C Coca C Cola İç çecek k

Yorumlar

Transkript

C Coca C Cola İç çecek k
 İçeccek / Şirket Raaporu 11 Haziran 2015 Endekssin Üzerin
nde Coca C
C
Cola İççecekk Hisse Fiyatı: 43
3,20 TL 12
2 Aylık Hedef: 56
6,80 TL Can Ö
Özçelik can.ozce
[email protected] Kâârlılıkta iyyileşme Göksel Şişm
manlar goksel.sisman
[email protected]  Bir seferlik olum
msuzlukların öne çıktığı bir yıldan sonra,, trendde dön
nüş 




zam
manı. Olumsuz hava koşulları, sosyo‐politik olaylar, devallüasyon, seller ve uluslararası mecraadaki jeopolitikk gerginlikler Co
oca Cola İçecek k (CCİ) için 1Ç20
014
‐ 1Ç
Ç2015 aralığının
n öne çıkan gelişmeleri oldu vve CCİ operasyoonel düzeyde zaayıf bir performans seergiledi. Ancak, bu faktörlerin pek çoğunun ttek seferlik olay
ylar olduğunu göz önünde bulundurursak, birkaç sebepten dolaayı 2015’te CC
Cİ’yi
sıcaklık ve desstekleyecek bir ortamın olacağını düşünebiliriz: 1) Meteoroologlar nem
m seviyelerinin
n Türkiye’de uzun u
dönem ortalama o
seviyeelerine geleceğğini ihtimalini önggörüyor; 2) Pettrol fiyatları Orrta Asya’da tekkrar devalüasyoon olma düşşürüyor. Türrkiye’de kârlılığğa odaklanmak sonuç verme
eye başladı; 22015’te iç piya
asa VAFÖK marjının (geçen yılın aynı a
dönemine göre 1,9 puuanlık bir atışşla) %13,6’ya ulaşmaasını bekliyoru
uz. Türkiye’de hacimsel büüyümeden ziyaade kârrlılığa odaklanm
ma stratejisi 1Ç
Ç15’te sonuç ve
ermeye başladdı. Satış hacminnde geççen yılın aynı dönemine görre %8’lik bir düşüş olmasınaa rağmen, VAFFÖK %15,1 artarak 88 milyon TL’ye ulaştı. Aynı şekilde, %14’lük VAFÖK marjı 1,6 puaanlık bir artış ssergiledi ki bu, 2009’dan beri en yüksek rakkam. İlk çeyrekkler mevsimsel olarakk satışların en düşük dönemi olduğunddan, önümüzd
deki çeyyreklerde operrasyonel kârlılığın iyileşmesini bekliyoruz. 2015’te VAFFÖK marjının %13,6 (20009‐2013 ortalaaması %14,5) o
olmasını bekliyooruz. Büyyüme ana tem
ma olmaya de
evam edecek. CCİ’de 2015‐ 2018 dönemin
nde %7,4’lük ortalamaa hacim büyüm
mesi bekliyoruz.. 2015’te 3 yenni CCİ fabrikasının erasyonel olmaası bekleniyor. Diğer taraftan, CCİ Pakistan’’daki kapasitesine ope
201
18’e kadar ikki fabrika dah
ha eklemeyi planlıyor. p
Şirkeetin Türkiye’d
deki ma faaliyetlerinde mü
ütevazı büyüm
me öngörüyoruzz (2024’e kadaar %1,4 ortala
g
kapasite k
artışıyyla CCİ’in %7,4’lük büyyüme). 2015‐20018 arasında gerçekleşecek bir konsolide hacim
m büyümesine ulaşmasını bekkliyoruz. Önggörülemeyen rriskler önümüzd
ağı deki dönemde de oynaklığın een büyük kayn
olacak. Faaliyet aalanının genelde istikrarsız bölgeler b
olmassına bağlı olarrak,
v
ID varlığı, Ortaa Asya’daki makkro ülkesel ve bölgeseel riskler (Irak ve Suriye’de IŞI
