Hindistan Ülke Raporu

Yorumlar

Transkript

Hindistan Ülke Raporu
HİNDİSTAN
ÜLKE RAPORU
MAYIS 2014
TEMEL GÖSTERGELER .................................................................................................................... 5
Temel Ekonomik Göstergeler ......................................................................................................... 5
Dış Ticaret Göstergeleri ................................................................................................................... 5
HİNDİSTAN DIŞ TİCARETİ ................................................................................................................ 6
Hindistan’ın İhraç Ettiği İlk 10 Ürün ................................................................................................ 6
Hindistan’ın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri ................................................................................... 6
Hindistan’ın İthal Ettiği İlk 10 Ürün ................................................................................................. 8
Hindistan’ın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri .................................................................................... 8
Hindistan’ın İhracatında İlk 10 Ülke ve Türkiye .......................................................................... 10
Hindistan’ın İthalatında İlk 10 Ülke ve Türkiye ........................................................................... 10
Hindistan’ın Ev Tekstili İthalatında ve İhracatında İlk 10 Ülke İle Türkiye (2012) ................. 11
HİNDİSTAN-TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ ............................................................................................ 12
Hindistan-Türkiye Dış Ticaret Değerleri ...................................................................................... 12
Hindistan’nın Türkiye’den İthalatında İlk 10 ürün ....................................................................... 12
Hindistan’nın Ev Tekstili Alanında Türkiye’den Yaptığı İthalat ................................................ 13
Ürün Gruplarına Göre Hindistan’ın Ev Tekstili İthalatında Türkiye’nin Payı .......................... 14
Hindistan’ın Türkiye’ye İhracatında İlk 10 Ürün ......................................................................... 15
Hindistan’ın Ev tekstili Alanında Türkiye’ye Yaptığı İhracat ..................................................... 15
Ürün Gruplarına Göre Hindistan’ın Ev Tekstili İhracatında Türkiye’nin Payı......................... 16
PAZAR BİLGİLERİ ............................................................................................................................. 17
Nüfus ve İşgücü Yapısı .................................................................................................................. 17
Nüfusun Yaşlara Göre Dağılımı ................................................................................................... 17
Doğrudan Yabancı Yatırımlara ..................................................................................................... 17
Tarifeler ve Diğer Vergiler ............................................................................................................. 18
Hindistan’ın Ev Tekstil Ürünlerinde Türkiye’ye Uyguladığı Tarifeler ....................................... 19
Tarife Dışı Engeller ......................................................................................................................... 20
Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar ........................................................................................ 21
Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları ..................................................................................................... 22
Dağıtım Kanalları ............................................................................................................................ 23
Reklam ve Promosyon ................................................................................................................... 23
Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme .............................................................................................. 24
Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler ............................................................................. 24
2
İş Adamlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ...................................................................... 26
Vize uygulaması.......................................................................................................................... 26
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler ......................................................................................... 26
Para Kullanım .............................................................................................................................. 26
Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri ........................................................................................... 27
Ulaşım........................................................................................................................................... 27
Yerel Saat .................................................................................................................................... 28
Telefon Kodları ............................................................................................................................ 28
İklim ............................................................................................................................................... 28
Genel Değerlendirme Ve Öngörüler ............................................................................................ 28
EK 1 ...................................................................................................................................................... 29
Hukuk ve Danışmanlık Firmaları .................................................................................................. 29
EK 2 ...................................................................................................................................................... 32
Resmi Kurumlar .............................................................................................................................. 32
EK 3 ...................................................................................................................................................... 33
Sanayi ve Ticaret Odaları .............................................................................................................. 33
EK 4 ...................................................................................................................................................... 34
Meslekî Dernek, Birlik ve Federasyonlar .................................................................................... 34
EK 5 ...................................................................................................................................................... 35
Hindistan Ev Tekstili Sektörüne İlişkin Firmalar ......................................................................... 35
Havlu ............................................................................................................................................. 35
Döşemelik Tekstil........................................................................................................................ 48
Yastık ............................................................................................................................................ 50
Perde ............................................................................................................................................ 54
Yatak Örtüsü................................................................................................................................ 60
Yorgan .......................................................................................................................................... 63
Yatak Seti ..................................................................................................................................... 65
Halı ve Kilim ................................................................................................................................. 68
Yatak Örtüsü................................................................................................................................ 78
EK 6 ...................................................................................................................................................... 82
Hindistan’ın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri ................................................................................. 82
EK 7 ...................................................................................................................................................... 87
Hindistan’ın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri .................................................................................. 87
EK 8 ...................................................................................................................................................... 92
3
İki Ülke Arasındaki Antlaşmalar ve Protokoller .......................................................................... 92
KAYNAKLAR ....................................................................................................................................... 93
4
TEMEL GÖSTERGELER
Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı
Başkent
Devlet Başkanı
Hükümet Başkanı
Nüfus
Resmi Diller
Yüzölçümü
Başlıca Şehirleri
Saat Dilimi
Telefon Kodu
Resmi WEB Sitesi
Hindistan Cumhuriyeti, Bharat Ganrajya
Parlamenter Sistemle Yönetilen Demokratik Cumhuriyet
Pranab Mukherjee, 25 Temmuz 2012'den beri
Dr. Monmohan Singh, 22 Mayıs 2004'den beri
1,221 Milyon (2013 Tahmini)
Hintçe en çok kullanılan resmi dildir. 14 tane daha resmi dil vardır.
3.287.263 km2
New Delhi: 21.8 Milyon; Mumbai (Bombay): 20.8 Milyon; Kolkata
(Calcutta): 14.6 Milyon; Chennai (Madras): 8.9 Milyon; Bangalore:
8.7 Milyon; Hyderabad: 7.7 Milyon.
GMT’nin 5 saat 30 dakika ilerisinde
+91
http://india.gov.in/
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Temel Ekonomik Göstergeler
GSYİH (Milyar ABD $)
Kişi Başına GYSİH (ABD $)
İhracat (Milyar ABD $)
İthalat (Milyar ABD $)
Enflasyon Oranı
Reel GSYİH Büyüme Oranı
İşsizlik Oranı
Para Birimi/Döviz Kuru
1.936 (2013 Tahmini)
1.561 (2013 Tahmini)
319,7 (2013 Tahmini)
482.3 (2013 Tahmini)
% 7,9 (2008-2013 ortalama)
% 4,7 (2013 Tahmini)
% 9,1 (2013 Tahmini)
Rupee (Rs); Rs1 = 100 paisa; Rs58.6:US$1 (2013)
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, EIU
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon ABD $)
Yıl
2010
2011
2012
2013
İhracat
220.409
301.483
289.565
336.611
İthalat
350.029
462.402
488.976
466.046
Denge
-129.620
-160.919
-199.411
-129.435
Hacim
570.438
763.885
778.541
802.657
Kaynak: Trade Map
Hindistan’ın dış ticaret hacmi her sene artış göstermektedir. Bu durum Hindistan
ekonomisindeki büyümeye işaret etmektedir. Özellikle ithalat miktarındaki yükselme ihracata
göre daha fazladır. Bu durum ihracatçı ülkeler için Hindistan’ın potansiyel pazar olarak
değerlendirilmesi hakkında ışık tutmaktadır. Bu artışın önümüzde senelerde daha da
hızlanacağı tahmin edilmektedir.
5
HİNDİSTAN DIŞ TİCARETİ
Hindistan’ın İhraç Ettiği İlk 10 Ürün (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
2710
7102
7113
3004
1006
8703
9999
5205
5201
202
Toplam İhracat
Petrol yağları
Elmaslar
Mücevherat eşyası ve parçaları
Dozu ayarlanmış ilaç karışımı
Pirinç
Otomobiller
Başka yerde belirtilmemiş ürünler
Pamuk (dikiş hariç) ipliği
Pamuk (Kardesiz, taranmamış)
Sığır eti (dondurulmuş)
2011
301.483
54.611
32.225
14.382
7.003
4.073
3.625
13.866
2.756
3.389
2.567
2012
289.565
52.764
22.353
18.202
8.404
6.128
4.238
2.527
3.155
3.647
2.963
2013
336.611
67.075
28.952
10.603
10.314
8.170
5.556
5.014
4.773
4.513
4.411
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
18,11
10,69
4,77
2,32
1,35
1,20
4,60
0,91
1,12
0,85
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
18,22
7,72
6,29
2,90
2,12
1,46
0,87
1,09
1,26
1,02
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
19,93
8,60
3,15
3,06
2,43
1,65
1,49
1,42
1,34
1,31
Kaynak: Trade Map
Hindistan ihracatında ilk sırada petrol yağları yer almaktadır. Bu üründe 2013 senesinde
yapmış olduğu ihracat ülkenin toplam ihracatının %19,93’ünü oluşturmaktadır. Ardından
gelen en önemli ürünler ise elmaslar ve mücevherat eşyalarıdır. İlk 3 ürün grubunda yapılan
ihracat toplam ihracatın %30’dan fazlasını, ilk 10 üründe yapılan ihracat ise toplam ihracatın
%44’ünü oluşturmaktadır. Diğer ihraç grupları arasında dozu ayarlanmış ilaç karışımı, pirinç,
otomobil, pamuk, sığır eti yer almaktadır.
Hindistan’ın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
Toplam İhracat
Toplam Ev Tekstili İhracatı
Diğer
mefruşat
eşyası
(94.04
pozisyonundakiler hariç):
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet
ve mutfak bezleri:
Sentetik
filament
ipliklerinden
dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo
nundaki maddelerden elde edilen
dokunmuş mensucat dahil)
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış
veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten
veya
herhangi
bir
malzemeden dahili olarak donatılmış
veya doldurulmuş yatak takımı eşyası
ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz
ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş
yastıkları gibi) (kaplanmış olsun
olmasın):
Parça, şerit veya motif halinde
işlemeler:
Battaniyeler ve diz battaniyeleri:
6304
6302
5407
9404
5810
6301
2011
2012
2013
4.960
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
1,36
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
1,41
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
1,47
301.483
289.565
336.611
4.105
4.100
1168
1409
1880
0,39
0,49
0,56
1444
1324
1312
0,48
0,46
0,39
662
471
623
0,22
0,16
0,19
144
186
272
0,05
0,06
0,08
136
165
267
0,05
0,06
0,08
120
122
160
0,04
0,04
0,05
6
6303
6307
6208
5801
6207
5408
5804
5808
6108
6006
6107
5802
6005
5805
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak
farbelaları:
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri
ve benzeri temizlik bezleri
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar,
kaşkorseler, kombinezonlar, jüp veya
jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler,
pijamalar,
lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya:
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl
mensucat
(58.02
veya
58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Erkekler ve erkek çocuklar için
fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri,
pijamalar,
bornozlar,
robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Suni filament ipliklerinden dokunmuş
mensucat (54.05 Pozisyonundaki
maddelerden elde edilen dokunmuş
mensucat dahil):
Tüller ve diğer ağ mensucat
(dokunmuş veya örme mensucat
hariç); parça, şerit veya motif halinde
dantel
(60.02
ila
60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Parça halinde kordonlar; işleme
yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs
eşyası (örme olanlar hariç);
saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Kadınlar ve kız çocuklar için
kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler
ve
külotlar,
gecelikler,
pijamalar,
lizözler,
bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya(örme) :
Diğer örme mensucat
Erkekler ve erkek çocuklar için
külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar
ve benzeri eşya (örme):
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06
pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03
pozisyonunda yer alan eşya hariç):
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat
(galloon örgü makinaları ile yapılanlar
dahil)
(60.01
ila
60.04
Pozisyonundakiler hariç)
El ile dokunmuş duvar halıları
173
147
157
0,06
0,05
0,05
104
125
97
0,03
0,04
0,03
37
51
53
0,01
0,02
0,02
23
15
30
0,01
0,01
0,01
15
18
25
0,00
0,01
0,01
28
16
17
0,01
0,01
0,01
10
12
16
0,00
0,00
0,00
13
12
15
0,00
0,00
0,00
8
8
9
0,00
0,00
0,00
3
4
7
0,00
0,00
0,00
3
4
5
0,00
0,00
0,00
3
3
3
0,00
0,00
0,00
0,8
0,7
1
0,00
0,00
0,00
1
0,2
0,3
0,00
0,00
0,00
Kaynak: Trade Map (*) Bu dörtlü GTİP içinde sadece Ev Tekstili Ürünleri GTİP’leri yer almaktadır.
2013 yılında Hindistan’ın yapmış olduğu toplam ev tekstili ihracatı 4.960 Milyon ABD
Dolar’dır. Bu rakam Hindistan’ın toplam ihracatı içinde %1,47’lik bir paya karşılık gelmektedir.
Hindistan’ın tüm ev tekstili ihracatının genel ihracatı içindeki payının bu denli düşük olmasına
rağmen ülke bazlı dünya ev tekstili ihracat sıraması yapıldığında bu küçük pay bile
Hindistan’ı ilk sıralara taşımaktadır.
Hindistan’ın ev tekstil ürünleri kapsamında ilk 20 ürünün ihracatı incelendiğinde en yüksek
paya 6304 no’lu GTİP ile diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç) ürünlerinin
sahip olduğu gözlenmektedir. Bu ürünün Hindistan’ın 2013 yılında yapmış olduğu toplam
7
ihracat içindeki payı ise %0,56’dr. İlk 20 ev tekstili ürününün (4’lü GTİP olarak) toplam ihracat
içindeki payı ise %1,5’dir.
Hindistan’ın İthal Ettiği İlk 10 Ürün (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
Toplam İthalat
2709
Ham petrol
7108
İşlenmiş veya yarı işlenmiş altın
7102
Elmas
2701
Kömür
2711
Petrol gazları
9999
Başka yerde belirtilmemiş ürünler
8517
Telli telefon-telgraf için elektrikli araçlar
2603
Bakır cevherleri ve konsantreleri
1511
Palm yapı ve fraksiyonları
8471
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri
Kaynak: Trade Map
2011
462.403
122.126
53.686
33.288
14.623
11.024
11.687
10.989
5.284
6.740
3.478
2012
2013
488.976
148.757
52.607
20.882
15.148
14.007
12.031
9.587
4.885
7.896
4.276
466.046
148.757
52.607
20.882
15.148
14.007
12.031
9.587
4.885
7.896
4.276
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
26,41
11,61
7,20
3,16
2,38
2,53
2,38
1,14
1,46
0,75
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
30,42
10,76
4,27
3,10
2,86
2,46
1,96
1,00
1,61
0,87
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
31,92
11,29
4,48
3,25
3,01
2,58
2,06
1,05
1,69
0,92
Hindistan’ın ithalatı incelendiğinde ise ham petrol ithalatını en yüksek seviyede olduğu
gözlenmektedir. Ham petrol ithalatının tüm ithalat içindeki payı seneler itibariyle artış
göstererek 2013 yılında %32 seviyesine dayanmıştır. Ham petrol ürünlerini işlenmiş veya
yarı işlenmiş altın takip etmektedir. Altın ürünlerinin ithalatı da oldukça yüksek seviyede
gerçekleşmektedir. 2013 yılında 52 Milyar ABD’lik ithalat gerçekleştirilmiştir. Hindistan’ın ilk
10 ürün bakımından ithalatına göz atıldığında ise enerji ithalatının en yüksek oranda olduğu
tespit edilmektedir. Ham petrol, kömür, petrol gazları ve petrol yağları bu kapsamda yapılan
ithalat grubudur ve toplam oranı %38,1’dir. Diğer önemli grup ise altın, elmas ve mücevherat
içeren ikinci gruptur ve yine bu gruba ait toplam oran %15,77’dir.
Hindistan’ın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
Toplam İthalat
Toplam Ev Tekstili İthalatı
Sentetik filament ipliklerinden
dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo
nundaki maddelerden elde edilen
dokunmuş mensucat dahil)
Çözgü tipi örgülü olan diğer
mensucat (galloon örgü makinaları
ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04
Pozisyonundakiler hariç)
Diğer örme mensucat
Diğer mefruşat eşyası (94.04
pozisyonundakiler hariç):
5407
6005
6006
6304
2011
2012
2013
574
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,12
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,10
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,12
462.403
488.976
466.046
530
504
123
108
137
0,03
0,02
0,03
84
90
113
0,02
0,02
0,02
104
105
108
0,02
0,02
0,02
61
50
58
0,01
0,01
0,01
8
6301
5804
5808
9404
5408
5801
6307
5810
6303
6302
6207
6108
6208
6107
5802
5805
Battaniyeler ve diz battaniyeleri:
Tüller ve diğer ağ mensucat
(dokunmuş veya örme mensucat
hariç); parça, şerit veya motif
halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Parça halinde kordonlar; işleme
yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç);
saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış
veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten veya herhangi bir
malzemeden dahili olarak donatılmış
veya doldurulmuş yatak takımı
eşyası ve benzeri eşya (şilteler,
yorganlar, diz ve ayak örtüleri,
yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)
(kaplanmış olsun olmasın):
Suni filament ipliklerinden dokunmuş
mensucat (54.05 Pozisyonundaki
maddelerden elde edilen dokunmuş
mensucat dahil):
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl
mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz
bezleri ve benzeri temizlik bezleri
Parça, şerit veya motif halinde
işlemeler:
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak
farbelaları:
Yatak çarşafları, masa örtüleri,
tuvalet ve mutfak bezleri:
Erkekler ve erkek çocuklar için
fanilalar, atletler, külotlar, slipler,
gece gömlekleri, pijamalar,
bornozlar, robdöşambrlar ve
benzeri eşya:
Kadınlar ve kız çocuklar için
kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler ve külotlar, gecelikler,
pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya(örme) :
Kadınlar ve kız çocuklar için
fanilalar, kaşkorseler,
kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler ve külotlar, gecelikler,
pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya:
Erkekler ve erkek çocuklar için
külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar
ve benzeri eşya (örme):
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06
pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03
pozisyonunda yer alan eşya hariç):
El ile dokunmuş duvar halıları
59
47
52
0,01
0,01
0,01
25
36
44
0,01
0,01
0,01
10
11
11
0,00
0,00
0,00
10
10
11
0,00
0,00
0,00
8
7
7
0,00
0,00
0,00
9
12
5
0,00
0,00
0,00
4
5
5
0,00
0,00
0,00
8
5
5
0,00
0,00
0,00
5
5
5
0,00
0,00
0,00
3
3
2
0,00
0,00
0,00
7
2
0,9
0,00
0,00
0,00
0,6
0,5
0,4
0,00
0,00
0,00
0,2
0,3
0,2
0,00
0,00
0,00
0,5
0,1
0,1
0,00
0,00
0,00
0,003
0,004
0,1
0,00
0,00
0,00
0,1
0,1
0,1
0,00
0,00
0,00
Kaynak: Trade Map (*)Bu dörtlü GTİP içinde sadece Ev Tekstili Ürünleri GTİP’leri yer almaktadır.
9
Hindistan’ın ev tekstili alanında ithalatı çok düşük oranlarda gerçekleşmektedir. En çok ithal
etmiş olduğu 5407 GTİP no’lu sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucatın (54. 04
pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) bile toplam 2013 yılı
Hindistan ithalatı içinde sadece %0,03’dür.
Hindistan’ın İhracatında İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23
DÜNYA
ABD
BAE
Çin
Singapur
Hong Kong
S. Arabistan
İngiltere
Hollanda
Area Nes
Almanya
TÜRKİYE
2011
301.483
32.919
37.369
16.717
15.627
12.585
5.133
8.879
9.693
18.842
8.260
3.618
2012
289.564
37.170
35.781
14.729
13.552
11.940
8.546
8.100
9.466
2.434
7.133
3.672
2013
336.611
41.956
33.980
16.416
14.189
13.666
12.357
10.559
9.170
8.477
8.081
4.555
2011 Pay
(%)
100
10,92
12,40
5,54
5,18
4,17
1,70
2,95
3,22
6,25
2,74
1,20
2012 Pay
(%)
100
12,84
12,36
5,09
4,68
4,12
2,95
2,80
3,27
0,84
2,46
1,27
2013 Pay
(%)
100
12,46
10,09
4,88
4,22
4,06
3,67
3,14
2,72
2,52
2,40
1,35
Kaynak: Trade Map
Hindistan’ın ihracatında en yüksek payı ABD almaktadır. Hindistan’dan ABD’ye 2013 yılında
42 Milyar ABD’lik mal ihraç edilmiştir. ABD’ye olan ihracat her sene artış göstermektedir ve
tüm Hindistan ihracatı içinde %10-12 arasında değişen yüzde dilimine sahiptir. ABD’yi
Birleşik Arap Emirlikleri ile Çin takip etmektedir. İhracat yapılan ilk üç ülkenin toplam ihracatın
yaklaşık %30’una eşittir. Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracat ise 2013 yılında 4,5 Milyar
ABD’dir.
Hindistan’ın İthalatında İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon ABD $)
GTİP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
52
ÜRÜN ADI
DÜNYA
Çin
S.Arabistan
Birleşik Arap
Emirlikleri
İsviçre
ABD
Irak
Kuveyt
Endonezya
Venezuella
Katar
TÜRKİYE
2011
2012
2013
462.402
55.483
28.423
488.976
54.140
32.826
466.045
51.635
36.596
35.471
31.367
22.573
17.442
14.690
13.964
6.040
11.258
886
37.799
28.718
24.105
19.519
17.786
14.068
12.123
16.385
1.052
32.964
24.659
22.600
20.230
17.591
14.984
14.948
14.606
872
2011 Pay
(%)
100
12,00
6,15
7,67
2012 Pay
(%)
100
11,07
6,71
7,73
2013 Pay
(%)
100
11,08
7,85
7,07
6,78
4,88
3,77
3,18
3,02
1,31
2,43
0,19
5,87
4,93
3,99
3,64
2,88
2,48
3,35
0,22
5,29
4,85
4,34
3,77
3,22
3,21
3,13
0,19
Kaynak: Trade Map
10
Hindistan’ın ithalatı incelendiğinden en büyük tedarikçisinin Çin olduğu görülmektedir.
Hindistan 2013 yılında Çin’den toplam 51,6 Milyar Dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu değer
Hindistan’ın 2012 yılı toplam ithalatının %11’ine eşittir. İkinci sırada Suudi Arabistan, üçüncü
sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri yer almaktadır. Hindistan’ın ithalat gerçekleştirdiği ilk üç
ülkenin yüzdelik dilimi ise yaklaşık %26’dır. Hindistan’ın ithalatında Türkiye’nin payı ise
oldukça düşüktür ve %0,20 civarında değişen bir orana sahiptir. Bu oranı yükseltmek
mümkündür. Çünkü Hindistan yaklaşık 500 Milyar Dolarlık ithalat değerine sahiptir.
