Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu
Renkli Video Kamera
Kullanım Kılavuzu
Modeller: L
V300P-C
LV300P-B
Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce,
lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun.
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 1
4/14/08 9:16:3 AM
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI
TEHLİKESİ! AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ
AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI)
ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ
SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA
YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK
İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE
BAŞVURUN.
Bir eşkenar üçgen içinde ok
sembolüyle gösterilen bu
yıldırım işareti, ürün kabini
içinde elektrik çarpması riski
oluşturabilecek düzeyde tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı
konusunda kullanıcıları uyarmak
amacıyla kullanılmıştır.
Bir eşkenar üçgen içindeki
ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan
önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında
kullanıcıları uyarmak amacıyla
kullanılmıştır.
FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo
frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir.
Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği
sürece ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek
girişimlere neden olabilir.
DÜZENLEYİCİ BİLGİ: FCC 15.Kısım
Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar
için belirlenmiş limitlere uygunluğu FCC
Kuralları 15.Kısmı’na göre test edilmiş ve
uygun bulunmuştur. Bu limitler, ekipmanın
ticari bir ortamda çalıştırılması durumunda
oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun
bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir,
kullanır ve yayabilir; kullanım kılavuzuna
uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa,
radyo haberleşmelerine zarar veren
girişimlere neden olabilir.
Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde
çalıştırılması zararlı girişimlere yol açabilir
ve bu durumda kullanıcının, masrafları
kendisine ait olmak üzere girişimi önlemesi
gerekir.
• Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo
girişlerinde uygun elektrik teli girişleri,
irtibat kutusu kapağı veya salmastra
kutusu verilecektir.
• Dikkat: Pil doğru şekilde
değiştirilmezse patlama tehlikesi
vardır. Yalnızca üretici tarafından
önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle
değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin
talimatlarına göre atın.
• Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki
deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olmalıdır veya manşonlarla birlikte
temin edilmelidir.
İzinsiz bir değişiklik ya da modifikasyon
yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma
yetkisini kaybedebilirsiniz.
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 4/14/08 9:16:4 AM
UYARI: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri gibi
dar alanlara kurmayın.
UYARI: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev
ortamında radyo girişimine yol açabilir ve bu
durumda kullanıcının uygun önlemler alması
gerekebilir.
UYARI: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal
Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu
olacaktır.
UYARI: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun
altında veya nemli bir ortamda bırakmayın.
DİKKAT: Cihaz suya (damlayan veya
sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo
gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne
koyulmamalıdır.
DİKKAT: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel
kanunlara uygun olmalıdır.
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için
bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele başvurun.
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 3
Eski cihazınızın imha edilmesi
1. Ürününüzde, üzerinde çarpı
işareti bulunan tekerlekli
bir çöp kutusu sembolünün
bulunması, ürününüzün
2002/96/AT sayılı Avrupa
Direktifi kapsamında olduğunu
gösterir.
2. Tüm elektrikli ve ele tronik
ürünler, belediye atık sist
minden ayrı olarak, de
let veya yerel yetkililer
tarafından belirlenen özel
olarak tasarlanmış toplama
merkezleri aracılığıyla imha
edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde
imha edilmesi, çevre ve insan
sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize
yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için,
belediye ofisinizle, atık imha
servisinizle veya ürünü satın
aldığınız bayi ile irtibat kurun.
Bu ürün 2004/108/AT EMC
Direktifi ve 2006/95/AT Düşük
Voltaj Direktifine uygun
şekilde üretilmiştir.
Avrupa temsilcisi :
LG Electronics Service Europe
B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE
Almere, Hollanda
(Tel : +31-036-547-8940)
4/14/08 9:16:5 AM
Güvenlik Önlemleri
Kamerayı sökmeye
çalışmayın
Elektrik çarpması riskini önlemek için
vidaları veya kapakları çıkarmayın.
Cihazın içinde kullanıcının servis
uygulayabileceği bir parça yoktur. Servis
hizmetleri için nitelikli servis elemanından
yardım isteyin.
Güçlü çözücüler veya deterjan kullanmayın
Kamera kirlendiğinde kuru bir bezle
temizleyin. Kameranın üzerindeki kiri
çıkarmakta zorlanırsanız, yumuşak bir
deterjan kullanarak hafifçe silebilirsiniz.
Çalıştırmadan önce, lütfen
uygun sıcaklığı, nemi ve güç
kaynağı oranlarını kontrol
edin
Kamerayı sıcaklığın -10°C ~ +50°C
olduğu koşullarda kullanın.
