11_09_30 kalpten tibba 9 - brosur 02.indd

Yorumlar

Transkript

11_09_30 kalpten tibba 9 - brosur 02.indd
Rejeneratif Tıp ve Spiritualite
Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe
Geleceğe Hazırlık Sempozyum–Semineri 9
Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono
terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis
30 Eylül - 2 Ekim 2011, Saat: 09:00-18:00
Yalova Üniversitesi YÜSEM Konferans Salonu
Karizma İş Merkezi, 3. Kat
Cumhuriyet cd. - Yalova
Yalova University,
YÜSEM Conferance Hall
Karizma Businness Center, 3rd Floor
Cumhuriyet str. - Yalova
September 30 - October 2, Time: 09:00-18:00
Alternative, complementary, comparative, biological (regenerative)
medicine, crono therapy, salutogenesis
Preperation for the Future Symposium–Seminar 9
Regenerative Medicine and Spirituality
From Heart to Medicine, From Medicine to Heart
Katkılarından dolayı Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal’a ve
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yavuz’a teşekkür ederiz.
Rejeneratif Tıp ve Spiritualite
Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe
Geleceğe Hazırlık Sempozyum–Semineri 9
Program
Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç
Başlangıçta ve Horasan kültüründeki tıbbi
gelişmede, sağlık; ruh–beden birliği ve dengesi
ile oluşur düşüncesi vardı. Zamanla tıp yalnızca bedene yönelen bir araştırma ve uygulama
alanı haline geldi. Her ne kadar psikoloji, psikiyatri ve pedagoji bilimleri olgunlaştıysa da, geniş anlamda sonsuz bilgiye ve sonsuz algılamaya
açık olan insanın spiritüel imkânları ihmal edildi.
Özellikle 20. yy.’da tıp bu eksikliklerini fark
ederek telâfi yoluna gitti.
Bütün bu çabaların ve tarihi gelişimin özetine ulaşmak ve bu bilgileri günümüz şartlarında değerlendirmek için “Tıptan Kalbe, Kalpten
Tıbba – Geleceğe Hazırlık Semineri 9” toplantısı düzenlendi.
Dr. Ulrich Randoll
Rejeneratif Tıp halen geçerli biyolojik tıbbın
yeni bir sahasıdır. Bu yeni bilim sahası, fonksiyonları bozulmuş hücrelerin, dokuların ve organların rejenerasyon suretiyle çeşitli rahatsızlıklar / hastalıkların iyileştiği prensibini kabul etmekte olup, ağırlık noktalarından biri canlı vücudunun kendine özgü rejenerasyon - ve tamirat süreçlerini aktive etmektir.
Bu temel bilginin ışığında, tıp dünyasında,
hastanın kendi vücudunun rejenerasyon potansiyelinin tedavi açısından şuurlu olarak kullanılması hususu, büyük bir aktüalite kazanmaktadır. Bu bağlamda hasta ile yapılan ilk teşhis konuşmasından (anamnez) başlayarak, “düzenleyici zaman süreçleri” olan ritmik hücre süreçlerinin de göz önünde bulundurulması, tedavi önerilerinde giderek daha büyük bir rol oynamaktadır. Yeni psikoterapiden ve modern hücre biyolojisinden tutun da, Dr. Güvenç’in en değerli
temsilcisi olduğu Orta Asya pentatonik müziği,
eski oryantal müzik ile sufi müziklerinin de tedavide kullanılmasını da kapsayan çok bir geniş açı söz konusu olmaktadır.
2
30 Eylül 2011
09:00 Kayıt ve buluşma
09:30 Prof. Dr. Recep Hayri Eren
Sempozyum açılış konuşması
Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Müzik: Tümata
10:00-13:00 Oturum I
Oturum başkanı: Ulrich Randoll
Dr. Ulrich Randoll, Sema Randoll (Tercüman)
Matrix-Center. Münih
Vücudun kendine özgü ritimlerinin
“entrainment” (resonansa gelme
yoluyla etkileyerek beraberinde
alıp götürme) etkisi sonucunda
düzenlenmeleriyle gerçekleşen,
kendi kendine organize olma ve
sonuçta iyileşme halinin meydana
gelişi
Azize Andrea Güvenç
Ergo terapist, müzik terapist. İstanbul
Bölünmemiş insan
Ara
Op. Dr. Mustafa Erşin
Genel Cerrahi Uzmanı. Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. İzmir
Enerji beden hekimliği ve tababet
13:00-14:00 Öğle arası
14:00-18:30 Oturum II
Oturum başkanı: Mustafa Erşin
14:00 Müzik: Tümata
Prof. Dr. Rıza Abay
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı
Spontan takdim
Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç
Etno müzikolog ve müzik terapist. İstanbul
Türk müzik terapi geleneği ve
insanlığın yüksek değerleri
Prof. Dr. Rolf Verres
