Detaylı bilgi için tıklayınız. - Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri

Transkript

Detaylı bilgi için tıklayınız. - Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri
ULUSAL
KANSER HAFTASI
SEMPOZYUMU
NATIONAL CANCER WEEK SYMPOSIUM
1-4 NİSAN 2012 / 1-4 APRIL 2012
ANKARA GRAND RIXOS HOTEL
Kongre Onursal Başkanı / Honorary Chairman of The Congress
A. Murat Tuncer
Kongre Başkanı / Chairman of The Congress
Nejat Özgül
Kongre Sekreteri / Secretary of The Congress
Murat Gültekin
Bilimsel Kurul / The Scientific Committee
Ahmet Demirkazık
Ali Ayhan
Bahadır M. Güllüoğlu
Bülent Sivri
Derin Kösebay
Macit Arvas
Münir Kınay
M. Faruk Köse
Nurullah Zengin
Sinan Berkman
Tezer Kutluk
Toker Ergüder
Vahit Özmen
Varol Çelik
Sağlıkta Umut
Vakfı
1
Değerli Meslektaşlarım,
Kanser son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde en önemli hastalıklardan birisi haline
gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre 2015 yılından sonra en çok öldüren
hastalıklar listesinde birinci sıraya çıkacaktır. Bu hastalıkla mücadele ederken sadece
ülkeniz için tedbirler almak yetersiz olmaktadır. Kanser ile mücadele artık uluslar arası
tedbirler almayı gerektiren global bir sorun haline gelmiştir.
Bu nedenle bu sene Ulusal Kanser Haftası organizasyonunda birçok ülkeden ünlü bilim
insanları ülkemize davet edilmiş ve bu konuda uluslar arası ilişkilerin güçlendirilmesi,
karşılıklı bilgi alış verişinin sağlanması hedef alınmıştır.
Ankara’da düzenlediğimiz bu toplantıya hepinizi bekliyoruz. Katkılarınız ve
deneyimlerinizin ülkemizin Ulusal Kanser Kontrol Programımızı geliştirerek bu mücadelede
ülkemizi daha iyi yerlere getireceğine inanıyoruz.
Saygılarımla,
Dr. Nejat Özgül
Kongre Başkanı
Dear Collegues,
In recent years cancer has become one of the most important diseases all over the world
and also in Turkey. According to the World Health Organization’s estimations by the 2015
cancer will be ranked at the first place in the list of terminal illnesses. It is insufficient
to take precautions in only national platform while combating against this illness.
Today fighting against cancer has become a global problem that requires international
measures. On this account this year in National Cancer Week Organization, strengthening
international relations and providing the flow of information between famous scholars
coming from various countries are aimed.
We are expecting to see you at this congress we are organizing in Ankara. We believe in
your contributions and experiences that will help the progress of Turkish National Cancer
Control Program which will lead Turkey to better places in terms of fighting against cancer.