Kamerayı direk güneş ışığına
maruz bırakmayın
Kamerayı parlak nesnelere doğrultmayın.
Direk güneş ışığı veya diğer aşırı parlak
nesnelere doğru tutmayın. Aksi halde
parlama veya bulanıklaşma meydana
gelebilir.
Kamerayı dikkatli kullanın
Kamerayı amacı dışında kullanmayın.
Vurma, sallama gibi hareketlerden
kaçının. Kamera yanlış kullanım veya
saklama sonucunda hasar görebilir.
Kamerayı yağmura veya
neme maruz bırakmayın
Bu ürün, yağmura ve neme maruz
kalmayacağı kapalı mekanlarda kullanım
için tasarlanmıştır.
Neme maruz kalırsa, hemen gücü
kapatın ve nitelikli servis elemanından
yardım alın. Nem, kameraya zarar verir
ve elektrik çarpması riski oluşturur.
Kamerayı aşağıda belirtilen
koşullarda kullanmayın
Sigara dumanı, toz veya gazla dolu bir
odada veya alanda.
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 4
4/14/08 9:16:5 AM
Kutuda neler var
Video Kablosu
Kamera Gövdesi
M4 Kılavuz Vidaları (2EA)
(Kaydırma Kilit Vidası)
İsteğe bağlı
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 5
Adaptör (DC 12V, 300mA)
4/14/08 9:16:59 AM
Yapı
Önden Görünüm
Kaydırma Zemini
6-pimli Devre Anahtarı
Eğme Zemini
Mesafe Ayarlama Kolu
Eğme Kilit Vidası
Odaklama Kolu
Yandan Görünüm
Lens
Eğme Kilit Vidası
Kubbe Kapak Ayırma Yayı
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 6
4/14/08 9:17:3 AM
Kurulum
Kamera Kurulumu
1. Kubbe Kameranın LG logosunu görüntüleri izlemek istediğiniz bölgeye
doğrultun.
2. Kubbe Kamerayı tavana sabitlemek için M4 Kılavuz Vidalarını sıkın
ve ardından Kaydırma Zeminini hareket ettirerek Kaydırma (Sol/Sağ)
ayarını yapın. Ayarlamadan sonra M4 Kılavuz Vidalarını sıkın.
3. Eğme Kilit Vidasını gevşetin. Eğme Zeminini hareket ettirerek Eğme
(Yukarı/Aşağı) ayarını yapın ve ardından Eğme Kilit Vidasını sıkın.
4. İstenilen görüş açısını seçmek için Mesafe Ayarlama Kolunu “Tele” (TV)
ve “Wide” (Geniş) arasında bir noktaya ayarlayın. İstenilen odak açısını
seçmek için Odaklama Kolunu “Near” (Yakın) ve “Far” (Uzak) arasında
bir noktaya ayarlayın.
5. Kubbe Kapağı, sonuna kadar saat yönünün tersine çevirerek ana
gövdeye takın.
Ayarlama Deliği
Notlar
•
Kamerayı kurduktan sonra dikkatli kullanın. Kamera yanlış kullanım veya
saklama sonucunda hasar görebilir.
• Kamerayı tavan dışında başka yerlere takarken, tutturmak için fazladan brakete ihtiyacınız olur. (ürünle verilmez)
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 7
4/14/08 9:17:3 AM
Kurulum
Kamera Bağlantısı
Güç Adaptörünü (12V, 300mA; isteğe bağlı) aşağıda gösterildiği gibi
kameranın Güç Giriş Jakına bağlayın.
Güç Giriş
Jakı
Güç Adaptörü
(Ürünle verilmez)
Adaptör
Jakı
BNC
Monitör
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 8
4/14/08 9:17:38 AM
Kurulum
Notlar:
• Kubbe Kapağı sökerken, Kubbe Kapak Ayırma Yayını LG logosunun tersi yönünde hareket ettirin ve aynı anda Kubbe Kapağı saat
yönünde çevirin.
Kubbe Kapak
Ayırma Yayı
•
Kamerayı kurduktan sonra dikkatli kullanın. Kamera yanlış kullanım
veya saklama sonucunda hasar görebilir.
•
amerayı tavan dışında başka yerlere takarken, tutturmak için
K
fazladan brakete ihtiyacınız olur.(ürünle verilmez)
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 9
4/14/08 9:17:40 AM
Ayarlar
6-pimli Devre Anahtarı Ayarı
Bu kamerada ayarlama amaçlı
6-pimli Devre Anahtarı vardır.
