kullanımı. GIDA 18 (6): 343-350.
Erdem YK. 1993. Sütün Rennet ile Pıhtılaşma Süresi Üzerinde Sütün Kurumadde
Derişiminin Etkisi. GIDA 18 (6): 351-355.
Karagül M, Ercan R. 1993. Zenginleştirilmiş Ekmeklerde İşleme ve Depolama Sırasında Bazı
Vitamin ve Mineral Madde Miktarlarındaki Değişmeler. GIDA 18 (6): 357-363.
Tekin A, Velioğlu S. 1993. Kavun Çekirdeği ve Acıbademin Bazı Bileşim Unsurları Üzerine
Bir Araştırma (İngilizce). GIDA 18 (6): 365-367.
Fenercioğlu H. 1993. Karpuz Suyunun Meyve Suyu Karışımlarında Kullanım Olanakları
Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 18 (6): 369-371.
ErginkayaZ. 1993. Fermente Sucuklarda Organik Asit Miktarlarının Belirlenmesi. GIDA 18
(6): 373-376.
Özay G, Pala M, Saygı B. 1993. Bazı Gıdaların Su Aktivitesi (aw) Yönünden İncelenmesi.
GIDA 18 (6): 377-383.
Bayhan A, Yentür G. 1993. Laktoz İntoleransı. GIDA 18 (6): 385-388.
Karaali A, Özçelik B. 1993. Gıda Katkısı Olarak Doğal ve Sentetik Boyalar. GIDA 18 (6): 389396.
Akbulut N, Kınık Ö. 1993. Starter Kültürlerin Gıda ve Süt Endüstrisindeki Koruyucu Rolleri.
GIDA 18 (6): 397-401.
Çağlarırmak N, Ünal K. 1993. Kahvenin Aroma Bileşikleri ve Kahve Aromasını Etkileyen
Faktörler. GIDA 18 (6): 403-408.
1994 Yılı 19. Cilt
Artık N, Poyrazoğlu ES. 1994. Kastamonu Sarmısağının (Allium sativum L.) Kimyasal
Bileşiminin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. GIDA 19 (1): 3-9.
37
Velioğlu S. 1994. Vişne Suyu ve Konsantratlarında Renk ve Bulanıklık Stabilitesi Üzerine
Sıcaklığın Etkisi. GIDA 19 (1): 11-15.
Tayar M. 1994. Türk Sucuğuna Uygulanan Isı İşlemlerinin Kaliteye Etkisi. GIDA 19 (1): 1721.
Peker İ. 1994. Üzüm Cibresinden Tartarik Asit Eldesi ve Tanen Tayini. GIDA 19 (1): 23-25.
Yavaş İ, Kaya M. 1994. İçki İspirtosu Üretiminde Çavdar Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 19 (1): 27-32.
Akbulut N, Kınık Ö. 1994. Farklı Oranlarda Soya Sütü Karıştırılmış Sütlerin Pıhtılaşma
Kabiliyetlerinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 19 (1): 33-35.
Özay G, Borcaklı M, Alperden İ, Özsan E, Erdek Y. 1994. Farklı İki Tip Zeytin (Gemlik ve
Edincik) Fermantasyonlarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi. GIDA 19 (1):
37-43.
Özçelik F, Molavi SS, Balk M. 1994. Peynir Altı Suyundan Etil Alkol Üretiminde Laktoz
Konsantrasyonunun Fermentasyon Üzerine Etkisi. GIDA 19 (1): 45-48.
Sinağ P, Fenercioğlu H. 1994. Rafine Ayçiçek Yağı Kalitesi Üzerine Ambalaj ve Saklama
Koşulları ile Sürenin Etkileri. GIDA 19 (1): 49-52.
Ergün Ö. 1994. Münih’te Tüketime Sunulan Koyun ve Keçi Peynirlerinde İnek Sütü
Karışımının Enzim-İmmünolojik Sandwich-EIA Testi ile Araştırılması. GIDA 19 (1): 53-55.
Boyacıoğlu D, Boyacıoğlu MH. 1994. Diyet Lifi Tayin Yöntemlerinin İrdelenmesi: 1. Temel
İlkeler, Asit ve Deterjan Yöntemleri. GIDA 19 (1): 57-62.
Çakmakçı S. 1994. Gıda Katkı Maddesi Olarak Fosfatlar. GIDA 19 (1): 63-71.
Çelik Ş, Ünver B. 1994. Tüketicilerin Gıda Kontrolü ile İlgili Uygulamaları. GIDA 19 (1): 73-79.
Köksel H, Çelik S, Özbey S. 1994. Buğday ve Unda Işınlama Uygulamasının Bazı Nişasta
Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. GIDA 19 (2): 83-87.
Göksungur Y, Güvenç U. 1994. Patates Nişastasının Enzimatik Hidrolizi ve Etanol Eldesi
(İngilizce). GIDA 19 (2): 89-92.
Ersoy G, Aksoy M. 1994. 1992 Dünya Beslenme Deklarasyonu. GIDA 19 (2): 93-95.
Karakaya M, Kılıç A. 1994. Yoğurt Bakterilerinin (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus
thermophilus) Sucuğun Fermantasyonu Üzerine Etkisi. GIDA 19 (2): 97-101.
Hışıl Y, Bağdatlıoğlu N. 1994. Süzme Balların Cam Kavanozda Depolanmaları Sırasında
Şekerlerde Meydana Gelen Değişmeler (İngilizce). GIDA 19 (2): 103-105.
Canbaş A, Erten H, Cabaroğlu T. 1994. Üzümden Elde Edilen Düşük Alkollü İçkilerde Şeker
Miktarını Azaltma Yöntemleri. GIDA 19 (2): 107-111.
Arıcı Ö, Yücel U. 1994. Portakal Şarabı Üretimi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 19 (2): 113117.
Varlık C. 1994. Soğukta Depolanan Sardalyalarda Histamin Düzeyinin Belirlenmesi. GIDA 19
(2): 119-127.
Koçak C, Devrim H. 1994. Isıl İşlemin İnek ve Keçi Sütlerinin Pıhtılaşma Yeteneği Üzerine
Etkisi. GIDA 19 (2): 125-129.
Öztan A, Vural H. 1994. Fermente Gıdaların Üretiminde Küflerden Yararlanma Monascus
Pigmentleri. GIDA 19 (2): 131-139.
Sungur S. 1994. Isıya Dayanıklı Mikroorganizmalar ve Enzimleri. GIDA 19 (2): 137-141.
Kayahan M, Tekin A. 1994. Türkiye’de Üretilen Bazı Margarinlerdeki Trans Yağ Asitleri ve
Konjuge Yağ Asitleri Miktarları Üzerine Araştırma. GIDA 19 (3): 147-153.
38
Özer HB, Atamer M. 1994. Yoğurt Jelinin Oluşumunda Serum Proteinlerinin Rolü. GIDA 19
(3): 155-159.
Özçelik F, İç E. 1994. Hıyar Turşularında Şişme Zararı. GIDA 19 (3): 161-165.
Turantaş F. 1994. Elektrik İmpedans Yöntemi ve Gıda Mikrobiyolojisindeki Uygulamaları.
GIDA 19 (3): 167-171.
Kınık Ö, Akbulut N. 1994. Detoksifiye Edici Enzimler. GIDA 19 (3): 173-178.
Güven M, Konar A. 1994. İnek Sütlerinden Üretilen ve Farklı Ambalajlarda Olgunlaştırılan
Tulum Peynirlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 19 (3): 179-185.
Arslan N. 1994. Pektinin Fizikokimyasal Özellikleri, Üretimi ve Gıdalarda Kullanımı. GIDA 19
(3): 187-191.
Uraz T, Yıldırım M. 1994. Süt Endüstrisinde Laktonlardan Yararlanma Olanakları. GIDA 19
(3): 193-199.
Gökmen V, Acar J. 1994. Domateslerde Yüksek Performans Likit Kromatografisi (HPLC) ile
Kalıntı 2,4-Diklorofenoksiasetik Asit (2,4-D) Tayini. GIDA 19 (3): 201-209.
Boyacıoğlu D, Boyacıoğlu MH. 1994. Diyet Lifi Tayin Yöntemlerinin İrdelenmesi: 2. Enzimatik
Yöntemler. GIDA 19 (3): 211-215.
Gökoğlu N. 1994. Balık Köftesinin Soğukta Depolanması. GIDA 19 (3): 217-220.
Didin M, Fenercioğlu H. 1994. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Konserveye Uygunluk Derecelerinin
Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 19 (4): 223-227.
Özbaş ZY, Aytaç SA. 1994. Yersinia enterocolitica: Gıda Kaynaklı Bir Patojen. GIDA 19 (4):
229-235.
Karakuş M. 1994. Beyaz Peynirden İzole edilen Laktik Asit Bakterilerinin Asit Oluşturma ve
Proteolitik Aktiviteleri. GIDA 19 (4): 237-241.
Ekinci A, Kılıç O. 1994. Bamyanın Dondurularak Muhafazasında Çeşitli Ön İşlemlerin Ürün
Kalitesine Etkisi. GIDA 19 (4): 243-248.
Cabaroğlu T, Canbaş A. 1994. Şarapçılıkta Durultma Tekniği. GIDA 19 (4): 249-253.
Koçak C, Devrim H. 1994. Isıl İşlemin Koyun ve Keçi Sütlerinin Pıhtılaşma Yeteneği Üzerine
Etkisi. GIDA 19 (4): 255-259.
Köksel H, Şahbaz F, Özboy Ö. 1994. Yaş Hasat Edilmiş Gerek-79 Buğdayında Farklı
Kurutma Sıcaklıklarının Kalite Üzerine Etkileri. GIDA 19 (4): 261-264.
Civan E, Ergün Ö. 1994. İstanbul Bölgesi Hayvansal Gıda İşletmelerinde Hijyen
Uygulamaları ve Mevsimler Arası Farklılıklar. GIDA 19 (4): 265-269.
Erol İ, Hilbedrandi G, Wiegner J. 1994. Dumanlanmış ve Vakumla Paketlenmiş Fermente
Sucuklarda H2S Oluşum Nedeni Olarak Lactobacillus curvatus’un İzolasyonu. GIDA 19 (4):
271-275.
Karagözlü N, Karapınar M. 1994. Okratoksikozis ve Okratoksijenik Küfler. GIDA 19 (4): 277281.
Güven M, Konar A. 1994. İnek Sütlerinden Üretilen ve Farklı Materyallerde Olgunlaştırılan
Tulum Peynirlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri. GIDA 19 (5): 287-293.
Satıbeşe E, Doğan A, Yavaş İ. 1994. Anason Tohumu Uçucu Yağının Bileşimi Üzerine
Depolanma Süresinin Etkisi. GIDA 19 (5): 295-299.
Özdemir S, Çağlar A, Zorba Ö. 1994. Süt ve Mamüllerinin Çocuk Gıdalarında Kullanım
İmkanları. GIDA 19 (5): 301-304.
39
Doğan HB, Halkman AK, Noveir MR. 1994. Gıdalarda Hızlı Salmonella Kontrolu Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 19 (5): 305-311.
Ercan R, Atlı A, Köksel H, Dağ A. 1994. Türkiye’de Üretilen Kuru Fasulyelerin Pişme Kalitesi
ve Kompozisyonu (İngilizce). GIDA 19 (5): 313-316.
Kıvanç M, Yamaç M, Kunduhoğlu B. 1994. Eskişehir’de Halkın Tüketimine Sunulan
Dondurmaların Mikrobiyolojik Analizi. GIDA 19 (5): 317-322.
Işıksoluğu MK. 1994. Kahve ile Serum Lipitleri ve Koroner Kalp Hastalığı Arasında İlişkiler.
GIDA 19 (5): 323-327.
Akar B, Öner MD. 1994. İncir Sütünün Saflaştırılması ve Antep Peyniri Yapımına
Uygulanması. GIDA 19 (5): 329-331.
Acar J, Gökmen V. 1994. Domateste Gaz Kromatografik Yöntemle 2,4-Diklorofenoksiasetik
Asit (2,4-D) Tayini Üzerinde Araştırmalar. GIDA 19 (5): 333-337.
Özkaya Ş, Aşkın O. 1994. Mısırda Zeralenon Oluşumu Üzerine Araştırmalar. GIDA 19 (5):
339-344.
Aktan N, Yücel U, Arıcı Ö, Aktuğ Gönül Ş. 1994. Enine Dilimli Olarak Piyasaya Sunulan
Büyük Boy Hıyar Turşularında İç Boşalmasının Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 19
(5): 345-349.
Yalçın S, Wade VN, Hassan N. 1994. Chhana Peyniraltı Suyunun Meşrubat Yapımında
Kullanımı (İngilizce). GIDA 19 (5): 351-355.
Şahin İ, Korukluoğlu M, Uylaşer V. 1994. Taze Çileklerde Bozulma Etkeni Küfler. GIDA 19
(6): 359-365.
Aksu Mİ, Nas S, Gökalp HY. 1994. Artvin-Yusufeli Vadisinde Yetiştirilen Trabzonhurması
Meyvelerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. GIDA 19 (6): 367-371.
Ergun F, Ergun Ö. 1994. Ülkemizde Tüketime Sunulan Yerli ve İthal Bebek Mamalarının
Genel Mikrobiyolojik Kaliteleri ve Bazı Patojenlerin Varlığı Yönünden İncelenmesi. GIDA 19
(6): 373-376.
Ötleş S, Hışıl Y. 1994. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile D3 Vitamini Tayini
(İngilizce). GIDA 19 (6): 377-379.
Dığrak M, Yılmaz Ö, Özçelik S. 1994. Elazığ Kapalı Çarşısında Satışa Sunulan Erzincan
Tulum (Şavak) Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Bazı Fiziksel-Kimyasal Özellikleri. GIDA 19 (6):
381-387.
Akbulut N, Kınık Ö, Kavas G. 1994. Patojen Bakterilerin Dondurmada Canlı Kalma
Sürelerinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 19 (6): 389-391.
Koçak C, Devrim H. 1994. Bazı Parametrelerin İnek, Koyun ve Keçi Sütlerinin Pıhtılaşma
Yeteneği Üzerine Etkisi. GIDA 19 (6): 393-396.
Batu A. 1994. Meyve ve Sebzelerin Paketlenmesinde Kullanılan Plastik Filmlerin Özellikleri
ve Kullanımı (İngilizce). GIDA 19 (6): 397-403.
Pala M, Yıldız M, Açkurt F, Löker M. 1994. Türkiye’de Üretilen Antepfıstığı Çeşitlerinin
Bileşimi. GIDA 19 (6): 405-409.
Özcan M, Akgül A. 1994. Tahinde Fiziksel-Kimyasal Analizler ve Yağ Asitleri Bileşiminin
Belirlenmesi. GIDA 19 (6): 411-416.
Aytaç SA, Özbaş ZY, Vural H. 1994. Sosislerde Yersinia enterocolitica İzolasyonu,
Tanımlanması ve Patojenitelerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. GIDA 19 (6): 417-421.
40
1995 Yılı 20. Cilt
Elden Taydaş E, Aşkın O. 1995. Kırmızı Biberlerde Aflatoksin Oluşumu. GIDA 20 (1): 3-8.
Akbulut N, Kınık Ö, Kavas G. 1995. Yersinia Enterocolitica ve Bazı Enterobacteriaceae
Türlerinin Yoğurtta Canlı Kalma Düzeyleri (İngilizce). GIDA 20 (1): 9-11.
Saygı FM, Ötleş S, Mil PJJ. 1995. Soya Proteini İzolatı, Peynir Altı Suyu Tozu ve Yağın
Homojenizasyonundan Elde Edilen Dispersiyonlara Ait Mikroskobik Yapıların Bir Gıda
Kolloidi Olarak Karşılaştırılması (İngilizce). GIDA 20 (1): 13-16.
Tuncer T, Ercan R. 1995. Makarna Üretiminde Bazı Öğütme Faktörlerinin Kaliteye Etkisi.
GIDA 20 (1): 17-25.
Fidan Y, Söylemezoğlu G. 1995. Bahçe Bitkilerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi Açısından
Etilenin Önemi, Biyosentezi ve İşleyiş Mekanizması. GIDA 20 (1): 27-32.
Yavaş İ, İç E. 1995. Alkollü İçkilerde Aflatoksinlerin Önemi. GIDA 20 (1): 33-37.
Gökalp HY, Zorba Ö, Çağlar A, Özdemir S. 1995. Süt Bileşenleri ve Süt Mamüllerinin Et ve
Fırın Ürünleri Formülasyonlarında Kullanılması. GIDA 20 (1): 39-42.
Ünsal M, Nas S. 1995. Tahin Helvasının ve Yağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri.
GIDA 20 (1): 43-47.
Çelik S. 1995. Alkolsüz Gazlı İçeceklerde Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Kafein
Tayini (İngilizce). GIDA 20 (1): 49-52.
Arslan A. 1995. Gıdalarda Kükürtdioksit Niceliğinin İletkenlik Yöntemi (Kondüktometri) ile
Tayini ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması. GIDA 20 (1): 53-57.
Aktan B, Atlı A. 1995. Makarnalık Buğdayda İrmik Verimi, Kül ve Pigment Miktarı Üzerine
Azotlu Gübre Uygulamasının Etkisi. GIDA 20 (1): 59-63.
Kolsarıcı N, Kırımca G. 1995. Radurizasyonun Tavuk Etlerinin Duyusal, Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 20 (2): 67-73.
Gönç S, Akalın AS. 1995. Yoğurtta Canlı Olarak Bulunan Lactobacillus acidophilus ve
Lactobacillus bifidus’un Organizma ve Sağlık Üzerine Etkisi. GIDA 20 (2): 75-80.
Var I, Evliya B. 1995. Tavuk Yumurtalarının Maya-Küf ve Total Mikroorganizma Açısından
İncelenmesi. GIDA 20 (2): 81-83.
Halloran N. 1995. Mantarlarda (Agaricus bisporus) Hasat Sonrası Kalite Değişimleri: Bütün
ve Dilimlenmiş Mantarların Karşılaştırılması Sığır Karkaslarında Elektriksel Uyarının Etkileri
(İngilizce). GIDA 20 (2): 85-89.
Özdemir H, Mutluer B. 1995. The Effect of Electrical Stimulation on Beef Carcasses. GIDA
20 (2): 91-96.
Tayar M. 1995. Beyaz Peynirlerin Olgunlaşması Süresince Kimyasal ve Mikrobiyolojik
Özelliklerindeki Değişmeler. GIDA 20 (2): 97-101.
Tayar M, Şen C, Güneş E. 1995. Yoğurt Üretiminde Bazı Stabilizör Maddelerin Kullanılması.
GIDA 20 (2): 103-106.
Konar A, Şahan N. 1995. Hidrojen Peroksit ve Peynir Teknolojisinde Kullanılması. GIDA 20
(2): 107-111.
Bayındırlı A. 1995. Enzimlerin Tutuklanması ve Gıda Sanayiinde Muhtemel Kullanım Alanları
(İngilizce). GIDA 20 (2): 113-116.
Yetişmeyen A, Arıöz N. 1995. Farklı Koyulaştırma Oranı ve Kurutma Sıcaklığında Elde
Edilen Yayıkaltı Tozunun Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. GIDA 20 (2): 117-122.
41
Akman A. 1995. Kalecik Karası Üzümü. GIDA 20 (3): 328-330.
Karkacıer M, Artık N. 1995. Keçiboynuzunun (Ceratonia siliqua L.) Fiziksel Özellikleri,
Kimyasal Bileşimi ve Ekstraksiyon Koşulları. GIDA 20 (3): 131-136.
Kalafatoğlu H. 1995. Gıda Endüstrisinde Mikrobiyal Kaynaklı Kontaminasyonlar ve
Önlenmeleri. GIDA 20 (3): 137-141.
Şahan N, Konar A. 1995. Peynire İşlenecek Süte Uygulanan Farklı İşlemlerin Peynir Suyu
Niteliğine Etkisi. GIDA 20 (3): 143-147.
Yavaş İ, Rapp A. 1995. Hindistancevizi Likörlerinde (Malibu) Gazkromatografik ve
Masspektrometrik Araştırmalar (İngilizce). GIDA 20 (3): 149-152.
Karababa E, Ercan R. 1995. Makarnalık Buğdayların Ekmeklik Potansiyeli ve Kalitesi. GIDA
20 (3): 153-159.
Talay M, Bostan K. 1995. Soğutulmuş ve Dondurulmuş Hamur Tekniği ile Ekmek Üretimi.
GIDA 20 (3): 161-165.
Gökmen V, Acar J. 1995. Yüksek Basınç Teknolojisinin Gıda Endüstrisinde Uygulamaları.
GIDA 20 (3): 167-172.
İç E, Özçelik F. 1995. Hıyar Turşusu Fermentasyonunda Görülen Mikroorganizmalar. GIDA
20 (3): 173-178.
Aslan N, Toğrul H. 1995. Türk Çaylarında Kalite Parametreleri ve Mineral Maddelerin Farklı
Demleme Koşullarında Deme Geçme Miktarları. GIDA 20 (3): 179-185.
Batu A, Thompson AK. 1995. Soğu Havada Depolanmış Farklı Olgunlaşma Aşamalarındaki
Domateslerin Raf Ömürleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 20 (3): 187-191.
Var I, Evliya B. 1995. Bıldırcın ve Ördek Yumurtalarında Maya-Küf ve Total Bakteri
Açısından İncelenmesi. GIDA 20 (4): 195-198.
Çakmakçı S, Şengül M, Çağlar A. 1995. Karın Kaymağı Peynirinin Üretim Tekniği ve Bazı
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. GIDA 20 (4): 199-203.
Armutak Y, Bayındırlı A. 1995. Gıdalarda Raf Ömrü Belirleme Yöntemleri. GIDA 20 (4): 205208.
Özcan M, Akgül A. 1995. Gıdalar İçin Doğal Renk Maddeleri-1. GIDA 20 (4): 209-213.
Altan A. 1995. Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Beş Portakal Çeşidinin Meyve Suyu
Teknolojisi Bakımından Önemli Bazı Özellikleri. GIDA 20 (4): 215-225.
Yetişmeyen A, Tekiner S. 1995. Farklı Ambalajlardaki Pastörize Sütlerin Dayanımlarının ve
Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması. GIDA 20 (4): 227-235.
Serdaroğlu M, Tömek S. 1995. Yağı Azaltılmış Et Ürünleri Üretim Tekniği. GIDA 20 (4): 237241.
Çakmaklı Ü, Köse E, Kemahlıoğlu K. 1995. Ham ve Stabilize Ticari Buğday Ruşeyminin Bir
Katkı Maddesi Kombinasyonu ile Birlikte Katımının Hamur ve Ekmek Niteliklerine Etkileri.
GIDA 20 (4): 243-248.
Dığrak M, Yılmaz Ö, Çelik S, Yıldız S. 1995. Propolisteki Yağ Asitleri ve Antimikrobiyal Etkisi
Üzerinde İn Vitro Araştırmalar. GIDA 20 (4): 249-255.
Sarımehmetoğlu B. 1995. Sütte ve Peynirde Listeria monocytogenes’in Bulunuşu ve Önemi.
GIDA 20 (5): 259-264.
Gökmen V, Öztan A. 1995. Gıdaların Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler ve Raf Ömrünün
Belirlenmesi. GIDA 20 (5): 265-271.
42
Gökoğlu N, Varlık C. 1995. Sardalya Konservelerinin Histamin Biyojen Amini Yönünden
İncelenmesi. GIDA 20 (5): 273-279.
Canbaş A, Ünal Ü, Deryaoğlu A, Erten H, Cabaroğlu T. 1995. Elazığ Yöresi Şaraplık
Öküzgözü ve Boğazkere Üzümleri Üzerinde Teknolojik Araştırmalar: 1. 1988 ve 1989 Yılı
Denemeleri. GIDA 20 (5): 281-288.
Ercan R, Köksel H, Atlı A, Dağ A. 1995.Türkiye’de Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Pişme
Kalitesi ve Kompozisyonu (İngilizce). GIDA 20 (5): 289-293.
Yavaş İ, Rapp A. 1995. Çeşitli Sake Örneklerinde Aroma Maddeleri Üzerine Araştırmalar.
GIDA 20 (5): 295-298.
Al-Taweel R, Sungur S. 1995. Lipaz Enzimleri ile Yağların Modifikasyon Biyoteknolojisi.
GIDA 20 (5): 299-304.
Demir N, Acar J. 1995. Ankara’da Tüketime Sunulan Bazı Meyve Sularının Mineral Madde
İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 20 (5): 305-311.
Güldaş M, Atamer M. 1995. Dayanıklı Yoğurt Üretiminde, Yoğurdun Pastörizasyon Normu ve
Depolama Sıcaklığının Kalite Üzerine Etkisi. GIDA 20 (5): 313-319.
Akyüz N, Bakırcı İ, Ayar A, Tunçtürk Y. 1995. Van Piyasasında Satışa Sunulan Balların Bazı
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ve Bunların İlgili Standarda Uygunluğu Üzerinde Bir
Araştırma. GIDA 20 (5): 321-326.
Halloran N. 1995. Pleurotus sajor-caju Mantar Türünün Kontrollü Atmosferde Muhafazası.
GIDA 20 (5): 327-333.
Ünal Ç, Velioğlu S, Cemeroğlu B. 1995. Türk Nar Sularının Bileşim Öğeleri. GIDA 20 (6):
339-345.
Bostan K, Aksu H. 1995. Bir Kaynak Suyu Şişeleme Tesisinde Mikrobiyal Kontaminasyon
Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. GIDA 20 (6): 327-333.
Yalçın S, Kolsarıcı N. 1995. Türk Fermente Sucuğunun Olgunlaşması Sırasında Tyramin
Düzeyindeki Değişiklikler (İngilizce). GIDA 20 (6): 353-355.
Özer MS, Altan A. 1995. Küçük Ekmek Yapımında Bazı Katkı Maddelerinin Kullanılmasının
Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkileri. GIDA 20 (6): 357-363.
Özcan M, Akgül A. 1995. Gıdalar İçin Doğal Renk Maddeleri-2. GIDA 20 (6): 365-359.
Yetişmeyen A, Osmanlıoğlu MA, Kaptan B. 1995. Beyaz Peynir Sütüne Uygulanan
Pastörizasyon Normlarının Teleme ve Peyniraltı Suyu Niteliklerine Etkisi. GIDA 20 (6): 371382.
Gökmenoğlu G, Bayındırlı A, Bayındırlı L. 1995. Gıda Maddeleri ile Plastik Ambalajların
Etkileşimi. GIDA 20 (6): 383-386.
Var I, Evliya B. 1995. Çeşitli Yumurtalarda Salmonella Taraması. GIDA 20 (6): 387-391.
Bayrak A, Bayraktar N. 1995. Ayçiçek (Helianthus annuus L.) Yağının Yağ Asitleri
Kompozisyonu. GIDA 20 (6): 393-396.
Büyükpamukçu E, Saldamlı İ. 1995. Ankara Piyasasında Satışa Sunulan Şekerlemelerin
Renk Maddesi İçeriklerinin Belirlenmesi. GIDA 20 (6): 397-404.
1996 Yılı 21. Cilt
Dığrak M, Özçelik S. 1996. Elazığ’da Satışa Sunulan Peynirlerden İzole Edilen Koliform
Grubu Bakterilerin Tanımlanması. GIDA 21 (1): 3-7.
43
Yıldırım Z, Ercan R. 1996. Gıda Endüstrisinde Ekstruzyonla Pişirme Tekniği. GIDA 21 (1): 916.
Erding B, Acar J. 1996. Gıda Muhafazasında Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP). GIDA 21
(1): 17-21.
Gürgün V, Ayhan K. 1996. Gıdalar ve Mikrobiyolojik Riskler-1. GIDA 21 (1): 23-29.
