Ders 1

Yorumlar

Transkript

Ders 1
Bilgisayarın Temelleri
ve Programlamaya Giriş
( Ders Notları )
Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ders İçin Önerilen Kaynaklar
C ve Sistem Programcıları Derneği
C Ders Notları- Necati ERGİN (pdf halini
internetten bulabilir, isterseniz, ilk kısımlarının
fotokopisini de Gençlik Copyden alabilirsiniz.)
 C++ /C How to Program, Deitel&Deitel (C++
daha ilerisi açısından faydalı olabilir.) Bu
kitabın Türkçesi de var.

BİLGİSAYAR NEDİR?

Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları
veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal
işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş
bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten,

Donanım (Hardware)

Yazılım (software)’dan oluşan elektronik
bir makine dir.
Giriş:
Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar,
harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriş birimleri tarafından
toplanır.
İşlem:
Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem
basamaklarından geçer.
Bellek:
Verilerin saklandığı yerdir. Giriş yapılan veriler, işlenen veriler bellekte saklanır.
Çıkış:
Bilgisayar tarafından üretilen rapor, döküman, müzik, grafik, video, resimlerdir.
İşlenmiş sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden
çıkarılmasıdır
BİR BİLGİSAYARIN PARÇALARI

Bir kişisel bilgisayar belli parçalardan oluşur.
Bu standart sayesinde belli parçalar bir araya
getirilerek “ toplama bilgisayar “ yapmak
mümkündür.

Bilgisayar donanımı (hardware): Bilgisayarların
fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle
tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare,
yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…

Bilgisayar yazılımı: Donanımı kullanmak için gerekli
programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını
söylerler. Elle tutulmazlar. Belirli bir işlemi yapmak
üzere bilgisayara kurulurlar (set up, install). Örneğin:
Kelime işlem (word processor) programları son
kullanıcıların yazı yazması için kullanılır.
sunu (presentation),
programlama dilleri (Pascal, C, MATLAB),


Donanım: Bilgisayarın elektronik ve
mekanik bölümüdür.