Sincerely Yours,
Dr. Nejat Özgül
Chairman of The Congress
2
2 Nisan 2012 Pazartesi / 2 April 2012 Monday
Salon A / Hall A
08.30-10:00
Kayıt / Registration
10.00-12.30
Açılış Töreni / Opening Ceremony
10.00-10.20
Türkiye’deki Kanser Kontrol Faaliyetlerinin Tarihçesi
History of Turkish Cancer Control Department
10.20-10.40
Kadın Genital Kanserleri ve Dünya’da ESGO’nun Rolü
Female Genital Cancers and The Role of ESGO Across The World
10.40-11.00
Gauden Galea
DSÖ Avrupa Bölgesinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve
DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve
Kanser Kontrolü: Kompleks Nedenler, Çeşitli Müdahaleler
Sağlığın Teşviki Avrupa Direktörü
Noncommunicable Diseases and Cancer Control in
Director, Division of Noncommunicable
WHO European Region: Complex Causation,
Diseases and Health Promotion, WHO
Multiple Points Of Intervention
11.00-11.20
Ulusal Kanser Enstitüsü: ABD Deneyimleri
The Role of a National Cancer Institute:
USA Experiences
11.20-11.50
Prof.Dr. Recep Akdağ
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Kansere İlişkin Hedefler
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
Health Transformation Programme in Turkey
Minister of Health of Turkey
& Cancer Related Goals
11.50-12.30
Ödül Töreni ve Basın Bildirisi / Awards Ceremony and Press Release
12.30-14.00
Öğle Yemeği / Lunch
14.00-15.30
Panel: Tütün Kontrolü ve Akciğer Kanseri / Tobacco Control and Lung Cancer Panel
Oturum Başkanları / Chairs:
Maria Cristina Profili
A. Murat Tuncer
Hacettepe Üniversitesi Rektörü,
Kanserle Savaş Dairesi Başkanı 2001-2012
Rector of Hacettepe University,
Director of Cancer Control Department for 2001-2012
Nicoletta Colombo
ESGO Başkanı
President of ESGO
Harold E. Varmus
ABD Ulusal Kanser Enstitüsü Direktörü
Director of National Cancer Institute (NCI) of USA
DSÖ Temsilcisi / Türkiye Ülke Ofisi Başkanı WHO Representative / Head of Country Office in Turkey
İsmail Çelik
14.00-14.20
3
Douglas Bettcher
Halk Sağlığı Politikalarını Ticari Çıkarlardan ve
Diğer Tütün Endüstrisinin Çıkarlarından Korumak, DSÖ Avrupa Tütünsüz Yaşam Bölümü Başkanı
Director, Department of
DSÖ ‘nün FCTC 5.3 Makalesi
Tobacco Free Initiative, WHO
Protecting Public Health Policies from Commercial and
Other Vested interests of The Tobacco Industry:
Article 5.3 of The WHO FCTC
14.20-14.40
DSÖ Avrupa Bölge Ofisinde Kanser Kontrolüne İlişkin
Andreas W. H. Ullrich
DSÖ Kanser ve Kronik Solunum
Çoksektörlü, Çokpaydaşlı, Değişik Düzeylerdeki Önlemler
Hastalıkları Bölümü, Teknik Görevli
Multi-sectoral, Multi-stakeholder, Multilevel actions
Technical officer for Cancer and Chronic
for Cancer Control in the WHO European Region
Respiratory Diseases World Health Organization
Elif Dağlı
14.40-15.00
Türkiye’de Tütün ile Mücadele
The Fight Against Tobacco in Turkey
15.00-15.15
Tütün ile Mücadelede STK’ların Rolü
The role of NGOs in the Fight Against Tobacco
15.15-15.30
Tartışma ve Kahve Arası / Discussion and Coffee Break
15.30-17.30
Panel: Kolorektal Kanserler / Colorectal Cancers Panel
Oturum Başkanları: Bülent Sivri, Emin Yıldırım
15.30-16.00
Avrupa’da Toplum Bazlı Kolorektal Kanser Taramaları
Population Based Screening for Colorectal Cancer in Europe
16.00-16.30
Kolorektal Kanser Tedavisinde Açık Teknikle Laporoskopik Cerrahinin
Karşılaştırması
Current Status of Open Surgery In Comparison To Laparoscopic
Surgery for Colorectal Cancer Treatment
16.30-17.00
Kolon Kanserinde Adjuvant Tedaviler
Adjuvant Therapies for Colon Cancers
17.00-17.30
Metastatik Kolorektal Kanserlerin Tedavi Prensipleri
Therapeutic Essentials of Metastatic Colorectal Cancers
Mustafa Benekli
17.30-18.00
Kolorektal Kanserlerde Hedefe Yönelik Tedaviler
Personalized Therapies in Colorectal Cancers
Heinz Josef Lenz
Tezer Kutluk
Şuayip Yalçın
Paolo Pietro Bianchi
Hakan Akbulut
3 Nisan 2012 Salı / 3 April 2012 Tuesday
Salon A / Hall A
08.30-10.30
Panel-1: Meme Kanseri / Breast Cancer Panel-1
Oturum Başkanları / Chairs: Varol Çelik, Handan Onur
08.30-09.00
Gelişmekte Olan Ülkelerde Meme Kanseri
Breast Cancer in The Developing World
09.00-09.20
40-49 Yaş Arasında Meme Kanseri Taraması Gerekli mi?