Certel M, Ertugay MF. 1996. Gıdalarda Su Aktivitesinin Kontrol ve Belirleme Yöntemleri-1.
GIDA 21 (1): 31-34.
Fidan Y, Yavaş İ, Göktürk N. 1996. Othello Üzüm Çeşidinin Ampelografik Özelliklerinin
Belirlenmesi. GIDA 21 (1): 35-39.
Artık N, Poyrazoğlu ES, Akbulut M. 1996. Türk Elma Suyu Konsantrelerinin L-Laktik Asit
Düzeyleri Üzerine Araştırma. GIDA 21 (1): 41-48.
Özçelik F, İç E. 1996. Hıyar Turşusu Üretiminde Kontrollü Fermentasyon. GIDA 21 (1): 4953.
Uraz G, Arslan S. 1996. Beyaz Peynirden İzole Edilen Streptococcus faecalis’lerin BetaLaktamaz Enzim Varlığını Gösteren Bir Araştırma. GIDA 21 (1): 55-58.
Kınık Ö, Akbulut N. 1996. Soya Sütünden Yararlanarak Elde Edilen Yoğurtların Aroma
Maddeleri ve Duyusal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 21 (1): 59-63.
Başoğlu FN, Sorkun K, Löker M, Doğan C, Wetherilt H. 1996. Saf ve Sahte Balların Ayırt
Edilmesinde Fiziksel, Kimyasal ve Palinolojik Kriterlerin Saptanması. GIDA 21 (2): 67-73.
Karakaya M. 1996. Bıldırcın ve Pekin Ördeği Etlerinin Emülsiyon Özellikleri Üzerine Farklı
Yağ Sıcaklıklarının Etkisinin Model Sistemde Tespiti. GIDA 21 (2): 75-81.
Aksu Mİ, Nas S. 1996. Dut Pekmezi Üretim Tekniği ve Çeşitli Fiziksel-Kimyasal Özellikleri.
GIDA 21 (2): 83-88.
Gönç S, Akalın AS, Kılıç S. 1996. Fermente Süt Mamulleri ve Kolesterol Arasındaki İlişkiye
Ait Bir Değerlendirme. GIDA 21 (2): 89-94.
Batu A, Abdel-Rahman NA, Ghafir SAM. 1996. Meyve ve Sebzelerin Kontrollü ve Modifiye
Atmosfer Koşullarında Depolanması. GIDA 21 (2): 95-101.
Velioğlu S, Yıldız O. 1996. Türk Vişne Sularının Kimyasal Bileşimi. GIDA 21 (2): 103-107.
Şahan N, Konar A, Kleeberger A. 1996. Hidrojen Peroksit, Isıl İşlem Uygulamaları ve
Olgunlaşma Süresinin Beyaz Peynirin Kimyasal Niteliğine Etkisi. GIDA 21 (2): 109-117.
Akgül A. 1996. Yeniden Keşfedilen Lezzet: Kapari (Capparis spp.). GIDA 21 (2): 119-128.
Topal Ş, Pala M, Saygı B. 1996. Sous Vide Teknolojisinin Geleneksel Yemeklerimize
Uygulanması. GIDA 21 (2): 131-144.
Demirci M, Güldaş M, Başoğlu F. 1996. Gıdalardan Kolesterol Azaltılabilir mi? GIDA 21 (3):
149-152.
Özboy Ö, Şahbaz F. 1996. Gıda Bileşenlerinin Bozunma Hızına Etki Eden Faktörler. GIDA
21 (3): 153-157.
Ayhan K, Gürgün V. 1996. Gıdalar ve Mikrobiyolojik Riskler-2. GIDA 21 (3): 159-164.
Çelik S, Yılmaz Ö. 1996. Defne (Laurus nobilis L.) Yaprak ve Meyvesinin Yağ Asitleri
Bileşimi. GIDA 21 (3): 165-167.
Heperkan D. 1996. Fındık İşlenmesinde Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri. GIDA
21 (3): 169-173.
Yavaş İ, Anlı RE. 1996. Şırada Saf Kültür Sıvı ve Kuru Maya Kullanımının Şarap Bukesi ve
Bileşimi Üzerine Etkisi. GIDA 21 (3): 175-184.
44
Saldamlı İ, Babacan S. 1996. Yoğurda Besinsel Lif Katımı. GIDA 21 (3): 185-191.
Certel M, Ertugay MF. 1996. Gıdalarda Su Aktivitesinin Termodinamiği. GIDA 21 (3): 193199.
Kınık Ö, Akbulut N. 1996. Kalsiyum Kaynağı Olarak Sütün Önemi. GIDA 21 (3): 201-204.
Yetim H. 1996. Sorbik Asit ve Taze Balık Muhafazasında Kullanım İmkanları. GIDA 21 (3):
205-213.
Kara K. 1996. Değişik Sürelerde Depolanan Patates Çeşitlerinin Bazı Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 21 (3): 215-225.
Özdemir N, Acar J. 1996. Laktoferment Yöntemi ile Havuç Suyu Üretiminde Pektolitik Enzim
Kullanımı. GIDA 21 (4): 231-237.
Karakaya M, Aktümsek A. 1996. Bıldırcın Eti, Karaciğeri ve Yumurta Yağının Yağ Asitleri
Kompozisyonu Üzerine Araştırma. GIDA 21 (4): 239-241.
Çaklı Ş. 1996. Doğadan Avlanan ve Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Çipura (Sparus aurata L.,
758) Balıklarının Dondurularak Muhafazası Üzerine Bir Araştırma. GIDA 21 (4): 243-250.
Doğan M, Şimşek O, Kurultay Ş. 1996. Süt Endüstrisinde Katkı Maddeleri Olarak
Stabilizatörler. GIDA 21 (4): 251-259.
Çakmakçı S. 1996. Peynir Lezzeti ve Oluşumu-1. GIDA 21 (4): 261-268.
Çakmakçı S. 1996. Peynir Lezzeti ve Oluşumu-2. GIDA 21 (4): 269-272.
Uraz G, Arslan S, Gündoğan N. 1996. Çiğ Süt, Pastörize Süt ve Beyaz Peynir Örneklerinden
İzole Edilen ve İyodometrik Test Yöntemiyle Beta-Laktamaz Varlığı Saptanan Bacillus
Türleri. GIDA 21 (4): 275-280.
Akalın S, Gönç S, Uysal HR, Karagözlü C. 1996. Yoğurt Yapımı ve Muhafazası Sonrasında
Karbonhidratların Değişimi Üzerine Araştırmalar. GIDA 21 (4): 281-284.
Akın N. 1996. Değişik Tür Sütlerden Farklı Starter Kültür Kullanılarak Üretilen Fermente Süt
Ürünlerinde L(+) ve D(-) Laktik Asit Miktarları. GIDA 21 (4): 287-292.
Tayfur M, Ünlüoğlu İ. 1996. Besin Allerjisi. GIDA 21 (4): 293-296.
Karahan AG, Çakmakçı ML. 1996. Probiyotikler. GIDA 21 (4): 297-302.
Certel M, Ertugay MF. 1996. Gıdalarda Su Aktivitesinin Kontrol ve Belirleme Yöntemleri-2.
GIDA 21 (5): 307-310.
Akçelik M. 1996. Laktokok Fajları ve Süt Endüstrisindeki Önemi. GIDA 21 (5): 311-315.
Güler Z, Sezgin E, Atamer M. 1996. Yayıkaltı Tozunun Yoğurt Üretiminde Kullanım
Olanaklarının Araştırılması. GIDA 21 (5): 317-322.
Özler N, Kılıç O. 1996. Şalgam Suyu Üretimi Üzerinde Araştırmalar. GIDA 21 (5): 323-330.
Turantaş F. 1996. ATP Biyolüminesans Yöntemi ve Gıda Mikrobiyolojisindeki Uygulamaları.
GIDA 21 (5): 331-335.
Erkahveci A, Karaali A. 1996. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopinin Gıda
Analizlerine Uygulanması (İngilizce). GIDA 21 (5): 337-345.
Yetişmeyen A, Kaptan B, Somanlıoğlu MA. 1996. Beyaz Peynir Üretiminde Farklı
Pastörizasyon Düzeylerinin Peynir Niteliklerine Olan Etkisi (İngilizce). GIDA 21 (5): 347-357.
Halloran N, Çağıran R, Kasım MU. 1996. Sebzelerde Hasat Sonrası Üşeme Zararı. GIDA 21
(5): 359-366.
Koca AF, Anıl M. 1996. Farklı Buğday Çeşitleri ve Pişirme Yöntemlerinin Bulgur Kalitesine
Etkisi. GIDA 21 (5): 369-374.
45
Kayahan M, Tekin A, Javidipour İ, Küçük M, Karabacak H. 1996. Ayçiçeği Yağının Bazı
Kimyasal Özellikleri Üzerine Hidrojenasyonun Etkisi. GIDA 21 (5): 375-381.
Akan M, Diker KS, Koçak C, Yıldırım M, Bozkurt Ş. 1996. Çiğ Sütlerden Hareketli
Aeromonas Türlerinin İzolasyonu. GIDA 21 (5): 383-386.
Kolsarıcı N, Ensoy Ü. 1996. Surimi Teknolojisi. GIDA 21 (6): 389-401.
Canbaş A, Deryaoğlu A, Cabaroğlu T. 1996. Ülkemizin Önemli Bazı Üzüm Çeşitlerinden
Kabarcıklı Üzüm Suyu Üretimi. 1. 1992 Yılı Denemeleri. GIDA 21 (6): 403-413.
Fidan I, Denli Y, Anlı RE. 1996. Türkiye’de Üretilen Rakılarda Metanol Miktarı Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 21 (6): 415-418.
Uzunkaya DF, Ercan R. 1996. Çerez Gıdalarda Ekstruzyon Teknolojisi. GIDA 21 (6): 419429.
Doğan HB, Sarıkaya E, Halkman AK. 1996. Enterobacter İdentifikasyonunda Birleştirilmiş
Testler Üzerine Bir Araştırma. GIDA 21 (6): 431-434.
Akın N. 1996. Peynir Yapımında Kullanılan Süt Pıhtılaştırıcı Enzimler ve Bunların Bazı
Özellikleri. GIDA 21 (6): 435-442.
Sarımehmetoğlu B, Küplülü Ö, Çelik H, Akgün S, Özalp E. 1996. Ankara’da Tüketime
Sunulan Pastörize Sütlerin Hijyen İndeksi Bazı Mikroorganizmalar Yönünden İncelenmesi.
GIDA 21 (6): 443-449.
Ünal S, Olçay M, Özer Ç. 1996. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Niteliklerinin
Belirlenmesi. GIDA 21 (6): 451-456.
Turabik M, Aşan T. 1996. İkinci Türev UV-Spektrofotometre ile Karışımlarda Oksitetrasiklin
ve Sülfamezatinin Tayini. GIDA 21 (6): 457-462.
Özdemir H, Çelik TH, ,Erol İ, Sireli UT, Sırıken B. 1996. Yüksek Sıcaklık Derecesinde
Olgunlaştırılan Türk Fermente Sucuklarında Laktobasillerin Seyir, İzolasyon ve
İdentifikasyonu. GIDA 21 (6): 465-470.
Soyutemiz GE, Özenir A. 1996. Bursa’da Tüketilen Sucuk, Salam, Sosis ve Pastırmalardaki
Kalıntı Nitrat ve Nitrit Miktarlarının Saptanması. GIDA 21 (6): 471-476.
Yılmaz Ö, Konar V, Çelik S. 1996. Elazığ Keban Baraj Gölünde Yaşayan Capoeta capoeta
umbla ve Capoeta trutta’nın Toplam Lipit ve Yağ Asidi Bileşimi. GIDA 21 (6): 477-483.
Pazır F, Okilov S. 1996. Gıda Sanayiinde Kullanılan Elektroplazmolizatörler. GIDA 21 (6):
485-491.
1997 Yılı 22. Cilt
Erginkaya Z, Hammes WP. 1997. Fermente Sucuktan İzole Edilen Bazı Debaryomyces
hansenii Suşlarında Katalaz Enzim Aktivitesi. GIDA 22 (1): 3-7.
Özboy Ö, Köksel H. 1997. Yüksek Lifli Kepekli-Bisküvilerin Kalitesi Üzerine iki Buğday
Çeşidinin Etkilerinin Karşılaştırılması (İngilizce). GIDA 22 (1): 9-14.
Göktürk N, Artık N, Yavaş İ, Fidan Y. 1997. Bazı Üzüm Çeşitleri ve Asma Anacı
Yapraklarının Yaprak Konservesi Olarak Değerlendirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma.
GIDA 22 (1): 15-23.
Türker S, Elgün A. 1997. Farklı İki Protein Düzeyine Sahip Bezostaya-1 ve Gerek-79
Buğdayları ile Optimum Ekmeklik Paçal Hazırlanması Üzerine Bir Araştırma. GIDA 22 (1):
25-33.
46
Akın N. 1997. İnek, Koyun ve Keçi Sütlerinden Üretilen Fermente Süt Ürünlerinin Organik
Asit Miktarları. GIDA 22 (1): 35-41.
Hayoğlu İ, Fenercioğlu H. 1997. Portakal Keseciği Üretimi ve Depolanması Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 22 (1): 43-49.
Ozan AN, Karababa E. 1997. Ekmeklik Buğdayların Bisküvilik Kalitesinin Tahmini Testler ile
Belirlenmesi Üzerine Araştırma. GIDA 22 (1): 51-56.
Kotancılar HG, Çelik İ, Ertugay Z, Elgün A. 1997. Farklı Ambalajlarda Depolanan Katkılı ve
Katkısız Unlarda Meydana Gelen Kimyasal Değişikliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 22 (1): 59-65.
Kocabaş Z, Kesici T, Yetişmeyen A. 1997. Otlu Peynir Yapımında Farklı Hammadde
Karışımlarının Peynir Parametreleri Üzerine Etkisinin Anova ve Manova Metotları
Kullanılarak Araştırılması. GIDA 22 (1): 67-77.
Karakaya M, Bayrak R. 1997. Dil ve Böbrek Etlerinin Emülsiyon Özellikleri Üzerine Farklı
Yağ Sıcaklıklarının Etkisinin Model Sistemde Tespiti. GIDA 22 (1): 79-83.
Uylaşer V, Başoğlu F. 1997. Salça Üretim Aşamalarına Göre Bakteri ve Maya Florasındaki
Değişim ve Bozulmadaki Etkileri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 22 (1): 85-92.
Gürsu Ö, Ercan R, Denli E. 1997. Soya Unu Katkısının Bisküvi Kalitesine ve Raf Ömrüne
Etkisi. GIDA 22 (2): 95-103.
İç E, Denli Y. 1997. Sultani Asma Yapraklarından Salamura Yaprak Üretimi. GIDA 22 (2):
105-108.
Anlı RE, Fidan I. 1997. “Othello” Üzüm Çeşidinin Şaraplık Değeri Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 22 (2): 109-115.
Görtay Ş, Kılıç O, Özler: N. 1997. Bursa Yöresinde Yetişen Ahududu Meyvesinin Bileşimi ve
Bu Meyveden Üretilen Marmelatların Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 22 (2): 117122.
Özçelik AÖ, Çakıroğlu FP, Sürücüoğlu MS. 1997. Çocukların Anne Sütü ile Beslenme Süresi
ve Ek Besinlere Başlama Durumları. GIDA 22 (2): 123-127.
Koca AF, Anıl M, Evren M. 1997. Kitle Fermentasyon Süresi ve Depolamanın Dondurulmuş
Hamur Stabilitesine Etkisi. GIDA 22 (2): 129-135.
Cabaroğlu T, Günata Z, Canbaş A. 1997. Bornova Misketi Şarabının Aroma Maddeleri
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 22 (2): 137-145.
Arıcı Ö, Aktan N. 1997. Memecik ve Uslu Siyah Zeytin Çeşitlerine Uygulanan Farklı
Salamura Yöntemlerinin Duyusal ve Kimyasal Bileşim Üzerine Etkileri. GIDA 22 (2): 147-154.
Dönmez G, Çopur ÖU. 1997. İnegöl Çevresinde Yetiştirilen Stanley Çeşidi Siyah Eriklerin
Konserveye İşlenmesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 22 (2): 157-163.
Üstün NŞ, Tosun İ. 1997. Samsun’da Üretilen Meyve Tozlarının Bileşimi. GIDA 22 (2): 165171.
Çiftçi G, Yeğin S, Deveci N. 1997. Peyniraltı Suyundan Yoğurt Eldesi. GIDA 22 (2): 173-175.
Karababa E, Ozan AN, Aydın F. 1997. Spektrofotometrik Yöntemle Buğday Dane Renginin
Belirlenmesi. GIDA 22 (3): 179-185.
Bayhan A, Küçükkömürler S, Yentür G. 1997. Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yatay
Tatlandırıcılar Üzerinde Araştırmalar. GIDA 22 (3): 187-191.
Babalık Ö, Pazır F. 1997. Domates Kurutulmasında Kükürt Dioksit Uygulaması. GIDA 22 (3):
193-199.
47
Uraz G, Arslan S. 1997. Çiğ Süt, Pastörize Süt ve Beyaz Peynir Örneklerinde Bulunan BetaLaktamaz Pozitif Staphylococcus’lar Üzerine Bir Araştırma. GIDA 22 (3): 201-207.
Çağlar A, Ceylan ZG, Kökosmanlı M. 1997. Torba Yoğurtlarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik
Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 22 (3): 209-215.
Özcan T, Kurdal E. 1997. Bursa İli Merkezinde Satılan Meyveli Dondurmaların Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Nitelikleri Üzerine Araştırma. GIDA 22 (3): 217-225.
Şümnü G, Bayındırlı L. 1997. Sukroz Poliester Kaplama Maddesi ile Meyvelerin Korunması
Üzerine Bir Derleme (İngilizce). GIDA 22 (3): 227-232.
Erdem YK, Saldamlı İ. 1997. pH, Kalsiyum Klorür ve Rennet Derişimleri ile Pıhtı Verimi
Arasındaki İlişki (İngilizce). GIDA 22 (3): 235-239.
Nursoy G, Akgün S. 1997. Ankara’daki Askeri Birliklerin İhtiyacı İçin Alınan Sığır Etlerinin
Mikrobiyolojik Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar. GIDA 22 (3): 241-245.
Denli Y, Anlı RE. 1997. Gıda Güvencesi. GIDA 22 (4): 249-250.
Koçak C, Aydınoğlu G, Uslu K. 1997. Ankara Piyasasında Satılan Dil Peynirlerinin Proteoliz
Düzeyi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 22 (4): 251-255.
Anlı RE, Denli Y, Fidan I, Bayram G. 1997. Bal Şarabı Üretimi Üzerine Bir Araştırma. GIDA
22 (4): 257-261.
İç E, Özçelik F. 1997. Hıyar Turşularında Küf Kaynaklı Enzimatik Yumuşama ve Önlemleri.
GIDA 22 (4): 263-267.
Bayrak A. 1997. Ankara ve Şanlıurfa’da Denenen Yazlık-Kışlık Aspir (Carthamus tinctorius
L.) Çeşit ve Hatlarının Yağ Asitleri Bileşiminin Araştırılması. GIDA 22 (4): 269-277.
Yetim H, Çakmakçı S. 1997. Küfle Olgunlaştırılan Bazı Bitkisel ve Hayvansal Gıdalar. GIDA
22 (4): 279-285.
Koca AF, Tarakçı Z. 1997. Tarhana Üretiminde Mısır Unu ve Peyniraltı Suyu Kullanımı. GIDA
22 (4): 287-292.
Üstün NŞ, Turhan S. 1997. Farklı Boylardaki Hamsilerin (Engraulis encrasicolus) Bazı
Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Avlanma Süresince Değişimi. GIDA 22 (4): 295-299.
Batu A, Thompson AK, Ghafir SAM, Abdel-Rahman NA. 1997. Minolta ve Hunter Renk
Ölçüm Aletleri ile Domates, Elma ve Muzun Renk Değerlerinin Karşılaştırılması. GIDA 22 (4):
301-307.
Özden Ö, Gökoğlu N. 1997. Sardalya Balığının, (Sardina pilchardus W., 1792) Soğukta
Depolanması Sırasında Yağında Oluşan Değişimlerin İncelenmesi. GIDA 22 (4): 309-313.
Atamer M, Yamaner N, Odabaşı S, Tamuçay B, Çimer A. 1997. Laktoperoksidaz/
Tiyosiyanat/ Hidrojen Peroksit (LP) Sisteminin Aktivasyonuyla Korunmuş Sütler ile Bunlardan
Üretilen Teleme ve Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 22 (5): 317-325.
Artık N, Murakkami H. 1997. Türk Elma Suyu Konsantrelerinin Fenolik Madde ve
Prosiyanidin Bileşiminin HPLC ile Belirlenmesi. GIDA 22 (5): 327-335.
Deryaoğlu A, Colin JL, Canbaş A. 1997. Öküzgözü ve Boğazkere Üzümlerinden Elde Edilen
Şaraplardaki Fenol Bileşikleri Üzerine Cibre Fermentasyonu Süresinin Etkisi. GIDA 22 (5):
337-343.
Ertaş AH. 1997. Az Yağlı Et Ürünleri ve Yağ İkame Maddeleri. GIDA 22 (5): 345-350.
Hayoğlu İA, Didin M, Fenercioğlu H. 1997. Antep Karası Üzüm Çeşidinin Soyulmuş Üzüm
Konservesine İşlenmeye Uygunluğu Üzerine Bir Çalışma. GIDA 22 (5): 353-357.
Oysun G, Hışıl Y. 1997. Tereyağında Trans Yağ Asitlerinin Araştırılması. GIDA 22 (5): 359363.
48
Akın N. 1997. Bioyoğurt, Bifiduslu Fermente Süt ve Yoğurt ile Bunların Konsantre
Ürünlerindeki Laktoz, Glikoz, Galaktoz, L(+) ve D(-) Laktik Asit Miktarları. GIDA 22 (5): 365371.
Turabik M, Aşan T. 1997. Balda Oksitetrasiklin (OTC) ve Sülfamezatin (SM)’in Türev
Spektrofotometrik Tayini. GIDA 22 (5): 373-381.
Özboy Ö, Saldamlı İ. 1997. Hububat Endüstrisi Artık ve Yan Ürünleri. GIDA 22 (5): 383-387.
Özdemir F, Topuz A. 1997. Yenidünyanın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. GIDA 22 (5):
389-393.
Kasım MU, Halloran N, Çağıran R. 1997. Taze Meyve ve Sebzelerde Hasat Sonrası
Kalitenin Belirlenmesinde Diyagnostik Radyoloji Tekniklerinin Kullanımı. GIDA 22 (6): 397403.
Tekin A. 1997. Bazı Bitkisel Yağların Gliserit Yapılarının Belirlenmesi. GIDA 22 (6): 407-411.
Anlı RE, Denli Y. 1997. Bazı Yerli ve Yabancı Şarap Mayalarıyla Doğal Köpüren Şarap
Üretimi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 22 (6): 413-416.
Üstün NŞ, Tosun İ. 1997. Pekmezlerin Bileşimi. GIDA 22 (6): 417-423.
Malkoçoğlu B, Kıvanç M. 1997. Eskişehir’de Porsuk Çayı ile Sulanan Bazı Sebzelerde NitratNitrit Miktarının Belirlenmesi. GIDA 22 (6): 425-431.
Akgün S, Soyutemiz E, Anar Ş, Çıbık R. 1997. Tüketime Sunulan Kremalı Pastaların
Mikrobiyolojik Niteliklerinin Saptanması. GIDA 22 (6): 433-438.
Aslım B, Beyatlı Y. 1997. Köy ve Kasaba Yoğurtlarından İzole Edilen Lactobacillus
bulgaricus Suşlarının Metabolik ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 22
(6): 441-447.
Erdem YK. 1997. Sütün Rennet ile Pıhtılaştırılmasında Kalsiyum Klorür Derişimi ve pH’nın
Pıhtılaşma Süresine Etkisi (İngilizce). GIDA 22 (6): 449-455.
Boyraz N, Özcan M. 1997. Bitki Patojeni Funguslara Bazı Yerli Baharat Ekstrakt ve Uçucu
Yağlarının Antifungal Etkileri. GIDA 22 (6): 457-462.
1998 Yılı 23. Cilt
Yetişmeyen A, Çimer A, Özer M, Odabaşı S, Deveci O. 1998. Ultrafiltrasyon Tekniği ile
Salamura Beyaz Peynir Üretiminde Kalite Üzerine Değişik Maya Enzimlerinin Etkisi. GIDA 23
(1): 3-9.
Ertaş AH. 1998. Et Yağlarının Oksidasyonu. GIDA 23 (1): 11-17.
Kocabaş Z, Odabaşı S, Atamer M. 1998. Mikrobiyolojik Verilerin İstatistiksel Analizinde
Uygun Transformasyon Yönteminin Seçimi. GIDA 23 (1): 19-23.
Öztekin L, Başoğlu F. 1998. Yemeklik Yağlarda Yağ Asitleri Esterleştirme Yöntemlerinin
Karsılaştırılması. GIDA 23 (1): 27-35.
Özdemir F, Topuz A, Doğan Ü, Karkacıer M. 1998. Fındık Çeşitlerinin Bazı Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri. GIDA 23 (1): 37-41.
Doğan İS, Küçüköner E. 1998. Süt Ürünlerinin Unlu Mamullerde Kullanımı. GIDA 23 (1): 4347.
Özkan G. 1998. Aspartamın, Bozunma Ürünlerinin ve Bazı Gıda Katkılarının Yüksek
Performans Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Tayini. GIDA 23 (1): 49-57.
49
Akalın AS, Kınık Ö, Gönç S. 1998. Yoğurt Üretimi ve Depolama Sırasında Organik Asitlerin
Belirlenmesi. GIDA 23 (1): 59-65.
Türker S, Elgün A. 1998. Süne-Kımıl Zararlı Tavlı Buğdaylara Mikrodalga Uygulamasının
Öğütme ve Un Özelliklerine Etkisi. GIDA 23 (1): 67-73.
Anlı RE, Göktürk N. 1998. Omca Yaşının Üzüm ve Şarap Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 23
(2): 81-85.
Özçelik F, İç E, Yıldız S. 1998. Hıyar Turşusu Üretiminde pH Stabilitesinin Fermentasyon
Üzerine Etkisi. GIDA 23 (2): 87-95.
Coşansu S, Ayhan K. 1998. Fermente Et Ürünlerinde Starter Kültürteknik Kullanımı ile
Patojenlerin İnhibisyonu. GIDA 23 (2): 99-103.
Kahraman Doğan H, Bayındırlı L. 1998. Isıl İşlem ve Depo Koşullarının Termostabilize
Edilmiş Yumurtaların İç Kalite Faktörleri Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 23 (2): 107-113.
Akın N. 1998. Süte Uygulanan Bazı İşlemlerin Sütün Pıhtılaşma Niteliği Üzerine Etkisi. GIDA
23 (2): 115-119.
Özcan M, Akbulut M. 1998. Mersin (Myrtus communis L.) Meyvesinin Bazı Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri. GIDA 23 (2): 121-123.
Üstün NŞ, Tosun İ. 1998. Çeşitli Reçellerin Bileşimi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 23 (2): 125131.
Güven M. 1998. Stabilizör Kullanımının Yoğurtların Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri.
GIDA 23 (2): 133-139.
Sarımehmetoğlu B, Küplülü Ö, Kaymaz Ş. 1998. Ankara’da Tüketime Sunulan Pastörize
Sütlerden Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu. GIDA 23 (2): 141145.