Monitör:
Bilgisayarda yapılan işlemlerin sonuçlarını
alabilmemizi sağlayan donanım birimidir.
Monitörlerde her bir noktaya “piksel” adı
verilir. Piksel sayısı ne kadar fazla olursa o
kadar net görüntü sağlanabilir. Monitörleri
kendi arasında sınıflandırmak için
büyüklükleri kullanılır. Köşegen uzunluğunun
inch (2.54 cm.) cinsinden büyüklüğü kullanılır.
(14 inch, 15 inch, vb.)
CRT monitör nedir?
CRT monitör, ismini televizyonların da en hayati
parçası olan ve Türkçe'de "tüp" olarak
nitelendirilen parçadan alır. Bu parçanın İngilizce
adı "cathode ray tube" (katot ışını tüpü)
şeklindedir, CRT de bu kelimelerin baş
harflerinden gelir. Temel olarak, elektronların tüp
boyunca yüksek hızda fırlatılmaları ve bunun
sonucunda ışık oluşması ilkesiyle çalışırlar.
CRT monitörlerin diğer monitörlerden ne farkı
vardır?
Plazma TV ve LCD monitör gibi rakipleriyle
karşılaştırıldığında CRT monitörler, çalışma
ilkelerinin bir sonucu olarak daha fazla yer
kaplarlar ve daha ağırdırlar. Buna ek olarak güç
tüketimleri de Plazma TV ve LCD monitör
benzerlerinden daha fazladır.
LCD monitör nedir?
LCD monitör, ismini İngilizce adı olan "Liquid Crystal Display" (sıvı
kristal ekran) kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. LCD
ekranlar en yalın ifadeyle iki cam levha arasına sıkıştırılmış sıvı
kristal örgüsüdür. LCD ekranın arka kısmında bir ışık kaynağı vardır,
görüntü bu ışık kaynağından yayılan ışığın, iki cam levha arasında
sıkışmış olan sıvı kristal örgüsünden geçerken değişik renklere
bürünmesiyle elde edilir.
LCD ekranlar için avantaj olarak nitelendirilebilecek olan özellikler şunlardır:
*LCD monitörler çok incedirler, bu nedenle geleneksel CRT televizyonların ya da
monitörlerin kullanılamayacağı yerlere takılabilirler.
*Renk üretimleri mükemmeldir.
*Renk kontrastı iyidir, ancak mükemmel değildir.
*Fosfor temelli bir teknolojiye sahip olmadıkları için, aynı rengin aynı noktada uzun süre
kalmasının yaratacağı problemler LCD ekranlarda görülmez.
*LCD monitörler için dezavantaj olarak nitelendirilebilecek olan özellikler ise şunlardır:
*Ekran alanı başına yüksek maliyetli görüntüleme seçeneklerinden birisidir.
*Karanlık sahnelerde detayları CRT televizyonlar ya da monitörler kadar iyi veremeyebilirler.
LED EKRAN NEDİR?
Beyaz
rengi
oluşturma
yöntemlerinden biri de Kırmızı,
Mavi ve Yeşil rengin belirli
oranlarda karıştırılmasıdır. Diğer
renklerin üretimi de Kırmızı, Yeşil
ve Mavinin parlaklık oranlarının
değiştirilmesi ile elde edilebilir.
Led'lerin istenilen renk (dalga)
ve
parlaklıkta
üretilebilmesi
renklendirme
amacı
ile
kullanılmasındaki ana neden
olmuştur. Yüksek hızlı teknoloji
barındıran yazılım ve donanım
sistemleri sayesinde bu oranlar
insan gözünün algılayamayacağı
yüksek hızlarda değiştirilerek
görüntü elde edilmektedir.
Led ekran teknolojisi temel olarak;
led ekranın ilgili noktasında olması
gereken rengin, kontrol sistemi
tarafından ilgili noktada yer alan
kırmızı, mavi ve yeşil led'lerin
parlaklıkları ayarlanarak
oluşturulması prensibine dayanır.
LCD İLE LED ARASINDAKİ FARKLAR
Aslında LED ekranlar da temelde LCD teknolojisine dayanır. Aralarındaki fark aydınlatma
tekniklerinin değişmesinden kaynaklanır. LCD ekranlar floresan lambalardan
faydalanırken, LED ekranlar, LCD paneli LED lambalar vasıtasıyla aydınlatıyor.
•Geleneksel LCD ekranlar çalışır durumdayken arka aydınlatmaları her zaman açıktır.
