SGS MRL-LIMS Auto Report Sending Application

Yorumlar

Transkript

SGS MRL-LIMS Auto Report Sending Application
Rapor No : 41504988
R
RA
PO
T.C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
SGS İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALIZ RAPORU
Tarih : 21.04.2015
: ÖZEL İSTEK
: ASLANOBA GIDA/BURSA
: -/:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KIRMIZI ET (DANA ETİ)
1070 g
VAKUM AMBALAJ
-/-/-/-/-/17.04.2015 / 21.04.2015
Elden / 17.04.2015 08:51
Ölçüm
Limiti
Nİ
K
Analiz Amacı
Numuneyi Gönderen / Adres
Numune Alma Tutanağının Tarihi / Sayısı
Numunenin
Cinsi
Miktarı/Adedi
Ambalajı
Seri No / Parti No / Mühür No
Üretici-Firma Adı / Kodu
Marka
Üretim ve Son Kullanma Tarihi
Alındığı Yer ve Tarih
Numuneyi Alan
Numune Kod Numarası
Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi
Laboratuvara Geliş Şekli ve Tarihi
Yapılan Analizler
GDO Analizi 1,2
Sonuç
p35 S
DNA İzole Edilemiemiştir
tNOS
DNA İzole Edilemiemiştir
pFMV
DNA İzole Edilemiemiştir
Birim
Geri
Kazanım
Analiz Metodu
ISO 24276:2006, Eurofins GMO Kit
≤ 10 DNA
Kopyası
≤ 10 DNA
Kopyası
≤ 10 DNA
Kopyası
TR
Açıklamalar
1
:Bu analiz akreditasyon kapsamındadır.
2
:Numunede Bitkisel DNA tespit edilememiştir.
O
Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
SGS İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuardır.
Notlar
- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- LOQ: Minimum Ölçüm Limiti
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Sorumlusu
Uzman Biyolog
ORHAN KAÇAR
21.04.2015
Tasdik Olunur
Laboratuvar Müdürü
Veteriner Hekim
SİNEM TOPÇU
EL
EK
Numune Kabul ve Raporlama Böl. Sorumlusu
Gıda Teknikeri
HASAN BEYKOK
Bu rapor elektronik olarak bilgi amaçlı düzenlenmiştir. Raporun imzalı ve kaşeli hali posta yolu ile tarafınıza gönderilecektir.
Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.sgs.com/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için,
Elektronik Dokümanlara ilişkin Kayıt ve Şartlar’a tabi olarak www.sgs.com/terms_e-document.htm adresinden görülebilir. Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgili dokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu
dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman
tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını ifa etmelerine ilişkin bir işlemden ibra etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair
yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmaya tabi olabilir. Aksi belirtilmediği takdirde, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta
bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.
SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.
CTSL-F-5.10-2 Rev.3
İş İstanbul Plaza E Girişi Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 34209 Bağcılar Güneşli İstanbul / TÜRKİYE t 0212 368 40 00 f 0212 296 47 82/83 www.sgs.com.tr
Member of the SGS Group (SGS SA)
1/1

Benzer belgeler

SGS MRL-LIMS Auto Report Sending Application

SGS MRL-LIMS Auto Report Sending Application tarafları, işlem dokümanları altındaki kendi haklarını ve zorunluluklarını ifa etmelerine ilişkin bir işlemden ibra etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılam...

Detaylı