ri orta doğu teknik üniversitesi biyomalzeme ve doku

Transkript

ri orta doğu teknik üniversitesi biyomalzeme ve doku
TE
N
BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
MÜKEMMELİYET MERKEZİ
IO
M
A
BIOMATEN
Vasıf Hasırcı
B
BIOMATEN
BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü
Biyoteknoloji Araştırma Birimi
1
Biyomalzemeler
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
“biyolojik sistemlerle arayüz oluşturarak doku, organ ya da bunların
işlevlerini ölçme, tedavi etme, destekleme, ya da tümden üstlenme
amacıyla tasarlanan malzemelere biyomalzeme denir.
ESB Consensus Conference II
2
Biyomalzeme Kaynakları
1
•Sentetik polimerler
3
•Seramikler
4
•Metaller
5
•Kompozitler
PHA
4
IO
M
A
2
3
TE
N
•Doğal malzemeler
B
BIOMATEN
1
2
5
Total Kalça Protezi
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Doku Mühendisliği
http://www.centropede.com/UKSB2006/ePoster/background.html
4
DokuMühendisliği
Mühendisliği:
Süreç
Doku
Yaklaşımı
TE
N
Taşıyıcının
hazırlanması
A
IO
M
Büyüme faktörlerinin
katılması
yayılma
B
BIOMATEN
Hücre ekimi
farklılaşma
5
Biyomalzeme Kullanımı
TE
N
IO
•
A
•
• Yine de binlerce hasta organ beklemekte ve her yarım saatte
yeni bir isim bu bekleyenlerin listesine eklenmektedir.
•
B
BIOMATEN
•
•
ABD’de şu andaki sağlık harcamaları yıllık 1 trilyon doları aşmaktadır.
Bunun Biyomalzemelerle ilgili kısmı 40 milyar ABD doları düzeyindedir.
Kabaca 11 milyon Amerikalının implant taşımaktadır
Dünyada 75 milyon insan kontakt lens takmaktadır. 30 yıllık bir
araştırma/geliştirme süreci sonrasında ortaya çıkan polimetil metakrilat
(PMMA) ya da silikon kökenli katarakt lensleri (intraoküler lensler, IOL) çok
başarılıdırlar.Yılda ortalama 2,5 milyon dolayında IOL kullanılır.
Ortopedide yılda 200,000'den fazla kalça ve diz protezi (titanyum,
paslanmaz çelik, ya da polietilen) kullanılmaktadır.
Yapay damarlar (Teflon, Dakron) >100,000/yıl düzeyinde kullanılırken kalp
kapakçıkları (karbon, doğal kökenli) buna yakın düzeyde (>80,000/yıl) bir
kullanım bulur.
M
•
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği araştırıcıları
insanoğluna daha iyi bir hizmet götürebilmektir.
olarak
amacımız
6
TE
N
A
M
IO
Biyouyumlu malzemelerle ilgili ABD pazarı 2007 için 22.2
milyar dolardır ve yıllık %6.9 bileşik büyüme hızıyla artması
beklenmektedir.
B
BIOMATEN
Biyomalzeme Piyasası
Burada yapay dokular (Tissue replacements) 11.7 milyar
dolarla en büyük bölümü oluşturmaktadırlar. Bu %52 demektir.
Report ID:HLC010D, Published: March 2007, Analyst: Amy Brock
7
Avrupada Ülkelerin Sağlık Sektör Piyasa Payları
30
27.8
8.5
0
Germany
England
France
Italy
Spain
Switzerland
Other European Countries
8.3
IO
10
5
A
13.8
M
15
18.4
18.2
B
Market Share (%)
BIOMATEN
20
TE
N
25
New EU Members
5
2.3
Countries
8
TE
N
A
M
IO
Sarf malzemesi
Tanı ve
görüntüleme
Dişçilik
Malzemeleri
Ortopedik
malzeme ve
İmplantlar
Diğer
B
BIOMATEN
Türkiye’de Medikal Cihaz Piyasasında Ürün Oranları
9
Taş kırıcılar
Stentler, kateterler ve tüpler
Başucu monitorları
Kan torbaları
Ameliyat ve inceleme eldivenleri
Ameliyat örtüleri
Santrifüjler
Elektro-koterizasyon cihazları
Defibrillatörler
Serum takımları
Paslanmaz çelik ürünler
Ortopedik protezler
Ortopedik sabitleme aletleri
Sütürler
Diş malzemeleri.