Ekranda siyah ve koyu alanların gösterilebilmesi için o bölgedeki kristaller vasıtasıyla
gelen ışık engellenmelidir. LCD ekranlarda bu yöntem kısmen başarılı olsa da belirli
açılardan ekrana bakıldığında siyah ve karanlık alanlar parlar veya renk değiştirir. LED
ekranlardaki ışık yayan diyotların (Light Emitting Diode) aydınlatması ise piksel piksel
seçilebiliyor. Herhangi bir ışık oyunu söz konusu olmadığından siyah gerçekten siyah
görünüyor.
•LCD’de gösterilebilecek renk tonlarının sayısı doğrudan panelin kristal kalitesiyle ilgilidir
ancak LED ekranların LED lambalarının her birinin yaydığı ışığın rengi değiştirilebilir. Bu
da renklerin çok daha doğru ve canlı görünmesini sağlar.
•LED aydınlatmanın sunduğu nimetlerden biri de çok yüksek tazeleme hızlarıdır. Bu
sayede ekranda hızla hareket eden nesneler normal LCD’lerden daha net görünür.
•LCD ekranların üretilmesinde civalı malzemeler kullanılır ve bu madde çevreye son
derece zararlıdır. LED aydınlatmalı ekranlarda bu maddenin kullanılmasına gerek yoktur.
•LED paneller, LCD’lerden daha ince üretilebilir. Bu yüzden çok daha şık tasarımlara
imkân tanırlar.
•LED ekranlardaki her LED’in yaydığı ışık miktarı değiştirilebildiğinden güç tüketimi
LCD’den daha azdır (%30 civarı). LCD ekranlarda kullanılan lambaların hepsi aynı
düzeyde ışık yaymak zorundadırlar.
b) Kasa ve temel bileşenler:
Bilgisayar kasasını bilgisayarın kabuğu ve iskeleti olarak
düşünebiliriz. Kasa, içerideki parçaları dışardan gelen etkilere karşı
koruduğu için kabuğa, içine yerleştirilen parçalara destek olduğu ve
onlar için askı görevi gördüğü için isketelete benzetilebilir.
Anakart:
Anakart bilgisayarınızın bütün parçalarının ve
çevre birimlerinin bağlandığı ve bu birimlerin
arasındaki iletişimi sağlayan elektronik
devredir. Anakart, bilgisayarı ilk açtığınızda
çalışan yazılım olan BIOS'u (Basic
Input/Output System) barındırır. Diğer parçalar
doğrudan üzerine "takılır" (İşlemci, RAM, sabit
sürücü, ekran kartı gibi).
Anakartınızın ne tür işlemcileri destekleyeceği de ayrıca önemlidir.
Intel ve AMD, en büyük iki işlemci üreticisidir ve ürettikleri işlemciler
fiziksel olarak farklı yapılara sahip olduklarından, birini destekleyen
bir anakartın, diğerini desteklemesi mümkün değildir.
RAM slot sayısı
Kasanın içine sığmalıdır
Anakartla bütünleşik bir ekran kartı ?
RAM nedir?
RAM, "Random Access Memory" (Rasgele
Erişimli Bellek) kelimelerinin baş
harflerinden oluşan bir kısaltmadır. RAM
bilgilerin geçici olarak depolandığı bir hafıza
türüdür. Bilgisayarlar genellikle o an
üzerinde çalıştıkları programlar ve işlemlerle
ilgili bilgileri RAM denen bu hafıza
parçasında tutarlar. RAM ve sabit sürücü
temel olarak aynı bilgileri saklarlar, ancak
işlemcinin RAM'deki bilgilere erişme ve
onları işleme hızı, sabit sürücüdeki bilgilere
erişme ve onları işleme hızından çok daha
yüksektir.
RAM neden bu kadar önemli?
Daha önce de belirttiğimiz üzere,
bilgisayarın herhangi bir anda meşgul
olduğu programlarla ilgili bilgilere hızlı
bir şekilde ulaşması önemlidir. RAM
miktarı ne kadar çok olursa, işlemci
kullandığı bilgilerin o kadar fazla bir
miktarını RAM'e yazabilir ve oradan
okuyabilir, bu da bilgisayarınızın
performansını arttırır.
Güç kaynağı nedir?
Güç kaynağı, prizden elektriği alıp onu bilgisayarınızın
değişik parçaları için gereksinim duydukları değişik
gerilimlere ayarlayan parçadır.


