MADAGASKAR - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

MADAGASKAR - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
MADAGASKAR
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq
1.Coğrafi veriler ...................................................................................................................................... 3
1.1.Konumu ......................................................................................................................................... 3
1.2.Yüzölçümü ..................................................................................................................................... 4
1.3.Sınırları ve komşuları ..................................................................................................................... 4
1.4. Arazi Yapısı.................................................................................................................................... 4
1.5.İklim ............................................................................................................................................... 5
1.7. Diğer İlgili Bilgiler .......................................................................................................................... 5
2.Nüfus Bilgileri ................................................................................................................................... 5
3.Ekonomik Göstergeler ...................................................................................................................... 6
3.1.Ekonomiye Genel Bakış ................................................................................................................. 6
3.2. Sektörler göre iş gücü dağılımı ..................................................................................................... 7
3.4.İthalat ve İhracat Ürünleri ............................................................................................................. 7
3.5.Diğer İlgili Konular ......................................................................................................................... 8
4.Ormancılık Yapısı .................................................................................................................................. 9
4.1.Ormancılık Teşkilat Yapısı .............................................................................................................. 9
4.2.Orman Varlığı ve Üretilen Orman Ürünleri ................................................................................... 9
4.3. Ormancılığın Ekonomideki payı .................................................................................................. 10
4.4. Özel Sektörün Ormancılıktaki rolü.............................................................................................. 10
4.5.Ormancılık Eğitimi ve Ormancılık Araştırma Enstitüleri .............................................................. 10
4.5.1.Orman Fakülteleri................................................................................................................. 10
5.Korunan Alanlar .................................................................................................................................. 10
6. Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon kontrolü Faaliyetlerinin Yer Aldığı Kurumları
6.1 Ulusal
Odak Noktaları....................................................................................................................................... 10
7.Uluslararası İlişkiler............................................................................................................................. 11
7.1.Uluslararası Kurumlarla Olan İlişkiler ve Raporlar ....................................................................... 11
7.2.Uluslar Arası Projeler ................................................................................................................... 11
1.Coğrafi veriler