Hindistan’ın Ev Tekstili İthalatında ve İhracatında İlk 10 Ülke İle Türkiye (2012)
(Bin ABD $)
ÜLKE
İTHALAT DEĞER ($)
ÜLKE
İHRACAT DEĞER ($)
2.207.441
1
Çin
436.093
ABD
2
Güney Kore
21.806
İngiltere
287.326
3
Tayvan
20.335
Birleşik Arap Emirlikleri
277.570
4
Hong Kong
19.869
Almanya
255.868
5
Vietnam
13.724
Kanada
123.490
6
Tayland
6.984
Fransa
120.542
7
Bangladeş
6.564
Avustralya
113.258
8
Srilanka
5.323
Afganistan
89.371
9
Endonezya
5.150
Italya
88.744
10
Almanya
4.207
Hollanda
84.948
Türkiye
3.265
Türkiye
15.840
Kaynak: Trade Map
Hindistan’ın ev tekstili alanında ithalat ve ihracat yapmış olduğu ilk 10 ülkenin ve Türkiye’nin
değerleri tabloda yer almaktadır. Bu tablodaki veriler ışığında Hindistan’ın ev tekstili
ithalatının en fazla Çin’den gerçekleştiği görülmektedir. Çin’den yapılan ithalat 436 Milyon
Dolar’dır. Çin’i Güney Kore ve Tayvan takip etmektedir. İthalat yapmış olduğu ilk on ülke
genel olarak değerlendirildiğinde ise Hindistan’ın en büyük ev tekstili ihracatçılarının Uzak
Doğu Ülkeleri olduğu görülmektedir. Türkiye’den yapmış olduğu ithalat ise 3,2 Milyon Dolar
değerindedir. Bu değer değil toplam ev tekstili ithalatı, en büyük ihracatçısı olan Çin’den
yapmış olduğu ithalatın bile %0,5’i oranındadır. Bu değerler göz önüne alındığında
Hindistan’ın ev tekstili alanında oldukça büyük bir pazar olduğu ve Türkiye’nin de bu pazar
içinde olan varlığını giderek arttırmak için çaba sarf etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
11
HİNDİSTAN-TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ
Hindistan-Türkiye Dış Ticaret Değerleri (Milyon ABD $)
Yıl
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
İhracat
212
347
454
708
930
1.158
1.692
1.618
1.279
2.321
3.618
3.672
4.556
İthalat
65
65
66
117
191
191
1.065
1.895
1.573
795
887
1.053
872
Denge
147
282
388
591
739
967
627
-277
-294
1.526
2.731
2.619
3.684
Hacim
İhracat/İthalat
277
3,26
412
5,34
520
6,88
825
6,05
1.121
4,87
1.349
6,06
2.757
1,59
3.513
0,85
2.852
0,81
3.116
2,92
4.505
4,08
4.725
3,49
5.428
5,23
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Hindistan’ın Türkiye ile olan dış ticareti incelendiğinde Hindistan’ın Türkiye’ye olan
ihracatında her sene artış kaydedildiği ama ithalat değerleri incelendiğinde aynı artışın
süreklilik arz etmediği kaydedilmektedir. Buna göre yapılan değerlendirmede Türkiye’nin çok
geniş bir pazar olan Hindistan pazarını aktif kullanamadığı ortaya çıkmaktadır.
Hindistan’nın Türkiye’den İthalatında İlk 10 ürün (Bin ABD $)
GTİP
Tüm
2709
2515
7106
1207
8708
8409
2603
2836
2840
8803
ÜRÜN ADI
Toplam İthalat
Ham petrol yağları
Mermer, traverten…vs.
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş
Yağlı tohumlar
Araba motor parçaları
Motor parçaları
Bakır cevherleri ve konsantreleri
Karbonat, peroksikabonat, ticari amonyum
karbonat
Boratlar
Uçak parçaları
2009
1.573.208
1.043.180
36.779
0
30.110
25.371
16.314
12.792
2010
795.425
218.105
44.288
23.186
27.906
11.791
24.649
13.947
2011
886.632
85.719
33.581
33.584
34.382
9.905
25.081
59.258
2012
1.052.939
0
51.203
38.629
25.810
34.626
28.403
57.979
2013
872.255
253.592
55.934
41.296
38.677
29.405
20.942
19.825
2.556
12.772
3.205
9.546
14.851
1
12.751
16.243
1.145
22.233
22.919
536
16.041
15.383
15.092
Kaynak: Trade Map
Hindistan’ın Türkiye’den en çok ham petrol yağları, mermer, gümüş ve bakır gibi
hammaddeleri ile yarı işlenmiş veya işlenmiş ürünlerini ithal ettiği gözlemlenir. Ayrıca motorlu
araç ve aksamları ile uçak parçaları da önemli ithalat kalemleridir. Bunlar dışında yağlı tohum
ihalatı da söz konusudur. Hindistan’ın Türkiye’den ithalatında ilk on ürün içinde kimyasal
ürünler de yer almaktadır. Hindistan’ın Türkiye’den ithal ettiği ilk on ürünün ithalat değeri 506
Milyon Dolar’dır ve bu değer Türkiye’den yapılan toplam ithalatın yaklaşık %58’ine denk
gelmektedir.
12
Hindistan’nın Ev Tekstili Alanında Türkiye’den Yaptığı İthalat (Bin ABD $)
Hindistan’ın Türkiye’den Ev tekstili
İthalatı
5.020
Türkiye’nin Payı (%)
2009
Hindistan’ın Toplam Ev Tekstili
İthalatı
248.822
2010
342.577
1.836
0,54
2011
530.751
2.880
0,54
2012
504.423
2.512
0,50
2013
574.085
3.265
0,57
2,02
Kaynak: Trade Map
Hindistan’ın ev tekstili alanında tüm dünyadan yapmış olduğu ithalat değerlerine göz
attığımızda 2009 yılından bu yana sürekli artışın olduğu görülmektedir. Bu artış özellikle
2011 yılından sonra belirgin olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’den yapmış olduğu ithalat ise
özelllikle 2009 ve 2013 yıllarında belirgin artış göstermiştir. Diğer senelerde gerçekleşen
ithalat ise ortalama 2 Milyon Dolar civarında gerçekleşmiştir. Fakat Hindistan’ın toplam ev
tekstili ithalatı içinde Türkiye’nin payı seneler itibariyle düşüş göstermiştir. Sadece 2013
yılında az da olsa artış söz konusu olmuştur.
13
Ürün Gruplarına Göre Hindistan’ın Ev Tekstili İthalatında Türkiye’nin Payı (Bin ABD $)
Havlu ve
Bornozlar
Yatak
Çarşafları
Perdelik ve
Döşemelik
Kumaş
Diğer
Ev
Tekstili
Ürünleri
Perdeler
ve Yatak
Fabreları
Tüller ve
Dantelalar
Battaniyeler
Yatak,
Yorgan
ve Uyku
Tulumları
Masa
Örtüleri
Elisi
Duvar
Halıları
TOPLAM
22.672
Yatak
Örtüleri
ve Diğer
Mefruşat
Eşyası
24.427
3.360
602
84.600
81.878
10.708
14.970
4.455
697
453
248.822
2009 Türkiye
10
0
4.371
102
424
95
10
0
5
3
0
5.020
%
0,3
0,0
5,2
0,4
1,7
0,1
0,1
0,0
0,1
0,4
0,0
2,0
9.900
1.068
87.838
22.581
37.324
121.079
15.007
36.032
10.949
472
327
342.577
2010 Türkiye
26
2
754
255
114
571
34
0
80
0
0
1.836
%
0,3
0,2
0,9
1,1
0,3
0,5
0,2
0,0
0,7
0,0
0,0
0,5
15.053
1.453
132.064
28.763
61.909
194.588
25.559
59.894
10.919
354
195
530.751
2011 Türkiye
19
0
1.525
733
106
375
84
11
22
5
0
2.880
%
0,1
0,0
1,2
2,5
0,2
0,2
0,3
0,0
0,2
1,4
0,0
0,5
9.201
2.290
116.211
30.435
50.909
200.629
36.444
47.842
10.088
238
136
504.423
2012 Türkiye
56
15
1.412
541
41
345
66
15
16
5
0
2.512
%
0,6
0,7
1,2
1,8
0,1
0,2
0,2
0,0
0,2
2,1
0,0
0,5
8.608
1.086
145.347
22.538
58.156
227.872
44.781
52.259
11.054
245
126
574.085
2013 Türkiye
113
5
2.423
205
44
278
113
1
83
0
0
3.265
%
Kaynak: Trade Map
1,3
0,5
1,7
0,9
0,1
0,1
0,3
0,0
0,8
0,0
0,0
0,6
2009 Dünya
2010 Dünya
2011 Dünya
2012 Dünya
2013 Dünya
Hindistan’ın tüm dünyadan yaptığı ev tekstili ithalatında 2013 yılında öne çıkan ürün grubu perdeler ve yatak farbelalarıdır. Fakat bu ürün
grubunda Türkiye’nin payı oldukça düşüktür. Türkiye’nin payının yüksek olduğu ürün grupları arasında perdelik ve döşemelik kumaş, havlu ve
bornozlar ile diğer ev tekstili ürünleri yer almaktadır. Son beş senenin değerlendirmesi yapıldığı takdirde perdelik ve döşemelik kumaş
grubunda Türkiye’nin payının her daim yüksek olduğu gözlenmektedir. Ayrıca diğer ev tekstili grubunda da diğer gruplara oranla daha yüksek
pay elde edildiği gözlenmektedir.
14
Hindistan’ın Türkiye’ye İhracatında İlk 10 Ürün (Bin ABD $)
GTİP
Tüm
2710
8708
5402
3204
3902
5509
8407
8517
5504
7202
ÜRÜN ADI
Toplam İhracat
Petrol yağları (ham olmayan)
Araba motor parçaları
Sentetik filament ipikler
Sentetik
orgamik
renklendirme
malzemeleri ve hazırlanması
Polipropilen veya olefinlerin birincil form
polimerleri
Sentetik fiber iplikleri
Motor, piston
Telefon hatlarındaki elektrik
uygulamaları
Karde edilmemiş sentetik zımba fiber
Demir alaşımlar
2009
1.278.585
62.746
22.781
36.850
58.498
2010
2.321.436
215.975
150.017
83.798
69.292
2011
3.618.000
713.335
222.488
160.326
78.909
2012
3.672.082
889.453
236.056
248.983
89.647
2013
4.555.538
815.210
338.005
325.182
158.870
30.342
91.383
107.145
95.026
140.371
60.158
0
177
86.645
11.917
9.155
124.225
32
46.394
93.147
8.266
35.100
120.769
109.381
101.977
48.425
9.544
56.572
72.370
80.550
64.998
90.073
76.102
96.994
83.486
Kaynak: Trade Map
Hindistan’ın Türkiye’ye gerçekleştirmiş olduğu ihracat ürünlerine göz attığımızda en yüksek
ihracatın petrol yağlarında gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca bu ürün grubundaki Türkiye’nin
ithalatı 2008 yılından bu yana yüksek oranda artış kaydetmiştir. Genel bir değerlendirme
yapılacak olursa Türkiye’nin Hindistan’dan gerçekleştirdiği ithalatta iki önemli grup göze
çarpmaktadır. Bunlardan biri sentetik iplikler bir diğeri ise kimyasal ürünlerdir.
Hindistan’ın Ev tekstili Alanında Türkiye’ye Yaptığı İhracat (Bin ABD $)
Hindistan’ın Türkiye’ye Ev Tekstili
İhracatı
7.810
Türkiye’nin Payı (%)
2009
Hindistan’ın Ev Tekstili Toplam
İhracatı
2.640.257
2010
3.367.061
11.542
0,34
2011
4.105.821
10.017
0,24
2012
4.100.731
11.604
0,28
2013
4.960.777
15.840
0,32
0,30
Kaynak: Trade Map
Hindistan’ın ev tekstili alanında 2013 yılında tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat yaklaşık 5
Milyar Dolar iken Türkiye’ye olan ihracat ise 18 Milyon Dolardır. Bu bilgiler ışığında
Türkiye’nin payı %0,36’dır. Hindistan’ın son beş sene içinde dünya geneline yapmış olduğu
ev tekstili ihracatı artış kaydederken Türkiye’ye olan ihracat neredeyse aynı kalmıştır. Bu
nedenle Türkiye’nin payı çok fazla değişim göstermemiştir.
15
Ürün Gruplarına Göre Hindistan’ın Ev Tekstili İhracatında Türkiye’nin Payı (Bin ABD $)
Havlu ve
Bornozlar
Yatak
Çarşafları
Perdelik
ve
Döşemelik
Kumaş
Diğer
Ev
Tekstili
Ürünleri
Perdeler
ve Yatak
Fabreları
Tüller ve
Dantelalar
Battaniyeler
Yatak,
Yorgan
ve Uyku
Tulumları
Masa
Örtüleri
Elisi
Duvar
Halıları
153.448
Yatak
Örtüleri
ve Diğer
Mefruşat
Eşyası
1.022.263
2009
Dünya
2009
Türkiye
%
304.586
304.860
541.886
123.036
6.517
66.498
94.063
22.819
281
2.640.257
239
295
1.448
906
2.650
66
1.854
114
231
7
0
7.810
0,1
0,1
0,3
0,6
0,3
0,1
28,4
0,2
0,2
0,0
0,0
0,3
2010
Dünya
2010
Türkiye
%
592.515
452.554
636.723
175.345
1.112.971
148.982
11.709
74.687
132.024
28.922
629
3.367.061
618
129
1.111
1.340
3.198
143
4.405
212
312
74
0
11.542
0,1
0,0
0,2
0,8
0,3
0,1
37,6
0,3
0,2
0,3
0,0
0,3
2011
Dünya
2011
Türkiye
%
973.995
600.292
691.720
173.313
1.168.895
177.464
10.908
120.285
144.531
43.002
1.416
4.105.821
337
290
627
1.848
2.585
63
2.233
11
1.749
274
0
10.017
0,0
0,0
0,1
1,1
0,2
0,0
20,5
0,0
1,2
0,6
0,0
0,2
2012
Dünya
2012
Türkiye
%
969.092
503.420
487.833
193.542
1.409.299
152.448
12.218
122.696
186.725
63.205
253
4.100.731
1.098
466
1.578
3.533
1.466
19
2.353
289
747
55
0
11.604
0,1
0,1
0,3
1,8
0,1
0,0
19,3
0,2
0,4
0,1
0,0
0,3
1.175.010
288.518
640.885
312.927
1.880.548
167.205
16.523
160.241
272.277
44.242
388
4.960.777
1.084
426
1.807
6.283
1.654
57
1.936
1.645
899
49
0
15.840
%
0,1
Kaynak: Trade Map
0,1
0,3
2,0
0,1
0,0
11,7
1,0
0,3
0,1
0,0
0,3
2013
Dünya
2013
Türkiye
TOPLAM
Hindistan’ın tüm dünyaya yapmış olduğu ev tekstili ihracatında en önemli ürün grubunu yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyaları
oluşturmaktadır. Bu ürün grubunu havlu ve bornozlar ile perdelik ve döşemelik kumaşlar takip etmektedir. Hindistan’ın Türkiye’ye
gerçekleştirdiği ev tekstil ürünleri ihracat değeri olarak dikkate alındığında diğer ev tekstil ürünleri ön plana çıkmaktadır. Fakat Türkiye’ye
yapılan ihracatın tüm dünyaya yapılan ihracatı oranına dikkat edilirse tüller ve dantelaları %11,7 gibi çok yüksek bir orana sahip olduğu
gözlenmektedir. Diğer ürün grupları ise yaklaşık aynı oranlarda pay almaktadır.
16
PAZAR BİLGİLERİ
Nüfus ve İşgücü Yapısı
Hindistan’ın yaş ortalaması 26,7’dir. Cinsiyete göre ayırdığımızda ise yaş ortalaması
erkeklerde 26,1, kadınlarda ise 27,4’dür. Nüfusun genelindeki yaşam beklentisi 67,48 yıldır.
Erkeklerde yaşam beklentisi 66,38 yıl iken kadınlarda 68,7 yıldır (2013 tahmini). Nüfusun
büyüme oranı ise 2013 tahminlerine göre %1,28’dir.
Nüfusun Yaşlara Göre Dağılımı
YAŞ
0-14
15-24
25-54
55-64
65 ve üzeri
%
28,9
18,2
40,4
6,9
5,7
ERKEK
187.236.677
117.385.009
253.642.261
42.307.170
32.992.850
KADIN
165.219.615
104.516.448
239.219.931
41.785.413
36.494.985
Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
Kent nüfusu, toplam nüfusun %31,3’dür. Kentleşme oranı ise %2,47’dir. Kırsal kesimlerde
yaşama oranı oldukça yüksektir. Nüfusun yaklaşık %60’ı nüfusu 5000 kişiyi geçmeyen kırsal
alanlarda yaşamaktadır. [4]
Doğrudan Yabancı Yatırımlara
Hindistan’da yabancı yatırım devlet kontrolü altındadır. Her ne kadar bu kontrolü rahatlatmak
adına ekonomik reformlar uygulansa da hala bazı kısıtlamalar söz konusudur ve hatta bazı
sektörler tamamen yasaklanmıştır. Gayrimenkul, çok markalı perakendecilik, hukuk
hizmetleri, güvenlik hizmetleri, nükleer enerji ve demiryolları gibi alanlar ve alt sektörleri
yabancı yatırım konusunda yasaklanan sektörler arasındadır.
Hindistan’da bazı sektörlerde yatırım için otomatik onay alıp sadece Hindistan Merkez
Bankası’na (RBI) bildirmek yeterli olmaktadır. Diğer sektörlerde yapılacak yatırımlar ise
Yabancı Yatırımı Geliştirme Kurulu’na (FIPB) bildirilmelidir.
Özelleştirme kapsamında, yabancı yatırımcılar da devlet malları için teklif verebilmektedir.
Lisans gerektiren sektörlerde ise yabancı yatırımcılara prosedürler açısından ayrımcılık
yapılmamaktadır.
Mevcut şirketler de yabancı ortaklığa gidebilmek için otomatik yatırım izni alabilmektedir.
Sadece bazı koşulları sağlamak zorundadırlar. Bunlar arasında; yabancı payı artışı şirketin
öz sermayesi artışı ile birlikte olması, yapılan yatırım döviz girdisi sağlaması ve Hindistan
şirketinin yönetim kurulu buna onay vermesi yer almaktadır.
Hindistan’da bulunan serbest bölgelerde, yatırım ve işletme sırasında bütün vergilerden
muafiyet sağlanarak her çeşit üretim ve hizmet faaliyeti yürütülebilmektedir. İç piyasaya mal
ve hizmet satışı yapabilmektedir.
17
İhracat İşleme Bölgeleri ve Yazılım Teknoloji Parkları da ihracata yönelik faaliyetler için
düzenlenmiş diğer serbest bölge çeşitleridir.
Hindistan pazarında çok uzun süre kalmayı planlamayan şirketler için altyapısı hazır,
taşınmaya uygun çalışma ofisleri kiralamak iyi bir seçenektir. Ödemeler aylık olarak
yapılmakta ve uzun süre kullanım için ise indirimler uygulanmaktadır.
Yabancı yatırımcılar bir Hintli ile ortak olmak istemedikleri takdirde bireysel olarak irtibat ofisi,
proje ofisi veya şube ofisi açabilir. Bu durumda Hindistan Merkez Bankası’ndan onay
alınması gerekmektedir. Bunun için “FNC 1” formu doldurularak onay için başvuru yapılması
ve iş yerini tuttuktan sonra 30 gün içinde kendilerini tescil dairesine kaydettirmeleri
gerekmektedir. Yabancıların açmış olduğu temsilci ya da irtibat ofisleri ticari işlem yapmazlar.
Bu ofislerin bulunma amacı ise ağlarını denetlemek, ürün bilinirliğini arttırmak, iş ve yatırım
için daha farklı fırsatlar araştırmaktır. Temsilcilik ve irtibat büroları ticari işlem
yapamadıklarından dolayı kar da elde edemezler ve bu nedenle vergilendirilemezler.
Hindistan’da açılmış bir şube, yabancı şirketin temsilini üstlenen, alım-satım acenteliğini
yapan, ithalat-ihracat işlerini yürüten, danışmalık hizmetleri yürüten bir uzantısıdır. Şubeler
Hindistan’da iş yaptıkları sürece vergilendirilirler. Vergisini ödediği sürece ise şubeler elde
ettikleri kazançları ana şirketelerine aktarabilirler. Ancak bir şube imalat ve işleme işleri
yapamaz, bu işleri Hintli bir taşeron üreticiye aktarmak zorundadırlar.
Proje ofisleri ise sadece belirli projeleri yürütmek için kurulmuşlardır. Proje ofisleri de şubeler
gibi vergilerini ödedikleri takdirde geri kalan geliri Hindistan dışına aktarabilirler.
Şubeler, irtibat ya da proje ofisleri Hindistan’da Merkez Bankası’nın izni olmadan
gayrimenkul alamazlar. Buna karşın 5 yıllık kiralamalara izin verilmektedir. [1]
Tarifeler ve Diğer Vergiler
Şubat 2007 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Hindistan hükümeti çoğu sanayi ürününe
uygulanan %12,5 vergi oranını, %10’a düşürmüştür. Tarife indirimlerine karşın, Hindistan’ın
sanayi ürünlerindeki ortalama tarife oranları hala yüksektir. Petrokimyasallar, otomobiller,
motosikletler ve nihai çelik ürünlerindeki tarife oranlarının çok yüksek olduğu sektörlerdir.
Tekstil sektöründe de şeffaf olmayan tarife oranları vardır.
İthal mallar ayrıca, eyalet bazında katma değer ya da satış vergileri ve Temel Tüketim
Vergisi ile birlikte çeşitli yerel vergi ve harçlara tabidir.
Hindistan hükümeti 2006 yılı itibariyle “ekstra ek vergi” uygulamasına başlamıştır. Bu ekstra
ek vergi (özel ek vergi de denilmektedir) temel gümrük vergisi ve ek verginin üzerine ek
olarak tüm ithal mallara uygulanmaktadır. Hindistan hükümetinin 14 Eylül 2007 tarihinde
yayınlamış olduğu yeni bir gümrük tebliği ile ithalatçıların ekstra ek vergi için vergi iadesi
alabilmelerine olanak sağlamış olmasına rağmen itthalatçı firmalar vergi iadesi
prosedürlerinin zaman alıcı olduğunu dile getirmektedir.