TE
N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M
A
Ameliyat masa ve lambaları
Anesteziyoloji cihazları
Jinekolojik masalar
Aspiratör ve oksijenasyon cihazları
Röntgen cihazları
Şırınga ve iğneler
Sterilizasyon sistemleri
Medikal gaz sistemleri
Elastik bandajlar
Hastane yatakları
Dişçilikle ilgili cihazlar
Ameliyat aletleri
Direnaj aletleri
IO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B
BIOMATEN
Türkiyede Üretilen En Önemli Malzemeler
(TOBB Raporuna göre)
10
Görüldüğü üzere çoğunluk ürünler basit metal ya da düşük teknoloji ürünü
plastik malzemelerdir.
•
Yüksek teknoloji ürünleri (biyobozunur implantlar, doku mühendisliği
ürünleri,rejeneratif tıp ürünleri, nano-bio sistemler) bunların arasında yoktur.
•
BIOMATEN’in önerdiği malzemelere en yakın olanlar bazı ortopedik
malzemeler, implantlar ve dişçilik malzemeleridir.
IO
M
A
TE
N
•
B
BIOMATEN
Değerlendirme
11
Türkiye‘nin SWOT Analizi (I)
Güçlü Yanlar
TE
N
•Eğitim kalitesi yüksek üniversitelerimizin bulunması
A
Zayıf Yanlar
M
•Tıbbi cihaz ve aletlerin genellikle yurt dışından satın alma yoluyla elde edilmesi
•Yerli tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemesi üretimi yetersiz olması (%15 civarında)
IO
•Üniversite-sanayi ilişkilerinin
çalışmaları yetersiz olması.
zayıflığı
dolayısıyla
sektöre
ilişkin
Ar-Ge
B
BIOMATEN
•Özellikle kaliteli ve vasıflı işgücü olması ve ücretlerin nispeten düşük olması
Kaynak:
A.Koçak-Uzman Danışman, Tıbbi Cihaz Sektör Raporu, TOBB Türkiye Medikal Meclisi, Şubat 2008
12
Türkiye’nin SWOT Analizi (II)
Tehditler
TE
N
IO
M
A
•
Fırsatlar
•Avrupa Birliğinin 6. ve 7. Çerçeve programına Türkiye’nin de katılmış olması
ve bu şekilde Ar-Ge için Avrupa ülkelerindeki şirket ve üniversitelerle ortak
çalışma ve parasal kaynak bulma olanağı doğmuş olması
•Genç, dinamik ve kalabalık bir nüfusun beraberinde getirdiği potansiyel pazar
varlığının sürmesi
•Yeni teknolojilerin tasarlanması açısından tıbbi cihaz ve aletlerle ilgili olarak
yetişmiş insan gücü olması
•Az sayıdaki tıbbi cihaz ve malzeme üreten firmaların varlıklarını
sürdürebilmesi, bilgi birikimine sahip olmaları
•Biyomühendislik, biyouyumluluk, doku mühendisliği vb alanların halen gelişime
açık olması
B
BIOMATEN
•Avrupa Birliği üyesi olma durumunda bağımsız teknolojik gelişmelerin
sınırlandırılabilmesi olasılığı olması
•Kullanıcılar yerli üreticiye ve yerli mallara güvenmemesi
13
Türkiye’nin en büyük ilk 30 medikal pazardan biri olduğu, 2009’da tüm
sağlık harcamalarının 38 milyar ABD dolarını bulduğu ve Tıbbi Ekipman ve
Sarf Malzeme boyutunun 1.1 milyar dolar olduğu bildirilmektedir. Bu büyük
pazar temelde ABD ve Avrupa (Almanya, İngiltere,...) şirketlerince
denetlenmektedir.
•
Önemli bir nokta sağlıkla ilgili malzemelerin %70-85 oranında ithal edilmesi
ve ancak %15-30’unun ülkemizde üretilmesidir.
•
Örneğin Türkiye 36,825,000 ABD dolarlık yara örtüsü ürünü ithal ederken
aynı kalemde 1,716,000 ABD dolarlık mal ihraç etmektedir (22’ye 1).