1.1.Konumu
Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi. Madagaskar olarak adlandırılan ülkeyi
oluşturan ana ada dünyanın dördüncü büyük adasıdır. Afrika kıtası ile arasında Mozambik Kanalı yer
alır. Komor Adaları adanın kuzeybatısındadır. Ülkenin adı, adada yaşayan halkın adı ve dili olan
Malagasyden gelir. Hint Okyanusu’nun batısında, Madagaskar Adası ve yakınındaki küçük adalar
üzerinde kurulmuş bir Afrika ülkesi, Afrika kıtasından Hindistan, Afrika ve Okyanusya tarafından
çevrilen, dünyanın üçüncü büyük okyanusu. Asya’nın güneyinde, Afrika ile Avustralya arasında kalan
deniz. 20° doğu boylamıyla Atlantik’ten, 147° doğu boylamıyla Büyük Okyanustan ayrılır. Bu deniz,
okyanuslar içinde en küçük olanıdır. Avustralya ile Afrika arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 10.000
kilometredir. Yüzölçümü kollarıyla beraber 74.900.000 km2yi bulur. Mozambik kanalı ile ayrılan
Madagaskar, 11° 57’-25° 36’ güney enlemleri ile 43° 13’-50° 29’ doğu boylamları arasında yer
alır.
1.2.Yüzölçümü
Ülkenin yüzölçümü
592.000 km² dir. Başlıca şehirleri Antananarivo (1,8 milyon), Taomasina (236 bin),
Antsirabe (205 bin), Fianarantsoa (194 bin) dir.
1.3.Sınırları ve komşuları
Yüzölçümü itibariyle dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar, kuzeyden güneye 1570 km uzunlukta
olup, azami genişliği 575 kilometredir. Yaklaşık 4800 km’den fazla olan kıyı hattı, bütün uzunluğu boyunca uzanan
dağ zinciri ile coğrafi yapısının değişikliği dikkate değerdir. Ada üç tabii coğrafi bölgeye ayrılır: Dağlık iç bölge,
doğu kıyısı ve batı kıyısı.
1.4. Arazi Yapısı
Yüksek yaylalar ismini alan dağlık iç bölge, deniz seviyesinden 900 ila 1500 m yükseklikte olup,
yüksekliği 1830 m’yi aşan üç dağ silsilesini ihtiva eder. En yüksek tepe olan Maromokotro (2876 m),
kuzeydeki Tsratanna sıra dağları üzerindedir. Yaylaların yüzeyleri, birbirinden farklı özellikler arz eder.
Bütün istikametlerde çaprazvari vadiler ve derin dereler bulunur. Dağlık bölgenin yüksek
kesimlerinde, çukur şeklinde büyük alçak basınç alanları ve bataklık ovalar mevcuttur.
Genişliği ortalama 50 km olan doğu kıyısı, yüksek yaylalar ve Hint Okyanusu arasında yer alır.
Erozyona maruz kalmış tepeleri ve bataklıkları ile özellik kazanır. Tek girinti olarak Antongil Körfezini
ihtiva eden kıyı hattı, dağların ana eksenine paraleldir. Bu kıyıdan Hint Okyanusuna dökülen nehirler
kısa olup, ancak kısa mesafelerde ulaşıma elverişlidir.
Bazı yerlerde genişliği 190 km’ye ulaşan batı kıyısı, ovaları çöküntü alanları ve yaylaları ile doğu
kıyısına nazaran daha değişken, daha çok girintili çıkıntılı bir görünüm arz eder. Bu kıyı, Madagaskar’ın
en önemli coğrafi özelliğidir. Buradan Mozambik Kanalına dökülen nehirler daha uzun ve büyük
bölümleri ulaşıma elverişlidir.
1.5.İklim
Adada iklim değişiklikleri, enlem farklılıklarından ziyade yükseklik farklılıklarına bağlıdır. Kıyılarda iklim
genellikle sıcak ve nemlidir. Dağlık iç kesimlerde ise ılımandır.
Madagaskar’da iki mevsim vardır: Sıcak (yağışlı) mevsim ve soğuk (kurak) mevsim. Sıcak mevsim,
günlük yağmurlar ve fırtınalar dönemidir. Bu mevsim, yüksek yaylalarda, kasım sonundan nisan
sonuna kadar devam eder. Doğu kıyısında daha uzun, batı kıyısında daha kısadır. En güneyde sadece
iki ay sürer (aralık ve ocak). Soğuk mevsim nisandan kasıma kadar devam eder. Bu mevsimde doğu
kıyısı ve kuzey batısı yağışlı, yüksek yaylalar ise nemlidir. Batı kıyısı kurak, güney kıyısı daha da
kuraktır. Senelik yağış ortalaması bölgelere göre değişmektedir. Antongil kıyısında 3700 mm olan
yağış miktarı, kuzeybatı kıyısında 2100 milimetreye, batıda 940 milimetreye, güneybatıda ise 355
kilometreye düşmektedir. İç platoda bu miktar 1200-1325 mm arasında değişmektedir. Yıllık sıcaklık
ortalaması ise kıyılarda 21°C-27°C, iç platoda ise 13°-19°C arasındadır. En soğuk ay temmuz ayıdır.
1.6.Arazi Kullanımı
Bir zamanlar Madagaskar’ı kaplayan kesif ormanlara, günümüzde ancak kıyı hattında ve merkezi dağ