Hindistan’a yapılan ithalatta her türlü mala vergi uygulanmaktadır. Bu verginin
hesaplanmasında ise farklı gümrük vergileri dahil edilerek bir sonuç elde edilir. Bu vergiler
arasında; temel gümrük vergisi (basic customs duty, BCD), ek vergi vergisi (additional
18
customs duty, ACD), anti-damping vergisi, koruma önlemleri vergileri, gümrük eğitim vergisi,
gümrük yükleme ücreti.
Toplam vergi ise birçok ürün için BCD+ACD+SACD+Eğitim Vergisi+Gümrük Yükleme Ücreti
olarak hesaplanır.
Tarife oranları, tüketim vergisi, düzenleme vergileri ve telafi edici vergiler her şubat ayında
yıllık bütçede gözden geçirilir ve çeşitli kaynaklarda yayınlanır. Ayrıca eyaletler arasında da
ticaret vergisi uygulaması söz konusudur.
Vergi muafiyeti planı ile vergisiz ithalat olanağı sağlanmaktadır. Vergi muafiyetinden
faydalanabilmek için lisans gerekmektedir. Vergi muafiyeti aynı zamanda ihracatta
kullanılacak malların ithali sırasında da kolaylık sağlamaktadır. Ülkedeki ithalatın neredeyse
yarısı bu yöntem ile yapılmaktadır. [1]
Hindistan’ın Ev Tekstil Ürünlerinde Türkiye’ye Uyguladığı Tarifeler
GTİP
TARİFE
GTİP
TARİFE
GTİP
TARİFE
GTİP
TARİFE
GTİP
TARİFE
540741
10% - 30,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-60,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-67,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-58,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-11,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%--38,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-50,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-20,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-150,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-60,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-10,0
INR/m2’den
daha az
değil
540821
10%
580211
10%
610791
10%
630240
10%
540822
10%-45,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 47,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-87,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 25,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-44,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 10,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-11,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% -210,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-80,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 75,0
INR/m2’den
daha az
değil
580219
610799
10%
630251
10%
610891
630253
10%
630259
10%
610899
10% - 65,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 60,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%
630260
10%
620791
10%
630291
10%
620799
10%
630299
10%
580810
10%
620892
630312
10%
580890
10%
620899
10% - 70,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 95,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 65,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%
630293
580500
10%-60,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 150,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 200,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-200,0
INR/m2’den
daha az
değil
10% - 200,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%-200,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%
630319
10%
581010
10%-200,0
INR/m2’den
daha az
değil
630110
10%
630391
10%
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540823
540824
540831
540832
540833
540834
580110
580121
580122
580220
580410
580421
580429
580430
610892
620891
19
540772
581091
10%
630120
580124
581092
10%-60,0
INR/m2’den
daha az
değil
540774
580125
581099
10%-38,0
INR/m2’den
daha az
değil
540781
580126
600531
10%-10,0
10% - 180,0
INR/m2’den
INR/m2’den
daha az
daha az
değil
değil
540782
580131
600532
10%-42,0
10%-75,0
INR/m2’den
INR/m2’den
daha az
daha az
değil
değil
540783
580132
600533
10%-67,0
10% - 180,0
INR/m2’den
INR/m2’den
daha az
daha az
değil
değil
540784
580133
600534
10%-38,0
10%-150,0
INR/m2’den
INR/m2’den
daha az
daha az
değil
değil
540791
580134
600631
10%-15,0
INR/m2’den
daha az
değil
540792
580135
600632
10%-67,0
INR/m2’den
daha az
değil
540793
580136
600633
10%45,0
10% - 130,0
INR/m2’den
INR/m2’den
daha az
daha az
değil
değil
540794
580190
600634
10%-67,0
10%-35,0
2
INR/m ’den
INR/m2’den
daha az
daha az
değil
değil
Kaynak: European Commission, Market Access Database
10%
10%-24,0
INR/m2’den
daha az
değil
580123
540773
10%-80,0
INR/m2’den
daha az
değil
630392
10%
630130
10% 275,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%
630399
10%
10%
630140
10%
630411
10%
10%
630190
10%
630419
10%
10%
630210
10%
630491
10%
10%
630221
630492
10%
10%
630222
10% -108,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%
630493
10%
10%
630229
10%
630499
10%
10%
630231
630710
10%
10%
630232
10% -96,0
INR/m2’den
daha az
değil
10%
940430
10%
10%
630239
10%
940490
10%
Tarife Dışı Engeller
Hindistan’da ithal mallarının çok büyük çoğunluğu serbest lisans uygulamasına tabidir ve bu
mallar lisanssız yani herhangi bir kısıtlama olmadan ithal edilebilmektedir. Ancak, ithalatına
izin verilmeyen ürünler de bulunmaktadır. Bu ürünler üç gruba ayrılmaktadır: Yasaklı ürünler,
ithalat izni gerektiren sınırlı ürünler ile zaman ve miktar bakımından hükümet onayı alması
gereken sadece kamu tarafından ithal edilebilen ürünler.
Hindistan’a
ait
ithalatı
yasaklı
ürünlere
ait
http://exim.indiamart.com/freedlist/prohibited.html sitesinde yer almaktadır.
bilgiler
İthalat lisansı, vergi haricinde en çok kullanılan ithalat sınırlama ve yasaklama yöntemidir.
İhracatta girdi olarak kullanılmak üzere çeşitli lisanslarla vergisiz ithalatı yapılabilecek
belirlenmiş ürünlerde hangi hammaddeler, ara mamüller, tamamlayıcı parçalar, sarf
malzemeleri, parçalar, yedek parçalar ve paketleme malzemeleri olacağı hususunda bir vergi
muafiyeti planı vardır.
20
Gelişmiş lisans, ihraç mallarının imalatında kullanılan girdilerin vergisiz olarak ithal
edilmesine imkân sağlayan lisanstır. Ek olarak yakıt, yağ, enerji, çözücü gibi ihraç malının
imalatında kullanılan ürünler de bu lisansla vergisiz ithal edilebilmektedir.
İthalatçılar ithal ettikleri malların tüm detayları ve değerlerini belirlenmiş formatta hazırlayıp
ithalat bildirimi ithalat beyannamesi adı verilen belge ile yapmak zorundadır.
Ucuza ithal edilen ürünlerden yerli sanayiyi korumak için belirli ürünler için anti-damping ve
telafi edici vergi uygulaması söz konusudur. Fakat bu konuda Hindistan’ın uygulamalarının
çoğu zaman şeffaflıktan uzak olduğu ve oldukça hızlı bir şekilde arttığı belirtilmektedir.
Kamu alımları ise Hindistan Hükümeti’nin bir diğer uygulamasıdır. Bu uygulama ile yerli
üreticiler yabancılara karşı korunmaktadır.
Ayrıca Hindistan devleti yabancı sermayeye perakende ticaretinde ve tarım sektöründe bazı
sınırlamalar getirmektedir.
Gümrük prosedürlerinde ise hükümet ihtiyari gümrük değerleme kriterleri uygulamaktadır.
Değerleme prosedürlerine göre ithalat sırasında beyan edilen fiyat normal piyasa fiyatlarının
altında ise Hindistan gümrüklerine reddetme hakkı vermekte ve aynı zamanda daha fazla
gümrük vergisi oranı uygulama imkânı tanımaktadır.
Bir diğer uygulama ise geçici giriştir. Buna göre 1962 Hindistan Gümrük Yasası’na göre ithal
mallar belli süre içinde tekrar ihraç edilecekse vergi iadesi uygulanmaktadır. Vergi iadesi
oranı ise zamanla orantılı olarak hesaplanmaktadır. Eğer mallar Hindistan’da kullanılmadan
hemen ihraç edilmişse verilen gümrük vergisinin %98’ine kadar iade verilmektedir. İthalat
tarihinden itibaren 24 ay içinde yapılan ihracatlarda bu iade geçerlidir. Ayrıca mal, 6 ay içinde
ülkeden çıkarılacağı taahhüdü ile gümrüksüz olarak girebilmektedir. [1]
Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar
Hindistan’da uygulanan standartlar, testler, etiketleme ve sertifika verilme uygulaması, ürün
kalitelerini arzu edilen seviyede tutması yanında aynı zamanda tarife dışı engel olarak da
kullanılmaktadır. Hindistan standart bürosu özellikle 109 ticari mal için sertifika zorunluluğu
çıkartmıştır
Hindistan ürün standartları konusunda uluslarası standartları yakalamak adına ilerleme
kaydetmiştir. Bu amaçla çoğu standartlarını ISO standartlarına uygun hale getirmiştir. Fakat
yine de bazı alanlarda uluslararası standartları yakalayamadığından dolayı uluslarası
ticarette sıkıntılar yaşamaktadır.
Ürün belgelendirme konusunda Hindistan Standart Bürosu tarafından 109 adet ürünün
ithalatında kalite standartları şart koşulmuştur. Bu 109 ürünün ihracatını yapanlar ve
üretenler Hindistan’a ihracat yapmadan önce Hindistan Standart Bürosu’na kayıt olup
sertifikalarının almak zorundadır. Masrafları yabancı şirkete yansıtılacak şekilde Hindistan
Standart Bürosu’nun müfettişleri bu üreticinin tesislerine gidip yerinde denetlemelerle şirkete
ve üretim sistemine ön sertifika verip bağımsız denetçiye üreticinin hala aynı standartlarda
üretim yapıp yapmadığını izleme yetkisi vermektedir.
21
Hindistan Standart Bürosu’nun ürün sertifikası başvuru prosedürlerine http://www.bis.org.in
adresinden ulaşılabilir.
Akreditasyon çalışmalarını idare edebilmek adına Test ve Kalibrasyon Laboratuarları için
“Ulusal Akreditasyon Kurulu (NABL)” 1985 yılında kurulmuştur. http://www.nabl-india.org
adresinden akredite edilmiş laboratuar görülebilir.
Dünya Ticaret Örgütü’nün ticarette teknik engeller düzenlemesine uyumlu olarak ölçüm
sonuçlarının uluslararası olarak kabulü için NABL, Uluslararası Laboratuar Akreditasyon
Birliği (ILAC) ve Asya Pasifik Laboratuar Akreditasyon Birliği (APLAC) üyesi olmuştur. Bu
birliklere üye ülkelerdeki akredite laboratuarları tanıma anlaşmalarını da imzalamıştır.
Hindistan üretici firmaları daha fazla standart akreditasyonlarına yatırımlarda
bulunmaktadırlar. ISO 9000 ve ISO 14000 sahibi fabrikaların sayısı hızla artmaktadır. [1]
Hindistan Standart Bürosu (BIS)
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shan Zafar Marg
Yeni Delhi 110 002, Hindistan
Tel: 91-11-2323 0131, 2323 3375, 2323 9402 (10 hat)
Faks: 91-11-2323 4062, 2323 9399, 2323 9382
E-posta: [email protected]
Web: http://www.bis.org.in
Bilim ve Teknoloji Dairesi (NABL)
Technolohy Bhawan, New Hehrauli Road
Yeni Delhi – 110 016
Tel: 91-11-2686 4642 / 2685 7661
Fax: 91-11-2686 4642 / 686 3866
E-posta: [email protected]
Web: http://www.nabl-india.org
Dış Ticaret Genel Müdürlüğü
Ticaret ve Savunma Bakanlığı
Udyog Bhawan, Yeni Delhi 110 011
Tel: 91-11-2301 1777
Fax: 91-11-2301 8613
Web: http://doft.delhi.nic.in
Tüketici Sorunları Müdürlüğü
Office of the Additional Secretary (Weight and Measure)
Krishi Bhawan, Yeni Delhi 110 001
Tel: 91-11-2338 3027
Fax: 91-11-2338 6575
Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları
Fikri, sınai ve mülkiyet hakları Hindistan’da telif hakları ile ilgili yasalar ile koruma altına
alınmıştır. Fakat bu yasaların uygulanmasında zafiyetler söz konusudur. Bu sebeple taklit ve
22
korsan ürünlere çok rastlanmaktadır. Hindistan ayrıca “Cenevre Konvansiyonu” ve “Dünya
Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu (WIPO)” üyesidir. 1999 yılında kabul edilen ticari marka
kanunu ile bu alanda düzenlemeler sağlanmış olup, ticari markalar uluslararası standartlara
uygun olarak korunmaktadır. [1]
Dağıtım Kanalları
Hindistan’da dağıtım kanalları oldukça geniştir. Firmalar ürünlerinin dağıtımı amacı ile tekli
veya üçlü sistem kullanmaktadır. Bu üçlü sistemde stokçular, toptancılar ve perakendeciler
yer almaktadır. Genelliklede bu üçlü dağıtım sistemi kullanılmaktadır. Örneğin Hindistan’ın
genelinde çalışan bir firmanın 40-80 arasında stok ürün dağıtımcısı olabilir. Bu stokçular 100450 arasında toptancıya mal satarlar. Sonunda bu tekrar dağıtım stokçular ve toptancılar
250.000-750.000 arasında perakendeciyle iş yapacaklardır. Bu stokçular büyüklü küçüklü
birçok perakendeciye ulaşabilir ve yönetim şekline göre genellikle 75 ile 500 arasında satış
elemanı çalıştırılar. Toptancılık ise düşük maliyet, yüksek iş hacmi ve %4-5’den başlayan kar
payıyla kazançlı bir iş olması nedeniyle tercih edilmektedir.
Diğer firmalar ile rekabet edebilmek adına firmaların müşterilerine daha hızlı ulaşabilmeleri
için farklı yöntemler aranmış ve bunun sonucunda bağımsız lojistik ve dağıtım acenteleri ile
çalışmak bir yöntem olarak belirlenmiştir.
Çoğu tüketim ürünü ticareti yapan firma dağıtım için gümrükleme ve nakliye şirketlerini
kullanmaktadır. Bu şirketlerin kullanılmasındaki amaç depo maliyetlerinin yüksek olması ve
bu şirketlerinde genellikle her eyalette depolarının bulunmasıdır.
Bir diğer dağıtım kanalları ise Hindistan limanlarıdır. Onbir tanesi büyük olmak üzere 139
tane çalışan liman mevcuttur. Batı sahilinde Mumbai ile Marmagao, doğu yakasında ise
Vishakhapatnam ile Chennai limanları yükleme kapasiteleri bakımından önemli limanlardır.
Özellikle Mumbai Limanı uluslararası taşımacılıkta çok büyük öneme sahiptir.
Hindistan’ın geniş bir alana yayılmış olması nedeniyle dağıtım kanallarını daha lokal yani
bölgesel olarak kullanması tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda yerel acenteler, dağıtıcılar
veya temsilciler ile iletişim sağlayarak daha etkin bir çalışma sağlanmış olur. Eğer satılacak
ürün geniş bir pazara hitap ediyorsa bölgesel temsilci ve distribütör kullanmak önerilmektedir.
Firmalar distribütör veya acenteler tercihlerini yaparken oldukça dikkatli olmalıdır çünkü
birçok acente ve distribütör nitelikli çalışanları, geniş dağıtım ağları, ülke çapında varlıkları
olduğu imajını vererek kendilerini profesyonel olarak tanıtmakta fakat gerçek göründüğü gibi
olmamaktadır. [1]
Reklam ve Promosyon
Hindistan ekonomisi yıllar içinde değişim göstermiştir. Daha çok satıcı konumundaki ülke
zaman içinde geniş bir pazar haline gelmiştir. Durum bu yönde değişim gösterirken gelişen
Pazar içinde rekabet edebilmek adına reklamın önemi de giderek artmaktadır. Ancak ilk
zamanlarda oldukça yüksek olan pazar bütçeleri küresel ekonomik krizlerden etkilendiğinden
günümüzde daha sınırlı tutulmaktadır.
23
Hindistand reklamcılık için üç yöntem yoğun olarak kullanılmaktadır: basılı reklamlar,
televizyon reklmaları ve internet reklamcılığı. Tüm bu reklam pazarı içinde en büyük pay ise
%88 ile basılı ve televizyon reklamcılığının toplamıdır.
Hindistan’da çok sayıda günlük gazete mevcuutur ve bu yolla yetişkinlerin yaklaşık %70’ine
ulaşabilmektedir. Kırsal kesim ile kentlerde yaşayan gazete okuyucusu sayısı neredeyse
birbirine yaklaşmıştır. Ayrıca yazılı basın tamamıyla özel sektörün elinde denilebilmektedir.
Televizyon reklmaları için uydu ve kablolu TV kanalları da kullanılabilmektedir. Hem devlet
hem de özel ve uluslarası kanallar mevcuttur. Devlet televizyonu olan Doordarshan nüfusun
yaklaşık %90’ına erişebilmektedir. Ayrca 100’ün üzerinde uluslararası kanallar uydu ve
kablolu TV’de bulunmaktadır.
Çoğu büyük ve ünlü uluslararası reklamcılık firmaları Hindistan’daki yerel reklamcılarla iş
birliği halindedir. Hindistan’daki reklamcılık eknolojik olarak gelişmiştir. [1]
Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme
Her ülkede olduğu gibi Hindistan’da da etiketleme çok önem taşımaktadır. İthal edilen her
ürün, paket ve konteynerde belirli açıklamaları içeren bir etiket bulunmalı ve ayrıca
ingilizceside genellikle eklenmelidir.
Ticaret Bakanlığı’na göre paketli ürünlerde bulunması gereken etiketler şu bilgileri içermelidir:




İthalatçının adı ve adresi
Paketlenen ürünün genel veya yaygın adı
Standart ağırlık ve ölçü birimine göre net miktar. Tüm ağırlık ve ölçü birimleri metrik
olacaktır. Eğer bu ölçüler başka bir birimde verildiyse, paketlendiği ve ithal edildiğini
gösteren ay ve yıl.
Ticari malın son alıcıya satılabilecek perakende en yüksek fiyatı. Buna tüm vergiler,
yük taşıma masrafları, dağıtıcılara verilen komisyonlar, reklam giderleri, dağıtım
paketleme vb. dahildir.
Mallar gümrükten çekilmeden önce yukarıda belirtilen koşullar sağlanmalıdır. Hammaddeler,
parçalar, dökme mallar gibi ürünler bu etikleme kurallarına tabi olmayıp, başka süreçlerden
geçerler.
Tüm bu açıklamalar İngilizce ya da Hintçe olarak paketten ayrılmayacak bir biçimde, ithal
edilen paketi kapsayan ek bir paket üstünde ya da paketin üntünde basılı olmalıdır.
Gümrükte rahatlıkla ayırt edilecek şekilde paketten ayrılmayacak şekilde bir bant ya da bir
kartla belirtilmelidir. [1]
Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler
Hindistan’da en hızlı büyüyen iş kollarından biri de doğrudan satıştır. İşsizlik oranının oldukça
yüksek olduğu Hindistan’da doğrudan satış bu anlamda büyük önem taşımaktır. Doğrudan
satış potansiyelinin oldukça yüksek olduğu 2012’de 2,5 milyar dolara yükselen iş hacmi ile
24
doğrulanmaktadır. Bu alanda çalışan sayısı ise 1,3 milyonu geçmektedir. 250-300 ürün
kategorisinde 2100 değişik biçimde çalışan yaklaşık 800.000 aktif doğrudan satış yöneticisi
vardır.
Doğrudan satış endüstrisinde uygulanan yöntemlerden biri büyük perakende mağazalarında
büfeler ve yaşam merkezleri açmaktır. Bu yöntem ile tüketicilerin gelip markayı test etmeleri
ve distribütörlerin işlerini yürütüp eğitim almaları amaçlanmaktadır. Ayrıca markanın
bilinirliğini arttırmak ve neyi nereden alacağı hakkında bilgisi olmayan tüketicilere ulaşmaya
yardımcı olmak için bazı doğrudan satış şirketleri büyük alışveriş merkezlerinde tanıtım ve
satış için geçici büfeler açmaktadırlar.
Hindistan’da satışın yoğun olarak alım gücü daha yüksek olan büyük şehirlerde olduğu
düşünülmektedir. Her nekadar bu drum doğru olsa da kırsal kesimde yaşayan ve büyük bir
pazar potansiyelinin olduğu kitle söz konusudur. Hindistan nüfusunun çoğu 627.000’den
fazla köye dağılmış bir şekilde kırsal alanda yaşamaktadır. Buna bağlı olarak satış
personelleri Hindistan’ın kırsal kesimlerine yönelmiş ve bu akılcı yöntemle oldukça karlı
çıkmışlardır. Ayrıca kırsal kesim pazarları okuryazarlık ve harcanabilir gelir arttıkça bu pazar
daha da karlı hale gelmiştir. Fakat kırsal alanlarda yaşanılan bir sorun ise dağıtım
problemleridir. Satışın daha etkin olabilmesi için dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi
gerekmektedir.
Hindistan’daki müşteri potansiyeli oldukça iyi değerlendirilmelidir. Aksi takdirde birçok üretici
hayal kırıklığı yaşayabilmektedir. Hindistan’ın gelişen orta sınıfının 150-200 milyon civarında
olduğu tahmin edilmektedir. Bu gelişen orta sınıf için uygun satış teknikleri geliştirilmelidir.
Örneğin bazı ürünler batılı orta sınıfa sunulduğu gibi arz edilmemelidir. Ya da uluslararası
markalar Hindistan için ayrı bir fiyat politikası geliştirmelidir. Önemli olan satış stratejilerini
Hindistan’ın kültürel ve ekonomik yapısına göre belirlemektir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken
son bir husus ise ülkenin yetersiz altyapı ve lojistiği her zaman göze önüne alınmalıdır.
Hindistan pazarında ilk defa giriş yapacak firmalar ise pazar fiyatlarını doğru hesaplayıp,
yerel firmaları da rekabet anlamında hafife almazsa daha yüksek başarı elde edeceklerdir.
Hintli müşteriler fiyatlara karşı çok duyarlıdır. Hintli tüketiciler fiyat konusu söz konusu
olduğunda kaliteden ödün verebilmektedir. Bu durum yeni teknolojilere geçişleri de
yavaşlatmaktadır.