Uraz G, Arslan S. 1998. Beyaz Peynir, Çiğ ve Pastörize Süt Örneklerinden İzole Edilen
Bakterilerde İodometrik Test ve Kromojenik Sefalosporin Test (Nitrocefin) Yöntemleriyle Beta
Laktamaz Araştırması. GIDA 23 (2): 147-155.
Yemenicioğlu A, Özkan M, Cemeroğlu B. 1998. Taze Barbunya Peroksidazının
Rejenerasyonu (Phaseolus vulgaris) (İngilizce). GIDA 23 (2): 157-159.
Saygılı N, Leblebici F, Köksel H. 1998. Farklı Pancar Çeşitlerindeki Polifenoloksidaz Enzim
Aktivitesinin Belirlenmesi. GIDA 23 (3): 165-169.
Çon AH, Ayar A, Gökalp HY. 1998. Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Çeşitli Bakterilere Karsı
Antimikrobiyal Etkisi. GIDA 23 (3): 171-175.
Ertaş AH. 1998. Tütsünün Bileşimi. GIDA 23 (3): 177-185.
Karakaş N, Kıvanç M. 1998. Ekmek Mayası Suşlarının İyileştirilmesi ile İlgili Son Gelişmeler.
GIDA 23 (3): 187-193.
Yentür G, Yaman M, Bayhan A. 1998. Bazı Gıda Maddelerine Katılan Sentetik Boyaların
Miktarlarının Araştırılması. GIDA 23 (3): 195-199.
Coşkuner Y, Karababa E. 1998. Türkiye’de Mercimek Üretim Potansiyeli ve İşleme
Teknolojisi. GIDA 23 (3): 201-209.
Hancıoğlu Ö, Karapınar M. 1998. Hububat Bazlı Fermente Ürünler ve Fermentasyon
İşleminin Sağladığı Avantajlar. GIDA 23 (3): 211-215.
Dıraman H, Demirci M. 1998. Trakya Bölgesinde Üretilmiş Beyaz Peynirlerin Kalsiyum ve
Fosfor Miktarları Üzerine Bir Çalışma. GIDA 23 (3): 217-219.
Özçelik B, Evranuz Ö. 1998. Yağlı Tohumlarda Lipid Oksidasyonu: Etkili Faktörler ve Ölçüm
Yöntemleri. GIDA 23 (3): 221-227.
50
Tekin A. 1998. Bitkisel Yağların Gıda Dışı Yeni Kullanım Alanları. GIDA 23 (3): 229-233.
Uraz G, Yücel N. 1998. Çiğ Sütlerde Koliform Grubu Mikroorganizmaların Dağılımı Üzerine
Bir Araştırma. GIDA 23 (4): 241-245.
Koçak C, Ersen N, Aydınoğlu G, Uslu K. 1998. Ankara Piyasasında Satılan Kasar
Peynirlerinin Proteoliz Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 23 (4): 247-251.
Tosun İ, Artık N. 1998. Partiküllü Gıdaların Aseptik İslenmesinde Yeni Bir Teknoloji: Ohmik
Isıtma. GIDA 23 (4): 253-259.
Evrensel SS, Güneş E. 1998. Bursa’da Tüketilen Dondurmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik
Kalitesi. GIDA 23 (4): 261-265.
Certel M. 1998. Farklı Çeşit ve Pişirme Yöntemlerinin Mısır Bulgularının Çirişlenme Özellikleri
Üzerine Etkileri. GIDA 23 (4): 267-277.
Perifanova-Nemska M, Hadzhijski T, Başoğlu F, Georgieva P. 1998. Öğütülmüş Ayçiçek
Tohumlarında Enzim Muamelesiyle Yağ Üretiminin Arttırılması. GIDA 23 (4): 279-283.
Özcan M, Akgül A, Bayrak A. 1998. Yabani Hardal (Sinapsis arvensis L.) Tohumu ve
Yağlarının Bazı Bileşim Özellikleri. GIDA 23 (4): 285-289.
Çağlar A, Çakmakçı S. 1998. Kaşar Peynirinin Hızlı Olgunlaştırılmasında Proteaz ve Lipaz
Enzimlerinin Farklı Metotlarla Kullanımı 1. Peynirlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. GIDA
23 (4): 291-301.
Güleryüz M, Pırlak L, Aslantaş R. 1998. Çorum Vadisinde Yetişen Bazı Yabani Meyve
Türlerinin Bileşim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 23 (4): 305-309.
Ertaş AH. 1998. Vakum Ambalajlı Köftelerin Depolama Stabilitesine BHT’ nin ve Donmuş
Depolama Süresinin Etkileri. GIDA 23 (5): 315-321.
Denli Y, Anlı RE. 1998. Şarap ve Birada Biyojen Aminlerin Önemi ve Oluşumu. GIDA 23 (5):
323-327.
Söylemezoğlu G. 1998. Klimakterik ve Klimakterik Olmayan Bahçe Bitkileri Üzerinde Etilenin
Etkisi ile Etilen Antagonistlerinin Hasat Sonrası Fizyolojisinde Kullanım İmkanları. GIDA 23
(5): 329-337.
Canbaş A, Erten H, Özşahin F. 1998. Ülkemizde Bira Sanayiinde Kullanılan Bazı Şerbetçi
Otlarının Kimyasal Bileşimleri. GIDA 23 (5): 339-345.
Çon AH, Gökalp HY. 1998. Türkiye Pazarındaki Sucukların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik
Nitelikleri. GIDA 23 (5): 347-355.
Akalın AS, Kınık Ö, Gönç S. 1998. İzmir Piyasasında Satılan Bazı Peynir Çeşitlerinde Yağ
Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. GIDA 23 (5): 357-363.
Güven M. 1998. Antimikrobiyal Maddeler ve Süt Teknolojisinde Kullanım Olanakları. GIDA
23 (5): 365-369.
Uraz T, Şimşek B. 1998. Ankara Piyasasında Satılan Beyaz Peynirlerin Proteoliz
Düzeylerinin Belirlenmesi. GIDA 23 (5): 371-375.
Gürse A. 1998. Dondurma Bibliyografyası. GIDA 23 (5): 377-382.
Uraz G, Gündoğan N. 1998. Beyaz Peynirlerin Mezofil Florasında Koliform, Streptokok, LLP
(Laktobasil, Lökonostok, Pediokok) Stafilokok ve Basillus’ların Bulunma Sıklıkları. GIDA 23
(6): 391-401.
Tosun İ, Artık N. 1998. Böğürtlenin (Rubus L.) Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırma. GIDA 23
(6): 403-413.
Yemenicioğlu A, Cemeroğlu B. 1998. Enzimlerin Aktivasyon ve Rejenerasyonunun Gıdaların
Kalitesi Üzerindeki Etkileri. GIDA 23 (6): 415-423.
51
Doğan HB, Halkman AK. 1998. E. coli Sayımında EC Broth+Triptofan ile LST Broth+MUG
Besiyerlerinin Kullanımı. GIDA 23 (6): 425-429.
Tekin A, Karabacak H. 1998. Piyasada Tüketilen Değişik Cips ve Çerez Yağlarının Bazı
Bileşim Özellikleri Üzerine Araştırma. GIDA 23 (6): 431-435.
Özfer Özçelik A, Sürücüoğlu MS. 1998. Tüketicilerin “Fast Food Türü” Yiyecek Tercihleri.
GIDA 23 (6): 437-447.
Özboy Ö, Köksel H. 1998. Bulgur Üretiminin Buğdayların Bazı Kimyasal Özelliklerinde
Meydana Getirdiği Değişiklikler. GIDA 23 (6): 449-457.
1999 Yılı 24. Cilt
Ozan AN, Karababa E, Atlı A, Koçak N. 1999. Islah Materyaline Uygun Ekmek Yapma
Metodunun Belirlenmesi. GIDA 24 (1): 3-11.
Velioğlu S, Saylı BS, Altunsoy S. 1999. Bor Madeni Havzalarında Üretilen Bazı Gıdalarda
Bor Miktarlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 24 (1): 13-19.
Denli Y. 1999. Üzüm Sırası, Şarap ve Sirkede Organik Asitlerin Tayinleri için HPLC Metotları.
GIDA 24 (1): 21-25.
Doğan İS, Walker CE. 1999. Kek Üretiminde Fırın Parametrelerinin Optimizasyonunda
“Response Surface” Metodunun Kullanımı. GIDA 24 (1): 27-31.
Soyer A. 1999. Balıkta Avlanma Sonrası Meydana Gelen Biyokimyasal Değişmeler. GIDA 24
(1): 33-39.
Yetişmeyen A. 1999. İmmunolojik Test Yöntemlerinin Süt Sanayiinde Kullanımı. GIDA 24 (1):
41-45.
Özkan G. 1999. Şaraplarda Fenolik Asitler, Prosiyanidinler ve Flavanollerin Tayini için HPLC
Metotları. GIDA 24 (1): 47-51.
Çağlarırmak N, Ünal K. 1999. Kahve Tanesinde (C. arabica) Mineral Maddelerin Belirlenmesi
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 24 (1): 53-57.
Yüzbaşı N, Erkuş A, Sezgin E. 1999. Keçiören Şefkat Mahallesinde Çeşitli Gelir
Gruplarındaki Ailelerde Süt ve Süt Ürünlerinin Tüketimi. GIDA 24 (1): 59-67.
İç E, Özçelik F. 1999. Hıyar Turşularının Düşük Tuzlu Salamurada Fermentasyonu Üzerine
Bir Araştırma. GIDA 24 (2): 77-87.
Coşkuner Y, Karababa E, Ercan R. 1999. Düz Ekmeklerin Üretim Teknolojisi. GIDA 24 (2):
89-97.
Küçük M, Gürbüz B. 1999. Bazı Çemen (Trigonella foenum-graecum) Hatlarında Yağ ve Yağ
Asitleri Bileşenlerinin Araştırılması. GIDA 24 (2): 99-101.
Üstün Ş, Tosun İ, Cemeroğlu B. 1999. Reçel Üretimi Amacıyla Kurutulmuş Kayısıların
Rehidrasyonu. GIDA 24 (2): 103-111.
Kaptan H. 1999. Gıda Bilimi ve Endüstrisinde Görüntü Analizi. GIDA 24 (2): 113-117.
Atamer M, Gürsel A, Tamuçay B, Gençer N, Yıldırım G, Odabaşı S, Karademir E, Şenel E,
Kırdar S. 1999. Dayanıklı Ayran Üretiminde Pektin Kullanım Olanakları Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 24 (2): 119-126.
Topal S, Aran N, Pembeci C. 1999. Türkiye’nin Tarımsal Mikoflorasının Mikotoksin Profilleri.
GIDA 24 (2): 129-137.
52
Altıniğne N. 1999. Bazı Şekerlemeler ve Yapay Toz İçeceklerdeki Diazo Boyar Madde Olan
Sunset Yellow FCF ile Tartrazin Miktar Tayinlerinin Voltametrik ve Spektrofotometrik Metod
Karşılaştırması. GIDA 24 (2): 139-143.
Kınık Ö, Ergüllü E, Akbulut N. 1999. Sepet Peyniri Üretimi ve Kimi Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 24 (3): 151-161.
Soyutemiz GE. 1999. Bursa’da Satışa Sunulan Çeşitli Hazır Köftelerin Hijyenik Kalitesinin
Saptanması. GIDA 24 (3): 163-169.
Javidipour I, Tekin A, Ergin G. 1999. Sığır İçyağına Karıştırılan Domuz Yağının Gaz
Kromatografisi ile Saptanması. GIDA 24 (3): 171-175.
Baysal T, Ersus S. 1999. Karotenoidler ve İnsan Sağlığı. GIDA 24 (3): 177-185.
Denli Y, Özkan G. 1999. Yüksek Performans Sıvı Kromatografi Yöntemi ile Şaraplarda
Sorbik Asit Tayini. GIDA 24 (3): 187-190.
Üren A. 1999. Üç Boyutlu Renk Ölçme Yöntemleri. GIDA 24 (3): 193-200.
Anlı RE. 1999. Türkiye’de Üretilen Kimi Kırmızı Şarapların Fenolik Bileşimi. GIDA 24 (3):
203-207.
Şimşek A, Aslantaş R. 1999. Fındığın Bileşimi ve İnsan Beslenmesi Açısından Önemi. GIDA
24 (3): 209-216.
Kalkan H, Aktan N. 1999. Bornova Misketi Üzüm Çeşidinden Dömişek ve Carignane Üzüm
Çeşidinden Sek Şarap Üretiminde Farklı Mayaların Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 24 (4): 225-235.
Demirel A, Velioğlu S, Karkacıer M, Artık N. 1999. Bazı Kiraz Çeşitlerinin Kükürt Dioksit ile
Muhafazası Üzerine Araştırma. GIDA 24 (4): 237-241.
İç E, Özçelik F, Denli Y. 1999. Hıyar Turşularının Depolanması Üzerine Kalsiyum Asetat ve
Pastörizasyonun Etkisi. GIDA 24 (4): 243-250.
Özer BH. 1999. Konsantre Yoğurt Jelinin Oluşumunda Etkili Faktörler: 2. Hidrofobik ve İyonik
İnteraksiyonların Rolü. GIDA 24 (4): 253-259.
Tükel Ç, Akçelik M. 1999. Lactococcus lactis subsp. lactis Suşlarında Yüksek Sıklıkta
Konjugal Transfer Sistemlerinin Analizi. GIDA 24 (4): 261-267.
Toksoy A, Beyatlı Y. 1999. Bazı Laktik Asit Bakterilerin Antagonistik İlişkileri Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 24 (4): 269-275.
Didin M, Hayoğlu İA, Fenercioğlu H, Paksoy M. 1999. Farklı Ortamlarda Yetiştirilen F144
Domates Çeşidinin Konserveye İslemeye Uygunluğu veFarklı Kalsiyum Katkısının Doku
Üzerine Etkisi. GIDA 24 (4): 277-281.
Doğan Ü, Certel M. 1999. Antalya-Burdur Karayolu Çevresinde Yetiştirilen Buğdaylarda
Kurşun ve Kadmiyum Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. GIDA 24 (4): 283-288.
Çoksöyler N. 1999. Farklı Yöntemlerle Kurutulan Kırmızıbiberlerde Aspergillus flavus
Gelişimi ve Aflatoksin Oluşumunun İncelenmesi. GIDA 24 (5): 297-306.
Ertaş AH. 1999. Fermente Sosislerde Lezzet Oluşumu. GIDA 24 (5): 309-317.
Akalın AS, Gönç S. 1999. Katı Kıvamlı Yoğurdun Reolojik ve Duyusal Özellikleri, Aroma
Maddeleri ve Starter Bakteri Sayıları Üzerine Viskoz Kültürlerin Etkisi (İngilizce). GIDA 24 (5):
319-325.
Odabaşı S, Gürsoy A, Çimer A, Atamer M. 1999. Laktoperoksidaz/ Tiyosiyanat/ Hidrojen
Peroksit Sisteminin Aktivasyonu ile Korunmuş Sütlerden Üretilen Beyaz Peynirlerin Bazı
Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar. GIDA 24 (5): 327-335.
53
Karakaya M, Bayrak R, Sarıçoban C. 1999. NaCL ve K2HPO4 İlavesinin Yumurta (Gallus
domesticus) ve Yumurta Kısımlarının Bazı Emülsiyon Karakteristikleri Üzerine Etkisi. GIDA
24 (5): 337-341.
Topçu A, Tayfur M. 1999. Fusariotoksikozis (F-2-FES) ve Zearalenon. GIDA 24 (5): 343-347.
Aytekin F. 1999. İlkokullarda Uygulanan Beslenme Saatinin Öğrencilerin Beslenme
Durumlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 24 (5): 349-352.
Özdemir H. 1999. Et Ürünlerinde Kullanılan Emülgatörlerin Etkileri ve Yararları. GIDA 24 (5):
355-361.
Uzunkaya DF, Ercan R. 1999. Hamburger Ekmeklerinde Yüksek Lifli Katkıların Kullanım
Olanakları. GIDA 24 (6): 369-377.
Anlı RE. 1999. Meşe Fıçıların Özellikleri ve Şarabın Yıllanmasındaki Önemleri. GIDA 24 (6):
379-383.
Özçelik F, Denli Y. 1999. Şarap Mayalarının Teknolojik Özellikleri. GIDA 24 (6): 385-389.
Kalkan H, Arıcı Ö, Aktan N. 1999. Saf Kültür Kullanılarak Kapari (Capparis spp.) Çiçek
Tomurcuklarından Turşu Yapımı. GIDA 24 (6): 391-396.
Gürsel A. 1999. Laktik ve Propiyonik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinler ve
Süt Teknolojisi Alanındaki Uygulamaları. GIDA 24 (6): 399-410.
Yener ME. 1999. Zeytinyağı Tiplerinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 24 (6):
413-415.
Doğan İS, Küçüköner E. 1999. Düşük Yağ ve Kalori İçeren Gıdaların Hazırlanmasında Yağ
İkamelerinin Rolü. GIDA 24 (6): 417-427.
Tosun H. 1999. Bazı Kimyasal Bileşiklerle Kanatlı Karkasının Mikrobiyal Dekontaminasyonu.
GIDA 24 (6): 427-430.
2000 Yılı 25. Cilt
Velioğlu S. 2000. Genetik Modifiye Gıdalar. GIDA 25 (1): 5-15.
Yemenicioğlu A, Cemeroğlu B. 2000. Meyvelere Isıl Yolla Karantina Uygulanması: Isı
Uygulamasında Kullanılacak Sıcaklık-Süre Limitlerinin Belirlenmesi. GIDA 25 (1): 17-23.
Akçelik M, Şanlıbaba P. 2000. Lactococcus Cinsine Ait Starter Kültür Suşlarında Faj
Dirençlilik Sistemleri. GIDA 25 (1): 25-31.
Coşansu S, Ayhan K. 2000. Enterohemorajik Escherichia coli O157:H7 ve Fermente Et
Ürünlerindeki Önemi. GIDA 25 (1): 33-39.
Yetişmeyen A. 2000. Süt Sanayiinde Çok Etkili Evaporatörler ve Maliyet Hesapları. GIDA 25
(1): 41-48.
Soyutemiz GE. 2000. Bursa’da Satışa Sunulan Beş Farklı Grup Hazır Köftenin Kimyasal
Bileşimi ve pH Değerlerinin Saptanması. GIDA 25 (1): 49-53.
Çelik S, Sivri D, Köksel H. 2000. Bazı Ekmek Katkı Maddelerinin Buğday Unlarının Reolojik
Özellikleri Üzerine Etkileri (İngilizce). GIDA 25 (1): 55-60.
Canbaş A, Cabaroğlu T. 2000. Kabuk Maserasyonunun İskenderiye Misketi Üzümünden
Elde Edilen Şıradaki Aroma Maddeleri Üzerine Etkisi. GIDA 25 (1): 61-68.
Karkacıer M, Gürel F, Özdemir F. 2000. Farklı Balların HPLC Yöntemi ile Belirlenen Şeker
İçerikleri Kullanılarak Tanımlanması. GIDA 25 (1): 69-73.
54
Soyutemiz E. 2000. Vakumla Paketlenen İnegöl Köftelerin Farklı Derecelerde Buzdolabında
Saklanması Sırasında Bakteri Florasında ve Listeria monocytogenes Sayısındaki
Değişiklikler. GIDA 25 (2): 79-86.
Göçmen D, Şahin İ. 2000. Hazır Çorba Üretiminde Kuru Bezelye Kullanım Olanağının
Araştırılması. GIDA 25 (2): 87-91.
Özçelik AÖ. 2000. Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıkları Üzerinde Bir Araştırma. GIDA
25 (2): 93-99.
Anlı RE, Denli Y. 2000. Alkollü İçkilerin Analizlerinde Yararlanılan Kemilüminesans
Yöntemler. GIDA 25 (2): 101-105.
Ertaş AH. 2000. Tütsülemenin Et Ürünlerindeki Etkileri. GIDA 25 (2): 107-111.
Karadeniz F. 2000. Üzümlerde ve Şaraplarda Resveratrol Oluşumu. GIDA 25 (2): 113-119.
Aytekin F. 2000. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları Üzerinde Bir Araştırma. GIDA
25 (2): 121-126.
Halloran N, Yanmaz R, Kasım MU, Kasım R. 2000. Kandil Dolma Biber Çeşidinin Modifiye
Atmosferde Muhafazası (İngilizce). GIDA 25 (2): 129-132.
Uygun M, Ekşi A. 2000. Elma Suyunda HPLC ile Patulin Analiz Yöntemlerinin
Karşılaştırılması. GIDA 25 (2): 133-140.
Kırdar S, Sezgin E, Atamer M. 2000. Beta-D-Galaktosidaz Enzimi Kullanılarak Yapılan
Yoğurtların Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 25 (2): 141-148.
Uraz G, Kaanoğlu M. 2000. 33 Bacillus İzolatında Kromojenik Sefalosporin Test (Kitrosefin)
Yöntemiyle Beta-Laktamaz Enzim Araştırması ve Beta-Laktamaz Pozitif İzolatların Ampisilin
ve İmipenem’e Karşı Hassasiyetleri. GIDA 25 (2): 149-158.
Velioğlu S. 2000. Doğal Antioksidanların İnsan Sağlığına Etkileri. GIDA 25 (3): 167-176.
Yıldırım Z, Ercan R. 2000. Ekstrüzyonun Nişasta Üzerine Etkileri. GIDA 25 (3): 177-183.
Karayel İ, Karakaya M. 2000. Sığır Eti Emülsiyonlarının Bazı Özelliklerine Sodyum
Kazeinatın ve Yağsız Süt Tozunun Etkisi. GIDA 25 (3): 185-191.
Şanal İS, Çalımlı A. 2000. Yüksek Hidrostatik Basınç Teknolojisi ve Gıda Endüstrisinde
Uygulamaları. GIDA 25 (3): 193-201.
Yener ME. 2000. Gıdaların ve Biyolojik Maddelerin Süperkritik Akışkanlarla İşlenmesi. 1.
Ekstraksiyon, Fraksiyonasyon, Reaksiyon. GIDA 25 (3): 203-211.
Alpas H, Bozoğlu F. 2000. Yüksek Hidrostatik Basınç (YHB) Değişken Parametrelerinin
Listeria innocua Hücrelerinin D ve Z Değerleri Üzerine Etkisi. GIDA 25 (3): 213-216.
Özkaya B. 2000. Ergot [Claviceps purpurea (Fr.) Tul.]: Toksik Metabolitleri, Gelişme
Koşulları, Kontrolü ve Prosesin Ergot Alkaloidleri Üzerine Etkisi. GIDA 25 (3): 219-225.
İnençli B, Karakaya A, Develi Işıklı N. 2000. Türkiye’de Hayvan Potansiyeli ve Mezbahaların
Durumu. GIDA 25 (3): 227-235.
İç E, Özçelik F. 2000. Kalsiyum İyonu İçeren Bileşiklerin Hıyar Turşularında Ortaya Çıkan
Yumuşamayı Önlemede Kullanılması. GIDA 25 (4): 241-247.
Akpınar Bayizit A, Başoğlu F. 2000. Küflerde Yağ Metabolizması (İngilizce). GIDA 25 (4):
249-253.
Didin M, Kızılaslan A, Fenercioğlu H. 2000. Nevşehir-Niğde Yöresinde Yetiştirilen Bazı
Patates Çeşitlerinin Dondurulmuş Parmak Patatese İşlemeye Uygunluğu Özerine Araştırma.
GIDA 25 (4): 255-263.
Denli Y, Tekin A. 2000. Yağ Üretimi ve Mikroorganizmalar. GIDA 25 (4): 265-270.
55
Koyuncu MA, Küçük M, Yarılgaç T, Oğuz Hİ. 2000. Cevizlerde Meyve Gelişme Dönemi
Boyunca Yağ İçerikleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun İncelenmesi. GIDA 25 (4): 273-277.
Serdaroğlu M, Yıldız Turp G. 2000. Kuzu Etlerinin Kolesterol ve Yağ İçeriği Arasındaki
İlişkinin Saptanması. GIDA 25 (4): 279-281.
Savaş Doğan E, Şahin İ. 2000. Hıyar Turşusu Fermentasyonunuda Uygun Sorbat ve
Benzoat Miktarlarının Araştırılması. GIDA 25 (4): 283-287.
Kökosmanlı M, Keleş F. 2000. Erzurum’da Yetiştirilen Kızılcık Meyvesinin Marmelat ve Pulpa
İşlenerek Değerlendirilmesi. GIDA 25 (4): 289-298.
Sienkiewicz T, Coşkun H. 2000. Süt Üretimi ve Kalite Kontrol Kriterleri Bakımından
Almanya’daki Mevcut Durum. GIDA 25 (4): 301-309.
Karadeniz F. 2000. Lezzet Algılama Mekanizması. GIDA 25 (5): 317-324.
Akçelik M, Şanlıbaba P. 2000. Laktokoklarda Kazein Metabolizması. GIDA 25 (5): 325-329.
Özdemir F, Doğan Ü, Certel M. 2000. Harmanlanmamış Bazı Siyah Çayların Kurşun ve
Kadmiyum İçeriği. GIDA 25 (5): 331-336.
Köroğlu M, Okay Y, Köksal Aİ. 2000. Kavrulmuş Tuzlu Antepfıstığı Yapımında Kavurma
Süresinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. GIDA 25 (5): 337-340.
Karkacıer M, Poyrazoğlu ES, Artık N, Velioğlu S. 2000. Kuru Dut (Morus alba)
Ekstraksiyonunun Kinetiği. GIDA 25 (5): 343-347.
Dığrak M, Tanış H, Bağcı E, Kırbağ S. 2000. Kahramanmaraş’ta Tüketime Sunulan
Dondurmalarda Listeria, Salmonella, E. coli ve K. pneumoniae’nin Araştırılması. GIDA 25 (5):
349-353.
Gürsel A, Gürsoy A, Odabaşı S, Çimer A, Ceylan MS, Deveci O. 2000. LP Sistemi
Aktivasyonunun İnek Sütündeki Azotlu Maddelerin Dağılımı Üzerine Etkisi. GIDA 25 (5): 355362.
Aytekin F. 2000. Üniversite Öğrencilerinin Besin Tamamlayıcılarını Kullanma Durumları.
GIDA 25 (5): 363-369.
Ayar A, Demirulus H. 2000. Eğitim Çağındaki Gençlerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim
Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 25 (5): 371-376.
Kınık Ö, Akalın S, Gönç S. 2000. Kımız Üretimi ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA
25 (5): 379-384.
Denli E, Ercan R. 2000. Buğdaydan Elde Edilen Suda Çözünmeyen Pentozan Katkısının
Ekmeğin Bazı Özelliklerine Etkisi. GIDA 25 (6): 395-405.
Asafı N, Cemeroğlu B. 2000. Vişne ve Nar Suyu ve Konsantratlarında Antosiyaninlerin
Degradasyonu. GIDA 25 (6): 407-411.
Soyer A. 2000. Et İşletmelerine HACCP Programının Yerleştirilmesi. GIDA 25 (6): 413-422.
Noveir MR, Doğan HB, Halkman AK. 2000. Çeşitli Hayvansal Gıdalarda Enterobacteriaceae
Üyelerinin Varlığı. GIDA 25 (6): 423-428.
Doğan İS. 2000. Gıda Sanayiinde Hızlı Viskozite Test (HVT) Cihazının Kullanımı. GIDA 25
(6): 429-434.
Didin M, Kızılaslan A, Fenercioğlu H. 2000. Malatya’da Yetiştirilen Bazı Kızılcık Çeşitlerinin
Nektara İşlenmeye Uygunluklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 25 (6): 435441.
Develi Işıklı N, Göktürk S. 2000. Hayvansal Dokularda Tetrasiklinlerin Saptanmasında
Ekstraksiyon ve İnce Tabaka Kromatografisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. GIDA 25 (6):
443-447.