İşlemci (Merkezi İşlem Birimi (CPU)):
Anakart üzerinde, bilgisayarın
yapması gereken tüm işlem ve
hesaplamaları yapan birimdir. Bir
diğer anlamıyla bilgisayarın hem
kalbi, hem de beyni görevini
yapar.
Özellikle grafik kalitesi yüksek oyun ya da
mimarlık ve mühendislik programları, bu yüksek
kaliteli grafikleri ortaya çıkarmak için yüksek
işlemci kapasitesine ihtiyaç duymaktadırlar.
İşlemcinizi seçmeden önce yapacağınız en
doğru şey, bilgisayarını sizin kullanacağınız
amaçla kullandığını düşündüğünüz
arkadaşlarınızın işlemcilerinin
performanslarından memnun olup olmadıklarını
araştırmaktır.
Sabit sürücü nedir?
Sabit sürücü, bilgisayarınızdaki
bilgileri bilgisayarınız
çalışmıyorken (bilgisayar elektriğe
bağlı değilken ya da kapalıyken)
sağlıklı bir şekilde saklamak için
kullanılan hafıza türüdür.
Bilgisayarın herhangi bir anda
gereksinim duyduğu bilgiler geçici
olarak RAM'e yazılıp oradan
okunurken, diğer bilgiler sabit
sürücüde tutulurlar
Sabit sürücünün RAM'den ne
farkı vardır?
RAM'ler bilgiye erişim hızı açısından
sabit sürücüden çok daha hızlıdır,
ancak maliyetleri de o kadar
fazladır. Sabit sürücüler, uzun süre
saklamak istediğimiz bilgiler ve
bilgisayarın kapalı olduğu anlarda
bilgilerin saklanması için kullanılırlar,
verilere erişim hızı RAM'e göre
oldukça düşüktür, buna bağlı olarak
da RAM'den çok daha ucuzdurlar.
Sabit sürücü ile RAM arasındaki
temel fark buradadır.
Disket nedir?
Disketler ince ve esnek bir manyetik veri
depolama ortamıdırlar ve genellikle kare
ya da dikdörtgen bir plastik muhafaza
içine yerleştirilmişlerdir.
Disket sürücü: Bilgisayarın disketleri
okuyan parçasıdır.
Ancak günümüzde veri hacimlerinin büyümesi
ve hemen her türlü yazılımın ya da verinin
CD'ler ya da flash diskler aracılığıyla taşınması
nedeniyle önemleri azalmıştır. Bununla birlikte
beklenmedik durumlarda kullanılabilecek bir
veri aktarım biçimi olduğu için bilgisayarınızda
bulunması uygundur.
Flash Memory (Flash Bellek) Nedir?
Flash Bellekler, güç kesintisinde dahi içerdiği
bilgileri kaybetmeyen ve tekrar tekrar yazılıp
silinebilen bir bellek çeşididir. Flash belleklerin
yapısı RAM'lere, kullanımı Hard Disk'lere benzer.
Flash belleklerin yapısı mekanik değildir;
elektroniktir. İçerisinde hareket eden bir parça
yoktur. Bu özelliklerinden dolayı bu tarz bellekler
"solid-state" olarak, yani "durağan" olarak
adlandırılırlar. Hareket eden parça olmamasından
dolayı hassasiyet değerleri yüksek değildir ve
özellikle mobil alanda kullanımları çok yaygındır.
MP3 Player'larda, cep telefonlarında, el
bilgisayarlarında, dijital fotoğraf makinalarında ve
dijital görüntü aygıtlarında yaygınca kullanılırlar.
Flash bellekler, bir EEPROM çeşidi olarak
adlandırılabilir. “Elektriksel olarak silinebilen
programlanabilen sadece okunabilen bellek" olarak
çevirebileceğimiz EEPROM'ların üzerindeki veriler
elektriksel yolla değiştirilebilir. Sadece okunabilir bellek
denilmesinin sebebi, bilgilerin kalıcı olmasından
kaynaklanır. Klasik bellek yapılarından bilindiği üzere,
flash bellekler de hücrelerden oluşur. Her hücrenin
kendi transistörleri vardır. Bilgisayar ortamında bilgiler
0 ve 1'lerden oluşur. 0'lar düşük voltaj, 1'ler ise yüksek
voltaj anlamına gelir. Veri yazılmak istendiği anda,
transistörlerin voltaj seviyeleri değiştirilerek bilgiler
yazılır / silinir / yenilenir.
Flash belleklerin genel özelliklerini ise şöyle
sıralayabiliriz:
Ufak boyut: Çeşidine göre, kredi kartının yarısı veya
çeyrek büyüklüğünde olabilir.
EEPROM
(Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)
,