•
2013 sonuna kadar İlaç Pazarının 22 ve Tıbbi Cihaz Pazarını da 1.4 milyar
ABD doları olacağı öngörülmektedir.
IO
M
A
TE
N
•
B
BIOMATEN
Harcamalar
14
BIOMATEN’in Amaçları
•
Özellikle son on yılda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konu
ile ilgili araştırmalar büyük artış göstermiştir.
•
Yüksek düzeyli araştırmaların sonuçlarının uygulamaya dönüşmesi,
Medikal Sektör, Sivil Toplum Örgütleri (Sendika ve Dernekleri),
Hastaneler, Üniversiteler ve ilgili Devlet Kurumlarının bir arada
çalışmasını gerektirmektedir.
M
A
TE
N
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, temel bilim, mühendislik ve
tıp alanlarından araştırıcıların katkıları ile gelişen heyecan verici
bir bilim dalıdır.
BIOMATEN
•
BIOMATEN, ülkemizdeki bu gereksinimi karşılamak üzere, sağlık
konusu ile ilişkisi bulunan tüm paydaşları bir araya getirmek, ortak
hedefler çevresinde birleştirmek ve ülkemizi Uluslararası
platformlarda söz sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur.
•
BIOMATEN etkinlikleri, teorik ve uygulamalı eğitim, araştırma ve
bilimsel toplantıların yanı sıra çeşitli akademik, idari ve endüstriyel
kurumlara danışmanlık yapmayı ve yol göstermeyi içermektedir.
B
IO
•
15
Öğrenci ve Eleman Yetiştirilmesi
IO
M
A
TE
N
Öğrenci yetiştirilmesi süreci ODTÜ ve diğer akademik ortakların Fen
Bilimleri Enstitülerine bağlı programlar aracılığıyla sürdürülecektir. Bunun
dışında ÖYP programı öğrenci eğitimi yolu olarak değerlendirilecek, ODTÜ
ile GATA'nın ortaklaşa kurduğu ODTÜ-GATA Eşgüdüm Komisyonunca
(OGEK) araştırma ve ders alma konularında yürütülmekte olan etkinlikler
yine lisansüstü öğrenci yetiştirmekte kullanılacaktır. Bunun dışında
TÜBİTAK İkili Uluslarası İlişkiler Programı (örneğin NSF aracılığıyla ABD'ye,
diğer AB ülkelerine, Japonya ve Çin'e) öğrenci yetiştirme ve değişimi için
kullanılacak, AB 7. ÇP Marie Curie ve diğer proje tipleri (Large, Small, NMP
projeleri) aracılığıyla Avrupadaki araştırma kuruluşlarında eğitim
sağlanacaktır. Bu konuda deneyimimiz bulunmaktadır. Özgeçmişlerimizde
bunlar bulunmaktadır. Yalnızca ODTÜ BIOMAT Grubunun üç 6 ÇP ve bir 7.
ÇP sayesinde ortaklığı olan 50 civarında araştırma ortağı kurum (Enstitü,
Üniversite, Şirket) bulunmaktadır. Ayrıca yeni çağrılar için projeler
hazırlanmaktadır. Uluslararası Danışma Kurulumuz üyesi laboratuvarlar da
öğrenci yetiştirmemiz için çok önemli noktalardır. Bu çalışmalara zaten
yürümekteyse de BIOMATEN bünyesi içinde ayrıca daha geniş proje
aranmasına hemen Temmuz 2010’daki AB 7 ÇP çağrılarıya başlanmıştır.
B
BIOMATEN
•
17
Referans Noktası Olma, Danışmanlık Yapma
IO
M
A
TE
N
BIOMATEN bir referans noktası olmayı istemektedir. Bunu Sağlık Bakanlığı,
TÜBİTAK, DPT, Sanayi Bakanlığı gibi kural, yasa, yönetmelik oluşturan
kurumlar için olduğu gibi TTGV, TÜBİTAK, DPT, TTGV gibi destek
kuruluşları ve TOBB, SEIS ve Medikal Sanayi Kümelenmeleri için yapmayı
istemektedir. Ayrıca üniversite, hastane ve benzeri araştırıcı ve uygulayıcı
kuruuşlar için de referans noktası olmayı istemektedir ki bu sayede ülkedeki
Biyomedikal Malzeme araştırma, üretimi ve ticareti güncel yüksek atma
değerli ürünlere doğru yönelsin.