Screening for Breast Cancer: Is It Necessary for Ages Between 40-49?
09.20-09.40
Yüksek Riskli Hastalarda Yönetim
How to Manage High Risk Patients?
Benjamin Anderson
Erkin Arıbal
Bülent Alıç
4
Bahadır M. Güllüoğlu
09.40-10.00
Meme Sağlığı Hizmetlerinin Kalite Prensipleri
Quality Assurence for Breast Health Care Services
10.00-10.30
Tartışma ve Kahve Arası / Discussion and Coffee Break
10.30-12.30
Panel-2: Meme Kanseri / Breast Cancer Panel-2
Oturum Başkanları / Chairs: Ahmet Demirkazık, Semih Başkan
10.30-11.00
Meme Kanseri ile Mücadele
Fight Against Breast Cancer
11.00-11.30
Türkiye’de Meme Kanseri, Mamografi Tarama Projesinin İlk Sonuçları
Breast Cancer in Turkey, Pre-liminary Results of Mammographic
Screening Project
11.30-12.00
Meme Kanseri Tıbbi Tedavilerinin Geleceği
Future of Breast Cancer Medical Therapies
12.00-14.00
Öğle Yemeği / Lunch
14.00-15.30
Panel-3: Meme Kanseri / Breast Cancer Panel-3
Oturum Başkanları / Chairs: Fikri İçli, Nurullah Zengin
14.00-14.20
Metastatik HER-2 Pozitif Meme Kanserleri
Metastatic HER-2 Positive Breast Cancers
14.20-14.40
Meme Kanserinde Adjuvant Hormon Terapisi
Adjuvant Hormonal Therapy for Breast Cancers
14.40-15.00
Trastuzumab’a Dirençli Olgulara Yaklaşım
Dealing With The Cases with Trastuzumab Resistance.
15.00-15.30
Tartışma ve Kahve Arası / Discussion and Coffee Break
15.30-17.30
Panel-4: Meme Kanseri / Breast Cancer Panel-4
Oturum Başkanları / Chairs: Vahit Özmen, Nilüfer Güler
15.30-16.00
Rekonstrüktif Cerrahi : Kime, Ne Zaman?
Reconstructive Surgery: To Whom and When?
16.00-16.30
Bölgesel İleri Evre Meme Kanserleri:
Neoadjuvant Kemoterapi ve Bölgesel Tedavi Seçeneklerinin Rolü
Local Advanced Staged Breast Cancers: Role of Neoadjuvant
Chemotherapy and Locoregional Therapy Options
Alexandru Eniu
16.30-17.00
Radyoterapi Gerektirmeyen Hasta Alt Grupları Var Mıdır?
Akselere yada Parsiyel Radyoterapiler
Is There any Subgroup of Patients Who Can Be Separated from
Radiotherapy?
Bruce G. Haffty
5
İskender Sayek
Vahit Özmen
Pınar Saip
Gül Başaran
Banu Arun
Kadri Altundağ
Riccardo Masetti
17.00-17.30
Gökhan Demir
Moleküler Profillemenin Rolü ve Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Durum
Where We are in Targeted Therapies and The Role for Moleculer Profilling?