Kalıcı olmayan küçük boyuttaki verileri kalıcı olarak saklamak için
bilgisayar ya da diğer cihazlarda kullanılan bir yongadır. Boyutu
daha büyük olan sabit verileri saklamak için ise flash bellek gibi
daha ekonomik yöntemler kullanılır. EEPROM, elektrikle yazılıp
silinme özelliğine sahiptir.
RAMlere yazmak EPROMlara yazmaya göre hızlıdır (RAMlara
birkaç nanosaniyede yazılabilirken EEPROMlar için bu süre
mikrosaniyeler mertebesindedir). Buna ek olarak RAMlar genelde
uçucudur yani güç kesilmesi halinde içeriklerini kaybederler.
Silinebilir ve programlanabilir hafızaların en gelişmiş olanı
elektriksel olarak silinebilen salt oku hafızalardır. Bu hafızalarda,
hafıza hücrelerine istenen bir değer yazılabilir ve yazılan bu bilgi
yeni bir yazmaya kadar kalır.
CD nedir?
CD, "Compact Disc"
kelimelerinin baş harflerinden
oluşan bir kısaltmadır. CD'ler
sayısal verilerin makineler
tarafından okunabilir bir şekilde
depolanabildikleri standart bir
ortamdırlar. Lazer tabanlı bir
okuyucu tarafından okunabilirler.
CD'ler teyplerden daha hızlı ve
daha doğru bilgi depolaması
yapabilirler. Daha doğrudur,
çünkü veri CD'lere ikili kodlama
sistemiyle yazılır, oysa teyplerde
veri analog biçime
dönüştürülmelidir.
CD sürücü nedir? :
CD sürücü, CD'ye tutulan
lazer ışının optik
yansımalarını okuyan bir
bilgisayar parçasıdır. Bir
CD sürücü, CD
üzerindeki çukurları
okumak üzere standart
bir kırmızı lazer kullanır.
DVD nedir?
DVD, "Digital Versatile Disc" (Sayısal
Esnek Disk) ya da "Digital Video Disc"
(Sayısal Video Diski) sözcüklerinin baş
harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Dış
görünüşü ve boyutları nedeniyle
CD'den pek farklı görünmeyen DVD'ler,
en az 4.7 GB (gigabyte) en çok da
17 GB kapasitesi ile günümüzde
yaygın kullanılan diğer ortamlara
kıyasla çok büyük
bir data alanıdır.
DVD'nin fiziksel olarak CD'den en önemli farkı,
datanın disk üzerindeki yerleşiminde ortaya çıkmaktadır. Standart CD'lerde
dataların oluşturduğu çukurların en küçüğü 0.834 mikron iken DVD'de bu
boyut 0.4 mikrona inmiştir. CD üzerindeki spiral iz, 1.6 mikron aralıklarla
yer alırken DVD üzerinde 0.74 mikron mesafe vardır. Böylece aynı boyutta
CD, 7 kat daha fazla bilgi taşıyabilmektedir.
Üreticilerin DVD diskleri 2 yüzlü olarak tasarlaması toplam kapasiteyi 2
katına 9.400 MB'a çıkarmıştır. Ayrıca her yüzeyde üst üste iki katman ile
DVD kapasitesi 17.000 MB'a çıkmaktadır. İkili katmanda, üstte yarı geçirgen
(transparan) olan bir katman ve altta standart yansıtıcı katman
bulunmaktadır. Lazer ışını, özel bir lens yardımı ile hem üst yarı-saydam
yüzeye odaklanabilir hem de o yüzeyi aşarak (faz değiştirerek) alttaki
yüzeye odaklanabilir. Üstteki katmanın yarı geçirgen olması nedeniyle
kapasitesi daha düşüktür.
DVD sürücü nedir? :
DVD sürücü, DVD'ye
tutulan lazer ışının
optik yansımalarını
okuyan bir bilgisayar
parçasıdır. Bir DVD
sürücü, DVD üzerindeki
çukurları okumak üzere
standart bir mavi lazer
kullanır.
Ekran kartı nedir?
Ekran kartı, bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını, CRT monitörler,
LCD monitörler, LED monitörler ya da projeksiyon cihazları üzerinden
bizim algılayabileceğimiz şekilde görüntülere dönüştüren bilgisayar
parçasıdır.
Bütünleşik ekran kartı nedir?
Bütünleşik ekran kartı, ekran kartının anakart üreticisi tarafından
anakartla bütünleşik olarak üretilmesidir. Bu durumda ekran kartı
genellikle kötü 3 boyutlu görüntü performansı ortaya koyar ve ihtiyaç
duyduğu hafıza yükünü sistem hafızası (RAM) içerisinden alarak,
sistemin kullandığı hafıza miktarını azaltır.
BIT VE BYTE KAVRAMI








