Perviz Hacıyev

Yorumlar

Transkript

Perviz Hacıyev
Refrakter İşeme Disfonksiyonu
Tedavisinde Sakral
Nöromodülasyon
İlk Sonuçlarımız
Perviz Hacıyev, Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker
Gökçe,
Ömer Gülpınar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi
Ekim 2014-Ağustos 2015 refrakter işeme disfonksiyonu nedeniyle
sakral nöromodülasyon uygulanan 6 hasta.
Hastaların
•  3 kronik üriner retansiyon,
•  2 urge inkontinans,
•  1 kronik pelvik ağrı
nedeniyle daha önce tedavi gören hastalardı.
Preoperatif
Postoperatif
Yaş
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
Kronik Pelvik Ağrı
21
33
8
50 ml
12
2
150
Urge inkontinans
38
20
3
120 ml
10
0
200
Urge inkontinans
60
13
3
135 ml
Rezidü idrar miktarı
Rezidü idrar miktarı
Kronik üriner
retansiyon
27
750 ml
175 ml
Kronik üriner
retansiyon
47
337 ml
120 ml
Kronik üriner
retansiyon
51
239 ml
•  Ortalama yaşı 40,6 (21-60)
•  Ortalama semptom süresi 13 (5-20) yıl
Preoperatif
Postoperatif
Yaş
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
Kronik Pelvik Ağrı
21
33
8
50 ml
12
2
150
Urge inkontinans
38
20
3
120 ml
10
0
200
Urge inkontinans
60
13
3
135 ml
Rezidü idrar miktarı
Rezidü idrar miktarı
Kronik üriner
retansiyon
27
750 ml
175 ml
Kronik üriner
retansiyon
47
337 ml
120 ml
Kronik üriner
retansiyon
51
239 ml
Kronik pelvik ağrısı olan hastada tedavi başarıyla uygulanmış;
•  Preop işeme günlüğünde
•  24 saatlik idrar sıklığı 33,
•  Noktüri 8,
•  Ortalama idrar miktarı 50 ml
•  Postoperatif
•  24 saatlik idrar sıklığı 12,
•  Noktüri 2’ye azalmış,
•  ortalama idrar miktarı 150 ml’ye yükselmiştir.
Preoperatif
Postoperatif
Yaş
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
Kronik Pelvik Ağrı
21
33
8
50 ml
12
2
150
Urge inkontinans
38
20
3
120 ml
10
0
200
Urge inkontinans
60
13
3
135 ml
Rezidü idrar miktarı
Rezidü idrar miktarı
Kronik üriner
retansiyon
27
750 ml
175 ml
Kronik üriner
retansiyon
47
337 ml
120 ml
Kronik üriner
retansiyon
51
239 ml
Urge inkontinansı olan hastalardan ilkinde tedavi başarıyla uygulanmış;
•  Preop işeme günlüğünde
•  24 saatlik idrar sıklığı 20
•  Noktüri 3
•  Ortalama idrar miktarı 120 ml iken
•  Postoperatif
•  24 saatlik idrar sıklığı 10’a azalmış,
•  Noktüri yok
•  Ortalama idrar miktarı 200 ml’ye yükselmiştir.
İkincisinde ise test uygulanmıştır, sonuçlar beklenmektedir.
Preoperatif
Postoperatif
Yaş
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
24 saatlik
idrar sıklığı
Noktüri
Ortalama
idrar miktarı
Kronik Pelvik Ağrı
21
33
8
50 ml
12
2
150
Urge inkontinans
38
20
3
120 ml
10
0
200
Urge inkontinans
60
13
3
135 ml
Rezidü idrar miktarı
Rezidü idrar miktarı
Kronik üriner
retansiyon
27
750 ml
175 ml
Kronik üriner
retansiyon
47
337 ml
120 ml
Kronik üriner
retansiyon
51
239 ml
Kronik üriner retansiyonu olan hastalardan
•  ilkinde tedavi başarı ile uygulanmış: Hastanın rezidü idrar miktarı
700 ml’den 175 ml’ye azalmış ve TAK kullanmadan idrarını
yapabilmiştir.
•  İkincisinde de tedavi başarı ile uygulanmış, hastanın rezidü idrar
miktarı azalmış ancak lokal enfeksiyon nedeniyle stimulatör
çıkarılmak zorunda kalınmıştır.
•  Üçüncü hastada ise operasyon sırasında S3’e yerleştirilen iğne
üzerinden stimulan teste cevap alınamamıştır.