1 Nisan 2012 Pazar / 1 April 2012 Sunday
ESGO Konsey Salonu / ESGO Council Room
09.00-18.00
Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) Konsey Toplantısı (Kapalı)
European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) Council Meeting (Closed)
20.00-
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ile Akşam Yemeği
Dinner With Turkish Society of Gynaecological Oncology
2 Nisan 2012 Pazartesi / 2 April 2012 Monday
ESGO Konsey Salonu / ESGO Council Room
09.00-18.00
Primer Servikal Kanser Taraması için HPV Testi Konusunda
ESGO Konseyi Ankara Konsorsiyum Toplantısı (Kapalı)
ESGO Council Ankara Concortium Meeting on HPV Testing for Primary Cervical
Cancer Screening (Closed)
2 Nisan 2012 Pazartesi / 2 April 2012 Monday
ENYGO Konsey Salonu / ENYGO Council Room
14.00-17.00
Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanlığı Avrupa Eğitim Karnesi Geliştirilmesine
Yönelik ENYGO Konsey Toplantısı
ENYGO Council Meeting on Gynaecological Oncology Training Logbooks
2 Nisan 2012 Pazartesi / 2 April 2012 Monday
Salon B / Hall B
ESGO- Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Çalıştayı
ESGO-Turkish Society of Gynaecological Oncology Workshop
13.30-15.30
Panel-1: Jinekolojik Onkoloji Kanserleri / Gynaecological Cancers Panel-1
Oturum Başkanları / Chairs: Derin Kösebay, M.Faruk Köse
13.30-14.00
Açılış Töreni / Opening Ceremony
13.30-13.40
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin Faaliyetleri
Turkish Society Activities
13.40-13.50
Geleceğe Yönelik ESGO Faaliyetlerinde Türkiye’nin Beklentileri
Expectations of Turkish Society for Future ESGO Acivities
13.50-14.00
Jinekolojik Onkoloji konusunda ESGO’nun Faaliyetleri
ESGO Relevant Activities in Gynaecological Oncology
14.00-14.20
Servikal Kanserde SLN Konsepti-Mevcut Klinik Etki
SLN concept in cervical cancer - current clinical impact
14.20-14.40
Vulva Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler
Update in vulvar cancer treatment
Sinan Berkman
Ali Ayhan
Nicoletta Colombo
David Cibula
Ate van der Zee
6
John A. Green
14.40-15.00
Over Kanserleri ve Endometriyal Kanserlerde Hedefe Yönelik Tedaviler
Targeted Therapy for Ovarian and Endometrial Cancers
15.00-15.30
Tartışma ve Kahve Arası / Discussion and Coffee Break
15.30-17.30
Panel-2: Jinekolojik Onkoloji Kanserleri / Gynaecological Cancers Panel-2
Oturum Başkanları / Chairs: Macit Arvas, Hüsnü Gökaslan
15.30-16.00
Jinekolojik Onkoloji de Tartışmalı Konular
Contraversies in Gynaecological Oncology
16.00-16.30
HPV Hastalıklarında Teröptaik HPV Aşıları ve Immuno-terapiler
Therapeutic HPV Vaccines and Immune Therapies for HPV Diseases
16.30-17.00
Profilaktik HPV Aşılarında Güncel Durum
Current Status in Prophylactic HPV Vaccines
17.00-18:00
Tartışma ve Kahve Arası / Discussion and Coffee Break
Ted Trimble
Mete Güngör
Kunter Yüce
3 Nisan 2012 Salı / 3 April 2012 Tuesday
ESGO Jinekolojik Onkoloji Derneği Çalıştayı
ESGO Turkish Society of Gynaecological Oncology Workshop Room
08.30-10.30
Panel-3 Jinekolojik Onkoloji Kanserleri / Gynaecological Cancers Panel-3
Oturum Başkanları / Chairs: Yılmaz Dikmen, Mehmet Ali Vardar
08.30-09.10
Peritonektomi ve Hipertermik Intraperitoneyal Kemoterapi Teknikleri
Technique for Peritonectomy and Hyperthermic IP Chemotherapy
09.10-09.30
Intraperitoneal ve Intravenous Kemoterapide Verilecek İlaç Miktarları
K. Van der Speeten
Pharmacologic Rationale to Give Both Intraperitoneal and Intravenous Chemotherapy
09.30-09.50
Intraperitoneal Kemoterapi Daha mı İyidir?
Is Intraperitoneal Chemotherapy Better?
09.50-10.10
Intravenous Kemoterapi Daha mı İyidir?
Is Intravenous Chemotherapy Better?
