OCAK 2016

Transkript

OCAK 2016
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ
İSTATİSTİK RAPORU
TURKISH WIND ENERGY STATISTICS REPORT
OCAK
January
2016
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Değerli Sektör Katılımcıları,
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) bildiğiniz gibi, kar gayesi gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel,
teknik ve uygulamalı araştırmaları takip etmek, rüzgar enerji kaynağının kullanımını yaygınlaştırmak
için faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
kurulmuştur.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA)’nin ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC)’nin resmi üyesi olan
TÜREB, Türkiye Rüzgar Enerjisi potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması doğrultusunda önemli
çalışmalarda bulunmaktadır ve rüzgar enerjisi konusunda Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur.
TÜREB olarak; yurt içinde ve yurt dışında rüzgar enerjisine ilgi duyan herkesin bilgi almalarını sağlamak ve
en önemlisi ülkemizdeki rüzgar potansiyelinin ekonomiye kazandırılması konusunda yapılacak yatırımlara
katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalarda bulunmaktadır.
Her yıl düzenli olarak yayınladığımız “Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu” ve “Türkiye Rüzgar Santralleri
Atlası” hem yurtdışı, yurtiçi kurum ve kuruluşlarından hem de üniversitelerden oldukça ilgi görmektedir.
Bu nedenle; “Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu” ve “Türkiye Rüzgar Santralleri Atlası” isimli
çalışmamızı Ocak 2016 itibariyle hazırlayarak siz değerli sektör katılımcılarının bilgilerine sunuyor ve
ülkemiz ile rüzgar enerjisi sektörümüze yararlı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla,
Mustafa Serdar ATASEVEN
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ (TÜREB)
Yönetim Kurulu Başkanı
Dear Colleagues,
Turkish Wind Energy Association (TWEA) established at 10 February 1992 with 92/2752 council of ministers
decision is a non-profit organization, follows scientific, technical and practical studies about wind energy
and operates in expanding the usage of wind energy resources.
TWEA is the official member of European Wind Energy Association (EWEA) and most powerful nongovernmental organization in Turkey. TWEA realizes important studies for gaining Turkey’s wind energy
potential to economy.
Turkish Wind Energy Association is working effectively to redound Turkey’s Wind Energy Potential to
economy and increase the potential investments in this sector. With this purpose, we are being part of
both national and international projects as much as possible.
Every year we publish on a regular basis, “Turkish Wind Energy Statistics Report” and “Turkish Wind
Power Plant Atlas” are receiving considerable attention from both foreign and domestic institutions and
organizations both universities.
We have updated “Turkish Wind Energy Statistics Report” and Turkish Wind Plant Atlas” by January 2016.
As TWEA we are more than glad to share it with our honorable colleagues and wish our publications will
support Turkey’s wind energy sector.
Sincerely,
Mustafa Serdar ATASEVEN
Turkish Wind Energy Association
President
1
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Fotoğraf: Kemal ÖZKILIÇ
2
www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İçindekiler / Contents
1.
Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Gelişimi
The Development of Turkey’s Wind Energy Investments
4
2.
İşletmedeki Rüzgar Enerjisi Santralleri
Wind Power Plants Under Operation
6
2.1. İşletmedeki RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı
Investors According to Operational WPPs
8
2.2. İşletmedeki RES’lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According to Operational WPPs
12
2.3.İşletmedeki RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to Operational WPPs
13
2.4. İşletmedeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to Operational WPPs
14
İnşa Halindeki Rüzgar Enerji Santralleri
Wind Power Plants Under Construction
17
3.1.İnşa Halindeki RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı
Investors According to WPPs Under Construction
18
3.2. İnşa Halindeki RES’lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According to WPPs Under Construction
20
3.3. İnşa Halindeki RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to WPPs Under Construction
22
3.4. İnşa Halindeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to WPPs Under Construction
24
Lisanslı Rüzgar Enerji Santralleri
Licensed Wind Power Plants
26
4.1. Lisanslı RES’lerin Bölgesel Dağılımı
Regions According to Licensed WPPs
28
4.2. Lisanslı RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to Licensed Wpps
30
Değerlendirmede Olan Rüzgar Enerji Santralleri
Wind Power Plants Under Evaluation Process
32
5.1.Değerlendirmede Olan RES’lerin Bağlantı Bölgelerine Göre Dağılımı
WPPs Under Evaluation Process According to the Connection Area
58
5.2. Değerlendirmede Olan RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımıı
WPPs Under Evaluation Process According to the Regions
60
5.3. Değerlendirmede Olan RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı
WPPs Under Evaluation Process According to the Investors
62
İşletmedeki Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santralleri
Unlicensed Wind Power Plants Under Operation
76
6.1.İşletmedeki Lisanssız RES’lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According to Operational Unlicensed WPPs
77
6.2.İşletmedeki Lisanssız RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to Operational Unlicensed WPPs
78
6.3.İşletmedeki Lisanssız RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to Operational Unlicensed WPPs
79
Proje Onayı Yapılan Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santralleri
Unlicensed WPPs Which Project’s Approved
80
7.1.Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According To Operational Unlicensed WPPs
Which Project’s Approved
82
7.2.Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According To Unlicensed WPPs Which Project’s Approved
84
7.3.Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According To WPPs Which Unlicensed Project’s Approved
86
3.
4.
5.
6.
7.
Ocak, January 2016 3
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
BÖLÜM
1
Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Yatırımlarının Gelişimi
The Development of Turkey’s Wind Energy Investments
Türkiyede’ki Rüzgar Enerjisi Santralleri için Yıllık Kurulum
Annual Installations for Wind Power Plants in Turkey (MW)
1000
956,20
900
800
803,65
700
MW
600
646,3
537,55
500
400
476,7
427,9
506,3
300
200
217,4
100
30,9
2006
95,3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YILLAR (YEARS)
Fotoğraf: Serkan TURAÇ
4
www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Türkiyedeki Rüzgar Enerjisi Santralleri için Kümülatif Kurulum
Cumulavite Installations for Wind Power Plants in Turkey (MW)
956,20 MW
25,42%
5.000
803,65MW
4.500
27,16%
4.000
646,3 MW
27,95%
3.500
MW
476,7 MW
2.500
537,55MW
2.000
1.000
500
3.762,10
506,3 MW
3.000
1.500
4.718,30
95,3 MW
186,86%
51
2006
217,4 MW 427,9 MW
148,60%
28,04%
2.958,45
35,87%
2.312,15
67,91%
1.805,85
117,65%
1.329,15
791,6
146,3
2007
363,7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YILLAR (YEARS)
Fotoğraf: Murat YILMAZ
Ocak, January 2016 5
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
BÖLÜM
İşletmedeki Rüzgar Enerji Santralleri
Wind Power Plants Under Operation
2
İŞLETMEDEKİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ
WIND POWER PLANTS UNDER OPERATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
6
FİRMA ADI
PROJE ADI
COMPANY NAME
PROJECT NAME
Esit Enerji A.Ş.
YGT Elektrik Üretim A.Ş.
Suay Enerji San. Tic. A.Ş.
Ayen En. A.Ş.
Akhisar Rüz. En. El. Ür. San. Ltd. Şti.
Aksu Temiz En. El. Ür. San. Tic. A.Ş.
Tan Elektrik Ür. A.Ş.
Baktepe En. A.Ş.
Ares Alaçatı Rüz. En. San. Tic. .A.Ş.
Aksa Enerji Ür. A.Ş.
Ayres Ayvacık El. Ür. Sant. Ltd. Şti.
AkEn. El. Ür. A.Ş.
Kütle Enerji Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Borusan EnBW
Bares El. Ür. A.Ş.
Yapısan El. Ür. A.Ş.
Borasco En. Kim. San. Tic. A.Ş.
Yapısan El. Ür. A.Ş.
As Makinsan En. El. Ür. San.Tic. A.Ş.
Belen El. Ür. A.Ş.
Bergama RES En. Ür. A.Ş.
ICDAS Celik En. Ter. Ul. San. A.Ş.
Bores Bozcaada Rüz. En. San.Tic. A.Ş.
Kardemir Haddecilik San.Tic. Ltd.Şti.
Doğal En. El. Ür. A.Ş.
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Boydak Enerji Ür. Tic. A.Ş.
Sanko Rüz. En. San. Tic. A.Ş.
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Z.T Enerji A.Ş.
Alize En. El. Ür. A.Ş.
ABK Çeşme Enerji
Enerjisa En. Ür. A.Ş.
Dares Datca Rüz. En. Sant. San. Tic. A.Ş.
Kale Enerji Üretim Tic. San. A.Ş.
Olgu En. Ür. Tic. A.Ş.
Ütopya En. Ür. San. Tic. A.Ş.
Edincik Enerji El. Ür. A.Ş.
Meltem En. El. Ür. A.Ş.
Boreas En. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.
FuatRES Elektrik Üretim A.Ş.
Geres Enerji Ür. Tic. A.Ş.
Al-Yel El. Ür. A.Ş.
Rotor El. Ür. A.Ş.
Garet En. Ür. Tic. A.Ş.
Manres El. Ür. A.S.
Eskoda Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Eksim Enerji Ür. A.Ş.
Hilalres Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.
Tamyeli Enerji Üretim A.Ş.
Anemon En. El. Ür. A.Ş.
Kangal Elektrik Üretim A.Ş.
Kapıdağ Rüz. En. Sant. El. Ür. San. Tic. A.Ş.
Lodos El. Ür. A.Ş.
www.tureb.com.tr
Ada 2 RES
AdaRES
Akbük RES
Akbük RES
AKRES
Aksu RES
Aliağa RES
Amasya RES
ARES
Atik Belen RES
AyRES
Ayyıldız RES
Bağarası RES
Balabanlı RES
Balıkesir RES
Bandırma RES
Bandırma RES
Bandırma RES Ext.
Bandırma-3 RES
Belen RES
Bergama RES
Biga RES
Bozcaada RES
Bozyaka RES
Burgaz RES
Çamseki RES
Çanta RES
Çatalca RES
Çataltepe RES
Çerçikaya RES
Çeşme RES
Çeşme RES
Dağpazarı RES
Dares Datça RES
Dilek RES
Dinar RES
Düzova RES
Edincik RES
Ege RES
Enez RES
Fuat RES
GERES
Geycek RES
Gökçedağ RES
GökRES
Günaydın RES
Harmanlık RES
Hasanbeyli RES
Hilal-2 RES
İncesu RES
İntepe RES
Kangal RES
Kapıdağ RES
Karaburun RES
KURULU GÜÇ (MW)
INSTALLED
CAPACITY (MW)
4,60
10,00
9,60
31,50
45,00
72,00
9,60
40,00
7,20
18,00
5,40
15,00
48,00
50,60
143,00
30,00
89,70
21,50
25,00
48,00
90,00
60,80
10,20
12,50
14,90
20,80
47,50
60,00
16,00
57,00
1,50
18,00
39,00
29,60
24,00
115,00
51,50
56,40
9,20
15,00
19,80
30,00
168,00
135,00
35,75
20,75
52,80
50,00
9,90
13,20
35,00
78,00
28,00
120,00
İL
CITY
Balıkesir
İzmir
Aydın
Aydın
Manisa
Kayseri
İzmir
Amasya
İzmir
Hatay
Çanakkale
Balıkesir
İzmir
Tekirdağ
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Hatay
İzmir
Çanakkale
Çanakkale
İzmir
Çanakkale
Çanakkale
İstanbul
İstanbul
Balıkesir
Hatay
İzmir
İzmir
Mersin
Muğla
K.Maraş
Afyon
İzmir
Balıkesir
İzmir
Edirne
İzmir
Manisa
Kırşehir
Osmaniye
Manisa
Balıkesir
Bursa
Osmaniye
Mersin
Afyon
Çanakkale
Sivas
Balıkesir
İzmir
TÜRBİN ÜRETİCİSİ
TURBINE MANUFACTURERS
ENERCON
GAMESA
NORDEX
SUZLON
NORDEX
VESTAS
NORDEX
NORDEX
VESTAS
GAMESA
VESTAS
VESTAS
NORDEX
SIEMENS
GE
GE
VESTAS
NORDEX
NORDEX
VESTAS
NORDEX
GE
ENERCON
NORDEX
ENERCON
ENERCON
NORDEX
VESTAS
ENERCON
ACCIONA
ENERCON
NORDEX
SIEMENS
ENERCON
NORDEX
SIEMENS
GE
NORDEX
ENERCON
NORDEX
VESTAS
NORDEX
ENERCON
GE
GE
GE
VESTAS
NORDEX
VESTAS
VESTAS
ENERCON
VESTAS
VESTAS
ENERCON
TÜRBİN MODELİ
TÜRBİN GÜCÜ
TURBINE MODEL
TURBINE POWER
E-70
G97
N117
S 88
N90
V100-2.0
N117
N100
V44-600
G90
V90-1.8
V90-3.0
N117
SWT-2.3-108
GE2.75-103
GE1.5se
V90-3.0 / V112-3.3
N90
N90
V90-3.0
N90
GE3.2-103
E-40
N100
E-48/E-44
E-82/E-48
N100
V90-3.0
E-82
AW125/3000
E-40
N117
SWT-3.0-101
E-48/E-44
N117
SWT-2.3-108
GE2.5-100
N100/N117
E-70
N90
V112-3.3
N90
E-82
GE2.5-100
GE2.75-103
GE2.5-100/GE2.75-100
V112-3.3
N100
V112-3.3
V112-3.3
38xE-48 /2xE-82
V100-2.0 / V110-2.0
V80-2.0
E-82
2 MW
2 MW
2,4 MW
2,1 MW
2,5 MW
2 MW
2,4 MW
2,5 MW
0,6 MW
2 MW
1,8 MW
3 MW
2,4 MW
2,3 MW
2,75 MW
1,5 MW
3 MW/3,3 MW
2,5 MW
2,5 MW
3 MW
2,5 MW
3,2 MW
0,6 MW
2,5 MW
0,8MW/0,9MW
2MW/0,8MW
2,5 MW
3 MW
2 MW
3 MW
0,5 MW
3 MW
3 MW
0,8MW/0,9MW
2,4 MW
2,3 MW
2,5 MW
2,5 MW/2,4 MW
2 MW
2,5 MW
3,3 MW
2,5 MW
2MW/3MW
2,5 MW
2,75 MW
2,5 MW / 2,75 MW
3,3 MW
2,5 MW
3,3 MW
3,3 MW
0,8MW/2MW
2 MW
2 MW
2MW/3MW
İŞLETMEYE GİRİŞ TARİHİ
COMMISSIONING OF OPERATION
2015
2015
2015
2009
2000
2012
2014
2008
1998
2014
2011
2009
2015
2014
2012
2006
2009/2010/2014
2012
2008
2009/2010/2012
2007
2015
2000
2012
2007
2009
2013/2014
2008
2010
2015
1998
2015
2011
2008
2015
2013
2009/2010/2012/2013
2013/2015
2015
2008
2015
2014/2015
2013/2014
2009/2010
2014
2012/2014
2015
2014
2015
2014
2007/2014
2014/2015
2013/2014
2013
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İŞLETMEDEKİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ
WIND POWER PLANTS UNDER OPERATION
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
FİRMA ADI
PROJE ADI
COMPANY NAME
PROJECT NAME
Garet En. Ür. Tic. A.Ş.
Karadağ RES
Aysu En. San. Tic. A.S.
Karadere RES
Deniz El. Ür. Ltd. Şti.
Karakurt RES
Briza El. Ür. A.Ş.
Kavaklı RES
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Keltepe RES
Lodos El. Ür. A.Ş.
Kemerburgaz RES
Alenka Enerji Ür. Yat. Ltd. Şti.
Kıyıköy RES
Beşiktepe Enerji Ür. Tic. A.Ş.
Kıyıköy RES
Kores Kocadağ Rüz. En. Sant. Ür. A.Ş.
KORES
Ayen En. A.Ş.
Korkmaz RES
Eskoda Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Koru RES
Doğal En. El. Ür. A.Ş.
Kozbeyli RES
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Kuyucak RES
Kıroba El. Ür. A.Ş.
Madranbaba RES
Enerjisa En. Ür. A.Ş.
Mahmudiye RES
Mare Manastır Rüz. En. San. Tic. A.Ş. Mare Manastır RES
Mazı-3 Rüz. En. Sant. El. Ür. A.Ş.
Mazı-3 RES
Akdeniz El. Ür. A.Ş.
Mersin Mut RES
Can Enerji Ent. El. Ür. A.Ş.
Metristepe RES
Ayen En. A.Ş.
Mordoğan RES
Güney Rüzgarı El. Ür. Tic. Aş.
Mut RES
Serin En. El. Ür. A.Ş.
Ortamandira RES
Tayf Enerji Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Ödemiş RES
R.K. RES El. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.
Paşalimanı RES
Pitane Elektrik Ür. Ltd. Şti.
Pitane RES
Poyraz En. El. Ür. A.S.
Poyraz RES
Ufuk En. El. Ür. A.Ş.
Poyrazgölü RES
Öres El. Ür. A.Ş.
Salman RES
Doğal En. El. Ür. A.Ş.
Samurlu RES
Saray Dök. Mad. Ak. San. Tur. A.Ş.
Saray RES
Garet En. Ür. ve Tic. A.Ş.
SaRES
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Sarıkaya RES
Doğal En. El. Ür. A.Ş.
Sayalar RES
Deniz El. Ür. Ltd. Şti.
Sebenoba RES
Eolos Rüz. En. Ür. A.Ş.
Senkoy RES
Doruk En. Ür. San. Tic. A.Ş.
Seyitali RES
Silivri Enerji Ür. A.Ş.
Silivri RES
Sincik Rüz. El. Ür. A.Ş.
Sincik RES
Soma En. El. Ür. A.Ş.
Soma RES
Bilgin Rüz. Sant. En. Ür. A.Ş.
Soma RES
ABK En. Ür. San. Tic. A.Ş.
Söke RES
Bereket Enerji
Söke RES
Sunjüt Suni Jüt San. Tic. A.Ş.
Sunjüt RES
Alentek En. A.Ş.
Susurluk RES
STEAG Rüzgar Süloğlu En. Ür. Tic. A.S.
Süloğlu RES
Çanres El. Ür. A.S.
Şadıllı RES
Galata Wind En. Ltd. Şti.
ŞahRES
Baki El. Ür. Ltd. Şti.
Şamlı RES
Yeni Belen Enerji
Şenbük RES
Bakras Enerji El. Ür. Tic. A.Ş.
Şenbük RES
Teperes El. Ür. A.Ş.
TepeRES
Pem En. A.Ş.
Tokat RES
Sabaş El. Ür. A.Ş.
Turguttepe RES
Elfa Elektrik Üretim A.Ş.
Umurlar RES
Arnaz RES Rüzgar En. El. Ür.
Uşak RES
SE Santral Elektrik Ür. San. Tic. A.Ş.
Yahyalı RES
Innores El. Ür. A.Ş.
Yuntdağ RES
Zeytineli RES El. Ür. A.Ş.
Zeytineli RES
Ziyaret RES El. Ür. San.Tic. A.Ş
Ziyaret RES
TOPLAM
KURULU GÜÇ (MW)
INSTALLED
CAPACITY (MW)
10,00
16,00
12,00
52,80
23,00
24,00
28,00
45,00
25,00
25,20
52,80
32,20
40,90
20,00
29,90
42,40
30,00
42,00
40,00
31,50
52,80
11,20
21,00
0,80
4,80
63,00
34,50
27,50
34,50
4,60
24,75
30,00
57,20
63,70
36,00
36,80
45,00
27,50
264,10
90,00
30,00
49,50
1,20
60,00
66,00
38,50
105,00
113,40
27,70
38,10
0,85
40,00
24,00
10,00
54,00
52,80
60,00
50,00
76,00
4.718,30
İL
CITY
İzmir
Kırklareli
Manisa
Balıkesir
Balıkesir
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
İzmir
İzmir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Aydın
Çanakkale
İzmir
İzmir
Mersin
Bilecik
İzmir
Mersin
Balıkesir
Aydın
Balıkesir
İzmir
Balıkesir
Balıkesir
İzmir
İzmir
Tekirdağ
Çanakkale
Tekirdağ
Manisa
Hatay
Hatay
İzmir
İstanbul
Adıyaman
Manisa
Manisa
Aydın
Aydın
İstanbul
Balıkesir
Kırklareli
Çanakkale
Balıkesir
Balıkesir
Hatay
Hatay
İstanbul
Tokat
Aydın
Balıkesir
Uşak
Kayseri
İzmir
İzmir
Hatay
TÜRBİN ÜRETİCİSİ
TURBINE MANUFACTURERS
GE
GE
VESTAS
VESTAS
ENERCON
ENERCON
GAMESA
NORDEX
NORDEX
SUZLON
VESTAS
ENERCON
ENERCON
GAMESA
SIEMENS
ENERCON
NORDEX
VESTAS
NORDEX
SUZLON
VESTAS
GE
NORDEX
ENERCON
NORDEX
ENERCON
ENERCON
GE
ENERCON
ENERCON
GE
ENERCON
ENERCON
VESTAS
ALSTOM
ENERCON
NORDEX
NORDEX
ENERCON
NORDEX
GAMESA
VESTAS
ENERCON
NORDEX
VESTAS
GE
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
VESTAS
NORDEX
VESTAS
VESTAS
SINOVEL
NORDEX
NORDEX
NORDEX
GE
TÜRBİN MODELİ
TÜRBİN GÜCÜ
TURBINE MODEL
TURBINE POWER
GE2.5-100
GE1.6-100
V90-2.0
V112-3.3
E-44/E-70
E-82
G90/G97
N117
N90/N100
S 88
V112-3.3
E-70
E-44 / E-70 / E-82
G90
SWT-2.3-101
E-48/E-44
N90
V90-3.0
N100
S 88
V112-3.3
GE1.6-100
N117
E-53
N117
E-82
E-70 / E-82
GE2.75-100
E-70
E-82
GE2.75-100
E-82/E-70/E-48
E-82/E-70/E-44
V80-2.0 / V112-3.0
ECO100 / ECO110
E-70
N100
N100
E-70/E-44
N90
G90
V112-3.3
E-40
N100/N90
V126-3.3
GE2.75-100
V90-3.0
V90-3.0 / V90-1.8
V112-3.0
V90-3.0/V112-3.3
V52-850
N100
V90-2.0
V100-2.0
SL1500/90
N117
N90/N100
N100/N90
GE2.5-100/GE2.75-100
İŞLETMEYE GİRİŞ TARİHİ
COMMISSIONING OF OPERATION
2,5 MW
1,6 MW
2 MW
3,3 MW
0,9 MW/2MW
2 MW
2 MW
3 MW
2,5 MW
2,5 MW
3,3 MW
2 MW
0,9MW / 2MW
2 MW
2,3 MW
0,8MW/0,9MW
2,5 MW
3 MW
2,5 MW
2,1 MW
3,3 MW
1,6 MW
3 MW
0,8 MW
2,4 MW
2 MW
2 MW
2,75 MW
2 MW
2 MW
2,75 MW
2MW/0,8MW
2MW/0,9MW
2 MW / 3 MW
3 MW
2 MW
2,5 MW
2,5 MW
2MW/0,9MW
2,5 MW
2 MW
3,3 MW
0,6 MW
2,5 MW
3,3 MW
2,75 MW
3 MW
3 MW / 1,8 MW
3 MW
3 MW/3,3 MW
0,85 MW
2,5 MW
2 MW
2 MW
1,5 MW
2,4 MW
2,5 MW
2,5 MW
2,5 MW/2,75 MW
2012
2014
2007
2014
2009/2014
2008
2014
2015
2012/2015
2014
2015
2012/2013
2010 / 2015
2013
2010
2006/2007
2011
2010/2013
2011
2014
2015
2015
2015
2013
2014
2012/2013
2015
2014
2012/2013
2012
2010/2011
2009
2008/2013
2008/2015
2012/2013
2011/2015
2014
2013
2011/2012/2014/2015
2007
2010
2015
2006
2012
2015
2014
2011/2013
2008/2010
2013
2010/2014
2006
2010/2011
2010
2014
2013
2015
2011/2014
2013
2010/2011/2013/2014
Ocak, January 2016 7
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
İşletmedeki RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı
Investors According to Operational WPPs
2.1
115
103,5
DOST ENERJİ
BEREKET ENERJİ
144
ALTO HOLDİNG
135
147
DOĞAN ENERJİ
ZORLU ENERJİ
160,2
AYEN ENERJİ
211,9
ENERJİSA
199
235
EKSİM
100
241,45
268,5
311,5
BİLGİN ENERJİ
200
318,5
300
BORUSAN EnBW
400
368,45
MW
500
551,4
600
GÜRİŞ
FİNA ENERJİ
AKSA
DEMİRER ENERJİ
POLAT ENERJİ
0
Yatırımcılar(Investors)
Ortaklıklar için hisse oranları yüzde 50 olarak kabul edilmiş olup, kurulu güç bu oranda firmalara ayrılmıştır.
Installed capacity is distributed by the share ratio which is accepted as %50 for partner.
Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN
8
www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
1 POLAT ENERJİ
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Soma En. El. Ür. A.Ş.
Al-Yel El. Ür. A.Ş.
Poyraz En. El. Ür. A.S. (%50 Hisse)
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Doruk En. Ür. San. Tic. A.Ş. (%50 Hisse)
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
2 DEMİRER ENERJİ
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Mare Manastır Rüz. En. San. Tic. A.Ş.
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Poyraz En. El. Ür. A.S. (%50 Hisse)
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Dares Datca Rüz. En. Sant. San. Tic. A.Ş.
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Doruk En. Ür. San. Tic. A.Ş. (%50 Hisse)
Anemon En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Ufuk En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Alize En. El. Ür. A.Ş.
Bores Bozcaada Rüz. En. San.Tic. A.Ş.
Doğal En. El. Ür. A.Ş. (%50 Hisse)
Alize En. El. Ür. A.Ş.
3 BORUSAN EnBW
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Bandırma Enerji El. Ür. Tic. A.Ş.
Eskoda Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Eskoda Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Güney Rüzgarı El. Ür. Tic. Aş.
Borusan EnBW
FuatRES Elektrik Üretim A.Ş.
4
BİLGİN ENERJİ
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Bergama RES En. Ür. A.Ş.
Bilgin Rüz. Sant. En. Ür. A.Ş.
Zeytineli RES El. Ür. A.Ş.
Yapısan El. Ür. A.Ş.
Mazı-3 Rüz. En. Sant. El. Ür. A.Ş.
Yapısan El. Ür. A.Ş.
5 AKSA
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Baki El. Ür. Ltd. Şti.
Deniz El. Ür. Ltd. Şti.
Kapıdağ Rüz. En. Sant. El. Ür. San. Tic. A.Ş.
Alenka Enerji Ür. Yat. Ltd. Şti.
Aksa Enerji Ür. A.Ş.
Deniz El. Ür. Ltd. Şti.
Ayres Ayvacık El. Ür. Sant. Ltd. Şti.
İlk Beş Firma / First Five Company
PROJE ADI / PROJECT NAME
Soma RES
Geycek RES
Poyraz RES
Sayalar RES
Seyitali RES
Samurlu RES
Kozbeyli RES
Burgaz RES
TOPLAM
PROJE ADI / PROJECT NAME
Mare Manastır RES
Kuyucak RES
Poyraz RES
Sarıkaya RES
Dares Datça RES
Sayalar RES
Keltepe RES
Çamseki RES
Seyitali RES
İntepe RES
Poyrazgölü RES
Samurlu RES
Kozbeyli RES
Çataltepe RES
Bozcaada RES
Burgaz RES
Çeşme RES
TOPLAM
PROJE ADI / PROJECT NAME
Bandırma RES
Harmanlık RES
Koru RES
Mut RES
Balabanlı RES
Fuat RES
TOPLAM
PROJE ADI / PROJECT NAME
Bergama RES
Soma RES
Zeytineli RES
Bandırma RES
Mazı-3 RES
Bandırma RES Ext.
TOPLAM
PROJE ADI / PROJECT NAME
Şamlı RES
Sebenoba RES
Kapıdağ RES
Kıyıköy RES
Atik Belen RES
Karakurt RES
AyRES
TOPLAM
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
264,10
168,00
31,50
28,60
18,40
17,25
16,10
7,45
551,40
Manisa
Kırşehir
Balıkesir
Manisa
İzmir
İzmir
İzmir
Çanakkale
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
42,40
40,90
31,50
30,00
29,60
28,60
23,00
20,80
18,40
17,50
17,25
17,25
16,10
16,00
10,20
7,45
1,50
368,45
İL /CITY
İzmir
Manisa
Balıkesir
Tekirdağ
Muğla
Manisa
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Çanakkale
Balıkesir
İzmir
İzmir
Balıkesir
Çanakkale
Çanakkale
İzmir
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
89,70
52,80
52,80
52,80
50,60
19,80
318,50
İL /CITY
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Mersin
Tekirdağ
İzmir
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
90,00
90,00
50,00
30,00
30,00
21,50
311,50
İL /CITY
İzmir
Manisa
İzmir
Balıkesir
İzmir
Balıkesir
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
113,40
63,70
28,00
28,00
18,00
12,00
5,40
268,50
İL /CITY
İL /CITY
Balıkesir
Hatay
Balıkesir
Kırklareli
Hatay
Manisa
Çanakkale
Ocak, January 2016 9
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Fotoğraf: Serkan DALDAL
10 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İşletmede Olan Rüzgar Enerji Santrallerinin
Kurulu Güç Bakımından Yatırımcılara Göre Yüzdesel Dağılımı
Investors according to Installed Capacity for
Operational Wind Power Plants (%)
DİĞER
25,60%
POL
AT
11,6 ENER
9 % Jİ
%
2,19
İ
J
R
ENE
%
EKET NERJİ 2,44
R
E
B
E
T
6%
DOS
NERJİ 2,8
E
U
L
R
O
Z
ALTO HOLDING 3,05 %
DEMİRER ENERJİ
7,81 %
DOĞAN ENE
RJİ 3,12 %
AYEN
ENERJ
İ 3,40
%
GÜ
4,2 RİŞ
2%
FİNA ENERJİ
5,12%
İM
EKS 8%
4,9
Jİ
ER
N
E
İN 60%
G
,
L
Bİ 6
AK
SA
5,6
9%
N EnBW
BORUSA5 %
6,7
EN
E
4,4 RJİ
9% SA
DİĞER %
ECE-TUR
ZAF GRUP
GAMA ENERJİ
SANKO
ERDEM HOLDING
STEAG
ICDAS
EDİNCİK ENERJİ
ERCİYAS ÇELİK BORU A.Ş.