56
Göktürk Baydar N, Anlı RE, Akkurt M. 2000. Tarımsal Savaşımda Kullanılan Kimyasalların
Üzüm ve Şarap Kalitesi ile Şaraplarda Bazı Ağır Metal İçerikleri Üzerine Etkileri. GIDA 25 (6):
449-457.
Kaptan H. 2000. Bifidobakterler, Karakteristik Özellikleri, İnsan Sağlığındaki Rolleri ve Süt ve
Süt Ürünlerindeki Potansiyel Kullanımları. GIDA 25 (6): 459-465.
2001 Yılı 26. Cilt
Çelik S, Sivri D, Köksel H. 2001. Bazı Katkı Maddelerinin Ekmek Özellikleri Üzerine Etkisi.
GIDA 26 (1): 3-8.
Şümnü G. 2001. Değişik Nişastaların Mikrodalga ile Pişirilmiş Keklerde Kullanımı (İngilizce).
GIDA 26 (1): 9-11.
Göçmen D. 2001. Ekşi Hamur ve Laktik Starter Kullanımının Ekmekte Aroma Oluşumu
Üzerine Etkileri. GIDA 26 (1): 13-16.
Özkan M, Kırca A. 2001. Gıdalarda Hidrojen Peroksit Uygulamaları. GIDA 26 (1): 17-24.
Yener ME. 2001. Gıdaların ve Biyolojik Maddelerin Süperkritik Akışkanlarla İşlenmesi. 2.
Kristalizasyon, Ekstrüzyon, Mikrobiyal İnaktivasyon. GIDA 26 (1): 27-31.
Gül H, Özçelik S. 2001. Hububatlarda Mikrobiyal Bulaşma ve Bozulmalar. GIDA 26 (1): 3339.
Erzurum K. 2001. Fumonisinlerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi ve Detoksifikasyonları.
GIDA 26 (1): 41-46.
Taban S, Okay Y, Kunter B. 2001. Klon ve Tohumdan Üretilen Çay Bitkisinin Genç ve Yaşlı
Yapraklarının Ekstrakt, Polifenol, Kül ve Bazı Mineral Madde İçerikleri. GIDA 26 (1): 49-53.
İlbay E. 2001. Pleurotus Sajor-Caju Mantarı Yetiştiriciliğinde Büyümeyi Düzenleyici Madde
Kullanımının (İngilizce). GIDA 26 (1): 55-59.
Keleş A, Atasever M, Güner A, Uçar G. 2001. İnek ve Koyun Sütünden Üretilen ve Farklı
Ambalajlarda Olgunlaştırılan Hellim Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri. GIDA 26 (1): 61-70.
Ceylan M, Karababa E. 2001. Tane Rutubet Miktarının Cin Mısırın Teknolojik Özellikleri
Üzerine Etkisi. GIDA 26 (2): 75-82.
Doğan HB, Çakır İ, Keven F, Coşansu S, Kıral N, İnan Dağer T, Gürsu G, Halkman AK.
2001. Çeşitli GIDAlarda Koliform, Fekal Koliform ve E. coli Varlığı. GIDA 26 (2): 83-90.
Atamer M, Yetişmeyen A, Karademir E, Tamuçay B, Deveci O, Gencer N. 2001. Keçi
Sütünden Set-Tipi Yoğurt Üretiminde Ultrafiltrasyon (UF) Tekniğinden Yararlanma Olanakları
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 26 (2): 93-97.
Kırdar S, Gün İ. 2001. Burdur’da Süzme Yoğurt Üretimi Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 26 (2): 99-107.
Sarıçoban C, Karakaya M. 2001. Sığır Etine Farklı Oranlarda Karıştırılan Yumurta Tavuğu
Etinin Türk Tipi Sucuk Üretiminde Kullanılabilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. GIDA 26
(2): 109-113.
Özdemir H, Şireli UT. 2001. Et ve Et Ürünlerinde Brochothrix thermosphacta’nın Bulunuşu.
GIDA 26 (2): 115-120.
Akın MS, Konar A. 2001. İnek ve Keçi Sütlerinden Üretilen ve 15 Gün Süre ile Depolanan
Meyveli/ Aromalı Yoğurtların Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı
Bir Araştırma. GIDA 26 (2): 121-126.
57
Kınık Ö, Akbulut N. 2001. Soya Sütünden Yararlanarak Elde Edilen Yoğurtların Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 26 (2): 129-133.
Özdemir F, Gölükçü M, Erbaş M. 2001. Çay Tohumunun Bazı Özellikleri ve Çay Tohumu
Yağının Yağ Asidi Kompozisyonu. GIDA 26 (2): 135-138.
Söylemezoğlu G. 2001. Sofralık Üzümlerinin Muhafazasında Önsoğutmanın Önemi
(İngilizce). GIDA 26 (2): 141-146.
Köksel H, Çelik S. 2001. Gamma-Işınlama Uygulanmış Yemeklik Baklagillerde Kalite
Değerlendirmesi (İngilizce). GIDA 26 (3): 151-155.
Akçelik M. 2001. Sitrat Permeaz Geninin Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis
MAD61 Suşundan Klonlanması ve İfadesi. GIDA 26 (3): 157-162.
Koçak C, Öztürkler B. 2001. Koyun Sütünün Farklı Yöntemlerle Muhafazası (İngilizce). GIDA
26 (3): 163-165.
Turgay Erdoğrul Ö, Dığak M. 2001. Kahramanmaraş’ta Satışa Sunulan Beyaz Peynirlerde
Streptococcus faecalis Varlığı Üzerine Araştırmalar. GIDA 26 (3): 167-169.
Göçmen D. 2001. Ticari Bir Değirmendeki Ekmeklik Buğday Unu Pasajlarının Kimyasal
Bileşim ve Kalite Kriterleri. GIDA 26 (3): 171-178.
Anlı RE. 2001. Bazı Türk Kırmızı Şaraplarının Amino Asit İçerikleri. GIDA 26 (3): 179-187.
Özboy Ö, Köksel H. 2001. Bulgur Üretiminin Proteinlerin Elektroforetik Özellikleri Üzerine
Etkisi. GIDA 26 (3): 189-194.
Atar HH, Ölmez M, Bekcan S, Seçer S. 2001. Mavi Yengecin (Callinectes Sapidus Rathbun
1896) Et Verimi ve Besin Madde İçeriği Üzerine Bir Araştırma. GIDA 26 (3): 195-201.
Yetim H, Çankaya H. 2001. CaCl2 İlavesi ve Salamura Kürleme Yönteminin Pastırma
Gevrekliğine Etkisi. GIDA 26 (3): 203-207.
Gürsel A, Bozbay E. 2001. Keçi Sütünün Farklı Yöntemlerle Muhafazası. GIDA 26 (3): 209220.
Ova G, Zorba M, Gür E. 2001. Vişne ve Portakal Meyve İçeceklerinde Yapay Tatlandırıcı
Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. GIDA 26 (3): 223-228.
Kırca A, Cemeroğlu B. 2001. Askorbik Asidin Degradasyon Mekanizması. GIDA 26 (4): 233242.
Karababa E, Coşkuner Y, Nazlıcan AN. 2001. Chufa Yumrusunun (Cyperus esculentus L.)
Kimyasal Bileşimi ve Teknolojik Değerlendirilmesi (İngilizce). GIDA 26 (4): 243-246.
Candoğan K, Acton JC. 2001. Sosis Fermentasyonunda Proteoliz (İngilizce). GIDA 26 (4):
247-253.
Karadeniz F, Ekşi A. 2001. Elma Suyunda Fenolik Bileşiklerin Proses ve Depolama
Sırasında Değişimi. GIDA 26 (4): 255-260.
Gümüşkesen AS, Beyaz M. 2001. Pamuk Yağının Hidrojenasyonunda İşlem Koşullarının
Trans Yağ Asitlerinin Oluşumu ve Reaksiyonun Seçiciliği Üzerindeki Etkileri. GIDA 26 (4):
261-265.
Hayaloğlu İ, Vardin H. 2001. Farklı Oranlarda Karpuz ve Nar Suyu İçeren Kokteyl Meyve
Suyunun (Punch) Duyusal Olarak Değerlendirilmesi (İngilizce). GIDA 26 (4): 267-270.
İbanoğlu Ş, Maskan M. 2001. Pişirme İşleminin Tarhana Hamurunun Kuruma Özellikleri
Üzerine Etkileri. GIDA 26 (4): 271-276.
Metin S. 2001. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Alabalık Burgerlerinin Raf Ömrü Üzerinde
Etkisi. GIDA 26 (4): 279-287.
58
Erzurum K. 2001. Gıdalarda Mikotoksin Oluşumunu Etkileyen Faktörler GIDA 26 (4): 289293.
Tarakçı Z, Küçüköner E, Yurt B. 2001. Ordu ve Yöresinde İmal Edilen Keş’in Yapılışı ve Bazı
Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 26 (4): 295-300.
Yıldırım Z. 2001. Antimikrobiyel Madde Üreten Bir Lactobacilli’nin İzole ve Teşhis Edilmesi
(İngilizce). GIDA 26 (4): 303-306.
Kemahlıoğlu K, Ünal S. 2001. İrmikaltı Unlarının Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. GIDA
26 (5): 315-321.
Özçelik F, Yıldırır M, İç E. 2001. Hıyar Turşusu Fermentasyonunda Şişme Zararını Önlemek
için Salamuradan CO2’in Uzaklaştırılması. GIDA 26 (5): 323-329.
Şahin İ, Akbaş H. 2001. Hıyar Turşularında Yumuşamanın Önlenmesi ve Kullanılabilecek
Kalsiyum Klorür (CaCl2) Miktarının Belirlenmesi. GIDA 26 (5): 333-338.
Çopur ÖU, Göçmen D, Tamer CE, Gürbüz O. 2001. Tarhana Üretiminde Farklı
Uygulamaların Ürün Kalitesine Etkisi. GIDA 26 (5): 339-346.
Develi Işıklı N. 2001. Et Ürünlerinde Nitrit Tayininde Kullanılan Yöntemin Teşhis Limitinin
Belirlenmesi. GIDA 26 (5): 347-351.
Özer BH. 2001. Konsantre Yoğurt Jelinin Oluşumunda Etkili Faktörler: 1. Tiol/ Disülfit
Aradeğişim Reaksiyonlarının Rolü. GIDA 26 (5): 353-358.
Yücel U. 2001. Maceration Carbonique Yöntemiyle Üretilen Kırmızı Şaraplarda Renk
Olgusunun Hunter Renk Sistemine Göre Değerlendirilmesi. GIDA 26 (5): 359-365.
Erginkaya Z, Güven M, Karaca OB. 2001. Laktoperoksidaz Sistemin Aktivasyonuyla ve
Soğutularak Korunan Sütlerin Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 26 (5): 367-373.
Gürsoy A, Şenel E, Gürsel A, Deveci O, Karademir E, Yaman Ş. 2001. Yağ İçeriği Azaltılmış
Beyaz Peynir Üretiminde Isıl İşlem Uygulanan Lactobacillus helveticus ve Lactobacillus
bulgaricus Kültürlerinin Kullanımı. GIDA 26 (5): 375-383.
Tülbek MÇ, Boyacıoğlu MH, Boyacıoğlu D. 2001. Türkiye’de Üretilen Unlardaki Temel Kalite
Değişkenlerinin Uzakdoğu Erişte Kalitesine Etkisi. GIDA 26 (6): 393-401.
Tuğrul N, Doymaz İ, Pala M. 2001. Dereotunun Kuruma Karakteristiklerinin İncelenmesi.
GIDA 26 (6): 403-407.
Yetişmeyen A, Polat G, Doğan HB. 2001. Ankara Piyasasında Satılan Civil Peynirlerinin
Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Niteliklerinin Saptanması. GIDA 26 (6): 409-418.
Keskinoğlu R, Elgün A, Türker S. 2001. Bir Un Değirmeninde Uygulanan Farklı Ilık Tavlama
İşlemlerinin Öğütme Kalitesine Etkisi. GIDA 26 (6): 419-427.
Hayaloğlu AA, Konar A. 2001. Malatya Yöresinde Yoğurttan ve Kremadan Üretilen
Tereyağlarının Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. GIDA 26 (6):
429-435.
Anlı RE. 2001. Şarap Mantarında Klor ve Hidrojen Peroksit Uygulamaları. GIDA 26 (6): 437441.
Selli S, Cabaroğlu T, Canbaş A. 2001. Kalecik Karası Sırasındaki Serbest Aroma
Maddelerinin Tayininde İki Farklı Ekstraksiyon Yönteminin Kıyaslanması. GIDA 26 (6): 443448.
Söylemezoğlu G. 2001. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin
İzoenzimlerden Yararlanılarak Teşhisleri. GIDA 26 (6): 451-459.
59
2002 Yılı 26. Cilt
Artık N, Poyrazoğlu ES, Şimşek A, Kadakal Ç, Karkaçıer M. 2002. Enzimatik Yöntemle Bazı
Sebze ve Meyvelerde Nitrat Düzeyinin Belirlenmesi. GIDA 27 (1): 5-13.
Soyer A. 2002. Fermente Et Ürünlerinde Kaliteyi Etkileyen İç Faktörler. GIDA 27 (1): 15-19.
Karakaya M, Ockerman HW. 2002. NaCl-K2HPO4, Bazı Bitkisel Enzimler ve Yağların Sığır
Etinin Emülsiyon ve Su Tutma Kapasitesine Etkisi. GIDA 27 (1): 21-26.
Tükel Ç, Tuncer Y, Akçelik M. 2002. Laktokok Fajlarının Moleküler Genetik Doğası. GIDA 27
(1): 27-33.
Özdemir M, ,Yıldız M, Gürcan ST. 2002. Mekanik Kurutmada Hava Sıcaklığının Önemli Türk
Fındık Çeşitlerinden Tombul’un Kalitesine Etkisi (İngilizce). GIDA 27 (1): 35-39.
Coşkun H. 2002. Süt Teknolojisinde HACCP. GIDA 27 (1): 41-47.
Kınık Ö, Kavas G. 2002. Selenyum ve Süt Mamullerinin İnsan Sağlığındaki Önemi. GIDA 27
(1): 49-57.
Kırdar S, Gün İ. 2002. Burdur’da Tüketilen Süzme Yoğurtlarının Fiziksel, Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 27 (1): 59-64.
Doğan İS, Yurt B. 2002. Tulumba Tatlısının Üretiminde Yağ Emilimini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi. GIDA 27 (1): 65-71.
Burdurlu HS, Karadeniz F. 2002. Gıdalarda Maillard Reaksiyonu. GIDA 27 (2): 77-83.
Gürbüz O. 2002. Şarapta Biyojen Aminler. GIDA 27 (2): 85-91.
Poyrazoğlu E, Velioğlu S, Artık N. 2002. Bazı Fenolik Asitlerin, Antosiyanin Pigmentlerinin ve
Bunların Oluşturdukları Kopigmentlerin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi. GIDA 27 (2): 9398.
Turantaş F, Ünlütürk A. 2002. Çiğ Etlerde Toplam Canlı Sayımında Elektrik İmpedans
Ölçümleri ile Standart Plak Sayımları Arasındaki İlişkinin Araştırılması (İngilizce). GIDA 27
(2): 99-103.
Karaağaoğlu N, Mercanlıgil SM, Başoğlu S. 2002. Bazı Bisküvi Çeşitleri, Kek, Gofret, Bar ve
Fındık Ezmelerinin Mineral İçerikleri. GIDA 27 (2): 105-111.
Uylaser V, Sahin İ. 2002. Karnabahar’ın Konserve Tip Tursuya Uygunluğunun Araştırılması.
GIDA 27 (2): 115-120.
Yüzbaşı N, Sezgin E. 2002. Süt ve Ürünlerindeki Bazı Metalik Kontaminantların Toksikolojik
Etkileri. GIDA 27 (2): 121-127.
Söylemezoğlu G. 2002. Asma (Vitis Vinifera L.)’de Scar Markörleri Aracılığıyla Gen
Haritalarının Birbirine Bağlanması (İngilizce). GIDA 27 (2): 129-136.
Keskinoğlu R, Elgün A, Türker S. 2002. Bir Un Değirmeninde Farklı Ilık Tavlama
Uygulamalarının Öğütme Kalitesine Etkisi: 2. Topyekün Öğütme Kalitesi Kontrolünde
Kümülatif Kül Kurvesinin Kullanılması. GIDA 27 (2): 137-142
Gürsel A, Tamuçay B, Odabaşı S, Özer M. 2002. İnek ve Keçi Sütlerinin Tiyosiyanat
İçeriklerinde Laktasyon Dönemindeki Değişimler. GIDA 27 (2): 143-146.
Özfiliz N, Zık B, Altunbaş K. 2002. Tavuklarda Kırmızı Acı Biberli Rasyonla Beslemenin
Karaciğer ve Safra Kesesi Üzerine Etkisinin Histolojik Yönden İncelenmesi. GIDA 27 (3):
157-163.
Özçelik F, Ulu T. 2002. Depolanmış Hıyar Tursularının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri
Üzerine pH’nın Etkisi. GIDA 27 (3): 169-176.
60
Özboy Özbaş Ö, Köksel H. 2002. Bulgur Verimini Tahmin Etmek Amacıyla Pismiş Buğdayın
Fiziksel Özelliklerinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi (İngilizce). GIDA 27 (3): 179-183.
Çakır İ, Kurucu A, Başaran N, Çakmakçı ML. 2002. Sauerkraut Üretiminde Bazı
Parametrelerin Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri. GIDA 27 (3): 187-192.
Özbaş ZY. 2002. Gıda Mikrobiyolojisinde İmmuno Manyetik Ayırma Sistemleri. GIDA 27 (3):
193-200.
Ekinci R, Ünal S. 2002. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Üretilen Değişik Un Tiplerinin
Özellikleri 1. Bazı Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri. GIDA 27 (3): 201-207.
Metin S. 2002. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Alabalık Burgerlerinin Raf Ömrü Üzerine
Etkisi. GIDA 27 (3): 209-217.
Canbaş A, Erten H, Sanlı B, Selli S. 2002. Tarsus Yöresinde Yetiştirilen Misket Üzümünün
Tatlı Şaraba Elverişliliği Üzerinde Bir Araştırma. GIDA 27 (3): 219-223.
Anlı RE. 2002. Şaraplarda Bazı Biyojen Aminlerin Belirlenmesi. GIDA 27 (3): 225-228.
Kılıç S, Karagözlü C, Uysal H, Akbulut N. 2002. İzmir Piyasasında Satılan Bazı Peynir
Çeşitlerinin Kalsiyum, Fosfor, Sodyum ve Potasyum Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme.
GIDA 27 (3): 229-234.
Bayındırlı L, Tuncer E, Öztürk SB. 2002. Cevizlerin NaOH ile Soyulmasının Matematiksel
Analizi (İngilizce). GIDA 27 (4): 241-245.
Koyuncu F, Koyuncu MA, Erdal İ, Yaviç A. 2002. Bazı Ceviz (Juglans Regia L.) Tiplerinin
Kimyasal Bileşimi (İngilizce). GIDA 27 (4): 247-251.
Ergün Ö, Aksu H, Özgen Arun Ö, Çolak H. 2002. Ülkemizde Satılan Bebek ve Çocuk
Mamalarında GIDA Zehirlenmesine Neden Olan Önemli Bazı Mikroorganizmaların Varlığı
Üzerine Araştırmalar. GIDA 27 (4): 253-257.
Ölmez M, Atar HH, Bekcan S. 2002. Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lam.
1819) Et Verimi ve Besin Madde İçeriği Üzerine Bir Araştırma. GIDA 27 (4): 259-263.
Tamuçay B, Karademir E, Yetişmeyen A. 2002. Yağsız Yoğurt Üretiminde Yağ Taklidi Madde
Kullanımı. GIDA 27 (4): 265-269.
Küçüköner E. 2002. Campylobacter jejuni (İngilizce). GIDA 27 (4): 271-276.
Kolsarıcı N, Candoğan K. 2002. Mekanik Ayrılmış Etin Kalite Özellikleri ve Kullanım Alanları.
GIDA 27 (4): 277-283.
Çevik İ, Bilisli A. 2002. Bazı Erik Çeşitlerinin Kurutmaya Elverişliliği Üzerinde Araştırmalar.
GIDA 27 (4): 285-290.
Demir C, Simsek O, Hamzaçebi H. 2002. Fındıkta Küf Florası ve Aflatoksin Oluşumunun
Araştırılması. GIDA 27 (4): 291-295.
Serdaroğlu M, Değirmencioğlu GÖ. 2002. Etin Önemli Bir Kalite Özelliği: Lezzet. GIDA 27
(4): 297-303.
Tayfur M, Ünlüoğlu İ, Bener Ö. 2002. Alüminyum ve Sağlık. GIDA 27 (4): 305-309.
Özdemir H. 2002. Türk Fermente Sucuğundan İzole Edilen Laktobasillerin Hidrojen Peroksit
ve Hidrojen Sülfür Oluşturma Özelliklerinin Saptanması. GIDA 27 (4): 311-314.
Ova G. 2002. Hıyar Tursularında Duyusal Kalite Karakteristiklerinin İrdelenmesi. GIDA 27
(4): 315-319.
Özer HB, Atasoy AF, Akın MS. 2002. İnek ve Koyun Sütlerinden Geleneksel Yöntemle
Üretilen Urfa Peynirlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA
27 (5): 325-331.
61
Aras B, Gürbüz Ü. 2002. Gıda Güvenliği Açısından Kritik Kontrol Noktaları ve Risk Analizleri
Sistemi. GIDA 27 (5): 333-341.
Erzurum K. 2002. Gıdalarda Oluşan Fumonisinler, Kimyasal Yapıları ve Üreticisi Funguslar.
GIDA 27 (5): 343-349.
Halloran N, Kasım MU. 2002. Meyve ve Sebzelerde Büyüme Düzenleyici Madde Kullanımı
ve Kalıntı Düzeyleri. GIDA 27 (5): 351-359.
Noveir MR, Doğan HB, Halkman AK. 2002. Kıymalarda E. coli O157:H7 Aranmasında EZ
Coli Kiti Kullanımı Üzerine Araştırma. GIDA 27 (5): 361-367.
Koçan D,Koçak C. 2002. Vanilyalı Dondurma Üretiminde Ouest Admul Mg 4143
Emülgatörünün Farklı Kullanım Oranlarının Dondurma Niteliklerine Etkisi. GIDA 27 (5): 369377.
Develi Işıklı N, Tanık F. 2002. Etlerde Kloramfenikol’un Saptanmasında Yüksek Performanslı
Sıvı Kromatografisi Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması. GIDA 27 (5): 379-384.
Aktaş N, Gökalp HY. 2002. Protein-Su İnteraksiyonları. GIDA 27 (5): 385-393.
Yücel U, Köse E. 2002. İzmir’de Üretilen Bozaların Kimyasal Bileşimi Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 27 (5): 395-398.
Özdalyan N, Karaali A. 2002. Termal Analiz Tekniklerinin Gıdalardaki Uygulamaları. GIDA 27
(5): 399-405.
Keven F. 2002. Elazığ İçme Sularının Yedi Yıllık Periyottaki Kimyasal ve Mikrobiyolojik
Değişimi. GIDA 27 (5): 407-410.
Vardın H, Eren S. 2002. Kurşun, Kalay ve Nikel’in Ayçiçek Yağı ve Tahinde Depolama
Süresince Birikimi. GIDA 27 (5): 411-415.
Akın N. 2002. Permeatın Değerlendirilmesi. GIDA 27 (5): 417-423.
Gönç S, Kılıç S. 2002. Beyaz Peynirde L. monocytogenes Patojeninin Aranması Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 27 (5): 425-429
Ejderoğlu Tabban Ş, Ercan R. 2002. Ülkemizde Yetiştirilen Baslıca Buğday Çeşitlerinin
Pentozan Miktarı. GIDA 27 (6): 435-442.
Özer HB. 2002. Membran Teknikleri (UF ve RO) ile Kurumadde Artırımının Sütün Sülfidril (SH) ve Disülfid (S-S) Grupları Üzerine Etkileri. GIDA 27 (6): 443-449.
Arslan N. 2002. Gıda Endüstrisinde Filtrasyon İşlemleri. GIDA 27 (6): 451-458.
Simsek A, Artık N. 2002. Değişik Meyvelerden Üretilen Pekmezlerin Bileşim Unsurları
Üzerine Araştırma. GIDA 27 (6): 459-467.
Mucuk O, Akgül A, Özcan M. 2002. Deniz Rezenesinin (Crithmum maritimum L.) Bileşimi ve
Salamura Ürüne İşlenmesi. GIDA 27 (6): 469-474.
Akalın AS. 2002. Laktuloz Üretimi, Gıda ve Farmakoloji Endüstrisinde Kullanımı. GIDA 27
(6): 475-478.
Aksay S, Ünal MÜ. 2002. Turunçgil Sularında Acılık Etmenleri ve Giderilmesinde Kullanılan
Yöntemler. GIDA 27 (6): 481-488.
Mukan M, Evliya B. 2002. Adana Piyasasında Tüketime Sunulan Sade-Kaymaklı
Dondurmalarının Mikrobiyolojik Kalitelerinin Tüketici Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi.
GIDA 27 (6): 489-496.
Yüzbaşı N, Demirözü B. 2002. Peynir ve Sütte Bazı Esensiyel Minerallerin Belirlenmesi
(İngilizce). GIDA 27 (6): 499-504.
İbanoğlu E. 2002. Gıdalarda Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulaması. GIDA 27 (6): 505-510.
62
Göksungur Y, Güvenç U. 2002. Kalsiyum Aljinatta
Biyoteknolojideki Uygulamaları. GIDA 27 (6): 511- 518.
Hücre
İmmobilizasyonu
ve
Özçelik F, Ulu T. 2002. Depolanmış Hıyar Tursularının Sertliği ve Duyusal Özellikleri Üzerine
pH ‘nın Etkisi. GIDA 27 (6): 521-527.
Sürücüoğlu MS, Özçelik AÖ. 2002. Şarap ve Kalp Sağlığı. GIDA 27 (6): 529-536.
Özdemir H, Küplülü Ö, Çelik TH. 2002. Türk Fermente Sucuğundan İzole Edilen
Laktobasillerin Antibakteriyel Etkilerinin Saptanması. GIDA 27 (6): 539-544.
2003 Yılı 28. Cilt
Özdemir M. 2003. Fındık Hasadı ve Hasat Sonrası İşlemleri ile Fındık İşlemesinde Kritik
Kontrol Noktaları Tehlike Analizi. GIDA 28 (1): 5-12.
Göçmen D, Gürbüz O, Şahin İ. 2003. Hazır Tarhana Çorbaları Üzerinde Bir Araştırma. GIDA
28 (1): 13-18.
Yücel U. 2003. Maceration Carbonique Yöntemiyle Üretilen Kırmızı Şarapların Fenol
Bileşikleri Nicelikleri Üzerinde Maserasyon Sıcaklığı ve Süresinin Etkileri. GIDA 28 (1): 1929.
Sahan N, Say D. 2003. Tuzlu Yoğurt Üretimi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 28 (1): 31-37.
Özdemir F, Gölükçü M, Topuz A. 2003. Yer Fıstığının (Arachis Hypogaea) Bazı Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri ve Fıstık Kavurmada Mikrodalga Uygulamasının Yağ Asitleri Bileşimi
Üzerine Olan Etkisi. GIDA 28 (1): 39-45.
Koçer E, Tükel Ç, Akçelik M. 2003. Lactococcus lactis Suşlarında Ekzopolisakkarit Üretiminin
Faj Dirençlilik ile İlişkisi. GIDA 28 (1): 47-53.
