Tevfik ÖZEN 2. Doğum Tarihi - Giresun Üniversitesi Kimya

Yorumlar

Transkript

Tevfik ÖZEN 2. Doğum Tarihi - Giresun Üniversitesi Kimya
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı : Tevfik ÖZEN
2.
Doğum Tarihi
: 22.02.1969
3.
Unvanı
: Yardımcı Doçent Doktor
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Lisans
Kimya
Y. Lisans
Kimya Ana Bilim Dalı
Doktora
Kimya Ana Bilim Dalı
5.
Üniversite
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kimya Bölümü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yıl
1992
1995
2003
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 04.12.2008
6.
7.
Doçentlik Tarihi
:-
Profesörlük Tarihi
:-
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
:-
6.2. Doktora Tezleri
:-
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yazarlar, Makale Başlığı, Dergi, Cilt, Sayfalar, Yıl
Ozen, T., “Antioxidant activity of wild edible plants in Black Sea Region of Turkey", Grassas y
Aceites, 61(1), 86 (2010).
Ozen, T. and Taş, M., “Screening and evaluation of antioxidant activity of some amido-carbonyl
oxime derivatives and radical scavenging activities”, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal
Chemistry, 24, 5, 1141-1147 (2009).
Ozen, T., Korkmaz, H., “The effects of Urtica dioica L. Leaf Extract on Aniline 4-Hydroxylase in
Mice”, Acta Poloniae Pharmaceutica–Drug Research, 66, 3, 305-309 (2009).
Özen, T., “Investigation of Antioxidant Properties of Nasturtium officinale (Watercress) Leaf
Extracts”, Acta Poloniae Pharmaceutica–Drug Research, 66, 2, 187-193 (2009).
Özen, T., and Kınalıoğlu, K., “Determination of antioxidant activity various extracts of Parmelia
saxalitis (L.) Ach”, Biologia, 63(2), 1-6 (2008).
Smelcerovic, A., Zuehlke, S., Spiteller, M., Raabe, N. and Özen, T., ”Phenolic constituents of 17
Hypericum species from Turkey”Biochemical Systematics and Ecology, 36, 316-319 (2008).
Spiteller, M., Özen T., Smelcerovic A., Zuehlke, S. and Mimica-Dukić, N., “Phenolic constituents and
the in vitro antioxidant activity of the flowers of Hypericum venustum” Fitoterapia, 79, 191193 (2008).
Bekircan, O., Özen, T., Gümrükcüoğlu, N., and Bektaş, H., “Synthesis and Antioxidant Properties of
Some New 3-(4-chlorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazole Derivatives”, Zeitschrift für
Naturforschung C, 63b, 548-554 (2008).
Çırak, C., Ayan, A. K., Kevseroglu, K. and Ozen, T.,” Variation of Hypericin in ST. John's Worth
(Hpericum perforatum) From Wild Populations of North Turkey”, Acta Botanica Hungarica 48, 55-64,
(2006).
Ozen, T., Ayan, A.K., Cırak, C., Kevseroglu, K., “Total Phenol content of some Hypericum species
growing in Turkey”, Chemistry of Natural Compounds, 41(2), 232-234, (2005).
Çırak, C., Ayan, A.K., Kevseroglu, K., Özen, T., “Variation of Hypericin in St. John’s Worth
(Hypericum perforatum L.) from Wild Populations of Northern Turkey”, Asian Journal of Plant
Sciences, 3 (2), 200-202 (2004).
12
13
14
Ozen, T. and. Korkmaz, H, “The effects of Dichlorvos and chtacterization of microsomal NADPH
cytochrome P450 and NADH Ferricyanide Reductase of rainbow trout (Onchoryncus mykiss)”, The
Israeli Journal of Aquaculture, 56(1), 35-44. (2004).
Ozen, T., Korkmaz, H, “Modulatory effect of Urtica dioica L. (Urticaceae) leaf extract on
biotransformation enzyme systems, antioxidant enzymes, lactate dehydrogenase and lipid peroxidation
in mice”, Phytomedicine, 10(5), 405-415, (2003).