SANCAK ENERJİ
TEFİROM
BOYDAK HOLDING
ADALI HOLDİNG
1,65
1,50
1,49
1,48
1,46
1,40
1,29
1,20
1,12
1,12
1,10
1,01
0,95
BEST A.Ş.
CAN ENERJİ
ABK ENERJİ
TEKTUG ELEKTRİK
AS MAKİNSAN
KALE ENERJİ
SABAŞ
KIROBA El. Ür. A.Ş.
ABK ÇEŞME ENERJİ
ADO ENERJİ
ORTADOĞU ENERJİ
AKENERJİ
ENER HOLDING
0,95
0,85
0,64
0,58
0,53
0,51
0,51
0,42
0,38
0,37
0,37
0,32
0,32
AKİŞ
KARDEMİR
ELFA ELEKTRİK
FC ENERJI-GESTAMP
AKÇA ENERJİ
ANTİK ENERJİ
MELTEM ENERJİ
ARES
BIÇAKÇILAR ELEKTRİK
ESİT ENERJİ
SARAY Dök. Mad. Ak. San. Tur. A.Ş.
SUNJÜT Suni Jüt San. Tic. A.Ş.
ERTÜRK
TELKO ENERJİ
0,28
0,26
0,21
0,21
0,20
0,20
0,19
0,15
0,10
0,10
0,10
0,03
0,02
0,02
Ocak, January 2016 11
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
2.2
İşletmedeki RES’lerin Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According to Operational WPPs
GE
14,43%
ENERCON
23,72 %
SIEMENS 4,97 %
GAMESA 2,25 %
SUZLON 1,87 %
ACCIONA 1,21 %
NORDEX
24,02 %
SINOVEL 1,14 %
ALSTOM 0,76 %
VESTAS
25,64 %
1.400
1.200
1.209,65
1.000
1.133,2
1.119
MW
800
600
680,75
600
400
200
234,5
0
VESTAS
NORDEX
ENERCON
GE
SIEMENS
106
88,2
57
54
GAMESA
SUZLON
ACCIONA
SINOVEL
TÜRBİN MARKASI / TURBİNE MANUFACTURERS
12 www.tureb.com.tr
36
ALSTOM
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
2.3
İşletmedeki RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to Operational WPPs
AKDENİZ
15,20 %
MARMARA
36,95 %
İÇ ANADOLU
7,86 %
KARADENİZ
1,70%
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
0,58%
EGE
37,72 %
2.000
1.800
1.600
1.779,55
1.743,25
MW
1.400
1.200
1.000
800
717,2
600
400
370,8
200
0
80
EGE
MARMARA
AKDENİZ
İÇANADOLU
KARADENİZ
27,5
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGELER / REGIONS
Ocak, January 2016 13
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
2.4
İşletmedeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to operational WPPs
Manisa
12,17 %
Hatay
7,71 %
Çanakkale
6,24 %
ÇANAKKALE 6,21%
Aydın
3,93 %
AYDIN 3,93 %
İzmir
17,08 %
Osmaniye
3,92 %
MANİSA
12,19 %
HATAY
7,73%
OSMANİYE 3,92 %
İZMİR
17,11 %
İSTANBUL 3,78 %
KIRŞEHİR 3,56 %
MERSİN 3,05 %
TEKİRDAĞ 2,76 %
BALIKESİR
19,58 %
DİĞER
8,50 %
İstanbul
3,80 %
Kırşehir
3,56 %
Mersin
3,04 %
Tekirdağ
2,82 %
Afyon
AFYON 2,722,71
%%
Kayseri
%
KAYSERİ2,64
2,65
%
DİĞER %
Sivas
Uşak
Bursa
Tokat
Balıkesir
Amasya
19,55 %
1,65
1,14
1,12
0,85
0,85
Bilecik
Muğla
Adıyaman
Kahramanmaraş
Edirne
0,85
0,63
0,58
0,51
0,32
Kırıkkale
2,33 %
KIRIKKALE 2,33 %
Diğer
8,50 %
Fotoğraf: Mustafa Demirbaş
14 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İşletmedeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to operational WPPs
1000
923,65
900
807,2
800
700
574,95
500
364,5
400
168
143,7 130,20
128,2 124,8
100
110
78
54
52,8
40
40
40
29,6
27,5
24
İLLER / CITIES
BİLECİK
AMASYA
TOKAT
BURSA
UŞAK
SİVAS
KIRKLARELİ
KAYSERİ
AFYON
TEKİRDAĞ
MERSİN
KIRŞEHİR
İSTANBUL
OSMANİYE
AYDIN
ÇANAKKALE
HATAY
MANİSA
İZMİR
0
15
EDİRNE
178,55
KAHRAMANMARAŞ
185
ADIYAMAN
185,6
200
MUĞLA
293,05
300
BALIKESİR
MW
600
Fotoğraf: Hadi Arslan
Ocak, January 2016 15
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Fotoğraf: İbrahim Duman
16 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
BÖLÜM
3
FİRMA ADI
COMPANY NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Airres Elk. Ür. San. ve Tic. A.Ş
Ayen En. A.Ş. Akbük II
Akhisar Enerji Ür. A.Ş.
ADO Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş.
Egenda Ege Enerji Ür. A.Ş.
Gökova El. Ür. Tic. Ltd. Şti.
Şehzade Enerji Ür. Tic. San.i Ltd. Şti.
Aksa Enerji Ür. A.Ş.
Kazanım En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
As Makinsan En. El. Ür. San.Tic. A.Ş.
Verim En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Kinesis Enerji A.Ş
Bergama RES Enerji Ür. A.Ş.
Çekim En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Kardemir Haddecilik San.Tic. Ltd. Şti.
ABK Enerji. Ür. San. Tic. A.Ş.
Süper Elektrik Üretim A.Ş.
Datça Rüzgar Enerjisi El. Ür. A.Ş.
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş.
Çalık Rüzgar Enerjisi El. Ür. Ltd.
Olgu En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Edincik Enerji Üretim A.Ş.
Hanay Elektrik Uretim A.S.
BOREAS Enerji
Derne En. Ür. Tic. A.Ş.
FuatRES Elektrik Üretim A.Ş.
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.
Hacim En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Türkay Alternatif En. El. Ür. A.Ş.
Tamyeli Enerji Üretim A.Ş.
Derne En. Ür. Tic. A.Ş.
Egener El. Ur. ve Mak. San. Tic. A.S.
Yalova Rüzgar En. El.
MURSAL Enerji Ür. San. Tic. A.Ş.
Okman Enerji Elektrik Ür. Yat. A.Ş.
Esinti En. Ür. Tic. A.Ş.
ADO Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş.
Are Elektrik Üretim Tic. San. A.Ş.
Babadağ Elektrik Ür. San. Tic. A.Ş.
Yapısan El. Ür. A.Ş.
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.
Ayres Elektrik Üretim. A.Ş.
Pamukova Rüz. En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
NM Enerji Ür. Tic. A.Ş
Garet En. Ür. ve Tic. A.Ş.
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş. Saritepe
Çalık Rüzgar Enerjisi El. Ür. Ltd.
Üçgen Seferihisar Rüzgar En. El. Ür. A.Ş.
Bilgin Rüzgar Santrali Enerji Ür. A.Ş.
Düzhan En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Kavram En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.Uluborlu
Hassas Teknik Enerji El. Ür. San. Tic. A.Ş.
Egenda Ege Enerji Ür. A.Ş.
Bak Enerji Üretimi A.Ş.
Arova RES Elektrik Ür.
Yaylaköy Res Elektrik Ür. A.Ş.
Yeni Enerji Yat. Üretim Tic. A.Ş.
Yuva En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Derne En. Ür. Tic. A.Ş.
Rea Elektrik Üretim Tic. San. Ltd.Şti.
İnşa Halindeki Rüzgar Enerji Santralleri
Wind Power Plants Under Construction
İNŞA HALİNDEKİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ
WIND POWER PLANTS UNDER CONSTRUCTION
GÜÇ (MW)
TÜRBİN MARKASI
İL
PROJE ADI
TURBINE MANUFACTURERS
CAPACITY(MW)
CITY
PROJECT NAME
AirRES 4
RES
Akres Ext.
Akyurt RES
Alaçatı RES
Alapınar RES
Amasya RES
Atik Belen RES
Bafa RES
Bandırma-3 RES Ext.
Barbaros RES
Bereketli RES
Bergama Ext.
Bozüyük RES
Bozyaka RES Ext.
Çatalbük RES
Çataltepe RES
Datça RES
Demirciler RES
Demircili RES
Dinar 4 RES
Edincik RES Ext. II
Elmalı RES
Enez RES Ext.
Fatma RES
Fuat RES
Germiyan RES
Geyve RES
Gündoğdu RES
İncesu RES Ext
Kanije RES
Karabel RES
Karacabey RES
Karacayır RES
Karadağ RES
Kınık RES
Konakpınarı RES
Kurtkayası RES
Marmara RES
Mazı-3 RES Ext.
Mordoğan RES
OvaRES
Pamukova RES
Petkim RES
Poyraz RES
SaRES
RES
Sarpıncık RES
Seferihisar RES
Soma RES Ext.
Tire RES
RES
Urla RES
Urla RES
Yahyalı RES
Yalova RES
Yaylaköy RES
Yenihisar RES
Yuvacık RES
Zeliha RES
Zincirli RES
TOPLAM
60,80
21,00
10,00
14,70
16,00
0,80
46,20
12,50
35,00
16,80
12,80
32,00
30,00
90,00
4,80
25,20
12,00
12,50
23,30
40,00
85,00
21,00
30,00
6,60
80,00
13,20
10,80
50,00
9,60
16,00
64,00
3,00
30,00
12,60
18,00
54,40
14,70
45,60
10,00
27,00
13,80
18,00
20,00
51,00
32,00
2,75
57,00
32,50
21,00
30,00
50,00
61,20
18,00
13,00
82,50
54,00
15,00
21,60
120,00
25,60
12,00
1.868,85
Kırklareli
Muğla
Manisa
Tokat
İzmir
Muğla
Amasya
Hatay
Aydın
Balıkesir
Tekirdağ
Tokat
izmir
Bilecik
İzmir
Aydın
İstanbul
Muğla
Osmaniye
İzmir
Afyon
Balıkesir
Mersin
Edirne
Muğla
İzmir
İzmir
Sakarya
Bursa
Afyon
Edirne
İzmir
Bursa
Sivas
İzmir
İzmir
Sivas
Kayseri
Balıkesir
İzmir
İzmir
Aydın
Sakarya
İzmir
Balıkesir
Çanakkale
Osmaniye
İzmir
İzmir
Manisa
İzmir
Isparta
İzmir
İzmir
Kayseri
Yalova
İzmir
Aydın
Kocaeli
Kırklareli
Kayseri
SIEMENS
SUZLON
NORDEX
GAMESA
ENERCON
ENERCON
VESTAS
GAMESA
ENERCON
NORDEX
GE
SIEMENS
NORDEX
ENERCON
NORDEX
GAMESA
NORDEX
GAMESA
GE
NORDEX
GE
NORDEX
VESTAS
NORDEX
SIEMENS
VESTAS
ENERCON
ENERCON
NORDEX
VESTAS
SIEMENS
SENVİON
NORDEX
GAMESA
NORDEX
SIEMENS
GAMESA
NORDEX
ENERCON
NORDEX
ENERCON
GAMESA
ENERCON
ALSTOM
SIEMENS
GE
GE
NORDEX
NORDEX
NORDEX
ENERCON
GE
NORDEX
ENERCON
VESTAS
SINOVEL
ENERCON
NORDEX
ENERCON
SIEMENS
NORDEX
TÜRBİN MODELİ
TURBINE MODEL
TÜRBİN GÜCÜ
TURBINE POWER
SWT-3.2-113
S95
N100
G114
3,2 MW
2,5 MW
2,5 MW
2.1 MW
V126-3.3
G114
3,3 MW
2.5 MW
N117
GE3.2-103
SWT-3.2-113
N117
2,4 MW
3,2 MW
3,2 MW
3 MW
N117
G114
N117
G114
GE1.7-2.85-103
N90/N100
GE2.75-120
N117
V100-2.0
N100
SWT-3.2-113
V112-3.3
2,4 MW
2.1 MW
2,4 MW
2.5 MW
1,7MW/2,85MW
2,5 MW
2,75 MW
3 MW
2,0 MW
3,3 M
3,2 MW
3,3 MW
N117
V100-2.0
SWT-3.2-113
3.4M104
N100
G114
N117
SWT-3.2-108
G114
N117
2,4 MW
2,0 MW
3,2 MW
3,4 MW
2,5 M
2.1 MW
3 MW
3,2 MW
2.1 MW
2,4 MW
N117
3 MW
G97
2 MW
ECO110
SWT-3.2-108
GE2.75-103
GE2.85-103
N90/N100
N117
N117
3 MW
3,2 MW
2,75 MW
2,85 MW
2,5 MW
3 MW
3 MW
GE1.7-103
N117
1.7 MW
3 MW
V126-3.3
SL1500/90 SL1500/82
3,3 MW
1,5 MW
N117
2,4 MW
SWT-3.2-113
N117
3,2 MW
2,4 MW
Enercon firması şirket politikası gereği inşa halinde bulunan santral bilgilerini paylaşmamaktadır. Enercon santrallerine ait bilgiler kamu kurumlarından elde edilmiştir.
Enercon isn’t share WPP’s informations that under construction according to company principles. The datas are related to the Enercon given by public institutions.
Ocak, January 2016 17
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
3.1
İnşa Halindeki RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı
Investors According to WPPs Under Construction
BİLGİN ENERJİ 4,66%
GESTAMP 4,41%
GÜRİŞ
13,62 %
TÜRKERLER
18,34 %
ZORLU ENERJİ 4,30%
ÇALIK ENERJİ 3,88%
DİĞER
27,95 %
FİNA ENERJİ 3,27%
ACARSOY ENERJİ 3,25%
ARE ELEKTRİK
ENERJİ 2,44%
BEREKET ENERJİ
2,89 %
EGENDA
EGE ENERJİ 2,87%
ALTERNATİF
ENERJİ 2,47%
ESİNTİ ENERJİ A.Ş. 2,91%
PETKİM ENERJİ
2,73%
DİĞER %
KAZANIM ENERJİ
KİNESİS ENERJİ
MÖN İNŞAAT
PEKER
YALOVA RÜZGAR
ADO Enerji
ABK Enerji
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
KARDEMİR
18 www.tureb.com.tr
1,87
1,71
1,71
1,61
1,61
1,57
1,35
1,34
1,22
YENI ENERJI
AYEN Enerji
EDİNCİK ENERJİ
ÜÇGEN ENERJİ
OKMAN ENERJİ
SANCAK ENERJI
BURSA TEMİZ ENERJİ
AKİŞ
YAYLAKÖY RES ELEKTRİK
1,16
1,12
1,12
1,12
0,96
0,96
0,90
0,86
0,80
BORUSAN EnBW
GAMA ENERJİ
MURSAL Enerji
REA ELEKTRİK
SÜPER ELEKTRİK
KARESİ Enerji
TÜRKAY ENERJİ
BOREAS Enerji
EGENER ELEKTRİK
BARA ENERJİ
0,71
0,68
0,67
0,64
0,64
0,54
0,51
0,35
0,16
0,04
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İnşa Halindeki RES’lerin Yatırımcılara Göre Dağılımı
Investors According to WPPs Under Construction
342,8
400
350
254,6
300
250
MW
200
50
0
T
Ş
LER GÜRİ
ER
K
ÜR
GİN
BİL
Jİ
ER
EN
Jİ
Jİ
Jİ
Jİ
Jİ
MP
RJİ
RJİ
ER
ER
ER
ER
ER
STA
NE
NE
EN
EN
EN
EN
EN
E
E
İ
GE
K
Y
A
U
I
T
E
T
L
N
RL
SO
KE
FİN
EG
ÇA
ESİ
ZO
AR
RE
DA
AC
BE
EN
G
E
KİM
PET
ALT
ER
TİF
NA
Jİ
45,6
46,2
51
53,6
54
54,4
60,8
61,2
72,5
100
80,3
87
82,5
150
ER
EN
RİK
KT
LE
EE
AR
1 TÜRKERLER
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Yuva En. Yat. Ür. Ve Tic. A.Ş.
Çekim En. Yat. Ür. Ve Tic. A.Ş.
Hacim En. Yat. Ür. Ve Tic. A.Ş.
Düzhan En. Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Pamukova Rüz. En. Yat. Ür. Ve Tic. A.Ş.
Verim En. Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
2
PROJE ADI / PROJECT NAME
Yuvacık RES
Bozüyük RES
Geyve RES
Tire RES
Pamukova RES
Barbaros RES
TOPLAM
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
120,00
90,00
50,00
50,00
20,00
12,80
342,80
İL /CITY
Kocaeli
Bilecik
Sakarya
İzmir
Sakarya
Tekirdağ
GÜRİŞ
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Olgu En. Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Derne En. Ür. Tic. A.Ş.
Derne En. Ür. Tic. A.Ş.
Derne En. Ür. Tic. A.Ş.
3 BİLGİN ENERJİ
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Bergama RES Enerji Üretim A.Ş.
Bilgin Rüzgar Santrali En. Ür. A.Ş.
Yapısan El. Ür. A.Ş.
PROJE ADI / PROJECT NAME
Dinar 4 RES
Fatma RES
Kanije RES
Zeliha RES
TOPLAM
PROJE ADI / PROJECT NAME
Bergama RES Ext.
Soma RES Ext.
Mazı-3 RES Ext.
TOPLAM
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
85,00
80,00
64,00
25,60
254,60
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
30,00
30,00
27,00
87,00
İL /CITY
Afyon
Muğla
Edirne
Kırklareli
İL /CITY
İzmir
Manisa
İzmir
4 GESTAMP
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Bak Enerji Üretimi A.Ş.
PROJE ADI / PROJECT NAME
Yahyalı RES
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
82,50
İL /CITY
Kayseri
5 ZORLU ENERJİ
FİRMA ADI /COMPANY NAME
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş.
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş.
İlk Beş Firma /First Five Company
PROJE ADI / PROJECT NAME
Saritepe RES
Demirciler RES
TOPLAM
KURULU GÜÇ (MW) /INSTALLED CAPACITY
57,00
23,30
80,30
İL /CITY
Osmaniye
Osmaniye
Ocak, January 2016 19
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
3.2
İnşa Halinde Olan RES’lerin
Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According to WPPs Under Construction
GE
12,95 %
SIEMENS
18,66 %
NORDEX
21,75%
VESTAS
10,05 %
GAMESA
5,90 %
%
2,89
L
E
V
SINO
2,73 %
ALSTOM
SUZLON 1,12 %
SENVION
0,16 %
ENERCON
23,78 %
Resim: Engin Elçi
20 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İnşa Halinde Olan RES’lerin
Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According to WPPs Under Construction
500
450
400
444,4
406,5
350
348,8
MW
300
250
242,05
200
187,9
150
100
110,2
50
0
ENERCON
NORDEX
SIEMENS
GE
VESTAS
GAMESA
54
51
SINOVEL
ALSTOM
21
SUZLON
3
SENVION
TÜRBİN MARKASI / TURBİNE MANUFACTURERS
Resim : Ayşe Melike Bircan
Ocak, January 2016 21
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
3.3
İnşa Halindeki RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to WPPs Under Construction
AKDENİZ
9,85%
MARMARA
34,14%
LU
İÇ ANADO
8,96%
KARADENİZ 4,97%
EGE
42,09%
Fotoğraf: Eren Özkapıcı
22 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İnşa Halindeki RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to WPPs Under Construction
900
800
700
786,6
600
637,95
MW
500
400
300
200
184
100
167,4
92,9
0
EGE
MARMARA
AKDENİZ
İÇANADOLU
KARADENİZ
BÖLGELER / REGIONS
Fotoğraf: Ahmet Çetintaş
Ocak, January 2016 23
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
3.4
5,34%
AYDIN
%
,40
N5
YO
AF
MU
ĞLA
6,12
%
KOCAE
Lİ 6,42%
BİLEC
İK 4,8
2%
KIR
KL
AR
EL
İ4
,62
%
İnşa Halindeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to WPPs Under Construction
0%
4,3
E
%
İY
4,27
AN
R
İ
S
M
IKE
OS
BAL
3,78%
EDİRNE
SAKARYA 3,75%
KAYSERİ 7,50%
ISPARTA 3,27%
YALOV
A 2,89%
DİĞER
14,44%
İZMİR
23,09%
DİĞER %
Tokat
Amasya
Manisa
Bursa
Mersin
2,50
2,47
2,14
2,12
1,61
Sivas
Tekirdağ
Hatay
İstanbul
Çanakkale
1,46
0,68
0,67
0,64
0,15
Fotoğraf: İbrahim Duman
24 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İnşa Halindeki RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities According to WPPs Under Construction
500
450
431,5
400
350
250
200
90
86,4
80,3
79,8
70,6
70
61,2
50
54
46,7
46,2
40
39,6
30
27,3
12,8
12,5
12
İLLER / CITIES
MERSİN
BURSA
MANİSA
AMASYA
TOKAT
YALOVA
ISPARTA
SAKARYA
EDİRNE
BALIKESİR
OSMANİYE
KIRKLARELİ
BİLECİK
AYDIN
AFYON
MUĞLA
KOCAELİ
KAYSERİ
0
2,75
ÇANAKKALE
99,8
İSTANBUL
101
100
HATAY
114,3
TEKİRDAĞ
120
SİVAS
140,1
150
İZMİR
MW
300
Fotoğraf: Hiilmi Özyılmaz
Ocak, January 2016 25
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
BÖLÜM
4
Lisanslı Rüzgar Enerjisi Santralleri
Licensed Wind Power Plants
LİSANSLI RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ
LICENSED WIND POWER PLANTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
FİRMA ADI
PROJE ADI
GÜÇ(MW)
İL
COMPANY NAME
PROJECT NAME
CAPACITY (MW)
CITY
İzdem Enerji Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Ahsen Enerji Ür. Tic. ve San. A.Ş.
Hns Enerji Ür. Ltd.
Rüzgar Elektrik Ür. Ltd.
Akyelres Elektrik Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Eksel Elektrik Ür. San. ve Tic. Ltd.
Balıkesir Rüzgar En. El. Ür. Sant. Ltd.
Abh Elektrik Ür. Tar. Hay. İnş. Tic. A.Ş.
Ekşi Enerji Ür. Ltd.
Esyel Global Elektrik Ür. A.Ş.
Serbest Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Polatbay Enerji Ür. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Bağlar Elektrik Ür. A.Ş.
Vento Elektrik Ür. A.Ş.
Bergres Elektrik Ür. A.Ş.
Pakmem Elektrik Ür. San. Tic. A.Ş.
Bali Rüzgar Elektrik Ür. San. Tic. A.Ş.
Esin Rüzgar Enerji Ür. San. Tic. A.Ş.
Grc Yenilenebilir En. Ür. San. Tic. Ltd.
Gündoğdu Rüzgar Enerji Ür. San. Tic.A.Ş.
Korda Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Ydabay Elektrik Ür. Ltd.
Ertan Enerji Elektrik Ür. A.Ş.
Marmarares Elektrik Ür. A.Ş.
Evrencik Rüzgar En. El. Ür. Ltd.
Orsa Enerji Elektrik Ür. A.Ş.
Bahar Enerji Elektrik Ür. San. ve Tic. Ltd.
Arı En Elektrik Ür. A.Ş.
Gazires Elektrik Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Öz-Yel Elektrik Ür. Ltd.
Rüzgar Elektrik Ür. A.Ş.
Alize Enerji Elektrik Ür. A.Ş.
Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye San. A.Ş.
İletken Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Başak Klima Rüzgar En. El. Ür. Sant. Ser. Ltd.
Yıldız Enerji Elektrik Ür. A.Ş.
Karhes Karadeniz Hidro El. Ür. A.Ş.
Meriç Rüzgar Enerjisi Elektrik Ür. A.Ş.
Kovancı Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Ekim Elektrik Müh. Müş. İnş. Tur. Tic. Ltd.
Alanoba Elektrik Ür. A.Ş.
Kırca Enerji Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Afyon-2 RES
Akdağ RES
Akkuş RES
Akyar RES
Akyel-1 RES
Alares RES
Alibey Adası RES
Alibeyhüyüğü RES
Arapkir RES
Ardıçlı RES
Aydos RES
Ayvalık-I RES
Bağlar RES
Bergama RES
Bergres RES
Cerit RES
Çakıl RES
Çamınbaşı RES
Çataltepe RES
Demirözü RES
Denizli RES
Dikili RES
Ertan RES
Esenköy RES
Evrencik RES
Fener RES
G Res
Gazi RES
Gazi-9 RES
Gaziosmanpaşa RES
Geriş RES
Germiyan RES
Germiyan RES
Gökdağ RES
Göztepe RES
Güllük RES
Gündalan RES
Hamzabeyli RES
Hasanoba RES
Havza RES
Ilbır RES
Kalfaköy RES
26 www.tureb.com.tr
88,00
23,00
10,00
15,00
40,00
10,00
30,00
3,00
10,00
50,00
14,00
9,00
100,00
26,40
70,00
90,00
52,50
27,00
2,00
37,00
66,00
5,00
3,00
18,45
120,00
5,00
5,00
5,00
51,00
50,00
11,20
10,70
9,60
10,00
3,00
33,00
5,00
3,00
51,00
48,00
50,00
10,00
Afyonkarahisar
Konya
Ordu
Muğla
Karaman
Manisa
Balıkesir
Konya
Malatya
Konya
İstanbul
Balıkesir
Konya
İzmir
İzmir
Kahramanmaraş
İstanbul
Antalya
İstanbul
Sivas
Denizli
Kocaeli
İstanbul
Yalova
Kırklareli
Karabük
Çanakkale
İstanbul
Çanakkale
İstanbul
Muğla
İzmir
İzmir
Kocaeli
Çanakkale
Muğla
İzmir
Edirne
Çanakkale
Samsun
Muğla
Balıkesir
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
LİSANSLI RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ
LICENSED WIND POWER PLANTS
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
FİRMA ADI
PROJE ADI
GÜÇ (MW)
İL
COMPANY NAME
PROJECT NAME
CAPACITY (MW)
CITY
Sağanak Enerji Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Tepe Enerji Santrali El. Ür. San. Tic. A.Ş.
Borares Enerji Elektrik Ür. A.Ş.
Bay Temiz Enerji El. Ür. İnş. San. Tic. A.Ş.
Efil Enerji Ür. Tic. ve San. A.Ş.
Merzifon Enerji A.Ş.
Babadağ Elektrik Ür. San. ve Tic. A.Ş.
Osres Elektrik Ür. A.Ş.
Tokat Enerji A.Ş.
Kiraz Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Isıder Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Dünya Enerji Ür. A.Ş.
Demir Res Mühendislik En. Ür. A.Ş.
Sone Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Yiğit Rüzgar En. El. Ür. San. Tic. Ltd.
Denge Enerji Ür. San. Tic. A.Ş.
Aladağ Rüzgar En. Ür. San. Tic.A.Ş.
Simay Elektrik Ür. A.Ş.
Mb Elektrik Ür. Ltd.
Manastır Elektrik Ür. Tes. A.Ş.
Eni Enerji İnşaat Taah.Tic. San. A.Ş.
Yander Elektrik Müh. Müş. İnş. Tur. Tic. A.Ş.
Safir Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Mutluer Enerji İnş. Yat. Mad. San. Tic. A.Ş.
Elestaş Elektrik Ür. A.Ş.
Çeşme Enerji A.Ş.
Betim Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Gyy Elektrik Ür. A.Ş.
Polat Elektrik Ür. İnş. İth. İhr. A.Ş.
Arı En Elektrik Ür. A.Ş.
Öres Elektrik Ür. A.Ş.
Boylam Enerji Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Seferihisar Enerji A.Ş.
Akış Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Barkan Enerji Yat. Ür. Tic. A.Ş.
Çevrim Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Tatlıpınar Enerji Ür. A.Ş.
İstres Elektrik Ür. A.Ş.
Derbent Enerji Ür. Paz. İth. İhr. A.Ş.
Varyap Varlıbaşlar Yapı San. Tur. Yat. Tic. El. Ür. A.Ş.
Yares Elektrik Ür. A.Ş.
Sancak Enerji Hiz. A.Ş.
Mutlu Gelibolu El. Ür.Yat. İnş. San. Tic. A.Ş.
Ayes Elektrik Ür. A.Ş.
Çapar Elektrik Ür. Ltd.
Sonses Enerji Yat. Ür. ve Tic. A.Ş.