silsilesinin yamaçlarında rastlamak mümkündür. Tabii bitki örtüsü, tarla açmak için yakılarak veya
kesilerek yok edilmektedir. En kesif ormanlar, kuzeybatıda Ankaizina yaylalarında, Tsratanna dağ
silsilesinde ve Sahamalaza Körfezi yakınlarındadır. Ormanlar koyu kırmızı ve güzel kokulu ağaçlarla
demir ağacı gibi kıymetli ağaçları ihtiva eder. Güneyde sık dikenli fundalıklar (kaktüs ve bodur
ağaçlara karışan dev otlar) bulunur. Ada hayvanları kendisine has bir özelliğe sahiptir. Önemli ölçüde
bulunan timsahlar dışında, fil, maymun veya aslan gibi büyük hayvanlar yoktur. Bununla beraber
sadece Madagaskar’da bulunan ve maymuna benzeyen hayvanlar bol miktarda bulunur. Ayrıca
bostan kirpisi, yarasa, yaban domuzu gibi memeli hayvanlara da rastlamak mümkündür. Madagaskar,
yeraltı zenginlikleri olarak krom, mika, grafit ve ikinci derecede kıymetli taşları ihtiva eder. 1980’de
büyük petrol rezervleri bulunmuştur. Halihazırda petrol çıkarılmamaktadır.
1.7. Diğer İlgili Bilgiler
Başkent Antananarivo dur. Resmi Dili: Hıristiyan, Müslüman, Putperest dir.
2.Nüfus Bilgileri
12.804.000 nüfuslu Madagaskar halkının büyük çoğunluğu (% 84) kırsal kesimde yaşar ve çiftçilikle
geçinir. Yaklaşık 663.000 nüfusa sahip, başşehir ve aynı zamanda tek büyük şehir olan Antananarivo,
yüksek yaylalar bölgesindedir. Nüfus artış oranı, % 2,6 civarındadır.
Fransız işgalinden önce ve sonra, ticaret, iç göçler ve idari yapı sebebiyle birbirine sıkıca bağlı olan
etnik gruplar dağılmıştır. Madagaskar halkının en kalabalık ve nüfuzlu grubunu meydana getiren
Merina kabilesi orta kesimdeki dağlık arazilerde yaşar. Bundan başka, Bertsileo, Sakalava, Mahafaly,
Antaimoro, Antaisaka gibi etnik gruplar da vardır. Ayrıca Madagaskar’da Avrupalı, Çinli ve Hintli
azınlıklar da mevcuttur. Resmi dil Madagaskar lisanı ve Fransızcadır. Yirminci yüzyıla kadar eğitim,
misyonerlerin elinde kalmıştır. Günümüzde halkın yaklaşık % 50’si okur yazardır. Yüksek öğrenim
Madagaskar Üniversitesinde ve ilmi araştırma enstitülerinde yapılmaktadır. Madagaskar ahalisinin
takriben üçte biri Hıristiyandır. Hıristiyanlık on dokuzuncu asırda misyonerler tarafından ülkede
yayılmıştır. Madagaskar’da, bilhassa kuzeybatıda birkaç yüz bin Müslüman bulunmaktadır. Kırsal
kesimdeki halkın çoğu eski dinlerini devam ettirmektedir.
3.Ekonomik Göstergeler
3.1.Ekonomiye Genel Bakış
Madagaskar ekonomisi son yıllara kadar büyük çoğunlukla Fransız iktisadi kuruluşlarının kontrolü
altında idi. Günümüzde hükumet, uyguladığı hızlandırılmış bir devletleştirme politikası ile, yaklaşık
sanayinin % 35’ini, ihracatın % 78’ini, ithalatın % 60’ını, bankacılığın ve sigortacılığın tamamını
devletleştirmiştir.
Ekonomide öncelik, halkın % 80’inden fazlasının meşgul olduğu tarıma verilmiştir. Ülkede yetişen
tütün, vanilya, çay, karanfil, biber ve kahve gibi tarım ürünleri ihraç edilmektedir. Halkın temel gıda
maddesi olan pirinç yetiştirilmekte ise de şehirli halk için, düzenli olarak yılda 100 bin tonun üstünde
pirinç ithal edilmektedir. Madagaskar’da yetiştirilen 10 milyon baş sığır, ülkenin dondurulmuş et ihraç
etmesine imkan vermektedir. Tarım ürünleri ihracat gelirlerinin % 30’unu sağlar. Ülkede çıkarılan
krom, mika, grafit ve ikinci derecede kıymetli taşlar ihraç edilmektedir. Son yıllarda keşfedilen büyük
petrol rezervleri sayesinde Madagaskar’ın petrol ihraç eden bir ülke durumuna gelmesi
beklenmektedir. Mamül maddelerinin çoğu ithal edilmekte ise de, sıkı bir ithalat politikası sebebiyle
ticaret dengesi ülke lehine kaymaktadır. Enflasyon % 8 civarında tutulmaktadır.
Ulaşım sahası, sosyal ve ekonomik gelişme için büyük engel teşkil etmektedir. Yolların uzunluğu ve
bakımı yetersizdir. Sömürge devrinden kalma demiryolları geliştirilmemiştir. Bu eksikliklere karşılık
olarak hava yolu ulaşımı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Başşehir yakınlarındaki İvanto havaalanı
ülkenin tek milletlerarası havaalanıdır.
3.2. Sektörler göre iş gücü dağılımı
Madagaskar’ın 2012 yılı nüfusunun 20,5 milyon olduğu tahmin edilmektedir.Ülkede 18 etnik grup