BIT :
Bilgisayar ortamında karakterler bitlerden
oluşmuştur. Bir karakterin oluşması için 8 bite
ihtiyaç vardır. Bir bit sayısal elektroniğin temeli
olan 0 ve 1 olan değerlerdir.
BYTE :
Bir byte 8 bitten oluşur. Başka bir deyişle bir
byte 1 karaktere eşittir. Byte ve byte’ ın katları
şunlardır.
1024 BYTE = 1 KİLOBYTE
1024 KİLOBYTE = 1 MEGABYTE
1024 MEGABYTE = 1 GİGABYTE
1024 GİGABYTE = 1 TERABYTE
KLAVYE

Klavye veri giriş
birimidir. Klavyeler
üzerinde yazı
karakterlerinin karşılığı
tuşlar bulunur. Bunlar
A-Z’ ye harf tuşlarını
içerir. Bunun dışında
klavye üzerinde
fonksiyon tuşları ,
kontrol tuşları ve sağ
tarafta sayısal klavye
olarak adlandırılan tuş
takımı vardır.
KLAVYE






Üzerinde harfler, sayılar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar vardır.
Q Klavye ve F Klavye (Türkçe Daktilo Klavyesi) olmak üzere iki şekilde
sınıflandırılabilir.
Klavye üzerinde numaralar,
Kilitler (Caps Lock: Bir kez basıldığında sürekli büyük harf yazar. İkinci kez
basıldığında sürekli küçük harf yazar,
Num Lock, Scroll Lock
Özel Tuşlar (Alt, Shift, Control, Alt Gr).
KLAVYE TUŞLARININ GÖREVLERİ

CTRL+C : Kopyala

CTRL+ALT+DELETE : Windows Task manager

CTRL+X : Kes

CTRL+V : Yapıştır

CTRL+A : Hepsini Seç
.......
PRINTER / YAZICI

Çıkış birimidir. Bilgisayarın
ürettiği sonuçları kağıt
üzerine döken aletlerdir.
Printer’lar genellikle iki
teknoloji kullanırlar
bunlardan birincisi noktamatris yazıcılardır. Bu
yazıcılara iğneli yazıcılar da
denir. İkinci grup yazıcılar ise
mürekkepli ya da lazer
teknolojisi ile çalışan
yazıcılardır. Mürekkepli ve
lazer yazıcılar net bir baskı
yaparlar ve iğneli yazıcılara
göre çok daha sessizdirler.
YAZICI




Ekranda gözüken bilgileri kağıt
üzerine yazdırmaya yarar.
Yazıcılar;
Nokta vuruşlu yazıcı (dot
matrix): 9 iğneli ve 24 iğneli
olabilir. Şerit takılarak kullanılır.
Dakikada 1-3 sayfa hızında
olabilirler. Sürekli form kağıdı
kullanılabilir.
Mürekkep püskürtmeli
yazıcı(ink jet): Dakikada 1-8
sayfa basabilir. Kartuş takılarak
kullanılır. Renkli çıkış alınabilir.
lazer yazıcı (laser): dakikada 4,
8, 12 ... sayfa baskı, toner
kullanılır.
Fare (Mouse )





Ekranda gözüken imleç yardımıyla komut girişi
yapmaya yarar. Farenin çevre birimi olarak
kullanılmasıyla işaretleme, tıklama ve sürükleme
yapılarak işlemler yaptırılır.
İmleç: Farenin ekran üzerinde nerede olduğunu
gösterir.
Tıklama: Farenin sol tuşuna bir kez basılmasıdır.
Çift Tıklama: Farenin sol tuşuna kısa aralıklarla
iki kez tıklanmasıdır. Bir simgeye yüklenen
işlevinin yerine getirilmesini sağlar.
Sürükleme: Farenin sol tuşunu basılı tutarak
imlecin yerinin değiştirilmesidir.
Tarayıcı (Scanner)

Resim, grafik ve önceden yazılmış
yazıları bilgisayar ortamına
aktarmakta kullanılır. 300x600 dpi,
600x600 dpi, 600x1200 dpi, 600x2400
dpi ...
-----------FineReader--------------

ÇİZİCİ (PLOTTER):
Verileri grafik şeklinde aydınger veya diğer herhangi bir
kağıda çizim yapabilen bir çıkış aracı olup mühendisler
ve mimarlar tarafından kullanılırlar.
İletişim Birimleri
MODEM
Bilgisayarların telefon hatları
üzerinden iletişim kurabilmeleri
için verileri alıp ses sinyallerine
(MOdülasyon) çeviren ve telefon
hattından aldığı ses sinyallerini
yine verilere (DEModülasyon)
dönüştürebilen bir cihaza ihtiyaç
vardır.
Bu işlemleri gerçekleştirebilen
cihazlara yaptıkları modulasyondemodülasyon işlemi nedeni ile
MODEM adı verilmiştir.
Normal bir modemin üzerinde
bulunması gereken 3 entegre;
1) DSP
2) Controller
3) PC ile haberleşmeye uygun bir
arabirim. (ISA, PCI, USB gibi )
BİLGİSAYAR AĞLARI (NETWORK)

İki ya da daha çok bilgisayarın
veri iletmek ve bilgisayar
kaynaklarını ortak kullanmak
amacı ile birbirine
bağlanmasına bilgisayar ağı
denir.