Kandıra RES
Karatepe RES
Karova RES
Kartal RES
Kartaldağı RES
Kayadüzü RES
Kırkağaç RES
Kızılcaterzi RES
Killik RES
Kirazlı RES
Kocalar RES
Kocatepe RES
Korudağı RES
Korudağı RES
Kumres RES
Kurtini RES
Kuyulukoyak RES
Küptepe RES
Mahyadağ RES
Manastır RES
Maslaktepe RES
Mersinli RES
Meryem RES
Mutlu 5 RES
Orhanlı RES
Ovacık RES
Ömerli RES
Özbek RES
Polat 2 RES
Sakarbayır RES
Salman RES
Saros RES
Seferihisar RES
Söke RES
Şapdağı RES
Şile RES
Tatlıpınar RES
Tayakadın RES
Üçpınar RES
Yağcılar RES
Yalova RES
Yamaçtepe-2 RES
Yeniköy RES
Yeniköy RES
Yılmaz RES
Zonguldak RES
TOPLAM
49,00
13,00
30,00
39,00
63,00
75,00
45,00
12,00
85,00
50,00
26,00
25,00
3,00
3,00
10,00
14,00
16,00
10,00
30,00
12,00
20,00
55,00
30,00
44,00
9,00
18,00
100,00
24,00
9,00
3,00
20,00
138,00
16,00
104,00
55,00
50,00
125,00
50,00
99,00
10,00
50,00
30,00
48,00
15,00
12,50
120,00
3.144,35
Kocaeli
Tekirdağ
Muğla
Eskişehir
Gaziantep
Amasya
Manisa
Edirne
Tokat
İzmir
Çanakkale
Manisa
Tekirdağ
Tekirdağ
Antalya
Mersin
Konya
İstanbul
Kırklareli
Yalova
Çanakkale
İzmir
Bilecik
Konya
Hatay
İzmir
İstanbul
Hatay
Samsun
İstanbul
İzmir
Çanakkale
İzmir
Aydın
Balıkesir
İstanbul
Balıkesir
İstanbul
Çanakkale
İzmir
Bursa
İstanbul
Çanakkale
Çanakkale
İzmir
Zonguldak
Ocak, January 2016 27
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Lisanslı RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to Licensed WPPs
4.1
İÇ ANADOLU
11,19%
EGE
24,82%
KARADENİZ
11,19%
5,53%
AKDENİZ
GÜNEYDOĞU
ANADOLU 2,00%
DOĞU ANADOLU
0,32%
MARMARA
44,94%
Fotoğraf: Derya Atıcı
28 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Lisanslı RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According to Licensed WPPs
1.600
1.400
1.412,95
1.200
MW
1.000
780,4
800
600
400
352
352
200
174
0
MARMARA
EGE
İÇ ANADOLU
KARADENİZ
AKDENİZ
63
10
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
DOĞU ANADOLU
BÖLGELER / REGIONS
Fotoğraf: Çetin Karabulut
Ocak, January 2016 29
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Lisanslı RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Citties According to Licensed WPPs
4.2
456
500
450
369,5
400
303,2
350
250
229
236
MW
300
50
64
66
75
80
85
88
90
100
104
120
150
139,2
150
200
30 www.tureb.com.tr
Lİ
AE
KO
C
Lİ
NİZ
DE
AS
YA
AM
NİS
A
MA
AT
YO
N
TO
K
NM
MA
HR
A
KA
İLLER / CITIES
AF
AŞ
AR
IN
AY
D
A
LD
AK
GU
ZO
N
ĞL
MU
Lİ
RE
KLA
KIR
IKE
SİR
BA
L
YA
KO
N
İR
İZM
L
BU
İST
AN
ÇA
NA
KK
AL
E
0
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
KA
RA
BÜ
K
5
10
DU
OR
10
YA
LAT
MA
ME
RS
İN
14
15
E
İRN
ED
TE
K
İRD
AĞ
19
30
EC
İK
BİL
30,45
YA
LO
VA
HA
TAY
SİV
AS
TA
LYA
AN
HİR
İŞE
ESK
N
MA
RA
KA
BU
RS
A
N
SU
SA
M
GA
ZİA
NT
EP
33
37
37
39
40
50
57
63
Lisanslı RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Citties According to Licensed WPPs
İLLER / CITIES
Ocak, January 2016 31
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
BÖLÜM
5
Değerlendirmede Olan Rüzgar Enerji Santralleri
Wind Power Plants Under Evaluation Process
1 No’lu Bağlantı Bölgesi ADANA (120 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AKDENİZ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
AKDENİZ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ATASA ENERJİ İNŞ. TAAHHÜT TUR. SAN. TİC. A.Ş.
BW ENERJİ RÜZGAR GÜRPARK 1 SAN. TİC. A.Ş.
CGN ENERJİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
DARIPINARI TARI. İÇME SUL. TUR. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
EROLL ENERJİ ÜR.İ SAN. TİC. A.Ş..
GÜNYELİ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ILGAZ ELEKTRİK ÜR. DAĞ. LTD. ŞTİ.
ILGAZ ELEKTRİK ÜR. DAĞ. LTD. ŞTİ.
ILGAZ ELEKTRİK ÜR. DAĞ. LTD. ŞTİ.
İNCİRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MANSURLU ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
MUZAFFER ELEKTRİK ÜR. LTD. ŞTİ.
SEYHANYENİLENEBİLİRRÜZGAREN.EL.ÜR.SAN.TİC.A.Ş.
ŞİMŞEK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
ZAMBAK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KUŞÇULAR RES
MANSURLU RES
KOZAN RES
ATASA RES
UĞUR RES
ANDOZ RES
FEKE RES
MANSURLU RES
SAİMBEYLİ RES
YELATAN RES
AŞÇIBEKİRLİ RES
POZANTI RES
İNCİ RES
MANSURLU RES
POZANTI RES
FEKE RES
ŞİMŞEK RES
FINDIKLI RES
ZAMBAK RES
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
KARAİSALI
FEKE
KOZAN
POZANTI
TUFANBEYLİ
POZANTI
FEKE
FEKE
SAİMBEYLİ
POZANTI
POZANTI
POZANTI
KOZAN
FEKE
POZANTI
FEKE
POZANTI
POZANTI
KOZAN
Güç / Capacity (MW)
63,00
60,00
21,00
23,40
26,00
32,00
10,00
30,00
60,00
60,00
60,00
37,50
30,00
15,00
50,00
27,00
49,50
15,00
49,50
Toplam 718,90 MW
2 No’lu Bağlantı Bölgesi ADIYAMAN (40 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
ARIKONAK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
CGN ENERJİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ERROL ENERJİ ÜR.İ SAN. TİC. A.Ş..
HİDROSOLAR ELEKTRİK ÜR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NCR ENERJİ ÜR. A.Ş.
ÖZGÜL LİLYUM YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
TEKTUĞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
TORYUM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜR. LTD. ŞTİ.
ARIKONAK RES
MİNDEVAL RES
ARIKONAK RES
SAKIZ RES
ONUR RES
BORA RES
LİLYUM RES
SİNCİK 2 RES
ONUR RES
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
SİNCİK
3 No’lu Bağlantı Bölgesi AFYONKARAHİSAR (30 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
ENDEKS RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HATMİ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KAPLANLI RES
SARPDERE RES
KARAHİSAR RES
KIYIR RES
HATMİ RES
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
SANDIKLI
HOCALAR
İHSANİYE
HOCALAR
32 www.tureb.com.tr
Güç / Capacity(MW)
20,00
20,00
20,00
20,00
14,00
40,00
40,00
40,00
20,00
Toplam 234 MW
Güç / Capacity (MW)
10,00
20,00
23,40
25,00
30,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KORKMAZRES ELEKTRİKÜR. A.Ş.
LİDER RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
OVAYEL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
YURT ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
SİNANPAŞA RES
KORKMAZRES RES
BAĞLICA RES
SANDIKLI RES
ÇİĞİLTEPE RES
KIYIR RES
4 No’lu Bağlantı Bölgesi AĞRI - IĞDIR ( 50 MW)
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
EMİRDAĞ
SANDIKLI
SANDIKLI
İHSANİYE
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
KNOT ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YAKAAĞZI RES
İPEKTEPE RES
AĞRI
AĞRI
TAŞLIÇAY
DİYADİN
5 No’lu Bağlantı Bölgesi AKSARAY - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR (60 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
BURÇİN ENERJİ A.Ş.
DEFNE RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ERD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KIRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YENİ AKA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
DOĞA RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KIRLANGIÇ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SAMRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SARDUNYA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ACERLER ENERJİ GERİ DÖN.İNŞ. MAD. SAN. TİC. A.Ş.
COŞKUNÖZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DENGE RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ERD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
YAKLAŞIM YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
AKÇAKENT RES
TUZ RES
AĞAÇÖREN RES
GENÇOSMAN RES
YAYLAK RES
ÖREN RES
KIRŞEHİR-ŞEHİTLER RES
BAHÇECİK RES
KIRŞEHİR RES
KAMAN RES
KARACAÖREN RES
SAMRES RES
SARDUNYA RES
ERTAŞ RES
KAPADOKYA RES
BAŞDERE RES
GÖYNÜK RES
NİSSA RES
TEKKE RES
YAKLAŞIM RES
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
MERKEZ
SARIYAHŞİ
AĞAÇÖREN
MERKEZ
SARIYAHŞİ
AĞAÇÖREN
MUCUR
MERKEZ
MERKEZ
KAMAN
MERKEZ
MUCUR
KAMAN
MERKEZ
ÜRGÜP
ÜRGÜP
AVANOS
MERKEZ
ÜRGÜP
ÜRGÜP
6 No’lu Bağlantı Bölgesi AMASYA - SAMSUN (60 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DİFER ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
EKORES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
SARAYÖZÜ RES
ABACI RES
ÇIRLAYIK RES
TAŞOVA RES
KAPIAĞZI RES
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
TAŞOVA
MERKEZ
TAŞOVA
TAŞOVA
MERKEZ
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00
16,00
Toplam 264,40 MW
Güç / Capacity (MW)
50,00
20,00
Toplam 70 MW
Güç / Capacity (MW)
60,00
10,00
30,00
21,00
60,00
20,00
59,40
60,00
60,00
20,00
59,50
49,00
49,50
10,00
30,00
30,00
22,00
60,00
40,00
49,50
Toplam799,90MW
Güç / Capacity (MW)
60,00
60,00
15,00
40,00
60,00
Ocak, January 2016 33
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
NARYUVA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NERGİS YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELETİRİK ÜR. A.Ş.
SBK ENERJİ ELEKTRİKÜR. VE TİC. LTD.ŞTİ.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ALKIM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
DAĞÇAYI YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DOĞAGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
FINDIKÇI ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GÜNYELİ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
HEMS ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
NARMAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ORZALA ELEKTRİK ENERJİ ÜR. A.Ş.
RESDAŞ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
REVERANS ENERJİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
SOFULAR RES ELEKTRİK ÜR. A.Ş..
YİĞİT RÜZGAR ENERJİSİNDEN EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş..
OĞUZLAR RES
KIRANBAŞALAN RES
YUVAKÖY RES
NERGİS RES
İPEK RES
ÇATALTEPE RES
MEŞEPINAR RES
BAFRA RES
SAMSUN RES
MERZİFON RES
DAĞÇAYI RES
DERİN LADİK RES
DOĞAGES RES
SULUOVA RES
VEZİRKÖPRÜ RES
19 MAYIS RES
AHU RES
GÜNYELİ RES
AĞDIRHASAN RES
BAŞALAN RES
ALAÇAM RES
LADİK RES
ÇAYIRÖZÜ RES
KARACA RES
HAVZA RESS
LADİK RES
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
AMASYA
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
AMSUN
SAMSUN
7 No’lu Bağlantı Bölgesi ANKARA - KIRIKKALE - ÇANKIRI (60 MW)
GÜMÜŞHACIKÖY
SULUOVA
TAŞOVA
MERKEZ
MERKEZ
SULUOVA
LADİK
BAFRA
LADİK
LADİK
LADİK
LADİK
LADİK
LADİK
VEZİRKÖPRÜ
LADİK
HAVZA
KAVAK
HAVZA
KAVAK
HAVZA
LADİK
HAVZA
LADİK
HAVZA
LADİK
Toplam 1.116,40 MW
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
EVRENLİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜNDÖNÜMÜ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
İRFANLI ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
SEĞMENLİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SİMGE RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
SÜPER ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
GÜNEYDOĞU RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
HEREKE ELEKTRİK ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
JÜPİTERGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
AKİS YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
MARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NARÖREN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
URANOS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YÜKSÜK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ŞEREFLİKOÇHİSAR RES
EVRENLİ RES
ANKARA RES
İRFANLI RES
OPAL RES
SEĞMENLİ RES
BEYPAZARI RES
KOÇHİSAR RES
ÇELEBİ RES
KIRIKKALE RES
KIRIKKALE RES
JÜPİTERGES RES
ÇELEBİ RES
AKİS RES
ÇANKIRI RES
ELDEN RES
KURŞUNLU PARAŞÜT RES
YÜKSÜK RES
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
KIRIKKALE
KIRIKKALE
KIRIKKALE
KIRIKKALE
KIRIKKALE
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ÇUBUK
ŞEREFLİKOÇHİSAR
EVREN
ŞEREFLİKOÇHİSAR
BEYPAZARI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ÇELEBİ
BALIŞEYH
MERKEZ
KESKİN
ÇELEBİ
KURŞUNLU
KURŞUNLU
ORTA
KURŞUNLU
KURŞUNLU
34 www.tureb.com.tr
60,00
30,00
20,00
49,50
2,00
10,00
45,00
60,00
59,40
60,00
49,50
60,00
49,00
47,50
25,00
60,00
15,00
10,00
15,00
30,00
30,00
48,00
10,00
17,50
10,00
9,00
Güç / Capacity (MW)
59,20
10,00
23,40
20,00
60,00
10,00
20,00
46,00
33,00
30,00
10,00
49,00
51,00
49,50
60,00
16,00
15,00
49,50
Toplam 611,60 MW
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
8 No’lu Bağlantı Bölgesi ANTALYA (100 MW)
Şirket Adı / Company Name
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AKHİSAR ENERJİ A.Ş.
ALP ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AMİROĞLUYOLYAPIİNŞ.TAAH.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
ATSRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
CGN ENERJİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
DERE ENERJİ A.Ş.
DERE ENERJİ A.Ş.
DERE ENERJİ A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ERYILMAZ ELEKTRİK ENERJİ ÜR. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜNBATISI YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
IRMAK RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KIRKKAVAK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KIRLANGIÇ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
OTG RES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
YAMAÇ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
YELRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZAMBAK YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZENCEFİL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
Proje Adı / Project Name
KEPEZ RES
DÖKÜKDAĞI RES
AKSEKİ RES
IŞIK RES
ATSRES RES
TRİPOLİS RES
BAŞPINAR RES
D3 RES
D2 RES
D1 RES
ALANYA RES
AKSEKİ RES
KUMLUCA RES
KORKUTELİ RES
GÜNBATISI RES
KARTAL RES
KIRKKAVAK RES
ANTALYA RES
GÖKKUŞAK RES
ELMALI RES
ESENKÖY RES
GÖLOVA RES
DAĞBELİ RES
GÜMÜŞYAKA RES
ZENCEFİL RES
9 No’lu Bağlantı Bölgesi ARDAHAN - KARS (40 MW)
İl / City
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
İlçe / District
AKSEKİ
MANAVGAT
AKSEKİ
ALANYA
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
MANAVGAT
KAŞ
AKSEKİ
ALANYA
AKSEKİ
KUMLUCA
KORKUTELİ
MANAVGAT
KORKUTELİ
MANAVGAT
ALANYA
MANAVGAT
ELMALI
KORKUTELİ
ELMALI
DÖŞEMEALTI
ELMALI
KORKUTELİ
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
CERES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PARK TEKNİK ELEKTRİK MAD. TUR. SAN. TİC. A.Ş.
GÜMÜŞTEPE RES
KAĞIZMAN RES
KARS
KARS
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
Güç / Capacity (MW)
62,50
30,00
19,20
15,00
49,00
28,00
42,00
10,00
30,00
43,00
50,00
56,00
30,00
30,00
49,50
60,00
24,00
54,90
12,00
19,00
47,50
40,00
100,00
35,70
49,50
Toplam 986,80 MW
Güç / Capacity (MW)
20,00
4,00
Toplam 60 MW
10 No’lu Bağlantı Bölgesi ARTVİN - RİZE - TRABZON (30 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
DENİZRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ESYEL GLOBAL ELEKTİRİK ÜR. A.Ş.
DENİZ RES
SOĞANLI RES
ARTVİN
TRABZON
HOPA
KÖPRÜBAŞI
11 No’lu Bağlantı Bölgesi AYDIN - MUĞLA (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AYDIN SÖKE RES ELEKTRİK ÜR. VE TİC. A.Ş.
BULDAN RES
SARIKEMER RES
AYDIN
AYDIN
BUHARKENT
SÖKE
Güç / Capacity (MW)
30,00
30,00
Toplam 60 MW
Güç / Capacity (MW)
36,00
15,00
Ocak, January 2016 35
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
BER ENERJİ ÜR. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
BİÇER ENERJİ ELEKTRİK İNŞ. ÜR. A.Ş.
COŞKUNÖZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
MEŞE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
YURT ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
BARIŞ RÜZGAR ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
DEMET ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EKORES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EMİRHAN HES ENERJİ YAT. ÜR. İNŞ. VE TİC. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ERENRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HALE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KEMERKÖY RÜZGAR ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
KEŞİŞLEME YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
LODOS YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
MNA ENERJİ ÜR. MÜH. DAN. SAN. TİC. A.Ş.
OTG RES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
OVAYEL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PELKA MAD. SAN. TİC. A.Ş.
RGB ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
YAKACIK RES
BOZDOĞAN RES
KOVANOLUK RES
SAKARKAYA RES
ÇİNKİT RES
MEŞE RES
AKKÖY RES
FESLEĞEN RES
KORUNCUK RES
TURGUT RES
SÜNDÜS RES
BENCİK RES
BODRUM 1 RES
ÇAMLICA RES
KAYADERE RES
ERENRES RES
KAVAKLIDERE RES
GÖKOVA RES
KEMERKÖY RES
KEŞİŞLEME RES
LODOS RES
MARMA RES
SAKARKAYA RES
FESLEĞEN RES
MUĞLA RES
ÖRENBELEN RES
TAŞLICA RES
DATÇA RES
12 No’lu Bağlantı Bölgesi BALIKESİR (160 MW)
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
NAZİLLİ
BOZDOĞAN
BUHARKENT
KARPUZLU
KARACASU
SÖKE
DİDİM
MİLAS
MİLAS
KÖYCEĞİZ
ULA
YATAĞAN
BODRUM
YATAĞAN
MİLAS
MİLAS
KAVAKLIDERE
MERKEZ
MİLAS
MERKEZ
BODRUM
MARMARİS
MİLAS
MİLAS
ULA
BODRUM
MARMARİS
DATÇA
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2B ENERJİ ÜR. PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
AKSU MAD. SAN. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANT. TES. İŞL. TİC. A.Ş.
ARGENDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş.
ASTOSAN SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
BİLGİN RÜZGAR SANTRALİ EL. ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BOYDAK ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
BÜŞRA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
CANSEV ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
COŞKUNÖZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ÇİMEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DESEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EGEKAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KERTİL RES
KOCASEYİT RES
EŞMEDERERE RES
YELBURUN RES
ASTOSAN RES
TAVŞANCIK RES
BURHANİYE RES
ÇAMTEPE
PAŞAÇİFTLİĞİ RES
SERRA RES
HAVUTÇA RES
DUYGU RES
SAVAŞTEPE RES
YILDIZ RES
DERİN KOCAPINAR RES
DESEN RES
LARA RES
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
SAVAŞTEPE
HAVRAN
BİGADİÇ
GÖNEN
GÖNEN
ALTIEYLÜL
BURHANİYE
BURHANİYE
GÖNEN
BURHANİYE
BANDIRMA
HAVRAN
MERKEZ
SAVAŞTEPE
BALYA
SUSURLUK
BURHANİYE
36 www.tureb.com.tr
39,00
25,00
25,00
48,00
30,00
49,50
20,00
50,00
25,00
24,00
49,30
40,00
30,00
25,00
50,00
49,00
30,00
24,00
20,00
49,50
49,50
45,00
10,00
50,00
25,00
45,00
10,00
20,00
Toplam 1.007,80 MW
Güç / Capacity (MW)
18,00
51,00
47,40
49,90
4,80
112,20
100,00
79,20
120,70
100,00
40,00
160,00
48,00
160,00
48,00
96,25
25,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
EKORES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ELASU ENERJİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
EMD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ERCİYAS ENERJİ A.Ş.
ESENGÜÇ ENERJİ YAT. A.Ş.
ESSE RÜZGAR YENİLENEBİLİR EN. EL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
FİT ENERJİ ÜR. VE YAT. A.Ş.
FİT ENERJİ ÜR. VE YAT. A.Ş.
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
GLR ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GONCARES ELEKTRİK ÜR. AŞ
GÖNEN YENİL.RÜZGAR ENE.ELEK. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GÜNGÖR ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
GÜRAL PORSELEN TUR. VE VİTRİFİYE SAN. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
KAVAK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KAYIN YENİLEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KEKİK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KIZILCIK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KRİZANTEM YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
LİKYA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MBW ENERJİ RÜZGAR PARK 1-SAN. TİC. A.Ş.
MERKOM ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
MİSYA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MNA ENERJİ ÜR. MÜH. DAN. SAN. TİC. A.Ş.
NARGÜVEM ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARYAYLA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NUROL ENERJİ ÜR. VE PAZARLAMA A.Ş.
PERGE ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
RAE ENERJİ ÜR.İ SAN. VE İTCARET A.Ş..
RENOVA ENERJİ ÜR.VE TİC.A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RÜZGAR RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
SAMİRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SAMYELİ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
SANCAK ENERJİ HİZ. A.Ş.
SARI KANAT ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
SEBAT ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ÇAKAL RES
EĞRİDERE RES
KUBAŞ RES
YARIŞALANI RES
MANASTIR RES
AKTARMA RES
BADEMTEPE RES
SAVAŞTEPE RES
HODUL RES
DUTLİMANI RES
EYLÜL RES
ŞAMLI RES
GONCARES
SINDIRGI RES
TÜRKALİ RES
BİGADİÇ RES
DANİŞMENT RES
ERECEK RES
MEYDANÇAYIRI RES
HACIHASANLAR RES
YAYLAÇAYIR RES
ODALIDAM RES
KARADERE RES
KAVAK RES
KAYIN RES
KEKİK RES
KIZILCIK RES
KESTANELİK RES
TAVŞANCIK RES
SÖĞÜTLÜ RES
KRİZANTEM RES
LİKYA RES
ŞEREF RES
DUTLİMANI RES
MİSYA RES
KARADERE RES
GÜVEM RES
YAYLAÇAYIR RES
BATI RES
İVRİNDİ RES
PERGE RES
KURUCAOLUK RES
ÇUKUROBA RES
MECİDİYE RES
EDREMİT RES
SAMİRES
BAHÇEDERE RES
İKİZCE RES
BALYA RES
KOCASEYİT RES
KATRANCI RES
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALYA
SINDIRGI
MANYAS
BALYA
BALYA
MERKEZ
HAVRAN
SAVAŞTEPE
GÖNEN
BANDIRMA
SAVAŞTEPE
KARESİ
ERDEK
SINDIRGI
İVRİNDİ
BİGADİÇ
SAVAŞTEPE
MANYAS
DURSUNBEY
EDREMİT
SUSURLUK
SUSURLUK
BURHANİYE
SAVAŞTEPE
MANYAS
KEPSUT
SUSURLUK
ERDEK
SAVAŞTEPE
SINDIRGI
SUSURLUK
SAVAŞTEPE
SINDIRGI
BANDIRMA
SAVAŞTEPE
BURHANİYE
İVRİNDİ
SUSURLUK
KARESİ
İVRİNDİ
MANYAS
BURHANİYE
İVRİNDİ
ALTIEYLÜL
EDREMİT
BANDIRMA
SAVAŞTEPE
İVRİNDİ
BALYA
HAVRAN
KEPSUT
33,00
15,00
42,00
159,96
34,00
49,80
12,00
50,00
20,00
15,00
79,20
18,40
49,00
92,40
8,00
40,80
30,00
25,00
54,00
54,00
52,20
48,60
59,40
60,00
49,50
49,50
49,50
34,00
62,70
75,90
49,50
57,50
26,00
6,00
57,50
45,00
30,00
30,00
30,00
81,60
57,50
20,00
107,50
70,00
30,00
15,00
15,00
61,20
9,90
22,50
45,00
Ocak, January 2016 37
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SEYİR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SINIR RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
SİDAL RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
SÜPER ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ŞİMŞEK RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
TANYELİ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
TAYFUN RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
TDA ENERJİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..
TEMİZ ENERJİ ÜR. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TURCAS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT.LARI SAN. TİC. A.Ş.
YALIZ MED İNŞ. PEYZAJ VE MAD. TİC. LTD. ŞTİ.
YAPISAN ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YELL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YEŞİL ÇINAR YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
ZENGİNLİ ELEKTRİK ENERJİ ÜR. A. Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SINDIRGI RES
TARLABAŞI RES
FINDIKLI RES
YAYLAÇAYIR RES
GÖMEÇ RES
SAVAŞTEPE RES
YELLİBOĞAZ RES
KİRAZKÖY RES
İNCİRLİ RES
DAVUTLAR RES
BORAN RES
BALYA RES
ASAR RES
SAVAŞTEPE RES
ÇINAR RES
BAN RES
OROS RES
AZİZİYE RES
KARABEYLER RES
GÖNEN RES
TAYLIELİ RES
SAVAŞTEPE RES
SAVAŞTEPE RES
ÇATALDAĞ RES
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
SINDIRGI
HAVRAN
GÖNEN
SUSURLUK
GÖMEÇ
SAVAŞTEPE
SINDIRGI
SUSURLUK
GÖNEN
MERKEZ
MERKEZ
BALYA
İVRİNDİ
SAVAŞTEPE
SUSURLUK
BANDIRMA
BANDIRMA
SUSURLUK
ALTIEYLÜL
GÖNEN
BURHANİYE
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
SUSURLUK
13 No’lu Bağlantı Bölgesi BARTIN - ZONGULDAK - KARABÜK (30 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
TARÇIN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
YAKUTADAYENİLENEBİLİREN.MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
3RE ELEKTRİK ENERJİSİ YAT.LARI A.Ş.
YAĞMUR RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
TARÇIN RES
BARTIN RES
KARABÜK RES
KARABÜK RES
BARTIN
BARTIN
KARABÜK
KARABÜK
AMASRA
AMASRA
ESKİPAZAR
YENİCE
14 No’lu Bağlantı Bölgesi BATMAN - MARDİN - DİYARBAKIR - ŞANLIURFA (60 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
BONCUK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
HİDROSOLAR ELEKTRİK ÜR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PROWIND ALTERNATİF ENERJİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
URANÜSGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DİFER ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
KELEBEK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
BONCUK RES
KALE RES
DERİNSU RES
PW-TR1038 RES
URANÜSGES RES
CEVİZ RES
KELEBEK RES
BÖĞÜRTLEN RES
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MARDİN
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
ŞANLIURFA
DERİK
DERİK
DERİK
DERİK
DERİK
ERGANİ
ERGANİ
BİRECİK
38 www.tureb.com.tr
30,00
105,40
20,00
20,00
30,00
30,00
10,00
20,00
25,00
12,00
20,00
35,00
46,00
48,60
24,00
28,50
20,00
55,00
15,00
25,50
16,00
64,00
99,00
73,50
Toplam 4.422,51MW
Güç / Capacity (MW)
30,00
30,00
16,00
30,00
Toplam106MW
Güç / Capacity (MW)
49,50
59,50
20,00
30,00
60,00
30,00
49,50
60,00
Toplam358,50MW
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
15 No’lu Bağlantı Bölgesi BAYBURT - GÜMÜŞHANE - GİRESUN (40 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
ESYEL GLOBAL ELEKTİRİK ÜR. A.Ş.
ÖMER ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
HASAŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YEŞİL ÇINAR YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
ERİMEZ RES
ÖMER RES
GÜMÜŞHANE RES
ERİCEK RES
GİRESUN
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE
ALUCRA
ALUCRA
ŞİRAN
ŞİRAN
16 No’lu Bağlantı Bölgesi BİLECİK - ESKİŞEHİR - KÜTAHYA (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
BURÇİN ENERJİ A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
GÜRAL PORSELEN TUR. VE VİTRİFİYE SAN. A.Ş.
MUZAFFER ELEKTRİK ÜR. LTD. ŞTİ.
NARBOZ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
BURÇİN ENERJİ A.Ş.
BURÇİN ENERJİ A.Ş.
BURHAN ELEKTRİK ÜR. LTD. ŞTİ.
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL ENERJİ ÜR. A.Ş.
ESRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GELİNCİK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GORDİON ENERJİ ÜR. A.Ş.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MARMARA RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ÇİLEK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
GÜRAL PORSELEN TUR. VE VİTRİFİYE SAN. A.Ş.
GÜRAL PORSELEN TUR. VE VİTRİFİYE SAN. A.Ş.
KASIRGARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NEHİR RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
SÖĞÜT RES
CAMİLİYAYLA RES
NESRİN HANIM RES
BOZÜYÜK RES
BOZÜYÜK RES
TEPEBAŞI RES
İNÖNÜ RES
YUKARIKARTAL RES
TEPEBAŞI RES
ULUDERE RES
ESRES
GELİNCİK RES
GORDİON RES
ESKİŞEHİR RES
SEYİTGAZİ RES
ESKİŞEHİR RES
CEBRAİL RES
ÇİLEK RES
DEREKÖY RES
GÜRAL RES
İSMET BEY RES
KASIRGA RES
KÜTAHYA RES
IŞIKLAR RES
CEBRAİL RES
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
SÖĞÜT
BOZÜYÜK
SÖĞÜT
BOZÜYÜK
BOZÜYÜK
TEPEBAŞI
TEPEBAŞI
TEPEBAŞI
TEPEBAŞI
TEPEBAŞI
TEPEBAŞI
SEYİTGAZİ
TEPEBAŞI
MİHALGAZİ
SEYİTGAZİ
TEPEBAŞI
GEDİZ
SİMAV
MERKEZ
MERKEZ
GEDİZ
GEDİZ
TAVŞANLI
GEDİZ
GEDİZ
17 No’lu Bağlantı Bölgesi BİNGÖL - TUNCELİ (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
METAFOR YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
METAFOR RES
BİNGÖL
KARLIOVA
18 No’lu Bağlantı Bölgesi BİTLİS - MUŞ (40 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
BERES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ÖRENLİK RES
ALPARSLAN RES
BİTLİS
MUŞ
MERKEZ
MERKEZ
Güç / Capacity (MW)
40,00
30,00
10,00
30,60
Toplam110,60MW
Güç / Capacity (MW)
20,00
50,00
34,00
25,00
25,20
30,00
10,00
25,00
50,00
50,00
10,00
49,50
50,00
49,60
30,00
47,50
50,00
49,50
50,00
33,00
30,00
49,00
20,00
50,00
18,70
Toplam906MW
Güç / Capacity (MW)
49,50
Toplam 49,50 MW
Güç / Capacity (MW)
20,00
39,00
Toplam 59 MW
Ocak, January 2016 39
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
19 No’lu Bağlantı Bölgesi BOLU - DÜZCE - SAKARYA (30 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
FEBRİS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜLESİN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ALPRES ENERJİ ÜR. A.Ş.
ÇİĞDEM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜNIŞIĞIGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KARYA YENİLENEBİLİR KAY. EL. ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
YİĞİT RÜZGAR ENERJİSİNDEN EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş..