Hindistan’da kamu alımları yabancıları için olumsuz gelişebilmektedir. Çünkü bu tür alımlarda
şeffaflık ve standartların olmamasıdır. Ayrıca yine aylarca süren bürokrasiler nedeniyle süre
kayıpları satıcıları negatif yönde etkilemektedir. Kamusal alanda başarılı işler yapabilmek için
Hindistan bürokrasisini, kültürünü ve geleneklerini iyi bilen yerel temsilciler ile çalışmak
önerilmektedir. [1]
25
İş Adamlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Vize uygulaması
Hindistan temsilciliklerinden seyahat amacına yönelik (turist, iş, öğrenci, transit vizesi..vs)
vize alınması gereklidir. Turizm amaçlı ziyaretler için genellikle 3 ya da 6 ay süreli vize
verilmekte ve vizenin geçerlilik süresi Hindistan’a varıldığı tarih itibariyle değil vizenin veriliş
tarihinden itibaren başlamaktadır.
Ticari amaçla ziyaret yapmak isteyenler, Hindistan diplomatik temsilciliklerinden bir yıl
geçerliliği olan ve birden çok giriş yapabilecekleri toplam 120 günlük ticari vize
alabilmektedirler. Ticari gezilerde Hintli firmalardan davetiye gerekmektedir. Bu davetiyede
Hindistan’da ne kadar kalınacağı, ne tür iş yapılacağı belirtilmelidir. [1]
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
Hindistan ile iş ilişkilerinde başarılı olabilmek için lisan problemini giderebilmek ve Hint
bürokrasisini de iyi bilen bir Hintli aracı kullanmak oldukça faydalı olacağından, ücret karşılığı
bir aracı istihdam edilebilir.
Hindistan’da genellikle aile şirketleri mevcuttur ve iş hacminin büyük bir çoğunluğu bu tarz
aile şirketleri kapsamaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, aile şirketlerinde
kardeşlerle görüşme yapılmış olsa da en son kararı ailenin en büyüğünün vereceğidir.
Çalışma ortamında belli bir organizasyon vardır ve bu organizasyonun önemli bir
çoğunluğunu çalışanlar oluşturmaktadır. Hiyerarşik düzene sadık kalınmakta ve patron
otoritenin üst düzeyi olarak kabul edilmektedir. Herkesin yeri bellidir ve astlar ancak ast olan
personelle görüşebilir. Belli bir çalışma düzeninin bozulmaması için talimatların en başta
belirtilir ve işlerin kimin sorumluluğunda olduğu açıkça ilan edilir. Tüm bilgilendirmeler yazılı
olarak yapılırsa çalışların reddetme şansı ortadan kaldırılmış olur.
Hintliler ile iletişimde doğrudan “hayır” demekten kaçınılmalıdır. Direkt olarak “Hayır”
kelimesini kullanmak yerine “Deneyeceğim” veya “Bakalım” gibi daha yumuşak cevaplar
tercih edilmelidir. [1]
Para Kullanım
Hindistan parası Rupee’dir. 1 Rupee 100 Paise’ye eşittir.
ATM’ler birçok şehirde uluslararası ağa dahildir. Modern 24 saat açık ATM’ler çoğu şehirde
bulunmaktadır. En çok kullanılan kartlar Visa, MasterCard, Cirrus, Maestro ve Plus’tır.
Hindistan’daki bankalar Citibank, HDFC, ICICI, UTI, HSBC, Punjab Ulusal Bankası gibi
yabancı bankaların kartların kabul etmektedir. Kredi kartları birçok market, restaurant ve orta
sınıf hotelde kullanılmaktadır. Ayrıca uçak rezervasyonları ve tren bileti alımında da
kullanılmaktadır.
26
Amerikan doları, İngiliz sterlini ve euro gibi para birimleri kolaylıkla çevrilebilmektedir fakat
bazı bankalar sadece seyahat çekleri kabul etmektedir. Bazı bankalar Avustralya, Yeni
Zellanda ve Kanada Doları ile İsviçre Frankını da kabul etmektedir.
Döviz veya seyahat çekleri değiştirilmek istendiğinde pasaport mutlaka bulunmalıdır.
Hindistan’da genellikle temel markaların seyahat çekleri kabul edilmekle beraber bazı
bankalar sadece Amex ve Thomas Cook seyahat çeklerini kabul etmektedir. Seyahat
çeklerini değiştirmek için kullanılan miktarlar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.
[8]
Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri
Tüm ülkede geçerli olan yukarıdaki resmi tatillerin haricinde eyaletlerin farklı dini ve resmi
tatilleri vardır. Kullanılan takvime göre bu tatiller yıl içinde değişiklik gösterebilmektedir. [1]
26 Ocak: Cumhuriyet Günü
15 Ağustos: Bağımsızlık Günü
2 Ekim: Mahatma Gandi’nin Doğum Günü
Çalışma Saatleri:
İş Çevreleri:
Pazartesi-Cuma
09:30-17:30
Kamu Kurumları:
Pazartesi-Cumartesi*
10:00-17:00
Bankalar:
Pazartesi-Cuma
10:00-17:00
Cumartesi
10:00-13:00
*Her ayın ikinci cumartesi günü tatildir.
Ulaşım
Raylı taşıma Hindistan’da ana ulaşım yollarından biridir. Bu yolla Hindistan’ın en uzak
köşelerine ulaşım sağlanmaktadır. Hindistan trenyolu tek elden yönetilen dünyanın en büyük
tren sistemidir. Tren sisteminde olduğu gibi karayolu ağı da dünyanın en büyük karayolu
ağlarından biridir.
Deniz yolu taşımacılığı Hindistan ekonomisi için önemli bir yer tutmaktadır. Hacimsel
anlamda ülke ticaretinin %90’ı (değer olarak %70’lik kısmı) deniz yolu ile yapılmaktadır.
Hindistan 12 adet ana limana sahiptir ve bunun yanında 200 limanı daha bulunmaktadır.
Ayrıca ülkenin 14500km lik su taşımacılığı bulunmaktadır. Bunun içinde nehir, kanal, dere vs.
taşımacılığı yer almaktadır. Yaklaşık 50 milyon ton kargo su taşımacılığı ile taşınmaktadır.[9]
27
Yerel Saat
Hindistan’da yaz saati uygulaması yoktur. Türkiye’den yazın 2,5 saat, kışın ise 3,5 saat
ileridedir,[1]
Telefon Kodları
Hindistan’ın uluslararası telefon kodu 91’dir. Başlıca şehirlerin telefon kodları şöyledir:[1]
Mumbai: 22, Kalküta: 33, Ahmedabad: 79, Bengalor: 80, Chennai: 44, Yeni Delhi: 1
İklim
Hindistan iklimi oldukça değişkendir. Ganges havzasında astropikal nemli, kuzey batıda yarıkurak, kuzey doğuda ve yarım adanın çoğu yerinde tropikal nemli, Himalayalarda ise tundra
iklimi söz konusudur. Haziran-Eylül döneminde tüm bölgeler yağış almaktadır ve güney-batı
muson yağmurlarının etkisi altındadır. Güney bölgeler ise Ocak-Mart döneminde kuzey-doğu
musonlarının etkisi altında kalmaktadır.[7]
Genel Değerlendirme Ve Öngörüler
Hindistan 1,8 Trilyon Dolar GSYİH ile dünyanın en büyük ekonomilerinden birisine sahiptir.
Kişi başına milli gelir 1400 dolar civarında iken satın alma gücü paritesine göre kişi başına
gelir 4000 dolara yaklaşmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir düşükse de Hindistan çok
önem verilmesi gereken tüketim potansiyeli olan bir ülkedir. Hindistan’ı 1,2 milyar nüfuslu
yoksul bir ülke olarak değil, ciddi bir satın alma gücüne sahip 200-300 milyon tüketicinin
yaşadığı, istikrarlı bir makro ekonomik yapıya sahip ve gümrük vergileri ile miktar
kısıtlamalarının her geçen gün azaldığı bir pazar olarak görmek, daha sağlıklı bir
yakşalımdır. Hindistan’ın, 2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olması beklenmektedir.
Gelişmiş ülkelerde giderek pahalı hale gelen hizmetler sektörünün birçok alt dalı maliyet
etkinliği açısından büyük avantajlar sunan Hindistan’a kaydırılmıştır. Ülkede bilişim sektörü o
kadar ilerlemiştir ki çok sayıda ABD’li şirketin muhasebe işlemleri günümüzde Hindistan’da
yapılır duruma gelmiştir. İmalat sanayinde de Çin ile yarışabilecek bir maliyet avantajının
olması dünya piyasalarında Hindistan mallarının çoğalmasına yol açmaktadır. Tekstil,
makine, otomotiv yan sanayi ve ilaç sanayinde Hindistan maliyet avantajının yanı sıra çok
hızlı teknolojik gelişmelerle dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmiştir.
Geleceğin küresel ekonomik düzeninde büyük tüketim potansiyeli ve güçlü üretim
kapasitesiyle Hindistan’ın dünya ticaretinde belirleyici ve yönlendirici ülkelerin başında
geleceği düşünülmektedir. Hindistan’ın dünyada bilişim teknolojilerinde lider ülkeler arasında
olacağı ortadadır. Hindistan’da Avrupa Birliği’ndeki ortalama gelire yakın bir geliri olan ve
nerdeyse AB nüfusu kadar bir nüfusun olduğu bilinmektedir. Muazzam bir üretim ve nüfus
yoğunluğunun yanı sıra böyle bir tüketim grubunun da olması dünya ticeretinde bir ülkeyi
önemli ülkeler arasına sokmaktadır. [1]
28
EK 1
Hukuk ve Danışmanlık Firmaları [3]
BASHKENT GROUP
Bashkent (India) Pvt Ltd
Ticaret ve Danışmanlık
Ahmet KAPLAN (Yeni Delhi)
Adres : B-1, First Floor, East of Kailash, New Delhi/INDIA
Tel
: (00 91 11) 5162 18 42
Cep : (00 91) 9810 03 51 57
Faks : (00 91 11) 5162 18 44
E-mail : [email protected]
Turkmen Terzi (Yeni Delhi)
Cep : (00 91) 9810478348
E-mail :[email protected]
CEREN IMPEX PTE LTD.
Address: V-11/42, First Floor, DFL-Phase III, Gurgaon 122002 INDIA
Tel
: (00 91 124) 4067367
Cep : (00 91) 9871366954 (Hasan KARAKAYA) (00 91) 9871436101 (Erkan KARAKAYA)
Faks : (00 91 124) 4067368
E-mail : [email protected]
URL : www.cerenindia.com
J.S. CONSULTANTS
Tel: 0091 11 2649 8671
Fax:0091 11 2649 8672
E-mail: [email protected]
KAT INDL. CONSULTANTS PVT. LTD.
Tel: 0091 11 5152 8137
Fax:0091 11 2341 3183
E-mail: [email protected]
Web: www.katconsultants.com
ASIM KR. SEN
Tel: 0091 33 2343 5908
E-mail: [email protected]
QURESHI ASSOCIATES
Tel: 0091 11 23282643
Fax:0091 11 2325 5625
E-mail: [email protected]
29
REALIABLE COMMMERCIAL SERVICES
Tel: 0091 11 2625 7215
E-mail: [email protected]
Ms. Anjali Sondhi
Director-Planning
Images Multimedia Pvt Ltd
38 (Aptt # 3 & 4), Sadhna Enclave,
Panchsheel Park,
New Delhi 110017
India
Phn: 0091-11-26015683-86
Fax: 0091-11-26015687
E-mail: [email protected]
[email protected]
OCEAN BAY IMPREX(P) LTD.
Kahraman Köprülü
C-117 Anand Niketan,New Delhi-110021
Tel:+91-11-51663950-51
Fax:+91-11-51662408
Cep:+91-9810433389
e-posta: [email protected]
Indiansolutions.com
Mr. Vijay Raina
E-90 Sector 7
Noida-201 301-India
Tel : 00-91-120-2423839, 2421863
Faks :00-91-120-5346502
e-posta: [email protected]
web: www.indiansoltuions.com
DUBEY & PARTNERS
Tel: 0091 11 2332 3884
Fax:0091 11 2332 3890
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web: www.dubeypartners.com
DUA ASSOCIATES
Tel: 0091 11 2371 4408
Fax:0091 11 2331 7746
E-mail: [email protected]
30
LAKSHMI KUMARAN & SRIDHARAN
Tel: 0091 11 2619 2273
Fax:0091 11 2619 7578
E-mail: [email protected] , [email protected]
Anchit Consulting Group
Jain (General Manager)
Tel:+91-11-55659810
+91-11-55622094
Faks:+91-11-51050500
website: www.anchitgroup.com
486, 2nd Floor
Double storey
New rajinder Nagar,New Delhi,110060
VAISH ASSOCIATES
corporate,tax, and business advisory law firm
Mr.Shammi Kapoor
tel: +91-11-52492525
+91-11-52492722
e-posta: [email protected]
Mr.Alex Chandy
+91-11-52492530
e-posta: [email protected]
Mr. Vinay Vaish
+91-11-52492600
e-posta: [email protected]
Mr. K.S.SODHI
Logistic support,Consultant for commercial,industrial,
export,import,marketing and trade mark registration
E-94, East of Kailash, New Delhi-110065
Tel (R)91-11-26414052
Mobile:00-91-9868148818
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
JURIS CONSULTANT INTERNATIONAL
Mr. Abdul Rehman, Başkan
Avukatlık ve ticari,kültürel danışmanlık hizmetleri veriyor
Tel: 00-90-11-30222777
Fax:00-90-11-22717772
Cep: 00-90-9891188786
e-posta: [email protected]
[email protected]
31
EK 2
Resmi Kurumlar [2]
National Portal of India
 http://india.gov.in (Hindistan Hükümeti, bakanlıklar ve resmî kurumlar)
Directorate General of ForeignTrade
 http://dgft.delhi.nic.in Dış ticaret mevzuatı, politikası ve istatistikleri
Central Board of Excise and Customs (CBEC)
 http://www.cbec.gov.in/cae1-english.htm (Gümrük İdaresi, gümrük tarifeleri ve
mevzuatı)
Indian Customs EDI System Duty Calculator
 https://www.icegate.gov.in/Webappl (Gümrük ve istihsal vergileri hesaplama)
Special Economics Zones in India
 http://sezindia.nic.in (Özel Ekonomik Bölgeler, Serbest Bölgeler)
Controller General of Patents, Designs and Trademarks
 http://www.ipindia.nic.in (Patent ve Markalar Dairesi)
Reserve Bank of India-RBI
 http://www.rbi.org.in (Hindistan Merkez Bankası)
32
EK 3
Sanayi ve Ticaret Odaları [2]
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
 www.ficci.com
The Associated Chambers of Commerce And Industry Of India
 www.assocham.org
Delhi chamber of Commerce
 www.delhichamber.com
Bombay Chamber of Commerce And Industry
 www.bombaychamber.com
PHD Chamber of Commerce and Industry
 www.phdcci.in
Apex Chamber of Commerce & Industry of NCT Delhi
 www.apexchamberdelhi.com
Indian Merchants Chamber
 http://imcalerts.org
33
EK 4
Meslekî Dernek, Birlik ve Federasyonlar [2]
Indian Importers Association
 www.indianimportersassociation.com
The Pulses Importers Association
 www.ipga.co.in
Council for Leather Exports
 www.leatherindia.org
Confederation of Indian Industry (CII)
 www.cii.in
Federation of Indian Export Organisations
 www.fieo.org
Indian Textile Accessories & Machinery Manufacturers Association
 http://itamma.org
Indian Chemical Council
 www.indianchemicalcouncil.com
Quality Council of India
 www.qcin.org
Project Exports Promotion Council of India (PEPC)
 http://www.projectexports.com
34
EK 5
Hindistan Ev Tekstili Sektörüne İlişkin Firmalar [2]
Havlu
NARULAS HOME FURNISHING PVT. LTD.
B-56, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar Lajpat Nagar-I,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-46340060/41728094/46966000
Fax:91-11-46340060
Key Personnel
Mr. Sahil Narula (+919718000060)
Website: http://www.narulashomefurnishing.in
SUSHILA GRAMODYOG SANSTHAN
KD-16, Kavi Nagar,
Ghaziabad-201002, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-2700880/4310100/4310200
Fax:91-120-2702766/4310100
Key Personnel
Mr. Satish Kumar (+919810976898)
Mr. Deepak Tyagi (+919868824976)
ADINATH TEX-CHEM LTD.