ngesizlikler) oyn
naklığın en büyyük sebebi olmaya devam edeerek, operasyonel den
kârrlılıkta düşüşe neden olabilirr. Dolayısıyla, kendine özgü riskler haricinde, yatırımcıların Türkkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da önggörülemeyen o
olay
riskklerine dikkat ettmesi gerekiyor. Kurrlardaki dalgalanmalar kârlılıkta öngörüle
ebilirliği azaltııyor. Hammad
dde kale
eminin hedge eedilmesine rağğmen, CCİ’nin hedge h
edilmem
miş kısa vadeli 883
8
milyon dolarlık b
büyük bir net döviz pozisyo
onu bulunmakttadır. Dolayısıyyla, deki değer kayb
bı veya kazancı dip kârlılığın ta
ahmin edilebilirrliğini azaltıyor. TL’d
Cocca Cola İçecek iiçin 12 aylık hedef fiyatımız 56
6,80 TL seviyessinde bulunurken, hissse için “Endeeksin Üzerinde
e” performanss beklentimiz mevcut. Haccim tah
hminlerimizde, Yönetimin öngörülerinden daha tuttucu olsak da, değğerlememiz hissse başına 56,8
80 TL hedef fiyyata işaret ediyyor (%28 yükse
eliş pottansiyeli). Hisse son 1,5 yıllık dönemde piyasanın %322 gerisinde kaldı. Bekklentileri aşan 1Ç15 kârlılığıylaa son dönemde ivme kazanann hissenin, içeccek sekktörünün defan
nsif karakteri dee göz önüne alındığında, “En deksin Üzerind
de” perrformans beklentisini hak ettiğğini düşünüyoru
uz. Hisse
e Verileri Hisse Kodu (Reuters,, B.berg) Piyasa
a Değ. (milyon TTL) Hisse A
Adedi (milyon)) Halka Açıklık Oranı İşlem Hacmi (3 aylık ort., mln.TL) Net Bo
orç (2015/03, m
milyon TL) BIST‐1
100 Endeksi (TLL) Hisse verileri 10 Haziran 20015 itibarıyladır. 1.1
CCOLA - Fiyat & Endekse Göre
e Performans
TL
L
61.5
1.0
57.0
0.9
52.5
0.8
48.0
0.7
43.5
0.6
4
Haz-14
Ağu-14
Eki-1
14
Ara-14
Şub
b-15
Endekse Göre (S
Sol Eksen)
Nis-15
39.0
Ha
az-15
Hisse Fiyatı (Sağ Eksen)
E
Hisse
e Performanssı TL Göreceli* 1 Haft
fta ‐%4,88 ‐%0,55 1 Ay ‐%1,0 %5,3 3 Ay %0,6 ‐%1,2 1
1 Yıl ‐%
%21,7 ‐%
%19,8 * BIST G
Getiri Endeksi’ne ggöre Tahm
minler (milyoon TL) Net Sa
atış VAFÖK
K VAFÖK
K marjı Net Kâ
âr 20113 5.1886 8755 %166,9 4899 2014 5.985 943 %15,8 315 2015T 6.966 1.169 %16,8 310 20
016T 8
8.046 1
1.400 %
%17,4 4
454 2,66 15,,6 22,,5 2,3 14,5 34,8 2,0 11,7 35,4 1,7 9,8 2
24,2 FD/Satışlar FD/VA
AFÖK F/K Ortak
klık Yapısı Anado
olu Efes Biracılı k ve Malt A.Ş Coca‐C
Cola Export Corrp. Efes Pazarlama Halka Açık Lüttfen raporun sonuunda yer alan uyarı notunu okuyu
unuz CCOLA IS, CCO
OLA TI 10.989 254 10,1 4,52 2.378 79.748 %10,1
1 %20,1
1 %10,1
1 %29,7 Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım‐satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e‐
mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.  Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2015