Anaokulu 3 Yaş Sınıfı İhtiyaç Listesi

Yorumlar

Transkript

Anaokulu 3 Yaş Sınıfı İhtiyaç Listesi
2016-2017EĞİTİM–ÖĞRETİMYILI
MALZEMEİHTİYAÇLİSTESİ
3YAŞ
KİŞİSELEŞYALAR:
2takımiçvedışyedekkıyafet-2çiftçorap
5adetıslakmendil(büyükboy)
Dinlenmesaatindekullanmaküzereçarşaf,yastık,pike
Yatakkoruyucu
Tarak,1adetbebekkolonyası
Yedekayakkabı(bağcıksız)
Kıyafetlerinsığabileceğibüyüklükte2adetbüzgülübeztorba(temizvekirlikıyafetkoymakiçin)
1adetsumatarası
6adetvesikalıkfotoğraf
*SINIFÖĞRETMENİveFRANSIZCASINIFÖĞRETMENİ*
Çeşitlirenklerdetoplam15adetfonkartonu
“MonAmi”marka24renklipastelboya(çantatipi-1kutu)
“Pritt”markaortaboy(22gr)katımumyapıştırıcı(6adet)
BüyükboyPeligommarkasıvıyapıştırıcı(1adet)
1adetortaboy(110gr)tutkal
1adetküçükboyyuvarlakuçluçocukmakası(hayvanfigürlüolmasın),1adethamurmakası
“Playdough”markaoyunhamuru(5’li1paket)
Saplıfermuarlıbüyükboyresimdosyası(1adet)
Jumboboykuruboyakalemleri12’li(1paket)
Kurşunkalem(1adetjumbo)-1adetincekalemtraş,1adetjumboboykalemtraş,1adetsilgi
Duvarboyasıfırçası-1adet-(2yada3numara)
Yassıkısasaplısuluboyafırçası(1adet)
“FaberCastell”markaguajboya(2paket)
“FaberCastell”markaparmakboyası(2paket)
Mukavva(1tabaka)
Silindirşeklindekalemlik(kalemkutudeğil)(1adet)
Renklibüyükboyboncuklar(kalınipedizmekiçin)
Renkliiripullar(3paket)
ÇeşitliboylardaOynargöz(3paket)
10adetçeşitlirenklerdegraponkağıdı
SüperkeçeA4boyutunda(10’lupaket)
RenkliA4kağıdı(1paket)
Parlakvematrenklerdeelişikâğıdı(2paket)
2paketKlasikEva(simlivedüzrenk)
1adetçifttaraflıbant,2adetrenklibant
1adetincerenklikurdela,1adetsimliip
TelliDosya(2adet)
4renktahtakalemi,1adetBeyazMiniyazıtahtası(25*35)
FaaliyetÖnlüğü(sanatetkinliğiveboyamaçalışmalarındakullanmakiçin)
Çizgisiz-haritametotdefteri-80sayfa
GÖRSELSANATLAR
*FaberCastellmarkapastelboya(24’lüçantaşeklinde)
*FabercastellKeçelikalem(12’lijumboboy)
*FaberCastellKuruboya12’lijumboboy(boyalarıkoyabilecekplastikyadametalkalemlik)
*Resimkağıdı100’lü–1paket25x35cmölçülerinde
*Prittmumyapıştırıcı–1adet
*OyunHamuru(3adet)
*Oyunhamurumakası-tümyüzeyplastik-hayvanfigürlüolmayacak)–1adet
*Faaliyetönlüğü
(GörselSanatlardersmalzemelerininayrıbirpoşetiçerisinde,“görselsanatlar”olarakyazılmasınırica
ederiz.
NOT:*Yılboyuncalistedışındakırtasiyemalzemesiistenmeyecektir.
*Kullanımrahatlığınedeniylebelirttiğimizmarkalardaalmanızıricaediyoruz.Tümdersleriçinistenmiş
olanmalzemelerinayrıayrıpoşetlenip(İngilizceöğretmeni-Resimöğretmeni,Sınıföğretmenleri),TÜM
MALZEMELEREİSİM-SOYADIYAZIPETİKETLENEREKokulagetirmeniziricaediyoruz.Teşekkürederiz.
ANNEESCOLAIRE2016-2017
LISTEDUMATERIELSCOLAIRE
3ANS
EFFETSPERSONNELS:
2ensemblesdesous-vêtementsetdevêtementsderechange-2pairesdechaussettes
5grandspaquetsdelingettes
Undrap,unoreilleretunelégèrecouverturepourl’heuredelasieste
Unealèse
Unpeigne,unebouteilled’eaudeColognepourbébé