Kırca A, Özkalp B. 2003. Piyasada Satılan Vişne Nektarlarının Antosiyanin İçeriği. GIDA 28
(1): 55-60.
Koca AF, Anıl M. 2003. Dondurulmuş Hamur Kalitesine Yağ ve Yüzey Aktif Maddelerin
Etkisi. GIDA 28 (1): 61-67.
Coşansu S, Ayhan K. 2003. Bakteriyel Biyolüminesans ve Uygulama Alanları. GIDA 28 (1):
69-75.
Meriçli Yapıcı B, Barut NB. 2003. Manisa’nın Salihli İlçesindeki Fırınlarda Üretilen Ekmeklerin
Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 28 (1): 77-83.
Metin S. 2003. Modifiye Atmosferde Paketleme Teknolojisinin Alabalık Dolmalarınının
Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. GIDA 28 (1): 85-93.
Karakaş N, Kıvanç M, Güven K, Yılmaz N. 2003. Eskişehir Damacana İçme Sularının
Koliformlar Yönünden İncelenmesi ve Bu Bakterilerin İçme Suyunda Yasam Kabiliyetlerinin
Araştırılması. GIDA 28 (1): 95-99.
Çakıroğlu FP. 2003. Yoğurdun Besleyici ve Sağlığı Koruyucu Etkisi. GIDA 28 (1): 101-104.
Şafak S, Yüksekdağ ZN, Aslım B, Beyatlı Y. 2003. Kamboçya Çayından İzole Edilen
Mayaların Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi. GIDA 28 (1): 105-108.
Yaprak S, Karabulut İ, Ergin G. 2003. Omega 3 Yağ Asitleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri.
GIDA 28 (2): 115-122.
Kuleasan H, Çakmakçı ML. 2003. Bakteriyosinlerin Özellikleri, Gıda Mikrobiyolojisinde
Kullanım Alanları ve İleri Dönemlerdeki Kullanım Potansiyelleri. GIDA 28 (2): 123-129.
63
Deryaoğlu A, Canbaş A. 2003. Elazığ Yöresi Öküzgözü Üzümlerinde Olgunlaşma Sırasında
Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler. GIDA 28 (2): 131-140.
Bilgiçli N, Türker S, Elgün A. 2003. Fungal Alfa Amilaz ve Deaktif Kuru Maya Preparatları
Kullanılarak Hızlandırılmış Ekmek Yapımı. GIDA 28 (2): 141-145.
Kılıç B. 2003. Pişirilmiş Tavuk ve Hindi Etlerinde Pembeleşme Problemi. GIDA 28 (2): 47153.
Yılmaz H, Küfrevioğlu Öİ. 2003. Bal Proteinleri (İngilizce). GIDA 28 (2): 155-157.
Çopur ÖU, Tamer CE. 2003. Modern Catering Sistemi: Cook-Chill. GIDA 28 (2): 159-167.
Ölmez M, Atar HH, Seçer S. 2003. Beyaz Kum Midyesinin (Chamelea gallina L. 1758) Et
Verimi ve Besin Madde İçeriği Üzerine Bir Araştırma. GIDA 28 (2): 169-173.
Kırdar S. 2003. Burdur İlinde Satılan Dondurmaların Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar.
GIDA 28 (2): 175-181.
Aydemir T. 2003. Kayısı Çekirdeği Yağının Değişik Sıcaklıklarda Oksidasyonunun
İncelenmesi. GIDA 28 (2): 183-187.
Uysal H, Kınık Ö, Kesenkaş H, Akbulut N. 2003. Düşük Kalorili Torba Yoğurdu Üretiminde
Simplesse 100 Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. GIDA 28 (2): 189-194.
Karabudak E. 2003. Etlerdeki Demir Bileşiklerinin Lipid Oksidasyonu Üzerine Etkisi. GIDA 28
(2): 195-201.
Yıldırım Z, Yıldırım M, Johnson MG. 2003. Lactococcus lactis R Tarafından Üretilen
Lactococcin R’nin Etki Mekanisması (İngilizce). GIDA 28 (2): 203-208.
Serdaroğlu M, Yıldız Turp G. 2003. Gıda İşlemede Transglutaminaz Kullanımı. GIDA 28 (2):
209-215.
Coşkun E, Ercan R. 2003. Makarnalık Buğdaylarda Lipoksigenaz Enzim Aktivitesinin
Belirlenmesi. GIDA 28 (3): 221-226.
Küçüköner E, Haque ZU. 2003. Liyofilize Edilmiş Protein Kaynaklı Yağ İkamelerinin Düşük
Yağlı Edam Peynirinin Tekstür ve Olgunlaşmasına Etkisi. GIDA 28 (3): 227-233.
Tükel Ç, Akçelik M. 2003. Lactococcus lactis subsp. lactis MA83 Suşunda Aktif Bir Faj
Dirençlilik Sisteminin Genetik ve Biyokimyasal Doğası. GIDA 28 (3): 235-239.
Patır B, Ateş G. 2003. Tulum Peynirinin Olgunlaşması Sırasında Laktik Asit Bakterileri
Florasının Değişimi Üzerine Araştırmalar. GIDA 28 (3): 241-250.
Özer MS, Özkan H, Kola O, Kaya C. 2003. Ç.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü Tarafından
Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday ve Tritikale Çeşit ve Hatları ile Bölgemiz Çiftliklerinde
Üretilen Ticari Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi. GIDA 28 (3): 251-257.
Kadakal Ç, Nas S, Poyrazoğlu E, Simsek A. 2003. Elma Çürüklük Düzeyinin Elma Suyunun
Patulin ve Fumarik Asit Düzeyine Etkisi. GIDA 28 (3): 259-266.
Uzman D, Şahbaz F. 2003. Hidrate Nişasta ve Jellerinin Desorbsiyon İzotermlerine Sakkaroz
ve Sodyum Klorürün Etkisi (İngilizce). GIDA 28 (3): 267-271.
İbanoğlu E, İbanoğlu Ş. 2003. Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Mısır Nişastasının
Jelatinizasyonu Üzerine Etkileri. GIDA 28 (3): 273-276.
Söylemezoğlu G. 2003. Üzümde Fenolik Bileşikler. GIDA 28 (3): 277-285.
Yetişmeyen A, Yıldız F. 2003. Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal
Niteliklerinin Saptanması. GIDA 28 (3): 287-294.
64
Ayar A, Akyüz N. 2003. Olgunlaşma Esnasında Beyaz Peynirin Lipolizi Üzerine İlave Edilen
Bazı Baharat Ekstraktlarının Etkisi. GIDA 28 (3): 295-303.
Tosun İ, Yüksel S. 2003. Üzümsü Meyvelerin Antioksidan Kapasitesi. GIDA 28 (3): 305-311.
Çolak N, Tülek Y. 2003. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu. GIDA 28 (3): 313-320.
Tan G, Ömeroğlu S, Balıkçı U. 2003. Sütçülük Yan Ürünleri. GIDA 28 (3): 323-330.
Karasu Yalçın S, Özbaş ZY. 2003. Gliserinin Biyokimyasal Yollarla Üretimi ve Şarap
Fermentasyonlarındaki Önemi. GIDA 28 (4): 339-347.
Karhan M, Artık N, Özdemir F. 2003. Trabzon Hurmasının (Diospyros kaki L.) Olgunlaşma
Sürecinde HPLC ile Belirlenen Majör Fenolik Bileşik, Majör Karotenoid Bileşik ve L-Askorbik
Asit Kompozisyonunun Değişimi (İngilizce). GIDA 28 (4): 349-353.
Özdemir M, Kartal A, Devres O. 2003. Kavrulmuş Fındık Rengine Çeşit ve Başlangıç
Neminin Etkileri (İngilizce). GIDA 28 (4): 355-361.
Gürbüz O. 2003. Şarabın Kalp ve Damar Hastalıklarına Etkisi. GIDA 28 (4): 363-368.
Alişarlı M. 2003. İnek Sütlerinin Hareketli Aeromonas Türleri Yönünden İncelenmesi. GIDA
28 (4): 369-372.
Karakaya M, Sarıçoban C, Arı E. 2003. Bıldırcın, Sülün ve Kaz Yumurtalarının Bazı
Emülsiyon Özelliklerinin Tespiti. GIDA 28 (4): 373-377.
Küplülü Ö, Sarımehmetoğlu B, Oral N. 2003. Ankara’da Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin
Mikrobiyolojik Kalitesi. GIDA 28 (4): 379-384.
Sürücüoğlu MS. 2003. Sağlıklı Yetişkinlerde Yulaf Ezmesinin kan Lipidleri Üzerine Etkisi.
GIDA 28 (4): 385-393.
Seyhan FG. 2003. Antepfıstıklarında (Pistachia vera L.) Daldırma İşleminin Tuz Nem Alısı
Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 28 (4): 395-400.
Kınık Ö, Kavas G, Yılmaz E. 2003. Mikroenkapsülasyon Tekniği ve Süt teknolojisindeki
Kullanım Olanakları. GIDA 28 (4): 401-407.
Dilber A, Türker S, Elgün A. 2003. Çimlendirilmiş Çiğ Buğday Ürünü Olan Azık Üzerine
Araştırmalar. GIDA 28 (4): 409-414.
Keçeli T, Konar A. 2003. Salep ve Alternatif Bazı Stabilizatör Maddelerin İnek Sütünden
Yapılan Dondurmaların Özelliklerine Olan Etkileri. GIDA 28 (4): 415-419.
Tarakçı Z, Yurt B, Küçüköner E. 2003. Darende Dumas Çökeleğinin Yapılısı ve Bazı
Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 28 (4): 421-427.
Güven M, Karaca OB. 2003. Farklı Yöntemlerle Kurumaddesi Artırılan Sütlerden Üretilen
Yoğurtların Özellikleri. GIDA 28 (4): 429-436.
Çiğdem E, Bayrak A. 2003. Siyah Çayların Aroma Maddeleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 28
(4): 439-447.
Sungur B, Ercan R. 2003. Tam Buğday Unu Ekmeklerinde Suda Çözünebilir Gamların
Kullanım Olanakları. GIDA 28 (5): 453-460.
Turgut T, Çakmakçı S. 2003. Pastörize Sütlerde B2 Vitamininin Tahrip Olması Üzerine Işık
Kaynağı, Işık Şiddeti ve Muhafaza Süresinin Etkisi. GIDA 28 (5): 461-465.
Ertugay F. 2003. Kırık, Lancer, Arpa, Çavdar, Yulaf ve Mısır’ın Sorpsiyon İzosterik Isılarının
Hesaplanması. GIDA 28 (5): 467-471.
Ekinci R, Ünal S, Kadakal Ç. 2003. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Üretilen Değişik Un
Tiplerinin Özellikleri II. Reolojik Özellikler. GIDA 28 (5): 473-478.
65
Serdaroğlu M, Felekoğlu E. 2003. Surimi Jelinin Fiziksel Özelliklerini Etkileyen Faktörler.
GIDA 28 (5): 479-485.
Anlı RE. 2003. Bazı Türk ve Fransız Şaraplarında Poliollerin Belirlenmesi. GIDA 28 (5): 487489.
Yemenicioğlu A, Cemeroğlu B. 2003. Sıcaklık ve Sürenin Havuç ve Yeşil Fasulyelerde
Bulunan Pektin Metilesteraz Enzimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. GIDA 28 (5): 491-495.
Yazıcı F, Dervişoğlu M. 2003. Süt Endüstrisinde Atık ve Atıksu Yönetimi. GIDA 28 (5): 497504.
Korel F, Balaban MO. 2003. Elektronik Burunun Gıda Endüstrisinde Kullanımı (İngilizce).
GIDA 28 (5): 505-511.
Dıraman H, Hışıl Y. 2003. Gaz Kromatografisinde Farklı Polaritede İki Farklı Kapiler Kolon
Kullanılarak Çeşitli Yağlardaki Yağ Asitlerinin Cis-Trans İzomerlerinin Analizi. GIDA 28 (5):
513-521.
Kara K. 2003. Erzurum Ekolojik Koşullarında Adaptasyon ve Verim Denemesine Patates
Çeşitlerinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GIDA 28 (5): 523-530.
Özboy Özbaş Ö, Köksel H. 2003. Tritikale ve Buğday Bulgurlarının Fiziksel, Kimyasal ve
Pişirme Özelliklerinin Karsılaştırılması. GIDA 28 (5): 531-537.
Yılmaz E. 2003. Eski ve Taze Çikletlerde Çilek Aroması ve Tatlılık Duyumlarının Zamana
Bağlı Yoğunluk Testi ile Değerlendirilmesi. GIDA 28 (5): 539-543.
Şahan N, Say D. 2003. Tuzlu Yoğurt Üretimi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 28 (5): 545-551.
Uzunlu S, Yıldırım İ. 2003. Çiğ Köftenin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Farklı Muhafaza Sıcaklık ve
Sürelerindeki Mikrobiyal Değişimin İncelenmesi. GIDA 28 (5): 553-558.
Gürbüz O, Değirmencioğlu N. 2003. Gıdalarda Biyojen Amin Oluşumu. GIDA 28 (6): 565570.
Arıcı M, Gümüş T, Şimşek O. 2003. Hazır Salataların Hijyenik Durumu. GIDA 28 (6): 571577.
Temiz H. 2003. Süt Lipidlerinin Bazı Özellikleri. GIDA 28 (6): 579-587.
Katırcıoğlu H, Beyatlı Y. 2003. Gökkuşağı Alabalığı (O. Mykiss Richardson 1846) ve Aynalı
Sazandan (C. Carpio Linnaeus 1758) İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin genel İnhibisyon
ve Bakteriosin ve/veya Bakterosin Madde Üretimi Açısından İncelenmesi. GIDA 28 (6): 589594.
Turhan S, Üstün NŞ, Altunkaynak TB. 2003. Hamsi Balığının Toplam ve Hem Demir
İçeriğine Pişirme Yöntemlerinin Etkisi. GIDA 28 (6): 595-598.
Cabaroğlu T. 2003. Üzümlerde Aroma Maddeleri ve Şarapçılık Açısından Önemi. GIDA 28
(6): 599-605.
Gürses M, Erdoğan A, Sert S. 2003. Erzurum Piyasasında Satılan Yerfıstığı, Antepfıstığı ve
Bademlerin Aflatoksin Yönünden İncelenmesi. GIDA 28 (6): 607-610.
Özdemir H. 2003. Pastörize Sütlerde Bacillus cereus’un Varlığı. GIDA 28 (6): 611-614.
Erten H, Canbaş A. 2003. Alkol Fermantasyonu Sırasında Oluşan Aroma Maddeleri. GIDA
28 (6): 615-619.
Söylemezoğlu G. 2003. Sofralık Üzümlerin Soğukta Muhafazası (İngilizce). GIDA 28 (6):
621-630.
Uysal H, Kınık Ö, Akbulut N, Güley Z. 2003. Düşük Kalorili Yoğurt Üretiminde Simplesse 100
Kullanımı. GIDA 28 (6): 631-635.
66
Yazkan M, Özdemir F, Gölükçü M. 2003. Antalya Körfezinde Avlanan Bazı Yumuşakçalar ve
Karidesde Cu, Zn, Pb ve Cd İçeriği. GIDA 28 (6): 637-642.
Sadıkoğlu H, Özdemir M. 2003. Dondurarak Kurutma Teknolojisi ve Evreleri. GIDA 28 (6):
643-649.
Kamışlı F. 2003. Sert Buğdaydan Yapılmış Bulgurun Tepsili Kurutucuda Kurutulması. GIDA
28 (6): 651-656.
2004 Yılı 29. Cilt
Çelik S, Köksel H, Sivri D. 2004. Surfektanların Buğday Proteinleri Üzerine Etkisinin Jel
Filtrasyon Tekniği ile İncelenmesi. GIDA 29 (1): 5-8.
Sahan N, Güven M, Kaçar A. 2004. Farklı Asitliklerdeki Yoğurtlardan Torba Yoğurdu Üretimi
ve Natamisinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi. GIDA 29 (1): 9-15.
Doğan İS, Yıldız Ö. 2004. Düşük Kalorili Kek Üretimi: 1. Formül Optimizasyonu. GIDA 29 (1):
17-25.
Yemişoğlu F, Gümüşkesen AS. 2004. Yağların Renk Açma İşleminde Asitle Aktifleştirilmiş
Ağartma Toprakları ve Sentetik Silikanın Kullanımı. GIDA 29 (1): 27-32.
Özdemir F, Topuz A, Gölükçü M, Şahin H. 2004. Andız (Juniperus drupacea) Pekmezi
Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. GIDA 29 (1): 33-40.
Özer MS, Dizlek H, Kola O, Altan A. 2004. Değişik Gaz Salınımı Hızlarına Sahip Kabartma
Tozlarının Pandispanya Tipi Keklerin Nitelikleri Üzerindeki Etkileri. GIDA 29 (1): 43-50.
Yemencioğlu A, Cemeroğlu B. 2004. Kornison (Cucumis sativus) Pektin Metilesteraz
Enziminin Bazı Nitelikleri. GIDA 29 (1): 51-55.
Bakırcı İ, Çelik Ş, Coşkun H. 2004. Mezofilik Liyofilize Starter Kültür Kullanılarak Üretilen
Tereyağının Bazı Özellikleri. GIDA 29 (1): 57-62.
Kara K. 2004. Bazı Patates Çeşitlerinin Depolama Sonrası Kalite ve Fizyolojik Özelliklerinin
İncelenmesi. GIDA 29 (1): 63-71.
Soyutemiz E, Oruç HH, Ceylan S, Çetinkaya F. 2004. Farklı Teknolojilerle Üretilen Yerli
Sucukların Üretim Aşamalarında Nitrat ve Nitrit Miktarlarında Meydana Gelen Değişiklikler.
GIDA 29 (1): 73-78.
Şenses Ş, Özbaş ZY. 2004. Yüksek Şeker İçerikli Gıdalarda Kserotolerant Mayaların Önemi.
GIDA 29 (1): 79-87.
Kaya S. 2004. Peynir Kurutma Metotları Üzerine Bir Araştırma. GIDA 29 (1): 89-93.
Kınık Ö, Kavas G, Uysal H, Kesenkaş H. 2004. Yüksek Hidrostatik Basınç Tekniğinin Süt
Endüstrisindeki Uygulamaları. GIDA 29 (1): 95-102.
Deryaoğlu A, Canbaş A. 2004. Elazığ Yöresi Boğazkere Üzümlerinde Olgunlaşma Sırasında
Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler. GIDA 29 (1): 105-114.
Kuşçu A, Pazır F. 2004. Gıda Endüstrisinde Ozon Uygulamaları. GIDA 29 (2): 123-129.
Duran MÖ, Özçelik S, Certel M, Erbaş M. 2004. Ticari Sartlarda Ekmek Üretiminde Patates
ve Yulaf Unu Kullanmanın Hamur ve Ekmek Özelliklerine Etkileri. GIDA 29 (2): 139-147.
Baygar T, Gökoğlu N. 2004. Ton Balığının (Katsuwonus pelamis L. 1758) Konserveye
İşlenmesi Sırasında Besin İçeriği ve Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi.
GIDA 29 (2): 149-157.
67
Gürsel A. 2004. Sütün Laktoperoksidaz-Tiyosiyanat-Hidrojen
Antibakteriyel Etkisi. GIDA 29 (2): 159-167.
Peroksit
Sistemi:
1.
Ayhan Z, Döş A. 2004. Gıdalarda Katı Faz Mikroekstraksiyon Tekniği ile Flavor Analizi. GIDA
29 (2): 169-175.
Özdemir F, Topuz A, Demirkol A, Gölükçü M. 2004. Hasat Zamanı ve Hasat Sonrası
Olgunluğa Bağlı Olarak Bazı Avokado (Persea americana Mill) Çeşitlerinin Bileşimindeki
Değişimler. GIDA 29 (2): 177-183.
Cabaroğlu T, Selli S, Erten H, Canbaş A. 2004. Kabuk Maserasyonunun Bornova
Misketinden Elde Edilen Şıradaki Aroma Maddeleri Üzerine Etkisi. GIDA 29 (3): 195-201.
Bakkalbaşı E, Yemiş O, Artık N. 2004. Dut Kurusunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile
Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi. GIDA 29 (3): 203-209.
Durucasu İ. 2004. Domat Türü Yeşil Zeytinin Tatlandırılması Üzerine Bir Araştırma. GIDA 29
(3): 211-216.
Yemişoğlu F, Bayaz M, Gümüşkesen AS. 2004. Pamuk Yağının Hidrojenasyonunda
Reaksiyon Hızı, Seçicilik ve İzomerizasyon. GIDA 29 (3): 219-227.
Yıldız Ö, Doğan İS. 2004. Düşük Kalorili Kek Üretimi. 2. Standart Yağlı Kek ile Karşılaştırma.
GIDA 29 (3): 229-235.
Karaca OB, Güven M. 2004. Mikrobiyolojik Kaynaklı Proteolitik ve Lipolitik Enzim
Kullanımının Beyaz Peynirlerin Özellikleri ve Olgunlaşma Hızları Üzerine Etkileri. GIDA 29
(3): 239-248.
Demiralp Karacan H, Çelik S, Köksel H. 2004. Oksidanların ve Lipid Ekstraksiyonunun
Buğday Proteinleri Üzerine Etkisinin Jel Filtrasyon Tekniği ile İncelenmesi. GIDA 29 (3): 253258.
Öner Z. 2004. Mikrobiyal Transglutaminazın Özellikleri ve Gıda Sanayiinde Kullanılma
Olanakları. GIDA 29 (4): 269-272.
Kabak B, Var I. 2004. Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1 Problemi. GIDA 29 (4): 275-279.
Gürsel A, Şenel E, Yaman Ş. 2004. Yoğurtta Maya ve Küf Gelişimine Karşı Biyokoruyucu
Kültür Kullanımı. GIDA 29 (4): 283-289.
Çolakoğlu AS, Çınar İ. 2004. Soya Unu Katkılı Ekmeklerin Fiziko-Kimyasal Özellikleri. GIDA
29 (4): 291-296.
Erbaş M, Certel M, Uslu MK. 2004. Yaş ve Kuru Tarhananın Şeker İçeriğine Fermentasyon
ve Depolamanın Etkisi. GIDA 29 (4): 299-305.
Menteş Ö, Akçelik M, Ercan R. 2004. Türkiyede Üretilen Ekşi Hamurlardan Lactobacillus
Suşlarının İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Bu Suşların Temel Endüstriyel Özellikleri. GIDA 29
(4): 307-315.
Ünal G, Akalın AS. 2004. Demir Eksikliği ve Süt Ürünlerinin Demirce Zenginleştirilmesi. GIDA
29 (4): 317-323.
Çakır MÜ, Bayrak A. 2004. Ekstraksiyon ve Presyon Yöntemleriyle Elde Edilen Ayçiçek ve
Mısırözü Yağlarının Tokoferol ve Tokotrienol İçeriklerinin HPLC ile Tayini. GIDA 29 (4): 329334.
Seyhun N, Şümnü G, Şahin S. 2004. Farklı Nişasta ve Emülgatör Çeşitlerinin ve Yağ
Miktarlarının Mikrodalga ile Pişirilen Keklerin Bayatlaması Üzerindeki Etkileri. GIDA 29 (5):
337-343.
Menteş Ö, Akçelik M, Ercan R. 2004. Türkiyede Üretilen Eksi Hamurlardan Lactobacillus
Suşlarının İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Bu Suşların Temel Endüstriyel Özellikleri. GIDA 29
(5): 347-355.
68
Kurt Ş, Zorba Ö. 2004. Transglutaminaz ve Proteinlerin Modifikasyonunda Kullanımı. GIDA
29 (5): 357-364.
Mehenktaş C, Bayaz M. 2004. Fonksiyonel Gıdalar: Önemi ve Üretiminde Kullanılan
Teknikler. GIDA 29 (5): 367-371.
Gezginç Y, Duman AD. 2004. Antep Fıstığı İşleme Tekniği ve Muhafazasının Kalite Üzerine
Etkisi. GIDA 29 (5): 373-378.
Dıraman H. 2004. İzmir İlinde Satılan Bazı Türk Süt Ürünlerindeki Yağ Asitlerinin Cis-Trans
İzomerleri ve Konjuge Linoleik Asit Düzeylerinin Kapiler Gaz Kromatografik Yöntem ile
Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. GIDA 29 (5): 381-389.
Fadıloğlu S, Erkmen O. 2004. Gıda Sanayiinde Enzimlerin Önemi. GIDA 29 (5): 393-400.
Şat İG, Keleş F. 2004. Fitik Asit ve Beslenmeye Etkisi. GIDA 29 (6): 405-409.
Coşkun H, Öndül E. 2004. Keçi Sütü ve İnsan Beslenmesindeki Önemi. GIDA 29 (6): 411418.
Tangüler H, Erten H. 2004. Maya Ekstraktı Üretimi. GIDA 29 (6): 421-425.
Çakır İ, Çakmakçı ML. 2004. Probiyotikler: Tanımı, Etki Mekanizması, Seçim ve Güvenilirlik
Kriterleri. GIDA 29 (6): 427-434.
Şahan Y, Çetinoğlu A, Başoğlu F, Güçer Ş. 2004. Zeytin Yağlarında Atomik Absorbsiyon
Spektrometresi ile Yapılan Bazı Metal Analizleri ve Sorunlar. GIDA 29 (6): 437-441.
Dervişoğlu M, Hurşit AK, Yazıcı F. 2004. Yağsız Soya Ununun Vanilyalı Dondurmaların
Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerine Etkisi. GIDA 29 (6): 443-449.
Anlı RE. 2004. Farklı Şarap İşleme Yöntemlerinin Kalecik Karası Şarabının Fenol Bileşimi ve
Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi. GIDA 29 (6): 451-455.
Tokgöz H, Topuz A, Gölükcü M. 2004. Konvansiyonel Entegre ve Organik Yöntemlerle
Yetiştirilen Greyfurt (Citrus Paradisi) Meyvesinin Bazı Kimyasal Özellikleri. GIDA 29 (6): 457463.
Karakaya M, Caner C, Sarıçoban C. 2004. Et Teknolojisinde Yüksek Hidrostatik Basınç
Kullanımı. GIDA 29 (6): 465-470.
2005 Yılı 30. Cilt
Yıldız H, Baysal T. 2005. Domates Salçası Üretiminde Verim ve Kaliteyi Yükseltmeye
Yönelik Bazı Yeni Uygulamalar. GIDA 30 (1): 3-9.
Tunçtürk Y, Yarımbatman S. 2005. Peynirde Proteoliz Tipine ve Oranına Etki Eden Faktörler.
GIDA 30 (1): 9-14.
Çınar İ, Çolakoğlu AS. 2005. Ön İşlem ve Depolama Koşullarının Portakal Kabuğu
Karotenoidlerinin Stabilitesi Üzerine Etkileri. GIDA 30 (1): 17-23.
Kaya A. 2005. Kalite Geliştirmede Deney Tasarımı ve Taguchi Yöntemi. GIDA 30 (1): 25-29.
Bayaz M, Mehenktaş C. 2005. Lipid Bazlı Biyoaktif Bileşikler. GIDA 30 (1): 31-36.
Dıraman H, Gündüz H, Demirci M. 2005. Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Bazı Sebze ve
Meyvelerde Nitrat ve Nitrit Miktarları Üzerinde Araştırmalar. GIDA 30 (1): 37-42.
Akalın AS, Ünal G. 2005. Probiyotikler ve Alerji. GIDA 30 (1): 43-48.
Benli H, Fenercioğlu H. 2005. Konserve Nar Kalitesi Üzerine Dolgu Sıvısı ve Depolama
Koşullarının Etkileri. GIDA 30 (1): 49-54.
69
Öner Z, Karahan AG, Aloğlu H. 2005. Starter Kültür Kullanılarak Yapılan Tulum Peynirlerinin
Bazı Özellikleri. GIDA 30 (1): 57-62.
