İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM

Yorumlar

Transkript

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM
MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
29 Ekim Caddesi No:23 34197 YenibosnaBahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www.İhlas.com.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortağın Unvanı/Ortakların Adı
: İhlas Holding A.Ş.
Adresi
: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.
: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih
: 08.05.2012
Konu
: İhlas Motor A.Ş. ile JAC Motors iş birliği ve
Zahav Otomotiv A.Ş.nin tasfiyesi Hk.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na;
İLGİ: 26.10.2010 Tarihli Özel Durum Açıklamamız,
Şirketimiz, 26.10.2010 tarihli özel durum açıklaması ile, iştiraklerimizden İhlas Motor
A.Ş’nin 25/10/2010 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni kurulacak olan İhlas
Zahav Otomotiv A.Ş.ünvanlı şirkete iştirak etmeye karar verildiği, yeni kurulacak şirketin
iştigal konusunun, ticari araç üretimi olacağı, kuruluş sermayesinin 100.000 TL ve İhlas
Motor A.Ş. nin sermaye payının % 50 hisse karşılığı 50.000 TL olacağı hususları bildirilmiş,
bu bildirime göre de şirket kuruluşu gerçekleştirilmişti.
Bu kerre, iştirakimiz İhlas Motor A.Ş. tarafından bildirildiğine göre; Zahav grubu ile
çalışmaktan vazgeçilmiş olup, Zahavi grubu kurulmuş olan gayrıfaal İhlas Zahav Otomotiv
A.Ş.’deki hisselerini Türkiye’de yerleşik, gerçek kişilere devredecektir. Bu işlem sonrasında
da İhlas Zahav Otomotiv A.Ş. tarafımızdan tasfiye edilecektir.
İhlas Motor A.Ş., Zahav grubu ile olan çalışmaların verimli gitmemesi üzerine, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin önemli otomotiv kuruluşlarından biri olan JAC Motors (ANHUI
JIANGHUAI AUTOMOBILE CO. LTD.) firması ile bir distribütörlük sözleşmesi imzalamış
olup, 3,5 tonluk hafif ticari araçların Yalova’da kurulu bulunan İhlas Holding A.Ş.’nin
mülkiyetine kayıtlı fabrikada SKD olarak üretimi için de mutabakata varılmıştır.
JAC MOTORS'dan ithalat ve SKD çalışmalarının yapılabilmesi için lazım olan Tip Onay
Belgesi de, ilgili resmi makamlardan alınmıştır.
Bundan sonra, önümüzdeki dönemde, önce araç ithalatı ve satışı, daha sonraki dönemlerde
de, SKD montaj çalışmalarına başlanacaktır.”
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Alaettin Şener
Yönetim Kurulu Üyesi

Benzer belgeler

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL Tel: (0212) 454 2290 Fax: (0212) 454 21 36-37 www.İhlas.com.tr Ticaret Sicil No: 176...

Detaylı