1. ELC / ALC
ELC (Elektronik İRİS), ALC
(Otomatik İRİS) Varsayılan ayar
ALC’dir.
2. FL (Titremesiz)
Görüntünün titremesini önlemek
için kullanın. Varsayılan ayar
OFF’dur (Kapalı).
3. AWB/HOLD
AWB (Otomatik Beyaz
Dengesi), HOLD (Beyaz
Dengesi Tutma). Varsayılan
ayar AWB’dir.
4. BLC
Arka ışık dengelemesi, kamera
görüntüsünü karartan spot
ışığı gibi güçlü fon ışıklarını
yok eder. İris lensini ayarlamak için bir mod seçebilirsiniz. Varsayılan ayar OFF’dur
(Kapalı).
5. L/L
Line-Lock (Hat Kilitleme) modu,
Internal Mode (Dahili Mod)
AC24V gücü kullanılırken LineLock (Hat Kilitleme) Varsayılan
ayar INT’dir.
6. AGC
(Otomatik Kazanç Kontrolü)
Görüntü çok karanlıksa,
görüntüyü daha aydınlık yapmak için en yüksek değeri
değiştirin. D&N (Gündüz/Gece)
işlevi otomatik olarak AGC ON
(Açık) modunda etkinleştirilir.
Varsayılan ayar ON’dur (Açık).
10
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 10
4/14/08 9:17:41 AM
Sorun Giderme
Servisle bağlantı kurmadan önce
aşağıdaki kılavuzdan bir soruna
yönelik nedeni kontrol edin.
Görüntü kötü
Kubbe Kapağın üzerinde çok fazla
toz var mı?
- Kamera kirlendiğinde kuru bir
bezle temizleyin.
Ekranın lekelenme ihtimali gündüze
oranla geceleri daha yüksektir.
- Odak Lensini hareket ettirerek
Odak ayarını yapın.
Ekranın kontrastı net değil.
Monitörün durumunu kontrol edin.
Spot ışığı gibi bir ışık kaynağı
görüntü ekranında parlamaya
neden olabilir.
Güçlü arka plan ışığını engellemek
için kameranın konumunu veya
açısını ayarlayın.
Arka plan ekranı aşırı derecede
beyaz.
Arka plan ışığı dengelemeyi OFF
(Kapalı) konuma getirebilirsiniz.
Boyut
ø100
91mm
10mm
ø90
31mm
ø121.5
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 11
11
4/14/08 9:17:4 AM
Teknik Özellikler
Model
Sinyal Sistemi
Toplam / Etkili Pikseller
Görüntü Elemanı
Lens
İris
Sinyal İşleme
Tarama Sistemi
Eşitleme Sistemi
Tarama Frekansı
Çözünürlük
S/N (İşaret/Gürültü) Oranı
Standart Aydınlatma
Hassasiyet (1/3 çıkış)
Video Çıkış Sinyali
Kazanç Kontrolü
Pozlama
Enstantane
Beyaz Dengesi
Arka Işık
Güç Kaynağı
Güç Tüketimi
Çalışma Isısı
Saklama Sıcaklığı
Net Ağırlık
Boyutlar
LV300P-C
LV300P-B
PAL
470K/440K
1/3-Inch Interline Color CCD (Super HAD)
VariFokal Lens
VariFokal Lens
(f=2.6~6.0mm/F=1.6)
(f=4.0~9.0mm/F=1.6)
DC İris
Dijital Sinyal İşleme ( SS11X )
2 : 1 Hareketli
Dahili
50Hz(VD)
520 TV Satırı
48Db’den daha fazla
2000Lux (3200° K)
0,5 Lux (F1.2)
1Vp-p Birleşik (75Ω)
Otomatik
DC İris motoruyla otomatik kontrol
1/50 ~ 1/100.000 saniye
Otomatik
Denegeleme Otomatik / Kapalı
DC12V
2,3W’dan daha az
-10°C ~ 50°C (Nem : %0RH ~ %80RH)
-20°C ~ 60°C (Nem : %0RH ~ %85RH)
270g
ø121.5 (Çap)x91mm(U)
Ü/NO : MFL40426676
V300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd 1
4/14/08 9:17:4 AM

Benzer belgeler

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmelerine zarar veren girişimlere neden olabilir. Bu ekipma...

Detaylı