Bozdoğan A, Ünal MÜ, Erten H, Cabaroğlu T. 2005. Öküzgözü ve Boğazkere Üzümleri
Karışımının Şaraba İşlenmesinde Cibre Fermantasyonu Süresinin Fenol Bileşikleri Üzerine
Etkisi. GIDA 30 (1): 63-69.
Vazgeçer B, Ulu H, Öztan A. 2005. Et ve Et Ürünlerinde Baharatın Antioksidan ve
Antimikrobiyal Aktivitesi. GIDA 30 (2): 75-81.
Yücel U, Altındişli A. 2005. Sultaniye Üzümlerinden Üretilen Ekolojik, Yarı Ekolojik ve
Konvansiyonel Şarapların Kimyasal Bileşimi ve Duyusal Nitelikleri. GIDA 30 (2): 83-88.
Şahan Y, Çelik G, Başoğlu F, Güçer Ş. 2005. Atomik Absobsiyon Spektrofotometresi İle
Zeytin Örneklerinde Demir, Bakır, Çinko ve Cıva Analizleri Örnek Hazırlama Basamağının
Optimizasyonu. GIDA 30 (2): 89-95.
Aras Hisar Ş, Hisar O, Yanık T, Kaya M. 2005. Depolama Sıcaklığı ve Modifiye Atmosferde
Ambalajlamanın Gökkuşağı Alabalığı Filetolarının Toplam Bakteriyel Yük ve Renk Değerleri
(L, A, B) Üzerine Etkileri. GIDA 30 (2): 97-102.
Şengül M, Keleş F. 2005. Patatesin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Depolama
Şartlarının Etkisi. GIDA 30 (2): 103-108.
Güreş H, Tunalıoğlu R, Karahocagil P, Aslan S. 2005. Türkiye Meyve Suyu Sanayinde
HACCP Sisteminin Uygulanabilirliği ve Meyve Suyu İhracatina Etkileri. GIDA 30 (2): 109-116.
Karaoğlu MM, Kotancılar HG. 2005. Ekmek İçi Yumuşaklığı Üzerine Kısmi Pişirme Yöntemi
ve Depolama Şartlarının Etkisi. GIDA 30 (2): 117-122.
Milci S, Yaygın H. 2005. Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Ekzopolisakkaritler ve Süt
Ürünlerindeki Fonksiyonları. GIDA 30 (2): 123-129.
Kurt Ş, Zorba Ö. 2005. Model Sistemde Farklı Tür Etlere Yağsız Süttozu ve Peyniraltı Suyu
Tozu İlavesinin Süspansiyon ve Emülsiyon pH’sı ve Protein Konsantrasyonu Üzerine Etkisi.
GIDA 30 (2): 131-138.
İçier F. 2005. Gıda İşlemede Alternatif Isıtma Yöntemi- Ohmik Isıtma. GIDA 30 (2): 139-143.
Kumcuoğlu S, Tavman Ş, Turgut A, Ergin B. 2005. Bazı Dondurma Karışımlarının Isıl
İletkenliklerinin Sıcaklıkla Değişiminin Belirlenmesi. GIDA 30 (3): 149-154.
Menteş Ö, Ercan R, Akçelik M. 2005. Türkiye’de Üretilen Ekşi Hamurlardan İzole Edilen
Lactobacillus Suşlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi. GIDA 30 (3): 155-164.
Tunçtürk Y, Özdemir M. 2005. Doğu Karadeniz Bölgesinde Üretilen ve Tüketime Sunulan
Golot Peynirinin Üretim Tekniği, Bazı Kimyasal, Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.
GIDA 30 (3): 167-172.
Kavas G, Kınık Ö. 2005. İnek Sütü ve Peynir Suyu Proteinindeki Esansiyel Amino Asitlerin
Beyin Fonksiyonları, Psikiyatrik Hastalıklar ve Süte Uygulanan Teknolojik Parametrelerle
Olan İlişkileri. GIDA 30 (3): 173-179.
Kılınççeker O, Küçüköner E. 2005. Gıdalarda Gamların Yenilebilir Film Olarak Kullanımı.
GIDA 30 (3): 181-186.
Karakaya M, Sarıçoban C, Caner C. 2005. Mekanik Ayrılmış Kanatlı Etlerinde HACCP
Modelinin Uygulanması. GIDA 30 (3): 187-191.
Yıldız Tiryaki G. 2005. Erken Hasatın Zeytinyağı Kalitesi Üzerine Etkileri. GIDA 30 (3): 193196.
Kabak B, Var I. 2005. Işınlamanın Küf Gelişimi ve Mikotoksin Kontrolü Üzerine Etkisi. GIDA
30 (3): 197-201.
70
Kurt Ş, Küçüköner E, Zorba Ö. 2005. Kesim Sonrası Sığır Etinde Meydana Gelen
Biyokimyasal Değişimler. GIDA 30 (3): 203-208.
Coşkun H, Uğur F. 2005. TEK-SÜT İşletmesine Süt Veren Üreticilerin Süt Üretim, Kullanım,
Pazarlama Durumları ve Sorunları. GIDA 30 (3): 209-217.
Erkul SK, Yalçın E, Çelik S, Köksel H. 2005. Askorbik Asit ve Yoğurmanın Hamurda ProteinKarbonhidrat Kompleksi Üzerine Etkisi. GIDA 30 (4): 221-227.
Koca N, Karadeniz F. 2005. Gıdalardaki Doğal Antioksidan Bileşikler. GIDA 30 (4): 229-236.
Çınar İ, Dayısoylu KS. 2005. Sağlık ve Beslenmede Sinbiyotikler. GIDA 30 (4): 239-244.
Kıralan M, Bayrak A. 2005. Bitkisel Yağların Stabilizasyonunda Doğal Antioksidanların Rolü.
GIDA 30 (4): 247-254.
İçier F, Yıldız H. 2005. Elektriksel Yöntemlerin Gıdaların Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri.
GIDA 30 (4): 255-260.
Tarakçı Z, Küçüköner E. 2005. Laktoz, Laktoz Türevleri ve Gıda Sanayinde Kullanımı. GIDA
30 (4): 261-267.
Yılmaztekin M, Erten H, Cabaroğlu T. 2005. Gıda Biyoteknolojisinde Aroma Maddelerinin
Süperkritik Akışkan Yöntemiyle Ekstraksiyonu. GIDA 30 (4): 269-274.
Kaya A. 2005. İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Bir Sektör Uygulaması. GIDA 30 (4): 275-280.
Koçyiğit A, Karaboz İ. 2005. İzmir’de Çeşitli Marketlerde Satışa Sunulan Tavuk ve Hindi
Etlerinde Staphylococcus aureus Aranması, Sayımı ve Tanımlanması. GIDA 30 (4): 281-285.
Güler Z, Enecür H. 2005. Draje Yüzeyinde Kullanılan Renklendiricilerin UV/ VIS
Spektrofotometre ile Kalitatif ve Kantitatif Olarak Belirlenmesi. GIDA 30 (4): 287-292.
Tosun H, Aktuğ Gönül Ş. 2005. Aside Adapte Edilen Salmonella typhimurium’un Bazı Meyve
Sularındaki Canlılığı. GIDA 30 (5): 297-302.
Çeviker Z, Ünal MÜ. 2005. Altıntop Suyundaki Acılığın Naringinaz Enzimi ile Giderilmesi.
GIDA 30 (5): 303-308.
İçier F, Tavman Ş, Ergin B. 2005. Maraş Usulü Dondurma Karışımının Elektriksel ve
Reolojik Özellikleri. GIDA 30 (5): 309-313.
Mercanoğlu B, Aytaç SA. 2005. İmmunomanyetik Ayırma Yöntem ile Gıdalardan Salmonella
spp. İzolasyonu. GIDA 30 (5): 315‑322.
Alkın E, Başoğlu F. 2005. Kanatlı Etlerinin İyonize Radyasyonla Muhafazası. GIDA 30 (5):
323-328.
Kabak B, Var I. 2005. Oligosakkaritlerin Probiyotik Bakterilerin Gelişimi ve Canlılığı Üzerine
Etkisi. GIDA 30 (5): 329-333.
Deryaoğlu A. 2005. Şalgam Suyu Üretiminde NaCl Yerine KCl Kullanarak Sodyum Miktarını
Azaltma Olanakları. GIDA 30 (5): 335-341.
Tunçtürk Y. 2005. Peynirde Hızlı Olgunlaştırma Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar. GIDA 30
(5): 343-348.
Batkan A, Kundakçı A. 2005. Soğukta Depolanan Starking Çeşidi Elma Kalitesine Ön
Bekleme Süresinin Etkisi. GIDA 30 (5): 349-355.
Yıldız Tiryaki G. 2005. Zeytinyağı Üretiminde HACCP Uygulamasının Önemi ve
Kazandıracakları. GIDA 30 (5): 357‑359.
Tarakçı Z, Küçüköner E. 2005. Süt ve Süt Ürünlerinin Demir İçeriği Yönünden
Zenginleştirilmesi. GIDA 30 (6): 363-368.
71
Kurt Ş, Zorba Ö. 2005. Kitin (Chitin), Kitosan (Chitosan) ve Türevlerinin Gıdalarda Kullanım
Olanakları. GIDA 30 (6): 371-378.
Güler Z. 2005. Doğu Karadeniz Bölgesinde Üretilen Balların Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri.
GIDA 30 (6): 379-384.
Yılmaz L, Kurdal E. 2005. Peynir Muhafazasında Kullanılan Doğal Bir Antimikrobiyal:
Natamisin. GIDA 30 (6): 385-388.
Arı Bayrak E, Karakaya M, Sarıçoban C. 2005. Farklı Bitkisel Enzimlerin Piliç Bagetlerinin
Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. GIDA 30 (6): 389-394.
Kocak C, Aydemir S, Seydim ZB. 2005. Önemli Bazı Türk Peynirlerinin Proteoliz Düzeyleri.
GIDA 30 (6): 395-398.
Yaralı A, Öztan A. 2005. Farklı Hayvan Türlerine Ait Karkas Etlerinin ve Mekanik Sıyrılmış
Etlerin, Kimyasal Yapılarına ve SDS-PAGE Yardımıyla Saptanan Protein Profillerine Göre
Belirlenmesi. GIDA 30 (6): 401-407.
Doğan Halkman HB, Yücel PK. 2005. Gıdalarda
Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri. GIDA 30 (6): 409-416.
Radyasyon
Uygulamalarının
Başyiğit G, Karahan AG, Çakmakçı ML. 2005. Probiyotik Olma Özelliği Taşıyan Laktik Asit
Bakterilerinin Dondurma Üretiminde Kullanılması. GIDA 30 (6): 419-424.
Tamer CE, Karaman B, Aydoğan N. 2005. Aseptik Elma Suyu Üretiminde HACCP
Uygulamaları. GIDA 30 (6): 425-430.
2006 Yılı 31. Cilt
Sarıoğlu T, Öner Z. 2006. Yenilebilir Filmlerin Kaşar Peynirinin Kaplanmasında Kullanılma
Olanakları ve Peynir Kalitesi Üzerine Etkileri. GIDA 31 (1): 3-10.
Yazıcı F, Dervişoğlu M. 2006. Yağ Yerine Kullanılan Maddeler ve Süt Ürünlerinde
Uygulamaları. GIDA 31 (1): 11-19.
Şenel E, Gürsel A, Yaman Ş, Tamuçay B. 2006. Set Tipi Yoğurdun Bazı Nitelikleri Üzerine
Biyokoruyucu Kültür Kullanımının Etkisi. GIDA 31 (1): 21-26.
Ergönül B, Kundakçı A. 2006. Kanatlı Eti Dönerlerinin Üretimi, Depolanması ve Tavuk
Dönerlerinin Dondurarak Depolama Sırasındaki Kalite Değişimleri. GIDA 31 (1): 29-34.
Demirel NN, Karapınar M. 2006. İzmir İlinde Satılan Bazı Peynirlerde S. aureus
Enterotoksinlerinin ELISA Yöntemi ile Belirlenmesi. GIDA 31 (1): 37-41.
Ertugay MF. 2006. Ambalajlama İşleminin Ekmeğin Su Aktivitesi Üzerine Etkisi. GIDA 31 (1):
43-47.
Eskigün S, Bayrak A. 2006. Bazı Gıdalarda Kafein ve Teobromin Düzeyleri. GIDA 31 (1): 4957.
Evrensel SS, Yüksek N, Temelli S. 2006. Bursa’da Tüketime Sunulan Bazı Gıdalarda
Yersinia enterocolitica ‘nın Varlığının Araştırılması. GIDA 31 (1): 59-63.
Biricik GF, Başoğlu F. 2006. Bazı Zeytin Çeşitlerinin (Samanlı, Domat, Manzanilla, Ascolana)
Mineral Madde Miktarlarının Belirlenmesi. GIDA 31 (2): 67-75.
Cabaroğlu T, Erten H, Ünal MÜ, Bozdoğan A. 2006. Cibre Fermantasyonu Süresinin
Öküzgözü ve Boğazkere Üzümlerinden Karıştırılarak Elde Edilen Şarapların Fenol Bileşikleri
ve Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 31 (2): 77-85.
Kumcuoğlu S, Tavman Ş. 2006. Milföy Hamurunun Isıl Yayınım Katsayısının Sıcaklıkla
Değişiminin Belirlenmesi. GIDA 31 (2): 87-92.
72
Güven M, Karaca OB, Saydam IB, Cadun C. 2006. Yarı Sert Keçi Peynirinin Özellikleri
Üzerine Starter Kültür Oranının ve Pıhtının Isıtılmasının Etkileri (İngilizce). GIDA 31 (2): 9399.
Tamer CE, Karaman B. 2006. Greyfurt Suyu ve İlaçlarla Etkileşimi. GIDA 31 (2): 101-106.
Palamutoğlu R, Karakaya M, Sarıçoban C. 2006. Taze ve Dondurulmuş Sığır Longissimus
dorsi Kaslarının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Bromelin, Ficin ve Papain Enzimlerinin
Etkisi. GIDA 31 (2): 109-116.
Küçüköner E, Tarakçı Z. 2006. Yağ İçeriği Azaltılmış Peynirlerde Starter Kültür ve Enzim
Kullanımı. GIDA 31 (2): 117-121.
Yücel PK, Doğan Halkman HB. 2006. DEFT Yöntemi ile Gıdalarda Mikroorganizma Yükünün
Belirlenmesi. GIDA 31 (2): 123-129.
Koçan D, Halkman AK. 2006. Listeria monocytogenes & Listeriozis. GIDA 31 (3): 133-140.
Ertaş N, Bilgiçli N, Türker S. 2006. Aktif Soya Unu, Glukoz Oksidaz ve Lipaz Enzim
Katkılarının Un, Hamur ve Ekmek Özelliklerine Etkisi. GIDA 31 (3): 143-149.
Gürsel A, Pamuk Ü, Şenel E, Şanlı E. 2006. Kremanın Dondurularak Muhafazası Üzerine Bir
Araştırma. GIDA 31 (3): 151-157.
Yücel Şengün İ, Karapınar M. 2006. Bazı Sebzelere İnokule Edilen Salmonella
typhimurium’un Limon Suyu ve Sirke ile İnaktivasyonu. GIDA 31 (3): 161-167.
Karakaş R, Korukluoğlu M. 2006. Geleneksel Bir Peynirimiz: Sepet Peynirinin Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 31 (3): 169-172.
Küçüköner E. 2006. Yeni Ürün Geliştirmede Gıda Katkı Maddelerinin Fonksiyonları ve
Önemi. GIDA 31 (3): 175-181.
Güven M, Saydam İB, Karaca OB. 2006. Kazeinat Kullanımının Beyaz Peynir Randımanı ve
Özellikleri Üzerine Etkileri. GIDA 31 (4): 187-194.
Tamer CE, Karaman B. 2006. Gıdalarda Akrilamid Oluşumu ve İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri. GIDA 31 (4): 195-199.
Öz F, Kaya M. 2006. Isıl İşlem Uygulanmış Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik
Aminler. GIDA 31 (4): 201-207.
Gürsoy N, Biçici M. 2006. Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Yerfıstıklarında Hasat, Kurutma
ve Depolama Kademelerinde Aflatoksin Oluşumu. GIDA 31 (4): 209-215.
Kesenkaş H, Gürsoy O, Kınık Ö, Akbulut N. 2006. Süt ve Süt Ürünlerinin Raf Ömürlerinin
Biyolojik Koruma ile Uzatılması: Koruyucu Kültürler. GIDA 31 (4): 217-223.
Koçak C, Avşar YK, Tamuçay B. 2006. Ayran Üretim Metotları Üzerine Karşılaştırmalı Bir
Çalışma. GIDA 31 (4): 225-231.
Baloğlu Z, BayrakA. 2006. Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH)’lardan Benzo(A)Pirenin
Sızma, Riviera ve Prina Zeytinyağlarında Belirlenmesi. GIDA 31 (5): 139-151.
Kılıç M, Evranuz EÖ. 2006. Gıdalarda Camsılığa Geçiş ve Kalite İlişkisi. GIDA 31 (5): 153157.
Ünal G, Akalın AS. 2006. Koroner Kalp Hastalığında Süt ve Ürünlerinin Önemi. GIDA 31 (5):
159-166.
Tosun H, Aktuğ Gönül Ş. 2006. Aside Adapte Edilen Escherichia coli O157:H7’nin Bazı
Asidik GIDAlardaki Canlılığı (İngilizce). GIDA 31 (5): 167-173.
Kılıç B, Aşkın OO. 2006. Amonyak ve Sodyum Eritorbat Uygulamalarının Hindi Etinde
Görülen Pembeleşme Problemi Üzerine Etkileri (İngilizce). GIDA 31 (5): 175-182.
73
Dikici N, Bilgiçli N, Elgün A, Ertaş N. 2006. Unun Ekmekçilik Kalitesi ile Farklı Metotlarla
Ölçülen Hamur Reolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. GIDA 31 (5): 185-191.
Terzi G, Çelik TH. 2006. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Bazı Gıdalarda Bulunuşu ve
İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. GIDA 31 (6): 295-301.
Demir MK, Elgün A, Bilgiçli N. 2006. Sıvı Ferment Yöntemi ile Ekmek Üretiminde Kullanılan
Maya (Saccharomyces cerevisiae) Performansına Katkı Maddeleri ve Ortam Şartlarının
Etkisi. GIDA 31 (6): 303-310.
Şanlıdere H, Öner Z. 2006. Süt Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonları.
GIDA 31 (6): 311-317.
Korukluoğlu M, İrkin R, Sertel S. 2006. Salmonella ve Shigella Türlerinin Gelişmesini
Engelleyen Tıbbi Bitkiler ve Esansiyel Yağlar. GIDA 31 (6): 319-324.
Yıldız Turp G, Serdaroğlu M. 2006. Et Ürünlerinde Bitkisel Yağların Kullanımı. GIDA 31 (6):
327-332.
Erdem YK, Yüksel Z. 2006. Rennetlenmede Yağ Globüllerinin Varlığında Süt Proteinlerinin
Hidrofobik Etkileşimleri Üzerine Ultrafiltrasyonun Etkisi. GIDA 31 (6): 333-340.
2007 Yılı 32. Cilt
Özbey F, Topçu A, Saldamlı İ. 2007.Probiyotik Yoğurt Üretiminde Soya Sütü Kullanımının
Yoğurdun Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi. GIDA 32 (1): 3-11.
Bakır E, Türker N, İstanbullu Ö. 2007. Türkiye’de Ticari Meyve Suyu Üretiminde Kullanılan
Şeftalilerin Kimyasal Bileşimi: Şeker, Organik Asitler ve Aminoasitler (İngilizce). GIDA 32 (1):
15-23.
İşleten M, Yüceer YK, Yılmaz E, Mendeş M. 2007. Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Olan
Yaklaşımını ve Satın Almalarını Etkileyen Faktörler (İngilizce). GIDA 32 (1): 25-32.
Özçakmak S, Dervişoğlu M. 2007. Fındıkta Aflatoksin Oluşumuna Etkili Faktörler, Avrupa
Birliğinin Limit Değerlerle İlgili Düzenlemeleri ve Türk Fındığı İhracatına Etkileri. GIDA 32 (1):
33-40.
Tangüler H, Cabaroğlu T, Erten H. 2007. Biralarda İstenmeyen Aroma Bileşikleri ve Oluşum
Mekanizmaları. GIDA 32 (1): 43-49.
Karaoğlu MM, Kotancılar HG. 2007. Transgenik Tahıllar. GIDA 32 (1): 51-59.
Dıraman H. 2007. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Çeşitli Sistemlerle Üretilmiş Natürel
Zeytinyağlarında Oksidatif Stabilite ve Serbest Asitlik Düzeyi Üzerine Çalışmalar. GIDA 32
(2): 63-74.
Öztekin L, Başoğlu F. 2007. Şeftali Nektarı İşleme Teknolojisi Basamaklarında Diazinon
Kalıntısı Saptanması. GIDA 32 (2): 75-80.
Köten M, Ünsal AS. 2007. Şanlıurfa Yöresine Özgü Tırnaklı ve Açık Ekmeklerin Geleneksel
Üretim Yöntemleri. GIDA 32 (2): 81-85.
Kumcuoğlu S, Tavman Ş. 2007. Pizza ve Milföy Hamurlarının Özgül Isılarının Belirlenmesi.
GIDA 32 (2): 87-90.
Sofu A, Demir N, Ekinci FY. 2007. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Alanında Yapay Zekâ
Uygulamaları. GIDA 32 (2): 93-99.
Sezen F, Koçak C, Yıldız F. 2007. Protein Esaslı Yağ İkame Maddesi Kullanımının Yağsız
Yoğurdun Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 32 (2): 101-108.
74
Karagöz Z, Candoğan K. 2007. Et Teknolojisinde Antimikrobiyal Ambalajlama. GIDA 32 (3):
113-122.
Kamber U, Şireli UT. 2007. Surke’nin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Nitelikleri. GIDA
32 (3): 123-127.
Özdemir F, Gölükcü M. 2007. Susam Kavrulmasında Farklı Mikrodalga Uygulamalarının
Tahin Rengi Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 32 (3): 129-135.
Erginkaya Z, Yurdakul NE, Karakaş A. 2007. Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis
‘in Starter ve Probiyotik Kültür Özellikleri. GIDA 32 (3): 137-142.
Karabıyıklı Ş, Karapınar M. 2007. Kopanisti Peynirinin Fermentasyonunda Rol Oynayan
Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması. GIDA 32 (3): 143-149.
Polat G, Halkman AK. 2007. Bebek Mamalarında Enterobacter sakazakii ve Önemi. GIDA 32
(3): 151-161.
Ünal MÜ, Erten H, Bozdoğan A, Özdemir G, İncesesli İ, Cabaroğlu T, Tangolar S, Canbaş A.
2007. Pozantı Yöresinde Yetiştirilen Bazı Siyah Üzüm Çeşitlerinin Kırmızı Şarap Üretimine
Uygunlukları Üzerine Bir Araştırma. GIDA 32 (4): 165-172.
İşleten M, Uysal Pala Ç, Karagül Yüceer Y. 2007. Ezine Peynirinin Mineral Madde İçeriği.
GIDA 32 (4): 173-179.
Coşge B, Gürbüz B, Kıralan M. 2007. Metanol Uygulamalarının Ayçiçeği (Helianthus annuus
L.)’nin Yağ ve Yağ Asitleri Bileşimine Etkileri. GIDA 32 (4): 181-186.
Bilir Ormancı FS. 2007. Süt Ürünlerinin Ambalajlanmasında PVC Malzemenin Kullanımı ve
Migrasyon. GIDA 32 (4): 187-193.
Karaoğlu MM. 2007. Organik Ekmek. GIDA 32 (4): 195-203.
Güneş Altuntaş E, Özçelik F. 2007. Killer Özellikli Mayaların Etki Mekanizmaları ve
Endüstride Yol Açtıkları Sorunlar. GIDA 32 (4): 205-212.
Dıraman H. 2007. Zeytin Sineği (Bactrocera oleae GML.) Zararlısının Zeytinyağının Yağ
Asitleri Bileşimi Üzerine Etkisi. GIDA 32 (5): 219-226.
Yentür G, Er B, Beşer Ö, Bayhan Öktem A. 2007. Türkiye'de Üretilen Siyah Çayların Türk
Gıda Kodeksine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (İngilizce). GIDA 32 (5):
227-233.
Güler Z, Şanal H. 2007. Doğum Sonrası On Gün Süresince Avasi Koyun Kolostrumunda
İnorganik Maddeler ve Renk Değerlerindeki Değişimler (İngilizce). GIDA 32 (5): 235-240.
Dervişoğlu M, Aydemir O, Yazıcı F. 2007. Peynir Yapımında Kullanılan Pıhtılaştırıcı Enzimler
ve Kazein Fraksiyonları Üzerine Etkileri. GIDA 32 (5):
Tangüler H, Yağmur G, Erten H. 2007. Mitokondriyal Mutantların Bira Aroma Maddeleri
Üzerine Etkisi. GIDA 32 (5): 251-257.
Alkan R. 2007. Doğal Bitki Antibiyotiği: Resveratrol. GIDA 32 (5): 259-262.
Bozdoğan A, Erten H, Ünal MÜ, Özdemir G, Cabaroğlu T, Tangolar S, Canbaş A. 2007.
Pozantı'da Yetiştirilen Bazı Beyaz Üzüm Çeşitlerinin Şarap Üretimine Uygunlukları Üzerinde
Bir Araştırma. GIDA 32 (6): 269-275.
Demir MK, Elgün A, Bilgiçli N. 2007. Ekmek Yapımda Likit Ferment Sisteminin
Mekanizasyonu Üzerine Bir Araştırma. GIDA 32 (6): 277-286.
Yüksel Z, Erdem YK. 2007. Gıda Endüstrisinde Transglutaminaz Uygulamaları: 1. Enzimin
Genel Özellikleri. GIDA 32 (6): 287-292.
Yemiş O, Artık N. 2007. Glukosinolatlar ve İnsan Sağlığı. GIDA 32 (6): 293-303.
75
Gerçekaslan KE, Kotancılar HG, Karaoğlu MM. 2007. Ekmek Bayatlaması ve Bayatlama
Derecesini Ölçmede Kullanılan Yöntemler-1. GIDA 32 (6): 305-315.
Tetik N, Erbaş M, Turhan İ. 2007. Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Fitosteroller. GIDA 32
(6): 317-324.
2008 Yılı 33. Cilt
Avşar YK, Koçak C, Tamuçay B. 2008. Basınçlı Karbondiosit Uygulamasının Ayranın Kalite
Kriterleri Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 33 (1): 3-9.
Yücel U, Üren A. 2008. Şarapların Histamin ve Tiramin İçerikleri Üzerinde Hasat Zamanı ve
Bentonit İşleminin Etkisi (İngilizce). GIDA 33 (1): 11-18.
Karaağaoğlu N, Karabudak E, Yavuz S, Yüksek O, Dinçer D, Tosunbayraktar G, Eren FH.
2008. Çeşitli Ekmeklerin Protein, Yağ, Nem, Kül, Karbonhidrat ve Enerji Değerleri. GIDA 33
(1): 19-25.
Gerçekaslan KE, Kotancılar HG, Karaoğlu MM, Ertugay MF. 2008. Ekmek Bayatlaması ve
Bayatlama Derecesini Ölçmede Kullanılan Yöntemler: 2. GIDA 33 (1): 27-34.
Yılmaztekin M, Cabaroğlu T, Erten H. 2008. Biyoteknolojik Yollarla Aroma Maddelerinin
Üretimi. GIDA 33 (1): 35-41.