10.10-10.30
Tartışma ve Kahve Arası / Discussion and Coffee Break
10.30-12.00
Panel-4: Jinekolojik Onkoloji Kanserleri / Gynaecological Cancers Panel-4
Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Özalp, Nejat Özgül
10.30-11.00
Servikal Kanser Taramalarının Rasyoneli
Rationale for Screening for Cervical Cancer
11.00-11.30
Servikal Kanserlerin Primer Taramasında Sitoloji
Primary Screening for Cervical Cancer: Cytology
11.30-12.00
Servikal Kanserlerin Primer Taramasında HPV Testleri
Primay Screening for Cervical Cancer: HPV Tests
7
C. William Helm
Demir Özbaşar
Özden Altundağ
Xavier F. Bosch
Christine Bergeron
Jack Cuzick
12.00-12.30
Tartışma / Discussion
12.30-14.00
Öğle Yemeği / Lunch
14.00-15.30
Panel-5: Jinekolojik Onkoloji Kanserleri / Gynaecological Cancers Panel-5
Oturum Başkanları / Chairs: Saffet Dilek, Fuat Demirkıran
14.00-14.20
Evre Ib2 Bulky Servikal Kanserlerin Yönetimi
Management of Ib2 Bulky Cervical Cancer
14.20-14.40
Servikal Kanserlerin Cerrahi Evrelemesi
Surgical Staging in Cervical Cancer
14.40-15.00
Jinekolojik Onkoloji’de Kompartman Rezeksiyonları
Compartment Resection in Gynaecological Oncology
15.00-15.30
Tartışma ve Kahve Arası / Discussion and Coffee Break
15.30-17.30
Panel-6: Jinekolojik Onkoloji Kanserleri / Gynaecological Cancers Panel-6
Oturum Başkanları / Chairs: Aytekin Altıntaş, Tugan Beşe
15.30-16.00
İleri Evre Over Karsinomlarında Primer Debulking Daha İyidir
Primary Debulking is Better for Advanced Ovarian Carcinoma
16.00-16.30
İleri Evre Over Karsinomlarında Neoadjuvant Kemoterapi Daha İyidir
Neoadjuvant Chemotherapy is Better for Advanced Ovarian Carcinoma
16.30-17.00
Sekonder Sitoredüksiyon için Kriterler
Criteria for Secondary Debulking
17.00-17.30
Tartışma ve Kapanış / Discussion and Closing
Philippe Morrice
Eric Leblanc
Micheal Höckel
Ali Ayhan
Fırat Ortaç
Rongyu Zang
8
ASCO-MECC PALYATİF BAKIMDA ULUSLARARASI İLERLEME VE EĞİTİM KURSU:
ORTADOĞU ÜLKELERİNDE ENTEGRE PALYATİF BAKIMA ENTEGRE ONKOLOJİK
YAKLAŞIMLAR
ADVANCED ASCO-MECC INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND EDUCATION
COURSE IN PALLIATIVE CARE: APPROACHES FOR ONCOLOGY INTEGRATED
PALLIATIVE CARE IN MIDDLE EASTERN COUNTRIES
2 Nisan 2012 Pazartesi / 2 April 2012 Monday
Salon C / Hall C
09:00-09:05
Açılış Konuşmaları / Welcome Remarks
09:05-09:10
Açılış Konuşmaları / Welcome Remarks
Palyatif Onkoloji: Tanım, İlerleme ve İzlenecek Yol
Palliative Oncology: Identity, Progress and The Path Ahead
09:10-09:45
09:45- 11:30
11:30-11:45
Michael Silbermann
Vanessa Eaton
Sean Morison
Türkiye Kanser Haftası Sempozyumu Açılış Töreni, Salon A
Opening Ceremony of the Turkish Week of Cancer, Hall A
I. OTURUM: Ortadoğu’da Palyatif Bakımın Sorunları ve Amaçları
SESSION I: Challenges and Goals of Palliative Care in the Middle East
Oturum Başkanı / Chair: Michael Silbermann
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar-Kıbrıs
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Cyprus
Sophia Nestoros
11:45-12:05
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar -Mısır
Mohammad El Shami ve
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Egypt Dr. Rasha Mohammed
Fahmi Abdalla
12:05-12:20
Amitai Oberman
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar -İsrail
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Israel
12:20-13:20
Öğle Yemeği / Lunch