DOKURCUN RES
GÜLESİN RES
ALP RES
İREM RES
GÜNIŞIĞIGES RES
SÜTALAN RES
HİSARLIK RES
DEĞİRMEN RES
BOLU
BOLU
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
MERKEZ
GEYVE
GEYVE
GEYVE
TARAKLI
GEYVE
MERKEZ
20 No’lu Bağlantı Bölgesi BURDUR - DENİZLİ - UŞAK (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
ALTERNATİF RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
ERD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SABA RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ZERDALİ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ESER RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
2B ENERJİ ÜR. PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
BATIRES ELEKTRİK ÜR. AŞ
CANSEV ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PASTEL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
GÜNALAN
HALICILAR RES
TAŞYAYLA RES
SALDA RES
ÇELTİKÇİ RES
TEFENNİ RES
TEFENNİ RES
ZERDALİ RES
KURTARAN RES
AYAZ RES
CABAR RES
ÇÖKELEZ RES
ALANDIZ RES
HALAÇLAR RES
BATIRES RES
BANAZ RES
BANAZ RES
BANAZ RES
PASTEL RES
BALCIDAMI RES
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
BURDUR
DENİZLİ
DENİZLİ
DENİZLİ
DENİZLİ
DENİZLİ
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
UŞAK
AĞLASUN
YEŞİLOVA
ÇELTİKÇİ
TEFENNİ
TEFENNİ
YEŞİLOVA
MERKEZ
SERİNHİSAR
ÇİVRİL
ÇAL
BULDAN
BANAZ
BANAZ
BANAZ
BANAZ
BANAZ
SİVASLI
BANAZ
21 No’lu Bağlantı Bölgesi BURSA (110 MW)
İlçe / District
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
BATI RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
BAYSAL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BER ENERJİ ÜR. A.Ş.
BERKERES ELEKTRİK ÜR. VE MAD. A.Ş.
CANBAZ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DORE ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
BURSA RES
GÖKÇEÖREN RES
ULUDAĞ RES
ÇEPNİ RES
YARIŞ RES
BERKE RES
CANBAZ RES
DERİN KARACABEY RES
ÇAMLIK RES
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
MUDANYA
OSMANGAZİ
İNEGÖL
MUDANYA
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
KARACABEY
MUDANYA
40 www.tureb.com.tr
Güç / Capacity (MW)
15,00
30,00
15,00
23,40
30,00
26,00
30,00
15,00
Toplam184,40MW
Güç / Capacity (MW)
10,00
25,00
21,00
30,00
30,00
12,00
20,00
49,50
25,00
42,50
50,00
20,00
48,00
12,00
49,00
49,50
25,00
50,00
49,50
50,00
Toplam 668 MW
Güç / Capacity (MW)
26,00
43,20
30,00
10,00
45,00
49,00
15,00
80,00
25,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
ESENGÜÇ ENERJİ YAT. A.Ş.
ESSE MARMARA YENİL.EN. EL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
FIRTINARES ELEKTRİK ÜR. AŞ
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GÜLİSTAN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
IŞIK RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KARAYEL RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KIRLANGIÇ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
LAVANTA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
LEYLAK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NTP ELEKTRİK ÜR. LTD. ŞTİ.
PNE WIND YENİLENEBİLİR ENERJİLER LTD. ŞTİ.
SÜPER ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
UÇURTMA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
UMUT RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
UYUM RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
YELRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
ÇINAR RES
ŞAHMELEK RES
SARIMUSTAFALAR RES
FIRTINARES
KURŞUNLU RES
GÜLİSTAN RES
YALOVA RES
ORHANELİ RES
GÜNGÖREN RES
ÇEPNİ RES
LAVANTA RES
LEYLAK RES
DELİCE RES
MESUDİYE RES
KAYMAKOBA RES
SÖĞÜTPINAR RES
EVCİLER RES
KİRAZ RES
İZNİK RES
MUDANYA RES
ŞAHMELEK RES
22 No’lu Bağlantı Bölgesi ÇANAKKALE (260 MW)
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
GEMLİK
KARACABEY
M.KEMALPAŞA
MUDANYA
KARACABEY
OSMANGAZİ
ORHANELİ
NİLÜFER
MUDANYA
MUDANYA
İNEGÖL
ORHANELİ
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
MUDANYA
YENİŞEHİR
İZNİK
MUDANYA
KARACABEY
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2B ENERJİ ÜR. PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ABK ÇEŞME R.E.S ENERJİ, ELEKRİK ÜR. A.Ş.
AER ALTERNATİF ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AKDERE ELEKTRİK LİMAN HİZ. MAD. A.Ş.
ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANT. TES. İŞL. TİC. A.Ş.
AYVACIK ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BER ENERJİ ÜR. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
BİLGİN RÜZGAR SANTRALİ EL. ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BOYDAK ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
BOYDAK ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
BURÇİN ENERJİ A.Ş.
BURNUKARA ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
COŞKUNÖZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ÇALBA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ÇANAKKALE AYVACIK RES EL. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ÇANAKKALE RES ENERJİ A.Ş.
DEMET ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DEMET ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ALAKEÇİ RES
BELLİKAYA RES
AYVACIK RES
PAŞALAR RES
ÇALDAĞ RES
ÇINARPINAR RES
EZİNE RES
AYVACIK RES
OSMANİYE RES
KOCALAR RES
KALE RES
ÇINARPINAR RES
ERECEK RES
BEYÇAYIRLI RES
ECE RES
CEREN
EZİNE RES
BURNUKARA RES
ALAKEÇİ RES
ÇALBA RES
DEMİRCİ RES
KÖSELER RES
KARABİGA RES
ÇINAR RES
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
BAYRAMİÇ
AYVACIK
AYVACIK
AYVACIK
BAYRAMİÇ
AYVACIK
EZİNE
AYVACIK
BAYRAMİÇ
MERKEZ
BİGA
EZİNE
AYVACIK
LAPSEKİ
BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ
GÖKÇEADA
EZİNE
BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ
AYVACIK
EZİNE
BİGA
EZİNE
10,00
50,00
30,00
30,00
110,00
49,50
15,00
20,00
109,80
28,00
49,50
49,50
47,50
20,70
42,90
12,00
42,00
30,00
30,00
110,00
25,50
Toplam 1.235,10 MW
Güç / Capacity (MW)
27,00
44,00
30,00
24,00
72,00
50,00
45,00
52,80
60,00
15,00
100,00
44,10
161,50
100,30
55,00
50,00
100,00
9,00
48,00
49,50
10,00
19,20
23,40
127,80
Ocak, January 2016 41
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
DEMSAY ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DİLA YENİLENEBİLİR EN. EL.ÜR. VE TİC. A.Ş.
DOĞATEPE ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DORE ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EDSAN ENERJİ ÜR.İ VE SAN. TİC. A.Ş..
EFES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EGEKAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EKORES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ELASAN ENERJİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
EMD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ENBUR ENERJİ ELEKTRİK MAD. SAN. TİC. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENİ ENERJİ İNŞ. TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ERCİYAS ENERJİ A.Ş.
ERCİYAS ENERJİ A.Ş.
ERHAM ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş
ES RÜZGAR ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
FULYA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
GLR ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜLLÜK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GÜNEŞ YOL İNŞ. ASFALT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
KARADENİZ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KARAYEL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KARTOPU YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KASIMPATI YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KAVANÇA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KEREMRES ELEKTRİK ÜR. AŞ
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
MATAŞ ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
MAVİ KANAT ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
MERKOM ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
MERT RÜZGAR ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
NARDENİZ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NDR ENERJİ ELEKTİRK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NERGİS RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
NESİM RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
42 www.tureb.com.tr
TÜRKMENLİ RES
DERİN LAPSEKİ RES
KANGIRLI RES
MAHURA RES
GÖKÇEADARES
HODUL RES
KESTANELİK RES
EFES RES
ALYA RES
LAPSEKİ RES
KARABİGA RES
KAZMALI RES
KINALAR RES
ÇAMYURT RES
KARAPINAR RES
TRUVA RES
ÇINARCIK RES
AYVACIK RES
EZİNE RES
NALDÖKEN RES
GÖNEN RES
FULYA
SALİHKALE RES
ALAKALE RES
YAYLACIK RES
BEYÇAYIR RES
GÜLLÜK RES
GÜNEŞ RES
EZİNE RES
TÜRKMENLİ RES
KÖSEDERE RES
UZUNALAN RES
KALKIM RES
KARADAĞ RES
KARAYEL RES
KARTOPU RES
KASIMPATI RES
ERECEK RES
KEREMRES
ERECEK RES
HARMANCIK RES
DUMANLI RES
KÖSELER RES
GERMELİTAŞ RES
BAYRAMİÇ RES
YELDEĞİRMENİ RES
SALİHLER RES
DENİZGÖRÜNDÜ RES
NDR RES
ÇAN-1 RES
YİVLİDAĞI RES
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
BAYRAMİÇ
LAPSEKİ
LAPSEKİ
BAYRAMİÇ
GÖKÇEADA
BİGA
AYVACIK
BAYRAMİÇ
AYVACIK
BİGA
BİGA
BİGA
BİGA
LAPSEKİ
MERKEZ
AYVACIK
EZİNE
AYVACIK
EZİNE
AYVACIK
YENİCE
BAYRAMİÇ
MERKEZ
BAYRAMİÇ
EZİNE
BİGA
GELİBOLU
AYVACIK
EZİNE
BAYRAMİÇ
AYVACIK
AYVACIK
YENİCE
ÇAN
AYVACIK
MERKEZ
MERKEZ
AYVACIK
BAYRAMİÇ
AYVACIK
LAPSEKİ
LAPSEKİ
EZİNE
BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ
MERKEZ
MERKEZ
EZİNE
LAPSEKİ
AYVACIK
10,00
48,00
99,00
17,00
20,00
45,00
20,00
60,00
25,00
47,50
42,00
15,00
36,00
44,80
102,30
40,00
30,00
49,50
14,00
10,00
80,00
49,50
75,90
85,80
20,70
86,50
49,50
20,00
30,00
30,00
54,00
55,80
54,00
15,00
49,50
49,50
49,50
186,00
49,00
35,00
29,70
69,30
62,70
49,90
9,90
5,00
80,00
36,00
20,00
85,00
30,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
NM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NUROL ENERJİ ÜR. VE PAZARLAMA A.Ş.
ONUR RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
OVACIK EOLİKO ENERJİ ELEKTRİK ÜR. VE TİC. A.Ş.
PNE WIND YENİLENEBİLİR ENERJİLER LTD. ŞTİ.
POYRAZ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
REKA ENERJİ ÜR. A.Ş.
RENİ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
RENOVA ENERJİ ÜR.VE TİC.A.Ş.
REVERANS ENERJİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
SANCAK ENERJİ HİZ. A.Ş.
SELİN3 ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SELİN4 ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SELİN5 ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
TABİİ ENERJİ ÜR. SAN. VE TİCARTE A.Ş.
TDA ENERJİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..
TESLA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. TİC. VE SAN. A.Ş.
TESLA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. TİC. VE SAN. A.Ş.
TESLA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. TİC. VE SAN. A.Ş.
TRUVA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
TURCAS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
TUTAM ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT.LARI SAN. TİC. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
YAKIN YENİ.EN. DAN. MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
YURT ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BORA RES
KURUOBA RES
ÇAN-2 RES
OVACIK RES
KÖSELER RES
DİBEKLİ RES
ASYA 2 RES
RENİ ENERJİ RES
KEMALLI RES
ÇANAKKALE GEYİKLİ RES
KARAPINAR RES
SELİN3 RES
SELİN4 RES
SELİN5 RES
GÜNA RES
KÖSELER RES
YENİOBA RES
KEÇİKAYA RES
ALEMŞAH RES
BELEN RES
TRUVA RES
ÇALDAĞ RES
SARIOT RES
DUMANLI RES
KARAMUSALAR RES
GÖKÇEADA RES
AYÇA RES
MURATLAR RES
YAHŞIELİ RES
AYVACIK RES
HARMAN RES
ÜVEZDERE RES
AYVACIK RES
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
23 No’lu Bağlantı Bölgesi ÇORUM - KASTAMONU - SİNOP (70 MW)
Şirket Adı / Company Name
ÇINARRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
EGEADA YENİ. EN.DAN. MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ESİNTİ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
GAMZE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
GEYRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
SANDEM ENERJİ ÜR.İ SAN. TİC. A.Ş.
YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
Proje Adı / Project Name
ÇINARRES
DERİN ALİBEY RES
AYBİGE RES
TOSYA RES
GAMZE RES
OSMANCIK RES
OĞUZLAR RES
ÇORUM RES
TOPAZ RES
OSMANCIK RES
OSMANCIK RES
TAŞKÖPRÜ RES
LAPSEKİ
AYVACIK
BAYRAMİÇ
MERKEZ
AYVACIK
AYVACIK
LAPSEKİ
AYVACIK
EZİNE
EZİNE
MERKEZ
GÖKÇEADA
LAPSEKİ
GÖKÇEADA
AYVACIK
EZİNE
EZİNE
AYVACIK
EZİNE
EZİNE
MERKEZ
BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ
LAPSEKİ
LAPSEKİ
GÖKÇEADA
BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ
AYVACIK
MERKEZ
MERKEZ
AYVACIK
İl / City
İlçe / District
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
KASTAMONU
OSMANCIK
OSMANCIK
OSMANCIK
KARGI
OSMANCIK
OSMANCIK
OĞUZLAR
OSMANCIK
ALACA
OSMANCIK
OSMANCIK
30,00
80,00
100,00
90,00
71,40
30,00
10,00
10,00
112,20
17,50
63,00
10,00
10,00
10,00
10,00
25,00
12,00
260,62
116,00
120,00
57,50
40,00
50,00
50,00
59,40
27,00
40,00
35,00
22,10
30,00
48,00
48,00
100,00
Toplam5.490,12MW
Güç / Capacity (MW)
49,00
30,00
3,00
10,00
49,50
70,00
70,00
10,00
70,00
30,00
21,00
50,00
Ocak, January 2016 43
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
MANOLYA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
NARKAS ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
CB ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DİSTAŞ DEMİR NAKLİYECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
EKORES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
FEBRİS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
FINDIKÇI ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GÜLCAN ENERJİ ÜR. SAN.VE TİC. A.Ş.
GÜNDÖNDÜ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
NARGER ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
REVERANS ENERJİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
MANOLYA RES
ÇOBANKAYA RES
BOYABAT RES
DEMİR RES
MİRAY RES
KOZCU RES
GERZE RES
ALTIN RES
NAHİDE RES
GÜLCAN RES
GÜNDÖNDÜ RES
KIZILCALI RES
KOZCUĞAZ RES
SOĞUKSU RES
24 No’lu Bağlantı Bölgesi EDİRNE (40 MW)
KASTAMONU
KASTAMONU
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
DOĞANYURT
TAŞKÖPRÜ
GERZE
BOYABAT
MERKEZ
MERKEZ
DİKMEN
DURAĞAN
MERKEZ
GERZE
GERZE
MERKEZ
MERKEZ
GERZE
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2B ENERJİ ÜR. PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BOYDAK ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
ÇİMEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EGEKAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EKORES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EMKAN ENERJİ ELEKTRİK MAD. SAN. TİC. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENHAS ENERJİ YAT. VE İŞL. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
ENİ ENERJİ İNŞ. TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
FATEM ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
FESLEĞEN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GALA ENERJİ A.Ş.
GARDENYA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
KARYA ENERJİ ÜR. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KUZEY RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
LODOS RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
MERİÇ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NAME ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARSA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PNE WIND YENİLENEBİLİR ENERJİLER LTD. ŞTİ.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RESENDA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SANCAK ENERJİ HİZ. A.Ş.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
TUNARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ENEZ RES
ENEZ RES
MECİDİYE RES
AYÇA RES
EDİRNE RES
SİMAY RES
KEŞAN RES
İNCİRLİ RES
İZMİT RES
ENHAS RES
HİSARLI RES
GÜRGENDERE RES
ÇANDIR RES
FESLEĞEN RES
GALA RES
GARDENYA RES
ENEZ RES
KARYA RES
IŞIKLI RES
HASKÖY RES
ENEZ RES
DANİŞMENT RES
GERMİYAN 2 RES
SAZLIDERE RES
ÇELEBİ RES
YAZIR RES
YENİMUHACİR RES
RESENDA ENEZ RES
YAYLAKÖY RES
BAĞBAŞI RES
TUNARES RES
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
ENEZ
ENEZ
KEŞAN
KEŞAN
ENEZ
KEŞAN
KEŞAN
KEŞAN
ENEZ
ENEZ
ENEZ
UZUNKÖPRÜ
ENEZ
ENEZ
İPSALA
ENEZ
ENEZ
KEŞAN
ENEZ
KEŞAN
ENEZ
LALAPAŞA
KEŞAN
KEŞAN
KEŞAN
ENEZ
KEŞAN
ENEZ
KEŞAN
ENEZ
ENEZ
44 www.tureb.com.tr
49,50
21,60
42,00
12,50
25,00
5,00
49,50
10,00
8,00
30,00
49,50
30,00
17,50
28,90
Toplam 841,50 MW
Güç / Capacity (MW)
14,40
30,00
40,00
40,00
39,60
25,00
15,00
40,00
39,00
9,60
40,00
28,00
40,00
40,00
6,00
40,00
25,00
40,00
40,00
25,00
15,00
30,00
28,00
30,00
40,00
33,60
40,00
39,10
40,00
10,00
40,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
YURT ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENEZ RES
YEŞİLKÖY RES
25 No’lu Bağlantı Bölgesi ELAZIĞ (40 MW)
EDİRNE
EDİRNE
ENEZ
KEŞAN
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
BUCA RÜZGAR GÜNEŞ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ELA RES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MDR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MERKÜRGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SAPRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
BUCA RES
ELA RES
GEDİK RES
MERKÜRGES RES
MADEN RES
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
MADEN
MERKEZ
MERKEZ
MADEN
MADEN
26 No’lu Bağlantı Bölgesi ERZİNCAN (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
ARAPGİR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. A.Ş.
BENGÜ ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ORÇANER ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SANCAK ENERJİ HİZ. A.Ş.
ŞİRİNYER RÜZGAR GÜNEŞ YENİ.EN. EL. ÜR. A.Ş.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
VENTUS ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.
ARAPGİR RES
BENGÜ RES
GÜÇBEY RES
MADEN RES
CİHANGİR RES
ŞİRİNYER RES
ÇANAKÇI RES
REFAHİYE RES
ERZİNCAN
ERZİNCAN
ERZİNCAN
ERZİNCAN
ERZİNCAN
ERZİNCAN
ERZİNCAN
ERZİNCAN
KEMALİYE
KEMALİYE
KEMALİYE
REFAHİYE
KEMALİYE
REFAHİYE
KEMALİYE
REFAHİYE
27 No’lu Bağlantı Bölgesi ERZURUM (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
YEL RÜZGAR ENERJİSİ YAT. EL. ÜR. A.Ş.
YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NENEHATUN RES
ERZURUM RES
ERZURUM
ERZURUM
PALANDÖKEN
HORASAN
28 No’lu Bağlantı Bölgesi GAZİANTEP - KİLİS (40 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ELEMENT ENERJİ ÜR. SAN. VE TİC. LTD.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
EZSE RÜZGAR EL. ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ŞENGÜL ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş. ŞENGÜL RES
T 1007 ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ÇARIKSIZ RÜZ.EN.EL.ÜR.LTD.ŞTİ.
ESERGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
LACİVERT YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ZAMBAK YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
BİLEK RES
ISLAHİYE RES
GÜZELÇEŞME RES
ISLAHİYE RES
GAZİANTEP
PW-TR1007 RES
ACAR RES
ESERGES RES
LACİVERT RES
KARAKIL RES
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
ŞEHİT
GAZİANTEP
KİLİS
KİLİS
KİLİS
KİLİS
MERKEZ
İSLAHİYE
NİZİP
İSLAHİYE
KAMİL
ŞEHİTKAMİL
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
POLATELİ
20,00
30,00
Toplam1.012,30MW
Güç / Capacity (MW)
40,00
40,00
20,00
40,00
40,00
Toplam 180 MW
Güç / Capacity (MW)
48,00
50,00
11,00
50,00
48,00
49,50
10,00
50,00
Toplam316,50MW
Güç / Capacity (MW)
50,00
49,90
Toplam99,90MW
Güç / Capacity (MW)
40,00
40,00
39,10
30,00
40,00
30,00
40,00
40,00
40,00
80,00
Toplam 419,10 MW
Ocak, January 2016 45
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
29 No’lu Bağlantı Bölgesi HATAY (30 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AHO ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş..
BÖĞÜRTLEN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
GÜNEYRES ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
HANIMELİ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
İKLİMRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NAME ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
VERAA ENERJİ ÜR.İ SAN.VE TİC. A.Ş..
YENİ BELEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş
YEŞİL ÇINAR YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
KÖKNAR RES
BÖĞÜRTLEN RES
YAYLADAĞI RES
SUNGUR RES
HANIMELİ RES
İKLİMRES
YAYLADAĞ RES
ŞAKŞAK RES
BOZLU RES
BOZLU RES
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
ANTAKYA
MERKEZ
YAYLADAĞI
MERKEZ
MERKEZ
ANTAKYA
YAYLADAĞI
YAYLADAĞI
ANTAKYA
YAYLADAĞI
30 No’lu Bağlantı Bölgesi ISPARTA (60 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
BAYSAL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
CGN ENERJİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
DERE MAD. İNŞ. YAPI MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÖLYAKA ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
HERES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KAYA MAD. END.TAAH. MONT. SAN. TİC. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
LARENDE ELEKTRİK ENERJİ ÜR. A.Ş.
MEHTAPRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MNA ENERJİ ÜR. MÜH. DAN. SAN. TİC. A.Ş.
MUSON YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ŞULE ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
YELİZ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
YEŞİL ÇINAR YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
ZEYTİN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KOVADA RES
ESKİLER RES
CENİK RES
BARLA RES
DM1 RES
ISPARTA RES
KOZLUÇAY RES
ÇAT RES
GELENDOST RES
ÖZBAHÇE RES
ISPARTA RES
K1 RES
KIZILKAYA RES
GELENDOST RES
MEHTAP RES
BARLA RES
MUSON RES
ŞULE RES
EĞİRDİR RES
ALİKÖY RES
ÖZBAHÇE RES
ZEYTİN RES
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
SPARTA
EĞİRDİR
ŞARKİKARAAĞAÇ
EĞİRDİR
EĞİRDİR
EĞİRDİR
EĞİRDİR
YALVAÇ
SENİRKENT
GELENDOST
KEÇİBORLU
GELENDOST
GELENDOST
ULUBORLU
GELENDOST
ULUBORLU
EĞİRDİR
GELENDOST
ŞARKİKARAAĞAÇ
YALVAÇ
MERKEZ
KEÇİBORLU
ŞARKİKARAAĞAÇ
31 No’lu Bağlantı Bölgesi İSTANBUL (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
ATSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AYANDON ENERJİ ELEK.TRİK ÜR. A.Ş.
GELGİT YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
OLTİS ENERJİ ÜR. SAN.İ TİC. A.Ş..
SUNAYRES ELEKTRİK ÜR ETİM A.Ş.
KADIKÖY RES
İSTANBUL RES
GELGİT RES
SİLİVRİ RES
SUNAYRES RES
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
SİLİVRİ
ÇATALCA
ÇATALCA
ÇATALCA
SİLİVRİ
46 www.tureb.com.tr
Güç / Capacity (MW)
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
15,00
20,00
30,00
30,00
Toplam 275 MW
Güç / Capacity (MW)
36,00
10,00
20,00
58,00
30,00
42,00
60,00
20,00
60,00
15,00
50,00
30,00
12,00
36,00
30,00
45,00
49,50
60,00
45,00
40,00
17,00
49,50
Toplam 815 MW
Güç / Capacity (MW)
25,00
23,40
49,50
40,00
49,00
Toplam 186,90 MW
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
32 No’lu Bağlantı Bölgesi İZMİR (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2B ENERJİ ÜR. PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AKHİSAR ENERJİ A.Ş.
ALBAKOR ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ALKIM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AVUNDUK RES ELEKTRİK ENERJİSİ LTD.ŞTİ
AYŞE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
BERGAMA RES ENERJİ ÜR. A.Ş.
BEYAZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DUYGU RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ELARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ELATUR ENERJİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EZSE RÜZGAR EL. ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
FIRAT RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
FMK ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
GÜNDÖNÜMÜ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
İZRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KARATAŞ TERMİK ÜR. SANT. EL. MAD. SAN. TİC. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
MISRA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
PATARA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SARIBOYA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
TURCAS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
ZAFİR ELEKTİRİK ÜR. VE TİC. A.Ş.
ZERES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DİKİLİ RES
ALİBEYLİ RES
URLA 2 RES
ASMACIK RES
KARLIKDAĞI RES
ÇOBANLAR RES
EZGİ RES
AVUNDUK RES
ÇUKURKÖY RES
URLA RES
ÇAMOBA RES
ÖKSÜZLER RES
BERGAMA RES
VELİLER RES
BERGAMA RES
ELARES RES
ÇAMOBA RES
ÇAMLI RES
BEŞPINAR RES
ÇAYIRLAR RES
ÇAMOBA RES
KAYA RES
BEYDAĞI RES
ÇAMPTEPE RES
OBA RES
SARICA RES
BERGAMA RES
İNEŞİR RES
İZRES RES
KEMALPAŞA RES
GÖRECE RES
ÇAMOBA RES
MISRA RES
PATARA RES
SARIBOYA RES
BOZYERLER RES
HACIÖMERLİ RES
MENEMEN RES
BEYDAĞ RES
ÇAMOBA RES
DİKİLİ RES
NARLIDERE RES
BAKIRÇAY RES
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
DİKİLİ
BERGAMA
URLA
BERGAMA
KINIK
BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
MENEMEN
URLA
BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
BAYINDIR
BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
GÜZELBAHÇE
KEMALPAŞA
BERGAMA
BERGAMA
KARABURUN
BEYDAĞ
BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
KEMALPAŞA
MENEMEN
BERGAMA
URLA
BERGAMA
URLA
BERGAMA
ALİAĞA
MENEMEN
ÖDEMİŞ
BERGAMA
DİKİLİ
DİKİLİ
BERGAMA
Güç / Capacity (MW)
12,00
36,00
33,00
37,50
25,00
9,90
23,40
49,85
23,40
50,00
50,00
50,00
50,00
15,00
7,00
49,00
15,00
50,00
50,00
50,00
47,50
30,00
35,00
9,60
46,20
50,00
20,00
30,00
44,80
50,00
30,00
49,60
49,50
50,00
49,50
10,00
21,00
28,00
30,60
48,00
25,50
50,00
50,00
Toplam 1.540,85 MW
Ocak, January 2016 47
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
33 No’lu Bağlantı Bölgesi KAHRAMANMARAŞ - OSMANİYE (40 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AK JEO ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş..
PW-TR1002 RES
K.MARAŞ
ELBİSTAN
30,00
ALTURCAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
APRE ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
BURHAN ELEKTRİK ÜR. LTD. ŞTİ.
CERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
DRN ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EMG ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
EN ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ENKAY ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ETEZYEN ELEKTRİK ÜR. İNŞ. TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
GÜÇ GRUP ENERJİ ELEKTİRİK ÜR. VE DAĞ. SAN. TİC. A.Ş.
GÜNEY RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KARBOY KAHRAMANMARAŞ ENERJİ ÜR. LTD.ŞTİ.
KUTSAL RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARBEL ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NESRİN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
NORED ENERJİ SAN..VE TİC. A.Ş.
NOREST ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş.
NOTRES ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
PLATFORM GRUP EN. EL. ÜR. VE DAĞ. SAN. TİC. A.Ş.
PNE WIND YENİLENEBİLİR ENERJİLER LTD. ŞTİ.
POTEKMÜH.MAKİNA-MON.EL.İNŞ.HAY.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ.
POTEKMÜH.MAKİNA-MON.EL.İNŞ.HAY.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ.
R GRUP ENERJİ ELEKTRİK ÜR. VE DAĞ. SAN. TİC. A.Ş.
TURKUAZ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
TORYUM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜR. LTD. ŞTİ.
TURCANLAR RES
MİNA RES
BURHAN RES
TAŞKÖPRÜ RES
DRN RES
BOYLU RES
ELBİSTAN RES
EMG RES
ANDIRIN RES
ENKAY RES
KALEDİBİ RES
AFŞİN RES
MALİK EJDER RES
TANIR RES
BORA RES
KUTSALLAR RES
BARIŞ RES
NESRİN RES
ELMALI RES
BOYLU RES
DAMLA RES
ŞEKEROBA RES
HARMANCIK RES
DERBENT RES
NURHAK RES
AHIRDAĞI RES
TURKUAZ RES
OSMANİYE RES
ÇOLAKLI RES
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
OSMANİYE
OSMANİYE
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU
ÇAĞLAYANCERİT
ELBİSTAN
MERKEZ
ANDIRIN
TÜRKOĞLU
TÜRKOĞLU
AFŞİN
MERKEZ
AFŞİN
MERKEZ
MERKEZ
NURHAK
EKİNÖZÜ
ÇAĞLAYANCERİT
ÇAĞLAYANCERİT
ÇAĞLAYANCERİT
TÜRKOĞLU
PAZARCIK
NURHAK
NURHAK
MERKEZ
GÖKSUN
DÜZİÇİ
HASANBEYLİ
4,50
12,00
40,00
15,00
6,00
40,00
30,00
4,50
20,00
4,50
40,00
15,00
4,00
40,00
12,00
10,00
20,00
40,00
4,50
9,00
4,50
4,00
23,10
20,00
20,00
4,00
40,00
14,00
20,00
34 No’lu Bağlantı Bölgesi KARAMAN - MERSİN (250 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
CB ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
CEMRE RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
CERENGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇAVLAN RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC.A.Ş.
ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş. DERİN
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
GÜNEYRES ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HUADONG ELEKTRİKLİ VE MEKANİK MÜH. LTD.ŞTİ.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
KAVACIK EOLİKO ENERJİ EL. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KIZILIRMAK YENİ. RÜZ.EN. EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
SARP RES
SERTAVUL RES
CERENGES RES
KARAMAN RES
ÇOBANYILDIZI KARAMAN RES
KARAMAN RES
CERİT RES K
ERENKAVAK RES
ÖZDEMİR RES
AYBASTI RES
KARAMAN RES
ELMADAĞ RES
BADEMLİ RES
KAVACIK RES
KARAMAN RES
MEDRESELİK RES
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
ARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
48 www.tureb.com.tr
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Güç / Capacity (MW)
Toplam 550,60 MW
Güç / Capacity (MW)
12,50
100,00
49,00
35,00
115,00
75,00
125,80
60,00
135,00
30,00
49,00
73,80
54,00
72,00
21,00
200,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
NARBA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NTP ELEKTRİK ÜR. LTD. ŞTİ.