Bilgisayar ağları ana
bilgisayarın işlem gücünden ve
depolama kapasitesinden
başka yazıcı gibi çevre
birimlerinin ortak kullanımını
da sağlar.
1.Yerel ve Ulusal Ağlar:
a) LAN (LOCAL AREA NETWORK):
Bölgesel çalışma ağı..Ana bilgisayarın
adı SERVER dır.Diğer bilgisayarlar
client-1, client-2 olarak adlandırılırlar.
b) WAN (GENİŞ ÇALIŞMA AĞI):
Birden fazla LAN’ ın birbirine bağlı
olarak çalışmasını ifade eder.
2.İnternet:
Dünya üzerindeki bilgisayar
kuruluşlarının birbirine bağlanmasını
sağlayan geniş ağa denir.
İNTRANET:
Bir işletme içerisinde interneti
kullanarak yapılan işlemdir.
YAZILIM


İşletim Sistemi (Operating System):
İşletim sistemi, bilgisayarın açılışı esnasında
hafızaya yüklenen ve yüklendikten sonra diğer
yazılımların çalışması için bir temel görevi gören bir
yazılımdır. Bilgisayar sisteminin tüm hareketlerini
denetler. Sistemde bulunan ana bellek, Harddisk vb.
kaynakları yönetir. Diğer yazılımlara genel olarak
"uygulama" yazılımları adı verilir. Uygulama
yazılımları, işletim sistemi tarafından sağlanan temel
uygulama parçacıklarını çeşitli şekillerde kullanarak
değişik gereksinimlere cevap vermektedirler DOS
(Disk Operating System), Windows (95, 98, ME,
XP), WindowsNT, Windows Vista, Windows 7,
MAC OS, UNIX, LINUX …
İşletim sistemleri arasında ne fark vardır?
.Farklı işletim sistemleri farklı kullanıcılara ve farklı
gereksinimlere hitap ederler. Bir nükleer reaktörün
kontrolünde kullanılan bilgisayarlardan beklenenler ile
13 yaşında bir çocuğun evinde kullanacağı
bilgisayardan beklenenler çok farklıdır. Ev kullanıcıları
için görsel kullanıcı arayüzü daha gelişmiş işletim
sistemleri geliştirilirken, iş ile ilgili gereksinimleri
karşılamak üzere tasarlanan işletim sistemlerinde
sistem kaynaklarını görsel estetik ile harcamak yerine
metin temelli arayüzler kullanılarak bilgisayarların işlem
gücünün yüksek düzeyde korunması hedef alınmıştır.
2005 yılı itibari ile, en yaygın olarak kullanılan
işletim sistemleri iki ana grupta toplanabilir:
Microsoft Windows grubu ve UNIX benzeri
işletim sistemlerini içeren grup (bu grup içinde
pek çok Unix versiyonu, Linux ve Mac OS
sayılabilir).
UNIX, akademik çevrelerde ve sunucu olarak
kullanılmaktayken, Windows ise evde ve
ofislerde masaüstünde tercih edilmektedir.
Masaüstü bilgisayarlarında Windows, diğer
işletim sistemlerinden çok daha yaygın olarak
kullanılmaktadır
Neden Pardus?
Ülkemizde işletim sistemlerinin bilgi teknolojileri
alanında kapsadığı yeri, dolaylı olarak etkiledikleri
sektörleri ve genel olarak gelişme hareketi ile
ilişkilerini
irdelediğimizde
şu
gözlemlere
varılmaktadır:
Ulusal bağımsızlık, güvenlik ve tasarruf amacıyla,
kritik uygulamaların üzerinde çalışabileceği, açık ve
standart bir veri yapısını destekleyen, güvenlik
izlemesine imkan verecek şekilde kaynak kodu açık
olan
ve
finansal
yük
oluşturmadan
yaygınlaştırılabilecek
bir
işletim
sistemine
gereksinim duyulmaktadır.
Türkiye’nin bilgi teknolojileri konusundaki
etkinliğinin katma değerli projelere
yöneltilmesi, araştırma ve geliştirme
ağırlıklı yüksek teknoloji üretimi yoluna
gidilmesini gerektirmektedir.
Bunun bir yandan öncüsü ve bir yandan da
ürünü olarak yerel bilgi birikiminin, gerek
teknolojik alanda ve gerekse iş süreçleri
düzeyinde, sağlanması zorunluluğu vardır.
Ülke gereklerine bağlı olarak teknolojik
gelişmenin yönünü belirlemek, farklı
alanların ağırlığını değiştirmek ve
dolayısıyla söz konusu işletim sisteminin
yol haritasına hakim olmak tercih
edilmektedir.
Bu gereksinimlerden
hareketle Linux temelli bir
ulusal işletim sistemi
dağıtımı oluşturma işine
girilmesine karar verilmiştir.
YAZILIM
Yararlı Programlar: İşletim Sistemi ile
verilen format, sıkıştırma, kurtarma vb.
Deepfreeze, Winzip.....