Guner, S., Colak, A., Ozen, T, Senturk, H.B., “Characterization of microsomal aniline hydroxylase of
rainbow trout Salmo gairdneri”, Indian Journal of Biochemistry & Biophysics, 35(1), 11-15, (1998).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1
2
3
Andrija Smelcerovic, Sebastian Zuehlke,Michael Spiteller, Nils Raabe, Tevfik Özen, “Phytochemical
analysis of 17 Hypericum species from Turkey and their chemotaxonomy”, 50 years of the
Phytochemical Society of Europe, 11-14 April, Cambridge-UK, 2007.
Tevfik Özen, Ahmet Çolak, Saadettin Güner and Mehmet Tüfekçi, “Variation of xenobiotic
metabolizing enzymes in Rainbow Trout, Salmo gairdneri, from Eastern Blacksea”, 35th IUPAC
Congres, 14-19 August, İstanbul, 1995.
Ahmet Çolak, Tevfik Özen, Saadettin Güner and H. Basri Şentürk, “Liver microsomal aniline
hydroxylase activity of rainbow trout, Salmo gairdneri, from eastern blacksea”, 35th IUPAC Congres,
14-19 August, İstanbul, 1995.
7.4. Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1
2
3
4
5
6
7
Yazarlar, Bildiri Başlığı, Kongre Adı, Sayfa, İl, Yıl
Matricaria chamomilla bitkisinde antioksidant, antikanserogen ve antimikrobiyal aktivitelerinin
incelenmesi, Burcu SOMTÜRK, Esra PEKER, Engin AVCI, Aytül ŞİMŞEK, Hüseyin AKŞİT, İbrahim
DEMİRTAŞ, Tevfik ÖZEN, 23. Ulusal Kimya Kongresi, OP-044, Sıvas, 2009.
Tevfik ÖZEN, Halil KORKMAZ, “Swiss albino karaciğer mikrozomlarında Cytochrome P450 ve anilin
hidroksilaz aktivitesine ısırgan otu (Urtica dioica L.) yaprak ekstraktı etkisinin incelenmesi”, XX. Ulusal
Kimya Kongresi, 04-08 Eylül, Kayseri, 2006.
Tevfik ÖZEN, “Karadeniz Bölgesindeki bazı Binbirdelikotu (Hypericum) türlerinin antioksidant
aktivite özelliklerinin karşılaştırılması”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 04-08 Eylül, Kayseri, 2006.
Tevfik Özen, Halil Korkmaz, “Urtica dioica L. Bitkisinin in vivo antioksidant aktivitesinin
araştırılması”, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 08-11 Eylül, 2003.
Tevfik Özen, Halil Korkmaz, “Bazı bitkilerin antioksiant aktivitelerinin incelenmesi”, XVI. Ulusal
Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, 2002.
Tevfik Özen, Halil Korkmaz, “Isırgan otunun (Urtica dioica L.) bazı ilaç metabolize eden enzim
sistemlerine etkisi”, 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran, Ankara, 2002.
Tevfik Özen, Halil Korkmaz, “Gökkuşağı alabalığı (Salmo gairdneri) karaciğer mikrozomlarından
NADPH-CYT.P450 ve NADH-ferrisiyanit redüktazın kısmen saflaştrılması ve DDVP in vitro etkisinin
araştırılması”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, 04-07 Eylül, 2001.
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar (Web of Science’a göre): 29
8.
1.
2.
3.
4.
Projeler
Gökkuşağı Alabalığı'nda Bazı Hepatik Karışık Fonksiyonlu Oksidaz Enzim Aktivitelerinin Araştırılması,
KTÜ Araştırma Fonu, No: 93.111.002.4, Araştırmacı, 1995, (Tamamlandı).