OLİMPOS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PARLAK ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PATTENS ELEKTRİK ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.
SANDEZ ENERJİ ÜR.İ VE SAN. TİC. A.Ş..
SÜMBÜL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ŞEBBOY YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
TEKTUĞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
YAKUT1 ENERJİ ELEKTİRİK ÜR. A.Ş.
YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
2B ENERJİ ÜR. PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
ACERLER ENERJİ GERİ DÖN.İNŞ. MAD. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AKDERE ELEKTRİK LİMAN HİZ. MAD. A.Ş.
ARGENDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş.
ASPENDOS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BUHARKENT JEOTERMAL EN. EL. ÜR. LTD. ŞTİ.
BW ENERJİ RÜZGAR GÜRPARK 2 SAN. TİC. A.Ş.
DERE ENERJİ A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DORUK RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
DURU RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ELKA RES ENERJİ ÜR. A.Ş.
ELMALI ENERJİ A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ESENGÜÇ ENERJİ YAT. A.Ş.
FINDIKÇI ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GALEN YAT. EL. EN. DIŞ TİC. A.Ş.
HALE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
JGRS TÜRBİN ENERJİ MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KAREN KAHRAMAN MARAŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KIRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KTMGRUPELEK.EN.TOP.SAT.DAN.İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
MAKİF RÜZGAR GÜNEŞ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
NARKA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARYA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NASSAN ELEKTRİK ÜR. İNŞ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.
NESİM ELEKTİRİK ÜR. A.Ş..
NURLUDAĞ ENERJİ ÜRETSAN. TİC. LTD ŞTİ
OFİSNET B.SAYAR ELEKT. İNŞ.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
BAŞYAYLA RES
KARAMAN RES
AYBASTI RES
AYBASTI RES
OLİMPOS RES
KARAMAN RES
SERTAVUL RES
AYBASTI RES
SÜMBÜL RES
ŞEBBOY RES
TOZTEPE RES
YELLİBEL RES
KEMER RES
YAKUT RES
ELMADAĞ RES
MORCALI RES
SERTAVUL RES
GÜME RES
İŞEMİK RES
ESKİYÖRÜK RES
KAYRAK RES
ARGENDA MUT RES
ASPENDOS RES
GÖZLÜKAYA RES
RENE RES
D4 RES
DERİN GÖKBELEN RES
KIZILDAĞ RES
MUT RES
ASYA 1 RES
ULUPINAR RES
IŞIKLAR RES
GÜÇLER RES
GÜLNAR RES
AKPINAR RES
AYŞE RES
KEVENGEDİĞİ RES
MERSİN RES
GÜLNAR RES
KAYRAK RES
ZEYKER RES
BALKUSAN RES
SULTAN RES
ÇUKURASMA RES
MAKİF RES
KAYRAK RES
YALNIZCABAĞ RES
LALE RES
KÜÇÜKKORAŞ RES
SERTAVUL RES
DAYICIK RES
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
KARAMAN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
BAŞYAYLA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
SARIVELİLER
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MUT
MUT
AYDINCIK
GÜLNAR
MUT
GÜLNAR
SİLİFKE
MUT
SİLİFKE
SİLİFKE
MUT
MUT
GÜLNAR
GÜLNAR
MUT
SİLİFKE
GÜLNAR
GÜLNAR
SİLİFKE
SİLİFKE
SİLİFKE
GÜLNAR
GÜLNAR
MUT
MUT
MUT
GÜLNAR
SİLİFKE
GÜLNAR
MUT
MUT
ERDEMLİ
MUT
GÜLNAR
36,00
48,00
180,00
20,70
99,00
124,20
18,70
20,00
49,50
49,50
10,00
50,00
50,00
48,00
20,00
54,00
170,00
26,40
5,00
33,00
50,00
49,50
62,50
30,00
26,00
10,00
48,00
15,00
100,00
12,00
16,50
250,00
247,50
58,00
10,00
10,00
10,00
125,00
25,00
65,40
5,00
79,20
125,80
40,00
49,50
30,00
30,00
20,40
250,00
30,00
10,00
Ocak, January 2016 49
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
ORKİDE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ÖRKUM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
SANDEROL ENERJİ ÜR. SAN.VE TİC. A.Ş..
SARMAŞIK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
SEDİR YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
YALINADA YENİ. EN. DAN. MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YENİ AKA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ORKİDE RES
ÖRKUM RES
GÜLNAR RES
SARMAŞIK RES
SEDİR RES
ADRAS RES
ZAFER RES
EMİR RES
35 No’lu Bağlantı Bölgesi KAYSERİ - NİĞDE (80 MW)
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
MERSİN
SİLİFKE
SİLİFKE
GÜLNAR
AYDINCIK
MUT
MUT
MUT
TARSUS
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ARE ELEKTRİK ÜR. TİC. VE SAN. A.Ş.
CANSEV ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DEĞİRMEN RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DİRENÇ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
DOĞU RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ELATAŞ ENERJİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ESENGÜÇ ENERJİ YAT. A.Ş.
GÖKKUŞAĞIRÜZG.HİD.EN.MÜH..İNŞ.EML.SAN.LTD.ŞTİ.
GÖKKUŞAĞIRÜZG.HİD.EN.MÜH..İNŞ.EML.SAN.LTD.ŞTİ.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
KAYRES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
KUZEYRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MBW ENERJİ RÜZGAR PARK 1-SAN. TİC. A.Ş.
MEROL ENERJİ ÜR.İ SAN. TİC. A.Ş.
ÖZKOYUNCU ELEKTİRİK SAN. TİC. A.Ş.
ÖZKOYUNCU ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
REMTAŞ ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
URANOS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT.LARI SAN. TİC. A.Ş.
YANKI YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
YELRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ALTUNCANRES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GÖKTÜRK RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
RESTURCAN ENERJİ EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ZAKKUM YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
SUBAŞI RES
BÜYÜKBELEN RES
KAYSERİ RES
GARİPÇE RES
DERİN YAHYALI RES
KAYSERİ RES
DOĞANLI RES
AVLAĞI RES
ERCİYES RES
SARAÇOĞLU RES
OVACIK RES
SÜMBÜLLÜ RES
ELİF RES
OLUKKAYA RES
BELEN RES
KUZEYRES RES
MERT RES
YAHYALI RES
KARAMADAZI RES
MENTEŞ RES
SAZAK RES
KARAÖZÜ RES
AVLAĞI RES
YANKI RES
KARAKAYA RES
ALTUNCAN RES
POSTALLI RES
RESTURCAN RES
ZAKKUM RES
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
İNCESU
YAHYALI
YEŞİLHİSAR
YEŞİLHİSAR
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
PINARBAŞI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
YAHYALI
SARIOĞLAN
YAHYALI
YAHYALI
KOCASİNAN
MERKEZ
BOR
BOR
MERKEZ
50 www.tureb.com.tr
49,50
25,00
20,00
49,50
49,50
47,50
3,00
10,00
Toplam 4.463,40 MW
Güç / Capacity (MW)
33,00
10,00
21,60
10,00
80,00
20,00
20,00
15,00
80,00
50,00
15,00
25,00
25,00
30,00
80,00
49,00
26,00
20,00
48,00
24,00
49,90
11,00
55,80
49,50
80,00
3,00
30,00
3,00
49,50
Toplam 1.013,30 MW
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
36 No’lu Bağlantı Bölgesi KIRKLARELİ (70 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AKHİSAR ENERJİ A.Ş.
ALKIM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ARTUL ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş..
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DURURES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ERCEM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ESENGÜÇ ENERJİ YAT. A.Ş.
FINDIKÇI ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
GESTAMP RÜZGAR ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
GÖL MARMARA ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
GÜNCE ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
INSTALACIONES INABENSA İNŞ. EN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İĞDE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KADİFE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KIRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KIRKLARELİ EOLİKO ENERJİ ELEKTRİK ÜR. VE TİC. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
MAR-SU ELEKTRİK ÜRETTİC. VE SANA.LTD.ŞTİ.
MERİÇ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NARKOCA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NASSAN ELEKTRİK ÜR. İNŞ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PATTENS ELEKTRİK ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
SANCAK ENERJİ HİZ. A.Ş.
T DİNAMİK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
YEŞİLYURT ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
AGORA RES
SERGEN RES
NERGİZ RES
SERGEN RES
DERİN KOFÇAZ RES
DURURES
KORUKÖY RES
GEÇİTAĞZI RES
ERENLER RES
KOFÇAZ RES
ESENGÜÇ RES
ARZU RES
KOFÇAZ RES
DEREKÖY RES
PINARHİSAR RES
KOFÇAZ RES
DEREKÖY RES
İĞDE RES
KADİFE RES
KOCAYAZI RES
KIRKLARELİ RES
KOFÇAZ RES
KOFÇAZ RES
KIRKLARELİ RES
KOCAYAZI RES
ÇUKURPINAR RES
KOCAYAZI RES
EVRENLİ RES
ELMACIK RES
SERGEN RES
SERGEN RES
MAVİ RES
AHMETLER RES
SERGEN-1 RES
SERGEN-2 RES
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİK
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
VİZE
VİZE
VİZE
VİZE
KOFÇAZ
OFÇAZ
MERKEZ
KOFÇAZ
PINARHİSAR
KOFÇAZ
MERKEZ
VİZE
KOFÇAZ
MERKEZ
PINARHİSAR
KOFÇAZ
MERKEZ
KOFÇAZ
37 No’lu Bağlantı Bölgesi KOCAELİ - YALOVA (40 MW)
MERKEZ
VİZE
KOFÇAZ
KOFÇAZ
MERKEZ
KOFÇAZ
PINARHİSAR
KOFÇAZ
VİZE
MERKEZ
VİZE
VİZE
MERKEZ
KOFÇAZ
VİZE
VİZE
Güç / Capacity (MW)
57,50
25,00
69,30
40,00
48,00
49,00
34,50
69,97
30,00
12,00
15,00
20,00
70,00
40,00
30,00
30,00
49,95
49,50
49,50
70,00
42,00
70,00
25,00
37,50
40,00
18,70
70,00
20,00
70,00
66,00
10,00
50,00
20,00
30,60
25,50
Toplam 1.454,52 MW
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
ATABER ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DÜNYA RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
KARANFİL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KURFALLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NAME ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
SAMYELİ RÜZGAR ENERJİSİ ELEK ÜR. A.Ş.
TÜLİN ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ESSE BORA YENİLENEBİLİR EN. EL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PARK TEKNİK ELEKTRİK MAD. TUR. SAN. TİC. A.Ş.
ATABER RES
İZMİT RES
KARAMÜRSEL RES
KARANFİL RES
SENAİYE RES
NAHİDE HANIM RES
ESENTEPE RES
TÜLİN RES
BORA RES
ÇINARCIK RES
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
YALOVA
YALOVA
KARAMÜRSEL
DERİNCE
KARAMÜRSEL
KARAMÜRSEL
KARAMÜRSEL
KARAMÜRSEL
KANDIRA
KARAMÜRSEL
ARMUTLU
ÇINARCIK
Güç / Capacity (MW)
40,00
25,00
30,00
40,00
20,00
22,10
12,00
20,00
5,00
40,00
Toplam 254,10 MW
Ocak, January 2016 51
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
38 No’lu Bağlantı Bölgesi KONYA (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ALP ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
COŞKUNÖZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ÇİMEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
GEYRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HAYAT RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
IHLAMUR YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
İÇ ANADOLU RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
İDİLRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KAYABELİ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
NUROL ENERJİ ÜR. VE PAZARLAMA A.Ş.
PATTENS ELEKTRİK ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
YENİ AKA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
YENİ AKA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ILGIN RES
AKŞEHİR RES
SELÇUKLU RES
ILGIN RES
ÇATALHÖYÜK RES
EĞRİBAYAT RES
ILGIN RES
KURUÇAY RES
IHLAMUR RES
GEDEVREZ RES
İDİLRES RES
KAYABELİ RES
ESENTEPE RES
KARATEPE RES
İMRENLER RES
TAŞKENT RES
BEYŞEHİR RES
ILGIN RES
LORAS RES
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ILGIN
AKŞEHİR
ILGIN
ILGIN
ILGIN
SELÇUKLU
ILGIN
BOZKIR
HÜYÜK
SEYDİŞEHİR
DOĞANHİSAR
DOĞANHİSAR
KARATAY
SARAYÖNÜ
HÜYÜK
TAŞKENT
HÜYÜK
ILGIN
MERAM
İl / City
İlçe / District
39 No’lu Bağlantı Bölgesi MALATYA (80 MW)
Şirket Adı / Company Name
AGE ENERJİ YAT. A.Ş.
AKMERCANTUR.TAŞ.İNŞ.SİST.TEM.SAN.DIŞTİC.LTD.ŞTİ.
CGN ENERJİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ÇİFTEHANLILAR ENERJİ ÜR. SAN VE TİC LTD ŞTİ
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
FREKANS RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
GEYRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜN RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KARTALRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NARMA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ORTANCA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
SANDAL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
TUNNA ENERJİ ÜR.İ SAN. TİC. A.Ş.
URARTU ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
52 www.tureb.com.tr
Proje Adı / Project Name
AGE MALATYA RES
MALATYA DARENDE RES
KUVATA RES
DARENDE RES
EĞNİR RES
HEKİMHAN RES
MELİDE RES
HASANÇELEBİ RES
DARENDE RES
HEKİMHAN RES
MALATYA RES
77113
KARTALRES RES
KOCATEPE RES
ILISULUK RES
ORTANCA RES
SANDAL RES
GÜLÜMUŞAĞI RES
URARTU RES
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MALATYA
ARAPGİR
DARENDE
HEKİMHAN
DARENDE
ARAPGİR
HEKİMHAN
ARAPGİR
HEKİMHAN
DARENDE
HEKİMHAN
KULUNCAK
DARENDE
DARENDE
ARGUVAN
KULUNCAK
DARENDE
KULUNCAK
MERKEZ
DARENDE
Güç / Capacity (MW)
36,00
19,20
48,00
49,50
49,30
50,00
30,00
35,00
49,50
15,00
30,00
9,90
50,00
10,20
50,00
50,00
20,00
20,00
48,00
Toplam 669,60 MW
Güç / Capacity (MW)
30,00
21,00
40,00
80,00
30,00
40,00
80,00
10,00
10,00
80,00
79,20
20,00
49,00
12,00
30,00
49,50
80,00
30,00
57,50
Toplam 828,20 MW
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
40 No’lu Bağlantı Bölgesi MANİSA (30 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ACERLER ENERJİ GERİ DÖN.İNŞ. MAD. SAN. TİC. A.Ş.
AYVACIK ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DOLUNAY RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
DÜZCE RÜZGAR YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ECİK ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
KARATAŞ TERMİK ÜR. SANT. EL. MAD. SAN. TİC. A.Ş.
KARDELEN RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
KONTRA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KÜÇÜKBELEN RES ELEKTRİK ENERJİSİ LTD. ŞTİ.
MAKRES ENERJİ A.Ş.
NAME ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
RESENDA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SAPRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
SOMA ENERJİ ELEKTRİKÜR. AŞ
SOMA ENERJİ ELEKTRİKÜR. AŞ
SÖĞÜT YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYNEPRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MANİSA- YARAN RES
YELLİCE RES
İSACA RES
İSACA RES
DERİN TÜRKALİ RES
SİNDEL RES
DÜZCE RES
SOMA RES
TURGUTLU RES
SALİHLİ RES
HACET RES
TURGUTLU RES
TURANLI RES
MEDAR RES
KÜÇÜKBELEN RES
MALDAN MAKRES
HEDİYE HANIM RES
TAHTACI RES
EĞNEZ RES
HARMAN RES
YAYLAKÖY RES
SÖĞÜT RES
SÖĞÜTALAN RES
GEBELER RES
ÇİÇEKLİ RES
ZEYNEPRES RES
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
SOMA
SELENDİ
AKHİSAR
AKHİSAR
SOMA
GÖRDES
AKHİSAR
SOMA
TURGUTLU
SALİHLİ
KIRKAĞAÇ
TURGUTLU
SOMA
AKHİSAR
MERKEZ
MERKEZ
41 No’lu Bağlantı Bölgesi ORDU (50 MW)
GÖRDES
KIRKAĞAÇ
MERKEZ
MERKEZ
AKHİSAR
KIRKAĞAÇ
KIRKAĞAÇ
AKHİSAR
AKHİSAR
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
BAYSAL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BERTUĞ ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
COŞKUNÖZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
GÜNGÖR ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HASAŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NCR ENERJİ ÜR. A.Ş.
OLTAN VE KÖLEOĞLU EL. EN. ÜR.İ TİC. A.Ş.
ÖYKÜRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÖZGÜL KAMELYA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
SİSAM ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
TENEA ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş.
URANOS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
YARHİSAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AKGÜNEY RES
BAYIR
BERTUĞ RES
ESENTEPE RES
ULUGÖL RES
REŞADİYE RES
YEŞİLCE RES
ÜÇYOL RES
GÖÇBEYİ RES
POYRAZ RES
MESUDİYE RES
ÖYKÜRES RES
KAMELYA RES
ORDU RES
BEYPINARI RES
AYDOĞAN RES
DOĞADOSTU RES
YARHİSAR RES
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
AKKUŞ
MESUDİYE
MESUDİYE
AKKUŞ
MESUDİYE
GÖLKÖY
MESUDİYE
MESUDİYE
MESUDİYE
AKKUŞ
MESUDİYE
KORGAN
MESUDİYE
GÖLKÖY
KORGAN
PERŞEMBE
MESUDİYE
Güç / Capacity (MW)
29,70
5,00
30,00
30,00
30,00
15,00
30,00
20,00
30,00
28,00
30,00
30,00
15,00
30,00
30,00
14,40
30,00
30,00
30,00
24,00
24,00
30,00
16,00
17,00
30,00
30,00
Toplam 658,10 MW
Güç / Capacity (MW)
40,80
10,00
30,00
48,00
49,50
40,00
30,00
10,00
11,00
50,00
50,00
49,00
49,50
17,00
30,00
30,00
18,00
15,00
Toplam 577,80 MW
Ocak, January 2016 53
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
42 No’lu Bağlantı Bölgesi SİİRT - ŞIRNAK - HAKKARİ (30 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
Güç / Capacity (MW)
Toplam 0 MW
43 No’lu Bağlantı Bölgesi SİVAS (80 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ADO MAD. ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ADO MAD. ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
CGN ENERJİ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ÇARK RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ÇOBANYILDIZI ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EMD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
GALEN YAT. EL. EN. DIŞ TİC. A.Ş.
GÖLGE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
HALE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HAZAN RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
NARKAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NAZORES ELEKTRİK ÜR. A.Ş..
NDOKS ENERJİ ÜR.İ SAN. TİC. A.Ş.
OVAYEL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÖNYILDIZ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PELİT YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SEYHAN YENİLENEBİLİR RÜZGAR EN. EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
TÜRKRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT.LARI SAN. TİC. A.Ş.
YILDIZ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
ZAMBAK YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZAMBAK YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KULMAÇ RES
ÇAMLIBEL-3 RES
ÇAMLIBEL-1 RES
İSLİM RES
MESUDİYE RES
SİVAS RES
GÖKÇE RES
KANGAL RES
GÖKÇEBEL RES
CEVHER RES
KÜMBET RES
GÖLGE RES
SİVAS RES
GÜRÜN RES
YENİKANGAL RES
ACIYURT RES
GÜRÜN RES
KANGAL RES
YAVU RES
GÜRÜN RES
ŞARKIŞLA RES
ÖNYILDIZ RES
PELİT RES
ALTINYAYLA RES
YILDIZELİ RES
TÜRKRES RES
ESKİBEKTAŞLI RES
YILDIZ RES
GÜRÜN RES
BEKTAŞLI RES
HAVUZ RES
SİVAS RES
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
GÜRÜN
YILDIZELİ
YILDIZELİ
YILDIZELİ
MERKEZ
SUŞEHRİ
YILDIZELİ
KANGAL
YILDIZELİ
GÜRÜN
YILDIZELİ
MERKEZ
ALTINYAYLA
GÜRÜN
KANGAL
ULAŞ
GÜRÜN
ULAŞ
MERKEZ
GÜRÜN
ŞARKIŞLA
YILDIZELİ
GÜRÜN
ŞARKIŞLA
YILDIZELİ
YILDIZELİ
GÜRÜN
YILDIZELİ
GÜRÜN
GÜRÜN
KANGAL
ULAŞ
İl / City
İlçe / District
44 No’lu Bağlantı Bölgesi TEKİRDAĞ (60 MW)
Şirket Adı / Company Name
2B ENERJİ ÜR. PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
2M RÜZGAR ENERJİSİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ADO MAD. ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
AKHİSAR ENERJİ A.Ş.
AKIM RES ENERJİ YAT. ÜR. VE İTİC. A.Ş.
BADEM YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
BEREKET ENERJİ ÜR. A.Ş.
BEYAZ KANAT ENERJİ SAN. TİC. A.Ş
BOYDAK ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
BUKET YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
COŞKUNÖZ RÜZGAR ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ÇİĞDEM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
54 www.tureb.com.tr
Proje Adı / Project Name
GÜNGÖRMEZ RES
GÜNEŞLİ RES
KİRAZLI RES
MANASTIR RES
ORMANLI RES
BADEM RES
SARAY RES
BALABANCIK RES
LİNA RES
BUKET RES
UÇMAKDERE RES
MALKARA RES
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
SARAY
ŞARKÖY
ŞARKÖY
ŞARKÖY
ŞARKÖY
ŞARKÖY
SARAY
MALKARA
ŞARKÖY
ŞARKÖY
ŞARKÖY
MALKARA
Güç / Capacity (MW)
39,60
16,00
40,00
30,00
40,00
80,00
10,00
39,00
40,00
79,90
10,00
49,50
79,20
30,00
40,00
54,00
70,00
40,00
10,00
30,00
80,00
20,00
80,00
49,50
16,50
49,00
54,00
30,00
24,00
40,00
40,00
80,00
Toplam 1.390,20 MW
Güç / Capacity (MW)
14,40
36,00
22,00
20,00
40,00
49,50
60,00
9,90
60,00
49,50
48,00
60,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
DENİZ1 ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DOĞRU RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGEM RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
EMKAN ENERJİ ELEKTRİK MAD. SAN. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
KAKTÜS YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KEMAL ÇAĞLAR İNŞ.ELKTRİK ÜR. TİC. SAN. LTD ŞTİ
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
MERİDYEN ENERJİ ÜR. VE TİC. LTD.ŞTİ
NARBAL ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PNE WIND YENİLENEBİLİR ENERJİLER LTD. ŞTİ.
PNE WIND YENİLENEBİLİR ENERJİLER LTD. ŞTİ.
POYRAZRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
RGB ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
SAPRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
TRİM ELEKTİRİK ÜR. A.Ş..
TS TÜRKER ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
TURCAS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YAT. A.Ş.
YAPISAN ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YURT ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
DENİZ1 RES
TAVANLI RES
KUMBAĞ RES
YAYAKÖY RES
KARTALTEPE RES
ŞARKÖY RES
KAKTÜS
UÇMAKDERE RES
MURSALLI RES
SARAY RES
AHMETÇE RES
BAĞPINAR RES
ESER RES
KARAÇALI RES
PALAMUT RES
SEYMENLİ RES
POYRAZRES
HALİÇ RES
PALAMUT RES
MURSALLI RES
TS RES
PARMAKSIZ RES
POSTA RES
ŞARKÖY RES
UÇMAKDERE RES
SUBAŞI RES
45 No’lu Bağlantı Bölgesi TOKAT (40 MW)
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
SÜLEYMANPAŞA
MERKEZ
MERKEZ
ŞARKÖY
MURATLI
ŞARKÖY
ÇERKEZKÖY
MERKEZ
ŞARKÖY
SARAY
MERKEZ
MALKARA
ŞARKÖY
MERKEZ
ŞARKÖY
MERKEZ
ŞARKÖY
MALKARA
ŞARKÖY
ŞARKÖY
ŞARKÖY
HAYRABOLU
ŞARKÖY
ŞARKÖY
ŞARKÖY
MALKARA
İlçe / District
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
ADO MAD. ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ATLAS MAKİNE SAN. ENERJİ VE TİC. A.Ş.
AYŞE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BULUT RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ÇARDAK RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
DİFER ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ERHAM ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş
GRGN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HAYEN ENERJİ MAD. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
KIZILIRMAK YENİ. RÜZGAR EN. EL. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MAVİ EGE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARTOK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ÇAMLIBEL RES-2
BEŞÖREN RES
BEYAZKAYA RES
TOKAT RES
ÇAKRAZ RES
YEŞİLÖZ RES
TOKAT RES
YELPE RES
KIZILPINAR RES
KOMANA RES
HANPINAR RES
GRGN RES
KIZILÖZ RES
CİMİTEKKE RES
ALMUS RES
TOKAT RES
KURTTAŞI RES
REŞADİYE RES
MÜLKKÖY RES
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
MERKEZ
MERKEZ
REŞADİYE
REŞADİYE
ERBAA
BAŞÇİFTLİK
ARTOVA
REŞADİYE
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
REŞADİYE
ALMUS
MERKEZ
MERKEZ
BAŞÇİFTLİK
MERKEZ
10,00
25,00
20,00
30,00
30,00
30,00
49,50
60,00
59,40
60,00
26,00
30,00
20,00
60,00
46,20
12,60
49,00
20,00
60,00
45,00
10,00
20,00
44,00
27,00
18,70
60,00
Toplam 1.391,70 MW
Güç / Capacity (MW)
40,00
40,00
22,00
39,60
40,00
20,00
40,00
20,00
20,00
39,00
10,00
40,00
30,00
12,00
40,00
15,00
24,00
10,00
20,00
Ocak, January 2016 55
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
OLTAN VE KÖLEOĞLU EL. EN. ÜR.İ TİC. A.Ş.
TS TÜRKER ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
YERLİ YENİ.ENERJİ DAN. MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YEROLUK ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZAFİR ELEKTİRİK ÜR. VE TİC. A.Ş.
ZAFİR ELEKTİRİK ÜR. VE TİC. A.Ş.
ZAMBAK YENİLEBİLİR ENERJİ ÜR. A.Ş.
BAŞÇİFTLİK RES
REŞADİYE RES
BORDO MAVİ RES
METE RES
GEYRAS RES
YELLİCE-2 RES
YELLİCE-1 RES
KIZIK RES
46 No’lu Bağlantı Bölgesi VAN (50 MW)
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
NİKSAR
REŞADİYE
MERKEZ
REŞADİYE
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
ARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BAĞLAMA RES
VAN
GEVAŞ
47 No’lu Bağlantı Bölgesi YOZGAT (50 MW)
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name
İl / City
İlçe / District
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AKRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş..
AKTİF RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
BAZ RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
BUKETRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
CB ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ÇALIK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
EKORES ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ETEZYEN ELEKTRİK ÜR. İNŞ. TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. VE TİC. A.Ş.
HAYEN ENERJİ MAD. SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
MENEKŞE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
NARKARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
RUBA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SANDEKS ENERJİ ÜR.İ SAN. VE İTCARET A.Ş..
TESLA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. TİC. VE SAN. A.Ş.
TUFAN RES ENERJİ YAT. ÜR. VE TİC. A.Ş.