Kamer Mutafoğlu
13:20-13:35
13:35-13:50
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar-Türkiye
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Turkey
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar-Lübnan
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Lebanon
Michel Daher
13:50-14:05
:
Palyatif
Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar-SA
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Saudi Arabia
Amal Jafferri
9
14:05-14:20
14:20-14:40
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar-Ürdün
Maha Khali Arnaout
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Jordan
14:40-15:00
15:00-15:30
Soru ve Cevaplar / Q & A
Palyatif Bakım Hizmetlerinde Bugünkü Başarı ve Sorunlar-Filistin
Hani Ayyash,
Current Challenges and Achievements in Palliative Care Services-Palestine Nemeh Manasrah
Kahve Arası / Coffee Break
II. OTURUM: Ağrı ve Semptom Yönetimi
SESSION II: Pain Suffering and Symptom Management
Oturum Başkanı / Chair: Lodovico Balducci
15:30-15:45
15:45-16:00
Kanser Ağrılarında Farmokolojik Yönetim
Pharmacologic Management of Cancer Pain
Kanser Hastalığının Ortaya Çıkardığı Psikolojik Krizler
Spiritual Crisis During The Cancer Trajectory
DNR Talimatları: Kurumsal Bir Deneyim
16:00-16:15
Do Not Resuscitate Orders: An Institution Experience
16:15-16:45 Soru ve Cevaplar / Q & A
20.00-
Charles Loprinzi
Christina Puchalski
Amani Babgi
Akşam Yemeği / Dinner
3 Nisan 2012 Salı / 3 April 2012 Tuesday
III. OTURUM: Palyasyonun Klinik Yaklaşımları
SESSION III: Clinical Modalities of Palliation
Oturum Başkanı / Chair: Sean Morrison
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:20
10:20-10:50
Kemoterapi Palyasyonu
Chemotherapy Palliation
Cerrahi Palyasyon
Surgical Palliation
Yaşamın Son Haftasında Kanıta Dayalı Semptomlar
Evidence Based Symptom Management in The Final Week of Life
Charles Loprinzi
Michel Daher
Carlton Brown
Soru ve Cevaplar / Q & A
Kahve Arası / Coffee Break
10
10:50-11:50
6 Küçük Grup: İletişim Konularına İlişkin İnteraktif Tartışmalar
(Güven Tesis Etme, Sessiz ve Sesli İletişim Karşılaştırması, Istırabın anlamı)
6 Small Groups: Interactive Discussions on Communication Issues
(Build Trust, Verbal Versus Non-verbal, Meaning of Suffering)
Eğitmenler / Facilitators: C. Loprinzi(I), T. Smith (II), C. Brown (III), L. Balducci+
L. Baider (IV), D. Epner (V), S. Morrison+ C. Long (VI)
IV. OTURUM: Hasta ve Ailelerle İlgili Zorluklarla Başetme
SESSION IV: Dealing with Difficult Situations with Patients and Families
Oturum Başkanları / Chairs: Maha Khali Arnaout & Amani Babgi
11:50-12:10
Kanser Aile İçi Bir Sorundur: Değişik Toplumlarda Aile Yardımı
Cancer is A Family Affair: Family Welfare in Diverse Populations
12:10-12:30
Gerçeğin Söylenmesi
Telling the Truth
12:30-12:50
Hastaların Değerleri
Patients’ Values
12:50-13:10
Bütüncül Aile Merkezli Destek Bakımı
Holistic Family-Centered Supportive Care
13:10-14:15
14:15-15:15
Öğle Yemeği / Lunch
15:15-16:15
Ölümle Yüzleşme
Dealing With Death
16:15-16:45
16:45-17:05
17:05-17:25
11
Lea Baider
Charles Loprinzi
Michel Daher
Huda Abu-Saad Huijer
6 Küçük Grup: Sağlık ve Ölüm Kavramlarına İlişkin İnteraktif Tartışmalar,
Aile Üyelerinin İhtiyaçları, Hastaların Değerleri ve Gerçeklerin Söylenmesi
6 Small Groups: Interactive Discussions on Concepts of Health and Death,
