Kiracı Hakları

Yorumlar

Transkript

Kiracı Hakları
10
Kiracı Hakları
İster bir oda, bir daire ya da ev kiralayın, her koşulda bazı hak ve sorumluluklarınız
vardır. Örneğin, kira ödemekle yükümlüsünüz. Bu bilgi formunda en temel on
hakkınıza yer verilmektedir. Yazılı bir kira sözleşmeniz olmasa bile, bu haklara
sahipsiniz.
Bu bilgi formu kısa süre ikamet edecek güvenceli kiracılar içindir, aşağıdakilerden biri size uyuyorsa
burada yazanlar sizin için geçerli olmayabilir:
nn
Ev sahibiniz sizinle aynı konutta kalıyorsa
nn
Kiracılığınız 28 Şubat 1997 tarihinden önce başlamışsa
nn
Konaklamanız iş yeriniz tarafından karşılanıyorsa.
Evin bir şahıs tarafından kiraya verilmiş olması, kiracının kısa süre ikamet edecek güvenceli kiracı
olduğu anlamına gelir.
Kiracılığınız hakkında bilgiler
1
Ev sahibinizden kiracılığınız hakkında genel bilgileri talep ederseniz, size kiracılığınızın başlama
tarihi, ödemeniz beklenen kira miktarı ve gerekli görülürse kira artış oranınız ve kira sözleşmenizin
süresini içeren yazılı bir belge vermek zorundadır.
Ev sahibinizin adresi
2
Ev sahibinizin size, ona yazabileceğiniz İngiltere ya da Galler'de bir mektup adresi vermesi
gerekmektedir.
Evinize kimlerin gelebileceğine karar verme
3
Evinize kimlerin gelebileceğine sizin karar verme hakkınız vardır. Ev sahibiniz, siz onu içeri davet
etmeden evinize girme hakkına sahip değildir, ancak yapılması gereken tamir gibi makul sebepler
olduğunda ev sahibinizin içeri girmesine izin vermelisiniz.
Evinizde kalma hakkınız
4
Ev sahibiniz sizi ancak mahkeme emri ile evden tahliye edebilir, mahkeme emri olması
durumunda bile ev sahibiniz icra emri alana kadar evde kalma hakkınız vardır.
Belirlenen kiracılık süresinin dolması
5
Eğer belirli bir süre için (örneğin; 6 ya da 12 ay) konutu kiraladıysanız, bu süre sona erdiğinde
evden taşınmak zorunda değilsiniz. Yeni bir kira sözleşmesi imzalamazsanız, kiracılığınız otomatik
olarak 'periyodik' kiracılığa dönüşür. Ev sahibi ancak size önce ihtarda bulunup ardından zilyetlik
emri çıkararak sizi tahliye edebilir.
Evin keyfini çıkarma hakkınız
6
Ev sahiplerinin küçük bir kısmı kiracılarına hayatı zindan eder, örneğin uygun olmayan saatlerde
kiracıları ziyaret eder ya da gaz ve elektriği keserler. Sizi taciz etmeleri ve gayrimeşru şekilde
tahliye etmeleri yasalara aykırıdır.
Güvenli bir evde yaşama hakkınız
7
Eğer kötü konaklama koşulları sizin sağlığınızı ya da güvenliğinizi riske atıyorsa, yardım ve
tavsiye için Hackney's Private Sector Housing Team şirketine (Özel Sektör Konaklama Timi)
başvurabilirsiniz. Eğer konutta gazlı bir sistem varsa, ev sahibiniz gazlı cihazları her sene tescilli
bir Gas Safe mühendisine kontrol ettirmelidir.
Tamir yaptırma hakkınız
8
Sıcak su kazanı, ısıtma sistemi, çatı ve pencere tamiri gibi birçok tamirden ev sahibiniz
sorumludur. Eğer tamir yapılmıyorsa, ev sahibine hemen, tercihen yazılı olarak, bildirimde
bulunun. Şahsın kiracılarının tahliye edilmesi hukuki açıdan bir nebze daha kolaydır, bu nedenle
ev sahibinizin tamirat yapmak yerine sizi evden tahliye etme yoluna gidebileceği riskini göz
önünde bulundurmalısınız.
Depozitonuzu koruma
9
5 Nisan 2007 tarihinden sonraki kiracıların depozitosu ev sahibi tarafından alındıktan sonra
30 gün içerisinde devlet tarafından onaylanmış olan şu planlardan birine yatırılmalıdır: Deposit
Protection Scheme (Depozito Koruma Planı), MyDeposits (Depozitolarım), DepositGuard
(Depozito Koruyucu) ya da Tenancy Deposit Scheme (Kiracı Depozito Planı). Ev sahibi yasa
gereği istenen bütün bilgileri 30 gün içinde size iletmelidir. İletilen bilgiler aşağıdaki noktaları
içermelidir:
nn
Hangi kiracı depozito planının kullanıldığı ve planla ilgili kişinin ya da kurumun iletişim bilgileri
nn
Depozito konusunda bir anlaşmazlık yaşanırsa sizin yapabilecekleriniz
nn
Kiracı depozitosunun amacı hakkında bilgi
nn
Kiracılık sürenizin sona ermesinden sonra paranızın size nasıl iade edileceği.
Ev sahibi ya da acenta sizin depozitonuzu koruma altına almazsa ya da size yukarıdaki bilgileri
vermezse, mahkeme ev sahibinize tazminat ödetebilir. Depozitonuzun koruma altına alınıp
alınmadığını kontrol etmek için, ev sahibinize ya da acentaya sorabilir ya da yukarıda bahsedilen
devlet onaylı planların web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
Kira ödemelerinin kaydı
10
Bu haklarınızdan biri değildir, ancak önemli bir konudur! Eğer kiranızı haftalık olarak ödüyorsanız,
ev sahibinizin size kira defteri tahsis etme zorunluluğu vardır. Mümkünse, kiranızı banka ya
da postane aracılığıyla ya da çekle ödeyin, böylece ödeme kaydınız olur. Eğer nakit ödeme
yaparsanız, mutlaka makbuz isteyin.
Yararlı kuruluşlar
Daha fazla bilgi için danışabileceğiniz kuruluşlar:
Shelter London Advice Line – 0344 515 1540 | shelter.org.uk/advice
Shelter Oak Foundation Project – 0344 515 2222
Community Legal Advice – 0845 345 4 345 | communitylegaladvice.org.uk
Deposit Protection Scheme – depositprotection.com
Directgov – direct.gov.uk
Hackney Citizens Advice Bureau – 0844 499 1195
Hackney Community Law Centre – 020 8985 8364
LB Hackney Private Sector Housing Team – 020 8356 4866
LB Hackney Housing Options and Advice Service – 020 8356 2929
MyDeposits – mydeposits.co.uk
Tenancy Deposit Scheme – tds.gb.com
shelter.org.uk
Registered charity in England and Wales (263710) and in Scotland (SC002327). RH4491. Turkish

Benzer belgeler

Birikmiş kira borçlarında tahliyenin önlenmesi

Birikmiş kira borçlarında tahliyenin önlenmesi Eğer belirli bir süre için (örneğin; 6 ya da 12 ay) konutu kiraladıysanız, bu süre sona erdiğinde evden taşınmak zorunda değilsiniz. Yeni bir kira sözleşmesi imzalamazsanız, kiracılığınız otomatik ...

Detaylı