247/29-30, G.I.D.C., Pandesara,
Surat-394221, Gujarat, India
Phone:91-261-2890593 / 2470473 / 2470580
Fax:91-261-2473711 / 2891080
Key Personnel
Mr. Navin Jain (+919327331489,+919374953419)
Mr. Gyanendra Jain (+919374953419)
Website: http://www.adinathgroups.com
VAANI INTERNATIONAL EXPORTS
No. 24/54, Railway Police Line Street, Vellore District,
Arakonam-631001, Tamil Nadu, India
Phone:91-4177-233153
Key Personnel
Mr. K.PRA BA KARAN (+919843197090)
Website: http://www.vaaniinternational.tradeindia.com/
GEETHA LAKSHMI EXPORTS
No. 155, Vinayaga Nagar, Kutchery Road, Mylapore,
Chennai-600004, Tamil Nadu, India
Key Personnel
Mr. M. Chandra Sekar (+919597267978)
Website: http://www.geethalakshmiexports.com
35
GURU EXPORTS
D. No. 4, Mathina Nagar, Rajakilpakkam,
Chennai-600073, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-22280380
Fax:91-44-22280380
Key Personnel
Mr. P. Sathasivam (+919445403951)
Website: http://www.guruexports.in/
DEVINARAYAN ENTERPRISESS
419, 4th Floor, Sai Commercial Building, Near Lakme, Govandi (E),
Mumbai-400088, Maharashtra, India
Phone:91-22-67969601
Fax:91-22-67969602
Key Personnel
Mr. H. N. Sippy (+919768010151,+919819909030)
Website: http://www.devienterprises.tradeindia.com
ASHOK INTERNATIONAL
PLOT NO. 42, M.I.D.C., Akkalkot Road, Opposite Gajraj Fabricators,
Solapur-413006, Maharashtra, India
Phone:91-217-2653039/2745480/3293351
Fax:91-217-2392424
Key Personnel
Mr. Ashok Jivraj Jain (+919422066896,+919370432896)
Website: http://www.ashokinternational.tradeindia.com
DESIGN RUGS INTERNATIONAL
570, SECTOR 11, PART-I, HUDA,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-4002292/4011292
Fax:91-180-2663107
Key Personnel
Mr. Anil Aggarwal (+919416042792)
Mr. Vipen Kumar (+919896291004)
Website: http://www.designrugs.tradeindia.com
ORBIT CONEXXIONS
1st Floor, John Roberts Compound, Sewri Fort Road, Sewri (East),
Mumbai-400015, Maharashtra, India
Phone:91-22-22900625/24103924
Fax:91-22-24161802
Key Personnel
Mr. Rajiv Rajendra Modi (+919820968966)
Mr. Rajiv R. Modi
36
INDWAY IMPEX
plot no:12,door no:8, Shridhar Nivas, 4th Street, Alagar Nagar, K.Pudur,
Madurai-625007, Tamil Nadu, India
Phone:91-452-4225990
Fax:91-452-4225990
Key Personnel
Mr. T. Selva Thirumalai (+919442004216)
B. P. INTERNATIONAL
462, I-Block, Bhai Randhir Singh Nagar,
Ludhiana-141001, Punjab, India
Phone:91-161-4641462
Fax:91-161-2450462
Key Personnel
Mr. Mohit Sharma (+919914111462,+919779111462)
SRINATH COTTON COMBINES
695, Chati Galli, West Mangalwar Peth,
Solapur-413002, Maharashtra, India
Phone:91-217-2323724/2653406/2743218/2743210
Fax:91-217-2743215/2723206
Key Personnel
Mr. Amit Chandak (+919422066698)
Website: http://www.srinathcotton.com
FAB SETTER
280, Khureji Khas, Opp. Badi Masjid, Near Petrol Pump,
Delhi-110051, Delhi, India
Phone:91-11-22512846
Fax:91-11-22469960
Key Personnel
Mr. Mehtab Ansari (+919811080600)
Website: http://www.fabsetter.com
RED ROSES INTERNATIONAL
Shop No. 23, A-3 Block, Janakpuri,
New Delhi-110058, Delhi, India
Phone:91-11-41574003
Fax:91-11-41574003
Key Personnel
Mr. Gursharan Singh Lamba (+919810047663)
Website: http://www.kitchenaprons.tradeindia.com
MAHI EXPORTS
104-H, Marwah Complex, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai-400072, Maharashtra, India
Phone:91-22-32109832
Fax:91-22-40158382
Key Personnel
Mrs. Ruchika Agarwal (+919324572292,+919320272292)
Mr. Sorabh Agarwal (+919324572292)
37
PURPLE PAPER PRODUCTS
N-1219, Jacranda Marg, DLF City, Phase-II,
Gurgaon-122002, Haryana, India
Phone:91-124-4362961
Fax:91-124-4100326
Key Personnel
Mr. Prashant Bhikhan (+919810010584)
VARDHMAN IMPEX
S-206, Chetak Complex, LSC, B & E Market, Plot No.5, Dilshad Garden,
Delhi-110095, Delhi, India
Phone:91-11-22314575
Fax:91-11-22314585
Key Personnel
Mr. Sharad Kumar Jain (+919310207139)
Mr. Manoj Jain (+919412702938,+919311270293)
Mr. Sharad Kumar Jain (+919310207139,+919412207139)
SAMYAK JAIN (+919311989877)
Website: http://www.vardhmanimpex.in
YAGAN EXPORTS & IMPORTS
Plot No. 18-A, EVP Prabhu Avenue, 3rd Cross Street, Iyyapanthangal,
Chennai-, Tamil Nadu, India
Key Personnel
Mr. Yagappan S (+919841131503)
ASPIRE FABRICS
44/24, Shakti Nagar, jatal road, Near HP Gas Agency,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-6538330/4013133
Fax:91-180-4021654
Key Personnel
Mr. Amit Aggarwal (+919215538321)
Website: http://www.firstcrush.in/
GLOBAL ELATE ENTERPRISES
No. 16, Kalai Nagar Colony, 3rd Cross Street,
Madurai-625017, Tamil Nadu, India
Phone:91-452-2640901
Key Personnel
Mr. T. G. Vijay (+918098089123)
JAYEM EXPORTS
No. 10, Marathi Nagar, Chinna Thirupati,
Salem-636008, Tamil Nadu, India
Key Personnel
Mr. Krishnamarthy (+919944262630)
Website: http://www.jayemexports.com
38
J. J. INTERNATIONAL EXPORTS
Grace Cottage, Fletcher Street, Kuthuarathu Vilai, Nalloor, Marthandam, Kanyakumari,
Nagercoil-629165, Tamil Nadu, India
Phone:91-4651-271426
Fax:91-4651-271426
Key Personnel
Mr. C. Jaya Singh (+918903403426,+919944736426)
Website: http://www.jjexports7.com
PRL EXPORTS
No. 7/11-B, V. Mettuppalayam, Chinnappampatti (PO), Edappadi (Taluk),
Salem-636306, Tamil Nadu, India
Phone:91-4290-292579
Key Personnel
Ms. P. Palanisamy (+919443257421,+919843398279)
Mr. P. Leela (+919843398279)
Website: http://www.prlexports.com
GURU KRISHNA EXPORTS
2/489-4, Sembaruthi Veethi, Thazhai Road, Gomathi Puram,
Madurai-625020, Tamil Nadu, India
Phone:91-452-4250779
Key Personnel
Mrs. Vasanthi Sampath (+919443999941)
Website: http://www.gurukrishnaexports.com
VEE INTERNATIONALS
No : 125/2, Negamam Main Road, Possaripatti,
Pollachi-642205, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-42802206
Fax:91-44-42802206
Key Personnel
Mr. L. Moganraj (+919790961119,+919894284273)
Website: http://www.veeinternationals.com
ARTISON INDIA EXPORT
21-A, Narayan Singh Park, Assandh Road,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-3299593/3299594
Fax:91-180-3299594
Key Personnel
Mr. Rajneesh Gupta (+919812151683,+919315751001,+919315751000)
R. R. ENTERPRISES
Sanoli Road, Opp. Greenfield School, Chandani Bagh,
Panipat-132103, Haryana, India
Key Personnel
MR Rakesh Sharma (+919315445942,+919215545941)
Mr. Preeti Sharma (+919215545941)
39
GANGJI TEXTILES
5/3, juna boramani naka, Raviwar Peth,
Solapur-413005, Maharashtra, India
Phone:91-217-2723580
Key Personnel
Mr. Shrikant S. Gangji (+919890846477)
Mr. SUNIL S. GANGJI (+919420094590)
Website: http://www.gangjitextiles.tradeindia.com
PANACIA ENTERPRISES
2/39, Mohammedi Building, Lalbaug, Near Jam Mill,
Mumbai-400012, Maharashtra, India
Phone:91-22-24703555/24706443
Fax:91-22-24706443
Key Personnel
Mr. Kiran Jayantilal Shah (+919820533125)
PREKANSAN ENTERPRISES
2730, Street No. 13, Ranjit Nagar,
New Delhi-110008, Delhi, India
Phone:91-11-45657354
Key Personnel
Mr. Sanjay Kapoor (+919999162225,+919999173335,+919213128225,+919213433240)
Website: http://www.papoose.co.in
MANGALAM INTERNATIONAL
4/ 129, Sec- 4, Vaishali, Next To Paras Hospital,
Ghaziabad-201010, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4113561
Fax:91-120-4113561
Key Personnel
Mr. Satendra Mohan Aggarwal (+919910090310,+919911067003)
AKSYAM IMPORT AND EXPORTS
Plot No. 2816, T.N.H.B, Mela Annupanadi,
Madurai-625009, Tamil Nadu, India
Phone:91-452-2697665
Key Personnel
Mr. T. M. Sudarson (+919790953633)
J. R. ENTERPRISES
139, NARASOTHIPATTY BLOCK NO: 4, OPP. RAMANI HUNDAI SHOWROOM, OMALUR
MAIN ROAD,
Salem-636006, Tamil Nadu, India
Phone:91-427-2385365
Key Personnel
Mr. M. Radhakrishnan (+919443493019,+919488709757)
40
RAJ EXIM
No. 3, Balaji Street, M.G.M. Nagar, Avaniyapuram By Pass Road,
Madurai-625012, Tamil Nadu, India
Phone:91-452-6453331/6453334
Key Personnel
Mr. Thirupathi Rajan K (+919952538046)
Mr. Muthuraman Sethuraman
Website: http://www.rajexim.net
SAMUDHRA EXPORT
NO-7, Palaniappa Avenue, G.N. Mills Post, Vellakinar Pirivu,
Coimbatore-641029, Tamil Nadu, India
Phone:91-422-2908263
Key Personnel
Mr. T. Sivaramasubramanian (+919843314380,+919677725065)
Mr. K. Aravind Alagiri Raja (+919843314380)
Mr. Aravind Alagiri Raja (+919677725065)
Website: http://www.samudhraexport.com
ARASIYA EXPORTERS
30, Chinnandan Koli Road,
Karur-639001, Tamil Nadu, India
Phone:91-4324-240831/240183
Fax:91-4324-240831/241258
Key Personnel
Mr. T.K.NALLUSAMY (+919789480876)
Mr. ARUN THANGAM
JIJITH INTERNATIONAL
Flat G-3, Land Marvel Apartments, No. 9 Kalakshetra Road, Thiruvanmiyur,
Chennai-600041, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-24524427
Fax:91-44-24524427
Key Personnel
Mr. Chinnasamy Ganesan (+919940012790,+919445850740)
MOHAN OVERSEAS
P.O. Box-49, Barsat Road, Village Noorwala,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2631264/2631022/2631716/2632164
Fax:91-180-2630019
Key Personnel
Mr. Mohan Lal Bajaj (+919416009509,+919996100014,+919034200014)
Mr. Ashish Bajaj (+919996100014)
Website: http://www.mohanoverseas.com
SHAKTI EXPORTS
Near B.M. Tawri Petrol Pump, Nashik-Pune Road, Sinnar,
Nashik-422103, Maharashtra, India
Phone:91-2551-220566/220938/221874/221338
Key Personnel
Mr. Rajeev Tawri (+919822091226,+919421789944)
Mr. Alok Sarkar (+919890962540)
41
Website: http://www.shaktiexports.trade-india.com
INDCONNEXION INTERNATIONAL
No: 16/11, 2nd Floor, Officers Colony, Aynavaram,
Chennai-600023, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-26740095
Key Personnel
Mr. George Jacob (+919962726825)
Website: http://www.indoconnexion.com
LOTUS INTERNATIONAL
2/5, Shahviri Premises, 37/41, Picket Road, (R.S. Sapre Marg), Off Kalbadevi Road,
Mumbai-400002, Maharashtra, India
Phone:91-22-22060421/22018708
Fax:91-22-22092661
Key Personnel
Mr. Rahul Shah (+919820352350)
NEST EXIM
A-123, Akurli Industrial Estate, Akurli Road, Kandivali (East),
Mumbai-400101, Maharashtra, India
Phone:91-22-28844048
Fax:91-22-28852983
Key Personnel
Mr. Shashi Kedia (+919821266909)
TMR EXPORT & IMPORT
No. 3/2746-3, Kadamba Nagar, Pattinam Kattan, (P.O.) Ramnad District,
Ramanathapuram-623503, Tamil Nadu, India
Phone:91-4567-230553
Fax:91-4567-230553
Key Personnel
Mr. Venkatesan (+919790166253)
Website: http://www.tmrexport.com
TULIP COMTEX ENTERPRISES
C-1A/45-A, Janakpuri,
New Delhi-110058, Delhi, India
Phone:91-11-25555965
Key Personnel
Mr. Manish Vashist (+919868240275)
PUJA MARKETING
A-20, Mahendru Enclave, Near Chattersal Stadium,
Delhi-110033, Delhi, India
Phone:91-11-42381686/65166686
Fax:91-11-42381686
Key Personnel
Mr. Anurag Malik (+919899866686)
Website: http://www.taazafoil.com
42
HERBAL FAB
E-Block 39, 42 Ground Floor, Sumel Business Park, Behind New Cloth Market, Raipur,
Ahmedabad-380002, Gujarat, India
Phone:91-79-32945458/22133263
Key Personnel
Mr. Prashant Balar (+918980817701,+918141477309)
Website: http://www.herbalfab.com
KASHISH OVERSEAS
419, Huda, Phase-I, Sector-11,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-3202802
Fax:91-180-2670906
Key Personnel
Mr. Gaurav Khanduja (+919812200028,+919315500028)
Website: http://www.kashishoverseas.trade-india.com
PANGENE BIOTECH (P) LTD.
HMP House, Room No - 110, 1st Floor, 4, Fairlie Place,
Kolkata-700001, West Bengal, India
Phone:91-33-22485857
Key Personnel
Mr. Debapriya Das Gupta (+919051325475,+919874182690,+918100410111)
Website: http://www.pangenebiotech.com
Blankets
AMRITSAR SWADESHI TEXTILE CORPORATION PVT. LTD.
Ram Tirath Road,
Amritsar-143001, Punjab, India
Phone:91-183-2225618/2220782/5094716/3290796
Fax:91-183-5094717
Key Personnel
Mr. Sachin Khanna (+919356014406)
Website: http://www.aswm.com
JINDAL SPINNING MILLS LTD.
G-3, Industrial Area,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2654044
Fax:91-22-66459077
Key Personnel
Mr. Puneet Jindal (+919896151537)
Website: http://www.jindalspinningmills.com
D. V. SAHARAN & SON
790, Gowshala Road,
Ludhiana-141008, Punjab, India
Phone:91-161-2701214/2703591/4611224
Fax:91-161-2700159
Key Personnel
Mr. Mohit Saharan (+919815505000)
Mr. D. V. Saharan
Website: http://www.berets.in, http://www.militaryuniforms.in
43
NEW INDIA WOOLLEN MILLS
Katra Ahluwalia,
Amritsar-143006, Punjab, India
Phone:91-183-2545431/2549209
Fax:91-183-2545431
Key Personnel
Mr. Sunil Arora (+919417054900)
Mr. Rakesh Arora (+919417050182)
Mr Subin Arora (+919417054900)
Website: http://www.newindiawoollens.com
KESRI TRANSCONTINENTAL
6/71, LOWER GROUND FLOOR, (Left Front Side), Punjabi Bagh West,
New Delhi-110026, Delhi, India
Phone:91-11-45093986/45093988
Fax:91-11-45093986/45093987/45093957
Key Personnel
Mr. Amitabh Awasthy (+919310622131)
Mr. Amitabh Awasthy (+919310622129,+919310622131)
Mr. Atmaram (+919310622128)
Mr. Manoj Kumar Arora (+919310095127)
Website: http://www.homescapesindia.com
KRISHA EXIM
302, Center Point, ILA Society, India Colony Road, Bapunagar,
Ahmedabad-382350, Gujarat, India
Phone:91-79-29093352
Fax:91-79-29093352
Key Personnel
Mr. Sandeep Sorathiya (+919879822799,+919979577556)
Mr. Mehul Rameshbhai Sorathiya (+919979577556)
Website: http://www.krishaexim.com
PARAGON KNITTING MILLS (REGD.)
1125/1, Harcharan Nagar, Samrala Road,
Ludhiana-141007, Punjab, India
Phone:91-161-2221920
Fax:91-161-2221920
Key Personnel
Mr. Manish Jain (+919781399555,+919814831920)
Mr. Chiraag Jain (+919781399555)
Website: http://www.knittedfabrics.net.in
A. A. A. SPINNERS
E-33, Industrial Area,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-3292271/2650717
Fax:91-180-2652172
Key Personnel
Mr. Puneet Jain (+919354910116)
Mr. Divay Jain (+919896370172)
Mr. Mukesh Singla (+919896540111,+919416000482)
44
DINESH WOOLLEN MILLS
613/4, Pacharanga Bazar,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-4009227
Fax:91-180-4009227
Key Personnel
Mr. Ashok Pandey (+919996669227)
Mr. Pradeep Pandey (+919969719899)
Mr. Dilip Pandey
Website: http://www.dineshwoollens.com
SHREE BALAJI WOOLLEN MILLS
Kabri Road, Near Power Sub-Station,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2658223/2651953
Fax:91-180-2651953
Key Personnel
Mr. Gaurhav Goel (+919812000925)
Mr. Saurabh Goel (+919812052859)
Mr. Satish Goel (+919812050925)
THE WHITE FEATHERS
14 new building, madhav wadi, naigoan cross road, dadar (east),
Mumbai-400014, Maharashtra, India
Phone:91-22-24171514
Fax:91-22-24171503
Key Personnel
Mr. Mukesh N Shinde (+919819888181,+919920022544)
Mr. Srinivas Iyer (+919769700420)
Website: http://www.thewhitefeathers.com
MAHAVIR OVERSEAS
Suite-577, Aggarwal Millenium Tower-II, Netaji Subhash Place, Pitampura,
Delhi-110034, Delhi, India
Phone:91-11-27354440/27355550
Fax:91-11-47083340
Key Personnel
Mr. Avinash K. Jain (+919813201040)
Ms. Ankita Gupta
Website: http://www.mahaviroverseas.com
GAURI EXPORT HOUSE
H-25, First Floor, Office No. 101, Laxmi Nagar,
New Delhi-110092, Delhi, India
Phone:91-120-6587271
Key Personnel
Mr. Vaibhav Goel (+919899787282,+917503000215)
Website: http://www.gauriexporthouse.com
45
K. A. INTERNATIONAL
515, Basant Avenue,
Amritsar-143001, Punjab, India
Phone:91-183-5008592
Key Personnel
Mr. Abhishek Khanna (+919872700979,+919872852343)
Website: http://www.blanketsandfabrics.com
OM SHAKTI ENTERPRISES
Plot No. 299-300, Sector 29, Part I,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2660399
Fax:91-180-2660399
Key Personnel
Mr. Sanjeev Goel (+919896924003,+919896924002)
Mr. D. S. Garg (+919896924002)
Website: http://www.omshaktienterprises.com
DHANI WOOLLEN MILLS
Inside Ghee Mandi Gate,
Amritsar-143001, Punjab, India
Phone:91-183-2542074
Fax:91-183-2544989
Key Personnel
Mr. Deepak Mehra (+919814050480)
Mr. Saurabh Mehra (+919872450480)
Website: http://www.dhaniwoollenmills.com
ANIL SPINNERS
H-19, 20 Industrial Area, Near Flour Mills,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2651379/2650086
Fax:91-180-2659703
Key Personnel
Mr. Sagar Goel (+919812041379)
Mr. Vishal Goel (+919354920555)
Mr. Ashok kumar goel (+919812200041)
DEV EXPORTS
204, 2nd Floor, Shilp II, Near Sales India, Ashram Road,
Ahmedabad-380009, Gujarat, India
Phone:91-79-65217844
Fax:91-79-66057844
Key Personnel
Mr. Deven Purohit (+919898171120)
MOHAN OVERSEAS
P.O. Box-49, Barsat Road, Village Noorwala,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2631264/2631022/2631716/2632164
Fax:91-180-2630019
Key Personnel
Mr. Mohan Lal Bajaj (+919416009509,+919996100014,+919034200014)
46
Website: http://www.mohanoverseas.com
N. A. N. UDYOG
Near Sugar Mill, Gohana Road,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2653014
Fax:91-180-2680944
Key Personnel
Mr. Vineet Gupta (+919896008484)
Mr. Rajneesh Gupta (+919812017537)
Website: http://www.nanudyog.com
LAKHMI WOOLLEN MILLS
Golden Temple Road, Katra Ahluwalia,
Amritsar-143006, Punjab, India
Phone:91-183-2544793/5061710/2222986/2221016/2272423
Fax:91-183-2542088/5095209
Key Personnel
Mr. Madan Lal Arora (+919814050481,+919356007397,+919815950483,+919814050484)
Mr. Prem Nath Arora (+919814050482)
Mr. Rajesh Kumar Arora (+919815950483,+919814050484)
Website: http://www.blazercloth.tradeindia.com
GOLD STAR FABRICS PVT. LTD.
Village Bajra, Rahon Road,
Ludhiana-141007, Punjab, India
Phone:91-161-2690329
Fax:91-161-2690328
Key Personnel
Mr. Jaspal Singh Thukral (+919876833000,+919876800033)
SHREE GRACE CREATION
Bahadurke Road, Dyeing Complex, Industrial Zone,
Ludhiana-141008, Punjab, India
Phone:91-161-5004876/5074829
Key Personnel
Mr. Achin Jain (+919216301647,+919814366555)
Mr. Dheeraj Jain (+919814366555)
JYOTI SPINNERS
T-9, Industrial Area,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2695460/2650139
Fax:91-180-2651727
Key Personnel
Mr. Akhil Aggarwal (+919896622250)
Website: http://www.jyotispinners.com
47
Döşemelik Tekstil
NARULAS HOME FURNISHING PVT. LTD.
B-56, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar Lajpat Nagar-I,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-46340060/41728094/46966000
Fax:91-11-46340060
Key Personnel
Mr. Sahil Narula (+919718000060)
Website: http://www.narulashomefurnishing.in
GURU EXPORTS
D. No. 4, Mathina Nagar, Rajakilpakkam,
Chennai-600073, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-22280380
Fax:91-44-22280380
Key Personnel
Mr. P. Sathasivam (+919445403951)
Website: http://www.guruexports.in/
GOLDTEX FURNISHING INDUSTRIES
1197/78, Tri Nagar,
Delhi-110035, Delhi, India
Phone:91-11-27387244/48
Fax:91-11-27387126/27382278
Key Personnel
Mrs. Gunjan Verma (+919999991185)
Website: http://www.goldenfurnishings.com, http://www.goldtexfurnishings.com
AFRA IMPORT & EXPORTS
1, Nabi Khan Street, Periamet,
Chennai-600003, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-25615067/25612731
Fax:91-44-25615191
Key Personnel
Mr. Tameem Mohammed
Mr. Contact Person K. M. ABRAR
Website: http://www.afraimportexports.com
APOSTROPHE
317, CREATIVE INDUSTRIAL ESTATE, N.M. JOSHI MARG, LOWER PAREL, NEXT TO
LODHA BELISSIMO, LOWER PAREL EAST,
Mumbai-400011, Maharashtra, India
Phone:91-22-23097600
Fax:91-22-23081537
Key Personnel
Mrs. NEETI MODY
Website: http://www.apostropheluxury.com
48
AURA FURNISHINGS
B-17, Sector 63, Opp. Fortis Hosp,
Noida-201000, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4733400
Key Personnel
Mr. Ashish sharma (+919717499948,+919953390930)
Website: http://www.aurafurnishings.com
AZRA LEATHER CREATIONS
41, A J CHAMBERS, R V ROAD, BASAVANAGUDI,
Bangalore-560004, Karnataka, India
Phone:91-80-26564423
Fax:91-80-26564423
Key Personnel
Mr. abdul jabbar (+919845059292)
Website: http://www.alcfootlocker.com
CHAMUNDI TEXTILES
NO. 66-1A, KIADB INDUSTRIAL AREA, HOOTAGALLI,
Mysore-570018, Karnataka, India
Key Personnel
Mr. Dilip (+919886280002)
Website: http://www.chamundisilks.com
CHICKS AND CURTAIN
44, Rudra Square, Judges Bunglow Road, Bodakdev,
Ahmedabad-380054, Gujarat, India
Key Personnel
MR. Ratan Pugalia (+919377291071)
FIVE STAR INTERNATIONAL
28, 100 FEET BYE PASS ROAD, VIJAYA NAGAR, (OPP. SPENCER DAILY) VELACHERY,
Chennai-600042, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-22592672/65665580
Website: http://www.indianetyellowpages.com/fsi
G. M. FABRICS
Dhana Singh Compound, J. B. Nagar, Andheri- Kurla Road, Andheri (West),
Mumbai-400059, Maharashtra, India
Phone:91-22-66750160/66750155
Fax:91-22-28365341
Key Personnel
Mr. Gurvindar Singh
Website: http://www.gmfabrics.com
GEE PEE INTERNATIONAL
MAHESHWAR DARSHAN, BASEMENT NO. 6, S.V. ROAD, SANTACRUZ (W),
Mumbai-400054, Maharashtra, India
Phone:91-22-26055420/21
Key Personnel
Mr. Parkash D. Shamdasani (+919820049900)
49
JAY BEE TRADERS
269, Industrial Area, HSIIDC Rai
Sonepat-, Haryana, India
Phone:91-130-3267483
Key Personnel
Mr. Vicky Bathla (+919810312778,+919810034889)
Yastık
COIRFOAM (INDIA) PVT. LTD.
14/6, Mathura Road,
Faridabad-121003, Haryana, India
Phone:91-129-4090500/4090599/4090507/4090508/4049521/4109533
Fax:91-129-4090567/4049523
Key Personnel
Mr. Shashi Kumar (+919313770517)
Mr. R. K.
Mr. Kuldeep Singh
Mr. Rajesh Sharma (+919999063437)
KESRI TRANSCONTINENTAL
6/71, LOWER GROUND FLOOR, (Left Front Side), Punjabi Bagh West,
New Delhi-110026, Delhi, India
Phone:91-11-45093986/45093988
Fax:91-11-45093986/45093987/45093957
Key Personnel
Mr. Amitabh Awasthy (+919310622131)
Mr. Amitabh Awasthy (+919310622129,+919310622131)
Mr. Atmaram (+919310622128)
Website: http://www.homescapesindia.com
KALKIE EXPORTS AND IMPORTS
Plot No. 40, 11th Street, Baba Nagar, Villivakkam,
Chennai-600049, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-26502359
Key Personnel
Mrs. E. Kumari (+919941943803)
ENGINEERS INDIA INC.
BL-104A L-BLOCK, HARI NAGAR,
New Delhi-110064, Delhi, India
Phone:91-11-25125200
Fax:91-11-25125200
Key Personnel
Mr. M. P. Singh (+919811125333,+919711125333)
SUPER INTERFAB
P-2/B8, Batra Flat, Private Colony, Srinivas Puri,
New Delhi-110065, Delhi, India
Phone:91-11-26321012
Key Personnel
Mr. Anil Kumar Saini (+919811039705)
50
LIBRA INTERNATIONAL LTD.