YENİ AKA ENERJİ ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
HALHACI RES
AKDAĞ RES
KARALIK RES
SARIÇİÇEK RES
BUKET RES
KAAN RES
SORGUN RES
DERİN AKDAĞ RES
SORGUN RES
AKDAĞ RES
BOZOK RES
SORGUN RES
İNÖNÜ RES
GÜLYAYLA RES
BEYYURDU RES
ÇAMLIK RES
KARALIK RES
BOZTEPE RES
KARALIK RES
MENEKŞE
KARALIK RES
NOHUTLU RES
BEYYURDU RES
PAZARCIK RES
YOZGAT RES
AKDAĞ RES
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
AKDAĞMADENİ
SORGUN
56 www.tureb.com.tr
MERKEZ
SORGUN
SORGUN
AKDAĞMADENİ
SORGUN
AKDAĞMADENİ
AKDAĞMADENİ
SORGUN
ÇAYIRALAN
MERKEZ
ÇEKEREK
MERKEZ
SORGUN
SORGUN
SORGUN
SORGUN
SORGUN
MERKEZ
ÇEKEREK
AKDAĞMADENİ
MERKEZ
AKDAĞMADENİ
40,00
40,00
10,00
3,00
10,00
22,00
18,00
40,00
Toplam 704,60 MW
Güç / Capacity (MW)
50,00
Toplam 50 MW
Güç / Capacity (MW)
45,60
10,00
15,00
25,00
49,00
25,00
50,00
40,00
50,00
35,00
49,30
50,00
25,00
34,50
30,00
12,00
48,60
22,00
49,60
49,50
20,00
40,00
30,00
0,00
10,00
10,00
Toplam 825,10 MW
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Fotoğraf: Gazanfer Demirer
Ocak, January 2016 57
22
-
ÇA
N
AR 12.B AKK
AM AL ALE
AN IKE
-M SİR
ER
44 32.İZ SİN
.T
Mİ
E
R
36
.KI KİRD
RK AĞ
LA
R
24
.ED ELİ
6.A
İRN
MA
33
4
E
3
.KA
11 SYA- .SİV
HR
.AY SA AS
AM
M
D
IN- SU
AN
M N
MA
RA 21. UGLA
Ş - BU
3
O
23
5.K
R
.ÇO
AY SMA SA
SER Nİ
RU
Y
M
İ
Nİ E
KA
STA
4 ĞD
MO 5.TO E
NU KAT
16
40 SİNO
.Bİ
.M
LEC
A P
4
7
İK. Y NİSA
O
ESK
Z
5.A
İŞE 8. AN GAT
KS
HİR TA
AR
-KÜ LYA
A
T
20 Y-NE
.BU VŞ 30. AHYA
ISP
E
RD
H
İ
UR R-K ART
-DE IRŞ A
NİZ EH
Lİ- İR
U
1.A ŞAK
7.A
DA
NK
N
38
AR
.K A
AK
IRI 39.M ONYA
KK
AL ALAT
EÇ
Y
AN A
3.A
FYO 41 KIR
.O I
N
28
.GA KAR RDU
14
A
Z
.BA
İAN HİS
A
TM
TE
AN
P-K R
37
-M
.KO
29 İLİS
AR
CA .HA
DİN
ELİ
T
DİY
-YA AY
AR
BA 2.AD LOVA
19
.BO
IY
K
LU IR-ŞA AMA
-DÜ
NL
N
IUR
ZC
E-S
FA
26 AKAR
.ER
13
ZİN YA
.BA
CA
RT
2
5
15
.EL N
.BA IN-ZO
A
3
ZI
YB
NG
1
UR
UL .İSTA Ğ
T-G
DA
N
BU
ÜM
K-K
L
ÜŞ
AR
HA
AB
NE
ÜK
-Gİ
RE
SU
4. A
N
ĞR
9.A
10
I
.AR
IĞD
RD
AH
TV
IR
İNA
RİZ N-K
AR
E-T
S
RA
BZ
18
ON
.Bİ
TLİ
S-M
17 27.E
UŞ
.Bİ
R
Z
NG
U
ÖL RUM
42
-TU
.Sİ
İRT
NC
E
ŞIR
NA 46.V Lİ
AN
KH
AK
KA
Rİ
34
.K
PROJE SAYISI / NUMBER OF PROJECT
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
5.1
120
80
40
38 35
33 32 31
20
58 www.tureb.com.tr
Değerlendirmede Olan RES’lerin
Bağlantı Bölgelerine Göre Dağılımı
WPPs Under Evaluation Process According
To The Connection Area
Proje Sayısı
Number of Project
108
100
92
75
60
43
30 30 30 29
27 26
26 26
25 25
22 20 20 19 19 19 18
18
11
10
10 10
0
BAĞLANTI BÖLGESİ / CONNECTION AREA
9
8
8
8
5
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
0
- K 22- Ç
AR
AM ANAK
AN KA
-M LE
E
12
-BA RSİN
LIK
ES
36 32.İZ İR
.KI
Mİ
R
R
K
44
. T LARE
EK
L
İR İ
43 DAĞ
.Sİ
6.A
V
MA 21.B AS
S
35 YA-S URSA
-KA
AM
YS
ER SUN
İ-N
İĞ
11
16
-AY 24.ED DE
.Bİ
D
L
I
EC
N-M İRNE
23
.ÇO İK- E
8. UĞL
SK
RU
AN
A
İŞ
M
TA
KA EHİR
STA
-KÜ LYA
MO
TA
NU HYA
39 SİNO
.M
5.A
P
A
KS
AR
47 LATY
A
AY
.Y
O
-NE
VŞ 30. IS ZGAT
EH
İR- PART
KIR
A
ŞE
1.A HİR
DA
20
45 NA
.BU
.TO
RD
KA
UR
3
7.A
-DE 8.KO T
NK
NİZ NY
AR
Lİ- A
AK
U
33
IRI 40.M ŞAK
.KA
KK
14
A
H
AL
RA
.BA
E Ç NİSA
MA
TM
AN
NM
AN
K
-M
AR
41 IRI
AR
.OR
AŞ
DİN
28
O
SM DU
-Dİ .GA
A
Z
YA
RB İANT NİYE
AK
IR- EP-Kİ
ŞA
LİS
26 NLIU
.ER
RFA
ZİN
3.A
C
FYO 29 AN
NK .HAT
37
.KO ARA AY
CA
H
ELİ İSAR
-YA
2.A
L
19
DIY OVA
.BO
15
31 AMA
LU
.BA
-DÜ .İST
N
YB
ZC ANB
U
13
E-S
UL
.BA RT-G
A
KA
Ü
RT
IN- MÜŞ
25 RYA
.
ZO
H
NG ANE ELAZ
IĞ
UL
DA GİRE
SU
K-K
N
AR
AB
27
ÜK
.ER
Z
4.A URU
10
9
.AR .ARD ĞRI- M
IĞ
TV
İN- AHAN DIR
RİZ
-KA
E-T
RS
18 RAB
Z
.Bİ
TLİ ON
S-M
17
U
.
42
46 Ş
.Sİ BİNG
.V
İRT
Ö
ŞIR L-TU AN
N
NA
K H CELİ
AK
KA
Rİ
34
BAĞLANTI BÖLGESİ / CONNECTION AREA
Ocak, January 2016 59
986,80
906,00
828,20
658,10
668,00
669,60
704,60
718,90
799,90
815,00
550,60
419,10
316,50
264,40
275,00
234,00
184,40
110,60
180,00
49,50
50,00
59,00
60,00
60,00
70,00
99,90
0,00
1.012,30
1.007,80
358,50
106,00
1.116,40
1.013,30
611,60
186,90
1.390,20
825,10
254,10
1.454,52
1.235,10
841,50
1.000
577,80
2.000
1.391,70
5.000
4.422,51
4.463,40
5.490,12
6.000
1.540,85
MW
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Değerlendirmede Olan RES’lerin
Bağlantı Bölgelerine Göre Dağılımı
WPPs Under Evaluation Process According To
The Connection Area
Güç
Capacity
4.000
3.000
0
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
5.2
362
400
PROJE SAYISI / NUMBER OF PROJECT
Değerlendirmede Olan RES’lerin
Bölgelere Göre Dağılımı
WPPs Under Evaluation Process According To The Regions
350
300
250
188
200
156
131
150
114
100
42
50
27
0
MARMARA
İÇANADOLU
EGE
AKDENİZ
KARADENİZ
DOĞU ANADOLU
GÜNEYDOĞUANADOLU
BÖLGELER /REGIONS
18.000
16.000
15.740,84
14.000
MW
12.000
10.000
7.966,00
8.000
5.752,50
6.000
4.291,84
4.000
3.561,90
1.713,10
2.000
1.011,60
0
MARMARA
İÇANADOLU
AKDENİZ
EGE
BÖLGELER /REGIONS
60 www.tureb.com.tr
KARADENİZ
DOĞU ANADOLU
GÜNEYDOĞUANADOLU
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Fotoğraf: Ahmet Yurtal Bilgiç
Ocak, January 2016 61
62 www.tureb.com.tr
Jİ
İlk Yirmi Firma / First Twenty Company)
LU
523,50
535,00
LU
ZO
R
11
ZO
R
12
547,10
İNG
KT
GE
RİK
STA
MP
EO
LİC
A
ELE
İNG
LD
LD
HO
RİN
DE
LİK
ÇE
RJİ
12
564,00
FA
İK
HO
13
587,00
594,80
NE
İNG
R
16
İA
RE
LD
HO
OW
E
NA
TO
L
RE
SA
AC
WA
P
18
611,00
766,80
OW
E
Jİ
ER
19
IM
NP
EE
GR
YAT
IR
EL
Jİ
20
EK
SİM
EN
ER
21
800,00
EN
SEN
EN
22
HA
İNG
20
997,80
Jİ
ER
LD
HO
FEN
AK
M
EN
ON
22
1.134,90
DE
ER
EN
DIS
JİS
A
ER
25
1.218,50
CO
R
NE
SU
EN
Jİ
İNG
LD
HO
ER
EN
RJİ
32
1.675,00
1.899,60
RJİ
LAT
30
827,80
1.000
NE
AE
FİN
NE
41
1.423,40
1.500
PO
UP
LER
GR
ES
E
VR
EN
EV
ATA
S
G
5.3
1.913,31
1.939,30
2.050,00
2.000
ER
2.500
EN
LER
ER
RK
DİN
PROJE SAYISI /NUMBER OF PROJECT
40
EN
ER
FİN
JİS
AE
A
NER
JİH
OLD
İNG
ATA
SEV
EN
GR
UP
AK
FEN
EN
ER
Jİ
VR
E
S
EN
EN
EL
ER
GR
Jİ
EE
NP
OW
ER
SU
EK
NE
SİM
DIS
YAT
ON
IRI
M
HO
LD
ER
İNG
DE
M
H
OL
AC
DİN
WA
G
PO
W
RE
ER
SA
E
NE
NA
RJİ
TO
LİA
HO
LD
İNG
CO
RE
NE
NE
RJİ
DE
RİN
E
LEK
FA
İK
TR
ÇE
İK
LİK
HO
LD
GE
İNG
STA
MP
EO
LİC
A
HA
SEN
EN
ER
Jİ
LAT
ER
4.000
3.760,00
TÜ
OL
LH
ÖZ
GÜ
70
PO
G
DİN
OL
LH
MW
80
TÜ
RK
ÖZ
GÜ
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Değerlendirmede Olan RES’lerin
Yatırımcılara Göre Dağılımı
WPPs Under Evaluation Process According To The Investors
90
79
71
60
50
36
27
8
6
0
3.500
3.000
500
0
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Değerlendirmede OlanRES’lerin
Yatırımcılara Göre Dağılımı
WPPs Under Evaluation Process According To
The Investors
1.ÖZGÜL HOLDİNG - 79 Proje - 3.760 MW
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
AKİS RES
BADEM RES
BONCUK RES
BÖĞÜRTLEN RES
BUCA RES
BUKET RES
ÇALBA RES
ÇİLEK RES
DAĞÇAYI RES
DÜZCE RES
FESLEĞEN RES
FULYA RES
GAMZE RES
GARDENYA RES
GELGİT RES
GELİNCİK RES
GÖLGE RES
GRGN RES
GÜLESİN RES
GÜLİSTAN RES
GÜLLÜK RES
GÜNBATISI RES
GÜNDÖNDÜ RES
HANIMELİ RES
HATMİ RES
IHLAMUR RES
İĞDE RES
KADİFE RES
KAKTÜS
KARANFİL RES
KARAYEL RES
KARTOPU RES
KASIMPATI RES
KAVAK RES
KAYIN RES
KEKİK RES
KELEBEK RES
KEŞİŞLEME RES
KIZILCIK RES
KRİZANTEM RES
LACİVERT RES
LAVANTA RES
LEYLAK RES
LODOS RES
MAKİF RES
ÇANKIRI
TEKİRDAĞ
MARDİN
HATAY
ELAZIĞ
TEKİRDAĞ
ÇANAKKALE
KÜTAHYA
SAMSUN
MANİSA
EDİRNE
ÇANAKKALE
ÇORUM
EDİRNE
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
SİVAS
TOKAT
BOLU
BURSA
ÇANAKKALE
ANTALYA
SİNOP
HATAY
AFYON
KONYA
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
TEKİRDAĞ
KOCAELİ
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
DİYARBAKIR
MUĞLA
BALIKESİR
BALIKESİR
KİLİS
BURSA
BURSA
MUĞLA
MERSİN
AKİS YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR.
BADEM YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
BONCUK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
BÖĞÜRTLENYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
BUCARÜZGARGÜNEŞYENİ.EN.EL.ÜR.A.Ş.
BUKET YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ÇALBA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
ÇİLEK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
DAĞÇAYI YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
DÜZCE RÜZGAR YENİ.. EL. ÜR. A.Ş.
FESLEĞENYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
FULYAYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
GAMZEYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
GARDENYAYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
GELGİTYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
GELİNCİKYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
GÖLGE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GRGN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GÜLESİNYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
GÜLİSTANYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
GÜLLÜK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
GÜNBATISI YENİ. EN. EL. ÜR. A.Ş.
GÜNDÖNDÜ YENİ. EN. EL. ÜR. A.Ş.
HANIMELİYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
HATMİ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
IHLAMURYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
İĞDE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KADİFE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KAKTÜS YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KARANFİLYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
KARAYEL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KARTOPUYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
KASIMPATI YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KAVAK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KAYIN YENİLEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KEKİK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KELEBEK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KEŞİŞLEMEYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
KIZILCIK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
KRİZANTEM YENİ. EN. EL. ÜR. A.Ş.
LACİVERT YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
LAVANTA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
LEYLAK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
LODOS YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş.
MAKİFRÜZGARGÜNEŞYENİ.EN.EL.ÜR.A.Ş.
7-ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
44 - TEKİRDAĞ
14-BATMAN-MARDİN-DİYARBAKIR-ŞANLIURFA
29 - HATAY
25 - ELAZIĞ
44 - TEKİRDAĞ
22 - ÇANAKKALE
16-BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
6 - AMASYA - SAMSUN
40 MANİSA
24 - EDİRNE
22 - ÇANAKKALE
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
24 - EDİRNE
31 - İSTANBUL
16-BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
43 - SİVAS
45 - TOKAT
19 - BOLU - DÜZCE - SAKARYA
21 - BURSA
22 - ÇANAKKALE
8 - ANTALYA
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
29 - HATAY
3 - AFYON
38 - KONYA
36 - KIRKLARELİ
36 - KIRKLARELİ
44 - TEKİRDAĞ
37 - KOCAELİ - YALOVA
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
14-BATMAN-MARDİN-DİYARBAKIR-ŞANLIURFA
11 - AYDIN - MUĞLA
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
28 - GAZİANTEP - KİLİS
21 - BURSA
21 - BURSA
11 - AYDIN - MUĞLA
34 - KARAMAN - MERSİN
İlçe / District
KURŞUNLU
ŞARKÖY
DERİK
MERKEZ
MADEN
ŞARKÖY
BAYRAMİÇ
SİMAV
LADİK
AKHİSAR
ENEZ
BAYRAMİÇ
OSMANCIK
ENEZ
ÇATALCA
SEYİTGAZİ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
OSMANGAZİ
GELİBOLU
MANAVGAT
GERZE
MERKEZ
HOCALAR
HÜYÜK
KOFÇAZ
ÇERKEZKÖY
KARAMÜRSEL
AYVACIK
MERKEZ
MERKEZ
SAVAŞTEPE
MANYAS
KEPSUT
ERGANİ
MERKEZ
SUSURLUK
SUSURLUK
MERKEZ
MUDANYA
İNEGÖL
BODRUM
SİLİFKE
Güç/Capacity(MW)
49,50
49,50
49,50
30,00
40,00
49,50
49,50
49,50
49,50
30,00
40,00
49,50
49,50
40,00
49,50
49,50
49,50
40,00
30,00
49,50
49,50
49,50
49,50
30,00
30,00
49,50
49,50
49,50
49,50
40,00
49,50
49,50
49,50
60,00
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
40,00
49,50
49,50
49,50
49,50
Ocak, January 2016 63
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
MANOLYAYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. MANOLYA RES
MENEKŞEYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. MENEKŞE
MEŞE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. MEŞE RES
METAFORYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. METAFOR RES
MISRA YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. MISRA RES
MUSON YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. MUSON RES
NERGİS YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. NERGİS RES
NESRİN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. NESRİN RES
ORKİDE YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ORKİDE RES
ORTANCAYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. ORTANCA RES
ÖZGÜLKAMELYAYENİLENEBİLİREN.EL..A.Ş. KAMELYA RES
ÖZGÜL LİLYUM YENİ.EN. EL. ÜR. A.Ş.
LİLYUM RES
PASTELYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş.
PASTEL RES
PELİT YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. PELİT RES
SANDAL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. SANDAL RES
SARDUNYAYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. SARDUNYA RES
SARIBOYAYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. SARIBOYA RES
SARMAŞIKYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. SARMAŞIK RES
SEDİR YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. SEDİR RES
SÖĞÜT YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. SÖĞÜT RES
SÜMBÜL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. SÜMBÜL RES
ŞEBBOY YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ŞEBBOY RES
ŞİMŞEK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ŞİMŞEK RES
ŞİRİNYERRÜZ.GÜNEŞYENİ.EN.EL.ÜR.A.Ş. ŞİRİNYER RES
TARÇIN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. TARÇIN RES
TURKUAZ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. TURKUAZ RES
YAKLAŞIMYENİLENEBİLİREN.EL.ÜR.A.Ş. YAKLAŞIM RES
YANKI YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. YANKI RES
YÜKSÜK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. YÜKSÜK RES
ZAKKUM YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ZAKKUM RES
ZAMBAK YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ZAMBAK RES
ZENCEFİL YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ZENCEFİL RES
ZERDALİ YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ZERDALİ RES
ZEYTİN YENİLENEBİLİR EN. EL. ÜR. A.Ş. ZEYTİN RES
23 - ÇORUM - KASTAMONU - SİNOP
47 - YOZGAT
11 - AYDIN - MUĞLA
17 - BİNGÖL - TUNCELİ
32 - İZMİR
30 - ISPARTA
6 - AMASYA - SAMSUN
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
34 - KARAMAN - MERSİN
39 - MALATYA
41 - ORDU
2 - ADIYAMAN
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
43 - SİVAS
39 - MALATYA
5-AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
32 - İZMİR
34 - KARAMAN - MERSİN
34 - KARAMAN - MERSİN
40 - MANİSA
34 - KARAMAN - MERSİN
34 - KARAMAN - MERSİN
1 - ADANA
26 - ERZİNCAN
13-BARTIN - ZONGULDAK - KARABÜK
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
5-AKSARAY - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR
35 - KAYSERİ- NİĞDE
7 - ANKARA - KIRIKKALE - ÇANKIRI
35 - KAYSERİ- NİĞDE
1 - ADANA
8 - ANTALYA
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
30 - ISPARTA
KASTAMONU
YOZGAT
AYDIN
BİNGÖL
İZMİR
ISPARTA
AMASYA
KAHRAMANMARAŞ
MERSİN
MALATYA
ORDU
ADIYAMAN
UŞAK
SİVAS
MALATYA
KIRŞEHİR
İZMİR
MERSİN
MERSİN
MANİSA
KARAMAN
KARAMAN
ADANA
ERZİNCAN
BARTIN
KAHRAMANMARAŞ
NEVŞEHİR
KAYSERİ
ÇANKIRI
NİĞDE
ADANA
ANTALYA
BURDUR
ISPARTA
DOĞANYURT
SORGUN
SÖKE
KARLIOVA
URLA
GELENDOST
MERKEZ
EKİNÖZÜ
SİLİFKE
DARENDE
MESUDİYE
SİNCİK
SİVASLI
GÜRÜN
KULUNCAK
KAMAN
URLA
AYDINCIK
MUT
AKHİSAR
SARIVELİLER
MERKEZ
POZANTI
REFAHİYE
AMASRA
GÖKSUN
ÜRGÜP
YAHYALI
KURŞUNLU
MERKEZ
KOZAN
KORKUTELİ
YEŞİLOVA
ŞARKİKARAAĞAÇ
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
40,00
49,50
49,50
49,50
40,00
49,50
80,00
80,00
49,50
49,50
49,50
49,50
30,00
49,50
49,50
49,50
49,50
30,00
40,00
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
2. TÜRKERLER - 71 Proje - 2.050 MW
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MANSURLU RES
ORMANLI RES
KARALIK RES
GÜNALAN
ULUDAĞ RES
SARIÇİÇEK RES
YEŞİLÖZ RES
SERTAVUL RES
YELPE RES
GÖKÇE RES
KARAMAN RES
TUZ RES
ADANA
TEKİRDAĞ
YOZGAT
BURDUR
BURSA
YOZGAT
TOKAT
KARAMAN
TOKAT
SİVAS
KARAMAN
AKSARAY
AKDENİZRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
AKIM RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
AKTİF RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
ALTERNATİFRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
BATI RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
BAZ RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
BULUT RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
CEMRE RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
ÇARDAKRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
ÇARK RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
ÇAVLANRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
DEFNE RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
64 www.tureb.com.tr
1 - ADANA
44 - TEKİRDAĞ
47 - YOZGAT
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
21 - BURSA
47 - YOZGAT
45 - TOKAT
34 - KARAMAN - MERSİN
45 - TOKAT
43 - SİVAS
34 - KARAMAN - MERSİN
5-AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
İlçe / District
FEKE
ŞARKÖY
SORGUN
İNEGÖL
ERBAA
MERKEZ
YILDIZELİ
SARIYAHŞİ
Güç/Capacity(MW)
60,00
40,00
15,00
10,00
30,00
25,00
20,00
100,00
20,00
10,00
35,00
10,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
DEĞİRMEN RES ENERJİ YAT. ÜR. TİC. A.Ş. GARİPÇE RES
DENGE RES ENERJİ YATI. ÜR. TİC. A.Ş.
BAŞDERE RES
DİRENÇ RES ENERJİ YAT. ÜR. TİC. A.Ş.
KAYSERİ RES
DOĞA RES ENERJİ YAT. ÜR. TİC. A.Ş.
KAMAN RES
DOĞU RES ENERJİ YAT. ÜR. TİC. A.Ş.
DOĞANLI RES
DOLUNAY RES ENERJİ YAT. ÜR. TİC. A.Ş. SİNDEL RES
DORUK RES ENERJİ YATIÜR. TİC. A.Ş.
KIZILDAĞ RES
DURU RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. MUT RES
DUYGURESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
VELİLER RES
DÜNYA RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. İZMİT RES
EGEM RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. KUMBAĞ RES
ENDEKSRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. KAPLANLI RES
ESER RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. ÇÖKELEZ RES
ESİNTİ RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. TOSYA RES
FIRAT RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. BEYDAĞI RES
FREKANSRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. DARENDE RES
GÖKTÜRKRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. POSTALLI RES
GÜN RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. 77113
GÜNEY RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. TANIR RES
GÜNEYDOĞURESENERJİYAT.ÜR.TİC.A.Ş. KIRIKKALE RES
GÜNYELİRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. SAİMBEYLİ RES
HAYAT RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. KURUÇAY RES
HAZAN RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. YENİKANGAL RES
IRMAK RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. KARTAL RES
IŞIK RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş.
YALOVA RES
İÇ ANADOLU RES ENERJİ YAT. ÜR. TİC. A.Ş. GEDEVREZ RES
POYRAZRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. DİBEKLİ RES
SINIR RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. FINDIKLI RES
ŞİMŞEKRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
SAVAŞTEPE RES
TAYFUNRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
İNCİRLİ RES
TUFAN RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. YOZGAT RES
UMUT RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. KİRAZ RES
UYUM RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. İZNİK RES
YAMAÇ RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. GÖLOVA RES
YELİZ RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. EĞİRDİR RES
YILDIZ RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. YILDIZ RES
EMİRHANHESENERJİYAT.ÜR.İNŞ.TİC.A.Ş. ÇAMLICA RES
GÖLMARMARAENERJİYAT.ÜR.TİC.A.Ş.
DEREKÖY RES
GÖLYAKA ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. ÖZBAHÇE RES
GÜNCE ENERJİ YAT. ÜR. TİC. A.Ş.
PINARHİSAR RES
KARADENİZRESENERJİYAT.ÜR.TİC.A.Ş.
KARADAĞ RES
KARAYELRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. ORHANELİ RES
KARDELENRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. TURANLI RES
KUZEY RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. HASKÖY RES
LİDER RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. BAĞLICA RES
LODOS RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. ENEZ RES
MARMARA RES ENERJİ YAT.ÜR. TİC. A.Ş. SEYİTGAZİ RES
NEHİR RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. KÜTAHYA RES
NERGİS RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. ÇAN-1 RES
NESİM RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. YİVLİDAĞI RES
ONUR RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. ÇAN-2 RES
35 - KAYSERİ- NİĞDE
5-AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
35 - KAYSERİ- NİĞDE
5-AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
35 - KAYSERİ- NİĞDE
40 - MANİSA
34 - KARAMAN - MERSİN
34 - KARAMAN - MERSİN
32 - İZMİR
37 - KOCAELİ - YALOVA
44 - TEKİRDAĞ
3 - AFYONKARAHİSAR
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
32 - İZMİR
39 - MALATYA
35 - KAYSERİ- NİĞDE
39 - MALATYA
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
7-ANKARA - KIRIKKALE - ÇANKIRI
1 - ADANA
38 - KONYA
43 - SİVAS
8 - ANTALYA
21 - BURSA
38 - KONYA
22 - ÇANAKKALE
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
47 - YOZGAT
21 - BURSA
21 - BURSA
8 - ANTALYA
30 - ISPARTA
43 - SİVAS
11 - AYDIN - MUĞLA
36 - KIRKLARELİ
30 - ISPARTA
36 - KIRKLARELİ
22 - ÇANAKKALE
21 - BURSA
40 - MANİSA
24 - EDİRNE
3 - AFYONKARAHİSAR
24 - EDİRNE
16-BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
16-BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
KAYSERİ
NEVŞEHİR
KAYSERİ
KIRŞEHİR
KAYSERİ
MANİSA
MERSİN
MERSİN
İZMİR
KOCAELİ
TEKİRDAĞ
AFYONKARAHİSAR
DENİZLİ
ÇORUM
İZMİR
MALATYA
NİĞDE
MALATYA
K.MARAŞ
KIRIKKALE
ADANA
KONYA
SİVAS
ANTALYA
BURSA
KONYA
ÇANAKKALE
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
YOZGAT
BURSA
BURSA
ANTALYA
ISPARTA
SİVAS
MUĞLA
KIRKLARELİ
ISPARTA
KIRKLARELİ
ÇANAKKALE
BURSA
MANİSA
EDİRNE
AFYONKARAHİSAR
EDİRNE
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
İNCESU
ÜRGÜP
YEŞİLHİSAR
KAMAN
YEŞİLHİSAR
GÖRDES
MUT
MUT
BAYINDIR
DERİNCE
MERKEZ
DİNAR
ÇAL
KARGI
BEYDAĞ
DARENDE
BOR
DARENDE
AFŞİN
BALIŞEYH
SAİMBEYLİ
BOZKIR
KANGAL
KORKUTELİ
SEYDİŞEHİR
AYVACIK
GÖNEN
SAVAŞTEPE
GÖNEN
MERKEZ
YENİŞEHİR
İZNİK
ELMALI
YALVAÇ
YILDIZELİ
YATAĞAN
MERKEZ
KEÇİBORLU
PINARHİSAR
ÇAN
ORHANELİ
SOMA
KEŞAN
EMİRDAĞ
ENEZ
SEYİTGAZİ
TAVŞANLI
LAPSEKİ
AYVACIK
BAYRAMİÇ
10,00
30,00
20,00
20,00
20,00
15,00
15,00
100,00
15,00
25,00
20,00
10,00
20,00
10,00
35,00
10,00
30,00
20,00
40,00
30,00
60,00
35,00
40,00
60,00
15,00
15,00
30,00
20,00
30,00
25,00
10,00
30,00
30,00
40,00
45,00
30,00
25,00
40,00
15,00
30,00
15,00
20,00
15,00
25,00
20,00
15,00
30,00
20,00
85,00
30,00
100,00
Ocak, January 2016 65
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
64
65
66
67
68
69
70
71
PELKA MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
MUĞLA RES
RÜZGARRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. EDREMİT RES
SABA RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. TEFENNİ RES
SAMYELİ RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. BAHÇEDERE RES
SİDAL RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. YAYLAÇAYIR RES
SİMGE RES ENERJİ YATIRIM ÜR. TİC. A.Ş. BEYPAZARI RES
TANYELİRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş.
KİRAZKÖY RES
YAĞMURRESENERJİYATIRIMÜR.TİC.A.Ş. KARABÜK RES
11 - AYDIN - MUĞLA
12 - BALIKESİR
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
7-ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
12 - BALIKESİR
13-BARTIN-ZONGULDAK-KARABÜK
3. ATASEVEN GRUP - 41 Proje - 1.675 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ATABER ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ATSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ATSRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BATIRES ELEKTRİK ÜR. AŞ
BERKERES ELEKTRİK ÜR. MAD. A.Ş.
BUKETRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
CERENGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇINARRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DENİZRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DOĞAGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DURURES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ELARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ERENRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ESERGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
FIRTINARES ELEKTRİK ÜR. AŞ
GONCARES ELEKTRİK ÜR. AŞ
GÜNIŞIĞIGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
İDİLRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
İKLİMRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
İNCİRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
JÜPİTERGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KARTALRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KASIRGARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KEREMRES ELEKTRİK ÜR. AŞ
KORKMAZRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KUZEYRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MEHTAPRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MERKÜRGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÖYKÜRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
POYRAZRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SAMİRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SAMRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SUNAYRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
TUNARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
TÜRKRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
URANÜSGES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZEYNEPRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
3RE ELEKTRİK EN. YAT. A.Ş.