Prof. Dr. med. DiplPsych.- Ärztlicher Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie im Zentrum für Psychosoziale Medizin,
Universitätsklinik Heidelberg. Heidelberg
Oruç Güvenç ve Rolf Verres ile
müziğin iyileştirme gücü üzerine
söyleşi: Kültürler arası bir
yaklaşım
Ara, müzik: Tümata
Dr. E. Hakan Eraltan
1 Ekim 2011
09:00-13:00 Oturum I
Oturum başkanı: Levent Öztürk
Müzik: Tümata
Dr. Michael Bachmaier-Ekşi:
Mobil rehabilitasyon Wichern hastanesi asistan medikal direktörü, aile tıbbı, geriatri, nöröpatik terapi ve akupunktur uzmanı. Berlin
Manuel terapi, metod ve
uygulamaları: Dorn terapi
Mehmet Rasim Mutlu
İstanbul tasavvuf fikirleri derneği başkanı, şair,
besteci, mutasavvıf. İstanbul
Tasavvuf ve İnsan
Ara, müzik: Tümata
Prof. Dr. Levent Öztürk
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji
Anabilim Dalı. Edirne
Türk Müziğinde Makamdan
Şifaya Giden Yol: Repertuvar
İncelemesinden Alınan Dersler
Akupunktur uygulayıcısı, eğitmeni ve yazar
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. İstanbul
Dr. Gülşat Akmemet
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıbbi rehabilitasyon araştırma enstitüsü. Bakü
Doğudan gelen ışık
Alternatif Tıpta Modalite ve
Algoritmaları ile Gerçek Yaklaşım
Doğu tıbbı ve akupunktur uzmanı, Ankara
Doç. Dr. Öznur Özdoğan,
Dr. S. Ayla Albayrak
Soru, cevap
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı. Ankara
18:30 Oturum sonu
Peritoniyal Diyaliz Uygulayan
Hastalarda Enfeksiyonun
Azaltılmasında Eğitimin Rolü ve
Manevi Yaklaşım
13:00-14:00 Öğle arası
4
2 Ekim 2011
14:00-18:00 Oturum II
Oturum başkanı: Rolf Verres
09:30-13:00 Oturum I
Oturum başkanı: R. Oruç Güvenç
14:00 Müzik: Tümata
Dr. Zülfikar Özkan
İletişim Uzmanı- yazar. İstanbul
Müzik: Tümata
Sağlıkta iletişimin gücü
Josef Nordmann, M.A., DiplPsych
Uzm. Dr. Erol Can, Dr. Suzan Can
Muenster, Almanya
Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi. İstanbul
Beden: Duyularımıza dönebilir
miyiz?
Yoğun bakım ünitelerinde psikolojik komfor: Etik, estetik,
anestetik
Op. Dr. Mehmet Kasım
Prof. Dr Mesut Başak
Eşig, Akupunktur ve Marma
Noktaları ile Emçilik ve Modern
Tıp
Obezitede yeni bir tedavi
yöntemi: Eksternal gastrik balon
uygulaması
Ara
İç hastalıkları uzmanı, Yalova Üniversitesi Termal MYO öğretim üyesi
Gernot Galib Stanfel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Yükünç Sağlıklı Yaşam Merkezi. İstanbul
HP. Mine Nur Akarsu
Psikolog, sağlık uzmanı, homeopat, Uluslararası Manevi Eğitim Akademisi Başkanı. Berlin
Müzik terapist, ilkokul müzik öğretmeni, müzisyen, besteci, IRPA’da doçent, Viyana, Avusturya
Modern hastalıkların tedavisinde
bütüncül yaklaşımın gerekliliği
Farklı sosyal tıp enstitülerinde
Türk müzik ve hareket terapisi
13:00-14:00 Öğle arası
14:00-18:00 Oturum II
Oturum başkanı: R. Oruç Güvenç
Ara
Soru, cevap
18:00 Oturum sonu
14:00 Müzik: Tümata
Asude Oflaz
Ebe. İstanbul
Doğal doğum ve doğum sürecinde
müziğin etkisi
Soru, cevap
18:00 Değerlendirme ve kapanış
6
30 Eylül 2011
Bilim Kurulu / Science Commitee
Düzenleme Kurulu / Organizing Commitee
Dr. Gülşat Akmemet
Dr. Mehmet Kasım
Dr. Michael Bachmaier-Eksi
Dr. Mustafa Erşin
Prof. Dr. Rolf Verres
Dr. Ulrich Randoll
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu
Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç
Azize Andrea Güvenç
Dr. Mustafa Erşin
Musa Eşkin
Numan Fevzi Özkan
Yaşar Güvenç
Emre Başaran
T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ömer Faydalı Cad. No:254 Arboretum içi, 77100 Yalova
Eposta: [email protected]
Adres: Alayköşkü Cad. 20/B, Cağaloğlu - İstanbul
Tel:
0090 212 511 15 38
Faks:
0090 212 514 40 47
E-posta: [email protected]
Internet: www.tumata.com
Alışveriş: www.otagmuzik.com

Benzer belgeler

11_06_22 kalpten tibba 8 - brosur 02.indd

11_06_22 kalpten tibba 8 - brosur 02.indd “From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 7 – Preparation for the future seminar” is organized to attain a summary of those endeavors and their historical backgrounds, and to

Detaylı

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Önce Akupuntur İle Başladı . Uygurlardan Günümüze, Tamamlayıcı ve Geleneksel Tedavinin

Detaylı