• Resimler - DergiPark

Yorumlar

Transkript

• Resimler - DergiPark
• Resimler
Resimler
●
295
RESİM
:1
Sağdan M. Şinasi Bilgin, Mustafa Bilgin, Dr. Arif Şevket Bilgin,
Ayaktakiler soldan Orhan Bilgin, Necdet Bilgin
RESİM
:2
Orhan Hocamız ailesiyle bir seyahatinde, eşi Berna Hanım, oğlu
Korkutalp, kızı Elif ile
296 ●
DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
: 3 Atatürk Üniversitesi'nde. Ön sıra soldan; İdris Derzinevesi, (2.şahıs
hatırlanamadı), Yavuz Akpınar, Recep Toparlı, Coşkun Alptekin. Ayaktakiler ön
sıra soldan; Orhan Okay, Orhan Bilgin, Kaya Bilgegil, Mustafa Çetin Varlık,
Turgut Karacan, Zehra Bilgegil. Ayaktakiler arka sıra soldan; Afrasiyab Gemalmaz,
Berat Alptekin, Saim Sakaoğlu.
RESİM
RESİM
:4
İran'da Ali Nihat Tarlan Hoca ile birlikte.
Resimler
●
297
R E S İ M : 5 Şarkiyat Enstitüsü önünde. Sağdan ikinci şahıstan itibaren. Zülfikar
Tüccar, Orhan Bilgin, Mustafa Seçkin, Nihat Çetin, Mahmut Kaya, Akif Aydın
R E S İ M : 6 İlk doktora öğrencisi Nihat Öztoprak'ın Doçentlik Jürisinde (2000).
Sağdan Ahmet Kırkkılıç, Cihan Okuyucu, İsmail Ünver, Hikmet Özdemir, Nihat
Öztoprak, Orhan Bilgin.
298 ●
DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
: 7 Resmi Bir Törende önde Orhan Bilgin, arka sırada sağdan Ahmet
Dernek, Nejat Sefercioğlu, Gülden Sağol Yüksekkaya, Nihat Öztoprak.
RESİM
: 8 Divan Edebiyatı Vakfı'nda. Soldan Nezihe Seyhan, Köksal Seyhan,
Orhan Bilgin, Arzu Atik, Tülay Gençtürk Demircioğlu, Gülşah Taşkın.
RESİM
Resimler
RESİM
RESİM
: 10
:9
●
299
Marmara Üniversitesinde odasında çalışırken
29 Mayıs Üniversitesi'nde soldan Sebahat Deniz, Orhan Bilgin, Nihat
Öztoprak, A. Emel Kefeli, Ümran Ay
300 ●
DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
RESİM
RESİM
: 12
: 11
Öğrencileriyle bir İstanbul gezisinde.
Nihat Çetin Hoca'nın Hocamıza İthafen Yazdığı Şiir
Resimler
RESİM
: 13
●
Nihat Çetin Hoca'nın Orhan Bilgin Hoca'ya yazdığı mektup
301