66 www.tureb.com.tr
Proje Adı / Project Name Bağlantı Bölgesi / Connection Area
ATABER RES
KADIKÖY RES
ATSRES RES
BATIRES RES
BERKE RES
BUKET RES
CERENGES RES
ÇINARRES
DENİZ RES
DOĞAGES RES
DURURES
ELARES RES
ERENRES RES
ESERGES RES
FIRTINARES
GONCARES
GÜNIŞIĞIGES RES
İDİLRES RES
İKLİMRES
İNCİ RES
JÜPİTERGES RES
KARTALRES RES
KASIRGA RES
KEREMRES
KORKMAZRES RES
KUZEYRES RES
MEHTAP RES
MERKÜRGES RES
ÖYKÜRES RES
POYRAZRES
SAMİRES
SAMRES RES
SUNAYRES RES
TUNARES RES
TÜRKRES RES
URANÜSGES RES
ZEYNEPRES RES
KARABÜK RES
37 - KOCAELİ - YALOVA
31 - İSTANBUL
8 - ANTALYA
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
21 - BURSA
47 - YOZGAT
34 - KARAMAN - MERSİN
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
10 - ARTVİN - RİZE - TRABZON
6 - AMASYA - SAMSUN
36 - KIRKLARELİ
32 - İZMİR
11 - AYDIN - MUĞLA
28 - GAZİANTEP - KİLİS
21 - BURSA
12 - BALIKESİR
19 - BOLU - DÜZCE - SAKARYA
38 - KONYA
29 - HATAY
1 - ADANA
7 - ANKARA - KIRIKKALE - ÇANKIRI
39 - MALATYA
16 - BİLECİK - ESKİŞEHİR - KÜTAHYA
22 - ÇANAKKALE
3 - AFYONKARAHİSAR
35 - KAYSERİ- NİĞDE
30 - ISPARTA
25 - ELAZIĞ
41 - ORDU
44 - TEKİRDAĞ
12 - BALIKESİR
5 - AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
31 - İSTANBUL
24 - EDİRNE
43 - SİVAS
14 - BATMAN-MARDİN-D.BAKIR-Ş.URFA
40 - MANİSA
13 - BARTIN-ZONGULDAK-KARABÜK
MUĞLA
BALIKESİR
BURDUR
BALIKESİR
BALIKESİR
ANKARA
BALIKESİR
KARABÜK
ULA
EDREMİT
TEFENNİ
SAVAŞTEPE
SUSURLUK
BEYPAZARI
SUSURLUK
YENİCE
İl / City
İlçe / District
KOCAELİ
İSTANBUL
ANTALYA
UŞAK
BURSA
YOZGAT
KARAMAN
ÇORUM
ARTVİN
SAMSUN
KIRKLARELİ
İZMİR
MUĞLA
KİLİS
BURSA
BALIKESİR
SAKARYA
KONYA
HATAY
ADANA
KIRIKKALE
MALATYA
KÜTAHYA
ÇANAKKALE
AFYONKARAHİSAR
KAYSERİ
ISPARTA
ELAZIĞ
ORDU
TEKİRDAĞ
BALIKESİR
KIRŞEHİR
İSTANBUL
EDİRNE
SİVAS
MARDİN
MANİSA
KARABÜK
KARAMÜRSEL
SİLİVRİ
KORKUTELİ
BANAZ
KARACABEY
MERKEZ
MERKEZ
OSMANCIK
HOPA
LADİK
KOFÇAZ
BERGAMA
MİLAS
MERKEZ
MUDANYA
ERDEK
GEYVE
DOĞANHİSAR
ANTAKYA
KOZAN
KESKİN
DARENDE
GEDİZ
BAYRAMİÇ
SİNANPAŞA
YAHYALI
ULUBORLU
MADEN
KORGAN
ŞARKÖY
BANDIRMA
MUCUR
SİLİVRİ
ENEZ
YILDIZELİ
DERİK
AKHİSAR
ESKİPAZAR
25,00
30,00
20,00
15,00
20,00
20,00
20,00
30,00
Güç/Capacity(MW)
40,00
25,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
49,00
30,00
49,00
49,00
49,00
49,00
40,00
30,00
49,00
30,00
30,00
30,00
30,00
49,00
49,00
49,00
49,00
30,00
49,00
30,00
40,00
49,00
49,00
15,00
49,00
49,00
40,00
49,00
60,00
30,00
16,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
39 ESYEL GLOBAL EL. ÜR. A.Ş.
ERİMEZ RES
40 ESYEL GLOBAL EL. ÜR. A.Ş.
SOĞANLI RES
41 YAKUTADAYENİ.DAN.MÜH.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. BARTIN RES
15 - BAYBURT - GÜMÜŞHANE - GİRESUN
10 - ARTVİN - RİZE - TRABZON
13 - BARTIN - ZONGULDAK - KARABÜK
4. VRES ENERJİ - 36 Proje - 1.218,50 MW
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name Bağlantı Bölgesi / Connection Area
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
KIRKLARELİ RES
DANİŞMENT RES
HODUL RES
KORUKÖY RES
SULUOVA RES
HEKİMHAN RES
ISPARTA RES
LAPSEKİ RES
ELBİSTAN RES
BENCİK RES
BERGAMA RES
AYAZ RES
VEZİRKÖPRÜ RES
SARIMUSTAFALARRES
ÇAMOBA RES
SALİHLİ RES
GERZE RES
GÜLYAYLA RES
HASANÇELEBİ RES
KUMLUCA RES
BAĞPINAR RES
TEFENNİ RES
DELİCE RES
ÇORUM RES
KARAMAN RES
KATRANCI RES
SINDIRGI RES
ALTINYAYLA RES
OSMANİYE RES
ELMALI RES
GÖKÇEADA RES
ADRAS RES
MENEMEN RES
DOĞADOSTU RES
ESENKÖY RES
ESKİŞEHİR RES
MERİÇ RÜZGAR EN. ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MERİÇ RÜZGAR EN. ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EDARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
EGERES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
ETİ RES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
NEVARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
SENARES RÜZGAR ENERJİ ÜR. HİZ. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SANAYİ TİC. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SANAYİ TİC. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SANAYİ TİC. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SANAYİ TİC. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SANAYİ TİC. A.Ş.
VRES ENERJİ HİZ. SANAYİ TİC. A.Ş.
36 - KIRKLARELİ
24 - EDİRNE
22 - ÇANAKKALE
36 - KIRKLARELİ
6 - AMASYA - SAMSUN
39 - MALATYA
30 - ISPARTA
22 - ÇANAKKALE
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
11 - AYDIN - MUĞLA
32 - İZMİR
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
6 - AMASYA - SAMSUN
21 - BURSA
32 - İZMİR
40 - MANİSA
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
47 - YOZGAT
39 - MALATYA
8 - ANTALYA
44 - TEKİRDAĞ
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
21 - BURSA
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
34 - KARAMAN - MERSİN
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
43 - SİVAS
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
8 - ANTALYA
22 - ÇANAKKALE
34 - KARAMAN - MERSİN
32 - İZMİR
41 - ORDU
8 - ANTALYA
16 - BİLECİK - ESKİŞEHİR - KÜTAHYA
5. POLAT ENERJİ - 32 Proje - 1.939,30 MW
GİRESUN
TRABZON
BARTIN
İl / City
KIRKLARELİ
EDİRNE
ÇANAKKALE
KIRKLARELİ
SAMSUN
MALATYA
ISPARTA
ÇANAKKALE
K.MARAŞ
MUĞLA
İZMİR
DENİZLİ
SAMSUN
BURSA
İZMİR
MANİSA
SİNOP
YOZGAT
MALATYA
ANTALYA
TEKİRDAĞ
BURDUR
BURSA
ÇORUM
KARAMAN
BALIKESİR
BALIKESİR
SİVAS
OSMANİYE
ANTALYA
ÇANAKKALE
MERSİN
İZMİR
ORDU
ANTALYA
ESKİŞEHİR
ALUCRA
KÖPRÜBAŞI
AMASRA
İlçe / District
MERKEZ
LALAPAŞA
BİGA
MERKEZ
LADİK
HEKİMHAN
EĞİRDİR
BİGA
ELBİSTAN
YATAĞAN
BERGAMA
SERİNHİSAR
VEZİRKÖPRÜ
M.KEMALPAŞA
BERGAMA
SALİHLİ
DİKMEN
MERKEZ
HEKİMHAN
KUMLUCA
MALKARA
TEFENNİ
ORHANELİ
OSMANCIK
MERKEZ
KEPSUT
SINDIRGI
ŞARKIŞLA
DÜZİÇİ
ELMALI
GÖKÇEADA
MUT
MENEMEN
PERŞEMBE
KORKUTELİ
TEPEBAŞI
40,00
30,00
30,00
Güç/Capacity(MW)
37,50
30,00
45,00
34,50
47,50
40,00
42,00
47,50
30,00
40,00
7,00
42,50
25,00
30,00
47,50
28,00
49,50
34,50
10,00
30,00
30,00
12,00
47,50
10,00
48,00
45,00
30,00
49,50
14,00
19,00
27,00
47,50
28,00
18,00
47,50
47,50
Şirket Adı / Company Name
ProjeAdı/ProjectName Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
İlçe / District
Güç/Capacity(MW)
1 ALKIM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
2 ALKIM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EZGİ RES
NERGİZ RES
İZMİR
KIRKLARELİ
BERGAMA
VİZE
23,40
69,30
32 - İZMİR
36 - KIRKLARELİ
Ocak, January 2016 67
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ALKIM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AYANDON ENERJİ ELEK.TRİK ÜR. A.Ş.
AYŞE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
AYŞE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
CANSEV ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
CANSEV ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
CANSEV ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇİĞDEM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇİĞDEM ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇİMEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇİMEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ÇİMEN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DEMET ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DEMET ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
DEMET ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜLBAN ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
GÜNDÖNÜMÜENERJİELEKTRİKÜR.A.Ş.
GÜNDÖNÜMÜENERJİELEKTRİKÜR.A.Ş.
HALE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HALE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
HALE ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KIRLANGIÇ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KIRLANGIÇ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KIRLANGIÇ ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PARLAK ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SOMA ENERJİ ELEKTRİKÜR. A.Ş.
SOMA ENERJİ ELEKTRİKÜR. A.Ş.
SAMSUN RES
İSTANBUL RES
ÇUKURKÖY RES
TOKAT RES
KAYSERİ RES
BANAZ RES
DUYGU RES
MALKARA RES
İREM RES
ILGIN RES
EDİRNE RES
YILDIZ RES
SÜNDÜS RES
KARABİGA RES
ÇINAR RES
MALATYA RES
KARAHİSAR RES
ESKİŞEHİR RES
BEYÇAYIR RES
SARICA RES
ANKARA RES
MERSİN RES
SİVAS RES
GÖKOVA RES
KARACAÖREN RES
ANTALYA RES
GÜNGÖREN RES
KARAMAN RES
HARMAN RES
YAYLAKÖY RES
6 - AMASYA - SAMSUN
31 - İSTANBUL
32 - İZMİR
45 - TOKAT
35 - KAYSERİ- NİĞDE
20-BURDUR-DENİZLİ-UŞAK
12 - BALIKESİR
44 - TEKİRDAĞ
19 - BOLU - DÜZCE - SAKARYA
38 - KONYA
24 - EDİRNE
12 - BALIKESİR
11 - AYDIN - MUĞLA
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
39 - MALATYA
3 - AFYONKARAHİSAR
16-BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
22 - ÇANAKKALE
32 - İZMİR
7-ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
34 - KARAMAN - MERSİN
43 - SİVAS
11 - AYDIN - MUĞLA
5-AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
8 - ANTALYA
21 - BURSA
34 - KARAMAN - MERSİN
40 - MANİSA
40 - MANİSA
SAMSUN
İSTANBUL
İZMİR
TOKAT
KAYSERİ
UŞAK
BALIKESİR
TEKİRDAĞ
SAKARYA
KONYA
EDİRNE
BALIKESİR
MUĞLA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
MALATYA
AFYONKARAHİSAR
ESKİŞEHİR
ÇANAKKALE
İZMİR
ANKARA
MERSİN
SİVAS
MUĞLA
KIRŞEHİR
ANTALYA
BURSA
KARAMAN
MANİSA
MANİSA
LADİK
ÇATALCA
MENEMEN
REŞADİYE
YAHYALI
BANAZ
HAVRAN
MALKARA
GEYVE
ILGIN
ENEZ
SAVAŞTEPE
ULA
BİGA
EZİNE
KULUNCAK
HOCALAR
MİHALGAZİ
BİGA
BERGAMA
ÇUBUK
SİLİFKE
ALTINYAYLA
MERKEZ
MERKEZ
ALANYA
NİLÜFER
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
59,40
23,40
23,40
39,60
21,60
49,50
160,00
60,00
23,40
49,50
39,60
160,00
49,30
23,40
127,80
79,20
23,40
49,60
86,50
50,00
23,40
125,00
79,20
24,00
59,50
54,90
109,80
124,20
24,00
24,00
6. FİNA ENERJİ HOLDİNG - 27 Proje - 1.899,60 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
BİNRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
ECERES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
GEYRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
GEYRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
GEYRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
KIRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KIRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
68 www.tureb.com.tr
Proje Adı / Project Name
ERECEK RES
BERGAMA RES
PAŞAÇİFTLİĞİ RES
MECİDİYE RES
BEYÇAYIRLI RES
ÇAKRAZ RES
ABACI RES
BOYLU RES
SORGUN RES
TEPEBAŞI RES
CERİT RES
OĞUZLAR RES
EĞRİBAYAT RES
HEKİMHAN RES
KOCAYAZI RES
SULTAN RES
Bağlantı Bölgesi / Connection Area
22 - ÇANAKKALE
32 - İZMİR
12 - BALIKESİR
24 - EDİRNE
22 - ÇANAKKALE
45 - TOKAT
6 - AMASYA - SAMSUN
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
47 - YOZGAT
16 - BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
34 - KARAMAN - MERSİN
23 - ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
38 - KONYA
39 - MALATYA
36 - KIRKLARELİ
34 - KARAMAN - MERSİN
İl / City
İlçe / District
ÇANAKKALE
İZMİR
BALIKESİR
EDİRNE
ÇANAKKALE
TOKAT
AMASYA
K.MARAŞ
YOZGAT
ESKİŞEHİR
KARAMAN
ÇORUM
KONYA
MALATYA
KIRKLARELİ
MERSİN
AYVACIK
BERGAMA
GÖNEN
KEŞAN
LAPSEKİ
REŞADİYE
MERKEZ
ÇAĞLAYANCERİT
SORGUN
TEPEBAŞI
MERKEZ
OĞUZLAR
SELÇUKLU
HEKİMHAN
MERKEZ
MUT
Güç/Capacity(MW)
161,50
50,00
120,70
40,00
100,30
40,00
60,00
40,00
50,00
50,00
125,80
70,00
50,00
80,00
70,00
125,80
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
KIRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
OVAYEL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
OVAYEL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
OVAYEL ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SAPRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
SAPRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
SAPRES ELEKTRİK ÜR. AŞ.
YELRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YELRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YELRES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZERES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
YAYLAK RES
ŞARKIŞLA RES
FESLEĞEN RES
SANDIKLI RES
EĞNEZ RES
MADEN RES
PALAMUT RES
KARAKAYA RES
DAĞBELİ RES
MUDANYA RES
DİKİLİ RES
5-AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
43 - SİVAS
11 - AYDIN - MUĞLA
3 - AFYONKARAHİSAR
40 - MANİSA
25 - ELAZIĞ
44 - TEKİRDAĞ
35 - KAYSERİ- NİĞDE
8 - ANTALYA
21 - BURSA
32 - İZMİR
7. ENERJİSA - 25 Proje - 1.913,31 MW
AKSARAY
SİVAS
MUĞLA
AFYONKARAHİSAR
MANİSA
ELAZIĞ
TEKİRDAĞ
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
İZMİR
SARIYAHŞİ
ŞARKIŞLA
MİLAS
SANDIKLI
KIRKAĞAÇ
MADEN
ŞARKÖY
KOCASİNAN
DÖŞEMEALTI
MUDANYA
DİKİLİ
Şirket Adı / Company Name
Proje Adı / Project Name Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
İlçe / District
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
KOMANA RES
ULUGÖL RES
KAYADERE RES
ALPARSLAN RES
KALE RES
CEVHER RES
19 MAYIS RES
BOZOK RES
BÖĞÜRTLEN RES
ÇATALHÖYÜK RES
MELİDE RES
DEREKÖY RES
GÜZELÇEŞME RES
YARIŞALANI RES
CAMİLİYAYLA RES
GEÇİTAĞZI RES
ERCİYES RES
ÇAMLI RES
BEŞPINAR RES
IŞIKLAR RES
KOZLUÇAY RES
GÜÇLER RES
KARAPINAR RES
İZMİT RES
CABAR RES
TOKAT
ORDU
MUĞLA
MUŞ
MARDİN
SİVAS
SAMSUN
YOZGAT
ŞANLIURFA
KONYA
MALATYA
KÜTAHYA
GAZİANTEP
BALIKESİR
BİLECİK
KIRKLARELİ
KAYSERİ
İZMİR
İZMİR
MERSİN
ISPARTA
MERSİN
ÇANAKKALE
EDİRNE
DENİZLİ
REŞADİYE
MESUDİYE
MİLAS
MERKEZ
DERİK
GÜRÜN
LADİK
AKDAĞMADENİ
BİRECİK
ILGIN
ARAPGİR
MERKEZ
NİZİP
BALYA
BOZÜYÜK
KOFÇAZ
YAHYALI
GÜZELBAHÇE
KEMALPAŞA
MUT
YALVAÇ
SİLİFKE
MERKEZ
ENEZ
ÇİVRİL
İl / City
İlçe / District
BURSA
ISPARTA
MERSİN
KÜTAHYA
ORDU
OSMANGAZİ
EĞİRDİR
AYDINCIK
GEDİZ
AKKUŞ
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ ÜR. A.Ş.
8. SUN EDISON - 22 Proje - 997,80 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
AGORA LODOS EN. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS EN. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS EN. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS EN. SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENE.SAN. TİC. A.Ş.
Proje Adı / Project Name
GÖKÇEÖREN RES
KOVADA RES
ESKİYÖRÜK RES
CEBRAİL RES
AKGÜNEY RES
45 - TOKAT
41 - ORDU
11 - AYDIN - MUĞLA
18 - BİTLİS - MUŞ
14 - BATMAN-MARDİN-D.BAKIR-Ş.URFA
43 - SİVAS
6 - AMASYA - SAMSUN
47 - YOZGAT
14 - BATMAN-MARDİN-D.BAKIR-Ş.URFA
38 - KONYA
39 - MALATYA
16 - BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
28 - GAZİANTEP - KİLİS
12 - BALIKESİR
16 - BİLECİK - ESKİŞEHİR - KÜTAHYA
36 - KIRKLARELİ
35 - KAYSERİ- NİĞDE
32 - İZMİR
32 - İZMİR
34 - KARAMAN - MERSİN
30 - ISPARTA
34 - KARAMAN - MERSİN
22 - ÇANAKKALE
24 - EDİRNE
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
Bağlantı Bölgesi / Connection Area
21 - BURSA
30 - ISPARTA
34 - KARAMAN - MERSİN
16 - BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
41 - ORDU
60,00
80,00
50,00
30,00
30,00
40,00
60,00
80,00
100,00
110,00
25,50
Güç/Capacity(MW)
39,00
49,50
50,00
39,00
59,50
79,90
60,00
49,30
60,00
49,30
80,00
50,00
39,10
159,96
50,00
69,97
80,00
50,00
50,00
250,00
60,00
247,50
102,30
39,00
50,00
Güç/Capacity(MW)
43,20
36,00
33,00
50,00
40,80
Ocak, January 2016 69
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA LODOS ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA POYRAZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
AGORA YILDIZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
BOYABAT RES
BİLEK RES
ILGIN RES
BULDAN RES
Ş.KOÇHİSAR RES
KEPEZ RES
ÇALDAĞ RES
URLA 2 RES
İSLİM RES
MEŞEPINAR RES
KUŞÇULAR RES
ASMACIK RES
BEŞÖREN RES
ÇELEBİ RES
HALHACI RES
BAHÇECİK RES
SARAYÖZÜ RES
9. COREN ENERJİ - 22 Proje - 594,80 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ARIKONAK ELK. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KIRKKAVAK ELEK. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KURFALLI EL.K EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARBA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARBAL EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARBEL EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARBOZ EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARDENİZ EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARGER EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARGÜVEM EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARKA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARKAN EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARKARA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARKAS EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARKOCA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARMA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARÖREN EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARSA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARTOK EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARYA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARYAYLA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
NARYUVA EL. EN. ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
Şirket Adı / Company Name
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
70 www.tureb.com.tr
SİNOP
GAZİANTEP
KONYA
AYDIN
ANKARA
ANTALYA
ÇANAKKALE
İZMİR
SİVAS
SAMSUN
ADANA
İZMİR
TOKAT
KIRIKKALE
YOZGAT
KIRŞEHİR
AMASYA
GERZE
MERKEZ
ILGIN
BUHARKENT
ŞEREFLİKOÇHİSAR
AKSEKİ
BAYRAMİÇ
URLA
YILDIZELİ
LADİK
KARAİSALI
BERGAMA
MERKEZ
ÇELEBİ
AKDAĞMADENİ
MERKEZ
TAŞOVA
İl / City
İlçe / District
ADIYAMAN
ANTALYA
KOCAELİ
KARAMAN
TEKİRDAĞ
K.MARAŞ
BİLECİK
ÇANAKKALE
SİNOP
BALIKESİR
MERSİN
SİVAS
YOZGAT
KASTAMONU
KIRKLARELİ
MALATYA
ÇANKIRI
EDİRNE
TOKAT
MERSİN
BALIKESİR
AMASYA
SİNCİK
MANAVGAT
KARAMÜRSEL
BAŞYAYLA
MERKEZ
NURHAK
BOZÜYÜK
MERKEZ
MERKEZ
İVRİNDİ
GÜLNAR
ULAŞ
SORGUN
TAŞKÖPRÜ 2
KOFÇAZ
KULUNCAK
ORTA
KEŞAN
MERKEZ
MUT
SUSURLUK
TAŞOVA
Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
İlçe / District
41 - ORDU
44 - TEKİRDAĞ
ORDU
TEKİRDAĞ
GÖLKÖY
MURATLI
ProjeAdı/ProjectName
Bağlantı Bölgesi / Connection Area
ARIKONAK RES
KIRKKAVAK RES
SENAİYE RES
BAŞYAYLA RES
AHMETÇE RES
BARIŞ RES
BOZÜYÜK RES
DENİZGÖRÜNDÜRES
KIZILCALI RES
GÜVEM RES
KAYRAK RES
KANGAL RES
KARALIK RES
ÇOBANKAYA RES
KOCAYAZI RES
ILISULUK RES
ELDEN RES
SAZLIDERE RES
MÜLKKÖY RES
YALNIZCABAĞ RES
YAYLAÇAYIR RES
YUVAKÖY RES
2 - ADIYAMAN
8 - ANTALYA
37 - KOCAELİ - YALOVA
34 - KARAMAN - MERSİN
44 - TEKİRDAĞ
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
16 - BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
22 - ÇANAKKALE
23 - ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
12 - BALIKESİR
34 - KARAMAN - MERSİN
43 - SİVAS
47 - YOZGAT
23 - ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
36 - KIRKLARELİ
39 - MALATYA
7 - ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
24 - EDİRNE
45 - TOKAT
34 - KARAMAN - MERSİN
12 - BALIKESİR
6 - AMASYA - SAMSUN
10. ERDEM HOLDİNG - 21 Proje - 800 MW
1
2
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
28 - GAZİANTEP - KİLİS
38 - KONYA
11 - AYDIN - MUĞLA
7 -ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
8 - ANTALYA
22 - ÇANAKKALE
32 - İZMİR
43 - SİVAS
6 - AMASYA - SAMSUN
1 - ADANA
32 - İZMİR
45 - TOKAT
7-ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
47 - YOZGAT
5 - AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
6 - AMASYA - SAMSUN
ProjeAdı/ProjectName
REŞADİYE RES
KARTALTEPE RES
42,00
40,00
36,00
36,00
59,20
62,50
72,00
33,00
30,00
45,00
63,00
37,50
40,00
33,00
45,60
60,00
60,00
Güç/Capacity(MW)
20,00
24,00
20,00
36,00
26,00
20,00
25,20
36,00
30,00
30,00
30,00
40,00
20,00
1,60
40,00
30,00
16,00
30,00
20,00
30,00
30,00
20,00
Güç/Capacity(MW)
40,00
30,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
ENYAT ENERJİ YAT. EL. ÜR. TİC. A.Ş.
KALEDİBİ RES
TURGUTLU RES
KARAMÜRSEL RES
ERENKAVAK RES
AĞAÇÖREN RES
SORGUN RES
KAPIAĞZI RES
SARPDERE RES
ALANYA RES
ÇİNKİT RES
MANASTIR RES
ÇINARCIK RES
SARAÇOĞLU RES
ERENLER RES
GÜLNAR RES
ÇAT RES
ÇAYIRLAR RES
YAYLADAĞI RES
GÜRGENDERE RES
33 - K.MARAŞ - OSMANİYE
40 - MANİSA
37 - KOCAELİ - YALOVA
34 - KARAMAN - MERSİN
5 - AKSARAY-KIRŞEHİR-NEVŞEHİR
47 - YOZGAT
6 - AMASYA - SAMSUN
3 - AFYONKARAHİSAR
8 - ANTALYA
11 - AYDIN - MUĞLA
12 - BALIKESİR
22 - ÇANAKKALE
35 - KAYSERİ- NİĞDE
36 - KIRKLARELİ
34 - KARAMAN - MERSİN
30 - ISPARTA
32 - İZMİR
29 - HATAY
24 - EDİRNE
11. AKFEN ENERJİ - 20 Proje - 1.423,40 MW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KAHRAMANMARAŞ
MANİSA
KOCAELİ
KARAMAN
AKSARAY
YOZGAT
AMASYA
AFYONKARAHİSAR
ANTALYA
AYDIN
BALIKESİR
ÇANAKKALE
KAYSERİ
KIRKLARELİ
MERSİN
ISPARTA
İZMİR
HATAY
EDİRNE
TÜRKOĞLU
TURGUTLU
KARAMÜRSEL
MERKEZ
AĞAÇÖREN
SORGUN
MERKEZ
SANDIKLI
ALANYA
KARACASU
BALYA
EZİNE
YAHYALI
PINARHİSAR
GÜLNAR
SENİRKENT
BERGAMA
YAYLADAĞI
UZUNKÖPRÜ
40,00
30,00
30,00
60,00
30,00
50,00
60,00
20,00
50,00
30,00
34,00
30,00
50,00
30,00
58,00
20,00
50,00
30,00
28,00
Şirket Adı / Company Name
ProjeAdı/ProjectName Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
İlçe / District
Güç/Capacity(MW)
ELA RES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EMD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
EMD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
EMD ENERJİ ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
KAVANÇA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KONTRA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MARES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NESİM ELEKTİRİK ÜR. A.Ş..
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NS GÜNEŞ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ORÇANER ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
RUBA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SEYİR ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
SİSAM ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
TRİM ELEKTİRİK ÜR. A.Ş..
UÇURTMA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ELA RES
KINALAR RES
KUBAŞ RES
GÖKÇEBEL RES
ERECEK RES
MEDAR RES
ÇANKIRI RES
KÜÇÜKKORAŞ RES
BANAZ RES
AYBASTI RES
BAŞÇİFTLİK RES
KOCAYAZI RES
ÇELEBİ RES
KARAÇALI RES
MADEN RES
NOHUTLU RES
TARLABAŞI RES
ORDU RES
MURSALLI RES
EVCİLER RES
ELAZIĞ
ÇANAKKALE
BALIKESİR
SİVAS
ÇANAKKALE
MANİSA
ÇANKIRI
MERSİN
UŞAK
KARAMAN
TOKAT
KIRKLARELİ
EDİRNE
TEKİRDAĞ
ERZİNCAN
YOZGAT
BALIKESİR
ORDU
TEKİRDAĞ
BURSA
MERKEZ
BİGA
MANYAS
YILDIZELİ
AYVACIK
AKHİSAR
KURŞUNLU
ERDEMLİ
BANAZ
MERKEZ
NİKSAR
KOFÇAZ
KEŞAN
MERKEZ
REFAHİYE
MERKEZ
HAVRAN
GÖLKÖY
ŞARKÖY
MUDANYA
40,00
36,00
42,00
40,00
186,00
30,00
60,00
250,00
50,00
180,00
40,00
70,00
40,00
60,00
50,00
40,00
105,40
17,00
45,00
42,00
25 - ELAZIĞ
22- ÇANAKKALE
12 - BALIKESİR
43 - SİVAS
22 - ÇANAKKALE
40 - MANİSA
7 - ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
34 - KARAMAN - MERSİN
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
34 - KARAMAN - MERSİN
45 - TOKAT
36 - KIRKLARELİ
24 - EDİRNE
44 - TEKİRDAĞ
26 - ERZİNCAN
47 - YOZGAT
12 - BALIKESİR
41 - ORDU
44 - TEKİRDAĞ
21 - BURSA
12. HASEN ENERJİ - 19 Proje - 535 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
Proje Adı / Project Name Bağlantı Bölgesi / Connection Area
ENEZ RES
EZİNE RES
GÜLNAR RES
24 - EDİRNE
22 - ÇANAKKALE
34 - KARAMAN - MERSİN
İl / City
EDİRNE
ÇANAKKALE
MERSİN
İlçe / District
Güç/Capacity(MW)
ENEZ
EZİNE
GÜLNAR
25,00
30,00
25,00
Ocak, January 2016 71
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
HASEN ENERJİ ÜR. TİC. A.Ş.
BERGAMA RES
İNEŞİR RES
KOFÇAZ RES
OLUKKAYA RES
TÜRKMENLİ RES
DANİŞMENT RES
GÜRÜN RES
KIZILÖZ RES
ŞARKÖY RES
AYBASTI RES
BANAZ RES
BEYYURDU RES
HACET RES
ILGIN RES
KIYIR RES
ERECEK RES
32 - İZMİR
32 - İZMİR
36 - KIRKLARELİ
35 - KAYSERİ- NİĞDE
22 - ÇANAKKALE
12 - BALIKESİR
43 - SİVAS
45 - TOKAT
44 - TEKİRDAĞ
34 - KARAMAN - MERSİN
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
47 - YOZGAT
40 - MANİSA
38 - KONYA
3 - AFYONKARAHİSAR
12 - BALIKESİR
İZMİR
İZMİR
KIRKLARELİ
KAYSERİ
ÇANAKKALE
BALIKESİR
SİVAS
TOKAT
TEKİRDAĞ
KARAMAN
UŞAK
YOZGAT
MANİSA
KONYA
AFYONKARAHİSAR
BALIKESİR
BERGAMA
BERGAMA
KOFÇAZ
PINARBAŞI
BAYRAMİÇ
SAVAŞTEPE
GÜRÜN
MERKEZ
ŞARKÖY
MERKEZ
BANAZ
ÇEKEREK
KIRKAĞAÇ
ILGIN
İHSANİYE
MANYAS
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
13. ENEL GREEN POWER - 18 Proje - 1.134,90 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Proje Adı / Project Name Bağlantı Bölgesi / Connection Area
KAVACIK EOLİKO ENERJİ EL. ÜR. TİC. A.Ş. KAVACIK RES
KIRKLARELİEOLİKOENERJİEL.ÜR.TİC.A.Ş. KIRKLARELİ RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KOFÇAZ RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
MEDRESELİK RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KARALIK RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
SİNANPAŞA RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KESTANELİK RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
GÜRÜN RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
MURSALLI RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
IŞIKLI RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
HARMANCIK RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
DUMANLI RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
ÇAMOBA RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
ÇEPNİ RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
TAVŞANCIK RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
SÖĞÜTLÜ RES
KONGUL ENERJİ SAN. TİC. A.Ş..