Needs of Family Members, Patients’ Values and Truth Telling
Eğitmenler / Facilitators: C. Loprinzi(I), T. Smith (II), C. Brown (III), L. Balducci+
L. Baider (IV), D. Epner (V), S. Morrison+ C. Long (VI)
Lynne Halamish
Kahve Arası / Coffee Break
V. OTURUM: Tanı ve Prognozun Netleştirilmesi
SESSION V: Clarifying Diagnosis and Prognosis
Oturum Başkanı / Chair: Charles Loprinzi
Tanı ve Prognozun Netleştirilmesinin Yolları
Ways to Define Diagnosis and Prognosis
Tomas Smith
Planlamanın Bir Parçası Olarak Maliyetleri Hasta ve Ailelerle
Lodovico Balducci
Ne Şekilde Tartışmalı (Finansal Yönler)
How to Discuss Costs With Patients & Families as Part of Planning (Financial
Toxicity)
17:25-18:25
6 Küçük Grup: Tanı ve Prognozla İlgili Çelişkiler Hakkında İnteraktif Tartışmalar:
Bakımın Sürekli Olmaması, Soruların Cevaplandırılması,
Net Terimlerle Durumun Açıklanması (Direk yada İndirek)
6 Small Groups: Interactive Discussions on Dilemmas Associated With Diagnosis
and Prognosis: Addressing Discontinuity of Care, Qnswer Questions, Explain
Situation in Clear Terms (Direct or Indirect)
Eğitmenler / Facilitators: C. Loprinzi(I), T. Smith (II), C. Brown (III), L. Balducci+ L.
Baider (IV), D. Epner (V), S. Morrison+ C. Long (VI)
18.45-19.30
MECC Ülke Temsilcileri ile Sayın Prof. Dr. Harold Varmus’un Toplantısı
Closed Meeting With Dr. Varmus With Representatives From MECC Countries
20:00Akşam Yemeği / Dinner
4 Nisan 2012 Çarşamba / 4 April 2012 Wednesday
VI. OTURUM: Etkili İletişim
SESSION VI: Communicating Effectively
Oturum Başkanı / Chair: Christina Puchalski
Lodovico Balducci
09:00-09:20
Istırabın Hafifletilmesinde İletişimin Önemi
Significance of Communication in Relieving Suffering
09:20-09:40
09:40-10:00
İletişimin Gelişmesi Yönünde Atılacak Adımlar:
Kültürel Farklılıklara Duyarlı Olmak
Steps to Improve Communication: Being Sensitive to Cultural Differences
10:00-10:20
Soru ve Cevaplar / Q & A
10:20-11:00
Kahve Arası / Coffee Break
VII. OTURUM: Terminal Bakımın Son Safhası
SESSION VII: Last Phase of Terminal Care
Oturum Başkanı / Chair: Carlton Brown
11:00-11:20
Ölüm Farkındalığı
Awareness of Dying
11:20-11:40
Ölüm- Hastalar Ne İster?
Dying – What Do Patients Want?
Lodovico Balducci
11:40-12:00
Karar Vermede İnancın Önemi
Role of Faith in Decision Making
Carol Long
12:00-12:20
Soru ve Cevaplar / Q & A
Daniel Epner
DSÖ Gazze Alt Birimi Sorumlusu Mahmoud Daher
Mahmoud Daher Officer in Charge
Lynne Halamish
12
12:20-13:20
6 Küçük Grup: Ölüm Kavramı Hakkında İnteraktif Tartışmalar
6 Small Groups: Interactive Discussions on Dying and Death
Eğitmenler / Facilitators: C. Loprinzi(I), T. Smith (II), C. Brown (III), L. Balducci+
L. Baider (IV), D. Epner (V), S. Morrison+ C. Long (VI)
13:20-14:30
Öğle Yemeği / Lunch
VIII. OTURUM: Gelişen Yeni Palyatif Bakım Hizmelerine İlişkin Uygulama
Kılavuzu: Kaynak Yönetimi
SESSION VIII: Practical Guidelines for Developing New Palliative Care
Services: Resource Management
Oturum Başkanı / Chair: Thomas Smith, ABD
Sağlık Personeline İlişkin Geliştirilen Sunumlar
Developing Presentations to The Medical Staff
Thomas Smith
Ülkenizdeki Kuruluş/Merkezlerdeki Yöneticiler İçin Geliştirilen Sunumlar
Developing Presentations to Administrators in Your Home Center/Institute
Thomas Smith
15:10-15:30
Mevzuata İlişkin Dokümanların Hazırlanmasında Formülasyon
(Bakanlıklar, Yerel Yönetimler vb.)