B
BIOMATEN
•
18
Laboratuvar Alt Yapılarının Güçlendirilmesi
IO
M
A
TE
N
Laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi önerdiğimiz iş paketlerini
yapabilmemiz için şarttır ve proje sunum aşamasında proformalar da
DPT'ye sunulmuş bulunmaktadır. Proje kabulünden itibaren alıma yönelik
işlemler başlatılacak, teklifler yenilenip en uygun özellik-fiyat durumu
yaratılacaktır. Bu aşamanın
proje kabulünden sonraki 2 ayda
tamamlanacağı ve alım işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanması
planlanmaktadır. Bu alımlarda Proje Yönetim kuruluna cihazların
konuşlandırılacağı laboratuvarların sorumlusu öğretim üyeleri görev
yapacaktır.
B
BIOMATEN
•
19
İmplant Üretimi, İn Vivo ve Klinik Testlerin Yapılması
Bu konuda sanayi ve hastanelerle yapılan öngörüşmelerde biyobozunur ve
TE
N
•
doku mühendisliği ürünü sert ve yumuşak doku implantları, kemik plaka ve
A
hastaneler (GATA) ve Teknokentle ürün tipi üzerinde anlaşma sağlandıktan
M
sonra hemen araştırıcı ve test edici gruplar oluşturulacak ve çalışmalara
IO
başlanacaktır.
B
BIOMATEN
çimentosu prototip üretiminin yapılması planlanmıştır. Medikal sektör, ortak
20
Özel Sektörle Etkileşim
•
Özel sektörle etkileşim çalıtay ve konferanslar aracılığıyla olacağı kadar
TE
N
birebir ve medikal sektörün temsilci örgütleriyle, OSTİM, SEİS , TOBB , vb.
sürdürülecektir. Bu gruplardan ikisi zaten Danışma Kurulumuz üyeleridir.
Günümüzde en önemli gelişmelerden biri ülkemizde büyük şehirlerde
A
son 24-25 Mayıs 2010'da İzmir'de INOVİZ (Sağlık İçin İzmir) Toplantılarına
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği merkezini temsil ederek katılınmış ve
M
alan tanıtılmıştır. Merkez kurulduktan sonra bu etkileşimlerde aktif olarak yer
IO
alınacaktır. Şu anda proje önerenlerden Prof. Dr. Vasıf Hasırcı ve Prof. Dr.
Nesrin Hasırcı Ankara OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin Yürütme
Kurulunda ODTÜ'yü temsil eden üye olarak yer almaktadırlar. Yani etkileşim
zaten başlamış durumdadır. Ayrıca diğer üyelerimiz arasından da proje
B
BIOMATEN
Medikal Sanayi Kümelenmeleri ve Toplantıları başlamış bulunmaktadır. En
yürütmek ya da denetlemek yoluyla özel sektörle etkileşim içinde olan ortak
araştırıcılarımız vardır.
21
Hastanelerle Etkileşim
Uygulama sürecinde hastaneler, özellikle GATA, hem in vivo ve klinik
TE
N
•
deneylerde hem de Danışma Kurulunda yer alarak sürekli yönlendirme
alış verişi sürdürülecek ve hem ürün tipleri birlikte belirlenecek hem de
IO
M
A
testlerin in vitro, in vivo ve klinik aşamalarının yapımı sağlanacaktır.
B
BIOMATEN
işlevini görecektir. Bunun yanında başka uygulayıcı hastanelerle de görüş
22
Eğitim, Çalıştay ve Konferanslar
•
Bilginin üretilmesi kadar paylaşımı da bu projenin hedefleri arasında olduğu
için özellikle akademik ve endüstriyel topluluklara proje çıktıları açısından
TE
N
bilgi vermek, etkinlikleri tanıtmak ve karşılıklı etkileşmek için her yıl 1-2 gün
süreli birer çalıştay ve son yıl da 2-3 gün süreli 1 konferans planlanmaktadır.