KÖSELER RES
OVACIK EOLİKO ENERJİ EL. ÜR. TİC. A.Ş. OVACIK RES
34 - KARAMAN - MERSİN
36 - KIRKLARELİ
36 - KIRKLARELİ
34 - KARAMAN - MERSİN
47 - YOZGAT
3 - AFYONKARAHİSAR
12 - BALIKESİR
43 - SİVAS
44 - TEKİRDAĞ
24 - EDİRNE
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
32 - İZMİR
21 - BURSA
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
14. EKSİM YATIRIM HOLDİNG - 16 Proje - 827,80 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
72 www.tureb.com.tr
ProjeAdı/ProjectName
KÖSEDERE RES
UZUNALAN RES
KAYRAK RES
MEYDANÇAYIRI RES
HACIHASANLAR RES
KARALIK RES
YAYLAÇAYIR RES
ODALIDAM RES
KARADERE RES
Bağlantı Bölgesi / Connection Area
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
34 - KARAMAN - MERSİN
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
47 - YOZGAT
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
İl / City
İlçe / District
Güç/Capacity(MW)
KARAMAN
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KARAMAN
YOZGAT
AFYONKARAHİSAR
BALIKESİR
SİVAS
TEKİRDAĞ
EDİRNE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
İZMİR
BURSA
BALIKESİR
BALIKESİR
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
MERKEZ
VİZE
KOFÇAZ
MERKEZ
SORGUN
SİNANPAŞA
ERDEK
GÜRÜN
ŞARKÖY
ENEZ
LAPSEKİ
LAPSEKİ
BERGAMA
MUDANYA
SAVAŞTEPE
SINDIRGI
EZİNE
MERKEZ
72,00
42,00
70,00
200,00
49,60
30,00
34,00
70,00
59,40
40,00
29,70
69,30
49,60
28,00
62,70
75,90
62,70
90,00
İl / City
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
MERSİN
BALIKESİR
BALIKESİR
YOZGAT
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
İlçe / District
AYVACIK
AYVACIK
GÜLNAR
DURSUNBEY
EDREMİT
SORGUN
SUSURLUK
SUSURLUK
BURHANİYE
Güç/Capacity(MW)
54,00
55,80
65,40
54,00
54,00
48,60
52,20
48,60
59,40
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
10
11
12
13
14
15
16
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
İLTEK ENERJİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.
KALKIM RES
BAŞALAN RES
ACIYURT RES
ALMUS RES
ELMADAĞ RES
BADEMLİ RES
KIRANBAŞALAN RES
22 - ÇANAKKALE
6 - AMASYA - SAMSUN
43 - SİVAS
45 - TOKAT
34 - KARAMAN - MERSİN
34 - KARAMAN - MERSİN
6 - AMASYA - SAMSUN
ÇANAKKALE
SAMSUN
SİVAS
TOKAT
KARAMAN
KARAMAN
AMASYA
YENİCE
KAVAK
ULAŞ
ALMUS
MERKEZ
MERKEZ
SULUOVA
ProjeAdı/ProjectName Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
İlçe / District
Güç/Capacity(MW)
AGORA RES
ASPENDOS RES
EFES RES
KARYA RES
LİKYA RES
MİSYA RES
OLİMPOS RES
PERGE RES
TRUVA RES
AVLAĞI RES
ESKİBEKTAŞLI RES
KARAMUSALAR RES
SAVAŞTEPE RES
KIRKLARELİ
MERSİN
ÇANAKKALE
EDİRNE
BALIKESİR
BALIKESİR
KARAMAN
BALIKESİR
ÇANAKKALE
KAYSERİ
SİVAS
ÇANAKKALE
BALIKESİR
VİZE
GÜLNAR
BAYRAMİÇ
KEŞAN
SAVAŞTEPE
SAVAŞTEPE
MERKEZ
MANYAS
MERKEZ
YAHYALI
GÜRÜN
LAPSEKİ
SAVAŞTEPE
57,50
62,50
60,00
40,00
57,50
57,50
99,00
57,50
57,50
55,80
54,00
59,40
48,60
ProjeAdı/ProjectName Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
İlçe / District
ACAR RES
BALCIDAMI RES
İMRENLER RES
IŞIKLAR RES
OPAL RES
ÇELEBİ RES
MECİDİYE RES
ÇİĞİLTEPE RES
HİSARLIK RES
TOPAZ RES
YENİMUHACİR RES
ELMACIK RES
KİLİS
UŞAK
KONYA
KÜTAHYA
ANKARA
KIRIKKALE
BALIKESİR
AFYONKARAHİSAR
SAKARYA
ÇORUM
EDİRNE
KIRKLARELİ
MERKEZ
BANAZ
HÜYÜK
GEDİZ
EVREN
ÇELEBİ
ALTIEYLÜL
SANDIKLI
GEYVE
ALACA
KEŞAN
MERKEZ
15. ACWA POWER ENERJİ - 13 Proje - 766,80 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
AGORA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ASPENDOS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
EFES ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
KARYA ENERJİ ÜR. A.Ş.
LİKYA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
MİSYA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
OLİMPOS ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
PERGE ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
TRUVA ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
VENTİS ENERJİ YAT. SAN. TİC. A.Ş.
36 - KIRKLARELİ
34 - KARAMAN - MERSİN
22 - ÇANAKKALE
24 - EDİRNE
12 - BALIKESİR
12 - BALIKESİR
34 - KARAMAN - MERSİN
12 - BALIKESİR
22 - ÇANAKKALE
35 - KAYSERİ- NİĞDE
43 - SİVAS
22 - ÇANAKKALE
12 - BALIKESİR
16. RES ANATOLIA HOLDİNG - 12 Proje - 611 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ÇARIKSIZ RÜZ.EN.EL.ÜR.LTD.ŞTİ.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş.
28 - GAZİANTEP - KİLİS
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
38 - KONYA
16-BİLECİK-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA
7-ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
7 - ANKARA-KIRIKKALE-ÇANKIRI
12 - BALIKESİR
3 - AFYONKARAHİSAR
19 - BOLU - DÜZCE - SAKARYA
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
24 - EDİRNE
36 - KIRKLARELİ
17. FAİK ÇELİK HOLDİNG - 12 Proje - 564 MW
1
2
3
4
Şirket Adı / Company Name
ProjeAdı/ProjectName Bağlantı Bölgesi / Connection Area
BER ENERJİ ÜR. A.Ş.
BER ENERJİ ÜR. A.Ş.
BER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
YARIŞ RES
YAKACIK RES
KOCALAR RES
LORAS RES
21 - BURSA
11 - AYDIN - MUĞLA
22 - ÇANAKKALE
38 - KONYA
İl / City
BURSA
AYDIN
ÇANAKKALE
KONYA
54,00
30,00
54,00
40,00
73,80
54,00
30,00
Güç/Capacity(MW)
40,00
50,00
50,00
50,00
60,00
51,00
70,00
30,00
30,00
70,00
40,00
70,00
İlçe / District
Güç/Capacity(MW)
KARACABEY
NAZİLLİ
MERKEZ
MERAM
45,00
39,00
15,00
48,00
Ocak, January 2016 73
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
5
6
7
8
9
10
11
12
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ZEYBEKLER ENERJİ ÜR. A.Ş.
ÇİÇEKLİ RES
SUBAŞI RES
YEŞİLKÖY RES
SAVAŞTEPE RES
ALANDIZ RES
HARMAN RES
ÜVEZDERE RES
MORCALI RES
40 - MANİSA
44 - TEKİRDAĞ
24 - EDİRNE
12 - BALIKESİR
20 - BURDUR - DENİZLİ - UŞAK
22 - ÇANAKKALE
22 - ÇANAKKALE
34 - KARAMAN - MERSİN
18. DERİN ELEKTRİK - 11 Proje - 587 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
DERİN ELEKTRİK ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
Proje Adı / Project Name
Bağlantı Bölgesi / Connection Are
DERİN LADİK RES
DERİN TÜRKALİ RES
DERİN KOFÇAZ RES
DERİN YAHYALI RES
DERİNKARAMANRES
DERİN AKDAĞ RES
DERİN LAPSEKİ RES
DERİN ALİBEY RES
DERİN GÖKBELENRES
DERİNKOCAPINARRES
DERİNKARACABEYRES
6 - AMASYA - SAMSUN
40 - MANİSA
36 - KIRKLARELİ
35 - KAYSERİ- NİĞDE
34 - KARAMAN - MERSİN
47 - YOZGAT
22 - ÇANAKKALE
23-ÇORUM-KASTAMONU-SİNOP
34 - KARAMAN - MERSİN
12 - BALIKESİR
21 - BURSA
MANİSA
TEKİRDAĞ
EDİRNE
BALIKESİR
DENİZLİ
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
KARAMAN
İl / City
AKHİSAR
MALKARA
KEŞAN
SAVAŞTEPE
BULDAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
İlçe / District
SAMSUN
MANİSA
KIRKLARELİ
KAYSERİ
KARAMAN
YOZGAT
ÇANAKKALE
ÇORUM
MERSİN
BALIKESİR
BURSA
LADİK
SOMA
KOFÇAZ
YAHYALI
MERKEZ
AKDAĞMADENİ
LAPSEKİ
OSMANCIK
SİLİFKE
BALYA
KARACABEY
Bağlantı Bölgesi / Connection Area
İl / City
İlçe / District
32 - İZMİR
22 - ÇANAKKALE
23- ÇORUM - KASTAMONU - SİNOP
12 - BALIKESİR
22 - ÇANAKKALE
36 - KIRKLARELİ
5-AKSARAY - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR
6 - AMASYA - SAMSUN
İZMİR
ÇANAKKALE
ÇORUM
BALIKESİR
ÇANAKKALE
KIRKLARELİ
NEVŞEHİR
AMASYA
BERGAMA
MERKEZ
OSMANCIK
SAVAŞTEPE
BAYRAMİÇ
KOFÇAZ
MERKEZ
GÜMÜŞHACIKÖY
30,00
60,00
30,00
99,00
48,00
48,00
48,00
54,00
Güç/Capacity(MW)
60,00
30,00
48,00
80,00
75,00
40,00
48,00
30,00
48,00
48,00
80,00
19. GESTAMP EOLICA - 8 Proje - 547,10 MW
Şirket Adı / Company Name
1
2
3
4
5
6
7
8
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
GESTAMP RÜZGAR EN. LTD. ŞTİ.
ProjeAdı/ProjectName
OBA RES
SALİHKALE RES
OSMANCIK RES
EYLÜL RES
ALAKALE RES
KOFÇAZ RES
NİSSA RES
OĞUZLAR RES
20. ZORLU ENERJİ - 6 Proje - 523,50 MW
1
2
3
4
5
6
Şirket Adı / Company Name
ProjeAdı/ProjectName
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜR. A.Ş.
NARLIDERE RES
SİVAS RES
AYVACIK RES
ÇATALDAĞ RES
BAKIRÇAY RES
SERTAVUL RES
74 www.tureb.com.tr
Bağlantı Bölgesi / Connection Area
32 - İZMİR
43 - SİVAS
22 - ÇANAKKALE
12 - BALIKESİR
32 - İZMİR
34 - KARAMAN - MERSİN
İl / City
İlçe / District
İZMİR
SİVAS
ÇANAKKALE
BALIKESİR
İZMİR
KARAMAN
DİKİLİ
ULAŞ
AYVACIK
SUSURLUK
BERGAMA
MERKEZ
Güç/Capacity(MW)
46,20
75,90
70,00
79,20
85,80
70,00
60,00
60,00
Güç/Capacity(MW)
50,00
80,00
100,00
73,50
50,00
170,00
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Fotoğraf: Derya Yazar
Ocak, January 2016 75
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
BÖLÜM
İşletmedeki Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santralleri
6
Unlicensed Wind Power Plants Under Operation
İŞLETMEDEKİ LİSANSSIZ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ
UNLICENSED WIND POWER PLANTS UNDER OPERATION
FİRMA ADI
PROJE ADI
COMPANY NAME
PROJECT NAME
1 Baykal Energy Ltd.
2 Baykal Energy Ltd.
3 Boğaziçi Üni.Yapı İşleri
4 Magel Elektrik Ltd. Şti.
5 Mtb Proje Ltd. Şti.
6 Mars Energy Yeni.Enerji
7 Magel Elektrik Ltd. Şti.
8 Puntayeli Müh. El. Taah. A.Ş.
9 Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
10 Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
11 Berat Müh.Müş.Taah.
12 Berat Müh.Müş.Taah.
13 Baykal Energy Ltd.
14 Berat Müh. Müş. Taah.
Ayyıldız Enerji
Bereket Çiftliği
Büres
Çahan Res
Derby Res
Garanti İplik Res
Gökçe Res
Karel Demir Res
Kıvam Gıda
Reşadiye Res
Ser Metal San.
Yalçın Res
Yetişen Res
Yücel Çeltik Res
TOPLAM
KURULU GÜÇ (kW)
INSTALLED
CAPACITY (kW)
500
250
900
900
800
2300
900
1000
500
1000
250
100
750
250
10.400 kW
İL
CITY
İstanbul
Hatay
İstanbul
Çanakkale
Tekirdağ
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Çanakkale
Tokat
Balıkesir
Tokat
Hatay
Balıkesir
TÜRBİN ÜRETİCİSİ
TURBINE MANUFACTURERS
Unison
Sepc
Enercon
Enercon
Enercon
Enercon
Enercon
Acciona
Ayetek
Enercon
Northel
Northel
Unison
Northel
TÜRBİN MODELİ
TÜRBİN GÜCÜ
TURBINE MODEL
TURBINE POWER
U50
250 T
E-44
E-44
E 53
E-92
E-44
AW82/1500 CII
WTN 250
E-53
250
VİRA 100K
U57
VİRA 250
500
250
900
900
800
2500
900
1000
500
1000
250
100
750
250
İŞLETMEYE GİRİŞ TARİHİ
COMMISSIONING OF OPERATION
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrallerine ait veriler Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından sağlanmıştır.
The Unlicensed WPPs datas provided by Turkish Electricity Distribution Company.
Fotoğraf: Gamze Kurt
76 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
İşletmedeki Lisanssız RES’lerin
Türbin Markalarına Göre Dağılımı
6.1
Turbine Manufacturers according to Operational
Unlicensed WPPs
UNISON
12,02%
ACCIONA
9,62%
%
EL 5,77
NORTH
AYETEK 4,81%
SEPC 2,40%
ENERCON
65,38%
8.000
7.000
6.000
6.800
kW
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
1.250
0
ENERCON
UNISON
1.000
ACCIONA
600
500
NORTHEL
AYETEK
250
SEPC
TÜRBİN MARKASI / TURBİNE MANUFACTURERS
Ocak, January 2016 77
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
6.2
İşletmedeki Lisanssız RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions according to Operational Unlicensed WPPs
KARADENİZ
10, 58%
AKDENİZ
9, 62%
EGE
9, 62%
MARMARA
70, 19%
8.000
7.000
7.300
kW
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
MARMARA
1.100
1.000
1.000
KARADENİZ
AKDENİZ
EGE
BÖLGELER / REGIONS
78 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
6.3
İşletmedeki Lisanssız RES’lerin İllere Göre Dağılımı
Cities according to Operational Unlicensed WPPs
ÇANAKKALE
22,12%
İSTANBUL
13,46%
TOKAT
10,58%
HATAY
9,62%
TEKİRDAĞ
29,81%
İZMİR
9,62%
BALIKESİR 4,81 %
3.500
3.000
3.100
kW
2.500
2.300
2.000
1.500
1.400
1.000
1.100
1.000
1.000
500
0
500
TEKİRDAĞ
ÇANAKKALE
İSTANBUL
TOKAT
HATAY
İZMİR
BALIKESİR
İLLER /CITIES
Ocak, January 2016 79
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
BÖLÜM
7
FİRMA ADI
COMPANY NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Baykal Energy Ltd.
Agk Döküm Sanayi
Akademi Enerji San Ve Tic Ltd Sti
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Pratik Us Mühendislik
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Pratik Us Mühendislik
Berat Müh.Müş.Taah.
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Baykal Energy Ltd.
Durmazlar Makina
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
RenesisEnj.SistemleriSanVeTic.A.Ş.
Eltemtek
Baykal Energy Ltd.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Baykal Energy Ltd.
Cimo Elektrik
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Mtb Proje Ltd.Şti.
Berat Müh.Müş.Taah.
Berat Müh.Müş.Taah.
Durmazlar Makina
Molu Enerji Üretim A.Ş.
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Gy Müh.Mim. En .Dan. Tic.A.Ş.
Gy Müh.Mim.Ve Enj .Dağ.Tic.A.Ş.
Mars Energy Yenilebilir Enerji
Ayc Mühendislik
Geyikli Enerji
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Eltem-Tek Mühendislik
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Mtb Proje Ltd.Şti.
Baykal Energy Ltd.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Pratik Us Mühendislik
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
80 www.tureb.com.tr
Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’ler
Unlicensed WPPs Which Project’s Approved
PROJE ONAYI YAPILAN LISANSSIZ RES’LER
UNLICENSED WPPS WHICH PROJECT’S APPROVED
TÜRBİN MARKASI
GÜÇ (kW)
PROJE ADI
İL
CAPACITY(kW)
TURBINEMANUFACTURERS
PROJECT NAME
CITY
AdnanFatihSaranRes
Agk Üvecik Res
AldurRüzgarEn.Santrali
Ares Res
As İnşaat Res
Asres Res
Asya Res
Atlas Res
Aydın Res
Ayres Res
Ayşe Alev Gerçeker
Ayvacık-1 Res
Ayvacık-2 Res
AyyıldızEnerjiLtd.Şti.
Bal Res
Bar Res
BarcoTeks.San.Tic.A.Þ.
Bata Tarım Res
Behiçtürk Res
Bereket Çiftliği
Berres Res
Bezmez Res
Bires Enerji
Bizim Gıda Res
Boğaziçi Üni.
Bol Res
Çavuşoğlu Res
Çorum Belediyesi
Çorum Belediyesi
Çorum Belediyesi
Çorum Belediyesi
Darya Yapı Res
Değirmen Res
Deniz Res
Derby Res
Ekbir Balıkçılık Res
EkbirZeytincilikTic.A.Ş.
Ekinli Res
Faruk Molu Res
Fistaş Res
Fistaş-2 Res
Fit Res 2
Fit Res-1
Garanti İplik Res
Gediz Res
Geyikli Üvecik Res
Gmd Res
Görenler Res
Gül Res
İlyas Res
İnci Res
İpek Res
İris Res
Kahramanlar-3 Res
Kangır Res
750
1000
500
1000
1000
800
800
1000
600
1000
11
1000
1000
500
800
800
500
1000
800
250
800
750
800
600
900
800
1000
157
160
187
38
1000
800
800
800
100
150
800
6,4
1000
1000
800
800
2500
100
1000
600
800
800
800
750
800
1000
1000
800
Çanakkale
Çanakkale
İzmir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Samsun
Balıkesir
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
İstanbul
Bursa
Balıkesir
İstanbul
Çanakkale
Çanakkale
Hatay
Yalova
Balıkesir
İzmir
Samsun
İstanbul
Çanakkale
Tokat
Parsel Res 1000
Parsel Res 1000
Parsel Res 1000
Parsel Res 1000
Balıkesir
Balıkesir
Çanakkale
Tekirdağ
Balıkesir
Balıkesir
Bursa
Kayseri
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Tekirdağ
İzmir
Çanakkale
Samsun
Tekirdağ
Balıkesir
Bursa
Hatay
Çanakkale
Balıkesir
Balıkesir
Çanakkale
Unison
Enercon
Turkwind
Leitwind
Leitwind
Enercon
Enercon
Leitwind
Turbowind
Leitwind
Northel
Ewt
Ewt
Unison
Enercon
Enercon
Turbowind
Leitwind
Ewt
Sepc
Enercon
Unison
Enercon
Turbowind
Enercon
Enercon
Leitwind
Samsun Koncar
Samsun Koncar
Samsun Koncar
Samsun Koncar
Enercon
Enercon
Enercon
Enercon
Northel
Northel
Enercon
Whisper
Ewt
Ewt
Enercon
Enercon
Enercon
Northel
Enercon
Turbowind
Enercon
Enercon
Enercon
Unison
Enercon
Leitwind
Leitwind
Enercon
TÜRBİN MODELİ
TURBINE MODEL
U57
E-53
TW 44-500 HY-D
LTW-80
LTW-80
E-53
E-53
LTW-80
T500-48
LTW-80
11
DW52HH50
DW52HH50
U 50
E-53
E-53
T500-49
LTW-80
DW54HH50
250 T
C-50
U 57
E-48
T600-48
E-44
E-53
LTW-80
KO-VA57/1
KO-VA57/1
KO-VA57/1
KO-VA57/1
E-55
E-54
E-53
E-53
VİRA 100K
150
E-53
500
DW54HH75
DW54HH75
E-53
E-53
E-92
VIRA100K
E-48
T500-48
E-53
E-53
E-53
U50
E-53
LTW-80
LTW-80
E-53
TÜRBİN GÜCÜ
TURBINE POWER
750
1000
500
1000
1000
800
800
1000
600
1000
11
1000
1000
500
800
800
500
1000
800
250
800
750
800
600
900
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
100
150
800
3,2
1000
1000
800
800
2500
100
1000
600
800
800
800
750
800
1000
1000
800
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’ler
Unlicensed WPPs Which Project’s Approved
FİRMA ADI
COMPANY NAME
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Kumburun Enerji
Berat Müh.Müş.Taah.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Puntayeli Müh.Elek.Taah.A.Ş.
Kutlu Enerji
Ayc Mühendislik
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Cimo Elektrik
Fse Enerji Müh. Ltd. Þti.
İmrak Müh. El. San.Tic.Ltd.Şti
4y Mühendislik
Durmazlar Makina
Pratik Us Mühendislik
Baykal Energy Ltd.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Pratik Us Mühendislik
Pozitif Mühendislik
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Berat Müh.Müş.Taah.
Berat Müh.Müş.Taah.
İka Enerji Müh.San.Tic.Ltd. Şti.
Emrah Avşar Müh. El. Taah.
Berat Müh.Müş.Taah.
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Deniz Enerji Ür. Dan. Hiz.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Durmazlar Makina
Kızık Elektrik Dan. Müh.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Cimo Elektrik
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Magel Elektrik Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
RenesisEnj.SistemleriSanVeTic.A.Ş.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Berat Müh.Müş.Taah.
Enotek Enerji
Enotek Enerji
Baykal Energy Ltd.
Berat Müh.Müş.Taah.
Fse Enerji Müh. Ltd. Şti.
Pratikus Elk.
PROJE ONAYI YAPILAN LISANSSIZ RES’LER
UNLICENSED WPPS WHICH PROJECT’S APPROVED
TÜRBİN MARKASI
GÜÇ(MW)
PROJE ADI
İL
CAPACITY(MW)
TURBINEMANUFACTURERS
PROJECT NAME
CITY
Karabiga Res
1000
K.burun Bel.50 Kw Res 50
Karacalar-1
1000
Karel Demir Res
1000
Kasım Kutlu Enerji
2,4
Katip Çelebi Üni.Res
20
Kavak Tekstil
1000
Kıvam Gıda
500
Lakres Enerji
800
LapsekiBel.Başkanlığı
500
Marhat Res
153
Mavra Res
800
Mesudiye Res
800
Metis Res
1000
Netdirekt Res
750
Oytaş Res
800
Öz Üç-El 2 Res
1000
Öz Üç-El Tekstil
1000
Pan Res
1000
Polente Res
1000
Poyraz Res
800
Sağlamlar Res
800
Samer -2 Res
1000
Samer-1 Res
1000
SaraycıkPetrolÜr.Res
50
SerMetalSan.VeTic.A.Ş. 250
Serin Sağlık Enerji Res 750
SernatunEn.1000KwRes 1000
Seyfettin Bele
75
Soner Enerji-1 Res 1000
Soner Enerji-2 Res 1000
SorgunBüyükTer.Res
900
Söğütpınar Res
800
Sunyel Res
800
Şahin Res
800
Şimal Res
800
Temel Yapı Res
900
Tepe Res
800
Teta-1 Res
500
Teta-2 Res
1000
Tezyaparlar-1 Res 1000
Tezyaparlar-2 Res 1000
Tokat İl Özel İdaresi Res 1000
Türk Ytong A.Ş.
800
Yağmur Res
600
Yalçın Res
100
Yeşil-1 Res
1000
Yeşil-2 Res
1000
Yetişen Res
750
Yücel Çeltik Res
250
Yüksek Yayla Res
250
Zeytin Res
1000
TOPLAM
81.717,8
Çanakkale
İzmir
Çanakkale
İzmir
İzmir
İzmir
İstanbul
Çanakkale
İzmir
Çanakkale
Tekirdağ
Çanakkale
Bursa
Balıkesir
İzmir
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Balıkesir
Çanakkale
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
İzmir
Bilecik
Balıkesir
İstanbul
Çanakkale
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Yozgat
Bursa
Manisa
Çanakkale
İzmir
Samsun
Çanakkale
Balıkesir
Balıkesir
Çanakkale
Çanakkale
Tokat
Tekirdağ
Samsun
Tokat
Çanakkale
Çanakkale
Hatay
Balıkesir
Çorum
Balıkesir
Enercon
Northel
Ewt
Acciona
Sky Stream
Northel
Leitwind
Ayetek
Enercon
Turbowind
Orenda
Enercon
Enercon
Leitwind
Unison
Enercon
Leitwind
Ewt
Leitwind
Enercon
Enercon
Enercon
Leitwind
Leitwind
Northel
Northel
Goldwind
Leitwind
Northel
Leitwind
Leitwind
Powerwind
Enercon
Enercon
Enercon
Enercon
Powerwind
Enercon
Soyutwind
Soyutwind
Ewt
Ewt
Leitwind
Enercon
Turbowind
Northel VİRA
Leitwind
Leitwind
Unison
Northel
Soyutwind
Leitwind
TÜRBİN MODELİ
TURBINE MODEL
E-53
VIRA 50K
DW 52x900
AW82/1500 CII
VIRA20K
LTW-81
WTN 250
E-47
T500-48
153
E-48
E-53
LTW-80
U 57
E-53
LTW-80
DW54HH75
LTW-80
E-48
E-53
E-48
LTW-80
LTW-80
VİRA 50K
250
S50-750
LTW-80
75
LTW-80
LTW-80
PW-56
E-53
E-53
E-53
E-48
PW-56
E-53
500
1000
DW54HH75
DW54HH74
LTW-80
E-48
T600-48
100K
LTW-80
LTW-81
U57
VİRA 250
250KW
LTW-80
TÜRBİN GÜCÜ
TURBINE POWER
1000
50
1000
1000
2,4
20
1000
500
800
500
800
800
1000
750
800
1000
1000
1000
1000
800
800
1000
1000
50
250
750
1000
75
1000
1000
900
800
800
800
800
900
800
500
1000
1000
1000
1000
800
600
100
1000
1000
750
250
250
1000
Ocak, January 2016 81
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin
Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According To Operational
Unlicensed WPPs Which Project’s Approved
7.1
POWERWIND 2,20 %
5,2
0%
SOYUTWIND 2,14 %
9%
4,8
R
A
4,16%
NC
KO OWIND
TURB
UN
ISO
N
EWT
10,77%
LEITWIND
25,70%
NORTHEL 1,41 %
DİĞER 3,87%
DİĞER %
ENERCON
39,65%
Acciona
Goldwind
Ayetek
Türkwind
Sepc
Orenda
Whisper
Sky Stream
1,22
0,92
0,61
0,61
0,31
0,18
0,01
0,01
Fotoğraf:Zeliha Begöz
82 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
35.000
32.400
Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin
Türbin Markalarına Göre Dağılımı
Turbine Manufacturers According To Operational
Unlicensed WPPs Which Project’s Approved
T
EW
N
ISO
UN
C
SEP
153
250
500
500
750
1.000
1.156
A
R
EL
ND
EK
IND WIND
CA
IND
IND
TH
ION
WI
YET RKW
T
CC
OR
RW
DW
A
BO
E
U
A
L
N
R
Y
W
TU
GO
TU
SO
PO
N
KO
DA
EN
OR
2,4
N
IND
CO
ER
TW
LEI
EN
6,4
0
1.750
5.000
1.800
4.250
10.000
3.400
15.000
4.000
20.000
8.800
kW
25.000
21.000
30.000
ER
M
EA
ISP
WH
TR
YS
SK
TÜRBİN MARKASI (TURBİNE MANUFACTURERS)
Fotoğraf: Yunus Topal
Ocak, January 2016 83
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
7.2
Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin
Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According To Unlicensed WPPs Which
Project’s Approved
KARADENİZ
11,81%
MARMARA
75,61%
EGE
9,33%
AKDENİZ 2,14 %
İÇ ANADOLU 1,11 %
Fotoğraf:Birol Kıraç
84 www.tureb.com.tr
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin Bölgelere Göre Dağılımı
Regions According To Unlicensed WPPs Which
Project’s Approved
70.000
61.789
60.000
kW
50.000
40.000
30.000
20.000
9.650
10.000
0
7.622,4
1.750
MARMARA
KARADENİZ
EGE
AKDENİZ
906,4
İÇ ANADOLU
BÖLGELER / REGIONS
Fotoğraf: İsmet Danyeli
Ocak, January 2016 85
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Proje Onayı Yapılan Lisanssız RES’lerin
İllere Göre Dağılımı
Cities According To WPPs Which Unlicensed Project’s
Approved
7.3
SAMSUN
8,93%
İZMİR
8,35%
18%
Ğ 6,
A
D
İR
TEK
9%
BURSA 4,8
İSTANBUL 4,47%
TOKAT 2,5
7%
BALIKESİR
28,73%
DİĞER
5,58%
ÇANAKKALE
30,30%
Hatay
Yozgat
Manisa
Yalova
Çorum
Bilecik
Kayseri
2,14
1,10
0,98
0,98
0,31
0,06
0,01
25.000
23.475
24.761
30.000
DİĞER %
0
ÇA
LE
KA
K
NA
İR
KES
LI
BA
N
SU
M
SA
İR
İZM
TE
Ğ
DA
KİR
RSA
BU
L
BU
AN
İST
AT
K
TO
K
ECİ
BİL
6,4
50
250
800
800
M
İSA
VA
AT
TAY
LO
RU
AN
ZG
HA
O
YA
M
ÇO
Y
İLLER / CITIES
86 www.tureb.com.tr
900
1.750
2.100
5.000
3.650
4.000
5.053
10.000
6.822,4
15.000
7.300
kW
20.000
İ
R
YSE
KA
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / T W EA STAT I STICS R EPORT
Resim: Yavuz Irmak
Ocak, January 2016 87
TÜREB İSTATİSTİK RAPORU / TW EA STATI STI C S R E P O RT
Basım Sponsorları
Publishing Sponsors
ARI-ES ENERJI
“İstatistik çalışmalarının hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Sayın Mehmet KONURAY’a teşekkür ederiz.”
88 www.tureb.com.tr
www.tureb.com.tr

Benzer belgeler

DUYURU • 26-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Kuruma

DUYURU • 26-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Kuruma adresinden ulaşacakları sorgu ekranında tesis tipini rüzgar olarak seçtiklerinde değerlendirmeye alınan tüm başvurulara ve bu başvuruların konum bilgilerine ulaşabilmektedir. Aynı bağlantıdan il ba...

Detaylı

Katılımcı Listesi

Katılımcı Listesi CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLİC - CZECH TRADE

Detaylı