Durgun T. 2008. Malt Ekstraktı Üretimi ve Değerlendirilmesi. GIDA 33 (1): 43-51.
Okur ÖD, Artan E, Soyyiğit H, Güzel Seydim Z. 2008. Fonksiyonel Özellikleri Geliştirilmiş
Yoğurt Üretimi. GIDA 33 (2): 57-67.
Tunçel NB, Yılmaz N. 2008. Çanakkale’de Yaygın Olarak Tarımı Yapılan Yazlık Buğday
Çeşitlerinin Kalite Özellikleri Üzerine Çeşit ve Çevre Faktörlerinin Etkisi. GIDA 33 (2): 69-73.
Şimşek B, Uraz T. 2008. Koyun ve İnek Sütü Karışımından Yapılan Beyaz Peynirlerde Süt
Türü Oranının Belirlenmesi. GIDA 33 (2): 75-82.
İrkin R, Vapur Eren U. 2008. Bazı Probiyotik Bakterilerin Süt Ürünlerinde Oluşturduğu
Konjuge Linoleik Asidin Sağlık Yönünden Önemi. GIDA 33 (2): 83-89.
Yağmur G, Tangüler H, Erten H. 2008. Mitokondri ve Mitokondriyal Mutasyonun Bira Kalitesi
Üzerine Etkisi. GIDA 33 (2): 91-96.
Çam Ş, Kılıç M. 2008. Fındık Ürünlerinde Acılaşma ve Etkili Faktörler. GIDA 33 (2): 97-105.
Dıraman H, Saygı H, Hışıl Y. 2008. Yağ Asitleri Bileşimine Göre İzmir İli Natürel
Zeytinyağlarında Kemometrik Sınıflandırma. GIDA 33 (3): 109-115.
Sarıkaya R, Elçin AE, Mutluer B, Selvi M, Erkoç F. 2008. Ankara Piyasasından Temin Edilen
Sofralık Siyah Zeytin Salamuralarının Mikrobiyolojik Analizi. GIDA 33 (3): 117-122.
Hameş Kocabaş EE, Yeşil Çeliktaş Ö, İşleten M, Vardar Sukan F. 2008. Çam Kabuğu
Ekstresinin Antimikrobiyal Aktivitesi ve Pişmiş Etteki Uygulamasının Değerlendirilmesi
(İngilizce). GIDA 33 (3): 123-127.
Küçükçetin A, Milci S. 2008. Staphylococcus aureus ile Kontamine Olan Peynirlerden
Kaynaklanan Gıda Zehirlenmeleri. GIDA 33 (3): 129-135.
Çalıkoğlu E, Bayrak A. 2008. Siyah Çayda Aroma Maddelerinin Oluşumu. GIDA 33 (3): 137142.
Yüksel Z, Erdem YK. 2008. Gıda Endüstrisinde Transglutaminaz Uygulamaları: 2. Enzimin
Gıda Süreçlerinde Kullanım Olanakları. GIDA 33 (3): 143-149.
76
Er B, Bayhan Öktem A, Yentür G. 2008. Ankara Bölgesinde Tüketime Sunulan Türk Beyaz
Peynirlerinde Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Saptanması (İngilizce). GIDA 33 (4): 153-157.
Küçükçetin A, Şık B, Demir M. 2008. Bazı Ticari Süt Ürünlerindeki Sodyum Benzoat,
Potasyum Sorbat, Nitrat ve Nitritin Belirlenmesi. GIDA 33 (4): 159-164.
Erbay Z, İçier F. 2008. Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Kuruma Kinetiğinin
İncelenmesi. GIDA 33 (4): 165-173.
Kuleaşan Ş, Tekin A, Özçelik S. 2008. Genetiği Değiştirilmiş Tohum Yağları ve Özellikleri.
GIDA 33 (4): 175-182.
Kart Gündoğdu A, Karahan AG. 2008. Nutrigenomik Teknolojileri. GIDA 33 (4): 183-191.
Dertli E, Akın N. 2008. Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları: 1. Genel Bilgiler. GIDA 33 (4):
193-201.
Mercanoğlu Taban B, Aytaç SA. 2008. Tavuk Etlerinden Salmonella spp. Belirlenmesine
Yönelik Hızlı Bir Yöntem. GIDA 33 (5): 205-211.
Şakıyan Demirkol Ö, Şumnu G, Şahin S. 2008. Farklı Fırınlarda Pişirilen ve Farklı
Formülasyonlara Sahip Keklerin Gözeneklilik ve Gözenek Boyutu Dağılımlarının Görüntü
Analiz Yöntemi ile İncelenmesi. GIDA 33 (5): 213-223.
Erge HS, Karadeniz F, Koca N, Soyer Y. 2008. Bezelyelerde Klorofil Degradasyonu ve Renk
Kaybı Üzerine Isıl İşlemin Etkisi (İngilizce) . GIDA 33 (5): 225-233.
Aydemir O, Dervişoğlu M, Temiz H, Yazıcı F. 2008. Süt Alkali Proteinazı Plazmin. GIDA 33
(5): 235-240.
Nilüfer D, Boyacıoğlu D. 2008. Soya ve Soya Ürünlerinin Fonksiyonel Gıda Bileşenleri. GIDA
33 (5): 241-250.
Ekici L, Sağdıç O. 2008. Serbest Radikaller ve Antioksidan Gıdalarla İnhibisyonu. GIDA 33
(5): 251-260.
Er B, Bayhan Öktem A, Yentür G. 2008. Ankara Bölgesinde Tüketime Sunulan Türk Beyaz
Peynirlerinde Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Saptanması. GIDA 33 (5): 261-266.
Kumcuoğlu S, Tavman Ş, Yıldırım C, Çetin D. 2008. Yeşil Zeytinlerin Kurumasında
Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi. GIDA 33 (6): 269-273.
İçöz A, Demirkol O, Mehmetoğlu A, Mehmetoğlu Ç. 2008. Çeşitli Gıda Boyalarının Hücre
Canlılığı Üzerine Etkisinin MTS Testi Kullanılarak Belirlenmesi. GIDA 33 (6): 275-279.
Gölükcü M, Tokgöz H, Kıralan M. 2008. Ülkemizde Yetiştirilen Önemli Nar (Punica granatum)
Çeşitlerine Ait Çekirdeklerin Bazı Özellikleri. GIDA 33 (6): 281-290.
Gül H, Dizlek H. 2008. Pentozanların Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerine Etkileri. GIDA 33
(6): 291-295.
Bozdoğan Konuşkan D, Altan A. 2008. Zeytin ve Zeytinyağında Doğal Olarak Bulunan
Biyoaktif Bileşikler ve Fizyolojik Etkileri. GIDA 33 (6): 297-302.
Dertli E, Akın N. 2008. Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları: 2. Çiğ ve Pastörize Süt. GIDA
33 (6): 303-310.
Karabıyıklı Ş, Karapınar M. 2008. Kopanisti Peynirinin Fermentasyonunda Rol Oynayan
Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması. GIDA 33 (6): 311-318.
77
2009 Yılı 34. Cilt
Şenses Ergül Ş, Özbaş ZY. 2009. Seçici Özellikteki Farklı Besiyerlerinin Bazı Mayaların
Meyveli Yoğurttan Geri Kazanımları Amacı ile Karşılaştırılmaları (İngilizce). GIDA 34 (1): 5-9.
Işıksal S, Soyer A, Ercan R. 2009. Sucuk ve Pastırmanın Desorpsiyon İzotermlerine
Sıcaklığın Etkisi. GIDA 34 (1): 11-20.
Kola O, Kaya C, Özer MS, Altan A. 2009. Altıntop Dilim Konservesi Üretiminde Enzim
Kullanımı: 1. Kabuk Soyma. GIDA 34 (1): 21-28.
İşleroğlu H, Dirim SN, Kaymak Ertekin F. 2009. Gluten İçermeyen, Hububat Esaslı Alternatif
Ürün Formülasyonları ve Üretim Teknolojileri. GIDA 34 (1): 29-36.
Gül H, Dizlek H. 2009. Pentozanların Kimyasal Bileşimleri ve Yapıları. GIDA 34 (1): 37-42.
Ertekin B, Okur ÖD, Güzel Seydim Z. 2009. Peynirde Aminoasit Katabolizması ile Lezzet.
GIDA 34 (1): 43-50.
Kılıç K, Baş D, Boyacı İH. 2009. Optimum Yapay Sınır Ağı Yapısının Belirlenmesinde Kolay
Bir Yaklaşım (İngilizce). GIDA 34 (2): 73-81.
Öz AT, Eriş A. 2009. Kontrollü Atmosfer (KA) ve Normal Atmosfer (NA) Koşullarında
Depolamanın Farklı Zamanlarda Derilen“Hayward” (Actinidia deliciosa) Kivi Çeşidinin Kalite
Değişimine Etkisi. GIDA 34 (2): 83-89.
Yüksekdağ ZN, Beyatlı Y. 2009. Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik, Biyokimyasal,
Plazmit DNA ve Protein Profil Özelliklerinin İncelenmesi. GIDA 34 (2): 91-98.
Demir MK, Elgün A, Argun MŞ. 2009. Sütçülük Yan Ürünlerinden Peynir Altı, Yayık Altı ve
Süzme Yoğurt Suları Katkılarının Bazı Ekmek Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma.
GIDA 34 (2): 99-106.
Acar Soykut E, Tunail N. 2009. Süt Endüstrisinde Sorun Yaratan Termofilik Fajlar. GIDA 34
(2): 107-113.
Çalıkoglu E, Bayrak A. 2009. Çay İşleme Sırasında Aroma Maddelerindeki Değişim. GIDA 34
(2): 115-119.
Dertli E, Akın N. 2009. Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları: 3. Çeşitli Süt Ürünleri. GIDA 34
(2): 121-130.
Güler Z, Taşdelen A, Şenol H, Kerimoğlu N, Temel U. 2009. Statik Tepe Boşluğu-Gaz
Kromatografik Metot Kullanılarak Set Tip Yoğurtlarda Uçucu Bileşenlerin Belirlenmesi
(İngilizce) . GIDA 34 (3): 137-142.
Yıldız Tiryaki G, Akbay C. 2009. Kahramanmaraş’ta Dondurma Tüketim Alışkanlığı. GIDA 34
(3): 143-148.
Kola O, Kaya C, Özer MS, Altan A. 2009. Altıntop Dilim Konservesi Üretiminde Enzim
Kullanımı. GIDA 34 (3): 149-156.
Dıraman H, Çam M, Özder Y. 2009. Yerli ve Yabancı Kökenli Bazı Zeytinyağlarının Trigliserit
Düzeylerine Göre Kemometrik Sınıflandırılması. GIDA 34 (3): 157-164.
Gün İ, Ekinci FY. 2009. Biyofilmler: Yüzeylerdeki Mikrobiyal Yaşam. GIDA 34 (3): 165-173.
Tavman Ş, Kumcuoğlu S, Akkaya Z. 2009. Bitkisel Ürünlerin Atıklarından Antioksidan
Maddelerin Ultrason Destekli Ekstraksiyonu. GIDA 34 (3): 175-182.
Şenses Ergül Ş, Özbaş ZY. 2009. Şarap Fermantasyonlarında Endojen Çoklu Starter
Kültürlerin Kullanılma Olanakları. GIDA 34 (3): 183-191.
Meral R, Doğan İS. 2009. Fonksiyonel Öneme Sahip Doğal Bileşenlerin Unlu Mamullerin
Üretiminde Kullanımı. GIDA 34 (3): 193-198.
78
Akın A, Özbalta N, Güngör A. 2009. Capsicum annuum’un Denge Nem İçeriği ve Sorpsiyon
İzotermlerine Uygun Denklemleri (İngilizce). GIDA 34 (4): 205-211.
Çelik Ş, Durmaz H, Şat İG, Şenocak G. 2009. Andız Pekmezi İçeren Set Tipi Yoğurtların
Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. GIDA 34 (4): 213-218.
Şengül M, Başlar M, Erkaya T, Ertugay MF. 2009. Ultrasonik Homojenizasyon İşleminin
Yoğurdun Su Tutma Kapasitesi Üzerine Etkisi. GIDA 34 (4): 219-222.
Dikbaş N, Kotan R, Dadaşoğlu F. 2009. İçme Sularından İzole Edilen Bakterilerin Tanısı ve
Yağ Asidi Metil Esterleri ile Antibiyotik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. GIDA 34
(4): 225-230.
Yetişemiyen A, Eren SÖ. 2009. Laktoz Kristalleşmesinin Fizikokimyası. GIDA 34 (4): 231237.
Bağder S, Özçelik F. 2009. Saccharomyces Dışındaki Mayaların Şarap Aromasına Etkileri.
GIDA 34 (4): 239-244.
Koç B, Sakin M, Balkır P, Kaymak Ertekin F. 2009. Yoğurt Tozu; İşleme Teknolojisi,
Depolama ve Kullanım Alanları. GIDA 34 (4): 245-250.
Acar Soykut E, Tunail N. 2009. Termofilik Faj Taksonomisi. GIDA 34 (4): 251-258.
Ekşi A, Özhamamcı İ. 2009. Nar Suyunun Kimyasal Bileşimi ve Tanı Değerleri (İngilizce).
GIDA 34 (5): 265-270.
Küçükakgül Ö, Koçak C, Sezen F, Yıldız F. 2009. Yağ İkame Maddesi Kullanılarak
(Litesse®Ultra™) Kurumadde Artırımının Yağsız Yoğurdun Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 34
(5): 271-278.
Bozkurt H, İçier F. 2009. UV-C ve Ultrason Önişlemlerinin Çilek Kalitesi Üzetine Etkileri.
GIDA 34 (5): 279-286.
Atayeter S, Terzioğlu E. 2009. Bir Su Ürünleri İşleme Tesisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Analizi Uygulaması. GIDA 34 (5): 287-293.
Doğan İS, Yıldız Ö. 2009. Ekmek Makinesinde Farklı Bileşen Seviyelerinin Ekmek Kalite
Özelliklerine Etkisi. GIDA 34 (5): 295-301.
Engin B, Güneşer O, Karagül Yüceer Y. 2009. Ultraviyole Işınlarının Sütün Mikrobiyal Kalitesi
Üzerine Etkisi. GIDA 34 (5): 303-308.
Gün İ, Güzel Seydim Z, Seydim AC. 2009. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Farklı Tipteki
Peynirlerin Bazı Niteliklerine Etkisi. GIDA 34 (5): 309-316.
Dizlek H, Özer MS, İnanç E, Gül H. 2009. Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench)
Bileşimi ve Gıda Sanayiinde Kullanım Olanakları. GIDA 34 (5): 317-324.
Çınar İ. 2009. Ozmotik Dehidrasyon, Mekanizması ve Uygulamaları. GIDA 34 (5): 325-329.
İrkin R, Korukluoğlu M. 2009. Gıda Kaynaklı Bir Patojen: Arcobacter. GIDA 34 (5): 331-335.
Yüksel Z, Erdem YK. 2009. Transglutaminaz ile İnek Sütü Protein Sisteminin Modifikasyonu
(İngilizce). GIDA 34 (6): 345-350.
Certel M, Erem F, Karakaş B. 2009. Farklı Depolama Koşullarında Normal ve Kepekli
Ekmeklerin Mikrobiyolojik Özellikleri, Su Aktivitesi ve Sünme Durumunun Değişimi. GIDA 34
(6): 351-358.
Baysal T, Ersus S, Apaydın E. 2009. Yenilebilir Mısır Zeini Filmi Kaplamanın Orta Nemli
Domates Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 34 (6): 359-366.
Güven M, Berkay Karaca O. 2009. Van ve Şırnak İllerinden Temin Edilen Kurutulmuş
Yoğurtların (Kurut) Bileşim Özellikleri. GIDA 34 (6): 367-372.
79
Karagül Yüceer Y, İşleten M, Mendeş M. 2009. Ezine Peyniri: 1. Aroma Karakterizasyonu.
GIDA 34 (6): 373-380.
Adıgüzel Çaylak B, Yücel U, Çetinkaya N. 2009. Farklı Bölgelerin Üzümlerinden Üretilen
Türk Şaraplarında Resveratrol Düzeyleri. GIDA 34 (6): 381-386.
Dıraman H, Özdemir D, Gündüz HH, Demirci M. 2009. Trakya Bölgesinde Üretilen Çeşitli Süt
Ürünlerinin Nitrat ve Nitrit Düzeylerine Göre Kemometrik Yöntemlerle Sınıflandırılması. GIDA
34 (6): 387-394.
Yıldız Ö, Doğan İS. 2009. Kimyasal Kabartılan Ürünlerde Kabartma Asitlerinin Fonksiyonel
Özellikleri. GIDA 34 (6): 395-401.
Dizlek H, Gül H. 2009. Kabartma Tozları ve Unlu Mamullerde Kullanımları. GIDA 34 (6): 403410.
İnanç AL, Çınar İ. 2009. Alternatif Doğal Tatlandırıcı: Stevya. GIDA 34 (6): 411-415.
2010 Yılı 35. Cilt
Yüksel Z, Erdem YK. 2010. Süt Proteinlerinin RP-HPLC ile Saptanması (İngilizce). GIDA 35
(1): 5-11.
Yemişçioğlu F, Bayaz M, Gümüşkesen AS. 2010. Hidrojene Yağların Fiziksel ve Kimyasal
Özelliklerine İşlem Koşullarının Etkisi: Pamuk Yağının Hidrojenasyon Sürecinin İncelenmesi
(İngilizce). GIDA 35 (1): 13-19.
Tuncel NB, Güneşer O, Engin B, Yaşar K, Zorba NN, Karagül Yüceer Y. 2010. Ezine Peyniri
II. Olgunlaşma Süresince Proteoliz Düzeyi. GIDA 35 (1): 21-26.
Çaylak Adıgüzel B, Çetinkaya N, Yücel U. 2010. Cabernet Sauvignon ve Merlot Şarapların
Resveratrol Düzeyleri ve Ekolojik Koşulların Etkileri. GIDA 35 (1): 27-32.
Çelik Ş, Cankurt H, Doğan C. 2010. Safran İlavesinin Sade Dondurmanın Bazı Özelliklerine
Etkisi. GIDA 35 (1): 33-39.
Dıraman H, Hışıl Y. 2010. Bazı Bitkisel (Zeytin, Fındık ve Karışım) Yağlara Baharat İlavesinin
Oksidatif Stabilite ve Yağ Asitleri Bileşenleri Üzerine Etkisi. GIDA 35 (1): 41-47.
Yentür G, Erdoğan Ş, Er B, Demirhan B, Bayhan Öktem A. 2010. Ankara Bölgesinde
Tüketime Sunulan Bazı GIDA Maddelerinde Sentetik Boya Düzeylerinin Araştırılması. GIDA
35 (1): 49-53.
Dinçer E, Kıvanç M, Karaca H. 2010. Biyokoruyucu Olarak Laktik Asit Bakterileri. GIDA 35
(1): 55-62.
Koç B, Kaymak Ertekin F. 2010. Yanıt Yüzey Yöntemi ve Gıda İşleme Uygulamaları. GIDA
35 (1): 63-70.
Demirok E, Kolsarıcı N. 2010. Et ve Ürünlerinde Konjuge Linoleik Asit ve Önemi. GIDA 35
(1): 71-77.
Kesmen Z, Yetim H, Şahin F. 2010. Sucukta Kullanılan Farklı Hayvan Türlerine ait Etlerin
PCR Tekniği ile Belirlenmesi (İngilizce). GIDA 35 (2): 81-87.
Aydın Ö, Bayındırlı L, Artık N. 2010. Havuçların Soyulmasının Matematiksel Analizi
(İngilizce). GIDA 35 (2): 89-95.
Güven M, Berkay Karaca O, Yaşar K. 2010. Düşük Yağ Oranlı Kahramanmaraş Tipi
Dondurma Üretiminde Farklı Emülgatörlerin Kullanımının Dondurmaların Özellikleri Üzerine
Etkileri. GIDA 35 (2): 97-104.
80
Kök Taş T, Güzel Seydim Z. 2010. Çeşitli Yağ İkame Maddeleri ve Probiyotik Kullanımının
Ayran Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. GIDA 35 (2): 105-111.
Tamuçay Özünlü B, Koçak C. 2010. Farklı İnkübasyon Sonu Asitliğinin Ayran Kalitesine
Etkisi. GIDA 35 (2): 113-119.
Koçan D, Halkman AK. 2010. Gıdalarda Lateral Akış Testi ile Listeria Analizi. GIDA 35 (2):
121-126.
Akoğlu A, Karahan AG, Çakmakçı ML, Çakır İ. 2010. Bakteriyel Selülozun Özellikleri ve Gıda
Sanayisinde Kullanımı. GIDA 35 (2): 127-134.
Karasu Yalçın S, Bozdemir MT, Özbaş ZY. 2010. Fermantasyon Yolu ile Sitrik Asit
Üretiminde Farklı Substrat Kaynaklarının Kullanılma Olanakları. GIDA 35 (2): 135-142.
İlyasoğlu H, El SN. 2010. Nanoemülsiyonlar: Oluşumları, Yapıları ve Kollodial Salınım
Sistemleri Olarak GIDA Sektöründe Kullanım Alanları. GIDA 35 (2): 143-150.
Ayana B, Turhan KN. 2010. Gıda Ambalajlamasında Antimikrobiyel Madde İçeren Yenilebilir
Filmler/ Kaplamalar ve Uygulamaları. GIDA 35 (2): 151-158.
Turkmen Erol N, Sarı F, Velioglu YS. 2010. Farklı Sınıf Türk Siyah Çaylarının Polifenol ve
Alkaloid İçerikleri İle Antioksidan Aktivitesi (İngilizce). GIDA 35 (3): 161-168.
Aydın Ö, Bayındırlı L, Artık N. 2010. Kabuk Soyma Yöntemlerinin Havuç Kalitesine Etkisi
(İngilizce). GIDA 35 (3): 169-175.
Öner Z, Karahan AG, Çakmakçı ML. 2010. Farklı Süt Çeşitleri ve Starter Kültürlerin Kefir
Üzerine Etkileri (İngilizce). GIDA 35 (3): 177-182.
Akbaş M, Cabaroğlu T. 2010. Ülkemizde Üretilen Bazı Üzüm Sirkelerinin Bileşimleri ve GIDA
Mevzuatına Uygunlukları Üzerine Bir Araştırma. GIDA 35 (3): 183-188.
Tamuçay Özünlü B, Koçak C. 2010. Süte Farklı Homojenizasyon Basınçları Uygulamanın
Ayran Kalitesine Etkisi. GIDA 35 (3): 189-195.
Güneş Altuntaş E, Ayhan K, Okcu G, Erkanlı K, Balcı MH, Sonakın ŞS. 2010. Çiğ Süt ve
Peynir Örneklerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyel Aktiviteleri. GIDA
35 (3): 197-203.
Yetim H, Öztürk İ, Törnük F, Sağdıç O, Hayta M. 2010. Yenilebilir Bitki ve Tohum Filizlerinin
Fonksiyonel Özellikleri. GIDA 35 (3): 205-210.
Özkoç SÖ. 2010. Kızılötesi ve Kızılötesi-Kombinasyon Isıtma Teknolojilerinin Gıda İşleme
Uygulamalarında Kullanımı. GIDA 35 (3): 211-218.
Tarhan Ö, Gökmen V, Harsa Ş. 2010. Nanoteknolojinin Gıda Bilim ve Teknolojisi Alanındaki
Uygulamaları. GIDA 35 (3): 219-225.
Akıllıoğlu HG, Yalçın E. 2010. Tahıl Protein Hidrolizatlarının Antioksidan Aktiviteleri. GIDA 35
(3): 227-233.
Arık Kibar EA, Gönenç İ, Us Mumsu F. 2010. Normal ve Yüksek Amiloz İçerikli Mısır
Nişastalarının Jelatinizasyonu (İngilizce). GIDA 35 (4): 237-244.
Baysal T, Ersus Bilek S, Apaydın E. 2010. Yenilebilir Mısır Zeini Filmi Kaplamanın Orta
Nemli Kayısı (Prunus Armenica L.) Kalitesine Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 35 (4): 245250.
İçier F, Bozkurt H. 2010. Süt ve Rekonstitüe Sütün Ohmik Isıtılmasının İncelenmesi: Reolojik
Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. GIDA 35 (4): 251-258.
Kılavuz M, Halkman AK. 2010. Gaz Oluşum Süresinin Belirlenmesi ile Gıdaların Hızlı
Mikrobiyolojik Analizi. GIDA 35 (4): 259-265.
81
Şenel E, Atamer M, Öztekin Ş. 2010. Yayıklama Parametrelerinin Yayık Ayranı ve Yayık
Tereyağının Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. GIDA 35 (4): 267-274.
Toker R, Gölükcü M, Tokgöz H, Tepe S. 2010. Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Önemli
Yenidünya (Eriobotrya Japonica) Çeşitlerinin Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Üzerine Bir Araştırma. GIDA 35 (4): 275-282.
Tarakçı Z, Dervişoğlu M, Temiz H, Aydemir O, Yazıcı F. 2010. Keş Peyniri Üzerine Derleme
(İngilizce). GIDA 35 (4): 283-288.
Yerlikaya O, Kınık Ö, Akbulut N. 2010. Peyniraltı Suyunun Fonksiyonel Özellikleri ve
Peyniraltı Suyu Kullanılarak Üretilen Yeni Nesil Süt Ürünleri. GIDA 35 (4): 289-296.
Ünal E, Erginkaya Z. 2010. Probiyotik Mikroorganizmaların Mikroenkapsülasyonu. GIDA 35
(4): 297-304.
Avcı A, Dönmez S. 2010. Siklodekstrinler ve Gıda Endüstrisinde Kullanımları. GIDA 35 (4):
305-312.
Acar Soykut E, Tunail N. 2010. Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus Virülent Fajlarının Morfolojik Karakterizasyonu (İngilizce). GIDA 35 (5):
317-323.
Güzeler N, Say D, Kaçar A. 2010. Laktasyon Dönemi Boyunca Saanen X Kilis Keçi Sütü
Bileşimindeki Değişimler (İngilizce). GIDA 35 (5): 325-330.
Uslu MK, Erbaş M, Turhan İ, Tetik N. 2010. Nişasta Miktarının ve Çöven Suyu İlavesinin
Lokumların Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. GIDA 35 (5): 331-337.
Tunçtürk Y, Andiç S, Ocak E. 2010. Homojenizasyon ve Pastörizasyonun Beyaz Peynir ve
Peyniraltı Suyu Bileşimine Etkisi. GIDA 35 (5): 339-345.
Erbay Z, Koca N, Üçüncü M. 2010. Hellim Peynirinin Bileşimi ile Renk ve Dokusal Özellikleri
Arasındaki İlişkiler. GIDA 35 (5): 347-353.
Tamuçay Özünlü B, Koçak C. 2010. Süte Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Ayran Kalitesine
Etkisi. GIDA 35 (5): 355-362.
Ünlütürk S, Baysal AH, Atılgan MR. 2010. UV-C Uygulamasının Sıvı Yumurta Beyazının
Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 35 (5): 363-369.
Güneşer O, Karagül Yüceer Y. 2010. Gıdalarda Aroma Maddelerinin Belirlenmesinde Gaz
Kromatografisi-Olfaktometri (GCO) Tekniklerinin Kullanılması. GIDA 35 (5): 371-378.
Karasu Yalçın S, Şenses Ergül Ş, Özbaş ZY. 2010. Moleküler Esaslı Yöntemlerin Gıda
Kaynaklı Mayaların Tanımlanmalarında Kullanılmaları. GIDA 35 (5): 379-386.
Çapanoğlu Güven E, Toydemir Otkun G, Boyacıoğlu D. 2010. Flavonoidlerin Biyoyararlılığını
Etkileyen Faktörler. GIDA 35 (5): 387-394.