B-57, sector-6,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4618500
Fax:91-120-4618500
Key Personnel
Mr. Prashant Jain (+919810174153,+919810013402,+919811577774)
Mr. Pankaj Jain (+919811577774)
Website: http://www.libramattres.com
SHREE BALAJI ENTERPRISES
No. 40/2, Vaikkal Pattarai, Allikuttai Post,
Salem-636003, Tamil Nadu, India
Phone:91-427-2295905
Key Personnel
Mr. Raja Pandian (+919944754677,+919994036956)
TRISHUL HOME SAAZ
3, Ambica Vihar, Paschim Vihar,
New Delhi-110087, Delhi, India
Phone:91-11-25271007
Key Personnel
Mr. Sunny Arora (+919810008606)
Website: http://www.trishulhomesaaz.com
SUMATI POLYCOTT
239, Padmawati Colony- 1st, Kings Road, Ajmer Road,
Jaipur-302019, Rajasthan, India
Phone:91-141-2460904/3231001
Key Personnel
Mr. Neeraj Barjataya (+919351519310,+919829119310)
Mrs. Shephali Jain (+919413561787)
PREKANSAN ENTERPRISES
2730, Street No. 13, Ranjit Nagar,
New Delhi-110008, Delhi, India
Phone:91-11-45657354
Key Personnel
Mr. Sanjay Kapoor (+919999162225,+919999173335,+919213128225,+919213433240)
Website: http://www.papoose.co.in
ADROIT HOUSE
Flat No. 264, Sector-1, Pocket-1, DDA, SFS, Dwarka,
New Delhi-110075, Delhi, India
Phone:91-11-25083170
Key Personnel
Mrs. Anita Bhalla
Website: http://www.adroithouse.net, http://www.adroithouse.com
51
RAHEJA FOAM HOUSE
7849/6 & 7, Roshanara Road, Near piramid restaurant,
Delhi-110007, Delhi, India
Phone:91-11-23826938
Key Personnel
Mr. Ajay Raheja (+919810012487)
Website: http://www.rahejafoam.com
M. H. POLYMERS PVT. LTD.
D-21 A, Abdul Fazal Enclave, Thokar No. 3, Jamia Nagar, Okhla,
New Delhi-110025, Delhi, India
Phone:91-11-29944908
Fax:91-11-23941798
Key Personnel
Mr. S. M. Shakil (+919810128972)
Website: http://www.mhpolymers.com
SANT TAPESTRY
5/2, Karve Road, "Shaila Kunj", Near Telephone Exchange, Nal Stop Karve Road,
Pune-411004, Maharashtra, India
Phone:91-20-25435935/25454821
Key Personnel
Mr. Sailesh Vijay Sant (+919822276834)
Website: http://www.santenterprisespune.com
SAPNA RUBBER INDUSTRIES
H-1212C, Phase-V, Industrial Area, Bhiwadi, Distt. Alwar,
Bhiwadi-, Rajasthan, India
Phone:91-1493-224717
Fax:91-1493-224717
Key Personnel
Mr. Varun Gupta (+919810909621)
Mr. Virender Goyal (+919810006398)
PRESTIGE COIR (INDIA) PVT. LTD.
Plot No. 895-896, M.I.E.,
Bahadurgarh-124507, Haryana, India
Phone:91-11-65475544
Key Personnel
Mr. Parminder Singh Kindra (+919810078898,+919310078898)
Mr. Angad (+919891410186)
Ms. Samta (+919810718898)
Mr. Lalit (+919212078898)
R. L. F. INDUSTRIES LIMITED
5089/1, Main Pyare Lal Road, Behind Khalsa College, Karol Bagh,
New Delhi-110005, Delhi, India
Phone:91-11-28723134/35/36
Fax:91-11-28723139
Key Personnel
Mr. Kanav Manchanda (+919811747000)
Website: http://www.rajfoams.com/
52
SHIV INTERNATIONAL
B-6, Sector-6, Gautam Budh Nagar,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4346227/4310571/2424779
Fax:91-120-2424775/4310571
Key Personnel
Mr. Surender Singh Rajput (+919810317329)
Website: http://www.shivinternational.in
RAHA POLY PRODUCTS LTD.
Plot No. 26, Phase III, IDA, Jeedmetla,
Hyderabad-500055, Andhra Pradesh, India
Phone:91-40-23090293/23190086/23190084
Fax:91-40-23195725
Key Personnel
Mr. Anil K. Gopinathan (+919392473396)
Mr. Feroz Khan (+919323972461)
Mr. C. K. Raman (+919346619751)
Mr. SAMCY CHACKO (+919392325143)
Website: http://www.rahaindia.com, http://www.rahaoman.com
THE WHITE FEATHERS
14 new building, madhav wadi, naigoan cross road, dadar (east),
Mumbai-400014, Maharashtra, India
Phone:91-22-24171514
Fax:91-22-24171503
Key Personnel
Mr. Mukesh N Shinde (+919819888181,+919920022544)
Mr. Srinivas Iyer (+919769700420)
Website: http://www.thewhitefeathers.com
A & A GROUPS
TAKSHAL THEATRE BUILDING, OPP. TAJ HOTEL, NADESAR,
Varanasi-221002, Uttar Pradesh, India
Phone:91-542-2507686
Key Personnel
Mr. Taufeeq Ahmad (+919935686234)
A UNIT OF CONCEPT FURNISHINGS (INDIA) PVT. LTD.
351, 371-372, AGGRWAL CITY PLAZA, NEAR M2K, MANGALAM PLACE, SECTOR-3,
ROHINI,
Delhi-110085, Delhi, India
Phone:91-11-32423747/91-130-2474637
Fax:91-11-27948076/91-130-2474737
Key Personnel
Mr. MANOJ KUMAR (+919350830547)
53
A-TEX HOME COLLECTION
# 21, Sengunthapuram, 2nd Cross,
Karur-639002, Tamil Nadu, India
Phone:91-4324-232517
Fax:91-4324-232217
Key Personnel
Mr. K. G. Prithivi (+919843055217,+919894017217)
Website: http://www.atex.in
Perde
WORLDWIDE EXPORTS
Plot no.41, Udyog Kendra-I, Ecotech-III, Greater Noida,
Noida-201306, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-2397014
Fax:91-120-2397014
Key Personnel
Mr. Rafi Ahmad (+919811236189,+919311236189)
Website: http://www.worldwideexportsindia.com
Email: [email protected]
HOSPACCX INDIA
Site NO. 1, 17th Cross, Sir M.V.Nagar, T. C. Palya Main Road, Ramamurthy Nagar,
Bangalore-560016, Karnataka, India
Phone:91-80-30505445
Fax:91-80-30505445
Key Personnel
Mr. M. Rastogi (+919845208778,+919986828200,+919902140405,+919902861413)
Mr. Micheal (+919036647773)
Website: http://www.hospaccxindia.com, http://www.hospaccx.com
GMK EXIM PVT. LTD.
Shakti Niwas, 64 Sahajananda Society, Near Gandhi Bhawan, Kothrud,
Pune-401202, Maharashtra, India
Phone:91-250-2462728
Key Personnel
Mr. Joshi (+917798259136,+919822114913)
Mrs Medha Shannon Bell (+919370315672)
Website: http://www.gmkexim.com
EN-VOGUE INTERNATIONAL
Rz-442/13 A, Tuglakabad Extn.,
New Delhi-110019, Delhi, India
Phone:91-11-29992062/29992061
Fax:91-11-29992061
Key Personnel
Mr. Jai Narula (+919999279999,+919311991125)
Website: http://www.en-vogueinternational.com
54
OSCAR OVERSEAS
A-99, Sector-5,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-6587756/4255912
Fax:91-120-2421583
Key Personnel
Mr. Rakesh Gupta (+919910755152)
Website: http://www.oscar-india.com
USHA HANDLOOM INDUSTRY
C-5/131, Lawrence Road,
Delhi-110035, Delhi, India
Phone:91-11-27303320/27301667/27194863
Fax:91-11-27302337
Key Personnel
Mr. Padam K. Nagar (+919312223553,+919868803320)
Website: http://www.ushahandloomind.tradeindia.com
PBC DESIGN AND FURNISHINGS
B-162, DUGGAL COLONY, DEVLI ROAD,
New Delhi-110062, Delhi, India
Phone:91-11-41796040
Fax:91-11-41601140
Key Personnel
Mr. Pradeep K. Choudhary (+919811276234)
Mrs. Pamila Bhamra (+919810949335)
Website: http://www.pbcdesign.net
IN-TOUCH FURNISHINGS
32/3185, Beadon Pura, Karol Bagh,
New Delhi-110005, Delhi, India
Phone:91-11-28723655
Key Personnel
Mr. Shyam Khandelwal (+919310135884)
GOODWILL ASSOCIATES
C-67, Opp. Canara Bank, Munirka,
New Delhi-110067, Delhi, India
Phone:91-11-26105297
Fax:91-11-26106004
Key Personnel
Mr. D. Taxak (+919312216122,+919212216122)
Website: http://www.homefurnishingsexporter.com
MOTILAL DULICHAND (P) LTD.
F-124, Sector-8,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4077701-99
Fax:91-120-4077780/4326775
Key Personnel
Ms. Neeru sharma (+919971170061,+919873604554)
Mr. Pramod Prahladka (+919971170061)
Ms. shivani kaul (+919873604554)
Website: http://www.mldcgroup.com
55
VIMLA HANDICRAFTS
M-65, Lajpat Nagar-II,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-41724980/41724057
Fax:91-11-41724056
Key Personnel
Mr. Rajesh Jain (+919810155908)
Mr. Sanjay Jain
Website: http://www.vimlahandicrafts.com
HAFIZ EXPORTS PVT. LTD.
B-50, Hoisery Complex, Phase-II Extension, Gautam Budh Nagar,
Noida-201305, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4287361/62/65
Fax:91-120-4240428
Key Personnel
Mr. Shakil Ahmed (+919810055561,+919868513157)
Mr. Azhar
Website: http://www.hafizexports.tradeindia.com
DEBSONS DIVERSIFIED PRODUCTS
38/1/E, BOSE PARA LANE,
Kolkata-700003, West Bengal, India
Phone:91-33-65003494
Fax:91-33-25555393
Key Personnel
Mr. Sashi Bhushan (+919433090832,+919477305178)
Mr. Debnarayan Kar (+919433090832)
Website: http://www.debsons.org
PRIVA INTERNATIONAL
G - 88, Epip Ind. Area Sitapura, Tonk Road,
Jaipur-302002, Rajasthan, India
Phone:91-141-2770923
Fax:91-141-2770674
Key Personnel
Mr. Pankaj (+918107201200,+919414014394,+919413526928)
Website: http://www.privainternational.com
ARIGATO & OBLIGADO CREATIONS
D-98, Sector 2,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4297777/4295554
Fax:91-120-4295550
Key Personnel
Mr. Ramesh Mehta (+919717333444,+919810444334,+919810333444)
Website: http://www.home-furnishings.in
56
UNITED IMPEX (INDIA)
5-A, Bhansali House, off. veera Desai Road, Andheri (w),
Mumbai-400053, Maharashtra, India
Phone:91-22-26731774/75/77/78
Fax:91-22-26731386
Key Personnel
Mr. P. H. BHANSALI (+919820354211)
Mr. Sanjay Rathi
Mr. DINESH BHANSALI (+919820354211)
Website: http://www.unitedimpexindia.com
GAURI EXPORT HOUSE
H-25, First Floor, Office No. 101, Laxmi Nagar,
New Delhi-110092, Delhi, India
Phone:91-120-6587271
Key Personnel
Mr. Vaibhav Goel (+919899787282,+917503000215)
Website: http://www.gauriexporthouse.com
S. A. ENTERPRISES
384/A, Bhawani Peth, BC-4, 606,
Pune-411042, Maharashtra, India
Phone:91-20-26456169
Fax:91-20-26456169
Key Personnel
Mr. Shafi (+919823333774,+919373323667)
Website: http://www.saenterprisespune.com
BALA SUNDARI OVERSEAS
Captain Nagar, Near Delux School,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2632273/2642654
Fax:91-180-2663326
Key Personnel
Mr. Bal Krishan Singla (+919996498999)
ENVOGUE FURNISHING (INDIA) PVT. LTD.
17A/39, Vardan Complex, Karol Bagh,
New Delhi-110005, Delhi, India
Phone:91-11-28757109/28752142
Fax:91-11-28752232
Key Personnel
Mr. Ashish Dhingra (+919910241951,+919910059559)
Website: http://www.envogueindia.com
VAMAN RUGS
Tej Vihar Colony, Babail Road,
Panipat-, Haryana, India
Phone:91-180-2610170
Fax:91-180-2610170
Key Personnel
Mr. Virender Singh (+919812000590)
57
R. K. BLINDS INDUSTRIES
F/F4, 'Shivakruti', Fire Station Cross Lane, Dandia Bazar,
Vadodara-390001, Gujarat, India
Phone:91-265-2411777/2427063
Fax:91-265-2427063
Key Personnel
Mr. Rajesh Bhai Kulkarni (+919427611135,+919825027525)
Website: http://www.rkblinds.com
FASHION MANIA
A-1247/48, SEC. FLOOR, G.D. COLONY, MAYUR VIHAR PHASE-3,
New Delhi-110096, Delhi, India
Key Personnel
Mr. ANIL RAJPUT (+919650000908,+919899202078,+919953894334)
Mr. Faizan (+919899202078,+919953894334)
Website: http://www.fmexports.com
KRISHNA ENTERPRISES
63-A, Khwas Ji Ka Bagh, Durgapura,
Jaipur-302018, Rajasthan, India
Phone:91-141-2553644
Fax:91-141-2553644
Key Personnel
Mr. Janki Sharan Katta (+919829207736,+919828399479)
Mr. Tarun Katta (+919828399479)
Website: http://www.krishnaenterprisesjaipur.com
MANGALAM INTERNATIONAL
4/ 129, Sec- 4, Vaishali, Next To Paras Hospital,
Ghaziabad-201010, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4113561
Fax:91-120-4113561
Key Personnel
Mr. Satendra Mohan Aggarwal (+919910090310,+919911067003)
SANT TAPESTRY
5/2, Karve Road, "Shaila Kunj", Near Telephone Exchange, Nal Stop Karve Road,
Pune-411004, Maharashtra, India
Phone:91-20-25435935/25454821
Key Personnel
Mr. Sailesh Vijay Sant (+919822276834)
Website: http://www.santenterprisespune.com
RAINBOW CARPETS
Katariya Estate, Behind Hotel Gold, G. T. Road,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-4000652
Fax:91-180-2661817
Key Personnel
Mr. Jiten Katariya (+919215500909,+919896431873)
58
ARASIYA EXPORTERS
30, Chinnandan Koli Road,
Karur-639001, Tamil Nadu, India
Phone:91-4324-240831/240183
Fax:91-4324-240831/241258
Key Personnel
Mr. T.K.NALLUSAMY (+919789480876)
Mr. ARUN THANGAM
N. A. N. UDYOG
Near Sugar Mill, Gohana Road,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2653014
Fax:91-180-2680944
Key Personnel
Mr. Vineet Gupta (+919896008484)
Mr. Rajneesh Gupta (+919812017537)
Website: http://www.nanudyog.com
LOTUS INDIA
B-163, Duggal Colony, Khanpur, Devli Road,
New Delhi-110062, Delhi, India
Phone:91-11-29965527
Fax:91-11-29965527
Key Personnel
Mr. Anil Mittal (+919810389930)
Website: http://www.lotusindia.tradeindia.com
PREENA BOUTIQUE
G-33, Kalkaji, MAIN ROAD,
New Delhi-110019, Delhi, India
Phone:91-11-26228343/26451810/41603201
Fax:91-11-26227298
Key Personnel
Ms. Preeti Kler (+919811112601)
Mrs. Dami Kler (+919811324305)
Website: http://www.preenaboutique.tradeindia.com
TULIP COMTEX ENTERPRISES
C-1A/45-A, Janakpuri,
New Delhi-110058, Delhi, India
Phone:91-11-25555965
Key Personnel
Mr. Manish Vashist (+919868240275)
KASHISH OVERSEAS
419, Huda, Phase-I, Sector-11,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-3202802
Fax:91-180-2670906
Key Personnel
Mr. Gaurav Khanduja (+919812200028,+919315500028)
Website: http://www.kashishoverseas.trade-india.com
59
Yatak Örtüsü
WORLDWIDE EXPORTS
Plot no.41, Udyog Kendra-I, Ecotech-III, Greater Noida,
Noida-201306, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-2397014
Fax:91-120-2397014
Key Personnel
Mr. Rafi Ahmad (+919811236189,+919311236189)
Website: http://www.worldwideexportsindia.com
ADINATH TEX-CHEM LTD.
247/29-30, G.I.D.C., Pandesara,
Surat-394221, Gujarat, India
Phone:91-261-2890593 / 2470473 / 2470580
Fax:91-261-2473711 / 2891080
Key Personnel
Mr. Navin Jain (+919327331489,+919374953419)
Mr. Gyanendra Jain (+919374953419)
Website: http://www.adinathgroups.com
KESRI TRANSCONTINENTAL
6/71, LOWER GROUND FLOOR, (Left Front Side), Punjabi Bagh West,
New Delhi-110026, Delhi, India
Phone:91-11-45093986/45093988
Fax:91-11-45093986/45093987/45093957
Key Personnel
Mr. Amitabh Awasthy (+919310622131)
Mr. Amitabh Awasthy (+919310622129,+919310622131)
Mr. Atmaram (+919310622128)
Mr. Manoj Kumar Arora (+919310095127)
Website: http://www.homescapesindia.com
GURU EXPORTS
D. No. 4, Mathina Nagar, Rajakilpakkam,
Chennai-600073, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-22280380
Fax:91-44-22280380
Key Personnel
Mr. P. Sathasivam (+919445403951)
Website: http://www.guruexports.in/
OSCAR OVERSEAS
A-99, Sector-5,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-6587756/4255912
Fax:91-120-2421583
Key Personnel
Mr. Rakesh Gupta (+919910755152)
Website: http://www.oscar-india.com
60
P. V. R. EXPORTERS
10/45, Dharapuram Road,
Kangayam-638701, Tamil Nadu, India
Phone:91-4257-230216/230361
Key Personnel
Mr. P. Vasudevaraja (+919443014716)
Website: http://www.pvrexporters.com
HAFIZ EXPORTS PVT. LTD.
B-50, Hoisery Complex, Phase-II Extension, Gautam Budh Nagar,
Noida-201305, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4287361/62/65
Fax:91-120-4240428
Key Personnel
Mr. Shakil Ahmed (+919810055561,+919868513157)
Mr. Azhar
Website: http://www.hafizexports.tradeindia.com
INDIA CRAFT LOOM
C-22/25, SECTOR 57,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-25858658/59/78
Fax:91-120-2585619
Key Personnel
Mr. N. K. Sharma (+919810398449,+919810112726)
Mr. Arun Mehra (+919810112726)
PAWAN TEXTILES
853, Khawas Ji Ka Rasta, Hawa Mahal Bazar
Jaipur-302002, Rajasthan, India
Phone:91-141-2607602/2603081/2604581(R)
Fax:91-141-2601493
Key Personnel
Mr. Pawan Agarwal (+919414057529,+919829166621)
VARDHMAN IMPEX
S-206, Chetak Complex, LSC, B & E Market, Plot No.5, Dilshad Garden,
Delhi-110095, Delhi, India
Phone:91-11-22314575
Fax:91-11-22314585
Key Personnel
Mr. Sharad Kumar Jain (+919310207139)
SAMYAK JAIN (+919311989877)
Website: http://www.vardhmanimpex.in
PRIVA INTERNATIONAL
G - 88, Epip Ind. Area Sitapura, Tonk Road,
Jaipur-302002, Rajasthan, India
Phone:91-141-2770923
Fax:91-141-2770674
Key Personnel
Mr. Pankaj (+918107201200,+919414014394,+919413526928)
Website: http://www.privainternational.com
61
ARASIYA EXPORTERS
30, Chinnandan Koli Road,
Karur-639001, Tamil Nadu, India
Phone:91-4324-240831/240183
Fax:91-4324-240831/241258
Key Personnel
Mr. T.K.NALLUSAMY (+919789480876)
Mr. ARUN THANGAM
MAB FAB
Sanoli Road, Near Ugarkhari Mor,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2667077
Fax:91-180-4000228
Key Personnel
Mr. Vijay Arora (+919896479000)
Website: http://www.mabfab.com
TULIP COMTEX ENTERPRISES
C-1A/45-A, Janakpuri,
New Delhi-110058, Delhi, India
Phone:91-11-25555965
Key Personnel
Mr. Manish Vashist (+919868240275)
HARIS ORIENT TEPPICHE
P.T. 62/10, Kalkaji,
New Delhi-110019, Delhi, India
Phone:91-11-26218668/26292838
Fax:91-11-26218668/26292838
Key Personnel
Mr. Anees Jeelani (+919810148839)
GOVIND PRINTS
4, Jay Market, Opp Dulha House Bapu Bajar,
Jaipur-302003, Rajasthan, India
Phone:91-141-2569629/2353850
Key Personnel
Mr. Promod bhageria (+919414043750)
BOMBAY DYEING AGENTS GAURAV ENTERPRISES
382, Haider Quli, Chandni Chowk,
Delhi-110006, Delhi, India
Phone:91-11-23830308/32596311
Fax:91-11-23830308
Key Personnel
Mr. Deep Kumar Goel (+919873930467)
Mr. Gaurav Jain (+919312838852)
Mr. Rakesh Gupta
Website: http://www.thebombaydyeing.com/bed.htm
62
Yorgan
OSCAR OVERSEAS
A-99, Sector-5,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-6587756/4255912
Fax:91-120-2421583
Key Personnel
Mr. Rakesh Gupta (+919910755152)
Website: http://www.oscar-india.com
GOODWILL ASSOCIATES
C-67, Opp. Canara Bank, Munirka,
New Delhi-110067, Delhi, India
Phone:91-11-26105297
Fax:91-11-26106004
Key Personnel
Mr. D. Taxak (+919312216122,+919212216122)
Website: http://www.homefurnishingsexporter.com
VIMLA HANDICRAFTS
M-65, Lajpat Nagar-II,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-41724980/41724057
Fax:91-11-41724056
Key Personnel
Mr. Rajesh Jain (+919810155908)
Mr. Sanjay Jain
Website: http://www.vimlahandicrafts.com
GINNI SPECTRA PVT. LTD.