Bunun dışında bilgi paylaşımı hem internet mesajları ve web sayfaları
üzerinden sürekli hem de özel sektör ve üniversitelere talepleri ya da
A
önerimiz üzerine konusu belirlenen konferanslar biçiminde mümküm olduğu
M
kadar periyodik (3 ayda bir) yapılacaktır. Ayrıca grubumuzun ürettikleri
konusunda proje pazarları yapılacaktır. Burada teknopark desteği hem fikri
IO
mülkiyet haklarının korunması hem de ürünlerin büyük miktarlarda
üretilebilmesi için özellikle gerekmektedir. Ülkemizde gittikçe artan medikal
sanayi kümelenmeleri özellikle aranacak ve bilgi aktarım önerilerimiz
B
BIOMATEN
•
kendilerine aktarılacaktır.
23
Bilginin Topluma Yayılması
Bilginin topluma yayılmasının internetteki sayfamız aracılığıyla olacağı
TE
N
•
kadar daha yaygın bir biçimde Anadolu Ajansı ve benzeri medya
yaparak,
halka
açık
laboratuvar
günleri
düzenleyerek
yapılması
A
planlanmaktadır. Son yıllarda bireysel araştırma grupları olarak medyada
M
etkin bir biçimde yer almamız tanıtımımız açısından önemli olmuşsa da
endüstrinin ilgisi yeterince uyandırılamamıştır. Bunun artırılması için daha
IO
doğrudan yaklaşımlar denenecektir. Bunun belli bir takvimi olmayacak, proje
süresince yapılacaktır.
B
BIOMATEN
kuruluşlarına periyodik bilgi aktarımı yaparak, aktif bir biçimde tanıtım
24
Karakterizasyon ve Sertifikasyon Laboratuvarı Kurulması
IO
M
A
TE
N
Karakterizasyon laboratuvarı için gerekli test protokollerinin toplanılmasına
başlanmıştır. Bir çok test zaten ASTM, ISO, EN ve benzerlerinin koşullarına
yakın koşullarda zaten yapılmaktadır, eksik olan gelnelde laboratuvar
cihazlarımızın ya eksik oluşu ya da hiç resmi kalibrasyon geçirmemiş
olmalarıdır. Bu nokta dikkate alınarak kalibrasyon kuruluşlarıyla protokol
yapılması araştırmalarına proje sunulduktan sonra hemen başlanacaktır.
Karakterizasyonlara proje başlamadan bile başlanabilecektir. Bunu proje
sunumundan sonra yapacağımız toplantıda belirleyeceğiz. Sertifikasyona
gidiş ilk başta her test için olamayacaktır ancak çalışmalarına hemen
başlanacak, test protokolleri oturtulacak, yeni cihazlar kurulup kalibre
edildikten sonra Sertifikasyon sürecine girilecektir.
B
BIOMATEN
•
25
Başarı ölçütleri:
•
•
•
TE
N
A
BIOMATEN
•
M
•
IO
•
Devlet ve Özel Sektör kurumlarınca yürütülen yol haritası ve
değerlendirme çalışmalarında yer almak
Devlet ve Özel Sektör kurumlarınca yürütülen eğitim çalışmalarında
(hizmet içi eğitim, seminer, çalıştay, vb) yer almak
Sert doku, yumuşak doku ve deri üretimi konusunda en az birer
ürünün klinik test aşamalarını başarıyla tamamlaması
Karakterizasyonda öncelikle fiziksel, kimyasal, mekanik ve biyolojik
aşamalarında testlerin ASTM ve ISO kurallarına göre yapılmaya
başlanması
Sertifikasyon
için
gerekli
alt
yapının
tamamlanması
ve
bürokratik/teknik işlemlere başlanması (bu sürecin uzun olduğu, ve bir
çok test için onay gerekeceği için 3 yılda sıfırdan tam kapasiteli bir
onay merkezi olunamayacağının bilinmesi gerekir)
3 yılda en az 4 bilimsel/eğitsel (çalıştay+konferans) toplantı
düzenlemiş olmak
Öncelikle Ankara'daki Medikal kümelenme ile başlayarak özel sektör
medikal kümelenmeleriyle protokol imzalanması ve medikal sektöre
üretici ve kullanıcılarla birlikte yön verebilmek.
