ALLOMATRIX™ Injectable Putty

Yorumlar

Transkript

ALLOMATRIX™ Injectable Putty
DBM Osteoindüktivite Potansiyeli Sertifikası
(130617-2)
OSTEOSET® içine birleştirilen her bir demineralize kemik matriksi (DBM) grubu DBM
Peletleri aşağıdaki iki test yönteminden biri kullanılarak denenecektir:
1) in vitro denemesi, insan kemik oluşturan hücreler1 (atimik sıçan modeline2 korele
edilmiş) ve denenmiş DBM1 için klinik sonuçlar kullanarak.
VEYA
2) in vitro denemesi, bir yerli proteinin (BMP-2) osteoindüktif potansiyelin3 taşıyıcı
test markörü olarak. Bu immünodenemenin sonuçları atimik sıçan modeline3
korele edilmiştir. Test markörü olarak sadece bir yerli protein kullanılmasına
rağmen, çeşitli proteinlerin kombinasyonu osteoindüktivite potansiyelinden
sorumludur.
Her bir DBM grubunun bu hücre bazındaki biyodeneme (1) veya immünodeneme (2) yoluyla test
®
DBM Peletlerinde sadece osteoindüktif potansiyelli DBM
edilmesi OSTEOSET
kullanıldığını temin eder.
Osteoindüktivite Potansiyeli
Bu DBM ve kalsiyum sülfat (OSTEOSET® Peletleri) bileşiminin osteoindüktivitesi
henüz saptanmamış olup bu nedenle formül bileşenlerinin DBM'nin osteoindüktivite
yapısını ne şekilde değiştirebileceği bilinmemektedir. Buna ek olarak, in vitro
denemelerden biri tarafından ölçülen DBM bileşeninin osteoindüktivitesinin
OSTEOSET® DBM Peletlerin insanlar üzerindeki klinik performansıyla ne şekilde
korelasyon sağlayacağı da bilinmemektedir.
OSTEOSET® Wright Medical Technology, Inc.'e ait bir tescilli markadır.
Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
1.
130617
Sür. 2
8/07
Wilkins, R.M. (1999) İnsan Hücreleri Kültüründe Denenen Demineralize Kemik Matrikslerin Etkinliği (Clinical
Effectiveness of Demineralized Bone Matrix Assayed in Human Cell Culture) Advances in Tissue Banking. 3:113-124.
Bu çalışma, in vitro biyodeneme sonuçları ile atimik fare modeli ve DBM'nin klinik sonuçları arasında bağlantı kurmuştur.
2.
Lindholm TS, Urist MR. Kemik iliği ve kemik matriksi kompositif greftlerine indüksiyon yoluyla yeni kemik oluşmasının
bir kantitatif analizi (A quantitative analysis of new bone formation by induction in compositive grafts of bone marrow and
bone matrix), Clin Orthop 1980 Tem-Ağu;(150):288-300.
3.
Veriler, Wright Medical Technology, Inc. kayıtlarında tutulmaktadır.

Benzer belgeler

DBM Osteoindüktivite Potansiyeli Sertifikası

DBM Osteoindüktivite Potansiyeli Sertifikası DBM’nin her bölümünün bu hücre bazlı biyo-analiz1 veya immüno-analiz3 ile test edilmesi, ALLOMATRIX® C, ALLOMATRIX® Custom, ALLOMATRIX® DR ve ALLOMATRIX® RCS Macunlarda sadece osteoindüktif potansi...

Detaylı

DBM Osteoindüktivite Potansiyeli Sertifikası

DBM Osteoindüktivite Potansiyeli Sertifikası nihai ürünün osteoindüktivite potansiyelini teyit etmek üzere fare kası kesesi modeli1 yoluyla in vivo ortamda analiz edilebilir. Atimik fare kası kesesi sonuçlarının klinik performansla olan ilişk...

Detaylı

DBM Osteoindüktivite Potansiyeli Sertifikası (150829-0)

DBM Osteoindüktivite Potansiyeli Sertifikası (150829-0) IGNITE® kemik boşluğu dolgu maddesine ilave edilen her DBM bölümü osteoindüktif potansiyel3 için bir yedek test markörü olarak bir yerli protein (BMP-2) için in vitro ortamda analiz edilmiştir. Bu ...

Detaylı