Gökkuşağı Alabalığı (Salmo gairdneri) Karaciğerinde Ksenobiyotik ve İlaç Metabolize Eden Enzimlerin
Aktivitelerinin Araştırılması, OMÜ Araştırma Fonu, No: F-149, Araştırmacı, 1999, (Tamamlandı).
Doğal Antioksidantların In Vitro ve In Vivo Özeliklerinin Belirlenmesi, OMÜ Araştırma Fonu, No: F-247,
Araştırmacı, 2003, (Tamamlandı).
Bazı Karbonil-oksim Bileşiklerinin In Vitro Antioksidant Özelliklerinin Araştırılması, Giresun Üniversitesi
Araştırma Fonu, No:08/22, Proje Yöneticisi, 2008, (Tamamlandı)
5.
Fındık Zararlıları ile Mücadelede Kullanılan Eforia ve Raundup Pestisidlerinin Toksit Etkilerinin
Araştırılması, Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, FEN-BAP-270409-04, Araştırmacı, 2009,
(Devam ediyor).
9. İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller
TÜBİTAK’ın bilimsel gelişmişlik düzeyimizi artırmak amacı ile başlattığı “Ulusal Bilimsel Yayınları Teşvik
Programı” çerçevesinde Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora dışı makalelere verilen teşvik ödülleri.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Yurtdışı Bilimsel Yayınları İzleme ve Değerlendirme
Komisyonununca hazırlanan makalelere verilen ödüller.
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Yurtdışı Bilimsel Yayınları İzleme ve Değerlendirme
Komisyonununca hazırlanan makalelere verilen ödüller.
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Dönem
2008-2009
Güz
Bahar
2007-2008
Güz
Akademik
yıl
Bahar
7.
Dersin Adı
Biyokimya I (Kimya Bölümü)
Biyokimya Lab. (Kimya Bölümü)
Enzim Kim. ve Kinetiği (Kimya Böl., Seç.)
Biyokimya I (Biyoloji Bölümü)
Biyokimya (SYO, Ebelik Bölümü)
Biyokimya (SYOHemşirelik Bölümü)
Biyokimya Lab. (Biyoloji Bölümü)
Biyokimya II (Kimya Bölümü)
Biyokimya II (Biyoloji Bölümü)
Endüstriyel Kimya Lab.(Kimya Böl.)
Analitik Kimya Lab.(Kimya Böl.)
Biyoenerjetik (Kimya Bölümü, Seçmeli)
Biyoteknoloji (Kimya Bölümü, Seçmeli)
Bitirme Ödevi (Kimya Bölümü)
Biyokimya I (Kimya Bölümü)
Biyokimya Lab.-I (Kimya Bölümü)
Enzim Kim. ve Kinetiği (Kimya Böl., Seç.)
Besin Kimyası (Kimya Bölümü, Seç.)
Genel Kimya-I (Fizik Bölümü, I. Öğretim)
Genel Kimya-I (Fizik Bölümü, II. Öğretim)
Enstrümental Analiz Lab. (Kimya Bölümü)
Genel Kimya-I Lab. (Kimya Bölümü)
Biyokimya II (Kimya Bölümü)
Biyokimya Lab.-II (Kimya Bölümü)
Biyoenerjetik (Kimya Bölümü, Seçmeli)
Biyoteknoloji (Kimya Bölümü, Seçmeli)
Genel Kimya-II (Fizik Bölümü, I. Öğretim)
Genel Kimya-II (Fizik Bölümü, II. Öğretim)
Bitirme Ödevi (Kimya Bölümü)
Fizikokimya II Lab. (Kimya Bölümü)
Haftalık Ders Saati
Teorik
Uygulama
4
6
3
3
2
2
2
4
3
4
6
3
3
6
4
2
4
3
3
4
4
4
3
4
2
4
3
3
4
4
6
4
Öğrenci
sayısı
30
28
6
80
45
53
62
30
90
25
25
4
10
5
44
31
5
10
56
54
30
60
41
29
4
5
56
52
2
28

Benzer belgeler