Ginni House, Plot No.- 85/86, Burmese Colony, Near Transport Nagar,
Jaipur-302004, Rajasthan, India
Phone:91-141-2600068/2605019
Fax:91-141-4035320
Key Personnel
Mr. Nitin Poddar (+919351380600,+919829080600)
Website: http://www.ginninonwoven.com
PAWAN TEXTILES
853, Khawas Ji Ka Rasta, Hawa Mahal Bazar
Jaipur-302002, Rajasthan, India
Phone:91-141-2607602/2603081/2604581(R)
Fax:91-141-2601493
Key Personnel
Mr. Pawan Agarwal (+919414057529,+919829166621)
63
PRIVA INTERNATIONAL
G - 88, Epip Ind. Area Sitapura, Tonk Road,
Jaipur-302002, Rajasthan, India
Phone:91-141-2770923
Fax:91-141-2770674
Key Personnel
Mr. Pankaj (+918107201200,+919414014394,+919413526928)
Website: http://www.privainternational.com
ARIGATO & OBLIGADO CREATIONS
D-98, Sector 2,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4297777/4295554
Fax:91-120-4295550
Key Personnel
Mr. Ramesh Mehta (+919717333444,+919810444334,+919810333444)
Website: http://www.home-furnishings.in
SUMATI POLYCOTT
239, Padmawati Colony- 1st, Kings Road, Ajmer Road,
Jaipur-302019, Rajasthan, India
Phone:91-141-2460904/3231001
Key Personnel
Mr. Neeraj Barjataya (+919351519310,+919829119310)
Mrs. Shephali Jain (+919413561787)
PREKANSAN ENTERPRISES
2730, Street No. 13, Ranjit Nagar,
New Delhi-110008, Delhi, India
Phone:91-11-45657354
Key Personnel
Mr. Sanjay Kapoor (+919999162225,+919999173335,+919213128225,+919213433240)
Website: http://www.papoose.co.in
KRISHNA ENTERPRISES
63-A, Khwas Ji Ka Bagh, Durgapura,
Jaipur-302018, Rajasthan, India
Phone:91-141-2553644
Fax:91-141-2553644
Key Personnel
Mr. Janki Sharan Katta (+919829207736,+919828399479)
Mr. Tarun Katta (+919828399479)
Website: http://www.krishnaenterprisesjaipur.com
ARASIYA EXPORTERS
30, Chinnandan Koli Road,
Karur-639001, Tamil Nadu, India
Phone:91-4324-240831/240183
Fax:91-4324-240831/241258
Key Personnel
Mr. T.K.NALLUSAMY (+919789480876)
Mr. ARUN THANGAM
64
INDCONNEXION INTERNATIONAL
No: 16/11, 2nd Floor, Officers Colony, Aynavaram,
Chennai-600023, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-26740095
Key Personnel
Mr. George Jacob (+919962726825)
Website: http://www.indoconnexion.com
LOTUS INTERNATIONAL
2/5, Shahviri Premises, 37/41, Picket Road, (R.S. Sapre Marg), Off Kalbadevi Road,
Mumbai-400002, Maharashtra, India
Phone:91-22-22060421/22018708
Fax:91-22-22092661
Key Personnel
Mr. Rahul Shah (+919820352350)
LOTUS INDIA
B-163, Duggal Colony, Khanpur, Devli Road,
New Delhi-110062, Delhi, India
Phone:91-11-29965527
Fax:91-11-29965527
Key Personnel
Mr. Anil Mittal (+919810389930)
Yatak Seti
NAZIR AHMAD MIR
H-14, Jangpura Extension,
New Delhi-110014, Delhi, India
Phone:91-11-24318017
Fax:91-11-24315538
Key Personnel
Mr. Faizan Nazir (+919650607954)
Website: http://www.nazirahmadmir.tradeindia.com/
NARULAS HOME FURNISHING PVT. LTD.
B-56, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar Lajpat Nagar-I,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-46340060/41728094/46966000
Fax:91-11-46340060
Key Personnel
Mr. Sahil Narula (+919718000060)
Website: http://www.narulashomefurnishing.in
COIRFOAM (INDIA) PVT. LTD.
14/6, Mathura Road,
Faridabad-121003, Haryana, India
Phone:91-129-4090500/4090599/4090507/4090508/4049521/4109533
Fax:91-129-4090567/4049523
Key Personnel
Mr. Shashi Kumar (+919313770517)
Mr. R. K.
65
Mr. Kuldeep Singh
Mr. Rajesh Sharma (+919999063437)
OSCAR OVERSEAS
A-99, Sector-5,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-6587756/4255912
Fax:91-120-2421583
Key Personnel
Mr. Rakesh Gupta (+919910755152)
Website: http://www.oscar-india.com
SHREE CREATIONS
E-7, Shriram Nagar, S. No. 138, D.P. Road,
Pune-411007, Maharashtra, India
Phone:91-20-25888216
Key Personnel
Ms. Neeta Shinde (+919423582216)
Website: http://www.shree-creation.com
HAFIZ EXPORTS PVT. LTD.
B-50, Hoisery Complex, Phase-II Extension, Gautam Budh Nagar,
Noida-201305, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4287361/62/65
Fax:91-120-4240428
Key Personnel
Mr. Shakil Ahmed (+919810055561,+919868513157)
Mr. Azhar
Website: http://www.hafizexports.tradeindia.com
ELEGANCE ASIA
j-5/104 2nd floor, Rajouri Garden,
New Delhi-110027, Delhi, India
Phone:91-11-41440290
Fax:91-11-41440290
Key Personnel
Ms. Sapna (+919650415799)
Website: http://www.eleganceasia.com
MAHI EXPORTS
104-H, Marwah Complex, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai-400072, Maharashtra, India
Phone:91-22-32109832
Fax:91-22-40158382
Key Personnel
Mrs. Ruchika Agarwal (+919324572292,+919320272292)
Mr. Sorabh Agarwal (+919324572292)
PRINCE SYNTHETICS PVT. LTD.
103 / 110, Creative Industrial Estate, Sitaram Mill Compound, N.M.Joshi Marg, Parel,
Mumbai-400011, Maharashtra, India
Phone:91-22-66633691
Fax:91-22-66633694
Key Personnel
Mr. Ashwin H. Mulchandani (+919322861466)
66
Website: http://www.princesynthetic.tradeindia.com
ARIGATO & OBLIGADO CREATIONS
D-98, Sector 2,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4297777/4295554
Fax:91-120-4295550
Key Personnel
Mr. Ramesh Mehta (+919717333444,+919810444334,+919810333444)
Website: http://www.home-furnishings.in
C. P. COTTAGE
44, Gole Market Circle, Opp. Nerula Restaurant,
New Delhi-110001, Delhi, India
Phone:91-11-41561260/23744782
Fax:91-11-41561260
Key Personnel
Mr. Vijay Kumar (+919810457932,+919971839888)
ADROIT HOUSE
Flat No. 264, Sector-1, Pocket-1, DDA, SFS, Dwarka,
New Delhi-110075, Delhi, India
Phone:91-11-25083170
Key Personnel
Mrs. Anita Bhalla
Website: http://www.adroithouse.net, http://www.adroithouse.com
BINDAL EXPORTS PVT. LTD.
270, Bindal House, Puna-Kumbharia Road, Saroli,
Surat-394210, Gujarat, India
Phone:91-261-2640700/1/2/3/4
Fax:91-261-2640704/5
Key Personnel
Mr. Ravindra Arya (+919909906371,+919825148991,+919909905270,+919824123662)
Mr. Mahendra Sanchati
Website: http://www.jbexportsindia.com
MILLENIUM KNIT PVT. LTD.
Plot No. 301-302, GIDC Dholka, Kheda Highway, Dholka,
Ahmedabad-387810, Gujarat, India
Phone:91-2714-248076
Key Personnel
Mr. Dilip Shah (+919825687377)
Ms. Ansuya Patel (+919879544298)
Website: http://www.milleniumknit.com
DECOR & DRAPES
39, 2nd 'C' Cross, Doraisany Palya Industrial Estate, Bannerghatta Road,
Bangalore-560076, Karnataka, India
Phone:91-80-65350189/65590932
Fax:91-80-41109763
Key Personnel
Mr. H. Bhaskar Udde (+919741595042,+919343711767)
Website: http://www.meshibhasilks.com
67
Halı ve Kilim
EAST INDIA COMPANY
E-44/7, Okhla Industrial Area, Phase-II,
New Delhi-110020, Delhi, India
Phone:91-11-26385949/26385157/41610773
Fax:91-11-41708841
Key Personnel
Mr. Arif Shaw (+919810012193)
Website: http://www.eicindia.in
SAMRUDDHI INDUSTRIES LTD.
J/98, Kupwad Block, M.I.D.C.,
Sangli-416436, Maharashtra, India
Phone:91-233-2645733
Fax:91-233-2644903
Key Personnel
Mr. Ajit Gala (+919422408058)
Ms. Sakshi Ghorpade (+919423677040)
Mr. Nishikant Vaddikar (+919423677090)
Mr. Sagar Sarda (+919423677077)
Mr. SANJAY VASANT SALUNKHE (+919423677046)
Website: http://www.samruddhi.com
NARULAS HOME FURNISHING PVT. LTD.
B-56, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar Lajpat Nagar-I,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-46340060/41728094/46966000
Fax:91-11-46340060
Key Personnel
Mr. Sahil Narula (+919718000060)
Website: http://www.narulashomefurnishing.in
LUCKY ENTERPRISES
L-1/2A, South Ext., Part-II,
New Delhi-110049, Delhi, India
Phone:91-11-26251826/26258151
Fax:91-11-41641754
Key Personnel
Mr. Zahoor Ahmed Bhat (+919818244750,+919868237689)
Mr. Mushtaq Ahmed Bhat (+919868147769)
Website: http://www.shawlsandcarpets.com
AMRITSAR SWADESHI TEXTILE CORPORATION PVT. LTD.
Ram Tirath Road,
Amritsar-143001, Punjab, India
Phone:91-183-2225618/2220782/5094716/3290796
Fax:91-183-5094717
Key Personnel
Mr. Sachin Khanna (+919356014406)
Website: http://www.aswm.com
68
SENIOR RUBBERS PVT. LTD.
Delhi road, Fazilpur,
Sonipat-131001, Haryana, India
Phone:91-130-6450282
Key Personnel
Mr. Sumit Bhatia (+919871880999,+919991117970)
MR. PARAMJEET SINGH (+919810039383,+919416013870,+919215513870)
Mr. SUMIT BHATIA
Website: http://www.senior.tradeindia.com
BUYING SOLUTIONS INC.
42 A, Shri Krishna Nagar, Near 23 Sector, Pal Road,
Jodhpur-505001, Rajasthan, India
Key Personnel
Mr. Dharam (+919414137373)
THE SHAW HOUSE
C-28, Nizamuddin West,
New Delhi-110013, Delhi, India
Phone:91-11-24352921/24351894
Fax:91-11-24357415
Key Personnel
Mr. Munieb Shaw (+919899180365,+919810786000)
ARICIA INDIA INTERNATIONAL (P) LTD.
A-2/89, Safdurjung Enclave,
New Delhi-110029, Delhi, India
Phone:91-11-46005700/26100854/26100655/26107470/46036617
Fax:91-11-46036619
Key Personnel
Mr. T P Singh (+919811283801)
Website: http://www.ariciaindia.co.in/
GMK EXIM PVT. LTD.
Shakti Niwas, 64 Sahajananda Society, Near Gandhi Bhawan, Kothrud,
Pune-401202, Maharashtra, India
Phone:91-250-2462728
Key Personnel
Mr. Joshi (+917798259136,+919822114913)
Mrs Medha Shannon Bell (+919370315672)
Website: http://www.gmkexim.com
LOTUS KALEEN PVT. LTD.
M-59, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-29839190/29838085/29838919
Fax:91-11-29832382
Key Personnel
Mr. Avtar Bhat (+919818377998,+919810616194)
jessy (+919818377998)
Website: http://www.lotuskaleen.com
69
HIMALAYA ENTERPRISES
40/90/F/3, Laxmi Nagar, Behind Prabhu Cinema, Lohamandi,
Agra-282002, Uttar Pradesh, India
Phone:91-562-2811795/3296102
Key Personnel
Mr. Anurag Goyal (+919897612725)
Mr. M.B Goyal
Website: http://www.himalayaenterprises.co.in
GAYATHRI EXIM
13/14, Subhash Chandra Bose Street, Ramana Nagar,
Chennai-600011, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-42802129
Key Personnel
Mrs. Gayathri (+919176937550)
Website: http://www.gayathriexim.com
CHANDRA TOWERS (P) LTD.
Chandra Chambers, S-2/238-A, Club Road, Near J.P.Mehta College,
Varanasi Cantonment-221002, Uttar Pradesh, India
Phone:91-542-2282344/2282346
Fax:91-542-2282351
Key Personnel
Mr. Anurag Chandra (+919336911747)
Mr. Akhilesh Goswami (+919335389930)
Mr. B. K. Shrivastava (+919208267273)
Mr. Santosh kumar Singh (+919415355524)
IVORY RUG CREATION
Naya Bazar,
Bhadohi-221401, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-278430
Key Personnel
Mr. Arshad Ali Ansari (+919792037176)
Mr. Akbal Ahmad Ansari (+919793898385)
Mr Abdul Ansari (+919839093034)
Mr. Abdul Kalam Ansari (+919839093034)
Mr. Abdul Aziz Ansari
Website: http://www.ivoryrugcreation.com
JUBLIS BUYING SERVICES
107/13 Extension, Urban Estate,
Karnal-132001, Haryana, India
Phone:91-184-2203700
Fax:91-184-2203700
Key Personnel
Mr. Gulshan Gupta (+919896117238)
Website: http://www.jublis.tradeindia.com
70
R. S. INTERNATIONAL
No:36, Veera Kutty Street, Old Washermentpet,
Chennai-600021, Tamil Nadu, India
Phone:91-44-25978131
Key Personnel
Mr. Anbalagan A (+919445776697,+919962346676)
GARG EXPORT
Street 5, Shiv Nagar, Behind Gandhi Mandi,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-4001694
Fax:91-180-4001694
Key Personnel
Mr. Rajeev Garg (+919215318375,+919416018375)
RUGS HUT INC.
L-119, Sector-11,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4548671/4548672
Fax:91-11-22914228
Key Personnel
Mr. Aqueel Ansari (+919312601519,+919810276333)
DESIGN RUGS INTERNATIONAL
570, SECTOR 11, PART-I, HUDA,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-4002292/4011292
Fax:91-180-2663107
Key Personnel
Mr. Anil Aggarwal (+919416042792)
Mr. Vipen Kumar (+919896291004)
Website: http://www.designrugs.tradeindia.com
USHA HANDLOOM INDUSTRY
C-5/131, Lawrence Road,
Delhi-110035, Delhi, India
Phone:91-11-27303320/27301667/27194863
Fax:91-11-27302337
Key Personnel
Mr. Padam K. Nagar (+919312223553,+919868803320)
Website: http://www.ushahandloomind.tradeindia.com
REGAL HANDICRAFTS & TEXTILES
8516, Ara Kashan Road, Paharganj,
New Delhi-110055, Delhi, India
Phone:91-11-23550344/23529451
Fax:91-11-23529451
Key Personnel
Mr. Lateef Shah (+919810198042)
Mr. Tariq Shah (+919810598042)
71
IN-TOUCH FURNISHINGS
32/3185, Beadon Pura, Karol Bagh,
New Delhi-110005, Delhi, India
Phone:91-11-28723655
Key Personnel
Mr. Shyam Khandelwal (+919310135884)
VIKRAM CARPETS
Katra Bazi Rao,
Mirzapur-231001, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5442-220881/220313
Fax:91-5442-221726
Key Personnel
Mr. R K Jain (+919415206163)
Mr. Vikram Jain (+919415232525)
Mr. Vikas jain (+919415206546)
Website: http://www.vikramcarpets.com
INFINITI INDIA INC
E-323, MIA, Phase-II, Basni,
Jodhpur-342005, Rajasthan, India
Phone:91-291-2740373/2741588
Fax:91-291-2741588
Key Personnel
Mr. Lalit Sharma (+919829692335)
Mr. Pankaj Baheti (+919829035597)
Website: http://www.infinitiindia.co.in, http://www.infinitiindia.trade-india.com
SHREE CREATIONS
E-7, Shriram Nagar, S. No. 138, D.P. Road,
Pune-411007, Maharashtra, India
Phone:91-20-25888216
Key Personnel
Ms. Neeta Shinde (+919423582216)
Website: http://www.shree-creation.com
KUMAR ENTERPRISES
Chauri Road, Pure Shyam,
Bhadohi-221401, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-224977
Fax:91-5414-224288
Key Personnel
Mr. Sujeet Kumar Maurya (+919935409990)
Website: http://www.kumarcarpets.com
VIMLA HANDICRAFTS
M-65, Lajpat Nagar-II,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-41724980/41724057
Fax:91-11-41724056
Key Personnel
Mr. Rajesh Jain (+919810155908)
Mr. Sanjay Jain
72
Website: http://www.vimlahandicrafts.com
NEELAM CARPET EXPORTS
P.O. Box-210, Vill. Kansraipur, By Pass Road,
Bhadohi-221401, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-224672/225372
Fax:91-5414-224636
Key Personnel
Mr. Lavakush Baranwal (+919839055372,+919312222881,+919335762732)
Mr. Deepak Baranwal
Mr. luvkush (+919839055372,+919335762732)
Website: http://www.neelamexport.com, http://www.vanicarpets.com
SINGLA HOME FASHION
Street No.3, Baljeet Nagar, Opp. Malik Petrol Pump, Sanoli Road,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2611730
Fax:91-180-2611630
Key Personnel
Mr. Anshul Singla (+919671800005)
Website: http://www.singlahomefashion.com
INDIA CRAFT LOOM
C-22/25, SECTOR 57,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-25858658/59/78
Fax:91-120-2585619
Key Personnel
Mr. N. K. Sharma (+919810398449,+919810112726)
Mr. Arun Mehra (+919810112726)
HAND MADE RUGS
No. 2, Behind Samod House, Rawal Ji Ka Bazar, Gangapole,
Jaipur-302004, Rajasthan, India
Phone:91-141-2632875
Key Personnel
Mr. Imran Ansari (+919928163332,+919001000420)
ZULFI HANDICRAFTS HOUSE
Q-15, Jangpura Extension, 1st Floor,
New Delhi-110014, Delhi, India
Phone:91-11-24326560
Key Personnel
Mr. Zulfi Dehqani (+919999766507,+919891798008)
Website: http://www.zulfihandicrafts.tradeindia.com
MAYUR OVERSEAS
85-86, Sec-25, Part-1, HUDA,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2660186/4000165
Fax:91-180-2662481
Key Personnel
Mr. Gaurav Singla (+919896656032,+919896250904,+919896647776)
Mr. Tulsi Singla (+919896322263)
Mr. Vinay Singla (+919896250904)
73
Website: http://www.mayuroverseas.net
RESCO RUGS
Bazar Sardar Khan,
Bhadohi-221401, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-226466/228133
Key Personnel
Mr. Mohd. Rashid (+919794033752,+919335762272)
Ms. Neha Rashid (+919335762272)
Website: http://www.rescorugs.com
MAHI EXPORTS
104-H, Marwah Complex, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai-400072, Maharashtra, India
Phone:91-22-32109832
Fax:91-22-40158382
Key Personnel
Mrs. Ruchika Agarwal (+919324572292,+919320272292)
Mr. Sorabh Agarwal (+919324572292)
M. K. SAFETY SALES
Raj Nagar, Near Mell Fort Motel, Delhi-Jaipur Highway,
Gurgaon-122001, Haryana, India
Phone:91-124-9810397568
Key Personnel
Mr. Mukesh Kumar (+919810249568)
Website: http://mksafetysales.com
PERSIAN RUG MANUFACTURERS
Shiv Nagar, G.T. Road, Gopiganj,
Bhadohi-221303, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-233156/233154
Fax:91-5414-233924
Key Personnel
Mr. Sanjeev Gupta (+919839418038,+919415295984)
Mr. Shobh Nath Gupta (+919415295984)
Website: http://www.persianrugmanufacturers.com, http://www.prm.co.in
DEMONARCHI EXPORTS
1310, Near Water Tank, Ratan Lal Nagar,
Kanpur-208022, Uttar Pradesh, India
Phone:91-512-2280618
Fax:91-512-2280618
Key Personnel
Mr. Pradeep Kumar Sinha (+919935503550)
PARMAR ELECTRO PRODUCT
1326/8, Govind Puri, Kalkaji,
New Delhi-110019, Delhi, India
Phone:91-11-26225320
Key Personnel
Mr. Khushwant Singh (+919311143535)
Website: http://www.parmarelectro.tradeindia.com
74
ABCL CARPETS
Sheikh Ibrahim Market, Chauri Road,
Bhadohi-221401, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-225386
Fax:91-5414-227086
Key Personnel
Mr. Firoz Akhtar Siddiqui (+919839171401,+919451229401)
Website: http://www.abclcarpets.com
COCO INTERNATIONAL
C.M.C. 1, Cherthala (P.O.),
Cherthala-688524, Kerala, India
Phone:91-478-2813934
Fax:91-478-2813934
Key Personnel
Mr. Vasudevan N. D. (+919446933961)
Website: http://www.cocointernational.tradeindia.com
ADVIN INTERNATIONAL
CMC-III, Power House Road,
Cherthala-688524, Kerala, India
Phone:91-478-2818792/2813592
Fax:91-478-2813592
Key Personnel
Mr. Koluthara Poulose Georgekutty (+919847042592)
Website: http://www.advininternational.com
MANGAL EXPORTS
Barwali Haveli, Subash Bazar, Tonk,
Jaipur-304001, Rajasthan, India
Phone:91-1432-243159
Key Personnel
Mr. Hemant Gupta (+919214677994,+919414315900)
SRI BALAJEE TRADING CO.
Sankar Rice Mill, Subhash Pally,
Alipur Duar-734101, West Bengal, India
Phone:91-3564-256141
Fax:91-353-2536937
Key Personnel
Mr. Dhiraj Mundhra (+919932856312)
Mr. Sri Bhagwan Mundhra (+919434049676)
VARDHMAN IMPEX
S-206, Chetak Complex, LSC, B & E Market, Plot No.5, Dilshad Garden,
Delhi-110095, Delhi, India
Phone:91-11-22314575
Fax:91-11-22314585
Key Personnel
Mr. Sharad Kumar Jain (+919310207139)
Mr. Manoj Jain (+919412702938,+919311270293)
Mr. Sharad Kumar Jain (+919310207139,+919412207139)
SAMYAK JAIN (+919311989877)
75
Website: http://www.vardhmanimpex.in
DEBSONS DIVERSIFIED PRODUCTS
38/1/E, BOSE PARA LANE,
Kolkata-700003, West Bengal, India
Phone:91-33-65003494
Fax:91-33-25555393
Key Personnel
Mr. Sashi Bhushan (+919433090832,+919477305178)
Mr. Debnarayan Kar (+919433090832)
Website: http://www.debsons.org
PRIVA INTERNATIONAL
G - 88, Epip Ind. Area Sitapura, Tonk Road,
Jaipur-302002, Rajasthan, India
Phone:91-141-2770923
Fax:91-141-2770674
Key Personnel
Mr. Pankaj (+918107201200,+919414014394,+919413526928)
Website: http://www.privainternational.com
BALAJI CARPET INDUSTRIES
Jalalpur, Mulla Talab Station Road,
Bhadohi-221401, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-302159
Fax:91-5414-224412
Key Personnel
Mr. Vimal Patel (+919415452709,+919839419292)
Website: http://www.balajicarpet.tradeindia.com
UTKARSHA INTERNATIONAL
6, Nilesh Co-Op. H.S.G. Society, Guru Mandir Road Saraswat Colony, Dombivli East, Dist.