B
•
26
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Bir Örnek: Hastaya Özgü Tedavi
27
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Taranmış Bir Görüntü İle Başlanır
28
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Süreç ve Cihaz: Hızlı Prototipleme Sistemi
29
DİĞER
ÜNİVERSİTELER
Danışma Kurulu
ODTÜ Rektörlük
DİĞER
Kocaeli
Uluslararası
Danışma Kurulu
Uygulama
ve Destek
Hacettepe
ODTÜ Teknokent
DPT
OSTİM
F
E
A
M
SEIS
GATA
D
Biyolojik
Bilimler
Mühendislik
Bilimleri
B
C
A
Üretici
Merkez
Laboratuvar
Biyoteknoloji
O
D
T
Ü
BIOMATEN
Sağlık
Diğer
B
Diğer.
IO
BIOMATEN
DİĞER
Kimya
BIOMAT
İTÜ
TE
N
Yeditepe
DİĞER
A: Eğitim
B:Araştırma
C: Referans Noktası
D: Prototip Ürün
E: Karakterizasyon
F: Sertifikasyon
DİĞER
Makina
GATA
Metalürji ve
Malzeme
Hastaneler
BIOMATEN: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği
Mükemmeliyet Merkezi
30
BIOMATEN Organizasyon Yapısı
Diğer
Diğer
GATA
Kocaeli
Hacettepe
İTÜ
OGEK
BIOMATEN
DİĞER ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ
Yeditepe
M
IO
DİĞER
B
OSTİM
SEİS
SANAYİ
DİĞER
TEKNOPARKLAR
A
MERKEZ LAB.
BİYOTEKNOLOJİ
METAL. VE MALZ.
MAKİNA
MÜHEND. BİL.
KİMYA
BİYOLOJİK BİLİMLER
BIOMATEN
ODTÜ TEKNOKENT
HASTANELER
TE
N
BIOMATEN
ODTÜ
DİĞER ÜNİVERSİTELER
BDMATEN: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği
Mükemmeliyet Merkezi
32
BIOMATEN Üyeleri
Uluslararası Danışma Kurulu
Prof. Mehmet Toner
Harvard- SBI (ABD)
Prof. Pankaj Vadgama
U. London IRC (ING)
Prof. David Kaplan
Tufts U. (ABD)
Prof. Rui L. Reis
U. Minho (POR)
Prof. Banu Onaral
Drexel U. (ABD)
Prof. Utkan Demirci
Harvard-MIT (ABD)
Prof. Ali Khademhosseini Harvard-MIT (ABD)
IO
M
Diğer Kurumlar
Prof. Dr. Hayati Bilgiç
GATA
Prof. Dr. Kezban Ulubayram Hacettepe Üniv.
Prof. Dr. Erdal Karaöz
Kocaeli Üniv.
Doç. Dr. Gamze T. Köse Yeditepe Üniv.
Y. Doç.Dr. Fatma N. Kök İTÜ
Y. Doç.Dr. Halime Kenar Kocaeli Üniv.
Dr. Deniz Yücel
Acıbadem Üniv.
Dr. Pınar Yılgör
Çukurova Üniv.
TE
N
Biyolojik Bilimler
Kimya
Metalürji ve Malzeme
Mühendislik Bilimleri
Makina Mühendisliği
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Bilimleri
Biyoteknoloji
Merkez Lab
A
ODTÜ
Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
Prof. Dr. Nesrin Hasirci
Doç. Dr. Caner Durucan
Doç. Dr. Ayşen Tezcaner
Y. Doç. Dr. Ergin Tönük
Y. Doç Dr. Dilek Keskin
Y. Doç. Dr. Senih Gürses
Y. Doç. Dr. Can Özen
Dr. Ayşe Aksoy
Danışma Kurulu
Metin Demir
SEIS
Oğuz Ünal
OSTİM
Mustafa Kızıltaş
ODTÜ Teknokent
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD)
B
BIOMATEN
Araştırıcılar
34
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Danışma Kurulu Üyesi Kurumlar
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Uluslararası Danışma Kurulu Kurumları
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Temel Fiziksel Ortam: Biyoteknoloji Araştırma Birimi
45
TE
N
A
M
IO
B
BIOMATEN
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (Türkiye)
2008
TE
N
BIOMATEN’İN KURULUŞUNA
A
DESTEKLERİNİZ NEDENİYLE
IO
M
EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE...
ve Atatürk’ün yüzünü güldürebilmek umuduyla
B
BIOMATEN
YAPTIĞINIZ KATKILAR VE
23 Şubat 2011
59