bulunmaktadır.Nüfusun Yaklaşık % 70’i günlük 1$ gelirle yoksulluk sınırı altında yaşadığı tahmin
edilmektedir.Diğer taraftan, nüfusun okuma yazma oranı %80 dir. 3.3. Orman, Tarım ve Hayvancılık
Ürünleri
3.4.İthalat ve İhracat Ürünleri
3.5.Diğer İlgili Konular
Ülkemizden 10.000 km uzaklıkta olan Madagaskar’ın toplam dış ticaretimizde payı % 0,01 dir.
Madagaskar’a yapılan 2011 yılı ihracatımızın %50 sinin demir çelik ürünleri % 37 si ise hububat
mamulleri oluşturmaktadır.2011 yılında Madagaskar’a ihracatımız bir önceki yıla göre % 90 oranında
artarak 51 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Ülkemiz 2011 yılı itibari ile, Madagaskar’ın ithalatında
23. Sırada ihracatında ise 44. sıradadır.
İki ülke arasında 27.07.2055 tarihinde Antananarivo’da imzalanmış bir” Ticaret ve Ekonomi iş birliği
Anlaşması” bulunmaktadır.
4.Ormancılık Yapısı
4.1.Ormancılık Teşkilat Yapısı
ÇEVRE,ORMAN VE
TURİZM BAKANI
GENEL
SEKRETER
ÇEVRE GENEL MÜDÜRÜ
ÇEVRE DEĞERLENDİRME
MÜDÜRÜ
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE ENTEGRASYONU
MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.Orman Varlığı ve Üretilen Orman Ürünleri
Ülkedeki orman alanlarının toplamı 12.838.000 ha dır.Buda toplam ülke topraklarının %22.1 i ni
kaplamaktadır.Ülkedeki ormansızlaşma ise: -37.000 ha dır.yaklaşık -0,3 ünü kapsamaktadır.Ülke
ormanlarından kaldırılan ahşap miktarı ise Endüstriyel odunları: 598.000 m 3 Ahşap yakıt: 6.433.000
m 3 dir.
4.3. Ormancılığın Ekonomideki payı
Endüstriyel odunları 66.976.000 $ lık bir gelir sağlamaktadır.yakıt olarak ise : 8.363.000 $ bir gelir
sağlamaktadır.toplam olarak ülkeye 75.339.000 $ bir gelir sağlamaktadır.
4.4. Özel Sektörün Ormancılıktaki rolü
Ülkedeki ormanların 98% ülkeye ait :% 2 si ise özele aittir.
4.5.Ormancılık Eğitimi ve Ormancılık Araştırma Enstitüleri
4.5.1.Orman Fakülteleri
 l'Université Nord Madagascar (Antsiranana) (UNM)
 University of North Madagascar (l'Université d'Antsiranana , Centre
Universitaire Régional (CUR))
 University of Antananarivo
5.Korunan Alanlar
6. Çölleşme ile Mücadele ve Erozyon kontrolü Faaliyetlerinin Yer
Aldığı Kurumları
6.1 Ulusal Odak Noktaları
 Mme Laurette Hermine Rasoavahiny
Directeur du Système des Aires Protégées
Ministère de l'Environnement et des Forêts
BP: 243 Nanisana
Antananarivo 101
Madagascar
 M. Jean Chrisostome Rakotoary
Directeur Général
Office National pour l'Environnement (ONE)
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme
B.P. 822
Antaninarenina
101 Antananarivo
 Mrs. Marie Blandine Ramanantenasoa
Chef
Service Legislation et Contentieux
Ministère de l'Environnement et des Forêts
B.P. 571
Ampandrianomby
Antananarivo 101
Madagascar
 Mrs. Naritiana Rakotoniaina
Chef de Programme Valorisation de la Biodiversite
Service d'Appui a la Gestion de l'Environnement (SAGE)
Lot VI 21 D bis
Villa Ranorosoa II - Ambatoroka
Antananarivo 101
Madagascar
7.Uluslararası İlişkiler
7.1.Uluslararası Kurumlarla Olan İlişkiler ve Raporlar
Ülke; FAO, En Az Gelişmiş Ülkeler ve Afrika Birliğine, UNFF, COFO’ üyesidir.
7.2.Uluslar Arası Projeler
Taraf olduğu uluslararası anlaşmalar Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, Çölleşme, Tehlikedeki Türler,
Tehlikeli Atıklar, Deniz Kanunu, Ozon Tabakasını Koruma, Sulak Alanlar. İklim değişikliği ve Kyoto
Protokolü imzalanmış fakat onaylanmamıştır

Benzer belgeler

Türkiye ile İkili Ticaret

Türkiye ile İkili Ticaret EKONOMİ BAKANLIĞI MADAGASKAR T.C. Antananarivo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: [email protected] Tel: +261 20 22 583 66 Adres: Immeuble Burdigala A 6 Ter Andranomena, Antananari...

Detaylı

GenelBilgi - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

GenelBilgi - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 1.1.Konumu ......................................................................................................................................... 3 1.2.Yüzölçümü ...................................

Detaylı