Deschaussuresderechange(sanslacets)
2sacsentoileàlienscoulissants(unpourlelingepropre,unpourlelingesale)
1gourdeàeau
6photosd’identité
*INSTITUTRICEETPROFESSEURDEFRANÇAIS*
15cartonsdecouleurdifférente
24pastels“MonAmi”(sousformedemallette)
6bâtonsdecolle“Pritt”(22gr)
1grandtubedecollePeligom
1colledetaillemoyenne(110gr)
1pairedeciseauxàpointesarrondiespourenfant(sansfigurined’animaux)),desciseauxpourpâteà
modeler
1paquetde5pâtesàmodeler“Playdough”
1granddossieràdessinsaveclanièreetfermetureéclair
1paquetde12crayonsdecouleurJumbo
CrayonPapier(1jumbo)-1taillecrayonnormalet1taillecrayonJumbo,unegomme
1pinceauno2ou3(stylepeinturepourmur)
1pinceauplatpourpeintureàeauàmanchecourt
2paquetsdegouaches“FaberCastell”
2paquetsdepeinturesàdoigts“FaberCastell”
1plaquedecarton
Unporte-crayonscylindrique(pasunetrousse)
Desgrossesperlesdecouleur(pourenfilersurunfilépais)
3paquetsdegrossespaillettesdecouleur
3paquetsd’yeuxmobilesadhésifsdetailledifférente
10papierscrépondecouleursdifférentes
1paquetde10feutrinesdetailleA4
1paquetdefeuillesA4decouleurs
2paquetsdepapierpourbricolageavecunefaceblancheetunefacedecouleur(uncouleurs
brillantes,uncouleursmattes)
2paquetsKlasikEva(àpaillettesetàcouleursnormales)
1rouleauadhésifdoubleface,2adhésifsdecouleur
Unmincerubandecouleur,1ficelleàpaillettes
2dossiersàtrous(dossiersdecouleuraveccouverturetransparenteau-dessus)
4marqueursàtableaublanc,unpetittableaublanc(25*35)
Untablier(pourlebricolage)
Ungrandcahiersanslignede80pages
ARTSPLASTIQUES
*24pastelsFaberCastell(sousformedemallette)
*12feutresJumboFaberCastell
*12crayonsdecouleurJumboFaberCastell(unetrousseenplastiqueoumétalliquepourmettreles
crayons)
*Feuillesàdessin25x35cm(unpaquetde100feuilles)
*1bâtondecollePritt
*3boitesdepâteàmodeler
*Desciseauxpourpâteàmodelerettoutesurfaceenplastiquesansfigurined’animaux(1paire)
*Tablier
(LematérielpourlesArtsPlastiquesdevraêtremisdansunepochettedifférenteaveclenomdel’élève
etlamatière)
NOT:*Aucunautrematérielsupplémentaireneserademandédurantl’année.
*Nousvousdemandonsd’acheterlesmarquesdemandéespourenfaciliterl’emploi.Veuillezséparer
lematérielsuivantlecoursetl’indiquersurlapochette(professeurd’anglais-professeurdedessin,
institutrices),TOUTLEMATERIELDEVRAETREETIQUETEAUNOMDEL’ELEVE.Nousvousdemandons
del’apporteràl’école.Mercid’avance.

Benzer belgeler

ANAOKULU 4 YAŞ İHTİYAÇ LİSTESİ

ANAOKULU 4 YAŞ İHTİYAÇ LİSTESİ *Faaliyet önlüğü (Görsel Sanatlar ders malzemelerinin ayrı bir poşet içerisinde, “görsel sanatlar”olarak yazılmasını rica ederiz.

Detaylı

Liste de matériel C.P. 1

Liste de matériel C.P. 1 - 1 pochette cartonnée de feuilles papier bristol (feuilles cartonnées de toutes les couleurs), format A3. - 1 classeur souple plastique avec feuilles plastiques à l’intérieur (60 vues) - *Un grand...

Detaylı