Thane,
Dombivili-421201, Maharashtra, India
Phone:91-251-2475140
Fax:91-251-2430811
Key Personnel
Mr. Sudhir Vasant Nimbalkar
(+919967002361,+919769491708,+919820866189,+919769491709)
MR. SHEKHAR SUDHAKAR AWATI (+919820866189)
Website: http://www.utkarshainternational.tradeindia.com
ARCHANA EXPORT HOUSE
Carpet City, Ahamadpur, Phulwaria,
Bhadohi-221401, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-228509
Fax:91-5414-228509
Key Personnel
Mr. LALCHAND Maurya (+919919260929,+919919260939)
Mr. Gulabchandra Maurya (+919936535251)
Mr. Praveen Maurya (+919919260939)
Website: http://www.archanaexport.com
76
H. M. YOUSUF
Khamaria,
Bhadohi-221306, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-243456
Fax:91-5414-243456
Key Personnel
Mr. Mohammad Azad (+919335720673,+919984700700)
Website: http://www.hmyousuf.com
GLOBAL OVERSEAS
G.T. Road, Shiv Nagar,
Gopiganj-221303, Uttar Pradesh, India
Phone:91-5414-233825/233544
Fax:91-5414-232225
Key Personnel
Mr. Sanjay Kumar Gupta (+919839770000,+919838005555,+919839418001)
Mr. Brijesh Gupta (+919839418001)
Website: http://www.global-overseas.com, http://www.globaloverseas.co.in
K. C. INTERNATIONAL LTD.
BM-2A, Dilkush Industrial Estate, G.T. Karnal Road, Azadpur,
Delhi-110033, Delhi, India
Phone:91-11-27425424/27217318/27425415
Fax:91-11-27425417/27131056
Key Personnel
Mr. S. K. Goel
Mr. Gangadhar Prasad (+919810735041)
Website: http://www.bathmatsindia.com, http://www.bathmatsindia.net
POOJA EXPORTS
Desraj Colony, Near Bhawna Hospital,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2632711
Fax:91-180-2632711
Key Personnel
Mr. Rajesh Kumar (+919416009011,+919729346844)
AMAL SHAKTI
G-88, Sec-22, Manish Global Mall, Dwarka,
New Delhi-110078, Delhi, India
Phone:91-11-45671600
Key Personnel
Mr. Zab K. (+919810066434)
Website: http://www.amalshakti.com
TANIA INTERNATIONAL
7311, D-7, Vasant Kunj,
New Delhi-110070, Delhi, India
Phone:91-11-26125920
Fax:91-11-26130387
Key Personnel
Mr. Jagdip Singh Lamba (+919810667167)
Website: http://www.taniainternational.com
77
RADHEY HANDLOOM
Jattal Road, Shanti Chowk, beyond both canals,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-6523666/2651167
Key Personnel
Mr. Avneesh Tyagi (+919896409296,+918059614171)
Website: http://www.radheyhandloom.com
BALA SUNDARI OVERSEAS
Captain Nagar, Near Delux School,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-2632273/2642654
Fax:91-180-2663326
Key Personnel
Mr. Bal Krishan Singla (+919996498999)
Yatak Örtüsü
MOHAMMAD RAMZAN BHAT & SONS
E-32, IIIrd Floor, Lajpat Nagar-II,
New Delhi-110024, Delhi, India
Phone:91-11-41721822/29813586
Fax:91-11-41721822/29813586
Key Personnel
Mr. Zaffar Hussain Bhat (+919811081262)
Mr. ZAFFAR HUSSAIN
Website: http://www.ramzanbhat.tradeindia.com
LUCKY ENTERPRISES
L-1/2A, South Ext., Part-II,
New Delhi-110049, Delhi, India
Phone:91-11-26251826/26258151
Fax:91-11-41641754
Key Personnel
Mr. Zahoor Ahmed Bhat (+919818244750,+919868237689)
Mr. Mushtaq Ahmed Bhat (+919868147769)
Website: http://www.shawlsandcarpets.com
AVIETTE EXPORTS PVT. LTD.
B-90, Anandpuri, Moti Doongri Road,
Jaipur-302004, Rajasthan, India
Phone:91-141-2605000/2609495
Fax:91-141-2605000/2609495
Key Personnel
Mr. Manoj Gajawat (+918890405000)
Website: http://www.aviettedesigns.com, http://www.giftshandicrafts.com,
http://www.avietteindustries.com
78
KRISHA EXIM
302, Center Point, ILA Society, India Colony Road, Bapunagar,
Ahmedabad-382350, Gujarat, India
Phone:91-79-29093352
Fax:91-79-29093352
Key Personnel
Mr. Sandeep Sorathiya (+919879822799,+919979577556)
Mr. Mehul Rameshbhai Sorathiya (+919979577556)
Website: http://www.krishaexim.com
GARG EXPORT
Street 5, Shiv Nagar, Behind Gandhi Mandi,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-4001694
Fax:91-180-4001694
Key Personnel
Mr. Rajeev Garg (+919215318375,+919416018375)
DESIGN RUGS INTERNATIONAL
570, SECTOR 11, PART-I, HUDA,
Panipat-132103, Haryana, India
Phone:91-180-4002292/4011292
Fax:91-180-2663107
Key Personnel
Mr. Anil Aggarwal (+919416042792)
Mr. Vipen Kumar (+919896291004)
Website: http://www.designrugs.tradeindia.com
OSCAR OVERSEAS
A-99, Sector-5,
Noida-201301, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-6587756/4255912
Fax:91-120-2421583
Key Personnel
Mr. Rakesh Gupta (+919910755152)
Website: http://www.oscar-india.com
PBC DESIGN AND FURNISHINGS
B-162, DUGGAL COLONY, DEVLI ROAD,
New Delhi-110062, Delhi, India
Phone:91-11-41796040
Fax:91-11-41601140
Key Personnel
Mr. Pradeep K. Choudhary (+919811276234)
Mrs. Pamila Bhamra (+919810949335)
Website: http://www.pbcdesign.net
D. S. APPARELS
36, Sukanta Sarani, P.O. Italgacha,
Kolkata-700079, West Bengal, India
Key Personnel
Mr. Biplab Kumar Das (+919830420313,+919477318243,+919007435107,+919830158391)
Website: http://www.indradhanushindia.com
79
GOODWILL ASSOCIATES
C-67, Opp. Canara Bank, Munirka,
New Delhi-110067, Delhi, India
Phone:91-11-26105297
Fax:91-11-26106004
Key Personnel
Mr. D. Taxak (+919312216122,+919212216122)
Website: http://www.homefurnishingsexporter.com
BALAJI HANDLOOM
K. No. 4651/279, Daultabad Road, Near-Flyover Bridge,
Gurgaon-122001, Haryana, India
Phone:91-124-3271672
Key Personnel
Mr. Dharambir Singh (+919911030812,+919717463529)
Ms. Savita Mandal (+919717463529)
Website: http://www.balajihandloom.com
HAFIZ EXPORTS PVT. LTD.
B-50, Hoisery Complex, Phase-II Extension, Gautam Budh Nagar,
Noida-201305, Uttar Pradesh, India
Phone:91-120-4287361/62/65
Fax:91-120-4240428
Key Personnel
Mr. Shakil Ahmed (+919810055561,+919868513157)
Mr. Azhar
Website: http://www.hafizexports.tradeindia.com
RAJINDERA CARPETS
30, Golden Avenue,
Amritsar-143001, Punjab, India
Phone:91-183-2583062
Key Personnel
Mr. Rajinder Prashad Sharma (+917837037936,+919406926730)
Mr. Ram Rattan Sharma
Mr. RAJINDER SHARMA
Ms. Surekha Sharma (+919779704804)
Website: http://www.rajinderacarpets.com
MUSLIM SILK FACTORY
C-19/173-B, Lallapura,
Varanasi-221001, Uttar Pradesh, India
Phone:91-542-2416872
Key Personnel
Mr. Waseem Khan (+919956365786)
PAWAN TEXTILES
853, Khawas Ji Ka Rasta, Hawa Mahal Bazar
Jaipur-302002, Rajasthan, India
Phone:91-141-2607602/2603081/2604581(R)
Fax:91-141-2601493
Key Personnel
Mr. Pawan Agarwal (+919414057529,+919829166621)
80
UNIQUE CRAFTS
276/277, Thiyagi Kumaran Street, Veni Bakery Lane,
Coimbatore-641001, Tamil Nadu, India
Phone:91-422-3065667
Fax:91-422-3065667
Key Personnel
Mr. Hedayet Islam (+919629255522,+919443933402)
Website: http://www.uniquecrafts.in
VARDHMAN IMPEX
S-206, Chetak Complex, LSC, B & E Market, Plot No.5, Dilshad Garden,
Delhi-110095, Delhi, India
Phone:91-11-22314575
Fax:91-11-22314585
Key Personnel
Mr. Sharad Kumar Jain (+919310207139)
Mr. Manoj Jain (+919412702938,+919311270293)
Mr. Sharad Kumar Jain (+919310207139,+919412207139)
SAMYAK JAIN (+919311989877)
Website: http://www.vardhmanimpex.in
KANAHU EXPORTS
#13-D, Main Road, Thenpathy,
Sirkali-609111, Tamil Nadu, India
Phone:91-4364-273815
Key Personnel
Mr. K. K. Arima Thamizhan (+919842753815,+919698665500)
Mr. ARIMA TAMIZHAN (+919842753815,+919698665500)
Website: http://www.kanahuexports.com
81
EK 6
Hindistan’ın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri
GTİP
ÜRÜN ADI
2011
540741
10.239
871
1.308
5.062
5.642
8.002
116
5
7
2.374
2.114
2.487
75.375
1.567
638
144.822
110.935
156.725
11.982
9.764
5.732
97.869
30.835
48.542
90.105
30.112
26.247
13.102
10.122
11.485
113
273
12.049
42.949
104.119
172.103
1.441
2.618
8.110
20.977
36.855
40.614
19.614
8.186
8.896
42.278
32.811
32.423
9.643
9.330
6.029
24.198
6.375
10.607
540791
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler): Ağartılmamış veya
ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Farklı renkteki
ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Diğerleri
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar): Ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Farklı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
601
90
596
540792
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
20.019
28.176
32.970
540793
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
5.164
7.999
7.705
540794
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
24.802
32.482
30.553
540821
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Ağartılmış veya
ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Farklı renkteki
ipliklerden
1.399
405
205
14.972
7.854
8.473
77
12
26
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540822
540823
2012
2013
82
1.692
2.290
1.441
540831
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
115
91
224
540832
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
1.888
1.308
1.661
540833
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
241
264
277
540834
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
8.491
4.328
4.750
580110
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Yünden veya ince hayvan
kıllarından olanlar
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş:
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş atkı iplikli
((fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Atkı iplikli diğer kadife
ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Tırtıl mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Atkı
iplikli diğer kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Tırtıl
mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Dokumaya elverişli diğer
maddelerden:
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Ağartılmamış olanlar
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Diğerleri
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli
mensucat
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):Tüller ve diğer ağ mensucat
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):Suni ve sentetik liflerden
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
72
63
15
52
15
19
297
209
665
7
9
30
0
0
0
31
7
0
2.910
2.033
1.856
1
12
21
0
15
1
101
36
48
2.034
3.248
0
101
70
0
12.828
7.190
23.257
5.299
2.195
4.156
90
51
203
2.982
2.243
2.768
655
1.164
966
1.576
1.794
2.633
4.283
3.823
5.768
3.111
4.808
4.323
540824
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580410
580421
580429
83
580430
580500
580810
580890
581010
581091
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
.Pozisyonlarındaki mensucat hariç):Dokumaya elverişli diğer
maddelerden:
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):El işi dantela
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,
kanaviçe ve gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Parça halinde kordonlar:
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Görülebilir zemini olmayan
işlemeler:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Pamuktan:
600632
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Suni ve
sentetik liflerden:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden:
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç)
Sentetik liflerden :Ağartılmamış veya ağartılmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden:Boyanmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Baskılı
Diğer örme mensucat; Sentetik
liflerden :Ağartılmamış veya
ağartılmış
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden:Boyanmış
600633
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
600634
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Baskılı
610791
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Pamuktan
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Pamuktan
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Sentetik veya suni liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Pamuktan
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
581092
581099
600531
600532
600533
600534
600631
610799
610891
610892
610899
620791
620799
620891
1.938
1.793
3.799
1.416
253
388
2.661
2.672
3.779
10.814
10.166
12.062
2.152
5.814
44.992
21.179
47.186
51.941
91.703
83.982
126.766
21.071
28.620
43.319
31
34
642
777
658
445
2
8
2
5
59
628
1.763
807
1.944
1.112
2.902
4.438
52
316
267
191
200
868
1.750
4.206
4.694
1.609
646
1.186
6.894
4.228
5.761
1.001
2.216
1.772
601
1.703
2.172
13.194
12.183
20.698
1.843
6.172
4.313
21.181
32.506
30.312
84
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Pamuktan
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Sentetik veya suni
liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Dokumaya elverişli
diğer maddelerden
Elektrikli battaniyeler
10.028
11.728
15.426
6.629
7.200
8.014
94
42
106
Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar
hariç) ve diz battaniyeleri
Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri:
8.677
7.323
7.131
39.985
38.127
58.075
Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz
battaniyeleri:
Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri:
17.791
24.052
35.004
53.738
53.152
59.925
90.295
64.156
43.041
108.934
93.200
30.114
26.693
30.471
23.336
18.803
21.919
18.021
317.313
276.036
156.849
630232
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Yatak
çarşafları (örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Sentetik veya suni liflerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı):Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları:Pamuktan
Diğer yatak çarşafları:Sentetik veya suni liflerden:
4.837
1.897
8.199
630239
Diğer yatak çarşafları:Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
33.417
15.741
8.958
630240
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Masa örtüleri
(örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Sentetik veya suni liflerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Pamuktan
tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Sentetik veya suni liflerden:
Diğerleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
7.993
15.399
20.719
31.657
41.137
18.650
2.055
3.567
1.897
1.297
3.102
2.976
726.428
674.542
882.652
28.003
43.102
52.725
1.181
531
959
45.598
39.253
43.017
1.269
838
511
1.564
1.389
1.039
111.517
99.828
97.978
17.591
11.283
9.139
41.590
34.126
49.304
2.667
886
663
496.259
671.821
1.083.888
31.335
31.151
40.547
567.054
659.887
684.533
620892
620899
630110
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630251
630253
630259
630260
630291
630293
630299
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Perdeler ve
iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Sentetik liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Pamuktan
:
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Sentetik
liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Örme
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Diğerleri
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örme
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
85
Örülmemiş (pamuktan):
630710
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (sentetik liflerden)
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (dokumaya elverişli diğer maddelerden)
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri
940430
Uyku tulumları
940490
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış
veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler,
yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)
(kaplanmış olsun olmasın):Diğerleri (şilte mesnetleri, şilteler, uyku
tulumları hariç)
630493
630499
16.045
16.805
32.847
55.535
28.749
38.070
104.328
125.418
97.372
4.890
6.209
5.921
139.641
180.516
266.356
Kaynak: Trade Map (Bin ABD $)
86
EK 7
Hindistan’ın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri
GTIP
ÜRÜN ADI
540741
540791
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler): Ağartılmamış veya
ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Farklı renkteki
ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Diğerleri
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar): Ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Farklı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
540792
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
540793
2011
2012
2013
3.718
3.583
2.014
7.512
8.060
7.752
169
329
97
207
234
966
4.192
1.636
696
30.920
32.798
41.629
2.694
3.202
3.910
8.915
6.782
9.496
46.373
35.740
48.339
8.304
7.910
11.608
21
64
224
1.410
1.446
1.344
553
416
2.022
440
735
811
661
351
1.330
3.774
2.431
2.512
441
286
238
349
728
1.114
0
65
27
1.751
1.189
932
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
709
393
613
540794
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
212
201
133
540821
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Ağartılmış veya
ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Boyanmış
1.521
371
432
1.850
2.155
2.625
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540822
87
540831
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Farklı renkteki
ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
540832
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
540833
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
168
133
312
540834
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
784
701
455
580110
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Yünden veya ince hayvan
kıllarından olanlar
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş:
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş atkı iplikli
((fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Atkı iplikli diğer kadife ve
pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Tırtıl mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Atkı iplikli
diğer kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Tırtıl
mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Dokumaya elverişli diğer
maddelerden:
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Ağartılmamış olanlar
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Diğerleri
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli
mensucat
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):Tüller ve diğer ağ mensucat
14
149
40
0
38
0
3.473
4.527
4.571
7
34
45
148
0
0
75
0
0
655
85
13
137
126
47
132
71
5
742
163
153
1.616
772
0
1.825
2.019
0
561
4.400
578
380
304
367
1
0
2
1
0
0
1
4
134
3.091
4.107
7.430
540823
540824
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580410
148
143
397
1.054
508
786
223
251
60
2.991
3.370
2.473
88
580421
580429
580430
580500
580810
580890
581010
581091
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):Suni ve sentetik liflerden
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):El işi dantela
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,
kanaviçe ve gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Parça halinde kordonlar:
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Görülebilir zemini olmayan
işlemeler:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Pamuktan:
9.133
12.124
13.775
13.208
20.146
22.778
127
67
798
195
136
126
527
517
672
10.453
11.334
10.611
107
361
147
1.280
564
654
5.257
4.188
3.501
1.374
783
1.134
52.462
63.554
54.989
31.841
26.216
56.717
323
194
559
161
97
1.340
5.586
2.096
5.478
87.060
87.929
90.119
600631
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Suni ve
sentetik liflerden:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden:
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç)
Sentetik liflerden :Ağartılmamış veya ağartılmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden:Boyanmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Baskılı
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden :Ağartılmamış veya ağartılmış
600632
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden:Boyanmış
600633
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
2.861
4.541
4.345
600634
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Baskılı
8.966
10.591
8.930
610791
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Pamuktan
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Pamuktan
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Sentetik veya suni liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Pamuktan
434
89
72
68
31
83
246
37
56
376
440
261
35
36
123
226
262
163
581092
581099
600531
600532
600533
600534
610799
610891
610892
610899
620791
89
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Pamuktan
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Sentetik veya suni
liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Dokumaya elverişli
diğer maddelerden
Elektrikli battaniyeler
7.480
1.871
793
80
172
58
33
81
107
159
125
107
101
202
181
Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç)
ve diz battaniyeleri
Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri:
55
21
17
98
128
152
40.875
37.558
37.292
18.765
9.933
14.617
444
1.283
488
0
0
88
28
15
84
136
89
52
114
130
67
630232
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Yatak
çarşafları (örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Sentetik veya suni liflerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı):Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları:Pamuktan
Diğer yatak çarşafları:Sentetik veya suni liflerden:
220
540
26
630239
Diğer yatak çarşafları:Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
511
233
281
630240
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Masa örtüleri
(örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Sentetik veya suni liflerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Pamuktan
tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Sentetik veya suni liflerden:
Diğerleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
217
63
159
63
61
82
22
2
2
52
112
2
232
176
125
331
254
114
97
143
293
572
446
372
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Perdeler ve iç
storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Sentetik liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Pamuktan :
252
177
740
245
344
128
29
119
12
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Sentetik
liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
934
1.227
659
3.868
3.544
3.856
620799
620891
620892
620899
630110
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630251
630253
630259
630260
630291
630293
630299
630312
630319
630391
630392
630399
Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli
battaniyeleri:
Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri:
olanlar
hariç)
ve
diz
90
630411
630419
630491
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Örme
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Diğerleri
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri: Örme
133
132
203
38.872
33.711
38.953
378
794
1.852
21.097
11.840
16.144
396
188
285
1.033
4.244
719
4.681
5.034
5.745
630710
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (pamuktan):
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (sentetik liflerden)
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (dokumaya elverişli diğer maddelerden)
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri
940430
Uyku tulumları
1.191
1.146
1.548
940490
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya
doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz
ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun
olmasın):Diğerleri (şilte mesnetleri, şilteler, uyku tulumları hariç)
9.728
8.942
9.506
630492
630493
630499
Kaynak: Trade Map (Bin ABD $)
91
EK 8
İki Ülke Arasındaki Antlaşmalar ve Protokoller
Anlaşma
Ticaret Anlaşması
Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği
Ekonomik ve Teknik İşbirliği
Hava Ulaştırma Anlaşması
Denizcilik
Sivil Havacılık Alanında Teknik İşbirliği
Standardizasyon Alanında Teknik İşbirliği
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Turizm Alanında İşbirliği
Demiryolları Alanında İşbirliği
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat
Zaptı
TÜBİTAK ile Hint Muadili Arasında İşbirliği
İGEME ile Hint Muadili Arasında İşbirliği
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı
Mutabakat Zaptı
Tarım ve İlgili Diğer Alanlarda İşbirliği Mutabakat Zaptı
Suçluların İadesi Antlaşması
Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği
Terörizme Karşı Ortak Çalışma Grubu Kurma
İmza Tarihi
19.09.1973
02.04.1976
13.07.1978
10.04.1986
18.07.1988
21.02.1992
19.11.1993
31.03.1995
01.02.1995
11.04.1995
11.06.1997
17.09.1998
17.09.1998
17.09.1998
09.02.2000
31.03.2000
2001
2001
2003
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
92
KAYNAKLAR
[1] Ekonomi Bakanlığı, İhracat Bilgi Portalı, Hindistan Ülke Raporu
[2] T.C. Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği
[3] T.C. Yeni Delhi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Hindistan Ülke Raporu, 2013
[4] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
[5] Trademap
[6] European Commission, Market Access Database ,Tariffs
[7] EIU, The Ecomomist, Intelligence Unit
[8] http://www.lonelyplanet.com/india/practical-information/money-costs
[9] http://www.facts-about-india.com/transportation-in-India.php
[10] http://tourism.gov.in/TourismDivision/AboutDivision.aspx?Name=Hotels andRestaurants
[11] http://www.indianfoodsite.com/nutritional_information.htm
93

Benzer belgeler