Karaman S, Kayacier A. 2010. Kakao Tozu ile Aromatize Edilmiş Geleneksel Salep
İçeceğinin Reolojik Özellikleri (İngilizce). GIDA 35 (6): 397-401.
Kolsarıcı N, Candoğan K, Akoğlu İT. 2010. Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinde Donmuş
Depolamanın Lipitlerdeki Değişime Etkisi (İngilizce). GIDA 35 (6): 403-410.
Ersus Bilek S. 2010. Kurutulmuş Zeytin Yaprağından (Olea europaea L.) Toplam Fenoloik
Madde Ekstraksiyonu Üzerine Süre, Sıcaklık, Çözücü-Katı Oranı ve Çözücü
Kompozisyonunun Etkisi (İngilizce). GIDA 35 (6): 411-416.
Tetik N, Turhan İ, Karhan M, Öziyci HR. 2010. Keçiboynuzu Pekmezinin Karakteristiği ve 5Hidroksimetilfurfural İçeriği (İngilizce). GIDA 35 (6): 417-422.
Andiç S, Tunçtürk Y, Gençcelep H. 2010. Dondurarak Depolama ve Vakum Ambalajlamanın
Motal Peynirinde Lipoliz ve Organik Asit Değişimi Üzerine Etkisi. GIDA 35 (6): 423-430.
82
Demir MK, Elgün A, Avci A. 2010. Klasik ve Vakum Altında Spreylenerek Pişirme
Yöntemlerinin Akide Şekerinin Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. GIDA 35 (6):
431-438.
Kelebek H, Canbaş A. 2010. Hicaz Narı Şırasının Organik Asit Şeker ve Fenol Bileşikleri
İçeriği ve Antioksidan Kapasitesi. GIDA 35 (6): 439-444.
Başyiğit Kılıç G, Karahan AG. 2010. Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi ve
Laktik Asit Bakterilerinin Tanısında Kullanılması. GIDA 35 (6): 445-452.
Tangüler H, Erten H, Cabaroğlu T. 2010. Birada Bulunan Aroma Maddeleri. GIDA 35 (6):
453-460.
Seçkin AK, Baladura E. 2010. Gıdaların Muhafazasında Bakteriyosin ve Bakteriyofaj
Uygulamaları. GIDA 35 (6): 461-467.
2011 Yılı 36. Cilt
Uysal ÜD, Tunçel M, Tuncel NB. 2011. Bebek Mamalarında Bazı Vitamin Değişimlerinin
Kapiler Elektroforez ile İncelenmesi (İngilizce). GIDA 36 (1): 1-7.
Temiz A, Bağcı U, Özmen Toğay S. 2011. Değişik Dekontaminasyon Yöntemlerinin Yapraklı
Sebzelerde Mikrobiyel Yük Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 36 (1): 9-15.
Balkır P, Metin M. 2011. Kazein, Kazeinat ve Soya Proteini ile Hazırlanan Taklit Taze Kaşar
Peynirlerinin Fizikokimyasal ve Tekstürel Özellikleri (İngilizce). GIDA 36 (1): 17-24.
Tarı C, Özkan K, Oncu Ş, Avcı T. 2011. Değişik Ortam Komposizyonunda Rhizopus
oryzae’nin Poligalakturonaz Üretimi ile Pellet Morfolojisinin İlişkisi (İngilizce). GIDA 36 (1):
25-31.
İlyasoğlu H, Özçelik B. 2011. Memecik Zeytinyağlarının Biyokimyasal Karakterizasyonu.
GIDA 36 (1): 33-40.
Sözer Güzelcan M, El SN. 2011. Simidin Demir ve Çinko Mineralleriyle Zenginleştirilmesi ve
in vitro Mineral Biyoyararlılığının Saptanması. GIDA 36 (1): 41-47.
Ertugay MF, Başlar M. 2011. Gıdaların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesinde Yakın Kızılötesi
(NIR) Spektroskopisi. GIDA 36 (1): 49-54.
Karasu Yalçın S, Şenses Ergül Ş, Özbaş ZY. 2011. Peynir Mikroflorasındaki Mayaların
Önemi. GIDA 36 (1): 55-62.
Ketenoğlu O, Candoğan K. 2011. Düşük Sodyumlu Tuz Kullanımının Köftelerin Bazı
Özellikleri Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 36 (2): 63-69.
Kocatepe D, Turan H, Taşkaya G, Kaya Y, Erdem R, Erdoğdu F. 2011. Pişirme
Yöntemlerinin Karadeniz Hamsisinin (Engraulis Encrasicolus, Linnaeus 1758) Besin
Kompozisyonu Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 36 (2): 71-75.
Sungur B, Ercan R. 2011. Yüzey Tepki Metodu Kullanılarak Bazı Hidrokolloidler ve Yüzey
Aktif Maddenin Sert Buğday Unu Hamurunun Reolojik Özellikleri Üzerine Etkileri (İngilizce).
GIDA 36 (2): 77-82.
Okur ÖD, Güzel Seydim Z. 2011. Geleneksel Dolaz Peynirinin Üretim Yönteminin, Mikrobiyal
ve Uçucu Aroma Bileşen İçerikleriyle Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. GIDA 36 (2): 83-88.
Gamlı ÖF. 2011. Siyah ve Yeşil Çayın Nem Adsorpsiyon Özellikleri ve Sorpsiyon Isısı. GIDA
36 (2): 89-96.
Boran G. 2011. Bir Gıda Katkısı Olarak Jelatin: Yapısı, Özellikleri, Üretimi, Kullanımı ve
Kalitesi. GIDA 36 (2): 97-104.
83
Çakmak Demircigil G. 2011. Kızartma İşlemi İle İlgili Toksik Bileşiklerin Oluşumu, Filtrasyon
Yöntemleri ve Yasal Düzenlemeler. GIDA 36 (2): 105-112.
Ulusoy K, Karakaya M. 2011. Gıda Endüstrisinde Ultrasonik Ses Dalgalarının Kullanımı.
GIDA 36 (2): 113-120.
Yılmaz E, Aydeniz B. 2011. Hazır Gıda Restoranlarındaki Kızartma Yağ Kalitesinin Kantitatif
Değerlendirilmesi (İngilizce). GIDA 36 (3): 121-127.
Coskun F, Senoglu C. 2011. Farklı Oranlarda Kalsiyum Karbonat Kullanımının Yoğurdun
Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 36 (3): 129-135.
Ünal MÜ, Yabacı SN, Sener A. 2011. Polifenol Oksidazın Çay (Camellia sinensis)
Yaprağından Ekstraksiyonu, Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu (İngilizce). GIDA 36
(3): 137-144.
Baysal T, Demirdöven A, Rayman A. 2011. Üzüm Suyu Üretiminde Elektriksel Ön İşlem
Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri (İngilizce). GIDA 36 (3): 145-152.
Ertugay MF, Sallan S. 2011. Meyve ve Sebzelerde Vaks Uygulamaları. GIDA 36 (3): 153160.
Erkan Koç B, Özkan M. 2011. Gıda Endüstrisinde Kitosanın Kullanımı. GIDA 36 (3): 161168.
Poçan HB, Karakaya M, Ulusoy K. 2011. Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı.
GIDA 36 (3): 169-176.
Özçakmak S, Dervişoğlu M. 2011. Peynirlere Kontamine Olan Küflerin Bazı Esansiyel Yağlar
ile İnhibisyonu. GIDA 36 (3): 177-184.
Ünal MÜ, Taş C, Şener A. 2011. Domat Zeytini Polifenol Oksidazının Biyokimyasal
Özelliklerinin Belirlenmesi (İngilizce). GIDA 36 (4): 185-192.
Özdestan Ö, Üren A. 2011. Haşlama Parametrelerinin Turp Otunun (Raphanus
raphanistrum) Nitrat, Nitrit Düzeyleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkileri (İngilizce). GIDA 36
(4): 193-200.
Gamlı ÖF. 2011. Konveksiyonal Kurutmada Domates Dilimlerinin Kurutma Karakteristikleri
ve Efektif Nem Yayılım Değeri (İngilizce). GIDA 36 (4): 201-208.
Demir MK, Elgün A, Elgün MS. 2011. Farklı Tip Unlara Ozon Uygulamasının, Un, Hamur ve
Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi. GIDA 36 (4): 209-216.
Şanlı T, Sezgin E, Şenel E, Benli M. 2011. Geleneksel Yöntemle Ayran Üretiminde
Transglutaminaz Kullanımının Ayranın Özellikleri Üzerine Etkileri. GIDA 36 (4): 217-224.
Şahin Ercan S, Soysal Ç. 2011. Ultrasonun Gıdalarda ve Enzimlerin İnaktivasyonunda
Kullanılması. GIDA 36 (4): 225-231.
Kocatepe D, Turan H. 2011. Su Ürünlerinin Muhafazasında Modifiye Atmosfer Paketleme
Teknolojisinin Kullanımı. GIDA 36 (4): 233-240.
Kahraman Ö. 2011. Süt ve Süt Ürünlerinin Çinko ile Zenginleştirilmesine İlişkin Yaklaşımlar.
GIDA 36 (4): 241-248.
Akçar HH, Gümüşkesen AS. 2011. Çeşnili Zeytinyağlarının Duyusal Değerlendirilmesi
(İngilizce). GIDA 36 (5): 249-253.
Ünal MÜ, Gökkaya Ö, Şener A. 2011. Beyaz Kiraz Meyvesi (Starks Gold) Polifenol
Oksidazının Karakterizasyonu (İngilizce). GIDA 36 (5): 255-262.
Uzuner S, Onsekizoglu P, Acar J. 2011. Üretim Teknikleri ve Soğukta Depolamanın Nar
Suyundaki Ellajik Asit Miktarı ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri (İngilizce). GIDA
36 (5): 263-269.
84
Tiske SS, Karakaya M. 2011. Farklı Kaslardan Elde Edilen Devekuşu Etlerinin Bazı Fiziksel
ve Besinsel Özelliklerinin Belirlenmesi. GIDA 36 (5): 271-278.
Tosun B, Arslan G, Öner Z. 2011. Peyniraltı Suyunun Yoğurt Üretiminde Kullanım Olanakları.
GIDA 36 (5): 279-285.
Özuğur G, Hayta M. 2011. Tahıl Esaslı Glutensiz Ürünlerin Besinsel ve Teknolojik
Özelliklerinin İyileştirilmesi. GIDA 36 (5): 287-294.
Kıran F, Osmanağaoğlu Ö. 2011. Gıdalarda Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların
(GDO) Belirlenmesi. GIDA 36 (5): 295-302.
Özmen Toğay S, Temiz A. 2011. Gıda Kaynaklı Enterokokların Gıda ve İnsan Sağlığı
Yönünden Önemi. GIDA 36 (5): 303-310.
Çağdaş E, Kumcuoğlu S, Güventürk S, Tavman Ş. 2011. Deve Dikeni Tohumlarında
(Silybum Marianum L.) Bulunan Silimarin Bileşenlerinin Ultrason Destekli Ekstraksiyonu
(İngilizce). GIDA 36 (6): 311-318.
Çetin ES, Uzunlar F, Göktürk Baydar N. 2011. UV-C Uygulamasının Gamay Üzüm Çeşidine
Ait Kalluslarda Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri. GIDA 36 (6): 319-326.
Aylangan A, Vural H. 2011. Farklı Işınlama Dozlarının Hamburger Köftelerde E. coli ve
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Üzerine Etkileri. GIDA 36 (6): 327-333.
Gölükcü M, Toker R, Tokgöz H. 2011. Hasat Zamanının Nar Suyunun Şeker ve Organik Asit
Bileşimleri Üzerine Etkisi. GIDA 36 (6): 335-341.
Keskin E, Atar HH. 2011. İşlenmiş Kalamar Ürünlerinde Sitokrom Oksidaz 1 Gen Dizileri
Kullanılarak Tür Tayini. GIDA 36 (6): 343-348.
Erbaş M, Şekerci H. 2011. Serbest Radikallerin Önemi ve Gıda İşleme Sırasında Oluşumu.
GIDA 36 (6): 349-356.
Bozdoğan Konuşkan D, Karayiyen A. 2011. Natürel Zeytinyağındaki Uçucu Aroma
Bileşenleri ve Duyusal Kalite Üzerine Etkileri. GIDA 36 (6): 357-364.
Çakmak H, Tavman Ş. 2011. Radyo Frekans Sistemi ve Gıda Sanayiindeki Uygulamaları.
GIDA 36 (6): 365-372.
2012 Yılı 37. Cilt
Adebowale YA, Adewuyi A, Adebowale KO. 2012. Picralima Nitida Yağının Lipit
Kompozisyonu ve Trigliserit Yapısı (İngilizce). GIDA 37 (1): 1-7.
Aylangan A, Vural H. 2012. Farklı Işınlama Dozlarının Hamburger Köftelerin Bazı Fiziksel,
Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri. GIDA 37 (1): 9-16.
Budak NH. 2012. Öküzgözü Üzümünden Üretilen Pembe ve Kırmızı Şaraplarda Mayşe
Fermantasyonunun Bazı Kimyasal Özelliklerle Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi. GIDA 37
(1): 17-23.
Duman M, Özpolat E. 2012. Karabalık (Capoeta Trutta Heckel, 1843)’tan Farklı
Formülasyonlarda Üretilen İnegöl Usulü Köftenin Dondurularak (-18±2 °C) Muhafazası
Sırasında Kimyasal ve Duyusal Kalite Değişimleri. GIDA 37 (1): 25-31.
Yalçın H, Can ÖP, Türkoğlu M. 2012. Mersin İlinde Tüketime Sunulan Salam, Sosis ve
Sucuklardaki Kalıntı Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Belirlenmesi. GIDA 37 (1): 33-37.
Ekşi A, İşçi A. 2012. Dünyada Açlık Olgusu ve Çözüm Arayışları. GIDA 37 (1): 39-45.
Akpınar D, Başyiğit Kılıç G. 2012. Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Antifungal
Bileşenler. GIDA 37 (1): 47-54.
85
Hendek Ertop M, Etgü H, Hayta M. 2012. Dondurulmuş Ekmek Hamuru ve Son Ürün
Kalitesinin İyileştirilmesinde Formül Bileşenlerinin Etkileri. GIDA 37 (1): 55-62.
Seçkin AK, Baladura E. 2012. Bazı Diyet Lifleri Kullanımının Süzme Yoğurdun Renk, Tekstür
ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi (İngilizce). GIDA 37 (2): 63-69.
Meriç İ, Demir N. 2012. Farklı Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi İçeren Yemlerle
Beslenen Sazanlarda (Cyprinus carpio L. 1758) Dondurarak Depolamanın Kalite
Özelliklerine Etkisi. GIDA 37 (2): 71-77.
Demirdöven A, Baysal T. 2012. Elektriksel Ön İşlem ve Isıl İşlem Uygulamalarının Portakal
Suyu Kalitesine Etkileri. GIDA 37 (2): 79-86.
Özkandan S, Cabaroğlu T. 2012. Farklı Tip Türk Rakılarında Temel Uçucu Bileşiklerin Gaz
Kromatografisinde Doğrudan Enjeksiyonla Belirlenmesi. GIDA 37 (2): 87-94.
Yatmaz E, Turhan İ. 2012. Fermantasyon Yoluyla Pullulan Üretimi ve GIDA Endüstrisinde
Kullanımı. GIDA 37 (2): 95-102.
Onsekizoğlu P. 2012. Membran Distilasyon ve Ozmotik Distilasyon ile Meyve Suyu
Konsantrasyonu. GIDA 37 (2): 103-110.
Başbayraktar V. 2012. Işınlanmış Gıdaların Tespitinde Kullanılan Yöntemler. GIDA 37 (2):
111-118.
Erdoğan A, Baran A. 2012. Peynirdeki Proteolitik Ajanların Proteolize Etkisi. GIDA 37 (2):
119-126.
Fahim NK, Beheshti HR, Feizy J, Janati SSF. 2012. HPLC-UV ile Doogh’da Natamisin
Belirlenmesi (İngilizce). GIDA 37 (3): 127-132.
Kelebek H, Kesen S, Sabbağ Ç, Selli S. 2012. Gemlik Zeytin Çeşidinden Elde Edilen Natürel
Zeytinyağında Fenol Bileşiklerinin ve Antioksidan Kapasitenin Belirlenmesi. GIDA 37 (3):
133-140.
Doğan İS, Akbaş Ö, Tunçtürk Y. 2012. Yağı Azaltılmış Kek Üretiminde Ekzopolisakkarit
Kullanımı. GIDA 37 (3): 141-148.
Çınar SB, Ekşi A. 2012. Türkiye’de Üretilen Çam Balının Kimyasal Profili. GIDA 37 (3): 149156.
Uçkun O, Selli S. 2012. Kayseri İli Çiçek Balının Aroma Maddeleri Bileşimi. GIDA 37 (3): 157164.
Sömer VF, Akpınar D, Başyiğit Kılıç G. 2012. Lactobacillus casei’nin Sağlık Üzerine Etkileri
ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı. GIDA 37 (3): 165-172.
Öztürkoğlu Budak Ş, Dönmez S. 2012. Gıda Biliminde Yeni Omik Teknolojileri. GIDA 37 (3):
173-179.
Ünal G. 2012. Süt Proteinlerinin Gıda Endüstrisinde Nanoteknolojik Olarak Uygulama
Alanları. GIDA 37 (3): 181-188.
Mariod A, Matthäus B, Eichner K, Hussein IH. 2012. Deodorizasyonun Geleneksel Olarak
Tüketilmeyen Üç Sudan Yağının Kalite ve Stabilitesine Etkisi (İngilizce). GIDA 37 (4): 189196.
Fahim NK, Janati SSF, Feizy J. 2012. Safran (Crocus sativus) Yapaklarınıin Kimyasal
Bileşimi ve Hayvan Yemi Olarak Değerlendirilmesi (İngilizce). GIDA 37 (4): 197-201.
Dirim SN, Çalışkan G. 2012. Dondurarak Kurutma İşleminin Balkabaği (Cucurbita moschata)
Püresi Tozu Üretimi ve Ürünün Toz Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (İngilizce). GIDA
37 (4): 203-210.
86
Emirmustafaoğlu A, Coşkun H. 2012. Keçi Sütü, İnek Sütü ve Bu Sütlerin Karışımından
Yapılan Otlu Peynirlerde Olgunlaşma Boyunca Meydana Gelen Değişmeler. GIDA 37 (4):
211-218.
Sevim D, Tuncay Ö. 2012. Ayvalik ve Memecik Zeytin Çeşitlerinin Yapraği ve Meyvelerinin
Toplam Fenolik Madde Miktarı ve Antioksidan Aktiviteleri. GIDA 37 (4): 219-226.
Akan S, Halloran N. 2012. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrasi Uygulamalarin Sarimsakta Depo
Ömrü ve Kaliteye Etkisi. GIDA 37 (4): 227-234.
Topdaş EF, Ertugay MF. 2012. Yüksek Hidrostatik Basinç ve Vurgulu Elektriksel Alan
İşlemlerinin Maillard Reaksiyonu Üzerine Etkisi. GIDA 37 (4): 235-242.
Öztürkoğlu Budak Ş, Gürsel A. 2012. Alternatif Bir Süt: Eşek Sütü. GIDA 37 (4): 243-250.
Ertugay MF, Başlar M, Şengül M, Sallan S. 2012. Geleneksel Ayranın Viskozite ve Serum
Ayrılması Üzerine Akustik Enerjinin Etkisi (İngilizce). GIDA 37 (5): 253-257.
Abd-El Aziz NA, Moharram YG, Attia RS, Kotit SM. 2012. Et Doğrama İşlemi Sırasında
HACCP Sisteminin Uygulanması (İngilizce). GIDA 37 (5): 259-266.
Janati SSF, Beheshti HR, Feizy J, Fahim NK. 2012. Limon (Citrus Limon) Kabuklarının
Kimyasal Bileşimi ve Hayvan Yemi Olarak Değerlendirilmesi (İngilizce). GIDA 37 (5): 267271.
Uygun Sarıbay M, Köseoğlu T. 2012. Işınlamanın Yumurta Beyazının Köpük Oluşturma
Özelliği Üzerine Etkisi. GIDA 37 (5): 273-278.
Tunca Sıkı H, Bostan Budak D, Avşar YK. 2012. Hatay İli Süt Sektöründe İzlenebilirliğin
Mevcut Durumu. GIDA 37 (5): 279-285.
Boyacı CP, Cengiz MF. 2012. Gıdalarda Akrilamid Risk Değerlendirme Çalışmaları. GIDA 37
(5): 287-294.
Güleç HA. 2012. Gıda Endüstrisinde Isıl Olmayan Plazma Teknolojileri. GIDA 37 (5): 295302.
İplikçioğlu Çil G. 2012. Proteomiks ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları. GIDA 37 (5):
303-308.
Özdestan Ö, Güven G, Alpözen E, Gövercin İ, Üren A. 2012. Geleneksel Fermente Bir
Hububat Ürünü Olan Kumrunun Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (İngilizce). GIDA
37 (6): 309-315.
Sivasakthi M, Sangeetha N. 2012. Ozmatik Ortam Olarak Beta Vulgaris Özütü İle Cocos
Nucifera Cipsi Elde Edilmesinin Araştırılması (İngilizce). GIDA 37 (6): 317-324.
Sönmezdağ S, Kelebek H, Selli S. 2012. Grand Nain (Musa acuminata) Muzunun Aroma ve
Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. GIDA 37 (6): 325-332.
Akçar HH, Gümüşkesen AS. 2012. Çeşnili Zeytinyağlarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi.
GIDA 37 (6): 330-340.
Simsek Ö, Özel S, Çon AH. 2012. Ev ve İşletme Tipi Uşak Tarhanası Hamurlarında
Fermantasyon Sürecine Ait Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerin Karşılaştırılması. GIDA 37
(6): 341-348.
Şanlıdere Aloğlu H, Turhan İ, Öner Z. 2012. Minci (Minzi) Peynirinin Özelliklerinin
Belirlenmesi. GIDA 37 (6): 349-354.
Uçar B, Hayta M. 2012. Kek Kalitesinin ve Raf Ömrünün İyileştirilmesi. GIDA 37 (6): 355-362.
Uçan F, Akyıldız A. 2012. Meyve Suyu Sanayiinde Enzimaktik Uygulamalar. GIDA 37 (6):
363-370.
87
2013 Yılı 38. Cilt
Soltani M, Güzeler N. 2013. Sıvı Kashk Üretimi ve Kalite Özellikleri (İngilizce). GIDA 38 (1):
1-7.
Ayaz A, Yurttagül M. 2013. Ispanakta Buzdolabında Bekletme, Pişirme ve Dondurmanın
Nitrat ve Nitrit İçeriğine Etkisi. GIDA 38 (1): 9-16.
Süfer Ö, Çağdaş E, Kumcuoğlu S, Turgut A. 2013. Farklı Miktarlarda Üzüm Çekirdeği Tozu
İlave Edilmiş Kaplama Harçlarının Reolojik Özellikleri. GIDA 38 (1): 17-21.
Barut Uyar B, Gezmen Karadağ M, Şanlıer N, Günyel S. 2013. Toplumumuzda Sıklıkla
Kullanılan Bazı Bitkilerin Toplam Fenolik Madde Miktarlarının Saptanması. GIDA 38 (1): 2329.
Dizlek H, Altan A. 2013. Pişirme Öncesinde Hamurun Kısa Süre Bekletilmesinin
Pandispanya Nitelikleri Üzerine Etkisi. GIDA 38 (1): 31-38.
Karahalil B. 2013. Gıda Endüstrisinde Nanoteknolojinin Kullanılması ve Güvenlik Sorunu.
GIDA 38 (1): 39-46.
Dıblan S, Özkan M. 2013. Çeşitli Durultma Yardımcı Maddelerinin Kırmızı Şarap
Antosiyaninleri Üzerine Etkisi. GIDA 38 (1): 47-54.
Kıran F, Osmanağaoğlu Ö. 2013. Laktik Asit Bakterilerinde Proteomik Çalışmalar. GIDA 38
(1): 55-62.
Çatal H, İbanoğlu Ş. 2013. Ozonlamanın Sulu Çözeltideki Pirinç Nişastasının Termal,
Yapısal ve Reolojik Özellikleri Üzerine Etkileri (İngilizce). GIDA 38 (2): 63-70.
Gamlı ÖF, Hayoğlu İ. 2013. Antepfıstığı Kremasının Renk Değişkenlerinin Depolama
Esnasındaki Eğri Uydurma Parametreleri (İngilizce). GIDA 38 (2): 71-78.
Öğütçü M, Aydeniz B, Yılmaz E. 2013. Yaygın Üretim Sistemlerinin Farklı Noktalarından
Alınan Natürel Zeytinyağlarının Karşılaştırılması (İngilizce). GIDA 38 (2): 79-85.
Dizlek H, Çimer H, Altan A. 2013. Vital Buğday Gluteninin ve L-Askorbik Asidin Buğday
Kepekli Ekmeklerin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkileri. GIDA 38 (2): 87-94.
Pazır F, Özdikicierler O, Dirim N. 2013. Tahin Helvası Üretiminde Çöven Ekstraktı Tozunun
Kullanılması. GIDA 38 (2): 95-101.
Özdestan Ö. 2013. PTR-MS Tekniğinin Gıda Analizlerinde Kullanımı. GIDA 38 (2): 102-110.
Yüzügüllü Y, Ögel ZB. 2013. Çift Aktiviteli Katalaz-Fenol Oksidazının ve Diğer Katalazların
Gıda Sanayisindeki Önemi. GIDA 38 (2): 111-118.
Baran A, Erdoğan A. 2013. Gıda Kaynaklı Bir Hastalık Olarak Norovirüs Salgınlarının Önemi.
GIDA 38 (2): 119-126.
Agunbiade FO, Adeosun CB, Daramola GG. 2013. Cordia Sebestena Tohumunun ve Tohum
Yağının Besinsel Özellikleri ve Potansiyel Değeri (İngilizce). GIDA 38 (3): 127-133.
Temiz A, Mumcu Afi, Tüylü AÖ, Sorkun K, Salih B. 2013. Türkiye’nin Farklı Coğrafik
Bölgelerinden Toplanan Propolis Örneklerinin Aspergillus versicolor ve Penicillium
aurantiogriseum’e Karşı Antifungal Aktiviteleri (İngilizce). GIDA 38 (3): 135-142.
Özarslaner E, Albayrak N. 2013. Lipaz Aktivitesinin Spektrofotometrik Yöntemle
Belirlenmesinde Çevresel Koşulların P-Nitrofenil Propiyonat Substratının Kararlığına Etkisi.
GIDA 38 (3): 143-149.
Kırış S, Velioğlu YS. 2013. Zeytin ve Zeytinyağı Örneklerinde Pestisit Kalıntılarının
Belirlenmesi için bir Metot Çalışması. GIDA 38 (3): 151-158.
88
Sevim D, Köseoğlu O, Altunoğlu Y, Ölmez HA, Büyükgök EB. 2013. Erkence Zeytin
Çeşidinden Elde Edilen Yağların (Hurmalaşmış ve Hurmalaşmamış) Karşılaştırılması. GIDA
38 (3): 159-166.
Akpınar A, Uysal. 2013. Gıda Kaynaklı Antihipertensif Peptitlerin Biyoyararlılığı, Üretimi Ve
İlaç Olarak Kullanım Olanakları. GIDA 38 (3): 167-174.
Taştan Ö, Baysal T. 2013. Meyve-Sebze İşleme Endüstrisinde Kitosan Kullanımı. GIDA 38
(3): 175-182.
Yangılar F, Oğuzhan P. 2013. Plazma Teknolojilerinin Gıda Endüstrisinde Kullanımı. GIDA
38 (3): 183-189.
89

Benzer belgeler