Aygıt sürücüleri (Device Driver): Çevre
birimlerinin çalışması için bilgisayara
yüklenen programlar.
YAZILIM

Programlama Dilleri: Bir işi bilgisayara
yaptırmak ancak belirli kodların belirli bir sıra
doğrultusunda kullanılması ile olanaklıdır.
Kullanılan bu koda programlama dili denilir.
Yazılan kaynak kod program derleyici veya
yorumlayıcı tarafından bilgisayar diline
çevrilir. Programlama dillerinden bazıları C,
Pascal, Delphi, Java, Visual Basic, Visual
C…
YAZILIM


Uygulama Programları : Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere
üretilmiş yazılımlardır. Örneğin, okul yönetim sistemi programları,
muhasebe programı, bilgisayar oyunları, programlama dilleri
derleyicileri vb.
Uygulama yazılımları belirli uygulamaları çalıştırırlar. Bilgisayarın
çok amaçlı olmasına olanak tanırlar ve işlerin daha iyi yapılmasına
yardımcı olurlar. Kelime işlemci (word processor) yazılımları
mektup, günlük plan, ders notu hazırlamada; tablolama programları
öğrenci not ortalaması hesaplama, maaş bordrosu yapmada; veri
tabanı yazılımı, öğrenci bilgilerinin saklanması, bulunması,
güncellenmesi, düzenlenmesi ve rapor oluşturulmasında
kullanılırlar. Elektronik posta yazma, grafik hazırlama, masaüstü
yayıncılık, çalışma planı hazırlama, iş akışı çizimi, web sayfası
oluşturma programları da uygulama yazılımlarına örnektir.
YAZILIM






Ticari yazılımlar: Muhasebe, tahmin yapma, proje yönetiminde
kullanılırlar.
Eğlence yazılımları: Oyun, ekran koruyucu
Eğitim ve Başvuru Yazılımları: Bilgisayar Destekli Eğitim
yazılımları, benzetim (simulasyon) yazılımları, elektronik ansiklopedi,
atlas.
Çokluortam (Multimedia) Yazılımları: Bilgisayar tabanlı medya ile
bütünleşik olarak hazırlanırlar. Ses, video, animasyon, resim içerirler.
Çokluortam ansiklopedileri bunlara örnektir.
Yazılımlar donanıma uyumlu ise çalışır. İşletim sistemi ile yazılımlar
uyumlu olmalıdır.
Yazılımlar disket ya da CD_ROM kullanılarak kurulur. Yazılımları
bilgisayara kurmak için ilk olarak genellikle SETUP (İngilizce
yazılımlar için), KUR (Türkçe yazılımlar için) çalıştırmak gerekir.
Kaynaklar
www.bilgisayardefteri.com
www.turkforum.net
www.bilgisayarnedir.com
http://w3.gazi.edu.tr/~akaraci/bilgkull.HTM
http://www.bilgisayardershanesi.net

Benzer belgeler