Formulating Working Papers to Regulations (Ministries, Local Governments,
etc.)
Thomas Smith
15:30-15:50
15:50- 16:10
16:10-17:10
Soru ve Cevaplar / Q & A
17:10-17:20
Kurs Sonu Değerlendirme
Post-course Evaluation
14:30-14:50
14:50-15:10
17:20-18:00
20:00-
13
Kahve Arası / Coffee Break
6 Küçük Grup: İnteraktif Tartışmalar ve Sunumlara İlişkin Uygulamalar;
Kolaylaştırma ve Liderlik Becerileri
6 Small Groups, Interactive Discussions & Exercises on Presentations;
Facilitation & Leadership Skills
Eğitimciler: C. Loprinzi(I), T. Smith (II), C. Brown (III), L. Balducci+
L. Baider (IV), D. Epner (V), S. Morrison+ C. Long (VI)
Kapanış Konuşmaları ve Sertifika Dağıtımı
Closing Remarks and Distribution of Certificates
Akşam Yemeği / Dinner
Michael Silbermann
KANSERE KARŞI EL ELE FEDERASYONU OTURUMU
/ HAND IN HAND AGAINST CANCER SESSIONS
4 Nisan 2012 Çarşamba / 4 April 2012 Wednesday
I. OTURUM: Kanserle Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi
SESSION I: Importance of Non-governmental Organizations at Fight Against Cancer
09.00- 09.30
Açılış Konuşması: Engin Öztürk, Kansere Karşı El Ele Federasyonu Başkanı
Opening Speech: Engin Öztürk, Head of Hand in Hand Against Cancer Platform
09.30- 09.50
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı / The Turkish National
Assembly Health Committee
09.50- 10.10
Dr. Nejat Özgül, Kanserle Savaş Dairesi Başkanı / Head of Cancer Control Department
10.10- 10.30
Prof. Dr.Şuayip Yalçın, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Sekreteri
/ General Secretary of The Turkish Association for Cancer Research & Control
10.30-11.00
Kahve Arası / Coffee Break
II. OTURUM: Serbest Kürsü: Kanserle Mücadelede Nasıl Daha Etkin Olabiliriz?
SESSION II: Free Chair: How Could We More Efficient at Fight Against Cancer?
Oturum Başkanı / Chair: Dr. Yusuf Pustu
11.00- 12.00
Türkiye Kanserli Hasta ve Yakınları Savunucu Grupları / Defender Groups for The
Turkish Cancer Patients And Their Relatives
14

Benzer belgeler

Genital Sistemin Kandida İnfeksiyonları - Dr. Aslı GÖKER

Genital Sistemin Kandida İnfeksiyonları - Dr. Aslı GÖKER  Uzamış erken membran rüptürü, rahim içi araç veya

Detaylı

Zoology in the Middle East Authors in volumes 1 - Kasparek

Zoology in the Middle East Authors in volumes 1 - Kasparek Aliabadian, Mansour – the Netherlands Alipanah, Helen - Iran Alsaffar, Adel H. - Kuwait Alsheyab, Fawzi - Jordan Altındağ, Ahmet - Turkey Altınsaçlı, Selçuk – Turkey Altınsaçlı, Songül – Turkey Alt...

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 tarihinden önce Müşteri’ye ulaşacak şekilde fatura gönderecektir. Ancak Müşteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan do...

Detaylı